Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare de laborator Nr 21

Tema: Studierea solutiilor colorate prin metode

fotocolorimetrice
1. Absorbtia luminii. Legea lui Bouguer-Lambert

Cantitatea de energie transformata de unda electromagnetica printro suprafata oarecare intr-o unitate de timp se numeste flux de
lumina.
Intensitatea luminii - cantitatea de energie transportata de unda
de lumina intr-o unitate de timp printr-o unitate de suprafata,
perpendiculara pe directia de propagare a undei.
Fenomenul in care are loc atenuarea intensitatii luminii la trecerea prin
orice substanta in rezultatul transformarii energiei de lumina in alte
forme de energie- absorbtia luminii.
Legea absorbtiei unui fascicul pararel de lumina monocromatica, intrun mediu omogen a fost descoperita de Bouguer si elaborata de
Lambert.
Id=I0e-kd
I0- intensitatea luminii incidente
Id- intens lumi care a trecut printr-un strat de substante cu
grosime d
e- baza logaritmului natural (aprox. 2,72)
k-coeficientul natural de absorbtie al substantei
Prin fluxurile de lumina:

- fluxul de lumina inciden


- fluxul de lumina care a trecut printr-un strat de substnta cu
grosimea d

Deoarece coeficientul natural de absorbtie al sustantei depinde de


lungimea de unda a luminii, legea lui Bouger-Lambert pentru lumina
monocromatica:
Id = I0
- k - coeficientul monocromatic natural de absorbtie a substantei
Intensitatea de lumina Ia, absorbita de substanta, poate fi
obtinuta din diferenta dintre marimile I0 si Id ; ea poate fi
masurata direct
Ia = I0 - Id
Legea lui Bouguer Lambert stabileste ca intensitatea luminii la trecerea
printr-un strat de substanta omogena se micsoreaza odata cu marirea
grosimii stratului dupa legea exponentiala.
=> straturile de substanta de aceeasi grosime, in conditii identice,
absorb intotdeauna aceeasi parte din intensitatea luminii incidente,

independent de valoarea absoluta a ei.


daca
, atunci

=> coef. Monochromatic natural de absorbtie este numeric egal cu


marimea inversa a grosimii stratului de substanta in care intensitatea
luminii se micsoreaza de e ori.

2. Legea lui Beer. Legea lui Bouguer-Lambert- Beer.


Cercetind absorbtia luminii monocromatice in solutii colorate cu
concentratii mici intr-un solvent absolut transparent pentru radiatia
monocromatica, Beer a stabilit :
1) absorbtia luminii monocromatice in solutii colorate are loc conform
legii lui Bouguer-Lambert;
2) coeficientul monocromatic de absorbtie a solutiei colorate depinde
direct de concentratie; k=XC
k coef. monocr. de absorbtie pt sol. cu concentratia molara unitara ( coef.
molar monocromatic de absorbtie)

Substituind formula lui Beer in formula legii Bouguer-Lambert,


obtinem formula ce exprima legea lui B-L-Beer, care
caracterizeaza absorbtia luminii in solutii colorate de
concentratii mici:
I d=I0e-xCd
In practica de lab. Legea lui B-L-B se exprima prin logaritmul
zecimal:
I d=I0e-x Cd
- coef. Monocr. Zecimal de absorbtie al subst. in sol. ( aprox.
0,43 )

3. Coeficientul de transmisie optica si extinctia solutiei


Raportul dintre intensitatea luminii care a trecut prin substanta sau solutia
data si intensitatea luminii incidente se numeste coeficient de transmisie
optic a substantei.
tau

Id
I 0 ; prin fluxul de lumina:

=> sensul fizic al lui tau :


Coef.de transmisie optica al subst. determina ce parte dinn fluxul de lumina
trece prin subst. (sol.) data si se exprima in %.
Lg.natural al marimii inverse coeficientului de transmisie optica se numeste
extinctia substantei

1
(
D=ln tau )
Absorbanta: A= lg(l/ )
ln x= 2,3 lg x => D= 2,3A
D=XCd => extinctia sol pentru o grosime constanta (d=const) a stratului de sol,
depinde numai de concentratia subst. in sol. Si de lung. de unda a luminii.

4.Schema si principiul de lucru a colorimetrului


fotoelectric. Modul de lucru
Solutia cercetata se toarna in cuva. Lumina de la sursa trecind prin filtru si
cuva cade pe celula fotovoltaica. La bornele celulei fotovoltaice este unit
galvanometrul devierea acului caruia este proportionala cu marimea fluxului
de lumina care trece prin solutie.

5.Metoda fotocolorimetrica, aplicatii in medicina.


Analiza spectrelor de absorbtie se aplica in medicina, de ex:
1) la determinarea saturatiei singelui cu O2 numita OXIHEMOMETRIE.
Aceasta metoda se bazeaza pe variatia spectrului de absorbtie al singelui in
functia de saturatie lui cu O2.
Pe baza fenomenului absorbtiei luminii s-a elaborat diferite
2) metode fotometrice de studiere a solutiilor colorate, in particular
calorimetria de contraceptie care repr in caz particular al
fotometriei si se aplica la determinarea concentratiei solutiilor
colorate.
Metoda fotocalorimetrica are o deosebita importanta in
3) studierea microelementelor. Cu ajutorul calorimetrului fotoelectric se
poate determina concentratia microelementelor cu o exactitae cuprinsa in
limitele 10-4-10-8g/l

S-ar putea să vă placă și