Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL JUDECĂTORIEI ARAD

PE ANUL 2009

1. Volumul de activitate

Volumul de activitate al Judecătoriei Arad, în anul 2009, a fost de


21.516 dosare.( + 5292)
Dintre acestea, 18.200 ( +4604 ) cauze au fost înregistrate în anul
2009, iar 3316 ( anii anteriori: 2628, 2269 ) cauze reprezintă stocul cu care
Judecătoria Arad a intrat în anul 2009.
Din totalul de 18.200 cauze noi, 113 (-63) sunt cauze trimise spre
rejudecare, iar 386 (+ 76) de cauze au fost declinate de la alte instanţe.
Dosarele nou intrate se împart potrivit specializărilor şi secţiilor,
astfel:

2. Volumul de activitate pe secţii şi complete


specializate

- civil 14000 cauze ( +5403)


- penal 2498 cauze ( -707)
- minori şi familie 1520 cauze ( +26)
- fond funciar 182 cauze
Din acest număr de dosare, 1869 sunt cereri de investire şi 2899 cereri
de încuviinţare a executării silite.
Se observă astfel că volumul de activitate a fost mai mare decât anul
trecut. Creşteri s-au înregistrat la stocul de dosare cu care am început anul, la
cauzele declinate de la alte instanţe, dar şi prin cauzele având ca obiect
investirile sau încuviinţarea executării silite, acestea fiind 4768 la număr. Se
observă o uşoară scădere a cauzelor trimise spre rejudecare.

Analiza indicatorilor cantitativi şi calitativi ai activităţii desfăşurate în


anul 2009, comparativ cu cei din anii precedenţi, relevă faptul că acesta a
fost, pentru colectivul Judecătoriei Arad, unul dintre cei mai grei.
Astfel numărul de 21.516 dosare, din care 18.200 cauze noi care au
fost înregistrate în cursul anului trecut pe rolul instanţei, reprezintă o valoare
record, în ultimi 15 ani ne fiind înregistrate vreodată atâtea cauze.
Efortul colectivului nu poate fi înţeles fără a avea în vedere faptul că
în cea ce îi priveşte pe judecători schema de personal nu a fost niciodată
completă, iar în privinţa grefierilor, deficitul de 11 persoane (8 grefieri, 1
grefier arhivar lacare se adauga cate unul din fiecare în concediu de creştere
şi îngrijire a copilului) a făcut ca activitatea instanţei să poată fi asigurată
doar cu eforturi considerabile.
Cu toate acestea, comparativ cu anul precedent când au fost cu
aproape 5000 de dosare mai puţine, operativitatea în soluţionarea cauzelor a
crescut de la 83,54% la 85,41% fapt ce denotă seriozitatea şi
conştiinciozitatea colectivului.
Existenţa unui număr de 218 cauze mai vechi de un an, majoritatea in
care s-au dispus expertize sau contraexpertize, este pe deplin explicabilă în
condiţiile volumului de activitate arătat şi mai relevă un fapt greu de
cuantificat prin date statistice, dar care a fost resimţit pe parcursul anului de
fiecare jucător şi anume că a crescut gradul de complexitate al cauzelor
deduse judecăţii.
Aşadar anul 2009 a fost un an mai greu, dar a fost şi un an în care
calitatea actului de justiţie a crescut, fapt ce rezultă fără echivoc din analiza
indicilor de casare, în creştere faţă de cei din anul anterior.
La aceste rezultate a contribuit şi Tribunalul Arad prin deschiderea
manifestată spre analiza practicii neunitare şi a dezbaterilor organizate cu
scopul unificării acesteia, dar şi prin receptivitatea faţă solicitările noastre cu
privire la nevoile materiale ale instanţei.

De asemenea conducerea Curţii de Apel Timişoara a avut o


permanentă disponibilitate în a sprijini nevoile instanţei de completare a
schemei de personal.

Anul 2010 se anunţă din nou a fi un an al provocărilor atât pentru


conducerea instanţei cât şi pentru judecători şi personalul auxiliar având în
vedere atât deficitul de personal existent de 3 judecători şi 11 grefieri cât şi
trendul ascendent al numărului de cauze şi al complexităţii acestora, însă
avem certitudinea că la sfârşit vom putea spune ca şi acum că anul 2010 a
fost un an mai bun decât cel precedent.