Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICAREA DESFASUARII PROIECTULUI diagrama GANNT

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etape

Octombrie 2012
1125

2609

Modelul 3D al piesei
Itinerarul tehnologic
Realizarea variantelor
Nr constructive Sarcini/ Sedinta
crt variantei optime
Nr.saptamana
Stabilirea
3D al piesei
1. Modelul
Modelarea
variantei optime
tehnologic
2. Itinerar
Calculul
de rezistenta
3.Executie
Realizarea
practica variantelo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

constructive
Modelarea 3D a dispozitivului
Alegerea clemei de fixare
Alegerea materialului
Calcule de rezistenta
Intocmirea proiectului (partea
scrisa)
Executia practica
Predare proiect

Noiembrie 2012
1214

15

Decembrie 2012

1626

Octombrie
1

2711

1215.01

Noiembrie
4

Ianuarie 2013

Decembrie
4

Ianuarie
4