Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE NSCRIERE LA CONCURS

n atenia D-nei Manager al Spitalului Judeean de Urgen Vaslui


Subsemnata TURCU MIHAELA -LIVIA, domiciliata n loc.VASLUI
str.Republicii,bl.367,ap.12,BI/CI, seriaVS, nr.601355, tel.0741992454;
V rog s-mi aprobai participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant
de Asistent Medical Generalist debutant, la Secia Boli Infectioase, organizat n
perioada 01.10.2015 -06.10.2015 .
Anexez prezentei urmtoarele documente:
1. cerere de nscriere la concurs adresat conductorului unitii organizatoare a
concursului;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea,
potrivit legii, dup caz;
3. copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor
specifice;
4.asigurare malpraxis valabila;
5.certificatul membru OAMGMAMR vizat 2015;
6. copia carnetului de munc, conform cu originalul sau, dup caz, o adeverin
care s ateste vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor;
7. cazier judiciar;
8. adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat
cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al
candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
9. curriculum vitae;
10. copie dup certificatul de natere, certificatul de cstorie ;
11.curriculum vitae;
12.recomandarea de la ultimul loc de munca;
13.chitana de achitare a taxei de participare.

Data____________

Semntura,
________________