Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECIA GENERAL EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII

Nr. 24330/ 08.01.2014


SE APROB.
SECRETAR DE STAT,
Vasilica tefania DUMINIC

SE APROB.
SECRETAR DE STAT,
Andrs Gyrgy KIRLY

ANEXA A

OLIMPIADA NAIONAL A SPORTULUI COLAR


CALENDAR COMPETIIONAL NAIONAL
ANUL COLAR 2013 2014

TABLOUL ETAPELOR FINALE


Etapele i datele desfurrii competiiilor

Nr.
crt.

Mediul urban/rural,
Denumirea competiiei,
Participani (fete-biei)

Nivelul de
nvmnt

- grup
- clas
- coal
- liceu

- localitate
- comun
- centru localiti
- orae
- municipii

- jude /
sectoare (mun.
Bucureti)

Etapa final

Zon
Data

Judeul
Fete

Biei

NVMNT PREPRIMAR
Mediul rural-urban
1. Serbri sportiv-culturale
Mediul rural-urban
1.
Serbri sportiv-culturale
Alergare de vitez-50m 2.
F./B.
Alergare de rezisten-600m
3.
- F./B.
4.
Fotbal pe teren redus - B.
5.
Fotbal pe teren redus - F.
6.

*) SRugby MIXT (B i F)

Pe grupe de vrste

Apr.-Mai

Cls. I-IV

Noiembrie

Mai

Cls. III-IV

Noiembrie

Cls. III-IV

Iunie

Aprilie

Iunie

Noiembrie

Aprilie

Iunie

Cls. I-IV
Cls. I-IV

Noiembrie
Noiembrie

Martie
Martie

Aprilie
Aprilie

Apr.-Mai
Apr.-Mai

Ialomia

Bucureti
-

Cls. I-IV

Noiembrie

Martie

Aprilie

Mai

05-08.06.2014
08-11.05.2014
30.05-01.06.
2014

Vlcea

Mai
Iunie
NVMNT PRIMAR

Etapele i datele desfurrii competiiilor


Nr.
crt.

Mediul urban/rural,
Denumirea competiiei,
Participani (fete-biei)

Nivelul de
nvmnt

- localitate
- comun
- centru localiti
- orae
- municipii

- grup
- clas
- coal
- liceu

- jude /
sectoare (mun.
Bucureti)

Zon /
Mun.
Bucureti

Etapa final
Data

Judeul
Fete

Biei

Suceava
Bistria N.
Vlcea
Bihor
Harghita

Brila
Arge
Vlcea
Bihor
Harghita

Cluj

Cluj

Febr.-Martie
Febr.-Martie
Febr.-Martie
Febr.-Martie

27-30.03.2014
20-23.03.2014
16-18.04.2014
02-04.05.2014
09-11.05.2014
25-26.04.2014
21-23.03.2014
30.05-01.06.
2014
02-04.05.2014
03-06.04.2014
10-13.04.2014
09-11.05.2014
23-25.05.2014

Alba
Botoani
Arad
-

Suceava
Dmbovia
Slaj
Arad
Timi

Mar.-Apr.

17-18.05.2014

Cluj

Cluj

NVMNT GIMNAZIAL
Mediul rural-urban
1. Fotbal pe teren redus - B.
2. Fotbal pe teren redus - F.
3. Handbal - F.
4. Handbal - B.
5. Tetratlon (echipe) - F./B.
6. Cros - F./B.
7. ah - F./B.

Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. I-VIII

Tot anul colar


Tot anul colar
Tot anul colar
Tot anul colar
Octombrie
Tot anul colar
Tot anul colar

Noiembrie
Nov.-Dec.
Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie

Nov.-Dec.
Decembrie
Ian.-Feb.
Ian.-Feb.
Martie
Martie
Ianuarie

8.

Tenis de mas - F./B.

Cls. V-VIII

Tot anul colar

Noiembrie

Feb.-Mar.

9.
10.
11.
12.
13.

Oin - B.
Baschet - F./B.
Volei - F./B.
Badminton - F./B.
SRugby MIXT (B i F)

Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII
Cls. V-VIII

Noiembrie
Tot anul colar
Tot anul colar
Tot anul colar
Tot anul colar

Noiembrie
Ian.-Feb.
Nov.-Dec.
Ian.-Feb.
Nov.-Dec.

Martie
Feb.-Mar.
Ian.-Feb.
Feb.-Mar.
Ian.-Feb.

Febr.-Martie
Febr.-Martie
Febr.-Martie
Febr.-Martie
Mar.-Apr.
-

NVMNT LICEAL I PROFESIONAL


Mediul urban-rural
1.

Pentatlon (echipe) - F./B.

Cls. IX-XII/XIII

Octombrie

Noiembrie

Martie

2.

Cros - F./B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Martie

25-26.04.2014

Bihor

Bihor

3.

Tenis de mas - F./B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Nov.-Dec.

Februarie

25-27.04.2014

Giurgiu

Giurgiu

4.

Baschet - F./B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

08-11.05.2014

Teleorman

Gorj

5.

Fotbal pe teren redus - B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

14-17.04.2014

Cara S.

6.

*) Fotbal pe teren redus - F.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

10-13.04.2014

Vrancea

7.

Handbal - F.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

11-13.04.2014

Maramure

8.

Handbal - B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

02-04.05.2014

Mure

9.

Volei - F./B.

Cls. IX-XII/XIII

Tot anul colar

Noiembrie

Ian.-Feb.

Mar.-Apr.

15-18.05.2014

Dolj

Cluj

Etapele i datele desfurrii competiiilor


Mediul urban/rural,
Denumirea competiiei,
Participani (fete-biei)

Nr.
crt.

10.
12.
13.

SRugby MIXT (B i F)
Oin - B.
ah - F./B.

Nivelul de
nvmnt

Cls. IX-XII/XIII
Cls. IX-XII/XIII
Cls. IX-XII/XIII

- grup
- clas
- coal
- liceu

- localitate
- comun
- centru localiti
- orae
- municipii

- jude /
sectoare (mun.
Bucureti)

Tot anul colar


Noiembrie
Tot anul colar

Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie

Ian.-Feb.
Martie-Aprilie
Ianuarie

Etapa final

Zon /
Mun.
Bucureti
Mar.-Apr.
Apr.-Mai
-

Data
16-18.05.2014
16-18.05.2014
21-23.03.2014

Judeul
Fete
Harghita

Biei
Galai
Sibiu
Harghita

*) Fotbal pe teren redus F (cls.IX-XII/XIII) La ETAPA FINAL, cheltuielile de cazare, mas i arbitraj sunt asigurate de ctre Federaia Romn de Fotbal, celelalte cheltuieli fiind
asigurate de ctre MEN (asisten medical, amenajatori teren, consumabile i premii).
*) SRugby

MIXT

(B i F-cls.I-IV) cheltuielile de cazare, mas i arbitraj sunt asigurate de ctre Federaia Romn de Rugby, celelalte cheltuieli fiind asigurate de ctre MEN (asisten

medical, amenajatori teren, consumabile i premii).

TABLOUL ETAPELOR DE ZON

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITILE DE NVMNT PRIMAR


FOTBAL
BIEI jud.
organizatoare

FOTBAL
FETE jud. organizatoare

SRUGBY
MIXT (B-F) jud.
organizatoare

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

ZONA V

ZONA VI

ZONA VII

ZONA VIII

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

Botoani

Brila

Teleorman

Olt

Arad

Mure

Bistria N.

Bucureti

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

ZONA V

ZONA VI

ZONA VII

ZONA VIII

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

Suceava

Constana

Giurgiu

Arge

Hunedoara

Mure

Satu Mare

Bucureti

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

ZONA V

ZONA VI

ZONA VII

ZONA VIII

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

urban-rural

Vaslui

Galai

Ilfov

Vlcea

Timi

Braov

Bihor

Bucureti

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITILE DE NVMNT GIMNAZIAL


Mediul rural-urban
Disciplinele sportive i judeele organizatoare

Etapa zonal
Fotbal
Zona I : 6 echipe
IS, NT,
SV, BT,
BC, VS.
Zona II : 6 echipe
CT, TL,
BR, BZ,
VN, GL.
Zona III : 6 echipe
PH, IF,
TR, CL,
IL, GR.
Zona IV : 6 echipe
AG, OT,
VL, DJ,
GJ, DB.
Zona V : 6 echipe
AB, HD,
MH, TM,
CS, AR.
Zona VI : 6 echipe
HR, CJ,
MS, CV,
BV, SB.
Zona VII : 5 echipe
BN, MM,
SM, SJ,
BH.
Zona VIII :
6 sectoare
B.

Handbal

Baschet

Volei

Oin

SRugby

Tetratlon

MIXT (B+F)

B+F

Vaslui

Bacu

Vaslui

Bacu

Iai

Bacu

Suceava

Botoani

Suceava

Vaslui

Bacu

Brila

Brila

Buzu

Tulcea

Vrancea

Buzu

Buzu

Buzu

Constana

Vrancea

Constana

Ialomia

Teleorman

Giurgiu

Clrai

Prahova

Teleorman

Prahova

Prahova

Clrai

Ilfov

Ialomia

Dmbovia

Vlcea

Olt

Arge

Dolj

Vlcea

Vlcea

Dolj

Arge

Vlcea

Vlcea

Mehedini

Cara Severin

Hunedoara

Mehedini

Arad

Alba

Alba

Hunedoara

Arad

Timi

Timi

Covasna

Cluj

Cluj

Harghita

Mure

Cluj

Cluj

Mure

Cluj

Braov

Cluj

Bistria
Nsud

Maramure

Maramure

Slaj

Satu Mare

Satu Mare

Slaj

Bihor

Slaj

Bihor

Bihor

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITILE DE NVMNT LICEAL/PROFESIONAL


Mediul rural-urban
Disciplinele sportive i judeele organizatoare
Etapa zonal

Zona I : 6 echipe
IS, NT,
SV, BT,
BC, VS.
Zona II : 6 echipe
CT, TL,
BR, BZ,
VN, GL.
Zona III : 6 echipe
PH, IF,
TR, CL,
IL, GR.
Zona IV : 6 echipe
AG, OT,
VL, DJ,
GJ, DB.
Zona V : 6 echipe
AB, HD,
MH, TM,
CS, AR.
Zona VI : 6 echipe
HR, CJ,
MS, CV,
BV, SB.
Zona VII : 5 echipe
BN, MM,
SM, SJ,
BH.
Zona VIII :
6 sectoare
B.

Fotbal

Handbal

Baschet

SRugby

Volei

Oin

Pentatlon

MIXT (B+F)

B+F

Neam

Bacu

Bacu

Neam

Suceava

Vaslui

Iai

Bacu

Botoani

Suceava

Iai

Vrancea

Vrancea

Buzu

Tulcea

Vrancea

Galai

Galai

Buzu

Vrancea

Buzu

Constana

Giurgiu

Ialomia

Clrai

Ialomia

Prahova

Teleorman

Ilfov

Prahova

Prahova

Clrai

Ialomia

Dmbovia

Olt

Gorj

Dmbovia

Dolj

Gorj

Dmbovia

Arge

Dolj

Dolj

Gorj

Cara Severin

Timi

Cara Severin

Mehedini

Arad

Alba

Timi

Cara
Severin

Hunedoara

Arad

Timi

Covasna

Cluj

Sibiu

Harghita

Mure

Sibiu

Braov

Cluj

Harghita

Sibiu

Cluj

Bihor

Slaj

Maramure

Maramure

Maramure

Bihor

Maramure

Maramure

Satu Mare

Satu Mare

Bihor

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

CADRU DE ORGANIZARE I DESFURARE A COMPETIIILOR SPORTIVE COLARE,


LA NIVELUL UNITII DE NVMNT
ETAPA

OCT.

NOV.

01.10.-30.11.

DEC.

IAN.

FEBR.

MAR.

01.12.-31.03.

UNITATE DE
NVMNT

A.

MAI

IUN.

01.04.-15.06.

COMPETIII DESFURATE N SAL:


COMPETIII
DESFURATE N
AER LIBER:
Sporturi
individuale
Sporturi de echip
(TURUL)

APR.

Sporturi individuale
Sporturi de echip (TUR - RETUR)
COMPETIII
DESFURATE
(TUR
RETUR) N AER
LIBER
Sporturi de iarn
CENTRE DE VACAN
Activiti sportive i culturale desfurate n
vacana de iarn i cea intersemestrial

COMPETIII
DESFURATE N AER
LIBER:
Sporturi individuale
Sporturi de echip
(RETURUL)

IUL.

AUG.

16.06.-31.08.

SEPT.
01-30.09.

CENTRE DE VACAN

Activiti sportive i
culturale desfurate n
vacana de var

CENTRE DE VACAN

Activiti sportive i

PREGTIREA NOULUI AN
COMPETIIONAL

PERIOADA

culturale desfurate n
vacana de primvar

COMPETIII DESFURATE N AER LIBER:

Sporturi individuale: atletism, badminton, ciclism, not, orientare sportiv, role, srituri n ap, tenis de cmp, tir cu arcul
Sporturi de echip: baschet, fotbal, handbal, oin, rugby-tag, volei
B.

COMPETIII DESFURATE N SAL:

Sporturi individuale: badminton, culturism, dansuri populare, dans sportiv, gimnastic artistic sportiv, gimnastic ritmic sportiv, go, not, judo, karate, trnta, srituri n ap, sport aerobic, ah,

tenis de cmp, tenis de

mas, tir cu arcul

Sporturi de echip: baschet, fotbal, handbal, oin, volei


C.

COMPETIII DESFURATE N AER LIBER, SPORTURI DE IARN:

Sporturi individuale: patinaj artistic, patinaj vitez, sanie, schi alpin, schi biatlon, schi fond, schi orientare
Sporturi de echip: hochei pe ghea
D.

CONCURSURI SPORTIVE I CULTURALE N CADRUL CENTRELOR DE VACAN:

Concursuri i competiii sportive, jocuri distractive, demonstraii sportive, activiti cultural artistice, drumeii, ntlniri cu personaliti din lumea sportului i culturii

PRECIZRI
Anul competiiilor sportive colare ncepe cu ZIUA SPORTULUI COLAR (01 OCTOMBRIE), zi n care fiecare elev va participa la activiti motrice desfurate n coal.
Competiiile sportive colare se organizeaz sub form de campionate-turneu (tur-retur), cupe i concursuri.
La nivelul fiecrei uniti de nvmnt se organizeaz competiii sportive la minimum 5 sporturi individuale i la minimul 3 sporturi de echip.
La nivelul fiecrei uniti de nvmnt, competiiile sportive se organizeaz n conformitate cu planificarea efectuat n unitatea de nvmnt..
Etapele pe localitate, centre de localiti, jude, zone/regiuni i finale vor fi stabilite de ctre inspectoratele colare, respectiv M.E.N.

GRUPELE DE VRST IMPUSE PENTRU PARTICIPAREA ELEVILOR LA O.N.S.S. N ANUL COLAR 2013-2014:
1. Pentru clasele I-IV, particip elevii nscui n anul 2002 i mai mici.
2. Pentru clasele V-VIII, particip elevii nscui n anul 1998 i mai mici.
3. La ah, pentru clasele I-VIII, particip elevii nscui n anul 1998 i mai mici.
4. Pentru clasele IX-XII/XIII, particip elevii nscui n anul 1994 i mai mici.

NOT: Pentru etapele zonale, datele de desfurare a competiiilor se stabilesc de ctre inspectoratele colare organizatoare, respectndu-se
lunile prevzute n prezentul calendar, i se transmit judeelor participante. Data limit de transmitere este 28.02.2014.
DIRECTOR GENERAL,
Liliana PREOTEASA

DIRECTOR GENERAL,
Mihai PUNIC

INSPECTOR GENERAL,
Alin-Ctlin PUNESCU