Sunteți pe pagina 1din 559

556

CUPRINS

 

INTRODUCERE.

 

5

1.

INSULA ŞERPILOR-STRĂVECHI PĂMÂNT

 
 

ROMÂNESC.

 

1. Coordonate geografice generale.

 

9

2. Consideraţii de ordin geologic.

24

3. Consideraţii climatice.

 

33

4. Soiurile Insulei Şerpilor.

43

5. Flora Insulei Şerpilor.

44

6. Fauna Insulei Şerpilor.

53

II. NUMELE INSULEI.

 

65

III. INSULA ŞERPILOR ÎN CARTOGRAFIE (SECOLELE 11-XX).

 

75

IV. INSULA LUI AHILE- MITOLOGIE ISTORIC.

 
 

1.Ahile- eroul "Iliadei" lui Homer şi al

tuturor grecilor.

93

2."Insula lui Achille"- Achillea. Templul şi cultul eroului.

108

3.De

la

mitologie

la

realitate.

Dovezi

arheologice

descoperite în Insula Şerpilor.

 

129

V. FARUL DIN INSULA ŞERPILOR.

 

157

VI. INSULA ŞERPILOR ÎN VÂLTOAREA VITREGIILOR ISTORIEI.

 

1. Statutul politica-juridic al insulei până la 1812.

 

177

2. Insula

Şerpilor sub

ocupaţie ţaristă (1813-1856).

222

3. Insula Şerpilorsub dominaţie otomană (1857-1878).

239

4. Insula

Şerpilorîntre graniţele fireşti (1879-1947).

263

5. Anexarea Insulei Şerpilor de către U.R.S.S. în anul 1948

341

-un

nou rapt teritorial în dauna României.

VII. INSULA ŞERPILOR- ÎNTRE FORŢA DREPTULUI

ŞI DREPTUL FORŢEI.

1. Insula Şerpilor - bază militară sovietică (1948-1991) şi

557

2. Legislaţia internaţională şi românească referitoare la

marea teritorială, zona contiguă, platoul continental şi zona

economică exclusivă. lr.sula Şerpilor şi implicaţiile

statutului

său juridic asupra drepturilor economice ale

României în Maîea Neagră.

 

387

3.

Locul şi rolul Insulei

Şerpilor în cadrul negocierilor

româna-sovietice

dintre

anii

1967-1987, privitoare la

delimitarea

platoului

continental şi a zonei maritime

exclusive.

 

405

4.

Insula Şerpilorîn dezbaterile Parlamentului României.

Tratatul cu Ucraina- 2 iunie 1997 (Neptun) - şi prevederile

sale referitoare

la

Insula

Şerpilor şi frontiera

 

româno-

 

424

5.

Consecinţele documentelor româna-ucrainene semnate la

2 iunie

1997

ale

actualului

statut juridic

al

Insulei

Şerpilor asupra intereselor geostrategice ale României în bazinul Mării Negre.

471

VIII. BIBLIOGRAFIE (selectivă).

 

511

IX. ANEXE DOCUl\1ENTARE -DOCUMENTE DIPLOMATICE PRIVITOARE LA STATUTUL JURIDIC AL INSULEI ŞERPILOR.

545