Sunteți pe pagina 1din 4

zona

pelucida

spermatozoid
penetrand
ovulul

Conceptia are loc atunci


cdnd douii celule fuzioneazii
pentru a incepe o nouii viatii.
La oameni, ca de altfella toate
mamiferele, una din cele douii
celule provine de la un mascul
adult, iar cealaltii, de la o
femelii adultii. Celula masculinii se nume~te spermatozoid
iar cea femininii
ovu1.
Anceputul

unei noi vieti se produce In

I momentul conceptiei -clipa In care spermatozoidul rnasculin ~i ovulul Coul) feminin

fuzionez:1, pentru a deveni un singur tot.


Aceast:1Impreunare a celulelor sexuale se
produce In corpul femelei, ca urmare a unui
act sexual petrecut Intre cei doi parteneri.

spermatozoid
O O diagrama a ovulului in momentul
fecundarii -clipa
in care ovulul fuzioneaza

cu

spermatozoidul.
O Dupa penetrarea
ovulului de catre un
spermatozoid
acesta devine rezistent la orice
noua incercare.
Aceasta imagine marita a
unui ovul ne arata limpede ca spermatozoizii
care incearca sa patrunda in zona pelucida
sunt opri~i din clipa in care unul
dintre ei a reu~it sa fecundeze ovulul.

Dup~ conceptie, noua fiinta continu~ s~ se


dezvolte in corpul mamei, pan~ in clipa in
care poate avea loc na~terea.
Pentru a se produce conceptia, atat spermatozoidul cat ~i ovulul trebuie s~ se afle intrun anumit stadiu de dezvoltare -un proces
complicat care se petrece in gonade, cunoscute ~i sub denumirea de organe primare de
reproducere.
Depozitul
seminal
Sperma masculin~ este constituit~ din celule
sexuale numite spermatozoizi, care, ca toate

celelalte celule ale corpului, au 23 de perechi


de cromozomi. Pe parcursul dezvolt~rii ~i maturarii depline, spermatozoizii sunt stocati in
gonadele masculine-cele dou~ testicule, care
sunt suspendate intr-un sac seminal, situat la
exteriorul corpului. Pentru o bun~ dezvoltare,
spermatozoizii au nevoie de o temperatur~
mai joas~ decat necesit~ restul corpului pentru o bun~ functionare. Ou~le feminine maturate se g~sescin interiorul corpului, in dou~
organe numite ovare.
inainte ca spermatozoidul s~ se uneasc~cu
ovulul, cromozomii-pereche trebuie s~ se

transforme 1n cromozomi simpli, asfel incat


dup~ fuziune cei 23 de cromozomi simpli ai
spermatozoidului ~i ai ovului s~ se uneasc~,
pentru ca noua celul~ format~ s~ aib~ cele 23
de perechi de cromozomi. Acest proces de
divizare face posibil ca noua fiint~, pe cale s~
prind~ viat~, s~ mo~teneasc~caracteristicile
ambilor p~rinti. Procesul de divizare cromQzomial~ se nume~te meioz~.
Spermatozoidulajuns la maturarese nume~te spermatocit primar. in acest moment procesul de divizare se poate produce: 1n aceast1
etap~ se separnperechile de cromozomi, clte
unul din fiecare pereche, continute 1n cele
dou~ noi celule ce au rezultat in urma procesului de divizare. Noile celule, spermatocitelesecundare, contin doar 23 de cromozomi simpli.
Procesul de separare cromozoidal are loc
~i in ovulul aflat intr-un anumit stadiu de dez105

CONCEPTIA

"-- ...
"

voltare. Ovogonul matur se transform~ In


ovocit primar, cu un folicul ~i ca ~i In cazul
spermatocitului primar, se divide prin procesui numit meioz~, perechile de cromozomi
devenind cromozomi simpli.

canale seminale

"""
'"
\,

'esut capsular
de legatura

\,\
'\
,,

cap
,

Stadiile
de maturare
ale spermatozoidului
Din acest moment, celula nu se mai divizeaz~
I~ fel. Fiecare din spermatocitele secundare
sufern o nou~ divizare meiotic~ prin care cromozomii simpli se Impart In dou~. Jum~tatea
identic~ a acestor cromozomi va constitui
parte din noua celul~, fiecare dintre ele avand
23 de cromozomi.
jn stadiile de maturare ale spermatozoidului
acest tip de celule poart:1 numele de spermatite.
Ele au o form~ rotund~, la fel ca spermatocitele "'"
~
primare ~i secundare, dar trebuie s~ sufere noi
transfonrulri pentru a d~veni spermatozoizi ~
complet maturati, cu un colp oval, cu coa& ~i "
..,
23 de cromozomi simpli, completi. Aceste -.:
,
,

acrozom
"'

/?~~.""'

li
centriola

mitocondru

partea
mijlocie

,
~ ~

~
.c,
c

"
\,

, .,

c
~...c "

.,--~

,-

canal

I..

..

Diagrama

sunt

-,~..-

Sec,iune

masculin,

/~~.,

.".~~~

printr-un
in care

testicul,

se formeaza

organul

c'//

capului,
coada

spermatozoizii.

~
,--

Dupa

perit cu o membran~ celularn. Spennatozoidul poate rnmane In acest loc, Impreun~ cu


milioane de alti spermatozoizi, vreme de trei
sau chiar patru s~pt~mani. Dac~ nu este utilizat, el va fi reabsorbit In corpul uman. intreg
procesul de transfonnare, pan~ 1n momentul
cand spermatozoidul devine inutilizabil,
poate dura aproximativ dou~ s~pt:lmani.
Maturarea
ovulului
Ovarele, gonadele feminine, In care ovulul
Incepe procesul de maturare, sunt situate la
cap~tul unei perechi de canale, numite
trompe uterine. Acestea conduc c~tre uter.
in momentulln care ovulul este apt pentru a se transfonna din ovocit primar Intr-unul
secundar, el se afl~ Inc~ tot In foliculul ovarian. Ovulul trece prin faza de meioz~, ideni~_~-

num3r de
cromozomi

descoperirea
micu,elor celule, in
anul 1677, de catre
omul de ~tiin,a olandez Anton van
Leeuwenhoek, celule
care aveau o forma
de mormoloc, de
fapt, a spermatozoidului, se credea
ca acesta ar con,ine
in interiorul sau un
micu, corp uman,
complet dezvoltat, in
miniatura.

DIVIZIUNEA

spermatogon

CELULARA

spermatocit
\

ov.ocit
prlmar

/~

meioza

./

~
spermatocite
secunda

re

meioza

primul

G""

-I

:'

"j
spermatide

;1
-spermatozo
izi maturi

'i6
"
..
~
~~~~

ovoid
-!

spermatide
1

,~

-spermatozo
izi maturi

carp

ovocit
secundare

I ("23

106

ale

.,

sexual

transfo~ri
se produc in interiorul unor celule
speciale, protectoare, numite ~i sertoli. in urma
procesului, vor rezulta spennatozoizi ce vor
avea o form:l oval:l, cu un cap care contine
materialul genetic a] celor 23 de cromozomi
simpli, acoperiti cu un inveli~ numit acrozom.
Fiecare spermatozoid are o coad:l format:l
din fibre cilindrice, care printr-o mi~care
vibratorie, 11poate pune in mi~care. Capul se
g:lse~te in partea superioar:l a corpului ce
contine enzime (mitochondriu
spermatidal).
Enzimele sunt necesare pentru a asigura
energie spermatozoidului matur .
in momentul matur:lrii depline, spermatozoidul se deta~eaz:l de celula special:l,
deplasandu-se printr-un canallung ~i sinuos
(epididimul), situat in spatele testiculelor. El
i~i incheie aici procesul de maturare fiind aco-

/,//

in care

reprezentate

sec,iuni
O

/'

unui

spermatozoid

,.

y"

f'23'1
>.
e
corp

galben

secundar

uneori
se divide

Meiozo este diviziuneo celulelor mosculine ~i feminine. Door


o singuro celulo vo
evoluo fntr-un ovul
motur. Celelolte
degenereozo.

O 0 micrografie
electronica in interiorul unui canal
seminal. Tesutul produce spermatozoizi
inca din perioada
puberta,ii.
O Dezvoltarea
spermatozoidului.
Punctele negre
situate la periferie
reprezinta spermatozoizi in faza de cre~tere, jar cej din centrul imaginii sunt
deja matura,i. Cel
din urma vor trece
in epididim, jar apoi,
prin canalul epididimal, in uretra.

tic cu spermatocitul primar, insa rezultatul


meiozei este unul diferit deoarece nu vor
rezulta doua celule identice.
Ovocitul primar se divide in doua, avand
fiecare pereche de cromozomi divizata in
doua, insa unul din cele doua corpuri rezultate (ovocitul secundar), este mai mare decat
celalalt. Acesta este cel carf. se va transforma
in ovulul matur, in timp ce corpul mai mic
(care contine ~i el 23 de cromozomi simpli ~i
este numit corp galben) patrunde in zona ce
inconjoara ovocitul primar initial, zona numita zona pellucida, ~i care apoi degenereaza.
Ovocitul secundar care r;lmane, impreurul
cu inveli~ul ce-l inconjoar;l (zona pellucid:l),
este asemanator ca forma, dar mult mai mare
decat spermatidul. in decurs de doar doua zile,
ovocitul migrez:l, prin trompa- uterirul, din ovar
in uter, unde se va produce cea de-a doua
divizare. Fiind incapabil de a se...mi5ca,el este
obligat sa coboare prin trompa uterina de
ni~te cili micuti, avand o structur;l asem:1natoare cu cea a firului de par, situati la capatul
trompei uterine, iar apoi chiar de contractiile
trompei. Acest proces poarta numele de ovulatie ~i are loc lunar, in corpul femeii adulte.
Fecundarea
Noul ovul matur este acum pregatit pentru
conceptie dar acest lucru se va intampla doar
daca un spermatozoid va re~i sa-l penetreze.
Acest proces se nume~te fecundare. in urma
fecundarii ovulului de catre spermatozoid, are
loc procesul de conceptie ~i o noua viat:l este
pe cale sa inceapa.
Abia acum ovulul va
suferi noi tansformari.
Daca oul matur nu este fecundat, el r;lmane in uter ~i degenereaza dupa o zi. Spermatozoizii pot a~tepta o perioad:l de o luna, insa
odata ce au fost eliminati ~i ei degenereaz:l
tot intr-o singura zi. Epididimul, locul in care
se stocheaza spermatozoizii, este legat de
uretr;l printr-un canal, numit canal epididimal.

O Un spermatozoid
sau alfel numit. celula sexuala masculina.
alaturi de o limfocita.
o celula alba a sangelui. care distruge
bacteriile ~i este
parte componenta
a
sistemului imunitar
al corpului uman.
Spermatozoizii
sunt
atat de mici incat ei
nu pot fi observa,i
decat cu ajutorul
microscopului.

107

CONCEPTIA

Sectiune printr-un
ovar (vozut in pozitia de jos) ~i care ne
arato madul in care
se produce ciclul
menstrual lunar. La
maturitate,
ovocitul
este inconjurat
de
celule care se aglomereazo intr-un
folicul inconjurat
de
un lichid. Ovocitul se
divide apoi, pentru a
forma ovulul ~i
corpul

f~licul

ceseapropie

foliculi

primari

folicul in
maturare

galben.
medulla

carp luteic matur


w
matur

-J
~
(ovula~ie)

(},

carp luteic timpuriu

A
!11)

SECTIUNE PRINTR-UN

/I

OVAR

}J

'\
uter

_trompa
uterina

_cervix

,
"

Uretra este un canal situat In interiorul


penisului. Ovulul maturat se gase~ie In interiorul uterului.
Spermatozozii sunt trecuti In vagin prin
intermediul unui fluid, numit lichid seminal
(sperma). Aproximativ 250 de milioane de
spermatozoizi pot fi eliberati In timpul unui
act sexual. Ei vor Incepe sa se deplaseze
Inspre uter, multi dintre ei nereu~ind sa
ajunga la destinatie. La marea majoritate a
mamiferelor, femelele nu sunt receptive la
avansurile masculilor
decat atunci cand
poarta un ovul matur In uter. Astfel, cre~te
mult probabilitatea ca procesul de conceptie
sa aiba loc, In caz ca Imperecherea s-a produs. In cazul fiintelor umane, femeia este

receptiva la avansurile barbatului ~i in alte


momente, ceea ce face ca probabilitatea conceptiei sa fje mai mica. Daca in momentul
imperecherii exist:l un ovul matur pregatit, se
va produce fecundarea.
Spermatozoizii trebuie sa petreaca un anumit timp 1n corpul femeii, inainte ca ovulul sa
poat:l fj fecundat. in acest interval de timp
(cam ~apte ore in cazul fjjntelor umane), au
loc transformari, numite generic "capacit:lri".
O enzima, continut:l in varful spermatozoidului dizolva acidul care inconjoara zona pelucida ~i in care este cuprins ovulul. Spennatozoidul va reu~ astfel sa-~i croiasca drum
pana la ovul. E nevoie de enzima mai multor
spermatozoizi pentru a reu~i distrugereabarierei exterioare (numit:l corona radiata), insa un
singur spermatozoid va ajunge pana la ovul.

masculini impreuna cu cei feminini, se numesc pronuclee masculine ~i feminine. Acestea


se maresc~i se mi~caunul catre celalalt, pentu
a se intilni in centrul ovulului. Cele doua
membrane care le inconjoara se unesc ~i cele
doua grupe, de cate 23 de cromozomi fuzioneazain perechi. Se formeaza astfel o singura
celula perfect defmita. Aceasta celula poarta
numele de zigot ~i reprezinta inceputul unei
noi fiinte. Ea contine toate informatiile genetice
necesaredezvoltarii viitoare a individului.
Odata petrecute toate acestea,foliculul din
care s-a dezvoltat ovulul continua sa creasca
pentru a deveni corpulluteic. 5i acestadetermina anumite schimbari la nivelul zonei pelucide care va impiedica ceilalti spermatozoizi
sa penetreze ovulul ~i care vor ajuta ovulul
fecundat sa creasca~i sa se dezvolte.

Dupa fecundare
Dupa ce a fost penetrat de un spermatozoid,
ovulul devine rezistent fata de toti ceilalti.
Membrana celulara care 1nconjoaraovulul fuzioneaza cu spermatozoidul, cele doua celule
devenind una singura. Abia acum, ovulul va
trece prin cea de-a doua faza de meioza. Lantul
cromozomial, format din 23 de cromozomi,
care se situau 1n ovul, se vor uni cu cei ai spermatozoidului. in aceasta etapa, cromozomii
O Sec~iune printr-un
folicul, in care se
produc ovulele (centru). La na~tere,
ovarele con~in mii de
foliculi.

108

O Un ovar ~i o
trompa uterina.
Veziculele reprezinta
foliculi maturi care
con,in ovulele
(ouale). Cilii, in
forma de deget,
antreneaza
ovulul
matur spre interiorul

~
~>

trompei

uterine.