Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE

cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor


ce se opereaz n unele hotrri ale Guvernului
nr. 1200 din 06.11.2007
Monitorul Oficial nr.178-179/1249 din 16.11.2007

***
Guvernul HOTRTE:
Se aprob modificrile i completrile ce se opereaz n unele hotrri ale Guvernului (se
anexeaz).
PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemneaz:
Ministrul finanelor

Mihail Pop

Chiinu, 6 noiembrie 2007.


Nr.1200.

Aprobate
prin Hotrrea Guvernului
nr.1200 din 6 noiembrie 2007
MODIFICRILE I COMPLETRILE
ce se opereaz n unele hotrri ale Guvernului
1. Hotrrea Guvernului nr.1552 din 4 decembrie 2002 "Pentru aprobarea Normelor privind
reglementarea unor probleme financiare n activitatea sportiv" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr.174-176, art.1750) se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) la punctul 2 al hotrrii i n textul anexei nr.1, sintagma "Departamentul Tineret i
Sport" se substituie prin sintagma "Agenia Sportului";
b) n anexa nr.1:
la punctul 29:
la litera a), cifrele "30", "40" i "60" se substituie, respectiv, prin cifrele "60", "80" i
"150";
la litera b), cifrele "50" i "60" se substituie, respectiv, prin cifrele "100" i "120";
la litera c), cifrele "60" i "80" se substituie, respectiv, prin cifrele "120" i "150";
la punctul 30, cifrele "30" i "40" se substituie, respectiv, prin cifrele "60" i "80";
punctul 37 se completeaz cu o propoziie nou, cu urmtorul cuprins:
"Alocaiile zilnice de hran pentru activitatea sportiv de performan intern i
internaional se indexeaz anual, innd cont de indicele de cretere a preurilor de consum n
anul precedent";
la punctul 50, tabelul nr.1 va avea urmtorul cuprins:

"Tabelul nr.1

Competiia
Locul I
Locul II
Locul III
1
2
3
a) Campionatele mondiale
seniori
150000 80000
60000
tineret, juniori I
30000 20000
14000
juniori II-cadei
13000 9000
6000
b) Campionatele europene
seniori
60000 44000
30000
tineret, juniori I
13000 9000
6000
juniori II-cadei
6000 4000
2600
c) Zilele Olimpice ale Tineretului European
6000 4000
2600
d) Universiade, campionatele mondiale universitare, militare, feroviare etc.
13000 9000
6000
e) Cupele mondiale
reprezentative naionale
20000 14000
10000
intercluburi
20000 14000
10000
f) Cupele europene
reprezentative naionale
12000 9000
7000
intercluburi
12000 9000
7000
g) Competiiile internaionale (turnee), cu participarea sportivilor (echipelor) din mai
multe ri, inclusiv competiiile cu participarea mai multor ramuri de sport:
Comitetul Naional Olimpic
4000 3000
2000
federaii
seniori
4000 3000
2000
juniori
2000 1500
1000
intercluburi-seniori
3000 2000
1500
juniori
2000 1500
1000
h) Competiiile internaionale bilaterale
interri-seniori
3000
juniori
2000
intercluburi
1500
i) Campionatele naionale

Cine acord premiile


Locul IV
Locul V
Locul VI
4
5
6
Agenia Sportului
15000
4000
1500

13000
10000
Agenia Sportului
3000
2000
Agenia Sportului
1300
1000
Agenia Sportului

7000

5500
4000
Agenia Sportului
1500
1300
1000
Agenia Sportului
1000
750
500
Comitetul Naional Olimpic
1000
750
500
Ministerul sau autoritatea de resort
1500
1300
1000
Federaiile sportive
2500
2500

2000
2000

1800
1200
Unitile sportive
1800
1200
Federaiile sportive
1500
1000
Unitile sportive
1500
1000

Comitetul Naional Olimpic


Federaii sportive

Unitile sportive

Federaiile sportive

Unitile sportive
Titularul aciunii

seniori
2000 1500

1000

1000 600

400

tineret i juniori
juniori II-cadei
400 300
j) Cupa Republicii Moldova
2000 1500

200
Unitile sportive
1000"

2. La anexa Hotrrii Guvernului nr.619 din 4 iunie 2007 "Cu privire la acordarea burselor
speciale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.650), la compartimentul
"Antrenori, masori, medici" la poziia 6, cuvintele "Dolghii Petru" se substituie prin cuvintele
"Pintilei Serghei".
__________
Hotrrile Guvernului
1200/06.11.2007 Hotrre cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n unele
hotrri ale Guvernului //Monitorul Oficial 178-179/1249, 16.11.2007