Sunteți pe pagina 1din 1

18.10.2015

17312379­Curs­de­Dermatologie.pdf

­fieprinspongiozăcareconstăînformareaunuiedeminterce careseinsinueazătreptatprintrecelulelemalpighienepen
­fieprinspongiozăcareconstăînformareaunuiedeminterce
careseinsinueazătreptatprintrecelulelemalpighienepen
ajungălarupereafilamentelordeunireintercelularecufor
eczema).
­fieprinprocesuldedegenerescenţăbalonizantătradusăprin
edemaţiereacitoplasmei(necrozakeratinocitară)întâlnită
variola,varicela,herpes,vaccina,herpeszoster).
Înevoluţieveziculelesepotrezorbilăsândlasuprafaţăoscuam
spontansauprinscărpinatsituaţieîncareserozitateaseusucădândnaştereun
caresegăseşteomicăeroziune,săconfluezeformândbulesausăseinfecteze
depustule.
2.Bulelesauflictenelesuntridicăturialeepidermuluideformăro
cudimensiunicuprinseîntre5mmşimaimulţicentimetri,avândunconţinutlichid
poateficlar,tulburesauhemoragic.Înraportcucantitateadelichidcolectatînint
bulelepotfibombate,hemisfericesaudincontrăturtite,flascecândserozitateae
puţinabundentă.Bulelepotfisituatepeopieleaparentsănătoasăsaupeozonă
eritematoasăapielii.Potfilocalizatepepieledarşipemucoaseleexterne(bucală
conjunctivală,nazală,anogenitală).
Evoluţialorestediferităastfelîncâtcelerezistentesepotrezorb
serupspontansausubacţiuneaunuimictraumatism,serozitateaeliberatăuscâ
dândnaştereuneicrustemaisubţirisaumaigroase.Dupăcicatrizaresepoateo
micăpatăpigmentatăreziduală.Înaltesituaţiiconţinutulbulelorsepoatetulburad
purulentşidândnaştereuneipustule.
Mecanismulcarestălabazaformăriibuleiestecongestiavaselo
exoseroza,sediulbuleifiindcondiţionatdepresiuneacurentuluiexoseroticşirezi
elementelorcelulare.Astfeldupăsediullorbulelepotfi:
elementelorcelulare.Astfeldupăsediullorbulelepotfi: