Sunteți pe pagina 1din 136
cena, tenon perce ee [ak pe plone de amis fore conde idk inn titel or Se meee ‘Reema eae an epee ‘oo ‘slr EM radu i) dat na Tp mine de semper aga fc auet i ein nea a Vee mapa Spe oe {Eon 21) 6 CA cn oa de aie ‘sep 200), sin pen Fas Compt Pe ings. {Gry han te 3 ea utr eis al ine (Cities Cay mately St ici de 8c i iso do ive de cone sexton, GARY CHAPMAN Cele cinci limbaje ale iubirii (Cum si-ti exprimi fata de partener implicarea trup si suflet ita wT revit ‘Traducere de IRINA MARGARETA NISTOR ee “ie dfs oobi a pl ot se roe tes pst an 8 haa ele epenr ie eo Nor oats Sole Stee og eect ot A se Tree perenne Mingneeated| MULTUMIRI ‘abies incepe sar rebut s8inceaps de acasa. Pea [tru mine, asa inseamna Sam si Grace tata si mama, ate mi-au aritatfubirea lor mai bine de incest de ani Far el, mas afla inca in edutarea iui sinu af fn tare 68 scru despee asta. Acasa mai Inseamnd si ‘Karolyn, cu care sunt cisatort de peste treizei cle ani, act toate sole ar fbi ca ea, putin bavbal at mal cilea srimb. Shelley si Derek au plecat acum a casele lor, explorana lumi noi, dar ma simt in siguranf cucal> cluraiubii lor Sunt binecuvntats ecunoscdtor ‘Sunt indatorat multor specialist: care m-au infuen- tat conceptia despre iubize Printre acest, se numa psihiatrt Rass Campbell, Jadson Swihart gi Seat Peck. Pentru speiinul acordatYedactari, le sunt indatorat lui Debbie barr i Cathy Peterson. Prieperea tehnich a “eieiei Kube sia lui Dan Schmit a facut posbilt pus Dlicarea acest crt la imp. fn ultmul rand, dar cel ral important, vreau si-mlexprim rocunostnt fata de sutole de cuplri care in ulti doudzect de ani mau mpartist din intimal vie lor Aceasta carte se do- spe o ofrands penteu sinceritatea lor. SRE IN UMBaye ALE rUmIRI ne fubim, dat la de mies a fos un dezastr din Care nt nea mal revert nicodals, Ne cunsteam doar de ose ln Fuses 0 povese de dragost art ‘oash Et pall Dar dupe elalore nt ptt un ‘abot contin. " . in prima cence, am avut tei sau ptr ani bun, pind Gnd +a ndseut cop Dupa cee, mn a para ns mac ate det acetia sch ean mal con- tex Ca gam singuralel cop in vig arf foes bh op, Dap caren am ma fost de cu flee” "Si -spus asta, am inte 7A, sigures vam sus! Ma spurs ct sunt nbn, a i neleg prince ste rece eva tune cindex tingo de infrnirsnon-sop Mama cha feb fu mal Inelegatr sro st mal mal. Char team Sri Da e pare ch mu a conta, Dup cae, ne-am Inbinat tot mai mle. Dupdo wreme, mai ron ese nc urm de lire ere mort. De conn ‘cod am aceoptat haces csi otras ‘Ula men eBsniie? Am cfezut siner cv fate Divorasem dete an, Am sat mpreund inane de a te later vreme de dot ani. Aven impress Ste ne asap cd pete prima daa su sf ece itasannd es abet cuadevirat pe ners, Sneak flea md ibese ‘Dua munis cred cs nvam schimbat. Am cont swat bari acoeasl iin canine Hspuneam cht de fumoas lt de mull otubese eit de nde Sunt oh sunt go, Darl eftera nl dup ceatore en 2 nceput st se pings, Malin din pina unor md tantigrd — ct ew nu duc nlciodatl gunotul sau ch hurmi pan lacrrle pe ier. Ma rea inept sho trie risa de caraceyspurand are impresia 2 nu ponte aves increder in mine acing ch CE SE INTAMPLA CU 1UBIREA DUPA CASATORIE 9 ‘vd sunt Fidel. A devenit 0 persoand total negativist. Tnainte de nant, nu fuseseniciodata asa, Era chiar una slintre cele mai optimiste personne pe care le intlinisem ‘veodot8 Toema asta ma sats la ea. Nu se plingea niciodats de nimie, Tot cea ce ficeams era minunat dar dlecum neam cisitort se pare c8 ni mai eram in stare ‘8 fae nimi bine. institu sce sa intimplat. In Final am incetat -0 mai fbese st char am Inceput 0 lrdse: Sigur nick ex mt rs8'mallubea si atunct arn hotiedtc8 are nici un rost <8 mai trim Impreund, sack ne-am despartit. ‘Asta se intimpla acum un an. Aga inet inrebares rica este: sCe se timp ct lubirea dupa ctstorie? ste aca experientscomun8 malta? De asta exsta tt de multe divorni in fara asta? Nuemi vine i rec {imi intimplat dete on. ar ei caren divoreaza nwa, oare strict cu acel sentiment de vid st i= bea contin sf rimana taza In uncle csi? Dach cecum?" Intebsirile pe cave prin] men de pe ocul 5A gle ‘pune sunt ele pe cates le pun mil de persoane cis torite stu divorate Ul sintreaba prieteni ali, spe- alist, ae alli, proodily unit se inteaba chiar pe el Insisl Uneori, rispunsurle suet ate in argonul psiho- logilor side multe ot sunt de neinteles. Alter), sunt date eu umor saw provin din folelor. Mute glume sat ‘cal contin ceva alent, dare ca si cum kal dao aspi- fin cuiva cate sufer de cancer Dorin nel bir mantic in Asnicleareradaci dine in profil nest psihologic. Aproape orice re ist de steces confine eel putin un articl fn fceare titi despre cum pofi pista vie iubirea in easnicie, Crile pe aceasta fem abun, la radio 6 tlevizor 1 (CE SE iNTAMPLA CUIUBIREA DUPA CASATORIE fe aflam undeva inte Buffalo s Dallas la 10000 de mete alitudine. Dint-odata, el s-a pus revista in ‘buzuinarel scours din fata a, a tors spre mine gi sma intrebat:.Cutce vi ocupali?” {Sunt concilier matrimonial gin conferinte despre -modalitaile de perfectonare g imbogiire a vill cu plunior”, am spus eu see {De null yoiam st intie..", mica zis el. ,Oare ce se {ntimpla eu ibiea dupa ce te casatoresti?™ eraindwmi orice speranta ca as mai putea stag tun pai de som, ram intrebat:,Cevrefi sd spunet? Bi bine”, a is el, am fost csatort de tei or si de fiecare dat total «fost minunat pana ind neam cBs9- torit Dar dupa mnt otal s-a dus de rapa. Toat bie rea pe care aveam impresia¢& ro port gic mio poartt ‘53 evaporat pur s simpli, Cred cd sunt 0 persoand esta deintaligents, Ma ocup de nist afacer care mers bine, dar povestea asta n-ointeleg” [Dupa cits vreme dela cheitorie?, am intrest “Prima a rat cam zece an, cea des doua tei ani si tima aproape sce” jbires s-9 evaporatimediat dupa muna sau tep- ince deal oles xz, ncrileau mers prstinca dle lafnceput.Nustn exact ces. itimplat.Aveam mpresia 10___CELE CINCY LIMBAE ALE (UDI ‘unto multime de ial-sow-ur care wateaza problema Apstra vie bien in esnice este o tea serionss Dece oare, cu toate ete revstele i ajutoral prac. tic aflat la Indemana, att de putine cupluri par a f lescoperit secetul pistririi nei iubinitreze ups nunti? De ce oare cuplul, desi merge la cont despre comunicare unde asculta tt fll de del mint ‘nate despre cum af imbunitjegt comunienre,atune ind se intonrce acas nu reuseste st aplic tiparele de comuniare invafate? Cum se face ca citim un atic lint revisti cu tila , 101 modalitai de a exprima Jubies fal de partenertl de vats, alegem dite aces tea doua sau tei cil ee ni se par extrem de ule, le Jncercim, ior parteneral nici macar musi da seama de eforturile noaste? Renuntim la celealte nouazedt ‘opt de edi sine reintoascen Ia viata de pind atuncl, Frcs ok fin disp oF ratti principal lina) al tub partenera sac dovios @ fins sficienti fn a ne face cumoseut dragosten ‘Racpunsl la toate acest inter est nsusiscopul scestel cir, Asta mu inseamnd cd artcolele si eatile ‘deja publicate nu sunt de nil un ajtor- Problema este ‘he neghjenc! un adevis fundamental: camenitflo- ese mi mite limbje se fbr Din punet de vedere lingvistic exists niste grupe ‘mari de populate care vorbeseaceeas! limi: japoneze, chineza, spaniala, englez, porugheza,greaca, germans, franceza $amd. Cei mai mul dintre not creseInva> {Gnd limba pasinlors Frtlor, care devine limbs ini lial sau moterna. Mai tiziu, patem inv3ta si alle limb dar cle obicei cs nmult mai mt efor. Acesten 5 INTAMPLA CU IUBIREA DUPA CASATORIE_11 levi limb secundate,Vorbim sinelegem cel mai bine Jima matena, Ne simjim cel mal in lagul nostra tunel ind vorbim sceast mba. Cu eit folosim mai alto limbs secundara, cuatatne vine mal ugorsicon- ‘versim in ea, Dacd Vorbim doar limiba maternd initial ‘i intlnim pe cineva eae In randul s2u vorbeste doar limba sa mated, care ete diferta de a neaste, com rica dine ol va fi imitat. Tebule sie bszim pe britatul cu degetl, pe onomatoper, pe desene stu pe ‘ecarea prin gesturi idellr noaste. Putem comunica, ‘ar e incomod. Diferentele de limba sunt parte compo- ‘ent a cultrii mane. Daca dorim si comunicim ft lent dincolo de graitele cultural trebuies8invagam limba celor cu care dorim s& comunicam. Ta fel este gi in iubine. Limbajl emotional al iubii {ale poate f fata de cel al partenerului tot atat de dife- Hitctim echineza deenglezd. Orci de tare te-astidul [si exprimijubirea in engleza, daca partenerul nu pri= ‘cope decitchinezesto, nu Vetiintlege niciodati cum si ‘iui Prietenl cin avion se teferea la imbajl cur Vintelor de incurajare” in cazul celei dea tela sol, tunel ind el spunea: ram zis ce frumosss e, ram pus cto iubese si cit de mindru sunt efi sunt so.” El vorben despre ibire sera sincer, dar ea nus Intele- ‘ga limbajul,Poate ci de fap, ea cuts fubiea in com- portomentul a, sf nu 0 sea Neste sufcint st fim Since Tebule st fim dispusi sf ivatam principal Tima tiubirkpartenera daca dorim si comurictm ‘ficient in drageste. ‘Canela mes, cups ci douazeci de ani care am fost consilier matrimonial, este ca exist eine Timbaje temotionale de biz ale iubint —cinct moat prin are onmen st exprima sine iubirea. fn domenl Tingeistic limba ponte aven nenumarate dialecte sas 12 CRE cINCT Uae ALE WR ‘rian Jn mod sini In cadet cine linac dle tir sunt ae see Aga sca atc. Ieee evita intel De pin ae po {ac poenera partons ilgili abet, ‘Re modal dea fine abate sae" su 265 de Shalt de exprinae le baju mation” Nis ut I 2 sb 368 de mba de eae bi Dap precast numa cn. Toms, pot exist etre nlc: Diersinte modal dee Prime abi in cdral une limbo) al hub este elimi atone cind al inaginabe,hnportant seen tug pareneral ori ace limbo bi pede malls vem pra copie tre ts dervols anunite pare afecive Uni op de ‘semi, esbspresiazh nvm cel so pce Sintoash despre sine, Unis deel ie pare mofo le nesigrane in reme ce se sit in parted siguranfa Uni cop ces siinderse ii ons apreca,n veme ce aise sit neki edocs neapreca ‘Cops canes mt bt de pin side semen lor fs worerola ui ibs emotional pina lai oan pe aeett onic tested pelcogit pe mo ditt in ae pins ale persone important in ‘iat lor ig exprima brea fat de or verbs ‘or oflee nani libs} princial ltr Sar Pten altering sma pint at inte sen {sre dare main ll lor se vrs tate prin pal spe sn Se i So Semen tor devel ern on Hpi pall bi Ina va fal ino tot ga cum li Epil tal ret in punt de vedere gars ara ‘ne ir so folnescun vctbular xem dered © proginmare defocusasd me insamnd ns pot (CFS INTAMPLA CU IUBIREA DUPA CASATORIE_13 ddeveni nist buni communicator. Dar pentru asta treble Sie sediases mai mult decat et care aw avut un ‘model postin mod similar, copii care eresc can fentiment al iubiriinsuieent dezvatat se pot simi in final ub spot i comtuniceiubirea car pentra asta tnebuie sh se tridulascd mai mult decit cei care a rescutint-n medi sanatos 3 pin de afeciune iareor: stl sofia as acela! ima) principal al iu- jr Aver tendinga sf ne exprimam in limbajel prin pal si suntem contrarati atunci cind partenerul mu Injeloge ceca cel comunicim. Noi ne exprimam iubi- rea, dar mesajul mu este receptat,pentra e& o facem fini ina) strsin eelualt- Aceasta este problema fundamental, iar scopul acestei cj este de a ofei o solute. De aceea indrizneses8 mai sci carte despre iubire. Odata ce am descoperit cle cin limbaje esen- Hale le fbi ne-an nflespropril limba) principal, precum spe celal partenerals, vom define toate infor fmafile necesae aplierlidedor din ede i articoe “Ocat ce deni i inves vorbest lirmbajul prin- cipal al abit partenerufi, socotese ch at descopert heia une cient de nga curatt si pine de alec Hune. Nevoia de ibe nu se evaport dup nants, dar, pentru a o pista ve, cei mal mall inte nol vor tre busi fact efortal de a invataKmbajul ibis celui, fave poate fi un Himba) secundar pentru nol. Nu ne ptem bizui pe lina astra matemna dact pastenerl fro infelege. Dact darim ea cl/ea a sta iubirea pe fate incereim s8 0 comunichm, trebuie st ne expri- ‘sn in imbajl Iai/e CUM POT PASTRA PLIN ‘REZERVORUL TUBIRIT rubirea este cel mai important cuvint dint- limbs — sicel mai derutant. AtStginditori aii, cit cei relic ‘ics! sunt de acord cu faptul cf iubirea joaet un rol ‘esenfal in Vig. Sunem inva cd iubirea este plina de splendoare” sch jubitea face lamea s8 se inva tease Mii de citi, modi, revste si flme sunt con- limentate cu acest cuvant. Numeroasesistome flo20- fice si tealogice au acordat un loc de prim importants {bri Fonelatorulcredinfei crestine dora ca iubirea si fie caracerstica distinc a wcenior Sa! Psihologi ax ajnt Is conczia 8 nevoin de afec- thune esteo nevole unand primordial. Din bir, Su tem in stare st escaladim muni 38 traverse mi i ‘eceane, si trecem prin nisipurile desertulu ssi indu- ram chinuri de neimaginat. Fira iubire, munti devin eneescaladat, marlesidesorturile de netrecut, ar chi rutile, permanent’. Apestlul crestin Pavel era plin 4e bine afunci ind spunea eA orice reusitd ome- ‘eased nemotivath prin tube este, in eee din arm 2adaenih. Fl inchela spunind chin aces ulti scend a Traut vox canaute setstes dete un ade ai (ha 39) Cele bic srt rte ln a ft Spa pin ir ite CCUM OTL PASTRA PLIN REZERVORUL tum 15, ramel mane sémin doar tek wsaturs gcredint, niejden sf dragostea lar mal mare clintreacestes este sragostea" ‘Dach acceptim ideea c8 acest cuvant — iubise — 9 ‘nsoitsocietaten uimand din cele mal vee timpur pin in prevent, trebles acceptam sic este unl din- fre cele mei deratantecuvint, pentru Floss in a de flue. Spunem: lubes cemvursti" iar in clipa lurmatoare: [misc mama”. Esta activi pe care Te fubin inotal, schist, vanstonrea.Iubim biccte: ‘inca, masini case abies animale: cin, psc, chiar fi mela lai natura: cops, arb loi st vremea Tabim oameni: pe mama, peta, ful, ia, rudee, sf ile, soi priete. Suntem in stare chiar ss ne indr- fgostim de ubire. $i daca mu vam derutat desta, 1! mai {Blesim si pentru a nw expice comportamentl Am Ficul-o peateu et ubese" Aceata explicate este data in tot flu de imprejueae. Un bacbat implica intro legi- lursexttaconjuzala spane eke vorba deibire. Ped alta parte, preotl susfine of e un peat, Sofa nui sleolie ‘tinge paharele sport in urma ulimel spravi a soul ‘8. Ex mumeste asta iubire, dar pshologt spun ci este ‘oroa de o coxependent. Parintele ingadule toate che- fare coplulss spun ch asta e fbien addr “Teraptl faie va soci acest sistem Un act respon ssbil Ce inseam un comportamentplin de iubire? ‘Scopul acestel cri nw estes elmtne confuzile din jurul acest cuvn,nlublie cl $3 se concentreze as pra aclu tip de lubite esential ponte sstates none {pi afectiva. Specialist in psihologia copiuluiafirma hore copil are anumnite novo afective fundamental, fave tebute implinite in cazal im care davint sd fe cilibrat din punct de vedone ofc. Dintre aceste 16___CrLe CINCY Linea ALE rom revo afective, cea mai important amine nevoia de iubire ie afectiune, nevoia dea simi ca este aceptat 1 dori Atanci cind exists © cantitate sufcint® de fetiune, copilul se vs transforma intean adult res. ponsabil Fra iubire, el sau en vor f nist handicapat din punct de vedere afectivs social ‘Mia plicut aceasta metafora de cum am ato prima dats: In intevioral fearui coll, exist un orezervor ectiv» care de-abiaagteepta sie umplut eu iubire Atunc ind un copl sesimte cu adevarat bit el se va -Sezvolta notmal; dar end rezervorul ete go. copill se vacomportain mod nedort in mare masura, acest com- Portament necuviincos este metivat de dovintaarza- toare dea umple serervorl ub.” Acesta este pun tal de vedere al dr. Ross Campbell, phir specializat {in ratare problemelorcopillors adolescenior. Cand am aueit spunind asta, mam gandlt Ja stele de parini cate mi e-au plins la cabinet de com ‘portamental necuviincios al capil lor. Nu azn vias lizatniciodata rezervorul gol de inbire din interior acestor copii, dar, fara indoiala, am constaatrezulla- tele existent Ini. Comportamentl lor necuviincios Jnsemna, de fat, o chutare pe un drum greitaacele Jubii care le ipsea. Cautauiubirea acolo unde nu tre- buia scum nu tebula Ii amintese de Ashley carla treisprezece ai cea dla tatamient penta o boss cen pts fi comtractts lect sexual. Pini ei eraw disperati. Brau furisi pe Ase, erau supra pe scoala, pe caro invinuiau pen- tru organizarea orelor de educate sexual. lif, cum st fi fScut fetta una ca asta? — se ntebau e. UNE PON ASTRA PUN REZERVORUL (WEIR _17 Ennion atom ate dept ae cw Che ar Pt ek tesla ditt abe Dec lungulcanverspilor mele eu Ashley, ex mica povesit dupe cverel panini pe cind sen Se anigor Am cert htt pleat de acs Per cna mies mva sien, Cina mama men feelstort ven aun! 2ee ani am sit ch ea ren acum pecineva cre -0 lubes In weme e pe Trine tot nibs nen i dream at frat ff abi! cam cunoscat pe Dlatal acl In {foals Era al more decit mine dar ma. piiu Nevmi venea st cred ia dagut eu mine), dupa 0 treme, charam cera ch mate. Nu voiam foe reget, dae dovenm = fin bia” *fRevervorul debi” a ul Ashley er gol de an de‘ile Mama els tale viteg i snsfcuseranevole Sted, dar aur! dadsers sama de cumpita apis ‘ect cose did in suf et Sigur ch ous pe Hcy chine eeden ch a site ibe lo Feu iecopeitabie cera pres rec de fap nu vor ten tsa! ib) fet Ashley ‘Nevoia de uber exe totus un fenomen care pare denn coplie, Azeasih neve ne nsleste ca Meh win ctunige Export ,ndrgosti”satisface ‘Emporn seat neve; dar invita, neste det tinea de moment” i854 cum vom cota Soin incl, ve oth de wa ims prev Sats Dupa ee tevim dn acess indSgostie, care ‘Ste un fel de ose, revo de bie ese di no la SGprfn, penta c ete o astardfondamena & ‘ceLe CIN Sunt convins ca pistarea unui ezervor pin de ubire este la fel de importantt pentra 0 cisncie ca si pas trarea nivelulu covet al detult la un automobil 54 Jncerei sh mergi mai depare in cence cu ,rezervorul dle iubie” gol poate fi chiar mai rau decat 4 inceris8 ‘erg cu o masinfar3 ule. Ceca ce urmenz3 s citest poste salva, teoretic, mii de casalc, ba chiar poate im bbunstati cimatu afectiv dint-ocasicie rusia Indie. rent care ar fl actualmente situaia in esnicia ta, se ponte si mat bine "AVEKTISNENT:Enflegerea color cinc limba ae i Dir sf invagarea limbojelui principal al iubirt parte ula pat afecta decise comportamental ui sat al el, ‘Camenii se comporta diferit stunclcind rezervordl lor activ este pin. Tnainte de a examina cele cnc limbaje ale iui, ‘rcbuie, tots vorbim despre un Fenomen dest de «confuz: experienia eufrics 2 Indragestin™. 3 INDRAGOSTIREA. Acs bet nine n abi a progr mare, inuebind-o pe secetard daca pot 0 pri= ‘ese pent cinct mins O cunosteam pe Janice de ‘optaprezece ani. Avea acum treizecl si gase simu fusese Pciodata mirtats, Dea lungul anor, avusese diversi fui, tne vreme de gase an altul tre ani sai catia pe petioade mai scurte. Din cin in cid, Isl programa [iteo or la mine, pntrua discuta 6 anumit problema {nit in elafin et. Exerao fre discplinat,constnciast, ‘organizats tents lubitoare. Nos statea deloc in fre ‘idea buzna la mine in cabinet a, fr8 58 se anunte. ‘Micam spss. Probubil ace print erat exmplit, doc ison buco ap, fr oi pregranuta” Lam spus seretarei mele #9 poftensca st mi apteptam s-o ve izbucrind in Iacrimi st povestindu-mi vreo intimplae tragich de indots ce ear fi inchs usa. Fa inst a intra aproape opin in cabinet, radi de incintare {Ce mai fac, anice?”, am intrebat. “Excelent, mia raspuns ea, ,.Nicicind nu mam simi mal bine, Ma mari.” Series™, cam replat arBtanducmi socul.,Cutcine sicind?” “Cu David Dallspie", a exclamate,,in septembrie” {PalpitantDe cand va cuncasteti™ 18____CeLE CINCY LIMBAJE ALE WUBI ‘aturil umane. Ea sti la baza dorintlor noaste af tive, Amavutnevolede bir sf inainte dea ne inde ost" si vom avea nevoie de ea ton viata 'Nevoia de ate simtiiubit de partener si In baza Alorintel de a te eXsatri, Recent, un bat ini spunes Lace bum casa, masiil, vila de pe plat sau orice alt eva, act Sota ta nu te iubeste?” I dal sama ce voia 1 spund de fap? Mai mult dacit orice pe lume i slorese flu iubit de sofia mea" Bunurile materiale nu pot inlocu iubirea omenessci, plind de afectiune. O foe spunea Ma ignora toata ziuliet, pa cae wren ‘ise aruncein pat cu mine. Urise sistem sta™ Ean ste soiecireia mii place sexu este o sotie care p= ddeazk cu disperare pentru bites pina de afectune ‘Cova in freanoastrsncearch cu disperare st obs Iubireaceluiat1zoarea este distrgttoare pentru su: fleal omenesc. De aceo, una dintre cele ma cumplite peddepse estes fi inchis undeva de val sigur La bazaexstenfl umane se afl doringa de intimitatesi de a flubit de cineva. Cisnicia este acsea care a rebut satistaca nevoia de inimitte side ibire, De ace in Srivechile srierbiblice se vorboste despre soful si sofia care trebuie sa deving un up” Asta mins ch indviattrebuie isi par icentitate, ci doar cd ‘eebuie a patrunds in vin celuilalt et mai in profin- ime si mat inti. Cei care at scris Noul Testament hat sfatuitatit pe basbat eit si pe femeie sf se iubwsoes tunul pe altl. De la Paton la Peck, scriftorit at pus accent pe importantaiubisi in cisnide Tubirea este important, dar si evaziv8. Am ascultat multe cupluri casttorteimpaetasindwmi dure lo jascunse. Unit au venit la mine pentna e8 dereca si Hleteasea devenise insuportaill. Alli, pentrw ch is aduserd seama 3 tiparul lor comportamenta sa CUM OR ASTRA PLN REZERVORUL YUH _19 rpertamentel incre ol patel ala ara Googe cone Unl a vei pr snp ca a srs infrmcar hn madre ceo ia io a eth In i Strne ei ‘et désidunle peindurstone ale reali. Mere am {Shas rane de ger bien oss a sina. elo inte nol merit raat de prop, dor acum sia suri Nun a place fi impreuna Nu Stat ease un an nevaie” ove oe Tepozeniau doveda cod chad cop, au ‘Teervoar pest tbe are udev cl, acne cpl nite, ea on reaner af bi afctve svi ae ie tp gli? Ore ane comport edo de pf, evil res conenarie votre spar Sim pina gue ace ere? Dac am 35 © srt de unple one cna sr east? One ham rearvo’ pln ple sents erevee ttl fect creo fch pono dice napa Alege i rerlaven confit? Oa est fears ie iinet cal ape? “Rost nbn Sat aba nel ang lor Pepareurs am descopet tt ll de epre imple dar Pcie confine sou har in aces earte Aco Reasons numel crea lt sb ttc dou desde an nave -oeelat meso de cn ttimonia da ea pura st insult nen 9 Ste de caput din nenga Ameri. De a Sate a Bo vee cup rs itt innate kr ay sun cosh. Euple din scot Sine sunt rete Dos uel ce a fos tote penta a le prt intiiate celor eae a Sov at de deh 22 CLP CINGT UNaJe ALE ;De tel sBptamanl. Stu et e o nebunie, doctore ‘Chapman, eupa cede atitea ori am fost in pragul cst torie. Nich mie minm vine s8 cred, dae sit at et David este cova co trebuie. Am suuteo amandoi de la prima intilire Sigut ca nuam discutat asta din prima S213, dar dupa osaptimang, macerutdenevasia. Am Stiut ho sh ma cea de nevast® si am stitch si Spun da. in viaga men nw mia simfsem a98 ceva, doc tore Chapman. Sti bie ce cela am avut dea Tungul anilr si cit n-am chinut, De fiecare dat, ceva nu era fn regula. Simfeam eu c3 nu ecazal tral marit cu nich nul dine el, dar categorie ct Davie este alesul.” TInt timp, Janice se legina pe scaun chicotind gi spundnd: Sti cde onebunie, dar sunt tit de fect In viata mea ream fost mai frit Ce se intamplase cu Janice? Se indragostse fn mine tea et, David ea cel mal geozav biebat pe cae I ial- rise veodat, Era perfec din tate punctee de vedere ‘Aves si devin sof ideal Se gandes la el 2 i noapte Faptul e& David mai fusese cisatorit de dou’ oi, 8 aves tre copii ausese te sujbe numa) in utimul fan nu pea sl conteze pent Janice Fra eit icon ‘Vins va vesnicferiata cu David. Era indeSgostita ‘Cei mai ml dintre noi sim in tence pe calea experienteiindetgostini.Intainim a persoand le ciel trasatur liice side personalitate ceeaza un soe elec trie suficient pentru a declan sistemal de alarms al iri. Sirenele sind sincepem st cunawstem per- soana respectiv3. Primal pas poate f impairs unui hamburger sau a unel fips in funcie de buget, dar, {Ge fap nu mancatea contear Suntem in cautatea des operii ub. .Oare acest sentiment lin de cal’, ameter, core te fur ie iubiren adev rata?” Une 68, ameteala dispare dupa prima inélire. flim, de INDRAGOSTIREA 2 ‘exemple se droghesz, statue ne tece emotia. Nu inal vrem st mancam ua hamburger impreuna Alteor, Sentimental este tot mai amefitor, chiar sup haar ‘anger Aven grf st mai trsim céteva experiene im- round” si foarte curind intesiatea sentimental Erste in asemenea masura, inct ne trezim spunind “SS ram ndegostit in final suntom coming’ et cesta este iubireaadevaraty” si spunem si celuilalt, in speranta c8 sentimental este reiproe. in eaz cd xu ‘ete cries inislese putin sau ne éublim eforurile Jenin a impresiona a castgaiubirea cel drag. Cand ste rcproe, inepem sf vorbim despre cstorle, pen- trv ch tata fumea este de acord cd ,Indrgostiea” este ‘bara dela pent o ence reust Tinea dinainte de ciation, we agin ‘canst periondidrept un vesnic extez.. Ei grew ‘Stet afl Iucrarite aise cid esti indritgstt Cand se ajunge Ja momentel culminant at india- gosta", totus transforms intro experient cuore Sntem ‘obsedai afectiv unul de cealalt. Adormim ‘gindindene nulla colalalt Cand ne trezim,cealalt fee primal cru care ne vine in gd. Tanz fim Iimpeeun, iar momentele perecute in doi sunt un fel de anticamerd a paradisulul. Cand ne finer de mind, ‘vem impresi el singele ne cunge simaltan prin vene. [Neam pte saruta la nesfrsit daca nar trebul sma ferent sia scoala sa Ia munca. Lsbraisrie stir lesz vsurie de choice sexta Persoana sindrigostita” ties cx iui «8 aesul ‘ete perfect lama gelu ncragostit poate veda defec- tele clult, dar el na. Mama i spune:,.Deagul, tea 26 CELE CINCH LINBAIE ALE 1UBIRI lube, ar aves probleme seriosse. Unda de soc sar transmit a riveulafacerloy, al industriel, albserici a Invalamantulu sal rest sot, De ce? Penta ch ‘amen ind goss” pier interesel pentru preoci= piri altors, De asea se mai sumese sobeesk Sta ental care se indragosteste pins peste recht constat ‘Yeh notle fi sunt tot mai mic, E ges neti cind ests Indragostit. Maine al un examen despre Raoiul din 18121; dar cui it past de Rezboiul din 18122 Cin est {ndragostit nimi nu mai conteaz3. Un barbat mi-a spas, ‘odatt:,Doctore Chapman, sujba mea se duce de pa {Cell st spul, am intrebat. {Am cunoscut o fat, m-am Indragostt 1 nu mal sunt in sare st fac nimie. Nerm pot concentra asp Sle Tota sca vise nea ‘Buforia stant de windragostire” ne creeazh iuzia ot ar exist o reli intims. Aver senzatia ch aparinem ‘anal clual 8 pstem dep orice problems Ne m= fim altruisti una faa de claat, sau cum spunea un tinar despre lngdinica sa: ,Nu pot concepe ca a5 fin stare sid fac vreun iu Unica men dorin{s este si ade fericrea. As fin stare de orice ca 0st fect.” ‘Oasemenea obsere ne las fas imipresiee atitdinile noasireegoisteau dispratcomplet sch am devenit un fel de Maica Tereza, In stae s3 facem orice pentrw Dinele cel drag. Motival pentru care ne prt Fees rel un fel de oprlist eat cd since ever edit ‘gindestela fl in coea ce ne prveste. Sumter convinsi Xi ea este trup si suflet pentru satisfacerea nevolor snoastre, 8 ne iubeste pe cto jubim sca mu near face plclodata veeun Taper State Unie Moe Bie, Unite ae tel oat alae el in Cre din Uta) Tce Vigne SUA at INpRAGOSTIREA 2 ‘Aceste incur sunt imaginatie purd. Nu cA am 6 resinceri in cea ce gandim si simi, dar nu suntem feat Nu un fn calcul realitatea natu mane. Noi unter din fire egos. Lumea se invarte in jurul nos fru, Nimeni nu este total alist. Euforia ,indragos- Si” doar ne da aceast iuzie. De indata ce experientsindrigestii se reintoare a trumul free (ma ita ek pol f Indragestit cam doi tani), evenie i lumen elit gi incepem st neimpu- ‘nem dreptiril. Ht va exprima dorintele, dar drin- {ale sale vor fi diferite de ale ei. El doreste si fact dra- {oste, dar eo este prea obosita. El vrea sti cumpere 0 Magina nowa, dar ea spune:,E absurd!” Ea rea sigh ‘ilteze prin, dar el spune: Numi place 8 pet: ‘emma vreme eu familia t.” Bl vrea 5 joace fotbal, dar ea zice ues mai mul sportal decat pe mine” Tcetal eu incetl luziaintimitii se evapora i dorin- {ele individusle, emote, gandurile sl tparcle de com- portament es Ta veal. Aver de-a face eu dou indi- Vidualitai Gindurile for nu eau comtopt iar emotile ‘eau infrait doar penteu putind vreme in acest ocean al agosei. Acum, vali realitaiineep 88+ despaeta Tes din starea de indragestire iar in acest moment fese terag, se despart, divorteazd si cauta noi experiente fective ie ncep munca gres dea Tava se ubeascd in afar obsereteuforice 8 indrigostii, Esperia trageste ar to concanirenst iasupro pmgresulis mostra saw al ceeilalte per= Somme. Ned mai degraba impresio od deja Pam btn 24 cre CINCY LIMBAIE ALE tu _gindit a faptl e cine aia fst su tratament psihia- THe" Dar el ispunde: -Vai mama, 2au agat Aut recut dloja toi luni de atunel” Pretend asemenea vid dlefectle, dar nu ile vor spune decit daca el insist, si probabil cael ova face, pentru cain mintea lutea este Fara cusur si ceea ce gindese celal nu conteaza,Visu- tile de dinainte de eisitori imagineaza aceasta perio da drept un vegnicextaz:,Ne Vom face snl pe elTalt text de fri. Alsi n-a deci se cert st mu Se Jnoleaga. Nu va f cazl nostru. Noi ne iui.” Desi- gue cd-mu suntem chiar itr total nalvi. Stim 8, in Final, vor exista si neintleger- Dar suntem convins! ch vom diseita despre aceste neinjolegeri deschis sich “apa dintre noi va intotclenuna cispuis sh ase dein el sed, pina la unm, ne vom inelege Ei grew si vedi Alte hucarileatuncl cid est indrgost ‘Nica dats ijologers cf, daca sunvens cu adevizat Indragostit, asta va st dura la nesfrsit. Von aven rere aceleasi sentiment minenate ca in momentul Indragestri Ninic na va putea interven vreadats ire nol. Nimic nu va putea infdnge dragestea noaste Suntem indagostif si pring in mace frumtsei farmeculti celilalt, Dragostea noastrs este ucrul cel mai grozav pe care Lam tat vreodats. Constatim ch Uncle cular csatorte sau insisinat de acest sent tment, dar nous sro a8 ni se intimple asta niciodat Rationamentul nostra este Poate one bit ct adevivat.” Din pacate, experienta vesnicel,indrigostie” este ficune pura, si nu realitate. Dr: Dorothy Tenn, psi holog.a facut studi aprofundate in peivinta fenomen= hai indragostei, Dupa cea studiat nenumaratecuplur, ce. ajns a canehizia «8 durata medio a tne! bse omantice este de doi ai. In eau in care este verbs de (ORAGOSTIREA ‘oil tainicd, poate dura ceva mai malt In final inst, ‘x tof oborim ira cu pieioarle pe pant. Nise ‘esehiochit st deseoperim lpsurile celealt. Recs roaster i parte din tristterile sale de personalitate Sunt, de fapt des deepal enervante,fiparee compar ‘amentale sun pliticoase oleae fn stares chinulasct {is se minie, eventual chiar st spund vorbe grle su [3 critce tou. Aceste amanunte pe care le-am negli pe vremes cind cram indvagostii devin muni de betrecut Dintrodat, ne amintim de vorbele mamel si fe intrebim: Cl a putt if att de neti?” Bun vent fa lumea real a easnice in care intotden luna elimi fire de par in chiuvets si sunt pele pe ‘glinds, iar discuile pornesc de Ia flul in care este ‘ps sul de hiti igienicd gi doc trebuie lsat sau nu Eapactl toneti. Este Tume in care pantofi n-ajung Singur in dulap, iar sertarele mi se inchid de a sine, Inaneloe nue plac culeree si sosetele nu sfarsese direct in cop. [n coast lume, si o prvire poate ign, iar un ‘avant poate disruge tot. Inbii au devent inne imp ‘dusmani, jr etsnici, un teren de lap. (Ce sa intimplat cu experienta,indragostii"? Din pplcate— vail —nu a fost deci o luzie prin care am fost pct semnamin drepral une lini punctateca ‘om 6 altri a bine sau lau. Nici nu ede mare tat de multi blestoma cAsnicia si pe parteneral pe care au ist cindva, La arma armel dact am fost nseat, ‘vent si dreptl st ne infriem. Oare ae iubie you ade ‘irae? Cre ct da. Problema a fost una de informare Sefectuoasa Tnformatia gresit a fst ideea ca obsesa inde gas- sini” va dura la nest Arf ebuit sa stim ea nu © 2§8-Dinsimplaebservare a hui din jr arf tebuit st ‘ne dim seama cd daca oamenit ar ramane obsedati de a | 28 ceLe CINCH Kinwale ALE TNR Uni cercetaton printre care gi pshinrul M. Scot Peck si psihologul Dorothy Tennos, at aj Ta coneluzia 8 fexperienta indeagostin nici near webu sa presupuna Sintagma ,dragoste". Dr. Tennov a inventat ternal slecoutpie pent inde gostice, asl ints fac dis- tineia dint’ aceasta gi ceea ce considera ea e& ar f iubinen adevarata. Dr. Peck sustine ct indrigostirea nu este 0 juire adevarata din teh motive: mal Intl, pea- tru ck indrgoniea mu est un act de voit sau 0 ale sere constienta,Orieit de mult ne-am dori sine inde gostim, nu putem so facem pur si simplu. Pe de ats parte, se ponte prea bine nici 88 nu uemirim asa ceva tune! end ne apucs. Cel mai adesea, ne indri stim, Intr-un moment nepotrivit side cine nu treba. Inal doilea ind inargostire mu este bine adeva- ati, pentru cd mu presupune efort, Tot ceea ce focem Aflai ind in starea de indrigostire presupune foarte Dulin disciplina sau nck un efort constient din partea osstra Langley costisitoarcle teefoane pe cae ni le lim nal altua, bani chetuii ca sine vedem, dlarurileoferite,proectele pe cae le facem Iss impre= sa cd nu ne cost nimie: Tot aga cum pasea fi con- Struleste cubul din instinc, sl starea de indragostive ne Impinge st facem lucrari ner. inal treilea rand, ce care este .indragostit® mu ec adevarat interesat de progresul personal al celui {act avem vreun scop in minte atune cw ne ind jostim, acela este de a sas cu singuratateanoast sh "i ne asigurim ponte prin cdsitorie de acest relat! [Experientaindragostni nase coneentreazaasuprapro= gies nostra sat al clelalte personne. Ne 8 msi anh p88 INDRAGOSTIREA 2» ‘legraba impresa ea am objinut deja. Suntem fn cule nea fercir unica oastea dorin este ca Iucruil st Fiman aa. Sigur ch persoana iubla nu tebuie s8 se tai schimie in vreu fel, pentru ci ste perieta $i pur si simplu speram s3 rman perfect. ‘ach indragostirea nu este lubire adevarat,atunci ce este? De. Peck conchide ca este .0 components instinewala determinats genetic a comportamentalt de imperechere. Cu alte cuvinte, colapstl temporar al graifelr el datorat indragostiirepreznta un 13s- Pans stereotip al fine: umane la o configuratie de [mpalsuri sexale interne si stimuli sexual exter, ser- ‘ind I o crestre a posible impercchere gists jind asta la supraviefuirea specie”! TIndifernt daca suntem sau nu de acord cu aceasta concluzie cei care am fost indrigostit sine trecut Yom accepts mai mult ca sigur cd acest tip de expe rienfa ne cotapaltenes pe 0 orbits afctv’ malt [pateric decit orice alleen. Ea are fendina sine ach ‘nu mai gindim logic si adesea ne trezim fain sau spun lucrrl pe care nu lea i feut niiodata in are de vege. De fap, cind ne revenim dupa o ase menes obsesie, adesea ne intrebim cum de am facut tina e2 asta. Cind valu emotilor scade si ovenien in Timea teal, cind neinteleyerle ies dint-odata la iveala, alt dint not na near intebat: Care de ce re-am casatorit? Doar nu ne injlegem if nici o pri- inl” Si totus in momentul de vf al indragostr, Am avut impresia ct ne intlegem in toate privintele — Sau ce putin in toate privintele importante St Insemne care asta cam fost pacli s8 ne cASto- rim de aceasta ihusie 9 indeagostii? ENst) dows Th pp 52____CELE CINCI_LMBAIE ALE 1UaH Ibis este aces atin ce pare spune: Sunt ess ‘oritcu tine gi am ales st'ma preocup de interesele tale” Cel care aleges ubease va gt i clle potrivite ents a-iexprima hotSres. Unit ar puten contesta inst acest fapt, spunine: satel pve atte teil” yfubirea este doar atitudine ‘e adopt un comportamest potivit? Cum rimine cu Selele clzatoare Paloanele si emotille profande? Cum ‘imine ca antciparea gestuilr, Facatul Alison sri ema pomeni! Articolul sta ar tri nespirat publica. ‘Ei clacvintele descriaimnagin pe cere le pot vizua [aa Al un il fasinant. Tbe nenparat sl prez ‘Chine cred st?" atest Alison ein ‘isi a spans Keith, spun euche una tol pe crate ‘Dap Keith atest in incaper, Allison nu sa mai continua lectra, Cu carte nels in pos avis ‘co telzech de mins In ceea ce spusese Keith, Se Inteba doc salar pute ave aces opine despre Ecol Sea reamintl de efurul pe cae i primise {cativn aniin ura, dar ea gindt acum eral om. Sia mai bine, Aven mal mult experi ait dea Serica penta lua un pahar cv ap, Alison cj se fotirise st va trite arcoele Io iteva revise, Va incre si vadh dai mt cumea oor publi LUMBAJUL NR. AL UHR 8 CCuvintele de incurajare ale lui Keith au fost rstite cunt palsprezece ani. ftse timp, Allison a seis ner tmaratearicole pe care lea si publiat, iar in prezent a Incheiat ep un contract pentru o cart, Serie excelent, dara avut nevoie de cuvintele de ineursjare ale soul care a indemnato si faca primal pas Ia acest proces Snevoios de publica a unl atic ‘Sar putea cast partenerul ti 8 i dat la ives wn potential dintro anumitt zond a viel sae. Poate ct ‘aces potential Incd mal asteaptacuvintele tale de inc ‘joe. Ponte ch entree si pornensch pe un anumit drum spre ai dezvolta acest potential Poste cl te bule st cunonseniste amen! care au reusit in dome- pil respectiv gi care abl sfftulzect in privinja urd forului pas ce uebule fut. Cuvintele tale sar putea i fot partenerulss eurjal necesar pentru a face ‘prim past (De observat ct nu ma refer ac In a-iforta partner i fac ceen ce ve cla a nesran sii dezvote 0 preocupare pe care deja 0 are. De exempl ni sof it Terje sole st slabeased, Sol spure: ,O ineurajez.” Dar penteu soe ceen ce spune el pare 0 condamnare Numai tunel cind persoana vies st slsbeasct 0 poli ‘incurs. Pins cind nw ae aceasts darinf, covintele tale nu vor avea decto valoare de predica. Asemene vorbe rarer’ incuraeaza. Cel rai adesea, sunt perce pute cao judecata asp, generand sentimental de vino- ‘ate Ele nu exprim bir, cl respingere Tiirapros praupine cnpente oo ahora iui an portectionprtenoru, Tae sth atin mal ntl cet inportant penta prtener 42 CELE INCI LIMBagE ALE WwBIK [pentru ch site tocmal asta. Dac ai grit cu ceva, vel Fi dispus sich moirturisesti gregeala gs en ierare. [act motivatia ta est difents de ceea ce percepe, vei ptes s+ explici total cu blindete. Vei cautainfelegerea 5 impcazea sin sil impui propria percep drept Singua cle logic de interpretare a faptelorpettcute. ‘Neeast ete lubes maturd —fubire la care ar teu sd {spirtm act vom urmie aver o Ssnice impinita Tubire nu tine socotela greselilor.lubitea nu scoate mere la veal neajunsurite treet. Niment nu perfect. In cence, mi facem intotdeauna coea ce e mai binesau ceea ce sar cuweni-Uneol, am facut sam spus Iucruti dureronse pent pastenerii nostri, Nu puter strge trectul cit buretele. Putem doar sl recunoas- fem sis acceptam ci am grest. Pater cere lertare si pen inceres 8 acfonsm altfel pe villa: Dupa ce am Fecunoscutgreseala gi eam cert ietare, nu maj aver fa facom pent 9 indrepta dul cauzat partenerl (Cand parteneral a grit a3 de mine, mca mirtursits set cerutlerate, am ocaziasi-mi fac dreptale sau si fevt. Dach alog sil jude gf caut cu orice pret st ro plitesc, devin adecttor, nr parteneral inculpat. Inti Tntea devine imposbila, Daa ale totust iertarea, inti _mitatea poate fi regis. Fertavea este un fel ea i ‘Sunt absolwt ult et de mulfi oameni is strict ziua de azi pentru za de ler. Ei insist read in dis ‘cfie neajuneusile lei ce fer in Fell acesta distrug ‘Sua inunatd ca ar putea f 32 “Nur vine 4 cred ci ficut una ca asta. Nu cred im st te pot terta vreodatd. Nich ntti ca seama cit Se tare amt sufert. Nick mu sia cum poi si stat acolo fbs3, dup cova ce mai Feu. Ar tru ste tr in fgenunchi si semi cen lerare. Nu tia daed voi putes Yreodat ste eet” Te | LUMGATUL NRT AL UAH 2 ‘Acestea nu sunt vorbe de fubive, cl resentimente si easbunare Dama salt reafie Tatil ine st ne cunoastem wovulaltuiadovintele cit orem ste ion won pe ell, trebie cumoastent dorinele cet de ag no! Cea mai buna solution ce priveste greselile trecutu- lui este ca acestea st rimind de domensul tecutult Da sr intimplatUnele chin au drut Sis-ar putea ca {net eh mai doard, Darga recunoscut ina si sra cerat fertare. Nu putem stergetrecutal cu buretele, dar pax tem aceepta ideea cd ine de domeniul trecutul. Par tem alege st tai astzi frst ne gandim la neajun- Sure de lei, lertaren nu este un sentiment, este forma de implicare Este alegeren de a arta ingaduins idea nu purla pict celui care nea jignit ertarea este Dexpresiea tub. Te bese, in fa tine sf am hott Se tert Chior dact mai sur inca, au voi permite ca fot ce a intamplat 8 se strecoare inte nei. Sper 53 Jvltim din aceast8experienf. Nu inseamnd cet un Tafat dact ai dat gree o dats. Esti partenerul mau si fmpreund_ vom menge mai depart.” Acestoa sunt intele de incurajare exprimate int-un dialectal vor- Delor bune Cuvintele blande Inbirea eee, dar nu poruneeste. Cin i poruncest ‘ceva partenerui tu cleviparintele, a celalat copia Paritele spune copilasul de te ani cese cuvine sa 44 cre cine UMBAve Le mom {ach i, de fat, ce webule st fach. Acest heru este nece- sar deoarece a ei an copill ny gts ined 3 navigheze pe ingelstoarele vali ale viet Incsnicie stem ins gal. Partener adult, Sigur ck nu suntem perfect, dar ‘suntem adul i partenes. Daca vrem st dezvoltam o relafe inti, tebule sf ne cunoagtem nul alta doringele elu in care ne exprimam aceste dorinfe est inst ‘extrem de important Daca le transfermam in porunc fam anulat orice posblitate de a mai cree un climat inti st ne vom Instrina partenerul. Dac, totus ne facem cunoscute neveil i dorinfele ca pe nsie simple ‘ceteri, inseamnd et dim nee puncte de reper, si mt rnigte ultimatumar, Sol care spune: St placina aia ‘cu mere pe care a {Goutal putea $8 mal faci una si ‘Siplimana asta? Ini plbe pldcinteleasten cu mere" i ‘stitueste soua in lepatura cu modal in care si tl fubeasea si, doc, st creezeatmosiera de intmitate. Pe de alta parte, sofl care spune: ,Neam mal mancat © placints ext mere de cand sa nascut cop. Banuiesec3 fro 88 mai fac alta in urmstontopteprezece ani” ince teaz8 si mai fle un adults se intarce la un comporta- ‘ment adolescentin. Asemenea comenzi nu cree inti- imitate, Sofia care spun: Cre e8 in oek-end-ul Asta a ppten 38 cueft rigola™ is exprima lubrea print-o Soleanf, Dar sofia care spune:,.Dacd nu cure rigola, fn curand o 84 ne inte in cash. Dyja au inceput 58 crensch copac acolo!” a incetat st iubeasca sia devenit fomam’ dominatoare. CCerindusl ceva parteneruly ft recunosti de fapt valoarea si talent. Pracic, arf care ceva sau poate Face ceva de valoare penta tine, Can poruncest in, cdovil din fubit un tran Soiarespectvs na se va mal Simtiimbarbitats ci minimalizaa. Dorin exprimats LMOAJUL N.Y AL me s {i posibilitatesalegeri Partenerul ponte alege st seac- fioneze Ia dorinta ta sau so refuze, pentru eibirea fate intotdeauna o alogere, De aceen si are stata mez. St sia cl partenerul xd iubeste indeajuns ca si 8s- ppunda la dorinfele mele comunieateafectiv inseamna Eni pasi de mine, ma respects, mh admies i vrea fact ceva care si m3 mulfumeascs. Nu pute fi ubifi ‘poruncind. Sota mea poate s se supund cererilor mele pporuitoare, dar astel ea mu isi mai exprima iires. Este un sentiment ce teama sar de vinovate sau orice als emote in fara de iubire. Aste, o cerere eeeazi ponibltates exprimaiiiubiri, im vreme ce 0 porunct distruge aceasta posbilitate Diverse dialecte CCuvintele de incurajare alcaulese unul dinte cole dnc limlsje de baa ale fbi nv cadrul acest lim- bs, existé totus §1 multe diaecte.O parte dintre le Jam discutat deja $1 mal sunt multe altele, Volume fnrep) si nenumarate article s-nu seri refertor a fosste dialecte Tuturr acestor dialect le sunt comune uvintee de incurajare,Psthologel Williams James! spa rea i probabil cea mai profund nevoie omeneasct ‘ese ageea de afi recunascut, apreiat. Covintele de Incurajare satisfac aceasta nevoie in multe cazusi. Dac nu esto persoana ce st se exprime cu usurinta prin ‘cuvinle, act acest nu este limbal tu principal de lubire, dar socotesti cA poate fi celal partenerului, i TOs uns sre 3 pte canes nest oristen vil fi laa JC he) gut in Cite 109d Ne Beer Bal Cae eke 210. Daye Wf ver pe Abdicate ed) 46 CELE GING UMBave ave rUUHRN ‘ugerer sf 9c) un caretel chrwia s+ dal sun th [Cuvinte de Incursjre”. Cind cast un aticol sa 0 Corte despre iubire, notenz4-tcavintele de incursjane pe cae le intlnest- Cand auzio leturd despre tubire nu pe vreun prieten spundnd ceva bun despre alt: Sheva, noteazd Cu timpal, vei aduna o Intreaga ist ‘Se cuvint ce pot fi izate in comuniareaiubirit ie partener For putea si dort sh acresezi st indirect cuvinte Ge incurajate, adic st spot Tueruri une despre parte- per atuncl elm est defo. Pana Ja urma, ceva Va spune si fi se va recunoaste dragostea. Spune' ‘amet sofei tale cit de grozava este sofia ta. Cind Soaera tava spune asta, lucruril vor lua amploare. Si Yel avea si mal mult de cistigat De asemenea, rect ‘noose clit soe ale in fata ceri ature cin fo este deft. Cind recunosti public o revsit, a gi ‘Sin pare la succes si partenera ta, Pofi si {alent ina compune cuvinte de incurajare- Cuvintele scrise au avantajl ct pot fcitte iar la: “Ann inwiat wn lctu important despre cuvintole de Sncurajaze si despre limbjele iii a Litle Rock, in “Arkansas. Eram in vais ls Bills Betty Jo, intro fu rots zi de primvara. Ei Jocuaw intro efsuth cu un {gare frumos cu mold lark sicu © mulime de splen- lide fori de primavars. Era in le cic. data intrat ‘colo inst, am descopert ct idealisml se inchela. Cas nila lor era in ultima hal. La doisprezece ani dupa runt $i ct doi cop se intrebau de ce Dumnezev sa hsitort Passau amuse nteleye fn nc un el. Singurul ppunct comun riminen dragostes penteu copi. Pe mie uri ce am aflat povestea, am corstatatc Bill era obs fat de munca lei sit mal Famine foarte pain timp pentru Betty Jo. Betty Jo Tuera eu jumitate de norma, LUMMAIUL NRT AL ORE 2 ‘nai ml ca nu sten tot tmp casa. Metoda lor de Tac adapta situate cra ca Gcare sre oleze. Puse- {ers nist distant inte ek pent ca permanentelecon- fice st nu mia part att de mar. Dae pe ambele rezer- ‘vate de iubire seria ear: Gal”. ‘Mica spus ch foseser la un consilier matrimonial, dar nu intrevedea nit un fl de progres. Veniser si Taconferinga mea despre csnicie, dar eu trebuiasplec dln orag a doua zi, Aceasttintalnire eu Bil st Betty Jo ‘rf rebut s fe singura. M-am hotarat sj ttul pe ‘Am petrect cite oor cu lecarein parte. Am ascul- tatcuatenfieambele paves, Am descoperitainciuda Wil felotet lor sta rumeroaselor neintleyer, fi ‘ai giseau totus ealitt unl altuia. Bob recunostes [Tro mama buna io bund gospodind. Gateste excelent Sfundicind vrea. Dae”, continua el, are nil un pic ‘ealecte. Fu ma omar muncind, iat ea mini ree haste nich un merit" In conversaia cu Betty Jo, ea are fnoscut ci Bill era un cap de familie ce se achita de Indstorile sale, lar, se plangea ea, face nimi in Cos nti ma aj snus sete nicodatt timp pentrt nine, Lace bun slo casa, 0 magind cu rulot si toa eee Incr, dact na apricim 88 ne bucurim nicio- dts impreuna de cle?” DDefinind acesteinformati am hotarit s3-mi con- center sfaturil,facandi-le cite o unica sugestiefeci- ful. Leam spas Ini Bob si Betty Jo separat ch flecare {jin cheinschimbarii cLmatuluiafectiv in casnicia foe Aceastacheie”, am zis eu, ,const in recunoaste- rey verbal Ierurlor care fi plc a ela i eo Cimdati, st incetezi si-i mat exprionl nemultumirle legate de Tururile care muti plac.” Am recapitulat co mentatile poritive pe care le Tacusera deja unl Ia $8___CELE CINCH LMBare ALE (UHR adresa celuilalt gam ajutat sii intocmesseo sta ‘eestor tissturh porive. Lista Tul Bill a concentat Sseupraactvitstilor lui Betty Jo ca mama, gospodina si bbuchtveass at lisa Ini Betty Jo © concentratasupra suet grele a lu Bll sa asigurarittraiului fama, ‘Amn intocmit stele cit se poatede precis. Lista lui Betty Joarata aga: + Nea lipsit nici 021 dela munet in doisprezece ani Ete foarte hott in ceea ce face. + Desa lungul ania fost avansat de mai multe ori sf mereu cauta cal de a! sport eficenta, 1 Achits ratele la cas hn + Deasomenes, platestecurentl, gnzele papa, + Mia cumparato lot acum tela ‘Tune faba saw angajeaz’ pe cineva saptiminal primavara si vara, += Grebleaza frunzele sow angijeazA pe cineva ¢-0 fact toamna, + Asiguri bani sufcient penteu mancare smbri- timinte ponte fai + Card gunoiul cam o dats pe ana ‘+ Asiguré bani neces cumpariei cadourilor de Gracin pentnsinteaga familie ‘Este de acord sivmi folosese cum dorese bani pe care cst din munca mea, ‘List al Bil aria cam aga ‘= Face paturileinfiecare 3 {DS cu aspiatorul sapténinal + Duce copii la scoala in fecarediminest, dupa ce Teserveste un mie dejun excelent UMBAJUL NRL AL UR * Gates cna cam de el orl pe siptamana + Face aprovirionaea. i ajutd pe copia lest “Ti duce pe cop I seoalt sla biseric + Pred ta scoala de duminica penta copii din clasa int + Duce hninele la curatatorie + Spats mai gi ale Leam sugerat st adauge pe iste diverse cru pe care le vor observa in siptimanile urmitoare. Le-am nai sugerat ca de da of pe saptimang sh alaga cite fo trisiturd postva si sist exprime verbal recunost- Inf faf de partener penta lerul respect. Le-am mai Gatun puset de reper ram spus lu Betty Joc daca Bill fiface un compliment, ca nu trebuie si Sspunds ime- iat cv wn alt compliment, ¢ daar si primeasc, spo hand: lB malfumesc eal 2 asta” ram spussi hi Bll clog! Iuera, om incuraat 2 foe8 asta siptimnal ‘reme de dows hn, dach Leva fi de autor 8 conti- fe Dack aceast3experient nu va imbunsacimatal sfectv al edsnicie lr, atunct pot s8 0 scoteasc si pe Sst inch o incercare tai, "Adoua 21 m-am urcat in avion gi mam Intors aces Mivam nolat si sun pe Bills Betty Jo dup dou’ ui, a si vid ce ea intimplat. Cind Fam chuta, pe la jumattea veri, am cerut 38 vorbese eu flecare separat. ‘Am fost uluit's&-constat cA prin atitudines In, Bill facuse un urias pas inane. El ghicise ci didusem un ‘at similer su Betty Jo, dar nul deranjase. Chiara plicut idees, Ea isi exprimase recurastinia pentru fmunea grea pe care o depunea ol st pentru faptul ch ‘sigura tai faley Mea facut s2.ma sit din now ln birbat adevarat. Am f2cut progrese mari, doctore 50 caus cINer uiware aus woHRI Chapman, Sigur hm vem inc mle de indo dr ed ch nam nave pe due eo bur ‘Cand vor Bey Jo, a scope che case doar un pus mittel: Mea spy oA ma eu ‘Sea prose doco Chapran ba fe compliente fsa ager ce heats‘ dace ‘eapman fot st esl vome cumin. Eten Sonliuar font oct i evi Sn ne rime ‘foe timp pera prea” ntact ep By Jo, dina vente idee Mam dat soma lctom descoperie imponanta Linbaje prin cre deriele personne xpi ibn i st near Knee Era Gar ck iol jb conta fn cunt de Incr Era feat uncon iplices cea clices fleninal ul oven cot ll ctdrecincgc une ‘ces ipa ifsc bit probabil din copii se tein de carpe esa fle important in vasa Ge dust Pe de al pane Bly Jo plnges up tot aliev, Vrble une musica dar ne i Adin suet el dup alae Saga vom ange dbl ural ot abi 5 LIMBAJULNR.2 ALTUBIRIE: ‘TIMPUL ACORDAT Areas sain inl pe bi Bet Jo nc dela Ban nepal Ce spur sea de fapt in acen cars de primar cid am fost in ‘aia le ila litle Rock? Bil xteun bun at defame darn it ptrece del timpul eu mine La ‘Councaso maging Gu loo toste cate oer {het me apc niciodot 8 ne Bucur imprenna de ‘Ger Care era de apt doin e Mat mult timp eu Sh Vins se de tee Vn aes se concentreze praca acorde timp ss fac diverse acs in Sin .timpul acordat” inteleg si-ti canalizezi intreaga stenie asp nel anumite perscane. Asin i Seaman el sta cu ea pecinapea seul la tlevizar. ‘Sune cl petty acest fel mpl eu cineva, pos fare de eleviune sunt cele care eaten, de apt tenfia — sr pater de vis. Vea st span tre c, sland pe canape cu tlevizra inhi, tv pri cn pe sella 9100 verb, acordindu-v unl win o tet total, Mat inacamn 3 fcetio pli ove door in dol sau cei in org 8 mane 564 prin och st vor AB beret veedat eh Fesaurant aproape ch pot shige care este cer tena cine un ep ne nese sul eso? Cat cave st tne nti se prises ss vorbese EE] 52____CALE CINCH LIMBAIE_ ALE (UBIRH ‘Cuplurilecastorite sta ss uta in go prin restaurant. Alimpresia ck n-au vent acolo dec a 33 manance, (Cand stau pe canapea cu sola mea si acond douk- zeci de minute de atentie totala, iar ea face le fl, {inseam cl, de fapt ne caraim unl alia ete dou ‘esi de minute din vial. Nu vom retrt niciodats Seeste doutted de minute; ne dim vfs nul celui ‘Aces sistem este @ modalitate extrem de putemies de comunicare a iui ‘Un singurleac nu poate vindeca ins tote bolile-[n sfotul pe eate bam dat i Bl iui Betty Jo am facut o sgreseala grava. Am presupus ca aele cvinte de inci "nate vor cont a fl ce malt penta Bety Joca si pen tr Bill. Am sperat c8 dact isi vor scorda sficents tent unl alia prin cuvinte, cimatu afecti se va fchimba $f amsindol vor ince ote sini fbi. Pen ‘wu Bl, sstemul a functional. A incepat 58 aiba 0 ppirere mai bund despre Betty Jo. A incept sit apre- fieze siner munca. Dar asa fnctionat si penta Betty Jo, pentru ct vorbele de incurajare ne favens parte din limbajel principal al ibis es. Pentru, acest limba) ra timpal acoedat. "Am revenit a telefon gi -am mulkunsit ui Bill pentru forse sale din itimele do un. am spas eh f tuto treba mimuinatarecuoscnc- meritele li Betty Jos chen a receptntcovintele de incursje. Dar, doc tore Chapman, mia spus el tot nu este feria. Nu ced 6 htrurile sa indreptat in veeur fel pens ea ‘Al dreptate ram zis. $i cred sia de ce. Pro- bein este 8 an propus un limba al bil gre Bill ‘aven nic cea mal vag idoe despre coon ce spunea, Trams explicate coea ce face ca o personnal st se simi ‘bith nest ntotdcaunn acest ler cu cBea ce face ‘cvo alta persosna se sta abit, icici | MBAOL A> AL 53 a fost cde aor Hib stu const in cuvinele de cua, Mia expat eit de ll fsemia asta penitent in copies ct le bine sa simi cand ty J sl exprimase recunostn pentu hurl pe tare le Sieuse: Lam expat cb imbaja nt Betty Jo Ra spunea cite cde incre aml inp aor Eiciam maiexpliet 9 coneptl pou ria tebaie ‘Scr cate otaa une qn persoanesinu si ‘eves in tin ce cust vl su ella elvan, Jrivnd-oln od, cordindoatene cu ttulspeciaa, Fcind din tnt rama ceva cave st faca place. .De treme, snergffmpren aun concet™ Far pus. ‘Samed urma st fe un ture in Lite Rook Doctor Chapman, tora deasta a plins dito duns: Ch nit facet me impreuna. CB nw pte dest veme cen «Pe emus, mergear set st faceam ates impreund,insinte dle ae csiteri, pune ex. Dr acm ex pron ocupat fntradevae, ‘esses Hbojl fui pentru et. Nu incape nick tinbrt de india. Dar, dctore Chapman, ce 8 mt fc? lube mea presupune mul timp petect acolo.” “Mies panei, a5puns. fnwmstonele nace mint, mia povesti cum a ost et avant a fra cum a mune din ge si ct de tnindru este de renlznie sale. Mia povestit despre suri [ude vitor si iva spus cf Sta sigur ed in “rmitori cin ani ar pten ange cee cei dorea. Del vcisk jung acolo de una sing sau does fag Baty Jos cpl de foam inet. vn dorese 8 Bes ecu mine, doctore Chapman. ‘at se bacue alt de mine, De acca ma dare 2H de tare de cite ot In eeproseaz8 8 etre: ren Int vemel sly. O fac pent no, Yeas es St ___ceLr CINCY LiMAe ALE wun ‘es prt, darea prveste lururile dint-an unghi att ‘de negativ intotdenuna.” {Acut a infeles doce est att de rsuvoltoare?” am intrebat.Limbujul lub pentru ea presupune timp acordat. Cai acordatatit de putin, inc rezervaral ei de fubire este gol. Nu se simte in siguranf fn raport cu fbiea ta, De ace, In mint esa este sinenima fu ceea cel fur mpul mertat, Ne arise propeiu-zis "Shs fap ok are impresia co iubesti prea putin vist osingura rezolvare si este una costsitoare. Tre bouie si if gises timp pentru Betty Jo. Tebuie 50 fubesti pe limba ei 151 aves) dreptate, doctore Chapman, Dar de sande incep?* ‘Alla indemina carnetoal acl in care vai notat lista cu lucruile poztive reteitoare la Betty Jo?" ‘E chiar ga mine." “Inu, Vom mai intocmi lists. Core sunt Incruile pe care Betty Jo arf veut le facet! mpreuna, lucruri [pecarele-a menfionat dea kangul anilor?” Tat lista Tui Bi S51 ne luam rulota ssa ne petrecem swelen-ul la ante (sneori e copii alecri mumal noi dei). 158 ms inlnese cu ea la pring (la un restaurant frumos sau uneori chiar pla McDonald). ‘+ Si angaje 0 uby ster ss scat in ora a 0 ind indo 1 Cind vin seara acas8, si slau de vorbs cu ea lespre ce a petrecut peste 71 ssf ascult emi sue sea despre curt a decurs zua (nud place imi vit ls televizor cine incencam st stam de vorba). LUMBAIUL NRL? AL UHR 5% 15a petrec mai mult timp cu copil, vorbind despre ce faela scoala. + S4 ma joe mai malt cu cop +S meng la picnic eu eas cu cop simbita fir si ima pling de furnitsi de must. + Sti pees o vacanta cu familia cel putin 0 dats pean. «+ Sima plimb cu es i stim de vorba (68 erg, inantea ei) _ Aces sunt lucrrile despre care mia tot pomenit de ungulanior”, mica suse Sil ce Hag suger?” {Ss le fac ri-aripuns “aac. Cate una pesiptamdng in urmatoarele dou Jun De unde o sh gest timp? Osi gseyti. Doar ct inflept”, am continuat eu. ,.N-a f ajuns ac: dct trai guts el hotrdile cele mat potivite. Ai capa ‘iateo de aif planifcs via gi de a0 include pe Betty Join aceste planar” “Sti”, a Spus el. Pot 0 fac” ‘Tssta hu inseam inst ch treble sf renunti a so- purile profesional. Insearna doar eX atunci cind vet Sungei vSrful pieamide, Boty Jost eopill I vor ft stun Alpena cid an we prieegie Traped Inca este ea cesta st fie petrecnt Sngpreuna. Si fu este sufiien! sf fim alaturt de ceallttper~ oan» Duprewnd fnsermn ce winic sme ne tistraga atentia 56____CELE-CINCT UMHAJE ALE 1UOIRH ‘Asta este coea ce Imi dorese cel mai tae pe amen ‘st. Indifenent act ajung sau nu in ve, doresc ca ea 1 fie frit. Vieau sf ml bucur de via altri de ea side copii” “Au tect mali ani deatunc. Bill $ Betty Joau mers pind in vart si inapoi, dar important este cA au fcut fotul impreuna. Cop au pleat Ia case lor, ar Bills Betty Jo sunt in fotul de acord ch acestia fost cei ‘mai frumos ani ior. Billa devenit un mare amater de mui clasi, ja Bety Jo a intocmito lists nesta Jn careteul ei cu lucie pe care le apreciaza a Bill. Ela se mai satura ascultindule. Inte timp, sa des” chis propria firma st este din now in top. Siu lui rus ‘mai ¢oamenintare pent Bett Jo, Ea este chiar ncn tata si ineurajeaza Sie ca este pe prime loc in vials lui. Rezervoral ef de iubize este pi i dad Incepe st se goleasct tie este suficient =k cara Lut Bil ca cesta sii acorde tat atenfia Impreuna Aspectal central in ceea ce prvestetimpullacordat este ca acesta safe peerecatimpreunk. Sins este sull= cents fim alaturl de cealas persoana.. Doi amen fare slaw in aceeasi ineapere Sunt aproape unl de ela dar us sunt neaparat si impreuna, Impreuns inseamna ca nimie 58 nu ne distragh atentin, Cand un tata st pe jos si arunch o minge copilasul lui de doi an), ese concentreaza asupra cops, sin asupra mung. Acest scurt moment indiferent cit ar dura este lun moment peueatimpreun. Dac ins taal vorbeste Ta telefom in timp ce arunca mingea, mast mak acordta oat atenia copula. Uni soi st uncle soit cred cd etree mult timp Imprewna atunci cind, in reaitate, i LUMBAJUL_NR.2 AL TUB ‘don tiese unin prejma celia ise afta in aceasi {tein acelas tnp, dar ma sunt impreuna. Un sot eave lunmareste meciue la felevizor in timp ce vorbeste ct ‘Sia a ne aor acetcia un Heyp pe masue, pene hn se concenteaza exclusv asupra ei ‘Timpul petrcutimprouna nu inseamnd neaparat c& trebuie sh ne sorbim din ochi anal pe celal, i facem ceva impreund ssa ne acorn unul aula In- renga nossta atone. Actvitatea in care suntar anga- jitiamdndol este incidental. Din punet de vedere afe- ly, important este st petrecem acest tmp eoncentrin- ‘dusne ntl asupra celia. Activitatea pe care o dest Suri este un mobi care creeaza acl sentiment de af lnnpreuna Important in eazul tata care arunea min- get copilasulu de doi ani ru est actu in sine stare motional cae se crcaza intr tats copul “Tot 353, un st § 0 sole cae oaca tenis, daca petoc ga cum se cuvine acest imp impreund se vor concen: fea nu asupra partdel, ¢ asupra faptul cist petrec {ump impreuna. Ceea ce conteaza cu adevarat este ‘wea ce se Intimpla la nivel afectiv. Faptul ea ne petre- ‘emt timpul impreun avind dorints comand de a ne ‘somunics afectunea si cl ne place st fim impreun $3 ‘Shfacem diverse Iucrur impreana este esntial Adeviirata conversatie {asi vorbele de incuajare, limbajultimpuli aco datane mat multe alete Una dintre cele mai cnos- ‘tear fi cel al adevaratei conversa. Pein adevat “converse infeleg un dialog pln de infelegere, in ca ‘tral carula dot indivizi isi impartagese experientle {andurile,sentimentele si clorintele inteam context ‘chlbzat st intro atmosfera prieteneasci. Majoritatea 58___CELE CINCY LIMBA ALE 1UntR ‘color cae se pling ct partenei lor nu le vorbese nu se refer In faptl cl aestia nar scoate nici un cuvnt cla ‘cela daar rareori participa la un dialog deschis. Daca limibajalpeineipal a bit parenerulu inseamna ti ‘pul pelrecut impraunt, un gsemenes dlalog este es Hal pentru acea Senzatie dea se simtiibit/Iubit ‘Adevirata conversti este ceva desta de difert fot cde priv limb) al iubiri. Cuvintele de incurjare se ‘oncentreazAasupra a ceea ce spine, In vreme ce ade Varata converse se concenteaza asupra a ceca ce ‘zi. Daca ii impartises ubirea prin timpul acordat ‘ivom petree ma malta vreme discal, inseam cS 1a voi concentra si ascul 8 ineleg ceea ce spul. Vou pune itech, dar nul intimplave, c din dora reale de a injelege ce gindest, ce simti sce dest [eam eunoscut pe Patickcind avea patrazesi iret de ani si era cisitort de gapiesprezece ani. Nu kam uta, pentru ca primal contact verbal cu ela fest unl plinde dramatisn Stitea pe us fotolu de pice in cabi petul meu, jar dupa ce sa prezentat pe scurt sa aple- fat spre mine si mia rs foarte emotionat,Dle doctor (Chapman, am fost un prost. Un mare prost” {Cum al ajns la aceast concluzie?™ am intrebat eu {Sunt insurat de saptespreaece ani” mira 2 el si sofa mea ma piri. Acum imi dau seama cit de post, am fost.” "AmrepetatIntrebarea intl nce fel a fost prost?™ {Sofia mea veneaaeasi de la inunca simi povestes slegpre problemele ce I iro, Eo aecultam spt fhenm ce cred char trebui st fac, Intotsenuna 0 sft fam. O inwatam ss conrunte ca problemele-Proble- rele nu dispar pursisimplu. Trebe sa vorbest cu ce implica sau cu seful.Trebue s8 dat piept cu proble- ‘le A doua 2ivenea dela slujbasifmi vorbea despre LUMBAJUL NR? AL UHR 9 ‘eolensi probleme. Am intrebato daca facut cei spu- Sesem cio 2 inainte, cat din cap ch mu. Aga Incat ‘nam repetatsfatul. Lam explicate aceasta este calea Ge a trata problema, Urmatoarea zi a vent din now eos, impittisinduemi acelengi probleme. Din now am fntrebato dock a facut ce tam spus. Din now a dat din cxpeanu Disp tei sau patra ser petrocute asl, mam ener val. Fam spus st nu mai astepte ingelegere din partes nex dach este dispush sh ascitesfatl pe care dau. Nu eta nevoies8triasclint-un asemenea ste. Prtea rezolva problema cu condita sf procedat cum tm sfatuito, Sufeream cind 0 vecleam ch este att de fensionats, ma ales ci stiam ch exists o alterativa Cand a nai deschis discon, tam spas Nick aa vreau siaud. Tram spus ce al de fScut Dack nus accu ‘fat, nu vreau smal aud mic." Mair ainre nat at otra ace pre tle eons sla. Notun ne to (Geese wor deo rele dew pot etree dus In unfit sa deo probe cre ebuie eae Afi tebuit i imi vie de mesba mea. Ce prost am. put s8 fa, a spus el. Mare prost. cum imi daut ama ct de apt nu de sfatl mew avea nevoie atunct ‘nd imi povesten despre problemele de la birou. Voia far inelogere.Voia to ascul, s+ dau atenti, si ‘au de injees ch imi dau seama de tensiunea si chinul prin care tec. Voi st sie cdo iubese sich sunt all- furl N-avea nevoie enc tn sft. Voia doar sa ste ck ‘te ineleasa Dares nea incereat niciodat so infe- leg, Exam mult pre preocupat ti dau sfturi Ce prost iS? 0 cee GNcr unre ALE WweIRM 20 fost! cum am rimas fri eo, One de ee uri da feama de lacrurle asteaatunci cin le faci” an Inte batel,.Nt misam dat seama de nin, parcmi hase Dumnézeu mintile Dose acu am priceput ct de mult am gresit” ‘Sofi a Patrckimplora, de fap, oconversaie zat pe infelegere. Din punct de vedere alec, eaten st 2 dea atente ascultindeiae nemulfumire si frustr- file. Patrick nu se concentase asupra ascatatul, ck ‘supra vorbitalu. Era atent dost la formularsa proble- tne, pentru ai gisio solute. Enea asculat destul de sult sau de bine ineits8 aud strigatl prin cate e8 solicit sustinere sl infelegerea de care avea nevoie. “Mali suntem asement ll Patch Suntem educa snalizim problemele si sh glsim soli Uitin inst {hint csnicie este vorba de o rela smu de un pro- lect ce rebuie dus la bun sari sau de o problems care tuebule rezolvath O relaie afectiva prespune si as cali parenerul, marifestindinfelegere fa de pind tile, setimentele si dorintele sate. Trebie ifm dis: DPusisi dim sfaturi ns dar atunci cand nesunteerute Sinicioda cu condescendent. Cel mai mols dine not sna stim s asculttim, Suntem mul ma bun la gandit si orbit Sa inves asculfi poate fila fel de grew ea inv {atul unt Timbi strtine, dar tebuie st iwatam daca ‘em 53 ne camunicim fubieen. Aces ler este vals In special in cazul in care imbajl principal al subi [parfenerul ese timp acordat, ar dialectal afernt — Adevarata converstie, Din feriie, sau seis nenums raters articolerefertoare la dezvoltars arti asl 1dr Nu vol incereas8repetceea ce au srs all, dar a5 sugera un rezumat al ctorva sitar practice. 1 Pistons contact sual abunct od partner ‘erste, Asta aj smut fags Snel in alts LUMBAIUL NR? ALUMI 6 Pe 9] sl pofi shi comuniel parieneralal cl ‘corz toath atenia 2 tp co acai partoera, 2 ma fe secon [Nu uit, timpul acoedat presupune si inieaga atone: acd fe ull la teevizor so leg sa (ath alleova care te interesezd profunda del are mi te pot abtine in acel moment, mai bine spunesi pparteneului. O abordare positiva ar putea fi Stu chvei simi vores si chiar ma intereseaz3 Goea ce spui, dar vreau st acont toata atentia. ‘cuvents. Cea ce nu pot face chiar acum, dar dach ‘mi mai lash zece minute st-mi termin teabo, te ‘Yoh sculta cw adevirat " Msjortstes partenerilor ‘vor respectn 0 asemenes dolean 53. Asclta sontientele.ntreab-te:,Oare prin e stare femotionala trece partenerul meu?” Atane cand at Impresia i ai git rdspunsul,asteapt2 i-ifle confirmat. De exerplu: Am impresia ch esti de Zzamigit/dezamagita ca am vita.” Aste i da ‘cazis sis clanfice sentimentee- De asemenea, ‘forma de a comune fatal ed asculli ct atentc ‘oon ce pune “4 Obserotlimbajnl trp, Pam string, mine ttemurande,larimie,spranceneleridicate si mis- ‘area ochilor fi pot da iste indi eferitoare Ia een ce sine celal. Uneor limba trap leansmte un mesa, in vreme ce euvintle trans nian altul Cee prcican petit 8 sigur tt fvact ce pandeste Sai sine celal Refit interperle. Cercettile recente au aratat cin mee, omg ie este atent ma mult de saptesprezece secunde, dupa cane intrerupe sau SSoateo interete. Daca it acord tants atenia fn 62_crLE CINCI LIMBAIE ALE rus Limp ce vorbest ms voi absine st ms apr sa st due acuze sau simi afirm poziia. Scopul mea ste si-ti descopir gindurile si centimentele. (Obiectvul mow nu este ma ape sau ste a pe drumul cel bun isi te intles. Cum sa inveti si vorbesti Adevirata conversatie presupune mi mumai a asculta pln de inelegee, cts ate cestiimui. Cand sofiespune:, Ag vzea ca soll mew si-m vorbeasc, Nu sti ncioath ce gandeste sau ce simie", ea doeste, de fap, mai mult intnitate Vea st se simt@ mai aproape de solul ei, dar cum ar putea face dact nu ste cum eacieneaza? Pentru ca ea 88 se simta abit, el trebuie St inveje sa se destainuie. Daca limbajul ei de fabice consti in tmp acordat, 56 dialetul const in ade- vrata conversatic,reervorul de jubire nu va fi ncio- dati pln pana cind el nui va destin gindarile si Sentimentele. Distinct ntl aden con. versal, ineepe prin a obseroa emotile pe care Te tales cin est departe de ens Destainuirea nue un lucru prea usor pentra uni intre noi. Multi aduli sn format in fori in cate texprimarea gindurilor si sentimentelor ni numai ch nu a fast incurajats, i diect condanats, Atunct cing cereal o jueare,primeai 0 predica despre stares jalnicS 2 finantelor familie. Copii sesimfea sinowat pentn 0 ssemenea doris inva repose st nus mal exprime LUMBAJUL NR? AL 1UBHR «8 dorinfle. Cand isi expeima suparares, print action ‘nau cu vorbe aspre. Aste, cop a nviat ct ru se cade sit expr suparanes, Dac acel copil era fScat Si se simi vinovat pentr ch sia exprimat dezami- fea ct na putt merge la comparatri cotati sel Sinvatat st nu-si mal exterioriaezeaceast dezamagie nd sa ajungem la vista adult, malfi dine not am Invajat sf ne ascundem seatimentele. Pratc, ni mai sveam o legatura direct cu eal nos afectis (Osofet poate spune solu et ,Ce pSree ai despre ‘xa ficut Don?” lar sotul respect i poate rispunde: (Cred ia gest. Arfitrebuit 3.” Dar nu destainie “Jentimentele sale HI doar ds glas gindilor sale. Poate ae dreptate si se simi suparal, git sau dezamagi, dar tieste de ata vreme inten lume a gindulon Incit mae in stare sist exprime sentimentle.Atunct ind se hotraste st invete imbajul adevasate conver- Sil ca 9h cam ar invafa © mba strnd. Tebule st Taceaps prin a sjunge la proprilei sentiment, s& con- stientizaze cl este o int emotional, fn ciudafoptulu ha negat acest lucru multa vreme act trebuie st invet limbajul adevirate conversa ti, Inepe prin afi nota emorile pe care le tales de- parte de cas. Ini un carnetel si fine! la tine 2i de 2 De tei on pe zi intreaba-te: .Ce emotii am trait in ‘acesteultme tre ore? Ceam sri in drum spre serve cu, cind solerul masini din spate didea semne de ‘erabdare? Ce am simit ind mam opt la benzina- fie, unde pompa automati nw se inehidea si mi-am tomplut caroseria de benzina? Ce am simit cand am suns la brou si am descoperit ci secretarei mele i se tEiduse o alt indatorire pentru un projet special ce uma fie fAcut in dimineatarespectiva? Ce am simi ind seul mia spusca proiectul ln eae lusram tue 4 ___cue INCI UMBAJE ALE 1UBIR terminat in tei il, cind eu credeam e& am dows sip- ‘aman la disposi” ‘Noteazi-tsentimentele fn acest camejel alatunt de citova cuvinte cae si te ajute si amintet de inti plarea cea genera semtimentele respective. Lista ar tre Dui si arate cam age intimplare Sentimente oer nerabditor rminie benziarie nerve fk secretars dderamigie proiecul trbuie frustrare si neinigte terminat in wi ile Incearc si faci acest exert de tei ori pe i$ vel seus sii congtientizezi natura emofionala. Folosind ¢camefelu, comunici pe scurt emotilesiintimplavile patenerului de viaf2 cat mai multe zie. Dupa citeva Eipthman, if vel exprima mult mai usoe emofile in fafa partonerulul. In cdteva saptamani i vel putea ‘exterloriza si comenta emote in fala partenerult, Ah dp ret IG ch rn pow ae ceva Acta este alt sem oamenatdiverse Ube print fle ae subi Dach prima de dart este nal 74___CELE INCI LIMBAE ALE IWoHeI, ‘meu principal in ibe, inseam e& acord ell portonts verighetel pe care mi-at daraito st ca 6 vot pura cu mare mindrie. Voi 8, de asemenen, foarte im Dresionat side alte daruri pe care mi le vel face de-a fringul anilor. Le voi sacots express ale iubini. Fae lar in clitate de simioluri vine, ma pot indo de tubes ts Darurile ptf de orice dimensiune, culoares form LUnele sunt foarte costistoare allele sunt gratuite. Cel ppentrw care principslul limba) consts in primirea de Sarr vor aprecia preful acestvin doar daca este mult peste posiblitai, Dacd un milionar afer mere ete un fadou de un dolae, soa respectiva se ponte ino cA fl vorba de o expresie a iubir, Dar atin! cind finan felefanlied sunt limitate, un cadou de un dolar poate nsemna o iubire de milioane. Dai privat Toni a ar pareve ‘consti i primaire de derur, pot devent un adeot- tat expert bale oer. De fap este oul dintre ele ‘mai simple limbaje 5, dec. este usor de tat Danarile pot fi cumpazat, site sau Facute. Sotul care se opreste pe drum gi culege pentru soli sa nis fori cle chen it exprims inbiren, cu condi ca aceasta sini fie alergicd, Cel care-si ponte permite poste cam pra o felicitarefrumoasa cu mai putin de cine dela. Cel eare are cu ce poate face una pe gratis. Cauta prin hte aruncate la eos la serviciu, impatureste ce a Ast, ia 0 foarfecs, decupeszs 0 inima si sie Te fobesc” si, evident, semneaes.Darurilent true sie ‘eaparatcostisitore UNBAUL NR. AL BHR Dar ce se ntimpls.cuo persoana care zce:,Eur-am sbiceul sh fac aur. Naam primut prea male in cop Inve: Nu slit 38 Te aleg, Nu mie dloe Ia indemant”? Felctirit A fcut deja prima descoperre pentru a e- ‘ent un ut. Tu i soia ta vorbii mba diferit, dar eum, c3 rai dat seama, puneste pe teaba sinvat si A limbs. DacB ta cazul el Limbajl jubiei inseam ‘lara, poi deveni un expert in a dieu De fat, este linbojol cave se inva cel mai usor De uncle st incepi? Fao lsth cu toate darurile de cove sa entuziasmat partenera ts dew lungal aailor Dot fi aren fSeute de tine sau deal membr a fari- Ties stu de prieteni, Datonta liste, 1 vei putea face 0 ee in legit eu ce fl de darur i plac. ac nu prea fepricep st chiar nu sl deloc cur s4alegidarurile tle pe Ist, apelenzs [a autora) celodaltt membri at familie cave Mi cunose Parteners. Intre timp, alege tlavurle cre fe pat usor de cumparat de facut sau de fill sf ofert-le partenerel. Nur astepla veeo ocazie pec. Dact dartile sunt principal s8e limba) de ‘ire, aprenpe orice it vel darul va fi perceput ca'o expres a fabiri. (Dacha adtat nemulfumita de coca (eval darult pind acum si apreape nimic nu ra placut, fl malt ca sigur et primivea de darur mu este limba julel peofert) B Daruti si bani ack vei st devi un expert in a ofert dara ecbuie shi schimbi attuctine fata de bani. care dintre noi luca altel anit si taim diverse senza eferitor Jacheltuies Tor. Uni avem tendints sai spancurdim eu ‘suring ne simi bine cid cheltuen ant allt pre- fora sh economiseasca si sii investease, Ne simi bine nd puanem ban denparte su i investi inflept. 76 ___ CELE CINCH LIMAJE ALE WaNR ack est un cheltuitor, fi va f usor st cumperi da- ‘uri pentru partners ta, Daca ext un esonom, vl avea 6 rezstent fata cle @ cheltut bani in sem de iubine Nuri cumperi jie diverse ler. De ce iat cumpsra partenerei?Aceasta abordare este inst de fap, refuzul Sea recunoaste fel cumpert diverse lueruri,Eeono- fmisind si investing, 1 cumperi siguranfa zilei de rine. Ai gli de nevolletaleafectve prin fell in care tanevrezi bani, Dar ase nu stisfact si nevoile afc tiveale partenerel. Dae deseoper ca principal limbaj al iubini partenereh este primites de darari,atunc ponte c8 vei pricepe eh achisitionarea acestor daruri teste cea mini una investite pe care o potl face. Inves- test in roajia afectva i ampli rezervorul de fubire al ppartenerei si cin acesta este pin veh prim acceasi fubie in acel limi pe caret i ineleg Cand ambele revo afective personae vor fi satisfcute,cAsnicia va capita 0.x to al dimensiune. Nucl face gil pen- fru sconoml. Vi rSmine un economy, dar investing in fnbirea pentra partner e cx si curt a invest in niste acini sigue Daruizea sinelui Exist i un alt dar —care nu este palpabl, dar care tuneor’ este mai elacvent decst unul ce poate A pip, Ewi spun daruiea sinew sow darul prezente in sine Si fil acolo atunci cind parteneral are nevoie de tine teste extrem de important penta celal cir prinipal [imal de iubire este primirea de darusi. Jan imi spunea elindva:,Sorul meu Don iubeste sportul mai rmult dest pemine” {De ce spi asta? am inset LUMBAJUL NR. AL tt nz ln iva in ere s-a nist copill nostra jucat fot- bE riceam in sptal, iar luca fobal, mnt spuse. [A fost de fafa eind a ntact copiul” TTA, da. A agteptat deste de malt timp s8 se nase, la race minute mai tai ea dss jeace foal. Am fost distrss Era un moment att de important penta ‘ala noasta. Volam sl taim impreuna. Ag fr st Fie altri de mine. Don inst ma lasat ball ga dus ss batt mingea” Soful acesta degeaba barf trimiszeci de trandati [Nimie rar fi contatin afara ce prezenta saa spital ald- furl de ea, Era limpede cd Jan fasese profund traumatic dade acenstsexperient3. ,Copiasul” avea acu cinc- Sprezece ani sien incS mat vorbea cu acceasi emote, cd ‘cum sa7fintimplat ler. Am mers mai departe..De Siial tras concluzia ct Don inbeste mai mult sportul ‘cst pe tine?” Oru mi-a spus oa. $i 2iua in care am ingro= pte pe mama s-2 dus sje ftbal.” "Aimers la inmnormanane?” [Da A mers fa Inmormantare, dar de indata ce sa termina, sa dus i joacefotbal Nu mia vents ered. Frais surorie mle au venit cu ine cast, dar sofl res s-a dus si joacefotbal.” Ulteriog, Fam intrebat pe Don despre aceste dow Inimplirt,Stin exact Ia ce ma reer. ,Suam eu ch 0 St deschida discutia”; mica zis el ‘sam fost alstri ct timp a durat travail spins sea mascut copilul. Am fscut poze; eram at de fri! Debio aseptam at le spun baiehor din echipa. Dar sind ream ints sara la spital, a srt Balenul in ar Era alat de furionss, Numi venessd-micredurechilor Credenmn cf 0 81 Be mindrs ¢ le-am spus si baetilor dinechipa” 78 ___ceLe ciNer mae ALE tum Profan mma deat ate ot Inai important dar pe eave i pot face by ent care limba pricpal de tube a patent tt teste prinnon de davai. |Sicind a murit mama ei? Probabil nu fi spus ‘A miram lust libero siptamsnd inainte st moar sam petrecuto la sptalewea gla mama el aca, facia tot felul de reparail si ajutind in fl si chip. Dupa ce a ‘murit sf es ferminat inmorméntatea, am simi ch am fcut tot ce am putt. Simfeam nevoiasd-mi rag sufle- tal. I places jc fot sien 8 ata 0 9 mi jute ‘smi destind sf ch ru vot mai fi ait de tensionat ca pn atunc Am creat ct vreas8 mai foe ses 0 pours ‘Am facut ceea ce am crezut cl e important pentru a, dar na fost de ajuns. Are ea get stn ulte aceste ‘dows tile Spune ¢ inbese sportal mai mult eet pe a. Asta mise pare de-a dreptal earaghios "Leste un sot sincer, dar eare mu rouseste a inte Jenga enorma important a prezenf! sale fzice, Si fie laurie lurul cel mal important penta sia sa. Pre denfa fitch in momentele de era este cel mal impor- tant dar pe cate il pots face in enzul in core limba principal de ubire al partener ti este priminea le flarurl. Trupul cau devine simboluliubil ale. Dacd indepartei acest simbol, sentimental iubiri dispare, se vapor’. Cind au mers la un consilier matrimonial, Don si Jan au veizatchinurle si neinfetegerie tect: Ju In cele ein urma, Jan Fa iertat, ia Don a inteles de «ce este ait de importanta prezena sa fica pentru ea. Dack prevents fiied a partenerula este important pentru tine, te implor sa -o pul deschis. Nu te agtepta LUMBAIUL NES AL tae 9 Siri clteasca gandurile. Pe de alt parte inst daca par- fener IH spune: Tate as vrea sf cu mine diseara, fafine, in Gupiamiaza accuse, ia fare tn serios ‘east doteana, Din punctl tau de vedere, sar putea Siu fie foarte important Dar dach nu a nico reacte, far putea Intimpla sa comunici un mesaj gresit. Emi este cSndva un sof ,Cind a must mama, sla fea fost invola de a servciu de seule} doar pentru {oud ore, pentru inmormintare,trebuind siseintoare reaparat [a birou In dupi-amiaza ceca. Sofia mea -a pus full cd simie ct sol i are nevoie de sprijn in eet 2 ic va tru 8 ipsease tots ua Selul ba riepuns: «Dacd vei lips toats ua, ear plea sii per shun. Solla mea Fa raspuns: »Soful meu este mal impor- tant decit shufa meay st ska petrecut ziva cu mine In ia acces, mam simpit mai iubit de ea ca niciodat. ‘Naam stat niciodata cea faut Si apropo.",a mai adiu- satel, ,nu gia piensa, Curand dupa aces, sel Gla pleat ian ofrit el postu.” Acea sole =a expri- ‘matint-un limba) pe care sful ei intelegea iar el iat asta niclodat. “Aproape tot ce sa seis pe acest subiect al iubii indi opted Ia baza accel sentiment se flt gene: roatatea Tate cle cin limibsje al ub neindeamna ‘St oferim ceva partenerului, dar pentru unii daruile, Smibolrile viele ale iubirit stmt cele mai convin. [ploare. Oilustare extrem de la obect a acest adevar Srfiintimplores de Chicago, unde iam eunoset pe Jims Janice. "Asistasra la semvinarul meu despre cdsncie si a0 fost de acorcl 1 mt duch pina la aeroportal O'Hare, Ayp ce terminasem semsinarul into simbata cups imiava, Ramasesera dou’ su tei one pnd la pleearea ‘viomulu sma intebat act nu vreau sa ne opin a 82__CELE CINCK LiMBAJE ALE WIR “De unde Fala?» am intrebat.«L-am cumpvat de a florareasio, mina spus el. «Man gindit ef mer un teandafis Am inceputs4 pling. «Vai, Jim, oe diigut dln parte ts" ‘ln gindul meu stiam e2, de fapt, cumparase tran- dlairal dela un tandr pe care vazusem vanzand flor {aces cups-amiaes, dor oricumn mt conta Important raed imi cumpaase un tani. Marti ma sunat do Ja servic cam pe a uno $1 jumstate si va intrest dacs cumpereo pizza pe care s-0ade8 acas8 pent find. Min 2isc8 a gindit cdo sri fac plicere sm ‘mal gitesc intro sear, Lam spus i esto idee mini nati asa inet mi-a ads pizzas ne-am distrat de mi ‘une. Copllor lea placate milf tat orci le-a adus pizza, Chiar kam imbrlist l Fam sus ce ‘ucurie mia cut” ‘Cind sa intors acasd miercuri, a adus fiero dlnirecopit cate o cutie cu farsecuri, iar mie un ghivee! ‘cu flr. Siac trandafirul se ollestests-2 gandhi cd in va face plicere ceva care dureazd mai mul noepusers sf cred ef am halucinati. Numi venea s8 cred ch Jim ficea una ca asta si mal ales ingelegeam de ce. Joh sara, dupa cins, mia oferitofelicitane ce cuprindea in mesa in care declara cd ru a fost intoteauna in stare isi exprime iubirea ff8 de mine, dar ct sperd ch Aceast elicitare imi va explicn exact ct de mul fine Ia ‘mine. Am plins ior, meam witat ln el nu tvam putt abjine 62 nel imbrtiser 9 98 nel rut. sCe-a fc ‘Simbita sh angajam o Inbysiterst si mergem in ora sicinim numal not doi?, mia sugeratel. «Ar 6 minus nat, am spus. Vineri dupsamiaza a tecut pe la cofe- Lie si ne-a ads flectruia prijitarapreferats Din now 2 fimit 58 fle o surpiaa, spandndane doar ca cova bun a desert Pind simbataseara”, mia 2is ea, nea Smit inal noualeacer Nu inelegeam cesaintimplat co LUMOAJUL_NR.3 AL UHR 8 Jims daca eceva de dura dar mt bucuram de care stipe rea fm rm Sim ak ce cit Nu nel ‘my cat ta mane fix q's conlinuat -Dle doctor Chapman, dumienvosses bute 38 tnelepet: Om {eet nurni oleae nicl o fone de cind ne ctor St Nun adusexercio flare anit impr ‘Sie Mare ate ck ossiph de ba Te ul aes tla aa 9 arunch» Na iesisem in oras dec o dat in Sel an. NU le canpraneniiodatanimic copie $1 Sfoiaca eu sf ina door seta necena NU ase odatso pizs la cnt, Tinea morigeau 8 fare ruse gata focare sears Vea st 9pun cl era vorba {eo ehimbare radicals de comprtament” ‘eam into spe im sam inebat Cea spus la rcsaurant cin te inlicbat cose ntmpls Sam spus cd vam sscllatconferinta despre lime tof bin 9 cd mam dat sama ch imbue ra telat darurlor Am su tees ttodats 8 mt et Senne un dar de ant dele, ponte char del un Mra amin cb inant de ae ester ebiniam Seiache ors altedaruri rane dar dupa aceea i $a puch rane mai puter peente ala Fam opus Stim hota incre st ade cite un dar pe a Sree deo iptimins sist vad deck asta conteaz8 pentru en Treburon 8 am constatat 0 mod fare major attain ein aceasta sipamana Tram spusch mam dat sea ch cea ce als €ct viral reat ch tebuic iv oj coret al ‘bir, cesta find chia esenialt pentru] face pe Colne hs simi ob, Lam mal psc pare tu ‘Snvam pura asain ol arate cd nm sai that neva de bie (mma is ho lube cu ade- Strat ft sunt recinocitor penfu tote cre pe {ates cut pentru mines pent copii Lam mal 28 90 crt crner mae aL usin un starant Fram mort defame, ga nc am accep tat imediat ln dupacaiaza aces na, sre als Co nul al ml ect cu o moss pe gra im si Janice copier fice cite fer din Innis cam In@ sult Gncizec de Klomets distant tinal de cella, Se mutaert la Chicago fy potint treme dup uns, Povesen pe chr mo torso se pny era a Gi tel opi one va apucat sf vorbescs prox imeintcer-nasera Enmaspes.,Diedtor Chapa, tmotivul pent care am vt sh V8 conducem Ia seo" Port eat ch vot st vt ponent despre mica Eosra’ Cavin sc! euemrdintotdeen, tna ale cind nu gu prea multe despre persona care Talons, Cee peste a at? eo ne tan, Daram fina cet nd nsinea meas Fam acor Ghat tooth ater aJance ssultndt povesten eae aves a mt ochre Ts ma spus -Dle doctor Chapman, Dunezeu sa foto de dumnesvonsrs es acho minune cu can cia noose.” Mam sft def vinovat Cs 0 clips ena Inninte acca ov legac fee tl int tmp devnisen toca motval cesta. Ancol tam lal aent Janice acontnuat:gAcum el an am parca a pina conerin i gars cca pe Ene af Haut act Chingo, Erm disper, aa Spusen. Ma gina fone seis sl pasesc pein alo stspusesem, De mult vee clanicia nossa Inalaven nun srs Mt dldasen batts. An de ile Ii plinsesen fi fim chm nevole de bie i dar {Tn entons nit fe bese pe cop Stam ch a emt bes, da sineam cf nu vine ime Sin paren Iu fm. De fp, In acel moment char tram Ean ins foarte pear Facea hl in rh, LINDAYUL NAL IRL si te perfect previibl gh nlmie mul putea scoate din “Ani de ile, a continuat ea, am incereat sifu 0 sie burs, Am gti am spa, am ealeat, am git am ‘Spal, am cfleal. Am facut fate acele eran pe care cam eu oi trebuies le fac8 0 soie buna. Am fet {dogoste, pentru ct sam e3 asta este important pentru 18 Dar nt snnteae nics em fel de tube din partes I ‘sm smite parca ru mat avea chef sine vetem dupa Genes clstorit sau pur simpli se pitea total de InsineInfles. Ms sinteam folosita gi neaprecat ‘Cand -am povestt Ii Jim despre sentimental mete, rns es in nas i mia 2is et ave o efsnice bund, ca, eal to celal dinjural nostr. Nu infelegen de ce nt att de neferiet. Mica eamintite8 tate chtantele Ent platite, ch avem o cass fraumoast sio masina now, Chputeam s§ muncese sau nu, dupa cum doream, sic Selec sis frit, nu sama plang tot impul. Nick Unscar ta incercatsi-miSneleags sentimentele. M-am ‘Sit completrespins3.” ME bine, mint spusea in timp ce mpingea coasca decease apleen spre mine, jam vent la conferinta tlumneavonsted acu tel anc Na mal fasecem La aa tvs, Nu stim lace 8 ma astept, ist va spun drept, sno ma asteptam Ia prea multe, Nu credeam ch cineva ar fipulut stil mai schimbe pe Jim. in timpul conferintet supa aceea Ji nea spus pren multe. Parea st fi pla- ut lova prt ct sitet amuzant-Darnu a disutat cu Inine despre ict una dinreideile exprimate. Nii nu fi asleptam, $i nick na Tm intrebat Cur spuneam, Aaj ma cdacser anata” Dus eum si" ma isco, ,coneringa sa terminat simbats duphamiaza. Simbaid oaptea 36 duminica fu decurs ca de obicei, dar unt dupseamiazs, cind ‘So infos de ly munca, mira aus in dar un trandati 84 CELE CINCH LIMBAVE ALE: WEIR deo vrea Dureza ‘adouri pentru to est elor Es mia rispunssBine, Jim, nu polls continus ‘8. cumper cite ceva pentea to! eestal vet Nit [Poi permit ata.» «Ei bine, poate nu cae zlnicy, am 2is,sdar macar data pe sapiamang. Asta ar insemna ‘incizec st dua de cadour pean fa ce cea ce ai pa ‘mit in ultimié cine! ani» Fam 2s «St de unde al se0s-0 0s le cumpar pe tate? Unele am s le facet satan Shi fur ideea doctorulai Chapman si am 38 culeg © foare pe gratis din cute la primavara.»™ Janice interveit .Dle actor Chapman tn red ani de ile nu cred cha zat macaro siptimina.E alt om, [Nic mu'vat das seaona et de feriip am fast, Capi ne 24 sporumbetv acum. Rezervonul meu e pln sli pe sdinaara” ‘Meam intors spre Jim si Lam intrebat: Dar tte sin iit de Janie?” ‘lntotdeauna am simfit cd ea ma iubest, dle doctor (Chapman. E cea mai grozava gospodina din hime. Eo busines desdvria ispald imi ale rufle. © ‘minunats cu cop. Sti cd ni ubesta.” Dup care a ~zambit sia adaugat: “Acum ered c& wai dat seama core este limba ‘ub cazul meu, nui asa?” a, intradevir. $i am mai infos side ce Janice fotosit cent mirc Darurile nu tebule st fe costisitomre sc faute sapeiminal. Dar pentra on, valores loe mi are ict 9 legatura cu cea financiar, ci daar ca cea afectva Iincapitolal 7 vom clarfica i iabajul iui in cael lui im vol deveni un expert in a Face Z LIMBAJUL NR. 4 ALIUBIRI: SERVICILE Fe st depart din anc ein spars unre mes Te i a de f _xlntotdeauna am simfit ca ea ma iubeste, dle doctor hapa. Econ i gov gonpeting i ne F fuels desc ein split ae ule Ininunth cs cop ts ch ma tbe” cpa bl abi nc lin etc cesemumetecopasies doa lace evil Pin er Saline pe cae at ves pareerl se fat pee a int in woe find de fs, spin bes fac dives aera Mrepten mancarsoy ert es plat vc selon atl capitol, art praf col fet do pr din che indepararn peta de pe bein cairn pall de nga al Meu schimbotel setesor cop, sugastl Abruteay gered de prt al ibotecpoataes tain tre de foncnare, spate sou dtl eu ‘Spar! pin mas oninea in gra, tle tical abuts, rb rane pial Bn Ischia lap psc 9 schbatel apel dn ay cx port ert te eri le prmupn gr Fina np, energie Dal unt cate n Api poli devin Soxpene eal a ibis $8 CELE CINCY LIMBAIE ALE 1UDIKH 0 dats sau de dou or pe an in ia doua sau teh sale libere en sh meng la vanatoaze in munti cu nist mich. Cre 8 ne mle eB in asta, ince privinit nu vl mal inelegei, am intrebat “Phi, vrea 38 meng la biserica tot timp. Nu ma cde- rasjeazh st merg In sljba de duminicn dimineata Dar duminica seara vreau si’ ma odihnese. Fa rare lect se dick. Dar is cred of tee sf ma oblige si pemine.” Din now a intervenit Mary: .De fap, nu vrei s8 ma clue nich eu. Faci un fate ee de fecare dat cin ies peuss.” ‘Miran dat seama et Iucrusle mar 6 trebuit 53 se aprinda chiar asa, mai ales cram a umbra unui copac in fafa biseict. Ca tide sfetnc, inca asprand la acest tt, mam temut ce ceva prea complicatpentra mine, lar cu fusesempeegit sh pun infrebsrt is ascul, fm continuat: In ge alte privine nv ma intlegeli”™ [De data asin a s8spuns Mary: ,Veea st slaw acasi toatl iva ssi nei muncesc in 135" a zisea.,Sesupara sidact ma ducla mama sau la cumparaturi~ JNieii deranjeaad ch se dice In mama ei", 28 e .Dar cind ma Intore acasa, imi place si gisese casa ‘Surata, Sunt siptamani in care mt face patul patra zile a rand si, in jumtate din cazusi, cind ajung owe ea nicimus apuatincd de clad. Eu muncese dia te i wren s3 mandne eind vin acast Sin pls, case 2 ajuns © mizere”, a continuat el. .Locrurlecopiului Sau trite pe jos, pruncul e murdar si urise marie fia. Pe ea mo deranjeaza ch trieste intro. cocnt [Neavem not prea multe, dar stam intro cist care at pea #8 fe macarcurata” Cea fs md aj ita Ja teabu?",intiebd Mary -Fl'se comporta c's cum un sol var rebut fack LUNGAVUL NR AL THR imi in casa. Nu viea dect 8 muncease ss8 vineze. ‘ea le fac eu pe toate. Chiar sit spal masina.” CGandinducma ed ar fi mai bine 88 caut 0 solute, eit $2 continul st imi fe insruite neinelegenl, fnramh vita Ia Marks am intrebat= Mar, inainte sv stot cn Hi cen} curt, merge a vSntoare in fiare ibaa?” ‘ln majortatea simbetelor”, a spus el. .Dar de fie- are data ma intorceam acas la imp ca sma intnese {crea simbit sara Si chiar veneam ceva mai devreme (is imi spl masina inainte de intr. Na voinm si ‘rg la ea cu camioneta murdaes” May, ii ani went ind teal matt?” am intebat. Optsprezece", mira rispuns ea, .Neam cisitorit fmediat dupa ce am termina ieul El terminase deja de unan 3! mancea” ln ultima! an de licen, de cite or tal innit ew Mark", am intrebat. Vere aproape in fiecare sears", mic spus ea, .De fapt, venea de dupa-amiaza i statez pind cinam im- preund cu familia mea. Ma ajuta la treburle din e353, {dupa care stateam de vorba pin la ora mesei Mark, e faceati voi dupa masi?”, am intebat Mark na privit zimbind gmeshereste $i mis zs 3, cam ce se face de abies ‘sDardacs avenm de fScut un proiect penta scoala", sma spus Mary, el ma ajuta si] termin, de exempla, ‘Uneor,lucram ore intreg. Eu ma ocupam de organi- Zea petrecerit de Criciun pentr anil terminal, Ma ‘iste tre stptiman, in flecare dupi-amsiazd. A fst ne maipomenit. 8o___CELE CINCY LIMBAIE ALE IUBIRH Tisus Cristo ailustrat in mod simplu, dar profind ‘exprimarea jubii prints servicinstunel cna sp latpiccarele uceniilo St. intro cult’ in eae oame- nit puriau sandale gi mengent pe nist stil foarte ‘muriare,obeiul era ca serviterl case sa spelepicioa- rule musafrlor de indats ce sosea lis, care inv fase ucenii si se jubeasc intr Je-a dat un exemplt espe fell in are trebue i exprime ublrea atin ind. luat un vas de splat un stergar sa incepul 38 spele acele picioare murdare! Dups ce S-a exprimat in acest fl simp iubirea, El Sia incuajat Scenic 1 urmeze exemplal ‘Mal aint, lisus spusese ca acca ce vor i fie mari Sn imparatia Sas se fac suitor. In majritates socie- tl, cei mari stapnese pe cel mic, dar iss Cristos 4 spus cd aceia cu adevarat mari tobule sii sjeases Pe ceili. Apostlul Pavel a ezumat aceasta filozafie Stunclcind a spus: Shamu altsia pe ibe ‘Am descoperitimpactl servile” int-un sat din Carolina de Nord, China Grove se afa in Carona de "Non; aici au fost cultivate pentru prima dati fructele dle pire. Nu e departe de legendarul Mayberry allah ‘Andy Geil ta pumaio ora si jamatate de Muntele Pilot. Pe veemea acsstei povesti, China Grove em un ‘origel evi, cu o populatie de 0 mie cine ste de loci iri. Fram plecat de zece ani si stadiam antropologia, psihologia $i feologia. Im pregateam vista biancals prin cate ini pastram legatura cu ridcinile mele Aproape toi canoseuti, in afaa de dr Shin side. Smith, heer la fabriea. De Shin era medic, iar de Smith era dentist. i, evident, mai exsta si predicatoral LUMBATUL NR AL DOR @ ‘Blackburn, pastoral biserii, Pentru majeritatea cuplu ‘lor din China Grove, vata insemna munca i bserica. Converse dea abrict se referent la cea mal recent Ipotirire a sefulu sila flul in care le era afectatlocul ddemunct. Shjbele de Ia biserica se ocupau de bucui- ile pe cate file reverva paradisul. fn aceasta agezare fmericana primitiva, amt descoperitlimbajul abit numavul patra. Cun steam eu 95a Ja umbra unul copae, dup slujpa de duminicS de a biserica, s-2u apropiat de mine ‘Mark si Mary. Nu bam recunoscut pe ich unul dine 1 Am presupus ci au crescut mul ct am lips. Mark fa presenta gi misa spus: Am infles <8 1 ocupi de Satrile matrimoniale” Tram zambit stam rispuns:,.Da, un pic” Gram sie 0 intcbare", mica zis. ,Poate gaze un cuplustreugeasc in cisnicie anc cd cei dot nu se {afeeg in niko privinga?” "Acesla eva genul de intrebare teretch despre care tian sigur ch are oconotate personala. Am indepartat rtura pr teorticl a intebar stam chestionat iret [De ind sunt eStart?” ‘De do} ani @eBspuns el. Si nu ne inelegem tn clo priving." Dien nse exemple", am continua eu [SDe exempt Mary rar place eB meng la vant oor, Muncese fats siptimana la fabriet sf vreau 58 neg gi eu simbta la vanstoare — nu in fecare sim ‘tack doar in sezonal de vinatoare." Mary a facut pi in momenta in care intervenit pe un ton apna: .Cind se inchele eons de vind flare, merge la pseu Sim plas, net vnex28 doar Simba, Uneort se invoete de Ia sha cast mearga Invanatone cau ans JE ALE TUB ‘Am schimbat macazul st mam coneentat supra ‘eet dea tia zone a nenflegei..Mark,cind i eacarte merge cu Mary labrum era” Da’, a rispra el. Dack rs merge al pest sn ntanes x nin seaen ses Tat es foarte sever in ses sons “Nu pln foal de asta atu ps Mary. De fapt, pare chi face chi plier. Ne-t stat pregilten programa de Crieian s1 dupa acees am ropa i programal de Criiun de ls Biscrick Am pettecut veo dou sBptann lier I acest now pro- Isc fort alentat ind vine vor si fac decor sis pictee” Tncepuser viel lumina dar mu eram sigur cs io vad. Mam ints spre Mary sf aim intro [$Cind Mark ce caste cee coin cre cht Fnbeste ca adevarat? De ce fia parut alfel decst bit pe care cunosesest pind atone?” ‘Faptl cha sla i oe 4s ea. raat de reribditor st ma jit. Nil unl inte colli nasa Sita interest de asemenes Ira dat la Mark tol pitea cl vine de la sine. Mon att cir slo splat Xaselo, cind ménca la no. Er cea ma extraoeinatd pesoand pe cate oitisem. Dar dupa ceneam cis ton, ural au schimbat Numvs ms fiat loc” ‘Meam itor spre Mare am intrest De ce es al fic tonteaceste cr pentru ea slur de Ininte de chetorie?” “UF $i simpli mi s- part fies 9 spus el. Este exact coea ce asf ut 38 fad sien pentru mine cases: dlovedeascd iabires” {Side ce rev ch al incetat s-0 mai aj dupa etsito sie?” am intra LIMBAIUL NA AL BH 31 “Phi, ram agteptat 8 fle ca in fala mes. Tata ruinces $1 mama se ocupa de casi, Nu fam vazut rilodats pe tata dind eu aspirate sau spaland vase fu focind ceva prin eas. Cum mama nu muncea, et fea un servici, fines casa luna, gate, spila si clea, Cred ca am gindit casa trebuie st fe” ‘Sperind ca Marks infeles scl ee am inels sew, an intrebat: Mark, acum oclipa ce al auzivo pe Mary Spuning, cand am intrebato de ce © simit iubith ind i feces cute” la rispuns yA spus cl am ajutato gl e8 am facut iste iver impreun” Corse aireoncaad tation ar pore 6 tele Deci", am continwat eu, ,acum infelegi de ce Smit nefubia din momenta in care a incela -0 me iui MDidea de zor in cap. Am contin: J a peut fest sh urmeri modelul pirinilor 1"in elahiie, Aproape cu ofl aver aceasta tendinta dar comports- mental tu fata de Mary -a schimbat radical compara tiv eu period de dinsintes cisitorie, cel ners are iicadea certnudinea ek ¢iubest a dsparat Apoi vam intors spre Mary shams inteebato: .Ce ai tuzit cB Bspuns Mark cind Lam chestionat »De ce ai facut toate aceste licrur si ai ajtato pe Mary cid fh flcoai cute?” A spus ch se pha firesc", mica repli -“Fract", am spus. Sia mai adaugat cd este eva ce ‘rf vruts fea cineva pentru el dad Lar fubit De, {ces aceteIucrar pentru tne sie tine pends cin 82 CELE CINGr LIMBAyE ALE su rintea Io aceasta era o modalitate de a aritafubire ulva. Dupa ce val cSsatrit st vali mata la casa Woactrs, el s- asteptat so fait, ca siti demonstreai Iubirea fata deel Sa i casa cura, sa gatost a.m, Pe scurt, a faci anumite lururi prin care s-i exprimi iubiren fats de el. A vazut cA nu faci aceste luerari ‘acum intel de cea sito nt best “A incepat gi Mary siden din cap. Am contin up parerea mea, motivul pentru care suntet ami io ata de netericit in cisici ete €8 nich unl dire ‘vol nui arat ubirea pentru celal.” ‘Mary a is: ,Cred ea al dreptate. SI mosivul pentru care naam mai facut diverse Iucruri pent el este 8 mia displicut tonul porunciter. Era ca si cum ar fin ‘cerca sem impur sfTa flea mama i” “Al dreptate", am spus. ,Nimanui ni place 33 fie cobligat sf fact ceva, De allel, lubitea se ofert intot- ‘Slemuna gratuit ubirea nu poate imps Puen cere flverseIucrurtunul dela celal dar nu puter nicio- Slats Si+1 poruncim celuialt. Cererile direcioneaz lubirea, dar poruncile staviese” Mark a intervenit: Ea are dreptate, dle doctor ‘Chapman. Am fost poruncitor si mereu nemultumit ppentra cd mea dezamagita sole, Siu ch amt spus nite Tucrurorbile st imi dau seama cae suparata pe mine Cre ca Iucrurile por fi usor indzeptate, am is. ‘Am scos din buzunarnisteeartonag- aide sa incer- coim ceva. As urea ca Recae dinte voi s8 se aseze pe teeptele seit is fas ists de cers. Mark, vient Seri rei sau patru lucruri pentru car, daca Mary ear face, teal simi inbit In momenta In care teal in tonne acted ela cr, Daca cute pat este in portant pent tne, tune noteaz2 asta. Mary reau 58 Sntocmesti liste rei sat pat ru lacare a ves LUMBAIUL NK AL UBL 93 ‘ite ajute Mark, ucrun pentru care, dae el tear spri- fins le foc teal sip tuba.” (MB price la ste; ele he obliga s3gndim concret) Dupe! sausase minute mi-au dat listle.Pea li Mark sera: 1S faca paturile zinc. 2. gsesccopillspalat pe fat3cind ajung acas 3.3 puna panto dulapinante sm intore cass 44 Sh ncerce si se fl apucal macar de cin inate si jung acasa neat 58 mu mai dureze mai mult de tteizecipatruzeci de minute pin ce mancam Am iit sta eu gl are sam sps loi Mark’ Desh st infleg ot daca Mary va fae aceste par ira f level scot drept dove de iubire faa ede tne.” Bxact” @spus el. ,.Daca face aceste pat lurut, mj vol schimbn radical atitadinen fa de ea.” ‘Dus care am cit lista ui Mary: 1. Vreau 38 spele masina stptiminal si st nu se asteptes- face 2, Veau si schimbe scutecele copiului dupa ce se Inoare sear acass mai ales daca eu pregatesc ia 43 Vrenu 88 dea os aspirator prin east 0 dats pe siptimint 4 Vrems sh tund iarbo siptinsinal vara i nw so Inve sh crease ait de nat, inet som fe rsine cu grdina noaste3 ‘Am spus: , Mary, 9 injeleg c& dact Mark va face fesse pat Juerui le vei socal dovert ale une iblit devieae fof de tine “Esact", a spus ea. Ar minunat daca ar face asta petra mine” SH cate CINCH LiNgayE ALE uBR au SP ros, nt Cs a pun face acest tucra™ Da", a spire “ary, fs par reznabilelucrue de plist I Mark? Leal face daca alge sfc?” "Da" aise As putes face ata fn tec, mt sive copes pent ch oie ap feu na er de suns" Sark’, am al, da seama ch, ce ap, sugerez0 ‘modifiare ft de moval de castle al prin “PAP ail, atl me nde aro glepal main. “Dar ma sci seutecle ihn G8 spe torah met agat™ Eanes “Nar nevoie tie fa pasts, tele? Da dct totisile ve face, vor odovada de bea de Mat) Camresfrcon a penta cata rate ao. More wit en tndien pont coe ce DOM fate dupa ce ne vom citsatori ° i [Lui Mary Fam spas nfelegic8 nas nevoie fac acest lucruri; dar daca vel +i expr ibirea fat de ‘Mark, exists patra chi cae s2 alba un sens pent el ‘Vreau spun c& daca vet incerca asta vreme de dou luni, vei avea oeasia 8 veri dach jut. Dups cole out luni sar putea si mai adaug alte doleante a lista, pe cares le impartasit reciproc: Bu nvas aeauga mai ml ‘den Iaer pe lun, tous” Mise pate logic’ 9 7is Mary, «Cred neal jut 4 spis Mark. S-as Iuat de mina sia plecat spre ma Sink. Miam spus cu las lare: Cred ch asta inseamns forta biserii. Cred 8 mi-arplacea sia un ban she LUMBAJUL NIA AL IWR 95 ies Nam wits nicodst informatie prin care mam Jmbogait cinosisile cd staeam aco sub cops sola up ani de cere, am dat sama ct Mark st Mary mau pesenatostajie una fell Bu. Rare- (am nl un cup in eae ambi partene 8 aba Sea limba a ot. Se pentru Mick, pete. May seve” ersu lintel principal deus Sate {epee se pet identifica ecu Mark fe cu Mary st pos cnsteniza cise int ei dato acestor servic Fheute de partener Sirinsul panto, schimbatul ‘eutcelo splat saselor saa magi, date apie fstorl neal pelusl pun enorm de multe despre ttl principal a abn bast pe servic rabbi fe inte Dac Mark Maryan asap An ce cn ts atten roblene? Kaspar eon sivin fap cl vorben dialect ciferite. Fceaediverse iru til pent cella, darn pele ma inp: fue Cand a fost obliga st gandease concret, sau bist or dalctee specie. Penru Mary ea Spat main schintatl steely, dal cu sapee {ils tunoul peluzet, In vaeme ee pert Math era ‘Se pat spalatl copia, strdasul porto s egies a timp acne. Can anceps vores Alectle crete, rezevoru Tor debi a inept 8 Sse umpl. Cum imbujl or principal de bie era cel Ai sericilor nestor lect clu fost Ine spl. Trae dea ne espe de Marks Mary, as ve naif el cnervait Man, ata streaza ear [iotcsea ce ace snl pent cella inant lcs tore indict pent coca ce vom Face dp ce evar cst Iaite de eestor surtem pura cde teens indigo Duph mnt redevenim ci care 8% ‘am fost ma inante dea ne ind gost. Acivmile none tre sunt influentate de model pastor, de propria nostra personalitat, de flu in care percepem lures, le emottle, nevoile si dorinele noastre Un singur hi ru este sigur in privinacomportamentau, Nu va fi sceagi cu eel pe care lam manifesat eit am fost nln tal ade sie” ‘Af, ajungem Incl dea doen adevirilustrat le Mark i Mary: Iubiren este alegere st nu pote for. {ath Mark gi Mary isi eprosau unul altuia comport: ‘mental sint ajungeat near aga, De indi ce au ho. ‘rat st isi exprime ceverle sist mu mai porunceasc, ‘loniia lor a Inceput si se indrepte. Reprosurie si por runcile au tendinta de a deschide prapst, Dac fac sufcientereprogur, sar putes ea pin la irms parte nerul si le ineuvinfeze sis fact cee ce viel, carn ca semn de lubie. Posi etlusi iubirea exprimandust ‘cerinjele: As wrens speli masina 8 schimbi scutecele ‘Ap fost uluita Inti, nu mia venit st cred ed se poate 45a cova, daro tine astfl de tei ai “rebuies4recundsc ca inceput a fost gre si chiar amuzant in primele sapraman, pentru cd no sia St Fach absolut nimic, Cine a spalat rele penta prima atin loc de detergent a pus inalbitor neat: Toate 100_CFLE GING! LiMBalE ALE rust prosoapele noastieallastre au est ca pete. Apo}, a folosit saci de gunoi pentru prima datt in viata lei, ‘sa part cea eiudat si cinda vazut ea iesbaloane de etorgent din chiuveta cealala, cid a spalat vase, Nat infees prea bine ce se intimpls pina cind nam Interveniteu i am aritat cf se infundase ceva acolo. Darel ma jubea in Limbajul mes si ezervorulincepuse ‘se umple, cum, ste se Taca pe toate in eas smh jut meres. Petrecem mult mai mult inp impreund, Pentru can mai trebuie s8-muncese tot timpul. Ce ea ea Fa iva il $n earn phn are fie ear aga de simplu? Simplu? Da Usor? Ni Bob trebuit st se stride jnsea din grow ca Sa renunte la stereotipal dupa care tnaise tezec icin! de ani. Nu Fa fost usor, dare va spune cd lnvaland limba principal de iubie al prtenerului si alegind sd vorbes, va canta enorm pentru climatul afectiv al easricie acum s trecem la Himibjal numaral cin alibi LIMBAJULNR. 5 ALTUBIRIE MANGAIERILE FIZICE te, muta ee change a 9 Jmnoalitate de a comunica iubires afectiva, Nume- toate proecte de ceretae in directa dezvoltiitcopi- Ful a ajuns Ia aceasta conclu: sugar care sunt i- hull tn bra i strutas fi dezvolta o viata afetiva mai ‘Snitoast dect cei care sunt lipsti pe perioade lungi fe vreun contact fic. Importanta mangaierit copillor fv esto idee noua. Acum doua mii de ai, evr care fcsiau in Palestina si care-L recunoglau pe Tiss crept lan mare inviator stats adus prunci la El ,38-Si puns aiiile peste ei”! Probabil c-fiamintegt cd ucenict Jui fous tau certat pe acest parin, gindinduse 8 sus era prea ocupat pentra nistegesturh minore. Dar Santa Scriptura spane cA linus Sa supra pe ucenicit Stig le zie L Seat copit <4 vind la mine gi mori ‘phi, cel a unora ca acest este imparatia luli Dum ez. Adevit zc wos Cine ns va pin impardtia i Dumnezen ca un copi na va inte i ea» Si Tuna in Irate, a binecuvdatat, pundndu-Si maine peste ek: Panntiinfeleps,indiferent care cultura apartine, sunt aceia earesi mange cop Tiros Mino Hee ‘Contact fii este de asemenes, o nodal foarte ficients de exprimare a iubir conjugal, Tinutal de tana, svat, imbraisire scoot excl sunt toate-omedalitate de wi comunicaparteneru emotia iubii. Pent ani atingeren iis constitu principe Jal ia ub. Fir ast, el nase sim ub At. fc, rezervorul lor afectv este pling se simt in Sigur ‘ani in fubirea petenerd e vont se spunca: ,Cale tenia unui bir but tre prin stomae.” Mali barat au fst sindopaf pu a ref” de feel care a creat In aceasta flo Zofie.Bitini, design, nu se géndea ini cy ‘ngan flog, cla inim iept entra romantic a ‘mul. At fost ma fiese st spunt .Calea ete Irina nor bist ee pin stoma ii amintese de tun So care mia tis ,Dle doctor Chapman sofia mea este o bucthrents fost rafinald Petrce or nein bhuettrie pregtind nite fluid mineare este de complicate. Eu sunt gered care minane doar care eu carto6. am spus csi pier vremen, Mie im place snare simp Ease site ptt sm inves ‘ino apreciez sient. Es oapcies AS ve is ‘door sel fred viafa mai ugoor sts al petra fis vieme cu mancirurt complicate, Atund am petiece mal mult timp impreund seu a aveneneria ‘cen sd mal fal alleva.” Categorie et alte” inerana ceva cate ad ie mal apronpe de suleal li Sotneeniel “Acenstt sie era 0 amants frst, In fami in care copiarise, mam ei fseseoexraorinard buctt ‘eas ttt praca din pin eforturie acest Sine cm lei spanen mam: Cina ns ae 58 tanine ssemene bun, vines al sor ines” Tole era un adevarat vor de camplimente UMBAIUL NES AL HBR 103 ‘sdresate sviel si feu in care gatea-In particular sau in public 1 Lauda talentul culinar, Fuca aplicase exact ‘oldelul mame el Problemss era isa cea na ma {atc tate Sofl ef avea un alt mba) al abi Discutnd cu acest so nu mia rebut prea mult ca sdescopie ch alleeva”insemna pent el sexe, Cand Sofia reactions sexual, else sinfea in siguranta in fubeea et. Dar tune cin, indiferent din co mas ea3 refuza avansurilesexuale, tot talentul el culinar nu p> fea stl convinga ca ea int-adevar il jubea. El au avea sbieci la adresa mancarunlorrafinate, dar in adel sulle Tut acestea nu putea nlc niciodaté ceca ce considera el drept inbire” olafa sexuala nu este totus! alteeva decat un alt ileal limbojalui mingaier fizice. Dine exe cnet Simfun, pipaitul, spre deosebire de celelalt pat, nu {ste mitat ao singurd zona a trupulu. Receptor ac- bli minuscalt sunt localiza dea lungul intregulai trup. Cand acest tecepton sunt mangilal sau apisal, netvilvespectivi transmit impulsuri ceierului, Crier Interpreteaa acesteimpulstri si atunei cand atingem tun Incr: percepem 0 senzate de cal sau de rece, de tate sau de moale. Poate fi cauza a duredi sau a pld- ‘cent. Ptr interpreta aceasta atingere ea find sna iubitoare sa una oxi, Mi igen fcc ponte crea sow disirge 0 lati, Paste conic i sa habe, Unele parte ale corpula sunt mai sensible dees allele Diftrenls cons in fap 8 minuscull eceptort tacili nu sunt inyprsia in mod egal pe trup est organiza pe zone. Aste, varful limit este extrem de 104 CELE CINCH LINBAE ALE HUB LUMOAJUL_NR.S AL IUOIR 103 sensi a atingere in vee ce parte din spate ume- ‘lor este cea mai putin sensitila. Vrfurle degetelr si ‘ful nasulul sunt alte zone extrem de sensible, Scopul nostra au ese totus 2 infelegem baza neueo- loge a simrului tactic important sa psiologica ‘Mangiiereafizica poate crea sau distruge 0 relay Ponte comunica urs san iubine. Pesoana pent care limba lub este manger iia va rceptiona acest ‘es mult mat puternic deci cuvintle te uetse” sau Ue inves”. O palms dats pe obrazsl uni copil Face ‘nul Bu, dar este distrugstoare pentru copa a ru principal limba al ubiel este mangiierea.O imbeatisare fxlduroasa comunicsjubie oviceul copa, dar pentru cel care se bazeaza pe limbajul miner fizice pu terea messjuul este enorma, Acoasi Incr este valabil sipentra ad in casnicie, mangélerea din dragoste poate lua rulte forme. Cum receptor tail sunt localiza pe intreg trupui, mangiieren pln’ de afectine fata de partener poate fio expresie a ub, ndiferentce pate 2 corpulli ar 6 implicats Asta mu Inseam toate rmangaierle sunt egale. Unele vor crea mai malta pl cere parteneralsi dectaltele. Cel mai bun profesae in acest sens este, evident, chiar partenertl De fap, ceea Ge cial este chia iublzen parteneruliul Acest parte: ner sie mai bine ce inseam o mungiiere pling de Aragoste. Na inssta si o mang in ful thu si cin anvine je. Invathst-i vorbesti dialect. Parteneral poste descoper a unele mingaer sunt neplacite sat fenervante. Daca insist cu aceste mangaee, comunicl fexact ops bin, adies inseam 3 me sensi la nevetle partenerului si cd nuefi pasa de ceca ce per» cepe ca placut-Nu face greseala dea crede ct mangainca Gare ade fe plier twa duce plore parte wernt Mangere din deagste ptf explicit presupun concentra lotls,cum a fecal pe spate a pre- Tul cae culmineaz8 eu contacto sexual. Pe de aka parle mingle obi pot implies presopan inv ci crde exemplasb put o mand pe unr prterruft ate etd ort casio cengl sn sh ipa de partner end rect pe lang el pin buch fie Minglenle expicte presupun fn mod dar tai Inu timp acordst, nu nual in ce priv atingerea prorliast, dar gi modaltates de comunlea ssl [ttn prtenersdt,Dac wr nas) pe pate come tien pateneru un mes Pte de bie, auc finpul bonis energa chee pent 9 Sneak dtu bun maseur vor bine invent. ncaa it are contact soxtl este pnp at al pri er, Gen gow distress il sociale vor Sporiexprsin drags angie imps presupan tp pin. dar mals inti, mal sles dachaingeen fick neste prince fall hu Timboy de lbire sack mal ereseu intro familie tans Si lah alu pe carpe cd +8 inl emisuneo TV preferatt na presptne un exp Soplimentr cr pore comunis pater bien ce i Sraing! pateerul inp ce re princamera Fidureea deci clip, St tinge cin pla de feast apolcind v3 intoarcet poste nemo door on Spl sat pd ns onrfoare dar¥eomn tor ca mes de bine partner De ind ce descpen ch mingles akc este Pcl lint) lparteneral, pot exprima bl ex incele ma cfente moar coms ig Tle nventaea lor moan st kul destnate Wo CFLE CINCH LIMBAIE ALE 1UBIKH ‘ingieri poste f un stimulent paptant. Char daca ‘aes gen care .ningie pe sb mast” s-ar putea st ‘descoperi ch acest sistem dt straueire nel less in ‘ras, Dac tes obit 8 fel ee mung in pu bc, sar putea st descoperi cd ai putea mple rezer- ‘orl de iubite afectiva al pasteneri atunc ind we ‘efi prin parcave. Daca in moc normal stat de fndata ce va urcati in asin, sar putea s8descoperl cd acest lac ar putea spor eu mult plicerea calatrilor. ‘Sis mbritissi nevastafnaiate 5 plece la cumpsr’> turi poate fn doar o expresie a iubi, ct un indema ln.a ee intoarce mai repede acast. Incearca noi mar ger in alte loa asi partenera sn spuna each I place sau nu, No sila, parteneral are Inotdeauna tll avin, petra ncerel 4 ives limba ‘Trupul este pentru méngaieri ‘ot ceea ce sunt exis in trupal meu. Mange trupals ma vei mingaia pe mine. Daca te distanten de ttupul meu, te distanest de mine s afectiv. In soci faten mosses, strinsl main este © medaltate dea comunica celilalt deschidere si apropiere socials. In farele ocazit in care cineva refuza si dea mina cu altcineva,acesta transite un mesa) potrivit caruia ‘ceva nt este in regula in relia loe. Toate societal aut tiverse mocilta de atingere zich pentru a exprimma salut in public. Americana mess s-a putea su 52 Sm in largul sin sistem de tp eurgpean ce pre- Supune inbraisaren sau sirutul, mama cn Europa ‘sets in Toe de stn mai Fxista modalitai potivite i nepotrivite de av atinge pe reprezentantisevulu opus in cazul ici societt LUMBAIUL N.S AL JLB 7 in pare, Atenfia acordats recent hart sexuae a sos ld feealt modurie nepotivite. Into cisnizie ns, een este potrivit sau nepotivt ca mangsiere este staalit ‘ecu nss in carl nor limite foarte larg Abr ‘ul fide este, desigut, socoait nepotivit de cate socie- fat, lar organiza sociale au hotarat a ajte soil Soil maltatai, Categorie truptl mostra exist ponte fs fimsingdiat,niidecum penta fitratat cu violent, Dea princpatat tay a abi man de Soi este mangateren fzin, nimi mu este mai bn portant dectt st-lstrangi in Brate cid plage. FEpoca actuals este caracterizat ca find una a sexu tui liber sia hibertati, Existnta acestet ibertat @ e- ‘nonstrat faptol cf o ctsitorie cu veder larg, in care Simi parteneri sunt liber sh aiba eontacte sexual ct ite petscane, este bizar. Cel care nu obiccteaza in vt fated unui tome! moral sar putea insa s8 obiecteze vind un tees afects- Avan in vedere nevola noasts Ge intimitate si subiee, sar putea st nut ingtduim 9 ‘emenea Iiertate partenerului nostru. Sufeinta eme- Hala este profunds si intimitatea se evapord atunc cine devenim constieni cd parkeneral este implicat in- tro rela sexual alteineva. Dosaele consierllor fiatrinonial sunt pline cu povesti despre soi si soft ‘ae Incearca 8 se lupte cu trauma emotionala prove- xt do un sof necredincis. Aceast traumd este com Plexs in caval color al caror principal limba} de sine fe mdngiteren fis. asta tocmal pen ace care Smt alit'de profund fubirea exprimats prin mings ier firich, iar aceasta este acondats alte, Rezer- orl oi afeciv nr numa ck este gol cha recut dena kw .° 108__CFLE CINCH LIMBAIE ALF 1UBI “repll printro explozie distrugatoare. Vor fi necesare reparatt majore penta a reface cimatu in cate 38 fe ‘Satsfacute nevoile fective. Crizele si atingerea fizica ix momen do riz initsinaprape i sinc Bee? Penta ch angeea Frc ste 0 dale {Ne onte putin de a comin subea.n momen: wh decd sim mai male nevoin def TS Nu puter chibi inten curs ever mime dr pttonsupavis ac esi bi "ute cnc te pn moments de rz, Monta vine ete nev Acetate nenoro- aad mde camer aval Boe a in cont de Soon Desamapiile acs le parte din vat elma Shportant loca pe eve pot fe pene partner insu moment de ei se sibs Dac pin pall inba asbi parenel este mangas Sai a ete na importa dect stag a jean plang Cuvinse tr putea 98 na coneze ts alt ar mangle vor omni no cla Prtilnen/el Cri ofr) ore wich de expramare S Elan Mtngierie pine de tndree vor f tte Spat ica mult np dupa ce cn va rece, Dad Tenet aduc mingtee nen amnesia. Vitanciodat ‘Bupa prma mea viz la West Pal Beach, Flr, petit cml aire primi cu mare pl Se tate ia el mn fut de a ine conte Site dere cance sol, Cs semenen oeazie am “nose pe Pele ay Fin era nsx Fed {puller sun, sr tain acolo de douaees deans UNBAIUL MES AL UBER 109 {Sete Wt Fle cil lo Confira SSonsrznts cles aay nd par de Pecroport pastoral ma spceh Pte Ft a ion firs tre pte nape Ans eet sn prea feared gam din experen ko mens dont iamns Tate fen dest nt oopesrsi Orium,oveam suspen in Fre pute ce vere nan ope “ina upstream ana nf pil extom de spats fence mbit lean st roves Paty a Chari mot fi ia peteen ects ingen pk cet Gest prin cop choi Pte tg sr cero ful in hat ocnorma moses pst ti ngs de pin de dato Mat way om So lpertcaprinapenpunere ra con coe Clam {ekpotitincomar ogy am conta shale tao se sinenaaelcntyetncse tes hing at ce wu dar ia Dupe pis wrt even Pte ch a at Pectnt gine Geear 6 on rae cs ferent dup cde Chern ora rn pe Gide afi ls cd tk ateptan nce ei ee sat trina Net fet aa. se escort cae ty cna un cpl or stats So dats cn ere dat pont ceva mee fa met ran serdar ste aac, ind ‘Stem de els sind Pete fatsy ura ot acs aeroperts dn am tt pn ne Silchar Ma ons Ge mot fot suf de rg int = ple de coo nd oman ew Asie dan pats 8 =_{_@@—“ °° & & & °° 130___CFLE CIN LIMBATE ALE TUB inden re nal doit, a np pst eee tinue. Dupa ose elie asupra ze es Gative am inet in Zona cepuseulra Tocma ind Pere contacts eu realilaten, sa domitorl 8 Teri Inga un mons set pe mine. Auziem de Seni in Flora, dar Soto nu era ag demic. eh SS gandewe am ingle ceargafl eu care ma ove Smaiainto mica uteri an wnt monstrel de ‘Gtr. am nua rupul iblnde ded i, ap Petpet Patsy a ven in goon, a api lamina ‘eam tat cu toi la Chav cae cee nem Trt Paty rma lat od, dari em amulet pee Chaves event dup citeva mine, ithe ma neat camera nes. Da Pete i Pate chine Soeauapus ct Chvie ne aint nioat 8 acel ‘orm ‘upace-am malta’ pe Chav, r-am mai fost 8 sigar ea Pete 9 Patsy mt vor mal duce ls aeopor a TRUS i cau enor shi nal aonde atone. Tote, ‘Shea mele sa apulberat dupa confern, cnc Terenas De eco hapa, mot mull Confrinfe dar inch eam aut pe nimen! 38 descie ‘Spl mostra atte ine. fees ta cu lino i Ste oarteadevart, de abi apap 8 va span poe este minute dup ce mim lust ima bun de acelin eaflam dejan ain unde map! vis thum de paturec gin de minute cate aeropor ote Patsy a inept shan spuna povesen lr Le Iiegnal carci avassed iste probleme compte Dart det de a9 ure tof pete or a convingt ch eraw un scp prec” ete Palsy rodent h a8 ods de Vis" LUMAAUL NR. Al LOR m ‘Au crescut in acelasi cartier, au mers la acoeasibise- ict au terminat aeelasi licen Pain lor aveau acest stil de vats 9 respect aceleai Valor. Pete Paty bbucuea cam de aceleas!lacruri. Amindurora le plicea {enisul si mersul cu barca si vorbeau adesea despre cite Icruri avenw in comin. Parean st detind toate datale pentru a-iasigura cit mal putine conflict in casnicie. ‘Aw incepit se intlnessc’ in ultima cle ios, ‘Au urmat apoi facultatidifrite, dar au reusit s2 se ‘adi macar 9 data pe luna, si uneor chiar mai mult. ups prime an, ero convinsi ct sunt faci nl pentru celal” Totus au cazut de acord che mat bine termine mai inti facultates. [bn urmstor tela au {eto olatie sentimental dies La un srt de sip- ‘imind se duces elle, iar la urmatorl vena ea tn campus bi universitar La al telenslirst de sipts- ‘mind mergeau amindo Jn pain, dar petreceaw mai tot wwckenul fanpreuna. In al pateulea waded sx nfeles si nu se intlineast ends! ocazia ca fecare Zab ibertatea s faca ce place. Excluzind stuatile speciale, cum arf aniversiile, eta respectat perma- ent acest program. La tei saptamani dupa ce el sa Jat diploma in afacer iar en in socilogie, sa c888- tori Doua huni ma tei sas mutat in Florida, ance Iai Pete i sa oferit o slujba excelenta. Se aflau la dows ‘ail de kilometri de cea mal apropiata rudd. Se pateau Bucur deo uns de mere” vest Prime tei lun aw fost palpitante — s-au slat, hau gist un now apartament, sau bucurat de viata Impretns, Singorel confit pe care sil amintese 1 Inet ela spall vaseor. Pete era convins ch are un Beit enalt mat bun. pentru n pecolvn ecensth cor ‘vada, Paty ns era ins de acorn cele din arm ns Infles ca indferent cine va spala vasele, poate ac ——kwao—, 112___ CELE CINCH Lipa ALE TUBIR soo avn atl onic atin Er cao SESNITT Bye nepersbamaea Petes Soe Ce tna ta bon sind se ernenrm cleat Cdn st rae eae panied ensimiecal Se pe tapas ch na ete darned Seta mts tam apncteane seer eae se a close impertate ae alt ma ine profes i pial 2 eect does out nen vata Digan Pay depo Pate a mpritnit cu te soi cae lou in ae tag ir Aces, cin i ch Pete lucrenci pan stein cmp un dine ptee, ee eter a hp sore, Une ai tee Soe nate fl Pete Asta peel Fa neulmit Sta a acuta ch ete nebula espns {Gi aty fa reptc side ib decal spr Cine a Pa Til carnal un ttn cst cer cand sont geno Cum st fi aad nd nu MATTind Sopa? 8 chiar sac et aca pees Sex hems ct nonooctel lade eaelator aa ovo cde neva ar de calculator” Tan Pete a sdopars vite vam nevole de ne ai hse mule? Tota asa eA neve de 0 Oe ‘es, Era foarte dezorientata. in in- cesegun das sins eps a ds bE Cen sl cout mot ue ch espe snc PCpenicin ‘var trebui 88 fie asa", a constatat ea, ,Trebuie LIMBAIUL NLS AL us 3 gioco sof ls sens statie” Cd Pate se She cla Poy ua cfu In multe ser charts pn a ol opi In dram spre cae, Faw o veden si fice coment line de scam {Dacha fieitaitalo faa ol av uma sce itr Paoy spandex: ma sunt foal, st Castor in preset as ll om ope Posed ohm ponch m upp an, Paty era oprah Hal nis eb de aet ry, dtde dats aa asp ch {ais nn aeernl conser tation Stat d vitcu miner” Dar et tn sap -Nva ne Coie de ngncova vam mp de acer. Namba de teers "Sine, tunes am 8 duc lng, a pus Pay. “rte Onc, tus neve de ar hea” Sic aia inci conversa. Paty sen cumplit de singer, ns in siptoninaueeae 3-8 Tht oda un cooler matrimonial, Dupre gle desta snat pe Pete iba dich mre Minna dace Gesprepunctl a de veer supra {ati lor Pete fost de son nepoprcel Se instntone Sas Te al trl a eg Gel x pertulmatnmonal cu oc tos a8 ani. Lesa spo il et Pan Ce ah natal, inte smb complet chr” ss ssn ce doctor Chapman, a sus ee .am intr hn Vorb nl alin nba bi Bx orl 2 flac terme, dar ups cea nr Snfrinta dear nea laminae. Mam reaming de {pen prin crc nt cu al expr ean milsimiamdstccomacheuc sone figs scx toi in fr arnt sn verb al in Tran ina pote de ube ——_—— SS TM __cELE ewer UMBATE ALE Tuo Scare este imbajul ude ube?” am intrebat pe Pete je cama meu, celal mangas ike”, a rspuns el fark il oezitoe Caregen, celal mingfier iice, a zs Patsy. St cae este imbue iubine™, am trebo-o pe Patsy ‘Tmpal acordat, dle doctor Chapman. Din couza sta erm dsperatinacse wremur cin statea matt Timp Ts fossa a caulato.” cu ai costa 8 limba zk ea cel potest pentru Pete?” "ht- ebult cova vreme", ma spus Patey nce co acetals tol La vel fn mpl infliior ex xpertal La inept, am crezut cb Fete nit nt ga dat Ave drepate,a aps Fete. ram alt de nesigur pe Valoarea me, tnt mia tebut o vesicle s8ident- Fe sist congtentizez ft ipsa mangienilorefma facut st instr. Nu am spusnciodat ch wea Sh fu mungaiat, dex i doream cu disperare sf Steins inate in period a care fear cure ital Senuna eu aveam native ibrtisatu, sirstatul fimutolus de and gama, dar sienera recep. Sim- fonm cf in fubeste, Dar ups ce nesam cist a {stat momente in care am inceral so aborde2 fii tnua reactionat,Poate cera prea obosi din pricing Stubel pe eave so hase. Ne tu, Dar exam Iuato oore in tragic. Am simit cf nu ma ma place. Dups care am hot i na mai am nic onan, pentru ek fru volam sf fespins, Sham astelat si vad ct va {rece pana cin en ma va saruta saw mi va mings Shu ve face deagoste, Oda, am asteptt sae s8p43- thin pnd ce mea mangiat Mia part nsuportabi LIMBAJUL NR AL a5 iia on a ont nl sitar sum aprospe, Mit sian spin eos rit, netubit.” note a ” “ ‘up care Paty asp: Hor raveam ch asta singer Siam ck na jrige plane. Nu ne tl sratay, emai nti cana, day am ‘enti, oatchattor crore ste ms con Pent Stim ket forte tersionnt in pica ver= Snip cap nn donc vnc sh ‘re dept, Au recut span fra ming Nama toca prin cp. Pregite esr, can Satna few nc si Stle Por ssp mu sam ce alceva af ptt ace, Ni infelegeam de cose icrtina gi dee tn mal den ate: Nuch nem plicea manga a 33 fi nga, Dar mae phe harap fe impor tan Ema simjeam ule st apredatt doar end ‘tea mal malt np cu mines Gidea ae. Ni Sone daca nem ase sata Atta were {Sti dies ten mt snes bit "New tebuit mllveme cas descopeim rdcina probleme da, olaté descoperta ~ # aruime, conta Topic na ne satisfacenm neva de ubire emi: nals, am inept hace Inurl ram toda mingle fice pe care le dorce wi cote tutor ce sa inmpat.Htengn personas Shea de sprit eau modifica radea.Aveam lt 0} Cind a convins ch bes reslmente, 2 devenit mal rept a nevole mele” “Mal ae alesse 0 nba {Ds a rispuns es. Dar raneort i mat floss; chr dah o face conten pentru chau st ch reste sina cu caeustra Face tt de male kL =——_- °° ° ° °°» © 116___CFLE CINCY LIMBAJE_ALE tun Iucrarimpreu et neste worst das iberiaten des fot alltorl eid doves” escent ela confers” mia sus Pete ese ul incare-— prin intermedi lbajlr tb 7 csveni aaa aniretrindexprinta espectv. Jp datos de minute neat apes ee x pent 08 insemmat ase ont de atond tng’ am pus, nu conieaza ct de reped ve sos ot de ine este impede cl elf Svat {ears bine” Tie ce unl dine ae! mail coment pentru care sarge zie este principal i bi. Din ee de veer sect cot in. acest categorie nese fap aca tp de afecine il andlor, acon. © suis sparula, obs pe spat, nut de mind, Inulin svtls~ tne ten sun Werplne de u’ especi illite sak ponte care tinge fic et limba ping pal de wie DESCOPERIREA LIMBAJULUT PRINCIPAL AL IUBIRIT Discreet prinp al bie prtene alu este o etapa esentiala daca dorest sti pas. ‘teri rezervorul de subir pin. Day, malin, asigur-te ‘8 unos propriul limb alibi. Dap ee at aut ‘are sunt cole cnc limbae primare ale iui afective: Coin de incurajare ‘impul acon Primin de dru Seroiile Mangere fie, vor da seama instantaneu care dint acestea le partie, dar si care este celal partenerula. Pentru siti mu va f att de usor Uni, precum Bob din Parma eights, Ohio, ups ce au azitcare sunt cele cine i= nj ale ubii, pot reactona asa tigi eu? In cazul seu", 28 Bob, , dour sunt a fel de importante Care, am intreba eu “rMlingtereaflzct» i -cuvintele de incurajares", sis sepuns Bob “Ce intolegi prin «mangaierea fica?" {Ma ales sexu, mina replicat Bob. ‘Aan continuat 541 mai tester intredand: 18 place in sola ta te mange pe pr st te Freack pe spate Sou te tine de mand sau te sirutd i 4 imbratiseaza snc nd mu facet sex?” MT °° . 11s___CELE CINCH LIMBAIE_ ALE (UBIRL cyst sit minut spe as Na de wind a8 le refuz. Dar pentru mine principal este Sth rg te a Wein dcop pt gee lam re sncimteaincurje glam inet Ata cind at orbele de ncurses sul el de nor Beco pindes Ce sepa de el ma mae ai rice, da statie pozitiva”, a mpraspe orc, dach ae 0 co sa repel (ind im spune ce hine al ce ls cee reticor sun cind i expen reno iChat pocaelefac inca, nd face comer Et plied bon leat cpt pees SEE Mu copis cid spune cleo tos se th cone eno pet mine tein ssemenes femal ln pata Srinle incoplnet™ a Js, pase Bl. a ul en rep nn djenenn, Deseo i ost SEEMS emaltonep pote crt imbba Cette atecta, nein are Cara ars PSE ale ail dic a foe dragoste cx (ste des arn rest ar aves mas cite seins pentru ne, soat ol na alors, al sn i de ex” . Nu cred”, mia rispuns el. .Mas simti tradat $i fost Cea cha depress sory tm cescopent cb rancpll ibs debe ‘entra ine sunt cuvinele de ncurjres. cal sexe Fe ye portant per tine pent st Se ime eu Coal docu de inc eS importante din pure! de vedere aft Be itp ra ace open tear mi aa DESCOPERIRIA LINBAJULUL PRINCIPAL AL HRN 19 itor cu timpul na gal mal dor st faci dragaste cues, pentru cea ar devenio surs de profund suferint ‘ob ace, de fat, ogeeseala pe care a fae ml Bie= bat: presupunea ct smangdierea fia" este limbs principal al bir pentru eb simtea o dorinfs sexual Intensd. Penteu Dirbat, dorinfa sexual are 0 baz8 fic 2c’, adica dorinla de’ face sex este stimulata prin rearen colulelor de sperma sa lichiduli seminal in vezieula seminala. Cand aceasta este pling, exist an impulsfizie de eaculare. Astel, dovita barbatul in actl sexual are obaza fic, Mvertates prationctor semua ctor mat pornese de bn Iatura fiziea, cf de la satisfaceren hevolorafective Pentru femeie,dornta sexualsivorsge in moti sins din atrsfirologics. Nex nmi rc care ok Ovimpinga Ia reli sexuale, Dring ets bazena pe Senlment. Dac se sme ub st iat apres 48 de soul alunct dort s se ale intro aie imma ee. Dar fia o apropire ate’, va avew © foarte mic vis in aceats dretie Parra ch bart este pins din punt de vedere fhic spe o elberare de energie caren repli el paste presupun in mt automat cl acst ete inal ‘Su principe de iar: Dar dacd mor inteseaz4 at gee fii in alte moment respect ces 8 con ti seal sar pute su fe acta pnp st Ine le bie: Dornta sexs ete ecu e ier denevoln afetva deaf sin ub Asta ns sean 6B rela sexual ent pit de importants pent bachinr ne extrm de imsportantt >, dar aca sex ——k LL —@Uae- 120 CELE CINCH LINBAE ALE WIR inane nw satsfnce nevoia a ce a se sim ub, Solin te bbe sa vorbeasehaclas Limba) al inbii fective. ‘Cand realmente sofa sa vorbestelimibajul bis I iarreserora i du este pin stun cand sto orbestelimbaul soe, fr rezervorul e este pli as- ‘octal sexual al rela! lor este de a sine neproblema~ Ro Majoritatea problemelor sexual dint-o cisicie pores ela ltr ik, idea satisfaceres neveor Prective. Dupe am continuatconversajias reflect pe neeast tema, Bob mit spus ii, ced A ave feptate,«Cuvinole de incuraare» sunt catgori it baja: mew principal de iubre. Cand fost tions) i pint de reproguri, am avut tending sma istainez Been seal sd mi gies I ale fem. Dae atu ‘Snuinf spun eit de malt ma apreciaza st maiadmirh Slorinjele mele sexsale fp sunt Increptate cre ee ob ficut o descoperite semificaiva in timpal une! seurte conversa Careest kul thu de ube? Cet faces esi mat iubit de partener? Cet doresti ma presus de Toate? ack raspunsul In aceste inert mui rece fain inte iment poate char fi bine s8 analizezl aliznnea negativ a imbajula iubii, Din ceea ce face hw spune partenerul sau din cvea ce nu face si Spun, cee fgnst pound? act de eerp cen ae gare suferings 0 resis atuncl ind est critical [hu deat de partene, probabil limba ioe rf Stuvinele de incurajre”- Dachlimbajul principal al {birt eate foleat in mod negativ de citre partener Maite face exact contrarial —, vel seri mai tare Gecttovicinealteineva nu noma pentrsc te neghies28 ‘Qinuc vorbeye in ible spent cM fol este en pen cut inipt in nim DESCOPERINIA LIMBATULLT FRUNCIPAL AL UR 121 Tint amintese de Mary din Kitchener, Ontato, care iva spus:. De doctor Chapman, ceea ce ma nem teste cel mi tare este cd Ron nu misc un det ca im ajte in cas, Else uit la tlevizne in Vem ce et fac toot treaba, Cam poate face una ca asta dad miu Destecu adevarat™” Ces mai mare seria lui Mary, Slanume et Ron nu o ata in eas reprezenta un ind {iu prvitor la inkajal abil in eacal ch — servile Dac te mabnesteprofund faptul c& partenerel ateor Jil face vreun cadou, atunei probabil 8 principal tis Jimibaj lui este celal ,Aaruvloe” Daca cel mai tare te doarefaptl ea partenerl thu doar raeor is petrece ‘impul alaturi de tne, probabil c8 acesta este Lmbajal fable in cara te, respectiv cel al timp acordat ‘Un alt mod de a descoper eaze este pentra tine i= bajl principal al iubiri este S-i privestirerospectiv ensnicia gst intrebi:.Oare ce ram cert cel mai des parteneralui?” Cea co fai cerut cal ma des probabil ch epreznt limbajul tu de bite. Aceste rughming sar plea sf fost interpretate de partener crept moftut Ele au reprezeniat insa efortal de a aigura ibe afectiv a partner, Elizabeth, care locuia in Maryville, Indiana, a flosit tocmai aceasta abordare pentru asi descaper imbajl Iubin Ea mia spus [a incheierea une conferinge {Cand ma gies la uti zoce ani ai elsniciel mele Sim inte ce iam cerut cel mai ml ui Petr La jul meu de iubiceiese car Ia iveals. Fam cert semi facorde cit mai mult stimyp», Merea Lam rugat 8 mer= gem la pienc,s3 ne petrecem sfésital de plamina Inpreuna, st inchidem televizorul macar 0 Ord si vorbim intre noi, s2ne plies impreund sam. Ma Sineam neglat si neitbits pentru ct rare reactions Tn rugiminple mele. Imi cumparacadourlfrumonse de ——EeE=€_ °° |. 1m2___ cour einer uinnaye ALE run “ion men sac cvers cass nea dece nu mt oiNtnpa eam tuni “tm tmpul confer’ a continua,» rasta tn tpl pz, opel met crut ‘SEhgrch a pal tel ani de il chi mia ac ‘Stmgamintle ha promis ch lure se vor schimba vor seu ram crest” Gal peate de» dxcoper cnet in rincpa a fbi const analiarea coe ce ac ate spl petra expimn ibis ft de par tenor Se pon poate cok on ee fah pent el/e8 38 fivenact Coen ce trai dor de Ia el/ea. Dak permanent fTisct Seervic™ partner, probabil sim ftot desu) acetn este imbajl tu de obire. Dol vor ee dencursjre” era bie ent tines pres posts Te fone tune’ ind expr iubie 88 Eeipasener Tet spa at poten sr descoper bat Sob iebandarte Oare com ind exprim. mat tot imp ube fale porter?” TB at, nents aba ete doar un pol indict prvi nb ui Nu este ane i Be exemply sful crea vat de ls tl tS apse bien fa dso ni dar rumoase ‘prima bien fla de sof procedand ass cum p> raat sau ine acetate nenpart principal Savy de fbi respect celal adore” El pur Simp face con cea nts de a a Psrecei coos tap tna fi con oe considers a petipbapu ti proncpal de bir Apo sees eee en ett ptt rd i porte DDESCOPERIEA LMIBAJULUI RINCIAL AL (UC 123 ‘Am suerat cha i tree de a- escoper limb principal a ub 1. Ceti provonca cea mai mare suferins din cosa ce face sit na face partenerul. Opusul a cecn ee te aces suferi este; probabil, limb iubir 2.Ce ai cerut cel mai adesea partenerli? Lira pe cares Lai corut col mal des se pres poate 38 fc fexae lr care tear face te simi iui 5m ce el if exprmi de obiceidragostea fas de par: tener? Fell in care ii exprimi ibiza ar putea in- lca fapnulcaaclas lure eae faces teint Folosnd acest rei bord, vei putea probabil d= ‘ermina care est in cazal tau prinelpall mba abi sil Dac se pare ot exsth dud limbje 1a fel dle Important, care adic, acelaiefectasuipra ta, tunics probabil cd est bling. In acest ca iva fi mal usor Parteners In aceasta situatie ef su en are dowd por SIDI, ricare din ele consttaind un mil de com care afubii a fel de puter. ‘Exist doua tipuri de oameni care a dificult seri- ‘ase in ast descoperslimbajel principal a ubir. Pri nul este co al civor rezervor de ibe afetva et pin le mult vreme Parteneralg-sexprimatubiten in at Se multe flu, incit no-si da seama in ce situate se Simfe mal iubit Ste doar ea este iubit- Al dolea Wp este celal cara rezervar dle ibe este de tite vieme gol, Inedt nici nu mai sie ee har putea face st se sit fab. Jn ambele cazur, daca reusests 3 revi supra exp sienfelindragostf si sate inte: ,Oare ce place Ja partenerul mew atunci? Ce faces sau spunes astel Incat s-mi donee 58 fu el?" arf 0 salute. Dac seinvi aceste amin, i vei putea da seam cae eae penirutine limbajul principal al ubir.O alt abondare ————e=_ °° © $24 CELE CINCH UIMBAIE ALE: WBIRD a faa Ww nrbi Care arf partner ideal? Dack af rot Shtscprtengral dal, cum a eu "la tia eeteerall seal i dao ide in legatar co BRR RI pncpal de ube ccea cet privet. ee pam prevent fst aestes ay wren 8 sone Seat heft cove tip rating cee ce caer esek arf penta tne aul principal debe sr toemest 0 listh cu esa par, Tn odinen re nn Mal ote cre crea chest principal RES are al parteneru Pot, de ssemenc, 58 at formes importantes ew cei tomer ela, doch dor Sal sud cu Perch lgttr ce cence presupul chr ib Pere pinipal de ube. Ape pune wl tua eden car hb vere de tie ‘Dag cc v-ab tpt aceatt informal, gem joc pe eae sl fact de ei on pe sprint oe ye spamin le nmeste wear re ert ay onc fe cin v8 toe ash Zein wo spun Deck a fs misiren pe 0 SU, Se ln sero zea cenvel ar ala rzervoral Ge hnien at sear” ‘Bs clamna gol ze nscarna sunt pln de vince a nu nat seat, Dap cave cet ell Mike al ezervoratl —10,9,8,7-6,6,5.3,2,1sa00 Tanners spine Cum tong pute ula ca stl ump iat care ioc osugete— ceva ce far plicen ca porous supa smh parTounde pe eit poate cl mat bine. Apo! ve repels Pcecke norcine invera, sie init ainda st ee ual a eh nv ot in rezervoe st Meee io peat de a umple, Dich pact aE gl saplaman, vel ever dependent deel si COFFRIREA UMBAJLLLL A wo 135 ‘afi un mo distract de tml incisica yout Un so ma spi. Nien place oc st cu reer oral bi Lam cere ein men. Mam ors deasl sam zis «Peo sara dela zor la 2, le tive e aft vezervorl hub In sara ata? Ea mia Faspuns: «Pela gaple Amt inlsbat “Cum as putea ‘sel umplurs Ex nts replat Coen ce mbar plea el Satin ssra a ap afl ram ‘Na td legitara dint ube st spat lan” ram lspuns: Asta eres Probab ng lg itn bi see Cancel Hu ok ete, min dsp Mangere fel ‘mai ales relatia sexuala din casnicie.” - Asculsems co alee" am i. ube pe creo rei cind soi tai exprin dragosten mangait- Gite etecgalt cu cea pecafeovesimie oa a Speliruteloe Ad lle, srg eA 38 le spl In fecore ais: cack tos efceea toamepnes Deca total descoperit care ese per tie Princ poll lib a abi, comets ue {lor cut cu reervorl. Clnd partner spune