Sunteți pe pagina 1din 12

Lista experilor judiciari atestai ai Centrului Naional de Expertize Judiciare de pe lng Ministerul Justiiei

Reactualizat la 16.07.2015
Nr.
d/o

1.

Numele,
prenumele,
patronimicul

Gradul de
calificare
(categoria) i
nr.
certificatului

Creu
Gheorghe
Chiril

Categoria
superioar,
0000201

Data
Specialitatea
calificrii
Expertiza dactiloscopic

20.11.2006

Expertiza armelor albe

20.11.2006

Expertiza traseologic

20.11.2006

Expertiza tehnic a
documenrelor
Expertiza grafoscopic

20.11.2006

Expertiza balistic
Expertiza portretului

2.

Antoci
Rodica
Ion

Categoria
nti,
0000040

Expertiza tehnicoexploziv
Expertiza grafoscopic
Expertiza tehnic a
documenrelor
Expertiza portretului

3.

Babichi
Nina
Ivan

Categoria
superioar,
0000076

Studiile

Expertiza obiectelor
imobiliare, materialelor
de construcii,
construciilor i altor
documente.
Expertiza de evaluare a

ultimei
atestri
10.02.2011

valabilitii
10.02.2016

20.11.2006
20.11.2006
20.11.2006

superioare,
coala
Superioar
Militar
Artilerie din
or. Odessa,

Universitatea
de
Criminologie
din Chiinu

19.09.2007

30.10.2013

30.10.2018

10.02.2011

16.12.2008

14.03.2008

i motivul
excluderii
din
Registru

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

20.11.2006

14.03.2008

Telefon
de
contact

includerii
n
Registru

decderii
dreptului

Data

Gradul
tiinific

16.07.2015

16.07.2020

superioare,
Universitatea
Oradea
(Romnia),
facultatea de
tiine
Juridice,
Magistru n
drept,
Doctorand,
Academia
MAI "tefan
cel Mare"
superioare,
1)US Bli,
facultatea
disciplinelor
tehnice,
2)IUCEI din
Odessa,

bunurilor imobile;
Partajarea imobilului i
determinarea modului
de folosire a
sectoarelor de teren.

4.

Baxan
Anatolie
Ion

Categoria
superioar,
0000204

Categoria
nti,
0000115

Expertiza armelor albe

20.11.2006

16.07.2015

20.11.2006

Expertiza balistic

20.11.2006

Expertiza tehnic a
documentelor

20.11.2006

20.11.2006

Expertiza traseologic

Expertiza
mecanismului de
formare a sursei de
aprindere, legate de
manifestrile energiei
electrice
Expertiza
mecanismului formrii
sursei de aprindere,
legate de manifestrile
energiei mecanice i
utilizrii instalaiilor cu
aciune de foc

6.

Bejenaru
Victor
Petru
7. Belibov
Lilian
Andrei

Categoria
a doua,
0000100
Categoria
superioar,
0000253

20.11.2006

Expertiza portretului

Btrnac
Boris
Fiodor

14.03.2008

Expertiza dactiloscopic

Expertiza grafoscopic

5.

Ucrain

16.07.2015

16.07.2020

20.11.2006
10.02.2011

Superioare,
SA
Volgograd,
Facultatea de
pregtire a
experilor
criminaliti

2008

022238422

2009

022238422

2010

2008

19.02.2015

19.02.2020

superioare,
Institutul
Politehnic din
Chiinu,
facultatea
electrofizic

10.02.2011
-

Expertiza instalaiilor
electrotehnice

30.10.2013

Expertiza automerceologic

26.02.2010

Expertiza dactiloscopic

26.06.2007

Expertiza armelor albe

26.06.2007

Expertiza traseologic

26.06.2007

10.02.2011

10.02.2016

15.02.2013

15.02.2018

Superioare,
UTM,
Facultatea
mecanic
superioare,
Academia
MAI "tefan
cel Mare",
Centrul
Tehnologiilor

022238422

022238422

de Vorbire, or.
SanktPeterburg

Categoria
a treia,
0000128

Exeprtiza de evaluare a
bunurilor imobile

04.03.2014

9. Bodiu
Doina
Dumitru

Categoria
a treia,
0000087

Expertiza contabil

03.11.2009

Expertiza economic

03.11.2009

10 Bulgaru
Ala
Leonid

Categoria
a doua,
0000082

Expertiza dactiloscopic

28.11.2008

Expertiza de portret

28.11.2008

11 Cazacu
Emilia
Gheorghe
12 Cazangiu
Ecaterina
Vasile

Categoria
a doua,
0000063
Categoria
superioar,
0000108

Ecpertiza grafoscopic

11.02.2008

8.

13

14

Bieu
Irina

Cechin
Adrian
Ion

Categoria
superioar,
0000042

Cravcenco
Victor
Dumitru

Categoria
superioar,
0000074

Expertiza tehnic a
documentelor
Expertiza economic
Expertiza
bancar

financiar-

04.03.2014

04.03.2019

19.02.2015

19.02.2020

24.03.2011

24.03.2016
-

10.02.2011

10.02.2016

10.02.2011
26.02.2010
19.02.2015

19.02.2020

26.02.2010

Expertiza contabil

26.02.2010

Expertiza automerceologic

19.09.2007

24.03.2011

24.03.2016

11.02.2008

27.06.2012

27.06.2017

Expertiza circumstanelor accidentelor


rutiere;
Expertiza urmelor
vehiculelor;

11.02.2008

Superioare,
UTM, 2013
facultatea cadastru,
geodezie i
construcii

Superioare,
USM,
facultatea de
tiine
economice
Superioare,
Universitatea
de Studii
Umanistice,
facultatea de
drept
Magistru n
drept, USM
Superioare,
ULIM,
facultatea de
drept
superioare,
UAM,
facultatea de
economie;
IUCEJ al MJ
URSS
superioare,
UTM,
facultatea de
mecanic;
IUCEJ din
Odessa,
Ucraina
superioare,
Universitatea
Real
Umanistic,
facultatea de
drept;
IUCEJ al MJ

022238422

2014

2009

022238422

2008

022238422

2008

022238422

2010

2008

2008

022238422

022238422

022238422

15 Dodica
Vitalie
16 Doncil
Anna
Serghei

17 Dudceac
Tatiana
Petru

18 Florea
Lilia
Nicolae
19 Fluier
Nelea
Vladimir
20 Fonari
Alexandru
Mihail

Categoria
a treia,
0000146
Categoria
nti,
0000080

Categoria
superioar,
0000240

Categoria
superioar,
0000210
Categoria
nti,
0000031
Categoria
superioar,
0000219

Expertiza automerceologic
Expertiza n construcie
Evaluarea bunurilor
imobile i utilajului

URSS

11.02.2008

19.02.2015

19.02.2015

19.02.2020

Expertiza substanelor
narcotice i psihotrope
de origine vegetal

02.04.2008

24.03.2013

24.03.2018

Expertiza substanelor
narcotice i psihotrope
sintetice

02.04.2008

Expertiza lacurilor,
vopselelor i
acoperirilor de vopsea

02.04.2008

Expertiza dactiloscopic

20.11.2006

Expertiza armelor albe

20.11.2006

Expertiza tehnic a
documentelor

20.11.2006

15.02.2013

Expertiza grafoscopic
Expertiza tehnic a
documentelor

20.11.2006
20.11.2006

Expertiza grafoscopic

20.11.2006

Expertiza tehnic a
documentelor

19.09.2007

Expertiza traseologic

19.09.2007

Expertiza tehnicii
securitii muncii

24.03.2011

Expertiza dactiloscopic

20.11.2006

Expertiza armelor albe

20.11.2006

Expertiza traseologic

Expertiza substanelor
narcotice i psihotrope
de origine vegetal

15.02.2018

Superioare,
UASM,
facultatea
economie

2015

022238422

Superioare,
USM,
facultatea de
chimie

2008

022238422

Superioare,
USM,
facultatea de
chimie

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

30.10.2013

30.10.2018

24.03.2011

24.03.2016
-

Superioare,
Institutul
Politehnic din
Chiinu
Superioare,
USM,
facultatea de
jurispruden

15.02.2013

20.11.2006

20.11.2006

15.02.2018

Superioare,
Universitatea
Pedagogic
din Tiraspol,
facultatea de
biologie i
chimie.

21 Gavrilia
Iurie
Mihail

Categoria
nti,
0000114

22 Ghimp
Ina
Ion

Categoria
a doua,
0000101

23 Glca
Aliona
Dumitru
24 Goian
Vasile
Petru

Categoria
nti,
0000069
Categoria
a doua,
0000119

Expertiza substanelor
narcotice i psihotrope
sintetice

20.11.2006

Expertiza prafului i
urmelor mpucturii

20.11.2006

Expertiza substanelor
chimice speciale

20.11.2006

Expertiza metalelor i
aliajelor

12.04.2008

Expertiza vopselei i
peliculelor de vopsea
Expertiza economic

23.10.2008

Expertiza contabil

10.02.2011

Expertiza financiar
-bancar

29.11.2011

Expertiza contabil

26.02.2010

Expertiza economic

26.02.2010

Expertiza financiar bancar

Partajarea imobilului i
determinarea modului de
folosire a sectoarelor de
teren

10.02.2011
30.10.2013

30.10.2018

29.11.2011

29.11.2016
-

26.02.2010
-

11.02.2008

Expertiza de evaluare a
bunurilor imobile

16.12.2008

Expertiza contabil

30.10.2013

Expertiza economic

30.10.2013

29.11.2011

29.11.2016

04.03.2014

04.03.2019
-

Superioare,
USM,
facultatea
economie

2011

022238422

2009

022238422

2008

022238422

2013

022238422

Superioare,
Institutul
Internaional de
Management
IIM-NOVA",
facultatea
contabilitate.
Magistru n
tiine
economice,
Facultatea
Activitate
financiarbancar", IIM
IMI-NOVA"

superioare,
UASM,
facultatea
cadastru i
drept
- magistru n
evaluare
Superioare,
USM,
facultatea de
economie

25 Golban
Elena
Efim

Categoria
a doua,
0000102

Expertiza tehnic a

26 Gordnschi
Alexandr
Anton

Categoria
superioar,
0000089

Expertiza obiectelor
imobiliare, construciilor,
materialelor de construcii
i altor documente

27 Guru

Nicolae
Mihail

Categoria
superioar,
0000060

Expertiza dactiloscopic

Vasile
Andrei

Categoria
superioar,
0000109

15.02.2013

15.02.2018
-

10.02.2011

03.11.2009

19.02.2015

19.02.2020

Expertiza de evaluare i
partajare a bunurilor
imobile.

03.11.2009

Evaluarea bunurilor
imobiliare i utilajului
Expertiza dactiloscopic

19.02.2015

Rxpertiza armelor albe

20.12.2007

Expertiza traseologic

20.12.2007
27.06.2012

27.06.2017

20.12.2007

Superioare,
Universitatea
de Studii
Umanistice,
facultatea de
economie.
Universitatea
Criminologic
facultatea de
drept.
Master n
tiine ale
comunicrii i
informrii.
superioare,
Institutul de
inginerie n
construcii, or.
Odessa,
Ucraina
facultatea de
construcii
agricole

2010

022238422

2009

022238422

2008

022238422

2010

022238422

Expertiza grafoscopic

20.12.2007

Expertiza tehnic a
documentelor

20.12.2007

Expertiza de relevare a
semnelor distruse pe
obiecte

28 Gurin

26.02.2010

documentelor

Superioare,
USM,
facultatea de
fizic

20.12.2007

Expertiza produselor
mpucturii i
substanelor explozibile
Expertiza economic

20.12.2007

Expertiza contabil

26.02.2010

Expertiza financiar
-bancar

26.02.2010

26.02.2010

19.02.2015

19.02.2020

superioare,
SM Gorikii,
facultatea de
drept
economic

29 Iacub

Viorica
Gurie

30 Lsi

Anatol
Andrei

Categoria
superioar,
0000075

Categoria
superioar,
0000110

Expertiza merceologic

14.03.2008

expertiza tehnic a
documentelor

26.02.2010

expertiza sticlei, ceramicii i


articolelor fabricate din ele
expertiza tehnico-incendiar
expertiza instalaiilor
mecanice, electrice, cu gaze

Expertiza exploziilor
tehnologice, procesului de
ardere, autoaprinderii i a
altor procese fizicochimice speciale
Expertiza judiciar cu
utilizarea metodei de
investigare cu raze
Roentgen

31 Lena

Gheorghe
Nichifor

32 Letcenea
Valeriu
Nicolae

Categoria
a doua,
0000051
Categoria
superioar,
0000225

19.02.2015

19.02.2020

19.02.2015

19.02.2020

26.02.2010

26.02.2010

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

26.02.2010
26.02.2010

26.02.2010
-

Expertiza judiciar cu
utilizarea metodei
spectrale de investigare

26.02.2010

Expertiza tehnicii de
calcul

19.02.2015

Expertiza tehnicii
securitii n munc

19.02.2015

Expertiza auto-tehnic

20.12.2007

24.03.2011

24.03.2016

20.11.2006

06.11.2014

06.11.2019

Expertiza de
determinarea legitilor
producerii exploziilor
i expertiza
dispozitivelor
explozive.

superioare,
USM,
facultatea de
economie a
comerului i
merceologie,
IUCEJ al MJ
URSS
Superioare,
USM,
facultatea de
fizic,
IUCEJ al MJ
URSS

superioare,
UTM,
facultatea de
mecanic
Superioare,
coala
superioar
militar a
trupelor de
inginerie din
or.

Expertiza focarului
incendiului i cilor de
rspndire al procesului
de ardere al
incendiului;
Expertiza instalaiilor
electrice n scopul
determinrii implicrii
lor n formarea sursei
de aprindere al
procesului de ardere al
incendiului;

33 Lopatenco
Ion
Vasile

34 Luchianciuc
Victor
Gheorghe

35 Mrza
Alexandru
Petru

Categoria
superioar,
0000132
Categoria
superioar,
0000093

Categoria
a doua,
0000125

Expertiza instalaiilor
mecanice i a
instalaiilor cu aciune
de foc n scopul
determinrii implicrii
lor n formarea sursei
de aprindere al
procesului de ardere al
incendiului.
Expertiza traseologic

03.11.2009
-

03.11.2009

03.11.2009
-

24.03.2011

16.07.2015

16.07.2020

24.03.2011

Expertiza grafoscopic
Expertiza tehnicoincendiar a focarului
incendiului

24.03.2011

Expertiza tehnicii de
calcul

03.11.2009

Expertiza
mecanismului de
formare a sursei de
aprindere legate de
manifestarea energiei
electrice

03.11.2009

Expertiza circumstanelor
accidentelor rutiere

29.11.2011

Expertiza dactiloscopic

Expertiza urmelor
mijloacelor de transport

Kaliningrad,
Rusia,
facultatea
mecanic

03.11.2009

24.03.2011

24.03.2016

16.07.2015

16.07.2015

16.07.2020

Superioare,
USM,
facultatea de
fizic
Superioare,
Institutul
electrotehnic
de telecomunicaii din
Odessa,
facultatea de
electrotehnic
de telecomunicaii

Superioare,
UTM,
facultatea
inginerie
mecanic i

2011

022238422

2009

022238422

2011

022238422

(traseologic a
mijloacelor de transport)

36 Mrza
Ana
Victor

Categoria
a doua,
0000112

Expertiza de evaluare a
bunnurilor imobile

01.03.2011

Partajarea imobilului i
determinarea modului
de folosire a
sectoarelor de teren.

28.11.2013

37 Mocreac

Categoria
superioar,
0000263

Expertiza dactiloscopic

13.08.2007

Expertiza armelor albe

13.08.2007

Expertiza traseologic

13.08.2007

Expertiza tehnic a
documentelor

13.08.2007

Artur
Iurie

Expertiza grafoscopic

19.02.2015

27.06.2017

2011

022238422

2008

022238422

2013

022238422

2013

022238422

2015

022238422

Categoria
a doua,
0000123
Categoria
a treia,
0000145

Expertiza contabile

13.08.2007
18.04.2013

Expertiza economic

18.04.2013

40 Panici

Categoria
a treia,
0000138

Expertiza
mecanismului formrii
sursei de aprindere
legate de manifestrile
energiei electrice.

Nicolae
Anatolie

27.06.2012

38 Nenia
Ion
Danil
39 Paladii
Topor
Mariana

Expertiza obiectelor
imobiliare,
construciilor,
materialelor de
construcii i altor
documente

19.02.2020

transporturi,
magistru n
transport
Superioare,
USAM,
facultatea
cadastru i
drept,
masterat managementul
n evaluarea
bunurilor
imobile
Superioare,
USM,
facultatea de
drept

04.03.2014

04.03.2019

15.02.2013

15.02.2013

15.02.2018

19.02.2015

19.02.2015

19.02.2020

Superioare,
UASM,
facultatea de
economie
Superioare,
UTM,
facultatea
cadastru,
geodezie i
construcii,
specialitatea construcii i
inginerie
civil
Masterat ingineria
materialelor
de construcii
Superioare,
UTM,
facultatea
inginerie i
menagement

41 Postanciuc
Vasile
Vladimir

42 Postoronca
Veronica
Victor
43 Prepelia
Tatiana
Vasile

44 Rusanovschi
Lidia

45 Sajin

Petru
Isidor

46 Sandu

Ion
Mihail
47 Stogu
Nadejda
Vasile

Categoria
nti,
0000072

Expertiza de evaluare a
unitilor de transport,
pagubei materiale i
uzurii.

Categoria
unu,
0000073
Categoria
a doua,
0000111

Expertiza grafoscopic

Categoria
nti,
0000122
Categoria
superioar,
0000057
Categoria
superioar,
0000059
Categoria
nti,
0000058

Expertiza tehnic a
documentelor
Partajarea imobilului i
determinarea modului
de folosire a
sectoarelor de teren.

11.02.2008

15.02.2013

15.02.2018

06.11.2014

06.11.2019

11.02.2008
03.11.2009

01.03.2011

19.02.2015

19.02.2020

Expertiza obiectelor
imobiliare, materialelor
de construcii,
construciilor i altor
documente.
Expertiza economic

18.04.2013

Expertiza contabil

18.04.2013

Expertiza contabil

20.12.2007

Expertiza economic

20.12.2007

Expertiza financiarbancar
Expertiza de evaluare a
unitilor de transport,
a pagubei materiale i
uzurii.
Expertiza mrfurilor
industriale de larg
consum;

20.12.2007

Expertiza produselor
alimentare.

20.12.2007

28.11.2013

19.02.2015

19.02.2020
-

19.02.2015

19.02.2020

14.03.2008
19.02.2015

19.02.2020

06.11.2014

06.11.2019

20.12.2007

n mecanic
superioare,
Institutul de
automobile i
drumuri, Kiev
facultatea
transportul
auto
Superioare,
USM,
facultatea de
drept
superioare,
UAM,
facultatea
cadastru i
drept,
magistru n
hidroamelioraie
Superioare,
Institutul
Agricol
M.V.Frunze
din Chiinu,
facultatea
economie
superioare,
USM,
facultatea de
economie i
comer
superioare,
UTM,
facultatea de
mecanic
superioare,
Institutul de
economie i
comer, Kiev,
facultatea de
comer

2008

022238422

2008

022238422

2011

022238422

2013

022238422

2008

022238422

2008

022238422

2008

022238422

48 Tverdohleb
Mihail
Vasile

49 urcan

Valentina
Nicolae

Categoria
superioar,
0000078

Categoria
superioar,
0000077

Expertiza circumstanelor accidentelor


rutiere

14.03.2008

Expertiza urmelor mijloacelor de transport

14.03.2008

Expertiza tehnic a
vehiculelor i pieselor
deteriorate
Expertiza solului

14.03.2008

Expertiza fibrelor,
materialelor fibroase i
articolelor fabricate din
ele
Expertiza materialelor
fibroase supuse
distrugerii prin ardere

50 urcan
Valerii
Alexei

51 Vozniuc

Larisa
Elipidifor

52 Zaborot
Anatol
Ion

Categoria
superioar,
0000105

Categoria
superioar,
0000038
Categoria
superioar,
0000103

Expertiza substanelor
narcotice de origine
vegetal
Expertiza circumstanelor accidentelor
rutiere

19.02.2015

19.02.2020

14.03.2008

19.02.2015

19.02.2020

14.03.2008

superioare,
UTM,
facultatea de
mecanic
IUCEJ al MJ
URSS

Superioare,
USM,
facultatea de
chimie,
biologie i
pedologie

2008

022238422

2008

022238422

2010

022238422

2008

022238422

2010

022238422

14.03.2008

14.03.2008

26.02.2010
19.02.2015

19.02.2020

Expertiza urmelor mijloacelor de transport

26.02.2010

Expertiza tehnic a
vehiculelor i pieselor
deteriorate

26.02.2010

Expertiza grafoscopic

14.03.2008

Expertiza de stabilire a
autorului unui text

19.02.2015

Expertiza traseologic

26.02.2010

Expertiza tehnic a
documentelor

26.02.2010

Expertiza balistic

26.02.2010

19.02.2015

19.02.2020

19.02.2015

19.02.2020

superioare,
ATIC,
facultatea de
inginerie i
management a
transportului
auto,
IUCEJ al MJ
URSS
Superioare,
USM,
facultatea de
filologie,
IUCEJ al MJ
URSS
Superioare,
USM,
facultatea de
drept,
IUCEJ al MJ
URSS

53 Ziber

Oleg
Gheorghe

Categoria
superioar,
0000256

Expertize dactiloscopice

14.12.2006

Expertiza traseologic

14.12.2006

Expertiza fonoscopic

16.10.2014

16.10.2014

16.10.2019

superioare,
USM,
facultatea de
fizic,
Centrul
Tehnologiilor
de Vorbire, or.
SanktPeterburg

2008

022238422

S-ar putea să vă placă și