Sunteți pe pagina 1din 17

Un i ver s it ate a P OL IT E H N I C A d in B u c u r e t i

Facultatea Ingineria i Managementul Sistemelor


Tehnologice

Programul de studii
Inginerie Economic Industrial
PROIECT DE
PRODUSE, PROCESE I SISTEME (2)

Studenta,

ANDREI Costinela-Stefania
Grupa 642 AC

Cadrul didactic,
TONOIU Sergiu

Anul univ. 2015-16

T E M A PROIECTULUI
Studiu tehnico-economic privind
proiectarea procesului de producie i
a unui dispozitiv tehnologic pentru
produsul FLANSA

.....................................................................

..............................................................

... (Desen 3D al produsului) ...

..................................................................

.........................................................................

CUPRINS

Tema
proiectului ..............................................................................................................
..............
Capitol 1. Proiectare proces i sistem de
producie .......................................................................
1.1. Date iniiale
generale ..............................................................................................................
1.2. Date constructiv funcionale ................................................................................................
1.2.1. Schie constructive .
.............
1.2.2. Caracteristici constructive prescrise

1.2.3. Funciile ansamblului, produsului i


suprafeelor ................................................................
1.2.4. Tehnologicitate
1.3. Semifabricare i prelucrri
.................
1.3.1.
Semifabricare .......................................................................................................
..............
1.3.2.
Prelucrari ..............................................................................................................
..............
1.4. Structura simplificata a proceselor si sistemelor de
productie ..............................................
1.5. Structura detaliata a procesului(elor) si sistemului(elor) de
productie..................................
1.5.1. Nomenclatorul ,fazele si schemele de orientare-fixare asociate
operatiilor.......................
1.5.2. Utilajele si SDV-urile,metodele si procedeele de reglare la
dimensiune ...........................
1.5.3. Adaosurile de prelucrare si dimensiunile
intermediare ....................................................
1.5.4. Regimurile de
prelucrare ....................................................................................................
1.5.5. Normele de
timp ................................................................................................................
1.5.6. Program de comanda
numerica .........................................................................................
1.6. Analiza economica a unor variante
tehnologice ...................................................................

Capitolul 2.Proiectare echipament tehnologic


2.1. Date initiale
generale ............................................................................................................
2.2. Evidentierea unor caracteristici constructivfunctionale ......................................................
2.3. Proiectarea
echipamentului ...................................................................................................
Bibliografie ...........
.....................

Documentaia
grafic .....................................................................................................................
(1) Desen produs

For
mat

A3

1. Proiectare proces si sistem de productie


1.1. Date initiale generale
Denumire produs: FLANSA R2-ANCO
Programa de productie: 3000 buc/an
Unitatea de productie: SC Dr. KOCHER SA
Obiectivul principal: introducerea unei noi tehnologii
Fond real de timp: 25518 = 2040 ore/an.
Cerinta economica: cost minim

1.2 Date constructive functional-tehnologice


1.2.1.Schite constructive
O schita a ansamblului din care parte produsul considerat se prezinta conform modelului din Fig.
1.2.1, iar o schita sau schite ale prodului- conform modelului din Fig. 1.2.2, in care reperele
componente se noteaza cu 1,2, , iar suprafetele obiectiv cu Sk, k=1,2,

Fig 1.2.1.

Fig. 1.2.2.

1.2.2. Caracteristici costructive prescrise


a. Caracteristicile suprafetelor
Se prezinta caracteristicile suprafetelor Sk, dupa cum urmeaza.
Sk
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Forma
conica
Plancilindrica
conica
cilindrica
plana
conica
cilindrica

Dimensiuni
0,5 x 45
54h8/
34H8
0,5 x 45
54 x 4,5
96/ 54
0,5 x 45
96 x 1

Rugozitatea,Ra
12,5
3,2

Tolerante
de forma
-

Pozitia
relativa
A

12,5
3,2
3,2
12,5
12,5

Alte Conditii

Conditii
tehnice

Executie ISO
2768-mK

S8
S9
S10
S11
S12

conica
cilindrica
plana
conica
cilindrica

0,5 x 45
6,6 x 2
96/ 34
0,5 x 45
34 x 8

12,5
12,5
12,5
12,5
3,2

Tesire muchii
0,5 x 45
Racordare R1

Abaterile limit pentru dimensiunile liniare [ISO 2768] sunt prezentate n tabelul 1.2.
Tabelul 1.2
Clasa de toleran

Abateri limit pentru dimensiuni nominale [mm]

Simbol

Descriere

0,5 - 3

3-6

6 - 30

30 - 120

Mijlocie

0,1

0,1

0,2

0,3

b. Caracteristici material
Otelurile carbon de calitate si otelurile carbon superioare,simbolizate de C urmat de un numar
(10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60),confirm EN 10083(OLC45/STAS 880-80),sunt oteluri
nealiate,carora li se garanteaza compozitia chimica (C45 are un continut de carbon de 0,45%). C45
este utilizat la piesele care necesita rezistenta mare si tenacitate ridicata (arbori cotiti,roti
dintate,elemente de fixare etc. )
Compozitia chimica a materialului se gaseste in tabelul 1.3.

Tabelul 1.3

Material

Element chimic

Compozitie chimica

C45

Fe

97.57

0.483

Si

0.286

Mn

0.608

0.0045

0.019

Cr

0.150

Mo

0.098

Ni

0.219

Al

0.023

Cu

0.317

Pb

0.0058

Sn

0.011

Ti

0.002

0.004

Proprietile fizico mecanice principale sunt prezentate n tabelul 1.4.

Tabelul 1.4.

Marca
otelului
C45

STAS

EN 10083

Densitate
[kg/dm3]
7.75

Rezistenta
la rupere r

Limita de
curgere c

[N/mm2]

[N/mm2]

700-800

480

Alungirea
specifica la
rupere

Duritate
[HB]

s[%]
14

Proprieti fizico-mecanice:

c.Masa
Masa piesei a fost determinat cu ajutorul softului de proiectare AutoDesk Inventor.

207

m=0,160 kg

d.Clasa de piese

Clasa in care se incadreaza produsului este clasa flanselor.

1.2.3. Tehnologicitate
a. Gradul de unificare a elementelor constructive (e)

Gradul de unificare a elementelor constructive, e, este:


e = ed / et , e

(0; 1]

unde ed este numrul dimensiunilor diferite, iar et - numrul total al elementelor.

Se analizeaz grupele principale de caracteristici geometrice, dup cum urmeaz.

(1) Guri cilindrice: 4x 6,6 , 1 x 34 e = 2/5 = 0,4


(2) Teituri: 0,5x 450, , e = 1/5 = 0,2
(3) Adncire: e = 1/8 = 0,12

Astfel, gradul mediu de unificare constructiv

este

= 1/3(0,4+0,2+0,12) = 0,46

b. Concordana dintre caracteristicile constructive prescrise i cele impuse de rolul funcional / tehnologic

n general, gradul de concordan dintre caracteristicile constructive (CC) prescrise i cele impuse
de rolul funcional / tehnologic, c, este
c = 1 .
unde cc este numrul CC prescrise care sunt n concordan cu cele impuse de cerinele funcionaltehnologice, iar ct - numrul total al CC prescrise.

Analiza caracteristicilor prescrise ansamblului i produsului prin proiectul iniial a reliefat c


j = 0 caracteristici prescrise reperului sunt n concordan cu cele impuse de cerinele funcionaltehnologice. Astfel, iniial, ci, este
ci = ( ct - j) / ct=12/12=1

c. Condiii de tehnologicitate impuse de unificarea constructiv

Din punct de vedere al condiiei principale impuse de unificarea constructiv, respectiv numr
minim posibil al dimensiunilor elementelor constructive ( v. e), se apreciaz c aceasta este
acceptabil.

d. Condiii de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice

Condiiile de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice de fabricare sunt prezentate n


tabelul 1.5 i 1.6.
Tabelul 1.5
Nr.
crt.

Condiii de tehnologicitate impuse pieselor de ctre procedeele de


turnare

Forma de gabarit s prezinte axe sau plane de simetrie care, dupa caz, s fie
utile pentru definirea planului de separaie a semiformelor

La elementele constructive de tip nclinare, racordare, grosime de perete,


dimensiunea specific, l, s ndeplineasc condiia l lmin sau/i l lmax n
care lmin i lmax sunt valori limit impuse de procedeul tehnologic

Forma sau poziia unor suprafee s fie astfel nct s prezinte nclinri n
raport cu planul de separaie a semiformelor

Grad de
satisfacere:
Da sau Nu
Da

Da

Da

Trecerile dintre suprafee s fie astfel nct s se evite deteriorarea acestora


n timpul manevrrii semifabricatului

Da

Trecerile dintre anumite suprafete cilindrica-plana de precizie ridicata sa fie


sau nu sub forma de degajare in functie de cerintele functionale si de
cerinta impusa de procedeul tehnologic de prelucrare

Da

Suprafetele frontale ale gaurilor sa fie plane si perpendiculare pe axele


acestora

Da

Tabelul 1.6
Nr.
crt.
1
2

Condiii de tehnologicitate impuse pieselor de ctre procedeele de


prelucrare prin achiere
Suprafeele frontale ale gurilor s fie plane i perpendiculare pe axele
gurilor

Grad de
satisfacere:
Da sau Nu
Da

Suprafeele plane dispuse de aceeai parte s fie coplanare


Da
Forma i poziia bosajelor, gurilor sau locaurilor s fie astfel nct s
conduc la un numr minim de poziii ale piesei/sculei n timpul operaiei,
acces uor sculelor n zona de lucru

Forma i poziia suprafeelor s fie astfel nct s permit prinderi simple i


sigure n cadrul operaiilor

1.3.Semifabricare si prelucrari

Da

Da

1.3.1.Semifabricate

Se cunosc :

Materialul prescris ,OLC45 ,STAS 10083, forma i dimensiunile prescrise (v. desen produs),
programa de producie, 3000 buc/an;

Caracteristicile semifabricatelor, metodelor i procedeelor de semifabricare

Avnd n vedere considerentele de mai sus, se adopt dou variante tehnic-acceptabile de


semifabricare, care se prezint n tabelul 1.7.
Tabelul 1.7
Var.

Semifabricat
Semifabricat cu adaosuri de prelucrare
relativ mari, SF1, Fig 1.2
Semifabricat cu adaosuri de prelucrare
relativ mici, SF2, Fig. 1.3

I
II

Metoda de
semifabricare

Procedeul de
semifabricare

Laminare
Matritare

Matritare la cald pe
masina verticala

Varianta ILaminare

Se adopta clasa I de precizie .Piesa se va fabrica dintr-un prefabricat standard:bara laminata C45
SR EN 10083,dimensiuni 100 x 3000.
Caracteristici prescrise specific seminfabricatului (SF1) , sunt prezentate in tabelul 1.8 (dupa caz
si in desenul semifabricatului) .

Tabelul 1.8

Clasa de precizie

Adaos total de
prelucrare
[mm]

Dimensiunea nominal

Abateri limita
prescrise

[mm]

[mm]

Pana la 100

0.04

STAS 333-87

Fig 1.2.

Varianta II Matritare la cald pe masina verticala

In legatura cu prescrierea clasei de precizie la matritare se au in vedere urmatoarele recomandari


(STAS 1595-87): clasa I de precizie se prescrie in cazul productiei de serie mare si masa,la
semifabricate cu configuratie mai simpla ; clasa a II-a de precizie in cazul productiei de serie
mijlocie ; clasa a III-a de precizie in cazul productiei de serie mica sau la semifabricate cu
configuratie complexa .

Astfel se adopta clasa a II-a de precizie .

Caracteristicile specific matritarii (STAS 1595-87) si caracteristicile prescrise semifabricatului sunt


prezentate in tabelul 1.9 si figura 1.3.

Tabelul 1.9
Clasa de
precizie

Adaos total de
prelucrare

Inclinare de
matritare

Abateri limita
prescrise

[STAS 1595-87]

[mm]

[ ]

[mm]

II

2.5

Raze de
racordare
R1

Fig 1.3.

Inclinri 130 Racordri R1 Adaosuri de prelucrare i abateri limit conform STAS 7670 85,
clasa a II a de precizie.

1.3.2.Prelucrari
Pe baza de considerente tehnico-economice, pentru fiecare suprafata S k sau grup de suprafete similare, se
determina diferite variante tehnic-acceptabile privind prelucrarile necesare si se prezinta conform tabelului
de mai jos.

Sk
S1
S2
S3

Variante
I
II
I
II
I
II

Prelucrri
Strunjire
Strunjre
Strunjire
-

I
S4
II
I
S5
II

S6

I
II
I

S7

S8

II
I
II
I

S9
II
I
S10

S11
S12

II
I
II
I
II

Gaurire
+Alezare
Frezare
Degrosare
Strunjire

Frezare finisare

Gaurire+Alezar
e
Strunjire
Gaurire
+Alezare
Frezare
Degrosare
Strunjire
Gaurire+Alezar
e
-

Frezare finisare

1.4.Structura simplificata a proceselor si sistemelor de productie


Se grupeaza prelucrarile si alte activitati tehnologice in operatii principale si se determina cel putin doua
variante de proces si sistem de productie in structura simplificata, PT1, PT2, dupa cum urmeaza:

PT1
Numarul de
ordine si
denumirea
operatiei

Schita simplificata a operatiei

Utilajul si SDV-urile (tip)

U:Presa
S-D:Matrite
V:Subler
00.Matritare

U:Strung CNC
S:Cutit
D:Universal cu bacuri
(Mandrina autocontrol)
V:Subler,Monstre de
rugozitate

10. Strunjire 1

U:Strung CNC
S:Cutit
D:Universal cu bacuri
(Mandrina autocontrol)
V:Subler,Monstre de
rugozitate

20. Strunjire 2

PT2
Numarul de
ordine si

Schita simplificata a operatiei

Utilajul si SDVurile (tip)

denumirea
operatiei
U:Fereastra
S:Banda indoire??
D:Menghina
V:Subler
00.Debitare

10.Strunjire
1

20.C.FControl final
30.C-D
ConservatorDepozitare

U:Strung
normal/frontal
S:Cutit
D:Universal cu
bacuri (Mandrina
autocontrol)
V:Subler,Monstre
de rugozitate

U:Strung
normal/frontal

20.Strunjire
2

30.Gaurireadancire

40.C.FControl final
50.C-D
ConservatorDepozitare

U:Masina de
gaurit verticala
S:Burghiu ;
adancitor
D:Special
V:Subler ; calibru ;
adancitor