Sunteți pe pagina 1din 33

Varianta 2 , A 3 / 2014 (curs)

Informaii privind situaia patrimonial la 31.12.N


- Cldiri industriale 1.000 mp
- Terenuri construite 500 mp
- Maini luate cu chirie
- Echipamente industriale
- Licene
- Cheltuieli de nfiinare
- Imobilizri financiare (10 aciuni deinute la societatea
BETA din totalul de 200 aciuni)
- Stocuri
- Creane
- Sume la bnci
- Capital social (100 aciuni)
- Rezerve
- Profit net
- Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
- Furnizori-creditori
- Obligaii buget
- Obligaii salariai
- Obligaii bancare
-din care pe termen lung

4.500
300
450
13.500
240
60
60
7.500
18.000
900
12.000
150
750
600
26.760
450
1.800
2.550
600

Alte informaii:
- echipamente industriale n valoare de 200 u.m au fost folosite n medie, n ultimii 4 ani, doar n
proporie de 10%; restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la
15.000 u.m;
- dou instalatii n valoare de 250 u.m au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani;
- un teren situat n incinta societii a fost vndut acum 5 zile cu 20 u.m / m.p.;
- creane n valoare de 400 u.m sunt nencasate de peste 100 de zile;
- societatea BETA a transmis c urmare unei reevaluri recente ca activul net corectat al acesteia
a fost de 1.000 u.m;
-amortizarea imobolizarilor corporale a fost in anul N de 1000 u.m;
- rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15%;
- veniturile din vnzri ale anului N au fost de 16.500 u.m;
- capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500 u.m
/an;
- rata de crestere a coeficientului primei de risc a intr. este de 8%; provizioanele pentru riscuri i
cheltuieli au caracter de rezerv;
- profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 300 u.m;
- stocurile de materii prime care reprezint 30% din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de
consultant la 3.300 u.m;
- in urmatorii 5 ani societatea inregsitreaza cresteri de 5% /an la toate pozitiile patrimoniale.

Se cere:
a) S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia
b) S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia acestora; si
comentai situatia societii
c) Activul net corijat prin ambele metode
d) Valoarea intrinseca a unei actiuni
e) Pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al acesteia,exprimat
prin ANC
f) Valoarea substantiala bruta si neta
g) Sa evaluati riscul de faliment si comentati starea de continuitate a societatii
h) Sa estimati valoarea de rentabilitate continua a societatii si a unei actiuni
i) Sa estimati valoarea unei actiuni prin metoda fluxurilor viitoare de numerar actualizate
REZOLVARE:

Bilantul contabil pe principalele mase contabile


Bilant contabil
ACTIV
element
A. A.imob
1.Imob.necorp
2.imob.corporale
3.Imob.financiare
B. A.circulante
4.Stocuri
5.Creante
6.Disponibilitati
Total Activ

suma
18.660
300
18.300
60
26.400
7.500
18.000
900
45.060

PASIV
element
C.Cap.proprii
1.Cap.soc
2.Rezerve
3.Provizioane
4.Profit net
D.Dat.Totale
5.Dat.pe t.s
6.Dat.pe t.L
Total Pasiv

suma
13.500
12.000
150
600
750
31.560
30.960
600
45.060

A. Imob.necorporale = ch.de infiintare 60 + licente 240 = 300


Imob.corporale = Terenuri 300 + cladiri 4500 + echip.13.500 = 18.300
Dat.pe termen scurt =Fz. 26.760 + Oblig. Buget 450 +Oblig.salariati 1.800 + Impr.pe t.s
1950 =30.960
Bilantul Contabil constituie punctul de pornire in orice evaluare deoarece in acesta se
reflecta situatia patrimoniului respectiv averea acumulata de soc.de la infiintare pana in
prezent precum si rezultatul financiar pt.perioada curenta.

a) S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia


BILANT ECONOMIC
ACTIV

PASIV

element
Ch.de infiintare

suma
60

ajustar
i
-60

val.just
a
-

Licente

240

-240

cladiri
terenuri
echip.
IF (10 act din
200)
Stocuri
Creante
Sume in banci

Total Activ

4 500
300
13 500

0
9 700
-200
+1700

60
7 500
18 000
900

- 10
1 050
- 400
0

45.060

11 540

element

Cap soc (100


4 500 act)
10 000 Rezerve
15 000 Profit net
50
8 550
17 600
900

Provizioane
Fz-creditori
Obligatii buget
Obligatii salariati
Impr.T.L
Impr.T.S
Dif din
reevaluare
56 600 Total Pasiv

suma

ajustar
i

12 000
150

12 000
150

750

750

600
26 760
450
1 800
600
1950

45.060

val.just
a

600
26 760
450
1 800
600
1950
11 540
11 540

11 540
56 600

Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 4 ani doar 10% se scad din val.Imob.corp.
13.500-200=13.300
Evaluare rest echip 15.000, rezulta o ajustare a Imob corp de 15.000-13.300=1700
Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp.
Valoare justa teren = 500*20=10.000; rezulta ajustare de 10.000- (500mp * 0.6 lei/mp)
= 10.000 - 300=9.700
Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante: 18.000 400 = 17.600
SC detine 10 act la SC BETA din totalul de 200,(10/200*10=5% , 60) ceea ce reprezinta 5% ; ANC
BETA=1000, deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este 1000*5%=50 lei; 60-50 = 10 aj.
Stocuri materii prime=7500*30%=2250 lei;val justa mat prime=3.300 lei, deci ajustari
stocuri=3.300-2250=1050 lei
Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in
scopuri de analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu
val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa
anumite reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori
economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si
nu de politicile interne ale intreprinderii.

b) S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia


acestora si comentai situatia societii
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
UTILIZARI
suma
RESURSE
suma
I. Utilizari stabile
18.660 I. Resurse stabile
14.100
II. A. Ciclice din
II. Resurse ciclice din
exploatare
25.100 exploatare
29.010
III. Resurse ciclice in afara
III. A. Ciclice in afara expl.
400 expl.
IV. Trezoreria activa
900 IV.Trezoreria pasiva
1.950
Total Activ
45.060 Total Pasiv
45.060
I. Utilizari stabile = chelt de infiintare 60 +licente 240 + terenuri 300 +cladiri 4.500 + echipamente
13.500 + imob.fin 60 = 18.660
II. Active ciclice din expl. = Stocuri 7.500 + Creante (18.000-400) = 25.100
III. A. Ciclice in afara expl.= Creante neincasate de 100 zile 400
IV. Trezoreria activa = sume la banci 900
Val.resurselor stabile

I. Resurse stabile= Capital social 12.000+Rezerve 150 +Profit 750+Impr.pe T.L 600 +Proviz.600
= 14.100
II. Resurse ciclice din exploatare = Furnizori 26.760 + Dat.buget 450 + Oblig.sal. 1.800 =29.010
IV.Trezoreria pasiva = Impr.pe t.scurt 1.950
Bilantul functional este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor
functii ale intreprinderii respectiv : in activ functiile de investitii reprez.de utilizarile stabile, functia
de exploatare reprez. de A ciclice , functia de trezorerie reprez.de trez.activa ; iar in pasiv functia
de finantare.
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Necesaruri
I. Necesar permanent
II. Necesar temporar
III.Trezorerie activa
Total Necesaruri

suma
18.660
25.500
900
45.060

PASIV
Resurse
I. Cap permanent
II. Resurse temporare
III. Trezoreria pasiva
Total resurse

suma
14.100
29.010
1.950
45.060

I. Necesar permanent = A.imob. = 18.660


II. Necesar temporar = Stocuri + Creante = 25.500
I. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = 13.500 + 600 = 14.100
II. Resurse temporare = Fz. + Buget + Oblig.salariati = 29.010
III. Trezoreria pasiva = Impr.pe T.S = 2.550 600 = 1.950
Echilibrul financiar al soc.rezultat din relatia : Fond rulment Necesar fond rulment = Trezoreria
FR = Capital permanent Necesar permanent = 14.100 18.660 = -4.560
NFR = Necesar temporar resurse temporare = 25.500 29.010 = - 3.510
TN = Trez.activa Trez.pasiva = 900 1950 = -1.050
FR (-4.560) NFR ( -3.510) = Trezoreria (-1.050 )

Societatea se confrunta cu un dezechilibru fin., cu un deficit de lichiditati ceea ce presupune ca


respectiva societate va trebui sa apeleze la alte credite pe termen scurt.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor
trei mari mase financiare ale intreprinderii:
fondul de rulment ;
necesarul de fond de rulment ;
trezoreria .
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si
durata mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli
principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente,
indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din
resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru
financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul
financiar pe termen scurt.
c) Activul net corijat prin ambele metode
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net corijat :
Metoda substractiva: ANC= Total activ reev.corijat - Total datorii= 56.600 - 31.560= 25.040 u.m
Total datorii = Fz.26.760 + Buget 450 + sal. 1800 + imp.T.L 600 +imp.pe T.S 1950 =31.560
Metoda aditiva: ANC = Cap proprii+ dif din reeval = 13.500 + 11.540 = 25.040 u.m
Cap.proprii = Cap.soc.12.000 + rezerve 150 + Pr.750 + Proviz.600 = 13.500
d) Valoarea intrinseca a unei actiuni
Vi = ANC = 25.040 = 250.4 lei / act
Nr.act. 100
e) Pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al
acesteia,exprimat prin ANC
ANC x i = 25.040 x 15% = 3.756
f) Valoarea substantiala bruta si neta
VSB = Total A reev. Corijat in ipoteza continuarii activ. + bunuri luate cu chirie bunuri date
cu chirie altor firme
VSB = 56.600+450-250 = 56.800
VS neta = VSB - total datorii= 56.800 (fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=56.800(26.760+450+1800+2550) = 56.800 31.560 = 25.240
Valoarea substantiala bruta redusa = VSB Dat.nefin.
VSBr = 56.800 29.010 = 27.790
Dat.nefin. = Fz.26.760 +Buget 450 +Oblig.sal. 1800 = 29.010
g) Sa evaluati riscul de faliment si comentati starea de continuitate a societatii
Estimarea riscului de faliment se foloseste metoda Altman conform careia :
Z = a * X1+ b * X2 +c * X3 + d* X4+ e * X5
a = 1,2 b = 1,4 c= 3,3 d= 0,6 e = 1
Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5
X1 = Active circulante / Total active = (St. 8550 + Cr.17.600 + Disp.900) / 56.600= 0.478
X2 = Profit reinvestit / Total active = 750 /56.600= 0,013
X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 300/ 56.600= 0,005

X4 = ANC / total Datorii = 25.040 / 31.560 =0.8


X5 = Ven.din vz. / Total Active = 16.500/56.600= 0.291
Z =1,2 *0.478 + 1,4 *0.013 + 3,3 *0.005 + 0,6 *0.8 + 1 *0.291 = 1,379 ;
Societatea nu se afla in pericol de faliment.
*( Daca Z e intre 1,8 3 soc.se confrunta cu o sit.de alerta d.p.d.v.al starii de falim. Daca Z e >3
sit de faliment este iminenta
h) Sa estimati valoarea de rentabilitate continua a societatii si a unei actiuni
-met.bazata pe rentab,performanta cf.careia Vg a soc.:
Vg = CB + CB = 500 + 500/15 % = 500+3.333 =3.833
i
Vi = Vg / nr.act = 3.833 / 100 =38.33 / act
*(pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...)
i) Sa estimati valoarea unei actiuni prin metoda fluxurilor viitoare de numerar actualizate
-metoda bazata pe profitab.,perform soc. Care consta in insumarea fluxurilor de disponib.care
raman in fiecare an in soc.pana in anul N cand se apreciaza ca proprietarul ar trebui sa-si
reconsidere modul de abordare al afacerii sale. In acest an N se stab.val.reziduala a soc.
(DCV)
n
CF
1
1
Vg
x
Vrezid .x
n
(1 i)
(1 i) n
1
n=nr ani = 5 ani
i = rata de actualizare 15%
CF = Cash flow
1
= factor de actualizare = 1 / (1 + 0.15 ) n = 1/ 1.15 n
n
(1 i)
Explicatii
An 0
1
2
3
4
5
profit net
750
787
826
867
910
955
+ amortiz
1.000
1.050
1102
1.157
1.215
1.275
+proviz
600
630
661
695
730
765
-investitii
0
0
0
0
0
0
-varNFR
0
-143
-150
-157
-165
-173
CF
2610
2739
2876
3020
3168
fact de
1/1.155
1/1.151 1/1.152
1/1.154=
=
actualizare
1 / (1 + 0.15 ) 5
=0.869 =0.755 1/1.153=0.656
0.571
0.497
CF actualizat
2268
2068
1887
1724
1575

An 1 : Pr. Net = 750 + 750 x 5% = 787


Amort. = 1.000 +1.000 x 5% = 1050
Proviz.=600 + 600 x 5% = 630
An. 2 : Pr.= 787 + 787 x5% =826
Am. = 1050 + 1050 x 5%= 1102
Prov. = 630 + 630 x 5% = 661
........
Variatia NFR = NFR an 1 NFR an 0

*( avem NFR calculat pe bil.contabil dar avem nevoie de NFR calculat pe baza bil.ec )
Bilant elaborat pe baza bil.ec :
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Explicatii
suma
Explicatii
suma
I. Imobilizari
29.550 IV. Cap permanent
25.640
II. Stocuri + creante
26.150 V. Datorii nefinanciare
29.010
III.Disponibilitati
900 VI. Dat.fin. T.S
1950
Total Necesaruri
56.600 Total resurse
56.600
I.A.imob. = Imob.corp. (10.000 +4.500+15.000) +imob.fin 50= 29.550
II. Necesar temporar = Stocuri 8.550 + Creante 17.600= 26.150
IV. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = (Cap soc. 12.000 + rezerve 150 +prov.600+ pr.750
+dif.11.540)+ Dat pe T.L 600 = 25.640
V. Dat.nefin= Fz.26.760+buget 450+ sal.1800= 29.010
VI. Dat.fin T.S = impr.pe t.s = 1.950
NFR = st.+ cr. dat.nefin. =26.150- 29.010 = - 2.860 NFR an 0
NFR an 1 = (-2860) + (-2860 x 5%) = - 2860 -143 = - 3003
Variatia NFR = - 3003 - (-2860) = - 143
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Cash Flow an 1 = 787 +1050 + 630 (- 143 ) = 2610
An 2 = 826 + 1102 +661 (- 150 ) =2739
An 3 = 867 + 1157 + 695 (- 157 ) =2876
An 4 = 910 + 1215 +730 (- 165 ) =3020
An 5 = 955 + 1275 + 765 (- 173 ) =3168
CF actualizat : An 1 = 2610 x 0.869 = 2268
An 2 = 2739 x 0.755 = 2068
An 3 = 2876 x 0.656 = 1887
An 4 = 3020 x 0.571 =1724
An 5 = 3168 x 0.497 = 1575

Vg
1

CF

1
1
Vrezid .x
(1 15%)5
(1 15%)5

CF actualiz .= 2268 + 2068 + 1887 +1724 +1575 = 9522


Vr = Cash Flow din ultimul an 5 = 3168 = 21120
Rata de actualizare i
15%

1
= 21.120 x 0.497 = 10.497
(1 15%)5
Vg = 9522 + 10497 = 20.019
Vr x

Vi = Vg DCF = 20.019 / 100 = 200.19 u.m / act


Nr.act

* DACA PROBLEMA AR MAI FI CERUT :


1. LEVIERUL FINANCIAR = dat.totale / cap.propriu
= Fz + Oblig.Buget + Oblig.sal. + impr.pe T.L + impr.pe T.S = 26.760 + 450 +1800 + 600 +1950
Cap.propriu
13.500
= 31.560 / 13.500 = 2.33
Levierul financiar depinde de structura finantarii respectiv cat se finanteaza soc.din cap.propriu si
cat din datorii.
Levierul financiar exprima rata indatorarii globale si reflecta gradul de independenta financiar.
De regula val.acceptata este 0,6
Daca Levierul financiar e < 1 arata cresterea gr.de autonomie financiara (s-a finantat din cap.pr.)
Daca Levierul financiar e > 1 arata scaderea gr.de autonomie financiara
In cazul nostru avem 2.33
2.Metoda capitalizarii ven.e o met.bazata pe profitabilitate, rentab.,performantele soc.iar
val.obtinuta e val.de rentab.conform careia Vg = CB / i
Vg = 500 / 15 % = 500/ 0,15 = 3333
3.Sa se calc.val.soc prin met.bazata pe goodwill
Vg = ANC + GW
GW = CB ANC x t
i
CB = 500
; ANC = 25.040 ; i = 15 %
t = rata de remunerare a A in piata = > Rata de crestere a coef. Primei de risc 8 %
GW = 500 25.040 x 8% = 500 2003 = -1503 / 0,15 = - 10.020 => Badwill
15%
0,15
Badwill scade val.soc.
Vg = 25.040 + (-10.020) = 25.040 10.020 = 15.020
Daca se cere val.act. => Vi = Vg / nr.act. = 15.020 / 100 = 150.20 /act

VARIANTA 3 / 2014 (curs )


A3. V3.2014
Element

val
brute

am si
depr

val nete

Chelt de instalare
100.000
20.000
80.000
Brevete
180.000
60.000 120.000
Fond comercial
200.000
200.000
Echipamente
820.000
240.000 580.000
Titluri de participare
30.000
30.000
Datorii asupra imobiliz
140.000
140.000
Stocuri
70.000
10.000
60.000
Clieni
320.000
30.000 290.000
Debitori diversi
80.000
80.000
Valori mobiliare
35.000
35.000
Disponibiliti
70.000
70.000
Cheltuieli de exploatare n avans
15.000
15.000
Cheltuieli de repartizat pe 5 ani
100.000
80.000
Capital social (1.000 act )
450.000 20.000
450.000
Rezerve
300.000
300.000
Profitul nerepartizat
90.000
90.000
Subvenii pentru investiii
20.000
20.000
Provizioane
30.000
30.000
Provizioane pentru riscuri
10.000
10.000
Provizioane pentru cheltuieli
40.000
40.000
Imprumuturi bancare
350.000
350.000
- din care TL
300.000
300.000
Furnizori
180.000
180.000
Datorii fiscale si sociale
20.000
20.000
Venituri in avans (de expl)
10.000
10.000
Se cere :
a) Val.imob.necorporale
b) Val. Activelor fictive
c) Val.utilizarilor stabile
d) Val.resurselor stabile
e) FRNG (fond rulment net global)
f) NFR din exploatare
g) NFR din afara exploatarii
h) Trezoreria neta
i) Pe baza maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului financiar al
firmei
j) Admitand ca provizioanele consituite au caracter de rezerva si ca nu exista distorsiuni
intre valorile contabile si val.economice ale bunurilor corporale, det.valoarea intrinseca a
unei actiuni prin ambele metode.
Raspuns :
a) Val.imob.necorporale
Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare +brevete+fd com+chelt de repartiz 5
ani =100.000+180.000+200.000+100.000=580.000 lei
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare +brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani
=80.000+120.000+200.000+80.000=480.000 lei

b) Val. Activelor fictive


Chelt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt legate de exploatare.
Valoarea activelor fictive = chelt instalare +brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
100.000+180.000+200.000+100.000=580.000
Bilant contabil

ACTIV
Elemente
Cheltuieli de instalare
Brevete
Fond Comercial
Cheltuieli de repartizat pe 5 ani
Echipamente
Titluri de participare
Stocuri
Clienti
Debitori diversi
Cheltuieli in avans
Valori mobiliare
Disponibiliti
Total Activ

suma
80.000
120.000
200.000
80.000
580.000
30.000
60.000
290.000
80.000
15.000
35.000
70.000
1.640.000

PASIV
Elemente
Capital social
Rezerve
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri
Provizioane pentru cheltuieli
Venituri in avans (de expl)
Furnizori
Datorii asupra imobiliz
Datorii fiscale si sociale
Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi pe t. scurt
Total Pasiv

suma
450.000
300.000
90.000
20.000
30.000
10.000
40.000
10.000
180.000
140.000
20.000
300.000
50.000
1.640.00

c) Val.utilizarilor stabile
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
UTILIZARI
I. Utilizari stabile
II. A. Ciclice din exploatare
III. A. Ciclice in afara expl.
IV. Trezoreria activa
Total Activ

suma
1.430.000
405.000
80.000
105.000
2.020.000

PASIV
RESURSE
suma
I. Resurse stabile
1.620.000
II. Resurse ciclice din exploatare
210.000
III. Resurse ciclice in afara expl.
140.000
IV.Trezoreria pasiva
50.000
Total Pasiv
2.020.000

I. Utilizari stabile = chelt instalare 100.000+brevete 180.000+ fd.com 200.000+chelt de repartiz 5


ani 100.000 + echipamente 820.000 + titluri de participare 30.000 = 1.430.000
Utilizari stabile = Imobilizari la val bruta
II. Active ciclice din expl. = Stocuri 70.000 + Clienti 320.000 + ch.de expl. In avans 15.000 =
405.000
( Ch.in avans se specifica ca sunt din exploatare )
III. A. Ciclice in afara expl.= Debitori diversi 80.000
IV. Trezoreria activa = Val.mob.35.000 + Disp.70.000 = 105.000
d) Val.resurselor stabile

I. Resurse stabile = Capital social 450.000 + Rezerve 300.000 + Profit nerepartizat 90.000
+Subvenii pentru investiii 20.000 + Provizioane 30.000+ Proviz. pt. riscuri 10.000 + Proviz. pt
cheltuieli 40.000 + Am.ch.de instalare 20.000 + Am. Brevete 60.000 + Am.echip.240.000+
Am.ch.pe 5 ani 20.000 + Ajustari pt.stocuri 10.000 + Ajust.pt.clienti 30.000 + Impr.pe t.lung
300.000 = 1.620.000

Resurse stabile=Cap. permanent+ Amortiz (pt.a obtine valoarea bruta ca la utilizari)


II. Resurse ciclice din exploatare = Furnizori 180.000 + Dat.fiscale 20.000 +Ven.in avans din
expl.10.000 =210.000
III. Resurse ciclice in afara expl.= Datorii asupra imobiliz = 140.000
IV.Trezoreria pasiva = I.T.SCURT= 50.000
e) FRNG (fond rulment net global) = Resurse stabile Utilizari stabile = 1.620.000-1.430.000 =
190.000
f) NFR din exploatare = Active ciclice din expl.- Resurse ciclice din exploatare =405.000
210.000 = 195.000
g) NFR din afara exploatarii = A. Ciclice in afara expl.80.000 - Resurse ciclice in afara
expl.140.000 = - 60.000
h) Trezoreria neta = Trezoreria activa - Trezoreria pasiva = 105.000 - 50.000 = 55.000
i) Pe baza maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului financiar al
firmei
Starea de echilibru financiar este pusa in evidenta prin relatia : FRNG NFR = Trezoreria
neta
FRNG = 190.000
NFR = NFR din exploatare + NFR din afara exploatarii = 195.000 + ( - 60.000) = 135.000
Trezoreria neta = 55.000
FRNG NFR = Trezoreria neta , rezulta 190.000 135.000 = 55.000
Societatea avand trezoreria neta pozitiva se afla intr- o stare de echilibru financiar deci nu se
confrunta cu un deficit de lichiditati si deci nu va fi nevoie sa contracteze noi imprumuturi pe
termen scurt
j) Admitand ca provizioanele consituite au caract. de rezerva si nu exista distorsiuni intre
val. contab. si val.ec. ale bunurilor corp.,det.val. intrinseca a unei actiuni prin ambele met.
Bilant economic

ACTIV
Elemente
Cheltuieli de instalare
Brevete
Fond Comercial
Cheltuieli de repartizat pe 5 ani
Echipamente
Titluri de participare
Stocuri
Clienti
Debitori diversi
Cheltuieli in avans
Valori mobiliare
Disponibiliti

Total Activ

suma
580.000
30.000
60.000
305.000
80.000
35.000
70.000

1.160.000

PASIV
Elemente
Capital social
Rezerve
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri
Provizioane pentru cheltuieli
Venituri in avans (de expl)
Furnizori
Datorii asupra imobiliz
Datorii fiscale si sociale
Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi pe t. scurt
Diferente
Total Pasiv

suma
450.000
380.000
90.000
20.000
190.000
140.000
20.000
300.000
50.000
-480.000
1.160.000

Provizioanele au caracter de rezerva deci se aduna la rezerve. 300.000 rezerve +30.000 prov +10.000
+ 40.000 = 380.000
Chelt.in avans se scad si se aduna la client: Clienti = 320.000 30.000 = 290.000 +ch.in avans
15.000= 305.000
Veniturile in avans se aduna la furnizori.

1. Metoda substractiva
Vi = ANC = 460.000 = 460 /act
Nr.act.
1.000 act
ANC = Total activ reev.corijat Total datorii = 1.160.000 -700.000 = 460.000
Total datorii = Fz.190.000 + dat.imobiliz. 140.000 + dat.fiscale 20.000 + impr.T.L 300.000 +
impr.T.S 50.000 = 700.000
2. Metoda aditiva
Vi = ANC = 460.000 = 460 /act
Nr.act.
1.000 act
ANC = Cap.proprii + Diferente din inlocuirea val.contabile cu val.ec. = 940.000 - 480.000 =
460.000
Cap.proprii = Cap.soc 450.000+ rez.380.000 + prof. 90.000 + subv.20.000 = 940.000

V1. A3 . 2014

Situaia patrimonial a unei ntreprinderi n valori contabile se prezint astfel:


Imobilizri necorporale (Know-how)
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare (plasamente financiare)

300
2.400
300

Stocuri

7.500

Creane

9.000

Disponibiliti
Capital social (1.000 aciuni)

450
3.000

Rezerve

300

Profit

450

Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare
- din care pe termen lung

11.400
4.800
3.000

Se cere:
a) S explicai care sunt ajustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe baza bilanului contabil s
elaborai bilanul economic al acestei ntreprinderi.
b) tiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a rezultat c valoarea economic
a fost stabilit la: 3.000 lei la imobilizri corporale, 500 lei la imobilizri financiare, 7.300 lei la
stocuri i 8.600 lei la creane, determinai valoarea intrinsec a unei aciuni prin ambele metode.
c) Determinai principalele mase financiare ale ntreprinderii pe baza bilanului financiar .

Raspuns :
a) Ajustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe baza bilanului contabil s se elaboreze
bilanul economic .
Pentru elaborarea bilantului economic se parcurg urmatoarele etape :
1.Se separa bunurile care sunt necesare exploatarii de bunurile care nu sunt necesare expl.si se
aduc bil.contabil corectii
2.Se reeval.bunurile necesare expl.:
- Imob.necorp.sunt considerate Active fictive sau nonvalori si se elimina din bilant
- Imob.corporale se aduc la val.de piata
- Imob.financiare se corecteaza
- Stocurile eval.de catre experti se corecteaza
- Creantele eval.de catre experti se corecteaza
Se inlocuiesc valorile contabile cu valorile economice astfel :
elemente
Val ctb
ajustari Val
elemente
econom

Val ctb

ajustari

Val
econom

Imob necorp

300

- 300

Cap.social

3.000

3.000

Imob corp

2.400

+600

3.000

Rezerve

300

300

Imob fin

300

+200

500

Profit

450

450

Stocuri

7.500

-200

7.300

Oblig nefin

11.400

11.400

Creante

9.000

-400

8.600

Oblig fin. T.L

3.000

3.000

Dispon

450

450

Oblig fin.T.S

1.800

1.800

-100

-100

-100

19.850

Diferente
reeval.
Total Activ

19.950

-100

19.850

Total Pasiv

Bilant economic
Elemente

Sume

Elemente

Imobilizari

3.500 Capital propriu

Stocuri

7.300 Obligatii
nefinanciare

Creante

8.600 Obligatii financiare

Disponibilitati
Total activ

450 Dif.reev.
19.850 Total Pasiv

Sume
3.750
11.400

4.800
-100
19.850

19.950

b) valoarea intrinsec a unei aciuni prin ambele metode:


Valoarea intrinseca = ANC / nr actiuni
- Metoda substractiva :
ANC = T activ reev.corijat T dat = 19.850 16.200= 3.650
T dat = Oblig.nefin 11.400 +Oblig.fin 4.800 = 16.200
Vi = 3.650/ 1000 act = 3, 65 / act
- Metoda aditiva:
ANC = Cap.pr. dif.din inloc.val.contab cu val.ec
Cap.proprii = Cap.soc.3.000 + Rezerve 300 + profit 450 = 3.750
ANC = 3.750 100 = 3.650
Vi = 3.650/ 1000 act = 3, 65 / act
c) Principalele mase financiare ale ntreprinderii pe baza bilanului financiar .
Orice bilant se poate descompune in 3 mari mase financiare
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Necesaruri
suma
Resurse
suma
I. Necesar permanent
3.000 I. Cap permanent
6.750
II. Necesar temporar
16.500 II. Resurse temporare
11.400
III.Trezorerie activa
450 III. Trezoreria pasiva
1.800
Total Necesaruri
19.950 Total resurse
19.950
I. Necesar permanent = A.imob. = Imob.necorp. 300 +Imob.corp. 2.400 +Imob.fin 300 = 3.000
II. Necesar temporar = Stocuri 7.500 + Creante 9.000= 16.500
I. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = 3.750 + 3.000 = 6.750
II. Resurse temporare = Oblig.nefinanciare = 11.400
III. Trezoreria pasiva = Oblig.fin.pe T.S = 1.800
Echilibrul financiar al soc.rezultat din relatia : Fond rulment Necesar fond rulment = Trezoreria
FR = Capital permanent Necesar permanent = 6.750 3.000 = 3.750
NFR = Necesar temporar resurse temporare = 16.500 11.400 = 5.100
TN = Trez.activa Trez.pasiva = 450 1.800 = - 1350
Echilibrul financiar rezulta din relatia : FR (3.750) NFR ( 5.100) = Trezoreria (-1.350 )
Societatea se confrunta cu un dezechilibru fin., cu un deficit de lichiditati ceea ce presupune ca
respectiva societate va trebui sa apeleze la alte credite pe termen scurt
V4. A3. 2014
Societatea ALFA SA prezint la 31 decembrie anul N urmtoarea situaie patrimonial:
capital social 90.000 (900 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 100.000, imobilizri necorporale
(licene) 5.000, imobilizri financiare 10.000 (1.000 aciuni cu valoarea nominal de 10 lei /act,
deinute la societatea BETA S.A , reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve
10.000, profituri nerepartizate 10.000, stocuri 150.000 (materii prime i materiale 20.000, producie
n curs 105.000, produse finite 25.000), creane 250.000 (din care incerte 20.000) furnizori i
creditori 180.000, datorii la bnci 100.000 (din care pe termen lung 50.000), disponibiliti bneti
10.000 ,provizioane pentru garantii 135.000 lei.
Alte informaii:
- cldirile care reprezint 50% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu
20% mai mare dect valoarea contabil;

activul net corectat al societtii BETA SA a fost la 31 decembrie N de 40.000;


diferentele de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie N de +30.000 lei.
diferenele de curs aferente obligaiilor n valut la 31 dec. N sunt de +10.000 lei;
stocurile fr micare sunt n sum de 15.000; din reevaluarea stocurilor au rezultat
diferene favorabile de 85.000.
Se cere:
a) S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s intocmiti bilanul economic
al societtii ALFA SA
b) Activul net corijat prin ambele metode
c) Valoarea intrinsec a unei aciuni
d) S determinati bilanul financiar si funcional i al societtii ALFA SA.
e) Pe baza bilanului de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii ALFA
SA la 31 .12. N.
f) Determinati pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al acesteia
,exprimat prin ANC ,in cond.in care rata de remunerare a activelor in piata este de 15%.
-

Raspuns :
a) S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s intocmiti bilanul
economic al societtii ALFA SA
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile
financiare se evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurilor se elimina cele fara miscare
, iar creantele dupa eliminarea celor incerte se actualizeaza cele in valuta
Activ
Elemente
Val ctb Ajustari Val ec
Elemente
Iombilizari
5.000
-5.000
- Capital
necorporale
social
(licente)
Imobilizari
100.000 +10.000 110.000 Rezerve
corporale
Imobilizari
10.000 +10.000 20.000 Profituri
financiare:1000act
nerepartizate
X 10lei la soc
Gama
Stocuri
150.000 -15.000 220.000 Furnizori si
+85.000
creditori
Creante
250.000 +30.000 260.000 Datorii la
-incerte:20.000
-20.000
banci TL:50.000lei
Provizioane
garantii
Disponibil banesti
10.000
- 10.000 Dif. reeval
Total active
525.000
95.000 620.000 Total pasive

Pasiv
Val ctb Ajustari Val ec
90.000
90.000

10.000
10.000

10.000
10.000

180.000 +10.000 190.000


100.000

- 100.000

135.000

135.000

525.000

85.000
85.000
95.000 620.000

Imobilizari corporale: 50%x100.000= 50.000 x 20 %= 10.000


Imobilizari financiare: Vi Beta = 40.000 ANC Beta / 2.000 act. = 20 lei /act ;
(20 lei -10 lei /act )x 1.000 act Alfa = + 10.000 (val.care trebuie ajustata la Alfa )
Creante = 250.000 20.000 = 230.000 creante + 30.000 diferente = 260.000 (val.creante )
30.000 20.000 = 10.000 ajustari creante
Stocuri= -15.000 +85.000= 70.000 ajustari
Diferente din reevaluare = 95.000 10.000=85.000
A
Elemente
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Stocuri

Bilantul economic
Sume
Elemente
Sume
110.000 Capital social
20.000 Rezerve
220.000 Profituri
nerepartizate
Creante
260.000 Furnizori si creditori
Disponibil banesti
10.000 Datorii la banci TL:50.000lei
Provizioane garantii
Dif. reeval
Total Activ
620.000 Total Pasiv
b) Activul net corijat prin ambele metode
- Metoda substractiva :
ANC = T activ reev.corijat T dat = 620.000 290.000 = 330.000
T dat = Fz.190.000 +Dat.la banci 100.000 = 290.000

P
90.000
10.000
10.000
190.000
100.000
135.000
85.000
620.000

- Metoda aditiva:
ANC = Cap.pr. + dif.din inloc.val.contab cu val.ec
Cap.proprii = Cap.soc.90.000 + Rezerve 10.000 + profit 30.000 +provizioane 135.000 =
265.000
ANC = 265.000 + 65.000 = 330.000
c) Valoarea intrinsec a unei aciuni
Valoarea intrinseca = ANC/ Nr actiuni
Vi = 330.000 / 900 act = 366.67 lei / act

d) S determinati bilanul financiar si funcional i al societtii ALFA SA.

BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
UTILIZARI
I. Utilizari stabile
II. A. Ciclice din
exploatare

suma
115.000

III. A. Ciclice in afara expl.


IV. Trezoreria activa
Total Activ

10.000
525.000

400.000

PASIV
RESURSE
I. Resurse stabile
II. Resurse ciclice din
exploatare
III. Resurse ciclice in afara
expl.
IV.Trezoreria pasiva
Total Pasiv

suma
295.000
180.000
50.000
525.000

I. Utilizari stabile = imob. Necorp 5.000 + imob corp 100.000 +imob fin 10.000 = 115.000 lei
II. Active ciclice din expl. = Stocuri 150.000 + Creante 250.000 = 400.000
IV. Trezoreria activa = disponib. 10.000
I. Resurse stabile = Capital social 90.000 + Rezerve 10.000 + Profit nerepartizat 10.000
Provizioane 135.000+ Dat.la banci pe T.L 50.000= 295.000

II. Resurse ciclice din exploatare = Furnizori 180.000 = 180.000


IV.Trezoreria pasiva = Impr.pe t.scurt 50.000
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Necesaruri
I. Necesar permanent
II. Necesar temporar
III.Trezorerie activa
Total Necesaruri

suma
115.000
400.000
10.000
525.000

PASIV
Resurse
I. Cap permanent
II. Resurse temporare
III. Trezoreria pasiva
Total resurse

suma
295.000
180.000
50.000
525.000

I. Necesar permanent = A.imob. = Imob.necorp. 5.000 +Imob.corp. 100.000 +Imob.fin 10.000 =


115.000
II. Necesar temporar = Stocuri 150.000 + Creante 250.000= 400.000
I. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = (Cap soc. 90.000 + rezerve 10.000 +pr.10.000) +
proviz.135.000 + Dat pe T.L 50.000 = 295.000
II. Resurse temporare = fz. = 180.000
III. Trezoreria pasiva = Dat.pe T.S = 50.000
e) Pe baza bilanului de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii
ALFA SA la 31 .12. N.
Echilibrul financiar al soc.rezultat din relatia : Fond rulment Necesar fond rulment = Trezoreria
FR = Capital permanent Necesar permanent =295.000 115.000 = 180.000
NFR = Necesar temporar resurse temporare = 400.000 180.000 = 220.000
TN = Trez.activa Trez.pasiva = 10.000 50.000 = - 40.000

Echilibrul financiar rezulta din relatia : FR (180.000) NFR ( 220.000) = Trezoreria (- 40.000 )
Societatea se confrunta cu un dezechilibru fin., cu un deficit de lichiditati ceea ce
presupune ca respectiva societate va trebui sa apeleze la alte credite pe termen scurt.
Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de
rulment pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele
imobilizante si o parte din activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobilizat.In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica
ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite
pe TS, adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost
de procurare al noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.

f) Determinati pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al


acesteia ,exprimat prin ANC ,in cond.in care rata de remunerare a activelor in piata este de
15%.
ANC x i = 330.000 x 15% = 49.500
V5 . A3.

2014

Societatea ALFA SA prezint la 31 decembrie anul N urmtoarea situaie patrimonial:


capital social 35.000 (350 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 50.000, imobilizri necorporale
(licene) 5.000, imobilizri financiare 10.000 (1.000 aciuni cu valoarea nominal de 10 lei /act,
deinute la societatea BETA S.A , reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve
10.000, profituri nerepartizate 10.000, stocuri 180.000 (materii prime i materiale 20.000, producie
n curs 135.000, produse finite 25.000), creane 250.000 (din care incerte 20.000) furnizori i
creditori 280.000, datorii la bnci 175.000 (din care pe termen lung 50.000), disponibiliti bneti
15.000 .
Alte informaii:
- cldirile care reprezint 75% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu
10% mai mare dect valoarea contabil;
- activul net corectat al societtii BETA SA a fost la 31 decembrie N de 40.000;
- diferenele de curs aferente obligaiilor n valut la 31 dec. N sunt de +10.000 lei;
- stocurile fr micare sunt n sum de 15.000; din reevaluarea stocurilor au rezultat
diferene favorabile de 55.000.
Se cere:
a) S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s intocmiti bilanul economic
al societtii ALFA SA
b) Activul net corijat prin ambele metode
c) Valoarea intrinsec a unei aciuni
d) S determinati bilanul financiar si funcional i al societtii ALFA SA.
e) Pe baza bilanului de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii ALFA
SA la 31 .12. N.

f) Determinati pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al acesteia


,exprimat prin ANC ,in cond.in care rata de remunerare a activelor in piata este de 15%.
Raspuns :
a) S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s intocmiti bilanul
economic al societtii ALFA SA
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile
financiare se evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurilor se elimina cele fara miscare
, iar creantele dupa eliminarea celor incerte se actualizeaza cele in valuta
Activ
Elemente
Val ctb Ajustari Val ec
Iombilizari
5.000
-5.000
necorporale
(licente)
Imobilizari
50.000
+3.750 53.750
corporale
Imobilizari
10.000 +10.000 20.000
financiare:1000act
X 10lei la soc
Gama
Stocuri
180.000 -15.000 220.000
+55.000
Creante
250.000 -20.000 230.000
-incerte:20.000
Disponibil banesti
Total active

15.000
510.000

Elemente
Capital
social

Pasiv
Val ctb Ajustari Val ec
35.000
35.000

Rezerve

10.000

Profituri
nerepartizate

10.000

Furnizori si
creditori
Datorii la
banci TL:50.000lei
- 15.000 Dif. reeval
28.750 538.750 Total pasive

10.000
10.000

280.000 +10.000 290.000


175.000

- 175.000

510.000

18.750
18.750
28.750 538.750

Imobilizari corporale: 75% x 50.000= 37.500 x 10 % = 3.750


Imobilizari financiare: Vi Beta = 40.000 ANC Beta / 2.000 act. = 20 lei /act ;
(20 lei -10 lei /act )x 1.000 act Alfa = + 10.000 (val.care trebuie ajustata la Alfa )
Stocuri= -15.000 +55.000= 40.000 ajustari
Diferente din reevaluare = 28.750 10.000=18.750
A
Bilantul economic
Elemente
Sume
Elemente
Sume
Imobilizari corporale
53.750 Capital social
35.000
Imobilizari financiare
20.000 Rezerve
10.000
Stocuri
220.000 Profituri nerepartizate
10.000
Creante
230.000 Furnizori si creditori
290.000
Disponibil banesti
15.000 Datorii la banci -TL:50.000lei
175.000
Dif. reeval
18.750
Total Activ
538.750 Total Pasiv
538.750

b) Activul net corijat prin ambele metode


- Metoda substractiva :
ANC = T activ reev.corijat T dat = 538.750 455.000 = 83.750
T dat = Fz.280.000 +Dat.la banci 175.000 = 455.000
- Metoda aditiva:
ANC = Cap.pr. + dif.din inloc.val.contab cu val.ec
Cap.proprii = Cap.soc.35.000 + Rezerve 10.000 + profit 10.000 = 55.000
ANC = 55.000 + 28.750 = 83.750
c) Valoarea intrinsec a unei aciuni
Valoarea intrinseca = ANC/ Nr actiuni
Vi = 83.750 / 350 act = 239.29 lei / act
d) S determinati bilanul financiar si funcional i al societtii ALFA SA.
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
UTILIZARI
I. Utilizari stabile
II. A. Ciclice din
exploatare

430.000

III. A. Ciclice in afara expl.


IV. Trezoreria activa
Total Activ

15.000
510.000

suma
65.000

PASIV
RESURSE
I. Resurse stabile
II. Resurse ciclice din
exploatare
III. Resurse ciclice in afara
expl.
IV.Trezoreria pasiva
Total Pasiv

suma
105.000
280.000
125.000
510.000

I. Utilizari stabile = imob. Necorp 5.000 + imob corp 50.000 +imob fin 10.000 = 65.000 lei
II. Active ciclice din expl. = Stocuri 180.000 + Creante 250.000 = 430.000
IV. Trezoreria activa = disponib. 15.000
I. Resurse stabile = Capital social 35.000 + Rezerve 10.000 + Profit nerepartizat 10.000 + +
Dat.la banci pe T.L 50.000= 105.000
II. Resurse ciclice din exploatare = Furnizori 280.000 = 280.000
IV.Trezoreria pasiva = Impr.pe t.scurt = 175.000 50.000= 125.000
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Necesaruri
I. Necesar permanent
II. Necesar temporar
III.Trezorerie activa
Total Necesaruri

suma
65.000
430.000
15.000
510.000

PASIV
Resurse
I. Cap permanent
II. Resurse temporare
III. Trezoreria pasiva
Total resurse

suma
105.000
280.000
125.000
510.000

I. Necesar permanent = A.imob. = Imob.necorp. 5.000 +Imob.corp. 50.000 +Imob.fin 10.000 =


65.000
II. Necesar temporar = Stocuri 180.000 + Creante 250.000= 430.000

I. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = (Cap soc. 35.000 + rezerve 10.000 +pr.10.000)+ Dat
pe T.L 50.000 = 105.000
II. Resurse temporare = fz. = 280.000
III. Trezoreria pasiva = Dat.pe T.S = 125.000

e) Pe baza bilanului de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii
ALFA SA la 31 .12. N.
Echilibrul financiar al soc.rezultat din relatia : Fond rulment Necesar fond rulment = Trezoreria
FR = Capital permanent Necesar permanent = 105.000 65.000 = 40.000
NFR = Necesar temporar resurse temporare = 430.000 280.000 = 150.000
TN = Trez.activa Trez.pasiva = 15.000 125.000 = - 110.000
Echilibrul financiar rezulta din relatia : FR (40.000) NFR ( 150.000) = Trezoreria (- 110.000 )
Societatea se confrunta cu un dezechilibru fin., cu un deficit de lichiditati ceea ce
presupune ca respectiva societate va trebui sa apeleze la alte credite pe termen scurt.
Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de
rulment pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele
imobilizante si o parte din activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare
posibile de mobilizat.In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica
ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite
pe TS, adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost
de procurare al noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.

f) Determinati pragul de rentabilitate al intreprinderii tinand cont de efortul investitional al


acesteia ,exprimat prin ANC ,in cond.in care rata de remunerare a activelor in piata este de
15%.
ANC x i = 83.750 x 15% = 12.563

Situatia patrimoniala a SC Matel la 31 dec 2009 se prezinta astfel:


Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
chelt infiintare
14 Cap soc
1 500
terenuri
120 rezerve
200
constructii
800 profit
300
echipamente
480 reporturi
200
mobilier
52 proviz pt garantii
50
proviz pt imp.de
imob necorp (KH)
80 plata
30
TP (1000 act din 20.000 ale Beta
SA)
30 Oblig nefin
1 200
Stocuri
700 Obligatii fin
616
Creante
1 800
- t.l.
500
Disponibilitati
20
Total Activ
4 096 Total Pasiv
4 096
Alte info:
- Intr dispune de 300 mp teren in valoare de 120 u.m. din care construit 100 mp; val medie
actuala a terenurilor din zona este de 7 lei/mp. Pe piata imob pt terenurile constr se aplica o
reducere de 50% la preturile pietei
- Pentru eval constructiilor se foloseste met comparatiilor de piata. In aceasi zona industriala
o uzina cu indic comparabili s-a vandut pt un pret de 220 um/mp supr la sol
- Aplicand met dif in fctie de natura si categorie, echip au fost evaluate la 750 um, iar
mobilierul la 110 um
- ANCC al Beta SA la data evaluarii a fost stabilit la 1200 um
- Analizand structura stocurilor au rezultat stocuri fara miscare sau cu miscare lenta de 25
um, iar celelalte stocuri au fost reevaluate la 750 um
- Creante in val de 100 um sunt neincasate de peste 90 zile
- Capacitatea benef exprimata prin profitul net a fost stabilita de experti la 400 um
- CA este de 9.000 um/an si creste cu 5% in urmatorii 5 ani previzionati
- Investitia de mentinere este de 400 um in fiecare an
- Amortizarile sunt de 400 um si cresc cu 5% pe an
- Rata de actualiz a intr determinata pe baza costului capitalului a fost stabilita la 15%, iar
rata de remunerare a a ctivelor in piata este de 5%
- Masinile si utilajele inchiriate de la terti sunt in val de 150 um
- Profit inaintea impoz su dobanzi este de 480 um
- Nu au fost repartiz de dividende
- Coef primei de risc a intr este de 0.2
Raspuns:
1. ANC prin ambele metode.
Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=14+80=94
Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate, avand caracter de rezerva.
Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA
Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate
Cand a fost constituit, provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a redus
profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 30*16%. Eliminarea acestui provizion din bil ec
duce la cresterea Rezultatului ex cu 30*(100%-16%)=25.2 um si cresterea datoriilor fiscale
cu 30*16%=4.8 um.
Val justa teren = 200 mp (cei neconstruiti) x 7 lei/mp + 100 mp (cei construiti) x 7/2 lei =
1400+350=1750 lei.

Val justa cladire=100 mp construiti la sol x 220 lei/mp = 22.000 lei


Val intrinseca act Beta = ANC /nr.act.=1200/20.000=0.06 => val justa TP = 0.06*1.000=60
Ajustare stocuri =St.700- st.fara miscare 25=675 ; 750-675 = 75
BILANT ECONOMIC
ACTIV
element
chelt infiintare

PASIV

suma
14

ajustari
-14

val.justa
0

element
Cap soc (30.000 act ? )

terenuri

120

1 630

1 750

constructii

800

21 200

22 000

echipamente

480

270

750

profit

mobilier

52

58

110

reporturi

imob necorp (KH)


TP (1000 act din 20.000 ale
Beta SA)
Stocuri din care :
St fara miscare

80

-80

30
700
25

30
+75
-25

60
750

1 800

- 100

20

Creante
Disponibilitati

rezerve

4 096

23 044

ajustari

1 500

val.justa
1 500

200

dif din reevaluare

200

23 044

23 044

300. 0

25.2

325

200

proviz pt imp.de plata

30

proviz pt garantii

50

200
-30

0
50

dat fiscale

1 700

Oblig nefin

1 200

1 200

20

Obligatii fin

616

616

500

500

- t.l.
Total Activ

suma

27 140

Total Pasiv

4 096

4.8

23 044

27 140

Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in
scopuri de analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu
val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte
intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa
anumite reguli si principii referitoare la evaluare.
Metoda substractiva: ANC= total active reev corij-Total datorii=27140-1821=25.319
Total datorii = Oblig nefin 1.200+ Oblig.fin 616+dat fisc 5 =1821
Metoda aditiva: ANC = Cap.pr. + dif din reev = Cap soc+rezerve +Profit + reporturi+proviz
pt.garantii + dif.reev 23.044 = 1500+200+325+200+50 + 23044= 25.319
Vi = ANC/ nr.act = 25.319 / 30.000=0.84

2. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)


(se face bil fin pt ca avem nevoie de NFR dar pe baza bil.ec)
Pe baza bilantului economic intocmim bilantul financiar
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Explicatii
suma
Explicatii
I. Imobilizari
24.670 IV. Cap permanent
II. Stocuri + creante
2.450 V. Datorii nefinanciare
III.Disponibilitati
20 VI. Dat.fin. T.S
Total Necesaruri
27.140 Total resurse

suma
25.819
1.205
116
27.140

I.A.imob. = Imob.corp. (1.750+22.000+750+110) +TP 60= 24.670


II. Necesar temporar = Stocuri 750 + Creante 1.700= 2.450

IV. Cap permanent = Cap.pr. + Dat.pe T.L = (Cap soc. 1.500 + rezerve 200 +pr.325+rep 200+prov
50+ dif.23.044)+ Dat pe T.L 500 = 25.319 +500=25.819
V. Dat.nefin= oblig.nefin 1200+ dat fisc 5= 1.205
VI. Dat.fin T.S = Dat.pe T.S = 616-500 =116
FR = Capital permanent Imobilizari = 25819-24670=1.149
NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 2450-1205=1245
TN = Disponibil Obligatii financiare = 20-116=- 96
TN = FR-NFR= 1149-1245= - 96
TN < 0 => Intr se afla in dezechilibru financiar.
Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)
n
CF
1
1
Vg
x
Vrezid .x
n
(1 i)
(1 i) n
1
n=nr ani = 5 ani
i = rata de actualizare 15%
CF = Cash flow
1
= factor de actualizare = 1 / (1 + 0.15 ) n = 1/ 1.15 n
n
(1 i)
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Profit net = 300
Amortizare 2009 = 400
Proviz 2009 = 50
Investitii = 400 / an
An
2009
2010
2011
2012
2013
2014
profit net
300
315
331
347
365
383
+ amortiz
400
420
441
463
486
511
+proviz
50
53
55
58
61
64
-investitii
400
400
400
400
400
400
-varNFR
62.25
65
69
72
76
CF
326
362
399
440
482
fact de
actualizare
1/1.151 1/1.152 1/1.153 1/1.154 1/1.155
5
1 / (1 + 0.15 )
=0.869 =0.755 =0.656 =0.571 =0.497
CF actualizat
283
273
262
251
240
An 1 : Pr. Net = 300 + 300 x 5% = 315
Amort. = 400 +400 x 5% = 420
Proviz.=50 + 50 x 5% = 53
An. 2 : Pr.= 315+ 315 x5% =331
Am. = 420 + 420 x 5%= 441
Prov. = 53+ 53 x 5% = 55
An 3 : Pr. Net = 331 + 331 x 5% = 347
Amort. = 441 +441 x 5% = 463
Proviz.=55 + 55 x 5% = 58
An. 4 : Pr.= 347 + 347 x5% =365
Am. = 463 + 463 x 5%= 486

Prov. = 58 + 58 x 5% = 61
An 5: Pr. Net = 365 + 365 x 5% = 383
Amort. = 486 +486 x 5% = 511
Proviz.=61 + 61 x 5% = 64
NFR 2009 (an 0) = st.+cr.- dat.nefin = 2450 1.205 = 1.245
Variatia NFR = NFRan 1 NFR an 0
Variatia NFR = 1245 + (1245 *5%)= 62.25
NFR an 2 = 62.25+62.25x5% = 65
NFR an 3 = 65+65x 5% = 69
NFR an 4 = 69+69x 5% = 72
NFR an 5= 72+72x 5% = 76
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Cash Flow an 1 = 315 +420 + 53 400- 62.25 =326
An 2 = 331 + 441 +55 400-65 =362
An 3 = 347 + 463 + 58 400-69 =399
An 4 = 365 + 486 +61 400-72=440
An 5 = 383+ 511 + 64 400 -76 =482
CF actualizat :
An 1 = 326 x 0.869 = 283
An 2 = 362 x 0.755=273
An 3 = 399 x 0.656= 262
An 4 = 440 x 0.571= 251
An 5 = 482 x 0.497 = 240
n

Vg
1

CF

1
1
Vrezid .x
(1 15%)5
(1 15%)5

CF actualiz .= 283 + 273+262+251+240 = 1309


Vr = Cash Flow din ultimul an 5 = 482 = 3213
Rata de actualizare i
15%

1
= 3213 x 0.497 = 1597
(1 15%)5
Vg = 1309+ 1597 = 2906
Vr x

Vi = Vg DCF = 2906 / 30.000 ? = 0.10 u.m / act


Nr.act
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma
fluxurilor de numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul
de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si
aceasta. Anul de prognoza n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa
provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul
vietii.Astfel de schimbari constau in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea,
asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital pentru inlocuirea
tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.

3.Val.soc prin Good-will


Vg = ANC +GW
GW = CB ANC x t =400- 25.319 x 5% = - 865.95/ 0.15 = -5773
i
15%
t =rata de remunerare
i = rata de actualizare
Firma se afla in situatia de bad-will, deci este sub pragul de rentabilitate, ceea ce va face
investitorii sa isi orienteze capitalul spre alte afaceri.

4. Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii,


punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.

BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
fctia de investitii
24 670 Fctia de finantare
fctia de expl
1 245
- surse proprii
Fctia de trez
20
- surse impr
Total Activ
25 935 Total Pasiv
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS +
Oblig.fin

25 935
25 319
616
25 935

rez+profit+reportat+proviz) +

5. VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 27.140+150=27.290


Vsneta = VSB-total datorii=27290-(dat fiscale-Oblig nefin-oblig fin)=27290-1821=25.469
6.Valoarea de rentabilitate continua
Vg=CB+CB/i (rata de actualizare)=400+400/0.15=3.067 lei
Valoarea de rentabilitate continua a unei act
Vi= val rentab continua / nr act = 3.067/30.000=0.10
7.Efectul de levier:
Levierul financiar reprezinta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a recurgerii
intr-o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate economica data.
Levierul financiar =

= 0,8

=> cresterea gr. de autonomie financiara ( s-a finantat din cap.pr.)

VARIANTA 5 2010
Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:
N-2
N-1
N
Inecorp (brevete)
300
300
300
IC
900
600
480
Stocuri
1500
1680
1800
Creante
1800
1680
1860
Disponibilitati
150
120
180
Capital soc
450
450
450
Rezerve
90
60
60
Obligatii nefin
2220
2250
2700
Obligatii fin
1890
1620
1410
Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia strii de echilibru
financiar al ntreprinderii. (4 p.) (si evolutia bratului levierului cerinta V42007)
b. S analizai evoluia pragului de rentabilitate al ntreprinderii tiind c rata de remunerare a
activelor n pia s-a meninut la 12%, iar rata de capitalizare a firmei a fost de 15%. (4 p.)
c. Ce valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n-6 i n+4, (2 p.)
a. Principalele functiile ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii,
punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.

Bilant contabil
N-2
I.necorp (brevete)
300
IC
900
Stocuri
1500
Creante
1800
Disponibilitati
150
TOTAL ACTIV
4650
Capital soc
450
Rezerve
90
Obligatii nefin
2220
Obligatii fin
1890
TOTAL PASIV
4650

F.investitii
F exploatare
F.trezorerie
TOTAL ACTIV
F.finantare
-surse proprii
- surse impr.
TOTAL PASIV

Bilant functional
N-2
1.200
1080
150
2430
2430
540
1890
2430

N-1
300
600
1680
1680
120
4380
450
60
2250
1620
4380

N-1
900
1110
120
2130
2130
510
1620
2130

N
300
480
1800
1860
180
4620
450
60
2700
1410
4620

N
780
960
180
1920
1920
510
1410
1920

Fctia investitii= Imobilizari necorp.+I.corporale


Fctia exploatare= NFR = A circ de expl dat. De expl = Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
N-1 / N-2
N / N-1
valori
%
valori
%
F.investitii
-300
67%
-120
80%
F exploatare
30
103%
-150
86%
F.trezorerie
-30
80%
60
150%
F.finantare
-300
86%
-210
89%
-surse proprii
-30
88%
0
100%
- surse impr.
-270
86%
-210
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N,
urmand ca scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de
reinnoirea imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja
amortizate sau sa fi vandut o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea
anului N-1. Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a
datorat cresterii mai alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60 um ceea ce inseamna o
crestere de 50% in anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru
activitatile de investitii si explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi
valoare ca in anul N-1.
Sursele imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent
LEVIERUL FINANCIAR = dat.totale / cap.propriu = Oblig.nefin.+Oblig.fin = Oblig.nefin.+Oblig.fin
Cap.propriu
cap.soc.+Rezerve
An N-2 = 2220+ 1890 / 450 +90 =7,61
An N -1 = 2250+1620 / 450+60 = 6,91
An N = 2700+1410 / 450 +60 = 8,06
Levierul financiar depinde de structura finantarii respectiv cat se finanteaza soc.din cap.propriu si
cat din datorii.
Levierul financiar exprima rata indatorarii globale si reflecta gradul de independenta financiar.
De regula val.acceptata este 0,6
Daca Levierul financiar e > 1 arata scaderea gr.de autonomie financiara
Se observa ca pe parcursul celor 3 ani,levierul financiar este mai > 1 si deci imprumuturile de la
banci neputand fi acoperite de capitalurile proprii.

In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in
problema nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Necesar permanent
1200
900
780
Necesar temporar
3300
3360
3660
Trez.activa
150
120
180
TOTAL NECESARURI
4650
4380
4620
Cap.permanente
540
510
510
Resurse temporare
2220
2250
2700
Trez.pasiva
1890
1620
1410
TOTAL RESURSE
4650
4380
4620
FR
-660
-390
-270
NFR
1080
1110
960
TN
-1740
-1500
-1230
FR = Cap permanente Necesar permanent
NFR = Necesar temporar resurse temporare
TN= Trez.activa Trez.pasiva
Necesar permanent = A.imob
Necesar temporar = st. + cr
Cap.permanente = Cap.proprii + Dat.pe TL (pp.ca oblig.fin.sunt pe TS,deorece nu se
specifica in datele problemei si nu avem Dat pe T.L) = Cap.soc. + Rezerve
Resurse temporare = Oblig.nefin
Relatia de echilibru financiar rezulta din relatia: TN=FR-NFR,
TN este negativa in toti cei 3 ani, ceea ce inseamna ca societatea se confrunta cu un
dezechilibru fin., cu un deficit de lichiditati ceea ce presupune ca respectiva societate va trebui sa
apeleze la alte credite pe termen scurt.
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus
care poate fi redirectionat catre imobilizari.
b.
Bilant economic
N-2
Im.necorp
ICorp
900
Stocuri
1500
Creante
1800
Disponibilitati
150
TOTAL ACTIV
4350
Capital soc
450
Rezerve
90
Obligatii nefin
2220
Obligatii fin
1890
Rezerve din reevaluare
-300
TOTAL PASIV
4350
ANC
240
prag de rentabilitate
36

N-1
600
1680
1680
120
4080
450
60
2250
1620
-300
4080
210
31.5

N
480
1800
1860
180
4320
450
60
2700
1410
-300
4320
210
31.5

Metoda substractiva: ANC= Total activ reev.corijat - Total datorii


An N-2 = 4350 (2220+1890) =4350-4110 =240
An N -1 = 4080-( 2250+1620 ) =210
An N = 4320 (2700+1410 )= 210
Metoda aditiva: ANC = Cap proprii+ dif din reeval
An N-2 = Cap soc. 450+rez.90 -300= 240
An N -1 = Cap soc. 450+rez.60 -300 = 210
An N = Cap soc. 450+rez.60 -300 = 210
Pragul de rentabilitate = ANC x i
An N-2 = 240 x 15% = 36
An N -1 = 210 x 15% =31.5
An N = 210 x 15% =31.5

; i= rata de capitalizare

Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 36
la 31.5, in anii N-1 si N fiind constant.

c. Pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea ANC.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent)
prin actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=210/(1+15%)6 =91
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 210x ((1+15%)4 = 367

V1.A2.2010
Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societti se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare

Societatea B
240 Cheltuieli de nfiinare
Imobilizri necorporale
720 (KH)
480 Imobilizri corporale
1500 Stocuri
300 Creane
3600 Disponibiliti
5100 Capital social (25 aciuni)
360
60
3600 Rezerve
120 Profit
120 Provizioane
Obligaii nefinanciare
3240
Obligaii financiare
4920

120

Terenuri
240
Cldiri
1800
Echipamente
3000
Titluri de participare
4500
Stocuri
60
Creane
1500
din care Soc. B
Disponibiliti
Capital social (10 aciuni)
60
Rezerve
60
Profit
330
3600
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare
4170
Proiectul de fuziune prevede:
- metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
societti (valori determinate prin metoda ANC);
Alte informaii:
- valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului
societii absorbite sunt:
- fond comercial
600
- imobilizri corporale
2.400
- stocuri
2.100
- creane
4.200
- fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 1.200;
- imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.500;
- absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat
previzionale pentru risc contabilizate;
- absorbanta detine 5 de titluri n societatea B.
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb
2p.
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre
Societatea A
2p.
3. Determinarea primei de fuziune
1 p.
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A
2 p.
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor i pasivelor Societii B
- contabilizarea obligaiilor reciproce
5. ntocmirea bilanului dup fuziune
3 p.

1.
Determinarea raportului de schimb
Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B,
determinate pe baza ANCC.
BILANT ECONOMIC soc.B
element
Ch.de infiintare
Fd com
Imob.necorp
Imob corporale
stocuri
Creante
Disponibil
Total Activ

ACTIV
suma ajustari
120
0
240
1 800
3 000
4 500
60
9.720

-120
600
-240
600
- 900
- 300
-360

val.justa
0
600
0
2 400
2 100
4 200
60
9.360

element
Cap soc (25 act)
Rezerve
Profit
Provizioane
Oblig nefin
Oblig fin
Dif din reeval
Total Pasiv

PASIV
suma ajustari
1.500
60
60
330
3600
4170
9720

val.justa
1.500

-360
-360

60
60
330
3600
4170
-360
9 360

ANCC B prin metoda aditiva:


Capital social
+1500
Rezerve
+ 60
Profit
+ 60
Provizioane
+330
Active fictive (cheltuieli de infintare+imob.
- 360
necorporale)
Plus valoare fond comercial
+ 600
Plus valoare imobilizari corporale (2400-1800=600)
+ 600
Plus valoare stocuri (2100-3000= -900)
- 900
Plus valoare creante (4200-4500=-300)
- 300
Total ANCC B
1590
ANC prin met.substractiva = T A reev datorii = 9360 7770 =1590
VN B= CS/nr act =1500/25=60 lei/act
V intrinseca B= ANCC/nr act=1590/25=63.6 lei/act
ANCC A prin metoda aditiva:
Capital social
+3600
Rezerve
+120
Profit
+120
Active fictive (cheltuieli de infintare)
- 240
Plus valoare actiuni B (318-300=18)
18
Plus valoare imobilizari corporale (4500-2700=1800)
+ 1.800
Plus valoare fond comercial
+1.200
Total ANCC
6.618
A detine 5 titluri in B; Cap Soc B are 25 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.
TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1590*20%=318 lei
VN A=CS/nr act=3600/10=360 lei/act
V intrinseca A=ANCC/nr act=6618/10=661.8 lei/act
Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A = 63.6/ 661.8 = 0.096
1 actiune B = 0.096 actiuni A
2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A
=Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.096 x (25-5)=1.93 actiuni =2 actiuni
3)Determinarea primei de fuziune:
Cresterea cap Soc A dupa emisiunea de actiuni = nr actiuni emise de A * VN A = 2* 360=720 lei
Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de A in B)-Maj Cap Soc A=1320*80%-720=552 lei
Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de A la B

=5 x (63.6-60)= 18
Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552+18=570
5)Contabilitatea la societatea A:
- majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.provizioane pt ca
in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A)
456
=
%
1590330(proviz)=1260
1012
720
261
300
1042
240 (570-330)
- preluarea activelor societatii B:
%
=
456
9360
213
2400
3xx
2100
41x
4200
5121
60
2071
600
- preluarea elementelor de pasiv:
456
=
%
8100
Obligatii
3600
nefinanciare
Obligatii
4170
financiare
330
Proviz
Contabilizarea operatiunilor reciproce:
401 = 411 360 lei
BILANT A dupa fuziune
element
clhelt infiintare
fd comercial
Imob corp
stocuri
Creante
Disponibil

ACTIV
Val A

Val B

240
2 700
3 600
4 740
60

600
2 400
2 100
4 200
60

Total
240
600
5 100
5 700
8 940
120

element
Cap soc (10 act)
Rezerve
Prime de fz
Profit
Oblig nefin
Oblig fin

PASIV
Val A
4 320
120
570
120
3 240
4 920

Val B

3 240
4 170

Total
4 320
120
570
120
6 480
9 090

Total Activ
11 340
9 360
20 700 Total Pasiv
13 290 7 410
20 700
Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS
Fd comercial apare doar cel de la B.
Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A; drept consecinta
valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).