Sunteți pe pagina 1din 2

Constitutiile din 1866 si 1923

Asemanari
-Monarhia ca forma de guvernamant
-Economie de tip capitalist
-Pluripartidism

-Principiul separarii puterilor in stat

Deosebiri
-1866-vot cenzitar /1923-vot universal
pentru barbati
-1866-proprietatea sacra si inviolabila /
1923-proprietatea garantata de stat
-1866-accentua caracterul indivizibil al
statului/ 1923-insista si asupra caracterului
national
1866-stat modern/ 1923-stat national
unitar

-Drepturi si libertati cetatenesti

Constitutiile din 1866 si 1923


Asemanari
-Monarhia ca forma de guvernamant
-Economie de tip capitalist
-Pluripartidism

-Principiul separarii puterilor in stat

Deosebiri
-1866-vot cenzitar /1923-vot universal
pentru barbati
-1866-proprietatea sacra si inviolabila /
1923-proprietatea garantata de stat
-1866-accentua caracterul indivizibil al
statului/ 1923-insista si asupra caracterului
national
1866-stat modern/ 1923-stat national
unitar

-Drepturi si libertati cetatenesti

Constitutiile din 1866 si 1923


Asemanari
-Monarhia ca forma de guvernamant
-Economie de tip capitalist
-Pluripartidism

-Principiul separarii puterilor in stat

Deosebiri
-1866-vot cenzitar /1923-vot universal
pentru barbati
-1866-proprietatea sacra si inviolabila /
1923-proprietatea garantata de stat
-1866-accentua caracterul indivizibil al
statului/ 1923-insista si asupra caracterului
national
-1866-stat modern/ 1923-stat national
unitar

-Drepturi si libertati cetatenesti