Sunteți pe pagina 1din 2

Componenetele acizilor nucleici

Bazele pirimidice aflate in aczii nucleic sunt


timina, citozina, uracilul, 5-metilcitozina [5MC], 5-hidroximetilcitozina [5HMC],
5-hidroximetiluracilul [5HMU]
Bazele purinice aflate natural n acizii nucleici
Adenina, guanina, metiladenina

Tautomerizarea bazelor nucleice


Daca prin tautomerie se intelege intelege fenomenul de deplasare a pozitiei unui
atom de hidrogen si a unei duble legaturi vecine, rezultand doua formule pentru
aceeasi molecula, atunci bazele pirimidinice si purinice ale acizilor nucleici pot avea
doua tipuri de tautomerizare:
-

Lactam-lactin desenul a
Amina-imina desenul b

Legaturile covalente iau nastere prin prrin interpratunderea sau suprapunerea


orbitalilor electronici ai atomilor care constitue moleculele bazele nucleice.
Deoarece se admite ca electronii, in miscarea lor, au o comprtare dubla de unda si
corpusculara -, misacrea electronilor poate fi definita prin ecuatii de unda care
include amplitudinea undei electronice (psi) energia totala a atomului E, cat si alti
factori care determina miscarea electronilor. Aceste ecuatii de unda, care prin
integrarea a diferite valori energetice reprezinta pe ca o funtie a coordonatelor
ecuatiei, se numesc orbitali ai miscarii electronilor.
Legaturie interatomice se formeaza prin interpradunderea orbitalilor atomilor
participanti, rezultand un nou orbital, care se numeste orbital de legatutra si se
reprezinta prin valenta
Schemele de valenta sunt functiile de unda ale moleculei, functia de unda 0 a
unei molecule reale fiind o rezultanta liniara a tuturor functiilor de legatura posibile
0 = m 1 + n2+.
Cand raportul m/n este mare, starea reala a moleculei este aprorata de valoarea 1.
Cand raportul m/n este aproape de unitate (de 1), niciuna din funtille nu poate
reprezenta starea reala a moleculei, ci toate functiile 1, 2 etc contribuie la
compunerea functiei 0. Functia 0 corespunde celeli mai mari stabilitati a
sistemului, celei mai mici energii, structurii reale, pe cand 1, 2, corespund
diverselor stari energetice ale moleculei
Diferenta dintre energia structurii reale 0 si energia uneia din functiile 1, 2 etc.
se numeste energie de rezonanta.

Formele tautomere ale bazelor pirimidinice si purincice reprezinta diferite niveluri


ale enrgiei de rezonanta.
Ionizarea pirimidinelor si purinelor
Asupra ionizarii bazelor nucleice, o influeta deosebita exercita gruparile functionale
extrainelare OH si NH2. Gruparea OH confera bzelor un caracter acid, iar gruparea
Nh2 confera moleculei un caracter bazic pronuntat, asa cum e cazul pt citozina
Actiunea aczilor asupra bazelor nucleice.
Atat pirimidinele cat si purinele cu grupare amino in pozitiile 2.6 sub actiunea
acidului nitros, la temperatura camerei, sunt dezaminate oxidativ lent, fara a se
izola intermediar o sare de diazoniu: gruparile NH2 sunt inlocuite cu grupari OH.
Prin aceasta actiune citozina e convertita in uracil, adenina in hipoxamina, iar
guanina in xantina. desenel pe foaie.
Astfel, acidul nitros provoaca hidroliza acizilor nulceici.