Sunteți pe pagina 1din 12

CORPUL EXPERILOR CONTABILI I

CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA

EVALUARE SEMESTRIALA A STAGIARILOR


IN SISTEM COLECTIV 2013
ANUL I

Stagiar Expert contabil: Luchian Diana

Cluj-Napoca
2013

VARIANTA 6
1. Elaborati un exemplu ipotetic privind consolidarea unui grup de 4 entitati comerciale folosind
doua metode de consolidare.
Cerinte:
a. definiti metodele de consolidare existente
b. elaborati structura arborescenta a grupului
c. elaborati bilantul pentru fiecare dintre cele 4 societati comerciale
d. intocmiti bilantul consolidat la nivelul grupului
2. Elaborati un exemplu ipotetic de litigiu de munca, in care Instanta cere intocmirea unui Raport
de expertiza contabila judiciara privind actualizarea drepturilor salariale neachitate.
Cerinte:
a. Formulati litigiul
b. In baza litigiului formulat elaborati un Raport de expertiza contabila judiciara
respectand prevederile Standardului profesional nr.35
********
Rezolvare Subiect 1.
1.1 Condiii pentru consolidare
Perimetrul de consolidare este constituit din societatea- mam (liderul de grup) i
societile consolidate, respectiv societile asupra crora societatea-mam exercit control
exclusiv de drept, control exclusiv de fapt sau control conjunctiv.
Perimetrul de consolidare nseamn stabilirea societilor ce vor fi reinute n ansamblul
consolidat.
In conformitate cu prevederile art.11 din O.M.F.P. nr.3055/2009, Situaiile financiare
anuale consolidate sunt elaborate n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu
Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene.
O societate-mam trebuie s ntocmeasc situaii financiare anuale consolidate dac
aceasta face parte dintr-un grup de societi i ndeplinete una dintre urmtoarele condiii:
a) deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau asociailor ntr-o alt societate
denumit filial;
b) este acionar sau asociat al unei societi i majoritatea membrilor organelor de administraie,
conducere i de supraveghere ale societii n cauz (filial), care au ndeplinit aceste funcii n
cursul exerciiului financiar, n cursul exerciiului financiar precedent i pn n momentul
ntocmirii situaiilor financiare anuale consolidate, au fost numii doar ca rezultat al exercitrii
drepturilor lor de vot;
c) este acionar sau asociat al unei societi i deine singur controlul asupra majoritii
drepturilor de vot ale acionarilor ori asociailor societii, ca urmare a unui acord cu ali
acionari sau asociai;

d) este acionar sau asociat i are dreptul de a exercita o influen dominant asupra filialei, n
temeiul unui contract ncheiat cu societatea comercial n cauz ori al unei clauze din actul
constitutiv sau statut, dac legislaia aplicabil filialei permite astfel de contracte ori clauze;
e) societatea-mam deine puterea de a exercita sau exercit efectiv o influen dominant ori
control asupra unei filiale;
f) este acionar sau asociat i are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor
organelor de administraie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau 10
g) societatea-mam i filiala sunt conduse pe o baz unificat de ctre societatea-mam.
In conformitate cu art.12 din OMFP nr.3055/2009, si anume:
(1) O societate-mama este scutita de la ntocmirea situatiilor financiare anuale consolidate
daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate dac
nu depasesc mpreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele
a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
- total active: 17.520.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
- numar mediu de salariati n cursul exercitiului financiar: 250.
1.2 Situaia la data de 31.12.2011
Pasul 1 Determinarea procentajelor de control i a metodelor de consolidare
Procentajul de control al societatii mama este dat de numarul drepturilor de vot de care dispune
societatea-mama in adunarea generala a societatilor din cadrul grupului.
Procentul de interes este diferit de procentajul de control, el reprezinta partea ce revine liderului
grupului, direct sau indirect, in capitalurile proprii ale societatii controlate.
Procentul de integrare reprezinta procentul ce se preia din situatiile financiare ale societatilor
grupului in situatiile financiare ale grupului.
Societatea

Relatia

S1 UNU SA
S2 DOI SA
S3 TREI SRL

SM in S1
S1 in S4
SM in S2

Procentul de
control
99,09%
89,18%
50,00%

S4 PATRU SA

SM in S3

70,00%

Metoda de
consolidare
Integrare globala
Integrare globala
Integrare
proportionala
Integrare
proportionala

Pasul 2: Determinarea procentajelor de integrare i a procentajelor de interes


Societatea
S1
S2
S3
S4

UNU SA
DOI SA
TREI SRL
PATRU SA

Relatia
SM in S1
S1 in S4
SM in S2
SM in S3

Procentajul de
integrare
100%
100%
50%
70%

1.3 Denumirea i sediul entitilor incluse n perimetrul de consolidare


S1:

UNU SA
Sediul: Cluj Napoca, str.Cometei nr.9
Registrul Comertului: J12/333/2009
Cod unic de inregistrare: 5333555
Activitatea preponderenta: cod CAEN 2811

S2:

DOI SA
Sediul: Cluj Napoca, str.Planetei nr.9
Registrul Comertului: J12/222/2009
Cod unic de inregistrare: 7333777
Activitatea preponderenta: cod CAEN 4110

S3:

TREI SRL
Sediul: Cluj Napoca, str.Universului nr.9
Registrul Comertului: J12/777/2009
Cod unic de inregistrare: 8333888
Activitatea preponderenta: cod CAEN 2663

S4:

PATRU SA
Sediul: Cluj Napoca, str.Rachetei nr.9
Registrul Comertului: J12/900/2009
Cod unic de inregistrare: 5333757
Activitatea preponderenta: cod CAEN 4550

1.4 Metode de consolidare


Exista urmatoarele metode de consolidare:
1. Metoda integrarii globale
2. Metoda integrarii proportionale
3. Metoda punerii in echivalenta

Procentajul de
interes
99,09%
89,18%
50,00%
70,00%

Nr

Societatea

Relatia

1
2
3

UNU SA
DOI SA
TREI SRL

SM in S1
S1 in S4
SM in S2

Procentul de
integrare
100%
100%
50%

PATRU SA

SM in S3

70%

Procentul
de interes
99,09%
89,18%
50,00%
70,00%

Metoda de
consolidare
Integrare globala
Integrare globala
Integrare
proportionala
Integrare
proportionala

Realizarea consolidarii
S-a folosit metoda consolidarii directe. Consolidarea propriu-zisa a presupus parcurgerea
urmatoarelor etape:
(i) Preluarea si cumularea elementelor din bilanturile si din conturile de profit si pierdere ale
liderului de grup si filialelor, care definesc ansamblul prin unul din cele doua suporturi tehnice
de consolidare.
(ii) SC GRUP SA a ales ca suport de consolidare tabloul de consolidare.
Pentru preluare si cumulare:
- in cazul metodei integrarii globale, elementele din bilanturile si din conturile de profit si
pierdere sunt preluate in proportie de 100%;
- in cazul metodei integrarii proportionale, elementele din bilanturile si din conturile de profit si
pierdere sunt preluate in functie de procentul de integrare.
(ii) a) Eliminarea conturilor reciproce
Conturile reciproce se refera la creante si datorii reciproce, precum si la venituri si cheltuieli
reciproce;
b) Eliminarea rezultatelor interne
Profiturile sau pierderile nerealizate rezultate ca urmare a tranzactiilor intre membrii grupului,
trebuie sa fie eliminate.
(iii) Repartizarea (partajarea) capitalurilor proprii ale entitatilor intre societatea-mama si
actionarii minoritari.
1.5 Bilantul patrimonial
Bilant societatea UNU SA (integrare globala)
ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
200.000 Capital
100.000
300.000 Total PASIV

300.000
300.000

Bilant societatea DOI SA (integrare globala)


ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
500.000 Capital
300.000
800.000 Total PASIV

800.000
800.000

Bilant societatea TREI SRL (integrare proportionala)


ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
400.000 Capital
300.000
700.000 Total PASIV

700.000
700.000

Bilant societatea PATRU SA (integrare proportionala)


ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
300.000 Capital
200.000
500.000 Total PASIV

500.000
500.000

Metoda integrarii globale


Bilant societatea mama GRUP SA
ACTIV
Titluri de participare
UNU SA
Titluri de participare
DOI SA
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
300.000 Capital

2.600.000

800.000 Rezerve

500.000

2.000.000
3.100.000 Total PASIV

3.100.000

Bilant cumulat GRUP SA si UNU SA, DOI SA


ACTIV
Imobilizari corporale
Titluri de participare
UNU SA
Titluri de participare

PASIV
700.000 Capital
300.000 Rezerve
800.000

3.700.000
500.000

DOI SA
Disponibilitati
Total ACTIV

2.400.000
4.200.000 Total PASIV

4.200.000

Bilantul consolidat (metoda globala)


ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
700.000 Capital
Rezerve
2.400.000
3.100.000 Total PASIV

2.600.000
500.000
3.100.000

Metoda integrarii proportionale


Bilant societatea mama GRUP SA
ACTIV
Titluri de participare
TREISRL
Titluri de participare
PATRU SA
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
700.000 Capital

2.700.000

500.000 Rezerve

500.000

2.000.000
3.200.000 Total PASIV

3.200.000

Bilant cumulat GRUP SA si TREI SRL, PATRU SA


ACTIV
Imobilizari corporale
Titluri de participare
TREISRL
Titluri de participare
PATRU SA
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
700.000 Capital
700.000 Rezerve

3.900.000
500.000

500.000
2.500.000
4.400.000 Total PASIV

4.400.000

Bilantul consolidat (metoda proportionala)


Dupa eliminarea titlurilor de participare
ACTIV
Imobilizari corporale
Titluri de participare
TREISRL
Titluri de participare
PATRU SA
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
700.000 Capital
350.000 Rezerve

3.200.000
500.000

150.000
2.500.000
3.700.000 Total PASIV

3.700.000

TREI SRL
Privitor la marimea capitalului
Partea aferenta societatii mame: Capital x 50% = 700.000 x 50% = 350.000 (scazut din Titlurile
de participare pe activ si din capitaluri cumulate pe pasiv)
Partea aferenta intereselor minoritare = Capital x 50% = 350.000
PATRU SA
Privitor la marimea capitalului
Partea aferenta societatii mame: Capital x 70% = 500.000 x 70% = 350.000 (scazut din Titlurile
de participare pe activ si din capitaluri cumulate pe pasiv)
Partea aferenta intereselor minoritare = Capital x 30% = 150.000
Bilantul consolidat (metoda proportionala)
ACTIV
Imobilizari corporale
Disponibilitati
Total ACTIV

PASIV
700.000 Capital GRUP SA
Rezerve
2.500.000
3.200.000 Total PASIV

2.700.000
500.000
3.200.000

Capital GRUP SA = Capital cumulat capital detinut de TREI SRL capital detinut de PATRU
SA = 3.200.000 350.000 150.000 = 2.700.000
Rezolvare Subiect 2.
Litigiul: Calculul eronat al drepturilor salariale incepand cu data de 14.04.2009 21.04.2011
actualizate cu rata infatiei. Instanta de judecata dispune efectuarea unui Raport de expertiza
contabila prin care sa se efectueze un calcul al drepturilor salariale pentru perioada 14.04.2009
21.04.2011.

Raport de expertiz
Subsemnata, Diana Luchian, domiciliat in Timioara, n calitate de expert contabil,
carnet nr. ____/2013, nscris n tabloul C.E.C.C.A.R Filiala Timi, am primit nsrcinarea
efecturii expertizei judiciare n cauza ce formeaz obiectivul dispus de Instanta de judecata nr
33/18.05.2013.
Cap. I DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE
Documentele i legislaia care au stat la baza desfurrii expertizei judiciare:
Decizia civila 1028/21.04.2011 Curtea de Apel Timisoara
Contract individual de munca nr.555013/12.06.2008
Contract prestari servicii nr.50/10.10.2011
Adresa 1/50/10.10.2011
Adresa 2/50/12.10.2011
Decizia 494/04.05.2009
Decizia 469/14.04.2009
Certificat de nastere seria XX nr.333333
Legislaia aferent expertizei contabile:
Legea 571/2003 Cod Fiscal modificata si republicata
Normele de aplicare a Legii 571/2003
Codul muncii
Legea 82/1991 modificata si republicata
IPC-Institutul National de Statistica
Expertiza s-a efectuat la sediul expertului contabil. In acest caz nu au mai fost efectuate expertize
contabile. In cadrul expertizei contabile au fost respectate prevederile art.208 din Cod procedura
civila.
Date privind partile:
Denumire: S.C. ASTRA S.R.L
Sediul societii: Arad, Calea Griva nr.1
Nr. de nregistrare la ORC J02/792/2000
Cod unic de nregistrare: 14537712
Atribut fiscal: RO
Nume/prenume: Popescu Vlad
Dimiciliu: Timisoara, str.Catei nr.6, ap.2
Legitimat: C.I. Seria TM nr.123456
CNP: 1760827774744

Cap.II OBIECTIV EXPERTIZA


Sa se calculeze drepturile salariale incepand cu data de 14.04.2009 21.04.2011 actualizate cu
rata infatiei
RASPUNS OBIECTIV
Incepand cu data de 14.04.2009 pana la data de 21.04.2011 drepturile salariale cuvenite
d-nului Popescu Vlad sunt in suma de 22849 lei.
Drepturile salariale actualizate cu indicele IPC sunt in suma de 24399 lei.
In cadrul expertizei sunt prezentate statele de plata si recapitulatiile salariale incepand cu
14.04.2009 pana in 21.04.2011.
In anexa 1 al raportului de expertiza este prezentata indexarea salariala cu indicele
pretului de consum pana la data de 21.04.2011.
Prezentul Raport de expertiz a fost ntocmit n 4 exemplare, cte unu pentru fiecare
dintre pri, unu pentru C.E.C.C.A.R. i unu pentru expert.

EXPERT CONTABIL
LUCHIAN DIANA

Anexa nr.1
TABELUL CALCUL SALARII
POPESCU VLAD
Perioada
4,2009
5,2009
6,2009
7,2009
8,2009
9,2009
10,2009
11,2009
12,2009
1,2010
2,2010
3,2010
4,2010
5,2010
6,2010
7,2010
8,2010
9,2010
10,2010

Salar net
537
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893
893

TOTAL

16611

Calcul rata inflatie pana la 21.04.2011

Data platii
15.05.2009
15.06.2009
15.07.2009
15.08.2009
15.09.2009
15.10.2009
15.11.2009
15.12.2009
15.01.2010
15.02.2010
15.03.2010
15.04.2010
15.05.2010
15.06.2010
15.07.2010
15.08.2010
15.09.2010
15.10.2010
15.11.2010

Salar calc
606
1007
1007
1009
1005
1001
994
991
975
973
971
967
966
965
940
938
933
928
923
18099

IPC
112,96
112,74
112,82
113,03
112,59
112,10
111,36
111,01
109,18
108,96
108,72
108,34
108,18
108,01
105,30
105,06
104,48
103,91
103,37

TABELUL CALCUL SALARII


POPESCU VLAD
Perioada
11,2010
12,2010
1,2011
2,2011
3,2011
4,2011
Concedii OD.
28 zile
TOTAL

Salar net
893
893
893
893
893
686
1087
6238

Data platii
15.12.2010
15.01.2011
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011

Salar calc
918
911
904
899
895
686
1087
6300

IPC
102,83
102,04
101,26
100,66
100,21
100,00
100,00