Sunteți pe pagina 1din 3

PROMISIUNE UNILATERAL DE CUMPRARE

I. PRILE
Art.1Subsemnatul, x, cu domiciliul n Botoani str. tefancelMare, nr.4, ap.17, posesoare
a CI, cu seria XT, nr. 256023, eliberat de SPCLEP Botoani, n data de 14.07.2010, cod
numeric personal 2920717224335, n calitate de promitent.
Subsemnata, y, cu domiciliul n Vaslui, str. Libertii, bl.322, sc. D, ap. 5, posesor al C.I.
cu seria VS, nr. 434512, eliberat de SPCLEP Vaslui, n data de 13.04.2010, cod numeric
personal 2920424382421, n calitate de beneficiar al promisiunii.
II. OBIECT
Art.2n baza manifestrii de voin, promitentul va ncheia cu beneficiarul promisiunii un
contract de vnzare avnd ca obiect telefon mobil Samsung Galaxy S4, 16GB, negru,
proprietate a beneficiarului, dac acesta va dori s vnd.
III. DATA I LOCUL NCHEIERII CONTRACTULUI DE VNZARE
Art.3Contractul de vnzare a bunului mobil se va ncheia pn la data de 15.12.2013.
Art.4Locul ncheierii contractului de vnzare este domiciliul beneficiarului.
IV. PREUL BUNULUI MOBIL
Art.5Preul de vnzare al bunului mobil, aa cum a fost stabilit de pri prin prezenta
promisiune unilateral de cumprare este de 2000 RON (dou mii lei).
V. CONINUTUL CONTRACTULUI
Art.6 Drepturile promitentului; Promitentul are dreptul de a deveni proprietar asupra
bunului, de a primi bunul, accesoriile sale i tot ce este necesar folosinei sale perpetue ,
n cazul ncheierii contractului.
Art.7Obligaiilepromitentului; Promitentul are obligaiasachitepreul convenit.
Art.8Drepturilebeneficiarului; Beneficiarul are dreptulsncheiecontractul de vnzare a
bunuluimobilntermenulstabilit.Beneficiarul are dreptul de a cerei de a
primipreulconvenit.

Art.9Obligaiilebeneficiarului; Beneficiarul are obligaiasncheie, la


cerereapromitentului, contractul de vnzare care are caobiectbunulmobildescris in
prezentul act.
VI. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
Art.10n cazul n care promitentul refuz s-i execute obligaia asumat, acesta
datoreaz beneficiarului promisiunii suma de 200 RON (dou sute lei) cu titlu de dauneinterese.
Art. 11n cazul n care beneficiarul promisiunii nu i manifest voina de a vinde pn la
data de 15.12.2013, la expirarea acestui termen se va stinge i obligaia promitentului.
VII. FORA MAJOR
Art.12Foramajorexonereazprile de
rspunderencazulexecutriinecorespunztoaresau cu
ntrziereaobligaiilorasumateprinprezentul contract.
Art. 13Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri producerea
evenimentului n termen de 15 zile i s ia de ndat toate masurile posibile pentru
a limita consecinele. ncetarea cazului de for major trebuie notificat celeilalte
pri n interval de 5 zile.
VIII. LEGEA APLICABIL. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 15Prezentul antecontract este guvernat de legislaia romn.Orice litigiu
decurgnd din sau n legtur cu acest contract, inclusiv referitor la validitate,
interpretare, executare ori desfiinare se va soluiona pe ct posibil pe cale
amiabil, iar dac acest lucru nu este posibil, de ctre instanele judectoreti
competente.
ntocmit astzi, 08.11.2013, n 2 exemplare, fiecare parte atestnd c a primit cte
un exemplar.

Promitent,

Beneficiar,