Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

ALGEZIOLOGIE

Anul de studiu

II

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
39
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

C
2

Op

Numrul de credite

25

Total ore pe semestru

14

Prof. Dr. Catalina Elena Lupusoru

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicina

Departament

Stiinte Morfo-Functionale

Profilul

Medicina

Specializarea

Asistenta Medicala
Generala

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
14

C**

14

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
Insuirea unor noiuni cu privire la importana durerii ca simptom, sindrom sau boal n sine;
Cunoaterea unor metode de evaluare a durerii acute i cronice; Cunoaterea diagnosticului
diferenial n diferite tipuri de durere; Insuirea metodelor de analgezie farmacologic i
nonfarmacologic; Realizarea unor deprinderi de evaluare a durerii la om cu ajutorul scrii vizuale
analoge i a chestionarelor de durere
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Coninutul cursului - programa analitic
1. Anatomia i fiziologia durerii; metode de evaluare 3 ore
2. Tipuri de durere in funtie dupa localizare, mecanism de producere, vrst si sex 4 ore;
3. Particulariti psihice i comportamentale n durerea acut i cronic 2 ore;
4. Terapia durerii prin mijloace farmacologice i nonfarmacologice 5 ore;
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
Bibliografie
1. Algeziologie generala., ed. II-a O abordare farmacologica, Ostin C Mungiu, Iasi, EditDan,
2007, ISBN: 978-973-8365-38-4
2. Algeziologie speciala, Ostin C Mungiu (sub redactia), Iasi, Editura Polirom, 2000, ISBN
973-683-535-9
3. Bazele neurofiziologice ale durerii, Corneliu Neamtu, Andrei Neamtu, Iasi, Casa de
Editura Venus, 2001, 342 p, ISBN 973-8174-32-5
4. Evaluarea durerii. Algeziologie experimentala, Dunarea G Ionescu, Ostin C Mungiu, Iasi,

Editura Polirom, 2001, 192 p, ISBN 973-683-774-2


Competene
1. Cunoaterea terminologiei specifice algeziologiei, cunoaterea importanei durerii ca simptom,
sindrom sau boal n sine;
2. Cunoaterea unor metode de evaluare a durerii acute i cronice;
3. Insuirea metodelor de analgezie farmacologic i nonfarmacologic
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
100%
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
5
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
5
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
12. Documentare pe Internet
5
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
10
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....


TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
25 ore

Data completrii:
2012

Semntura titularului:
Prof. Dr. Catalina Elena Lupusoru