Sunteți pe pagina 1din 13

Turbina KAPLAN

Etapa I
Puterea
Caderea
Altitudinea
Randamentul
Randamentul mecanic
Randamentul volumic
Inaltimea barometrica
Inaltimea de aspiratie
Rapiditatea
Rapiditatea critica
Turatia
Puterea in cai putere
Perechi de poli
Turatia recalculata
Rapiditatea recalculata
Debitul
Randamentul Hidraulic

P
H
A
rand
randm
randv
Hb
Hs
ns
nscr
n
Pcp
pol
nre
nsre
Q
randh

15000
16
235
0.915
0.975
0.98
9.828889
-4.731111
686.9074
723.0604
153.898
20400
19
157.8947
704.7462
104.4434
0.957614

Diametrul Butucului

D0'
a0'
b'
a1
a2
db

4.435
0.868
0.395
0.753
0.732
0.420

Diametru bosajului sferic

Db'

0.466

KW
m
mdMN

m
m

rot/min
CP

m3/s

Etapa II
Dimensiunea Turbinei:
Metoda Dorin Pavel
Diametru

Metoda coef de viteza Thomann


Diametru

D0
D1
D2
D3
B0
Db

3.619
3.429
3.493
3.558
1.310
1.565

m
m
m

B0
Metoda Dorin Pavel
Metoda Thomann
Alese

D0
0.420
1.310
1.3

D0'

D1
4.435

3.619
3.6

4.5

3.848
3.429
3.9

B0
D0'
D0
D1
Db
Db'
D2
D3

ns
ku1
ku2
ku3
kub
k0
b=B0/D1
Qc/Q

0.420
4.435
3.848
1.617
1.794
3.739
-

Interpolare
600 704.7462
1.6
1.78
1.63
1.81
1.66
1.83
0.73
0.75
0.322
0.33
0.382
0.41
0.95
0.97

700
1.77
1.8
1.82
0.75
0.334
0.41
0.97

D2

Db'
3.739
3.493
3.9

Db
1.794
1.8

D3
1.617
1.565
1.6

3.558
3.6

0.410256

B0
D0
D0'
D1
D2
D3
Db
Db'

1.3
3.6
4.5
3.9
3.9
1.8
2.2
2
0.915

D
D

3.428313
2.920046

DA
DB
DC
DE
DF

3.9
3.664157
3.782078
2.560023
2.2

nre
157.89
H
16
randm
0.957
Q
104.44
C1m=C2m 12.82325

Alegem 5 sectiuni de calcul formate din axel


Marime
R1
U1
C1
c2
w1
1
1
c2
c
2
1-2
winfinit
infinit

U.m
m
m/s
m/s
m/s
m/s
grade
grade
m/s
m/s
grade
grade
m/s
grade

A
1.95
32.24169
4.658897
0
13.85708
24.93374
70.03309
12.82325
13.64336
3.903505
21.03023
32.54502
23.20461

alcul formate din axele celor 3 tuburi de curent (B C E) sectiuni periferice de la periferie A si sectiunea de la b
B
C
E
F
1.832078 1.891039 1.280011
1.1
30.29195 31.26682 21.16397 18.18762
4.958766 4.804157 7.097475 8.258953
0
0
0
0
13.77567 13.8166 13.36048 13.20471
26.8478 25.85385 42.35283 52.25043
68.85846 69.46183 61.03614 57.21601
12.82325 12.82325 12.82325 12.82325
13.74864 13.69364 14.6564 15.25274
4.153901 4.024819 5.934597 6.897069
22.6939 21.82904 36.41823 45.35336
30.62638 31.58495 21.78835 19.02807
24.75252 23.95333 36.05327 42.36976

e A si sectiunea de la butuc F

B0
D0
D0'
D1
D2
D3
Db
Db'

2
4.7
4.8
4.7
4.7
4.7
2.1
2.2
0.915

D
D

4.024508
3.640971

DA
DB
DC
DE
DF

4.7
4.362254
4.531127
2.870485
2.1

nre
157.89
H
16
randm
0.957
Q
104.44
C1m=C2m 7.521331

1.360544
Nr
4

Alegem 5 sectiuni de calcul formate din axel


Marime
R1
U1
C1
c2
w1
1
1
c2
c
2
1-2
winfinit
infinit
1
t
l/t
t/l
cp*l/t
cp
d/l

k
K
kr
cp0
NACA
c

U.m
m
m/s
m/s
m/s
m/s
grade
grade
m/s
m/s
grade
grade
m/s
grade
grade
m
-

ITERATIA
1
t
l/t
t/l
cp*l/t
cp
d/l

k
K
kr
cp0
NACA

1
grade
m
-

A
2.35
38.85538
3.865893
0
9.568694
12.13168
62.79727
7.521331
8.456687
10.95539
1.176284
37.68071
11.51397
1
3.691371
0.883938
1.131301
0.224472
0.253945
0.03
78.48603
2.7
0.583333
4.092202
0.062056
4403
1.339174
33.9174

1.339174
3.691371
0.883938
1.131301
0.23192
0.262371
0.04
78.48603
2.7
0.666667
4.291088
0.061143
4404

1.339174
0

alcul formate din axele celor 3 tuburi de curent (B C E) sectiuni periferice de la periferie A si sectiunea de la b
B
C
E
F
2.181127 2.265564 1.435243
1.05
36.0632 37.45929 23.73059 17.36091
4.165208 4.009973 6.329835 8.652237
0
0
0
0
9.405765 9.487873 8.60065 8.079548
13.26762 12.67262 23.37601 40.81585
61.02293 61.93584 49.91656 41.00021
7.521331 7.521331 7.521331 7.521331
8.597638 8.523515 9.830424 11.46436
11.78072 11.35327 17.58584 23.42388
1.486895 1.319342 5.790173 17.39196
34.80303 36.24331 21.89789 15.04913
12.48074 11.97725 20.08861 29.98579
2
3
4
5
3.426106 3.558739 2.254474 1.649336
0.887113 0.885425 0.922257
1
1.127252 1.129401 1.084296
1
0.284621 0.295811 0.716602 1.356614
0.320839 0.334089 0.777009 1.356614
0.04
0.07
0.12
0.14
77.51926 78.02275 69.91139 60.01421
2.43
2.69
1.62
1.15
0.666667
0.428
0.3456
0.364
3.867123 3.709408 2.136346
1.5686
0.082966 0.090065 0.363709 0.864856
4404
4407
4412
4415
1.339174 1.363535 1.07148 0.800817
-33.0413 -54.54882 -73.21301 -83.98365

1.339174
3.426106
0.887113
1.127252
0.267737
0.301807
0.05
77.51926
2.43
0.5
3.507842
0.086038
4405

1.363535
3.558739
0.885425
1.129401
0.249374
0.281643
0.08
78.02275
2.69
0.452
3.766571
0.074774
4408

1.07148
2.254474
0.922257
1.084296
0.609306
0.660669
0.1
69.91139
1.62
0.38
2.187742
0.301987
4410

0.800817
1.649336
1
1
1.178415
1.178415
0.12
60.01421
1.15
0.332
1.5318
0.769301
4412

0.446809

d/l

K
0.02
0.05
0.1
0.15

d/l

0.75
0.5
0.38
0.3

K
0.02
0.05
0.1
0.15

0.75
0.5
0.38
0.3

1.339174 0.562368 0.921662 0.741983


0 -58.75661 -13.98229 -7.346795

e A si sectiunea de la butuc F