Sunteți pe pagina 1din 61

NEO-FFI

TM

NEO Five-Factor Inventory


DEZVOLTAT DE

Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Raportul Extins
RAPORT PREGATIT PENTRU
Georgiana Dornescu
Sex: F
Varsta: 19
Ocupatie:
Acest raport a fost scorat conform cu ETALONUL ROMANESC COMBINAT, FORMA S (N=229ss)

CHESTIONAR APLICAT SUB LICENTA DE


Cosilier: CS_UAIC
Identificator/serie: 2526

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Introducere

Introducere
Acest raport interpretativ este bazat pe raspunsurile la chestionarul NEO-FFI. Raportul contine informatii
cu privire la perceptia de sine a persoanei evaluate, precum si la preferintele comportamentale ale
acesteia n situatii mai mult sau mai putin generale. Inventarul NEO-FFI a fost construit pentru a masura
cei cinci mari factori de personalitate postulati n cadrul modelului BIG FIVE (Nevrotism, Extraversie,
Deschidere, Agreabilitate si Constiinciozitate).
Scopul acestui raport este acela de a furniza o imagine ct se poate de precisa despre trasaturile de
personalitate ale persoanei evaluate, asistnd-o pe aceasta sau pe specialistii interesati sa nteleaga
propriul mod de functionare. n situatiile n care acest raport este utilizat de terti, raportul i asista n a
realiza o interpretare adecvata, datele prezentate putnd constitui un sprijin important in cele mai
variate tipuri de decizii. Utilitatea NEO-FFI este probata n diverse medii: psihologie ocupationala, clinica,
educationala, judiciara etc. NEO-FFI a fost construit special pentru a masura cei cinci mari factori de
personalitate, instrumentul fiind considerat unul dintre cele mai valide instrumente din punctul de vedere
al constructului. Mai mult, NEO-FFI este unul dintre cele mai intens studiate instrumente de evaluare a
personalitatii, interpretarile sale fiind validate n sute de programe de cercetare, pe populatii diferite.
Astfel, NEO-FFI este un instrument utilizat intensiv n studii cross-culturale.

Structura raportului NEO-FFI


Raportul NEO-FFI se bazeaza pe structura redata n continuare si cuprinde alaturi de semnificatia
propriu-zisa a scalelor si informatii relevante pentru aria n care este utilizat inventarul (psihologia
muncii, organizationala, resurse umane, psihologie clinica sau psihoterapie).
Cele 15 dimensiuni prezentate n cadrul acestui raport reprezinta n parte cei cinci mari factori masurati
de NEO-FFI (Nevrotism, Extraversie, Deschidere, Agreabilitate si Constiinciozitate). Pentru a facilita
realizarea unor interpretari diferentiale n cadrul unui singur registru comportamental desemnat de unul
din cele cinci mari dimensiuni, au fost derulate proceduri factor-analitice la nivel de item n cadrul
fiecarui factor. Astfel, pentru fiecare din cei cinci mari factori masurati n cadrul NEO-FFI au fost izolate
cte doua sub-dimensiuni coerente ca semnificatie si relevanta interpretativa. Aceste sub-dimensiuni
surprind clustere de comportamente diferentiate, permitnd utilizatorului acestui raport sa realizeze o
interpretare cu un grad ridicat de specificitate.
1. Sectiunea "Date".
2. Sectiunea "Raport de Feedback catre Client".
3. Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat":

NEO-FFI

TM

a. Interpretari Verbale;
b. Interpretari Corelative;
c. Evolutia Scorurilor n Timp;
d. Descriere Adjectivala.
4. Sectiunea "Interpretarea Aplicata in Domeniul Organizational":
a. Dinamica Motivationala;
b. Clustere Ocupationale;
c. Competente Profesionale;
d. Riscuri si Avantaje.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Sectiunea "Date"

Sectiunea "Date"
n cadrul acestei sectiuni sunt prezentate scorurile obtinute de persoana evaluata la toate dimensiunile
(primare si secundare) regasite n acest raport. Dimensiunile primare constau n cei cinci mari factori de
personalitate (Nevrotism, Extraversie, Deschidere, Agreabilitate si Constiinciozitate). Dimensiunile
secundare constau din zece scale secundare, izolate pe baza analizelor factoriale exploratorii realizate pe
esantionul normativ romnesc n cadrul fiecarui factor din cei cinci mari factori de personalitate. Astfel,
pentru fiecare din cele cinci dimensiuni de baza au fost identificate cte doua scale secundare.
Profilul cuprinde att prelucrarea numerica a scorurilor, ct si o reprezentare grafica a acestora. Toate
scalele NEO-FFI sunt prezentate n asa fel nct scorurile mari sa fie plasate n partea superioara a
graficului, iar scorurile mici n partea inferioara. Aceasta este o procedura generala a reprezentarii
scorurilor pentru NEO-FFI, precum si pentru alte teste care raporteaza scorurile standardizate n note T
sau n Centile.
Scorurile T sunt scoruri standardizate, care tin cont de scorurile obtinute de alte persoane din esantionul
normativ utilizat la scorarea testului. Scorurile T au o medie de 50 si o abatere de 10 puncte. Acest lucru
nseamna ca un scor T de 50 plaseaza persoana evaluata la egalitate cu media persoanelor evaluate n
esantionul normativ. Un procent de 68% din scorurile T cad n intervalul 40-60. Teoretic, nu pot exista
scoruri T plasate sub valoarea de 20 sau peste cea de 80.
n profil sunt marcate si cinci categorii de intensitate pentru fiecare scor obtinut.
Intervalul T20-T35 desemneaza scoruri Foarte Scazute.
Intervalul T35-T45 desemneaza scoruri Scazute.

NEO-FFI

TM

Intervalul T45-T55 desemneaza scoruri Medii.


Intervalul T55-T65 desemneaza scoruri Ridicate.
Intervalul T65-T80 desemneaza scoruri Foarte Ridicate.
Centilele reprezinta valori de prag sub care sunt cuprinse anumite procente din populatia reprezentata n
esantionul normativ. Astfel, centila 90 obtinuta la o anumita scala indica faptul ca doar 10% din
persoanele cuprinse n esantionul normativ obtin scoruri mai ridicate. Centila 40 indica faptul ca
aproximativ 60% din persoane obtin scoruri mai ridicate, n timp ce aproximativ 40% obtin scoruri mai
scazute.

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

36

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

78

hi

c
es

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

e
er

tr
ca

e
gr

ab

il

ie

er

p
ex

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

98

A
e(

(O

t
ita

e
nt

s
on

tii

nc

z
io

te
ita

(C

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

31

ad

tim

10

11

12

in
es

n
io

ot

Em

iv

at

g
ne

1)

N
a(
it
al

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1)

10

11

12

13

14

83

E
e(
at
t
i
l
bi

2)

ia
oc

ti

ga

14

24

at

e
en

(
va

iv
ct

ism

(E

81

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2)

io
ur

t
zi

e
at

10

11

12

13

34

1)
(O

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Sectiunea "Date"

bi

xi
le

t
ita

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

r
de

re
nc

la
ta

en
em

2)

(O
s
ev

10

11

12

13

14

15

16

17

18

85

i
ic

sp

u
.s

A
e(
et

1)

(A

it
ol

e
un
2)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

98

Pr

10

11

12

13

14

15

93

)
C1
(
te
ta
i
tiv
uc
d
o

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

a
iz
an
rg

(
re

)
C2

Scazut

10

20

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

av

tr
Ex

ie
rs

)
(E

TM

Mediu

30

40

50

60

70

80

90

100

28

r
ev

ot

ism

(N

NEO-FFI

Foarte ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Scazut

Foarte ridicat

Foarte scazut

3
Foarte scazut

4
Raspunsuri la Itemi

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

'0'
'3'
'4'
'4'
'4'

(26):
(27):
(28):
(29):
(30):

'3'
'3'
'4'
'3'
'1'

(51):
(52):
(53):
(54):
(55):

'0'
'3'
'3'
'4'
'0'

(6): '1'
(7): '2'
(8): '4'
(9): '2'
(10): '4'

(31):
(32):
(33):
(34):
(35):

'4'
'4'
'1'
'4'
'4'

(56):
(57):
(58):
(59):
(60):

'1'
'3'
'3'
'2'
'3'

(11):
(12):
(13):
(14):
(15):

'2'
'4'
'3'
'3'
'1'

(36):
(37):
(38):
(39):
(40):

'2'
'3'
'2'
'4'
'4'

(16):
(17):
(18):
(19):
(20):

'1'
'3'
'1'
'2'
'4'

(41):
(42):
(43):
(44):
(45):

'1'
'3'
'4'
'1'
'0'

(21):
(22):
(23):
(24):
(25):

'1'
'3'
'2'
'3'
'4'

(46):
(47):
(48):
(49):
(50):

'3'
'2'
'4'
'4'
'4'

Statistici Generale (Modus Operandi)


#
#
#
#
#
#

raspunsuri
raspunsuri
raspunsuri
raspunsuri
raspunsuri
raspunsuri

'0': 4 din 60 (6.67%)


'1': 10 din 60 (16.67%)
'2': 9 din 60 (15.00%)
'3': 17 din 60 (28.33%)
'4': 20 din 60 (33.33%)
lipsa: 0 din 60 (0.00%)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Date"

(1):
(2):
(3):
(4):
(5):

Scoruri Brute
Scala

N1 N2 E1

E2 O1 O2 A1 A2 C1

C2

Scor brut

17

26

31

24

45

11

14

12

19

10

16

31

14

Raspunsuri lipsa

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Sectiunea "Raport de
Feedback catre Client"
Aceasta sectiune a fost inclusa cu scopul de a oferi persoanelor evaluate o imagine completa despre
scorurile obtinute si despre semnificatiile celor cinci scale primare si a celor zece scale secundare.
Scorurile asociate fiecarei scale pot fi interpretate ca scoruri procentuale denumite n limbaj stiintific
centile. Centilele sunt scoruri cuprinse intre 0 si 100, care indica ce ierarhie ar avea persoana evaluata
atunci cand este comparata cu restul populatiei de referinta. Centila 50 indica faptul ca persoana
evaluata are un scor mediu, adica 50% din populatie obtine un scor mai mare ca al persoanei evaluate si
50% un scor mai mic.
Exemple:
Centila 30 este un scor mic, pentru ca 30% din populatie are un scor mai mic sau egal, iar 70% un
scor mai mare;
Centila 80 este un scor mare, pentru ca 80% din populatie are un scor mai mic sau egal si doar 20%
un scor mai mare;
Centila 45 este un scor mediu, pentru ca 45% din populatie are un scor mai mic sau egal si 55% un
scor mai mare.
Sectiunea cuprinde, pentru fiecare din scalele masurate de acest chestionar:
Reprezentarea grafica a scorului obtinut;
Definitia fiecarei scale;

NEO-FFI

TM

Descrieri caracteristice scorurilor nalte;


Descrieri caracteristice scorurilor medii;
Descrieri caracteristice scorurilor scazute.
Cel putin prima pagina a acestei sectiuni, daca nu chiar aceasta intreaga sectiune, ar putea fi detasata si
oferita clientului, pentru a discutata cu alte persoane sau pentru uzul personal.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Inventarul de personalitate NEO masoara cinci


mari domenii sau dimensiuni ale personalitatii.
Raspunsurile pe care le-ati dat la afirmatiile
despre gndurile, sentimentele si scopurile
dumneavoastra, pot fi comparate cu cele ale altor
adulti, pentru a va descrie personalitatea.
Pentru fiecare dintre cele cinci domenii sunt
oferite n cele ce urmeaza descrieri pentru
diferite scoruri. Descrierile marcate ofera detalii
despre dumneavoastra, pe baza raspunsurilor la
ntrebarile inventarului.
Inventarul NEO masoara diferente ntre
persoane normale. Nu este un test de inteligenta
sau de abilitati si nu este destinat sa realizeze un
diagnostic al problemelor de adaptare sau al
problemelor care tin de sanatate mentala.

Totusi, menirea sa este aceea de a va ajuta sa


va creati o idee despre ceea ce va face sa fiti
unic(a) n felul dumneavoastra de a gndi, de a
simti si de a interactiona cu ceilalti.
Acest rezumat va ofera o idee generala despre
termenii n care ar putea fi descrisa personalitatea
dumneavoastra, dar nu reprezinta un raport
detaliat. Daca ati mai completat acest inventar,
este posibil sa descoperiti anumite diferente. Cu
toate acestea, pentru majoritatea persoanelor,
trasaturile de personalitate au tendinta de a
ramne stabile n viata adulta. Exceptnd cazurile
n care treceti prin schimbari majore sau faceti
eforturi deliberate de a va schimba, acest rezumat
ar trebui sa fie relativ neschimbat pe parcursul
ntregii vieti de adult.

In comparatie cu raspunsurile date de alte persoane, raspunsurile dumneavoastra sugereaza


ca ati putea fi descris(a) drept o persoana:

Sensibila, emotiva si
nclinata spre emotii
negative.

n general calma si capabila


sa faca fata stresului, nsa
uneori resimtind
sentimente precum mnia,
vinovatia sau tristetea.

Sigura pe sine, rezistenta


si, n general, relaxata,
chiar si n conditii de stres
prelungit.

Extraverta, deschisa,
activa si entuziasta,
preferand sa petreceti
majoritatea timpului n
compania celorlalti.

Moderata n activitate si n
entuziasm. Compania altor
persoane va face placere,
dar, n acelasi timp,
pretuiti intimitatea.

Introverta, rezervata si
serioasa. Preferati sa fiti
singur(a) sau n compania
doar a ctorva prieteni
foarte apropiati.

Deschisa spre noi


experiente, avand interese
diversificate si o imaginatie
bogata.

Pragmatica, dar deschisa


spre noi modalitati de
actiune. Cautati echilibrul
dintre vechi si nou.

Cu picioarele pe pamnt,
pragmatica, traditionalista
si destul de stabila n
obiceiuri.

Miloasa, bine intentionata


si orientata spre
cooperare, spre evitarea
conflictelor.

De obicei generoasa, de
ncredere si agreabila;
uneori ncapatnata si
competitiva.

ncapatnata, sceptica,
orgolioasa si competitiva.
Aveti tendinta de a va
exprima mnia n mod
fatis.

Constiincioasa si bine
organizata. Aveti aspiratii
nalte si va straduiti de
fiecare data sa va
ndepliniti scopurile.

De nadejde si suficient de
bine organizata. n general,
aveti scopuri bine definite,
dar va puteti detasa de
munca dumneavoastra.

Comoda, nu prea bine


organizata, uneori
delasatoare. Preferati sa
nu va faceti planuri.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Rezumatul rezultatului NEO-FFI

7
N: Nevrotism (=28)
Aceasta scala surprinde intensitatea si frecventa de aparitie a emotiilor negative asociate cu o perspectiva negativista
asupra vietii si cu o adaptare emotionala relativ scazuta.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Centila

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri


semnificativ mai scazute comparativ
cu media esantionului sunt percepute
ca fiind calme si relativ libere de trairi
sau emotii negative. Manifestarile lor
emotionale sunt stabile si adaptate
situatiilor cu care se confrunta. Lipsa
emotiilor negative nu nseamna ca
persoanele cu scoruri scazute traiesc
doar emotii pozitive, ci faptul ca
acestea resimt mai rar furie,
ngrijorare sau stres.

Persoanele caracterizate de scoruri


medii la scala Nevrotism sunt calme
si manifesta emotii pozitive n
conditii normale. Cu toate acestea,
atunci cnd se confrunta cu situatii
diferite de cele cu care sunt
obisnuite, aceste persoane tind sa se
descurajeze si sa prezinte emotii
puternice specifice anxietatii,
depresiei sau stresului.

Persoanele caracterizate de scoruri


nalte sunt predispuse la a fi reactive
din punct de vedere emotional,
prezentnd reactii emotionale intense
n raport cu stimuli care nu declanseaza
n mod obisnuit asemenea emotii.
Aceste persoane sunt percepute ca fiind
mai sensibile, fiind predispuse la a
resimti mai frecvent emotii precum
suparare, anxietate sau vinovatie.
Starea emotionala a acestor persoane
fluctueaza frecvent, acestea trecnd
rapid de la bucurie la suparare sau
invers.

N1: Stima de sine negativa (=31)


Aceasta scala surprinde modul de structurare (pozitiv sau negativ) a imaginii de sine si perceptia propriei competente
de a gestiona stresul si obstacolele vietii cotidiene, asociindu-se ca semnificatie cu sentimentul ineficientei personale.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele caracterizate de scoruri


scazute nu se descurajeaza cu
usurinta, obstacolele si dificultatile
avnd un efect mobilizator asupra lor.
O alta caracteristica importanta a
scorurilor scazute tine de o imagine de
sine pozitiva, precum si de
sentimentul eficientei si competentei
personale.

Stima de sine a acestor persoane


variaza frecvent ntre registre
pozitive si negative. Un rol important
n structurarea stimei de sine pentru
persoanele cu aceste scoruri l joaca
opiniile si parerile celorlalti.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


aceasta scala tind sa se perceapa ca
fiind nepregatite pentru gestionarea
stresului cotidian. Mai mult, persoanele
cu scoruri nalte tind sa renunte cu
usurinta atunci cnd ntlnesc situatii
dificile. Imaginea de sine a acestor
persoane tinde sa fie negativa, acestea
percepndu-se ca avnd un nivel redus
de resurse sau capacitati pentru
adaptarea la mediu.

N2: Emotionalitate negativa (=7)


Scala masoara prezenta si intensitatea emotiilor negative caracteristice de obicei starilor depresive sau anxioase.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Centila

Scorurile scazute la aceasta scala se


asociaza cu lipsa sau frecventa scazuta
de aparitie a tensiunilor, ngrijorarilor
sau a starilor de anxietate. Desi mai
putin vulnerabile la stres, persoanele
cu aceste scoruri nu manifesta
ntotdeauna o dispozitie emotionala
pozitiva.

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Frecventa cu care aceste persoane


resimt emotii negative sau pozitive
variaza n functie de situatiile si
contextele de viata pe care le
ntlnesc.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


aceasta scala au tendinta de a resimti
frecvent ngrijorare, teama, tristete.
Aceste persoane raporteaza faptul ca se
confrunta frecvent cu tensiuni n plan
psihologic, fiind n general vulnerabile
la stres.

8
E: Extraversie (=36)
Semnificatia de baza a extraversiei este puternic legata de cantitatea de energie pe care persoanele o directioneaza
spre mediul social si de intensitatea nevoii de a fi stimulat/(a) din exterior.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Centila

100
Centila

Acelor persoane care obtin scoruri sub


medie la scala Extraversie le lipseste
exuberanta sau nivelul ridicat de
activism al extravertilor. Aceste
persoane tind sa fie mai degraba
tacute, retrase, simtind uneori nevoia
de a fi singure. Nevoia acestora de
stimulare din exterior este
semnificativ mai redusa dect a celor
cu scoruri nalte. n interactiunile
sociale persoanele introverte tind sa
fie percepute ca retrase sau arogante
datorita independentei fata de ceilalti
sau a lipsei lor de implicare.

Persoanele ambiverte tind sa


interactioneze si sa lucreze eficient
cu ceilalti, putnd n acelasi timp sa
se descurce si pe cont propriu. Desi
uneori sunt orientate catre
interactiuni sociale, aceste persoane
pot obosi repede n contextele
sociale, simtind nevoia de a se
retrage.

Scorurile ridicate pe aceasta scala


indica o tendinta pronuntata de
implicare n mediul social sau
interpersonal. Acestor persoane le
place compania celorlalti, cautnd-o n
mod activ. Mai mult, persoanele cu
scoruri nalte pe aceasta scala
manifesta initiativa n contexte sociale
si se simt confortabil daca sunt n
centrul atentiei. Aceste persoane au de
obicei abilitati de relationare eficiente,
fluenta verbala si capacitatea de a
comunica asertiv.

E1: Sociabilitate (=14)


Aceasta scala surprinde tendinta de a cauta sau nu compania celorlalti, eficienta n interactiuni interpersonale si
sentimentele pozitive manifestate n interactiunile sociale.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Scorurile scazute la scala Sociabilitate


surprind tendinta persoanelor de a
avea un numar relativ redus de
interactiuni sociale, orientarea spre a
lucra n mod solitar, fara a avea
nevoie de suportul sau contributia
altor persoane. Acele persoane care
obtin scoruri mici tind sa fie mai
degraba pesimiste, evitnd sa isi
manifesta emotiile n public, chiar si
atunci cnd sunt pozitive.

Persoanele care obtin aceste scoruri


cauta n general interactiuni sociale,
att n activitatea profesionala, ct si
n timpul liber, dar au si momente n
care simt nevoia sa se retraga din
interactiunile sociale, pentru
perioade mai lungi sau mai scurte de
timp.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


scala Sociabilitate sunt orientate catre
ceilalti, cautnd n mod activ compania
acestora. Se poate considera ca aceste
persoane prezinta tendinta de a lucra
sau a se distra mpreuna cu alte
persoane, tinznd sa manifeste emotii
pozitive si buna-dispozitie n
interactiunile cu semenii.

E2: Activism (=83)


Scala Activism surprinde energia manifestata de persoane n relatiile sau mediile sociale, precum si tendinta de a se
implica n diferite actiuni n mediul social sau starea de confort resimtita atunci cnd se afla n centrul atentiei
celorlalti.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Centila

Acele persoane caracterizate de


scoruri scazute pe aceasta scala sunt
mai putin active n mediul social,
manifestnd un nivel mai degraba
scazut al entuziasmului asociat
implicarii n diferite actiuni. Se poate
considera ca persoanele care obtin
aceste scoruri tind sa manifeste uneori
o lipsa de implicare n activitati sau
actiuni care presupun interactiuni
sociale.

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Desi n general manifesta un ritm de


viata alert, intens si plin de energie,
persoanele cu aceste scoruri simt
nevoia de a se reface si de a nu fi
dect uneori n centrul atentiei.
Entuziasmul acestor persoane de a se
implica n diferite interactiuni sociale
variaza.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


aceasta scala manifesta un nivel ridicat
al energiei investite n interactiunile
sociale, avnd un ritm de viata alert si
implicndu-se ntr-o multitudine de
actiuni sau activitati n mediul social.

9
O: Deschidere catre experiente (=78)
Deschiderea surprinde gradul de receptivitate al persoanelor la informatii noi, precum si comportamente active de
cautare a acestui tip de informatii.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri scazute


pe scala deschidere sunt caracterizate
de o viziune mai pragmatica asupra
vietii, avnd o sfera de interese mai
restrnsa. Acestea prefera lucrurile
clare, fara ambiguitati si ncearca sa
se focalizeze n activitatea lor pe
laturile sau aspectele practice.
Uneori, aceste persoane manifesta
atitudini conservatoare, fiind oarecum
reticente sau suspicioase n fata
schimbarilor.

Curiozitatea acestor persoane se


manifesta destul de frecvent, dar n
special n relatie cu anumite arii bine
delimitate. Mai mult, aceste
persoane tind sa se plictiseasca cu
usurinta. Se poate considera ca
persoanele care prezinta aceste
scoruri sunt la fel de confortabile cu
a lucra cu aspecte abstracte,
conceptuale, dar si cu aspecte
concrete, practice.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


aceasta scala manifesta un interes mai
crescut pentru activitati noi sau
nonconformiste. Acestea sunt
percepute ca persoane curioase,
deschise catre experiente noi,
manifestnd probabil un interes mai
crescut pentru domenii artistice sau
abstracte. Din punct de vedere
motivational, persoanele cu scoruri
nalte sunt mai degraba interesate de
activitati complexe, iar nu de activitati
rutiniere, obisnuite.

O1: Curiozitate (=81)


Scala Curiozitate masoara interesul persoanelor n a descoperi sau afla informatii noi despre domenii diferite. Pe lnga
curiozitate, scala surprinde si activismul intelectual al persoanelor, precum si preferinta pentru activitati care presupun
activism intelectual.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri scazute


la scala curiozitate nu prezinta un
interes crescut pentru a descoperi
informatii noi din domenii diverse.
Acestea tind sa evite abordarea unor
aspecte controversate (arta, conditia
umana, poezie). De obicei acestor
persoane le plac lucrurile simple si
prefera rutina sau activitatile concrete
in locul celor cognitive sau abstracte.

Persoanele care obtin scoruri medii la


aceasta scala si doresc sa afle mai
multe informatii despre domenii bine
delimitate, avnd potentialul de a
capata expertiza n acele domenii.

Persoanele caracterizate de scoruri


nalte la aceasta scala tind sa fie la
curent cu descoperirile din diferite
domenii, avnd n acelasi timp o
nclinare spre conceptualizare si
abstractizare. Se poate considera ca
aceste persoane tind sa-si dezvolte si
sa-si exploateze resursele intelectuale
la un nivel optim. Trebuie mentionat
faptul ca de cele mai multe ori
curiozitatea acestora se manifesta si n
legatura cu aspecte care nu presupun
utilizarea gndirii abstracte (arta, feluri
de mncare, natura).

O2: Flexibilitate mentala (=34)


Aceasta scala masoara modul n care persoanele se raporteaza la reguli si norme, precum si flexibilitatea pe care
acestea o manifesta fata de reguli.

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Centila

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Centila

Persoanele caracterizate de scoruri


scazute la aceasta scala sustin
viziunile si modurile de actiune
traditionale, ncercnd sa-si modeleze
comportamentul n functie de
prescriptiile moralei sociale sau
religioase. Uneori aceste persoane
tind sa fie percepute ca avnd o
atitudine dogmatica si ca favoriznd
conformismul.

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Gradul n care persoanele cu aceste


scoruri respecta regulile si normele
depinde de compatibilitatea ntre
acestea si propriul sistem normativ si
valoric, fiind tentate sa analizeze
regulile dintr-o perspectiva
personala.

Persoanele care obtin scoruri mari pe


aceasta scala tind sa priveasca traditiile
sau morala dintr-o perspectiva
personala, comportamentul lor nefiind
ntotdeauna conform cu prescriptiile
presupuse de traditionalism sau
moralitate. Aceste persoane nu fac
ntotdeauna ceea ce este practic sau
util, tinznd astfel sa fie percepute ca
fiind non-conformiste n atitudini si
gndire.

10
A: Agreabilitate (=19)
Agreabilitatea surprinde comportamentele specifice antagonismului sau compasiunii n relatiile interpersonale, precum
si gradul n care persoanele sunt influentate de catre ceilalti n interactiunile sociale.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

100
Centila

Se poate considera ca persoanele care


obtin scoruri plasate sub medie la
aceasta scala sunt preocupate n
primul rnd de interesele proprii,
nefiind interesate de bunastarea
celorlalti. Aceste persoane manifesta
frecvent atitudini sceptice, punnd la
ndoiala intentiile celorlalti. Datorita
scepticismului lor, aceste persoane
sunt percepute ca fiind necooperante
sau neprietenoase.

Aceste persoane au capacitatea de a


relationa pozitiv cu persoanele pe
care le percep ca fiind compatibile
sau pe care le apreciaza. n acelasi
timp, aceste persoane si urmaresc
propriile obiective, dar ncearca sa
actioneze mpotriva intereselor
celorlalti atunci cnd exista
alternative.

Acele persoane caracterizate de scoruri


nalte pe aceasta scala sunt preocupate
de armonizarea relatiilor cu ceilalti,
fiind mai degraba axate pe cooperare,
iar nu pe competitie. Persoanele care
obtin scoruri nalte au o perspectiva
optimista asupra naturii umane, fiind
dispuse sa ajunga la un compromis, n
loc sa se implice n conflicte cu ceilalti.
n mediul social aceste persoane sunt
percepute ca fiind oneste, prietenoase
si de ncredere.

A1: Incredere vs. suspiciune (=2)


Scala surprinde ncrederea pe care persoanele o au n intentiile sau motivele care ghideaza comportamentul celorlalti.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Scorurile scazute sunt asociate de


obicei cu atitudini suspicioase fata de
intentiile celorlalti si cu tendinta de a
urmari obiectivele personale n relatie
cu ceilalti. n plus, aceste persoane
sunt percepute ca fiind reci,
calculate, manifestnd n acelasi timp
atitudini critice pe care le exprima
direct, chiar cu riscul de a-i jigni pe
ceilalti.

Aceste persoane tind sa manifeste


ncredere n special fata de persoane
pe care le cunosc de o anumita
perioada de timp sau cu care au
mpartasit anumite experiente.
Uneori, aceste persoane pot fi
circumspecte atunci cnd cunosc
persoane noi.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


aceasta scala au un grad ridicat de
ncredere n ceilalti, percepnd
intentiile acestora dintr-o perspectiva
pozitiva. De asemenea, aceste persoane
tind sa manifeste ntelegere fata de
ceilalti, ncercnd sa accentueze
laturile lor pozitive. Mai mult, se poate
considera ca orientarea persoanelor cu
scoruri ridicate catre a-i manipula pe
ceilalti pare a fi scazuta, acestea fiind
percepute la nivel social ca persoane
placute, calde si ntelegatoare.

A2: Politete (=85)


Scala Politete masoara orientarea persoanelor catre respectarea si promovarea bunele maniere, precum si tendinta de a
evita conflictele si disputele la nivel interpersonal.

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Centila

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Centila

Scorurile scazute la aceasta scala sunt


asociate cu o orientare spre
competitie n mediile interpersonale si
cu atitudini mai degraba dure n
relatiile interpersonale. Persoanele
care obtin scoruri scazute sunt
predispuse la a intra n conflicte si
dispute cu ceilalti, tinznd sa nu
respecte ntotdeauna regulile
comportamentului politicos.

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Aceste persoane adera de cele mai


multe ori la regulile
comportamentului politicos n
interactiunile interpersonale, desi, n
anumite situatii le poate fi foarte
usor sa ncalce aceste reguli.

Persoanele caracterizate de scoruri


nalte pe scala Politete tind sa
manifeste un comportament respectuos
fata de persoanele cu care
interactioneaza, fiind n acelasi timp
disponibile pentru a oferi asistenta sau
ajutor celorlalti. Aceste persoane tind
sa evite certurile si conflictele,
ncercnd sa promoveze armonia n
cadrul relatiilor interpersonale.

11
C: Constiinciozitate (=98)
Scala identifica gradul n care comportamentul persoanelor este axat pe obiective si pe atingerea scopurilor, precum si
gradul de organizare personala.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

100
Centila

Persoanele caracterizate de scoruri


scazute la aceasta scala exercita un
control scazut asupra propriilor
reactii, fiind astfel percepute ca
persoane spontane, impulsive, cu o
abordare hedonica asupra vietii sau
asupra activitatii profesionale. Aceste
persoane ncearca sa gaseasca o parte
amuzanta n orice activitate pe care o
ntreprind, tinznd sa ia decizii sub
impulsul momentului. Deseori
persoanele cu aceste scoruri tind sa si
stabileasca obiective pe termen scurt,
uneori avnd dificultati n a se
conforma cerintelor mai putin
flexibile.

Aceste persoane reusesc sa se


adapteze cu usurinta la solicitarile
diferite provenite din mediul
profesional sau personal, combinnd
n mod echilibrat respectarea
regulilor cu orientarea catre
schimbare.

Persoanele care obtin scoruri nalte la


scala Constiinciozitate tind sa fie
organizate att n viata personala, ct
si n cea profesionala, placndu-le n
acelasi timp planificarea. Aceste
persoane au capacitatea de a-si
controla impulsurile sau reactiile
emotionale, fiind astfel pregatite sa
urmareasca cu perseverenta obiective
pe termen mediu si lung. De obicei,
persoanele cu scoruri nalte au
capacitatea de a respecta termenele si
si pot organiza eficient activitatile,
gestionndu-si propriile resurse cu
cumpatare.

C1: Productivitate (=98)


Scala productivitate surprinde orientarea persoanei catre a obtine rezultate, motivatia acesteia pentru performanta si
gradul n care se focalizeaza pe atingerea scopurilor si ale obiectivelor pe care si le propune.
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele care prezinta scoruri


scazute la scala Productivitate sunt
predispuse la a amna finalizarea
sarcinilor sau activitatilor n care se
implica. Modul n care performeaza
aceste persoane este puternic
influentat de preferintele si
dispozitiile personale, rezultatele
muncii lor tinznd sa varieze destul de
puternic.

Persoanele care obtin scoruri medii la


aceasta scala pot depune eforturi
semnificative si se pot focaliza pe
finalizarea unui proiect atunci cnd
percep respectivul proiect ca fiind
captivant sau interesant. Atunci cnd
si pierd interesul pentru o anumita
actiune, aceste persoane tind sa
amne actiunea sau sa renunte.

Persoanele caracterizate de scoruri


ridicate pe aceasta scala sunt
percepute ca fiind productive, avnd
capacitatea de a-si atinge obiectivele si
de a finaliza proiectele la care lucreaza
la timp, chiar daca ntlnesc obstacole.
Aceste persoane tind sa-si fixeze
standarde calitative ridicate n munca
lor si si ndeplinesc sarcinile pe care le
primesc, ceilalti privindu-le ca
persoane de ncredere, care si respecta
angajamentele.

C2: Organizare (=93)


Scala masoara orientarea persoanelor catre planificare si organizare, precum si catre un stil de lucru metodic si
structurat.

TM

Sectiunea "Raport de Feedback catre Client"

Centila

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Centila

Scorurile scazute sunt asociate cu


tendinta de a aborda activitatile si
sarcinile ntr-o maniera spontana.
Aceste persoane nu sunt orientate
catre organizare, fiind percepute mai
degraba ca fiind dezordonate si
mprastiate. n acelasi timp, aceste
persoane nu sunt eficiente n
organizarea propriului orar, avnd n
general tendinta de a pierde resurse
de timp importante datorita lipsei de
organizare.

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri medii la


aceasta scala au un grad mediu de
confort att cu situatiile care
presupun urmarea unor proceduri,
ct si cu cele care necesita abordari
neconventionale. Aceste persoane au
o eficienta medie n ceea ce priveste
organizarea si planificarea
activitatilor (personale sau
profesionale).

Persoanele care obtin scoruri ridicate la


aceasta scala manifesta o orientare
puternica catre a organiza si planifica
propriul comportament. Acestea sunt
orientate catre ordine si prefera sa-si
structureze activitatile. n mediile
profesionale aceste persoane prefera sa
lucreze ntr-un ritm sustinut, prefernd
sa abordeze sarcinile n mod structurat.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

12

Sectiunea "Raport
Interpretativ Detaliat"
Aceasta sectiune este adresata ndeosebi specialistului care utilizeaza instrumentul NEO-FFI. n cadrul
acestei sectiuni sunt oferite informatii detaliate cu privire la scorurile obtinute de persoana evaluata.
Aceasta a treia sectiune a raportului NEO-FFI cuprinde urmatoarele capitole:
3a. Interpretari Verbale;
3b. Interpretari Corelative;
3c. Evolutia Probabila a Scorurilor n Timp;
3d. Descriere Adjectivala.
3a. Interpretari Verbale. n cadrul acestei arii a sectiunii sunt discutate n detaliu scorurile obtinute de
persoana evaluata. Pentru o interpretare ct mai precisa a rezultatelor, autorii acestui raport au
dezvoltat o abordare interpretativa a scorurilor n cinci trepte (foarte scazute, scazute, medii, nalte,
foarte nalte). Clasificarea scorurilor n acest fel va oferi utilizatorului NEO-FFI indicatii despre diferentele
de semnificatie cu relevanta interpretativa pentru scoruri care sunt de obicei dificil de interpretat
(scorurile medii, scorurile extreme - fie scazute, fie nalte).
3
3c. Evolutia Probabila a Scorurilor n Timp. Aceasta sectiune ofera indicatii generale cu privire la
tendintele de crestere sau scadere ale scorurilor obtinute la cele cinci scale ale NEO-FFI, tendinte
masurate pe baza evolutiilor scorurilor medii brute pentru diferite categorii de vrsta din cadrul
esantionului normativ romnesc. Cele mai mari variatii ale scorurilor la aceste scale se nregistreaza n
intervalul de vrsta 15-30 de ani. Aceste tendinte de scadere sau crestere ale scorurilor la scale au un
caracter probabilistic, netinnd cont de aparitia unor evenimente sau situatii exceptionale care pot cauza
modificari semnificative ale scorurilor. Prin urmare, se recomanda ca aceste tendinte sa fie interpretate
ntr-o maniera precauta.
3d. Descriere Adjectivala. Aceasta arie din cadrul sectiunii trei cuprinde markerii adjectivali pentru
fiecare dimensiune masurata n cadrul modelului Big Five. Pentru fiecare scala primara sunt redate cte
10 adjective caracteristice pentru scorurile nalte si cte 10 adjective caracteristice pentru scorurile
scazute.

13

Interpretare Verbala
Georgiana a obtinut la scala Nevrotism un scor scazut.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Georgiana a obtinut la scala Extraversie un scor scazut.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

Persoanele caracterizate de un Nevrotism sub medie manifesta destul de frecvent optimism si emotii
pozitive n mediul social. Acestea tind sa reziste presiunilor si sa prezinte ncredere n fortele proprii. n
acelasi timp, atunci cnd se confrunta cu situatii limita sau cu situatii exceptionale aceste persoane ar
putea resimti emotionalitate negativa. Cu toate acestea, datorita tonusului emotional pozitiv vor reusi sa
depaseasca ntr-un timp relativ scurt momentele dificile.

Persoanele care obtin scoruri plasate sub medie la aceasta scala sunt considerate retrase si discrete n
legatura cu viata lor personala. n general, persoanelor cu acest nivel de Extraversie le face placere sa se
implice n activitati solitare si independente si se simt n largul lor n medii de lucru linistite. Desi uneori
sunt rezervate si timide, aceste persoane au capacitatea de a se concentra perioade mai lungi asupra
sarcinilor complexe, avnd si tendinta de a analiza n detaliu nainte de a lua decizii.

Georgiana a obtinut la scala Deschidere catre experiente un scor ridicat.


Persoanele care obtin scoruri peste medie la scala Deschidere sunt caracterizate de un nivel relativ ridicat
al curiozitatii. Aceste persoane tind sa promoveze schimbarile si varietatea, manifestnd uneori convingeri
si idei progresiste, neconventionale. Activitatile rutiniere si cele caracterizate de proceduri li se par de
cele mai multe ori plictisitoare. Uneori aceste persoane initiaza schimbari, promovnd schimbarea si
dezvoltarea. Mai mult, se poate considera ca aceste persoane prefera activitatile intelectuale si cognitive
n detrimentul celor practice, concrete.

Georgiana a obtinut la scala Agreabilitate un scor foarte scazut.


Persoanele care prezinta aceste scoruri acorda un nivel minim de atentie sau interes altor persoane,
tinznd sa fie preocupate n principal de propria persoana. Mai mult, aceste persoane sunt orientate
puternic spre obiective si au forta de a depasi obstacolele care stau n calea atingerii acestor obiective
indiferent de natura lor. Persoanele caracterizate de astfel de scoruri nu au deloc rabdare cu ceilalti,
fiind astfel percepute ca dure sau agresive. Gradul lor de independenta fata de ceilalti este unul ridicat,
iar interactiunile lor sociale sunt caracterizate de tensiuni si uneori conflicte deschise.

Georgiana a obtinut la scala Constiinciozitate un scor foarte ridicat.


Persoanele care prezinta scoruri foarte ridicate pe scala Constiinciozitate sunt puternic orientate spre
atingerea obiectivelor pe care si le propun, avnd rabdarea si organizarea necesara. Acestor persoane le
place sa-si planifice n detaliu activitatile. Pot exista situatii n care vor gestiona cu dificultate situatiile
noi, neprevazute pentru care nu au stabilit anterior o procedura de abordare. Uneori, aceste persoane pot
avea dificultati n a lua decizii n acele contexte n care nu au toate informatiile sau atunci cnd trebuie
sa ia o decizie pe loc, ntr-un timp foarte scurt.

14

Interpretari Corelative
STILUL DE INTERACTIUNE

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane se bucura n mod


sincer de compania celorlalti, fiind
atasate puternic de prietenii vechi, dar
manifestnd n acelasi timp si
entuziasm atunci cnd cunosc persoane
noi. Acestor persoane le face mare
placere sa discute cu ceilalti pe diferite
teme, acestia simtindu-se foarte
confortabil n compania lor. De obicei
aceste persoane sunt populare n
mediul lor social.

E+
(scor mare la scala Extraversie)
E+A-

E+A+

LEADERSHIP

CARISMATIC

A(scor mic la scala


Agreabilitate)

A+
(scor mare la scala
Agreabilitate)

RETRAS

PARTICIPATIV

E-A-

E-A+

E(scor mic la scala Extraversie)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane privesc mediul social


ca fiind scena pe care pot fi admirate si
laudate. Aceste persoane prefera sa
dea ordine, iar nu sa le primeasca si se
considera a fi foarte pregatite pentru a
lua decizii. Desi pot fi uneori percepute
ca ngmfate, aceste persoane sunt
eficiente n a-i motiva pe ceilalti si a-i
determina sa lucreze eficient.

- Aceste persoane tind sa pastreze o


distanta fata de ceilalti n interactiunile
sociale, privindu-i adesea ca potentiali
competitori si avnd dubii cu privire la
bunele lor intentii. n interactiunile
sociale, aceste persoane accentueaza
importanta delimitarii clare a spatiului
personal, privat.

- Aceste persoane sunt adesea descrise


ca fiind modeste si relativ retrase. Desi
tind sa-si petreaca mare parte din timp
singure, persoanele ncadrate n acest
tip sunt sensibile la emotiile si nevoile
celorlalti. Ele manifesta o ncredere
crescuta n ceilalti, fiind astfel
predispuse la a fi manipulate.

15
STILUL DECIZIONAL

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane tind sa fie orientate


catre noutate si schimbare, fiind n
acelasi timp interesate n a aplica noi
solutii, n special atunci cnd acestea
au un impact pozitiv asupra celorlalti.
Aceste persoane au ncredere n natura
umana si atunci cnd iau decizii sunt
atente la a face schimbarile n interesul
celorlalti. Aceste persoane sunt de
obicei foarte eficiente n a-i ajuta pe
ceilalti sa se dezvolte si sa progreseze.

A+
(scor mare la scala Agreabilitate)
A+O-

A+O+

TRADITIONAL

PROGRESIST

O(scor mic la scala


Deschidere catre
experiente)

O+
(scor mare la scala
Deschidere catre
experiente)

DOGMATIC

LIBERAL

A-O-

A-O+

A(scor mic la scala Agreabilitate)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane sunt de asemenea


interesate de bunastarea celorlalti, nsa
spre deosebire de tipul progresist, cred
ca bunastarea poate fi atinsa prin
respectarea normelor si a valorilor
traditionale. Aceste persoane tind sa ia
decizii n spiritul legilor si ale valorilor
general promovate la nivel social.
Pentru ele, urmarea regulilor deja
stabilite reprezinta calea cea mai buna
pentru asigurarea bunastarii societatii
n general.

- Aceste persoane iau decizii n functie


de convingerile lor morale sau
religioase pe care le valorizeaza foarte
mult. De cele mai multe ori, acestea
manifesta scepticism att n legatura cu
a face anumite schimbari, ct si cu
intentiile celorlalti. Mai mult, exista
situatii n care aceste persoane au
convingerea ca toti oamenii ar trebui sa
respecte anumite reguli si ca cei care
nu le respecta ar trebui sanctionati.

- Cnd iau decizii, aceste persoane nu


au n vedere traditia sau sentimentele
celorlalti. De obicei persoanele
ncadrate n acest tip decizional tind sa
judece singure ceea ce este corect sau
gresit, punnd de multe ori sub semnul
ntrebarii regulile sau valorile
traditionale. Atunci cnd iau decizii,
aceste persoane pot leza interesele sau
sentimentele celorlalti daca sunt
convinse ca iau decizia optima.

16

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane sunt deseori atrase


de lucruri deosebite, iesite din comun,
dar pot avea dificultati n a obtine
succes n acele activitati sau proiecte
deoarece nu manifesta persistenta n
atingerea obiectivelor pe care si le
propun. Aceste persoane sunt foarte
eficiente n a demara proiecte noi, dar
mai putin eficiente n finalizarea
acestora, datorita lipsei de atentie la
detalii si lipsei de organizare. Se poate
considera ca aceste persoane au o
toleranta ridicata fata de ambiguitate si
incertitudine.

- Desi aceste persoane nu au un grad


mai nalt de inteligenta dect alte
persoane, ele mbina o curiozitate
pronuntata cu o capacitate bine
dezvoltata de organizare personala,
obtinnd astfel rezultate deosebite pe
plan academic sau n contexte generale
care presupun nvatare. Aceste
persoane au n general aspiratii nalte si
gasesc adesea modalitati creative de a
rezolva problemele cu care se
confrunta. Aceste persoane au sanse
mari de a obtine succes pe plan
academic.

O+
(scor mare la scala Deschidere catre experiente)

O+C-

O+C+

CURIOS

ASPIRATIONAL

C(scor mic la scala


Constiinciozitate)

C+
(scor mare la scala
Constiinciozitate)

PRACTICUL

SILITOR

O-C-

O-C+

O(scor mic la scala Deschidere catre experiente)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

STILUL DE INVATARE

- Aceste persoane nu manifesta o


nclinatie puternica spre a asimila
informatii abstracte sau conceptuale.
Interesele lor sunt mai degraba axate
pe zone practice cu o aplicabilitate
concreta. Aceste persoane nvata mult
mai usor atunci cnd desfasoara o
anumita activitate. n acelasi timp, cel
mai probabil acestia au nevoie de
motivatie suplimentara din partea
celorlalti pentru a-si atinge obiectivele.
Uneori persoanele cu scoruri plasate la
acest nivel pot avea dificultati n a se
concentra pe perioade mai lungi de
timp.

- Aceste persoane sunt percepute ca


fiind metodice si organizate, ncercnd
sa respecte regulile si procedurile. Ele
prefera abordarile structurate n care li
se explica pas cu pas si pot avea
dificultati n a gestiona situatiile
exceptionale. Aceste persoane sunt
eficiente n a nvata pe de rost si n a
relua proceduri de rezolvare pe care
le-au nvatat anterior, fiindu-le n
acelasi timp dificil sa rezolve probleme
complexe pentru care nu exista solutii
prestabilite. Aceste persoane au o
nevoie puternica de implicare n
activitati structurate si de finalizare a
ceea ce si-au propus.

17
ORIENTAREA SPRE SARCINA

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane sunt considerate


eficiente, avnd capacitatea de a munci
ntr-un ritm sustinut si cu un tempo
personal alert. De cele mai multe ori
aceste persoane sunt interesate de
propria dezvoltare si evolutie
profesionala, fiind capabile sa urmeze
un program sau un plan prestabilit.
Uneori, aceste persoane ncearca sa
impuna celor din jur stilul lor de lucru,
pe care l considera a fi foarte eficient.

E+
(scor mare la scala Extraversie)
E+C-

E+C+

HEDONIC

MOTIVAT

C(scor mic la scala


Constiinciozitate)

C+
(scor mare la scala
Constiinciozitate)

PASIV

METODIC

E-C-

E-C+

E(scor mic la scala Extraversie)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Persoanele incluse n aceasta


categorie desi sunt pline de energie si
vitalitate pot ntmpina dificultati
majore n a-si canaliza energia pe
respectarea unor planuri sau pe
obiective binedefinite. n acelasi timp,
aceste persoane prefera sa duca o viata
aventuroasa, plina de surprize si de
situatii neprevazute. Aceste persoane
sunt spontane si impulsive, renuntnd
cu usurinta la a munci pentru o situatie
sau un context potential distractiv.

- Aceste persoane prezinta un nivel


relativ scazut al entuziasmului, fiind
foarte putine sarcini sau activitati care
sa le motiveze sau sa le trezeasca
interesul. Aceste persoane sunt
predispuse spre a manifesta atitudini
pasive, mobilizndu-se doar n situatii
urgente. Acestor persoane li se
ntmpla rareori sa fie initiatorii unor
activitati n mediul social, existnd si
situatii n care ele nu sunt invitate sa
participe la activitatile sociale ale
grupului de referinta.

- Aceste persoane au o abordare


metodica asupra sarcinilor de lucru,
lucrnd ntr-un ritm lent, dar sustinut
pna la finalizarea corespunzatoare a
sarcinilor pe care si le-au propus. Att
la serviciu, ct si n viata personala
aceste persoane prefera sa nu se agite
sau sa se impacienteze, fiind percepute
ca persoane rabdatoare si atente. Desi
nu se grabesc niciodata, persoanele
care prezinta aceasta combinatie de
scoruri si vor realiza proiectele sau
activitatile la timp si n maniera
asteptata.

18
BUNASTAREA PSIHOLOGICA

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane sunt predispuse la a


simti intens att emotii pozitive, ct si
emotii negative de o intensitate
ridicata. Interactiunile lor
interpersonale sunt de obicei variate
din punct de vedere emotional datorita
faptului ca aceste persoane se ghideaza
frecvent dupa emotiile de moment.
Uneori aceste persoane au tendinta de
a acapara atentia celorlalti prin
manifestari emotionale intense, traind
viata din plin.

E+
(scor mare la scala Extraversie)
E+N-

E+N+

OPTIMIST

EMOTIONAL

N(scor mic la scala


Nevrotism)

N+
(scor mare la scala
Nevrotism)

DETASAT

PESIMIST

E-N-

E-N+

E(scor mic la scala Extraversie)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane transmit o stare de


buna dispozitie n cadrul mediului
social, fiind adesea lipsite de griji sau
probleme emotionale. Atunci cnd au
de-a face cu frustrari sau dezamagiri,
aceste persoane se pot ntrista pe
moment, dar au capacitatea de a trece
repede peste acestea. Mai mult, ele
tind sa se bucure de viata n general si
sunt de obicei focalizate pe viitor, iar
nu pe trecut.

- Asupra acestor persoane nici vestile


bune, nici cele rele nu au un efect
vizibil. Aceste persoane manifesta
frecvent o lipsa de reactie emotionala
si o indiferenta n raport cu ceilalti.
Ceilalti nu se simt prea confortabil n
compania lor si le percep ca fiind
persoane reci, neinteresate.

- Aceste persoane se confrunta frecvent


cu sentimente negative, viata lor
parndu-li-se trista. Pentru persoanele
cu aceste scoruri exista putine lucruri
sau activitati care sa le scoata din
aceasta stare. Chiar si atunci cnd nu
se confrunta cu probleme deosebite,
acestor persoane li se pare ca viata lor
este grea si lipsita de bucurii. Datorita
numarului redus de relatii sociale,
aceste persoane se simt deseori izolate
sau abandonate de catre ceilalti.

19
CONTROLUL IMPULSURILOR

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane prezinta o tendinta


puternica de a-si supracontrola
impulsurile si emotiile. Fiind
perfectioniste, aceste persoane nu-si
vor permite sa greseasca nici macar n
privinta activitatilor de relaxare sau a
altor tipuri de activitati cu o
importanta scazuta. Deoarece
obiectivele lor sunt adesea nerealiste,
persoanele care apartin acestui tip sunt
expuse la a se simti vinovate si la a
avea oscilatii ale stimei si imaginii de
sine.

C+
(scor mare la scala Constiinciozitate)
C+N-

C+N+

AXAT PE OBIECTIVE

SUPRA-CONTROLAT

N(scor mic la scala


Nevrotism)

N+
(scor mare la scala
Nevrotism)

RELAXAT

SUB-CONTROLAT

C-N-

C-N+

C(scor mic la scala Constiinciozitate)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane au o imagine foarte


clara despre obiectivele pe care vor sa
le atinga. Mai mult, aceste persoane au
capacitatea de a depasi obstacolele
care stau n calea atingerii obiectivelor
prin perseverenta si organizare. Aceste
persoane si revin foarte repede n urma
unor insuccese si pot gestiona
nesatisfacerea imediata a nevoilor
pentru atingerea unui scop important.

- Aceste persoane nu simt nevoia de a-si


controla propriul comportament, avnd
tendinta de a alege ntotdeauna ceea
ce este mai placut sau mai confortabil
pentru ele. Este posibil ca aceste
persoane sa necesite asistenta din
partea celorlalti pentru a-si atinge
anumite obiective pe termen lung sau
pentru a urma ntocmai anumite planuri
sau tratamente.

- Aceste persoane se afla adesea sub


impulsul propriilor dorinte sau nevoi,
fiindu-le foarte dificil sa le amne sau
sa reziste tentatiilor. Prin urmare,
aceste persoane se pot implica uneori
n activitati care contravin intereselor
lor. Aceste persoane sunt predispuse la
a avea vicii (fumat, consum de alcool),
avnd prin urmare o predispozitie mai
mare comparativ cu celelalte tipuri
spre anumite probleme medicale legate
de controlul scazut asupra impulsurilor.

20
STILUL DE APARARE

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Persoanele hipersensibile sunt de


obicei percepute ca lipsite de aparare.
Acestea sunt atente la posibilele
pericole, reale sau imaginare. Deoarece
aceste persoane au tendinta de a gndi
n maniere neconventionale, ele pot fi
uneori preocupate de idei bizare sau
excentrice despre propria persoana.

N+
(scor mare la scala Nevrotism)
N+O-

N+O+

DEZADAPTATIV

HIPER-SENSIBIL

O(scor mic la scala


Deschidere catre
experiente)

O+
(scor mare la scala
Deschidere catre
experiente)

HIPOSENSIBIL

ADAPTATIV

N-O-

N-O+

N(scor mic la scala Nevrotism)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Persoanele care manifesta stilul de


aparare dezadaptativ utilizeaza
frecvent mecanisme de aparare
disfunctionale, cum ar fi: reprimarea,
negarea sau formatiuni reactionale.
Aceste persoane refuza sa analizeze sau
sa se gndeasca asupra propriilor
probleme, avnd dificultati n a-si
verbaliza starile emotionale, chiar si
atunci cnd acestea sunt de intensitate
ridicata.

- Persoanele hiposensibile tind sa


minimalizeze importanta sau
intensitatea trairilor emotionale pe
care le au. Pentru a depasi eventualele
momente dificile din punct de vedere
emotional, aceste persoane vor tinde sa
se implice n actiuni concrete. Aceste
persoane tind sa creada ntr-o entitate
superioara care are un rol important n
rezolvarea problemelor personale
dificile.

- Persoanele caracterizate de stilul


adaptativ tind sa fie constiente de
conflictele, stresul sau amenintarile la
care sunt expuse, fiind n acelasi timp
capabile de a descoperi modalitati
adaptative de gestionare a acestor
situatii. Aceste persoane tind sa
formuleze modalitati din ce n ce mai
eficiente pentru a rezolva problemele
de natura emotionala, tonusul lor
psihologic fiind unul pozitiv si optimist.

21
ORIENTAREA CARACTERULUI

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane si canalizeaza


eforturile n mod deliberat si organizat
pe activitati cu scopul de a-i ajuta pe
altii. Aceste persoane se implica n mod
voluntar n diferite activitati si persista
n depasirea obstacolelor pentru a
putea fi de folos celorlalti.

A+
(scor mare la scala Agreabilitate)
A+C-

A+C+

GENEROS

ALTRUIST

C(scor mic la scala


Constiinciozitate)

C+
(scor mare la scala
Constiinciozitate)

NEMOTIVAT

CENTRAT PE NEVOILE
PROPRII

A-C-

A-C+

A(scor mic la scala Agreabilitate)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane tind sa fie altruiste si


interesate n mod autentic de
bunastarea celorlalti. Cu toate acestea
uneori, datorita lipsei de organizare si
de persistenta, aceste persoane nu
reusesc sa-si puna n aplicare intentiile
bune fata de ceilalti. Aceste persoane i
pot inspira pe altii spre a fi generosi si
altruisti.

- Aceste persoane sunt mai degraba


preocupate de propriul confort si
prezinta o perspectiva hedonica asupra
activitatii pe plan profesional si
personal. Mai mult persoanele ncadrate
n aceasta arie tind sa fie percepute ca
lipsite de vointa.

- Aceste persoane sunt prioritar


interesate de propriile obiective,
urmarindu-le adesea cu rigurozitate si
persistenta. Aceste persoane pot obtine
succes n afaceri sau cariera deoarece
investesc toate resursele n atingerea
obiectivelor pe care si le propun.

22
CONTROLUL FURIEI

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

- Aceste persoane pot avea probleme n


a-si gestiona propriile emotii. Astfel,
acestea se pot simti ranite cu usurinta
avnd n acelasi timp tendinta de a se
considera victime ale celorlalti. Aceste
persoane pot avea uneori dificultati n
exprimarea furiei pentru ca ezita n a
spune clar si direct celorlalti ce anume
nemultumeste, gndindu-se ca i-ar
rani pe ceilalti. Astfel furia lor este
deseori directionata spre interior.

N+
(scor mare la scala Nevrotism)
N+A-

N+A+

TEMPERAMENTAL

TIMID

A(scor mic la scala


Agreabilitate)

A+
(scor mare la scala
Agreabilitate)

CU SNGE RECE

IERTATOR

N-A-

N-A+

N(scor mic la scala Nevrotism)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

- Aceste persoane si pierd cu usurinta


cumpatul, avnd n acelasi timp
tendinta de a-si exprima n mod direct
furia si iritarea fata de ceilalti. Aceste
persoane pot avea reactii puternice
declansate de aspecte neimportante,
minore. Persoanele ncadrate n acest
tip pot fi jignite cu usurinta si sunt
predispuse la manifestarea verbala sau
fizica a furiei.

- Persoanele ncadrate n aceasta


categorie nu se enerveaza, ci au
tendinta de a se razbuna. Aceste
persoane se pot simti frecvent
ofensate, neavnd reactii emotionale
imediate, ci mai degraba ncercnd sa
se razbune la un moment ulterior pe
care l considera oportun. Aceste
persoane sunt predispuse la a manifesta
un comportament manipulativ si pot
avea tendinta de a-i exploata pe cei din
jur.

- Persoanele care prezinta aceasta


combinatie a scorurilor tind a nu-si
exprima direct furia si sentimentele
negative. Chiar si atunci cnd sunt
insultate, aceste persoane prefera sa
ierte si sa uite incidentul respectiv,
fara a intra n polemica cu cei
implicati. Aceste persoane nteleg si
perspectiva celorlalti si ncearca adesea
sa ajunga la un punct de vedere comun,
mutual benefic.

23
Evolutia Probabila a Scorurilor n Timp (<20 ani)

Tendinta generala pentru aceasta categorie de varsta:

Pentru persoanele care se ncadreaza n aceasta categorie de vrsta, cu o mare probabilitate scorul
obtinut la scala Nevrotism va nregistra o crestere n urmatorii 2-5 ani.

Tendinta generala pentru aceasta categorie de varsta:

Tendinta generala pentru aceasta categorie de varsta:

Pentru persoanele care se ncadreaza n aceasta categorie de vrsta, cu o mare probabilitate scorul
obtinut la scala Agreabilitate se va mentine la acelasi nivel n urmatorii 2-5 ani.

Tendinta generala pentru aceasta categorie de varsta:

lit

34

85

98

93

81

So
c

83

14

ia

na
io
ot

Em

St
im

31

a(
N
1)
n
eg
bi
lit
at
i
a
v
te
A
a(
(E
ct
N
iv
1)
2)
ism
(
E
Cu
2)
rio
zi
ta
te
Fl
(O
ex
1)
ib
ili
ta
te
In
m
cr
en
ed
ta
er
la
ev
(O
s.
Po
2)
su
lit
sp
et
e(
ic
iu
A
ne
2)
Pr
(A
od
1)
uc
tiv
i
t
a
O
te
rg
(C
an
1)
iz
ar
e(
C2
)

tiv

at
e

en
in
es
ad

tii
on
s

98

eg
a

te

nc

lit

io

zi

e(
at

ta

re
ec

ab
i

er
A

gr
e

id
ch
es

19

78

at

(E
)

sie

(N

av
er

tr

Ex

ro
tis
ev
N

36

28
Foarte ridicat
Ridicat
Mediu

13

21

17

29
28

14

90
80

100
35
34

34

33

32

34

32

31

33

37

18

25

31

30

32

36

17

24

30

31

35

16

30
28
27

33

35

26

70

29
22

50
40

21

19

16
15

10

14
13
12

30
29
27

34
33

19

27

15

19

16

27

12

26
18

25

11

19

11
10

12

25

28

10

23

24

27

22

22

23

21

21
20
19

22
21

26
25
24

8
7
6
5

29

14

70

24

16

16

60
10

50
15

11

13

9
10

14

14

16
8

12
14

6
5

13
12

12
7
6
5

20
11

8
7

10
9

20

19
7
18

11

11
10

30

12

13

40

21

13
15

22

15

17
8

80

11

23

13

30

12

90

15

17
9

13

18

26

23

19
18

14

24

24

12

21
20

25
25

10

31

26
26

22

32
28

27

19

38

20

20

10
9

17
16
15

6
5
4

10
0

Foarte scazut

20

39

13

21

Scazut

17

21
20

14

17

28

28

18

30

29

23

20

Scazut

11

24
23

100

60

Foarte scazut

ex

(C
)

pe

ri

en
te

(O

Pentru persoanele care se ncadreaza n aceasta categorie de vrsta, cu o mare probabilitate scorul
obtinut la scala Constiinciozitate se va mentine la acelasi nivel n urmatorii 2-5 ani.

Mediu

NEO-FFI

Pentru persoanele care se ncadreaza n aceasta categorie de vrsta, cu o mare probabilitate scorul
obtinut la scala Deschidere va nregistra o crestere n urmatorii 2-5 ani.

Ridicat

TM

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

O Tendinta generala pentru aceasta categorie de varsta:

Foarte ridicat

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

Pentru persoanele care se ncadreaza n aceasta categorie de vrsta, cu o mare probabilitate scorul
obtinut la scala Extraversie va nregistra o crestere n urmatorii 2-5 ani.

24
Adjective Caracteristice pentru Scorurile Mici sau Mari

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Raport Interpretativ Detaliat"

Un individ cu scoruri mici este caracterizat ca:

Un individ cu scoruri mari este caracterizat ca:

echilibrat
stabil
seren
optimist
linistit
pacifist
calm
rabdator
rezistent
binedispus

suparacios
iritabil
deprimat
impulsiv
anxios
nervos
emotiv
vulnerabil
instabil
agitat

introvertit
tacut
supus
confuz
taciturn
nchis n sine
singuratic
retras
sovaielnic
pasiv

istet
dominant
competitiv
ntreprinzator
energic
dinamic
sigur pe sine
activ
comunicativ
entuziast

traditionalist
conservator
conventional
conformist
practic
concret
nchis
previzibil
refractar
cu interese bine delimitate

original
receptiv
progresist
nonconformist
ager
inovator
creativ
analitic
profund
imprevizibil

distant
indiferent
egoist
nencrezator
dur
artagos
ostil
neprietenos
rece
critic

primitor
afectuos
ntelegator
altruist
prietenos
sensibil
loial
tolerant
amabil
cordial

inactiv
inconstant
imprecis
distrat
dezordonat
lenes
lipsit de perseverenta
nechibzuit
nesistematic
lipsit de ambitie

sistematic
scrupulos
constant
ordonat
perseverent
metodic
constiincios
organizat
harnic
responsabil

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

25

Sectiunea "Interpretare
Aplicata in Organizatii"
Aceasta sectiune a raportului interpretativ cuprinde informatii care pot fi exploatate cu succes n special
n situatii specifice psihologiei aplicate n organizatii. Prin urmare aceasta arie reda informatii utile pentru
urmatoarele tipuri de situatii: consilierea n cariera, motivarea personalului, orientarea n cariera,
selectia personalului, dezvoltarea competentelor profesionale, evaluarea avantajelor si riscurilor.
Aceasta a patra sectiune cuprinde urmatoarele sub-sectiuni sau capitole:
4a. Dinamica Motivationala;
4b. Clusterele Ocupationale;
4c. Competentele Profesionale;
4d. Implicatii privind Avantajele si Riscurile.
4a. Dinamica Motivationala. Aceasta arie ofera specialistului informatii importante cu privire la factorii
care motiveaza sau demotiveaza puternic persoanele evaluate. Astfel, n functie de scorul obtinut la
fiecare din cele cinci dimensiuni ale instrumentului, se recomanda o abordare diferita, individualizata
pentru fiecare persoana.
4b. Clusterele Ocupationale. Aceasta arie a raportului reda ocupatii preferate de obicei de persoane care
obtin scoruri ridicate sau scazute la fiecare din cei cinci factori. Aceste ocupatii reprezinta de obicei
medii de lucru n care un anumit scor (nalt sau scazut) obtinut la unul din cei cinci factori poate contribui
la obtinerea unei performante nalte. Consilierea si orientarea profesionala reprezinta activitati complexe
care ar trebui sa se bazeze pe o evaluare detaliata a personalitatii, aptitudinilor cognitive,
temperamentului si a intereselor vocationale. Sugestiile redate n aceasta sectiuni reprezinta directii cu
caracter general.
4c. Competentele Profesionale. Anumite combinatii ale scorurilor la cele cinci mari dimensiuni masurate
de NEO-FFI se asociaza n mediile profesionale cu anumite competente profesionale specifice. n cadrul
acestui raport sunt redate acele competente profesionale relationate puternic cu anumite distributii
specifice ale scorurilor la cele cinci mari dimensiuni. Relatiile dintre competente si scalele NEO-FFI se
bazeaza pe studii empirice realizate n acest domeniu, studii prezentate de Howard & Howard (2001). Se
recomanda precautie n interpretarea acestor scoruri, deoarece, indiferent de ct de puternica este
relatia ntre dimensiunile de personalitate si competentele profesionale, doar trasaturile nu pot explica n
totalitate varianta nivelurilor de dezvoltare ale competentelor profesionale.
4d. Implicatii privind Avantajele si Riscurile. Aceasta sectiune reda posibile implicatii sau consecinte n
plan psihic ale scorurilor ridicate sau scazute nregistrate la cele zece scale secundare ale NEO-FFI. Aceste
informatii pot fi utilizate cu succes de catre specialisti pentru pentru a identifica rapid anumite riscuri sau
anumite resurse ale clientului care pot fi utilizate n cadrul interventiilor de natura terapeutica sau de
dezvoltare. Nu se recomanda utilizarea informatiilor prezentate n aceasta sectiune n scopul stabilirii de
diagnostice clinice sau n scopul identificarii de comportamente functionale sau disfunctionale. Aceste
informatii vor fi utilizate doar cu scop consultativ.

26
Dinamica Motivationala

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Persoanele cu scoruri mici sunt motivate de:

Persoanele cu scoruri mari sunt motivate de:

Persoanele cu scoruri scazute pe scala Nevrotism


sunt n general interesate n a rezolva situatiile
pe care ceilalti le percep ca fiind dificile, n
special dintr-o perspectiva emotionala.

Persoanele cu scoruri nalte pe scala Nevrotism


pot fi motivate de teama de esec sau de dorinta
de a primi un feedback pozitiv din partea
celorlalti, construindu-si astfel o imagine de sine
pozitiva.

Acele persoane care prezinta scoruri scazute la


aceasta scala tind sa fie motivate de
oportunitatea de a lucra n mod individual,
prefernd un grad ridicat de independenta n
munca. Acestor persoane nu le place ca
rezultatele muncii lor sa depinda de rezultatele
altor persoane.

Persoanele care obtin scoruri nalte pe scala


Extraversie tind sa fie motivate de posibilitatea
de interactiune cu ceilalti, ncercnd n acelasi
timp sa exploateze oportunitatile de a se
pozitiona n roluri sociale dominante sau de a
exercita autoritate asupra celorlalti. n acelasi
timp persoanele cu aceste scoruri tind sa se
plictiseasca usor, ndeosebi atunci cnd sunt
implicate n activitati solitare.

Persoanele caracterizate de scoruri relativ


scazute la aceasta scala sunt deseori motivate
de activitati practice, concrete n care este
necesar sa aplice proceduri de lucru cu care sunt
familiarizate. Noutatea si complexitatea poate
avea un efect demobilizator asupra acestor
persoane.

Persoanele care obtin scoruri nalte la scala


Deschidere sunt motivate de o munca variata, n
care pot avea oportunitatea de a nvata lucruri
noi despre domenii diferite. Complexitatea si
noutatea par a fi aspectele care mobilizeaza
persoanele care prezinta scoruri nalte pe
aceasta scala.

Persoanele care obtin scoruri scazute la aceasta


scala par a fi motivate de situatii n care li se
ofera oportunitatea de a comunica n mod
asertiv si de a-si demonstra propriile merite sau
competente.

Motivatia persoanelor care obtin scoruri nalte la


scala Agreabilitate este influentata tot de
interactiunile interpersonale. Spre deosebire de
persoanele cu scoruri nalte la scala Extraversie,
persoanele cu un nivel ridicat al Agreabilitatii
tind sa fie motivate de oportunitatea de a-i
ajuta pe ceilalti si de activitati n care pot primi
recompense emotionale din partea grupului.

Persoanele care obtin scoruri scazute la aceasta


scala tind sa fi motivate de factori externi,
nefiind pregatite sa lucreze n medii
caracterizate de proceduri sau reguli bine
precizate.

Persoanele care prezinta scoruri nalte la


aceasta scala sunt puternic motivate de medii
de lucru structurate si de proceduri algoritmice.
n acelasi timp, aceste persoane au un loc al
controlului intern si sunt capabile sa manifeste
un comportament autodirectionat si
automotivator.

27
Clustere Ocupationale

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Persoanele cu scoruri mici sunt atrase de ocupatii ca:

Persoanele cu scoruri mari sunt atrase de ocupatii ca:

Pilot
Chirurg
Leader
Reprezentant de Vnzari
Manager
Ofiter de Politie.

Reprezentant Relatii cu Clientii


Asistent Social
Specialist n Sporturi de Contact
Asistent Medical
Profesor.

Cercetator
Specialist IT
Contabil
Bibliotecar
Inginer
Scriitor
Functionar Public
Tehnician de Laborator.

Avocat Pledant
Actor
Manager
Leader
Reprezentat de Vnzari
Trainer
Agent de Turism.

Gestionar
Tehnician
Specialist n Reparatii si Mentenanta
Manager de Calitate
Pilot
Sofer.

Leader Vizionar
Specialist n Finante
Specialist n Marketing
Medic Generalist
Artist
Compozitor
Grafician.

Antreprenor
Negociator
Avocat Pledant
Agent Imobliliar
Ofiter de Politie.

Asistent Social
Reprezentant Relatii cu Clientii
Secretariat
Asistenta Medicala
Psiholog
Consilier Educational
Profesor Scoala Generala.

Specialist n cercetare
Leader
Trainer
Creatie Publicitara
Artist
Sculptor
Muzician.

Supervizor
Sef de Echipa
Contabil
Gestionar
Tehnoredactor.

28
Competente Profesionale

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

arie de dezvoltare

30

functionare eficienta

70 deprinderi avansate

ADERENTA LA POLITICI ORGANIZATIONALE: 37%

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

EFICIENTA IN AFACERI: 83%

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

ORIENTAREA CATRE ACTIUNE: 14%

ORIENTAREA CATRE SCHIMBARE: 82%

CAPACITATE DECIZIONALA: 96%

CAPACITATE DE DELEGARE: 94%

DEZVOLTAREA CELORLALTI: 56%

FACILITARE: 33%

LEADERSHIP: 90%

ASUMAREA RISCURILOR: 63%

LOCUL CONTROLULUI: 80%

INDEPENDENTA IN MUNCA: 93%

SPIRIT ANTREPRENORIAL: 94%

29
ORIENTAREA CATRE ACTIUNE: 14%
Persoanele caracterizate de
scoruri scazute la aceasta
competenta tind sa amne
luarea deciziilor si nu sunt
orientate spre a aborda si
rezolva cu prioritate acele
activitati urgente.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele care prezinta un


nivel nalt de dezvoltare al
acestei competente pot lua
decizii cu rapiditate si sunt
motivate sa rezolve problemele
cu promptitudine.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Persoanele care prezinta un


nivel scazut de dezvoltare al
acestei competente tind sa
ignore regulile si procedurile
relevante pentru activitatea
lor expunnd astfel echipa si
organizatia anumitor riscuri.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

NEO-FFI

Persoanele caracterizate de
scoruri nalte la aceasta
competenta tind sa respecte
regulile si procedurile n
activitatea lor, evita luarea
deciziilor riscante si ncearca
sa minimalizeze riscurile n
munca pe care o desfasoara.

EFICIENTA IN AFACERI: 83%


Nivelurile de dezvoltare
plasate sub medie la aceasta
competenta se asociaza cu
dificultatea de a gestiona
contexte de business, cu
tendinta de a evita asumarea
responsabilitatii pentru
gestionarea unor sume mari de
bani sau pentru a lua decizii
legate de investitii.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Scorurile nalte releva o


orientare puternica spre zona
de business, o axare pe
maximizarea profitului si un
confort ridicat cu gestionarea
sumelor mari de bani sau cu
directionarea optima a
resurselor.

ORIENTAREA CATRE SCHIMBARE: 82%


Persoanele care prezinta un
nivel sub medie de dezvoltare
al acestei competente
manifesta o preferinta catre
respectarea modurilor
traditionale de abordare si
rezolvare a problemelor, fiind
n acelasi timp tentate sa
respinga propunerile de
dezvoltare si schimbare n
mediile de lucru.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Nivelurile de dezvoltare peste


medie pentru aceasta
competenta indica o orientare
puternica a personalitatii catre
cautarea de solutii sau
abordari noi pentru problemele
cotidiene. De asemenea,
competenta surprinde si
comportamente de promovare
si sustinere a schimbarii n
grupul social de referinta.

CAPACITATE DECIZIONALA: 96%


Persoanele cu o orientare
scazuta catre a lua decizii tind
sa evite sau sa amne luarea
unor decizii definitive.
Totodata, au tendinta de a-si
schimba frecvent hotarrile,
avnd nevoie de ndrumarea si
coordonarea persoanelor pe
care le investesc cu autoritate.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

ADERENTA LA POLITICI ORGANIZATIONALE: 37%

Persoanele caracterizate de
scoruri nalte la aceasta
competenta tind sa ia decizii
ferme si finale, n urma unor
analize detaliate ale
problematicii asupra careia
trebuie sa se pronunte. Aceste
persoane nu amna decizia si
sunt de obicei recunoscute
pentru deciziile optime pe care
le propun.

CAPACITATE DE DELEGARE: 94%


Nivelurile scazute de
dezvoltare asociate cu
Delegarea indica o teama a
persoanelor de a delega sarcini
si activitati, precum si lipsa
rabdarii de a oferi informatiile
si sugestiile prin intermediul
carora se pot atinge rezultatele
asteptate.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele care prezinta un


nivel ridicat de dezvoltare al
acestei competente sunt
confortabile cu coordonarea si
dirijarea celorlalti si au
rabdarea necesara pentru a le
furniza acestora toate
informatiile necesare pentru a
putea atinge nivelul asteptat
de performanta.

30
DEZVOLTAREA CELORLALTI: 56%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele caracterizate de
scoruri nalte la aceasta
competenta au capacitatea de
a mpartasi grupului expertiza
si experienta profesionala
acumulata. Datorita faptului ca
i asista pe cei din echipa,
aceste persoane sunt frecvent
abordate pentru coaching sau
pentru a oferi sfaturi
profesionale.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

FACILITARE: 33%

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Persoanele care obtin scoruri


scazute la aceasta competenta
prefera sa nu impartaseasca
experienta si expertiza
profesionala, neavnd rabdarea
necesara pentru a-i asista pe
ceilalti n procesul de
dezvoltare de competente sau
de asimilare de cunostinte.

Persoanele caracterizate de un
nivel scazut de dezvoltare al
acestei competente au tendinta
de a sustine una din partile
implicate n conflict n functie
de preferintele personale,
manifestnd deseori o abordare
subiectiva asupra cauzelor
conflictelor si asupra
modalitatilor de solutionare a
acestora.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Aceste persoane sunt


caracterizate de eficienta n
gestionarea si managementul
conflictelor, negociind solutii
de tip win-win si ncercnd sa
pastreze o perspectiva
obiectiva asupra situatiilor
potential conflictuale.

LEADERSHIP: 90%
Un nivel scazut de dezvoltare
al acestei competente indica o
abordare pasiva a rolului de
conducator, resimtirea unei
presiuni ridicate n rolul de
coordonator si tendinta de a nu
lua decizii dure, chiar si atunci
cnd acestea sunt necesare.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele care manifesta un


nivel nalt de dezvoltare al
acestei competente sunt
orientate catre a-si asuma
raspunderea pentru
coordonarea celorlalti, fiind
capabile sa ia decizii dure, dar
si sa-i motiveze si mobilizeze
pe cei din echipa.

ASUMAREA RISCURILOR: 63%


Persoanele care manifesta
scoruri scazute au o tendinta
pronuntata de a lua decizii
sigure si de a urma directii sau
modalitati de abordare ale
caror rezultate sunt
previzibile. Aceste persoane
pot avea dificultati n a lucra
n medii n care performanta
depinde si de alti factori n
afara competentei si implicarii
personale.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele caracterizate de
scoruri nalte la aceasta
competenta sunt orientate
catre a-si asuma riscuri si
manifesta o curiozitate si o
preferinta pentru acele
contexte n care finalitatea
este imprevizibila.

LOCUL CONTROLULUI: 80%


Persoanelor care obtin niveluri
scazute de dezvoltare ale
acestei competente le este
relativ dificil sa-si controleze
reactiile si impulsurile
emotionale, percepnd adesea
faptul ca au scapat situatia de
sub control si ca rezultatul
actiunilor lor nu depinde de
ele.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele care obtin niveluri


nalte de dezvoltare ale acestei
competente reusesc sa-si
controleze reactiile, avnd
capacitatea de a rezista
impulsurilor de moment si
percepnd influenta propriului
comportament asupra
evenimentelor externe.

INDEPENDENTA IN MUNCA: 93%


Persoanele care prezinta
scoruri scazute ale acestei
competente simt nevoia de a fi
supravegheate si coordonate
atunci cnd lucreaza. n plus,
aceste persoane asteapta ca
structurarea si organizarea
activitatii sa fie realizate de
alte persoane.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele caracterizate de
niveluri nalte de dezvoltare
ale acestei competente pot
lucra pe cont propriu, fara a
avea nevoie de coordonare sau
supervizare. n acelasi timp,
aceste persoane nu au nevoie
de ajutorul altora pentru a-si
putea structura si organiza
munca.

31
SPIRIT ANTREPRENORIAL: 94%

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Persoanele care obtin scoruri


scazute la aceasta competenta
nu gestioneaza eficient munca
desfasurata n conditii de
presiune si sunt orientate mai
degraba catre a mentine
anumite abordari, putnd trece
cu vederea oportunitati
importante de dezvoltare.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Persoanele caracterizate de
scoruri nalte la Spirit
Antreprenorial manifesta
dorinta si initiativa de a reusi
n activitatile de business.
Aceste persoane sunt orientate
catre a cauta posibilitati de
dezvoltare pe termen mediu si
lung, fiind confortabile cu
munca desfasurata n conditii
de presiune.

32
Avantaje si riscuri

N (Nevrotism)
Stresat, afectat cu usurinta de problemele
aparute; se simte neajutorat si temator;
pesimist, cu asteptari nerealiste.
Scorurile mici sugereaza aceste avantaje:

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Sensibil si atent la nevoile celorlalti, isi arata


latura umana; prevazator.

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Scorurile mici sugereaza aceste riscuri:

Scorurile mari sugereaza aceste riscuri:

Indiferenta si lipsa de tact in relationarea cu


ceilalti, insensibil la nevoile celorlalti,
subestimeaza problemele aparute.
Scorurile mari sugereaza aceste avantaje:

Calm, relaxat, incredere in sine ridicata; face


fata eficient stresului si are asteptari realiste.

N1 (Stima de sine negativa)


Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri scazute la aceasta


scala tind sa se perceapa ca fiind n general
eficiente, avnd ncrederea necesara pentru a se
implica n activitati de dezvoltare personala.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri nalte la aceasta


scala au o imagine de sine negativa si prezinta
frecvent o lipsa de ncredere n fortele proprii.

N2 (Emotionalitate negativa)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele caracterizate de scoruri scazute au o


dispozitie emotionala buna si un tonus emotional
pozitiv si optimist.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri nalte la aceasta


scala au o predispozitie spre a manifesta
frecvent stari de descurajare, teama sau
tristete, fiind expuse la cronicizarea acestor
trairi.

E (Extraversie)
Scorurile mici sugereaza aceste riscuri:

Distant fata de ceilalti, timid, nu stie sa se


bucure de viata; ezita sa-si asume roluri de
conducator.
Scorurile mici sugereaza aceste avantaje:

Linistit, prefera intimitatea in dauna reuniunilor


ample; actioneaza independent; reflexiv si
rezistent la plictiseala.

Scorurile mari sugereaza aceste riscuri:

Guraliv, cu tendinte de dominare si control; se


plictiseste repede.
Scorurile mari sugereaza aceste avantaje:

Entuziast, activ si optimist, intra usor in


contacte sociale cu ceilalti si este apropiat de
oameni; se face remarcat usor.

E1 (Sociabilitate)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri scazute manifesta


o tendinta catre izolare sociala si au un numar
scazut de prieteni sau cunostinte.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Scoruri nalte la aceasta scala sunt asociate cu


existenta unei retele extinse de sprjin social.

E2 (Activism)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri scazute la aceasta


scala au un nivel energetic scazut n contextele
sociale.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care prezinta scoruri nalte tind sa


foloseasca o cantitate mare de energie n
relatiile sociale.

33

O (Deschidere catre experiente)


Scorurile mici sugereaza aceste riscuri:

Dificultati de adaptare la schimbari, interese


limitate; excesiv de conformist fata de
autoritati.

Simt practic dezvoltat, orientat spre


implementarea actiunilor; respect pentru
traditie; rezistenta la munca rutiniera.

Nonconformist, visator, cu imaginatie bogata; ii


lipseste simtul practic, ramanand la stadiul
ideilor.
Scorurile mari sugereaza aceste avantaje:

Creativ, dotat cu simt artistic si/sau cu interese


intelectuale variate; deschis la schimbari,
tolerant si orientat spre viitor.

Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

O1 (Curiozitate)

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Scorurile mici sugereaza aceste avantaje:

Scorurile mari sugereaza aceste riscuri:

Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri scazute sunt


reticente la a afla informatii noi despre
problemele sau stresul pe care trebuie sa-l
gestioneze.

Persoanele caracterizate de scoruri nalte la


aceasta scala sunt orientate catre a afla
informatii despre domenii diferite, ceea ce le
poate ajuta n a depasi momentele sau situatiile
dificile.

O2 (Flexibilitate mentala)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Scorurile scazute la aceasta scala indica


tendinta persoanelor de a respinge noutatea si
de a cauta stabilitate.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Scorurile nalte la aceasta scala se asociaza cu o


predispozitie spre a cauta activitati stimulante
care pot prezenta riscuri pentru siguranta
personala.

A (Agreabilitate)
Scorurile mici sugereaza aceste riscuri:

Cinic si suspicios fata de ceilalti, arogant,


egoist, orientat excesiv spre sarcina in dauna
relatiilor, intra usor in conflicte.
Scorurile mici sugereaza aceste avantaje:

Spirit competitiv, independent in gandire;


combativ, ii place sa iasa in fata.

Scorurile mari sugereaza aceste riscuri:

Naiv si usor influentabil, ii este dificil sa-si apere


punctul de vedere si renunta adesea in favoarea
celorlalti.
Scorurile mari sugereaza aceste avantaje:

Prefera armonia si cooperarea in dauna


competitiei; modest, sincer, generos; are spirit
de echipa.

A1 (Incredere vs. suspiciune)


Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Scorurile scazute la aceasta scala indica o


orientare puternica catre suspiciune, acestor
persoane fiindu-le dificil sa manifeste ncredere
n ceilalti, uneori simtindu-se dezamagite cu
usurinta.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Scorurile nalte la scala ncredere descriu


tendinta persoanelor de a avea ncredere n
persoanele din jurul lor, predispunndu-le la a fi
dezamagite.

A2 (Politete)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care obtin scoruri scazute prezinta o


abordare directa si dura a relatiilor
interpersonale.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele caracterizate de scoruri nalte au


tendinta de a renunta cu usurinta la propriul
punct de vedere sau la propriile interese, fiind
predispuse la comportamente pasiv-agresive.

34

C (Constiinciozitate)
Scorurile mici sugereaza aceste riscuri:

Nu-si valorifica potentialul; poate incalca reguli


sau responsabilitati, are probleme de
auto-disciplinare.

Flexibilitate ridicata, toleranta la sarcini


nestructurate; spontaneitate; informal in
comportament si cu spirit de aventura.

Se relaxeaza cu dificultate, poate neglija viata


personala, rigid, lipsit de spontaneitate si
flexibilitate.
Scorurile mari sugereaza aceste avantaje:

Organizat si ambitios, cu standarde ridicate;


meticulos si tenace in fata obstacolelor; demn
de incredere; prudent in decizii.

C1 (Productivitate)
Inventarul de Personalitate NEO in Cinci Factori (NEO-FFI) - Paul T. Costa, Jr., Ph.D. & Robert R. McCrae, Ph.D.

Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

NEO-FFI

TM

Sectiunea "Interpretare Aplicata in Organizatii"

Scorurile mici sugereaza aceste avantaje:

Scorurile mari sugereaza aceste riscuri:

Persoanele caracterizate de scoruri scazute sunt


predispuse la a abandona cu usurinta planurile
sau obiectivele pe care si le propun,
manifestnd uneori sentimentul ineficientei
personale.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Persoanele care prezinta scoruri nalte la


aceasta scala sunt expuse la a nu mentine un
echilibru ntre munca si viata personala.

C2 (Organizare)
Scorurile mici sugereaza aceste particularitati:

Persoanele caracterizate de scoruri scazute tind


sa prezinte un stil de viata haotic, fiind expuse
la a avea anumite adictii, fiindu-le greu sa
reziste tentatiilor.

Scorurile mari sugereaza aceste particularitati:

Atunci cnd sunt puternic axate pe organizare,


aceste persoane pot manifesta tendinte
compulsive, iar schimbarile neasteptate le pot
crea probleme.

1992, Psychological Assessment Resources, Inc. Toate drepturile sunt rezervate, asupra testului si a tuturor accesoriilor.
Nici o parte a acestui test, foi de raspuns, caiet de testare sau raport asociat nu poate fi tiparita sau reprodusa prin orice forma, electronic,
mecanic sau fotografic, nu poate fi tradusa si nu poate fi inclusa n vreun sistem de stocare a informatiei sau folosit pentru a tipari sau
reproduce o interpretare electronica, fara permisiunea prealabila si expresa n scris a autorului sau a distribuitorului national autorizat.
Psychological Assessment Resources, Inc.
16204 N. Florida Ave, Lutz, FL 33549, USA
Tel/Fax (+1) 800 331 8378
Publicat n Romnia sub licenta de Testcentral.
Testcentral (D&D Consultants, OS Romania, Editura Profex)
Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax (+4) 021 230 45 99
Acest test nu poate fi revndut, sublicentiat, redistribuit sau n orice alt mod transferat sau folosit n orice modalitate de orice alta parte dect
persoana sau entitatea careia i-a fost licentiat. Orice violare a acestei prevederi va duce la anularea automata a licentei si va pune partile
implicate n culpa n conformitate cu legea drepturilor de autor.

Aceasta este o scorare computerizata a DDDI, generata de serviciul de scorare automata al D&D/Testcentral, la www.testcentral.ro.

DDDI

TM

DULA DANGEROUS DRIVING INDEX


Dezvoltat de Chris Dula, PhD

NUME: Georgiana Dornescu

SEX: F

OCUPATIA:

VARSTA: 19

OBSERVATII:

ID TEST: 2526

ADMINISTRAT DE SPECIALIST: CS_UAIC


2015-05-28 14:15:37

28.05.2015 / 14:17:17

Scorare bazata pe: ETALONUL ROMANESC (2009)

Situatii de testare normale

80

Situatii de testare care incurajeaza distorsiunea

RD

NE

AD

DDDI

RD

NE

AD

DDDI

(21)

(19)

(7)

(47)

(21)

(19)

(7)

(47)

36

88

34

35

22

13

86

22

84

33
32
31

70

32
31

30

29

29

28

18

28

27

17

18
17

16

15

23

14

22
13
21

18

66

45
18

62

44
10

17

17

60

50

40

43
42
41

58
56

16

16

40
9

54
12

19

11

18
10

52

39
15
38

15

37
48
46

36

14
35
13

42
40

15

14

44

17

14

Scazut

46

50

16

12

11

60

15

40

19

64

24

16

13

70

47

Scazut

19

50

72

68

20

48

19

Mediu

20

49
20

76

50

Ridicat

21

12
20

70

24

22

80

26

25

23

51
21

74

25

60

52

21

82

78

30

26

Ridicat

20

19

27

Mediu

21

80

Foarte ridicat

Foarte ridicat

33
34

53

34
13
12

38

33
32

36

14
7

34

13

12

31
11
30

32
12

30

11

29
10

28

28

10
9

30

30

20

20

RD

NE

AD

DDDI

RD

NE

AD

DDDI

Sofat
riscant

Emotii
negative la
volan

Sofat
agresiv

Scor total
(Sofat
periculos)

Sofat
riscant

Emotii
negative la
volan

Sofat
agresiv

Scor total
(Sofat
periculos)

1999, 2009, Chris Dula, PhD.


2009, publicat in Romania de D&D/Testcentral/OS Romania, Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti
Toate drepturile rezervate asupra operei ca intreg, precum si a tuturor accesoriilor.

Foarte scazut

Foarte scazut

RAPORT PREGATIT PENTRU

Georgiana Dornescu
VARSTA: 19
GEN: F

IST

IntelligenzStruktur-Test
Andre Beauducel, Ph.D., Detlev Liepmann, Ph.D.
Burkhard Brocke, Ph.D., Rudolf Amthauer, Ph.D.

Idendificator/ serie: 2526


S.C. D&D Consultants Group, SRL
Str. Grigore Moisil nr.42, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax (+40) 21 230 45 99

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P1

Interpretarea acestui raport


Scop
Acest raport se bazeaza pe raspunsurile tale la IST (Intelligenz-Struktur-Test 2000 R). Acesta ajuta la o mai buna intelegere a nivelului
functionarii tale intelectuale si a punctelor tale puternice si slabe in aceasta arie.

Definire
Inteligenta reprezinta abilitatea de a rationa, de a planifica, de a rezolva probleme si de a gestiona complexitatea lor, de gandi abstract si
de a invata. Aceasta are mai multe componente dintre care cele mai importante sunt
operare cu texte
INTELIGENTA VERBALA

operare cu numere
INTELIGENTA NUMERICA

operare cu figuri
INTELIGENTA FIGURALA

IQ-ul este caracteristica personala care relationeaza cel mai mult cu nivelul de educatie, nivelul ocupational (ocupatiile bine cotate),
statutul social si economic pe care le poate atinge o persoana.Este important de retinut ca in fiecare domeniu de ocupatii se pot intalni
persoane cu toata gama de IQ-uri normale (70-140+). Totusi, studiile arata ca IQ-ul este cel care prezice cel mai bine performanta la locul
de munca. Importanta inteligentei in performanta la job este mai ridicata odata cu cresterea nivelului sarcinilor si activitatilor pe care le
impune jobul respectiv (complexitatea, noutatea, ambiguitatea acestora etc.)
CARE TIN DE TINE
interesele vocationale
trasaturile de personalitate
valorile personale

CARE TIN DE CONTEXTUL EXTERIOR


existenta de oferte viabile de studii si formari pentru
domeniul ales
existenta pe piata muncii a unei nevoi de specialisti in
domeniul ales

disponibilitatea de a urma anumite studii si formari


necesare calificarii in meseria/profesia vizata

Prin urmare, cunoasterea nivelului de inteligenta (IQ) precum si a punctelor personale puternice si slabe in aceasta arie te ajuta la
alegerea tipului de educatie si a unei ocupatii compatibile cu acestea.Subliniem faptul ca testul se refera doar la inteligenta generala. In
alegerea unei directii in cariera, aceste rezultate trebuie coroborate cu un numar de alte informatii.

ATENTIE!

Trebuie sa iei in considerare aceste rezultate ca reflectand IQ-ul tau real,


doar in conditiile in care consideri ca ai urmat instructiunile si te-ai
implicat la maxim in sarcinile pe care le-ai avit de rezolvat.

Deoarece scopul pentru care ai aplicat acest test este facilitarea luarii
unei decizii majore in viata, recomandm ca la interpretarea IST si in
alegerea unui traseu in cariera sa consulti opinia unui consilier specializat.

Structura Raportului
1. Grafic Scoruri
2. Puncte Tari si Puncte Slabe in functionarea cognitiva
3. Inteligenta Totala
4. Inteligenta Verbala
5. Inteligenta Numerica
6. Inteligenta Figurala
7. Recomandari Generale

www.pemeserie.ro

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P2

1.Grafic Scoruri
40

50

60

Inteligenta
Totala
Inteligenta
Verbala

80

92.0
90.0

Inteligenta
Numerica
Inteligenta
Figurala

70

100

110

120

130

140

150

>27%
din populatie

>24%
din populatie

92.0
88.0

90

>27%
din populatie

>21%
din populatie

2. Puncte tari si puncte slabe


Puncte puternice in functionarea cognitiva
Analiza scorurilor celor trei arii (inteligenta verbala, inteligenta numerica, inteligenta figurala) in raport cu media personala
obtinuta de Georgiana Dornescu arata faptul ca in cazul sau nu se contureaza un punct puternic specific.

Puncte slabe in functionarea cognitiva


Analiza scorurilor celor trei arii (inteligenta verbala, inteligenta numerica, inteligenta figurala) in raport cu media personala
obtinuta de Georgiana Dornescu arata faptul ca in cazul sau nu se contureaza un punct slab specific.

www.pemeserie.ro

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P3

3. Inteligenta Totala (IQ)

Definitie
IQ-ul total insumeaza in mod egal componenta de operare cu texte (inteligenta verbala), componenta
de operare cu numere (inteligenta numerica) si componenta de operare cu imagini/figuri (inteligenta
"gurala"). Masoara abilitatea de a gandi logic, a face rationamente, a planifica, a rezolva probleme, a
gandi abstract, a invata, a intelege si face fata in situatii complexe, a invata din experienta. Acest scor
este influ-entat atat de inteligenta innascuta cat si de nivelul de educatie si experientele dobandite
pana in prezent.

Grafic
40

50

60

Inteligenta
Totala

70

92.0

80

90

100

110

120

130

140

150

>27%
din populatie

Semnificatia Scorului
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 92, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ
27 % dintre persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU din punctul
de vedere al coeficientului de inteligenta, categorie in care se gasesc 50% dintre oameni. Georgiana
Dornescu dovedeste o abilitate mediu dezvoltata de rezolvare de probleme, structurare de informatii,
intelegere, memorare de informatii si lucrul cu acestea.
Stilul de invatare a jobului care li se potriveste cel mai bine acestor persoane este unul care combina
materialele scrise si prezentate oral cu experienta propriu-zisa la locul de munca. Vor invata cel mai
bine printr-o modalitate in care materialele sunt de o dificultate crescanda si li se verifica periodic
progresul. Invata foarte repede sarcinile rutiniere. Este recomandat sa li se acorde timp si experienta
practica inainte de incadrarea la locul de munca.

www.pemeserie.ro

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P4

4. Inteligenta Verbala

Definitie
Acest tip de inteligenta se refera la aptitudinea de a gandi intr-un context verbal. Surprinde
sensibilitatea la limbajul vorbit si scris, adica abilitatea de a utiliza limbajul pentru a-si atinge anumite
scopuri.

Scoruri Inalte
Scoruri inalte la acest tip de inteligenta sunt caracteristice persoanelor care obtin performante in
ocupatii cum ar fi cele de avocat, lingvist, scriitor, psihoterapeut, scenarist, expert in comunicare etc.

Grafic
40

Inteligenta
Verbala

50

60

70

90.0

80

90

100

110

120

130

140

150

>24%
din populatie

Semnificatia Scorului
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 90, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ
24 % dintre persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU din punctul
de vedere al inteligentei verbale, categorie in care se gasesc 50% dintre oameni. Georgiana Dornescu
dovedeste o abilitate mediu dezvoltata in rezolvarea de sarcini care implica analogii verbale,
completare de fraze si similaritati verbale. Are un vocabular mediu dezvoltat si dispune in aceeasi
masura de abilitatea de a face conexiuni intre concepte verbale.

www.pemeserie.ro

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P5

5. Inteligenta Numerica

Definitie
Acest tip de inteligenta se refera la abilitatea de calcul si rationament numeric a persoanei evaluate,
adica aptitudinea de a face conexiuni logice intre numere.

Scoruri Inalte
Scoruri inalte la acest tip de inteligenta sunt caracteristice persoanelor care obtin performante in
ocupatii cum ar fi cele de analist financiar, analist date, actuar, matematician, programator IT,
cercetatori in dome-niul stiintelor fizice etc.

Grafic
40

50

60

Inteligenta
Numerica

70

92.0

80

90

100

110

120

130

140

150

>27%
din populatie

Semnificatia Scorului
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 92, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ
27 % dintre persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU din punctul
de vedere al inteligentei numerice, categorie in care se gasesc 50% dintre oameni. Georgiana
Dornescu dovedeste o abilitate mediu dezvoltata in rezolvarea de sarcini care implica operatii
aritmetice, rationament numeric si intelegerea conceptelor matematice.

www.pemeserie.ro

IST

Georgiana Dornescu

IntelligenzStruktur-Test

VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P6

5. Inteligenta Figurala

Definitie
Acest tip de inteligenta se refera la aptitudinea de a pocesa material de tip imagini/figuri. Aceasta
aptitudine include procesarea figurilor bidimensionale si tridimensionale. Pe langa abilitatea de a
evalua proportiile sau suprafetele si volumele sunt de asemenea evaluate si abilitatea de a face
rationamente bazate pe imagini/figuri si abilitatea de a vedea relatiile logice dintre figuri.

Scoruri Inalte
Scoruri inalte la acest tip de inteligenta sunt caracteristice persoanelor care obtin performante in
ocupatii cum ar fi cele de arhitect, designeri grafici, diverse tipuri de ingineri, graficieni etc.

Grafic
40

Inteligenta
Numerica

50

60

70

88.0

80

90

100

110

120

130

140

150

>21%
din populatie

Semnificatia Scorului
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 88, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ
21 % dintre persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU-INFERIOR
din punctul de vedere al inteligentei figurale. Georgiana Dornescu dovedeste o abilitate mediu spre
redusa de rezolvare de sarcini care implica rotatii si combinari mentale ale figurilor si rationament
figural.

www.pemeserie.ro

IST

IntelligenzStruktur-Test

Georgiana Dornescu
VARSTA: 19 ani
f
GEN:

P7

7. Recomandari Generale
Coeficientul de inteligenta nu te va indreapta direct spre o anumita meserie, insa iti va spune cat
de complexe sunt activitatile pe care le poti aborda. De exemplu, o persoana interesata de
domeniul medical, cu un coeficient de inteligenta de 80, va putea aborda activitati mai putin
complexe decat o persoana interesata de acelasi domeniu, insa avand un coeficient de
inteli-genta de 120. Adica, un medic cu un coeficient de inteligenta de 120 va avea o memorie
mai buna, prin urmare va inmagazina si va putea procesa o cantitate mai mare de informatii, va fi
mai eficient in a corobora toate datele pentru a oferi un diagnostic, va prescrie tratamentul mai
adecvat, isi va da seama mai repede daca tratamentul este eficient, va tinde sa se mentina la
curent cu toate descoperirile noi in domeniu etc. Per ansamblu, va fi un medic mai eficient.
Din cele de mai sus rezulta recomandarea ca in momentul aplicarii unui test de inteligenta sa fi
evaluat deja ariile de interese vocationale, sa iti cunosti preferintele ocupationale si sa doresti sa
afli daca nivelul de inteligenta sprijina eficienta potentiala in respectivul domeniu.
In alegerea unei meserii trebuie sa tii cont de nivelul de inteligenta, dar si de structura acesteia.
Adica, daca o persoana obtine scoruri semnificativ mai inalte la una dintre subscale (inteligenta
verbala, inteligenta numerica sau inteligenta figurala), este recomandat sa isi aleaga o meserie
care sa puna accent pe acea arie. Totusi, trebuie sa se tina cont si de nivelul la care se afla acest
punct puternic personal. De exemplu, un punct puternic situat la un scor de 130 va facili-ta
anumite ocupatii, foarte complexe, pe cand un punct puternic la un scor de 100 va facilita alte
ocupatii, de un grad de complexitate mediu.
Reamintim faptul ca aproape in orice domeniu de ocupatii se intalnesc persoane cu toata gama
de coeficienti de inteligenta specifici normalitatii psihologice. Totusi, pentru eficienta si
satis-factia intr-un domeniu, este recomandat ca fiecare persoana sa aleaga ocupatii care sa
corespunda nivelului sau cognitiv.
Exista aspecte cognitive pe care munca intensa si motivatia nu le pot suplini. La fel cum un
sportiv foarte muncitor si foarte motivat, dar total lipsit de talent, nu va ajunge campion olimpic,
in aceeasi masura, pentru ocupatiile cu un grad foarte mare de complexitate, aceste
caracteris-tici nu vor compensa un coeficient de inteligenta foarte redus. Insa, un coeficient de
inteligenta mediu, combinat cu munca si motivatie intense, vor putea oferi performante specifice
unui nivel de inteligenta oarecum mai inalt.

www.pemeserie.ro

Raport de consiliere specifica


Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului
"Studentii de azi, profesionistii de maine" POSDRU/160/2.1/S/137280

Rezumat pe dimensiunile principale


RAPORT PREGATIT PENTRU
Georgiana Dornescu
Sex: F
Varsta: 19
Ocupatie:
Acest raport a fost scorat conform cu ETALONUL ROMANESC COMBINAT

CHESTIONAR APLICAT SUB LICENTA DE

Consilier: CS_UAIC
Identificator/serie: 2526
2014, D&D Consultants Grup, SRL. Toate drepturile sunt rezervate, asupra raportului si a tuturor accesoriilor.
Publicat si distribuit n Romnia sub licenta de D&D Consultants Grup, SRL.
D&D Consultants Grup, SRL
Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax (+4) 021 230 45 99
Acest test nu poate fi revndut, sublicentiat, redistribuit sau n orice alt mod transferat sau folosit n orice modalitate de orice alta parte dect persoana sau entitatea
careia i-a fost licentiat. Orice violare a acestei prevederi va duce la anularea automata a licentei si va pune partile implicate n culpa n conformitate cu legea
drepturilor de autor.

Raport consiliere specifica

Raport consiliere specifica

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Introducere

Acest raport se bazeaza pe rezultatele obtinute la testele pentru care ati vizualizat anterior rapoartele
comprehensive: Intelligenz Struktur Test (IST), Dula Dangerous Driving Index (DDDI) si NEO Five Factory
Inventory (NEO FFI). Pentru fiecare dintre dimensiunile principale: Capacitate de relationare si lucru in
echipa, Abilitatea de comunicare, Orientare spre rezultat sau solutii, Orientare spre client, Eficienta
personala, Autodezvoltare, Initiativa, Etica si valori, Securitate rutiera si Inteligenta, va fi redat grafic
scorul obtinut in centile, iar textual interpretarea pentru scorul respectiv. Centilele permit compararea
rezultatelor obtinute la nivel national, cu cele ale persoanelor cu aceleasi caracteristici. Suplimentar sunt
redate dimensiunile secundare pentru fiecare dimensiune principala. Vei putea afla care este ta pozitia
exacta in populatie. Cu alte cuvinte ce procent de persoane a obtinut o performanta mai slaba, egala sau
mai buna decat cea inregistrata de tine.

P1 Capacitate de relationare si lucru in echipa


0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Aceasta scala masoara capacitatea persoanei


evaluate de a se face placuta si de a se exprima in
interactiunile interpersonale. Scorurile obtinute de
persoana evaluata la scalele din cadrul acestei arii
indica o eficienta medie spre scazuta n
interactiunile interpersonale. Persoana evaluata nu
pare a avea incredere n abilitatile sale sociale,
avnd dificultati de a se exprima n fata audientei.
Se poate considera ca persoana evaluata nu
agreeaza interactiunile sociale. Este mai degraba
axat pe lucrul independent.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Aceasta scala masoara capacitatea persoanei


evaluate de a se face placuta si de a se exprima in
interactiunile interpersonale. Scorurile obtinute de
persoana evaluata la scalele din cadrul acestei arii
indica o eficienta medie spre crescuta n
interactiunile interpersonale. Persoana evaluata
pare a avea incredere n abilitatile sale sociale,
avnd capacitatea de a se exprima lejer n fata
audientei. Se poate considera ca persoana evaluata
se simte n largul sau n interactiunile sociale. Este
mai degraba axat pe colaborare.

S1

Sociabilitate
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Scorurile scazute la scala Sociabilitate surprind


tendinta persoanelor de a avea un numar relativ
redus de interactiuni sociale, orientarea spre a lucra
n mod solitar, fara a avea nevoie de suportul sau
contributia altor persoane. Acele persoane care
obtin scoruri mici tind sa fie mai degraba pesimiste,
evitnd sa isi manifesta emotiile n public, chiar si
atunci cnd sunt pozitive.

Raport consiliere specifica

100

S2

Persoanele care obtin scoruri nalte la scala


Sociabilitate sunt orientate catre ceilalti, cautnd
n mod activ compania acestora. Se poate considera
ca aceste persoane prezinta tendinta de a lucra sau
a se distra mpreuna cu alte persoane, tinznd sa
manifeste emotii pozitive si buna-dispozitie n
interactiunile cu semenii.

Echilibru emotional
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele caracterizate de scoruri scazute sunt


predispuse la a fi reactive din punct de vedere
emotional, prezentnd reactii emotionale intense n
raport cu stimuli care nu declanseaza n mod
obisnuit asemenea emotii. Aceste persoane sunt
percepute ca fiind mai sensibile, fiind predispuse la
a resimti mai frecvent emotii precum suparare,
anxietate sau vinovatie. Starea emotionala a acestor
persoane fluctueaza frecvent, acestea trecnd rapid
de la bucurie la suparare sau invers.

S3

Persoanele care obtin scoruri semnificativ mai nalte


comparativ cu media esantionului sunt percepute ca
fiind calme si relativ libere de trairi sau emotii
negative. Manifestarile lor emotionale sunt stabile si
adaptate situatiilor cu care se confrunta. Lipsa
emotiilor negative nu nseamna ca persoanele cu
scoruri nalte traiesc doar emotii pozitive, ci faptul
ca acestea resimt mai rar furie, ngrijorare sau
stres.

Cooperare
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Aceste persoane sunt mai degraba preocupate de


propriul confort si prezinta o perspectiva hedonica
asupra activitatii pe plan profesional si personal.
Mai mult persoanele ncadrate n aceasta arie tind
sa fie percepute ca lipsite de vointa si ca
non-cooperante.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Aceste persoane sunt orientate spre cooperare si si


canalizeaza eforturile n mod deliberat si organizat
pe activitati cu scopul de a-i ajuta pe altii. Aceste
persoane se implica n mod voluntar n diferite
activitati si persista n depasirea obstacolelor
pentru a putea fi de folos celorlalti.

S4

Antrenare
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Persoanele care obtin scoruri scazute la aceasta


competenta nu gestioneaza eficient munca
desfasurata n conditii de presiune si sunt orientate
mai degraba catre a mentine anumite abordari,
putnd trece cu vederea oportunitati importante de
dezvoltare.

Raport consiliere specifica

100

S5

Persoanele caracterizate de scoruri nalte la


Antrenare manifesta dorinta si initiativa de a reusi
n activitatile de business. Aceste persoane sunt
orientate catre a cauta posibilitati de dezvoltare pe
termen mediu si lung, fiind confortabile cu munca
desfasurata n conditii de presiune.

Orientare spre client


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele care inregistreaza scoruri reduse la


aceasta scale au tendinta de a nu fi orientate spre a
satisface nevoile clientului. Solicitarile acestuia
sunt considerate pretentioase si nu sunt vazute ca
prioritare, ceea ce poate incetini promptitudinea cu
care ar trebui sa fie rezolvate.

Persoanele care obtin scoruri inalte la aceasta scala


sunt conduse de dorinta de a servi clientul si se
concentreaza pe nevoile clientului. Ele raspund cu
promptitudine nevoilor si solicitarilor clientului.
Astfel, de persoane au de cele mai multe ori
cunostinte avansate despre client, aliante si
parteneriate si le ofera sprijin intr-un mod adecvat.

P2 Abilitatea de comunicare
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Aceste persoane tind sa pastreze o distanta fata de


ceilalti n interactiunile sociale, privindu-i adesea ca
potentiali competitori si avnd dubii cu privire la
bunele lor intentii. n interactiunile sociale, aceste
persoane accentueaza importanta delimitarii clare a
spatiului personal, privat. Sunt mai putin
comunicative si impartasesc rar ideile sau
preocuparile lor.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Aceste persoane se bucura n mod sincer de


compania celorlalti, fiind atasate puternic de
prietenii vechi, dar manifestnd n acelasi timp si
entuziasm atunci cnd cunosc persoane noi. Acestor
persoane le face mare placere sa discute cu ceilalti
pe diferite teme, acestia simtindu-se foarte
confortabil n compania lor. De obicei aceste
persoane sunt populare n mediul lor social, fiind
vazute ca persoane comunicative, care impartasesc
idei numeroase.

S6

Extraversie
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Raport consiliere specifica

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Centila

100
Centila

Acelor persoane care obtin scoruri sub medie la


scala Extraversie le lipseste exuberanta sau nivelul
ridicat de activism al extravertilor. Aceste persoane
tind sa fie mai degraba tacute, retrase, simtind
uneori nevoia de a fi singure. Nevoia acestora de
stimulare din exterior este semnificativ mai redusa
dect a celor cu scoruri nalte. n interactiunile
sociale persoanele introverte tind sa fie percepute
ca retrase sau arogante datorita independentei fata
de ceilalti sau a lipsei lor de implicare.

S7

Scorurile ridicate pe aceasta scala indica o tendinta


pronuntata de implicare n mediul social sau
interpersonal. Acestor persoane le place compania
celorlalti, cautnd-o n mod activ. Mai mult,
persoanele cu scoruri nalte pe aceasta scala
manifesta initiativa n contexte sociale si se simt
confortabil daca sunt n centrul atentiei. Aceste
persoane au de obicei abilitati de relationare
eficiente, fluenta verbala si capacitatea de a
comunica asertiv.

Empatie
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele cu scoruri scazute au dificultati in a


asculta o perioada mai indelungata de timp, iar in
cadrul unei conversatii sunt mai degraba preocupate
de a-si etala propria identitate.

S8

Persoanele care obtin scoruri inalte pot mentine


linistea in vreme ce ceilalti se exprima. Astfel de
indivizi sunt mai degraba inclinati catre a-si
mentine ego-ul si nevoile personale in afara
conversatiei si incearca sa il inteleaga pe celalalt
inainte de a se exprima.

Feedback
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Cei care inregistreaza scoruri mici la aceasta scala


nu sunt preocupate de mentinerea unor relatii bune
cu ceilalti sau de cresterea lor.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Persoanele cu scoruri mari sunt pricepute in


mentinerea relatiilor, iar ceilalti indivizi gasesc
coumincarea cu acestea foarte usoara. Ele scot ce
este mai bun in oameni si ofera recunoastere intr-o
maniera cinstita si consistenta. Sunt preocupate de
motivarea si dezvoltarea celorlalti oameni.

P3 Orientare spre rezultat


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Aceste persoane prefera sa procrastineze. Evita de


cele mai multe ori sa se centreze pe obtinerea
rezultatelor si nu isi stabilesc un obiectiv din a
finaliza sarcinile primite.

Raport consiliere specifica

100

S9

Aceste persoane evita amanarea si imping actiunile


catre obtinerea rezultatelor si a performantei.
Gestioneaza eficient timpul si prioritatile. Se
descurca cu deadline-urile si cu sarcinile
suplimentare.

Flexibilitate
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele caracterizate de scoruri scazute la


aceasta scala sustin viziunile si modurile de actiune
traditionale,
ncercnd
sa-si
modeleze
comportamentul n functie de prescriptiile moralei
sociale sau religioase. Uneori aceste persoane tind
sa fie percepute ca avnd o atitudine dogmatica si
ca favoriznd conformismul.

Persoanele care obtin scoruri mari pe aceasta scala


tind sa priveasca traditiile sau morala dintr-o
perspectiva personala, comportamentul lor nefiind
ntotdeauna conform cu prescriptiile presupuse de
traditionalism sau moralitate. Aceste persoane nu
fac ntotdeauna ceea ce este practic sau util,
tinznd astfel sa fie percepute ca fiind
non-conformiste n atitudini si gndire.

S10 Deschidere
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Persoanele care obtin scoruri scazute pe scala


deschidere sunt caracterizate de o viziune mai
pragmatica asupra vietii, avnd o sfera de interese
mai restrnsa. Acestea prefera lucrurile clare, fara
ambiguitati si ncearca sa se focalizeze n
activitatea lor pe laturile sau aspectele practice.
Uneori, aceste persoane manifesta atitudini
conservatoare, fiind oarecum reticente sau
suspicioase n fata schimbarilor.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri nalte la aceasta scala


manifesta un interes mai crescut pentru activitati
noi sau nonconformiste. Acestea sunt percepute ca
persoane curioase, deschise catre experiente noi,
manifestnd probabil un interes mai crescut pentru
domenii artistice sau abstracte. Din punct de vedere
motivational, persoanele cu scoruri nalte sunt mai
degraba interesate de activitati complexe, iar nu de
activitati rutiniere, obisnuite.

S11 Masculinitate
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Raport consiliere specifica

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Centila

100
Centila

Acele persoane caracterizate de scoruri scazute pe


aceasta scala sunt mai putin active n mediul social,
manifestnd un nivel mai degraba scazut al
entuziasmului asociat implicarii n diferite actiuni.
Se poate considera ca persoanele care obtin aceste
scoruri tind sa manifeste uneori o lipsa de implicare
n activitati sau actiuni care presupun interactiuni
sociale. Mai putin activ, cu nivel redus de entuziasm
pentru actiuni, manifesta mai degraba o lipsa de
implicare.

Persoanele care obtin scoruri nalte la aceasta scala


manifesta un nivel ridicat al energiei investite n
interactiunile sociale, avnd un ritm de viata alert
si implicndu-se ntr-o multitudine de actiuni sau
activitati n mediul social. Activ, cu un nivel ridicat
de energie, cu ritm de viata alert, implicat mai
degraba intr-o multitudine de actiuni.

P4 Eficienta personala
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele care prezinta scoruri scazute la scala


Eficienta personala sunt predispuse la a amna
finalizarea sarcinilor sau activitatilor n care se
implica. Modul n care performeaza aceste persoane
este puternic influentat de preferintele si
dispozitiile personale, rezultatele muncii lor tinznd
sa varieze destul de puternic.

Persoanele caracterizate de scoruri ridicate pe


aceasta scala sunt percepute ca fiind productive,
avnd capacitatea de a-si atinge obiectivele si de a
finaliza proiectele la care lucreaza la timp, chiar
daca ntlnesc obstacole. Aceste persoane tind sa-si
fixeze standarde calitative ridicate n munca lor si
si ndeplinesc sarcinile pe care le primesc, ceilalti
privindu-le ca persoane de ncredere, care si
respecta angajamentele.

S12 Constiinciozitate
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Persoanele caracterizate de scoruri scazute la


aceasta scala exercita un control scazut asupra
propriilor reactii, fiind astfel percepute ca persoane
spontane, impulsive, cu o abordare hedonica asupra
vietii sau asupra activitatii profesionale. Aceste
persoane ncearca sa gaseasca o parte amuzanta n
orice activitate pe care o ntreprind, tinznd sa ia
decizii sub impulsul momentului. Deseori persoanele
cu aceste scoruri tind sa si stabileasca obiective pe
termen scurt, uneori avnd dificultati n a se
conforma cerintelor mai putin flexibile.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri nalte la scala


Constiinciozitate tind sa fie organizate att n viata
personala, ct si n cea profesionala, placndu-le n
acelasi timp planificarea. Aceste persoane au
capacitatea de a-si controla impulsurile sau reactiile
emotionale, fiind astfel pregatite sa urmareasca cu
perseverenta obiective pe termen mediu si lung. De
obicei, persoanele cu scoruri nalte au capacitatea
de a respecta termenele si si pot organiza eficient
activitatile, gestionndu-si propriile resurse cu
cumpatare.

S13 Managementul timpului


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Scorurile scazute sunt asociate cu tendinta de a


aborda activitatile si sarcinile ntr-o maniera
spontana. Aceste persoane nu sunt orientate catre
organizare, fiind percepute mai degraba ca fiind
dezordonate si mprastiate. n acelasi timp, aceste
persoane nu sunt eficiente n organizarea propriului
orar, avnd n general tendinta de a pierde resurse
de timp importante datorita lipsei de organizare.

Raport consiliere specifica

100

Persoanele care obtin scoruri ridicate la aceasta


scala manifesta o orientare puternica catre a
organiza si planifica propriul comportament.
Acestea sunt orientate catre ordine si prefera sa-si
structureze activitatile. n mediile profesionale
aceste persoane prefera sa lucreze ntr-un ritm
sustinut, prefernd sa abordeze sarcinile n mod
structurat.

S14 Leadership
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Un nivel scazut de dezvoltare al acestei competente


indica o abordare pasiva a rolului de conducator,
resimtirea unei presiuni ridicate n rolul de
coordonator si tendinta de a nu lua decizii dure,
chiar si atunci cnd acestea sunt necesare.

Persoanele care manifesta un nivel nalt de


dezvoltare al acestei competente sunt orientate
catre a-si asuma raspunderea pentru coordonarea
celorlalti, fiind capabile sa ia decizii dure, dar si
sa-i motiveze si mobilizeze pe cei din echipa.

S15 Potential managerial


0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Nu foarte ambitios (ambitioasa), poate fi ciudat(a)


n luarea de decizii, si pune propriile interese pe
prim plan, reactioneaza defensiv la critica. Nu
manifesta eficienta n gestionarea resurselor si
activitatilor. Coordoneaza cu dificultate activitati.
Gradul n care si va dezvolta competentele
manageriale depinde n mare masura de
oportunitatea de a ntalni contexte organizationale
care sa implice stimularea potentialului managerial.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Se descurca eficient cu oamenii, mparte creditul cu


altii, bun(a) n a explica decizii, are judecata buna.
Manifesta eficienta n gestionarea resurselor si
activitatilor. Coordoneaza cu usurinta activitati.
Gradul n care si va dezvolta competentele
manageriale depinde n mare masura de
oportunitatea de a ntalni contexte organizationale
care sa implice stimularea potentialului managerial.

P5 Autodezvoltare
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Aceste persoane tind sa nu fie interesate de a cauta


sau folosi oportunitatile din care ar putea extrage
invataminte. Nu sunt interesati de progresul
propriei persoane si reactioneaza defensiv in fata
criticii.

Raport consiliere specifica

100

Folosesc
resursele
disponibile
pentru
auto-optimizare, cauta oportunitati de a invata.
Cauta si utilizeaza feedbackul. Sunt persoane mai
degrabe deschise in fata criticii. Au tendina de a-si
evalua intr-un mod nedefensiv punctele forte si
limitele.

S16 Motivatie
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Aceste persoane prezinta un nivel relativ scazut al


entuziasmului, fiind foarte putine sarcini sau
activitati care sa le motiveze sau sa le trezeasca
interesul. Aceste persoane sunt predispuse spre a
manifesta atitudini pasive, mobilizndu-se doar n
situatii urgente. Nu isi doresc sa faca diferenta si nu
sunt carieriste.

Au o puternica viziune de cariera si isi doresc sa


aiba impact si influenta. Aceste persoane sunt
considerate motivate, ambitioase si eficiente, avnd
capacitatea de a munci ntr-un ritm sustinut si cu un
tempo personal alert. De cele mai multe ori aceste
persoane sunt interesate de propria dezvoltare si
evolutie profesionala, fiind capabile sa urmeze un
program sau un plan prestabilit. Uneori, aceste
persoane ncearca sa impuna celor din jur stilul lor
de lucru, pe care l considera a fi foarte eficient.

S17 Deschidere
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Persoanele care obtin scoruri scazute pe scala


deschidere sunt caracterizate de o viziune mai
pragmatica asupra vietii, avnd o sfera de interese
mai restrnsa. Acestea prefera lucrurile clare, fara
ambiguitati si ncearca sa se focalizeze n
activitatea lor pe laturile sau aspectele practice.
Uneori, aceste persoane manifesta atitudini
conservatoare, fiind oarecum reticente sau
suspicioase n fata schimbarilor.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Persoanele care obtin scoruri nalte la aceasta scala


manifesta un interes mai crescut pentru activitati
noi sau nonconformiste. Acestea sunt percepute ca
persoane curioase, deschise catre experiente noi,
manifestnd probabil un interes mai crescut pentru
domenii artistice sau abstracte. Din punct de vedere
motivational, persoanele cu scoruri nalte sunt mai
degraba interesate de activitati complexe, iar nu de
activitati rutiniere, obisnuite.

S18 Management de sine


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Mai degraba spontan, impulsiv, atipic. Nu urmeaza


un pattern si nu are acitivitati pe care sa le
realizeze treptat. Nu respecta un program regulat.

Raport consiliere specifica

100

Isi mentine calmul in situatii tentante. Nu este


spontan sau impulsiv. Are un program stabil si este
mai degraba previzibil. Mai degraba spontan,
impulsiv, atipic. Nu urmeaza un pattern si nu are
acitivitati pe care sa le realizeze treptat. Nu
respecta un program regulat.

P6 Initiativa
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Persoanele caracterizate de scoruri scazute la


aceasta competenta tind sa amne luarea deciziilor
si nu sunt orientate spre a aborda si rezolva cu
prioritate acele activitati urgente. Acestea amana
inceperea lucrurilor si evita sa actioneze in vreun
fel.

Persoanele care prezinta un nivel nalt de


dezvoltare al acestei competente pot lua decizii cu
rapiditate si sunt motivate sa rezolve problemele cu
promptitudine. Acestea sunt mai degraba orientate
catre a initia si a actiona in ceea ce priveste stilul
de lucru.

P7 Etica si valori: integritate si incredere


0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Este mai degraba inclinat spre a impartasi


informatiile, chiar si atunci cand ii este solicitat sa
le pastreze pentru el. Comportamentele sale nu
sunt marcate de consecventa.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Mentine confidentialitatea atunci cand ii este


solicitat. Este auto-disciplinat in toate situatiile.
Castiga credibilitate prin consecventa si fidelitate.
Este o persoana loiala.

10

P8 Intelegere concepte mecanice si tehnice


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Nu este interesat de aprofundarea detaliilor inainte


de a incepe activitatea. Are un grad mai redus de
curiozitate in ceea ce priveste informatiile tehnice.
Nu este preocupat de cunoasterea partilor care
compun sarcina de munca, preferand sa livreze
intregul.

Raport consiliere specifica

100

Prefera sa se ocupe de detalii, inainte de a trece la


urmatoarele etape ale unui proiect. Cauta cu
interes sa asimileze noi si relevante informatii
tehnice. Arata ca detine cunostinte si aptitudini la
un nivel inalt cu privire la job, sarcini, produse,
piete sau subiecte.

S19 Detectare de semnale


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Are un nivel scazut al atentiei, necesita investigatii


mai profunde cu un instrument dedicat masurarii
specifice a acestei dimensiuni.

Are un nivel al atentiei optim pentru a putea


detecta semnalele noi din mediu.

S20 Mentinere atentie


0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Are un nivel scazut al mentinerii atentiei, necesita


investigatii mai profunde cu un instrument dedicat
masurarii specifice a acestei dimensiuni.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

Are un nivel al atentiei optim pentru a mentine


constanta atentia asociata stimulilor.

11

P9

40

Inteligenta
Totala

Raport consiliere specifica

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Inteligenta
Verbala
Inteligenta
Numerica
Inteligenta
Figurala

50

60

70

80

92.0
90.0

100

110

120

130

140

150

>27%
din populatie

>24%
din populatie

92.0
88.0

90

>27%
din populatie

>21%
din populatie

Inteligenta verbala
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 90, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ 24 % dintre
persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU din punctul de vedere al inteligentei
verbale, categorie in care se gasesc 50% dintre oameni. Georgiana Dornescu dovedeste o abilitate mediu dezvoltata in
rezolvarea de sarcini care implica analogii verbale, completare de fraze si similaritati verbale. Are un vocabular
mediu dezvoltat si dispune in aceeasi masura de abilitatea de a face conexiuni intre concepte verbale.

Inteligenta numerica
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 92, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ 27 % dintre
persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU din punctul de vedere al inteligentei
numerice, categorie in care se gasesc 50% dintre oameni. Georgiana Dornescu dovedeste o abilitate mediu dezvoltata
in rezolvarea de sarcini care implica operatii aritmetice, rationament numeric si intelegerea conceptelor matematice.

Inteligenta figurala
Scorul obtinut de Georgiana Dornescu este 88, un scor mai mare decat cele obtinute de aproximativ 21 % dintre
persoanele de aceeasi varsta cu ea. Acesta o incadreaza in categoria MEDIU-INFERIOR din punctul de vedere al
inteligentei figurale. Georgiana Dornescu dovedeste o abilitate mediu spre redusa de rezolvare de sarcini care implica
rotatii si combinari mentale ale figurilor si rationament figural.

12

P10 Securitate rutiera


S21 DDDI - Securitate rutiera
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

Centila

Dezvoltat pentru G.I. Group Staffing Company S.R.L in cadrul proiectului

Scorurile mici indica un stil de sofat temperat, axat


pe preventie

Raport consiliere specifica

100

Scorurile mari indica o inclinatie catre sofat


periculos

S22 NCE - Subscala Cognitii/Emotii Negative


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Scorurile mici indica un stil de sofat echilibrat,


neafectat de gandurile sau emotiile negative.

La scoruri mari, este posibil ca soferul sa devina


suparat sau furios intr-o situatie, cauzata de
comportamentul altor soferi sau al altor persoane
dintr-un vehicul sau de o persoana cu care vorbeste
la telefonul mobil. In aceste cazuri, soferul nu
agreseaza un alt sofer si nu se angajeaza in
comportamente riscante. Starea mentala a soferului
preocupat de sentimente de furie si/sau de ofensa
face ca o parte din resursele cognitive, care altfel
ar fi aplicate in situatia de condus, sa fie ocupate.

S23 AD - Subscala Agresivitate


0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Centila

100
Centila

Scorurile mici indica prezenta unui nivel redus de


agresivitate la volan.

Presupune intentia de a face rau fizic sau psihologic


celorlalti participanti la trafic ("a claxona pe cineva
prelungit", "a insulta pe cineva").

S24 RD - Subscala Risc


0

10

15

20

25

30

35

40

45

Centila

Scorurile mici indica faptul ca soferul realizeaza


limitele pe care condusul le are si efectueaza
manevre cat mai in siguranta, fara a se pune pe sine
in situatii riscante, situatii-limita.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
Centila

De cele mai multe ori soferul respectiv crede


probabil despre el ca este un sofer cu abilitati
suficient de bine conturate, simte ca e justificat sa
conduca intr-o astfel de maniera si nici nu isi
recunoaste
comportamentul
ca
fiind
un
comportament care prezinta risc crescut pentru ei si
ceilalti; ar putea chiar sa creada ca este amuzant
sau incitant ("a trece pe rosu").

Consiliere personala
Plan de dezvoltare a carierei
Planul de dezvoltare a carierei detaliaza obiectivele pe care le-ai stabilit impreuna cu expertul Gi Group, in
ordinea in care acestea au fost stabilite de voi. Dupa cum ai observat in timpul consilierii, obiectivele se
stabilesc respectand formula SMART, fiind specifice, masurabile, de atins, realiste si incadrate in timp.
Aceasta structura este menita sa te ajute sa ordonezi mental pasii viitori pe care ii poti parcurge din ziua
imediat urmatoare consilierii specifice, astfel incat traseul tau profesional sa fie unul cat mai coerent si cat
mai orientat spre actiune. In masura in care vei considera util, te vom invita sa revii la acest plan ori de cate
ori vei simti nevoia sa iti reamintesti care iti sunt prioritatile, sa adaugi noi obiective, sau sa evaluezi modul
in care ai evoluat in timp.
Obiectiv

Angajarea
pe un post
de profesor
de limba
germana
intr-o
gradinita

Deadline Consistenta

01-082018

Da

Pasi viitori

Avantaje +

(1) Perfectionarea (1) Exersez limba


cunostintelor de
(2) Formarea si
limba germana (2)
perfectionarea
Obtinerea unui
deprinderilor de
atestat recunoscut lucru cu copiii (3)
(3) Finalizarea
Interactiunea cu
studiilor si a
copiii (4)
modulului
Libertatea de a face
pedagogic (4)
si alta activitate (5)
Implicarea in stagii
Aspectele
de practica
financiare

Dezavantaje - Importanta

10

Iti dorim mult succes in atingerea tuturor obiectivelor propuse!

Recomandarile consilierului
In cele ce urmeaza, te invitam sa vizualizezi cateva dintre recomandarile pe care expertul GI Group ti le
adreseaza ca urmare a timpului petrecut in cadrul sesiunii de consiliere specifica. Desigur, aceste
recomandari surprind modul in care te-ai lasat cunoscut de catre consilier si modul in care acesta te-a
perceput ca urmare a raspunsurilor oferite de tine. Cateva dintre aceste recomandari au fost detaliate chiar
la momentul consilierii si te invitam sa revii la aceste notatii ori de cate ori vei considera util.

Corelatia intre studiile


urmate si activitatile extracurriculare desfasurate

Parcursul profesional ales de tine este bine sustinut de studiile


pe care le-ai urmat si obiectivele educationale viitoare. Se poate
observa pasiunea pentru domeniu si dezvoltarea profesionala.
Ti se deschid multiple oportunitati prin implicarea in activitatile
academice, relationand cu persoane noi si implicandu-te in
activitati de practica necesare. Cauta sa te implici in cat mai
multe activitati extra-curriculare pentru a acumula cat mai
multe competente.

Motivatia deciziilor luate/


a alegerilor tale

Esti motivata de un parcurs profesional hotarat. Constientizezi


doza mare de munca ce trebuie implicata si pasii pe care trebuie
sa ii urmezi. Ia deciziile intr-o maniera ce are in vedere toti
factorii implicati si vei reusi sa faci cu succes fata obstacolelor
prin pregatirea solutiilor in prealabil.

Modul tau de prezentare (a


povesti despre tine, a
prezenta calitati si defecte,
a iti evalua aspectele care
te pot recomanda in fata
unui angajator)

Ai o atitudine pozitiva si o prezenta placuta. Intuiesti sensul


intrebarilor si detaliezi utilizand un limbaj adecvat. Cu
pregatirea in prealabil a raspunsurilor poti face fata cu succes
situatiilor de evaluare si selectie. Este indicat sa prezinti o
imagine completa a unui profesionist in domeniu, poti prelua
sfaturi de la oameni informati si este bine sa intri in interviu
constientizand calitatile care te recomanda in ochii
angajatorului.

Capacitatea de a iti face


planuri pe perioade scurte
si lungi de timp

Ai dezvoltat capacitatea de a organiza temporal un obiectiv pe


termen lung, astfel incat sa il realizezi eficient si in limitele
impuse. Stabileste-ti obiective specifice, iar la in momentul
indeplinirii lor, acorda-ti un timp in care sa te simti mandra de
tine.

Perceptia ta asupra
succesului si esecului

Succesul poate proveni si din rezultate mai putin impunatoare,


dar care trezesc emotii pozitive si incredere in sine ce te ajuta sa
perseverezi. Esecul perceput este indicat sa fie recadrat in
termeni de provocari sau situatie de invatare. Totul va deveni
mai incurajator atunci cand vor incepe sa apara rezultatele
pentru care ai muncit, situatia fiind favorabila.

Capacitatea de a genera
oportunitati

Piata locurilor de munca actuala necesita implicarea proactiva


in dezvoltarea personala, profesionala si identificarea de
oportunitati inainte ca ele sa iti fie oferite. Tine-te la curent cu
mediul profesional vizat, promoveaza-te prin toate canalele
disponibile si provoaca organizatiile sa te ia in calcul.
Constientizeaza care sunt atuurile tale si prezinta-le cu
incredere potentialilor angajatori.

Ca urmare a recomandarilor de mai sus, iti dorim mult succes, sa ai mereu constiinta lucrului bine facut si
sa fii in fiecare zi multumit de ceea ce reprezinti.
Cu drag,
Echipa Gi Group Staffing Company