Sunteți pe pagina 1din 3

Setul 7

de probleme si exercitii de matematica


( relative la functii reale si aplicatii liniare )

S7.1 Sa se determine multimile de de nitie ale urmatoarelor functii:


p
a) f : D R ! R, f (x) = arcsin (ln x) + 2 1 ln2 x;

b) f : A
c) f : A

x
+ ln ((1 y)x);
y2
p
p
R2 ! R2 , f (x; y) =
x2 + y 2 1; 4 x2

R2 ! R, f (x; y) = arcsin

d) f : A

R3 ! R, f (x; y; z) = xzy ;

e) f : A

R3 ! R, f (x; y; z) =

x2

y2

x
+ z2

y2g ;

S7.2 Prin intermediul polinoamelor simetrice fundamentale corespunzatoare, sa se exprime functia


polinomiala f : R3 ! R, de expresie f (x1 ; x2 ; x3 ) = x31 + x32 + x33 3x1 x2 x3 , 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 , .
S7.3 Sa se decida care dintre aplicatiile date ^n continuare sunt liniare si care nu:
i) f : R3 ! R2 , f (x1 ; x2 ; x3 ) = (x1
ii) f : R ! R3 , f (x) =

x2 ; 4x3 + 1);

x; 4x; 7x2 ;

iii) f : R2 ! R2 , f (x1 ; x2 ) = (2x1

x2 ; 3x1 + x2 );

iv) f : R2 ! R3 , f (x1 ; x2 ) = ( 4x1 + 3x2 ; x1 + x2 ; 5x1

6x2 ).

S7.4 Sa se demonstreze Propozitia 7.4 din cursul 7.


S7.5 Fie T : R3 ! R3 un endomor sm a carui matrice ^n baza canonica fe1 ; e2 ; e3 g este urmatoarea:
2
3
1 1 2
A = 4 3 3 4 5.
2 1 1
i) Sa se calculeze T (1; 2; 3).
ii) Sa se determine matricea lui T ^n baza f(2; 3; 1); (0; 2; 1); ( 1; 1; 1)g.
iii) Sa se a e Im(T ) si rang(T ).
iv) Sa se a e Ker(T ) si def (T ).
S7.6 Fie T : R2 ! R3 de nita prin:
T (x1 ; x2 ) = (x1

x2 ; x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 ) .

a) Sa se arate ca T este o aplicatie liniara si sa se scrie matricea corespunzatoare ^n perechea de


baze canonice din R2 si R3 .
^ = f(1; 1); (2; 3)g si B
^ 0 = f(1; 2; 3); ( 2; 1; 3); (1; 1; 1)g.
b) Sa se a e matricea operatorului T ^n raport cu bazele B

S7.7 Care dintre endomor smele date mai jos este diagonalizabil? ^In caz a rmativ, sa se determine
forma diagonala ^n cauza. Care este ortogonal si care este o izometrie?
i) T (x1 ; x2 ; x3 ) = ( x1 + x2 ; x1

2x2 + x3 ; x2

ii) T (x1 ; x2 ; x3 ) = ( 2x1 + 2x2 ; 2x1


iii) T (x1 ; x2 ; x3 ) = (x1

x3 ), 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 ;

4x2 + 2x3 ; 2x2

x2 ; x1 + 2x2

2x3 ), 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 ;

x3 ; x2 + x3 ), 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 .

S7.8 Fie endomor smele


T1 (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) = (x1 + x2 + x3 + x4 ; x1 + x2

x3

x4 ; x1

x2 + x3

x4 ; x1

x2

x3 + x4 ) ;

8 (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) 2 R4
si
T2 (x1 ; x2 ; x3 ) = (2x1 + x2 + x3 ; 2x1 + 3x2 + x3 ; 3x1 + 3x2 + 4x3 ) ; 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3
a) Sa se a e valorile proprii si vectorii proprii corespunzatori;
b) Sa se a e subspatiile proprii si dimensiunile lor;
c) Sa se analizeze posibilitatea diagonalizarii lui T1 si T2 . ^In caz a rmativ, sa se a e baza ^n care
se manifesta forma diagonala, matricea schimbarii de baza ^n cauza, precum si forma diagonala
ca atare.
S7.9 Fie V si W spatii vectoriale peste acelasi corp comutativ de scalari K. Daca V este nit
dimensional, T este o aplicatie liniara de la V la W , X este o submultime nita a lui Ker(T ), iar Y
este o submultime nita a lui V , sa se arate ca oricare doua din urmatoarele trei conditii o implica pe
cealalta:
a) X este baza pentru Ker(T );
b) T (Y ) este baza pentru Im(T );
c) X [ Y este baza pentru V .
S7.10 Fie T1 : R2 ! R2 endomor smul care, ^n raport cu baza alcatuita din b1 = (1; 1) si
b2 = (0; 1), are matricea
3 1
.
1 3
De asemenea, e T2 : R2 ! R2 un endomor sm care, fata de vectorii v1 = (2; 1) si v2 = ( 1; 1), are
matricea
2 1
.
1 1
Sa se determine matricea endomor smului T2 T1 ^n raport cu sistemul de vectori fv1 ; v2 g, precum
si matricea lui T2 T1 fata de baza canonica a lui R2 .
S7.11 Fie V un spatiu vectorial nit dimensional peste un corp comutativ de scalari K si T 2 L(V ).
Sa se arate ca rang(T T ) + def (T jIm(T ) ) = rang(T ).
S7.12 Fie aplicatia liniara T : R3 ! R3 , de nita prin:
T (x1 ; x2 ; x3 ) = (4x1 + 5x2

2x3 ; 2x1

2x2 + x3 ; x1

x2 + x3 ) ; 8 (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 :

a) Sa se determine valorile proprii ale lui T si subspatiile proprii corespunzatoare.

b) Sa se precizeze daca matricea lui T poate adusa la forma diagonala si, ^n caz a rmativ, sa se
gaseasca o baza fata de care matricea lui T are forma diagonala.

Bibliogra e orientativa
1. Irinel Radomir, Andreea Fulga - Analiza matematica. Culegere de probleme (cap.IV), Ed.
Albastra, Cluj-Napoca, 2005.
2. M. Craioveanu, I. D. Albu- Geometrie a na si euclidiana. Exercitii (cap. II, V, VI), Ed. Facla,
Timisoara, 1982.
3. Veronica Teodora Borcea, Catalina Ileana Davideanu, Corina Forascu - Algebra liniara, Ed.
\Gh. Asachi", Iasi, 2000.
4. O. Dogaru, Cristina Stamin - Algebra liniara. Calcul vectorial ( exercitii si probleme ), Editura
\Fair Partners", Bucuresti, 2008.
5. Kenneth Kuttler - Solutions Manual in Linear Algebra, The Saylor Foundation, 2013.
6. Erling Stormer - Positive Linear Maps of Operator Algebras, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2014