Sunteți pe pagina 1din 4
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013 Instrumente

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Axa prioritară : 1. „Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie : 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului : Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning” Cod contract : POSDRU/87/1.3/S/63906

Beneficiar : Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Testul fabulelor Duss - completare de poveşti

Testul fabulelor a fost elaborat Louisa DUSS (1971) cu scopul de a furniza o tehnică simplificată şi rapidă de examen al distorsiunilor psihice din perspectiva psihanalizei freudiene pentru copii şi adulţi.

FABULA PĂSĂRII

Tatăl pasăre, mama pasăre şi puiul lor dorm împreună în cuibul lor pe o cracă. Deodată începe un vânt puternic, care scutură pomul şi cuibul cade pe pământ. Cele trei păsări se trezesc speriate. Tatăl zboară repede pe pomul alăturat. Mama zboară pe alt pom, dar ce face puişorul? Şi el ştie să zboare puţin.

Interpretare: Pentru a vedea fixarea copilului faţă de unul dintre părinţii săi sau, din contră, independenţa sa. Această fabulă oferă informaţii şi în legătură cu teama de abandon a copilului şi cu sentimentul de încredere sau neîncredere pe care îl are în relaţia cu părinţii săi.

FABULA ANIVERSĂRII CĂSĂTORIEI

E ziua de aniversare a căsătoriei tatălui şi a mamei. Aceştia se iubesc foarte mult şi au organizat o petrecere

frumoasă. În timpul petrecerii copilul se ridică deodată şi se duce singur in fundul grădinii. De ce?

Interpretare: Pentru a verifica dacă acel copil a avut vreun şoc în camera părinţilor. Gelozia faţă de apropierea părinţilor.

FABULA MIELULUI

A fost odată o oaie, care avea un mieluşel şi amândoi erau pe pajişte. Mieluşelul se juca toata ziua lângă

mama lui şi în fiecare seară primea de ea lapte bun şi cald de băut care-i plăcea foarte mult. Dar deja el mănâncă iarbă. Într-o zi, i se aduce mămicii oaie un mieluţ mic de tot căruia îi era foame, pentru ca mama să-i dea lapte. Oaia nu mai avea destul lapte pentru amândoi mieluşeii şi atunci a spus mielului mai mare: „Nu am lapte destul pentru amândoi, tu du-te şi paşte iarbă proaspătă. Ce a făcut mieluşelul?

Interpretare: Pentru explorarea complexului de înţărcare şi complexului fratern.

Ce a făcut mieluşelul? Interpretare: Pentru explorarea complexului de înţărcare şi complexului fratern. 1 | P

1

|

P

a g e

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013 Instrumente

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Axa prioritară : 1. „Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie : 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului : Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning” Cod contract : POSDRU/87/1.3/S/63906

Beneficiar : Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

FABULA ÎNMORMÂNTĂRII

Într-un sat trece pe stradă un convoi mortuar, iar oamenii întreabă: „Cine a murit?” Li se răspunde: „Cineva din familia care locuieşte în casa aceea. Cine poate fi?”

Copiilor care nu cunosc noţiunea de moarte, fabula li se povesteşte astfel:

Cineva din familie a luat trenul şi a mers departe de tot, aşa de departe că nu se va mai întoarce niciodată acasă. Cine ar putea fi acela?

Interpretare: Pentru explorarea agresivităţii, dorinţelor de moarte, culpabilităţii, autopedepsirii. Pot fi scoase la lumină şi temerile copilului în legătură cu pierderea unui membru din familie.

FABULA FRICII

Un copil mic spune foarte încet: „O, ce frică îmi este!” De ce oare îi este aşa de frică?

Interpretare: Pentru angoasă şi autopedepşire.

FABULA DESPRE ELEFANT

Un copil are un elefănţel pe care îl iubeşte mult. Elefantul este tare drăguţ şi are o trompă lungă. Într-o zi, când copilul se întoarce de la plimbare şi merge în cameră, vede că elefantul s-a schimbat. Ce s-a schimbat la elefant? Şi de ce s-a schimbat?

Interpretare: Pentru examinarea complexului castrării.

FABULA CU OBIECTUL CONFECŢIONAT

Un copil a făcut din plastilină ceva (un turn) şi e foarte mândru de asta. Ce o să facă el cu obiectul?

Mama îl roagă să i-l facă ei cadou. Dar el poate să facă ce vrea cu obiectul. O sa i-l dea mamei?

Interpretare: Pentru testarea complexului de posesivitate si încăpăţânare - complexul anal.

dea mamei? Interpretare: Pentru testarea complexului de posesivitate si încăpăţânare - complexul anal. 2 | P

2

|

P

a g e

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013 Instrumente

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Structurale 2007 - 2013 spatiu despatire OIPOSDRU Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Axa prioritară : 1. „Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie : 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului : Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning” Cod contract : POSDRU/87/1.3/S/63906

Beneficiar : Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

PLIMBARE CU TATA SAU CU MAMA

Un băiat (sau o fată) a făcut o plimbare foarte frumoasă în pădure, singur cu mama sa (sau cu tatăl ei dacă este fată). S-au simţit foarte bine împreună. Când s-au întors acasă, băiatului i se părea că tata face o altă figură decât de obicei. De ce?

(Şi pentru fată: Când se întorc acasă, fetei i se pare că mama nu are figura ei obişnuită. De ce?)

Interpretare: Pentru identificarea complexului lui Oedip.

FABULA VEŞTII

Un copil vine acasă de la şcoală (sau de la plimbare) şi mama îi spune: „Înainte de a-ţi face lecţiile, trebuie să îţi spun ceva. Ce îi va spune mama?

Interpretare: Pentru cunoaşterea fricilor şi dorinţelor subiectului.

FABULA VISULUI URÂT

Un copil se trezeşte devreme dimineaţa. Încă e foarte adormit şi spune: „Oh, ce vis urât am avut!”. Ce o fi visat?

Interpretare: Pentru controlul fabulelor precedente. Dacă un anumit complex a fost activat în fabulele de dinainte, acesta va apărea şi în ultima fabulă.

Metoda de aplicare:

- I se spune copilului că i se vor povesti mici istorioare şi că el trebuie să le găsească sfârşitul.

- Se insistă asupra faptului că el poate spune tot ceea ce gândeşte deoarece ceea ce el gândeşte este bine. Nu există nici răspunsuri corecte, nici răspunsuri incorecte: acesta nu este un test de inteligenţă.

- Pentru cei mari, testul se prezintă ca un exerciţiu de imaginaţie.

- Se povesteşte direct istorioara şi se pune mai multă viaţă şi culoare în accesorii. Se are grijă să nu se influenţeze copilul prin elemente dramatice adăugate care nu ar face decât să deplaseze atenţia copilului. De exemplu, în „fabula păsării” nu se spune că a căzut un trăsnet peste cuib deoarece atenţia copilului va fi dirijată asupra traumatismului şi nu asupra alegerii părinţilor, cum ar trebui.

- Niciodată nu este dat copilului titlul fabulei şi se cer precizări atunci când răspunsurile sunt prea scurte sau insuficient explicitate.

titlul fabulei şi se cer precizări atunci când răspunsurile sunt prea scurte sau insuficient explicitate. 3

3

|

P

a g e

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013 Instrumente

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Structurale 2007 - 2013 spatiu despatire OIPOSDRU Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Axa prioritară : 1. „Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie : 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului : Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning” Cod contract : POSDRU/87/1.3/S/63906

Beneficiar : Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Remarcă:

- În acest test, ca în toate probele psihologice, examinatorul rămâne cât mai neutru posibil şi încearcă să nu inducă un răspuns copilului. Acest răspuns va fi al examinatorului şi nu al copilului.

- Se evită, de asemenea, să îl facă pe copil să înţeleagă că în răspunsurile sale este vorba despre el. În toate probele proiective, copilul răspunde cu un alt personaj şi nu cu el însuşi. El îşi trăieşte afectele în contul altuia şi ceea ce îi permite altuia îşi poate interzice lui însuşi. Această dezvăluire brutală a propriei persoane poate, aşadar, fi trăită ca o intruziune brutală şi poate să antreneze un blocaj definitiv.