Sunteți pe pagina 1din 6

8.8.

2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/31

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/71/CE A CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind identificarea i nregistrarea porcinelor
(versiune codificat)

animalelor provenind din ri tere introduse n Comu


nitate (5), identificarea i nregistrarea animalelor,
prevzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din
Directiva 90/425/CEE, cu excepia animalelor destinate
sacrificrii i a ecvideelor nregistrate, trebuie efectuate
dup realizarea controalelor menionate anterior.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n


special articolul 37,

avnd n vedere propunerea Comisiei,

(4)

Este necesar s se garanteze un schimb rapid i eficient


de informaii ntre statele membre pentru aplicarea
corect a prezentei directive. Anumite dispoziii comu
nitare au fost prevzute, pe de o parte, prin Regula
mentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie
1997 privind asistena reciproc ntre autoritile admi
nistrative ale statelor membre i cooperarea dintre acestea
i Comisie n vederea asigurrii aplicrii corespunztoare
a legislaiei din domeniile vamal i agricol (6) i, pe de alt
parte, prin Directiva 89/608/CEE a Consiliului din
21 noiembrie 1989 privind asistena reciproc pe care
autoritile administrative ale statelor membre i-o acord
i cooperarea dintre acestea i Comisie pentru a asigura
punerea n aplicare a legislaiei n sectorul veterinar i
zootehnic (7).

(5)

Deintorii de animale ar trebui s pstreze registre actua


lizate n ceea ce privete animalele din exploataiile lor.
Persoanele implicate n schimburile comerciale cu
animale ar trebui s nscrie n registre tranzaciile
efectuate. Autoritatea competent ar trebui s aib
acces, la cerere, la aceste registre.

(6)

Pentru a permite reconstituirea rapid i exact a circu


laiei animalelor, animalele ar trebui s poat fi identi
ficate. O decizie ar trebui adoptat la o dat ulterioar
pentru a determina natura mrcii i, pn la adoptarea
respectivei decizii, sistemele naionale de identificare ar
trebui pstrate pentru micrile care se limiteaz la piaa
naional.

(7)

Ar trebui prevzut posibilitatea derogrii de la cerinele


n materie de marcare n cazul animalelor transportate
dintr-o exploataie direct la abator. Cu toate acestea,
animalele respective ar trebui identificate ntotdeauna
astfel nct s se poat stabili exploataia de origine.

avnd n vedere avizul Parlamentului European (1),

ntruct:

(1)

(2)

(3)

Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie


1992 privind identificarea i nregistrarea animalelor (2)
a fost modificat de mai multe ori (3) i n mod
substanial. Este necesar, din motive de claritate i de
coeren, s se codifice directiva menionat.

n temeiul dispoziiilor articolului 3 alineatul (1) litera (c)


din Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie
1990 privind controalele veterinare i zootehnice apli
cabile n schimburile intracomunitare cu anumite
animale vii i produse n vederea realizrii pieei
interne (4), animalele destinate schimburilor intracomu
nitare trebuie identificate n conformitate cu cerinele
normelor comunitare i nregistrate astfel nct s
permit identificarea exploataiei, a centrului sau a orga
nismului de origine sau de tranzit. nainte de 1 ianuarie
1993, aceste sisteme de identificare i de nregistrare au
trebuit s fie extinse la circulaia animalelor pe teritoriul
fiecrui stat membru.

n conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/496/CEE


a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor
privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale

(1) Avizul din 11 martie 2008 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial).


(2) JO L 355, 5.12.1992, p. 32. Directiv modificat ultima dat prin
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8)
(3) A se vedea anexa I partea A.
(4) JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directiv modificat ultima dat prin
Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO
L 315, 19.11.2002, p. 14).

(5) JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directiv modificat ultima dat prin


Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).
(6) JO L 82, 22.3.1997, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).
(7) JO L 351, 2.12.1989, p. 34.

L 213/32

(8)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ar trebui prevzut posibilitatea derogrii de la obligati


vitatea nregistrrii deintorilor de animale pstrate n
scopuri personale i, pentru a putea fi luate n consi
derare anumite cazuri speciale, posibilitatea derogrii de
la procedurile de inere a registrelor.

8.8.2008

(b) exploataie nseamn orice unitate, orice construcie sau, n


cazul unei cresctorii n aer liber, orice loc n care sunt
inute, crescute sau unde se lucreaz cu animale;

(c) deintor nseamn orice persoan fizic sau juridic


responsabil de animale, chiar i numai temporar;
(9)

(10)

(11)

(12)

n cazul animalelor a cror marc a devenit ilizibil sau a


fost pierdut ar trebui aplicat o nou marc pentru a se
putea stabili o legtur cu marca precedent.

Prezenta directiv nu ar trebui s afecteze condiiile


specifice prevzute de Decizia 89/153/CEE a Comisiei
din 13 februarie 1989 privind corelarea dintre probele
prelevate pentru examinarea reziduurilor, animalele de la
care provin acestea i exploataiile de origine (1) sau orice
norme de aplicare relevante stabilite n conformitate cu
Directiva 91/496/CEE.

Ar trebui prevzut o procedur de gestionare n vederea


adoptrii oricror dispoziii necesare de punere n
aplicare a prezentei directive.

Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere obliga


iilor statelor membre privind termenele de transpunere
n dreptul intern a directivei menionate n anexa I
partea B,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1
Prezenta directiv stabilete cerinele minime n materie de iden
tificare i nregistrare a procinelor, fr s aduc atingere
normelor comunitare mai detaliate care ar putea fi adoptate
n vederea eradicrii sau a controlului bolilor.

Prezenta directiv se aplic fr s aduc atingere Deciziei


89/153/CEE i dispoziiilor de punere n aplicare stabilite n
conformitate cu Directiva 91/496/CEE.

(d) autoritate competent nseamn autoritatea central a unui


stat membru, avnd competene pentru a efectua controalele
sanitar-veterinare, sau orice alt autoritate creia i-a delegat
aceast competen n scopul punerii n aplicare a prezentei
directive;

(e) schimburi nseamn schimburile comerciale astfel cum


sunt definite la articolul 2 punctul 3 din Directiva
90/425/CEE.

Articolul 3
(1)

Statele membre se asigur c:

(a) autoritatea competent dispune de o list actualizat


coninnd toate exploataiile de pe teritoriul su care dein
animalele aflate n domeniul de aplicare al prezentei
directive, n care s fie menionai deintorii animalelor;
exploataiile respective trebuie meninute pe lista respectiv
timp de trei ani dup eliminarea animalelor din exploataie.
Respectiva list indic, de asemenea, marca sau mrcile
utilizate pentru identificarea exploataiei n conformitate
cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf i cu articolul 8;

(b) Comisia i autoritatea competent pot avea acces la toate


informaiile obinute n temeiul prezentei directive.

(2)
Statele membre pot fi autorizate, n conformitate cu
procedura menionat la articolul 18 din Directiva
90/425/CEE, s exclud din lista prevzut la alineatul (1)
litera (a) din prezentul articol persoanele fizice care dein un
singur animal pentru propria folosin sau propriul consum, ori
pentru a ine seama de mprejurri speciale, cu condiia ca acest
animal s fie supus, naintea oricrei deplasri, controalelor
prevzute n prezenta directiv.

Articolul 2
n sensul prezentei directive se aplic urmtoarele definiii:

(a) animal nseamn orice animal din familia Suidae, cu


excepia procilor mistrei astfel cum sunt definii la
articolul 2 litera (b) din Directiva 2001/89/CE a Consiliului
din 23 octombrie 2001 privind msurile comunitare pentru
controlul pestei porcine clasice (2);
(1) JO L 59, 2.3.1989, p. 33.
(2) JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directiv modificat ultima dat prin
Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

Articolul 4
(1)
Statele membre se asigur c orice deintor care
figureaz pe lista prevzut la articolul 3 alineatul (1) litera (a)
pstreaz un registru privind numrul de animale prezente n
exploataia sa.

Acest registru cuprinde o eviden actualizat a deplasrilor


(numrul de animale implicate n fiecare operaiune de intrare
i ieire) cel puin n funcie de fluxurile minime i precizeaz,
dup caz, originea sau destinaia animalelor i data deplasrilor.

8.8.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Marca de identificare aplicat n conformitate cu dispoziiile


articolelor 5 i 8 se menioneaz de fiecare dat.
n cazul porcilor de ras pur i al porcilor hibrizi nscrii ntrun registru genealogic, n conformitate cu Directiva 88/661/CEE
a Consiliului din 19 decembrie 1988 privind normele
zootehnice care se aplic animalelor reproductoare din specia
porcin (1), poate fi recunoscut, n conformitate cu procedura
menionat la articolul 18 din Directiva 90/425/CEE, un sistem
de nregistrare alternativ bazat pe o identificare individual a
animalelor n cazul n care acesta ofer garanii echivalente cu
cele oferite de registru.

(2)

Statele membre se asigur c:

(a) orice deintor de animale furnizeaz autoritii competente,


la cererea acesteia, orice informaie privind originea, identi
ficarea i, dac este cazul, destinaia animalelor pe care le-a
avut, deinut, transportat, comercializat sau sacrificat;

(b) orice deintor de animale ce urmeaz a fi transportate ctre


o pia sau centru de regrupare sau de la acestea prezint
operatorului de pe pia sau din centrul de regrupare, care
deine animalele cu titlu temporar, un document cu
informaii detaliate privind aceste animale.

Operatorul poate utiliza documentele obinute n confor


mitate cu primul paragraf pentru a respecta obligaiile
prevzute la alineatul (1) al treilea paragraf;

(c) registrele i informaiile sunt disponibile la exploataie i


puse la dispoziia autoritii competente la cererea acesteia,
pentru o perioad minim care urmeaz a fi stabilit de
autoritatea competent, dar care nu poate fi mai mic de
trei ani.

Articolul 5
(1)
Statele membre asigur respectarea urmtoarelor principii
generale:

(a) mrcile de identificare trebuie aplicate nainte ca animalele


s prseasc exploataia n care s-au nscut;

(b) nici o marc nu poate fi ndeprtat sau nlocuit fr auto


rizaia autoritii competente.

n cazul n care o marc a devenit ilizibil sau a fost


pierdut, se aplic o nou marc, n conformitate cu dispo
ziiile prezentului articol;
(1) JO L 382, 31.12.1988, p. 36. Directiv modificat ultima dat prin
Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

L 213/33

(c) deintorul trebuie s nscrie orice nou marc n registrul


menionat la articolul 4 astfel nct s se poat stabili o
legtur cu marca aplicat anterior.

(2)
Animalele trebuie marcate ct mai repede posibil i, n
orice caz, nainte de a prsi exploataia cu ajutorul unei crotalii
sau a unui tatuaj care s permit asocierea acestor animale cu
exploataia din care provin, precum i efectuarea trimiterii la
lista menionat la articolul 3 alineatul (1) litera (a), orice
document nsoitor trebuind s menioneze aceast marc.

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (c) al doilea


paragraf din Directiva 90/425/CEE, statele membre pot aplica
propriile sisteme naionale n ceea ce privete deplasrile de
animale ce au loc pe teritoriul lor. Sistemele trebuie s
permit identificarea exploataiei din care provin animalele i
a exploataiei unde s-au nscut. Statele membre notific
Comisiei sistemele pe care acestea intenioneaz s le
introduc n acest scop. n conformitate cu procedura
menionat la articolul 18 din Directiva 90/425/CEE, unui stat
membru i se poate cere modificarea sistemului su n cazul n
care acesta nu este conform cu respectiva cerin.

Animalele care au o marc temporar de identificare a unui lot


trebuie nsoite, pe parcursul deplasrii, de un document care
permite determinarea originii, a proprietarului, a locului de
plecare i a destinaiei lor.

Articolul 6
(1)
n cazul n care autoritatea competent a statului membru
de destinaie decide s nu pstreze marca de identificare care a
fost atribuit n exploataia de origine, toate cheltuielile privind
nlocuirea mrcii sunt suportate de autoritatea respectiv. n
cazul n care marca a fost nlocuit n aceste condiii, trebuie
s se poat stabili o legtur ntre identificarea atribuit de
autoritatea competent a statului membru de expediere i
noua identificare atribuit de autoritatea competent a statului
membru de destinaie; aceast legtur se nscrie n registrul
prevzut la articolul 4.

Se interzice recurgerea la posibilitatea prevzut la primul


paragraf n cazul animalelor destinate sacrificrii care sunt
importate n temeiul articolului 8 fr a avea o nou marc
n conformitate cu articolul 5.

(2)
n cazul n care animalele au fcut obiectul schimburilor
comerciale, autoritatea competent a statului membru de
destinaie poate recurge, n sensul aplicrii dispoziiilor arti
colului 5 din Directiva 90/425/CEE, la dispoziiile articolului
4 din Directiva 89/608/CEE pentru a obine informaii n
legtur cu animalele, eptelul de origine i orice deplasare a
acestora.

L 213/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.8.2008

Articolul 7

Articolul 10

Statele membre se asigur c orice informaie privind deplasarea


animalelor nensoite de un certificat sau de un document
solicitat de legislaia sanitar-veterinar sau zootehnic este
pstrat pentru a fi prezentat autoritii competente, la
cererea acesteia, ntr-un interval de timp minim care urmeaz
a fi stabilit de ctre aceasta.

Comisiei i sunt comunicate de statele membre textele princi


palelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezenta directiv.

Articolul 8
Orice animal importat dintr-o ar ter care a trecut controalele
prevzute de Directiva 91/496/CEE i care rmne pe teritoriul
Comunitii este identificat cu ajutorul unei mrci n confor
mitate cu dispoziiile articolului 5 din prezenta directiv n
termen de 30 de zile de la efectuarea controalelor respective
i n orice caz nainte de deplasarea acestora, cu excepia cazului
n care exploataia de destinaie este un abator situat pe teri
toriul autoritii competente responsabile cu controalele sanitarveterinare, iar animalul este efectiv sacrificat n timpul celor 30
de zile.
Este necesar s se poat stabili o legtur ntre identificarea
stabilit de ara ter i identificarea atribuit de statul
membru de destinaie. Aceast legtur se nscrie n registrul
prevzut la articolul 4.

Articolul 11
Directiva 92/102/CEE, astfel cum a fost modificat prin actele
prevzute n anexa I partea A, se abrog, fr a aduce atingere
obligaiilor statelor membre cu privire la termenele de trans
punere n dreptul intern a directivelor prevzute n anexa I
partea B.
Trimiterile la directiva abrogat se neleg ca trimiteri la prezenta
directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de coresponden
din anexa II.
Articolul 12
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 13
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Articolul 9
Statele membre iau msurile administrative i/sau penale
necesare n vederea sancionrii oricrei nclcri a legislaiei
sanitar-veterinare comunitare n cazul n care se constat c
marcarea sau identificarea animalelor sau inerea registrelor
prevzute la articolul 4 nu a fost efectuat n concordan cu
cerinele prezentei directive.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2008.


Pentru Consiliu
Preedintele
M. BARNIER

8.8.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/35

ANEXA I
PARTEA A
Directiva abrogat i lista modificrilor ulterioare ale acesteia
(menionate la articolul 11)
Directiva 92/102/CEE a Consiliului
(JO L 355, 5.12.1992, p. 32)
Punctul V.E.I.4.6 din anexa I la Actul de aderare din 1994
(JO C 241, 29.8.1994, p. 21)
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8)

numai articolul 15

PARTEA B
Lista termenelor de transpunere n dreptul intern
(menionate la articolul 11)
Directiva

Data limit pentru transpunere (1)

92/102/CEE

31.12.1993 (2)
31.12.1995 (3)

(1) Stabilirea datei de expirare a perioadei de transpunere n dreptul intern la 1 ianuarie 1994 nu aduce atingere eliminrii controalelor
sanitar-veterinare la frontier prevzute de Directiva 90/425/CEE [a se vedea articolul 11 alineatul (3) din Directiva 92/102/CEE].
(2) n ceea ce privete cerinele referitoare la porcine [a se vedea articolul 11 alineatul (1) prima liniu din Directiva 92/102/CEE].
(3) Pentru Finlanda, pentru cerinele impuse pentru bovine, porcine, ovine i caprine [a se vedea articolul 11 alineatul (1) a doua liniu din
Directiva 92/102/CEE].

RO

L 213/36

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.8.2008

ANEXA II
TABEL DE CORESPONDEN

Directiva 92/102/CEE

Prezenta directiv

Articolele 1, 2 i 3

Articolele 1, 2 i 3

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) literele (a), (b) i (c)

Articolul 5 alineatul (1) literele (a), (b) i (c)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolele 6-9

Articolele 6-9

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Anexa I

Anexa II