Sunteți pe pagina 1din 14

Model BN (Fairburn et al.

, 2008)

Model AN (Fairburn et al., 2008)

CBT-E (Fairburn et al., 2008)

Interviu initial (aprox. 2 sedinte)


1. Obiectivele pacientului
2. Probleme alimentare curente
Patternuri alimentare
Strategii de control al greutatii
Atitudini privind corpul si greutatea
3. Afectarea produsa de problemele
alimentare
Psihosociala
Fizica

Interviu initial
4. Istoricul si evolutia tulburarii
5. Probleme medicale si psihiatrice
comorbide curente
6. Scurta istorie personala
7. Istoric psihiatric si medical personal si
al familiei
8. Situatia actuala
9. Atitudinea privind tratamentul
10. Evaluare inaltime si greutate!!

Interviu initial
Scale:
Eating disorder examination questionnaire
(EDE - Q; Fairburn & Berglin, 1994; 2008)
Clinical Impairment Assessment (CIA;
Bohn & Fairbur, 2008)
Eating Disorder Examination (Fairburn,
1987)

Contraindicatii imediate

Deteriorari (probleme) medicale majore


Risc suicidar iminent
Depresie severa
Consum persistent de substante
Situatie de criza

Risc crescut
Simptome ED si somatice

Etapa I - Sedinta initiala (0)


Motivarea/angajarea pacientului si
discutarea posibilitatii schimbarii
Evaluarea severitatii problemelor curente
(focalizata pe tratament)
Conceptualizarea
Explicarea logicii tratamentului (clarificari)
Introducerea automonitorizarii (clarificari)
Tema

Sedinta 1
1. Review formulare monitorizare (puncte
cheie)
2. Stabilirea agendei
3. Parcurgerea agendei
- atitudinea fata de tratament
- formularea si implicatiile ei
- EDUCARE (greutate si verificarea
greutatii) cantarirea in sedinta
4. Tema si stabilirea sedintei urmatoare

Euducare
Cantarirea frecventa si factori care
influenteaza greutatea
IMC (greutatea in kg / inaltimea in m)
50/1.7 = 17.3

Sedintele 2-7
Obiective:
1. Educarea pacientului in privinta
problemelor alimentare
2. Stabilirea unui pattern alimentar
regulat

Recomandari (DA si NU)


3. Abordarea comportamentelor
compensatorii (purgare, exercitii)
4. Implicarea altora (daca e cazul)

Etapa II
OBIECTIVE:
Trecera in revista a progresului (ex. EDE
Q)
Identificarea barierelor in calea schimbarii
(! Depresie)
Trecerea in revista a formularii
Planificarea etapei urmatoare
mecanismele de mentinere