Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Calculatoare ,Informatica si
Microelectronica
Catedra Calculatoare

Raport
Lucrare de laborator Nr.3
La disciplina:Limbaje formale si

proiectarea

compilatorelor

Tema: FNC
A efectuat:
A verificat:

st.gr.TI-142 Chifa Vladislav


lect. superior Ludmila Duca

Chisinau 2015

Lucrare de laborator N 3
Vraianta 6
Scopul lucrarii :
S se reduc la Forma Normal Chomsky gramatica independent de context
G = (VN, VT, P, S), VN= {S,A,B}, VT = {a,b}
P= {
1. S a B
2. S b A
3. A B S
4. A a S
5. A A b a B
6. B A
7. B b S
8. B
}.
>>Algoritmul FNC
1. Eliminai producii
2. Eliminai simbolurile inaccesibile
3. Eliminai simbolurile neproductive
4. Eliminai redenumirile
5. Aducei la Forma Normal Chomsky
1) Eliminam productii pentru
N ={}
N ={B}
B N
P= {
1. S a B
Sa
2. S b A
3. A B S
AS
4. A a S
5. A A b a B
AAba
6. B A
7. B b S
}

2)
Eliminai simbolurile inaccesibile
Elementul X Vn Vt este ineaccesibil daca nu exista nicio derivare primara
S=>a1Xa2
P= {
1. S a B
Sa
2. S b A
3. A B S
AS
4. A a S
5. A A b a B
AAba
6. B A
7. B b S
}
3) Eliminai simbolurile neproductive
Elementul B Vn este neproductiv daca nu exista nicoo derivare B=>x , x=>VT*
P= {
1. S a B
Sa
2. S b A
3. A B S
AS
4. A a S
5. A A b a B
AAba
6. B A
7. B b S
}

4)
Eliminam redenumirile
O producie de forma XY, X i Y neterminale, se numete redenumire.

B A ,AS-redenumirea din P`
Rs={S,A,B}
RA={A,B}
RB={B}
P``={1. SaB
AaB

BaB
2.Sa

Aa
Ba

3.SbA

5.AaS

AbA

baS

BbA

6.AAbaB

4.ABS

BAbaB

BBS

BAba
8.BbS
}

7.AAba

5) Aducem la Forma Normal Chomsky


Gramatica este de Forma Normala Chomsky daca toate
productiile au forma:
A BC
A b

P`={1. S->aB

Y->b

Z->YM

S->XB

A->YA

M->XB

X->a

B->YA

B->AZ

A->XB

4.A->BS

B->XB

B->BS

7.A->Aba
A->AYX

2.S->a

5.A->XS

A->AN

A->a

B->XS

N->YX

B->a

6.A->AYXB

B->AN

3.S->bA

A->AZ

8.B->YS

S->YA

Z->YXB

Rezultatele finale:
P`={1. S->XB

3. S->YA

B->XS

X->a

Y->b

6.A->AZ

A->XB

A->YA

Z->YM

B->XB

B->YA

M->XB

2.S->a

4.A->BS

B->AZ

A->a

B->BS

7.A->AN

B->a

5.A->XS

N->YX

B->AN

8.B->YS

JFLAP

1) Introducem gramatica

2) Eliminam -productii

3) Eliminam redenumirile

4) Aducem la forma normal Chomsky

Concluzie:Efectuind aceast lucrare de laborator am simplificat o gramatic i


am adus-o la forma normal Chomsky. Pentru aceasta am eliminat - produciile,
redenumirile , elementele neproductive i inaccesibile. Apoi conform
algoritmului am realizat cei doi pai de transformare a gramaticii in FNC.