Sunteți pe pagina 1din 2

I.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL

Municipiul Bucureşti

II.

III.

CERERE

Formular nr. 1

verificare disponibilitate firmăMunicipiul Bucureşti II. III. CERERE Formular nr. 1 rezervare denumire firmă Nr. intrare: Data: Stabilirea

rezervare denumire firmăIII. CERERE Formular nr. 1 verificare disponibilitate firmă Nr. intrare: Data: Stabilirea firmei se face la

Nr. intrare:

Data:

Stabilirea firmei se face la opțiunea și pe răspunderea solicitantului cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și ținând seama de criteriile prevăzute în Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor; oficiul registrului comerțului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.

IV.

1.

Subsemnat (ul/a)

 

botez oana

 

domiciliat în

 

3

str.

 

calea vitan

nr.

203

bloc

42

scara

1

etaj

4

ap.

20

judet

 

Municipiul Bucureşti

telefon

act identitate

Carte identitate

 

seria

RR

nr.

649144

eliberat de

 

spcep s3

la data

07/10/2009

CNP/NIF

 

2840117170044

 

în calitate de conform

 

asociat unic

prin

 

2. pentru firma (1)

având numărul de ordine în registrul comerţului (1)

cod unic de înregistrare (1)

3. solicit verificare disponibilitate şi / sau rezervare firmă (2) pentru:

autorizare şi înmatriculareşi / sau rezervare firmă ( 2 ) pentru: schimbare denumire prelungire rezervare denumire schimbare

schimbare denumirefirmă ( 2 ) pentru: autorizare şi înmatriculare prelungire rezervare denumire schimbare sediu în alt judeţ

prelungire rezervare denumirepentru: autorizare şi înmatriculare schimbare denumire schimbare sediu în alt judeţ schimbare sediu din alt

schimbare sediu în alt judeţschimbare denumire prelungire rezervare denumire schimbare sediu din alt judeţ 4. menţionez că , în

prelungire rezervare denumire schimbare sediu în alt judeţ schimbare sediu din alt judeţ 4. menţionez că

schimbare sediu din alt judeţ

4. menţionez că, în perioada

dreptul de folosinţă exclusivă asupra denumirii solicitate a

, avînd CUI

V.

Nr. crt.

Denumiri propuse în ordinea preferinţelor

1

Ecart Studio

2

sash art

VI.

Validare ORCT

(admis/respins)

(nume, prenume, semnătură)

1 Ecart Studio 2 sash art VI. Validare ORCT (admis/respins) (nume, prenume, semnătură)

VII.

VII. În vederea obţinerii acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările

În vederea obţinerii acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit înaintarea documentaţiei la:

şi completările ulterioare, solicit înaintarea documentaţiei la: Secretariatul General al Guvernului Prefectura

Secretariatul General al Guvernului

şi completările ulterioare, solicit înaintarea documentaţiei la: Secretariatul General al Guvernului Prefectura

Prefectura

Notă:

(1) Se completează în situaţia în care firma este înmatriculată în registrul comerţului

(2)

Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia.

CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE ŞI/SAU REZERVARE FIRMĂ

Nr. intrare:

data:

VIII.

Solicit ( 1 ) lista tipărită cu firmele similare denumirii rezervate (1) lista tipărită cu firmele similare denumirii rezervate

În situaţia în care firma nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi rezervată, solicit ( 1 ) lista tipărită cu firmele identice sau similare (1) lista tipărită cu firmele identice sau similare

X. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (3) :

1. Nume și prenume:

 

Botez Oana

 
 

bucuresti

 

str.

calea vitan

42

scara

1

etaj

4

ap.

27

Judeţ/sector

Municipiul Bucureşti

telefon

0745486541

 

fax

email

oanabotez84@yahoo.com

biroul eliberări, la sediul instituţiei

2. Adresa: localitatea

cod poştal

3.

x poştă
x
poştă

Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea rezervării firmei în registrul comerțului prin:

x
x

email

x poştă Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea rezervării firmei în registrul comerțului prin: x email

nr.

203

bloc

comerțului prin: x email nr. 203 bloc Notă: (1) Pentru eliberarea listei tipărite se vor achita

Notă:

(1) Pentru eliberarea listei tipărite se vor achita tarifele de furnizare informaţii corespunzătoare;

(2)

(3) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.

Se depune numai dacă se solicită lista tipărită cu firmele similare sau identice denumirii rezervate (VIII);