Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nvmnt:COLEGIUL ECONOMIC ION GHICABRAILA

Avizat,

Profilul: Servicii
Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea
profesional: Turism i Alimentaie/turism
Modulul: SERVICII HOTELIERE
Nr. de ore/an: 175 T: 70 LT: - IP: 105
Nr. ore sptmn: din care:T: 2 LT: - IP: 3
Clasa: a X-a
Profesor:
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.I:
3412 din 16.03.2009
Programa aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463 din 12.07.2010

Director

Avizat,
ef catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2015-2016
Nr.
crt.

Unitatea de
competen

Competene specifice

Coninuturi

(0)

(1)

(2)

(3)

UC1
Organizarea
activitatii unitatilor
hoteliere

C1.Actualizarea
cunostintelor specifice
industriei turismului

Prezentarea
programei.
Notiuni generale.
Recapitulare pentru testarea
iniial
Testare iniial
Investigarea surselor de
informare specifice
industriei turismului
-Surse de informare:
internet,legislatie,reviste de
specialitate,alte surse massmedia
Selectarea informatiilor
specifice activitatii din
structurile de primire
-Selectarea dupa:

Nr. ore

Sptmna

LT

IP

LT

IP

(4)
1

(5)

(6)
3

(7)
S1

(8)

(9)
S1

1
2

S2

S2

S3

S3

Obs.
(10)

importanta posibilitatii de
aplicare
Integrarea noilor informatii
in activitatea curenta
-Integrarea in functie de :
tipul de unitate,activitatea
desfasurata.
Activitati specifice tipurilor
C2.Desfasoara activitati in de unitati de alimentatie
compartimentele unitatilor publica
de alimentatie si hotelarie
-Tipuri de unitati de
alimentatie dupa:
capacitate,forma de
proprietate,categoria de
clasificare
-Activitati:
de aprovizionare conform
comenzilor,depozitare in
functie de natura materiei
prime,transport conform
fluxurilor tehnologice.
Activitati specifice tipurilor
de unitati de turism
-Tipuri de unitati de turism
dupa: capacitate,forma de
proprietate,grad de confort
-Activitati:pregatirea primirii
turistilor,sejurul
turistilor,plecarea turistilor
2

UC3
Servicii hoteliere la
nivelul holului

C3.Presteaza servicii la
nivelul holului

Intampinarea clientilor
-Salut,formule de politete
Transportul bagajelor
clientilor
-Serviete,geamantane,
echipamente sportive

S4

S4

S5
S6

S5
S6

S7
S8

S7
S8

S9

S9

S10

S10

Efectuarea comisioanelor
pentru pentru clientii
hotelului
-Rezervare de bilete pentru
spectacole,mijloace de
transport,manifestari
culturale,sportive.
C4.Executa sarcini la
nivelul holului

UC4
Servicii suplimentare
prestate turistilor

C5.Informeaza turistii in
legatura cu serviciile
suplimentare pe care le
poate presta

Curatenia la nivelul holului


-Aranjarea mobilierului,
-Stergerea prafului,
-Aranjarea decoratiunilor
Legatura intre hol si
celelalte compartimente:
-Receptie
-Etaj
-Restaurant
Tipologia serviciilor
suplimentare
-Dupa natura lor:servicii de
informare,de
intermediere,cu caracter
special,cultural-artistice,
sportive,financiare
-Dupa natura
angajamentului financiar:
cu plata si fara plata
-In functie de categoria
hotelului
Modalitati de transmitere
catre turisti a informatiilor
in legatura cu oferta de
servicii suplimentare a
hotelului
-verbala
-scrisa

S11
S12

S11
S12

S13
S14

S13
S14

S15
S16

S15
S16

S17
S18
S19

S17
S18
S19

S20
S21

S20
S21

C6.Selecteaza cerintele de
servicii suplimentare ale
clientului
4

UC2.
Presteaza serviciile
suplimentare

C7.Presteaza serviciile
suplimentare

Comunicarea cu clientul in
legatura cu solicitarile de
servicii suplimentare

S22
S23

S22
S23

Caracteristicile serviciilor
suplimentare in functie de
tipul lor

S24

S24

S25

S25

S26

S26

S27
S28

S27
S28

S29

S29

S30

S30

S31

S31

S32

S32

S33

S33

S34

S34

Comportamentul
profesional in timpul
pretarii serviciilor
suplimentare
Conditii de calitate ale
serviciilor turistice
Conditii de siguranta ce
trebie respectate la
prestarea serviciilor
suplimentare
C8.Rezolva reclamatiile
clientului la nivelul
competentei sale

C9.Primeste si transmite
mesaje de corespondenta
pentru turisti

Comportamentul
lucratorului in cazul unor
reclamatii
Rezolvarea reclamatiilor
clientului
Forme de comunicare
Sortarea corespondentei
Distribuirea corespondentei

C10.Pune la dispozitia
turistilor ziare,reviste si
materiale publicitare

Reguli privind distribuirea


publicatiilor si a
materialelor publicitare in
cadrul hotelului
RECAPITULARE

S35

S35