Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________

5 februarie 2016

EvaluaresumativCLR
SemestrulIClsPreg.

1. Coloreazliteracorespunztoaresunetuluiiniialalcuvntuluicaredenumeteimaginea.
2. Scriencerculecifracareindicnumruldesilabealcuvntului.

T L

E U V

S T U

E L

U L E

3. Reprezintgrafic,dupmodel,cuvintele,silabelesisunetele.
4. Coloreazcerculcorespunztorsunetuluiscrisculiterlngimagine.

5. Transcrie cuvintele cu litere mari de tipar:


__________________

Matei

__________________

__________________

Sorina

__________________

__________________

Vasile

__________________

6. Citeste si deseneaz:

soare

mtur

avion

7. Descopercuvinteleascunsepearipilefluturasilor,apoiscrieleculiteremaridetipar:

rat

te

co

________________
e

________________

lo

s
el

______________________
______________________

su

v
e

________________
________________

8. Citestepropozitia.Unestecuoliniepropozitiacuimagineacorespunztoare.

Vic are camion.

Remus scrie tema.

Toma e cu sania.

9. Ascult cu atenie textul urmtor:


nvacan
Lucasiprietenullui,Sorin,auplecatnvacanlamunte.Pnacoloaucltoritcu
trenul.nfiecareziseddeaucuschiurilepeprtie.ntrozi,peprtie,aaprutocprioar.
Saopritoclip,apoiafugitnpdure.
Dupcincizile,copiiisauntorsacasfericiti.
Coloreazcasetelecarereprezintrspunsulcorect:
a) Copiii au cltorit cu

b) Pe prtie se ddeau cu

c) pe prtie a aprut

Cum te simti dup


test? Coloreaz!
5februarie2016

EvaluaresumativCLR
SemestrulIClsPreg.

1. Competentespecifice
1.1.Identificareasemnificatieiunuimesajscurt,petemefamiliare,rostitclarsirar
1.3.Identificareasunetuluiinitialsi/saufinaldintruncuvnt,asilabelorsiacuvintelordinprop.
rostiteclarsirar
3.1.Recunoastereaunorcuvinteuzuale,dinuniversulapropiat,scriseculiteremarisimicide
tipar
4.1.Trasareaelementelorgraficesiacontururilorliterelor,folosindresursevariate

2. Indicatori

Compe
tenta

Performanta
Itemul
Realizat

ncursde
realizare

1.3

I.1.Coloreazliteracorespunztoaresunetuluiiniialal
cuvntuluicaredenumeteimaginea.

45situatii

13situatii

1.3

I.2. Scrie cifra corespunztoare numrului de silabe al


cuvntului.

45situatii

13situatii

4.1

I.3.Reprezintgrafic,dupmodel,cuvintele,silabelesi
sunetele.

23situatii

1situatie

1.3

I.4.Coloreazcerculcorespunztorsunetuluiscriscu
literlngimagine.

23situatii

1situatie

4.1

I.5.Transcriecuvintescriseculiteremicidetipar

3cuvinte

12cuvinte

1.3

I.6.Citestesireprezintprindesencuvntulcitit

34cuvinte

12cuvinte

4.1

I.7.Ordoneazsilabelencuvinte

23cuvinte

1cuvnt

3.1

I.8.Realizeazcorespondentaimaginepropozitie

23situatii

1situatie

1.1

I.9.Demonstreazntelegereaunuimesajoral

23situatii

1situatie

REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:R(realizat),ICR(ncursderealizare)

Nr.
crt

Numeleiprenumele

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Observatii:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________