Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul Pricope Ionut Stefan ......student al Facultii


de Transporturi, specializarea................ Autovehicule
Rutiere ......... v rog sa-mi aprobai
nscrierea n anul IV ...de studiu, grupa 8404 b
anul universitar 2015-2016.
Carte de identitate seria VS ..nr
569277 .
Cod numeric personal 1921226394067
.
Nr. telefon 0761139789
.
Domiciliul stabil :
Localitatea Husi , str
Dr.Hortolomei Nicolae .
nr 1b ..., bl - ,sc - ., ap - ,
jude/sector........ Vaslui ............
Domiciliul flotant :
Cmin............... P13 .........................., camera..................
302 ...........................................
Adresa din ora(pentru studenii din provincie care nu locuiesc la
cmin)...........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................
Prinii :
Tata
(prenume).........................
Ioan ................................................................
(ocupaia)................... Ofiter
M.A.I. .........................................................
(loc de munc)............. Sector Politie de Frontiera
Husi ..........................

Mama
(prenume).........................
Mioara ..........................................................
(ocupaia).............. Controlor trafic A.C.I Albita DRDP
Iasi ...................
(loc de munc)..................... A.C.I.
Albita .................................................
Data
Semntura