Sunteți pe pagina 1din 26

ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207

Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908


Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009


AL TRIBUNALULUI ARAD ŞI AL INSTANŢELOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA
TERITORIALĂ A ACESTUIA

1. Misiunea instituţiei publice şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de


raportare

Puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu celelalte puteri ale


statului, având atribuţii proprii exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu
principiul constituţional al independenţei şi al inamovibilităţii, judecătorilor. Instanţele
judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, precum şi celorlalte drepturi şi interese legitime deduse
judecăţii, fără privilegii şi discriminări.
Obiectivul principal şi permanent constă în îmbunătăţirea imaginii instanţelor
judecătoreşti şi pronunţarea unor hotărâri temeinice şi legale. Alături de acest obiectiv
principal, în cursul anului 2009 au mai fost urmărite obiective de ordin administrativ, de
ordin profesional şi obiective privind implementarea, măsurilor şi dispoziţiilor legale
pentru realizarea strategiei de reformă a justiţiei.
Astfel, în perioada de raportare s-a urmărit îmbunătăţirea dotărilor materiale,
îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, judecarea cu celeritate a. cauzelor, decelerarea
cauzelor ce conduc la tergiversarea soluţionării, perfecţionarea, profesională a
judecătorilor şi întregului personal de specialitate, diminuarea birocraţiei şi asigurarea
transparenţei, garantarea supremaţiei legii, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor.
De asemenea, s-a urmărit cu precădere atingerea obiectivelor strategiei de
reformă în justiţie, instanţele din judeţul Arad participând activ şi concret la:
implementarea programului ECRIS pentru distribuirea aleatorie a cauzelor, unificarea
practicii judiciare, reducerea numărului de dosare pe rolul instanţelor de judecată,
continuarea procesului de informatizare a instanţelor, asigurarea operativă şi legală a
asistenţei judiciare gratuite.

1
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

2. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare

Instanţele din raza TRIBUNALULUI ARAD, respectiv tribunalul şi cele 5


judecătorii (Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Lipova, Judecătoria
Chişineu-Criş şi Judecătoria Gurahonţ), au avut pe rol în anul 2009, un număr total de
44.491 dosare.

Nr. Volumul total de activitate


INSTANŢA
Crt. 2005 2006 2007 2008 2009
1. 8168 11192 10571 11513 13224
TRIBUNALUL ARAD
2. JUDECĂTORIA 17495 19686 16860 16870 21675
ARAD
3. JUDECĂTORIA 1894 1748 2214 2274 2330
LIPOVA
4. 1617 1779 2023 2140 2294
JUDECĂTORIA CRIŞ
5. 3938 5011 3323 4158 3619
JUDECĂTORIA INEU
6. JUDECĂTORIA 1153 1363 1360 1518 1349
GURAHONŢ
TOTAL 34265 40779 36351 38473 44491

O simplă analiză comparativă pe ultimii 5 ani de zile, relevă o reluare curbei


ascendente în ceea ce priveşte volumul de cauze la instanţele arădene, la nivelul tuturor
instanţelor constatându-se o creştere a volumului de activitate cu peste 6.000 de cauze.
Cu referire exclusivă la activitatea Tribunalului Arad, cuprinzând cele 4 secţii ale
sale (secţia civilă, secţia penală, secţia comercială, secţia de contencios administrativ şi
fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale) situaţia se prezintă în felul următor:

2
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei

2008 562 3.167 3.729 3.148 227 581

2009 581 2.326 2.907 2.345 190 562

SECŢIA CIVILĂ
I. VOLUM TOTAL DE ACTIVITATE

II. VOLUM DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei
FOND 2008 333 1.029 1.362 1.151 86 211
APEL 2008 91 484 575 424 65 151
RECURS 2008 138 1.654 1.716 1.573 76 219
FOND 2009 211 777 988 700 79 288
APEL 2009 151 491 642 535 39 107
RECURS 2009 219 1.058 1.277 1.110 72 167

III. MINORI

ANUL Stoc anterior Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 29 466 495 463 5 32

2009 32 521 553 509 5 44

IV. VOLUM DE ACTIVITATE PE OBIECT


3
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

- Acţiuni de expropriere – 35 – soluţionate 16 – admise 14;


- Cereri de încuviinţare a adopţiei interne – 98 – soluţionate 92 – admise 90;
- Măsuri de protecţie specială faţă de minori – plasament – 255 – soluţionate 237 –
admise 235.
- Divorţuri la nivelul judeţului Arad – 2008 – 1.380
– 2009 – 1.451;
- Legea 221/2009 – înregistrate în cursul anului 2009 – 66 – soluţionate 0
- înregistrate în cursul anului 2010 – 103

Cea mai mare sumă acordată de Tribunalul Arad, cu titlu de despăgubiri, în temeiul
Legii nr. 221/2009 – 500.000 euro – deţinutul politic a fost executat.

Exemplificativ, alte sume acordate de Tribunalul Arad:


- 300.000 euro – pt. 8 ani închisoare – definitivă prin Decizia CAT;
- 250.000 eruro – pt. 15 ani muncă silnică şi 5 ani degradare civică;
- 250.000 euro - pt. 20 ani închisoare, eliberat după 5 ani;
- 270.000 euro - pt. 15 ani de muncă silnică şi 10 ani degradare civică;
- 275.000 euro – pt. muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii pentru uneltire
împotriva securităţii interne şi externe a RPR;
- 300.000 euro – pt. 8 ani închisoare şi deportarea cu domiciliu obligatoriu;
- 50.000 euro - 2 ani închisoare pentru nedenunţare;
- 50.000 euro – pentru deportare cu domiciliu obligatoriu.

SECŢIA PENALĂ

I. VOLUM TOTAL DE ACTIVITATE

Anul Stoc Anterior Intrate în Total Soluţionate Stoc la sfârşitul


cursul perioadei
perioadei
2008 152 1.363 1.515 1.385 130

2009 130 1.423 1.553 1.359 194

4
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

II. VOLUM DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei
PI 2008 77 477 554 493 4 61
APEL 2008 43 359 402 364 1 38
RECURS 2008 32 527 557 528 2 31
PI 2009 61 470 531 456 1 75
APEL 2009 38 368 406 360 0 46
RECURS 2009 31 585 606 543 0 73

III. MINORI

ANUL Stoc anterior Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 2 26 28 26 0 2

2009 2 28 30 27 0 3

Volum de activitate pe obiect:

1. infracţiuni de omor: total 18 cauze, soluţionate 13 – pedeapsa cea mai


grea aplicată – 20 de ani închisoare cu executare - omor deosebit de grav
– dosar nr. 3297/108/2009 – hotărâre definitivă – infractor primar.
Prin rechizitoriu, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, în data de 9.06.2009, pe
fondul consumului de alcool, i-a solicitat victimei P. E., mătuşa sa, o sumă de bani, fiind
refuzat de aceasta a lovit-o de mai multe ori cu o toporişcă în cap, victima în stare de
inconştienţă, fiind transportată la spital, unde a decedat ulterior.

2. trafic de persoane: total 1 – soluţionate 1 – 2 inculpaţi – condamnaţi la 6 ani


închisoare cu executare;
3. trafic de droguri: - total 12 – soluţionate 10
5
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

i. cea mai mică cantitate de droguri – 174 gr canabis - trafic. –


pedeapsa aplicată 6 ani închisoare cu executare – hotărâre
definitivă.
ii. cea mai mare cantitate de droguri – 4,14 kg heroină – inculpaţi 2
cetăţeni bulgari şi 2 cetăţeni români – condamnaţi la 15 ani
închisoare cu executare – hotărâre definitivă .
4. infracţiuni de corupţie:
a. Legea nr. 78/2000 – total 1 – soluţionate 0 – dosarul în care este acuzat
de fapte de corupţie Primarul Municipiului Arad – înaintat la Curtea
Constituţională de 2 ori – înregistrat pe rolul Tribunalului Arad în luna
octombrie 2007 – înaintat la Curtea Constituţională în luna ianuarie 2008,
restituit Tribunalului Arad în luna octombrie 2008 – înaintat a doua oară
la Curtea Constituţională în luna noiembrie 2008 – restituit Tribunalului
Arad în luna octombrie 2009;
b. Luare de mită – total 1 – soluţionate 0;
c. Dare de mită – total 1 – soluţionate 0;
d. Trafic de influenţă – total 2 – soluţionate 1 – prescripţia executării
pedepsei (pedeapsa aplicată 3 ani închisoare cu executare) – constatat
prescripţia.
5. interceptări: - solicitate 47, admise 33 - 14 respinse;
-30 dosare formate – 2 autorizaţii au fost emise în acelaşi dosar
în continuare.
- Obiectul dosarelor în care au fost emise autorizaţii: crimă
organizată, trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni de
corupţie, care nu intră în competenţa DNA.

6. percheziţii: - total 52 - admise – 52 ;


7. crima organizată – total 8– declinat competenţa 1 – soluţionate – 4
- călăuzire în vederea trecerii frauduloase a frontierei – pedeapsa aplicată 2
ani închisoare cu executare – hotărâre definitivă.
- înşelăciune, deţinere şi punere în circulaţie de monede false – pedeapsa
aplicată – 5 ani închisoare cu executare – hotărâre definitivă.
- trafic de persoane şi trafic de minori – 13 inculpaţi – pedepse aplicate: între
2 ani închisoare cu suspendare şi 8 ani închisoare cu executare – hotărâre
definitivă.

SECŢIA COMERCIALĂ

6
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

VOLUM DE ACTIVITATE PE OBIECT

1. Cereri de somaţie de plată – 211 – soluţionate 164;


2. Acţiuni în pretenţii – 105 – soluţionate 56;
3. cereri de dizolvare – 1.659 – soluţionate 1.659 – admise 1.119;
4. cereri de reorganizare sau insolvenţă – 1.844 - admise 425

I. VOLUM TOTAL DE ACTIVITATE

ANUL Stoc anterior Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 760 2.843 3.603 2.661 233 992

2009 992 3.801 4.793 3.453 215 1.340

II. SINDIC

ANUL Stoc anterior Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 339 632 971 262 140 709
2009 709 1135 1844 834 114 1010

Creştere la cauzele intrate în sindic cu 79,58% iar la volumul de activitate cu 89,91%

III. COMERCIALE FĂRĂ SINDIC

ANUL Stoc anterior Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 421 2211 2632 2349 93 283
2009 283 2666 2949 2619 101 330

7
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

IV. VOLUM DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE


ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la
ANUL Stoc anterior
Intrate în cursul
Total Soluţionate Suspendate Stoc la sfârşitul
anterior cursul perioadei sfârşitul perioadei
PI 2008 perioadei
692 2275 2967 2030 213
perioadei 937
APEL
2008 0 2008 1.002 2 1.002 6 517 8 104 7 431 1 1
RECURS 2008 66 562 628 574 19 54
PI
2009 431 2009 1.144937 3407 1.0034344
1.273 3023067 572 195 1277
APEL 2009 1 9 10 9 1 1
RECURS 2009 54 385 439 377 19 62

Secţia de Contencios administrativ

Volum total de activitate

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 0 2.666 2.666 1.757 218 909

2009 909 3.062 3.971 2.924 396 1.047

Volum de activitate pe materii


Litigii de muncă:

Contestaţii la stabilirea pensiilor – 263

8
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

Litigii de muncă – 1.273 – soluţionate 1.003

Contencios administrativ

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei
2008 0 1.664 1.664 1.186 114 478

2009 478 1.918 2.396 1.921 94 475


-
-
Anulare hotărâri de consiliu – 373
- Curtea de conturi – hotărâri din domeniul fiscal - 375

Volum de activitate pe stadii procesuale

9
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

ANUL Stoc Intrate în Total Soluţionate Suspendate Stoc la


anterior cursul sfârşitul
perioadei perioadei
FOND 2008 0 953 953 614 107 339

RECURS 2008 0 711 711 572 7 139

FOND 2009 339 952 1.205 951 86 340

RECURS 2009 139 966 1.097 970 8 135

Pe rolul Tribunalului Arad Secţia Contencios administrativ şi fiscal – litigii de


muncă şi asigurări sociale - în cursul anului 2009, au fost înregistrate două cauze, având
ca obiect anulare decizie de impunere, formulate de către consilieri locali, prin care
reclamanţii a chemat în judecată pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Arad, solicitând anularea ca nelegală şi netemeinică a deciziei de impunere emisă
de pârâtă; obligarea pârâtei la plata în continuare a indemnizaţiei de şomaj.
În motivarea acţiunilor, reclamanţii au arătat că prin deciziile emise de Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad s-a dispus recuperarea sumelor
reprezentând indemnizaţie de şomaj acordată necuvenit reţinându-se că ar fi beneficiat
de indemnizaţie de şomaj la care nu avea dreptul întrucât au fost angajaţi pe perioadă
determinată la o primărie din jud. Arad.
Tribunalul Arad a respins ca neîntemeiate acţiunile formulate de către reclamanţi.
De asemenea, pe rolul Tribunalului Arad au mai fost înregistrate cauze având ca
obiect drepturi băneşti formulate de către directorii de şcoli şi grădiniţe, prin care au
solicitat instanţei să dispună obligarea unităţilor de învăţământ la plata sumelor ce
reprezintă diferenţa dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite arătând că,
începând cu data de 01.01.2008, salarizarea pentru directorii unităţilor de învăţământ se
calculează la nivelul maxim al funcţiei didactice deţinute la care se adaugă o
indemnizaţie de conducere de până la 50%, conform art.51 al.1 şi al.11 din Legea
nr.128/1997, modificată prin Legea nr.349/2004, cu toate acestea, salarizarea s-a făcut cu
încălcarea acestor prevederi legale, în sensul că s-au calculat drepturile salariale la
salariul de bază al funcţiei didactice îndeplinite, gradul didactic şi vechimea recunoscută
în învăţământ şi nu la nivelul maxim al salariului de bază al funcţiei didactice.
Tribunalul a respins ca neîntemeiate acţiunile formulate de reclamanţi.
Alte sporuri solicitate în instanţă de către angajaţii unor instituţii:
- cota anuală de gaz, ajutorul toamnă - iarnă, prime Paşti şi Crăciun;
- 7 lei/zi, contravaloarea unei mese calde,
10
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

- un salariu de bază pentru naşterea fiecărui copil,


- indemnizaţia în caz de pensionare,
- indemnizaţia de instalare, indemnizaţia aferentă zilelor de concediu de odihnă,
- sporul de 15% pentru muncă nenormată,
- sporuri pentru condiţii grele, deosebit de periculoase, pentru condiţii cu încordare
psihică pentru munca în zonele rurale ori izolate;
- sporul pentru zilele lucrate sâmbăta şi duminica şi în sărbătorile legale;
- tichete de masă.

Stoc dosare instanţe 2009 şi 2010


- 2009 stoc anterior - preluat din anul 2008 – judecătorii – 5.288 cauze
- tribunal – 2.612 cauze
TOTAL – 7.900 CAUZE
- 2010 stoc anterior – preluat din anul 2009 – judecătorii – 5.882 cauze
- tribunal – 3.143 cauze
TOTAL – 9.025 CAUZE

Cauze înregistrate în primele trei luni ale anului 2010 la Tribunalul Arad:
- Secţia comercială – 881 cauze:
- Secţia civilă – 909 cauze;
- Secţia penală - 392 cauze;
- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – litigii de muncă – 1.106 cauze.

Cauze mai vechi de 1 an Tribunalul Arad


– Secţia civilă - 63 cauze;
- Secţia penală – 7 cauze;
- Secţia Comercială – 399 cauze:
- Secţia de contencios administrativ - 71
- Cauze soluţionate în recurs, mai vechi de 6 luni:

– Secţia civilă - 14 cauze;


11
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

- Secţia penală – 3 cauze;


- Secţia Comercială – 6 cauze:
Secţia de contencios administrativ - 2

3. Programele desfăşurate şi modul de raportare a acestora la obiectivele instituţiei


Strategia de reformă a justiţiei

Aplicaţia utilizată în repartizarea aleatorie a cauzelor la nivelul Tribunalului Arad


şi a judecătoriilor arondate este aplicaţia informatică Ecris care se utilizează, de la data la
care a fost implementată în întreaga ţară, la nivelul Tribunalului Arad existând încă din
anul 2004 o reţea de computere care a permis implementarea aplicaţiei Ecris sub toate
aspectele.
Completele de judecată au fost stabilite pe baza propunerilor formulate de
preşedintele de secţie, avizate de colegiul de conducere al tribunalului, iar completele
specializate au fost aprobate la propunerea colegiului de conducere de către secţia de
judecători a C.S.M.
Principala problemă care persistă, este aceea că sistemul de repartizare aleatorie nu
ţine seama de gradul de complexitate a cauzelor, generând în timp inechităţi.
Pentru eliminarea acestor diferenţe s-a recurs la o evaluare periodică, prin date
statistice (număr de şedinţe, număr de dosare rulate pe materii, număr de hotărâri
pronunţate-pe materii etc.) ce a permis evitarea repartizării disproporţionate a cauzelor.
12
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

Prin utilizarea posibilităţilor oferite de Regulamentul de ordine interioară al


instanţelor ori, în lipsa unor dispoziţii regulamentare, prin solicitări exprese adresate
conducerii instanţei, s-a intervenit în procesul de repartizare aleatorie, exclusiv în limitele
permise de principiile regulamentului pentru:
- blocarea înregistrării de cauze noi la completele ce urmează să se desfiinţeze;
- repartizarea ciclică a cauzelor de primă instanţă rămase nesoluţionate prin
pensionarea judecătorului titular;
- blocarea temporară a înregistrării de cauze noi la completul de apel rezultat din
reunirea judecătorilor rămaşi în serviciu după pensionarea colegilor de complet cu care
până atunci formau două complete de apel, având în vedere că pentru respectarea
principiului continuităţii cei doi judecători rămaşi au preluat practic cauzele de la două
complete de apel.
În continuare, respectarea dispoziţiilor art. 98 alin. 7 din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor, ce impun soluţia de rotaţie la soluţionarea incidentelor
procedurale, creează dificultăţi în desfăşurarea şedinţei de judecată, fiind anevoios de
stabilit şi de urmărit ordinea înregistrării incidentelor procedurale, dar şi rotirea
judecătorilor aflaţi în planificarea de permanenţă.
În cursul anului 2009 activitatea de unificare a practicii judiciare a continuat
potrivit dispoziţiilor secţiunii a IV-a din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor
aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a CSM, astfel cum a fost completat prin Hotărârea
nr. 46 din 1 februarie 2007 a CSM, precum şi în baza adresei nr. 620/23.04.2008 a
Preşedintelui Curţii de Apel Timişoara.
Prevenirea practicii neunitare la nivelul secţiilor s-a realizat în mod operativ de
către preşedinţii de secţie care, în exercitarea atribuţiei regulamentare de coordonare a
activităţii de unificare a practicii judiciare la nivelul secţiei anunţă colectivul de
judecători că au fost înregistrate cauze ce privesc aceeaşi problemă litigioasă, la mai
multe complete de judecată, invitând judecătorii să studieze problema juridică nou
ivită,precum şi posibilitatea conexării,ulterior urmând discutarea problemei de drept în
şedinţa de secţie.
Pe lângă dezbaterile organizate cel puţin lunar la nivelul secţiei, în cursul anului
2008, în mod centralizat la nivelul Tribunalului Arad, au fost organizate lunar (în ultima
zi de vineri a fiecărei luni) şedinţe de învăţământ profesional, în care s-au dezbătut
probleme controversate din doctrina sau practica judiciară, şi alte aspecte ce au generat
practică neunitară la nivelul instanţelor.
Un factor important în unificarea practicii judiciare, l-a constituit şi în cursul anului
2009 pronunţarea unui număr însemnat de decizii privind recursuri în interesul legii de

13
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

către Înalta Curte de Justiţie, astfel că numeroase probleme interpretate diferit şi-au găsit
o rezolvare unitară la nivel naţional.
De asemenea, începând cu anul 2009, judecătoriile arondate au acces la hotărârile
pronunţate de Tribunalul Arad prin reţeaua informatizată a instanţei.
Este de menţionat că uniformizarea practicii propriei instanţe nu se poate face fără
a ţine cont de principiul independenţei judecătorilor şi de principiul neimixtiunii în
activitatea de judecată.
Din perspectiva progreselor înregistrate în privinţa calităţii, apreciem că încă nu se
poate discuta despre realizări semnificative. Dacă informatizarea instanţelor a adus fără
îndoială un salt, inclusiv sub aspectul calităţii, totuşi acest proces nu poate să reprezinte
în concret decât o piatră de temelie pe care să se sprijine calitatea actului de justiţie în
viitor. Despre calitatea actului de justiţie ca rezultat al unei activităţi de un an, se va putea
vorbi în termeni reali şi decenţi la un moment în care legislaţia va deveni coerentă şi
stabilă, resursele umane şi materiale vor fi direct proporţionale cu volumul de activitate al
instanţelor, iar sistemul de asigurare a unei practici unitare la nivel naţional va fi
funcţional cu adevărat.
Se constată o creştere a responsabilizării judecătorilor în ceea ce priveşte
activitatea de redactare a hotărârilor judecătoreşti, mai ales la instanţele de fond, cu
ample trimiteri la dispoziţiile convenţiei europene şi jurisprudenţa CEDO, respectiv la
regulamentele europene şi jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg.
Garantarea accesului liber la justiţie va constitui încă mulţi ani o preocupare a
instanţelor şi a. factorilor implicaţi din punct de vedere decizional în sistemul judiciar,
tocmai pentru că accesul liber la justiţie constituie nu numai un principiu constituţional
dar şi un principiu fundamental garantat de Convenţia Europeană asupra drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale. Asigurarea accesului liber la justiţie impune nu
numai realizarea unui cadra legislativ coerent, care să. ofere garanţii procesuale pentru
exercitarea de către fiecare persoană a drepturilor prevăzute de lege, dar impune şi
informarea cetăţenilor cu privire la drepturile de care beneficiază, în raport de
reglementările în vigoare precum şi implementarea din punct de vedere administrativ-
execuţional al oricăror măsuri legislative luate în această privinţă.
Efectele modificărilor legislative:
În materie civilă, în luna iunie 2009 a intrat in vigoare Legea nr. 221/2009 privind
condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, act normativ cu caracter de noutate
pentru judecătorii secţiei civile şi care nu a fost însoţit de norme de aplicare. Cele 65 de
acţiuni întemeiate pe această lege, înregistrate în a ultima parte a anului 2009, nu au fost
soluţionate deoarece s-au ridicat probleme privind obţinerea unor informaţii de la

14
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

Asociaţia foştilor deţinuţi politici, de la casele de pensii si direcţiile teritoriale de munca


si cu privire la criteriile de stabilire a cuantumului concret al despăgubirilor. În afara
impactului asupra bugetului de stat, acest act normativ se alătură celorlalte legi reparatorii
edictate de către legiuitor după 1990, cu efecte asupra volumului de activitate al
instanţelor, cauzele prezentând complexitate din perspectiva dificultăţilor probatorii pe
care le implică şi a sumelor exorbitante cerute de reclamanţi, în lipsa unei practici
judiciare consacrate ori a unor norme de aplicare orientative privind modalităţile de
calcul al prejudiciului..
În Monitorul Oficial nr. 108 din 23 februarie 2009 a fost publicată decizia nr.
33/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie, pronunţată în recurs în interesul legii, cu privire la
acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
formulate după intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 şi soluţionate neunitar de instanţe,
situaţie care a impus o manieră de soluţionare a respectivelor dosare ce implică o analiza
aprofundată a stării de fapt prin prisma dispoziţiilor legii speciale si a Convenţiei
europene a drepturilor omului, fără a tranşa problema admisibilităţii acestor acţiuni într-o
maniera neechivocă, ceea ce a generat o temporizare a soluţionării cauzelor pentru
observarea noii orientări a practicii judiciare, iar uneori reluarea ciclului procesual din
cauza interpretărilor diferite a considerentelor respectivei decizii de către instanţele de
control judiciar faţă de instanţele de fond.
Prin Legea nr. 1 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989 au fost lămurite o serie de probleme de drept ce au
generat în trecut practică neunitară şi au prilejuit reluarea ciclului procesual privind
restituirea în natură a terenurilor aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect
restituirea preţului imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu
respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 si desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile, persoana căreia îi revine obligaţia de despăgubire a chiriaşilor
pentru îmbunătăţirile aduse imobilului retrocedat.
Prin O.U.G. nr. 42/2009 s-a reintrodus în Codul de procedură civilă procedura de
încuviinţare a executării silite, măsură care a influenţat în principal activitatea
judecătoriilor, în special a celor din municipiile reşedinţă de judeţ, dar într-o oarecare
măsură şi activitatea secţiei civile a tribunalului ca instanţă de recurs în materie.
Prin Legea nr.272 din 7 iulie 2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 212/2008 pentru
completarea şi modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru s-a
introdus - în contradicţie cu prevederile Codului de procedură civilă - obligativitatea

15
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

comunicării cu părţile a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în recurs, ceea ce a început să


greveze substanţial activitatea grefierilor de şedinţă, iar din punct de vedere financiar a
devenit o povară în plus pentru bugetul instanţei. Îndrăznim să apreciem că, în raport de
principiile generale de tehnică legislativă, această dispoziţie, în esenţa ei de natură
procesual civilă, nu îşi găseşte locul într-un act normativ de modificare a taxelor judiciare
de timbru.
Din acelaşi act normativ se remarcă taxarea cu un procent de 3% din valoarea
masei partajabile a cererilor de partaj, după ce anterior taxa era una fixă şi într-un
cuantum scăzut, modificare de natură a atrage înmulţirea solicitărilor de ajutor public
judiciar în baza O.U.G nr. 51/2008, cu efectele dilatorii ale acestei proceduri.
În materie penală, nu au existat modificări legislative semnificative şi de impact
asupra activităţii instanţei.
Totuşi au existat unele modificări legislative, ce se cuvine a fi amintite, cum ar fi:
abrogarea, prin Legea nr. 8 din 17 februarie 2009, a aliniatului 3 din art. 482 Cod
procedură penală, privind referatul de evaluare a minorului care nu mai are rolul de a
furniza organului judiciar date privind persoana minorului în perspectivă socială.
O altă modificare legislativă ce a survenit pe parcursul anului 2009, o reprezintă
modificarea art. 453 lit. a Cod procedură penală, prin Legea nr. 195 din 27 mai 2009
ce a permis o altă abordare a cazurilor de amânare/întrerupere a executării pedepsei
când sunt invocate motive medicale.
Suplimentar de modificările legislative, un important efect asupra activităţii
judiciare îl are Decizia nr. 783 din 12 mai 2009 pronunţată de Curtea
Constituţională, prin care a fost declarat neconstituţional art. I pct. 185 din Legea nr.
356/2006, pentru şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru
modificarea altor legi, precum şi recursurile pronunţate în interesul legii de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, hotărâri cu putere de lege, ce au contribuit la diminuarea
divergenţelor de opinii din practica judiciară.
În materie comercială, nu au existat modificări legislative semnificative, de natură
să producă vreun impact asupra activităţii instanţei.
Totuşi, trebuie amintită Legea nr. 277/2009, pentru modificarea şi completarea
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în vigoare din 17.07.2009, prin care, s-a
prevăzut un termen foarte scurt pentru soluţionarea cererilor debitorilor, având ca obiect
procedura insolvenţei, respectiv de 5 zile, conform art.27 alin (5) din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei.
Prin Legea nr.276 din 7 iulie 2009, privind aprobarea O.U.G nr.212/2008, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, a fost
modificat art.2 alin.11 din OUG nr. 212/04.12.2008 - cum era de altfel firesc pentru a se

16
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

evita o dublă plată a taxelor de timbru - în sensul că cererea privind repunerea părţilor în
situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind
declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.
În cadrul secţiei de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi
asigurărilor sociale, creşterea semnificativă a numărului cauzelor de contencios fiscal
având ca obiect restituirea taxei de poluare a fost determinată de modificările aduse
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule care iniţial a
fost modificată prin O.U.G. nr.218/2008 prin care s-a apreciat că instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod
nejustificat persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării anterior
datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei de poluare.
Luând în considerare aceste aspecte prin O.U.G. nr.7/2009 s-a apreciat că se
impune adoptarea unui nou cadru legislativ cu caracter reparator fundamentat şi pe criza
economică mondială, cu implicaţii în economia naţională şi la nivel de cetăţean după cum
s-a considerat că toate aceste elemente vizează interesul public, astfel că prin noua
O.U.G. s-a modificat art.8 din O.U.G. nr.50/2008 şi s-a stabilit că pentru autovehiculul
pentru care s-a plătit taxa în România şi care este scos ulterior din parcul auto naţional se
restituie valoarea reziduală a taxei calculată în raport cu prevederile legale în vigoare la
momentul înmatriculării autovehiculului în România.
În materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale s-a constatat de asemenea
creşterea semnificativă a litigiilor având ca obiect plata drepturilor salariale după data de
01.01.2009 conform prevederilor O.G. nr.10/2008 şi O.G. nr.15/2008 prin care s-au
prevăzut drepturi salariale peste nivelul celor prevăzute de O.G. nr.10/2007 şi O.G.
nr.11/2007, noua grilă de salarizare fiind superioară noilor acte de normative în domeniul
salarizării personalului bugetar şi al personalului din învăţământ.
Transparenţa activităţii unei instanţe constituie pilonul fără de care nu se poate
concepe nici o strategie de schimbare a opiniei publice asupra sistemului judiciar, scopul
fiind creşterea gradului de credibilitate a sistemului şi a gradului de încredere al
publicului larg în acesta.
În acest sens, una din direcţiile abordate de conducerea instanţei în cursul anului
2009 a fost aceea de a afişa o deschidere către public şi mai ales către reprezentanţii
mijloacelor de informare în masă, asupra aspectelor ce interesează în legătură cu sistemul
judiciar, privit în ansamblu şi cu activitatea instanţei, în particular.
În acest sens, Biroul de informare şi relaţii cu publicul a funcţionat cu orar
ce a inclus şi după-amiaza. Petiţiile adresate conducerii instanţei au fost rezolvate cu
maximă celeritate. Personalul auxiliar din cadrul compartimentelor care lucrează efectiv
cu publicul a fost instruit periodic în sensul abordării unei atitudini deschise şi

17
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

binevoitoare prin oferirea informaţiilor solicitate în limitele permise de regulament şi


legea de judiciară ce au fost aduse la cunoştinţa publicului prin postarea la loc vizibil a
extraselor din aceste acte normative.
Pe de altă parte, asigurarea transparenţei activităţii instanţei de judecată presupune
şi o respectare a tuturor normelor legale şi regulamentare care vin în sprijinul unei
informări corecte şi la timp a justiţiabilului cu privire la activitatea instanţei. În acest
sens, prin intermediul site-ului Tribunalului Arad, sunt aduse la cunoştinţa publicului
orice modificare în organizarea instanţei, biroul de informare şi relaţii cu publicul rezolvă
de îndată, ori în cel mai scurt timp posibil orice cerere adresată de un justiţiabil, cu
respectarea atât a principiilor Legii nr.544/2001 dar şi a dispoziţiilor legale privind
protecţia datelor cu caracter personal.
La nivelul tuturor instanţelor din Judeţul Arad, luând în considerare şi numirile în
funcţie realizate la finele anului 2009 de către CSM, pentru anul 2010, în ceea ce priveşte
posturile de judecător, precum şi transferurile aprobate, se constată;

Statul de funcţii şi de personal şi posturi vacante

Judecători Personal Personal Funcţionar Personal Total


auxiliar conex i publici contract.
TP V TP V TP V TP V TP V TP V
Tribun 31 7 50 6 7 0 7 1 5 2 100 16
al Arad
Judec. 30 0 52 9 5 0 0 0 0 0 87 9

18
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

Arad
Judec. 6 1 13 0 3 0 0 0 1 0 23 1
Ineu
Judec. 4 1 10 2 4 1 0 0 2 0 20 4
Lipova
Judec. 4 1 11 1 2 0 0 0 1 0 18 2
Chişine
u-Criş
Judec. 4 0 9 2 3 0 0 0 0 0 16 2
Guraho

Total 79 10 145 20 24 1 7 1 9 2 264 34
* TP – total posturi prevăzute în statul de funcţii şi de personal;
V - posturi vacante în prezent, în cea mai mare parte ca efect al pensionării anticipate şi
a interdicţiei organizării altor concursuri pentru ocuparea lor;

Sub aspectul gestionării resurselor umane în privinţa personalului auxiliar de


specialitate, greutăţile întâmpinate în cursul anului 2009 au fost legate de imposibilitatea
ocupării posturilor vacante de grefier, consecinţă a faptului că în reglementarea încă în
vigoare în perioada de referinţă - art.5 din Legea nr.567/2004 - recrutarea grefierilor se
face prin Şcoala Naţională de Grefieri din Bucureşti. Or, marea majoritate a absolvenţilor
acestei şcoli provin din trei judeţe ale ţării (Gorj, Olt şi Dolj) şi nu optează pentru
instanţele din Ardeal, cu atât mai puţin pentru instanţele din Judeţul Arad. Peste aceste
premise de ordin legislativ s-a suprapus încetarea activităţii prin pensionare, astfel că
activitatea instanţelor a avut de suferit fiind nevoie de suprasolicitarea personalului
existent. Exemplificativ, de la data înfiinţării Şcolii Naţionale de Grefiri, doar doi
absolvenţi ai acestei instituţii au optat pentru instanţele arădene, solicitând şi obţinând
transferul la alte instanţe după cel mult un semestru de activitate.
Din păcate, nici în prezent situaţia posturilor vacante de grefier nu a găsit o
rezolvare, prin organizarea a două concursuri pentru ocuparea posturilor de grefier
vacante, dar care nu au găsit nici o finalitate fiind de fiecare dată suspendate procedurile,
ceea ce denotă că şi în prezent ne confruntăm cu o severă lipsă de personal.
Se impune a se aminti faptul că gestionarea resurselor umane devine un proces din
ce în ce mai dificil în condiţiile în care la numărul de posturi vacante din statul de funcţii
şi de personal, se adaugă alte absenţe cauzate de diverse motive cum ar fi: concedii pre şi
post natale ori pentru creşterea copilului de până la doi ani, concedii medicale prelungite,
suspendări din funcţie, detaşări etc., toate aceste împrejurări determinând lipsa de la
serviciu a persoanei, fără ca în evidenţele statistice postul să fie considerat vacant. Acest

19
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

împrejurări sunt însă inerente în orice colectivitate dar gestionarea lor este diferită după
cum statul de funcţii corespunde numeric cu volumul de activitate ori nu sau după cum
acesta este ocupat în întregime ori numai parţial.
În perspectivă, gestionarea resurselor umane la nivelul Tribunalului Arad şi a
judecătoriilor arondate va avea un scop imediat şi de rezultat, constând în ocuparea în
întregime ori măcar în parte a posturilor vacante de judecător şi personal auxiliar, în
special în ce priveşte Judecătoria Arad, la ambele categorii de personal şi Tribunalul
Arad, Judecătoria Gurahonţ şi Judecătoria Lipova în privinţa grefierilor.
Echipa managerială de la nivelul Tribunalului Arad, compusă din preşedinte,
vicepreşedinte, preşedinţi de secţie şi colegiu de conducere a urmărit în mod constant
două obiective principale în abordarea managementului tribunalului: legalitatea măsurilor
dispuse şi oportunitatea lor, căutând de fiecare dată ca măsurile luate să afecteze negativ
cât mai puţin situaţia fiecărui angajat în parte, în considerarea principiului conform căruia
pentru obţinerea unor rezultate performante se impune şi creare unui cadru de muncă
adecvat aspect ce impune uneori luarea în considerare a unor situaţii particulare care
necesită o gestiune aparte.

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe

În cursul anului 2009 s-au alocat următoarele credite bugetare:


- cheltuieli de personal 18 882 000 lei
- cheltuieli materiale 1 844 397 lei
- ajutoare sociale in numerar(salarii pensionare) 421 344 lei
Execuţia bugetară în anul 2009 a fost realizata in procent de 99,80%. Din totalul
cheltuielilor de personal, creditele alocate au reprezentat drepturile salariale ale
angajaţilor si contribuţiile corespunzătoare la bugete si alte drepturi de personal cum ar fi:
- decont medicamente 33663 lei
- chirii magistraţi si personal auxiliar 29800 lei
- transport de la locul de munca la domiciliu magistraţi si personal auxiliar 91720
lei;
- călătorii în concediu şi 6 călătorii magistraţi - 60869 lei
Din capitolul cheltuieli materiale s-au avansat fonduri pentru plata cheltuielilor de
întreţinere la toate instanţele, cheltuieli cu transportul, precum şi cheltuieli cu
convorbirile telefonice in valoare de 32313,90lei, cheltuieli privind trimiterile poştale,
mesagerii si timbre cu străinătatea, în sumă de 572.312 lei, cheltuieli privind ajutor
public judiciar (inclusiv onorarii avocaţi ) 499.912 lei, cheltuieli privind achiziţionarea
unui abonament electronic la Monitorul Oficial pentru anul 2010, în suma de 500 lei.

20
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

În anul 2009 s-a modernizat si îmbunătăţit reţeaua electrică, din clădirea


Tribunalului Arad, în urma avizării unei lucrări de reparaţii capitale, în valoare 59959 lei.
Aceasta a fost necesară pentru adaptarea reţelei la condiţiile actuale a consumului de
energie electrica, după modernizarea si informatizarea instanţelor.
La capitolul dotări nu s-au făcut achiziţii, în patrimoniul tribunalului s-au primit,
prin transfer din fonduri Phare 2009, de la minister bunuri in valoare totală de 334094,28
lei după cum urmează:

Valoarea Denumirea bunului


39.080,94 Chevrolet-autoturism Probatiune
4.299,60 Software
226.457,2 Poarta, Camere video, Rack
1
44.213,34 Server+Ups servere
6.237,72 Mobilier- probatiune
371,15 Carti limba roamana - probatiune
1.886,95 Carti limaba engleza - probatiune
11.547,37 Detectoare+Switch Camere-

5. Nerealizări cu menţionarea cauzelor acestora. Propuneri pentru


remedierea deficienţelor

În ceea ce priveşte vulnerabilităţile legate de calitatea actului de justiţie, înţelese


drept cauze care afectează legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti, din analiza
activităţii instanţelor arădene pe parcursul anului 2009, s-ar putea desprinde următoarele
aspecte:
- lipsa unei practici unitare la nivelul instanţelor de control judiciar care determină
la rândul ei imposibilitatea unei orientări de interpretare la instanţele de fond, dar pe de
altă parte, şi tendinţa instanţelor de fond de a menţine o practică judiciară constant
contrară unei jurisprudenţe unitare impuse de la nivelul instanţelor superioare ;
- instabilitatea legislativă şi lipsa de reacţie din punct de vedere legislativ în raport
de realităţile sociale şi de orientările jurisprudenţei CEDO. Se impune a se indica în acest
sens lipsa oricărei reacţii a legislativului în privinţa Legii nr.10/2001, deşi instanţa
europeană a calificat-o ca fiind un act normativ lipsit de eficienţă;
- lipsa de predictibilitate a legislaţiei şi existenţa unor legi generatoare de drepturi
ale căror limite sunt lăsate la aprecierea judecătorului. Ne referim în principal la

21
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

prevederile Legii nr.221/2009 ca constituie o nouă lege de reparaţie a unor nedreptăţi din
perioada comunistă, care prevăd dreptul la daune în favoarea persoanelor condamnate
politic, fără indicarea unei limite, a unui mecanism de calcul etc., în virtutea
independenţei judecătorului şi a lipsei unei practici juridice relevante ori a studiilor
doctrinare, fiind greu de estimat că soluţiile instanţelor vor cântări cu aceeaşi unitate de
măsură cuantumul despăgubirilor cuvenite fiecărei persoane care se pretinde victima unor
condamnări cu caracter politic în trecut.
- insuficienta motivare a deciziilor de casare cu rejudecare, în sensul lipsei unor
îndrumări date instanţei de fond, aspect care generează o rejudecare formală a cauzei,
uneori cu repetarea aceloraşi greşeli de procedură evidenţiate cu ocazia primului ciclu
procesual;
- lipsa de eficienţă a dispoziţiilor legale în materia exercitării abuzive a drepturilor
procesuale îndeosebi din partea persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative
de libertate, în legislaţia actuală neexistând o dispoziţie legală care să permită respingerea
unei cereri fără dezbateri, ca fiind vădit inadmisibilă ori formulată cu rea-credinţă, deşi
astfel de prevederi există chiar şi în Convenţia Europeană asupra Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale.
- absenţa unui cadru legal care să permită verificarea admisibilităţii în principiu a
cererilor de chemare în judecată în raport de obiect, părţi şi modul de respectare a
prevederilor legale referitoare la conţinutul cererii;
Aceste puncte vulnerabile, identificate în derularea actului de justiţie vor putea fi
depăşite numai prin modificări legislative ori administrative care să permită:
- suspendarea cauzelor până la momentul când este posibil transferul persoanei
aflate într-un alt penitenciar decât în cel din raza teritorială a instanţei competente sau,
pentru cauzele urgente, transferarea procedurii de judecare a cauzei la instanţele din raza
locului de deţinere în care se află inculpatul/petentul, egale în grad celor competente
material şi teritorial conform dispoziţiilor procedurale comune;
- soluţionării incidentelor procedurale de îndată, conform dispoziţiilor legale
procedurale iar nu prin amânarea cauzelor aşa cum se practică în prezent, în vederea
soluţionării incidentului de către completul competent;
- dezvoltarea unui dialog concret şi de rezultat în cadrul secţiilor, axat pe probleme
de drept ce au primit interpretare diferită, inclusiv cu participarea unor reprezentanţi din
partea baroului, a parchetului, ori a unor colegi de la instanţele inferioare sau de la
instanţa superioară;
- responsabilizarea grefierilor de şedinţă în sensul colaţionării lucrărilor
tehnoredactate şi a importanţei activităţii pe care o prestează pentru imaginea justiţiei în
general;

22
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

- creşterea gradului de operare pe computer atât la nivelul corpului magistraţilor


cât şi la nivelul personalului auxiliar, cu accent pe aplicaţia Ecris;
- unificarea practicii judiciare prin implicarea instanţelor superioare în a crea
practică irevocabilă. Din această perspectivă, o serie de litigii importante ca impact
social, cum ar fi cele legate de aplicarea legilor fondului funciar sunt soluţionate
irevocabil la nivelul tribunalelor ceea ce conduce la jurisprudenţe diferite de la un judeţ la
altul.
Pe de altă parte apreciem că o serie de neajusnsuri care se reflectă în ultimul rând
în calitatea actului de justiţie, pot fi înlăturate şi prin activitatea fiecărui judecător în parte
care ar trebui să implementeze principiul potrivit căruia judecătorul este responsabil şi
trebuie să gestioneze eficient dosarele repartizare spre soluţionare, iar nu încărcătura de
dosare să gestioneze activitatea magistratului. În plus, limitele constatate în ceea ce
priveşte calitatea actului de justiţie pot fi puse şi pe seama:
- neaplicării stricte a dispoziţiilor procedurale şi nesancţionarea conduitei culpabile
a părţilor şi a participanţilor la proces de către instanţă;
- necenzurarea de către instanţă a obiecţiunilor formulate de părţi la rapoartele de
expertiza.
- neaplicarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă, menite să stabilească un
cadru procesual strict, cum ar fi cele care se referă la termenele până la care părţile pot
formula cereri, modalitatea de participare a terţilor în proces, momentul până la care se
poate lărgi cadrul procesual, termenele de încuviinţare şi administrare a probelor.
Pe de altă parte, analizând datele statistice din ultimii ani, se constată, de la an la
an, o creştere a încărcăturii pe judecător şi chiar şi pe grefier. Scanarea documentelor din
dosare, ca ultimă sarcină a grefierilor de şedinţă, intervenită prin încercarea de
implementare a activităţii de înregistrare electronică a dosarelor cu toate documentele pe
care le conţine, constituie o povară în plus care va afecta în mod direct activitatea
grefierului de şedinţă iar în mod indirect calitatea actului de justiţie deoarece, la un
asemenea volum de muncă, intervenirea unor erori în activitatea cotidiană este
inevitabilă. Exemplificativ s-ar putea aminti numai faptul că în materia insolvenţei se
depun foarte multe înscrisuri la dosare, iar scanarea a circa 20-22 pagini durează câte o
jumătate de oră, în măsura în care procedura se desfăşoară la parametrii tehnici
impecabili şi fiecare înscris scanat este salvat în aplicaţia ecris cu denumirea proprie.

6. Raportul dintre autoritatea judecătorească şi societatea civilă

În ce priveşte relaţia cu mass-media, la nivelul Tribunalului Arad nu au existat


deficienţe care să impieteze asupra dialogului cu societatea civilă, urmărindu-se continuu

23
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

o deschidere spre comunicare şi informare, asigurând astfel transparenţă şi promptitudine,


fapt ce să conducă la îmbunătăţirea constantă a relaţiei instanţă – mass-media.
Colaborarea cu mass-media a constat în:
- acordarea accesului la informaţiile de interes public ori de câte ori acest lucru a
fost solicitat, în condiţiile şi competenţa prevăzută de Legea nr. 544/2001, precum şi de
Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanţe şi mass-media.
- s-a oferit dreptul la replică ori de câte ori s-a considerat oportun şi necesar
raportat la articolele apărute în presa locală;
- s-au acordat interviuri de către purtătorul de cuvânt al instanţei de fiecare dată
când s-a solicitat un punct de vedere oficial cu privire la unele aspecte privind instanţa;
- au fost organizate două conferinţe de presă;
- s-au constituit dosare de presă în care s-au identificat articolele din presa locală
privitoare la justiţie, dosare de presă care au fost transmise ulterior spre o justă şi promptă
informare Curţii de Apel Timişoara, cu o descriere succintă a faptelor şi un punct de
vedere a membrilor biroului.
Structurat iniţial în două compartimente (relaţii cu publicul şi relaţii cu presa), la
ora actuală Biroul de informare şi relaţii publice funcţionează ca birou unic, în cadrul
căruia, în anul 2009 şi-au desfăşurat activitatea următoarele persoane:
Judecător Laura Lazăr – purtător de cuvânt
expert Dărăban Diana
grefier Iana Mihaela
În cazul Tribunalului Arad, prin desemnarea personalului care deserveşte acest
departament, s-a reuşit asigurarea continuităţii relaţiei cu mass-media şi cu justiţiabilii. În
cadrul activităţii biroului s-a oferit, la cerere, informaţii de interes public, în baza Legii
nr. 544/2001, s-a indicat justiţiabililor modalităţile de sesizare în mod legal a instanţelor,
s-a oferit informaţii despre compartimentele instanţei şi atribuţiile acestora, s-a indicat
justiţiabililor diferite date generale privind actele procedurale şi alte aspecte legate de
procedura în faţa instanţei, s-a răspuns la petiţiile justiţiabililor. De asemenea, în cadrul
biroului au fost împărţite ghiduri de orientare pentru justiţiabili încercându-se
familiarizarea acestora cu termenii juridici, pentru o mai bună adresabilitate şi înţelegere.
Concret, activitatea desfăşurată de Biroului de informare şi relaţii publice a cuprins
în anul 2009 următoarele:
- s-au înregistrat un număr de 30 solicitări scrise privind accesul la informaţiile de
interes public, dintre care 25 au fost soluţionate afirmativ, iar 5 negativ, în termenul
prevăzut de Legea nr. 544/2001, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, privind
protejarea datelor cu caracter personal.

24
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

- au existat un număr de aproximativ de 3.664 vizitatori (o medie de 305,3


persoane/lună) ai Biroului de informare şi relaţii publice cărora le-au fost comunicate
verbal diferite informaţii de interes public privind date de contact, organizarea
instanţelor, conducerea acestora (nume şi prenume; depunerea de memorii scrise),
departamentele existente cu atribuţiile acestora (program de lucru, sferă de activitate,
competenţă), chestiuni procedurale de ordin general;
- s-a reactualizat şi afişat la sediul instanţei Buletinul informativ privind
informaţiile de interes public comunicate din oficiu, în conformitate cu art. 5 al. 1 şi al. 2
din Legea nr.544/2001;
- s-a întocmit un raport de activitate periodic, corespunzător anului 2008, care a
fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu art. 5 al. 3 din
Legea nr.544/2001 şi anexa 6 din Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
- s-a afişat şi actualizat pe site-ul de internet al Tribunalului Arad şi al instanţelor
din raza teritorială al acestuia informaţii de interes public ;
- s-a răspuns cu promptitudine la adresele Consiliului Superior al Magistraturii,
Curţii de Apel Timişoara referitoare la activitatea biroului, implementarea şi măsurile
dispuse pentru aplicarea Legii nr.544/2001;
- s-a pus la dispoziţia publicului materiale informative, ajutătoare, pentru o mai
bună adresabilitate.
- în data de 23 octombrie 2009 a fost organizată la Tribunalul Arad şi Judecătoria
Arad manifestarea de tipul „porţilor deschise”, cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile,
manifestare ce a fost anunţată printr-un comunicat transmis presei şi radio-televiziunii
locale, asigurându-se informarea asupra desfăşurării evenimentului.
În anul 2009 au fost înregistrate un număr de 80 petiţii adresate Tribunalului Arad
de către justiţiabili, petiţii care au fost soluţionate cu respectarea termenului legal şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, acordându-se o mare atenţie calificării
obiectului în vederea luării măsurilor necesare unei juste soluţionări. În soluţionarea
acestor petiţii s-a urmărit o informare concretă şi promptă a justiţiabililor cu privire la
aspectele sesizate, în majoritatea cazurilor punându-se accentul pe faptul că în afara
cadrului procesual legal prevăzut de actele normative în vigoare care permite luarea
măsurilor conforme cu legea, precum şi pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, orice altă
măsură, lipsită de suport legal, nu poate influenţa soluţiile date în dosare, atâta timp cât
potrivit art.2 din Legea nr.304/2004 judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii,
iar orice ingerinţă în realizarea actului de justiţie, din partea vreunei persoane, instituţii,
organizaţii sau autorităţi este strict interzisă. De asemenea, în aceste cazuri, s-a arătat că
potrivit art.10 alin.2 din Legea nr.303/2004, judecătorii şi procurorii nu pot să dea

25
ROMANIA TRIBUNALUL ARAD operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro

______________________________ ____ _________________________

consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, şi nu pot îndeplini orice altă
activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
În concluzie, realizările ori insuccesele din cursul unui an în cadrul activităţii unei
instanţe de talia Tribunalului Arad nu pot fi atribuite decât unui complex de factori şi de
cauze care pot favoriza o linie ascendentă ori un regres. Chiar dacă la capitolul mari
realizări nu s-ar putea spune că anul 2009 a fost un an de excelenţă, în contextul actual al
stării sistemului judiciar, apreciem că judecătorii din cadrul instanţelor arădene au reuşit
să menţină un standard de performanţă ridicat, care ne îndreptăţesc să sperăm în creşterea
indicatorilor de performanţă pentru anii următori.
Indiferent de cauzele indirecte care pot afecta volumul de activitate şi calitatea
actului de justiţie, îmbunătăţirea indicatorilor mai sus-menţionaţi va constitui în mod
neechivoc o dovadă a creşterii calităţii actului de justiţie. În acest sens, se impune ca
echipele manageriale de la nivelul tuturor instanţelor să îşi orienteze eforturile spre acest
deziderat, punând pe primul plan eficienţa activităţii, funcţia de antrenare şi mai ales
funcţia de control-reglare.

26