Sunteți pe pagina 1din 83

TELEFOANELE TUTUROR PRIMRIILOR DIN ROMNIA

TERITORIUL ADMINISTRATIV

telefon_1

telefon_2

telefon_3

telefon_4

telefon_5

e-mail

1. JUDEUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ALBAC
ALMASU MARE
ARIESENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
BUCERDEA GRANOASA
BUCIUM
CALNIC
CENADE
CERGAU
CERU-BACAINTI
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
CUT
DAIA ROMANA
DOSTAT
FARAU
GALDA DE JOS
GARBOVA

0258819462
0258861310
0258710110
0258731004
0258780557
0258775067
0258771215
0258751001
0258871217
0258851101
0258856337
0258777501
0258850105
0258779065
0258786211
0258854101
0258773105
0258760738
0258883301
0258784112
0258747050
0258789003
0258719302
0258770002
0258886128
0258841205
0258780605
0258883580
0258845101
0258745113
0258763101
0258764690
0258876151
0258846032
0258748118

0720660808

0745238198
0732401239
0730601781
0722089435
0744766099
0724358138
0740155859
0728082403
0746177121
0788769844
0766704671
0258854344
0732303998
0721247319
0731377037
0762653297
0258789104
0753106329
0727787587
0258886364
0788899963
0733983213
0742075265
0740343793
0258763489
0735527086
0753106241
0764679783
0755035069

office@apulum.ro
office@aiud.ro
primarieblaj@rcnet.ro
sebespri@yahoo.com
primariaabrud@yahoo.com
primbaia@yahoo.com
primaria_cimpeni@yahoo.com
primaria@primariacugir.ro
primar@primariaocnamures.ro
primaria_orasului_teius@yahoo.com
pr_zlatna@primariazlatna.ro
primaria_albac@yahoo.com
primaria_almasu_mare@yahoo.com
primariaarieseni@yahoo.com
primariaavramiancu@mail.ro
primariaberghin@yahoo.com
primar_bistra@yahoo.com
primariablandiana@yahoo.com
primar@bucerdea_granoasa.ro
primaria.bucium@yahoo.com
primaria_calnic@yahoo.com
primariacenade@yahoo.com
primariacergau@yahoo.com
primariacerubacainti@yahoo.com
primariacdb@yahoo.com
primariaciugud@yahoo.com
primariaciuruleasa@clicknet.ro
prim_craciuneludejos@yahoo.com
cricauprimaria@yahoo.com
primariacut@yahoo.com
daiaprimaria@yahoo.com
primariadostat@yahoo.com
primariacomuneifarau@yahoo.com
clgalda@yahoo.com
primariagirbova@yahoo.com

GARDA DE SUS
HOPARTA
HOREA
IGHIU
INTREGALDE
JIDVEI
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
NOSLAC
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
POSAGA
RADESTI
RAMET
RAMETEA
ROSIA DE SECAS
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SANCEL
SANTIMBRU
SASCIORI
SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL
SONA
SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA

0258778141
0258875713
0258767008
0258844103
0258855003
0258881317
0258868120
0258875245
0258878121
0258897900
0258849003
0258718101
0258879001
0258855530
0258889101
0258776300
0258854511
0258761111
0258785678
0258867503
0258776024
0258879300
0258880010
0258768001
0258765777
0258783101
0258788740
0258762101
0258885101
0258842101
0258741110
0258778503
0258760101
0373550062
0258884144
0258765101
0258848101
0258746177
0258876151

0788142952
0724419845
0767808025
0730909585
0749240152
0788638739
0753106279
0728883106
0756696486
0788832036
0258718388
0764012442
0728853740
0784203163
0258854502
0764443025
0258785644
0764521475
0761982962
0760692975
0725716447
0733042207
0733914878
0745426190
0258788600
0762201054
0733026335
0760237402
0728112198
0733917080
0753034892
0742035697
0730707544

primariagarda@yahoo.com
primaria_hoparta@yahoo.com
primariahorea@yahoo.com
primariaighiu@yahoo.com
primariaintregalde@gmail.com
primariajidvei@yahoo.com
primaria@primarialivezile.ro
primaria.lopadeanoua@yahoo.com
primar@primariacomuneiluncamuresului.ro
primaria_lupsa@yahoo.com
primariacomuneimetes@yahoo.com
pmihalt@yahoo.com
primaria.miraslau@yahoo.com
primariamogos@yahoo.com
primarianoslac@yahoo.com
Sc.ocolis@mail.albanet.ro
secretar@primariaohaba.ro
primariacomuneipianu@yahoo.com
primaria@poianavadului.ro
primariaponor@yahoo.com
secretar@comunaposaga.ro
primariaradesti@yahoo.com
primariaramet2008@yahoo.com
primaria_rimetea@yahoo.com
primariarosia@yahoo.com
primaria@primariarosiamontana.ro
primariasalciua@yahoo.com
primaria_salistea@yahoo.com
primariasincel@yahoo.com
popasantimbru@yahoo.com
primariasasciori@yahoo.com
primar@scarisoara.ro
primaria.sibot@yahoo.com
primaria_sohodol@yahoo.com
consiliulsona@yahoo.com
primariaspring@yahoo.com
primaria_stremt@yahoo.com
primariasugag@yahoo.com
primariaunirea@gmail.com

VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS

0258785013
0258888102
0258786575
0258739234

MUNICIPIUL ARAD
ORAS CHISINEU-CRIS
ORAS CURTICI
ORAS INEU
ORAS LIPOVA
ORAS NADLAC
ORAS PANCOTA
ORAS PECICA
ORAS SANTANA
ORAS SEBIS
ALMAS
APATEU
ARCHIS
BARSA
BARZAVA
BATA
BELIU
BIRCHIS
BOCSIG
BRAZII
BUTENI
CARAND
CERMEI
CHISINDIA
CONOP
COVASINT
CRAIVA
DEZNA
DIECI
DOROBANTI
FANTINELE
FELNAC
FRUMUSENI
GHIOROC

0257256651
0257350098
0257464004
0257511550
0257561133
0257474325
0257466301
0257468323
0257462082
0257311008
0257313308
0257327301
0257323553
0257321101
0257433108
0257434701
0257322239
0257434443
0257325100
0257317628
0257320129
0257321522
0257328101
0257314014
0257433003
0257385005
0257324100
0257312664
0257314408
0257535252
0257456169
0257411202
0257455250
0257461101

0762227022

vadumotilor@yahoo.com
primariavalealunga@yahoo.com
primaria_vidra_ab@yahoo.com
primaria.vint@yahoo.com

0747956335
0731354711
2. JUDEUL ARAD
0257350044

lstepanescu@primariaarad.ro
primariachcris@yahoo.com
secretariat@primariacurtici.ro
faur.ioan@ineu.ro
cristinafaur19@yahoo.com
gros.alex@primaria-nadlac.ro
primariapancota@artelecom.net
lex.pecica@upcmail.ro
viorica.sas.santana@gmail.com
primariasebis@yahoo.com
emiltomuta@gmail.com
botas_ioan@yahoo.com
primariaarchis@yahoo.com
primariabirsa@yahoo.com
primariabarzava@clicknet.net
papucb.contabil@gmail.com
primariabeliu@gmail.com
primariabirchis@yahoo.com
primariabocsig@yahoo.com
braziiprimaria@yahoo.com
primariabuteni@yahoo.com
primariacarand@yahoo.com
cermei@xnet.ro
primariachisindia@yahoo.com
conop_ar@primariaonline.ro
primariacovasint@gmail.com
primariacraiva@artelecom.net
primariadezna@artelecom.net
primariadieci@artelecom.net
primaria.dorobanti@gmail.com
primaria.fatanele@yahoo.com
primariafelnac@yahoo.com
contact@frumuseni.ro
primariaghioroc@clicknet.ro

GRANICERI
GURAHONT
HALMAGEL
HALMAGIU
HASMAS
IGNESTI
IRATOSU
LIVADA
MACEA
MISCA
MONEASA
OLARI
PAULIS
PEREGU MARE
PETRIS
PILU
PLESCUTA
SAGU
SAVARSIN
SECUSIGIU
SEITIN
SELEUS
SEMLAC
SEPREUS
SICULA
SILINDIA
SIMAND
SINTEA MARE
SIRIA
SISTAROVAT
SOCODOR
SOFRONEA
TARNOVA
TAUT
USUSAU
VARADIA DE MURES
VARFURILE
VINGA
VLADIMIRESCU

0257353150
0257316558
0257319621
0257319188
0257321777
0257315555
0257454101
0257381055
0257536101
0257354140
0257313010
0257377132
0257388101
0257459101
0257433800
0257353811
0257318093
0257418101
0257557270
0257411320
0257415114
0257329101
0257534102
0257256262
0257326008
0257372700
0257373041
0257357100
0257531101
0257434200
0257358100
0257416100
0257370101
0257372222
0257434141
0257417230
0257318501
0257460126
0257514420

0257315521

0257411304
0257415202
0257534137

ottlaca@gmail.com
primariagurahont@yahoo.com
primariahalmagel@artelecom.net
primariahalmagiu@yahoo.com
f.dudas@yahoo.com
primaria.ignesti@yahoo.com
vioricacismas@primariairatosu.ro
omarianaeliza@yahoo.com
primaria.macea@gmail.com
primaria_misca@yahoo.com
primariamoneasa@clicknet.ro
primaria_olari@yahoo.com
primariapaulis@gmail.com
primariaperegumare@yahoo.com
primariapetris@yahoo.com
primariapilu69@artelecom.net
primariaplescuta@yahoo.com
romandanut@yahoo.com
primariasavarsin@yahoo.com
viletamorcan2000@yahoo.com
primariaseitin@artelecom.net
primseleus@clicknet.ro
primaria@semlac.ro
primariasepreus@artelecom.net
primariasicula@clicknet.ro
primariasilindia@clicknet.ro
info@simand.org
primsm2003@yahoo.com
primariasiria@yahoo.com
prim_sistarovat@yahoo.com
negraulivia@yahoo.com
primaria_sofronea@yahoo.com
primariatirnova@yahoo.com
primariataut@gmail.com
primariaususau@gmail.com
primaria_varadia@yahoo.com
consvarfurile@clicknet.ro
primariavinga@clicknet.ro
adrilazar@yahoo.com

ZABRANI
ZADARENI
ZARAND
ZERIND
ZIMANDU NOU

0257457001
0257413024
0257359010
0257355566
0257380141

primariazabrani@yahoo.com
primariazadareni@yahoo.com
nordictopo@yahoo.com
primariazerind@yahoo.com
primariazimandulnou@yahoo.com
3. JUDEUL ARGES

MUNICIPIUL PITESTI
MUNICIPIUL CAMPULUNG
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
ORAS COSTESTI
ORAS MIOVENI
ORAS STEFANESTI
ORAS TOPOLOVENI
ALBESTII DE ARGES
ALBESTII DE MUSCEL
ALBOTA
ANINOASA
AREFU
BABANA
BAICULESTI
BALILESTI
BARLA
BASCOV
BELETI-NEGRESTI
BEREVOESTI
BOGATI
BOTENI
BOTESTI
BRADU
BRADULET
BUDEASA
BUGHEA DE JOS
BUGHEA DE SUS
BUZOESTI
CALDARARU
CALINESTI
CATEASCA
CEPARI
CETATENI

0248213994
0248511034
0248721033
0248672320
0348455444
0248266752
0248666259
0248735005
0248555300
0248233187
0248577101
0248730210
0248767001
0248760204
0248562300
0248678141
0248270525
0248657225
0248572040
0248655003
0248295299
0248658133
0248279412
0248267910
0248236457
0248557112
0248555095
0248690009
0248692008
0248651893
0248661006
0248545043
0248544090

0248511034
0248721107
0248672320
0248260500
0248266752
0248666469
0248735005
0248555311
0248233451
0248577101
0248730211
0248767001
0248760204
0248562080
0248678090
0248270033
0248657225
0248572030
0248655003
0248295299
0248658133
0248279412
0248267910
0248236457
0248557112
0248555095
0248690051
0248692070
0248651155
0248661006
0248545043
0248544090

primaria@primariapitesti.ro
campulung@muscel.ro
primariacurteadearges@yahoo.com
primaria@primariacostestiag.ro
primariamioveni@primariamioveni.ro
gheorgheigeorgeta@yahoo.com
primarie@topoloveni.cjarges.ro
primaria_albestiidearges@yahoo.com
primariaalbesti@yahoo.com
elena.spataru@albota.cjarges.ro
nicu.rachieru@aninoasa.cjarges.ro
primaria.arefu@yahoo.com
primariababana@yahoo.com
baranescughe_primar_baiculesti@yahoo.com
primaria_balilesti@yahoo.com
primariabirla@yahoo.com
primariabascov@yahoo.com
beleti_negresti@yahoo.com
ciubuc.nicoleta@yahoo.com
primariabogati@yahoo.com
primariaboteniarges@yahoo.com
sofia.grigore@botesti.cjarges.ro
carmencanu@yahoo.com
primaria_bradulet@yahoo.com
primariabudeasa@personal.ro
primariabugheadejos@yahoo.com
primarie_primariabughea@yahoo.com
primariebuzoesti@yahoo.com
florina.buicea@caldararu.cjarges.ro
primarie@calinesti.cjarges.ro
primarie@cateasca.cjarges.ro
rodica.neacsu@cepari.cjarges.ro
conscetateni@gmail.com

CICANESTI
CIOFRANGENI
CIOMAGESTI
COCU
CORBENI
CORBI
COSESTI
COTMEANA
CUCA
DAMBOVICIOARA
DARMANESTI
DAVIDESTI
DOBRESTI
DOMNESTI
DRAGANU
DRAGOSLAVELE
GODENI
HARSESTI
HARTIESTI
IZVORU
LEORDENI
LERESTI
LUNCA CORBULUI
MALURENI
MARACINENI
MERISANI
MICESTI
MIHAESTI
MIOARELE
MIROSI
MORARESTI
MOSOAIA
MOZACENI
MUSATESTI
NEGRASI
NUCSOARA
OARJA
PIETROSANI
POIANA LACULUI

0248735058
0248747155
0248245008
0248246450
0248730236
0248580005
0248230038
0248242044
0248241001
0248544204
0248232106
0248298024
0248657431
0248269942
0248663310
0248544426
0248544901
0248677374
0248297050
0248695020
0248653101
0248549201
0248688501
0248765049
0248278893
0248763201
0248234002
0248560002
0248512474
0248694509
0248240011
0248294001
0248697282
0248268622
0248687522
0248582013
0248660341
0248267266
0248293046

0248735058
0248747155
0248245008
0248246460
0248730236
0248580005
0248230038
0248242044
0248241001
0248544204
0248232106
0248298024
0248657668
0248269980
0248663365
0248544426
0248544901
0248677007
0248297050
0248695020
0248653101
0248549201
0248688960
0248765049
0248278893
0248763201
0248234002
0248560005
0248512474
0248694509
0248240011
0248294001
0248697282
0248268622
0248687520
0248582013
0248660341
0248267266
0248293046

gheorghe.badea@cicanesti.cjarges.ro
primaria@ciofrangeni.cjarges.ro
ion.preda@ciomagesti.cjarges.ro
george_marghiolu@yahoo.com
primaria_corbeni@yahoo.com
primariacorbi@yahoo.com
anamonamazilu@yahoo.com
liliana.ghinea@yahoo.com
primariacucaag@yahoo.com
dragos.aldulea@dambovicioara.cjarges.ro
alinairiminescu@yahoo.com
primaria_davidesti@yahoo.com
primaria_dobresti_ag@yahoo.com
primariadomnesti@yahoo.com
primariadraganu@yahoo.com
primaria@dragoslavele.ro
viodraghici@yahoo.com
prim_hirsesti@yahoo.com
hepenetgabi@yahoo.com
primaria_izvoru@yahoo.com
primarieleordeni@yahoo.com
nicoleta.stoica@leresti.cjarges.ro
primaria_lunca_corbului@yahoo.com
primariamalureni@yahoo.com
alexandru.teodoreci@maracineni.cjarges.ro
croitoru.larisa@yahoo.com
voicu.dumitru@yahoo.com
primariamihaesti@yahoo.com
primarie@mioarele.cjarges.ro
dorina.ciobanu@mirosi.cjarges.ro
primarie@moraresti.cjarges.ro
primaria_mosoaia@yahoo.com
primariamozaceni@yahoo.com
musatesti_primarie@yahoo.com
steliana.croitoru@negrasi.cjarges.ro
primaria_nucsoara@yahoo.com
toma_nicoleta78@yahoo.com
prim1pietr@yahoo.com
primaria.placului@yahoo.com

POIENARII DE ARGES
POIENARII DE MUSCEL
POPESTI
PRIBOIENI
RACA
RATESTI
RECEA
ROCIU
RUCAR
SALATRUCU
SAPATA
SCHITU GOLESTI
SLOBOZIA
STALPENI
STEFAN CEL MARE
STOENESTI
STOLNICI
SUICI
SUSENI
TEIU
TIGVENI
TITESTI
UDA
UNGHENI
VALEA DANULUI
VALEA IASULUI
VALEA MARE PRAVAT
VEDEA
VLADESTI
VULTURESTI

0248747140
0248546603
0248693109
0248656001
0248694083
0248664066
0248696143
0248688115
0248542830
0248545013
0248617009
0248566500
0248698002
0248565222
0248696704
0248550150
0248676201
0248545003
0248699397
0248689605
0248742010
0248299012
0248243021
0248674063
0248724458
0248724411
0248557112
0248248149
0248547740
0248296256

0248747140
0248546603
0248693109
0248656001
0248694083
0248664066
0248696178
0248688115
0248542830
0248545013
0248617084
0248566500
0248698002
0248565222
0248696704
0248550150
0248676201
0248545155
0248699397
0248689605
0248742010
0248299012
0248243021
0248674063
0248724458
0248724411
0248557112
0248248179
0248547724
0248296256

niculae.mircea@poienariiarges.cjarges.ro
bobocremus@yahoo.com
olena_constantin@yahoo.com
primariacomuneipriboieni@yahoo.com
aurel.calin@raca.cjarges.ro
primariaratesti@yahoo.com
mihaelaradulescu07@yahoo.com
primaria.rociu@yahoo.com
ionut_vorovenci@yahoo.com
emil2007_arges@yahoo.com
venera.graure@sapata.cjarges.ro
primarie@schitug.cjarges.ro
ioana.enache@slobozia.cjarges.ro
laura.baicu@stalpeni.cjarges.ro
ion.dobrin@stefancelmare.cjarges.ro
primarie@stoenesti.cjarges.ro
antoanetaelenamocanu@yahoo.com
elena.popescu@suici.cjarges.ro
iulica.din@suseni.cjarges.ro
cornel.barbu@teiu.cjarges.ro
gabrielcigoianu@yahoo.com
primariatitesti@yahoo.com
primaria_uda@yahoo.com
carmen_condurache34@yahoo.com
primar@valeadanului.cjarges.ro
primaria_viasului@yahoo.com
primariavaleamarepravat@yahoo.fr
cl_vedea@yahoo.com
bebeseleamagdalena@yahoo.com
primariavulturestiag@yahoo.com
4. JUDETUL BACU

MUNICIPIUL BACAU
MUNICIPIUL MOINESTI
MUNICIPIUL ONESTI
ORAS BUHUSI
ORAS COMANESTI
ORAS DARMANESTI
ORAS SLANIC MOLDOVA
ORAS TARGU OCNA

0234984
0234363680
0234324243
0234261220
0234374274
0234356656
0234348119
0234344114

0740502396
0723360023
0741130482
0234374273
0234356546
0740067186
0729995902

0234374272
0746372828
0741034597

0234374276

0234372372

contactprimarie@primariabacau.ro
consiliulocal@moinesti.ro
secretar@onesti.ro
primariabuhusi@yahoo.com
relatiipublice@primariacomanesti.ro
primaria_darmanesti@yahoo.com
primaria_sl@yahoo.com
primaria@tirguocna.ro

AGAS
ARDEOANI
ASAU
BALCANI
BARSANESTI
BERESTI-BISTRITA
BERESTI-TAZLAU
BERZUNTI
BLAGESTI
BOGDANESTI
BRUSTUROASA
BUCIUMI
BUHOCI
CAIUTI
CASIN
CLEJA
COLONESTI
CORBASCA
COTOFANESTI
DAMIENESTI
DEALU MORII
DOFTEANA
FARAOANI
FILIPENI
FILIPESTI
GAICEANA
GARLENI
GHIMES-FAGET
GIOSENI
GLAVANESTI
GURA VAII
HELEGIU
HEMEIUS
HORGESTI
HURUIESTI
ITESTI
IZVORU BERHECIULUI
LETEA VECHE
LIPOVA

0234382036
0234354000
0234386338
0234380680
0234334000
0740265100
0234353000
0785271278
0234268030
0234336500
0234381031
0234339977
0234224146
0234338401
0234331030
0234253012
0234287600
0234283254
0732401249
0234222502
0234282602
0234352001
0234254152
0234285500
0234215800
0234283614
0234269263
0234385850
0234225233
0234282047
0234334500
0234333000
0234217510
0234226002
0234286004
0234228803
0234223502
0234213474
0234220610

0751298079

0751298080

0751298084

0751298078

0766223111

0746145107

0745295720

0785271280
0757221665

0785271281
0746634323

0741014436

0754082336
0744669004
0763697296
0731232398

0754082337

0731232399

0731231952

0234287620
0746013492
0732401262
0234222510
0733053424
0745013005
0234254010

0748193108

0748193106

0752243850

0732401250
0755134378

0732401259
0733971248

0769223695
0234283674
0741168862
0751081568
0758055499
0234282082
0732406528
0745328812
0731329891
0769071253
0766621988
0234228806
0723181159
0740238668

0769223696
0762269370
0728139519

0769223702

0758055632
0747877317
0732406529
0741201288

0747024767

0755083402
0740353856
0741752877
0234336006
0766332628
0744543749
0761105068
0731834926
0720533937
0733691005

0748152728

0729081224
0726187238

0732406530
0753954715

0723182395

0751561800

primariaagas@yahoo.com
primariaardeoani@yahoo.com
primaria_asau@yahoo.com
primariabalcani@yahoo.com
barsanesti.primaria@gmail.com
berestibistrita@judetbacau.ro
primariaberesti_tazlau@yahoo.com
primariaberzunti@yahoo.com
Primaria_blagesti@yahoo.com
primariabogdanesti@easynet.ro
primariabrusturoasa@yahoo.com
primariabuciumicontab@yahoo.com
primaria_buhoci@yahoo.com
primariacaiuti@yahoo.com
Primaria_casin@yahoo.com
clcleja101@yahoo.com
comunacolonesti@yahoo.com
corbasca@judetbacau.ro
cons_loc_cotofanesti@yahoo.com
primaria.damienesti@yahoo.com
primarie@dealumorii.ro
pdofteana@yahoo.com
faraoani@judetbacau.ro
prfilipeni@yahoo.com
clfilip_bacau@yahoo.com
gaiceana@yahoo.com
Primaria.girleni@yahoo.com
primariagf@yahoo.com
primariagioseni@yahoo.com
primarie@glavanesti.ro
primariaguravaii@yahoo.com
primariahelegiu@yahoo.com
contact@primariahemeius.ro
Primaria.horgesti@yahoo.com
primariahuruiesti@yahoo.com
primariaitesti@gmail.com
secretar@comunaizvoruberheciului.ro
primarialeteaveche@yahoo.com
primarialipovabc@gmail.com

LIVEZI
LUIZI-CALUGARA
MAGIRESTI
MAGURA
MANASTIREA CASIN
MARGINENI
MOTOSENI
NEGRI
NICOLAE BALCESCU
ODOBESTI
OITUZ
ONCESTI
ORBENI
PALANCA
PANCESTI
PARAVA
PARGARESTI
PARINCEA
PARJOL
PLOPANA
PODU TURCULUI
PODURI
PRAJESTI
RACACIUNI
RACHITOASA
RACOVA
ROSIORI
SANDULENI
SARATA
SASCUT
SAUCESTI
SCORTENI
SECUIENI
SOLONT
STANISESTI
STEFAN CEL MARE
STRUGARI
TAMASI
TARGU TROTUS

0234332009
0234218011
0234355200
0234212406
0234331824
0234211032
0234284003
0234228001
0234214071
0234224610
0234337010
0234288610
0234255502
0234385016
0234288080
0731231986
0234347510
0729039230
0234384016
0234220011
0234289226
0234369004
0234222242
0769047029
0234287015
0234269501
0234228501
0234335000
0234214866
0234280639
0234212131
0234354500
0234223305
0234387701
0765332600
0234339000
0234388510
0234225025
0234347002

0745828101
0234218277
0764119437
0741542236
0748220488
0740532582
0747042644
0733675923
0744209813
0747270340

0741261581
0766418849
0743957684

0786903663

0769047018

0741480960

0744668585

0746938708

0733675925
0747624857

0733675924

0751818365
0734887726

0766211287
0746409313

0752271373

0723559326

0749036634
0740843814
0761103531

0768380732

0761103534

0745309654
0731232203

0752836339
0731350456

0731350493

0730601351
0761130206

0766650142

0754082451

0754082452

0733684475
0740067497
0234385003
0234252156
0734887725
0766517035
0769071502
0758039920
0755748414
0234222240
0234251212
0755016017
0742829511
0767420722
0720011613
0733667315
0234280385
0234215218
0762246119
0745263375
0234387595
0746573934
0234388734
0744502093
0731232210

0769258699

0754082453

consiliullivezi@yahoo.com
primarialuizicalugara@yahoo.com
primariamagiresti@yahoo.com
primariamagurabacau@yahoo.com
manastireacasin@tim.ro
mogosdana@yahoo.com
primariamotoseni@yahoo.com
primarie@primarianegri.judetbacau.ro
contact@primaria-nicolae-balcescu.ro
odobesti_bc@yahoo.com
con_oituz@compnet.ro
comunaoncesti@yahoo.com
consiliullocal_orbeni@yahoo.com
primariapalanca@yahoo.com
primariapancesti@yahoo.com
Primaria_parava@yahoo.com
cl-pargaresti@yahoo.com
Primaria.parincea@yahoo.com
primaria_parjol@yahoo.com
primaria@comunaplopana.ro
primarie@poduturcului.ro
autoritatealocala@yahoo.com
primariaprajesti@yahoo.com
cl_racaciuni@yahoo.com
primaria.rachitoasa@yahoo.com
primaria_comunei_racova@yahoo.com
primaria@comunarosiori.ro
primariasanduleni@yahoo.com
reliaamelia@yahoo.com
primariasascut@yahoo.com
primariasaucesti@gmail.com
primariascorteni@easynet.ro
secretarxx@yahoo.com
primaria@comunasolont.ro
dav76_vic@yahoo.com
adriana_gherasim80@yahoo.com
primaria.strugari@yahoo.com
primariatamasi@yahoo.com
primariatg.trotus@yahoo.com

TATARASTI
TRAIAN
UNGURENI
URECHESTI
VALEA SEACA
VULTURENI
ZEMES

0234286510
0234221042
0234227005
0731232212
0234255022
0234285003
0234383037

0725912471

MUNICIPIUL ORADEA
MUNICIPIUL BEIUS
MUNICIPIUL MARGHITA
MUNICIPIUL SALONTA
ORAS ALESD
ORAS NUCET
ORAS SACUENI
ORAS STEI
ORAS VALEA LUI MIHAI
ORAS VASCAU
ABRAM
ABRAMUT
ASTILEU
AUSEU
AVRAM IANCU
BALC
BATAR
BIHARIA
BOIANU MARE
BOROD
BORS
BRATCA
BRUSTURI
BUDUREASA
BUDUSLAU
BULZ
BUNTESTI
CABESTI
CAMPANI
CAPALNA
CARPINET

0259208296
0259321935
0259362001
0259373243
0259342539
0259339422
0259352194
0259332337
0259355216
0259336157
0259326005
0259353836
0259349097
0259447036
0259391357
0259326332
0259321168
0259369716
0259428903
0259315098
0259316155
0259315650
0259326860
0259321243
0259459100
0259328008
0259329180
0259325246
0259338204
0259312016
0259353603

0259431409

0758252605
0754082459
0234255420
0731232214
0745646775

primariatatarasti@yahoo.com
comunatraian@yahoo.com
contabil.ungureni@clbc.ro
primarie@primaria-urechesti.ro
consiliullocal_valeaseaca@yahoo.com
primariavultureni@easynet.ro
consiliullocalzemes@yahoo.com

0234335520
0766390972

5. JUDEUL BIHOR

0745458874

0740685926

0742768300

0741402786

0788487512

0745307342

0259352196
0745434565
0745639186
0729003995
0259326018
0745234949
0751810040
0740035499
0746169722
0743909286
0749203874
0744638668
0732156659
0747110167
0735871149
0766589794
0259326833
0359805905
0768874904
0259328010
0735156190
0763624885

0745258968
0745047859

0745535752

0744858402

0730535215

0724301329

0745508730
0733050145

0748213969

0744624221

0732143761

0741516337

0741213888

0756160266
0755747241

0755747242

0740804755
0744531187
0769048772
0762692743

0744531195
0762692746

0762692745

primarie@oradea.ro
primaria.beius@cjbihor.ro
primaria@marghita.ro
primsal@rdslink.ro
primaria.alesd@cjbihor.ro
primaria.nucet@cjbihor.ro
primaria.sacueni@cjbihor.ro
primaria.stei@cjbihor.ro
primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
primaria_vascau@yahoo.com
primaria.abram@cjbihor.ro
primaria.abramut@cjbihor.ro
primaria.astileu@cjbihor.ro
primaria.auseu@cjbihor.ro
primaria.avramiancu@cjbihor.ro
primaria.balc@cjbihor.ro
primariabatar@yahoo.com
secretariat@comunabiharia.ro
primaria.boianumare@cjbihor.ro
primaria_borod@yahoo.com
primaria.bors@cjbihor.ro
primaria.bratca@cjbihor.ro
primaria.brusturi@cjbihor.ro
primaria.budureasa@cjbihor.ro
primaria.buduslau@cjbihor.ro
primaria.bulz@cjbihor.ro
primaria.buntesti@cjbihor.ro
primaria.cabesti@cjbihor.ro
primariacimpani@yahoo.com
primaria.capilna@cjbihor.ro
primaria.carpinet@cjbihor.ro

CEFA
CEICA
CETARIU
CHERECHIU
CHISLAZ
CIUHOI
CIUMEGHIU
COCIUBA MARE
COPACEL
CRISTIORU DE JOS
CURATELE
CURTUISENI
DERNA
DIOSIG
DOBRESTI
DRAGANESTI
DRAGESTI
FINIS
GEPIU
GIRISU DE CRIS
HIDISELU DE SUS
HOLOD
HUSASAU DE TINCA
INEU
LAZARENI
LAZURI DE BEIUS
LUGASU DE JOS
LUNCA
MADARAS
MAGESTI
NOJORID
OLCEA
OSORHEI
PALEU
PIETROASA
POCOLA
POMEZEU
POPESTI
RABAGANI

0259394007
0259324463
0259456266
0259352585
0259362695
0259441128
0259392009
0259311232
0259313598
0259353604
0359081302
0259465032
0259327024
0259350198
0259325400
0259321729
0259324545
0259321884
0259479318
0259390035
0259335855
0259311766
0259312858
0259347015
0259357607
0259329132
0259346336
0259332540
0259379432
0359806908
0259393194
0259310881
0259313213
0259451007
0259325817
0259321896
0259322713
0259327760
0259324879

0730999268
0259424464
0725561107
0259352838
0259362569
0726758438
0755033610
0746042829
0741910260
0741171104
0733470607
0745203153
0259327111
0742088431
0762691760
0788921307
0259324547
0733018802
0741212140
0259390037
0747880302
0745234802
0742285866
0730102314
0741619349
0733050407
0770312085
0746174208
0730092251
0728254861
0728925965
0259313853
0721187208
0726306988
0728115350
0726138142
0744510379
0746293417

0743219774
0745236170

0728094175

0728094166

0371315608
0755033608
0747886551
0740304196
0746237356

0726285868
0731026833
0740288648

0725546007
0259327112
0743149051
0766747309
0788921306
0740968840

0740558616
0746101900
0728296416

0757132314
0730024023
0740140286

0744176230

0745390894

0788464236
0744551753

0726737252

0754685056
0730102316
0755284202

0730102316
0758690672

0740203306
0730092257

0730092249

0749241335

0728925379
0745804343
0723302765

0758056033
0731232486

0758056030

0733699472

0742399458

0728876946

primaria.cefa@cjbihor.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
primaria.cetariu@cjbihor.ro
primaria.cherechiu@cjbihor.ro
primaria.chislaz@cjbihor.ro
primaria.ciuhoi@cjbihor.ro
primaria_ciumeghiu@yahoo.com
primaria.cociubamare@cjbihor.ro
primaria.copacel@cjbihor.ro
primariacristioru@yahoo.com
primaria.curatele@cjbihor.ro
primaria.curtuiseni@cjbihor.ro
primaria_derna@yahoo.com
primaria.diosig@cjbihor.ro
prim.dobresti@yahoo.com
primaria.draganesti@cjbihor.ro
primaria.dragesti@cjbihor.ro
primaria.finis@cjbihor.ro
primaria.gepiu@yahoo.com
primaria.girisudecris@cjbihor.ro
primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro
primaria.holod@cjbihor.ro
primaria.husasaudetinca@cjbihor.ro
primariaineu@yahoo.com
primaria.lazareni@cjbihor.ro
primaria.lazuridebeius@cjbihor.ro
primaria.lugasudejos@cjbihor.ro
primarialunca@yahoo.com
primaria.madaras@cjbihor.ro
primaria.magesti@cjbihor.ro
primaria.nojorid@cjbihor.ro
primaria.olcea@cjbihor.ro
primaria.osorhei@cjbihor.ro
primaria@paleu.ro
primaria.pietroasa@cjbihor.ro
primariapocola@clicknet.ro
ioansora@yahoo.com
primariapopestibihor@yahoo.com
primaria.rabagani@cjbihor.ro

REMETEA
RIENI
ROSIA
ROSIORI
SACADAT
SALACEA
SALARD
SAMBATA
SANMARTIN
SANNICOLAU ROMAN
SANTANDREI
SARBI
SIMIAN
SINTEU
SOIMI
SPINUS
SUNCUIUS
SUPLACU DE BARCAU
TAMASEU
TARCAIA
TARCEA
TAUTEU
TETCHEA
TILEAGD
TINCA
TOBOLIU
TULCA
UILEACU DE BEIUS
VADU CRISULUI
VARCIOROG
VIISOARA

0259325240
0259329065
0259325214
0259462383
0259458238
0259463014
0259441049
0259325033
0259318003
0259395329
0259415947
0259328502
0259356172
0259429750
0259324012
0259328716
0259444010
0259368477
0259458553
0259321957
0259355807
0259354826
0259344704
0259345650
0259310073
0259354698
0259314894
0259324074
0259443136
0359407977
0259328920

MUNICIPIUL BISTRITA
ORAS BECLEAN
ORAS NASAUD
ORAS SANGEORZ-BAI
BISTRITA BARGAULUI
BRANISTEA
BUDACU DE JOS

0263223923
0263343687
0263361026
0263370598
0263265606
0263349000
0263272006

0765669634
0259329242
0724027988
0748152943
0788676466
0788317910
0747099032
0259325035
0762236534
0259468950
0733930951
0725924275
0732401421
0728925171
0730604266
0259444027
0259368302
0259458587
0723597755
0730083023
0740134073
0733050110
0259345651
0754226600
0259354689
0259314896
0735511023
0745653265
0744515701

0740627195

0733050471

0747098989
0766551844

0753107120
0720061896

0728925168
0728926838
0722121470
0735527585
0731232458
0731519313

0735782060
0733682307
0735527588
0731232469

0733050111
0746260124
0754226603
0722499102
0359420120

0722545101
0748296180
0752226052
0727326698
0756033779

0733050472

0728924135
0735527586

0747572492

6. JUDEUL BISTRITA-NASAUD
0263224706 0263224508 0263216139
0263343686 0753312348 0744699064
0263361027 0263361029 0744699033
0263370749 0263371013 0760241719
0263265286 0263265969 0263265473
0263349275 0766452394 0766452393
0263272229 0751040010 0733021832

0263233166
0753312320
0475659566
0760241724
0263265537
0766452395
0751040011

primaria_remetea@yahoo.com
primaria_rieni@yahoo.com
primaria_rosia2007@yahoo.com
primaria.rosiori@cjbihor.ro
primaria.sacadat@cjbihor.ro
primaria.salacea@cjbihor.ro
primaria.salard@cjbihor.ro
primaria_sambata@yahoo.com
primaria.sanmartin@cjbihor.ro
primaria.sanicolauroman@cjbihor.ro
primaria.santandrei@cjbihor.ro
primariasirbi@yahoo.com
primaria.simian@cjbihor.ro
primaria.sinteu@cjbihor.ro
primaria.soimi@cjbihor.ro
primariaspinus@yahoo.com
primaria.suncuius@cjbihor.ro
primaria.suplacudebarcau@cjbihor.ro
primariatamaseu@gmail.com
primaria.tarcaia@cjbihor.ro
primaria.tarcea@cjbihor.ro
primariatauteu@yahoo.com
primaria.tetchea@cjbihor.ro
primaria_tileagd@yahoo.com
primaria.tinca@cjbihor.ro
primariatoboliu@yahoo.com
primaria.tulca@cjbihor.ro
primaria.uileacudebeius@cjbihor.ro
primaria.vaducrisului@cjbihor.ro
primaria.virciorog@cjbihor.ro
primaria.viisoara@cjbihor.ro
primaria@primariabistrita.ro
secretariat@primariabeclean.ro
pon@primarianasaud.ro
info@singeorz-bai.ro
primariabistritabirgaului@yahoo.com
primariabranisteabn@gmail.com
budacudejos@yahoo.com

BUDESTI
CAIANU MIC
CETATE
CHIOCHIS
CHIUZA
CICEU - MIHAIESTI
CICEU-GIURGESTI
COSBUC
DUMITRA
DUMITRITA
FELDRU
GALATII BISTRITEI
ILVA MARE
ILVA MICA
JOSENII BARGAULUI
LECHINTA
LESU
LIVEZILE
LUNCA ILVEI
MAGURA ILVEI
MAIERU
MARISELU
MATEI
MICESTII DE CAMPIE
MILAS
MONOR
NEGRILESTI
NIMIGEA
NUSENI
PARVA
PETRU RARES
POIANA ILVEI
PRUNDU BARGAULUI
REBRA
REBRISOARA
RODNA
ROMULI
RUNCU SALVEI
SALVA

0263353106
0263347000
0263271419
0263355310
0263346001
0263344500
0263345090
0263368016
0263380140
0263271756
0263374339
0263273004
0263376026
0263373554
0263265360
0263274006
0263375093
0263270034
0263378151
0263375711
0263372009
0263272710
0263275225
0263356551
0263354397
0263261752
0263344820
0263381005
0263350299
0263367194
0263344000
0263375611
0263265011
0263366042
0263220161
0263377537
0263383010
0263352211
0263361202

0263353101
0762200303
0263271729
0263355320
0263346173
0741031199
0263345091
0263368201
0263380018
0263271768
0263374310
0263273107
0263376008
0263373683
0263265876
0263274433
0263375386
0263270220
0263378008
0263375865
0263372892
0263272585
0263275144
0263356539
0263354485
0263261830
0263344760
0263381027
0263350303
0263367110
0263344164
0263375533
0263265349
0263366259
0263220162
0263377010
0263373181
0263352207
0730634440

0769046998
0762200307
0263271535
0741263107
0762009440
0745253536
0766239708
0730634425
0766618071
0263353066
0263374301
0723170126
0727716828
0743109970
0263265359
0731369399
0743067643
0740645161
0720567736
0728112270
0263372893
0740553856
0749054290
0745128090
0745128167
0263261735
0741113106
0727354604
0263350401
0760241970
0744760090
0263376800
0755147396
0768961011
0767930642
0744618151
0768100032
0766415219
0744622538

0769046994
0762200305
0263271419
0741263109
0762009446
0747341651
0764696614
0730634428
0768737980
0733671627
0767858910
0728464405
0728112272
0743129405
0758034480
0744474204
0740122130
0753313858
0727186804
0724395180
0761099030
0743162710
0749054291
0755743910
0748062448
0744773099
0742097794
0733011406
0745375115
0760241971
0740672170
0724256761
0745317866
0263366160
0744810633
0742453390
0768100036
0767353653
0730634441

0769046996
0766945680
0747294250
0740520351
0762009447
0769432410
0766743361
0730634426
0761889908
0733671624
0743018563
0733930777
0727716571
0743109971
0758034481
0741452806
0263375041
0753313852
0731358855
0724395171
0749112720
0747277098
0749054296
0755743912
0741095556
0742251912
0766725677
0730604728
0742135042
0760241972
0741600717
0724432841
0263266473
0768965203
0762536453
0744677385
0768100034
0766424501
0728946110

primariabudesti@yahoo.com
comunacaianumic@yahoo.com
primaria@primariacetatebn.ro
chiochisprimarie@yahoo.com
primaria_chiuza@yahoo.com
primariacm@gmail.com
primgiurgesti@yahoo.com
primariacosbuc@yahoo.com
primariadumitra@yahoo.com
primaria_dumitrita@yahoo.com
primariafeldru@yahoo.com
primariagalatiibistritei@yahoo.com
primaria.ilvam@yahoo.com
primariailvamica@personal.ro
primariajoseniib@yahoo.com
primaria.lechinta@yahoo.com
primarialesu@yahoo.com
primaria_livezile@yahoo.com
primaria.luncailvei@yahoo.com
primariamagurailvei@yahoo.com
primariamaieru@personal.ro
mariselu@gmail.com
primariamatei@yahoo.com
micestiidecampie@yahoo.com
primaria_milas@yahoo.com
primaria.monor@yahoo.com
pcn_bn@yahoo.com
primarianimigea@gmail.com
primaria_nuseni@yahoo.com
primariaparva@yahoo.com
popdumitru1949@gmail.com
primaria@poianailvei.com
pbp@primariaprundub.ro
rebraprimaria@yahoo.com
scurtuotilia@yahoo.com
primariarodna@yahoo.com
primariaromuli@yahoo.com
primariarunc@yahoo.com
primariasalva@yahoo.com

SANMIHAIU DE CIMPIE
SANT
SIEU
SIEU-MAGHERUS
SIEU-ODORHEI
SIEUT
SILIVASU DE CIMPIE
SINTEREAG
SPERMEZEU
TARLISUA
TEACA
TELCIU
TIHA BARGAULUI
URIU
URMENIS
ZAGRA

0263353414
0263379007
0263260108
0263277490
0263351778
0263261179
0263356011
0263351026
0263346516
0263352193
0263276124
0263369004
0263265654
0263348100
0263354155
0263384212

MUNICIPIUL BOTOSANI
MUNICIPIUL DOROHOI
ORAS BUCECEA
ORAS DARABANI
ORAS FLAMANZI
ORAS SAVENI
ORAS STEFANESTI
ADASENI
ALBESTI
AVRAMENI
BALUSENI
BLANDESTI
BRAESTI
BROSCAUTI
CALARASI
CANDESTI
CONCESTI
COPALAU
CORDARENI
CORLATENI
CORNI
COSULA

0231502200
0231610133
0231550112
0231631347
0231552351
0231541070
0231564101
0231563100
0231572140
0231563010
0231515849
0231573355
0231620023
0231621621
0231548902
0231625519
0331710484
0231619302
0231624120
0231619504
0231588110
0231619411

0263353311 0263100467 0740773956


0263379199 0723680279 0726774616
0769625890 0263260159 0769625740
0263277052 0745393925 0747083766
0263351706 0741113109 0757575219
0263261434 0766735841 0762209162
0263356091 0733677230 0732138523
0263351327 0727709005 0744472283
0263346679 0757570431 0757570433
0762200310 0749077668 0745535016
0263276213 0744475750 0740166605
0263369052 0767807380 0766492511
0263265037 0744514998 0744514960
0263348303 0728953269 0728953405
0263354177 0263351157 0723250653
0263384209 0760241943 0760241944
7. JUDEUL BOTOANI

0743120676
0726217508
0769619703
0752194829
0741063795
0762209163
0732138524
0740728033
0757570432
0762200311
0728271293
0767807381
0741325898
0728824452
0723250654
0760241945

prim_sinmihaiu@personal.ro
primaria@comunasant.ro
primariasieubn@yahoo.com
primaria_sieumagherus@yahoo.com
primariasieu_odorhei@yahoo.com
dgotea@yahoo.com
primsilivasu@yahoo.com
primariasintereg@yahoo.com
primariaspermezeu@email.ro
primaria_tirlisua@yahoo.com
primariateaca@gmail.com
secretarprimaria_telciu@yahoo.com
primaria_tiha@yahoo.com
primaria_uriu@yahoo.com
primariaurmenis@yahoo.com
buscoiudumitru@yahoo.com
primaria@primariabt.ro
primariadorohoi@primariadorohoi.ro
primaria.bucecea@yahoo.com
primariadarabani@yahoo.com
primariaflamanzi@yahoo.com
primaria_saveni@yahoo.com
primaria@stefanesti-bt.ro
primaria_adaseni@yahoo.com
primaria.albesti@yahoo.com
primaria_avrameni@yahoo.com
primariabaluseni@yahoo.com
primaria_blandesti@yahoo.com
consiliul_braesti@yahoo.com
primariabroscauti@hotmail.com
primar@primariacalarasibt.ro
primariacandesti@yahoo.com
primariaconcesti@yahoo.com
primariacopalau@yahoo.com
primaria_cordareni@yahoo.com
primariacorlateni@yahoo.com
primariacornibotosani@yahoo.com
cosulap@yahoo.com

COTUSCA
CRISTESTI
CRISTINESTI
CURTESTI
DANGENI
DERSCA
DIMACHENI
DOBARCENI
DRAGUSENI
DURNESTI
FRUMUSICA
GEORGE ENESCU
GORBANESTI
HANESTI
HAVARNA
HILISEU-HORIA
HLIPICENI
HUDESTI
IBANESTI
LEORDA
LOZNA
LUNCA
MANOLEASA
MIHAI EMINESCU
MIHAILENI
MIHALASENI
MILEANCA
MITOC
NICSENI
PALTINIS
POMARLA
PRAJENI
RACHITI
RADAUTI-PRUT
RAUSENI
RIPICENI
ROMA
ROMANESTI
SANTA MARE

0231561936
0231619912
0231619104
0231584001
0231571104
0231626110
0231619624
0231567013
0231549406
0231578012
0231554124
0231628103
0231545148
0231549102
0231629103
0231621052
0231574150
0231623102
0231619755
0231551125
0231626280
0231573811
0231560101
0231512183
0231625103
0231566108
0231624635
0231562020
0231539530
0231622103
0231622802
0231553010
0231544210
0231622607
0231548137
0231561114
0231544622
0231565080
0231565810

primariacotusca@yahoo.com
primariacristesti@gmail.com
primariacristinesti@yahoo.com
primaria.curtesti@yahoo.com
primariadangeni@yahoo.com
primariadersca@yahoo.com
primariadimacheni@yahoo.com
primaria_dobirceni@yahoo.com
draguseni_primaria@yahoo.com
primariadurnesti@gmail.com
primariafrumusica@yahoo.com
pge_bt@yahoo.com
primariagorbanesti@yahoo.com
primaria.hanesti@gmail.com
havarnabotosani@yahoo.com
primariahiliseu@yahoo.com
primaria.hlipiceni@yahoo.com
primariahudesti@yahoo.com
consiliulibanesti@yahoo.com
primarialeorda@yahoo.com
primaria_lozna@yahoo.com
office@primarialunca.ro
primaria_manoleasa@yahoo.com
primaria_me@yahoo.com
primariamihailenibt@yahoo.com
mihalaseniprimaria@yahoo.com
primariamileanca@yahoo.com
mitoboto@yahoo.com
primaria_nicseni@yahoo.com
compalprim@yahoo.com
primariapomirla@yahoo.com
primariaprajeni@yahoo.com
primaria.rachiti@gmail.com
primariarprut@yahoo.com
consiliulrauseni1@yahoo.com
primaria.ripiceni@yahoo.com
primaria_roma@yahoo.com
clromanestibt@yahoo.com
primarie_santamare@yahoo.com

SENDRICENI
STAUCENI
STIUBIENI
SUHARAU
SULITA
TODIRENI
TRUSESTI
TUDORA
UNGURENI
UNTENI
VACULESTI
VARFU CAMPULUI
VIISOARA
VLADENI
VLASINESTI
VORNICENI
VORONA
MUNICIPIUL BRASOV
MUNICIPIUL CODLEA
MUNICIPIUL FAGARAS
MUNICIPIUL SACELE
ORAS GHIMBAV
ORAS PREDEAL
ORAS RASNOV
ORAS RUPEA
ORAS VICTORIA
ORAS ZARNESTI
APATA
AUGUSTIN
BECLEAN
BOD
BRAN
BUDILA
BUNESTI
CATA
CINCU
COMANA
CRISTIAN

0231620470
0231545794
0231562403
0231623002
0231573112
0231574791
0231570207
0231589110
0231543000
0231543802
0231620220
0231627106
0231549910
0231551500
0231541309
0231563533
0231588604
0746217224
0746217284
0746216569
0746216813
0746217289
0746216658
0746216817
0746217250
0754082066
0746217190
0746217259
0731232729
0731232725
0746217196
0731232726
0746217288
0746217269
0731232728
0731232730
0731232727
0746217276

sendriceni_primaria@yahoo.com
primaria_staucenibt@yahoo.com
primariastiubieni@yahoo.com
primaria_suharau@yahoo.com
primariasulita@yahoo.com
cltodireni@gmail.com
primaria_trusesti@yahoo.com
primariatudora@yahoo.com
primaria.ungureni@yahoo.com
primaria_untenibt@yahoo.com
primaria_vaculesti@yahoo.com
virfucimp@gmail.com
primariaviisoara_bt@yahoo.com
primvlad@yahoo.com
primaria_vlasinesti@yahoo.com
primaria_vorniceni@yahoo.com
primaria_vorona@yahoo.com
8. JUDEUL BRAOV
0268416550 0268414460 0744503599
0268251650 0752272409
0268211313 0743210521
0268276164 0747035165
0268258006 0723534319
0268456237 0734458614
0268230002 0368401858
0268260490 0723244357
0268241525 0733015444
0268515777 0734772328
0268284504 0785273210
0268284984 0767805731
0268518668 0751513023
0268283099 0268283190
0268236416 0731960702
0268518153 0752262360
0268248710 0731029970
0268248563 0728276298
0268244101 0760666466
0268287501 0744336850
0268257001 0732950210

0744505232

sep@brasovcity.ro
primariacodlea@yahoo.com
secretariat@primaria-fagaras.ro
primaria_sacele@yahoo.com
primariagh@artelecom.net
primar@primaria-predeal.ro
primariarasnov@yahoo.com
contact@primariarupea.ro
primaria.victoria@yahoo.com
primaria@zarnesti.net
primaria57apata@yahoo.com
primariaaugustin@yahoo.com
secretariat@becleanbrasov.ro
primariabod@yahoo.com
officeprimariabran@yahoo.com
primariabudila@yahoo.com
primariabunesti@gmail.com
primariacata@yahoo.com
primariacincu@yahoo.com
comana2005@yahoo.com
secretar@uatcristian.ro

CRIZBAV
DRAGUS
DUMBRAVITA
FELDIOARA
FUNDATA
HALCHIU
HARMAN
HARSENI
HOGHIZ
HOLBAV
HOMOROD
JIBERT
LISA
MAIERUS
MANDRA
MOIECIU
ORMENIS
PARAU
POIANA MARULUI
PREJMER
RACOS
RECEA
SAMBATA DE SUS
SANPETRU
SERCAIA
SINCA
SINCA NOUA
SOARS
TARLUNGENI
TELIU
TICUSU
UCEA
UNGRA
VAMA BUZAULUI
VISTEA
VOILA
VULCAN

0731232720
0731232653
0722545570
0731232736
0754083993
0731330837
0731330806
0731330830
0731330798
0788791357
0731330823
0785200002
0746217244
0746217260
0731330795
0731330822
0731330794
0746217282
0731330832
0731330824
0731330793
0754083995
0731330829
0754083905
0754083975
0754083981
0746216726
0788791356
0746217254
0746217281
0788791355
0746217194
0731330809
0746217294
0746217197
0731330801
0746217292

MUNICIPIUL BRAILA

0239694947

0268481820
0268249618
0268483100
0268265403
0268236651
0268481174
0268367221
0268247800
0268286138
0268483670
0268286542
0268285585
0268246825
0268284771
0268247618
0268236878
0268284974
0268287112
0268228040
0268362003
0268286809
0268246003
0268246901
0268360028
0268245809
0268245555
0268228698
0268285454
0268365713
0268518316
0268285828
0268247176
0268248211
0268288505
0268247303
0268517615
0268256554

0720946511
0755131364
0748103340
0744425224
0731367569
0723569543
0726264199
0735525482
0751304141
0742134021
0742230431
0723244359
0724001782
0752304243
0735510635
0752279722
0722288260
0728004555
0729535003
0746091245
0758024501
0733679166
0745171066

0268367523
0268286238

0268246343

0733938158 0268245301
0741190083
0746838640
0722394976
0733932967
0769095672
0730654369
0740012103
0758013131
0753313042
0723649527
0734889176
9. JUDEUL BRILA

0268286226

crizbav@judbrasov.ro
primariadragus@yahoo.com
primaria.dumbravita@yahoo.com
primariafeldioara@yahoo.com
primariafundata@yahoo.com
uat_comuna_halchiu@yahoo.com
harman@brasovia.ro
comunaharseni@yahoo.com
primariahoghiz@yahoo.com
primaria_holbav@yahoo.com
primariahomorod@yahoo.com
primaria_comunajibert@yahoo.com
primar@primaria-lisa.ro
primariamaierus@yahoo.com
primaria_mandra_bv@yahoo.com
primar@primariamoieciu.ro
primariaormenis@yahoo.com
primaria.parau@gmail.com
primariapoianamarului@yahoo.com
primaria.prejmer@yahoo.com
primaria.racos@yahoo.com
primaria_receabv@yahoo.com
primariasambata@yahoo.com
psanpetru@yahoo.com
mariana.spiridon@primariasercaia.ro
primaria_sinca@yahoo.com
primariasincanoua@yahoo.com
primariasoars@yahoo.com
primaria_tarlungeni@yahoo.com
primariateliu@yahoo.com
primaria_ticus@yahoo.com
primaria_ucea@yahoo.com
primariaungra@yahoo.com
vamabuzaului@yahoo.com
primaria.vistea@yahoo.com
voilaprimaria@yahoo.com
uat_vulcan@yahoo.com
pmb@primariabr.ro

ORAS FAUREI
ORAS IANCA
ORAS INSURATEI
BARAGANUL
BERTESTII DE JOS
BORDEI VERDE
CAZASU
CHISCANI
CIOCILE
CIRESU
DUDESTI
FRECATEI
GALBENU
GEMENELE
GRADISTEA
GROPENI
JIRLAU
MARASU
MAXINENI
MIRCEA VODA
MOVILA MIRESII
RACOVITA
RIMNICELU
ROMANU
ROSIORI
SALCIA TUDOR
SCORTARU NOU
SILISTEA
STANCUTA
SURDILA-GAISEANCA
SURDILA-GRECI
SUTESTI
TICHILESTI
TRAIAN
TUDOR VLADIMIRESCU
TUFESTI
ULMU
UNIREA
VADENI

0239661424
0239661878
0239660312
0239663009
0239699909
0239696090
0239695369
0239690240
0239699296
0239623749
0239663494
0721207325
0239696270
0239697336
0239615658
0239639944
0733985712
0239696706
0239695795
0239669583
0239697914
0239698725
0239698173
0239697142
0239699492
0239698943
0239697519
0239638989
0239665682
0239650300
0239661000
0239667811
0239664590
0239613239
0239613284
0239665310
0239638171
0239653000
0239697664

0746661312
0723648572
0730033692

0730033690

0726693102
0756035577
0728859671
0239699210
0746216242
0728140734

0733058596
0742935693
0743750361
0733985711
0726938096
0745453932
0732141267

0726192259
0726281657
0746074277
0754055345
0769212044
0730559428
0735518022
0768101610
0762227490

0761149301
0741178928

0726123792
0239665330
0239638175
0747503814

0728982810
0766741572

primariafaurei@gmail.com
primaria.ianca@yahoo.com
primariainsuratei@yahoo.com
primariabaraganulbr@yahoo.com
bertestidejos@yahoo.com
primaria.bordeiverde@yahoo.com
primariacazasu@yahoo.com
primariachiscani@yahoo.com
primariaciocile@yahoo.com
primariaciresu@yahoo.com
dudestibraila@yahoo.com
uatfrecatei@yahoo.com
scoalagalbenu@gmail.com
uatgemenele@yahoo.com
pgradistea@yahoo.com
Pgropeni@KVS.ro
uat.jirlau@yahoo.com
primariamarasu@yahoo.com
primariamaxineni@yahoo.com
primaria.mirceavoda@yahoo.com
brmovilamiresii@yahoo.com
primaria.racovita@yahoo.com
primariarimnicelu@yahoo.com
primariaromanu@ymail.com
primaria_rosiori@yahoo.com
salcia_tudor@portal-braila.ro
uatscortarunou@yahoo.com
sil_prim@yahoo.com
stancutaprimaria@yahoo.com
primariagaiseanca@yahoo.com
comunasurdilagreci@yahoo.com
sutesti11@yahoo.com
primariatichilesti@yahoo.com
primariatraianbr@yahoo.com
tudor_vladimirescu@portal-braila.ro
primariatufesti@gmail.com
primaria_ulmu@yahoo.com
primaria_unirea@yahoo.com
rodica.vadeni@gmail.com

VICTORIA
VISANI
VIZIRU
ZAVOAIA

0239699729
0239696491
0239666400
0239638790

MUNICIPIUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
ORAS NEHOIU
ORAS PATARLAGELE
ORAS POGOANELE
AMARU
BALACEANU
BALTA ALBA
BECENI
BERCA
BISOCA
BLAJANI
BOLDU
BOZIORU
BRADEANU
BRAESTI
BREAZA
BUDA
C.A. ROSETTI
CALVINI
CANESTI
CATINA
CERNATESTI
CHILIILE
CHIOJDU
CILIBIA
CISLAU
COCHIRLEANCA
COLTI
COSTESTI
COZIENI
FLORICA
GALBINASI
GHERASENI

0238726486
0238561946
0238554548
0238550001
0238552123
0238596842
0238577635
0238590063
0238528631
0238526004
0238529841
0238510501
0238576505
0238523036
0238535057
0238525000
0238511501
0238575123
0238531001
0238523647
0238547317
0238524003
0238528001
0238547300
0238599618
0238539037
0238551580
0238536370
0238522501
0238536158
0238450743
0238582750
0238580015
0238583331

victoriaprimaria@yahoo.com
clmvisani@yahoo.com
viziru@portal-braila.ro
zavoaiabr@yahoo.com

0752442863
0743100558
10. JUDEUL BUZU

0238526537

0238450797

primbz_cabinet@buzau.ro
primarie_rmsarat@yahoo.com
primarianehoiu@yahoo.com
primaria.patarlagele@yahoo.com
primariepogoanele@yahoo.com
tele@buzau.insse.ro
primariabalaceanu@gmail.com
primariabaltaalba@gmail.com
primariabeceni@yahoo.com
secretar.berca@gmail.com
primariabisoca@yahoo.com
tele@buzau.insse.ro
primaria.boldu@clicknet.ro
primariabozioru@yahoo.com
nicolaecostel70@yahoo.com
primaria_braesti@yahoo.com
primaria_breazabz@yahoo.com
primariabuda@gmail.com
primaria_carosetti@yahoo.com
primaria.calvini@yahoo.com
primariacanesti@yahoo.com
primaria.catina@yahoo.com
primariacernatesti@yahoo.com
leudobresandica@yahoo.com
primariachiojdu@yahoo.com
primariacilibia@yahoo.com
primariacislau@clicknet.ro
primariacochirleanca@yahoo.com
primariacolti@yahoo.com
secretaroprea@yahoo.com
primaria_cozieni@yahoo.com
primaria.florica@yahoo.com
primariagalbinasi@yahoo.com
primariagheraseni@yahoo.com

GHERGHEASA
GLODEANU SARAT
GLODEANU-SILISTEA
GREBANU
GURA TEGHII
LARGU
LOPATARI
LUCIU
MAGURA
MANZALESTI
MARACINENI
MARGARITESTI
MEREI
MIHAILESTI
MOVILA BANULUI
MURGESTI
NAENI
ODAILE
PADINA
PANATAU
PARDOSI
PARSCOV
PIETROASELE
PODGORIA
POSTA CALNAU
PUIESTI
RACOVITENI
RAMNICELU
ROBEASCA
RUSETU
SAGEATA
SAHATENI
SAPOCA
SARULESTI
SCORTOASA
SCUTELNICI
SIRIU
SMEENI
STALPU

0238577300
0238580700
0238558255
0238578714
0238520000
0238457865
0238510082
0238539301
0238524606
0238529508
0238556547
0238457057
0238559159
0238584005
0238596601
0238574202
0238597003
0238547605
0238531995
0238522013
0238574234
0238527006
0238512000
0238574923
0238521102
0238576106
0238598134
0238575707
0238581800
0238533104
0238581168
0238594137
0238528144
0238548206
0238525613
0238589777
0238520541
0238532503
0238453598

0238510064

0238584003

primaria.ghergheasa@yahoo.com
primaria.glodeanusarat@gmail.com
primglsilistea@yahoo.com
primarie@grebanu.infoprimarie.ro
primariagurateghii@yahoo.com
primaria_largu@yahoo.com
com_lopatari@yahoo.com
primaria_luciu@yahoo.com
maguraprimarie@yahoo.com
primaria_minzalesti@yahoo.com
primariamaracineni@yahoo.com
primariamargaritesti@yahoo.com
primariamerei@artelecom.net
primariamihailesti@yahoo.com
primaria_movilabanului@hotmail.com
pr_murgesti@artelecom.net
primarianaieni@yahoo.com
primariaodailebz@yahoo.com
primariapadina@gmail.com
primaria.panatau@yahoo.com
tele@buzau.insse.ro
pirscov@gmail.com
primariapietroasele@yahoo.com
primariapodgoria@yahoo.com
primariacilnau@yahoo.com
lucian57@yahoo.com
primariaracoviteni@yahoo.com
primaria_rimnicelu@yahoo.com
primaria_robeasca@yahoo.com
primarie_rusetu@yahoo.com
prim_sageata@yahoo.com
primariasahateni@yahoo.com
florindobrie@yahoo.com
com_sarulesti@yahoo.com
primariascortoasabz@yahoo.com
johnstefan2004@yahoo.com
primsiriu@artelecom.net
raimondaviorica@yahoo.com
boiangiu_ralu2006@yahoo.com

TINTESTI
TISAU
TOPLICENI
ULMENI
UNGURIU
VADU PASII
VALCELELE
VALEA RAMNICULUI
VALEA SALCIEI
VERNESTI
VINTILA VODA
VIPERESTI
ZARNESTI
ZIDURI
MUNICIPIUL CALARASI
MUNICIPIUL OLTENITA
ORAS BUDESTI
ORAS FUNDULEA
ORAS LEHLIU GARA
ALEXANDRU ODOBESCU
BELCIUGATELE
BORCEA
CASCIOARELE
CHIRNOGI
CHISELET
CIOCANESTI
CRIVAT
CURCANI
CUZA VODA
DICHISENI
DOR MARUNT
DOROBANTU
DRAGALINA
DRAGOS VODA
FRASINET
FRUMUSANI
FUNDENI
GALBINASI

0238532070
0238597560
0238562116
0238513076
0238524900
0238588109
0238576857
0238574410
0238575201
0238511007
0238529003
0238599240
0238585175
0238578201
0242311005
0242515087
0242528300
0242642084
0242641123
0242533555
0242643125
0242340063
0242525046
0242524239
0242521025
0242337292
0242536436
0242526258
0242339397
0242313637
0242644111
0242335103
0242345028
0242345711
0242645908
0242516012
0242516306
0242516820

primariatintesti@yahoo.com
primtisau@artelecom.net
topliceni01@yahoo.com
primariaulmeni_buzau@yahoo.com
primariaunguriu@yahoo.co.uk
primaria.vadupasii@yahoo.com
primariavalcelele@yahoo.com
primariavalearamnicului@yahoo.com
primariavs@yahoo.com
primaria@primariavernesti.ro
prim_vintila_voda@yahoo.com
primar_viperesti@yahoo.com
primariazarnesti@yahoo.com
primaria_ziduri2008@yahoo.com
11. JUDEUL CLRAI
0242313944
0242515169

0242641134
0242533700

0242524245
0242337305

0242339426

0242339301

0242644466

0242644220

0242345718

0242516814

calarasi@municipiu.ro
secretariat.primariaoltenita@gmail.com
primaria_budesti@clicknet.ro
primariafundulea@yahoo.com
consiliullocal@yahoo.com
primaria_alodobescu@yahoo.com
primbelciugatele@yahoo.com
primariaborcea@yahoo.co.uk
primariacascioarele2006@yahoo.com
prim_chirnogi@yahoo.com
primariachiselet@clicknet.ro
primariaciocanesti@yahoo.com
primariacrivat@yahoo.com
primariacurcani@clicknet.ro
primaria_cuza_voda@yahoo.com
primariadichiseni@yahoo.com
primariadormarunt@yahoo.com
primariadorobantu@yahoo.com
pdragalina@gmail.com
dragosvoda@dtc.ro
primariafrasinet2008@yahoo.com
primaria_frumusani@yahoo.com
primariafundenicl@yahoo.com
primaria.galbinasi@yahoo.com

GRADISTEA
GURBANESTI
ILEANA
INDEPENDENTA
JEGALIA
LEHLIU
LUICA
LUPSANU
MANASTIREA
MITRENI
MODELU
NANA
NICOLAE BALCESCU
PERISORU
PLATARESTI
RADOVANU
ROSETI
SARULESTI
SOHATU
SOLDANU
SPANTOV
STEFAN CEL MARE
STEFAN VODA
TAMADAU MARE
ULMENI
ULMU
UNIREA
VALCELELE
VALEA ARGOVEI
VASILATI
VLAD TEPES

0242336017
0242317138
0242643477
0242535353
0242342021
0242645165
0242527021
0242646412
0242510018
0242525450
0242312553
0242527023
0242313756
0242346010
0242533166
0242517211
0242344022
0242643656
0242517003
0242530530
0242522148
0242530088
0242536758
0242643309
0242523123
0242338070
0242343028
0242346603
0242645623
0242528550
0242346808

MUNICIPIUL RESITA
MUNICIPIUL CARANSEBES
ORAS ANINA
ORAS BAILE HERCULANE
ORAS BOCSA
ORAS MOLDOVA NOUA
ORAS ORAVITA

0255211692
0743552805
0743552837
0753101742
0743552933
0747209773
0754082267

0242336164
0242317320
0242646048
0242342138

0242525322

0242344017
0242311935
024517005

0242532532
0242346806
12. JUDETUL CARAS-SEVERIN

primar@primariagradistea.ro
primaria_gurbanesti@yahoo.com
primariaileana@yahoo.com
primarindependenta@yahoo.com
primariajegalia@yahoo.com
lehliusat@yahoo.com
primaria.luica@yahoo.com
primaria.lupsanu@yahoo.com
manastirea_primaria@yahoo.com
primariamitreni@yahoo.com
primaria_modelu@yahoo.com
primarianana@yahoo.com
primarianicolaebalcescu@yahoo.com
primariaperisoru11@yahoo.com
platarestiprimaria@yahoo.com
primaria_radovanu@yahoo.com
primariaroseti@yahoo.com
primaria_sarulesti@yahoo.com
primariasohatu@hotmail.com
primariasoldanu@yahoo.com
primariaspantov@gmail.com
primaria@primariastefan.ro
stefanvoda_cl@yahoo.com
primariatamadau@yahoo.com
primaria_ulmeni@yahoo.com
primarie@ulmu.infoprimarie.ro
primariaunireacalarasi@yahoo.com
primaria_vilcelele@yahoo.com
primaria_valea_argovei@yahoo.com
primariavasilati@yahoo.com
primariavladtepescl@yahoo.com
primar@primariaresita.ro
primaria.caransebes@gmail.com
primar@anina.ro
primbh@yahoo.com
primariabocsa@yahoo.com
primaria@pmn.ro
oravitaprimarie@gmail.com

ORAS OTELU ROSU


ARMENIS
BANIA
BAUTAR
BERLISTE
BERZASCA
BERZOVIA
BOLVASNITA
BOZOVICI
BREBU
BREBU NOU
BUCHIN
BUCOSNITA
CARASOVA
CARBUNARI
CICLOVA ROMANA
CIUCHICI
CIUDANOVITA
CONSTANTIN DAICOVICIU
COPACELE
CORNEA
CORNEREVA
CORONINI
DALBOSET
DOCLIN
DOGNECEA
DOMASNEA
EFTIMIE MURGU
EZERIS
FARLIUG
FOROTIC
GARNIC
GLIMBOCA
GORUIA
GRADINARI
IABLANITA
LAPUSNICEL
LAPUSNICU MARE
LUNCAVITA

0754082262
0743552900
0762227606
0762227607
0753107236
0754082315
0743552792
0731303869
0743552840
0754082309
0754082324
0754082288
0743552869
0754082289
0754082306
0754082301
0754082255
0731303861
0747106092
0731303853
0762227619
0754082331
0731303843
0743552885
0731303845
0762227630
0731303846
0731303885
0762228198
0762227612
0743552921
0762227602
0754082297
0754082251
0762227632
0731303878
0743552813
0762227626
0762227623

primaria_otelurosu@yahoo.com
primaria_armenis@yahoo.com
pavel.ban@cs.ro
primaria.bautar@googlemail.com
primaria_berliste@yahoo.com
berzeasca_cs@yahoo.com
primaria.berzovia@yahoo.com
primaria.bolvasnita@gmail.com
p_bozovici@yahoo.com
primaria_brebu@yahoo.com
primaria.garina@yahoo.com
primar@primariabuchin.ro
primar@primariabucosnita.ro
primaria.carasova@yahoo.com
primaria@yahoo.com
primariaciclovaromana@yahoo.com
orbulescuion@yahoo.com
primaria_ciudanovita@yahoo.com
primariacavaran@yahoo.com
primariacopacele@yahoo.com
primariacorneacs@yahoo.com
primaria.cornereva@yahoo.com
primar@primariacoronini.ro
primariadalboset@rdslink.ro
primaria_doclin@cs.ro
elenamoise55@yahoo.com
primariadomasnea@yahoo.com
emurguprimar@yahoo.com
primaria.ezeris@yahoo.com
primariafarliug@yahoo.com
primariaforotic@yahoo.com
nicolae.tismanariu@yahoo.com
primaria.glimboca@gmail.com
primariagoruia@yahoo.com
primariagradinari@yahoo.com
primariaiablanita@yahoo.com
primarialapusnicel_cs@yahoo.com
primaria_lapusnicu_mare@yahoo.com
primaria_luncavita@yahoo.com

LUPAC
MARGA
MAURENI
MEHADIA
MEHADICA
NAIDAS
OBREJA
OCNA DE FIER
PALTINIS
POJEJENA
PRIGOR
RACASDIA
RAMNA
RUSCA MONTANA
SACU
SASCA MONTANA
SICHEVITA
SLATINA-TIMIS
SOCOL
SOPOTU NOU
TARNOVA
TEREGOVA
TICVANIU MARE
TOPLET
TURNU RUIENI
VALIUG
VARADIA
VERMES
VRANI
ZAVOI
ZORLENTU MARE

0762227598
0762227625
0754082326
0743552803
0762227586
0754082307
0762227597
0731303859
0762227596
0743552914
0762227633
0743552864
0762227614
0754082325
0762227608
0731303856
0731303868
0754082317
0731303848
0731303854
0762227617
0762227615
0731303876
0754082295
0762227611
0754082313
0762227622
0762227583
0762227613
0762228990
0722546442

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
MUNICIPIUL DEJ
MUNICIPIUL GHERLA
MUNICIPIUL TURDA
ORAS HUEDIN
AGHIRESU

0264430011
0743553118
0743553209
0728800631
0264314181
0744263898
0731996697

lupacprimarie@personal.ro
primaria.marga@gmail.com
primaria_maureni@yahoo.com
primar@primariamehadia.ro
ghimboasa@yahoo.com
primaria_naidas@yahoo.com
obrejaprimarie@gmail.com
primaria_ocnadefier@yahoo.com
primariapaltinis@yahoo.com
primariapojejena@yahoo.com
pr_prigor@yahoo.com
primariaracasdia@rdslink.ro
primariaramna@yahoo.com
primariaruscamontana@yahoo.com
primaria_sacu@yahoo.com
popliceanion@yahoo.com
primaria_sichevita@yahoo.com
primaria@slatinatimis.ro
primarsocol@yahoo.com
primariasopotunou@yahoo.com
primar@primariatirnovacs.ro
primaria_teregova@yahoo.com
primariaticvaniumare@yahoo.com
office@toplet.info
primariaturnuruieni@gmail.com
primariavaliug@yahoo.com
primaria_varadia@yahoo.com
primariavermes@vermes.ro
vrani.romania@gmai.com
webmaster@zavoi.ro
primariazorlentumare@yahoo.com
0264597288
0264368001
0264216217
0264241926
0264311989
0264355548
0264358001

13. JUDEUL CLUJ


0264596215 0264596030

0264592301

0264211151

0264211790

0264211184

0264311746
0264351431

0264313160
0264351548

0264311103

administratiepublica@primariaclujnapoca.ro
primaria@campiaturzii.ro
primaria@dej.ro
primar_gherla@yahoo.com
primturda@yahoo.com
primar@primariahuedin.ro
aghiresu@yahoo.com

AITON
ALUNIS
APAHIDA
ASCHILEU
BACIU
BAISOARA
BELIS
BOBALNA
BONTIDA
BORSA
BUZA
CAIANU
CALARASI
CALATELE
CAMARASU
CAPUSU MARE
CASEIU
CATCAU
CATINA
CEANU MARE
CHINTENI
CHIUIESTI
CIUCEA
CIURILA
COJOCNA
CORNESTI
CUZDRIOARA
DABACA
FELEACU
FIZESU GHERLII
FLORESTI
FRATA
GARBAU
GEACA
GILAU
IARA
ICLOD
IZVORU CRISULUI
JICHISU DE JOS

0744516561
0760237812
0723655878
0733048202
0740188996
0264333650
0751779696
0733414439
0744599700
0785200008
0745656859
0733040483
0727390035
0743294253
0762066106
0751139867
0761646162
0728142966
0727817594
0735853203
0753099599
0766213798
0733661331
0746118100
0264234075
0744499906
0721720930
0752879232
0741422813
0264248102
0264265101
0264282498
0264283734
0731371742
0742019428
0740167397
0264263218
0264257140
0760257441

0264310400
0264263505
0264231777
0264286765
0264260072
0264333100
0264334002

0264310404

0264286769
0264260314
0264333650

0264260379

0264355046
0264262259
0264355289
0264219687
0264280027
0264356086
0264352304
0264288064
0264350179
0264229101
0264225101
0264287618
0264364771
0264271771
0264225600
0264259001
0364806500
0755041417
0264355516
0264355973
0788105212

0264287406
0264371709
0264333273
0264263394
0264257140
0264212480

0264355474
0769095121

0264355474

0264352560
0264288002
0264350006
0264229107
0264225301
0264287602
0264327101

0733336509

0264225609

0732167265
0264229960
0766212464

0264333247
0264263218
0264257267
0740131451

0742611506

0264287501
0264371646
0264333001

0264237097

primariaaiton_ro@yahoo.com
primariaalunis@yahoo.com
fionel_apahida@yahoo.com
primariaaschileu@yahoo.com
primariabaciu@yahoo.com
primariabaisoara@yahoo.com
crainic_viorel@yahoo.com
primar@primariabobilna.ro
primariabontida@yahoo.com
primariaborsa@yahoo.com
cesarean_maria@yahoo.com
primaria_caianu@yahoo.com
secretar2006@yahoo.com
primar@primariacalatele.ro
moceanmarcel@yahoo.com
pcapusu@yahoo.com
primarcaseiu@yahoo.com
primar68@yahoo.com
primariacatina@yahoo.com
primar@ceanu-mare.ro
primariachinteni@yahoo.com
primariachiuiesti@yahoo.com
primaria_ciucea@yahoo.com
primaria_ciurila@yahoo.com
admcojocna@yahoo.com
primariacornesti@yahoo.com
cuzdrioaraadm@yahoo.com
primariadabaca@yahoo.com
vali_mva2@yahoo.com
primariafizesu@yahoo.com
primar@yahoo.com
frata_primarie@yahoo.com
primaria.garbau@yahoo.com
primar@primariageaca.ro
primariagilau@yahoo.com
olyo1969@yahoo.com
primaria.iclod@yahoo.com
izvorucrisului@hotmail.com
primariajichis@yahoo.com

JUCU
LUNA
MAGURI-RACATAU
MANASTIRENI
MARGAU
MARISEL
MICA
MIHAI VITEAZU
MINTIU GHERLII
MOCIU
MOLDOVENESTI
NEGRENI
PALATCA
PANTICEU
PETRESTII DE JOS
PLOSCOS
POIENI
RECEA-CRISTUR
RISCA
SACUIEU
SANCRAIU
SANDULESTI
SANMARTIN
SANPAUL
SAVADISLA
SIC
SUATU
TAGA
TRITENII DE JOS
TURENI
UNGURAS
VAD
VALEA IERII
VIISOARA
VULTURENI

0753106811
0751094801
0264334433
0745634105
0731311468
0745179990
0751296381
0264329100
0745147476
0264235235
0756162742
0746197794
0264235212
0264227840
0741986003
0734771307
0733414779
0264227526
0745522348
0264257672
0748728057
0743115654
0264246694
0749134411
0769095102
0733661103
0745589979
0726388304
0264285995
0264310009
0264224700
0264225201
0752218421
0264327601
0760260004

MUNICIPIUL CONSTANTA
MUNICIPIUL MANGALIA
MUNICIPIUL MEDGIDIA

0241488196
0241751060
0241820800

0264233084
0264368236
0264375266
0264276157
0264334161
0264226007
0264329101
026441767
0264235212
0264329701
0264258222
0264276441
0264227840
0264310260
0264315550
0264255010
0264227526
0264375204

0264375208
0264334160
0264226130

0756092325

0264241767

0264247002

0740247238
0264258223
0264276466
0264227840

0264329710

0264375611

0751165072

0264227528
0264375204

0264257588
0264246694
0264374271
0264228586

0264247413
0264281574
0264248601
0264285998

0264224650
0766313309
0374008010
0264327794
0264327601
0264271032
0264271078
14. JUDEUL CONSTANA
0241488150 0241488195 0746217757
0241755606 0241751030 0746217694
0241810619 0746217781 0724574856

0722326723
0756201210

office@primariajucu.ro
primaria_luna@yahoo.com
primariamaguriracatau@yahoo.com
primariamanastireni@yahoo.com
suciu_srn@yahoo.com
mariselului@yahoo.com
integrare_mica@yahoo.com
primariamihaiviteazu@yahoo.com
primaria.mintiu.gherlii@personal.ro
primar@primariamociu.ro
pmoldovenesti@yahoo.com
info@primarianegreni.ro
primariapalatca@yahoo.com
panticeuadm@yahoo.com
ioanpirv@yahoo.com
primariaploscos@yahoo.com
primaria_poienicj@yahoo.com
primarierecea@yahoo.com
primaria_rasca@yahoo.com
pi.secretarsacuieu@yahoo.com
sancraiu@sancraiu.ro
primaria.sandulesti@yahoo.com
primaria@primariasanmartin.ro
primar@primariasinpaul.ro
primsav@yahoo.com
sallai_ioan@yahoo.com
primariasuatu@yahoo.com
crinamoga@yahoo.com
primaria.triteniidejos@yahoo.com
manaila_da@yahoo.com
muresan.ildiko@yahoo.com
primariavad@yahoo.com
primaria_valea_ierii@yahoo.com
primariaviisoara@yahoo.com
primaria_vultureni@yahoo.com
lucian.stefan@primaria-constanta.ro
primarie@mangalia.ro
primaria_medgidia@yahoo.com

ORAS BANEASA
ORAS CERNAVODA
ORAS EFORIE
ORAS HARSOVA
ORAS MURFATLAR
ORAS NAVODARI
ORAS NEGRU VODA
ORAS OVIDIU
ORAS TECHIRGHIOL
23 AUGUST
ADAMCLISI
AGIGEA
ALBESTI
ALIMAN
AMZACEA
BARAGANU
CASTELU
CERCHEZU
CHIRNOGENI
CIOBANU
CIOCARLIA
COBADIN
COGEALAC
COMANA
CORBU
COSTINESTI
CRUCEA
CUMPANA
CUZA VODA
DELENI
DOBROMIR
DUMBRAVENI
FANTANELE
GARLICIU
GHINDARESTI
GRADINA
HORIA
INDEPENDENTA
ION CORVIN

0241850088
0241487148
0241748149
0241870300
0241234350
0241761603
0241780195
0241255340
0241735622
0241733018
0241854688
0241738172
0241736708
0241856222
0241819913
0241859250
0241811831
0241780204
0241854305
0241874288
0241875555
0241855129
0241769101
0241859458
0241765100
0241734342
0728930025
0241874845
0241818150
0241854621
0746213716
0753107781
0241769668
0241873713
0241873077
0241853800
0241257750
0241857930
0241856464

0241850150
0241487108
0241748979
0241870301
0241234516
0241761606
0241780948
0241255341
0241735050
0746217392
0241854623
0241738107
0746213418
0241856207
0241819994
0241859257
0241852021
0753107759
0241854545
0241874302
0241875539
0746217394
0241101030
0241859444
0241765105
0241734711
0241874703
0241739845
0241818176
0241854800
0769274692
0765541815
0753107749
0241873777
0241873060
0746853800
0753107790
0241857860
0241856200

0731311481
0788211995
0722546937
0746211262
0722547026
0746217392
0746213596
0241255342
0241735314

0751028027
0746217306
0722292689
0749200353
0721359110
0721258790
0751123022
0753107750
0746213611

0746213633
0241738178
0733912630
0753107777
0746217839
0241859252
0241814983
0753013680
0746211278
0762227744
0753107788
0751092701
0731311477
0746213583
0747149035
0753107739
0241874825
0746217393
0241808031
0241854884

0737990814
0746213579

0730103867

0784072888
0725202333
0721629959

0730604632

0751099469
0746213535
0762227757

0727119360
0754089045

0751139979
0764589712
0751168832
0723532122
0732597090
0723275235
0749166260
0753107787
0728240955
0731311495
0762227745

0766403192
0723611602
0762227747
0241873060

0766430735
0753107754

0762247365
0746217352
0241858201

0743336513
0746217665

0724552526
0720063274
0762008351

0733079192

primariabaneasa@yahoo.com
primaria@cernavoda.ro
ecaterina.gaidargiu@primariaeforie.ro
secretariat@primaria-harsova.ro
vintila_fc@yahoo.com
secretariat@primaria-navodari.ro
primaria_negruvoda@yahoo.com
primaria_ovidiu@yahoo.com
boralibirsen@yahoo.com
gina_voicu@yahoo.com
primariaadamclisi@yahoo.com
secretariat@primaria-agigea.ro
primaria_loc.albesti@yahoo.com
primaria_aliman@yahoo.com
primariaamzacea@yahoo.com
t.buliga@yahoo.com
casteluprimariacomunei@yahoo.com
secretar@primariacerchezu.ro
secretar@primaria-chirnogeni.ro
primariaciobanu@yahoo.com
primariaciocirlia@yahoo.com
primariacobadin@yahoo.com
contact@primariacogealac.ro
primar@primaria-comana.ro
sotreanu.mirela@primariacorbu.ro
marin.maria55@yahoo.com
vicagurgu@yahoo.com
primaria_cumpana@yahoo.com
iani130774@yahoo.com
primariadeleni@yahoo.com
primariadobromir@yahoo.com
primariadumbraveni@yahoo.com
primaria_fantanele@yahoo.com
primariagarliciu@yahoo.com
ghindaresti_pri@yahoo.com
primaria_gradina@yahoo.com
primariahoriact@yahoo.com
primariaindependenta@yahoo.com
primariaioncorvin@yahoo.com

ISTRIA
LIMANU
LIPNITA
LUMINA
MERENI
MIHAI VITEAZU
MIHAIL KOGALNICEANU
MIRCEA VODA
NICOLAE BALCESCU
OLTINA
OSTROV
PANTELIMON
PECINEAGA
PESTERA
POARTA ALBA
RASOVA
SACELE
SALIGNY
SARAIU
SEIMENI
SILISTEA
TARGUSOR
TOPALU
TOPRAISAR
TORTOMAN
TUZLA
VALU LUI TRAIAN
VULTURU

0241522573
0241858204
0241856545
0241251910
0241859203
0241767130
0241258156
0241853099
0241257333
0241851852
0241857010
0241874408
0241858524
0241856800
0241853228
0241853228
0241876005
0241853093
0241873355
0241238185
0241820449
0241874606
0241256206
0241785238
0241827111
0241747564
0241231353
0241859801

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE


MUNICIPIUL TARGU SECUIESC
ORAS BARAOLT
ORAS COVASNA
ORAS INTORSURA BUZAULUI
AITA MARE
ARCUS
BARCANI
BATANI
BELIN

0267311726
0267361179
0267377507
0267340002
0267370771
0267355582
0267373675
0267372331
0267355008
0267355760

0241522581 0241767016 0753107811


0241858201 0341810537 0746213662
0241856600 0769040586 0746427765
0241251828 0241 25174 0746217664
0241859336 0762227732 0769638709
0746213667 0752271717
0241258787 0746189815 0752314049
0731311496 0762241398
0241257016 0753107797 0760664918
0241851833 0762227736 0763710440
0241857151 0753107757
0241874466 0746213666 0768887866
0241858510 0762227758 0766702287
0241856872 0241856873 0762227751
0753107719 0769090705
0753107729 0769052924
0241876031 0762227742 0762521077
0753107800 0732054009
0731031104 0730031104 0788310355
0241236210 0722546943 0788310355
0788638994 0722738384
0241874577 0241874500 0769040591
0241256002 0731311483 0733068753
0241785118 0241785001 0746213691
0241811850 0769040590 0762008160
0241747904 0753107765 0756092968
0241231006 0746213500 0723176266
0746217312 0752133813
15. JUDEUL COVASNA
0267316957 0267311243 0754082144
0267361178 0267361974 0754082149
0267377919 0267377507 0788362830
0267340001 0267340880 0754082112
0267370337 0267370772 0788362836
0731330817
0731330808
0785200009
0785200010
0785200011

0751140224
0723944895
0729970801

0722290478

0766600242

0760260483
0761695090

0733002126

0744671791
0730600287
0728319484
0728295939
0724258999
0746196269
0749080722
0766531635
0724416509
0747280564

secretar.istria@gmail.com
secretar@primarialimanu.ro
nelageileanu@yahoo.com
contact@primaria-lumina.ro
primaria.mereni@yahoo.com
primaria_mv@hotmail.com
primaria_m_k_cta@yahoo.com
primar@primaria-mirceavoda.ro
myky_2009@yahoo.com
primaria_oltina@yahoo.com
primariaostrov@yahoo.com
pantelimon.primaria@yahoo.com
primaria_pecineaga@yahoo.com
primariapestera@yahoo.com
primariapa@yahoo.com
primariarasova@gmail.com
primariasacele@yahoo.com
primariasaligny@yahoo.com
primariasaraiu@yahoo.com
primariaseimeni@yahoo.com
primaria_silistea@yahoo.com
primarie_tirgusor@yahoo.com
tomafmcn@gmail.com
secretar@primaria-topraisar.ro
melania.solomon@yahoo.com
urbanism_tuzla@yahoo.co.uk
secretar@valu-lui-traian.ro
gabrielababalic@yahoo.com
hajnal.hengan@sepsi.ro
andrei.zatyi@kezdi.ro
secretar@primariabaraolt.ro
secretar@primariacovasna.ro
pib@intorsurabuzaului.ro
primariaaitamare@gmail.com
arkos@planet.ro
primaria.barcani@yahoo.com
bacon@cosys.ro
vajdapiroska@freemail.hu

BIXAD
BODOC
BOROSNEU MARE
BRADUT
BRATES
BRETCU
CATALINA
CERNAT
CHICHIS
COMANDAU
DALNIC
DOBARLAU
ESTELNIC
GHELINTA
GHIDFALAU
HAGHIG
ILIENI
LEMNIA
MALNAS
MERENI
MICFALAU
MOACSA
OJDULA
OZUN
POIAN
RECI
SANZIENI
SITA BUZAULUI
TURIA
VALCELE
VALEA CRISULUI
VALEA MARE
VARGHIS
ZABALA
ZAGON

0267365983
0267353447
0267374191
0267376415
0267374715
0267368004
0267346161
0267367501
0267347061
0267353105
0267345794
0267375818
0267366670
0267345002
0267353787
0267366904
0267318596
0267368182
0267353800
0267369970
0267379160
0267345721
0267346555
0267331002
0267368629
0267373803
0267366019
0267373090
0267367010
0267330152
0267374541
0267344653
0267376206
0267375213
0267343022

MUNICIPIUL TARGOVISTE
MUNICIPIUL MORENI
ORAS FIENI

0732731456
0749147420
0723514692

0788362856
0731330828
0785200012
0762227760
0788362858
0731330811
0731330804
0762227761
0754082141
0762227762
0731330825
0754082103
0754082109
0754082137
0731330821
0754082090
0762227763
0754082110
0731330815
0731330836
0731330799
0731330802
0731330814
0731330827
0731330826
0731330835
0731330812
0754082136
0754082145
0762227764
0731330805
0754082096
0762228994
0731330813
0731330807
16. JUDEUL DMBOVIA
0245611222 0245611378 0732100203
0245667265 0723394924
0722578523 0245774071 0245774070

0744765109
0751109744
0731026185
0755911846
0733008074
0730584165
0728295167
0728319264
0721214576
0760673803
0728295171
0753057756
0733051280
0744570208
0748121069
0733090964
0728985872
0728084667
0726288456
0733972524
0745763932
0730584188
0766530414
0748227922
0758080272
0728296692
0730584174
0720100527
0745072359
0766143509
0723696069
0764444457
0742193340
0767703164
0765329538

comunabixad@yahoo.com
bodoc@planet.ro
primariabmare@yahoo.com
bardoc@cosys.ro
primariabrates@yahoo.com
bretcu@consloc.ro
primariacatalina@yahoo.com
comunacernat@yahoo.com
secretar_kokos@cosys.ro
cl_comandau@yahoo.com
primariadalnic@consloc.ro
clsdobirlau@yahoo.com
esztelnek@consloc.ro
gelence_tanacs@yahoo.com
comunaghidfalau@yahoo.com
juridic@primariahaghig.ro
ilieni@cosys.ro
primarialemnia@yahoo.com
malnas2004@yahoo.com
jancso2002@yahoo.com
primariamicfalau@yahoo.com
makpolghiv@hotmail.com
pjudit65@yahoo.com
acecil77@yahoo.com
poian@cosys.ro
primariareci@yahoo.com
primaria.sanzieni@polyp.ro
sitabuzaului@yahoo.com
torja@cosys.ro
primariavilcelecv@gmail.com
primariavaleacrisului@yahoo.com
doratodor@yahoo.com
Ilkeiferenc@yahoo.com
primzabala@yahoo.com
office@primariazagon.ro

0721330313

tinel@pmtgv.ro
popescu_carmen91@yahoo.com
fieni.primaria@gmail.com

ORAS GAESTI
ORAS PUCIOASA
ORAS RACARI
ORAS TITU
ANINOASA
BALENI
BARBULETU
BEZDEAD
BILCIURESTI
BRANESTI
BRANISTEA
BREZOAELE
BUCIUMENI
BUCSANI
BUTIMANU
CANDESTI
CIOCANESTI
COBIA
COJASCA
COMISANI
CONTESTI
CORBII MARI
CORNATELU
CORNESTI
COSTESTII DIN VALE
CRANGURILE
CREVEDIA
DARMANESTI
DOBRA
DOICESTI
DRAGODANA
DRAGOMIRESTI
FINTA
GLODENI
GURA FOII
GURA OCNITEI
GURA SUTII
HULUBESTI
I. L. CARAGIALE

0732940574
0730559451
0745349708
0728995359
0724254272
0722435861
0728016296
0728871846
0760674488
0724732146
0729867391
0728908425
0722550664
0724292648
0722553239
0727073027
0740537898
0722407386
0726611533
0727066057
0752317702
0731354420
0728221069
0734117302
0733049882
0765247587
0746169795
0752167902
0722327915
0741176689
0729950772
0724575740
0724561404
0722771099
0731731693
0720631638
0785240540
0767473286
0769279732

0245606082
0245232277
0245658611
0764686823
0245226214
0245265004
0727348272
0245663011
0245671331
0728237232
0245715196
0245715601
0245777002
0723180465
0745878556
0245726048
0744902859
0723352017
0729959107
0245263017
0245241321
0731354419
0245241464
0742214544
0720789717
0744352040
0757577512
0744510647
0728329162
0744320407
0743053512
0733926679
0766782277
0742387364
0731221221
0744645393
0765435695
0766267708
0722519581

0245606081
0245232276
0744666568
0245651095
0722746830
0723613604
0245240933
0728070047
0724256847
0245231275
0727889558
0722404940
0722775956
0245235041
0744530971
0766428516
0245261723
0245713235
0245671516
0245263147
0245241391
0245716065
0724528714
0745084823
0729859261
0245714164
0723565501
0245661306
0722371997
0245227023
0245719189
0726380410
0724370135
0245228303
0245711586
0245673260
0724626615
0245730740
0245660332

0245606083
0722404989
0245658070
0721225430
0731731647
0724360841
0728016293

0722521254
0722626836

0724517007
0245715031
0245715689

0730802315

0245241040
0733952124
0245261336
0245671406
0724265299
0753050607

0721219088

0726149152
0745776808

0725897632
0245241654
0245717025
0245241840
0245242188

0245242001

0245236020
0245242406

0745082679

0245682259

mioara.dima82@yahoo.com
info@primpuc.ro
octaviana_ene@yahoo.com
anuta.grigore@primariatitu.ro
aninoasadb@yahoo.com
primaria_baleni@yahoo.com
primaria_barbuletu@yahoo.com
primaria_bezdead@yahoo.com
primaria.bilciuresti@gmail.com
primaria.branesti@yahoo.com
primaria.branistea@yahoo.com
primaria_brezoaele@yahoo.com
primariabuciumeni@yahoo.com
primaria.bucsani@gmail.com
primariabutimanu@gmail.com
candesti_dambovita@yahoo.com
vioricamanzu@yahoo.com
cobiadambovita@yahoo.com
primar@primariacojasca.ro
primaria_comisani@yahoo.com
contact@primariacontesti.ro
primaria_cm@yahoo.com
cornateluprimaria@yahoo.com
cornesti@cjd.ro
d.primariacostestivale@yahoo.com
crangurile@cjd.ro
ciocanisteanuelena@gmail.com
primaria.darmanesti@yahoo.com
ninel_savu@yahoo.com
doicesti@cjd.ro
pr_dragodana@yahoo.com
p_dragomiresti@yahoo.com
primariafinta@yahoo.com
ady4u2002@yahoo.com
primariagurafoii@yahoo.com
iliescumihaela71@yahoo.com
primariagurasutii@yahoo.com
primaria.hulubesti@yahoo.com
primariacaragiale@gmail.com

IEDERA
LUCIENI
LUDESTI
LUNGULETU
MALU CU FLORI
MANESTI
MATASARU
MOGOSANI
MOROENI
MORTENI
MOTAIENI
NICULESTI
NUCET
OCNITA
ODOBESTI
PERSINARI
PETRESTI
PIETRARI
PIETROSITA
POIANA
POTLOGI
PRODULESTI
PUCHENI
RACIU
RASCAETI
RAU ALB
RAZVAD
RUNCU
SALCIOARA
SELARU
SLOBOZIA MOARA
SOTANGA
TARTASESTI
TATARANI
ULIESTI
ULMI
VACARESTI
VALEA LUNGA
VALEA MARE

0723252456
0766331967
0769041925
0728962535
0723203902
0723267219
0726251044
0733687195
0722161908
0731355218
0722544808
0744525210
0724502507
0768260478
0732406121
0735197525
0762623808
0769041944
0726133158
0731580827
0732100124
0785213631
0733685898
0740384562
0767507172
0752445612
0726425918
0724372495
0721255595
0765239116
0762260935
0723340668
0729911257
0730212079
0721393339
0721324123
0729937590
0733052159
0731580823

0766319549
0721532880
0245730642
0723612136
0245670114
0728980956
0728006040
0730072328
0731355219
0731355219
0723215047
0749188744
0726257280
0731356085
0723252436
0732408244
0765452351
0769041950
0723591277
0724556032
0727707708
0785213634
0723357515
0754078955
0763621104
0752445617
0724772584
0726771775
0760260886
0766602066
0760260932
0723613523
0722826487
0785212813
0733081108
0726185848
0731008088
0722384733
0731580834

0726084793
0245242530
0743008783
0764035038
0245670047
0245732159
0245720074
0722378410
0723574796
0245772213
0721269649
0744679835
0245267007
0735178232
0245721101
0723882593
0744558441
0728016426
0245778247
0245721841
0245722492
0724053618
0723507441
0740067152
0745974169
0245240270
0721225895
0721250140
0744337573
0245723024
0744316827
0245229207
0760260919
0728930403
0733081107
0722895178
0245684330
0245661509
0731580832

0245662018
0245242574
0245730640
0245717502
0727661421
0245732011
0245720074
0245720208
0245772246
0762640940
0245232031
0212670606

0245662270

0728916104

0721949634

0721115826
0722582784
0740278158
0744382024

0729027518

0245684618
0245730084
0245240854

0245722401
0722294326
0744323649
0245242611
0245725828
0245677516
0245234294
0245723661
0722259559
0245724138
0245229013
0745263452
0727712759
0723380549
0245631082

0245606323

0744539684
0245243641
0245670515

0744316827

0245261261
0245238306
0245724618

primaria.iedera@yahoo.com
primaria_lucieni@yahoo.com
primarialudesti@gmail.com
lunguletu_primaria@yahoo.com
primaria.malu@yahoo.com
anton.nicolae@yahoo.com
neagu_cristian35@yahoo.com
prmogosani@yahoo.com
primaria_moroeni@yahoo.com
primariamorteni@yahoo.com
relatii@primariamotaieni.ro
primaria@niculesti.ro
nucet@cjd.ro
relatii@primariaocnita.ro
primaria_odobesti@yahoo.com
primaria_persinari@yahoo.com
primariapetresti@yahoo.com
pietraridambovita@yahoo.com
pietrosita@gmail.com
primaria_poianadambovita@yahoo.com
primariapotlogi@yahoo.com
primaria.produlesti@yahoo.com
primariapucheni@yahoo.com
alinzaharia@yahoo.co.uk
prascaeti@yahoo.com
m.negoescu@yahoo.com
razvad@cjd.ro
cojocaruaur@yahoo.com
primarie@salcioara.infoprimarie.ro
primaria.selarudb@gmail.com
primariasloboziamoara@gmail.com
sotanga@cjd.ro
primaria_tartasesti@yahoo.com
primariatatarani@yahoo.com
primaria_uliesti@yahoo.com
primaria.ulmi@yahoo.com
primariavacaresti@yahoo.com
niconic65@yahoo.com
primariavaleamaredb@yahoo.com

VALENI-DIMBOVITA
VIRFURI
VISINA
VISINESTI
VLADENI
VOINESTI
VULCANA-BAI
VULCANA-PANDELE

0769041902
0731580818
0733019609
0245662444
0724516567
0728985616
0728452387
0729086221

0769041901
0723255793
0727612409
0245662406
0245660839
0245679450
0245230899
0245230422

0743038999
0723310049
0245725064
0722754723
0722996464
0722816449
0744329838

0245243317
0245233102
0760265949
0245660946
0245679324

0245233063

0245661284

valenib@yahoo.com
primariavarfuri@yahoo.com
primariavisina_db@yahoo.com
primariavisinesti@gmail.com
primariavladeni@yahoo.com
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
secretar@vulcanabai.ro
vulcanapandele@cjd.ro

17. JUDEUL DOLJ


MUNICIPIUL CRAIOVA
MUNICIPIUL BAILESTI
MUNICIPIUL CALAFAT
ORAS BECHET
ORAS DABULENI
ORAS FILIASI
ORAS SEGARCEA
AFUMATI
ALMAJ
AMARASTII DE JOS
AMARASTII DE SUS
APELE VII
ARGETOAIA
BIRCA
BISTRET
BOTOSESTI-PAIA
BRABOVA
BRADESTI
BRALOSTITA
BRATOVOESTI
BREASTA
BUCOVAT
BULZESTI
CALARASI
CALOPAR
CARAULA
CARCEA
CARNA
CARPEN
CASTRANOVA

0251416013
0251311017
0251231424
0251337197
0251334317
0251441018
0251210750
0251318001
0251449397
0251374020
0251375311
0251371607
0251452701
0251356214
0251355501
0251451814
0251447310
0251414206
0251450726
0251371029
0251455244
0251360280
0251447802
0251379052
0251350734
0251369568
0251458121
0251256824
0251445637
0251372602

0251360285

cv22primaria@cjdolj.ro
bailesti@cjdolj.ro
calafat@cjdolj.ro
bechet@cjdolj.ro
dabuleni@cjdolj.ro
filiasi@cjdolj.ro
segarcea@cjdolj.ro
afumati@cjdolj.ro
almaj@cjdolj.ro
amarastii_de_jos@cjdolj.ro
amarastii_de_sus@cjdolj.ro
apele_vii@cjdolj.ro
argetoaia@cjdolj.ro
barca@cjdolj.ro
bistret@cjdolj.ro
botosesti_paia@cjdolj.ro
brabova@cjdolj.ro
bradesti@@cjdolj.ro
bralostita@cjdolj.ro
bratovoesti@cjdolj.ro
breasta@cjdolj.ro
bucovat@cjdolj.ro
bulzesti@cjdolj.ro
calarasi@cjdolj.ro
calopar@cjdolj.ro
caraula@cjdolj.ro
carcea@cjdolj.ro
carna-dunareni@cjdolj.ro
carpen@cjdolj.ro
castranova@cjdolj.ro

CATANE
CELARU
CERAT
CERNATESTI
CETATE
CIOROIASI
CIUPERCENII NOI
COSOVENI
COTOFENII DIN DOS
COTOFENII DIN FATA
DANETI
DESA
DIOSTI
DOBRESTI
DOBROTESTI
DRAGOTESTI
DRANIC
FARCAS
GALICEA MARE
GALICIUICA
GHERCESTI
GHIDICI
GHINDENI
GIGHERA
GINGIOVA
GIUBEGA
GIURGITA
GOGOSU
GOICEA
GOIESTI
GRECESTI
INTORSURA
ISALNITA
IZVOARE
LEU
LIPOVU
MACESU DE JOS
MACESU DE SUS
MAGLAVIT

0251319662
0251375509
0251358202
0251445072
0251364022
0251317122
0251321002
0251457360
0251447089
0251446598
0251377001
0251322496
0251458611
0251338000
0251378034
0251456355
0251351070
0251440052
0251316004
0251460666
0251450580
0251323352
0251455777
0251353011
0251351505
0251460222
0251357122
0251445098
0251256003
0251452154
0251445318
0251359286
0251448635
0251366681
0251373259
0251359206
0251354507
0251354225
0251328733

catane@cjdolj.ro
celaru@cjdolj.ro
cerat@cjdolj.ro
cernatesti@cjdolj.ro
cetate@cjdolj.ro
cioroiasi@cjdolj.ro
ciupercenii_noi@cjdolj.ro
cosoveni@cjdolj.ro
cotofenii_din_dos@cjdolj.ro
cotofenii_din_fata@cjdolj.ro
daneti@cjdolj.ro
desa@cjdolj.ro
diosti@cjdolj.ro
dobresti@cjdolj.ro
dobrotesti@cjdolj.ro
dragotesti@cjdolj.ro
dranic@cjdolj.ro
farcas@cjdolj.ro
galicea_mare@cjdolj.ro
galiciuica@cjdolj.ro
ghercesti@cjdolj.ro
ghidici@cjdolj.ro
ghindeni@cjdolj.ro
gighera@cjdolj.ro
gangiova@cjdolj.ro
giubega@cjdolj.ro
giurgita@cjdolj.ro
gogosu@cjdolj.ro
goicea@cjdolj.ro
goiesti@cjdolj.ro
grecesti@cjdolj.ro
intorsura@cjdolj.ro
isalnita@cjdolj.ro
izvoare@cjdolj.ro
leu@cjdolj.ro
lipovu@cjdolj.ro
macesu_de_jos@cjdolj.ro
macesu_de_sus@cjdolj.ro
maglavit@cjdolj.ro

MALU MARE
MARSANI
MELINESTI
MISCHII
MOTATEI
MURGASI
NEGOI
ORODEL
OSTROVENI
PERISOR
PIELESTI
PISCU VECHI
PLENITA
PLESOI
PODARI
POIANA MARE
PREDESTI
RADOVAN
RAST
ROBANESTI
ROJISTE
SADOVA
SALCUTA
SCAESTI
SEACA DE CAMP
SEACA DE PADURE
SECU
SILISTEA CRUCII
SIMNICU DE SUS
SOPOT
TALPAS
TEASC
TERPEZITA
TESLUI
TUGLUI
UNIREA
URZICUTA
VALEA STANCIULUI
VARTOP

0251446145
0251336106
0251440042
0251450194
0251326211
0251447507
0251325058
0251367538
0251337366
0251459707
0251459474
0251323008
0251368189
0251454246
0251339155
0251235048
0251454002
0251359223
0251324001
0251456272
0251372138
0251376510
0251363006
0251447007
0251320017
0251445686
0251453508
0251319212
0251451094
0251453102
0251452487
0251370728
0251362009
0251456606
0251350205
0251365398
0251317619
0251352025
0251363508

malu_mare@cjdolj.ro
mirsani@cjdolj.ro
melinesti@cjdolj.ro
mischii@cjdolj.ro
motatei@cjdolj.ro
murgasi@cjdolj.ro
negoi@cjdolj.ro
orodel@cjdolj.ro
ostroveni@cjdolj.ro
perisor@cjdolj.ro
pielesti@cjdolj.ro
piscu_vechi@cjdolj.ro
plenita@cjdolj.ro
plesoi@cjdolj.ro
podari@cjdolj.ro
poiana_mare@cjdolj.ro
predesti@cjdolj.ro
radovan@cjdolj.ro
rast@cjdolj.ro
robanesti@cjdolj.ro
rojiste@cjdolj.ro
sadova@cjdolj.ro
salcuta@cjdolj.ro
scaesti@cjdolj.ro
seaca_de_camp@cjdolj.ro
seaca_de_padure@cjdolj.ro
secu@cjdolj.ro
silistea_crucii@cjdolj.ro
simnicu_de_sus@cjdolj.ro
sopot@cjdolj.ro
talpas@cjdolj.ro
teasc@cjdolj.ro
terpezita@cjdolj.ro
teslui@cjdolj.ro
tuglui@cjdolj.ro
unirea@cjdolj.ro
urzicuta@cjdolj.ro
valea_stanciului@cjdolj.ro
vartop@cjdolj.ro

VARVORU DE JOS
VELA
VERBITA
MUNICIPIUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
ORAS BERESTI
ORAS TARGU BUJOR
BALABANESTI
BALASESTI
BALENI
BANEASA
BARCEA
BERESTI-MERIA
BRAHASESTI
BRANISTEA
BUCIUMENI
CAVADINESTI
CERTESTI
CORNI
COROD
COSMESTI
COSTACHE NEGRI
CUCA
CUDALBI
CUZA VODA
DRAGANESTI
DRAGUSENI
FARTANESTI
FOLTESTI
FRUMUSITA
FUNDENI
GHIDIGENI
GOHOR
GRIVITA
INDEPENDENTA
IVESTI
JORASTI
LIESTI

0251360251
0251362619
0251367113
0236307700
0236820561
0236342329
0236340339
0236348625
0236334782
0236330530
0236348750
0236335701
0236342418
0236867605
0236332408
0236822703
0236347515
0236337536
0236330830
0236864006
0236336227
0236825810
0236331124
0236862055
0236831437
0236820130
0236331301
0236347220
0236346006
0236344510
0236821091
0236868220
0236865500
0236825302
0236826907
0236866004
0236331600
0236821020

varvoru@cjdolj.ro
vela@cjdolj.ro
varvoru@cjdolj.ro
18. JUDEUL GALAI
0731331555 0766700594 0236307704
0731331540 0731732412
0751518030 0727877794
0731331550 0722540497
0722547684 0766274984
0769040671 0761130115
0722547732 0732904265
0731331434 0729131220
0731331270 0726248665
0748095387 0724064909
0743072224 0751295863
0751518056 0741764724
0731331296 0741411927
0769040664 0761130102
0769040665 0729058490
0762227905 0761148858
0731331269 0728843710
0769040672 0730072654
0751518032 0724268060
0769040667 0762207502
0731331414 0762246038
0731331417 0733058020
0751518069 0734660132
0751517969 0751908571
0731331419 0729012548
0731331421 0768101703
0769040674 0749237307
0784241825 0723187310
0751517979 0751702898
0751518008 0720560485
0751517975 0728199022
0731331282 0747038545
0751518031 0726224341
0762227926 0765174525
0731331428 0753315587

mail@primaria.galati.ro
primtecuci@yahoo.com
primariaberesti@yahoo.com
primariatgbujor@yahoo.com
primariabalabanesti@yahoo.com
primariabalasesti@yahoo.com
primariabaleni@yahoo.com
consiliullocalbaneasa@yahoo.com
barcea_galati@hotmail.com
berestim@yahoo.com
primariabrahasesti@yahoo.com
primaria_branistea@yahoo.com
primaria_buciumeni_gl@yahoo.com
primaria-cavadinesti@hotmail.com
primariacertesti@yahoo.com
primaria_corni@yahoo.com
primariacorodgl@yahoo.com
primaria.cosmesti@gmail.com
primariacnegri@yahoo.com
primaria_cuca@gk.ro
primaria@comunacudalbi.ro
primariacuzavoda@yahoo.com
pdraganesti@yahoo.com
primariadraguseni@yahoo.com
primariafirtanesti@yahoo.com
primariafoltesti@yahoo.com
primariafrumusita@yahoo.com
primaria.fundeni@yahoo.com
primariaghidigeni@yahoo.com
primariagohorgl@yahoo.com
primaria.grivita@ambasador-tv.ro
cl_independenta_gl@yahoo.com
primaria.ivesti@galati.astral.ro
primaria_jorasti@yahoo.com
primarialiesti@gmail.com

MASTACANI
MATCA
MOVILENI
MUNTENI
NAMOLOASA
NEGRILESTI
NICORESTI
OANCEA
PECHEA
PISCU
POIANA
PRIPONESTI
RADESTI
REDIU
SCANTEIESTI
SCHELA
SENDRENI
SLOBOZIA CONACHI
SMARDAN
SMULTI
SUCEVENI
SUHURLUI
TEPU
TUDOR VLADIMIRESCU
TULUCESTI
UMBRARESTI
VALEA MARULUI
VANATORI
VARLEZI
VLADESTI

0236346503
0236860004
0236823002
0236820126
0236830504
0236832671
0236867021
0236343011
0236823552
0236827502
0236867447
0236337351
0236333494
0236330049
0236348007
0236828100
0236826375
0236824700
0236830076
0236331955
0236348260
0236335511
0236869002
0236828603
0236345007
0236829400
0236863400
0236344004
0236332230
0236343079

MUNICIPIUL GIURGIU
ORAS BOLINTIN-VALE
ORAS MIHAILESTI
ADUNATII-COPACENI
BANEASA
BOLINTIN-DEAL
BUCSANI
BULBUCATA

0246213587
0246271187
0246278004
0246282176
0372974597
0246273074
0246263075
0246275312

0751518027 0726932960
0731331436 0785224525
0769040663 0730270748
0751518053 0744366189
0762227891 0747557673
0751517972 0765418063
0762227904 0724369021
0731331433 0734731835
0731331506 0731359827
0762227920 0749150203
0731331439 0732298715
0751518038 0764443693
0762227929 0769798708
0751518059 0724577297
0762227913 0755748613
0762227921 0749186861
0731331460 0723650296
0751518051 0762205823
0751517991 0743833901
0751517977 0748450573
0731331441 0730511154
0762227886 0769009592
0731331446 0732334428
0762227897 0751125856
0762227892 0751513992
0751517985 0728846894
0731330994 0726710401
0751517994 0754038744
0762227924 0730012480
0762227942 0762247124
19. JUDEUL GIURGIU
0721200205 0722329464
0745188821 0723722214
0744211739 0788137260
0724286199
0724601129
0724322310

0726787638
0724280587

mastacaniprimarie@yahoo.com
primariamatca@yahoo.com
primariamovileni@yahoo.com
primarie_munteni2002@yahoo.com
primarianamoloasa@yahoo.com
primaria_negrilesti@yahoo.com
primarianicorestigalati@yahoo.com
primariaoancea@yahoo.com
primaria.pechea@yahoo.com
primaria_piscu@yahoo.com
poianaprimaria@yahoo.co.uk
prim.pripgl@artelecom.net
primaria_radesti@yahoo.com
primaria.rediu@yahoo.com
primaria_scinteiesti@yahoo.com
primariaschela@yahoo.com
sendreniinfo@yahoo.com
sloboziaconachi@yahoo.com
sloboziaconachi@yahoo.com
sloboziaconachi@yahoo.com
sloboziaconachi@yahoo.com
primariasuhurlui@yahoo.com
primariatepu@yahoo.com
primaria.tvladimirescu@ambasador-tv.ro
tulucesti@yahoo.com
primariaumbraresti@hotmail.com
valea.marului@yahoo.com
valea.marului@yahoo.com
prvarlezict1@yahoo.com
primariavladesti@yahoo.com
primar@primaria-giurgiu.ro
vrenicuadrian@yahoo.com
primmiha_gr@yahoo.com
adunatiicopaceni@yahoo.com
secretariat@primariabaneasagr.ro
clbolintindeal@yahoo.com
bucsanigr@yahoo.com
clbulbucatagr@yahoo.com

BUTURUGENI
CALUGARENI
CLEJANI
COLIBASI
COMANA
COSOBA
CREVEDIA MARE
DAIA
FLORESTI-STOENESTI
FRATESTI
GAISENI
GAUJANI
GHIMPATI
GOGOSARI
GOSTINARI
GOSTINU
GRADINARI
GREACA
HERASTI
HOTARELE
IEPURESTI
ISVOARELE
IZVOARELE
JOITA
LETCA NOUA
MALU
MARSA
MIHAI BRAVU
OGREZENI
OINACU
PRUNDU
PUTINEIU
RASUCENI
ROATA DE JOS
SABARENI
SCHITU
SINGURENI
SLOBOZIA
STANESTI

0246277110
0246281313
0246261176
0246227111
0246283114
0246253739
0246264155
0246244085
0246256005
0372755850
0246259193
0246250822
0246276409
0246228114
0246259368
0246229106
0246251406
0246246042
0246253495
0246247205
0246232168
0371017335
0246248104
0246252168
0246260015
0246241106
0246268187
0246286115
0246250234
0246239141
0246245120
0372772770
0246238142
0246266115
0246253293
0246276219
0246234213
0246242089
0246235107

0720285910
0727827133
0722325006
0723650830
0766300194
0723368645
0745762359
0722330864
0722689228
0730114429
0744310254
0722758573
0721263140
0726788068
0722494664
0722454874
0722451277
0722238518
0726731695
0722306462
0722652614
0722433379
0751102250
0733076281
0722597449
0724011839
0724236975
0722592996
0723149892
0726308617
0766460315
0722273842
0723183055
0728486401
0722796674
0729974937
0740251020
0720044520
0723561427

0733555458
0726279265
0723351382
0726837736
0756166015
0726903073
0728853557
0724216981
0723008207
0788226112
0724097494
0729031047
0726175786
0722594226
0724527094
0721540199
0721332946
0723000492

0726197257
0723562773
0720053348
0727275402
0752449643
0722586792
0727564958
0766370462
0720023753
0724510699
0731327830
0724423916
0722464669
0723291589
0788120835
0728056701

pbuturugeni@yahoo.com
calugareni.primaria@yahoo.com
clclejanigr@yahoo.com
clcolibasi@yahoo.com
comanaprimaria@yahoo.com
primariacosoba@yahoo.com
gheorghiusteliana@yahoo.com
primarie@primariadaia.ro
monica.craciun67@yahoo.com
primaria.fratesti@gmail.com
clgaiseni@yahoo.com
primaria.gaujani@yahoo.com
primaria_ghimpati2007@yahoo.com
primaria.gogosari@yahoo.com
radoigheorghe68@yahoo.com
primariagostinu@yahoo.com
primaria_gradinari_gr@yahoo.com
secretar@primariagreaca.ro
primaria_herasti@yahoo.com
adrianmarcu22@yahoo.com
primariaisvoarele@yahoo.com
primariaizvoarele@yahoo.com
primariajoita@yahoo.com
letcanouaprimaria@yahoo.com
clmalugr@yahoo.com
primariamirsa@yahoo.com
clmihaibravu@yahoo.com
primaria_ogrezeni@yahoo.com
cl_oinacugr@yahoo.com
primaria_prundu@yahoo.com
secretar@primariaputineiu.ro
scrasuceni@yahoo.com
cl_roatadejos@yahoo.com
primariasabareni@yahoo.com
clschitugr@yahoo.com
primar@primariasingurenigr.ro
primariaslobozia@yahoo.com
secretariat@primaria-stanesti.ro

STOENESTI
TOPORU
ULMI
VALEA DRAGULUI
VANATORII MICI
VARASTI
VEDEA

0246234520
0246236107
0246255046
0246258872
0246265026
0246237121
0246240120

0744374550
0724096536
0724236233
0762203044
0748793808
0721227428
0766142273

MUNICIPIUL TARGU JIU


MUNICIPIUL MOTRU
ORAS BUMBESTI-JIU
ORAS NOVACI
ORAS ROVINARI
ORAS TARGU CARBUNESTI
ORAS TICLENI
ORAS TISMANA
ORAS TURCENI
ALBENI
ALIMPESTI
ANINOASA
ARCANI
BAIA DE FIER
BALANESTI
BALESTI
BALTENI
BARBATESTI
BENGESTI-CIOCADIA
BERLESTI
BOLBOSI
BORASCU
BRANESTI
BUMBESTI-PITIC
BUSTUCHIN
CALNIC
CAPRENI
CATUNELE
CIUPERCENI
CRASNA
CRUSET

0742045610
0742042434
0742044694
0742041242
0742044484
0742043861
0742042929
0742044066
0742043678
0722547949
0742041430
0742041191
0742039917
0722548026
0762227994
0742040956
0742043113
0762227987
0742045195
0742045330
0742040945
0742044986
0762227973
0742040871
0742042901
0742042435
0742040335
0742044817
0742040138
0742041338
0722548078

0722240523
0253410562
0745524802
0744652727
0753055506
0723159176
0751208771
0752310206
0745594471
0766814359
0785204412
0762200481
0731580586
0728093651
0766511101
0723825765
0751282884
0769065706
0729064332
0753838042
0769251249
0751306082
0761127864
0762244632
0752319862
0731140204
0752109220
0735165850
0729619446
0769784509
0766362375

0747339655
0726802827
0727081591
0727815977
0731333739
0725562896
20. JUDEUL GORJ
0253213317 0253218928
0253410560 0253410007
0253463465 0253463872
0253466114 0253466552
0253371095
0253378603
0253234361
0253206101 0253374421
0253335024
0253274484 0253274402
0253275181 0253275103
0745026858 0253477222
0253278004 0253278303
0767551713 0253461202
0253270114
0760691240 0253220038
0253233302
0253270503
0253274036 0253273742
0253271080
0766272926 0253287505
0253287001 0253287304
0253288100
0253232200
0253475125
0729036035 0253276102
0253282132 0253282096
0728845709 0253411023
0253276106 0253276526
0253474101
0730220658 0253283075

petresterpu@yahoo.com
primariatoporu@gmail.com
primariaulmi.2007@yahoo.com
valeadraguluiprimaria@yahoo.com
vanatoriimici@yahoo.com
primariavarasti@yahoo.com
clvedeagr@yahoo.com

0253466221

0253477223

0253220037

0253287303

0253276527

0253283067

primaria.targujiu@xnet.ro
primaria@primariamotru.ro
primaria@bumbesti-jiu.ro
primaria_novaci@yahoo.com
office@primariarovinari.ro
office@primariacarbunesti.ro
primaria_ticleni@yahoo.com
tismanaprimaria@yahoo.com
mciobanu75@yahoo.com
mica_liliana@yahoo.com
mariananegreanu@gmail.com
aninoasaprimaria@yahoo.com
primariaarcani@yahoo.com
baiadefierprimaria@yahoo.com
primariabalanesti@yahoo.com
primariabalesti@yahoo.com
primarie_bilteni@yahoo.com
primariabarbatestigj@yahoo.com
bengesti@yahoo.com
primariaberlesti@yahoo.com
primaria_bolbosi@yahoo.com
primariaborascu@yahoo.com
liliana_ciorei@yahoo.com
bumbestip@yahoo.com
primariabustuchin@yahoo.com
primaria_cilnic@yahoo.com
emil.catanoiu@yahoo.com
primariacatunele@yahoo.com
pcciuperceni@yahoo.com
primariacrasna@yahoo.com
primariacruset@yahoo.com

DANCIULESTI
DANESTI
DRAGOTESTI
DRAGUTESTI
FARCASESTI
GLOGOVA
GODINESTI
HUREZANI
IONESTI
JUPANESTI
LELESTI
LICURICI
LOGRESTI
MATASARI
MUSETESTI
NEGOMIR
PADES
PESTISANI
PLOPSORU
POLOVRAGI
PRIGORIA
ROSIA DE AMARADIA
RUNCU
SACELU
SAMARINESTI
SAULESTI
SCHELA
SCOARTA
SLIVILESTI
STANESTI
STEJARI
STOINA
TANTARENI
TELESTI
TURBUREA
TURCINESTI
URDARI
VAGIULESTI
VLADIMIR

0762227979
0754084726
0762227980
0751152875
0754084728
0751131166
0751153031
0751152879
0762228999
0731340627
0754084731
0751154581
0751153024
0751097231
0722547933
0762227991
0751152835
0751152832
0751154809
0751152861
0751152859
0751152927
0751154833
0762227964
0754084721
0751154573
0722547921
0751154742
0751132328
0751152924
0751134255
0731340628
0722547972
0751152892
0722547983
0751152908
0751152872
0751152833
0731340623

0740635410
0724302947
0760678601
0728127735
0766729759
0724859488
0752223904
0735552939
0760266452
0742276321
0740858303
0751145402
0751055283
0752081753
0742553848
0769221720
0769251002
0728283840
0730098960
0727808876
0756107754
0751229703
0760678634
0762208701
0733694525
0766659443
0730094818
0762009729
0752205505
0749319483
0724221876
0728323943
0762688779
0727962968
0761695655
0736659761
0728842196
0766515644
0769671808

0253289356
0253271600
0740072049
0722734460
0727200857
0253411411
0253377002
0728956103
0785227703
0253230606
0721858303
0253231677
0253284027
0740008250
0253272501
0253285121
0253471101
0253277100
0760372588
0253476135
0253274607
0253232504
0253278818
0253275502
0253412012
0253472126
0253226538
0253280222
0253335300
0253273022
0253235302
0253281120
0253473108
0253276158
0253472527
0253226549
0253233465
0253412505
0253230131

0253376701
0253227625
0253289544
0253377001
0253231107
0253288505
0253230697
0253278687
0253231647
0253376551
0253272540
0253285100
0253471298
0253277151
0253285655
0253476029

0253281020
0253473109
0253472192

0253230175

0253231221

0253376782

0253285660

0721023877

primariadanciulesti@yahoo.com
primariadanestigj@yahoo.com
prim.dragotesti@yahoo.com
primaria.dragutesti@yahoo.com
primariafarcasesti@yahoo.com
glogovaprimaria@yahoo.com
primariagodinesti@yahoo.com
primar@primariahurezani.ro
strejantua@yahoo.com
primariajupinesti@yahoo.com
primaria.lelesti@yahoo.com
primarialicurici@yahoo.com
primaria_com.logresti@yahoo.com
matasariprimaria@yahoo.com
primariamusetesti2003@yahoo.com
primarianegomir@yahoo.com
primariapades@yahoo.com
miruna_pupaza@yahoo.com
stefanescu_victoria@yahoo.com
primariapolovragi@yahoo.com
primariaprigoria@yahoo.com
primariarosiadeamaradia@yahoo.com
primariaruncu@yahoo.com
primariasacelu@gmail.com
primariasamarinesti@yahoo.com
primaria_saulesti@yahoo.com
primaria.schela@yahoo.com
primariascoarta1@yahoo.com
primariaslivilestigj@yahoo.com
alinbeuran@yahoo.com
primariastejari@yahoo.com
slavuteanuovidiu@yahoo.com
primariatintareni@yahoo.com
sirbucostel@ymail.com
primaria_turburea@yahoo.com
office@turcinesti.ro
primariaurdari@yahoo.com
primaria_vagiulesti@yahoo.com
primariavladimirgj@yahoo.com

MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC


MUNICIPIUL GHEORGHENI
MUNICIPIUL TOPLITA
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
ORAS BAILE TUSNAD
ORAS BALAN
ORAS BORSEC
ORAS CRISTURU SECUIESC
ORAS VLAHITA
ATID
AVRAMESTI
BILBOR
BRADESTI
CAPALNITA
CARTA
CICEU
CIUCSANGEORGIU
CIUMANI
CORBU
CORUND
COZMENI
DANESTI
DARJIU
DEALU
DITRAU
FELICENI
FRUMOASA
GALAUTAS
JOSENI
LAZAREA
LELICENI
LUETA
LUNCA DE JOS
LUNCA DE SUS
LUPENI
MADARAS
MARTINIS
MERESTI

0753101566
0730710953
0749433346
0722626713
0745099645
0740143321
0749235896
0749231697
0749235017
0749231110
0749231205
0731340676
0754095410
0749233794
0745657076
0744602701
0742235487
0266351006
0721234870
0754083886
0740055405
0747036041
0266222002
0266225106
0266353130
0266245311
0742235469
0762227999
0731340660
0731340662
0749230606
0266220729
0762228000
0742235460
0731340661
0742012988
0723352401
0746389398

21. JUDEUL HARGHITA


0742305580 0749234544
0753101567 0266364494
0745436430 0731354080
0749219903 0749153981 0733313002
0742296502 0745380533
0754084027 0754083896 0754083899
0742236226 0754083859
0754083853 0749234437 0754083839
0740347065
0742236166 0754083893
0266220024
0722548083 0722548163
0745635068
0754083860
0744504675 0751028080
0749074224
0731340635 0784241842 0745084035
0266351110 0733068185
0266338744
0749229609 0754083890 0749229874
0725526507
0741664934
0762254022 0762226959
0748117461 0744598358
0745320018 0747940437 0741586857
0727330968 0745111327 0731340684
0745505598 0754083861 0754083857
0266345604 0741192136
0266364498 0732148143
0728319274 0266352691
0752209775 0742235480 0746045540
0726227382 0726227100 0723227908
0266339610 0722293395
0745854734
0266248212
0740542916
0731340680
0727863331 0266220688

0754084026
0754083862

0731340636

0754083855

0747284781
0266325282

0723227964

primaria@miercureaciuc.ro
secretar@gheorgheni.ro
secretariat@primariatoplita.ro
office@varoshaza.ro
klarabodo@yahoo.com
office@orasulbalan.ro
primaria@primaria-borsec.ro
office@keresztur.ro
office@primariavlahita.ro
primariaatid@citromail.hu
avramesti@netter.ro
primaria_bilbor@yahoo.com
bradesti@astralnet.ro
primca@kabelkon.ro
primcr@kabelkon.ro
hivatal@csikcsicso.ro
pciucsangeorgiu@freemail.hu
ciumani@hr.astral.ro
primariacorbu@yahoo.com
primariacorund@yahoo.com
primcoz@freemail.hu
office@danfalva.ro
consdarj@kabelkon.ro
pho@oroszhegy.ro
clditrau@gmail.com
conslocfeliceni@gmail.com
frumoasahr@yahoo.com
consgalautas@clicknet.ro
primjoseni@yahoo.com
primaria.lazarea@yahoo.com
cons.leliceni@freemail.hu
loveteiph@yahoo.com
primarialunca@gmail.com
primaria@gyimesfelsolok.ro
luprim@electronnet.ro
csikmadaras@gmail.com
secretar@homorodszentmarton.ro
alm.tan@freemail.hu

MIHAILENI
MUGENI
OCLAND
PAULENI-CIUC
PLAIESII DE JOS
PORUMBENI
PRAID
RACU
REMETEA
SACEL
SANCRAIENI
SANDOMINIC
SANMARTIN
SANSIMION
SANTIMBRU
SARMAS
SATU MARE
SECUIENI
SICULENI
SIMONESTI
SUBCETATE
SUSENI
TOMESTI
TULGHES
TUSNAD
ULIES
VARSAG
VOSLABENI
ZETEA

0755395713
0731372509
0742235491
0747227480
0720110606
0266244689
0723792251
0747114919
0744548212
0266221033
0748119266
0742235503
0731340657
0757017650
0731340659
0742235501
0731340650
0266244750
0742235493
0745322683
0730708220
0731340677
0746133257
0731340667
0735893530
0762228002
0731340668
0740006371
0749230295

MUNICIPIUL DEVA
MUNICIPIUL VULCAN
MUNICIPIUL BRAD
MUNICIPIUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL LUPENI
MUNICIPIUL ORASTIE
MUNICIPIUL PETROSANI
ORAS ANINOASA
ORAS CALAN

0254232310
0254570340
0254612666
0254716322
0254560725
0254241513
0254541221
0254512108
0254730223

0740314353 0745984188
0731340672
0742236223
0742235497 0266333601 0749232606
0731340673
0733670944
0742235499
0731340649
0731340648 0741903309 0749232316
0745754936
0731340674
0754083894 0754084046 0749229104
0735853501
0731340658
0742913954 0266347099
0754084044 0754083835 0749234482
0742236245
0731340639 0749232385 0744563841
0752145601
0742235504 0749232789 0754084035
0266345003
0731031072
0266378118 0731340666
0722347149 0749233058 0749234559
0729044033
0784241840 0762227320
0740793797 0266244395
0744975907 0757102669
0742264102
22. JUDEUL HUNEDOARA
0724344881 0753101606
0723698780 0753101603
0728042511 0753101604
0728284402 0753101610
0721252573 0753101612
0730604382 0753101613
0722334976 0753101615
0769543478 0731345805
0741219934 0753101617

0749231919

0749233088

0749229081

0749235709

primmihaileni@freemail.hu
primmug@yahoo.com
primarocland@yahoo.com
pauleniciuc@yahoo.com
kaszon05@yahoo.com
consporumbeni@freemail.hu
primariapraid@yahoo.com
primaria@racu.ro
office@gyergyoremete.ro
primariasacel@yahoo.com
szentkiralyph@astralnet.ro
primaria_sandominic@yahoo.com
gergelyaniko@citromail.hu
primariass@yahoo.com
szentimre2004@freemail.hu
primariasarmas@yahoo.com
satumarehr@freemail.hu
clsecuieni@hrline.ro
siculeni@yahoo.com
clsimonesti@netter.ro
primariasubcetate@yahoo.com
primaria@suseni.ro
tomesti@kn.ro
primaria_tulghes@yahoo.com
primariatusnad@freemail.hu
comunaulies@yahoo.com
primvarsag@freemail.hu
primaria@voslobeni.ro
primzet@freemail.hu
primar@primariadeva.ro
primvulcan@yahoo.com
bradprim@yahoo.com
primar@mail.primariahd.ro
primaria@e-lupeni.ro
primaria@orastie.info.ro
primaria.petrosani@upcmail.ro
primariaaninoasa@yahoo.com
primariacalan@yahoo.com

ORAS GEOAGIU
ORAS HATEG
ORAS PETRILA
ORAS SIMERIA
ORAS URICANI
BACIA
BAIA DE CRIS
BAITA
BALSA
BANITA
BARU
BATRANA
BERIU
BLAJENI
BOSOROD
BRANISCA
BRETEA ROMANA
BUCES
BUCURESCI
BULZESTII DE SUS
BUNILA
BURJUC
CARJITI
CERBAL
CERTEJU DE SUS
CRISCIOR
DENSUS
DOBRA
GENERAL BERTHELOT
GHELARI
GURASADA
HARAU
ILIA
LAPUGIU DE JOS
LELESE
LUNCA CERNII DE JOS
LUNCOIU DE JOS
MARTINESTI
ORASTIOARA DE SUS

0254248880
0254770257
0254550760
0254260005
0254511121
0254264580
0254682119
0254683110
0254648001
0254545681
0254778003
0254234471
0254246170
0254682811
0254733050
0254282060
0254733352
0254684328
0254684178
0254682631
0254735401
0254280674
0254228648
0254735403
0254648714
0254616367
0254775010
0254283241
0254770531
0254735220
0254648341
0254233201
0254282716
0254281767
0254735402
0254735404
0254684610
0254246310
0254246650

0728128703
0723676035
0745377235
0722677147
0722659871
0723590353
0732970601
0726730224
0743001451
0762241918
0751145661
0752348313
0751139702
0723620911
0761128798
0751199080
0724248293
0741161110
0728116497
0760603510
0764054049
0729138816
0722820265
0749956348
0749079138
0751169402
0723320849
0731348846
0785206464
0728084618
0721916418
0769048202
0726177164
0732970673
0742537899
0722262064
0731404202
0732990671
0732990687

0753101618
0753101619
0753101621
0753101622
0753101623
0753101592
0762228004
0762228005
0788579564
0753101593
0753101594
0753101595
0731340688
0753101596
0731340689
0731340691
0731340692
0731340693
0731340694
0762228006
0788579565
0788579566
0731340695
0753101597
0753101598
0731340696
0788579567
0731340697
0731340698
0753101599
0753101600
0753101601
0731345801
0731345803
0788579568
0788579569
0753101602
0731345804
0753101624

secretar@geoagiu.ro
primaria.hateg@yahoo.com
primariapetrila2008@yahoo.com
prim.simeria@smart.ro
primariauricani@gmail.com
primariabacia@yahoo.com
primaria.baia@clicknet.ro
prim.baita@yahoo.com
primaria.balsa@yahoo.com
primariabanita@yahoo.com
primariabaru@yahoo.com
primariabatrana@gmail.com
primariaberiu@yahoo.com
prim.blajeni_secretar@yahoo.com
primariabosorod@personal.ro
primariabranisca@yahoo.com
primar@bretea-romana.ro
primariabuces@clicknet.ro
primariabucuresci@yahoo.com
primar@primariabulzesti.ro
primaria_bunila@yahoo.com
burjucprimaria@yahoo.com
cirjiti@personal.ro
primariacerbal@yahoo.com
primaria_certejudesus@yahoo.com
prim.criscior@yahoo.com
primariadensus@yahoo.com
primariadobra@yahoo.com
berthelot2004@yahoo.com
primariaghelari@yahoo.com
secretar@comunagurasada.ro
primarharau@yahoo.com
primaria.ilia@yahoo.com
primar@primarialapugiudejos.ro
contact@primarialelese.ro
lunca_cernii@rds.ro
primarialuncoiudejos@yahoo.com
primaria@martinesti.ro
primariaorastioaradesus@yahoo.com

PESTISU MIC
PUI
RACHITOVA
RAPOLTU MARE
RAU DE MORI
RIBITA
ROMOS
SALASU DE SUS
SANTAMARIA-ORLEA
SARMIZEGETUSA
SOIMUS
TELIUCU INFERIOR
TOMESTI
TOPLITA
TOTESTI
TURDAS
VALISOARA
VATA DE JOS
VETEL
VORTA
ZAM

0254735735
0254779101
0254775409
0254264004
0254776046
0254683791
0254245620
0254779501
0254770630
0254776510
0254237350
0254738105
0254681889
0254735314
0254775640
0254244710
0254265432
0254681054
0254237733
0788036368
0254280638

MUNICIPIUL SLOBOZIA
MUNICIPIUL FETESTI
MUNICIPIUL URZICENI
ORAS AMARA
ORAS CAZANESTI
ORAS FIERBINTI-TARG
ORAS TANDAREI
ADANCATA
ALBESTI
ALEXENI
ANDRASESTI
ARMASESTI
AXINTELE
BALACIU
BARBULESTI
BARCANESTI
BORANESTI

0243236281
0243364457
0243254975
0243266880
0243264010
0243280038
0243273529
0243284015
0243268002
0243249553
0243267501
0243288512
0243317778
0243261244
0243288600
0243285000
0371152665

0735608503 0788579571
0748190152 0753101625
0722525770 0762228007
0745398597 0753101626
0745290425 0753101627
0730098630 0788579572
0732970611 0731345806
0745665740 0753101628
0732406446 0753101629
0743778714 0753101630
0728147753 0753101631
0728728000 0731345807
0721919316 0762228008
0726957923 0731345808
0731311682 0753101632
0748456505 0731345809
0731404224 0731345810
0723055492 0731345811
0731260423 0731345812
0729119553 0788579573
0745269664 0753101634
23. JUDEUL IALOMIA
0243207141 0243207141 0243207132
0243364456 0243361206
0243255705 0243257719
0243266102
0243264397
0243280005
0243273552
0243284373

0243288508
0243261058
0243288500
0243285121
0243318105

pestisumic@yahoo.com
primariapui@yahoo.com
primariarachitova@gmail.com
romosanliliana@yahoo.com
primariaraudemori@yahoo.com
primar@ribita.ro
office@romos.ro
primariasalasudesus@yahoo.com
santamariaorlea@personal.ro
primariasarmizegetusa@yahoo.com
primariasoimus@gmail.com
primariateliuc@gmail.com
prim.tomesti@comser.ro
primariatoplita@yahoo.com
primaria.totesti@yahoo.com
primariaturdas@yahoo.com
primaria.valisoara@yahoo.com
primariavata@clicknet.ro
primaria_vetel@yahoo.com
primaria_vorta@yahoo.com
primaria_zam@yahoo.com
0243212149

office@sloboziail.ro
contact@primariafetesti.ro
urziceni_primaria@yahoo.com
consiliullocalamara@yahoo.com
primcazanesti@yahoo.com
primariafierbinti@yahoo.com
primaria_tandarei@yahoo.com
nicolaemarian.tatu@yahoo.com
albestiprimaria@yahoo.com
primaria_alexeni@yahoo.com
primaria.andrasesti.il@gmail.com
prim_armasesti@yahoo.com
primariaaxintele@yahoo.com
primaria@balaciu.ro
primariabarbulesti@yahoo.com
clbarcanesti@yahoo.com
primaria_boranesti@yahoo.com

BORDUSANI
BRAZII
BUCU
BUESTI
CIOCARLIA
CIOCHINA
CIULNITA
COCORA
COLELIA
COSAMBESTI
COSERENI
DRAGOESTI
DRIDU
FACAENI
GARBOVI
GHEORGHE DOJA
GHEORGHE LAZAR
GIURGENI
GRINDU
GRIVITA
GURA IALOMITEI
ION ROATA
JILAVELE
MAIA
MANASIA
MARCULESTI
MIHAIL KOGALNICEANU
MILOSESTI
MOLDOVENI
MOVILA
MOVILITA
MUNTENI-BUZAU
OGRADA
PERIETI
PLATONESTI
REVIGA
ROSIORI
SALCIOARA
SARATENI

0243311508
0243282110
0243240535
0243268288
0243259762
0243265312
0243218082
0243247192
0243247674
0243218507
0243618006
0243319623
0243282701
0243313330
0243259028
0243262502
0243241510
0243277010
0243248415
0243243001
0243272825
0243269300
0243288001
0243282163
0243254441
0243279384
0243272058
0243245194
0243285523
0243311002
0243319212
0243260001
0243279625
0243239534
0243279120
0243246094
0243319719
0243317325
0243263164

0243282412
0243240352
0243255449
0243265001

0243256981
0243265070

0243247065
0243247505

0243247176

0243318050
0243319648
0243282941
0243259546

0243259235

0243252291

0243246115

0243246343

0243317361

0243317341

0243248001

0243282167
0243255681

0243245476
0243311005
0243260751

0243273120
0243246159
0243319800
0243317435

primariabordusani@yahoo.com
primariabrazii@yahoo.com
primaria_bucu@yahoo.com
primariabuestiil@yahoo.com
primciocarlia@yahoo.com
primariaciochina@yahoo.com
primariaciulnita@yahoo.com
primariacocorail@yahoo.com
primariacolelia@yahoo.com
primaria.cosimbesti@yahoo.com
primariacosereni@yahoo.com
dragoesti@yahoo.com
primaria_dridu@yahoo.com
clfacaeni@yahoo.com
primgarbovi@yahoo.com
primaria_gh_doja@yahoo.com
primariaghlazar@kfnet.ro
primariagiurgeni@clicknet.ro
primgrindu@yahoo.com
primariagrivita@yahoo.com
primaria_guraialomitei@yahoo.com
primaria_ionroata@yahoo.com
jilavele@yahoo.com
primariamaia@yahoo.com
primmanasia@gmail.com
primariamarculesti@yahoo.com
primariakogalniceanu@yahoo.com
primaria_milosesti@yahoo.com
primariamoldoveniil@yahoo.com
primariamovila@yahoo.com
ion_tudor2006@yahoo.com
primariamuntenibuzau@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
primariaperieti@yahoo.com
primaria_platonesti@yahoo.com
prim_reviga@yahoo.com
consiliullocalrosiori@yahoo.com
primaria_salcioara@yahoo.com
primaria.sarateni.il@teletehnic.ro

SAVENI
SCANTEIA
SFANTU GHEORGHE
SINESTI
STELNICA
SUDITI
TRAIAN
VALEA CIORII
VALEA MACRISULUI
VLADENI

0243278012
0243242058
0243262001
0243319506
0243361785
0243278578
0243244020
0243277505
0243248760
0243313631

MUNICIPIUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
ORAS HARLAU
ORAS PODU ILOAIEI
ORAS TARGU FRUMOS
ALEXANDRU I. CUZA
ANDRIESENI
ARONEANU
BALS
BALTATI
BARNOVA
BELCESTI
BIVOLARI
BRAESTI
BUTEA
CEPLENITA
CIOHORANI
CIORTESTI
CIUREA
COARNELE CAPREI
COMARNA
COSTESTI
COSTULENI
COTNARI
COZMESTI
CRISTESTI
CUCUTENI
DAGATA

0232267828
0232762530
0232720777
0232740646
0232710721
0232716537
0232297488
0232299255
0232740067
0232717340
0232294240
0232724050
0232298508
0232320300
0232713040
0232730840
0232730045
0232320800
0232296170
0232711022
0232238900
0232722106
0232291600
0232730292
0232413444
0232716174
0232717007
0232325511

0243278299

primariasaveni@yahoo.com
primariascinteia@yahoo.com
primariasfghe@yahoo.com
primaria_sinesti_il@yahoo.com
p_stelnica@yahoo.com
primariasuditi@yahoo.com
primariacomuneitraian@yahoo.com
pvaleaciorii@yahoo.com
valeamacrisului@yahoo.com
luciancorlau@yahoo.com

0243278502
0243277575

24. JUDEUL IAI


0232267837
0722527962 0232766259
0728194736 0232720412
0744520848
0722396709 0232710330
0722545834
0752129903 0232275880
0751208229 0232290760
0740331268
0741769970 0232717333
0730633196 0232294100
0740366729 0232724110
0744117725
0753315903
0746406406
0731550495
0751295594
0731317809
0232724111
0745784927
0728931228
0726706525
0746088780
0721726569
0748612093

0232730110

0232296260
0232291368
0232291550
0232730290
0232716293

0749205056
0749205806
0749207209
0749207288
0749208118
0749194004
0762228041
0749115163
0722548686
0762228042
0762228043
0749199522
0722548713
0762228044
0722548725
0722548744
0722548768
0722548796
0722548819
0722548829
0762228045
0762228046
0762228047
0722551995
0762228048
0731232826
0731345923
0762228049

informatii@primaria-iasi.ro
contact@primariapascani.ro
primariahirlau@yahoo.com
podu_iloaiei@yahoo.com
atps1@primariatg-frumos.ro
primaria_aicuza@yahoo.com
andrieseniprimaria@yahoo.com
primariaaroneanu@yahoo.com
primariacomuneibals@yahoo.com
primariabaltati_is@yahoo.com
contact@primariabirnova.ro
primaria_belcesti@yahoo.com
primariabivolari@yahoo.com
primaria_braesti_iasi@yahoo.com
primaria_butea@yahoo.com
primariaceplenita@yahoo.com
cristianalbu_2007@yahoo.com
primaria.ciortesti@yahoo.com
primariaciurea@yahoo.com
secretar@coarnelecaprei.ro
comarnaiasi@yahoo.com
secretar@primariacostesti.ro
costulenisecretar@yahoo.com
primaria_cotnari@yahoo.com
comunacozmesti@yahoo.com
primaria.cristesti.iasi@gmail.com
secretar@primariacucuteni.ro
primariadagata@yahoo.com

DELENI
DOBROVAT
DOLHESTI
DRAGUSENI
DUMESTI
ERBICENI
FANTANELE
FOCURI
GOLAIESTI
GORBAN
GRAJDURI
GROPNITA
GROZESTI
HALAUCESTI
HARMANESTI
HELESTENI
HOLBOCA
HORLESTI
ION NECULCE
IPATELE
LESPEZI
LETCANI
LUNGANI
MADARJAC
MIRCESTI
MIRONEASA
MIROSLAVA
MIROSLOVESTI
MOGOSESTI
MOGOSESTI-SIRET
MOSNA
MOTCA
MOVILENI
OTELENI
PLUGARI
POPESTI
POPRICANI
PRISACANI
PROBOTA

0232732040
0232321207
0232321800
0232256620
0232322020
0232322370
0232413654
0232413620
0232236614
0232292900
0232228286
0232414222
0232291800
0232717500
0232722950
0232716770
0232298499
0232413200
0232710880
0232228855
0232715454
0232296770
0232322975
0232730385
0232710855
0232228600
0232295680
0232713604
0232294411
0232713958
0232250796
0232715777
0232297878
0232718118
0232238016
0232323400
0232297231
0232295858
0232297572

0730708453
0748507597

0232732070

0745694715
0752192685
0726647023
0752193121
0747950612
0730638561
0742805235
0751156875
0740027643
0742631234
0741204561
0764651044
0752190213
0747510647
0745549218
0232296900
0767806350
0766393603
0752190620
0746073844
0743205106
0728531274
0731019490
0746667030
0766341330
0741083974
0745253244
0767806336
0768776994
0744533327
0744661492
0751750041
0747077435

0232413888
0232413717
0232272419
0232228341

0232722000

0232322957
0232713250
0232236860
0232713535
0232294414
0232292600
0232716135
0232297777
0232718027

0232297080
0232295999

0731345925
0762228050
0762228051
0749199523
0762228052
0762228053
0762228054
0731345926
0762228055
0749199556
0731345927
0731345928
0762228056
0731345930
0762228057
0731345932
0762228058
0762228059
0749199796
0731345933
0731345934
0762228060
0762228061
0762228062
0749200553
0762228063
0749200876
0731345935
0749201870
0749202693
0762228064
0749203390
0749204182
0762228065
0762228066
0749208266
0749211645
0749212161
0762228067

primaria@comunadeleni.ro
primariadobrovat@yahoo.com
geluiacob@mail.dntis.ro
prisacaru_adina@yahoo.com
primariadumesti@yahoo.com
erbiceniprimaria@yahoo.com
primariafantaneleiasi@yahoo.com
primariafocuri@yahoo.com
primariagolaiesti@yahoo.com
primariagorban@yahoo.com
primar@primariagrajduri.ro
primaria_gropnita@email.ro
p_grozesti@yahoo.com
iulianandries@yahoo.com.ro
primaria_harmanesti@yahoo.com
primariahelesteni@yahoo.com
primariaholboca@yahoo.com
primariahorlesti@yahoo.com
primaria_ionneculce2000@yahoo.com
ipateleprimaria@yahoo.com
cori_gherman@yahoo.com
primarialetcani@yahoo.co.uk
primaria_lungani@yahoo.com
primariamadarjac@yahoo.com
primariamircesti@yahoo.com
primaria_mironeasa@yahoo.com
secretar@primariamiroslava.ro
contactprimariamiroslovesti@yahoo.com
mogosestiprimaria@yahoo.com
mogosesti_siret@yahoo.com
primariemosna@yahoo.com
mihai.crasmaru@yahoo.com
movileni_iasi@yahoo.com
secretar@primariaoteleni.ro
primaria_plugari@yahoo.com
turcuv2004@yahoo.com
tescu_elena@yahoo.com
primaria_prisacani@yahoo.com
primariaprobota@yahoo.com

RACHITENI
RADUCANENI
REDIU
ROMANESTI
ROSCANI
RUGINOASA
SCANTEIA
SCHEIA
SCHITU DUCA
SCOBINTI
SINESTI
SIPOTE
SIRETEL
STOLNICENI PRAJESCU
STRUNGA
TANSA
TATARUSI
TIBANA
TIBANESTI
TIGANASI
TODIRESTI
TOMESTI
TRIFESTI
TUTORA
UNGHENI
VALEA LUPULUI
VALEA SEACA
VANATORI
VICTORIA
VLADENI
VOINESTI

0232765873
0232292438
0232247833
0232323800
0232257058
0232734002
0232229260
0232229020
0232324306
0232720310
0232324775
0232238333
0232732251
0232767133
0232714440
0232325170
0232714500
0232325777
0232326269
0232299072
0232733000
0232290434
0232298200
0232298800
0232295333
0232272590
0232714844
0232715003
0232295120
0232299700
0232294755

0722953060
0730223890
0788254784
0762233821
0769089044
0743104347
0721146691
0766188055
0721695297
0744138725
0748998611
0769089633
0740164094
0741233880
0767803872
0766563044
0762258862
0746543441
0728984072
0743132954
0766416247
0764157477
0752197551
0742557290
0749142485
0741461106
0741080132
0741305780
0741266836
0740122165
0749338418

ORAS BRAGADIRU
ORAS BUFTEA
ORAS CHITILA
ORAS MAGURELE
ORAS OTOPENI
ORAS PANTELIMON
ORAS POPESTI LEORDENI

0214480972
0318241231
0214363712
0214574125
0213520033
0213017001
0213614029

0214480973
0318241232
0214363711
0214574091
0213520035
0213502442
0213614023

0232711471
0232292430
0232253849
0745924581
0232734300
0721466918

0232325100
0232238320
0232732254
0232714301
0762247974
0232325900

0749585261

0232299070
0764189109
0232298033
0232298811
0232297919

25. JUDEUL ILFOV


0214480974
0318241233
0214363709
0214574098
0213520036
0213502444
0213614026

0788238117
0749212226
0762228068
0762228069
0762228070
0749212227
0762228071
0749212229
0749212866
0749213302
0762228072
0762228073
0749213304
0749213336
0731345936
0731345937
0762228074
0749213625
0749213665
0762228075
0762228076
0749213671
0749213678
0749213760
0762228077
0749214668
0749216512
0749216593
0762228078
0749216597
0762228079

primariarachiteni@yahoo.com
primariaraducaneni@yahoo.com
primariarediu.iasi@yahoo.com
primariaromanesti@yahoo.com
primar@primariaroscani.ro
ruginoasaprimaria@yahoo.com
primar@primariascinteia.ro
primaria.scheia@yahoo.com
primaria_schituduca@yahoo.com
primaria_scobinti@yahoo.com
sinestiprimaria@yahoo.com
primariasipote@yahoo.com
primaria-siretel@siretel.ro
primaria@stolniceni.ro
primaria_strunga@yahoo.com
cltansa@yahoo.com
primaria_tatarusi@yahoo.com
l_mihalceanu@yahoo.com
primariatibanesti@email.ro
primaria_com_tiganasi@yahoo.com
contact@primariatodiresti.ro
primaria_comunei_tomesti@yahoo.co.uk
primaria_trifesti@yahoo.com
primariatutora@yahoo.com
primariaungheniiasi@yahoo.com
primaria_valealupului@yahoo.com
contact@valeaseaca.ro
gh_adrian_ichim@yahoo.com
primariavictoria@yahoo.com
primariavladeni@yahoo.com
primariavoinesti@yahoo.com

0722232738
0734330008
0729158465
0722694132
0726513667
0752297103
0723552496

primariabragadiru@yahoo.com
primariabuftea@primariabuftea.ro
primar@primariachitila.ro
primaria@magurele.ro
secretariat@otopeniro.ro
secretariat@primariapantelimon.ro
primar@ppl.ro

ORAS VOLUNTARI
1 DECEMBRIE
AFUMATI
BALOTESTI
BERCENI
BRANESTI
CERNICA
CHIAJNA
CIOLPANI
CIOROGARLA
CLINCENI
COPACENI
CORBEANCA
CORNETU
DARASTI-ILFOV
DASCALU
DOBROESTI
DOMNESTI
DRAGOMIRESTI-VALE
GANEASA
GLINA
GRADISTEA
GRUIU
JILAVA
MOARA VLASIEI
MOGOSOAIA
NUCI
PERIS
PETRACHIOAIA
SNAGOV
STEFANESTII DE JOS
TUNARI
VIDRA

0215692374
0213691315
0213501287
0213511092
0213651968
0213150983
0213695308
0214360067
0212668123
0213137398
0213694041
0214687174
0212666031
0214689220
0213692021
0212673188
0765275245
0213515256
0214367165
0213513060
0214671214
0212662760
0213508008
0214570114
0212672056
0213516692
0212696010
0212670210
0213617444
0214910653
0213613529
0212675310
0213612265

MUNICIPIUL BAIA MARE


MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI
ORAS BAIA SPRIE
ORAS BORSA
ORAS CAVNIC

0749063728
0749156463
0749192293
0749089872
0749184696

0215692366
0213691317
0213529424
0213511093
0213612703
0213501258

0215692369

0213511095
0728800367

0212668045
0768158365

0735870182

0212666010
0214689020

0212553320

0212554595

0214367132
0213513050

0732163146

0727795928
0214570115
0212672135
0730588446
0723359782
0212670245

0744546946

0214910642
0723356340
0212675300
0213612266
26. JUDEUL MARAMURE
0749107557

0724216322
0735848186
0728878927
0728154303
0723675562
0728800366
0734229529
0722860599
0727174964
0723001181
0725918441
0727847376
0733937644
0723506968
0721223597
0746031145
0731378021
0722507445
0731356621
0722907400
0722760004
0753047736
0723546990
0733694883
0755149918
0720880164
0723359782
0733937781
0722583232
0722628055
0760344960
0744320486
0743058804

primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro
primaria1dec@yahoo.com
mariana_tudor2005@yahoo.com
gulie.mariana@yahoo.com
primaria_berceni@yahoo.com
primaria_branesti@yahoo.com
primaria_cernica@yahoo.com
registratura@primariachiajna.ro
primaria.ciolpani@gmail.com
contact@primariaciorogarla.ro
primariaclinceni@yahoo.com
primariacopaceni@yahoo.com
secretar@primariacorbeanca.ro
primariacornetu@yahoo.com
primaria_darasti_ilfov@yahoo.com
contact@comunadascalu.ro
primariadobroiesti@gamail.com
bogdancojocaru2005@yahoo.com
nica_alexandru2003@yahoo.com
primaria_ganeasa@yahoo.com
primariaglina@yahoo.com
gradistea2007@yahoo.com
primariagruiu06@yahoo.com
primaria_jilava@yahoo.com
dumitru_eugenia66@yahoo.com
office@mogosoaia.ro
secretar@primarianuci.ro
gina.vlad@yahoo.com
primaria_petrachioaia@yahoo.com
primaria_snagov@yahoo.com
office@primariastefanesti.ro
contact@primaria-tunari.ro
primariavidra@yahoo.com
doriana.nica@baiamarecity.ro
primaria@primariasighet.ro
primaria@baiasprie.ro
turismlaborsa@yahoo.com
primariacavnic@yahoo.com

ORAS DRAGOMIRESTI
ORAS SALISTEA DE SUS
ORAS SEINI
ORAS SOMCUTA MARE
ORAS TARGU LAPUS
ORAS TAUTII-MAGHERAUS
ORAS ULMENI
ORAS VISEU DE SUS
ARDUSAT
ARINIS
ASUAJU DE SUS
BAITA DE SUB CODRU
BAIUT
BARSANA
BASESTI
BICAZ
BISTRA
BOCICOIU MARE
BOGDAN VODA
BOIU MARE
BOTIZA
BUDESTI
CALINESTI
CAMPULUNG LA TISA
CERNESTI
CICARLAU
COAS
COLTAU
COPALNIC-MANASTUR
COROIENI
CUPSENI
DESESTI
DUMBRAVITA
FARCASA
GARDANI
GIULESTI
GROSI
GROSII TIBLESULUI
IEUD

0762228139
0749095295
0749067741
0749055329
0749126363
0749108756
0749078642
0749044863
0749193866
0731350650
0762228161
0749154610
0749082051
0762228179
0749155688
0749061723
0762228158
0731350620
0731350652
0749190746
0722549048
0731350657
0731350642
0749123548
0762228135
0762228152
0749105545
0749145988
0749125776
0731350640
0762228126
0731350667
0749123374
0762228134
0749103575
0731350651
0762228170
0762228148
0762228125

primaria.dragomiresti@yahoo.com
primariasalistea@yahoo.com
primariaseini@yahoo.com
primaria.somcutamare@gmail.com
primaria_tgl@yahoo.com
secretartautimm@yahoo.com
consiliullocal_ulmeni@yahoo.com
claudiaticala@yahoo.com
primaria@ardusat.ro
mariana.pacurar@yahoo.com
primaria.asuaj@yahoo.com
primaria_baita@yahoo.com
primariabaiut@yahoo.com
contabilitate.birsana@gmail.com
primaria_basesti@yahoo.com
tamasan.nicolae@yahoo.com
primariabistra@artelecom.net
primariabocicoiumare@yahoo.com
primariabogdanvoda@yahoo.com
primaria_boiumare@yahoo.com
comunabotiza@yahoo.com
primariebudesti@yahoo.com
primariacalinesti@yahoo.com
primariacampulunglatisa@yahoo.com
cernestimm@comunacernesti.ro
primariacicarlau@yahoo.com
primaria_coas@yahoo.com
primaria_coltau@yahoo.com
copalnicmanastur@yahoo.com
primariacoroieni@email.ro
primariacupseni@yahoo.com
primar@primariadesesti.ro
primariadumbravita@yahoo.com
primaria@farcasa-mm.ro
primaria_gardani@yahoo.com
ghvraja@gmail.com
gicu_lupan@yahoo.com
primariagt@clicknet.ro
primardavid@yahoo.com

LAPUS
LEORDINA
MIRESU MARE
MOISEI
OARTA DE JOS
OCNA SUGATAG
ONCESTI
PETROVA
POIENILE DE SUB MUNTE
POIENILE IZEI
RECEA
REMETEA CHIOARULUI
REMETI
REPEDEA
RONA DE JOS
RONA DE SUS
ROZAVLEA
RUSCOVA
SACALASENI
SACEL
SALSIG
SAPANTA
SARASAU
SATULUNG
SIEU
SISESTI
STRAMTURA
SUCIU DE SUS
VADU IZEI
VALEA CHIOARULUI
VIMA MICA
VISEU DE JOS

0731350645
0749107451
0749067834
0731350665
0762228142
0731350663
0762228169
0749046689
0731350634
0731350669
0749045715
0749140820
0749110179
0731350647
0749160972
0762228140
0731350628
0731350643
0749071594
0762228171
0731350638
0731350636
0731350616
0749075413
0749080506
0749117156
0749093586
0785200001
0731350633
0731350618
0749112141
0731350622

primarialapus@personal.ro
primaria_leordina@yahoo.com
primariamm@yahoo.com
moiseiprimaria@yahoo.com
primariaoarta@yahoo.com
primaria@primariaocnasugatag.ro
primaria_oncesti_maramures@yahoo.com
primariapetrova@yahoo.com
contact@poieni.ro
primariapoienileizei@yahoo.com
primariarecea2000@yahoo.com
primariaremeteachioarului@yahoo.com
primariaremeti@yahoo.com
primariarcontact@primariarepedea.ro
secretar@primariaronadejos.ro
primaria_ronadesus@yahoo.com
mohecro@yahoo.com
primar@ruscova.ro
primaria_sacalaseni@yahoo.com
primaria_sacel@yahoo.com
primaria_salsig@yahoo.com
p_sapanta@yahoo.com
primaria_sarasau2000@yahoo.com
primariasatulung@yahoo.com
gheorghe_bota@yahoo.com
primariasisesti@yahoo.com
pasioan@yahoo.com
vaprimaria_suciu@yahoo.com
vaduizeiprimaria@yahoo.com
primaria_chioar@yahoo.com
primaria_primariavima@email.ro
primaria_viseu_de_jos@yahoo.com
27. JUDEUL MEHEDINI

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU
SEVERIN
MUNICIPIUL ORSOVA
ORAS BAIA DE ARAMA
ORAS STREHAIA
ORAS VANJU MARE
BACLES

0252314379
0252361233
0252381473
0252370159
0252350660
0252375263

0252311230
0735168003
0761104776
0726739150
0252350097
0751108978

0726739058

0764141020

0742058939

0733691915

primaria@primariadrobeta.ro
primariaorsova@primariaorsova.ro
primaria_bda@yahoo.com
primariastrehaia@yahoo.com
primariavanjumare@yahoo.com
clbicles@sejmh.ro

BALA
BALACITA
BALTA
BALVANESTI
BRANISTEA
BREZNITA-MOTRU
BREZNITA-OCOL
BROSTENI
BURILA MARE
BUTOIESTI
CAZANESTI
CIRESU
CORCOVA
CORLATEL
CUJMIR
DARVARI
DEVESEL
DUBOVA
DUMBRAVA
ESELNITA
FLORESTI
GARLA MARE
GODEANU
GOGOSU
GRECI
GROZESTI
GRUIA
HINOVA
HUSNICIOARA
ILOVAT
ILOVITA
ISVERNA
IZVORU BARZII
JIANA
LIVEZILE
MALOVAT
OBARSIA DE CAMP
OBARSIA-CLOSANI
OPRISOR

0252386020
0252356444
0252388001
0754084525
0762544040
0252374001
0720070811
0729097247
0252357401
0252373003
0252385051
0741014853
0762256904
0753086653
0252390011
0252392101
0252353257
0252368002
0741308541
0252365070
0252383322
0784788971
0769065732
0763376998
0252374250
0764225678
0252394001
0252354288
0252342881
0743188950
0252216451
0252388151
0252342443
0252358845
0252354101
0252342320
0252391851
0252216925
0252890455

0754261630
0721667880

0732045153

0753086651

0753086652

0753086654

0760569049

0765215172

0731545318

0769223368
0751010279
0769754743

0252394030
0769223475
0752168072
0723327012
0720220074

0755136237

clbala@sejmh.ro
clbalacita@sejmh.ro
clbalta@sejmh.ro
clbalvanesti@sejmh.ro
clbranistea@sejmh.ro
clbreznitamotru@sejmh.ro
clbreznita@sejmh.ro
clbrosteni@sejmh.ro
clburila@sejmh.ro
clbutoiesti@sejmh.ro
clcazanesti@sejmh.ro
clciresu@sejmh.ro
clcorcova@sejmh.ro
clcorlatel@sejmh.ro
clcujmir@sejmh.ro
cldirvari@sejmh.ro
cldevesel@sejmh.ro
cldubova@sejmh.ro
primaria.dumbrava@yahoo.com
cleselnita@sejmh.ro
clfloresti@sejmh.ro
clgirlamare@sejmh.ro
clgodeanu@sejmh.ro
clgogosu@sejmh.ro
clgreci@sejmh.ro
clgrozesti@sejmh.ro
clgruia@sejmh.ro
clhinova@sejmh.ro
clhusnicioara@sejmh.ro
clilovat@sejmh.ro
conslocalilovita@artelecom.net
clisverna@sejmh.ro
clizvorul@sejmh.ro
cljiana@sejmh.ro
cllivezile@sejmh.ro
clmalovat@sejmh.ro
clobarsia@sejmh.ro
gmotea@yahoo.com
cloprisor@sejmh.ro

PADINA
PATULELE
PODENI
PONOARELE
POROINA MARE
PRISTOL
PRUNISOR
PUNGHINA
ROGOVA
SALCIA
SIMIAN
SISESTI
SOVARNA
STANGACEAUA
SVINITA
TAMNA
VANATORI
VANJULET
VLADAIA
VOLOIAC
VRATA
MUNICIPIUL TARGU MURES
MUNICIPIUL REGHIN
MUNICIPIUL SIGHISOARA
MUNICIPIUL TARNAVENI
ORAS IERNUT
ORAS LUDUS
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI
ORAS SANGEORGIU DE PADURE
ORAS SARMASU
ORAS SOVATA
ORAS UNGHENI
ACATARI
ADAMUS
ALBESTI
ALUNIS
APOLD
ATINTIS

0744309441
0252392503
0252388390
0752260273
0252352847
0252394502
0252339013
0252392355
0769223500
0252391603
0720072817
0751512636
0252386481
0252373530
0252368407
0751023073
0761101478
0252352203
0252356506
0743814623
0252393435
0265268330
0265511112
0265771280
0265443400
0265471410
0265411716
0265576004
0265578301
0265421855
0265570218
0265328212
0265333298
0265450112
0265778001
0265553112
0265713156
0265714191

0769223501
0766354510
0735681598
0751512634

0769223509
0769580115
0752808811
0740315550

0769223508

0744198659
0252391049

0740361836

0761629933

0733038020
0252384003

28. JUDEUL MURE


0265266029 0731350841
0265511113 0754083259
0265771281 0751518353
0265443588 0751518327
0265471240 0751518344
0265411548 0731350831
0265576010 0749124810
0265578226 0749101596
0265421018 0731350837
0265570524 0731350835
0265328112 0749150527
0265333112 0731350820
0265450133 0754083237
0731350822
0265553246 0754083258
0265713145 0762228248
0265714193 0731350814

0741999579
0748553087

clpadina@sejmh.ro
cl_patulele@yahoo.com
clpodeni@sejmh.ro
primariaponoarele@yahoo.com
clporoina@sejmh.ro
clpristol@sejmh.ro
primarieprunisor@yahoo.com
clpunghina@sejmh.ro
clrogova@sejmh.ro
pantelimongelu@yahoo.com
clsimian@sejmh.ro
primariasisestimh@yahoo.com
clsovarna@sejmh.ro
clstangaceaua@sejmh.ro
primariasvinita@yahoo.com
cltimna@sejmh.ro
clvinatori@sejmh.ro
clvanjulet@sejmh.ro
clvladaia@sejmh.ro
primariavoloiac@yahoo.com
clvrata@sejmh.ro
tgmures@cjmures.ro
reghin@cjmures.ro
sighisoara@cjmures.ro
tirnaveni@cjmures.ro
iernut@cjmures.ro
ludus@cjmures.ro
mniraj@cjmures.ro
sgpadure@cjmures.ro
sarmasu@cjmures.ro
sovata@cjmures.ro
ungheni@cjmures.ro
acatari@cjmures.ro
adamus@cjmures.ro
albesti@cjmures.ro
alunis@cjmures.ro
apold@cjmures.ro
atintis@cjmures.ro

BAGACIU
BAHNEA
BALA
BALAUSERI
BAND
BATOS
BEICA DE JOS
BERENI
BICHIS
BOGATA
BRANCOVENESTI
BREAZA
CEUASU DE CAMPIE
CHETANI
CHIBED
CHIHERU DE JOS
COROISANMARTIN
CORUNCA
COZMA
CRACIUNESTI
CRAIESTI
CRISTESTI
CUCERDEA
CUCI
DANES
DEDA
EREMITU
ERNEI
FANTANELE
FARAGAU
GALESTI
GANESTI
GHEORGHE DOJA
GHINDARI
GLODENI
GORNESTI
GREBENISU DE CAMPIE
GURGHIU
HODAC

0265425611
0265455112
0265339112
0265763612
0265428215
0265544212
0265719612
0265345416
0265483112
0265717100
0265550112
0265540112
0265324112
0265484112
0265717783
0265716112
0265765012
0265254827
0265349402
0265332112
0265427649
0265326842
0265457002
0265477503
0265762112
0265556212
0265347112
0265335206
0265580112
0265716610
0265586112
0265425111
0265331112
0265584112
0265338112
0265342112
0265429823
0265536003
0265538601

0265425714
0731350813
0265339214
0265764112
0265428403
0265544278
0265719700
0265345417
0265483113
0265717220
0265550320
0265240325
0265324212
0265484113
0265717723
0754083345
0265765112
0265243152
0762228230
0762228242
0265427637
0265326112
0265457198
0754083257
0265762212
0265556312
0265347272
0265335207
0265580113
0265716612
0265586113
0265425101
0265331212
0265584151
0731350826
0265342411
0265429892
0265536094
0751518346

0754083251
0788749453
0754083248
0731350825
0754083242
0788749456
0754083241
0754083226
0754083264
0754083263
0731350818
0754083359
0754083321
0731350816
0731350823
0731350812

0762228222
0754083199
0762228241
0731350815
0749140755
0731350819
0754083330
0731350811
0762228276
0754083304
0754083201
0762228247
0762228232
0754083198
0762228231
0749121373

bagaciu@cjmures.ro
bahnea@cjmures.ro
bala@cjmures.ro
balauseri@cjmures.ro
band@cjmures.ro
batos@cjmures.ro
beica@cjmures.ro
bereni@cjmures.ro
bichis@cjmures.ro
bogata@cjmures.ro
brincovenesti@cjmures.ro
breaza@cjmures.ro
ceuasu@cjmures.ro
chetani@cjmures.ro
chibed@cjmures.ro
chiheru@cjmures.ro
coroisinmartin@cjmures.ro
corunca@cjmures.ro
cozma@cjmures.ro
craciunesti@cjmures.ro
craiesti@cjmures.ro
cristesti@cjmures.ro
cucerdea@cjmures.ro
cuci@cjmures.ro
danes@cjmures.ro
deda@cjmures.ro
eremitu@cjmures.ro
ernei@cjmures.ro
fintinele@cjmures.ro
faragau@cjmures.ro
galesti@cjmures.ro
ganesti@cjmures.ro
ghdoja@cjmures.ro
ghindari@cjmures.ro
glodeni@cjmures.ro
gornesti@cjmures.ro
grebenisu@cjmures.ro
gurghiu@cjmures.ro
hodac@cjmures.ro

HODOSA
IBANESTI
ICLANZEL
IDECIU DE JOS
LIVEZENI
LUNCA
LUNCA BRADULUI
MADARAS
MAGHERANI
MICA
MIHESU DE CAMPIE
NADES
NEAUA
OGRA
PANET
PAPIU ILARIAN
PASARENI
PETELEA
POGACEAUA
RASTOLITA
RICIU
RUSII-MUNTI
SANCRAIU DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
SANGER
SANPAUL
SANPETRU DE CAMPIE
SANTANA DE MURES
SARATENI
SASCHIZ
SAULIA
SINCAI
SOLOVASTRU
STANCENI
SUPLAC
SUSENI
TAURENI
VALEA LARGA
VANATORI

0265349112
0265538300
0265715301
0265716312
0265243303
0265542812
0265558112
0265429300
0265587112
0265454137
0265420312
0265763112
0265585112
0265458212
0265322112
0265715112
0265710112
0265344112
0265420001
0265532118
0265426003
0265554004
0265316964
0265318026
0265715512
0265713512
0265422704
0265323517
0265573001
0265711621
0265435112
0265427201
0265534112
0265719812
0265456112
0265348084
0265433712
0265488112
0265761212

0265349037
0731350824
0265715421
0265716374
0731350817
0265542853
0265558102
0751518348
0265587113
0265454112
0265420313
0265763207
0265585049
0265458112
0731350832
0265715009
0265710290
0265344033
0265420042
0265532202
0265426023
0265554112
0265316965
0265318025
0265715514
0265713506
0265422716
0749104908
0265573075
0265711602
0265435113
0265427451
0265534384
0265719952
0265456190
0265348086
0751518347
0265488713
0751518341

0762228237
0762228229
0754083247
0751518342
0731350828
0731350839
0754083337
0731350830
0762228228
0788749452
0731350838
0788749454
0762228256
0749148450
0762228226
0731350840
0749141896
0731350833
0749142160
0749125461
0731350827
0749150918
0731350834
0762228221
0731350829
0749116717
0751518360
0731350836
0751518366
0762228235
0731350892
0731350885

hodosa@cjmures.ro
ibanesti@cjmures.ro
iclanzel@cjmures.ro
ideciu@cjmures.ro
livezeni@cjmures.ro
lunca@cjmures.ro
lb@cjmures.ro
madaras@cjmures.ro
magherani@cjmures.ro
mica@cjmures.ro
mihesu@cjmures.ro
nades@cjmures.ro
neaua@cjmures.ro
ogra@cjmures.ro
panet@cjmures.ro
papiu@cjmures.ro
pasareni@cjmures.ro
petelea@cjmures.ro
pogaceaua@cjmures.ro
rastolita@cjmures.ro
riciu@cjmures.ro
rusiimunti@cjmures.ro
sincraims@cjmures.ro
singmures@cjmures.ro
singer@cjmures.ro
sinpaul@cjmures.ro
sinpetru@cjmures.ro
sintana@cjmures.ro
sarateni@cjmures.ro
saschiz@cjmures.ro
saulia@cjmures.ro
sincai@cjmures.ro
solovastru@cjmures.ro
stinceni@cjmures.ro
suplac@cjmures.ro
suseni@cjmures.ro
taureni@cjmures.ro
valealarga@cjmures.ro
vinatori@cjmures.ro

VARGATA
VATAVA
VETCA
VIISOARA
VOIVODENI
ZAGAR
ZAU DE CAMPIE

0265588112
0265555001
0265344401
0265712212
0265341112
0265712412
0265486112

0265588016
0265555112
0265344411
0265712320
0265341140
0762228246
0265486113

0762228234
0762228227
0788639024
0762228245
0731350863

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT


MUNICIPIUL ROMAN
ORAS BICAZ
ORAS ROZNOV
ORAS TARGU NEAMT
AGAPIA
ALEXANDRU CEL BUN
BAHNA
BALTATESTI
BARGAUANI
BICAZ-CHEI
BICAZU ARDELEAN
BIRA
BODESTI
BOGHICEA
BORCA
BORLESTI
BOTESTI
BOZIENI
BRUSTURI
CANDESTI
CEAHLAU
CORDUN
COSTISA
CRACAOANI
DAMUC
DOBRENI
DOCHIA
DOLJESTI
DRAGANESTI
DRAGOMIRESTI

0233218991
0233741117
0233253410
0233665471
0233790245
0233244607
0233241018
0233760002
0233244006
0233294316
0233255712
0233255301
0233765502
0233243088
0233767312
0233268005
0233297353
0233781002
0233764005
0233789032
0233294951
0233258059
0233748196
0233260663
0233246009
0233256296
0233242755
0233291919
0233780514
0233789385
0233292616

0742080311
0753107682

0753107679

0233790350
0233244611

0751028118
0749025723

0233760355
0233044025
0726183897
0745473545

0748961383
0737519659

0737519676

0233767311

0769226438

0766443120

0733696041

0731360137

0722549499

0762690702
0753107674
0744960429

0744706177
0748095833

0754083895

vargata@cjmures.ro
vatava@cjmures.ro
vetca@cjmures.ro
viisoara@cjmures.ro
voivodeni@cjmures.ro
zagar@cjmures.ro
zaucimpie@cjmures.ro

0751518345
29. JUDEUL NEAM

0737519657

0768101935

0233256270
0233242944
0747058341

0722310401

oana.catzaiti@primariapn.ro
recensamant@primariaroman.ro
primariabicaz@yahoo.com
primariaroznov@yahoo.com
relatiipublice@primariatgneamt.ro
primariaagapia@yahoo.com
primariaacbnt@yahoo.com
primaria@bahna.ro
primbaltatesti@yahoo.com
clbirgauani@yahoo.com
primaria@primariabicazchei.ro
comlocba@hotmail.com
primaria@bira.ro
primariabodesti@yahoo.com
boghiceap@yahoo.com
primariaborca@yahoo.com
primariaborlesti@yahoo.com
popa.irinel@yahoo.com
primariacomunabozieni@yahoo.com
primaria_brusturi@yahoo.com
primaria_candesti@yahoo.com
primaria_ceahlau@yahoo.com
office@primariacordun.ro
primaria@comunacostisa.ro
primariacracaoani@yahoo.com
primariadamuc@yahoo.com
primariadobreni@yahoo.com
primariadochia@yahoo.com
primcomdoljesti@yahoo.com
primariadragomiresti@yahoo.com
dragomiresti.neamt@yahoo.com

DULCESTI
DUMBRAVA ROSIE
FARCASA
FAUREI
GADINTI
GARCINA
GHERAESTI
GHINDAOANI
GIROV
GRINTIES
GRUMAZESTI
HANGU
HORIA
ICUSESTI
ION CREANGA
MARGINENI
MOLDOVENI
NEGRESTI
ONICENI
PANCESTI
PANGARATI
PASTRAVENI
PETRICANI
PIATRA SOIMULUI
PIPIRIG
PODOLENI
POIANA TEIULUI
POIENARI
RAUCESTI
RAZBOIENI
REDIU
ROMANI
RUGINOASA
SABAOANI
SAGNA
SAVINESTI
SECUIENI
STANITA
STEFAN CEL MARE

0233761602
0233282494
0233267001
0233762006
0233765155
0233242200
0233746051
0233270258
0233291000
0233265410
0233786059
0233257501
0233747304
0233762521
0233780013
0233295321
0233745752
0233246944
0233763662
0233764766
0233240317
0233783005
0233785006
0233296548
0233252001
0233299458
0233266250
0233764515
0233788003
0233292902
0233299020
0233768925
0233761290
0233735009
0233766002
0233281574
0233745004
0233767501
0233292001

0233267391

0233267394

0733667032
0728934612

0745263071
0728934622

0233786364

0753107688

0233747462

0733919191
0762688399
0233763661
0724044709
0723205545

0733771774
0731350970

0733771773

0233266025

0742114041

0741147749
0233292967

0742114041
0730714100

0730714102

0730714103

0762228310
0748093965
0730223882
0728198572
0730091350

0762228314
0747149318

0762228294
0762246052

0762228298
0762246047

0733920611
0233281375

0733920610

0741548979

0725422184
0731350981

primdulcesti@yahoo.com
primariadumbravarosie@yahoo.com
office@primariafarcasa.ro
primariafaurei@yahoo.com
primaria_gadinti@yahoo.com
primariagircina@yahoo.com
primaria.gheraesti@gmail.com
primariaghindaoani@yahoo.com
primariagirov@yahoo.com
primaria@comunagrinties.ro
primariagrumazestineamt@yahoo.com
primariahangu@yahoo.com
primariahoria@yahoo.com
primaria@comunaicusesti.ro
primariaioncreanga@clicknet.ro
primariamargineni@yahoo.com
primaria_moldoveni@yahoo.com
office@primarianegresti.ro
primaria_oniceni@yahoo.com
primariapancesti@clicknet.ro
office@pangarati.ro
conslocpastraveni@yahoo.com
primariapetricani@yahoo.com
primariapiatrasoimului7@gmail.ro
primaria.pipirig@yahoo.com
primariapodoleni@yahoo.com
primaria@poianateiului.ro
primariapoienari@yahoo.com
primariaraucesti@yahoo.com
primariarazboieni@yahoo.com
primaria_rediu@yahoo.com
primaria@comunaromani.ro
prim_ruginoasa@yahoo.com
primariasabaoani@yahoo.com
primaria_sagna@yahoo.com
primasav@yahoo.com
primaria@primariasecuieni.ro
primaria_stanita@yahoo.com
primariastefan@yahoo.com

TAMASENI
TARCAU
TASCA
TAZLAU
TIBUCANI
TIMISESTI
TRIFESTI
TUPILATI
URECHENI
VALEA URSULUI
VALENI
VANATORI-NEAMT
ZANESTI

0233749494
0233240066
0233255023
0233298168
0233293402
0233787050
0233782001
0233293402
0233784005
0233763003
0233781421
0233251001
0233283470

0731350983
0728882091
0747350170
0748098020
0741258213

0744476290

0753107638

0749021114

0233745547
0233782001
0723595351

0730712636

0730712630

0723595351

0744433624

0763925983

0766391130

primariatamaseni@yahoo.com
primariatarcau@yahoo.com
danyu_me@yahoo.com
primaria@tazlau.ro
primaria_tibucani@yahoo.com
primaria_timisesti@yahoo.com
primaria@primariatrifesti.ro
tupilatiprimaria@yahoo.com
primaria_urecheni@yahoo.com
primaria@valeaursului.ro
primvaleni@yahoo.com
primariavinatorineamt@yahoo.com
primariazanesti@yajoo.com

30. JUDEUL OLT


MUNICIPIUL SLATINA
MUNICIPIUL CARACAL
ORAS BALS
ORAS CORABIA
ORAS DRAGANESTI-OLT
ORAS PIATRA-OLT
ORAS POTCOAVA
ORAS SCORNICESTI
BABICIU
BALDOVINESTI
BALTENI
BARASTI
BARZA
BOBICESTI
BRANCOVENI
BRASTAVATU
BREBENI
BUCINISU
CALUI
CARLOGANI
CEZIENI
CILIENI
COLONESTI
CORBU
COTEANA

0249407003
0249511331
0249450145
0249560703
0249465240
0249417003
0249462038
0249460444
0249532033
0249456577
0249481600
0249463575
0249451620
0249455501
0249540002
0249419008
0249417022
0249542057
0249456187
0249510102
0249534002
0249474611
0253631031
0249481006
0249419308

0249439182
0249511384
0249450807
0249465815

0249462081

0249046300

0249460002

pms_it@primariaslatina.ro
office@primariacaracal.ro
primaria@bals.ro
primariacorabia@yahoo.com
secretar@draganesti-olt.ro
primariapiatraolt@yahoo.com
primariapotcoava@yahoo.com
primariascornicesti@yahoo.com
primariababiciu@judetulolt.ro
primaria.baldovinesti@gmail.com
primariabalteni@adslexpress.ro
barasti_vede@yahoo.com
primaria.birza@yahoo.com
primaria@bobicesti.ro
pcb@primariabrancoveni.ro
primariabrastavatu@judetulolt.ro
primariabrebeni@yahoo.com
bucinisuprimaria@yahoo.com
primariacalui@yahoo.com
iordache_dr@yahoo.com
primariacezieni@judetulolt.ro
primariacilieni@judetulolt.ro
primaria.colonesti@yahoo.com
primariacorbu@judetulolt.ro
primariacoteana@yahoo.com

CRAMPOIA
CUNGREA
CURTISOARA
DANEASA
DEVESELU
DOBRETU
DOBROSLOVENI
DOBROTEASA
DOBRUN
DRAGHICENI
FAGETELU
FALCOIU
FARCASELE
GANEASA
GARCOV
GAVANESTI
GHIMPETENI
GIUVARASTI
GOSTAVATU
GRADINARI
GRADINILE
GROJDIBODU
GURA PADINII
IANCA
IANCU JIANU
ICOANA
IPOTESTI
IZBICENI
IZVOARELE
LELEASCA
MARUNTEI
MIHAESTI
MILCOV
MORUNGLAV
MOVILENI
NICOLAE TITULESCU
OBARSIA
OBOGA
OPORELU

0249485020
0249468603
0249470098
0249467016
0249510560
0249456052
0249530022
0249469005
0249455072
0249511068
0249469523
0249530357
0249531302
0249436171
0249456502
0249485441
0249519501
0249535601
0249532321
0249472178
0249541100
0249536181
0249536407
0249537181
0249456011
0249483021
0766339532
0249535001
0249486048
0249469502
0249467301
0249488301
0788916861
0249455721
0249482024
0249485335
0249541440
0249450129
0249468020

primariacrampoiaolt@yahoo.com
secretar@cungrea.ro
primariacurtisoara@yahoo.com
primariadaneasaolt@yahoo.com
primariadeveselu@yahoo.com
primariadobretu@yahoo.com
primar@dobrosloveni.ro
primaria.dobroteasa@gmail.com
primariadobrun@yahoo.com
ion_paun@yahoo.com
0249530360

0249519502

0249519000

0249536001

0249536001

0249537005
0249456205

0249535002

0249467309

0249485436
0249541318

0249535000

primariafalcoiu@yahoo.com
primariafarcasele@yahoo.com
ganeasa@yahoo.com
primariagarcov@yahoo.com
primariagavanesti@judetulolt.ro
maria_monica.balan@yahoo.com
primaria.giuvarasti@yahoo.com
primariagostavatu@judetulolt.ro
primariagradinariOlt@yahoo.com
gradinileprimaria@yahoo.com
primaria_grojdibodu@yahoo.com
gprimarie@yahoo.com
c_ianca@yahoo.com
primariaiancujianu@yahoo.com
primaria_icoana_olt@yahoo.com
primariaipotesti@judetulolt.ro
primaria_izbiceni@yahoo.com
consiliul_local_izvoarele@yahoo.com
daniel.miulescu15@yahoo.com
primariamaruntei@judetulolt.ro
primariamihaestiolt@yahoo.com
cmilcov@yahoo.com
primariamorunglav@judetulolt.ro
primariamovileni@judetulolt.ro
primaria_nicolae_titulescu@yahoo.com
primariaobarsia@yahoo.com
primariaoboga@yahoo.com
idascalu69@yahoo.com

OPTASI-MAGURA
ORLEA
OSICA DE JOS
OSICA DE SUS
PARSCOVENI
PERIETI
PLESOIU
POBORU
PRISEACA
RADOMIRESTI
REDEA
ROTUNDA
RUSANESTI
SAMBURESTI
SARBII - MAGURA
SCARISOARA
SCHITU
SEACA
SERBANESTI
SLATIOARA
SOPARLITA
SPINENI
SPRANCENATA
STEFAN CEL MARE
STOENESTI
STOICANESTI
STREJESTI
STUDINA
TATULESTI
TESLUI
TIA MARE
TOPANA
TRAIAN
TUFENI
URZICA
VADASTRA
VADASTRITA
VALCELE
VALEA MARE

0249481535
0249536331
0249455015
0249418064
0249455308
0349525000
0249474121
0249463835
0249480001
0249489306
0249544007
0249542330
0249533050
0249481595
0249533361
0249482302
0249488001
0249484001
0249469007
0249431790
0249455382
0249469609
0249489002
0249538001
0249531017
0249487001
0249472006
0249541007
0249467601
0249467701
0249534401
0249469501
0249543301
0249483302
0249538301
0249539012
0249539301
0249484498
0249480310

0249536569

0249474024
0249480020

0249533001
0249533346

0249538076

0249538000

0249534391

0249534000

0249483308
0249539016

primariaoptasimagura@yahoo.com
manana_cumpanasu@yahoo.fr
primariaosicadejos@yahoo.com
primar@primariaosicadesus.ro
clpirscoveni@yahoo.com
primariaperieti@judetulolt.ro
primaria_plesoiuolt@yahoo.com
primariapoboru@judetulolt.ro
secretar_priseaca@yahoo.com
primariaradomiresti@judetulolt.ro
primariaredea@yahoo.com
primariarotunda@yahoo.com
comunarusanesti@yahoo.com
primariasimburesti@judetulolt.ro
primariasarbiimagura@yahoo.com
primariascarisoara@yahoo.com
primariaschitu@yahoo.com
primariaseaca@judetulolt.ro
primariaserbanesti@judetulolt.ro
primariaslatioara@artelecom.net
primaria@primaria-soparlita.ro
dascaluaurel@yahoo.com
primariasprincenata@judetulolt.ro
stefan_primaria@yahoo.com
primariaconsiliullocalstoenesti@yahopo.com
primariastoicanesti@judetulolt.ro
primariastrejesti@yahoo.com
primariastudinaott@yahoo.com
primariatatulesti@yahoo.com
primateslui@yahoo.com
primariatiamare@yahoo.com
floareadiaconu@yahoo.com
traianprimaria@yahoo.com
primariatufeni@gmail.com
gigi_spiridon@yahoo.com
primariavadastra@yahoo.com
primariavadastrita@yahoo.com
primariavilceleolt@yahoo.com
primariavaleamare@judetulolt.ro

VALENI
VERGULEASA
VISINA
VISINA NOUA
VITOMIRESTI
VLADILA
VOINEASA
VULPENI
VULTURESTI
MUNICIPIUL PLOIESTI
MUNICIPIUL CAMPINA
ORAS AZUGA
ORAS BAICOI
ORAS BOLDESTI-SCAENI
ORAS BREAZA
ORAS BUSTENI
ORAS COMARNIC
ORAS MIZIL
ORAS PLOPENI
ORAS SINAIA
ORAS SLANIC
ORAS URLATI
ORAS VALENII DE MUNTE
ADUNATI
ALBESTI-PALEOLOGU
ALUNIS
APOSTOLACHE
ARICESTII RAHTIVANI
ARICESTII ZELETIN
BABA ANA
BALTA DOAMNEI
BALTESTI
BANESTI
BARCANESTI
BATRANI
BERCENI
BERTEA
BLEJOI

0249487309
0249468327
0249540503
0249539222
0249469314
0249543003
0744586802
0249456704
0249469003
0244544190
0244332420
0741190701
0244260830
0244211275
0244340508
0244322005
0244360076
0244250101
0244220132
0244311788
0244240299
0244271429
0244280816
0244395053
0244232853
0244248052
0244443008
0244380068
0244418073
0244251211
0244469311
0244219023
0244348608
0756044743
0244421379
0244470216
0244247081
0736101912

primaria2007@clicknet.ro
primariavisina@yahoo.com
marinvld@yahoo.com
stanilacaty@yahoo.com
primariavladila@judetulolt.ro
primariavoineasa@yahoo.com
vulpeniprimar@yahoo.com
primvult@yahoo.com

0249540303

31. JUDEUL PRAHOVA


0244544192

0244260816

0244240999

0723662533

0756044740

0244247002

0244276000

oana.iacob@ploiesti.ro
web@primariacampina.ro
azuga@prefecturaprahova.ro
baicoi@prefecturaprahova.ro
boldestiscaieni@prefecturaprahova.ro
breaza@prefecturaprahova.ro
primabus@yahoo.com
comarnic@prefecturaprahova.ro
mizil@prefecturaprahova.ro
plopeni@prefecturaprahova.ro
sinaia@prefecturaprahova.ro
slanic@prefecturaprahova.ro
urlati@prefecturaprahova.ro
valeniidemunte@prefecturaprahova.ro
adunati@prefecturaprahova.ro
primariaalbesti@clicknet.ro
alunis@prefecturaprahova.ro
apostolache@prefecturaprahova.ro
pleseagabriela@yahoo.com
primariaaricesti@yahoo.com
babaana@prefecturaprahova.ro
baltadoamnei@prefecturaprahova.ro
baltesti@prefecturaprahova.ro
primariabanesti@yahoo.com
primaria_barcanesti@yahoo.com
primariabatrani@yahoo.com
berceniprimaria@yahoo.com
primariabertea@yahoo.com
blejoi@prefecturaprahova.ro

BOLDESTI-GRADISTEA
BRAZI
BREBU
BUCOV
CALUGARENI
CARBUNESTI
CEPTURA
CERASU
CHIOJDEANCA
CIORANI
COCORASTII COLT
COCORASTII MISLII
COLCEAG
CORNU
COSMINELE
DRAGANESTI
DRAJNA
DUMBRAVA
DUMBRAVESTI
FANTANELE
FILIPESTII DE PADURE
FILIPESTII DE TARG
FLORESTI
FULGA
GHERGHITA
GORGOTA
GORNET
GORNET-CRICOV
GURA VADULUI
GURA VITIOAREI
IORDACHEANU
IZVOARELE
JUGURENI
LAPOS
LIPANESTI
MAGURELE
MAGURENI
MANECIU
MANESTI

0244448000
0244480607
0724219007
0244275045
0244448668
0244299038
0244445002
0244297112
0244461000
0745500478
0244484100
0751309931
0244447001
0244367461
0244228220
0244465208
0733101940
0244471400
0244226057
0733053562
0244386801
0723592677
0244369502
0244449000
0244474662
0244474511
0244419251
0244440649
0244251005
0244285067
0769061370
0244292384
0238429611
0244444654
0244215217
0725224249
0244384760
0244295225
0723695862

0723651808

0244461270

0735549505

0244226183
0244442000
0244389204

0731390262
0725224244

0731230333

0244480700

primaria_boldesti_gradistea@yahoo.com
braziprimaria@yahoo.com
primariabrebu@yahoo.com
bucov@prefecturaprahova.ro
primaria.calugareni@yahoo.com
primariacarbunesti@yahoo.com
primariaceptura@yahoo.com
cerasu@prefecturaprahova.ro
chiojdeanca@prefecturaprahova.ro
ciorani@prefecturaprahova.ro
cocorastiicolt@prefecturaprahova.ro
primariacocorastiimislii@yahoo.com
primaria.colceag@yahoo.com
primariacornu@clicknet.ro
primaria_cosminele@yahoo.com
secretar@primariadraganesti.ro
drajna@prefecturaprahova.ro
primariadumbrava@gmail.com
dumbravesti@yahoo.com
primariafantaneleph@yahoo.com
primarie@filipestiidepadure.ro
primariafilipestiidetarg@yahoo.com
floresti_primaria@yahoo.com
fulga@prefecturaprahova.ro
primaria_gherghita@yahoo.com
secretar@gorgota.ro
gornet@prefecturaprahova.ro
primariagornetcricov@yahoo.com
primaria_guravadului@yahoo.com
guravitioarei@prefecturaprahova.ro
prim_iordacheanu@yahoo.com
izvoarele@prefecturaprahova.ro
jugureni@europrahova.ro
primaria.lapos@yahoo.com
lipanesti@prefecturaprahova.ro
magurele@prefecturaprahova.ro
magureni@prefecturaprahova.ro
maneciu@prefecturaprahova.ro
primaria.manesti@yahoo.com

OLARI
PACURETI
PAULESTI
PLOPU
PODENII NOI
POIANA CAMPINA
POIENARII BURCHII
POSESTI
PREDEAL-SARARI
PROVITA DE JOS
PROVITA DE SUS
PUCHENII MARI
RAFOV
SALCIA
SALCIILE
SANGERU
SCORTENI
SECARIA
SIRNA
SOIMARI
SOTRILE
STARCHIOJD
STEFESTI
SURANI
TALEA
TARGSORU VECHI
TATARU
TEISANI
TELEGA
TINOSU
TOMSANI
VADU SAPAT
VALCANESTI
VALEA CALUGAREASCA
VALEA DOFTANEI
VARBILAU

0244471300
0244219099
0244224300
0244460786
0244414032
0244351367
0244486244
0244422201
0244287164
0244354227
0244354567
0735860561
0244478416
0244441026
0244444000
0244441016
0244355221
0244394148
0244485012
0244416330
0244359001
0766883944
0244243030
0244416020
0244391506
0765764927
0244460200
0726769918
0244368468
0244482702
0244237081
0244442178
0244227550
0733916583
0244365367
0244244202

0244471301
0734734158
0754094990

MUNICIPIUL ZALAU
ORAS CEHU SILVANIEI

0800800779
0744382028

0260610550

0769030122
0735170694
0726147391
0733041952

0731014037

0729818441
0244355299

0785240528

0244416331

0731372478

0728324763

0724533959

0728944375

secretar@primariaolari.ro
primaria_pacureti@yahoo.com
paulesti@prefecturaprahova.ro
primariaplopu@yahoo.com
primaria.podeniinoi@gmail.com
primpoianacampina@yahoo.com
poienariiburchi@prefecturaprahova.ro
primariaposesti@yahoo.com
secretarpredeals@yahoo.com
primariaprovitadejos@yahoo.com
primariaprovitadesus_ph@yahoo.com
primaria@pucheniimari.ro
rafov@prefecturaprahova.ro
primariasalcia@ymail.com
salciile@prefecturaprahova.ro
sangeru@prefecturaprahova.ro
primaria_scorteni@yahoo.com
primaria_secaria@yahoo.com
primaria_sirna@yahoo.com
banicatonelia@yahoo.com
secretar_comsotrile@yahoo.com
primariastarchiojd@yahoo.com
stefesti@prefecturaprahova.ro
surani@prefecturaprahova.ro
primarietalea@yahoo.com
targsorulvechi@prefecturaprahova.ro
primariatataru@yahoo.com
primaria.teisani@yahoo.com
primariatelega@yahoo.com
primaria_tinosu@yahoo.com
primariatomsani@yahoo.com
vadusapat_ph@yahoo.com
primariavalcanesti@yahoo.com
valeacalugareasca@prefecturaprahova.ro
valeadoftanei@clicknet.ro
varbilau@prefecturaprahova.ro

32. JUDEUL SLAJ


primaria@zalausj.ro
primaria_cehu@yahoo.com

ORAS JIBOU
ORAS SIMLEU SILVANIEI
AGRIJ
ALMASU
BABENI
BALAN
BANISOR
BENESAT
BOBOTA
BOCSA
BOGHIS
BUCIUMI
CAMAR
CARASTELEC
CHIESD
CIZER
COSEIU
CRASNA
CREACA
CRISENI
CRISTOLT
CUZAPLAC
DOBRIN
DRAGU
FILDU DE JOS
GALGAU
GARBOU
HALMASD
HERECLEAN
HIDA
HOROATU CRASNEI
ILEANDA
IP
LETCA
LOZNA
MAERISTE
MARCA
MESESENII DE JOS
MIRSID

0260644713
0733953680
0727714001
0742691882
0260634399
0745432229
0746245910
0733064803
0733042716
0733942086
0724205039
0729929677
0766613336
0766626515
0740757079
0260625417
0260653021
0260636066
0260646557
0745416049
0723169540
0755518321
0260668808
0756064674
0260667832
0758014208
0762686547
0722439478
0260629480
0260628565
0757115693
0758093261
0733929453
0745860711
0260635301
0747573533
0728998171
0745651872
0728972287

0260644558

0752298815

0766616325

0731835849
0744670777

0749972885
0751568869

0760238033
0260637460

0260634512
0757053160
0728998174
0260663591

0728998176

primaria_jibou@yahoo.com
primaria_simleu@yahoo.com
moca_nicoleta@yahoo.com
primariaalmasu.salaj@yahoo.com
primaria.babeni@yahoo.com
primariabalan@yahoo.com
primaria_banisor@yahoo.com
benesatsj@yahoo.com
primariabobota@yahoo.com
primariabocsasj@yahoo.com
primariaboghis@yahoo.com
primaria.buciumi@samtv.ro
primariacamar@yahoo.com
florian.mocan@yahoo.com
viozaha@gmail.com
primariacizer@yahoo.com
primariacoseiu@yahoo.com
primaria@crasna.ro
primaria_creaca@samtv.ro
primaria.criseni@gmail.com
primariacristolt@yahoo.com
primariacuzaplac@yahoo.com
primariadobrin@yahoo.com
primariadragu@yahoo.com
primariafildu@yahoo.com
ghi_vultur58@yahoo.ca
primariagirbou@yahoo.com
primariahalmasd@yahoo.com
primariahereclean@yahoo.com
primarie_hida@samtv.ro
primaria_horoat@yahoo.com
lazar_marius2006@yahoo.com
primipsj@yahoo.com
primarialetca@yahoo.com
primaria_lozna@yahoo.com
primariamaeriste@yahoo.com
primariamarca@yahoo.com
meseseni@gmail.com
primaria.mirsid@samtv.ro

NAPRADEA
NUSFALAU
PERICEI
PLOPIS
POIANA BLENCHII
ROMANASI
RUS
SAG
SALATIG
SAMSUD
SANMIHAIU ALMASULUI
SARMASAG
SIMISNA
SOMES-ODORHEI
SURDUC
TREZNEA
VALCAU DE JOS
VARSOLT
ZALHA
ZIMBOR

0733072803
0729076492
0749208468
0766803875
0735152279
0727800019
0727339184
0760371956
0733951702
0260653201
0744375720
0769224274
0752195076
0260654603
0735850724
0260658044
0763610908
0757056502
0762513480
0752199795

MUNICIPIUL SATU MARE


MUNICIPIUL CAREI
ORAS ARDUD
ORAS LIVADA
ORAS NEGRESTI-OAS
ORAS TASNAD
ACIS
AGRIS
ANDRID
APA
BARSAU
BATARCI
BELTIUG
BERVENI
BIXAD
BOGDAND
BOTIZ
CALINESTI-OAS

0754075016
0747148661
0747050821
0747110130
0747181886
0747207079
0722549991
0747181518
0747181529
0747177956
0762228467
0747204722
0749209147
0722550114
0749209075
0762228468
0747022098
0749208876

0260646250

0260673100
0745192766
0260655500
0260639503

0733985702

0733985705

0260639800

primarianapradea@yahoo.com
primarianusfalau@yahoo.com
periceisj@gmail.com
primaria_plopis@yahoo.com
c.nathalya@gmail.com
primariaromanasi@yahoo.com
primariarus@yahoo.com
primariasag@yahoo.com
secliviu@yahoo.com
samsudsj@yahoo.com
primarie_sinmihai@samtv.ro
primariasarmasag@yahoo.com
primariasimisna@yahoo.com
somesodorheicj@yahoo.co.uk
primaria_surduc@yahoo.com
primarie_treznea@samtv.ro
secretar_valcau@yahoo.com
primariavirsolt@gmail.com
primariazalha@yahoo.com
primariazimbor@yahoo.com

33. JUDEUL SATU MARE


primaria@satu-mare.ro
primariacar@yahoo.com
primaria.ardud@yahoo.com
primarialivadasm@yahoo.com
primarie@negresti-oas.ro
office@primariatasnad.ro
primariaacas@yahoo.com
primaria_agris@yahoo.com
primariaandrid@yahoo.com
primaria.apa@gmail.com
primariabarsau@yahoo.com
primaria_batarci@yahoo.com
primaria.beltiug@yahoo.com
primberveni@yahoo.com
primaria_bixad@yahoo.com
bocotar@yahoo.com
primaria_botiz@yahoo.com
primariacalinestioas@yahoo.com

CAMARZANA
CAMIN
CAPLENI
CAUAS
CEHAL
CERTEZE
CIUMESTI
CRAIDOROLT
CRUCISOR
CULCIU
DOBA
DOROLT
FOIENI
GHERTA MICA
HALMEU
HODOD
HOMOROADE
LAZURI
MEDIESU AURIT
MICULA
MOFTIN
ODOREU
ORASU NOU
PAULESTI
PETRESTI
PIR
PISCOLT
POMI
PORUMBESTI
RACSA
SACASENI
SANISLAU
SANTAU
SAUCA
SOCOND
SUPUR
TARNA MARE
TARSOLT
TEREBESTI

0762228472
0747181610
0747022911
0749208882
0722550051
0747202425
0747143010
0722550130
0722550028
0747177802
0747181406
0747210131
0747178517
0762228473
0747178589
0722433553
0788791292
0722550062
0747178415
0762228474
0747128350
0747178365
0747177688
0747202415
0747181702
0762228470
0747181867
0747181666
0747051754
0722433011
0788749497
0762228444
0747110326
0722550006
0722549979
0747035572
0747108773
0754083136
0722550107

primariacamarzana@gmail.com
primaria_camin@yahoo.com
secretar@capleni.ro
primariacauas@yahoo.com
primaria.cehal@yahoo.com
certezeprimaria@yahoo.com
primariaciumesti@yahoo.com
office@craidorolt.ro
primaria_crucisor@yahoo.com
primaria.culciu@yahoo.com
primariadoba@yahoo.com
primar@primariadorolt.ro
contact@consiliullocalfoieni.ro
primar@primariaghertamica.ro
primariahalmeu@yahoo.com
secretarhodod@yahoo.com
secretar@primariahomoroade.ro
primaria@lazuri.ro
primariamediesuaurit@gmail.com
primariamicula@yahoo.com
primariamoftin@yahoo.com
secretariatodoreu@yahoo.com
corasunou@yahoo.com
savaeva2010@yahoo.com
primariapetresti@gmail.com
primariapir@yahoo.com
primariacomuneipiscolt@yahoo.com
primaria_pomi@yahoo.com
primaria@porumbesti.eu
primariaracsa@yahoo.com
primsacaseni@yahoo.com
sanislau.primaria@yahoo.com
primariasantau@yahoo.com
primariasauca@yahoo.com
primariasocond@yahoo.com
cls-supur@clicknet.ro
secretartarna@yahoo.com
secretar@primariatirsolt.ro
primaria_terebesti@yahoo.com

TIREAM
TURT
TURULUNG
URZICENI
VALEA VINULUI
VAMA
VETIS
VIILE SATU MARE
MUNICIPIUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAS
ORAS AGNITA
ORAS AVRIG
ORAS CISNADIE
ORAS COPSA MICA
ORAS DUMBRAVENI
ORAS MIERCUREA SIBIULUI
ORAS OCNA SIBIULUI
ORAS SALISTE
ORAS TALMACIU
ALMA
ALTINA
APOLDU DE JOS
ARPASU DE JOS
ATEL
AXENTE SEVER
BAZNA
BIERTAN
BIRGHIS
BLAJEL
BOITA
BRADENI
BRATEIU
BRUIU
CARTA
CARTISOARA
CHIRPAR
CRISTIAN
DARLOS

0722431441
0747210999
0722433158
0747178339
0747033985
0747046540
0747178303
0722433449
0269208800
0269803801
0269510465
0269523101
0269561005
0269840120
0269865326
0269865326
0269533101
0269553512
0269555401
0269257544
0269581101
0269588101
0269520101
0269515503
0269840001
0269850088
0269806359
0269517101
0269851101
0269556005
0269518152
0269863101
0269586501
0269521101
0269521620
0269586101
0269579215
0269852400

primaria@tiream.ro
primariaturt@yahoo.com
primtur@yahoo.com
comunaurziceni@yahoo.com
primariavaleavinului@yahoo.com
primariavama@yahoo.com
primaria_vetis@yahoo.com
viilesm@yahoo.com
34. JUDEUL SIBIU
0269208814 0269208825
0742042699
0788206145
0734889014
0728856005
0727832870
0732950441
0730091642
0730584382
0744528903 0754048728
0744605805
0766280958
0751229383
0730584294
0745545266 0755157538
0756071031
0728871226
0747294572
0747376279 0269806675
0765062852
0744782491
0747264859 0269556136
0731009355
0269863050
0742358490
0728874851
0732660287
0760666039
0755021874 0269579101
0733090512

secretar@sibiu.ro
primaria@primariamedias.ro
vintilacoman@yahoo.com
marginean_oana@yahoo.com
maria2007_4all@yahoo.com
primaria_copsa@birotec.ro
primaria_dumbraveni@yahoo.com
primmsb@yahoo.com
primariaocna@yahoo.com
secretarsaliste@yahoo.com
iliesoima@gmail.com
primaria_alma@yahoo.com
primaria.altana@yahoo.com
apoldudejos@gmail.com
arpasudejos@yahoo.com
primaria_atel@yahoo.com
primaria_axsever@yahoo.com
baznaprimaria@yahoo.com
primariabiertan@yahoo.com
primariabirghis@yahoo.com
primariablajel@yahoo.co.uk
primariaboita@yahoo.com
primariabradeni@yahoo.com
primariabrateiu@gmail.com
primariabruiu@yahoo.com
primaria.carta@gmail.com
cirtisoara@yahoo.com
primaria_chirpar@yahoo.com
prim.cristian@yahoo.com
primaria.darlos@sibiu.stslink.ro

GURA RAULUI
HOGHILAG
IACOBENI
JINA
LASLEA
LOAMNES
LUDOS
MARPOD
MERGHINDEAL
MICASASA
MIHAILENI
MOSNA
NOCRICH
ORLAT
PAUCA
POIANA SIBIULUI
POPLACA
PORUMBACU DE JOS
RACOVITA
RASINARI
RAU SADULUI
ROSIA
SADU
SEICA MARE
SEICA MICA
SELIMBAR
SLIMNIC
SURA MARE
SURA MICA
TARNAVA
TILISCA
TURNU ROSU
VALEA VIILOR
VURPAR

0269572491
0269865181
0269513750
0269532101
0269516253
0269537179
0269589101
0269583289
0269517505
0269514302
0269254522
0269862291
0269582102
0744677880
0269580240
0269531101
0269573100
0269522201
0269527101
0269557727
0269567001
0269582385
0269568119
0269853113
0269514506
0269560001
0269856333
0269543567
0269557096
0269806775
0269554002
0269527888
0269515109
0269544001

MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CAMPULUNG
MOLDOVENESC
MUNICIPIUL FALTICENI
MUNICIPIUL RADAUTI

0230521504
0230314425
0230541050
0230561140

0758106800 0269572101
0747967244 0269866801
0728937374
0752095522
0269516102 0763644898
0269537101 0760673515
0724395655
0269583288 0745478382
0762661339 0269517501
0760673752 0269514101
0269254548 0753046315 0269254633
0762659793 0269862101
0730107936 0269582144
0269571104
0269580101 0763600937
0730654326
072328824
0723250375 0269522101
0269527421 0731311391
0730654214 0269587200
0269567200 0788388879
0730591691 0269582301
0745370531
0767807575
0758116651 0269514521
0744796079 0269560292
0744176505 0269856101
0745127539 0269543400
0762862207
0731310144
0730584267
0745542899
0732810910 0269515101 0269515199
0785574261 0269544110
35. JUDEUL SUCEAVA
0230214876

0230541252

gudac_durla@yahoo.fr
secretar_hoghilag@yahoo.com
iacobeniprimaria@yahoo.com
primariajina@yahoo.com
primarialaslea@yahoo.com
primarialoamnes@yahoo.com
primarialudos@yahoo.com
clmarpod@yahoo.com
primariamerghindeal@yahoo.com
pmicasasa@yahoo.com
primariamihailenisb@yahoo.com
primaria_mosna@yahoo.com
nocrich@gmail.com
luca77lcn@yahoo.com
primariapauca@yahoo.com
primariapoianasb@yahoo.com
p_poplaca@yahoo.com
primariaporumbacu@yahoo.com
racovitaprimaria@yahoo.com
primaria.rasinari@yahoo.com
bogdan_petre2007@yahoo.com
primaria.rosia_sibiu@yahoo.com
primariasadu@yahoo.com
primariaseicamare@yahoo.com
primaria.seicamica@sibiu.stslink.ro
marciupetre@yahoo.com
primariaslimnic@yahoo.com
primariasuramare@yahoo.com
pr_suramica@yahoo.com
primariatirnava@yahoo.com
primariatilisca@yahoo.com
primariaturnurosu@yahoo.com
primaria.valeaviilor@sibiu.stslink.ro
primaria_vurpar@yahoo.com
primsv@primariasv.ro
primaria@campulungmoldovenesc.ro
massmedia@falticeni.ro
programe@primariaradauti.ro

MUNICIPIUL VATRA DORNEI


ORAS BROSTENI
ORAS CAJVANA
ORAS DOLHASCA
ORAS FRASIN
ORAS GURA HUMORULUI
ORAS LITENI
ORAS MILISAUTI
ORAS SALCEA
ORAS SIRET
ORAS SOLCA
ORAS VICOVU DE SUS
ADANCATA
ARBORE
BAIA
BALACEANA
BALCAUTI
BERCHISESTI
BILCA
BOGDANESTI
BOROAIA
BOSANCI
BOTOSANA
BREAZA
BRODINA
BUNESTI
BURLA
CACICA
CALAFINDESTI
CAPU CAMPULUI
CARLIBABA
CIOCANESTI
CIPRIAN PORUMBESCU
COMANESTI
CORNU LUNCII
COSNA
CRUCEA
DARMANESTI
DOLHESTI

0230375229
0230549940
0230539222
0230573272
0230235334
0230235034
0230535843
0230418175
0230529319
0230280901
0230477215
0230413343
0230528566
0230539410
0230572504
0230534860
0230280589
0230230910
0230411143
0230570659
0230548015
0230527001
0230539207
0230574806
0230566522
0230549001
0230419550
0230237416
0230281290
0230573006
0230575802
0230578135
0230551662
0230539217
0230542296
0230575142
0230575733
0230551532
0230549212

primaria@vatra-dornei.ro
primaria_brosteni@yahoo.com
primaria_cajvana@yahoo.com
primariadolhasca@yahoo.com
primaria_frasin@yahoo.com
primariagh@gmail.com
litenisv@rdslink.ro
primaria.milisauti@gmail.com
registratura@primariasalcea.ro
informatii@siretromania.ro
primarie@solca.ro
primariavicovudesus@yahoo.com
padancata@yahoo.com
primaria_arbore@yahoo.com
primariacombaia@yahoo.com
primaria_balaceana@yahoo.com
primariabalcauti@yahoo.com
primariaberchisesti@yahoo.com
primaria_bilca@yahoo.com
primariabogdanesti@yahoo.com
primariaboroaia@yahoo.com
primariabosanci@yahoo.com
secretarbotosana@ymail.com
primariabreazasv@yahoo.com
primariabrodina@yahoo.com
pbunesti_sv@yahoo.com
primariaburla@yahoo.com
primariacacica@yahoo.com
primariacalafindesti@yahoo.com
primariaccampului@yahoo.com
p_ciocanesti@yahoo.com
p_ciocanesti@yahoo.com
primariaciprianporumbescusv@yahoo.com
comanestiprimaria@yahoo.com
secretar.cornuluncii@yahoo.com
primariacosna@yahoo.com
primaria_crucea@yahoo.com
primaria_comdarmanesti@yahoo.com
primaria_dolhesti@yahoo.com

DORNA CANDRENILOR
DORNA-ARINI
DORNESTI
DRAGOIESTI
DRAGUSENI
DUMBRAVENI
FANTANA MARE
FANTANELE
FORASTI
FRATAUTII NOI
FRATAUTII VECHI
FRUMOSU
FUNDU MOLDOVEI
GALANESTI
GRAMESTI
GRANICESTI
HANTESTI
HARTOP
HORODNIC DE JOS
HORODNIC DE SUS
HORODNICENI
IACOBENI
IASLOVAT
ILISESTI
IPOTESTI
IZVOARELE SUCEVEI
MALINI
MANASTIREA HUMORULUI
MARGINEA
MITOCU DRAGOMIRNEI
MOARA
MOLDOVA-SULITA
MOLDOVITA
MUSENITA
OSTRA
PALTINOASA
PANACI
PARTESTII DE JOS
PATRAUTI

0230575005
0230576018
0230568236
0230206201
0230536359
0230245048
0230543280
0230537749
0230542924
0230411003
0230411596
0230576439
0230577411
0230412320
0230569955
0230414552
0230569081
0230545111
0230415110
0230415311
0230545736
0230577128
0230418219
0230521248
0230525501
0230575991
0230537305
0230572765
0230416203
0230533802
0230536025
0230572222
0230336190
0230280162
0230575268
0230231316
0230576525
0230237019
0230528020

primariadc@yahoo.com
primariadornaarini@yahoo.com
primariadornesti@yahoo.com
primariadragoiesti@yahoo.com
primaria.draguseni@yahoo.com
primariadumbravenisv@yahoo.com
primaria_fantana_mare@yahoo.com
primaria.fintinele@yahoo.com
secretariat@primariaforasti.ro
primaria_fratautiinoi@yahoo.com
primaria_fratautiivechi@yahoo.com
frumosuprimaria@yahoo.com
office_fm@yahoo.com
primariagalanesti@yahoo.com
gramesti_info@yahoo.com
primarie_granicesti@yahoo.com
primaria_hantesti@yahoo.com
primariahartop@yahoo.com
primaria_horodnicdejos@yahoo.com
horodnicdesus@yahoo.com
primariahorodniceni@yahoo.com
primariaiacobeni@yahoo.com
primaria_iaslovat@yahoo.com
primaria_ilisesti@yahoo.com
primipotesti@yahoo.com
primariaizsv1@yahoo.com
primariamalini@yahoo.com
manastirea_humorului@yahoo.com
margineaprimaria@yahoo.com
primaria_mitocudragomirnei@yahoo.com
primariamoara@yahoo.com
primariamoldova_sulita@yahoo.com
primaria.moldovita@yahoo.com
musenita_primarie@yahoo.com
primaria_ostra@yahoo.com
primaria_comunei_paltinoasa@yahoo.com
primariapanaci@yahoo.com
pirtestii@yahoo.com
primariapatrauti@yahoo.com

POIANA STAMPEI
POIENI-SOLCA
POJORATA
PREUTESTI
PUTNA
RADASENI
RASCA
SADOVA
SARU DORNEI
SATU MARE
SCHEIA
SERBAUTI
SIMINICEA
SLATINA
STRAJA
STROIESTI
STULPICANI
SUCEVITA
TODIRESTI
UDESTI
ULMA
VADU MOLDOVEI
VALEA MOLDOVEI
VAMA
VATRA MOLDOVITEI
VERESTI
VICOVU DE JOS
VOITINEL
VOLOVAT
VULTURESTI
ZAMOSTEA
ZVORISTEA

0230575177
0330501051
0230236345
0230541242
0230414102
0230547150
0230570737
0230578730
0230574463
0230419000
0230526922
0230280481
0230537021
0230545981
0230576947
0230531254
0230574760
0230417102
0230539535
0230538001
0230574942
0230536506
0230573064
0230239112
0230336150
0230537664
0230412221
0230412224
0230419504
0230538497
0230569874
0230538799

0230538002

poiana_stampei@yahoo.com
poienisolca@yahoo.com
pojoritta@yahoo.com
primarpreutesti@yahoo.com
primaria_putna@clicknet.ro
pradaseni@yahoo.com
primaria_risca@yahoo.com
primariasadova@yahoo.com
primaria_saru_dornei@yahoo.com
primariasatumaresv@yahoo.com
arboreanl@yahoo.com
primariaserbauti@yahoo.com
primaria.siminicea@yahoo.com
primariaslatina@yahoo.com
primaria_straja@yahoo.com
primaria_stroiesti@yahoo.com
primariastulpsv@yahoo.com
primariasucevita@yahoo.com
primariatodiresti@yahoo.com
secretar_primariaudesti@yahoo.com
primariaulma@yahoo.com
primaria_Vadu_Moldovei@yahoo.com
pvmmorosanc@yahoo.com
primaria_vama@yahoo.com
primariavatramoldovitei@yahoo.com
primaria_veresti@yahoo.com
vicovu_de_jos@yahoo.com
primaria_voitinel@yahoo.com
primariavolovat@yahoo.com
vulturestisuceava@yahoo.com
primaria_zamostea@yahoo.com
primaria_zvoristea@yahoo.com

36. JUDEUL TELEORMAN


MUNICIPIUL ALEXANDRIA
MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
ORAS VIDELE
ORAS ZIMNICEA
BABAITA

0247317734
0247466250
0247416587
0247453011
0247366166
0247433122

iulian.purcarea@alexandria.ro
postmaster@primariarosioriidevede.ro
primariatm@yahoo.com
primariavidele@yahoo.com
cityhallzm@yahoo.com
primariababaita@yahoo.com

BALACI
BECIU
BEUCA
BLEJESTI
BOGDANA
BOTOROAGA
BRAGADIRU
BRANCENI
BUJORENI
BUJORU
BUZESCU
CALINESTI
CALMATUIU
CALMATUIU DE SUS
CERVENIA
CIOLANESTI
CIUPERCENI
CONTESTI
COSMESTI
CRANGENI
CRANGU
CREVENICU
DIDESTI
DOBROTESTI
DRACEA
DRACSENEI
DRAGANESTI DE VEDE
DRAGANESTI-VLASCA
FANTANELE
FRASINET
FRUMOASA
FURCULESTI
GALATENI
GRATIA
ISLAZ
IZVOARELE
LISA
LITA
LUNCA

0247336003
0247356918
0247336255
0247455081
0247329013
0247442319
0247335203
0247431448
0247443169
0247335609
0247330635
0247431177
0247357108
0247356211
0247333542
0247336401
0249419590
0247334296
0247452118
0247356209
0247329623
0247450171
0247336720
0247336802
0347807230
0247337033
0247466392
0247440357
0247451082
0247433687
0247335902
0247328768
0247434034
0247458301
0247420306
0247333838
0247360703
0247359577
0247358362

tache_victor@yahoo.com
ghiurlucanamaria@yahoo.com
primariebeuca@yahoo.com
blejesti_tr@yahoo.com
primariabogdana@yahoo.co.uk
primaria.botoroaga@yahoo.com
costicostel15@yahoo.com
primaria.brinceni@yahoo.com
primariabujoreni@gmail.com
bujoru@gmail.com
primaria.buzescu@gmail.com
calinesti@gmail.com
secretar_calmatuiu@yahoo.com
gargarita.emilia1967@yahoo.com
primarcervenia@yahoo.com
primaria_ciolanesti@yahoo.com
primariaciuperceni@yahoo.com
primariacontesti@gmail.com
primariacosmesti@yahoo.com
primaria.cringeni@yahoo.com
primariacringu@yahoo.com
primariacrevenicu@yahoo.com
ciobanumirela86@yahoo.com
maneann@yahoo.com
miharadu62@yahoo.com
titineacsu@yahoo.com
primariadraganestidevede@yahoo.com
mina.mihai@yahoo.com
comuna.fantanele@yahoo.com
primariafrasinet@yahoo.com
primariafrumoasa@yahoo.com
primariafurculesti@yahoo.com
primgalateni@yahoo.com
gratiaprim@yahoo.com
primariaislaz@yahoo.com
primaria_izvoarele@yahoo.com
lissa_tr@yahoo.com
noneamarian@yahoo.com
primaria_lu@yahoo.com

MAGURA
MALDAENI
MARZANESTI
MAVRODIN
MERENI
MOSTENI
NANOV
NASTURELU
NECSESTI
NENCIULESTI
OLTENI
ORBEASCA
PERETU
PIATRA
PIETROSANI
PLOPII-SLAVITESTI
PLOSCA
POENI
POROSCHIA
PURANI
PUTINEIU
RADOIESTI
RASMIRESTI
SACENI
SAELELE
SALCIA
SARBENI
SCRIOASTEA
SCURTU MARE
SEACA
SEGARCEA-VALE
SFINTESTI
SILISTEA
SILISTEA-GUMESTI
SLOBOZIA MANDRA
SMARDIOASA
STEJARU
STOROBANEASA
SUHAIA

0247331502
0247337112
0247331808
0247330949
0247450608
0247356012
0247319944
0247368807
0247338208
0247330961
0247432118
0247430010
0247327167
0247361103
0247334620
0247356701
0247327501
0247457109
0247318787
0247452780
0247358136
0247337303
0247328403
0247337402
0247358489
0247357099
0247459105
0247459406
0372870190
0247420850
0247358794
0247337425
0247452633
0247336083
0247359046
0247332286
0247337602
0247333197
0247451100

primarie_magura@yahoo.com
primariamaldaeni@yahoo.com
primariamirzanesti@yahoo.co.uk
primaria_mavrodin@yahoo.com
primaria.mereni@gmail.com
mosteni_tr@yahoo.com
primariananov2007@yahoo.com
primarianasturelu@yahoo.com
primaria.necsesti@yahoo.com
pnenciulesti@yahoo.com
primarolteni@yahoo.com
fedelesmariana@yahoo.com
primaria.peretu@yahoo.com
primaria_piatra_tr@yahoo.com
primaria.pietrosani@yahoo.com
mitrica.marian2008@yahoo.com
primaria_plosca@yahoo.com
adinutza.2008@yahoo.com
primariaporoschia@yahoo.com
litageta@yahoo.com
primariaputineiu@yahoo.com
primariaradoiesti@yahoo.com
rasmirestiprimarie@yahoo.com
saceni_tr@yahoo.com
clement.2008@yahoo.com
prim2008salcia@yahoo.com
primariacomuneisirbeni@yahoo.com
primariacomscrioastea@yahoo.com
s.primarie@yahoo.com
primaria_seaca@yahoo.com
dir_valentin@yahoo.com
sfintesti_tr@yahoo.com
primaria.silistea@yahoo.com
primaria_silistea_gumesti@yahoo.com
primariasloboziamandratr@gmail.com
prim_smardioasa@yahoo.com
primaria.stejaru@yahoo.com
primstorobaneasa@yahoo.com
titumirela@yahoo.com

TALPA
TATARASTII DE JOS
TATARASTII DE SUS
TIGANESTI
TRAIAN
TRIVALEA-MOSTENI
TROIANUL
UDA-CLOCOCIOV
VARTOAPE
VEDEA
VIISOARA
VITANESTI
ZAMBREASCA
MUNICIPIUL TIMISOARA
MUNICIPIUL LUGOJ
ORAS BUZIAS
ORAS CIACOVA
ORAS DETA
ORAS FAGET
ORAS GATAIA
ORAS JIMBOLIA
ORAS RECAS
ORAS SANNICOLAU MARE
BALINT
BANLOC
BARA
BARNA
BEBA VECHE
BECICHERECU MIC
BELINT
BETHAUSEN
BILED
BIRDA
BOGDA
BOLDUR
BRESTOVAT
BUCOVAT
CARPINIS

0247434501
0247337703
0247337868
0347756777
0247420613
0247432370
0247328003
0247359184
0247338202
0247337901
0247360615
0247331225
0247338401
0256408421
0256352240
0256321450
0256399600
0256390466
0256320494
0256410001
0256360764
0256330101
0256370366
0256333201
0256417222
0256333101
0256334415
0256385501
0256378501
0256327126
0256333303
0256377001
0256312530
0256231230
0256356947
0256231460
0256296282
0256365001

primaria_talpa@yahoo.com
romcatharin@yahoo.com
primariatatarastiidesus@yahoo.com
primariatiganesti@yahoo.com
primariatraiantr@yahoo.com
primariatrivalea_mosteni@yahoo.com
troianul_tr@yahoo.com
udaclocociov@yahoo.com
primariavirtoapele@yahoo.com
primariavedea@yahoo.com
primariaviisoara_tr@yahoo.com
primariavitanesti@yahoo.com
primaria.zimbreasca@gmail.com
0256220311
0256353324

0256390511
0256320641
0256360784
0256330231
0256370350
0256333100
0256417308
0256334400
0256378805
0256327165
0256333319
0256377300
0256312530
0256234325

0256296283

37. JUDEUL TIMI


0731360535
0731360533 0740487213
0731360538
0731360539
0731360540
0731360541
0731360542
0731360543
0753108001
0753108002
0731360488
0762228660
0731360489
0731360490
0731360491
0731360492
0731360493
0731360494
0762228661
0731360495
0762228662
0731360496
0762228663
0788138870
0731360497

0722588568

simona.dragoi@primariatm.ro
contact@primarialugoj.ro
primbuzias@yahoo.com
primariaciacova@primariaiacova.ro
primaria_deta@net69.ro
plfaget@online.ro
primaria_gataia@yahoo.com
secretar@jimbolia.ro
public@primariarecas.ro
primaria@sannicolau-mare.ro
primariabalint@yahoo.com
banlocprimarie@yahoo.com
primaria.bara@yahoo.com
primaria.barna@cjtimis.ro
primariabebaveche@yahoo.com
becicherecumic@yahoo.com
primaria@belint.ro
primaria_bethausen@yahoo.com
duta_leontin@primariabiled.ro
primaria.birda@cjtimis.ro
primariabogda@yahoo.com
primariaboldur@gmail.com
primaria_brestovat@yahoo.com
primaria.bucovat.tm@gmail.com
primaria_carpinis@yahoo.com

CENAD
CENEI
CHECEA
CHEVERESU MARE
COMLOSU MARE
COSTEIU
CRICIOVA
CURTEA
DAROVA
DENTA
DUDESTII NOI
DUDESTII VECHI
DUMBRAVA
DUMBRAVITA
FARDEA
FIBIS
FOENI
GAVOJDIA
GHILAD
GHIRODA
GHIZELA
GIARMATA
GIERA
GIROC
GIULVAZ
GOTTLOB
IECEA MARE
JAMU MARE
JEBEL
LENAUHEIM
LIEBLING
LIVEZILE
LOVRIN
MANASTIUR
MARGINA
MASLOC
MORAVITA
MOSNITA NOUA
NADRAG

0256374501
0256366101
0256360373
0256415101
0256364114
0256326587
0256335939
0256334748
0256232310
0256398403
0256378020
0256384104
0256325553
0256214272
0256335411
0256232095
0256413401
0256335921
0256418221
0256205201
0256232501
0256369101
0256415401
0256395648
0256416201
0256383104
0256365713
0256235101
0256394500
0256360428
0256396501
0256415933
0256381002
0256325890
0256326000
0256231205
0256397251
0256393503
0256328304

0256366416
0256234862
0256415008
0256326500
0256335807

0256214399
0256335459
0256413606
0256335938
0256287406
0256369102
0256395798
0256416543
0256365885
0256235102
0256394015
0256381775
0356816051
0256381207
0256325850
0256326197
0256231209
0256393529

0762228664
0731360498
0731360499
0731360501
0762228665
0731360502
0731360504
0731360506
0731360507
0731360508
0762228666
0762228667
0753107999
0731360509
0731360510
0731360511
0731360512
0731360513
0731360514
0731360515
0731360516
0731360517
0731360518
0731360519
0731360520
0762228668
0762228669
0731360523
0731360524
0731360525
0731360526
0731360527
0731360528
0753108000
0731360529
0731360530
0731360531
0731360532
0762228670

primaria@cenad.ro
primaria.cenei@cjtimis.ro
primaria.checea@cjtimis.ro
primaria.cheveresumare@yahoo.com
primariacomlosumare@yahoo.com
primaria.costeiu@yahoo.com
primaria.criciova@cjtimis.ro
primaria_curtea@yahoo.com
primariadarova@yahoo.com
primar@primaria-denta.ro
primariadudestiinoi@yahoo.com
p.dudestiiv@yahoo.com
primariadumbrava@yahoo.com
primdumb@yahoo.com
primaria_firdea@yahoo.com
primariafibis@gmail.com
primariafoeni@yahoo.com
primgav@yahoo.com
primaria_ghilad@yahoo.com
primariaghiroda@yahoo.com
primariaghizela@yahoo.com
primaria.giarmata@yahoo.com
primariagiera@gmail.com
primariagiroc@yahoo.com
primaria_giulvaz@yahoo.com
primaria.gottlob@cjtimis.ro
primaria_ieceamare@yahoo.com
primariajamumare@gmail.com
primaria.jebel@cjtimis.ro
lenauheim@mail.dnttm.ro
primaria_liebling@yahoo.com
primarialivezile@yahoo.com
primarialovrin@yahoo.com
primaria_manastiur@yahoo.com
primaria_margin@yahoo.com
primaria_masloc@yahoo.com
prmrmoravita@yahoo.com
primariamosnitanoua@yahoo.com
nadrag@primarianadrag.ro

NITCHIDORF
OHABA LUNGA
ORTISOARA
OTELEC
PADURENI
PARTA
PECIU NOU
PERIAM
PESAC
PIETROASA
PISCHIA
RACOVITA
REMETEA MARE
SACALAZ
SACOSU TURCESC
SAG
SANANDREI
SANDRA
SANMIHAIU ROMAN
SANPETRU MARE
SARAVALE
SATCHINEZ
SECAS
STIUCA
TEREMIA MARE
TOMESTI
TOMNATIC
TOPOLOVATU MARE
TORMAC
TRAIAN VUIA
UIVAR
VALCANI
VARIAS
VICTOR VLAD DELAMARINA
VOITEG

0256413010
0256333309
0256233266
0256232809
0256411133
0256392264
0256414500
0256375001
0256382826
0256334608
0256234063
0256233700
0256230201
0256367101
0256411487
0256395368
0256383500
0256379149
0256294984
0256376177
0256376665
0256379502
0256327311
0256335937
0256380001
0256326168
0256374243
0256332011
0256392801
0256324479
0256366501
0256385205
0256387563
0256351667
0256392401

MUNICIPIUL TULCEA
ORAS BABADAG
ORAS ISACCEA

0240511440
0240561012
0240540112

0256413101

0762228671
0788639102
0753108003
0731360544
0256411104 0762228672
0762228673
0256414826 0731360545
0256375002 0731360546
0731360547
0788639103
0256234101 0731360548
0731360549
0256230288 0731360550
0256367491 0731360551
0731360552
0753108004
0256383806 0731360553
0256379494 0762228674
0731360554
0256376001 0731360556
0256376603 0753108005
0256379500 0731360557
0753108006
0256335711 0731360558
0256380002 0753108007
0256331536 0753108008
0731360559
0762228675
0753108009
0753108010
0753108011
0731360560
0256387870 0753108012
0753108013
0256392434 0753108014
38. JUDEUL TULCEA
0240513354 0240517736
0240562939
0240540716

primar@nitchidorf.ro
primariaohabalunga@yahoo.com
primaria.ortisoara@cjtimis.ro
primaria_otelec@yahoo.com
primaria.padureni@cjtimis.ro
primaria_parta@yahoo.com
primaria_peciunou@yahoo.com
office@primatimperiam.ro
primariapesac@yahoo.com
cpietroasa@yahoo.com
primaria_pischia@yahoo.com
primaria.racovita@cjtimis.ro
primaria.remetea_mare@cjtimis.ro
primaria_sacalaz@yahoo.com
primaria@sacosuturcesc.ro
primaria.sag@cjtimis.ro
office@primaria-sinandrei.ro
primariasandra@gmail.com
primariasanmihaiuroman@yahoo.com
primaria.sanpetru_mare@cjtimis.ro
primaria.saravale@cjtimis.ro
primariasatchinez@yahoo.com
primariasecas@yahoo.com
primaria.stiuca@cjtimis.ro
primaria.teremia_mare@cjtimis.ro
primaria.tomesti@yahoo.com
primar@primariatomnatic.ro
primariatopolovatumare@yahoo.com
primaria@tormac.ro
comunatraianvuia@yahoo.com
primaria_uivar@yahoo.com
primaria_valcani@yahoo.com
primaria_varias@yahoo.com
primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro
primaria@voiteg.ro
primtl@tim.ro;eventhi@yahoo.com
contact@primaria-babadag.ro
secretar@isaccea.ro

ORAS MACIN
ORAS SULINA
BAIA
BEIDAUD
BESTEPE
C.A. ROSETTI
CARCALIU
CASIMCEA
CEAMURLIA DE JOS
CEATALCHIOI
CERNA
CHILIA VECHE
CIUCUROVA
CRISAN
DAENI
DOROBANTU
FRECATEI
GRECI
GRINDU
HAMCEARCA
HORIA
I.C.BRATIANU
IZVOARELE
JIJILA
JURILOVCA
LUNCAVITA
MAHMUDIA
MALIUC
MIHAI BRAVU
MIHAIL KOGALNICEANU
MURIGHIOL
NALBANT
NICULITEL
NUFARU
OSTROV
PARDINA
PECENEAGA
SARICHIOI
SFANTU GHEORGHE

0240571354
0240543003
0240564138
0240564848
0240545335
0240546200
0240574884
0240576730
0240564706
0735862457
0240575511
0240547301
0240576579
0240547057
0240577788
0240576036
0240548291
0240575051
0340501001
0240576094
0240576006
0240573134
0240548794
0240550002
0240563797
0240541201
0240545543
0240546543
0372789288
0240563001
0240545802
0240548503
0240542104
0240549054
0240577336
0340570000
0240577130
0240563538
0240546701

0240571102
0240543661
0240564848
0240545335
0240546200
0240574802
0240576829
0240564706
0240575511
0240547384
0240576501
0240547026
0240577789
0240576426

0751153861

0240575051
0340501001
0240576094
0240576006
0236833044
0240548794
0240550107
0240563799
0240541201
0240545390
0240546543
0340815565
0240563177
0240548595
0240542281
0240549062
0240577336
0340814186
0240577130
0240563511
0240546869

primaria_macin@yahoo.com
sulina_prim@yahoo.com
primariabaia@yahoo.com
primariabeidaud@yahoo.com
primaria.bestepe@yahoo.com
primariarosetti@gmail.com
primaria_carcaliu@yahoo.com
casimceaprimaria@yahoo.com
primariaceamurlia@yahoo.com
primariaceatalchioi@gmail.com
primariacernatl@yahoo.com
primaria_chilia_veche@yahoo.com
ciucurova_tl@primariaonline.ro
primariacrisan@gmail.com
primariadaeni@yahoo.com
consiliul_dorobantu@yahoo.com
primaria_frecatei@yahoo.com
primariacomuneigreci@yahoo.com
primaria.grindu@yahoo.com
primariahamcearca@yahoo.com
horiaprimaria@yahoo.com
primaria_icbratianu@yahoo.com
primariaizvoareletl@yahoo.com
prmrjijila@yahoo.com
primariajurilovca@yahoo.com
primarialuncavita@yahoo.com
primaria@mahmudia.ro
primaria.maliuc@yahoo.com
primaria_mihaibravu@yahoo.com
prkogalniceanu@yahoo.com
primaria_murighiol@yahoo.com
primaria_nalbant@yahoo.com
primarianiculitel@yahoo.com
office@primarianufaru.ro
primariaostrovtl@yahoo.com
prim_pardina@zappmobile.ro
primaria_peceneaga@yahoo.com
primariasarichioi2@yahoo.com
primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com

SLAVA CERCHEZA
SMARDAN
SOMOVA
STEJARU
TOPOLOG
TURCOAIA
VACARENI
VALEA NUCARILOR
VALEA TEILOR

0240551681
0240571848
0240541059
0240564833
0240568530
0240574545
0240541539
0240549202
0240541881

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA


MUNICIPIUL DRAGASANI
ORAS BABENI
ORAS BAILE GOVORA
ORAS BAILE OLANESTI
ORAS BALCESTI
ORAS BERBESTI
ORAS BREZOI
ORAS CALIMANESTI
ORAS HOREZU
ORAS OCNELE MARI
ALUNU
AMARASTI
BARBATESTI
BERISLAVESTI
BOISOARA
BUDESTI
BUJORENI
BUNESTI
CAINENI
CERNISOARA
COPACENI
COSTESTI
CRETENI
DAESTI
DANICEI
DICULESTI
DRAGOESTI
FARTATESTI

0250733552
0250811990
0250765160
0250770460
0250775012
0250840352
0250869001
0250778470
0250750080
0250860190
0250772043
0250868006
0250764022
0250864716
0250753061
0250756621
0250760374
0250741983
0250774490
0350425926
0250868503
0250868379
0250863047
0250831022
0350425873
0249469368
0250842428
0250762303
0350524756

0240551681
0340818860
0240541059
0240564990
0240568530
0240553003
0240541539
0240549202
0240541881
39. JUDEUL VLCEA
0753107372 0250731016
0747211691 0729801227
0753107306 0723409494
0753107361 0728286325
0747136824 0747016754
0753107304 0723511935
0753107366 0751040084
0742233962 0745314218
0753107300 0744382232
0731360986 0723157279
0754083662 0753080711
0753107294 0741541055
0769040983 0730083183
0762228910 0767809276
0731360980 0727150802
0731360966 0752103252
0753107296 0753096173
0753107377 0722209447
0762228932 0762834824
0762228930 0724763862
0769040972 0768103318
0762228941 0753750466
0731360950 0726102234
0731360963 0720006609
0753107332 0726347973
0762228915 0761127601
0753107345 0747057648
0753107338 0740674037
0762228939 0766313146

primariasc@yahoo.com
psmardan@kvs.ro
primaria.somova@yahoo.com
primaria_stejaru@yahoo.com
primaria_topolog@yahoo.com
primariaturcoaiatl@yahoo.com
primariavacareni@yahoo.com
valeanucarilor@yahoo.com
primaria_vt@yahoo.com
primaria@primariavl.ro
primariadragasani@yahoo.com
primaria_babeni@yahoo.com
primaria@primaria-baile-govora.ro
primariaolanesti@artelecom.net
balcestivalcea@yahoo.com
primaria_berbestivl2006@yahoo.com
primaria_oras_brezoi@yahoo.com
primaria_calimanesti@yahoo.com
primaria@orasul-horezu.ro
oc_mari@onix.ro
primaria_alunu@yahoo.com
primaria_amarasti@yahoo.com
primaria_barbatesti@yahoo.com
primariaberislavesti@yahoo.com
primaria_boisoara@yahoo.com
primarbudesti@clicknet.ro
primaria_combujoreni@yahoo.com
primaria_bunesti@yahoo.com
primaria_caineni08@yahoo.com
primaria_cernisoara@yahoo.com
primariacopaceni@yahoo.com
primaria_costesti@yahoo.com
primariacreteni@yahoo.com
daesti@onix.ro
pdanicei@yahoo.com
diculestiprimarie@yahoo.com
primaridragoesti@yahoo.com
primariafartatesti@yahoo.com

FAURESTI
FRANCESTI
GALICEA
GHIOROIU
GLAVILE
GOLESTI
GRADISTEA
GUSOENI
IONESTI
LACUSTENI
LADESTI
LALOSU
LAPUSATA
LIVEZI
LUNGESTI
MACIUCA
MADULARI
MALAIA
MALDARESTI
MATEESTI
MIHAESTI
MILCOIU
MITROFANI
MUEREASCA
NICOLAE BALCESCU
OLANU
ORLESTI
OTESANI
PAUSESTI
PAUSESTI-MAGLASI
PERISANI
PESCEANA
PIETRARI
POPESTI
PRUNDENI
RACOVITA
ROESTI
ROSIILE
RUNCU

0250842496
0250762755
0250762160
0250769003
0250764023
0250760182
0250867072
0250764102
0374010942
0250840815
0250764524
0250769341
0250868988
0250867008
0250830502
0250769706
0250764116
0250866899
0250860360
0250869601
0250772522
0250760189
0250831031
0250755730
0250761089
0250762334
0250763301
0250860676
0250774060
0250735525
0250757280
0350525000
0250864166
0250764552
0250810399
0250756027
0250764560
0250867635
0250753430

0753107358
0731360971
0731360982
0753107308
0762228942
0731360952
0753107285
0731360985
0753107324
0747110124
0762228925
0753107298
0753107330
0747119395
0769040973
0762228904
0747118507
0747141514
0769040971
0762228947
0747142947
0747127723
0769040981
0762228920
0722551535
0747109319
0747142651
0753107334
0753107354
0753107288
0731360989
0731360977
0731360940
0753107360
0747209821
0747146255
0747107702
0731360953
0747206246

0730031099
0768103283
0751030153
0755130283
0762273850
0766275995
0740470281
0727775353
0744924912
0749169747
0722945435
0728930366
0753080882
0744527655
0743858976
0745783091
0729150227
0758047483
0729300914
0747278647
0752196361
0748234351
0788129700
0762240902
0723930049
0742966414
0742557673
0767222767
0749074070
0744785756
0724541656
0730560105
0751084715
0742185582
0763967471
0748485438
0732405693
0753040953
0788857402

primariafauresti@yahoo.com
francestiprimaria@yahoo.com
primaria_galicea@yahoo.com
primariaghioroiu2010@gmail.com
primariaglavile@yahoo.com
primaria_golesti@yahoo.com
primariagradistea@yahoo.com
primaria_gusoieni@yahoo.com
primaria_ionesti_vl@yahoo.com
primarialacusteni@yahoo.com
pladesti@yahoo.com
primarialalosu@yahoo.com
primarialapusata@yahoo.com
primarialivezi@yahoo.com
primar_lungesti@yahoo.com
comunamaciuca@yahoo.com
primaria.madulari@yahoo.com
primariamalaia@yahoo.com
primariamaldaresti@yahoo.com
primaria.mateesti@yahoo.com
primariamihaesti@yahoo.com
primaria_milcoiu@yahoo.com
primariamitrofani@yahoo.com
primaria_muereasca@yahoo.com
nic_balcescu@yahoo.com
primariaolanu@yahoo.com
primariaorlesti@yahoo.com
pr.otesani@yahoo.com
primariapausestiotasau@yahoo.com
primaria_pausestimg@yahoo.com
primaria_perisani@yahoo.com
primaria_pesceana@yahoo.com
primariapietrari@yahoo.com
primariapopestivl@yahoo.com
primprud@yahoo.com
primracovita@yahoo.com
primroesti@yahoo.com
primariarosiile_vl@yahoo.com
primaria_runcu@yahoo.com

SALATRUCEL
SCUNDU
SINESTI
SIRINEASA
SLATIOARA
STANESTI
STEFANESTI
STOENESTI
STOILESTI
STROESTI
SUSANI
SUTESTI
TETOIU
TITESTI
TOMSANI
VAIDEENI
VALEA MARE
VLADESTI
VOICESTI
VOINEASA
ZATRENI

0250750031
0350524455
0250867120
0250765050
0250866339
0250769752
0250830497
0250777489
0250762016
0250866178
0250764234
0250831020
0250867902
0250756900
0250863550
0250865009
0250769536
0250776049
0250831508
0250754309
0250867303

MUNICIPIUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
MUNICIPIUL HUSI
ORAS MURGENI
ORAS NEGRESTI
ALBESTI
ALEXANDRU VLAHUTA
ARSURA
BACANI
BACESTI
BALTENI
BANCA
BEREZENI
BLAGESTI
BOGDANA
BOGDANESTI
BOGDANITA

0745200513
0729777838
0745393224
0745945666
0742826894
0740873917
0763359753
0761103522
0741072776
0785258202
0765131208
0766339984
0760259101
0767576113
0727798872
0761103685
0741990102

0731360975
0731360990
0747204304
0747108264
0747109277
0762228946
0762228902
0747207209
0747106744
0762228896
0762228906
0762228917
0747201129
0762228894
0731360979
0731360987
0747108277
0747106832
0762228926
0747140345
0747116312

0723318211
0721362268
0745692954
0765217598
0766922844
0766442814
0766207524
0745268000
0788783971
0751251655
0762125968
0730079864
0752228035
0721165598
0765814753
0746197215
0745048836
0751090245
0760591140
0751280441
0725511219
40. JUDEUL VASLUI
0235315946 0235310999 0747353341
0729777836 0235411760 0726229226
0235480009 0745363791 0235480126
0745945666 0235426033 0745546720
0235457679 0744662429 0754084238
0235344002 0740004487 0784241867
0235429317 0766523419 0721207083
0235482351 0761103516 0754084176
0235429321 0749027146 0769040190
0235458506 0722263026 0754084179
0235342754 0766467193 0784241866
0235437010 0740197077 0784241865
0235431326 0760259100 0731350442
0235426442 0766364955 0754082911
0235428833 0721369232 0731360932
0235428827 0763683816 0731350484
0235428802 0766550856 0754084118

primariasalatrucel@yahoo.com
primaria_scundu@yahoo.com
primaria_sinesti@yahoo.com
primaria.sirineasa@yahoo.com
primaria_slatioara@yahoo.com
primaria@primariastanestivl.ro
primariastefanesti@yahoo.com
primaria.stoenesti@yahoo.com
primariastoilesti@yahoo.com
primariastroesti@yahoo.com
primariasusani@yahoo.com
sutesitvl@yahoo.com
primariatetoiu@yahoo.com
primtitesti@yahoo.com
primariatomsanivl@yahoo.com
primaria.vaideeni@yahoo.com
as.social_primariavaleamare@yahoo.com
primaria.vladesti@gmail.com
primarie_voicesti@yahoo.com
prvoineasa@yahoo.com
primaria_zatreni@yahoo.com
0754084109
0731212457
0754082889
0754082885

0754084261

pmv@primariavaslui.ro
informatica@primariabarlad.ro
primar@primariahusi.ro
secretarmurgeni@yahoo.com
consiliullocalnegresti@gmail.com
chicireanu_mioara@yahoo.com
primariavlahuta@yahoo.com
primaria.arsura@yahoo.com
primariabacani@yahoo.com
primaria.bacesti@yahoo.com
primariabaltenivs@yahoo.com
petcumaghita@yahoo.com
berezeniprimaria@yahoo.com
primariablagesti@gmail.com
primaria_bogdana@yahoo.com
primbogdanesti@yahoo.com
onut_gheorghe@yahoo.com

BOTESTI
BUNESTI-AVERESTI
CIOCANI
CODAESTI
COROIESTI
COSTESTI
COZMESTI
CRETESTI
DANESTI
DELENI
DELESTI
DIMITRIE CANTEMIR
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRANCENI
DUDA-EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GARCENI
GHERGHESTI
GRIVITA
HOCENI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENII DE JOS
MUNTENII DE SUS
OLTENESTI
OSESTI

0761937053
0766406286
0747288112
0785258087
0749075903
0745388994
0769071622
0760245458
0747201316
0733049889
0766657911
0735196376
0769226514
0762242971
0769038037
0745522557
0761882873
0786575520
0760675884
0788509897
0755074505
0766696350
0766562901
0724912586
0764478874
0767803923
0727033500
0764093345
0761103581
0733682410
0735845814
0751735002
0765341181
0762248873
0769071631
0728072849
0742159904
0733696513
0761103651

0235484216
0235484820
0235435748
0235341114
0235410073
0235344548
0235346067
0235485127
0235341517
0235345170
0235346106
0235485508
0235433118
0235340599
0235482220
0235473888
0235459075
0235429627
0235430254
0235349600
0235435370
0235429788
0235347273
0235435844
0235424744
0235485483
0235436215
0235429309
0235340506
0235428856
0235346674
0235345682
0235483055
0235426449
0235348135
0235313065
0235361626
0235485017
0235346317

0767584179
0766403525
0751912360
0743347890
0745360099
0744477963
0766348450
0760245454
0749124112
0733049886
0761331493
0735196372
0769226512
0762242970
0769038034
0730709200
0744649523
0741274221
0761665233
0788244657
0746063667
0766699808
0763028763
0747899785
0769605934
0767803920
0731360928
0766716855
0761103580
0733682409
0735951951
0741182551
0744953056
0740832362
0761129020
0728072846
0740008105
0733696510
0761103640

0762228870
0731360911
0754084172
0754084129
0754084276
0754082861
0722551887
0754082926
0754084173
0731212453
0754084143
0731350494
0731350541
0731350514
0769040960
0769040936
0769040950
0754084119
0769040949
0754082846
0754084176
0769040953
0731360919
0731360915
0769040927
0769040963
0769040933
0731360887
0731360890
0754084148
0769040944
0769040920
0731360917
0769040924
0788362722
0754084305
0731360905
0769040893

secretar@primariabotesti.ro
mario7and4@yahoo.com
ina.diaconu@yahoo.com
livint_sym1984@yahoo.com
primariacoroiesti_2007@yahoo.com
primariacostesti@clicknet.ro
mihaela_dragomir2000@yahoo.com
primariacretesti@gmail.com
primar.danesti.vaslui@gmail.com
primaria@delenivaslui.ro
primariadelesti@yahoo.com
primariadtcm@yahoo.com
primariadodesti@yahoo.com
primariadragomirestivs@gmail.com
primariacomuneidranceni@yahoo.com
primaria_duda_epureni@yahoo.com
dumestivs.primarie@yahoo.co.uk
contact@primariaepureni.ro
primariafalciu@yahoo.com
primaria_feresti@yahoo.com
primariafruntiseni@yahoo.com
primariagagesti@yahoo.com
primariagirceni@gmail.com
primaria_gherghesti@yahoo.com
primaria_grivita2000@yahoo.com
hoceniprimaria@yahoo.com
primaria_iana@yahoo.com
primaria_ibanesti_vs@yahoo.com
ivanesti_vs@yahoo.com
primaria_ivesti@yahoo.com
primarialaza@yahoo.com
primarialipovat@yahoo.co.uk
primarialuncabanului@yahoo.com
primaria_malusteni@yahoo.com
juristvio@yahoo.com
office@munteniidejos.ro
rodica_buhus@yahoo.com
primaria_oltenesti@yahoo.com
primaria_osesti@yahoo.com

PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TACUTA
TANACU
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI

0747129646
0749168052
0764608725
0761128802
0769225774
0745096275
0757225111
0766221551
0751676719
0762285518
0757049074
0768466304
0724331931
0769038091
0745604429
0766713781
0746067972
0761130073
0762242959
0764608740
0730503566
0747088579
0766709254
0786321339
0762968600
0757039889
0744402785
0762230402
0766697344
0756022994

MUNICIPIUL FOCSANI
MUNICIPIUL ADJUD
ORAS MARASESTI
ORAS ODOBESTI
ORAS PANCIU
ANDREIASU DE JOS
BALESTI
BARSESTI

0237236000
0740175187
0728444601
0744348640
0756067106
0785264373
0766464872
0730098073

0235485785 0767803880 0754084178


0235427092 0744475074 0754082923
0335814434 0766371786 0769040961
0235411364 0761128800 0753107249
0235428229 0769225770 0769040923
0235347058 0755058882 0754084278
0235427600 0745230526 0754084153
0235347254 0761103595 0731360881
0235340400 0235340348 0769040911
0235459274 0767404698 0731360884
0235457050 0757049070 0769040912
0235436610 0762230420 0769040925
0235343009 0724347747 0754084126
0235483016 0763607854 0754084169
0235342507 0760244350 0754084159
0235426784 0769067699 0731360883
0235349164 0757623138 0731360926
0235345319 0761130070 0754084177
0235484011 0733672410 0769040902
0235459208 0766312954 0754084188
0235428136 0730503560 0769040943
0235349604 0756195991 0754084267
0235432016 0766547531 0769040906
0235433011 0761679164 0731360922
0235434118 0766251423 0769040915
0235347410 0757039888 0754084161
0235457431 0744816842 0754084120
0235429031 0769067801 0769040959
0235342216 0761103500 0754082936
0235425000 0756022993 0753107269
41. JUDEUL VRANCEA
0237226725 0747147974
0237641908 0722532100
0237260550 0754084061
0237675224 0747107852
0237275811 0722516261
023763102
0754082625
0237249036 0769040026
0237273410 0722460703

cons.local_padureni@yahoo.com
primariaperieni@yahoo.com
pochidia@yahoo.com
primariapogana@yahoo.com
juris_best@yahoo.com
primaria_poienesti@yahoo.com
primariapuiesti@gmail.com
primaria_pungesti@yahoo.com
primariapuscasi@yahoo.com
contact@rafaila.ro
primariarebricea_vs@yahoo.com
primrosiesti@yahoo.com
primariasolesti@rdslink.ro
paiu.maricel@yahoo.com
primaria@stefancelmarevaslui.ro
primarie@suletea.ro
primariatacuta@yahoo.com
tanacu_primaria@yahoo.com
primaria_tatarani@yahoo.com
primariatodiresti2006@yahoo.com
primariatutova@yahoo.com
munteanumarian80@yahoo.com
primariavetrisoaia@yahoo.com
primaria_viisoara_vs@yahoo.com
vindereiprimaria@yahoo.com
primariavoinesti2007@yahoo.com
primaria.vulturesti@yahoo.com
primariavutcani@yahoo.com
primaria_zapodeni_vaslui@yahoo.fr
primarie@zorleni.ro
matisanbogdan@gmail.com
primariaadjud@gmail.com
vio_future@yahoo.com
stef_b2007@yahoo.com
primaria.panciu@vrancea.info
gheorghe.budeanu@yahoo.com
ortansabanu@yahoo.com
primarie@primariabirsesti.ro

BILIESTI
BOGHESTI
BOLOTESTI
BORDESTI
BROSTENI
CAMPINEANCA
CAMPURI
CARLIGELE
CHIOJDENI
CIORASTI
CORBITA
COTESTI
DUMBRAVENI
DUMITRESTI
FITIONESTI
GAROAFA
GOLESTI
GOLOGANU
GUGESTI
GURA CALITEI
HOMOCEA
JARISTEA
JITIA
MAICANESTI
MERA
MILCOVUL
MOVILITA
NANESTI
NARUJA
NEGRILESTI
NEREJU
NISTORESTI
OBREJITA
PALTIN
PAULESTI
PAUNESTI
PLOSCUTENI
POIANA CRISTEI
POPESTI

0723510434
0751247268
0728181171
0761691292
0762205312
0723553152
0740317754
0728014370
0728059823
0728018450
0748038244
0727837639
0723333546
0727723169
0766259805
0755150206
0726345511
0727345873
0753096052
0766536900

0762906506
0731317460
0731621129
0762258683
0742029072
0747134770
0741022014
0726357708
0728775953
0721567863
0749120914
0761634212
0722525783
0765240800
0732407035
0765540526
0728879141

0237262544
0237273054
0237678111
0237254100
0237675268
0237222917
0237670111
0237253000
0237241008
0237258001
0237270505
0237252111
0237255092
0237241190
0237677822
0237263805
0237212989
0237244624
0237250046
0237255103
0237271116
0237679333
0237259949
0237246297
0237631066
0237243040
0237678801
0237633400
0237677111
0237267290
0237266200
0237677018
0237632300
0237674111
0237631750
0237268104
0237272400
0237252182
0237251911

0754084216
0754084047
0762228970
0754082584
0762228975
0722457198
0731360995
0722518256
0722504285
0747120809
0722503020
0784241875
0754082632
0769040008
0769040035
0754082634
0754082654
0754082620
0722511046
0769040010
0722516272
0754084231
0784241877
0722506962
0762228962
0754084233
0722507594
0754084076
0722468583
0754082658
0722466486
0722469891
0722503907
0762228956
0784241881
0762226979
0754084222
0784241879
0722522001

contact@primariabiliesti.ro
secretar@boghesti.ro
dorinadumi@yahoo.com
primariabordesti@yahoo.com
primariabrosteni@yahoo.com
primaria.campineanca@yahoo.com
contact@primariacimpuri.ro
cirligeleprimaria@yahoo.com
ralucaticu@yahoo.com
primariaciorasti@yahoo.com
primarie@primariacorbita.ro
primaria_cotesti@yahoo.com
chiritag@yahoo.com
primariadumitresti@yahoo.com
primar@fitionesti.ro
gogadaniela43@yahoo.com
primariagolesti@yahoo.com
primariagologanu@yahoo.com
primariagugesti@yahoo.com
elenaralucaalice@yahoo.com
primariahomocea@yahoo.com
primaria_jaristea@yahoo.com
primarie@jitia.infoprimarie.ro
angelica_cioc@yahoo.com
contact@mera.primarievn.ro
malureanu.pauna@yahoo.com
seciu_costel@yahoo.com
emilia_stratulat@yahoo.com
primaria_naruja@yahoo.com
primaria.negrilesti@yahoo.com
primarianereju@yahoo.com
primarianistoresti@yahoo.com
ciurea.iuliana@yahoo.com
secretarpaltin@yahoo.com
primariapaulesti@yahoo.com
primaria@paunesti.ro
primariaploscuteni@yahoo.com
poianacristeiprimaria@yahoo.com
prim_popesti@yahoo.com

PUFESTI
RACOASA
RASTOACA
REGHIU
RUGINESTI
SIHLEA
SLOBOZIA BRADULUI
SLOBOZIA CIORASTI
SOVEJA
SPULBER
STRAOANE
SURAIA
TAMBOESTI
TANASOAIA
TATARANU
TIFESTI
TULNICI
URECHESTI
VALEA SARII
VANATORI
VARTESCOIU
VIDRA
VINTILEASCA
VIZANTEA-LIVEZI
VRANCIOAIA
VULTURU

0761103622
0762206272
0727700857
0762355686
0728119230
0766342047
0767229057
0740513162
0762607056
0769686333
0722709037
0761130292
0746016642
0769266591
0755155602
0732121974

BUCURESTI SECTORUL 1
BUCURESTI SECTORUL 2
BUCURESTI SECTORUL 3
BUCURESTI SECTORUL 4
BUCURESTI SECTORUL 5
BUCURESTI SECTORUL 6

0213191019
0213101425
0213180337
0213359230
0213147525
0215298478

0721205166
0734709720
0730080514
0735536201
0743082200
0766269193
0762230472
0761130062
0766103335

0237263333 0754084087
0237670642 0784241878
0237267434 0722513912
0237631010 0769040036
0237640005 0762228972
0237257708 0722463631
0237259003 0754084071
0237256942 0722461581
0237242001 0722526194
0237674021 0722519940
0237674798 0722526182
0237245001 0722501980
0237256105 0722506454
0237270101 0784241880
0237248005 0722524322
0237269728 0722459439
0237265312 0722505578
0237251204 0722520307
0237671085 0731360992
0237262334 0722456873
0237675265 0722520606
0237673337 0722528875
0237259937 0769040031
0237264281 0784241876
0237671056 0722521296
0237240108 0754084092
MUNICIPIUL BUCURESTI
0760018672
0729653101 0729653147
0744759818
0213355275
0215298301

primaria_pufesti@yahoo.com
primaria_racoasa2008@yahoo.com
arturghinea@yahoo.com
secretarull@yahoo.com
pr_ruginesti@yahoo.com
primar@sihlea.primarievrancea.ro
sandicasocol@yahoo.com
primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com
primariasoveja@yahoo.com
primariaspulber@yahoo.com
marascufabian@yahoo.com
primaria.suraia@yahoo.com
primaria_timboesti@yahoo.com
primariatanasoaia@vrancea.info
primariatataranu@yahoo.com
marinmariana12@yahoo.com
primarie_tulnici@yahoo.com
doriniordachescu@yahoo.com
primariavaleasarii@yahoo.com
zaramarian@yahoo.com
primar@virtescoiu.ro
primarie@primariavidravn.ro
ginabacioiu@yahoo.com
galudumitru@yahoo.com
primariavrincioaia@yahoo.com
primariavulturu@yahoo.com
evidentaelectorala@primariasector1.ro
dalia.stegarus@ps2.ro
dorucomanceanu@yahoo.com
cristescu_aneta@yahoo.com
prim5@rdsmail.ro
Activitatilelectorale6@yahoo.com