Sunteți pe pagina 1din 2

2012

Resursele de finantare:
Resurse proprii:
Resurse imprumutate:
Rersue Proprii
Capital subscris
Prime de capital
Rezerve
Provizioane
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Subventii pentru investitii
Patriomoniu public

2013

392,452,979

56,800,710
112,948,975
7,213,611
183,947,159
27,110,836
4,431,688
-

Resurse imprumutate
a) Dupa exigibilitate
datorii pe t. m si lung
datorii pe t. scurt
b) Dupa natura lor
b.1Credite
credit bancar
leasing
obligatiuni
b.2 datorii din exploatare
datorii furnizori
datorii catre stat
b.2.1 venituri in avans
pe t. mediu si lung
pe t.scurt
Cap propriu+subv ptr investitii+provizioane=res proprii

ioane=res proprii

2014