Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea de laborator nr 18

Tema: Determinarea concentratiei solutiilor prin metoda polarimetrica


1.Scara radiatiilor elecrtromagnetice. Lumina nepolarizata si plan
polarizata.
Unda electromagnetica se caracterizeaza prin vectorul intensitatii cimpului electric variabil E si
inductie cimpului magnetic variabil H.
Lungimile de unda cuprinse intre 760-400nm perceputa de ochiul omului reprezinta spectrul
vizibil sau lumina, care are atit proprietati ondulatorii (se manif. in fenomenele de propagare:
reflexive, refractive, interferenta, difractie, polarizare etc. ) , cit si corpusculare ( se manif. in
fenom. de emisie si absorbtie (ef. fotoelectric, ef. Compton etc.).
Oscilatiile vectorului de lumina se efectuiaza in plane diferite.1) Intr-un plan perpendicular pe
directia de propagare se numeste lumina nepolarizata (naturala). 2) Lumina care oscilatiile
tuturor vectorilor de lumina au loc numai in plane paralele se numeste lumina plan polarizata
sau liniar polarizata.

2.Fenomene fizice in care are loc polarizarea luminii. Dicroismul.


Lumina natuala poate fi polarizata prin reflexie, refractie sau prin dubla refractie.
- Lumina reflectat si refractanta partial polarizate.
- In r. reflectata oscilatiile perpendiculare pe planul de incidenta
r. refractanta oscilatiile in planul de incidenta
Legea lui Brewster (polarizarea totala a luminii reflectate) : tgi = n
tg tangenta
i unghiul de incidenta
n indicele de refractie al mediului
(de la suprafata caruia se reflecta lumina)
- La polarizarea totala a luminii unghiul dintre r. reflecta si cea reflectanta = 90grade.
- Proprietatea unor substante birefrigente de a absorbi o raza mai mult decit pe alta se numeste
dicroism.
3. Dispozitive de polarizare. Prisma Nicol (Nicolul). Polaroidul.
Polarizarea luminii prin dubla refractie utilizind un cristal de spat de Islanda.
Cristalul este taiat dupa diagonala scurta, iar fetel astfel obtinute ale romboidului se
lipesc cu balsam de Canada. Ansablul astfel obtinut poarta denumirea de Nicol.
- Prin dubla refractie apar 2 raze polarizate cu plane de vibratie perpendiulare:
1) r. ordinara se supune l.refractiei (in nicol sufera reflexie totala
( indicele de refractie a balsamului de Canada < spatula de Islanda )).
2) r. extraordinara nu se supune l. refractiei (trece aproape nedeviata
prin nicol ( indicele de refractie a b. de Canada foarte aproapiat de cel al s. de
Islanda)).
Polaroidul - o pelicula transparenta de celuloid ce contine un numar mare de
cristale mici la fel orientate de substanta anizotropa dicroica.
Exemplul de substanta anizotropa dicroica poate servi herapatita (iodosulfatul de
chinina), care polarizeaza lumina si absoarbe complet una din cele doua raze ( de

obicei pe cea ordinara).


Daca in calea razei polarizate ce iese din primul polarizator asezam un al 2-le
polarizator ( asa ca planele lor principale sa fie paralele), raza de lumina trece prin
acest Nicol.
- Intensitatea luminii nula (unghiul form. de planele principale ale nicolilor =90
grade) nicolii sunt incrucisati.
N1 polarizator
N2 - analizator

4. Substante optic active. Ungiul de rotire specific.


Unele substante poseda proprietatea de a roti planul de polarizare a luminii
incidente. Astfel de substante se numesc substante optic active, iar proprietate
lor de a roti planul de polarizare a luminii se numeste activitatea optica.
Daca planul de polarizare este rotit spre dreapta - substanta dextrogira,
g
iar spre stinga substanta levogira.
Unghiul cu care solutia optic activa roteste planul de polarizare a luminii la o
anumita temperatura si lungime de unda este direct proportional cu
concentratia a solvitului si cu lungimea stratului de solutie strabatuta

= [ ] C l / 10

[ l

]SI = m

[ ] unghiul de rotire specifica a


substantei optic active (se determ. conventional la temp. = 20gradeC si p/u lung. de
unde = 589,4 nm ( linia galbena D a flacarii de sodiu)).
- Se noteaza :

[ ]

- Unghiul de rotire specifica a subst. optic active depinde de : natura subst, temp. ei
si lung. de unda a luminii ce trece prin ea.

*Concentratia C a substantei in solutie:

[] l

10
C=

C- concentratia a solvitului
fi unghiul solutiei optic active
- unghiul de rotire specifica a sol. Optic active
l- lungimea tubului in care se toarna sol. Substantei

5.Constructia polarimetrului. Polarimetria

Metoda de analiza clitativa si cantitativa a diferitor substante optic active in care


se foloseste lumina polarizata se numeste polarimetria.
- Polarimetria este bazata pe masura unghiului cu care o anumita cantitate de
solutie a substantei optic active roteste planul luminii polarizate.
Aparatele utilizate pentru masurarea unghiului de rotire al planului de vibratie a
luminii polarizate se numeste polarimetre. Cel mai simplu polarimetru consta din 2
Nicoli identici : polarizorul P si analizorul A. Substanta optic activa se introduce in
tub T, rotirea analizorului necesara pentru restabilirea aceluiasi cimp care a fost
stabilit in lipsa substantei ne da unghiul cu care substanta optic activa a rotit planul
de polarizare a luminii.
Zaharimetre polarimetre cu care se determ. continutul de zahar in sol.
- 1 suport P, pe care sunt fixate o sursa de lumina S + 1 cuva metalica K.
- Sistemul optic al aparatului: 1 filtru galben de lumina F + 1 polarizator P +
tub T (cu sol. Etalon/ sol. Cercatata ) + 1 analizator A (cu un cadran circular M ) + 1
vernier (subler circular) pt citirea unghiurilor + 1 mufta mobila B + 1 ocular O +
lupele L pt citirea indicatiilor de pe cadran si vernier.
Proprietatile optice ale filtrului de lumina si ale polarizatorului se combina asa ca in
lumina polarizata obtinuta, maximul intensitatii sa corespunda liniei galbene D din
spectrul natriului.
- Sistemul optic al aparatului: 1 diafragma D cu o lamela de cuart.
Placa de cuart se asaza asa ca prin ea sa treaca numai razele din partea centrala a
fluxului de lumina. La incrucisarea analizatorului A si a polarizatorului P (planele
reciproc perpendiculare) cimpul visual, privit prin ocularul O intunecat numai in
partile laterale, partea de mijloc luminata. (prin rotire invers/ uniform).
- Unghiurile de rotire ale planului de polarizare se citec pe scarile aparatului:
* nr. Intreg de grade pe scala fixa de pe cadranul M
* nr. zecimilor de grade pe vernier

6. Importanta luminii polarizate in cercetarile biofizice si


practica medicala.
Organismele vii sunt alcatuite in mare masura din substante optic active. Pentru
studierea acestor substante, de obicei, se foloseshte lumina polarizata. De aceea,
lumina polarizata este aplicata pe o scara larga in biologie si medicina.
- In particular la determinarea activitatii optice a albuminei din serul snaguin cu
scopul de a diagnostica cancerul
- In clinica practica la determinarea concentratiei glucozei si albuminei in urina la
bolnavii de diabet.
- Polarimetria se aplica ca metoda de studiere a
transformarilor strtucturale in particular in biofizica moleculara.
- Microscopia polarizanta serveste la determinarea izotropiei si anizotropiei optice a
diferitor elemente histologice.
- Lumina polarizanta poate fi aplicata la studierea modelelor pentru aprecierea
tensiunilor mecanice.