Sunteți pe pagina 1din 370

ASEZAMANTUL CULTURAL

ION C. BRATIANU
ww,

4rrr7 Nr"

VII
DOCUMENTE INEDITE
PRIVITOARE LA

ISTORIA TRANSILVANIEI
IN1RE 1848 -1859
DIN ACTELE ARIIIVEI DE STAT A MINISTERULUI
DE IN I ERNE SI JUSTITIE _DELA VIENA
PUBLICATE DE

MIHAIL POPESCU

CARTEA ROMANEASCA". BUCLIREVI


1929

www.digibuc.ro

ASEZAMANTUL CULTURAL
ION C. BRATIANU

VII

DOCUMENTE INEDITE
PRIVITOARE LA

ISTORIA TRANSILVANIEI
INTRE 1848- 1859
DIN ACTETE-ARHIVEI DE STAT A MINISTERULUI
DE INTERNE $1 JUSTITIE DELA V1ENA
PUBLICATE DE

MIHAIL POPESCU

CARTEA ROMANEASCA", BUCURE$11

1929

www.digibuc.ro

INTRODUCERE
MISCAREA DIN 1048 IN TRANSILVANIA

In Austria, micarea revolutionall Incepu In luna Martie,


boln'viciosul Imp'rat Ferdinand I-iu fu constrns s fagduiasc :
Constitutie, desfintarea cenzurei, libertatea presei, pre.cum i demiterea cancelarului Metternich, simbolul absolu-

mai Intiu la Viena, unde

tismului.

Vestea acestui succes fa'spndindu-se apoi In intreaga


monarhie habsburgia., destul de bogt In natiuni, Ungurii, mai Intaiu la Pojon (Presburg), unde era Intrunit dieta
Ine din anul trecut, mai apoi la Buda, In urma mai multor

Intruniri, hotrIr In ziva de 15 Martie, dup ce strigaser

leit motivul" revolutiei celei mari franceze libertate,

fraternitate i egalitate
s cear de la Imprat urmtoarele :
Guvern national, responsabil ; desfiintarea censurei, libertatea presei ; Intrunirea unui parlament anual cu reprezentare proportional:a" ; chemarea soklatilor unguri din

monarhie In Ungaria i trecerea kr In timp de pace sub comanda ministrului ungur de resort ; liberarea diferitilor
.condamnati politici ; banc nationala ; egalitatea tuturor

lii

www.digibuc.ro

cettenilor inaintea legilor ; Curti cu jurati ; gard national


libertate religioas ; liberLatea invtmntului i, mai presusde toate, unirea Transilvaniei cu Ungaria.
Idei frumoase pentru acea epoc, dacil Unguri si conductorii lor ar fi Inteles s le acorde la rndu-le celorlalte na%iona--

Iiti

din fosta stpnire a sfntului Stefan I


Dieta de la Presburg, prin vocea lui Kossuth care, dup

spusa lui Szechenyi, avea s aduc5, poporul unguresc mnteo


situatie att de rea inct nici Dumnezeu singur s nu fie 'in
stare s5.-1 scape" 1), aprob cele expuse mai sus, struind din
rsputeri pentru infiintarea grzei nationale In fiecare oras,
din garda na tional trebuind s fac51 'parte toti orsenii cu
drept de vot, MI% deosebire de nationalitate. Garda national
trebuia s presteze jurmnt de Credint pe constitutia OHL

Dieta care alesese ca palatin al Ungariei pe arhiducele


stefan, fiul rposatului arhiduce Iosif, mai spera ca, prin
mijlocirea acestuia, s poat obtine i alte avantagii politice
tinznd, In mod tacit, prin inclinarea fractiunei condus de
Kossuth, la deslipirea de Austria.
O delegatiune compus din aproape 300 de deputati plec
la Viena sub conducerea palatinului stefan si a lui Ludovic
Kossuth, ca s expung aceste dorinti Impratului i s st:

ruiascii pentru aprobarea lor.


Ferdinand, impreun cu cancelarul su, surprins de imprejurArile grele In cari se gsea chiar orasul capital, constrns

Intructva si de palatin, aprob6 mai mult cu sila cererile


Ungurilor, instircinnd cu formarea primului cabinet independent pe Battyanyi 2).
1) .Friederich Teutsch: Geschichte der Siebenbrgen Sachsen fr das
schsische Volk : Band III. pag. 207 si urmAtoarele. Hermannstadt 1910.
2) Primul cabinet independent era astfel compus : presedinte, Battyanyi ;
interne, Szemeri ; externe, Esterhazy : finante, L Kossuth ; comert, St. Szeche-

nyi ; rsboiul, Meszoros ; instructia, Etvs ; agricultura,. Klauzal ; justipe, Deik.


In acest cabinet erau douA curente, unul reprezentat prin Szechenyi internee-

torul ungurismului modern" si altul prin L. Kossuth. Primul dorea o UngarieputernicA sub scutul Habsburgilor, al doilea o Ungarie puternicil independentl.

de Austria. Ambii doreau o Ungarie puternicA ridicat pe ruina celorlalte.


nationalitAll.

IV

www.digibuc.ro

Impratul, neconvenindu-i intru toate cererile Ungurilor,


in speranta unor vremuri mai prielnice pentru modificarea
acestora, in special in ceia ce privia minister national la rilsboiu
i finante precum si la externe si nu mai putin i chestiunea
chemArei militiei unguresti si trecerea ei sub comanda minis-

trului national de rAsboiu, pentru temporizare si in acelas


timp pentru a putea criptita ajutorul cabinetului imperial,
puse conditia ca dorit4ele Ungurilor srt fie aprobate si de
parlamentul imperiului, sub pretext de a se da aprobiirei o
mai mare putere i baze legale si constitutionale.
De aceia parlamentul imperiului, ca o urmare a dorintei
imperiale, in sedinta solemnrt dia 11 Aprilie, hotrtri, priVitor
la implinirea cererilor unguresti i in special la Unirea Transilvaniei cu Ungaria, urmrttoarele :
Se aprobA unirea desvarsit a Transilvaniei cu Ungaria,
sub un singur guvern, pen tructi aceasta este cerut de Infrtirea i unirea popoarelor conlocuitoare (sic), precum si de ne-cesitatea prezent a reprezentArii neamurilor acestor dourt
pe bazrt de egalitate (sic), in primul parlament" 1).
In primul parlament al Ungariei unit cu Transivania, se
hotruise celei din urmrt 69 de manda Le ce aveau srt fie inpArtite

la cele pa tru na tionalit5 ti conlocuitoare (Unguri, Secui, Sasi

Romni), duprt normele stabilite de crttre conductorii


de la Buda. Singuri Romnii aveau sr' primeascA cele mai
-putine mandate, desi ei erau adevrtratii stApni ai Wei si
In acelas limp cei mai numerosi. Se mai cerea apoi ea toti
deputatii sii cunoased limba ungari, singura admis in toate
actele oficiale si in discutiile parlamentare. Dacrt mai adugim
censul cerut alegitorilor i aleilor, putem vedea
indati cte mandate ar fi primit Romnii, din cele 69.
1) Da die Einheit der Nation und die Rechtsgleidiheit die vollstndige
Vereinigung des zur ungarische Krone gehrigen Siebenbrgens mit Ungarn
unter ,einer Regierung au! Vollkommener Rechtsgrundlage eFheischen, die
Ereignisse der Gegenwart aber die Vertretung dieser beider Schwsterlnden
4sic) auf den nechsten Landtag dringend gebieten, sowird zum Gelinge dieser
Zwecke beschlossen" Teutsch. op cit. pag. 210.

www.digibuc.ro

Rilmnea deci ca Ungurii s primeasca cele mai multe man-,


date, pe urm Secuii, Sasii si la urm, Romnii.
In felul acesta intelegeau conducAtorii Ungurilor s aplice
frumoasele idei ale epocei revolutionare.
Parlamentul imperiului, cnd aprobase unirea, pusese ins
conditiunea sine qua non" ca aceasta s fie cerut si de dieta
Transilvaniei ce obicinuia s se intruneasc la Cluj, capitala
de pe atunci a provinciei i centru eminamente unguresc.
Asa c guvernul responsabil, de sub presidentia lui Battyanyi, trebuia- s se foloseascA de toate mijloacele ca s intre
in legAtur att cu membrii comisiunei fostei diete, cAt i cu
aceia ai dietei ce avea s se intrunreasc special pentru cererea
-Unirei. 1)

Tot acest guvern mai trebuia s pregteascA, pentru primul parlament national ce avea s se intruneascA la Buda,
toate legile necesare cerute de inprejurrile momentului
solemn
ratificarea pronuntrei definitive in chestia unirei
hotrit de dieta de la Cluj,
In Paragraful 6 al legei de recunoastere din partea parlamentului imperial in chestiunea unirei se mai spuneau urmatoarele :

Hotrirea dietei transilvnene, att in chestiunea regalului


ct si a reprezentrii popoarelor conlocuitoare, atrnrt de hon.-

rirea acestei diete, care va rmne in vigoare nurnai Oat la


intrunirea primului parlament national din capitala Ungariei,
a cArui prim grij avea s fie tratarea i solutionarea tuturor
chestiunilor privitoare la interesul Transilvaniei" 2)
1) Es wird dem verantwortlichen Ministerium zur Pilicht gemacht, alle
mglichen gesetzlichen Mittel anzuwenden, um sich sowohl mit der von dem
verilossenen Landtag Siebentrgens zu diesem Zweck ernannten Kommission

ah auch mit dem in Siebenbrgen jeher abzuwaltenden Landtag selbst in


Verhandlung zu setzen ; auf jeden Fall aber sowohl die zur vollstndigen
Durchfhrung der Union erforderlichen Schritte zu thun, als auch in dieser
Angelgepheit dem nchsten Landtage erschpfende Gesezvorschlge zu
unterbreiten, wobei als leitender Grundsatz ausgesprochen wird" Teutsch
opul cit. pag. 210.
' 2) Die Obige Anordung wird sobald in betreff der Regalisten, als auch der
Volksvertreter von der Einwilligung des dem nfichst einzuberufenen sieben-

VI

www.digibuc.ro

Parlamentul imperinlui aa dar eaut sA atenueze aprobarea

silitA a cererior ungureti din partea impAratului, dnd din


partea lui numai o aprobare In principiu, pe cnd cea de fapt
rmnea s depindA de pronuntarea popoarelor conlocuitoare din Transilvania, ca unele ce aveau sA hotrascA despre
soarta i propriul lor viitor.
Din aceastA pricin privirile conduatorilor de la Buda,
precum i ale acelora de la Viena In majoritate dumani
ai unirei , se indreaptA spre Transilvania unde avea s se
consfinteascA ceeace se ceruse la Presburg i Buda i ceeace se aprobase pe jumAtate la Viena.
Lupta pentru i contra unirei avea s se desfAoare pe cmpiile Transilvaniei, prin Valle Carpatilor i ale Muntilor apuseni.

In Transilvania vestea micArilor nationale din oraele


mari ale Europei apusene sosi ceva mai tArziu, la fnceput
&And impresia de a nu fi fost observate.
Aici Saii ii vedeau linititi de muncil avnd privirile Indreptate spre Viena ; Secuii i Ungurii priveau spre Presburg i Buda ; iar Romnii spre sudul i rAsritul Carpatilor,
unde fratii din Tara-RomneascA i Moldova incepuserk
micarea nationalA, unii vroind sA loveascA In Rui prin InlAturarea regulamentului organic, altii, tot In aceiai, prin
InlAturarea lui Mihai Sturza.
De Indatil ce vestea aprobrei unirei din partea impAratului
se rAspAndi i aici, natiunile conlocuitoare incepur s se
agite ; Secuii i Ungurii, beti de veselie pentru mrirea statului unuguresc ; Saii i Romnii, plMi de ingrijorare.

Cu eAt conducAtorii unguri de la Buda lucrau cu mai


multA struint pentru convocarea dietei ce avea sA aib
cu atAt
cuvnt hotArItor asupra situatii cererea unirei
mai mult Saii i Romnii se Ingrijorau.

Dieta avea s hotArasc chestiunea vietii ca popor atdt


pentru Sai, cat i pentru Romni. Unirea pentru Unguri i
brgischen Landtags abhngig gemacht und ersteckt sich bloss auf den
nchsten ungarischen Reichstag als dann wird die Regelung der Vertretung
der Interessen Siebenbiirgens eine Aufgabe der vereinigten Gegezgebung sei"
Teutsch, op. citat pag. 211.

vII

www.digibuc.ro

Secui insemna reinviere i intkire nationalrt, iar pentru Sai


si Romani, peire i distrugere nationani.
Deaceea Secuii i Ungurii puteau s strige: tot individul
sti fie om i maghiar" precum i. Unirea sau moartea", iar
Saii i Romnii, prini Mil de veste, s priveascA in toate
pthtile cAutand liman de mntuire.
Nici se putea o situatie mai criticrt pentru Sai i Romani
deck aceasta, cAci dac sub suprematia austriadi fuseser
lAsati in pace din punct de vedere national, de acum Ungurii
cereau plmdirea i dospirea tuturor nationaliatilor din
Ungaria i .prin aceasta naterea unei na tiuni ungureti atotputernic. De acum inainte n'avea s mai fie Roman, Sas,
sau altrt nationalitate, ci numai Unguri in tar ungureasert.
Un singur neam, o singur

Situatia aceasta era cu atilt mai grea cu cat din primul


guvern national frtceau parte att St. Szechenyi cat i L.
Kossuth 2), ambii corifei ai ungurismului modern" i oameni

de actiune panit la moarte.


Aa crt ingrijorarea lor era deplin indrepatit, cci li se
spunea : Natia ungureasc va drui locuitorilor -01.6 dreptul

cel prea frumos al ungurirei, acesta ins6 Il vor arui numai


acelora care vor fi instare a se unguri, cari vor tine de natiune
si se vor contopi cu aceasta".
Pe cnd Romnii i Saii se grtseau in aceast incurcrttur,
ea o licArire li se indica drumul de cRre Slavi, cari se grtseau
in aceia situatie.
1) In privinla situatiei de atunci din Transilvania se pot cerceta gazetele
timpului atAt cele streine : unguresti i sAsesti, cat i cele romAnesti ca : Gazeta Transilvaniei", a lui Barit ; pre cum si organul lurninArei, a lui Cipariu
schimbat de la 3 Maiu 1848 In organul national ; i deasemenea, Foaia pentru
minte inirnA si literaturA tot a lui Gh. Barit.

2) Caracterizarea lui Ludovic Kossuth este admirabil tcut de Nicolae


BAlcescu in Amintiri din Pribegie. Aid el spune lui Ion Ghika Kosuth este
bun demagog, dar spun, n'are capacitate de orn de stat" sau Kossuth a carmalt slab si rAu, el mi-a dovedit i mai mult cd nici odatil un demagog nu
poate II Un orn de stat.
Deviza lui Kossuth era : Unirea Transilvaniei cu. Ungaria, ungurirea Siaaltar gi a Romdnilor.

VIII

www.digibuc.ro

Acestia avuril norncul ca tocmai In aceste vrernuri triste si


li se numeasc5 ban marele patriot, colonelul Ielacici, care
chiar de la Inceput a inteles s5 se punil In serviciul cona-ponalilor sili, spunnd cil Intelege sA lucreie cu Ungurii si
guvernul acestora pe picior de egalitate de la neam la neam.
El spuse rilspicat c5, desi nu recunoaste noul guvern unguresc
.(a lui Battyanyi), totusi, dat& fiind 1eg5tura strveche a neamu7-

Jui sAu cu coroana Sfntului Stefan, intelege s5 lucreze astfel


ca, Intre natiunea slav5 si cea ungureascii, s5 se stabi1easc5

spiritul libert5tii si egalintii In asa fel ca acesta si corespund5 demnitAtii unei natiuni libere si viteze.
Declara pa lui Ielacici a fost Insusit5 apoi si de Sarbii din
Banat, condusi de mitropolitul Raiacici.
Mitropolitul srb, observnd cii interesul Slavilor este comun cu al Romnilor, adres5 acestora o proclamatie In care
le spune :

A sunat ceasul libertiltii, egalitgii si al fr5tii". Suferintele Romnilor, fiind comune cu ale Sarbilor de multe veacuri,

ii salut5 pe Romani fr5teste. Tuturor natiunilor ce trilesc


snb coroana Sfntului Stefan, s5pndu-li-se o groap5 mare
-si groasnicA deasupra cAreia s'a ridicat lespedea st5pniresi
maghiarismului, natiunele trebue sil se opun5, cAci toate
trebue sri fie libere, precum top oamenii trebue s5 fie liberi,

cAci asa este vrerea celui Atotputernic. Noi vrem s fim


uniti cu Dalrna pa, Slavonia, Croatia, toti Slavii de sub coroana Sfntului Stefan s formeze un singur m5nunchiu.
Facefi i voi, I rafilor Romeini, la fel, ca sti dovedifi Cci avefi
-con0iinfa liberleifii, egalildfii i fralernildfii i sei dovedifi al
_suntefi vrednici de a li nafiune mare romeineascd.
Unifi-vii cu noi, cad vrern sti fill egalii no5tri, sei fim f raft.

Aceast sugestie puternic5 a influentat mult asupra hotildrii Romnilor, cu toate cil cei din Banat urau pe Sarbi si
se temeau de suprematia mitropolitului srbesc.
0 alt sugestie a mai lucrat In aceast directie asupra Romanilor si anume din partea Sasilor.
.

A.cestia, desi prtreau a fi nedecisi, privirile fiindu-le Indrep-

late In doua directii : unirea de o parte si. amenintarea din


IX

www.digibuc.ro

partea Romnilor in asezarile cu populatie amestecat ro'nano-sag, de alta. In cele din urmg, fac concesiuni mari
Romnilor, dndu-le voe s ocupe slujbe si sA intre in bresle ;
iar impotriva unirei se pronuntar indirect prin petitia 'Maintat In unna adunkii din 27 Martie la Sibiu, impilratului,
prin care declarar cd sunt i rennein credincioqi coroand
'inperiale.

La aceste dou sugestii se mai adougA apoi a treia, pornitil


din partea Ungurilor din Transilvania.
Ungurii, la rndul, lor In dorinta de a se implini eat mai
repede Unirea, incepur sa.' fac intruniri si banchete publice
in toate orasele din Transilvania, la Cluj ca si la Turda, la
Aiud ca si la Deva si Gherla. La toate aceste Intruniri si banehete se cerea inteun glas : convocarea cat mai In gralA a
dietei transilvilnene, pentru ca s se cear unirea. Gazeteleunguresti erau pline de articole violente impotriva celor ce
erau contra unirei si nu spuneau nimic mai mult dect : cine
nu voe5le unirea, trebue .96 fie spnzurat!

Atmosfera politicA in Transilvania era incrcata si nu se


asteapta cleat o mic miscare, ca furtuna s se deslntue insotit de tunete si trsnete, Meat s se cutremure tot pamntul

cuprins intre Tisa si Carpati.


Romnii, cari Oreau nedecisi la inceput, in urma actiunei
pturei intelectuale, incepur s se miste si ei la randu-le,.
indemnati de o proclamatiune rspanditil In manuscrise in
care se spunea clar :
Nici o unire cu Ungurii, peincl nu vor trata cu Ronbinii
ca nafiwie liberd". 1)

Aceasta fu lozinca, calauzitoare a Romnilor inainte de


inceputul si In timpul miscrii.
Dup6 cum filceau Sasii si Ungurii, Romnii hotrir sa se
Intruneasc si ei pentru ca sa se sfatueasca' in privinta unirii,
mai ales ca dieta fusese stabilit pentru sfarsitul lunei Mai._
Conduatorii Romanilor plnuir prima Intrunire pentru
.. 1) lranyi et L. Chassin: Histoire politique de la revol. de Hong. part. I.
pag. 295.
-X

www.digibuc.ro

16 Aprilie (Duminica Tornei), dar aceasta data, nefiindu-le


aprobata, amanara Intrunirea pentru 3 Maiu st. v. Locul ntrunirii fu stabilit la Blaj, centrul cultural al Romnilor
uniti ; de data aceasta Romnii se prezentau fug ca natiune,
nu confesiune.
Adunarea din 16 Aprilie a fost mai mica, cea din 3 Maiu
a fost grandioas i s'a desfasurat In liniste perfecta, lucru
marturisit si de vrajmasi, Romnii dnd dovada ca sunt o
natie hotarit. Numarul participantilor sub presidentia celor
doi Episcopi
unit si ortodox
a fost peste 40.000 1).
In urma desbaterilor ce tinura mai multe zile, adunarea
vota :

Natiunea se declaril desinestatatoare si parte integranta


a Statului. Se mai ceru : disfiintarea iobagiei, libertatea Intrunurilor, ridicarea censurii, jurati, desfiintarea privilogillor i egalitate la plata darilor..
Se mai hotari apoi trimiterea unei delegatiuni de 30 deersoane la Imprat, alta de 100 persoane la dieta ce avea
sa se Intruneasca la Cluj, precum si alcatuirea unei cornisiuni
permanente la Sibiu, compusa din 12 persoane 2).
Delegatiunea ce trebuia sa mearga la 1mparat precum
comisia permanenta de la Sibiu aveau ca presedinte pe
iar delegatia ce avea s mearga la diet era pusa sub
presedentia lui Lemeny 3).
Drumul Romnilor fu asadar stabilit si de la el nu se putea
face nici cea mai mica abatere.
trimis repreComandamentul general al Transilvaniei
zentanti la aceste doua adunari, pentru ca sa asculte consfatuirile i s cunoasca hotrrile, spre a le putea face cunoscute

la centru.
Delegatiunile Romnilor n'au lost ascultate nicilieri. La
1) Presedintii furl( epicopii, vicepresedintii : Simion Brnut, Gh. Barit, Secretarii : Tim. Cipariu, Ion Popasu, A. T.Laurian, Dumitru Boeru, lacob Bologa,.

Paul Dunca, Gh. Anghel, Ion Bob, Petru Maniu si Ion Bran, Vezi Gazeta
.Tra
.

2) D. Iranyi et L. Chassin. op. cit. part. I-ia pag. 303 si 305.


3) Gazeta Transilvardei."

XI

www.digibuc.ro

Buda li s'a rspuns crt unirea este un fapt inplinit, c Romnii din Transilvania i Banat se vor bucura in viitor do
drepturi politice, dar numai in calitate de Unguri, spuindu-li-se

c in tot cuprinsul regatului ungur nu exist dect o singur

natiune, cea ungureasei, iar cei ce nu vor s recunoascrt


aceast stare de lucruri vor fi tratati ca rebeli".
In orbirea lor nationaltt, Ungurii n'au voit si desfiinteze
nici o msur veche de asuprire i de desconsiderare luatrt
inpotriva Romnilor i a preotilor de religie ortodox, sub
cuvAnt crt prin acest fap t s'ar necinsti memoria strrnoilor".
Prin urmare nu se putea atepta nimic bun pentru indreptaTea situatiei din partea Ungurilor, democrati numai pentru

neamul lor. Nu rmnea s hotrase dec t numai calea


.armelor, cum s'a i intmplat ; altfel, neamul romnesc ar fi

urmat s terieasc mai departe sub greuttile trecutului,


In plus fiind supui i desnationalizArii i topirii in neamul
unguresc.

In Transilvania, fiind cu drepturi politice numai trei natiuni (Ungurii, Secuii i Saii), Romnii erau tolerati i
trecuti sub numele de celelalte nationalitti conlocuitoare".
Nu rmnea Romnilor cleat s trrteasei dup prescriptiunile diferitelor leginiri ungureti cari spuneau : Natiunea
romn, in aceast tarrt, a fost tolerat in interesul public (sic),
deci nu trebue tinutrt socoteal de felul lor de traiu" ; Romnii
nu merit ceva mai bun, din pricina purtrilor, aa c trebuesc
-supui la dijma vinului, grAului, legurnelor, oilor, porcilor

i a stupilor de albine" ; Vagabonzii refractari vor fi pedepsiti cu o amendrt de 20 fl. ; dacA sunt Romani, atunci vor fi
surghiuniti" ; Romnilor le este interzis sub, cea mai mare
pecleaps, portul armelor ca : sabie, spad, baston de fier,
puc, pistol etc..., precum i haine i pantaloni din tofii,
ghete i capel in valoare de un florin i, in acela Limp, crtma din pnz fin".
1) Diaetae sive rectius Comitia Transylvanica. cap. V. parag. 20. Sunt
inter toleratas etiam nationes valahcs praesertim, qui omnium in Transylval
nla habitant numerosissimi, paucim saltem nobiles qui jure comitiorum gaudent, sed non qua tales verum hi in gremio Ungaricae nationis censuntur".

XII

www.digibuc.ro

Nedreptatea ce se fAcea Romnilor de a nu se bucura de


drepturi politice si a nu participa In dieta Ora era strigiltoare la cer, cu att mai mult cu ct ei formau doug treirni
din populatie, pe cnd ceilalti : Unguri, Secui, Sasi, Evrei,.
Armeni etc., deabia o treime.

Din aceastg cauzg unirea votat cu forta n'a durat dect


in iluziile Ungurilor, cgci Romnii n'au voit s'o recuuoascg.
si au cgutat sg nape de ea, dupg cum Ungurii vroiau sg scape
de sub Austria.
In dieta intrunit la Cluj, ca s se pronunte in chestiunca
unirii, Romnii, reprezentati prin episcopul Lemeny, protopopul C. Papfalvi si Al. Bohgtel. nici n'au putut sg vorbeascg,
cgci, deschizAndu-se sedinta, dupg cuvntarea presedintelui
pronuntndu-se doar cuvntul Unire, multimea incepu
sg ovationeze, publicul ng.vgli in salg si-i ridicarg pe toti pe
sus, in urale de veselie.
Acelas lucru au pgtit i deputatii Sasilor.
Asa e Unirea a fost votatg nu de dietg, ci de populatia
strzilor.
Ca orice lucru fAcut In pripg, Unirea dorit de Buda si ecru-LA de la Cluj n'a avut nici o tgrie.
Romnii, aii, ca de altfel i Slavii, vgznd cg nu pot sta
de vorbg cu Conducgtorii Ungurilor, cgrora li se pgrea cg s'a
deschis raiul, au pornit la arme.

S'a omorit lume nevinovat deoparte si de alta, s'au ars


sate si asezgri de veacuri, s'au prjolit holdele ; Ungurii la
un moment sunt stpni in Transilvania, dar armatele rusesti,

chemate In a jutor, restabilesc ordinea, Ungurii sunt adusi


la realitate, iar conduetorii lor, parte inpuscati, parte s'au
rgspndit in intreaga Europg, In special la Paris, unde au
inceput prin pres o campanie violentg impotriva absolutismului austriac si a Romnilor.

Acestor atacuri le rspunserg refugiatii politici din Tara*Romnease, In frunte cu Dumitru Brtianu. Acesta era per1) In jurnalul La Presse" din 13 Julie 1851 s'a publicat o statisticli- a Ungariei din care se ilia ca In Ungaria erau 7864262 locuitori, dintre cari 3749663
Unguri, iar 4117600 Romani i Slavi.

xir

www.digibuc.ro

'feet cunoscAtor al chestiunei, cAci fusese trimis la Buda de


catre guvernul revolutionar din Bucureti, ca sA impace pe
Unguri cu Romnii, dar nu reui din pricina trufiei ungureti,
care nu vrea sA recunoascA o altA natie in Ungaria nou dect
natia ungureasc.
DacA nu s'ar fi opus unirii, fr nici o conditie, Romnii ar
avut aceia soart cai inainte de 1848, in plus dup aceast
-dat ar fi trebuit s6 renunte definitiv la nationalitate ; nu-i
-creiau dup 1848 cleat singuri peirea lor ca natiune.
Deaceea Romnii, inteun suflet strmi la olalt, s'au organizat dup metoda romanA cu tribuni, centurioni, decurioni
-etc. i au pornit la lupt pe viat i moarte.
Datorit vitejiei i rezistentei drze, ei au reuit srt se men-VI-a pe culmile Muntilor Apuseni i s'a sfarme de piscul a, cestor munti, odat cu furia ungureascii, mndria i planurile
de desnationalizare ale patriotilor Unguri de la Buda.
Au fost pentru Romni zile grele i de restrite, dar in acela

timp i fapte de arme demne de vitejia fratilor din Principatele Romne.


Transilvania a fost rAscolitil i pustiit de hoardele ungureti
,conduse de Bem : trupele austriece i legiunile sAseti s'au
.retras inaintea puhoiului unguresc, gsindu-i scApare pe pnantul binecuvntat al Trii-Romneti ; vitejii legionari

romni, condui de Avram Iancu, regele Motilor, au stat


Ins neclintiti pe pozitie, in moia Motilor neindrsnind ss
-calce picior de Ungur.

Din rndul lupttorilor romni n'a lipsit, ca deobiceiu,


nici preotimea, imbrbstnd pe viteji cu vorba i cu lap ta ;
numele tribunului popa Balint i a lui popa Bucur este
va rilmne strns legat de micarea de libertate, fed-tie i
egalitate din 1848. 1)
1) Pentru cine se intereseazk de felul de organizare al Romnilor condusi
.de Avram Iancu precum si de localittile i numele tribunilor, se rccomanda

lucrarea de popularizare a D-lui prof. univ. Dr. Silviu Dragomir Avram


Iancu" publicatil de Casa 5coa1elor. Bucuresti 1924, publicatie de valoare,
bine studiatii, InsotitA si de portretele tribunilor dupa originalul fficut de
Barbu Iscovescu In 1848.

XIV

www.digibuc.ro

Dup potolirea alscoalei, prin ajutorul trupelor rusesti ce


se gbeau in Tara-Romneasck Romnii, urmand exemplul
Sasilor, au trimis si ei o delegatie la Viena, ca s ia contact en
guvernul austriac si
expura situatia Romnilor din Transilvania, artnd jertfele fcute pentru Austria si s cearg implinirea fgriduelelor fAcute acestora in timpul rAscoalei.
Delegatia romneascA, in fruntea direia se gAsea inimosul
insotit de Gheorghe Barit,
diplomat, Andrei aguna
A. T. Laurian i mai apoi si tribunii Balint i Avram Iancu,
s'a mai prezentat si tn'grului impArat Franz Iosef
stabilise reedinta la Olmtz. Imp5ratului, prin mai multe
petitii, unele isaite numai de Andrei *aguna, Romnii din
delegatie i-au argtat jertfele fAcute pentru tron si dinastie,
cerndu-i ca s dea porundi guvernului su ca acesta s in in
seam6 dorintele Romnilor la alctuirea constitutiei imperiului.

Arhivele vieneze sunt pline cu petitiile Romnilor trimisi


in delegatie si in special cu ale episcopului *aguna, care a
desfilurat cea mai mare activitate si iscusint pentru reusita
cauzei romnesti.
Odan cu Romnii ardeleni au mai trimis deputati la Viena,
pentru aceea izbnd a cauzei romnesti si Romnii din Banat,
eondusi de patriotul Patriciu Popescu, Basilius Stoian, fratii
Mociony i altii, cernd la rndu-le unirea cu fratii din Transilvania i stabilirea pe acelas picior de egalitate in fata le-

gilor, ca si celelalte nationalitti conlocuitoare.


Episcopul ortodox, Andrei Saguna, care ischleste dedesubtul petitiilor ca deputat al intregului neam romnesc din
fntreaga Monarhie austriacr, are curajul, spre a dovedi majoritatea Romnilor, s inainteze o statistica a tinuturilor
numite sAsesti" din care se constata cA, desi aceste tinuturi
erau numite sUsesti, totusi populatia majoritarA aici o formau

Romnii, care intreceau pe Sai cu 133887 de suflete, statisticA alc'tuit de functionari sasi, din ordinul guvernului,
de la Viena.

Romnii din Transilvania, Banat, pktile Unguresti si


Bucovina, prin deputatii lor condusi de episcopul Andreiu
aguna, cereau :
XV

www.digibuc.ro

Unirea tuturor Romanilor, din intreaga monarhie habsburgica, inteo natiune autonoma sub sceptrul imparatului
Austriei, ca parte integranta din monarhie.
Administratie autonoma national, att in afacerile politice cat i in cele bisericeti.

Intrunirea unui congres al intregului neam romnesc


din monarhie, spre a lua masuri de organizare, adica spre a-i

alege un ef national politic, un ef bisericesc, caruia sa-i


fie subordonati ceilalti episcopi, precum i pentra alcatuirea
unui senat i unui sfat administrativ.
Introducerea limbii romneti in chestiunile privitoare
la Romani i in localitatile cu populatie majoritar romna.
Adunare nationala cu dreptul de a se intruni in fiecare
an pentru a discuta i orndui interesele Romani lor.

Reprezentarea Romanilor in adunarea imperiului, in


raport cu numrul populatiei.
,Aprobarea unui organ national in ministerul austriac,
pentru apararea i aranjarea intereselor nationale in legatura
cu afacerile pendinte de imperiu.

Si in sfarit : Adaugarea la titulatura imparatului i pe


aceea de mare principe al Romnilor.
Acestea erau in scurt dorintele pentru implinirea carora
a trebuit sa lupte intreg neamul romnesc din toata monarhia austriaca, strns in jurul iscusitului diplomat episcop
de la Sibiiu, Andrei Saguna, i a fotilor tribuni de pe cmpul
de lupta : Avram Iancu, Septimiu Sever, popa Balint i altii.
Conducatorii politicei austriace in frunte cu tanrul imparat
Franz Iosef, credincioi sistemului lor, de a taragani
lucrurile, pentru ca &A poata spiona mai bine pe Romani i

conducatorii lor, au inceput sa trimita cererile lor de la un


departament la altul, s le discute in consilii, sa se sfatuiasca
cu monarhul, pentru ca la urma, cnd se alcatui legea constitutiva a imperiuluiconstitutianu numai sa nu ia nici o masued in favoarea i implinirea dorintei Romnilor, dar nici sa
nu se pomeneasca mcar existenta lor in imperiu.

Prin urmare Romnii nu numai ea n'au fost pui, in privinta drepturilor, ca nationalitate, alturi cu celelalte natiuni
XVI

www.digibuc.ro

conlocuitoare : Poloni, Boherni, Srbi sau rebelii Italieni i

Unguri, dar au fost ignorati cu totul, fiind imprtiti printre


-celelalte provincii cu majoritate in drepturi politice ;
numerica creindu-li-se in felul acesta o situatie mult mai

rea dect inainte de revolutie.


Romnilor li s'a aplicat dup cum observ chiar conductorii lor in petitiunile i memoriile inaintate att Impratului cat i guvernului austriacpedeapsa cuvenit rsculatilor, iar acestora recompense Romnilor cari s'au pus trup
i suflet pentru tron i imprtie.
In parte, mintile celor de la Viena au fost intunecate i de
deputkiile sseti care, dei la inceput au pornit i indemnat
pe Romani la lupt, cnd fu vorba de tras avantagiile, au
cutat s le trag asupr-le, artnd trecutul glorios al Sailor i sacrificiile fcute pentru mentinerea i propagarea

culturei germane in rskit. Pentru Sai s'au infiintat tinuturile sseti", dei erau numai 180.000 de suflete, iar
800.000 de Romnii numai in Banat au fost dati politicete
Voivodinei, cei din tinutul Braovului, Fgraului i Sibiiului,

deasemenea cteva sute de mii sacrificati tinutului ssesc",


iar restul impktiti tinuturilor ungureti i secueti.
Purtarea aceasta a guvernului i conductorilor Austriei
a descurajat att populatia romneased, cat i pe conduc4torii ei i i-a fcut s-i piard increderea In ajutorul streinilor i s-i dea perfect seama cA mntuirea nu poate fi tep-

tan. deck de la ei MOO.


Documentele publicate la inceputul lucerii de fat are LI
strduintele Romnilor i ale conduckorilor lor pentru cti-garea drepturilor pierdute in decursul veacurilor, rgkluite
ins prin manifestul impAratului din 2 Decemvrie 1848,cnd
se fAcu cunoscut tuturor neamurilor din intreaga imprkie,
cu ocazia venirei la domnie, c va fi cluzit de Autodelerminarea popoarelor, n noua alcatuire a rnonarhiei, dupti
nouile metode de guvernare, In conformitate cu cerinfele timpului".
Frurnoase cuvinte, de care s'au legat ns in zadar sperantele
conduckorilor neamului romnesc din monarhia habsburg,

www.digibuc.ro

ducat s aiba curajul sa ban drumurile Vienei, Innsbrukului si ale Olmtzului.


Furtuna revolutiei trecuta i lucrurile readuse la starea
bor normala, incepu de la Viena teroarea albd", care in loc
recunoasca i s rasplateasca dupa cuviinta sacrificiile Romnilor din monarhie, ce i-au jertfit aproape 400 de sate 0
peste 40.000 de suflete pentru isbanda cauzei habsburgice,
incepu prigoana i impotriva acestora, temndu-se de forta
Romnilor pe cari Ii vazuse de ce sunt capabili la vremuri
de primejdie.
Mai intaiu s'a incercat cumpararea prin bani a conducatorilor din 1848, sub placuta forrna de recompensa,
-apoi m4ulirea lor prin decoratii i alte avantagii.
Nereusindu-le sistemul acesta, pun in practica pe cel al
intimidarii prin prigonire i persecutiuni duse la extrem,
nct conductorii Romnilor, sub diferite pretexte, sunt
prinsi i aruncati in temnite, la un loc cu facatorii de rele
criminalii ordinari.
Printre cei dintai cazuti sub prigonirea politiei politice
-vieneze a fost chiar Avram Iancu, eroul si sufletul gloatelor romnesti in 1848 si intru ctva mntuitorul dominatiei
habsburge asupra Ungariei i Transilvaniei.
S'a intrebuintat sistemul impilarilor i totdeodata acela
protejarii celorlalte nationalinti in dauna Romnilor.
Prin noua impartire in districte a monarhiei, dui:a con-

stitutia publican in 4 Martie 1849, tinuturi cu populatie


compacta romneasca au fost alipite tinuturilor cu populatie,
_sseasc.1, srbeasca i ungureasca, urmarindu-se punerea,
Romnilor in minoritate i rapindu-li-se asftel posibilitatea
de a se putea manifesta ca natiune. In aceste tinuturi,

deputatii, trebuind sa cunoasca limba natiunii cu drepturile politice si cum Romnii sunt refractari in aceast prireprezentantii au trebuit sa fie alesi dintre straini,
ei au tradat in totdeauna cauza Romnilor.
De altfel, de dreptul de a trimite deputati in dieta provinciei, nu s'au putut bucura pe deplin Romnii nici chiar in
tinuturile cu populatie majoritara romneasca, caci alegerile
XVIII

www.digibuc.ro

fiind fgcute de aleggtori supusi censului, Romanii fiind in.


majoritate sgraci, nu s'au putut bucura de dreptul de vot.
acorda t.

Un exemplu de prigonire impotriva Romanilor II avem In


paragraful 74 al Constitutii Imperiului, prin care 300.000

Romani din tinuturile ssesti" au fost supusi politiceste


acestora cari, desi erau numai In numk de 180.000, aveau
dreptuI de a se bucura de formarea unei provincii pur ssesti cu reprezentantg in adunarea imperiului (Reichstag).
Prin paragraful 72 al aceleia constitutii, Sarbilor din
Banat li s'a dat voe sg-si aleagg singuri provincia la care
doreau sg fie alipiti.

Desconsiderarea Romnilor a mers pang acolo inct, in


Intreaga constitutie a imperiului, nici nu se pomeneste de
Romani.
Plangerea, semnat de episcopul Andreiu

aguna impreung

cu Ion Mocioni, Aug. Treb. Laurian, Ion Popazu si altii,


Inaintatg consiliului de ministri de la Viena, prin care se
argtau nedreptAtile fgcut neamului romanesc din monarhie prin noua constitutie, este foarte demn si vgzanduse de care acestia greseala fcutg cu intentie, n'auavut curajul ca sg rgspundg, ea rgmne ins ca act de demnitate romneascg, care a suferit, pe lng pagubele materiale
ce se ggsesc trecute in rapoartele comisarului imperial, Eduard
Bach, ce se publicg mai jos, si pe cele morale ce respirg din

toate petitiunile fkute atat atre impgrat, cat si care consiliul de ministri, singurele foruri in drept sg ia mgsuri de
indreptare In favoarea Romnilor, ca rgsplat a sacrificiilor
fgcute pentru tron si dinastie.
Eduard Bach, insotind din partea guvernului pe guvernatorul Transilvaniei, baronul Wohlgemuth, are ocaziune, impreung cu acesta, sg viziteze tot Ardealul.
In unna fiecgrei vizite fgcute, Bach trimite cte un raport
la ministerul de interne, de la Viena, prin care se fac cunoscute

cele vgzute si auzite in tinuturile vizitate. Aceste rapoarte


cuprind exact situatia in care se ggsea Ardealul dupg revolutie, precum si pagubele suferite de cgtre Sasi si Romani, din

XIX

www.digibuc.ro

-partea Ungurilor si Secuilor. Descrierea inchisorii 'de la


Gherla, numai in linii generale, te umple de groaza i cu
(kept cuvnt spune insusi Bach ca cel intrat acolo nu poate
si nu trebue sa aiba dect o singura dorintil moartea mntuitoare. i cnd ne gAndim ca aceasta inchisoare era plina.

-cu Romni nchii cu, sau frtra judecata, cum marturiseste Bach 1
Pentru a se cunoaste ororile revolutiei, e de ajuns s citeasca

eineva rapoartele lui Bach.


Infiintndu-se comandamentul general al jandarmeriei
pentru Transilvania i tinuturile romnesti din Ungaria,
,conducatorii acestui comandament au desfasurat o activitate prodigioasa pentru urmarirea in genere a Romnilor
in special a conducatorilor miscarii din 1848, pe cari i-au
supraveghiat pas cu pas, zi cu zi, pretutindenea, punnd pe
seama lor cea mai mica nemultumire a populatiunii ce se
manifesta impotriva fiscului specific austriac. Aceasta a fost
rsplata Romnilor
Cel care a preocupat mai mult pe conducatorii jandarmeriei
-si polil1iei austriace din epoca absolutismului a fost episcopul,

mai apoi mitropolitul ortodox dela Sibiiu, Andreiu *aguna.


Rapoartele la persoana i indeletnicirea lui *aguna erau
tinute secret, din cauza ca el se bucura de multa favoare la
tntirul imprat, Franz Iosef, care l'a inobilat i cu titlul
de baron, singurul titlu prin care o persoana insemna ceva.
In imparatie.
Din aceste rapoarte iese in evidenta personalitatea distinsa
acestui abil diplomat cu camilafca arhiereasca.
Din rapoartele gsite ce se publica mai jos trimise
de &Are conducatorul politic-administrativ al districtului
Orastie, Thiemann, se constata c
aguna stia
aiba oameni de incredere aproape la toate autoritatile din
Transilvania ; acestia 1'1 tineau in curent cu masurili ce se luau
inpotriva Romnilor si-lprevesteau ca sa intervina intodeauna
la timpul oportun si la persoanele cari nu-lputeau ref uza niciodata.

Intr'un raport, colonelul Iankowsky, comandantul jan-

xx

www.digibuc.ro

darmeriei din Transilvania, ne spune c,

aguna exercita,
fata de Romnii neuniti din Transilvania, o influenta aproape
de necrezut.
Cuvintele lui erau liter% de evanghelie inaintea popo-

iar preotimea, care lash' mult de dorit din punct de


vedere cultural si moral, fu bine strunit j condusa de auto-

ritatea' lui fr margini. Inca, Andrei *aguna, dupa Iankowsky, era persoana cea mai potrivit pentru conducerea

Romnilor din Transilvania, in interesul monarhiei austriace.


De aceia, spune Iankowsky, concesiunile ce i se fac lui *aguna
nu se fac persoanei lui i nici trecerii de care se bucura la

autoritatile inalte, ci trecerii i consideratiunii de care se


bucura la populatia romneasca din monarhie, *aguna fiind
singurul mijloc pentru conducerea i tinerea in ascultare
a Romnilor.-

Dup descrierea Marta de Iankowsky printr'un raport


din 1859, rezult ca Andreiu $aguna era un orn de lume, mai
putin invtat dect intelept si rational, caracter leal si de o
prestanta impunatoare att in actele serviciului su, cat si in
raporturile cu autoritatile imperiului. Prin felul salt de a fi,

aguna stia sri captiveze pe oricine venia in contact cu el


i sa-1 atrag de partea intereselor sale. In chestiunele casnict
tra de o corectitudine i ordine proverbial.
Descrierea facutd de Iankowsky consuna i cu cea facuta
de Thiemann in rapoartele sale.
Acesta spune : *aguna este sufletul tuturor Romnilor
ortodoxi i teama celor uniti.
Thiemann povesteste intamplarea ce a suferit-o, din parten
lui *aguna, un preot ortodox din partile Clujului, care a avut
indrsneala sa treaca impreuna cu totilocuitorii parohiei sale

la biserica romano-catolica (unit). Intmplare pedepsit


.cu atta demnitate inct a'speriat pe conducatorii austriaci
a luat pofta altor preoti ortodoxi de a mai trece la credinta
romano-catolica (unita.).

Rapoartele lui Thiemann, conducatorul politic si administrativ al districtului Orastie, sunt foarte numeroase i sunt
trimise sub forma de scrisori. Ele sunt interesante prin stXXI

www.digibuc.ro

ruinta pe care o depunea acesta pe lng autorittile austriece.de la Viena, pentru ca s4 le determine s'd ia mAsuri favorabile
in interesul Romnilor din Transilvania, arAtnd cA viitorul acestei provincii va fi in minile Romnilor. La nimeni i niceri

n'am gsit o descriere mai plasticA a situatiunii Romnilordin Transilvania ca In rapoartele-scrisori ale lui Thiemann,
pung. condeiul i mintea in servicul]
care pare &A tinea
Romnilor. 1)

Problema romneascg, Thiemann o vedea In toaM complexitatea ei, In legAturil i cu Romnii din Principate,
cari ar fi putut fi atrai la cei din Transilvania, cAci acesta
era nodul gordian dup Thiemann al desvoltkii

stpanirii romnismului i prin acetia se puteau stpni


gurile Dunrii i chiar intreaga Peninsul BaleanicA.
Tranul romn era Ostor din pricina asupritorilor Unguri..
Prin improprietkire ins, transformat in plugar harnic curn
era de la natur, ar fi fAcut din Transilvania cea mai infloritoare-

provincie a Austriei. Lucrul acesta Tiemann2) 11 vedea implinindu-se uor, cAci Romnii, cei mai vechi locuitori ai Tran-

silvaniei, erau i cei mai numeroi, poftele Ungurilor de suprematie nu puteau fi infrnate, ca i in 1848, cleat tot numai:
du ajutorul Romnilor.
Pe Siena u1ufiu, arhiepiscopul Romnilor uniti, inobilat
cu titlul de Conte de Crpini", Iankowsky ni-1 prezint ca

lipsit de voint, avnd doar singura dorint de a-i mri


pe ct se putea mai mult venitul, era foarte sgrcit, lucru ce
se putea observa chiar la intretinerea gospodAriei. Rangta
su *ulutiu i-1 datora numai intmplrii, iar nici de cum
clasei sociale din care !Ikea parte, fiind din familie de simpli
1) Imi pare ran ca n'am avut timp s transcriu scriscaile acestuia care se
ridicau la peste cinci sutc i erau trimise Ministrului de interne, cu care erabun prieten, dupa cum se poate constata din aceste scrisori. PArerea de raw
este cu atAt mai mare cu cfit aceste scrisori au fost arse In vara anului 1927.
2) Despre Thiemann, colonelul Schima, ne spune cA era un ern de valoare,
foarte bun organizator i un clar vAzAtor al politicei austriece In Transilvania..

El tlnea cu tot dinadinsul la Inflorirea Transilvaniei prin RomAni, pe care


li sustinea Impotriva celorlalte nationalitAll.

XXII

www.digibuc.ro

itrani, precum nici gradului de cultur ce-I poseda. Su-

lutiu ne este prezentat ca o persoan fricoas, MI% prestant


ca o unelt in minile energicului Saguna.
Din rapoartele lui Iankowsky mai aflrn apoi descrierea
[persoanei lui Avram Iancu si a autorittii lui fat de poporul

romnesc, aruia i-a fost conduator cu ocazia revolutiei si


dupa aceia sftuitor.
Despre Avram Iancu ni se spune c locuia de obiceiu in
satul Vidra de sus, de unde mergea foarte adeseaori la trgul
sApamanal din Cmpeni, Abrud i Rosia-Montan, cutreernd
fleasemenea zilnic satele romnesti din tinutul Abrudului.
La targuri, ca i prin satele pe care le cutreera, Ii plcea
intre prin carciumi, unde fraterniza cu locuitorii ciocnind nu-

meroase pahare. Iancu venea deseori in contact, tot prin


crciumi, i cu lucrtorii din minele de aur. La pahar el obicinuia

povesteasc6 din faptele trecutului i sa tins in curent pe


prietenii de pahar cu evenimentele zilch
In felul acesta, Iancu reusi sa-si creeze i s-si intretin pretutindeni simpatii, precum i curentul romnesc impotriva
autoriatilor a ustriece, ajutat si de faptul ea' a avut curajul
refuze att ajutorul banesc, cat i decoratia dat de atre
impratul Franz Iosef, dup potolirea revolutiei din 1848.
De cea mai mare trecere i simpatie Iancu se bucura, la
locuitorii satelor : SecAtura, Secerisoara, Alboc i Negura.
Locuitorii a cestor sate priveau nc in Iancu pe sufletul
conductorul tribunul miscrii nationale din 1848, precum si pe viitorul conducalor in ocazia unei revolutii ce avea
s-i scape de data aceasta din ghiarele fiscului i functiona,rilor austrieci.

Tot din rapoartele lui Iankowsky mai aflm apoi c Iancu,


in desele convorbiri, att cu locuitorii romni, cat i cu autoriitile austriece, era un sustintor inflckat al politicei dacoromanice ; imprtsind i rspndind pretutindenea ideile
inationale ce radiau din Principatele romne, cu care el dorea
41in suflet unirea definitiv a Ardealului, ca singurul
mcIntuirii romnismului de sub stpnirea austriaca
ameltirele unguresti.

www.digibuc.ro

Trecerea i puterea de sugestie ce o avea Iancu asupra

Romnilor a dat mult de gndit autorittilor i politiei. Ele


credeau c i Inclinarea lui Iancu spre bAuturti, provenitA
din puternica deceptie pe care o suferi dup miscarea din,
1848, era un viclesug din partea acestuia, spre a putea mai
usor veni In contact cu poporul si a tine In el aprins6 flacAra
national a rAscoalei, ce putea sA isbueneascA dintr'un moment

intr'altul.
Din rapoartele lui Iankowsky mai afltim apoi amtinunte
si despre viata unui alt fost tribun In 1848, Simian Balint.
Despre Balint ni se spune cA a fost proestos In Rosia-Montaa
inaintea revolutiei, 0' era vAduv i avea dou fiice, era sArac
si nu avea alt mijloc de sustinere dect venitul preotiei si al
stolei.

Balint a primit recompesa datA de imptirat dupti 1848,.


precum i decoratia crucea de cavaler". Cu ajutorul primit,.

In valoare de 9000 florini, Balint a inceput sti facA afaceri


agoniseascA o
4e tot felul, reusind la un moment dat
avere destul de frumoas pe care, din cauza lkomiei de afaceri,.
o pierdu incetul cu incetul, asa cA in 1859, de cnd dateazA.

raportul mentionat, cu toate el avea numeroase mine de aur


impreunA cu Theodor Tyok si Anderca Mihail, nu stAtea de
loc bine materialiceste, ci era chiar pe marginea prApastiei.
financiare.
Balint, desi n'avea o cultur inaltA, fiind dotat InsA cu o
inteligentA rarA i cu o bogatA experientti, stia s se foloseascA
de darul preotiei, pe care Il avea, i cu toatA vrsta Inaintat,
fiind de aproape 50 de ani, avea o putere de sugestie asupra

populatiei romnesti de neInchipuit, demnA de invidiat de


cei mai abili oratori i politiciani iscusiti.
Balint, ImpreunA cu Iancu i Axinte Sever, ne spune Ian

koswky in raportul sAu, dupA cum au fost sufletul micrii


nationale din 1848, tot asa puteau fi In momentul de atunci
sau, inteun viitor apropiat, sufletul Rornannor pe cari ii
puteau conduce cu succes, dupA planul ideilor lor, cari nu.
puteau fi altele dect cele ale daco-romnismului, In strnsA
legAtur cu ideile din Principatele romne.
XXIV

www.digibuc.ro

Deaceea, sustineau conductorii jandarmeriei, era bine


ca aceti trei corifei ai romnismului s fie tinuti Indeaproape
supraveghere, ins far ca s li de dea ocaziune de nemultumire, cum s'a intmplat cu Iancu. Greala fAcut cu acesta
din urm s nu se mai repete, cci lucrul acesta ar putea face
s se aprind iar4i focul dintr'un cal:a in ce15 lalt al Ardealului
de data aceasta ins nu in folosul Austriei, ci in paguba
ei. S'ar mai putea ca Romnii din Principate ce sunt pe
cale de consolidare politico-national, s le sail in ajutor i
atunci situatia Austriei, incurcat i In micarea din Italia,.
ar fi mult mai rea ca cea din anul 1848, cnd au putut gsi
ajutor i in afar.
Dupa chipul cum judeca situatia politic5 a Austriei, att
din punct de vedere al situatiei interne cat i al celei externe,

Iankowsky ne apare ca un bun cunoscAtor i apreciator-

al rolului ce l'ar fi putut juca Rornnii

epoca lui
rsboinic6 a

in

al III-lea, inteo conflagratie


Austriei cu vecinii si, dac Romnii ar fi lost WOO contra

Napoleon

Austriei.

Ideile duliluzitoare ale conduditorilor romni din Transilvania in 1848 i 1849, pentru inchegarea politic a elementului romnesc de acolo i in acelai timp i ideile cluzitoare
ale conducAtorilor Austriei i politicei acesteia pe atunci i
dup5 aceasta epoca absolutismului trebuind s fie cu-

noscute, am socotit Ca' este bine s dau la luming, strnse


la un loc, documentele de fat, in nklejdea de a contribui
cu ceva, cAt de putin, la istoria fratilor din Transilvania.
Continuarca cercetkilor, dup isvoarele pe cari le-am folosit in hIcrarea de fat, este ins5 imposibil, de oarece aceste

acte fiind p5strate in subsnlurile palatului de justitie de la


Viena, in arhiva de stat a Ministerului de interne i justitie,

au ars complet in vara anului 1927, cu ocazia

mic-

rilor comuniste, cnd, din pricina unei sentinte inteun proces


comunist din Burgenland", i s'a dat foc palatului de justitie.
Pierderea aceasta pentru noi este mare, cki aici se pstrau
actele fostului Minister al Politiei" precum i ale Cancelariilor-unite" Bhmische Vereinigte Kanzlei.
XXV

www.digibuc.ro

Aici am etsit acte privitoare la Principatele romne cu


ncepere de la sfritul veacului al XV-lea. Tot aid am vzut.
cifrul lui *erban Cantacuzino, Intrebuintat In corespondent secret cu Habsburgii. In actele Ministerului politiei

se pstrau cpii dup toate corespondentele secrete i diplomatice, precum i caziere asupra diferitelor persoane
romne ce au trecut prin Viena.

XXVI

www.digibuc.ro

I.

Serisoarea lmpratului, Franz Josef efitre graful Stadion prin


care ii trimite rapoartele guvernului din Transilvania
eerndu-i solutionarea lor 1).
Lieber Graf Stadion /
Den beiliegenden Bericht des siebenbrgischen Guberniums,

ber die Hindernisse, welche der Vollziehung der, in dem


Handschreiben vom 14. November v. J. enthaltenen Befehle
im Wege stnden, bersende Ich Ihnen im Nachhange zu
Meinem Handschreiben vom 12. 1. M. zu Ihrer Wissensthaft
und geeigneten Verfgung.
Olmtz den 22. Milner 1849.

FRANZ IOSEF
I I.

Intelegerea hotriti intre locuitorii oraului Cluj i eomandantul trupelor din nordul Transilvaniei privitoare la
predarea oraplui in seama aeestuia i desfiintarea grzei
nationale.
Uebereinkommen zwischen den Bewohnern der kniglichen freien Stadt
Klausenburg und den mobilen k. k. Truppen im Nordensiebenbiirgens, welches

In Folge der Aufforderung von Seite des Commandanten der Letzteren ddo.
Apahida am. 16. Nov. 1848 Nachmittags zwei Uhr und der Gegenerklitrung
ddto. 17. Nov. Morgens 4 Uhr stattgefunden hat.
458

1. 496. M. I. 1849 71. - 1883.


M. I.

www.digibuc.ro

1. Die Nationalgarde legt vor der Hand ihre Waffen ab


und liefert solche den k. k. Truppen zur einstweiligen Aufbewahrung ein, behlt sich jedoch im Sinne des Gesetzes vorbei eintretender Ruhe und Ordnung, die bisher von Seite
der Nationalgarde nicht gefhrdet worden ist, sich neu zu
organisieren, und so die Waffen zurck zu erhalten.
2. Von der Kriegs Contribution wird hier keine Rede sein,
weil selbe ganz von dem Ermessen Seiner Exzellenz des Landes Kommandirenden Herrn Generals Feldmarschalleutnants
Baron von Puchner abhngt.
3. Die Verpflegung der in die Stadt gezogenen k. k. Truppen

wird wie bisher auf die vorgeschriebene gesetzliche Art


stattfinden.
4. Die desarmirten zurckerhaltenen k. k. Truppen sollen

bereits in Freiheit gesetzt sein, und ware dieses nicht der


Fall, so wird es unverzglich stattfinden, diese so wie die
noch mit Waffen versehenen k. k. Truppen kommen dem
Corps bei Sz. Fa lva entgegen, und ziehen mit diesem zugleich

in die Stadt ein.


5. Fr Ordnung und Sicherheit des Eigenthums und der
Person haften die Unterzeichneten Militrs und werden
gegen jeden Versuch einer Plnderung mit Militr einschreiten, und die Betretenen dem Gesetze berliefern.

6. Ausser den k. k. Truppen werden keine andern, wie


immer genannten Truppen in der Stadt und dem Weichbilde
derselben geduldet, und wo sie getroffen werden, als Feinde
angesehen und behandelt.
7. In die Stadt und deren Gebieth werden nur k. k. Truppen
einziehen.

Urkund dessen unsern beiderseitigen eigenhndigen Unterschriften mit Ausfertigung zweier gleichmssigen Pariem.
Valaszut, am 17 Nov. 1848.

Emerleh Gr. Mho, m. p.

August Baron Wardener m. p.


General Major

Gustav Grols m. p.
Stadtrichter von Klausenburg.

Urban Obst ltt.

Kommandant des 2 ten Romanen


Regiments

www.digibuc.ro

Raportul guvernului regal din Cluj efitre comandamentul


general al trupelor din Transilvania prin care fi arati
supunere deplinA efitre impfiratul Franz Iosef i ordinele
ee pornese de la Comandamentul general al Transilvaniei.
Uebersetzung der unter Zl. 11919, 1848 an Seine Excellenz den Kommandirenden Herrn Generalen Freyherr Anton Puchner gesendeten Zuschrift.

Nachdem dieses knigliche Gubernium mit ruhigem Selbst-

bewusstsein glaubt : bis jetzt niemals irgend einen Beweis


eines Ungehorsams gegen Seine Majestt unseren Herrn
gegeben, sondern sich den Allerhchsten Befehlen immerdar
mit Unterwerfung und Gehorsam gefgt, und in Befolgung
derselben immer die eifrigste Bereitwilligkeit gezeigt zu
haben, und kein Fall aufzuweisen sey, dass Seine Majestt in
dieser Hinsicht je Unzufriedenheit geussert htte, und da
es sich hiebei getrst und muthig auf Euer Excellenz Zeugniss berufen kann, war diesem im Namen Seiner K. K.
Majestt amtirenden Gubernium die auf Befehl Eurer Excellenz vom 17. d. M. unter Prs. Zl. 1673 vom Brigade Generalen Baron August Wardener unter heutigem Datum erlassenen Aufforderung : dass das knigliche Gubernium seinen
unbedingten Gehorsam gegen Seine Majestt unsern Herrn
und Eure Excellenz als kniglichen Bevollmchtigten klar
und feierlich in Schrift und Wort heute noch erklren, unerwartet. Damit es indess nicht den Schein habe, als ob dieses
knigliche Gubernium dasjenige, wozu seine einzelnen Glieder
aus innerm Triebe sich hingezogen fhlen, und was sie mit der
That wiederholt und immerdar aufrichtig bewiesen haben, mit
Wort und Schrift zu erklren, sich weigern, melden Euer Excellenz hiemit, dienstlich : dass dieses knigliche Gubernium

nicht den geringsten Anstand nimmt, hiemit schriftlich und


mit der grssten Feierlichkeit zu erklren : dass dasselbe wie
bisher, so auch fortan sich mit den lautersten und heiligsten

Gefhlen der Unterwrfigkeit und Verehrung fr Seiner


Majestt kaiserliche knigliche Person, und mit dem bereit-

www.digibuc.ro

willigsten Gehorsam gegen die Allerhchsten Befehle immerdar betragen werde.

Was brigens die verlangte Erklrung eines unbedingten


Gehorsam an gegen Eure Excellenz als kniglichen B evollmch-

tigten anbelangt, erklren wir Euer Excellenz : dass obschon


dieses knigliche Gubernium ber die Ernennung kniglicher
Bevollmchtigter bisher immer durch Allerhchste Rescripte

verstndigt wurde, ber die jetzige Ernennung Eurer Excellenz zum kniglichen Bevollmchtigten aber dem knigliche Gubernium noch kein Allerhchster Befehl zugekommen
ist einerseits, andererseits aber in dem, in Folge des Eurer
Excellenz kniglichen Bevollmchtigung zu Grunde liegenden
kniglichen Manifestes an dem gemeinsamen Landtag Ungarns am 3. Oktober 1. J. erlassenen kniglichen Rescripte,

im 7. Punkte deutlich verordnet wird, dass die laufenden


Gegenstnde der Civil Verwaltung durch die betreffenden
Beamten nach dem Gesetze und den bestehenden Allerhchsten Verordnungen zu fhren kommen, demnach in der
Hoffnung, dass Euer Excellenz den Gehorsam bloss in den
Schranken des Gesetzes verlangen und zuverstehen wnschen,

dieses knigliche Gubernium mit Rcksicht auf den bedau-

erungswiirdigen jetzigen Zustand dieses Landes und die


gebiethenden gegenwrtigen Verhltnisse seine Bereitwilligkeit zum gemeinsamen Handeln zur Herrstellung der
gesetzlichen Ordnung und Ruhe Euer Excellenz anbiethet.
Diesemnach ersuchen wir Eure Excellenz erneuert in Dienstesfreundschaft im Namen Gottes und der Menschlichkeit :

Euer Excellenz wollen bei dem Umstande, dadurch die


jngst entwickelten Verhltnisse der gesetzliche Einfluss
dieses kniglichen Guberniums allen Erfolg verloren hat, die
Verwstung und der Raub aber durch die an mehreren Orten

zusammengerotteten Volkshaufen jetzt noch khner und


freier verbt wird, einverstndlich und Hand in Hand mit
diesem kniglichen Gubernium diesem Unwesen durch ener-

gische Verfgungen geflligst Einhalt thun, Sicherheit der


Person und des Eigenthums mit Erfolg erzielen, und die

www.digibuc.ro

betreffenden zur gesetzlichen Ordnung und zum Gehorsam


gegen ihre gesetzliche Obrigkeit verweisen lassen und dadurch
dieses unglckliche Land von seinem gnzlichen Ruin retten.
IV.

Scrisoarea impfiratului Franz Iosef cAtre graful Stadion,


prin care fi face cunoseut eh' li trimite rapoartele din 9,
12 i 14 Decembrie 1840, ale Guvernului din Transilvania,

certindu-i s5 tinA seamA de ele la alciltuirea leg ilor


privitoare la Transilvania 1).

Lieber Graf Stadion !


Die beigeschlossenen Berichte des siebenbrgischen Guberniums vom 9, 12, und 14. Dezember 1848, worin dasselbe

die gegenwrtige Lage des Landes darstellt, und die ihm


zur Abhilfe geeignet scheinenden Mittel in Antrag bringt,
theile Ich Ihnen zu dem Ende mit, dass Sie die Ihnen diesfalls geeignet scheinenden Verkehrungen treffen, oder nach
Umstnden dieselben bei Mir in Antrag bringen.
Olmtitz den 25. IArmer 1849.

FRANZ IOSEF
V

Serisoarea grafului Stadion &litre comandantul general al


trupelor imperiale din Transilvania prin care fi trimite
rapoartele din 9, 12 si 14 Decembrie 1848, trimise Impfiratului de cfitre guvernul Transilvaniei, spre a le avea
In vedere la alefituirea legilor transilvfinene.
An den Herrn commandirenden Generalen in Siebenbiirgen F. M. L. Freiherrn von Puchner Excellenz.

Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren in der Beilage


einige neuerliche Berichte des siebenbrgischen Guberniums
an Seiner Majestt, zum geeigneten Amtsgebrauche und zur
1) 496 M. I. 1849.

www.digibuc.ro

Erffnung der Bemerkungen, zu welchen deren Inhalt Euer


Hochwohlgeboren etwa An lass bieten knnte, zu bersenden.
Empfangen Euer Hochwohlgeboren.
Olmtz den 29. Jiinner 1849.

Graf Stradion
VI.

Raportul gnvernului din Ardeal, cAtre Ministerul de Interne,


dela Viena, prin care li descrie situatia din Transilvania,
In special miparea Romfmilor dela 1848, cernd liberarea
provinciei din situatia imposibilii In care se afM, indicnd
in acela timp ingsurile necesare.
Praes. 3 Milner 1849
Bericht des kniglichen siebenbergischen Guberniums vom 9. Dezember
1848 71. 12112 wegen Befreiung des Landes aus seiner gegenwiirtigen
gefahrvollenLage.

Das knigliche Gubernium beginnt, im Nachhange zu


den Berichten vom 1. April, 19 und 22. Mai und 3. Juni 1848,

mit der Schilderung der stattgefundenen Begebenheiten


wie folgt :
Nachdem im Frhjahre 1848 infolge der Vorstellungen
des damals noch abgesondert bestandenen ungarischen Reichstages mehrere, das Wohl des Volkes beabsichtigte Gesetze
Allerhchst sankzionirt wurden, haben einige, zu jener Zeit noch
unbekannte Anstifter des romnischen Volkes, sich zum Zwecke

vorgesteckt, eben diese Rechte und Freiheiten faktisch durch-

zufhren und zu diesem Behufe eine Versammlung auf


den 18. April (alten Stils) nach Blasendorf mit dem Beifgen
auszuschreiben, dass dabei jeder griechisch-unirte und jeder
griechisch nicht unirte Geistliche mit zwei Abgeordneten
aus jeder Ortschaft, bei sonstiger Bestrafung zu erscheinen

habe, wie dies aus einem Berichte des Fogaraser Bischofs


(hat seinen Sitz in Blasendorf) klar hervorgeht. Das knigliche
Gubernium, die schlechten Folgen dieses Unternehmens
6

www.digibuc.ro

voraussehend, untersagte nicht nur die Abhaltung diser


Versammlung, sondern ersuchte auch den Kommandirenden
Generalen fr den Fall, dass diese Versammlung dennoch

abgehalten wrde, Militr in hinlnglicher Anzahl nach


Blasendorf zu senden, und dieselbe auseinander zu treiben.
Gleichwohl fand das knigliche Gubernium in Erwgung
der damaligen Umstnde ber Einrathen des Bischofs zu
gestatten, dass die Unterdechanten utriusque ritus und die
Verstndigeren aus dem romnischen Volke sich an einem
andern, durch die beiden griechische Bischfe zu bestimmenden

Orte, und zu einer andern Zeit sich versammeln, und dort


in Gegenwart eines vom Gubernium zu bestimmenden Kornmissrs ber die, dem nchsten Reichstage vorzulegenden
Bitten des romnischen Volks berathen drfen ; zugleich
aber das Generalkommando um Beigebung einer Militrassistenz ersucht, welche dieses auch zugesagt hatte. Bei der am
18. 30. April 1848 wirklich statt gefundenen Versammlung
erschien auch der, in der Person des Unter Albenser Obergespans dazu bestimmte Gubernial Kommissr, aus dessen
darber erstatteten Berichte hervorgeht dass ungeachtet des Gubernial Verb othes sich in Blasendorf eine
Menge Volks versammelte, dass aber die vom General-Kom-

mando zugesagte Militr Assistenz in zu geringer Anzahl


erschienen sei, als dass sie mit Aussicht auf Erfolg htte
einschreiten knnen, und dass sodann die Versammlung durch

die in ihren ersten Versuchen nicht gestrten Aufwiegler


zu jener Zgellosigkeit getrieben wurde, die so traurige Folgen
nach sich zog. Die beiden griechische Bischfe haben in Ge-

mssheit der oben erwhnten Gubernial Verordnung, eine


andere Versammlung auf den 15. Mai ausgeschrieben, allein
diese Versammlung hielt sich nicht innerhalb der vom Gubernium bezeichneten Grnzen, sondern beschftigte sich
mit der Ausfhrung eines, schon im Voraus ausgearbeiteten verbrecherischen Planes. Das Protokoll dieser Versammlung legte

das Gubernium mit seinen Bemerkungen am. 22. Mai Aller,


hchs te Orts vor. Nach dem Beschlusse dieser Versammlung
hat sich alsogleich in Hermannstadt eine permanente romni7

www.digibuc.ro

sche Kommission gebildet. Da das knigliche Gubernium das


Bestehen dieser Kommission Allerhchste Orts angezeigt hat,
die Allerhchste Genehmigung derselben aber, selbst nach dem
auch sie eigens darumeingeschritten, bis nun zu nicht erfolgt

ist, so wurde, um der Sache den Grund zu sehen, eine Untersuchungs Kommission ausgesendet, und in Folge ihrer
Erhebungen einige Mitglieder des benannten romnischen
Ausschusses durch Gubernial Beschluss in Anklagestand
versetzt. Allein das knigliche Gubernium war bis jetzt
nicht im Stande, die Auflsung dieses Ausschusses zu bewirken, indem derselbe in neuerer Zeit durch das General
Commando untersttzt wird. Die traurigen Folgen der Wirksamkeit dieses Ausschusses fhlt das Land, und er war es,
der zuerst die Bande des Gehorsames gegen die gesetzliche
Obrigkeit zerriss, und dem unwissenden Volke die Ideen
beibrachte, dass es sich von nun an nur an die Befehle zu
halten habe, die von Blasendorf ausgehen. Auch die Folgen
der durch ihn verbreiteten communistische Tendenzen zeigten sich bald an mehreren Orten, woselbst man den Grundherrn die reinen Allodial Grnde wegnahm und ihre Saaten
verwstete. Insbesondere geht aus der, ber den Aufstand
in Ikland abgefhrten Untersuchung die gefhrliche Absicht
der romnischen Aufwiegler hervor : sich von der Gesammtmonarchie, von dem Durchlauchtigsten Herrscherhause los-

zureisen und mit der Walachei zu vereinigen. Durch das


Auftreten des Militrs in Klausenburg und andern Orten,
durch Untersuchungen mit Militrassistenz und das Einzichen einiger Ruhestrer ist es endlich gelungen, die Ordnung

im Lande so weit herzustellen, dass der Ungehorsam von


Seite der Romnen nicht mehr versucht wurde und nun
der vlligen Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung, mit
Zuversicht entgegensehen konnte. Allein diese Hoffnung
vereitelte der Monat September. Der Oberst Leutnant Urban
des 2. Walachen Grnz Regimentes hat gegen Wissen und
Zustimmung des Guberniums die aus jeder Ortschaft nach
Naszod1) herbeigestrmten Romnen zu seiner Fahne schwren
1) Nsud.

www.digibuc.ro

lassen, ihnen Weisungen, die dem Gubernium unbekannt


sind gegeben, und ihnen die Meinung beigebracht, dass sie
von nun an nicht von der Zivil
sondern von der Militr
Behrde abhngen und nur dieser zu gehorchen haben. Hingegen hat das knigliche Gubernium und der vom ungarischen
Ministerium ausgesandte knigliche Kommissr, Baron Vay,
wiederholte Vorstellungen gemacht, denen aber der Kommandirende General kein Gehr schenkte ; und es schien vielmehr,
dass er den Oberstleutnant in seinem Vorhaben untersttzte.
Andererseits hat der Hermannstdter Ausschuss das Volk
abermals nach Blasendorf einberufen, und die Versammlung

dauerte nun, troz des Gubernialverbotes, fast ununterbrochen fort. Da die Sache immer bedenklicher wurde, liess
der knigliche Kommissr einvernehmlich mit dem Gubernial Prsidium einige Volks Aufwiegler verhaften und andere
in Anklagestand versetzen ; und eben so wurden auch zwei
Mitglieder des Hermannstdter Ausschusses verhaftet, bald

darauf aber fals das Volk zu Blasendorf dem, daselbst erschienen knigliche Kommissr versprach, sich rhig verhalten zu wollen in der Hoffnung des Zuhaltens des Versprechns

gegen Brgschaft freigelassen. Dieses Versprechen wurde


jedoch nicht zugehalten, im Gegentheil hat man zu Blasendorf und Naszod die Volksbewaffnung beschlossen und sie
auch sogleich ausgefhrt. Den Beamten kndigte man den
Gehorsam auf, das romnische Volk theilte das ganze Land
in Praefecturen ein und ernannte zu Blasendorf, aus seiner
Mitte die Praefecten, Tribunen und Decurionen. Das kaiserliche Gubernium unterliess nicht die diesfalls aus den Komitaten eingesendeten Klagen, dem General Commando mitzutheilen und um die nthige Militr Assistenz zu bitten.
Die Antwort bestand darin : Dass das Militr im Sachsenlande concentrirt und das ganze Land in Belagerungszustand
versetzt wurde. Alle weiteren Vorstellungen des Guberniums
blieben unbeachtet. Da das Volk sah, dass das Militr es zu
bndigen nicht willens sei, und sich vielmehr aus den ungarische Juristdikzionen zurckzog, hat es durch eine unsichtbare Hand geleitet, alle erdenklichen Ausschweifungen und
9

www.digibuc.ro

Gewalthtigkeiten versucht und auch wirklich begangen.


Als die wehrlosen friedlichen Brger dieses und die hereinbrechende Gefahr gewahr wurden, fingen sie an, das kaiserliche Gubernium und den kaiserliche Kommisr zu beschuldigen, dass beide mit dem Militr einverstanden, das Land
absichtlich in die Gefahr strzen wollen. Und dies rief die
nachgefolgte Zgellosigkeit hervor, weil das kaiserliche Gu-

bernium, jeder Machtbar, nicht mehr im Stande war, die


Ruhestrer im Zaume zu halten. Die Folge hievon war, dass
der kaiserliche Kommissr behufs der Bndigung der romnischen Ruberhorden die mobile Nazional Garde zu verwenden anfing, und Hi lfe aus Ungarn ansprechen musste ; dass

einige eingebrachte Aufrhrer stand rechtlich behandelt,


und gerichtet, und dass eine Escadron der in Klausenburg
garnisonirenden leichten Kavallerie ohne Wissen und Willen

des Guberniums entwaffnet wurde. Und hier mssen wir


Eurer Majestt anzeigen, dass nachdem man die mobile
Nazional Garde zur Bndigung des aufgehezten romnischen Volkes mit gutem Erfolge zu verwenden anfing, das
General Commando, die alles verwiistenden Romnen Horden

durch Eintheilung des Militrs untersttzte, ohne dem knigliche Gubernium auch nur die geringst Mittheilung darber
gemacht zu haben, was insbesondere den knigliche Commis-

sre nthigte, die Hilfe aus Ungarn anzusprechen.


Whrend die Sachen sich so gestalteten, erschien im
Monate Oktober eine Proklamazion des Ladislaus Berzenczei,

worin er das gesammte Szekler Volk zu einer allgemeinen


Vesammlung in Agyagfalva, zu dem Ende einberief, um dort
ber eine provisorische Szekler Regierung ein Szekler Lager
und die Wiedererlangung der alten Szekler Freiheiten zu
berathen. Da das knigliche Gubernium die Tendenz und die
Art der Abhaltung dieser Versammlung fr usserst gefhrlich hielt, so beschloss es, dieselbe zu verbieten, leider aber

die freiwilligen Nazional Garden das Ablaufen der hierauf


bezglichen Gubernial-Verordnung zu verhindern gewusst.
Der Gubernial Prsident, als er sich in der Absicht den Berzenczei zur Zurcknahme jener Proklamazion nach Maros10

www.digibuc.ro

Vasarhely verfgte, fand die Gemther durch die bereits


verbreitete Aufforderung so aufgeregt, dass es nicht mehr
mglich war, die Abhaltung der Versammlung zu verhindern,
er bot *daher alles auf, um dieselbe wenigstens innerhalb der
gesetzlichen Schranken zu halten. In dieser Absicht bernahm
er selbst den Vorsitz und gestattete die Abhaltuilg der Ver-

sammlung unter der Bedingung, dass dabei die Erneurung


der Treue und Anhglichkeit zu Euerer Majestt, die Auf-

rechterhaltung der ffentlichen Ruhe und Ordnung, das


freundschaftliche Benehmen gegenber den anderen Nazionen,

und die Abstellung allflliger Beschwerden zur Berathung


komme, dabei jedoch jede Art Bewaffnung und Zusammenrot
tung vermindern werden wollen. Die Versammlung wurde am

16 Oktober erffnet, und obschon die Szekler dabei bewaffnet, und haufenweise erschienen, ging die Berathung
ruhig vor sich.

Als sich aber am zweiten Tage die Nachricht

verbreitete, dass die Romnen zu plndern, zu rauben und


zu morden anfangen, und die Kommunikazion gnzlich sperren,

da hat die Versammlung sich nicht mehr halten lassen, und


hat auf ihrem Wege dieselben Gruel verbt, die die Romnen frher verbten, bis sie dann vor dem ausgezogenen
Militr dass, bei Maros Vasarhely innegehabte Lager verliess
und sich in ihre Heimat =ruckzog. Was dann spter unter

den Szeklern vorfiel, ist dem Gubernium bei der gnzlich unterbrochenen Kommunikazion durchaus nicht bekannt.
Whrend dieser Wirren erliess der Komandriende General
Baron Puchner unter dem 18. October eine Proklamazion,
worin er mit Berufung auf ein Allerhchste Handschreiben vom
3. October und der Erklrung, die Zgel der Regierung ergriffen

zu haben, alle Zivil- Militr- und geistliche Behrden zum


Gehorsam aufforderte. Hierauf erffnette das knigliche Gubernium ihm (und allen Gerichtsbarkeiten) unter dem. 18. October dass es in so lange, bis es hierber nicht einen bestimmten
Allerhchste Befel bekommt, die Regierung aus seiner Hand

nicht lassen knne, dass zu einem solchen Auftreten weder


das Gubernium noch die Gerichtsbarkeiten einen Anlass

II

www.digibuc.ro

gegeben haben, und dass auch die Grnde nicht so, wie man
sie anfiihrte, gestaltet seien ; es mge ihm gefllig sein, in
gehriger Wrdigung der wiederholten Ansuchen des .Guberni-

ums, diesem zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung


die Hand zu bieten. Das faktische Ansichreissen der ffen-

tlichen Verwaltung durch die Militr Authoritt, hat das


Gubernium in diese vulcanische Lage versetzt ; noch grssere Wirren und Unordnungen entstanden, als mehrere schsische Gerichsbarkeiten das General Kommando, die brigen aber das Gubernium fr die Landes-Regierung hielten,

und nur ihr gehorchen wollten. Das Schreklichste aber


war der sich allsogleich kund gebende Aufstand des romnischen Volkes. Nicht nur Stuhls-Beamte, sondern auch Grundbesitzer und andere, der Politik ganz fremde Privat Personen
wurden ohne Unterschied nach Naszod und Balasfalva (Blasendorf) in das Gefngniss geschleppt, viele Familien grausam
ermordet, die Stadt Karlsburg im Beisein des Militrs niedergebrannt, der Haupt Ort des siebenbrgischen Bergbaues,
Zalathna vernichtet, die Kameral Gebude geplndert, fast
alle Kameral Beamten erschlagen und dem Aerar ein unermesslicher Schaden verursacht. Alle Bande des gesellschaftlichen Lebens sind gelst, und viele Tausende haben, ihrer
Habe beraubt, die gewohnte Heimat verlassen, um als Bettler wenigstens ihr Leben in der Fremde zu sichern. Die
ffentliche Administrazion hat vllig aufgehrt, die Gewerbe,

Handwerke und der Handel sind gnzlich ins Stocken gerathen, und die Lebens- und Eigenthums Sicherheit ist
nicht vorhanden".
In mitten dieser schauderhaften Ereignisse des Bargerkrieges zog ein Theil des regulren Militrs gegen Klausenburg und hat, nach zweimaligen Eingreifen Kmpfe mit
Nazional Garden und ungarlndischen Freiwilligen, 'am 16.
November die Stadt zur Uebergabe aufgefordert, welche
auch den folgenden Tag unter den angeschlossenem Bedingungen erfolgte. Gleich nach Besetzung der Stadt durch
das Militr sind auf Anordnung des Commandirende Generalen

mehrere geistliche und weltliche Patrioten eingezogen, nach


12

www.digibuc.ro

Hermannstadt gefhrt, und

ungeachtet der Vorstellung


des knigliche Guberniums, dass dieselben, wenn sie noch
so strflich sind, dem gesetzlichen Richter nicht entzogen
werden drfen noch immer nicht freigelassen worden. Mehreren durch das k. k. Militr bezetzten ungarischen Stdten hat
der Kommandirende General schwere und unerschwingliche
Kriegs-Kontribuzionen auferlegt, was in einem friedfertigen,

Eurer Majestt treu ergebenen und dem Gubernium gehorchenden Lande, keinen Sinn hat. Der Fogaraser Bischof
Lemny wurde von seinem Amte suspendirt und statt seiner
jener Simon Krajnik als Stellvertreter eingesetzt, denn man,
weil er ein Aufwiegler war, im Jahre 1845 von dem Amte eines

Blasendorfer Propsten entsetzen musste. Endlich wurde das


knigliche Gubernium am 20. November durch den GeneralMaj or Wardener im Namen des Kommandirenden Generalen
aufgefordert, seinen unbedingten Gehorsam gegen Freiherrn

von Puchner, als Bevollmchtigten Euerer Majestt in


Wort und Schrift auszudrcken. Hierauf erwiederte das
knigliche Gubernium noch am nmlichen Tage : dass es
nicht den geringsten Anstand nehme, hiemit schriftlich
und mit der grssten Freimthigkeit zu erklren, dass dasselbe wie bisher, so auch fortan sich mit den lautersten und
heiligsten Gefhlen der Unteiwrfigkeit und Verehrung fr
Eure Majestt, und mit dem bereitwilligsten Gehorsam gegen
die Allerhchste Befehle immerdar betragen werde. Was brigens die verlangte Erklrung eines unbedingten Gehorsames

gegen den Bevollmchtigten Eurer Majestt anbelangt, erklrte das Gubernium : dass obschon es ber die Ernennung des kaiserlichen Bevollmchtigten bisher immer dureh
Allerhchste Rescripte verstndigt wurde, ber die jetzige

Ernennung des Komandirende Generalen zum Bevollmchtigten aber dem knigliche Gubernium noch kein Allerhchste
Befehl zugekommen ist, andererseits aber in dem Allerhochste
Rescripte vom 3. October 1848 deutlich verordnet wird, dass
die laufenden Gegenstnde der Zivilverwaltung durch die
betreffenden Beamten nach dem Gesetze gefhrt werden sollen
es demnach in der Hoffnung, dass der Gehorsam blos in den
13

www.digibuc.ro

Schranken des Gesetzes verlangt und verstanden wird, mit


Rcksicht auf den bedauerungswrdigen jetzigen Zustande
des Landes und die gebietenden Verhltnisse, seine Bereitwilligkeit zum gemeinsamen Handeln, zur Herstellung der
gesetzlichen Ruhe und Ordnung, dem Kommandirende Generalen anbiete".
Diese Erklrung befriedigte das Klausenburger Militr
Kommando nicht, die Mitglieder des knigliche Guberniums
wurden des Nachts vor dem General Major Wardener, bei welchem aber ein Kriegsrath, gehalten wurde, vorgeladen, ihnen
dort Ausdrcke, die eine, im Namen Eurer Majestt die Verwaltung fhrende Krperschaft tief verlezten mussten, beigelegt,
und die Aufforderung an sie gerichtet, die dort in demselben

Augenblicke entworfene Erklrung ber den unbedingten


Gehorsam gegen den Freiherrn von Puchner allsogleich zu
unterzeichnen widrigenfalls sie als Rebellen betrachtet
werden wrden, worauf dann, um der Sache einen grsseren

Nachdruck zu geben, eine Kompagnie Soldaten vor dem


Hause aufgestellt wurde. Wir haben, um die Benennung
Rebellen," um jeden Preis von uns abzuwenden, die uns
vorgelegte Erklrung unterzeichnet. Auch knnen wir es
nicht verschweigen, dass diese unwrdige Behandlung nicht

nur unsere Person, sondern auch unsere Stellung um so


schmerzlicher berhren musste, als wir spter aus dem Allerhchste Handschreiben vom 14. November deutlich entnommen haben, dass unser Benehmen im Einklange war mit den
dort ausgedrckten Allerhchste Befehlen".
Dieses Allerhchste Handschreiben erhielten wir erst jetzt
und sumten nicht, um die ausgesprochene Allerhchste
Willensmeinung mit der grssten Bereitwilligkeit und Schnelligkeit zu vollziehen, uns diesfalls mit dem Kommandirende
Generalen in das Einvernehmen zu setzen. Allein dieser hat
zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung im Lande, und
Beseitigung der Plnderungs- und Mordsucht, die hilfreiche Hand bis jetzt nicht nur nicht geboten, sondern lsst

berdies mehrere Gerichtsbarkeiten durch von ihm eingesezte Beamte verwalten, ohne dem knigliche Gubernium
14

www.digibuc.ro

hievon auch nur die geringste Mittheilung gemacht zu haben.


Hiedurch ist das Gubernium, trotz seiner unbegrnzten
Bereitwilligkeit, in die Unmglichkeit versetzt, die Allerhchste
Befehle zu vollziehen. Um insbesondere die Verantwortlich-

keit der schleunigen Absendung eines Kommissrs zur


Beschwichtigung der Szelder, von uns abzuwenden, haben
ohne auf eine Antwort des General Kommandos noch
wir,
lnger zu warten den Provinzial Kanzler Grafen Ladislaus Lazar mit dem Auftrage dahin entsendet, dass er den
Weg ber Hermannstadt, nehme, dort vorlufig mit dem
Kommandirende Generalen Rcksprache pflege, die Szekler
fr den Fall, als sie zum Gehorsam zurckkehren, der Allerh-

chste Gnade Eurer Majestt versichern, und auf jede Weise


fr die geseztliche Ruhe und

Ordnung

zu gewinnen

trachte".
Das knigliche Gubernium ist so weit davon entfernt, sich
der Ruhestrer und Schuldigen anzunehmen, dass es vielmehr

deren Bestrafung wnscht. Dass es jedoch nothwendig gewesen ware, das Land in Belagerungszustand zu versetzen,
oder, dass hier der Ungehorsam und die Untreue gegen Eure
Majestt, worauf mehrere Zuschriften des Kommandirende

Generalen hindeuten, bestanden hatten, dies kann es nie


zugeben und dies wird auch die strengste Untersuchung,
welcher sich das knigliche Gubernium und seine Anordnungen, wenn Eure Majestt es so befehlen sollten, jedesmal
bereitwillig unterziehen, will niemals erhrten".

Wir bitten Eure Majestt in tiefster Unterwrfigkeit


um die Allerhchste Anordnung : dass der Belagerungszustand
und die Militr-Administration aufgehoben, vor allem das aufgewiegelte Romnen Volk beruhigt, die Aufwiegler be-

strait, die beiden Haupterfordernisse eines Staatsbestandes


die Sicherheit der Person und des Eigenthums, aufrecht erhalten, das geraubte Gut zurckgestellt, die schuldlosen
Gemeinden von der ihnen auferlegten, bei dem Elende des
Landes nicht mehr erschwingenden Kriegs-Kontribuzionen
befreit, und zum Behufe der zweckmssigen Durchfhrung
dieser Massregeln ein, sowohl das Allerhchste Vertrauen Eurer
IS

www.digibuc.ro

Majestt, als auch die Achtung und das Zutrauen des Landes
geniessender Mann, als Eurer Majestt Bevollmchtigter
anher gesendet werde."

qt.

Spitko"

VII.
Raportul guvernulni din Ardeal prin care aratfi trimiterea lui
Emerich Miko, din partea guvernului din Transilvania,
pentru ca s eearfi msurile neeesare pentru vindecarea
rnilor acestei provincii 1).
Bericht des siebenbrgischen Guberniums ddo. 12. Dezember 1848 ZI. 12137.

Mit der Anzeige, dass es bei dem gefahrvollen und beklagenswerthen Zustande des Landes fr nothwendig, und fr
seine heilige Pflicht erachtet habe, behufs der schleunigen
Abhilfe fr das am Rande des Verderbens befindliche Land,
an Euere Majestt einen Abgeordneten in der Person seines
Prsidenten Graf Emerich Miko mit der Allerunterthnigste
Bitte zu entsenden :
Euere Majestt mchten ihn und die, den Stand der Dinge
aufklrende Allerhchste Vorstellung vom 9. Dezember 1848
Zl. 12112 Allerhchste genehmigung aufzunehmen, die Al lerhchste Befehle bezglich der Heilung der blutenden Wunden

des Landes bald mglichst zu ertheilen, und die Allergetreuesten Unterthanen zu trsten geruhen.
Obschon es dem Gubernium wohl bekannt ist, dass Graf
Miko eine solche Sendung nur nach vorlufig eingeholter
Allerhchste Bewilligung htte unternehmen sollen, so hofft
es doch, dass Euere Majestt die Gefhrichkeit und Dringlichkeit der Sache huldvollst bercksichtigen, das diesfllige
Versumnis nachsehen, und den genannten Prsidenten Allerhchste genehmigung aufnehmen werden.
411.
(ss) Spitko
1) 496 M. I. aus. 1849.

16

www.digibuc.ro

VIII.
Raportul agentului Spitco prin care aratA situalia politicA din
Transilvania cu ocazia abdicArei impAratului Ferdinand

I-iu si venirea la domnie a lui Franz Iosef I, arAtAnd


supunerea deplinA a guvernului regal din Transilvania i dorinta acestuia de a se pune capAt rAsboiului
civil 1).
Berkht des k. Siebenbrgischen Gubernium dd. 14. Dezember 1848 Zl. 12148

Mit der Anzeige, von kommandirende Generalen von Puchner


unterm 12. Dezember 1848 die Allerhchste Willensmeinung
vernommen zu haben, einerseits ber die Abdankung Seiner

Majestt des Kaisers Ferdinand I. andererseits ber die


in Gemssheit der pragmatischen Sanktion erfolgte Thronbesteigung Euerer Majestt.
Das siebenbiirgische Gubernium hlt es fr seine Pflicht,
dieses grosse Ereigniss alsogleich allen Civilbeamten und

Gerichtsbarkeiten bekannt zu geben, und bringt Euerer


Majestt seine Huldigung und die Wnsche fr das glckliche
und lange Regieren mit der ehrfurchtsvollen Bitte dar, Eure
Majestt mchten das Schicksal Siebenbrgens Allerhchste
genehmigung zu beherzigen, die verwickelten Verhltnisse zu
entwirren, dem wthenden Brgerkriege ein Ende zu machen,
und hiedurch den, in Folge des Raubens und Plndern bis an

den Rand des Elendes und der Verzweiflung gebrachten


Landesbewohner, den treuen Unterthanen Euerer Majestt
eine Hinderung so bald als mglich zu verschaffen zu
geruhen.

(ss) Spitko

1/4.

1) 496 M. I. aus 1849.


17

www.digibuc.ro

IX.

Raportul guvernului din Transilvania prin care arat imposibilitatea Impiirtirei manifestului imperial, ce a lost
tradus in toate limbele popoarelor conlocuitoare, din
eauza neaseultfirei organelor administrative 1).
Auszug ous dem Berlehte des knigliche siebenbilrgischen Guberniume
vom 21 Dezember 1848 Z1. 12.209.

Mittels des Allerhchste Handschreibens vom 14. November


1848 sind die Manifeste an die Vlker der ungarischen Krone
dem siebenbrgischen Gubernium mit dem Auftrage zugesendet worden, dass es bei sonstiger schwerer Verantwortung
die ffentliche Verwaltung fortfhre, die erwhnten Mani-

feste ohne Verzug in allen Landessprachen verffentliche,

und die Administrazion in den Komitaten, Sthlen und


Distrikten auch fernerhin durch die Ober - und UnterBehrden besorgen lasse. Das Gubernium veranlasste sogleich die Indrucklegung jener Manifeste in ungarischer,
deutscher und romnischer Sprache, und befahl den Jurisdikzionen, sie zu verffentlichen und dem Volke verstndig
zu machen. Ferner wurde diesen Jurisdikzionen zur Pflicht
gemacht, sich durch Verwendung der Ober-und Unterbeamten der ffentlichen Verwaltung eifrigst anzunehmen,
damit der gesetzliche Zustand sobald als mglich hergestellt
werde. Weil indess vorauszusehen war, dass die Gubernial
Verordnungen insolange keinen erwnschten Erfolg haben
werden, bis nicht die Jurisdiktions-Beamten in ihren Wirkungskreis eingesetzt, ihnen die Unverletzlichkeit ihrer Person

zugesichert und sie in ihren mtlichen Verrichtungen durch


das Militr krftig untersttzt wrden ; ersuchte das Gubernium den kommandirende Generalen um die Anordnung,
den Komitats-Beamten von Seite des Militrs die Zusicherung
ertheilen zu lassen, dass sie ungehindert nach ihren Amtsorten

zurckkehren und ihre Amtswirksamkeit ausben knnen,


1) 458 Minist. Innern 1849.
18

www.digibuc.ro

und sie dabei ber ihr Ansuchen eine angemessene Hilfe


erhalten werden.
Das Gubernium musste indessen aus einer Anzeige des
Kolo'ser Komitats mit Bedauern wahrnehmen, dass er die
an ihn ergangenen Gubernial Befehle hauptschlich deshalb
nicht vollziehen knne, weil die Bezirks-Beamten, die sich

der Gewaltttigkeit von Seite der bewaffneten Romnen


und des unsicheren Verkehres wegen flchten mussten,
nicht zurckkehren wollen ; weil ferner die durch das Romnen-Comit ernannten Prfekten sich sogar in die ffentliche
Verwaltung mengen und khn genug sind, die Anordnungen
der Bezirks-Beamten selbst mit Anordnung von Gewalt zu
vereiteln.

Auch hat das Postamt zu Valaszut angezeigt, dass sich


daselbst eine Menge Verordnungen des Guberniums an den
Doboka'er Komitat befinden, weil kein Komitats-Beamter
dort sei, der sie erffnen und vollziehen wrde.
Aus einem Berichte des Unter Albenser Komitats musste
das Gubernium entnehmen, dass die dort noch anwesenden
zwei Beamten, um die erwhnten Manifeste in Zirkulazion
setzen zu knnen, sich diesfalls um einen Beistand an den
durch das Romnen Comit ernannten Prfekten gewendet

haben, dieser jedoch erwiederte, dass er einem GeneralC ommando Befehle iufolge, nichts, was vom Gubernium komme

bernehmen und publizieren lassen drfe.


Das sich brigens das Romnen Comit sogar Ether die
berufene Verwaltungsbehrde erhebe, geht aus einem Gesuche

der Professoren am Nagy-Enyed'er reformierten Kollegium


hervor, worin es heisst, dass das Professorat behufs der Einhaltung der weiteren Verwiistung der Gter dieses Kollegiums durch die Romnen, sich an den Enyeder Magistrat
gewendet, von diesem aber den Bescheid erhalten haben,
dass nach der Aeusserung des, in der Sitzung zugegen gewesenn Prfekten, die Frchte des Kollegiums zur Entschdigung der abgebrannten Romnen werden verwendet werden,
der Magistrat also sich in die Verhandlung der vorgebrachten Klage nicht einlassen knne.
19

www.digibuc.ro

Von diesen Daten hat man dem Kommandriende Generalen mit dem Beifgen Kenntniss gegeben, das Gubernium
knne bei dem Bestande des, auch dem General-Commando
zugekommenen Allerhchste Befehles vom 14. Novembre 1848

unmglich vorausetzen, der genannte General Prfekt habe


vom General-Commando die Weisung erhalten, den Vollzug
der vom Gubernitun ausgehenden Anordnungen geradezu
zu verhindern. Sollte dieser Fall gleichwohl eingetreten
seyn, so ersuche das Gubernium den Kommandirende Generalen zu erwgen : wie es dem Gubernium mglich sei,
die ihm von dem Monarchen zur Pflicht gemachte LandesVerwaltung fortzufhren, wenn die bestandenen Komitatsbeamten nicht in ihren frheren Wirkungskreis eingesezt
werden, und wenn ganz unbekannte Individuen sich erlauben drfen, die Vollziehung der Gubernial Befehle zu hintertreiben ? wie es ferner mglich sei, die gesetzliche Ordnung
wieder herzustellen, wenn einerseits der Monarch das Guber-

nium der Fortftihrung der Landesverwaltung beauftragt,


andererseits aber in den Jurisdikzionen, diesen Wirkungskreis solche Individuen usurpiren, die nach dem Sinne der
Gesetze nicht dazu berufen sind 1 In Erwgung dieser Motive
und der wiederholt dargestellten Verhltnisse mge er im
Sinne j enes Allerhchste Handschreibens dem Gubernium in Besorgung der Landesverwaltung hilfreiche Hand bieten,

vor allem den Komitats-Beamten die Zusicherung bezglich


ihrer ungehinderten Rtickkehr ertheilen, sie in ihren mtlichen

Funkzionen, durch das Militr untersttzen lassen, und


jede Einmischung unberufener Individuen in die ffentliche Verwaltung untersagen ; in dem das Gubernium sonst
nicht im Stande ware, den oben erwhnten Allerhchste Befehl

zu vollziehen, und jede Verantwortung in dieser Beziehung


von sich ablehnen msste.
In dem das Gubernium sich auf seine A llerhchste unterthnigste Vorstellung vom 9, Dezember 1848 Zl. 12.112 bezieht und

die dort gestellten Bitten wiederholt, erlaubt sich dasselbe,


die weitere Allerhchste uterthnigste Bitte, Seine Mjestat
mgen geruhen, den Vollzug alles dessen, worber sich das
20

www.digibuc.ro

Gubernium dem Vorangelassenen zufolge an den Komandi-

rende Generalen gewendet hat, auch mittels einer unmittelbar an das General-Comamndo zu erlassenden Allerhchste
Befehles Allerhchste genehmigung anzuordnen.
(ss) Spitko
1/4.
X.
Proeesul-Verbal al edintei 011161 de partidul national-romfinese
la 20/16 Deeembrie 1040, privitor la atitudinea Romfinilor

i la alegerea delegatiunei romfineti.


Protokoll der am 28/16 Dezember 1848 zu Hermannstadt abgehaltenen
romanischen National-Versammlung.

Die etwa 250 Mitglieder starke, aus Erzpriestern, Geistlichen, Vornehmen und intelligenten Welt lichen der Nation
bestehende Versammlung wurde Morgens um 91/2 durch
den unterzeichneten Vorsitzer Bischof Andreas Schaguna

mit einer den obschwebenden schwierigen Verhltnissen


angemessenen Anrede, in Gegenwart der Herrn Militr Commissaire Seiner Excellenz des Herrn Feldmarschalleutnants

von Pfersmann, Kriegs Secretairs von Glanz und Obrist


Leutenants Auditors von Klima erffnet. Im Verlaufe dieser
Anrede wurde auch die Anordnung Seinere Excelenz des Komandirende Herren Generals Anton Freiherr von Puchner vom
9. Dezember 1848 Zahl 4866 sowohl in Urschrift, als auch
im Romnischen bersetzt verlesen ; Hierauf setzte der Vorsitzer seine Anrede fort, detaillirte in derselben die gegenwrtige Lage unseres Vaterlandes mit lebhaften Farben, markierte mit scharfen Zgen den wahren und falschen Patriotismus des Feindes mit dem wir kmpfen, und berhrte die
ergriffenen Massregeln um den Krieg mit der mglichst grssten Humanitt zu fhren.
Endlich nachdem er der Versammlung dringend anempfoh-

len hatte, ber die zur Herstellung des Landfriedens und


Hintanhaltung der Gruelscenen fhrenden Mittel und Wege
der Wichtigkeit des Gegenstandes gemss sich ernstlich zu
21

www.digibuc.ro

berathen, brachte derselbe zur Kenntniss der Versammlung


die Abdankung des Kaisers Ferdinand und die Thronbesteigung seines Neffen des Erzherzogs Franz Josef L, welch'
letzere Nachricht die ganze Versammlung mit einem lebhaften
dreifachen vivat Rufe und Lebehoch entgegennahm.

Diesemnach forderte der Prsident die Mitglieder der


Versammlung auf, ihre Ansichten betreff des vorliegenden
Gegenstandes frei und umumwunden auszusprechen.

Hierauf trug ein Mitglied darauf an, man solle die zur
Erzielung des Friedens und zur Verhinderung der Ungesetzlichkeiten und Excesse zu ergreifenden Massnahmen
unterscheiden in momentane die sogleich ins Leben zu rufen

und zu realisiren wren, in solche, durch welche das gute


Einvernehmen und die Beruhigung der Gemther fr die
Zukunft dauernd erreicht werden knnte.

Ein anderes Mitglied wnschte das romnische Pacifications Comit aufzufordern, die Versammlung von allen
den zur Erreichung des obschwebenden Zweckes bisher seinerseits getroffenen Verfgungen in Kenntniss zu setzen,
damit man wisse, wo anzufangen.
Ein Comit Mitglied gab hierauf eine documentirete Rechen-

schaft ber alle Schritte, die das Comit im Verlaufe von


21/2 Monate in seinem ihm vorgezeichneten Wirkungskreise
vornahm, die die Versammlung auch fr gut fand, und erkannte die unsglichen Schwirigkeiten, mit welchen das Comit
in diesen hchst kritischen Zeitumstnden zu kmpfen hatte.
Diesemnach beantragten mehrere Redner des geistlichen und
weltlichen Standes verschiedene Mittel, die geeignet schienen
den gestrten Frieden und die Ruhe im Lande herzustellen.
Nach einer 4 stndigen ernsthaften Debatte ber die gestellten Antrge, und nach Anhrung mehrerer Klag und
Beschwerdenfhrer ber die stattgehabten Verheerungen und
Unglcksfllen in allen Theilen der Provinz votierte und beschloss die Versammlung folgende Petitionspunkte ;
1. Es sollen die Officiolate in allen Comitaten, Districten
und Sthlen nach Seelen-Anzahl der verschiedenen Nationalitten ehebaldigst restauriert, und die gewhlten Beamten
22

www.digibuc.ro

in ihren Aemtern bestttigt werden diess ist eine Massregel


durch welche die Anarchie von der Wurzel ausgerottet und
beseitigt werden kann, da es Tathsache ist, dass wenn das Volk
mit Beamten denen es volles Vertrauen schenkt, versehen ist,
dasselbe sich gern und willig allen Befehlen und administrativen Vorschriften solcher Beamten unterzieht wohingegen auch die Regierung in Fllen der nicht genauen Be-

achtung ihrer Anordnungen, derlei Beamten ohneweiters


zur strengen Verantwortung verhalten kann, kurz, die Anstellung solcher Beamten, denen das Volk sich gerne anvertraut,

ist conditio sine qua non der Ruhe und des Friedens.
2. Sollen Untersuchungs-Commissionen im Sinne der Blasendorfer auch von Seiner Majestt mit Allerhchster Resolution ddo. Inspruk am 23. Juni 1848 diesbezglich bestttigten Petition ernannt werden deren Obliegenheit es

wre, alle die zwischen den gewesenen Unterthanen und


ihren vormaligen Grundherren obwaltenden Streitigkeiten,
dann zwischen Gemeinden und Nationen zu erheben, und
nach Tunlichkeit zu schlichten und beizulegen
die Unvermeidlichkeit einer solchen Commission haben auch die Aristokraten selbst in ihrem Landtag anerkannt.
Eine Anzahl von Colonial-Grnden wurde besonders seit
dem Jahre 1819 herwrts von den frgewesenen Unterthanen
occupirt und den Aolldiaturen einverleibt, eben so wurden
auch Waldungen, Heuwiesen, Mhlen und andere liegende
Communal-Gter der Gemeinden in allen Theilen der Provinz
durch die Bevorrechteten occupirt ; diess alles biethet so

viel Stoff und Anlass zu den verschieden artigsten Forderungs- Zwistigkeiten, welche das Volk unendlich beunruhigen,
daher selbes deren Erhebung und Schlichtung mit der grssten Ungeduld erwartet.
3. Es ist dringend erforderlich die Aussendung auch
anderer Commissionen, deren Aufgabe es wre, alle die durch
den Feind angerichteten Schden und Verwstungen welche
durch Einscherung und Ausplnderung der Ortschaften zu
gefgt wurden, zu erheben, und die thunlichtse Schadloshaltung der Beschdigten theils aus versammelten milden Gaben,
23

www.digibuc.ro

theils auch aus den Kriegssteuern der gedemthigten aufriihrerischen Stdte, und den occupirten Gtern der Rebellen

mit mglichster Beschleunigung zu ermitteln durch die


Verzgerung der dies flligen Entschdigung und Utersttzung der Verunglckten wrde eine Anzahl von Gemeinden
und viele Tausende Familien der augenscheinlichsten Gefahr
des Hungertodes und der totalen Vernichtung ausgesezt

sein, wodurch dem Staate in der Zukunft ein unberechenbarer Schaden erwachsen wird.
4. Es soll eine gut armirte mobile Garde von etwa 15,000
Mann errichtet, diese eingebt und gut disciplinirt werden,

weil eine dauerhafter Friede nicht anders gehofft werden


kann, als wenn der Feind vllig unterjocht wird, dies kann
aber ohne entsprechende Bewaffnung nicht bewirkt werden
ohne Waffen knnen auch die Heiden nicht bray sein.
5. Es solen auch etwa 50 Tausend Stck Schiessgewehre
auf Rechnung und der Credit der romnischen Nation beigeschafft werden.
6. Es sollen die Schulen erffnet, und auch fr die juridichen Studien Kathedern zu Blasendorf und Hermannstadt
provisorisch aufgestellt werden, bis nemlich die von Seiner

Majetst gebetene Universitt ins Leben gerufen wird.


Es ist Bedrfniss dass die studirende Jugend so viel mglich an einem Orte und ntzlich beschftigt werde. Die ro-

mnische Jugend kann in den jetzigen Verhltnissen die


juridischen Studien nicht mehr in jenen Anstalten anhren,
welche dieseble bisher besuchte, theils, weil selbe geschlossen
sind, theils, aber und vorzglich darum, weil es nicht rthlich

wre, dass die rornnische Jugend mit der dermal in den


rebellischen Feldlagern sich befindenden ungarischen, in
Berhrung komme.
7. Den an Brennholz Nothleidenden Gemeinden sollten
Waldungen zur Holzung sowohl von Privaten, als auch dem
k. Fiscus in den Domnen angewiesen werden, damit die aus
den abgebrannten Ortschaften hinterbliebenen Familien,
wie auch jene, deren Manner als Landstrmler in Kriegslagern
sich befinden, und mitunter Monate lang von Hause abwesend
24

www.digibuc.ro

sind, durch die strenge Klte nicht zu Grunde gerichtet


werden, die zur Holzung angewiesen werdenden Waldungen
sollen abgeschtzt, und die fr technische Zwecke geeigneten
Bume verschont werden.

8, Die zwischen den Alpenbewohnern der Topanfalver


Herrschaft und dem k. Fiscus betreff der Waldungen obwaltende Differenz wird der hohen Bercksichtigung dringend
empfohlen.

9. Indem die Versammlung auf die Beschlsse der zu


Blasendorf im Mai und September d. J. abgehaltenen Versainmlungen auch dermalen beharrte, protestirt neuerdings gegen die Union Siebenbrgens mit Ungarn als gegen
die Quelle aller Drangsale, die unser Vaterland betrafen, sie
verlangt das diess Grossfrstenthum seine Unabhngigkeit
behalte, dessen Grundgesetze aber sollen nach der neuen
sterreichischen Constitution die auch die romnische
Nation angenommen hat, umgendert werden.
10. Das Klausenbuger Gubernium, welches durch sein
perfides Benehmen sich so oft kompromottirte, soll beseitigt, Decrete und Verordnungen, die von demselben noch
erlassen wrden, sollen fr nichtig erklrt werden, weil selbe
die Wirrnisse, statt solche zu dmpfen, noch mehr aufregen
die Versammlung protestirt gegen alle Verhandlungen des ge-

dachten Guberniums, und heisst gut das Einschreiten des


romnischen National-Comit, welche diess bezglich im
Wege des Hohen k. k. General-Commandos an Allerhchst
Seiner Majestt gemacht hat ; ferner stellt sie das Verlangen

um die Errichtung einer solchen provisorischen Landes


Verwaltung unter dem Vorsitze Seiner Excellenz des Comman-

direnden Herrn Generals Anton Freiherr von Puchner - welche sich des ffentlichen Vertrauens erfreuen, und welche bis
zur definitiven Herstellung des Friedens und Regelung der
internationalen Verhaltnisse das Land regieren soll.
11. Verlangt und wnscht die Versammlung, dass Seiner
Majestt geruhen wolle, das Comit bis zu dem Zeitpunkte
wo sich die Nation wird organisiren und die internationalen
Verhltnisse in einem allgemeinen Landtage werden fest25

www.digibuc.ro

gesezt und geregelt werden knnen, fr permanent Al lergndigst zu bestttigen.


12. Es soll soblald die Umstnde es gestatten, ein aus allen
hierlndigen Notionalitten zusammengesetzter Landtag zusammen berufen werden.

13. Die Nation sich auf die gleiche Berechtigung aller


Nationen fssend, behlt sich das Recht vor, in einer Generalversammlung ein politisches Oberhaupt zu whlen, und
sich auf die, von dem constituirenden Landtage der Monarchie

festzustellenden Grundlagen zu organisiren. Whrend und


nach Feststellung dieser Punkte geschahen mehrseitige Interpellationen betreff des Verhltinsses der Romnen gegenber den Sachsen. Das Comit wurde aufgefordert, anzugeben, ob dasselbe diessbezglich etwas gethan habe.
Die Versammlung erklrte durchaus nicht zufrieden zu
sein mit der von der Universitt der schsischen Nation
gegebenen Antwort, wenn sie keine von den gemachten Verheissungen in Erfllung gegangen sieht, wenn nicht einmal
den Dorfsgemeinden gegnnt wird, ihre Notaire und Geschworenen frei zu whlen, und wenn auf dem kniglichen
Boden nicht ein einziger romnischer Beamte angestellt
wird, ja nichteinmal in den einverleibten romnischen Ortschaften des Oberalbenser und Kklr Komitats.
Es wurde ferner feierlichst protestirt gegen die allenthalben

vorkommende Benennung Sachsenboden statt kniglicher


Boden, indem die Romnen und Sachsen auf diesem Boden
laut Gesetzen gleiche Eigenthumsrechte haben. Am Ende verlauteten sich auch einige erbitterte Beschwerden ber manche
falsche Anschuldigungen und sehr empfindlichen Verdch-

tigungen, welche der Nation angedichtet werden

diese

sind :

Die Romnen wren Reactionre" Diess hiesse so viel,


als wenn die Romnen das Jobagionat mit allen denselben
anklebenden tyrannischen Consekuenzen rckbeschwren wolIten I Die Versammlung weiset diese Anschuldigung oder

auch nur Zumuthung mit gerechter Entrstung von sich


ab, und zurck, erklrt zugleich dass die romnische Nation
26

www.digibuc.ro

einen Thron, eine constitutionnelle Monarchie wnsche und


wolle, nicht aber Despotismus.

Die Romnen woliten einen unabhngigen Staat mit


Unterdrckung anderer Nationalitten." Die Versammlung
betrachtet diese Anschuldigung als von jenem Egoismus
ausgegangen, der der romnischen Nation auch fernerhin die
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung gerne absprechen wollte ;

die Ungarn wollen den Separatismus der Monarchie, die


Romnen hingegen vergiessen gerade jetzt ihr Blut fr die
Aufrechthaltung und die Integritt der sterreichischen Monarchie. Die Versanamlung ist von der Ueberzeugung durchdrungen, dass der Bestand und das Wohlsein der romnischen
Nation von der Integritt der gedachten Monarchie bedingt
sei, wesshalb selbe auch feierlichst protestirt, gegen jedwede
bswillige Verdchtigung eines der Nation flschlich angedichteten monarchischen Separatismus.

Die Romnen wren republikanisch gesinnt" Diese Zumuthung ist hinsichtlich der Romnen bereits hinlnglich
widerlegt; die Romnen haben ihre unverbrchliche Treue
und Anhnglichkeit an das sterreichische Kaiserhaus zu
allen Zeiten hinlnglich bewiesen, und beweisen auch gegenwrtig nicht nur die romnischen Regimenter, sondern auch

die romnischen Legionen, die sich fr die Integritt der


Monarchie und fr die sterreichische Dynastie mit beispielloser Hingebung aufopfern ; berdiess Reactionfir und Republikaner sind zwei grobe Widersprche, die sich gegenseitig
aufheben. Die Versammlung protestirt mit allem Nachdruck
gegen diese boshafte Verlumdung ; die romnische Nation
sehnt sich nach einer wohlverstandenen Freiheit, deren Garantie, selbe nur in einer constitutionellen Monarchie findet.
Die Romfinen wren CommuMsten" Die Versammlung
erkennt auch hierin eine lcherliche Verlumdung, die sie
mit Verachtung von sich weiset, und sich dagegen feierlichst
verwahret ; die Romnen sind grsstentheils Feldbauer und
Oekonomen, denen das Gefhl des ausschliesslichen Eigenthumsrechtes angeboren ist, mit dem Streben nach Abschaffung
des unterthanschaftlichen Feudal Systems wollten sie gerade
27

www.digibuc.ro

Garantirung des Eigenthumsrechtes bezwecken ; die


Romnen haben keinen Begriff weder von der communistischen Theorie, noch von dem Proletariat ; die Versanunlung
die

will zwar nicht in Abrede stellen, dass zeigten in diesen hchsttraurigen der Wirrnisse des Brgerkrieges auch von Seiten der
Romnen ungesetzliche Eingriffen und Excesse verbt worden

seien ; muss jedoch ohne dieselben auch nur im geringsten


entschuldigen oder gut heissen zu wollen
solche auf ihre
natrlichen Quellen, woher sie entsprangen, zurckfhren,
welche sind : einerseits die im 3. Punkte angedeuteten Forderungsstreitigkeiten und Differenzen ber das Eigenthumsrecht,
anderseits aber die von Seiten des Feindes so oft wiederholten

Provocirungen, durch die in den romnischen Gemeinden


verbten grnzenlosen Verwsstungen und Plnderungen,

die auch den Kaltbltigsten aus der Fassung gebracht


haben.

Nach diesen wurde die Versammlung tither wiederholte


Aeusserung des Wunsches, womit ihre obangefhrten Punkte
eine geneigte Aufnahme finden mgen durch den Prsidenten aufgelst.
So gegeben zu Hermannstadt aus der Sitzung der Nationalversammlung.
Andreas Sehaguna m. p. Bischof.
Prtivident der Versammlung.

Paul Dunka, m. p,

Georg Baritz, m. p.

SekretAr.

SekretAre

Johann Orbanas, m. p.
Erzpriester und SekretAr.

Archidiaconus und SekretAr,

Johann Hane m. p.

ln fidern 'version's 011omucil die 3 a Martii 1849.


Jacobus Bolloga, J. Notarlas,
V. Consisted G. R. n. n.
Trannici.

28

www.digibuc.ro

XI.
Petitiunea locuitorior romni din Banat ctre Impratul Franz

losef, prin care cer dreptul de a se Intruni i alege o


delegatie din mijlocul lor care s via la Viena
exprime jurmntul de credint i In acela timp sfi arate
doleantele lor 1).

Euere Majestt 1

Je drohender sich die Verhltnisse zwischen Volk und


Dynastie gestaltet haben, desto mehr ist es eines jeden treuen

Unterthans Pflicht ,die Treue, mit der er an seinen rechtmssigen Monarchen hngt, vor der Welt laut werden zu
lassen,

Obwohl nun das Gerusch der Waffen, welche die bisher


unbeachtet gewesene Romnische Nation zur Vertheidigung
des von der Kossuth'schen Parthei hochverrtherisch angefochtenen Kaiserhauses, ergriffen hat, ihre unerschtterliche
Anhnglichkeit an das Allerhchste Erzhaus laut genug verkndet ; obwohl die Thaten, welche in diesem Kampfe die
Romnische Nation mit Vergiessen ihre Blutes verbt, fr
ihre Treue und Anhnglichkeit deutlich zeugen, so wnsch
dennoch die Romnische Nation diese ihre Treue und Anhnglichkeit, Euerer Majestt auch mit WorteR ausdrcken

zu drfen. Sie bittet dalier unterthnigst, Eure Majestt


geruhe gndist zu bewilligen, dass diese Romnische Nation
obwohl im Allerhchsten Manifeste vom 3. Oktober v.
J, alle Volksversammlungen verboten sind, sich, wie es
anderen Nationen erlaubt worden war, versammeln und aus

ihrer Mitte eine Deputation whlen drfe, welche Eurer


Majestt die Huldigung der gesarmnten Romnischen
Nation mit der Versicherung darbringen mge, dass diese
Nation ihre, seit Jahrhunderten bewiessne, nie erschtterte
Treue gegen das Allerrhchste Erzhaus, unverbrchlich be1) 1023 M. I. aus 1849

29

www.digibuc.ro

wahren, und sowie bisher, auch ferner zu jedem Opfer bereit,


zur Vertheidigung des geliebten Kaiserhauses Gut und Blut
freudig hingeben wolle ; ferner bittet die Romnische Nation
auch noch, Eure Majestt geruhen huldreichst zu bewilligen,
dass diese Deputation bey derselben Gelegenheit, die wnsche der Romnischen Nation Eurer Majestt unterthnigst
vorlegen drfe, damit endlich die Romnen, als welche
einen grossen Theil der Bevolkerung in Ungarn und Sieben-

brgen ausmachen, der Wohlthat des bereits Allerhchst


ausgesprochenen Grundsatzes der Gleichberechtigung aller
Nationen, gleich anderen, dem Scepter Euerer Majestt
unterstehenden Vlkern, theilhaftig werden knnen.
Temesvar am 16 Muter 1849.
Mit tiefster Ehrfurcht
und Ehrerbiethung verharrend,
Eurer Majestilt.
Allerunterthlinigst getreueste

Unterthanen im Namen der Romknischen

Nation in Ungarn,
Patrieius Popeskul
Hogovaer Abt, und Administrator
der Werschetzer Dioeces
Dregits,
Basillus Strojan,
Temescher Komitats Stuhlrichter.
Erzpriester zu Zsebely

Andreay Moesony von Mien,


Comitats Assessor

Peter Moesony von Fen,


Comitats Assessor.

Lucian Moesony von Fen.


Gomitats Assessor.

An Seine Majestt den Kaiser und Knig Franz Joseph den Ersten.
Patricius Popeskul, Hogovaer Abt und Administrator der Werschetzer. Dioecese, Dregits, Erzpriester zu Zsebely, Basilius Stojan, Temescher Komitats
Stuhlrichter, und die iibrigen Innbenannten, bitten unterthnigst im Nahmen
der Romanischen Nation in Ungarn, gleichwie es anderen Nationen erlaubt
war, sich versammeln und aus ihrer Mitte eine Deputation whlen zu &idea,
welche Eurer Majestt die Huldigung der gesammten Romanischen Nation
darbringen, und bey dieser Gelegenheit zugleich auch die Wfinches dieser
Nation, unterthnigst vorlegen knnte ; woriiber man sich den Allerhchsten
Bescheid zur Zustellung an den Hofagenten Dobran, Stadt Wien, Hohe Briicke

Nr. 353 unterthnigst erbittet."

30

www.digibuc.ro

XII.
Petitia episcopului Andrei $aguna, deputatul tuturor Romnior

din Intreaga monarhie austriaci, privitoare la dorinta


Romnilor de a fi nniti inteo singuri natiune sub seeptrul

Impfiratului Franz Iosef, formnd o parte integranti a


Imperiului habsburgic 1).

Hohes osterreichisches Gesammtministeriuml


Die Petition der romnischen Nation aus der sterreichischen
Monarchie liegt bereits in den Hnden Seiner Majestt unseres

Allergndigsten und tiefverehrten Monarchen. Bald wird


sie, wenn sie nicht schon ist, einem hohem Gesammtministerum

zur Berathung vorgelegt werden.


Mit unausprechlicher Sehnsucht, aber auch mit Vertrauen
und Hoffnung erwartet die romnische Nation die Entscheidung
ber ihre, wie sie fest berzeugt ist, gerechten und zeitgemssen

wnsche. Je inniger das Schicksal der romnischen Nation


mit dieser Entscheidung zusammenhngt, um so mehr fhle
sich ihre

Bevollmchtigten

verpflichtet, die wichtigern

Punkte der Petition ausfiihrlicher zu beleuchten, und die


Grundgedanken, auf welchen sie beruht, getreu und wahr
auseinander zu legen.
Vor allen drfte der erste Punkt der Petition ; Vereinigung
aller Romnen der sterreichischen Monarchie zu einer einzigen
selbststndigen Nation unter dem Scepter Oesterreichs als inlegrierender Theil der Gesammtmonarchie" als der wiehtigste
betrachtet werden. Ein solcher ist er auch in der That ; nur
mssen wir, um Missverstndnissen vorzubeugen, erklren,
dass diese Selbststndigkeit wir nicht anders verstehen, als

in betreff der inneren Administration, und gegenber den


anderen Nationen.
Gelegen an der ussersten, sdstlichen Grnze der Monarchic
umringt von anderen Vlkerstmmen, und sogar systematisch
1) 1382. M. I. aus 1849.

31

www.digibuc.ro

unterdrckt, von denjenigen, mit denen sie zusammenwohnt,


und fr deren Wohl sie, die stiefmtterlich behandelte
das Meiste geleistet, reflektirt die romnische Nation, vorzglich seit 60 Jahren, ber ihre Lage, und ber ihre ganze
Existenz, und es ist ihr nicht schwer geworden, zu der Ueberzeugung zu kommen, dass sie in ihrer ganzen Ausdehnung
als ein Vorposten der gebildeten Vlker Europas, und als ein
nothwendiges Verbindungsmittel der abendlndischen Ci-

vilisation mit dem Morgenlande betrachtet werden 'muss.


Besonders ist der romnischen Nation der sterreichischen
Monarchie das klare Bewusstsein aufgegangen, dass sie
durch ihre Zahl, durch ihre geographische Lage, und durch
die Identitt der Abstammung, Sprache, Sitte und Religion
mit den Einwohnern der Donaufrstenthmer berufen ist,
ein starkes Glied der sterreichen Monarchie zu werden,
sowohl zur Aufrechthaltung des nothwendigen Gleichgewichtes

zwischen den verschiedenen Vlkerstmmen im Innern des


Gesammtstaates als auch zur Ausbung eines Oesterreich
unentbehrlichen Einflusses auf den ereigniss schwangeren
Osten unseres Welttheiles.
Seit Iahren nhrt die Nation diese tiefe Ueberzeugung
in ihren Busen, und bemhet sich die Bedeutenheit des romnischen Elementes im Osten der Monarchie geltend zu
machen ; aber unter dem Drucke des frheren Systems, war
es ihr nicht mglich, sich Gehr zu verschaffen. So oft warh-

haft loyale, und den Interessen ihrer Nation sowohl, als


jenen der Gesammtmonarchie aufrichtig ergebene Mnner,

ihre Stimme erhoben, ermangelten die Feinde der romnischen Nation nicht, allerlei Verdchtigungen auf sie zu
wlzen, um ihre Emancipation und ihr Emporkommen zu
verhindern. Namentlich im vorigen Sommer, als nach dem
Congresse zu Blasendorf die romnische Deputation aus
Siebenbrgen an das Hoflager Seiner Majestt Ferdinand
des Gtigen nach Innsbruck abging, beeilte sich das Gubernium von Klausenbrug darber nach Wien, und von Wien

durch die siebenbrrgische Hofkanzlei nach Innsbruck zu


berichten, und die ganze Nation mit russichen Gesinnungerk
32

www.digibuc.ro

zu verdchtigen, nun, da nach den letzten Ereignissen in


der europischen Turkey, diese so oft gegen die Romnen
bentzte Mnze nicht mehr gilt, wenden dieselben Feinden
-und auch andere - Das Blatt um, und erdichten andere
boshafte Verlumdungen nach dem bekannten : calumniare
audacter, semper aliquid heerebit.
Im Gefhle ihrer stets unwandelbaren Treue und Anhnglichkeit an das glorreiche Haus Habsburg und an die sterreichische Gesammtmonarchie, hat die Nation in ihrem

letzten, im Dezember des vorigen Jahres abgehaltenen Congresse zu Hermannsiadi alle derartigen bswilligen Einschwrzungen feierlich und mit gerechter Entrstung von sich
zurckgewiesen. Dasselbe thun heute ihre Bevollmchtigten
in ihrem Namen und getrstet berufen sie sich auf das ganze
Betragen der romnischen Nation sowohl in der Vergangenheit als auch in der jngsten Zeit.
Auch eine andere, nicht minder wichtige Rcksicht, drfte
nicht ausser Acht gelassen werden, nhmlich die Ghrung
in der europischen Turkey. auf der rechten Seite der Donau.
Die Dinge, die da im Stillen fr die nchste Zukunft vorbereitet
werden, die wir frher nur ahnten, und ber deren Anregung

und Verzweigung uns in den letzten Monaten manches


enthllt wurde, sind fr die romnische Nation an der sdstlichen Grnze der Monarchie, so wie fr die Gesammtmonarchie selbst nicht sonderlich beruhigend, und wir, die wir
in der nchsten Nhe gelegen vielfache Gelegenheit gehabt
haben, manche AufschlUsse ber das Wesen und ber die
Ausdehnung jener Ghrung uns zu verschaffen, fhlen uns
als Romnen und als treue Anhnger der Dynastie und der
Gesammtmonarchie, verpflichtet, diesen Punkt der Aufmerksamkeit eines Hohen Ministeriums dringend anzuempfehlen.

Einerseits also der Treib der Selbsterhaltung, andererseits


das Bewusstsein der besonderen Umstnde, in denen sich
das romnische Element der sterreichschen Monarchie
befindet, haben der romnischen Nation die Ueberzeugung
eingeprgt, dass s:e nur in ihrer Vereinigung zu einem einzigen,
3

33

www.digibuc.ro

und in dem oben angedeuteten Sinne selbststndigen, zugleich integrirende und unauflslichen Gliede der Gesammtmonarchie, ihr Heil zu suchen und ihre Mission fr Oesterreich
und fr sich selbst zu erfllen hat. Ihre zuversichtliche Hoffnung der endlichen Erfllung dieses langgenhrten Wiinsches,
schpft die rorndnische Nation aus dem zwei Kaisern aus-

gesprochenen, mit ihrem kaiserlichen Worte verbrgten,


und von dem Hohen Gesammtministerium in seinem Pro-,
grame als richtschnur und Basis bei der neu Gestaltung
Oesterreichs aufgestellten Grundstze der Gleichberechtigung

aller Vlkerstmme. In diesem Grundsatze ist ein anderer,


ebenso wichtiger Grundsatz mit inbegriffen, nhmlich, dass
fortan keine Suprematie oder Hegemonie von einer Nation
ber die Andere ausgebt werden darf, oder mit anderen
Worten, dass eine Nation der anderen nichtmehr untergeordnet
Werden soll.

Wendet man diese Grundstze auf die verschiedenen


Vlkerstmme der Monarchie, und insbesondere auf jene
der ehemais zar Krone Ungarns gehrigen Lander und des
Grossfrstenthums Siebenbrgen, so ist die Verwirklichung
der Gleichberechtigung aller Nationen auf eine, Allebefriedigende Art kaum anders mglich, als indem man ohne
Rcksicht auf die frheren provinziellen Eintheilungen und
berhaupt ohne grosse Rcksicht auf das Territorium, ungefhr auf die Art der kirchlichen Organisation fur die Bekenner verschiedener Confessionen, nun jeder einzelnen Nation
iiberlsst, sich um einen eigenen, gegenber den brigen Nationen, selbststndigen Mittelpunkt, zu gruppieren, und indem

man dann alle auf diese Art konstituirten Nationalitten,


als Glieder eines grosseren Ganzen, durch unauflsliche
Bande mit dem Centralpunkte der Gesammtmonarchie verbin det.

Auf diese Art, und, wie wir fest berzeugt sind, auf diese
Art allein, wird die Gleichberechtigung aller Vlkerstmme
zur Wahrheit, wird Misstrauen und Neid und Hass zwischen
den Nationen vernichtet, wird jeder Veranlassung zu Reibungen und berhaupt jedem Saamen der Zwietracht vor34

www.digibuc.ro

:gebeugt, wird jede Befrchtung der Hegemonie einer Nation

tber die andere gehoben, mit einem Worte : auf diese


Art werden die verschiedenen Nationen Ungarns und Siebenbrgens, verjngt durch freie selbststndige Institutionen,
sund vereinigt durch die Bande der Dankbarkeit, Treue und

Anhnglichkeit an das geliebte Herrscherhaus und an das


gesamrnte Vaterland, in brderlicher Eintracht nebeneinander

dastehen, wie sie bisher, ohngeachtet der Verschiedenheit


-der Religionen und der hier aus entstandenen verschiedenen
'Gruppierungen in Hinsicht der kirchlichen Administration,
im Frieden beisammen wohnten.
Indem wir hier unsere Ueberzuegung aussprechen, dass
.die Neugestaltung der ehemals zur Krone Ungarns gehrigen
Lander und des Grossfiirstenthums Siebenbrgen, nur dann
fr alle Nationen befriedigend ausfallen wird, wenn bei der
Constituirung der Nationalitten die territoriale Frage gnzlich ausser Acht gelassen oder wenigstens nicht viel bercksichtigt werden wird, mssen wir hinzufgen, dass wir dabei
keineswegs von der Befrchtung geleitet sind, als knnte die
-territoriale Frage der Erfllung der Wnsche der romnischen
Nation hinderlich in den Weg treten ; denn in dem ganzen

von ihr bewohnten Gebiethe, von der ussersten sdstlichen Grnze der Monarchie bis in einer geringen Entfernung

-von der Theiss, macht die romnische Nation berhaupt


-die starkberwiegende Bevlkerung aus, und zwar so, dass
.cler bei weitem grsste Theil des hier bezeichneten Gebiethes
ausschliesslich von den Romnen, ein anderer Theil von den
Romnen mit anderen Volksstmmen, aber mit der Mehrheit
-auf der Seite der Romnen bewohnt wird, und nur ein Theil
des von den Szeklern bewohnten Gebiethes, drfte hievon
eine Ausnahme gestatten. Auch drfte die Bemerkung nicht
-unpassend sein, dass zu einer Zeit, die sich innerhalb der
hier angedeuteten Grnzen befindlichen Teile, Ungars, zu
Siebenbrgen gehrten. Wie aber die romnische Nation
sich fortan keinen Anderen, weder gnzlich noch theilweise
.als unmittelbar der sterreichischen Gesammtregierung unter.geordnet wissen will, eben so wnscht sie nicht, dass iregend
35

www.digibuc.ro

eine andere Nation, ihr, in dem von ihr bewohnten Gebiethe,


obwohl sie auf demselben die berwiegende Mehrheit der
untergeordnet bleibe.
Bevlkerung ausmacht
Sie wnscht im Gegentheile, dass die Gleichberechtigung
fr alle Nationen gleichmssig und vollkommen verwirklich
werde, und wir haben unsere Ueberzeugung ausgesprochen, dass

dieses beglckende Resultat schwerlich anders als auf die


oben angedeutete Weise wird erlangt werden knnen.
Ein anderer Weg wird, nach unserer Ueberzeugung unvermeidlich zur Suprematie einer Nation ber die andere
fhren, und diese Hegemonie ist einerseits mit dem Grundsatze

der Gleichberechtigung unvertrglich, anderseits aber ist


sie, nach den letzten blutigen Ereignissen in Ungarn, Banat
und Siebenbrgen auch unmglich geworden, so zwar, dass
ein derartiger Versuch, nur neue Verwirrungen gegenseitigen
Reibungen, und vielleicht auch Brgerkriege hervorufen
wrde.

Die Vereinigung aller Romnen der sterreichischen Monarchie, ist also eine natrliche Folge des Grundsatze der
Gleichberechtigung aller Nationen. Fr sie spricht die Mission
des romnischen Volkes im Interesse der Gesammtmonarchie
und viele andere Umstnde.
Hohes Gesammtministerium 1 Die Nation ist berall duchdrungen von die dem Bedrfnisse, dieselben Leiden, die
sie in allen Lndern der Monarchie von den brigen, meist

bevorzugten, Nationen zu ertragen hatte, dasselbe Schicksal und dieselben Gefahren von welchen sie umgeben
ist, das Bewusstsein derselben Abstammung das jeder
Romne in seinen Busen trgt, dieselbe Religion, und vor
allem dieselbe eine Sprache in Haus, Kirche und Litteratur
mit denselben von ihren Stammvtern ererbten Sitten und

Gewohnheiten, die zu vertilgen Jahrtausende nicht vermochten, haben schon lange das Gefhl dieses Bedrfnisses

in ihr erzeugt.
Heute ist dieses Gefhl mchtiger als je. Abgesehen voll.
anderen Umstnden, deren in der vorliegenden Schrift
Erwhnung gethan wird, die Nation fhlt, dass der grssliche36

www.digibuc.ro

Brgerkrieg, der jetzt nur auf dem von ihr bewohnten Gebiethe gefhrt wid, entweder nie entstanden, oder schon
lngst beendigt worden, wenn sie frher zu einer selbststndigen Nation vereinigt und organisirt gewesen ware.
Auf denselben hier entwickelten Grnden beruhen auch
(lie brigen Punkte der Petition. Sie bezwecken nichts anderes als die Freie selbststndige Entwicklung der Nation
welches Recht allen Vlkern des Kaiserstaates von der Hhe
des Thrones verkndigt worden, und welches auch der romnischen Nation nicht mehr versagt werden darf. Um dieses
Recht ausben zu knnen, verlangt sie eine selbststndige

National-Administration, unter einem von ihr selbst zu


erwhlenden, und von Seiner Majestt dem Kaiser zu bestttigenden Oberhaupte, und unter einem nationalem Administrations-Senate ; ferner die National-Sprache fr ihre Angelegenheiten, und eine jhrliche Versanunlung der ganzen

Nation zur Besprechung der National-Interessen.


In allen diesen Punkten sehen die Unterzeichneten nichts,
was nicht aus den anerkannten und so oft verbrgten Grundstzen, nach welchen die Neugestaltung des Kaiserstaates
bewerkstelligt werden soll, nothwendig erfolgt.
Wenn die Nation dasselbe in kirchlicher Hinsicht fordert,
so darf nicht vergessen werden, dass sie dadurch nichts Neues

verlangt, indem sie diese aus der alten Kirchenpraxis beibehaltenen Rechte, trotz der Verfolgungen denen ihre Religion ausgesetzt war, immer ausgebt hat. Selbst ein kirchli-

ches Oberhaupt dem die brigen Bischfe untergeordnet


waren, hatten die Romnen in frheren Zeiten, und zwar
zu Weissenburg (heute Karlsburg).
Diess alles fordert die Nation nur als integrirender Theil
der Gesammtmonarchie, wesswegen sie auch bei dem ster-

reichischen Reichstage nach der Seelenzahl vertreten zu


sein wnscht. Es liegt gewiss nur im Interesse des Gesammsta-

ates diesen Wnsche zu willfahren.


Hohes Gesammtnimisterium l In dem die Unterzeichneten

die Petition der romnischen Nation sowohl als die in der


vorliegenden Schrift entwickelten Grnde derselben der
37

www.digibuc.ro

wohlwollenden Aufmerksamkeit eines hohen Gesammtmi


nisteriums wiederhohlt anempfehlen, erlauben sie sich die
Bemerkung, dass nach den ungeheuren Opfern, die die romnische Nation in dem grsslichsten Brgerkriege fr den
Thron und die Gesammtmonarchie beispielvoil dargebracht,
und nach den unerhrten Verwstungen durch Feuer und
Schwert, die der Feind ihr angerichtet, fr diese hartgeplagte Nation nichts trosloser und verzweifelnder wre, als die
Zurckweisung ihrer in der Petition niedergelegten heissesten_

Wnsche, von deren Gerechtigkeit und Zeitgemssheit sie


tief berzeugt ist. Hohes Gesammtministerium I Die Nation
bedarf einer schleunigen Ermunterung, um den Muth nicht s:n
ken zu lassen, und wir hegen auch die zuversichtliche Hoffnung,

dass ihre Wnsche wohl gewrdigt, und zu ihrer Zufriedenheit erledigt werden.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochactung
unterschreiben sich die bevollmchtigten der romnischen
Nation.
Olmtz am. 5. Mrz 1849.

Andreas Schaguna.
Romnischer Dioecesan Bischof im Namen
der Deputirten, und der ganzen romnischen
Nation in der Gesammtmonarchie
Oesterreichs".

XIII.
Rspunsul guvernului austriae la petitia inaintat in numele
intregului neam romnese din Austria In Februarie 1849,
de efitre episeopul Andrei Saguna.
Andeutungen zur Beantwortung der im Nahmen der romdnischen Nation"'
Seiner Majestt im Februar I. J. berreichten Petition.

Puncte der Petition,


1. Vereinigung aller Romeinen der sterreichischen Staatenzu einer einzigen selbststeindigen Nation unter dem Szepter
Oesterreichs, als intergirenden Theil der Gesammtmonarchie..
38

www.digibuc.ro

Ist nach den 1 und 4-der Reichsverfassung, welche die


von den Romnen bewohnten Gebiethstheile (Bukowina,
Ungarn, Siebenbrgen Militrgrnze) als selbststndige
Kronlnder bezeichnet und denselben diese Selbststndigkeit

gewhrleistet, dann nach 6, welcher die Vernderung der


b'sherigen Grnzen dieser Kronlnder nur durch ein Gesetz
gestattet, ganz unzulssig, nachdem die Gewhrung dieses
Gesuchspunktes die genannten Kronlnder auflsen und an
ihrer statt ein selbststndiges neues Kronland Romanien"
schaffen wrde.
2. Selbststndige National-Administration in politische und
kirchlicher Hinsicht.
In der hier angenommenen Ausdehnung fr die gesamten
romnischen Volksstmme, die als ungetheilte, selbststndige
Nation angenommen werden will, nach den oben angefhrten
Verfassungs-Bestimmungen ebenfalls unzulssig.

Wird dagegen dieses Petitum auf die verfassungsmssige


Beschrnkung zurckegefhrt, wonach in den einzelnen
Kronlndern die Bildung romnischer Bezirks und selbst
Kreisgemeinden in Aussicht steht, so wird in dem knftigen
Gemeindegesetze und in den Landesverfassungen das Mittel
zur Erreichung desselben gegeben werden.
3. Baldige Erti /Mang eines allgemeinen Congresses der
ganzen Nation zur Selbstconstituirung.

Die zu 1 und 2 vorausgeschickten Bemerkungen finden


im Allgemeinen auch auf diesem Punkte ihre Anwendung,
was insbesondere die speziellen Aufgaben dieses Congresses
anlangt nmlich :
a)
die Erwhlung eines Nations - Oberhauptes, und
b) eines romnischen Senates eines nationalen Administrationsrathes, dann
c) eines selbstndigen Kirchenoberhauptes mit Unterordnung der brigen Nationalbischfe.
So fallen sie berdiess nach den Bestimmungen der Reichs-

verfassung in den Bereich der Landesverfassungen, der


vollziehenden Gewalt oder den Beziehungen des Staates
zur Kirche und knnten von einem Nationalkongresse, wenn
39

www.digibuc.ro

dieser unter andern Voraussetzungen selbst zulssig ware,


nicht fr sich vindicirt werden.
Die von den Bittstellern noch erwhnten Aufgaben des
National congresses, nmlich
d ) die Organisirung der romanischen Gemeinde und Kreis

Administration, dann
e) des Schulwesens und der Bildungsanstalten, sind durch
Abschnitt IV u, V. der Reichs Verfassung als Gegensstnde
des Gemeindegesetzes oder als Landesangelegenheiten erklrt, und werden rcksichtlich der die einzelnen Kronlnder
bewohnenden Romnen, so wie der brigen Nationen auf
diesem Wege ihre Erledigung finden.
Rcksichtlich der Bukowina enthalten die Grundrechte"

noch eine nhere Gewhrleistung, welche unter anderer


Form auch den Stammesgenossen in den brigen Kronlndern nicht vorbehalten bleiben wird.
4. Einliihrung der Nationalsprache in alien die Romeinen
betrefienden Angelegenheiten.

Ist innerhalb der fr die Ausbung der gesetzgebenden


und vollziehenden Gewalt unerlsslichen Bedingungen durch
die Reichsverfassung gewhrleistet ; rcksichtlich Ungarns
und Siebenbrgens insbesondere durch die 71 u. 74, und
bezglich der Bukowina durch deren Erhebung zu einem eigenen Herzogthum.
5. Allgemeine jeihrliche Versammlung der ganzen Nation
zur zeitweise erforderlichen Besprechung der National Interessen.

Mit den Verfassungsvorschriften ber das Reich, den


Reichstag und die Landtage nicht vereinbar.
6. V ertretung der romnischen Nation nach der Seelenanzahl bei dem allgemeinen sterreichischen Reichstag.
Ist durch die Reichsverfassung gewhrt und durch. 68,
insbesondere die Bedingung zur vollstndigen Ausbung
dieses Rechtes angedeutet.
7. Bewilligung eines Organes der Nation bei dem sterreichischen Reichsministeriumzur Vertretung der National-Interessen.
Die Reichs Verfassung enthlt fr die vollziehende Gewalt

www.digibuc.ro

kein Hinderniss, dieser Bitte entgegen zu kommen, insoweit


der 28, dann die Analogie der 97 und 107 im Auge behalten
wird und nicht sowohl der von den Bittstellern ausgesprochene

Begriff als vielmehr jener eines Organes der vollziehenden


Gewalt in Angelegenheiten, welche die romnische Nation
betreffen" dabei vorschwebt.
8. Bil le: Seiner Majesidi mgen geruhen den Titel eines
Grossherzogs der Romeinen fortan zu fhren.
Nachdem in dem bisherigen Titel Seiner Majestt des Kaisers

und seiner Vorfahren die Benennung eines Grossherzogs


der Romnen" nicht vorkam, so liegt dieser Bitte : den
bezeichneten Titel fortan" fhren zu wollen, eine, wohl
nicht ganz unfreiwillige Verwechslung mit dem eines Gros-.
.sfrsten von Siebenbrgen" zum Grunde, welchen bekanntlich die Kaiserin Maria Theresia anstatt des frheren (principatus") unter dem 2. November 1765 angenommen hat.
Der Commentar zu jener Verwechslung liegt aber in den
Eingansworten der Bittschrift : die romnische Nation
welche die lteste unter den brigen Nationen und die zahlrei-

chste in dem von ihr bewohnten Landstriche ist," so dass


den Bittstellern der Satz : a potiori fit den ominatio hier
anwendbar erschienen sein mag.
Dieser Punkt ist indessen durch 11 der Reichs Verfassung
bereits erledigt.
Diese Andeutungen werden gengen um darzuthun, dass

ein Theil der im Nahmen der romnischen Nation" von


den Unterzeichnern der Petition ddo Februar 1. J. Seiner
Majestt vorgetragenen Bitten von Allerhchst denselben
dadurch erfllt worden ist, dass Seiner Majestt in der oben
verkndigten Reichsverfassung alien ihren Vlkern aus freier

Bewegung Rechte, Freiheiten und Institutionen gewhrt


haben welche in den wichtigsten Beziehungen mit den hier
erbetenen Zugestndnissen zusammentreffen, also auch den
Romnen zu statten kommen, was Seiner Majestt zur Allerhchste Befriedigung gereichen, von letzteren aber nur
dankbar erkannt worden wird.
Fr einen anderen Theil der vorgebrachten Bitten liegt
41

www.digibuc.ro

in eben dieser Reichsverfassung

wenn auch nicht die'

augenblickliche und unbedingte Gewhrung so doch die


beruhigende Hinweisung, wie sie in der nchsten Zukunft,.

unter den von der Verfassungs Urkunde vorgezeichneten


Bedingungen der Erfllung zugefhrt werden knnen ; dieses
Ziel wird um so schneller und vollstndiger erreicht werden,

je aufrichtiger sich die romnische Nation der Regierung,


anschliesst und je besonnerer sie den von Seiner Majestt
angedeuteten Weg der nationalen Entwicklung innerhalb der
fr die einzelnen Kronlnder gezogenen Grnzen verfolgen,
wird.
Einen Theil endlich der erbetenen Zugestndnisse haben
Seiner Majestt fr das Wohl der romnischen Nation und
Ihrer brigen Vlker nicht fr heilsam und frderlich erkannt
und fiber diese Angelegenheiten in der Art zu verfgen geruht,.
wie aus der Verfassungs Urkunde ersichtlich ist.
Hierunter gehrt namentich die Vereinigung und Organisirung aller Romnen zu einer einzigen selbststndigen Nation..

Aus dieser Betrachtung kann das Ministerium Eingaben,


welche unter diesem Gesamtnahmen eingebracht werden
und wozu es den Unterzeichnern auch bisher an dem nthigen Mandat gefehlt hat, nicht fr zulssig erkennen.

Dagegen wird es bereitwillig die Bitten entgegen nehmen und


bei Seiner Majestt bevorworten, welche die in den einzelnen

Kronlndern wohnhaften Romnen auf dem verfassungsmssigen Wege vorbringen sollten. In einigen Landestheilen
sind bereits die Einleitungen getroffen, um die bisher bekannt
gewordenen Wnsche der romnischen Bevlkerung zu prfen
und in allen zulssigen Punkten zu erfllen, was seiner Zeit

den Beteiligten erffnet werden wird.


ddo. 10 Mrz 1849.
N. B. Das Ministerialschreiben dilate an den Bischof Schaguna zur
eigenen Kenntnissnahme und Verstndigung der Mitunterzeichetcn der
Bittschrift" gerichtet werden, die man als Deputirte oder Bevollmchtigte.

in keinem Fall gelten lassen kann.

42

www.digibuc.ro

XIV.
Petitia episeopului Andrei aguna, in numele tuturor Romani lor
din Imprfitia austriaefi, eitre imparatul Franz Iosif prin

care li arata saerifieiul fileut de Romani pentru tronul


Austriei de la care ateapta dreptate 1).
Euere Majesteit 1

Beaufiragt von einen Jahrhunderte lang misskannten,.


absiehtlich zurckgesetzten, und auch in der jngsten Zeit
mehr als andere heimgesuchten, dennoch immer beispielvoll
treuen Nation ihre Gesinnungen und ihre Wnsche vor dem
geheiligte Throne Euerer Majestt zu offenbaren, und zugleich

ihre Interessen und Gerechtsame zu verteidigen, sehen sich


die Bevollmchtigten dieser Nation in die hchst unangenehme

Lage versetzt, das junge von dem Jubel der Vlker Oesterreichs vtef. ich berhrte Herz Euerer Majestt mit einer
Beschwerde zu betrben.
Euer Majestt I Die romnische Nation hat durch eine
langjhrige Erfahrung gelernt, dass sie Recht und Gerechtigkeit nur von den gerechten Kaisern Oesterreichs erwarten
darf. In dieser festen Ueberzeugung nherte sie sich den
Stufen des glorreichen Thrones Euerer Majestt, und bergab
am. 25. des vorigen Monaths ehrfurchtsvoll ihre Petition

in kindlicher Zuversicht, dass sie zu ihrer Zufriedenheit


erledigt werden wird.
Doch scheint ihr, dass in der, von Euerer Majestt in Allerhchst dero vterlichen Absicht und Sorge fr das Gluck
von Millionen der sterreichischen Staatsbrger, ertheilte
Constitution nicht nur die.von ihr, als das einzige Mittel ihrer
Emporhebung erkannte Vereinigung, erschwert, sondern dass
sie wieder zertheilt, sogar den friihere bevorzugten Nationen
untergeordnet wird.
1) 1319. M. I. aus 1849.

43

www.digibuc.ro

Diese Befrchtung grndet sich vorzglich auf die ErklTung jener Theile Siebenbrgens, wo die Sachsen zerstreut

unter den Romnen wohnen zu einem Sachsenlande. Es


ist diess nichts anderes als die Stmpelung eines von der
lteren Mehrheit der Bevlkerung bewohnten Gebiethes
zum Eigenthum einer spter eingewanderten Minderheit.
Euer Majestt 1 Vor der Einwanderung der Magyaren war

Siebenbrgen und die angrenzenden Theile Ungarns im


ausschliesslichen Besitze der Romnen, unter denen sich
.auch einige kleine Bruchteile der Bulgaren befanden, die
im Laufe der Zeit untergegangen sind. Auch zu der Zeit als
die Knige von Ungarn deutsche Colmisten ins Land riefen,
-waren jene Theile Siebenbrgens, wo diese sich niederliessen,

keineswegs wste, sondern nur etwas sprlicher von den


Romnen bevlkert, welche die neuen Ankmmlinge unter
und neben sich brderlich aufgenommen haben. Es mangeln

uns nicht hinreichende, wenn auch indirekte statistische


Daten aus den ltesten Zeiten, die ausser alien Zweifel, stellen,

.dass die Romnen auch damals zahlreicher waren als die


theotonischen Gste wie sie in den Urkunden genannt
und die Hauptbevlkerung ausmachten. Dafr
werden
spricht auch die alte urkundliche Nomenklatur der Haputpltze

auf jenem Boden, die nicht die schsische, sondern dieselbe


ist, die auch heute bei den Romnen gebruchlich. Zahlreiche
Urkunden, und zum Theile dieselben, aus denen die Sachsen
ihre Rechte herleiten, sprechen ausdrcklich von den Lndereien der Romnen im ganzen Umfange dieses Bodens.
-Obwohl nach der unheilvollen Union der drei Nationen Siebenbrgens der Magyaren-Szekler und Sachsen uom Jahre
1438, die absichtlich gegen die Romnen gerichtet war, diese
berall und auch unter den Sachsen, ihrer politischen Rechte

beraubt und unterdrckt wurden, so hrten die Romnen


dennoch nie auf, gegen die Benennung schsisches Land,
-welche die Sachsen seit einer Zeit ansprachen, Protest einzulegen. Sie thaten diess bei jeder Gelegenheit, sie wiederholten
dasselbe feierlich auch in dem letzten, im Monathe December
des verflossenen Jahres, abgehaltenen National-Congresse

44

www.digibuc.ro

zu Hermannstadt. Aber auch das Landes-Gubernium und.


die Landesgesetze so wie die hohe sterreichische Regierung
haben diese Benennung bis jetzt nie anerkannt. Der Boden,
den die Romnen mit den Sachsen zusammen mit berwie-

gender Mehrheit aber auf Seite der Ersteren, bewohnen,


hiess immer Knigsboden.
Euere Majestt I Die Erklrung des Knigsbodens zu einem
Sachsenlande zum Nachtheile der lteren und zahlreicheren

romnischen Bevlkerung, wird das Misstrauen, das auch


in der jngsten Zeit Unglck genug ber Siebenbrgen gebracht

hat, zwischen diese zwei Nationen steigern, Reibungen und


Verwirrungen hervorrufen. Auch auf die romnischen Grenz
Regimenter, die sich gerade auf diesen Boden befinden, drfte diese Verfgung keinen angenehmen Eindruck
machen.
Euere Majestt I Die unterzeichneten Bevollmchtigten der

romnischen Nation sehen mit Rcksicht auf diese fr die


getreuen Romnen so nachtheilige Benennung keinen anderen
zur Befriedigung und Eintracht fhrenden Weg ein, als dass
die auf den Knigsboden wohnenden zahlreicheren Romnen
der schsischen Jurisdiction in politischer und administrativer
Hinsicht, fr die Zukunft, gnzlich entzogen, und unter einer

eigenen von der schsischen getrennten Jurisdiction gestellt


werden. Wir glauben uns verpflichtet zu versichern, dass
uns bei dieser Eingabe keine gehssige Leidenschaft gegen
die Sachsen, sondern einzig und allein die Wahrheits und
Gerechtigkeits Liebe beherrscht und leitet. Wir wnschen
aufrichtig, dass die Sachsen fr sich, aber auf ihre eigenen
Kosten bestehen, wir wnschen aber zugleich, dass auch
die Romnen fr sich und als solche fortan nicht unter schsischer, sondern unter ihrer eigenen Jurisdiction bestehen
sollen.

Mit dem erneuerten feierlichen Gelbde der unverbrchlichen Treue und Anhnglichkeit von Seite der romnischen
Nation, und bauend auf die Gerechtigkeits-Liebe Eurer
Majestt, bitten die unterzeichneten Bevolmchtigten Euere
Majestt ehrfurchtsvofl, um Allerhchst Dero gndige Be45,

www.digibuc.ro

ircksichtigung dieser in kindlicher Treue, aber mit Wahrheit


.auseinandergesetzten Beschwerde, und um eine baldige beglckende Erledigung sowohl dieser, als auch der frheren

Petition vom 25. Februar.


Olmtz am 12. Mrz 1849.

Eueren Majestt Allergetreuester,

Andreas Schaguna
Siebenbrgische Romnischer Bischof im

Namen der romnischen Deputation".

XV.

Petitia episcopului Andrei aguna, delegatul natiunei romne


din intreaga monarhie austriack cAtre guvernul de la Viena
prin care ii aratA numArul.Romnilor din tinutul stisese
din Transilvania in raport cu numilrul Sailor ce locuese
acest tinut 1).
Holies Gesamtministerium 1

Da die Entscheidung ber die Petition der romnischen


Nation nicht mehr fern sein drfte, beeilen sich die unterzeichneten Bevollmchtigten, eine Abschrift der zweiten von
ihnen Seiner Majestt unserm Allergndigesten Kaiser und
Herrn am 12. Mrz berrreichten Bitschrift, einem Hohen
Reichsministerium gehorsamst zu unterbreiten, mit . der
unterthnigen Bitte sie seiner gewohnten Aufmerksamkeit
wardigen zu wollen.
Zur Bekrftigung der in der genannten Eingabe enthaltenen

Grnde gegen die Benennung Sachsenland" erachten die


Unterzeichneten fr nothwendig die Worte eines Allerhchsten Rescripts vom 3. August 1770, worin die Anmassungen

der Sachsen scharf gergt werden, hier niederzuschreiben.


Sie lauten : Displicenter observavimus, nationem saxonicam
proprietatem fundi Regii, quern incolit eiusque ius proprium
sibi vindicare. Hoc itaque arrogatum cum pecuniari displicentiae nostrae Significatione eidem Nationi exponetis
etc. In einem anderen Rescripte, aus derselben Allerhchsten
1) 1319. M. L aus 1849.

46

www.digibuc.ro

Quelle vom 20 April 1820, heisst es unter andern : Natura


'fundi regii diversitatem jurium excludit."
Was die Bevlkerungsverhltnisse auf dem Knigs-Boden,

und berhaupt wo im sdlichen Theile Siebenbrgens die


Sachsen mit den Romanen zusammenwohnen betrifft, erlau:ben sich die Unterzeichneten, die neueste, von den schsichen
Beamten selbst verfertigte Zhlung hier einzutragen 1
Es wohnen heute :
Im Hermannstdter Stuhl
Schssburger
Mediascher
Gross Schenker

Stepser (Reps)

ft

Mhlenbcher
Leschkirchen
Reissmarkt
Szasswaros

9,

ff

Kronstdter
Fogaraser
Kokelburger

ff
ff

Summa

Romanen Sachsen
36,704
51,732
7,151
15.000
15.900
19.000
13.200
9.000
11,000
12.500
12.000
2.800
8.000
3.792
14.000
3.000
17.000
1.400
53.000
44.000
52.000
1.500
47.000
11.000
297.783 163.896

Mehrheit auf Seite der Romnen 133,887.

Im Nordem von Siebenbrgen ,wo die Sachsen nur einen


Distrikt haben, sind die Bevlkerungsverhltnisse noch
ginstiger fr die Romnen. Die Unterzeichneten glauben
sich verpflictet die Aufmerkasmkeit des Hohen Ministeriums
.auf diese Thatsachen besonders lenken zu mssen.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochactung
-verharrend Eines Hohen Ministeriums.
Wien, den 23. Mrz 1849.
Gehorsamster Diener

Andreas Sehaguna.
Siebenbrgisch romnischer Bischof ina

Namen der romnischen Deputation".

47

www.digibuc.ro

Raportul gralului Salmen dare ministrul de Interne, de la


Viena, privitor la situatia Transilvaniei, in special a
linuturior sse0i, in timupl rsboiului cu Unguri, arkind
tinuta Sa0lor, Ungurilor, Seeuilor 0 Romani lor In acest
rfisboiu 1).
Gehorsamster Vortrag des Green der schsischen Nation iiber siebenbdrgische Zustnde.

Hochgeborener Graf,
Hochgebietender Herr Reichsminister !

Am 3. Jnner L J. als ich die Allergndigsten Rescripte


Seiner Majestt des Kaisers vom 21. und 22. Dezember v. J.
ber die Allerhchst gewhrleistete Befreiung der schsischen
Nation in Siebenbrgen vom Drucke des Magyarismus, durch

unmittelbare Unterstellung unter die Kaiserkrone und das


allgemeine Reichsministerium, im Namen der Nation Universitt zu verehren das Glck hatte, waren bereits die bis
dahin ungestrten Verhltnisse der schsischen Nation durch

den unerwarteten Einbruch der ungarischen Rebellen in


Siebenbrgen unter Bem und deren gesinnungsfreundliche
Aufnahme von Seite der Magyaren und Sekier sehr bedroht ;
es schien daher von der Klugheit geboten, die weitere feindselige Aufregung der sich gegenberstehenden Volksstmme
durch jenes Zeichen der Allerhchtsten Gnade, womit Seiner
Majestt seine getreuen Sachsen zu Beglcken geruht haben,

nicht zu vermehren.
In Uebereinstimmung mit dem dermaligen Verweser der
siebenbrgischen Landesverwaltung dem kommandirenden Ge-

neralen Baron Puchner fand ich daher die Verlautbarung


der erwhnten Allerhchsten Rescripte bis zur gnstigern
Gestaltung der Dinge zu vertagen, nachdem sich die schsische
1) 2949. M. I. aus 1849.

48

www.digibuc.ro

Nation ohnehin bereits frher durch ihren erklrten Abfall von


dem, im Interesse der ungarischen Rebellen wirksamen Landes"

Gubernium, ummittelbar dem hohen Reichsministerium in


untergestellt hatte, einstweilen aber wurde die
Verwaltung im Sachsen land, in dem bisher dem Gubemium
zugewiesenen Wirkungskreise durch noch und rcksichtlich
die Nations Universitt versehen, Gegenstnde, aber, welche
diesen Wirkungskreis berreichten, in wie weit sie nicht vor
behaltene Majesttsrechte berhren, (deren in gegenwrtiger
kriegerischer Bedrngniss keine vorgekommen) sind nur
provisorich erledigt worden. Wie ich diesses Euer Excellenz
bereits mit meinem gehorsamsten Vortrage vom 16. Jnner
d. J. einzuberichten die Ehre hatte.
Wien

Seither ist die schsische Nation, ungeachtet des ruhmvollen

Siegens der k. k. Truppen ber den zahlreichen Feind bei


Hermannstadt am 21. Jnner, und der gnzlichen Niderlagen, welche der Feind mit sehr betrchtlichen Verluste an
4. Februar bei Salzuburg erlitten hat, dem Rande ihrer
Vernichtung zugefhrt worden. Die unbetrchtliche Anzahl
der in Siebenbrgen gestandenen und zur Verstrkung der
Streitkrfte durch Recruttierung aufgebotenen Truppen htte
ohne Zweifel zugereicht, die rebellischen Bewegungen der
Sekler, welche die ihnen vom Staate zur Vertheidigung der
Landes grnzen gegen auswrtige Feinde anvertrauten Waffen,
unter dem Vorwande des Schutzes der unseligen, die Auflsung
der sterreichischen Monarchie beabsichtigenden Union Sie-

benbrgens mit Ungarn, gegen ihre, dem angestanunten Frsten getreuen Mitbrger ergriffen hatten, und ihre ungleich
schwchern magyarischen Brder hierlandes niederzuhalten,
wie auch die berall flchtigen Rebellen gleich anfangs vor
den kaiserlichen Truppen die Waffen streckten.

Der Einbruch des den kaiserlichen Truppen in Siebenbrgen an Zahl wenigstens gleichen Rebellenheeres aus Ungarn

nach Siebenbrgen hat jedoch, unter der geschickten und


energischen Fhrung Bems, die gnstige Lage der gerechten
Sache ganz verndert und endlich durch das Zustrmen sehr
bedeutender Streitkrfte aus Ungarn den Rebell en das
49

www.digibuc.ro

tschfedene" Uebergewfcht ber

1ie

kaiserlichen -Trtippen

gegeben.

Sobald der Commandirende General nach den vielfltigen


Verheerungen, welche die Ungarn, Sekler und Wallachen
im gegenseitigen Wetteifer in den Comitaten bereits verht
hatten, erklrte : dass bis dahin unversehrte Sachsenland mit
den ihm zu Gebote stehenden kaiserlichen Truppen nicht
mehr zu schtzen zu knnen, sah sich die schsische Nation
nothgedrungen, in Anbetracht der grossen Erbitterung,
welche sie durch ihren standhaften Widerstand gegen:die
revolutionren Umtriebe der Magyaren und Sekler, bei diesen

erregt hatte, einerseits die verheissene Hlfe der grossen in


Ungarn operirenden kaiserlichen Armee dringend nachzusuchen, andrerseits zum Schutze ihres treuen, im Gefolge
der magyarischen Verrther leider auch von vielen irregelefteten Deutschen mit dem Vernichtungskampfte bedrohten
Deutschthums und seiner siebenhundert jhrigen freisinnigen
Institutionen, sogar die in der benachbarten Wallachei stehenden russischen Streitkrfte aufzurufen.
Die grosse kaiserliche Armee, welche die zahlreichen Rebellenhorden nach Siebenbrgen gedrngt hatte, konnte
den Bitten der schsichen Nation, wahrscheinlich durch die
Umstnde gehindert, keine Folge geben, die Russen aber
waren, nachdem Bem bereits einen grossen Theil des Sachsenlandes eingenommen und ausgesaugt hatte, zum Schutze der Getreuen bereitwillig in Hermannstadt und Kronstadt erschienen, aber zu gering an Zahl mussten sie den
zahlreichern Horden der magyarichen Tirannei weichen,
welche, selbst Despoten, mit Brand, Raub und Mord ihre
Zge bezeichnen, aber mit dem Feldgeschrei Freiheit, Glei-

chheit und Brderlichkeit" die Freiheit in einem Lande,


wo sie bereits sett Jahrhunderten mit goldenen Frchten
heimisch geworden ist, verknden zu wollen schamlos genug
sind. jAm 11 d. M. fiel nach einem hitzigen Gefechte,

welches, nach dem einige Tage frher zur Entsetzung von


Schssburg erfolgten Ausmarsche der k. k. Truppen die Russen

tapfer bestanden, Hermannstadt in die Gewalt der Feinde,


50

www.digibuc.ro

-welche wenige Tage spter auch Kronstadt besetzten, von


sich die k. k. Truppen nebst der russischen Garnison
ohne Schwertstreich zurckgezogen hatten, und die Erstern
sodann ihren Weg durch die Wallachei nach Temesvar eingeschlagen haben. Durch die Einnahme der letztern Stadt
ist nunmehr ganz Siebenbrgen welches bei betrchtlicher
Ausdehnung seines Flcheninnhalts mit einer so geringen
Truppenmacht wie die vorhandene kaiserliche gewesen
micht zu halten war, in der Gewalt der Rebellen.
In den Comitaten haben die Wallachen, die von den Seklern

begonenen Brandlegungen, Mordthaten und Verwstungen


reichlich vergolten, und namentlich in der Bergstadt Zalathna
durch Ermordung von 500 Ungarn und Zerstrung der kaiserlichen Gewerke, dann durch Einscherung des blhenden
Marktfleckens Enyed und Ermordung seiner Bewohner,
durch Plnderung und Zerstrung aller Edelhfe im Lande,

das Zeitalter gebrandmarkt, dem Staate aber haben diese


beiderseitigen Grausamkeiten lange nicht zu heilende Wunden geschlagen.
Das Land der Sekler, welche, nachdem sie auch Seiner Majestt unserm jetzt regirenden Allergndigsten Kaiser gehuldigt und Treue geschworen haben, wiederholt zu Ver-

rthern an ihren Frsten geworden sind, ist nicht nur


-ganz unversehrt geblieben, sondern durch die Rubereien
seiner Bewohner an Geld, Geldeswerth, Frchten, Vieh,
Wagen und allerlei Effecten reichlich versehen worden.
Diese gottlosen Menschen, deren Entwaffnung im angegebenen

Moment leider unterlassen worden ist, haben hiedrurch


bisher den besten materiellen Lohn fr ihre Treulosigkeit
,erhalten.
Das Sachsenland, der Nerv Siebenburgens, einer der schn-

sten Landstriche in der sterreichischen Monarchie, wo die


Segnungen einer vortrefflichen Verfassung bereits unverkennbar gefruchtet haben, war lange unversehrt geblieben,
den kein Sachse hat die Brandfackel erhoben, keiner gemordet, keiner geplndert, vielmehr hat der schsische Brger
die von rachediirstigen wallachischen Frohnbauern verfolgten
51

www.digibuc.ro

Ungarn in seinen Stdten menschenfreundlich aufgenommen.

Aber shnen knnte das den eingewurzelten Hass der herrschschtigen Magyaren gegen das Deutschthum nicht. Die
bewaffneten Seklei waren es zuerst, welchen den blhenden,
volkreichen Marktflecken M. Regen und das grosse Dorf Birk
nach vorheriger Plnderung gnzlich einscherten und viele
seiner Bewohner, die sich nicht flchten knnten, mordeten,

dann nacheinander viele schsische Stdte, Flecken und


Drfer brandschatzten mit Feuer verheerten und ihre Bewohner beraubten. Auch Bem, wenngleich viel menschlicher, hat es nicht verschmht im Sachsenlande enorme Brand-

schatzungen zu erpressen und hie und da mit Brandstiftungen und Raub seinen Zug zu bezeichnen.
Hiedurch ist das Armee, nach allen Richtungen von Feinde
durchkreuzte Sachsen land zum Schauplatz des Jamers geworden. Al ler Lebensmittel, des notwendigen Futters zum
Unterhalt des Viehes, grsstentheils auch des Viehes selbst,
ihrer Habe, Kleidungsstcke und Baarschaft f. f. beraubt,
sind die Bewohner desselben nach zahllosen Opfern, die sie

willig dargebracht, der Noth und Verzweiflung verfallen,


und es werden Jahrzehnte erforderlich sein, die geschlagenen
Wunden zu heilen. Bedenklicher noch ist der reelle Verlust
an Menschen, den das bisher im Interesse der Allerhchsten
Regierung, der Wissenschaft, Kunst und Civilisation in Siebenbrgen bestandene Deutschthum tglich erleidet. Ausser
den von den Rebellen gemordeten und beim Landsturm Gefallenen, haben sich viele, grsstentheils werhafte Manner und
Familien durch den Ruf der von den Rebellen begangenen
Grausamkeiten geschreckt, vom Hause geflchtet, und smt-

Garden der Stdte Hermannstadt und Kronstadt


liaben sich, um weder zur Abgabe der ihnen anvertrauten
liche

Waffen an den Feind, noch aber zum Eintritt in die feindlichen Reihen gezwungen zu werden, in die Wallachei zurckgezogen. Wie viel von allen diesen sich in alle Richtungen

zerstreuenden, grsstentheils der zum Lebensunterhalt nthigen Geldmittel entblssten Flchtlinge, drften in die
Loge versetzt werden, nie wieder in die Heimath zurckkehren
52

www.digibuc.ro

knnen, oder in neue Verhltnisse einzutreten, und ihre


pltzliche Flucht von Hause eine Auswanderung fr immer
zur Folge geben.
Dieses namenlose Unglck, welches die schsicshe Nation,
unverschuldet, ja sogar ungeachtet ihrer Berechtigung, von den

Erschtterungen, welche der Kampf um eine in ihrer Mitte


lngst heimische Freiheit hervorgebracht hat, nicht berhrt
zu werden, betroffen hat, ist sehr geeignet, wenn nicht bald
ausgiebige Hlle geboten wird, den vom bermthigen Magyarismus beabsichtigten Ruin der schsischen Nation herbei
zu fhren.
Die Macht der Rebellen drfte das im magyarischen Interesse stehende Landes Gubernium wieder druchaus in Wirksamkeit setzen und demselben auch wieder die schsischen
Behrden unterordnen.
Nachdem meine Person vielseitig durch die magyarische
Tagespresse und den Fanatismus der Magyaren, als Haupt
der schsischen Opposition vergnt, durch die Fhrer der
magyarischen Partei aber proscribirt war und ich mich nicht
unter die Gewalt der Rebellen beugen knnte noch mchte,
o habe ich mich nothgedrungen gesehen, im Augenblicke,
wo der Feind seinen Einzug in Hermannstadt hielt, in Gemssheit der frher an mich ergangenen Aufforderung des
Commandirenden Generalen die Stadt zu verlassen und bin
Aem General Commando hieher gefolgt, wo ich die nchsten
Erfolge unserer siegreichen Armee abzuwarten gedenke,
jedoch werde ich nicht unterlassen, im Augenblicke einer
gnstigen Wendung der guten Sache nach Siebenbrgen
zurckzukehren, oder aber wenn sich der erwnschte Moment

lnger verzgern sollte, mich in Wien den Befehlen Euer


Excellenz zu stellen, welche mir auch bis dahin im Wege des
siebenbrgischen General Coma ndos zukommen knnen.
Krajowa in der Wallachei den 29, Marz 1849.
Euer Excellenz gehorsamster Diener.

Franz von Salmen.


Graf der stichsischen Nation in Siebenbrgen.

An ein Hohes k. k. sterreichisches Reichs Ministerium des Innern.

53

www.digibuc.ro

XVII.

Ilaportul lui Iosif Bedeus, eful comisar al tinutului sfisese,


efitre Ministerul de Interne de la Viena, privitor la mfisurile

ce trebuesc luate pentru reorganizarea Transilvaniei


vindeearea relelor fcute de revolutie In aceastfi provincie1).

An ein hohe; k. k. sterreichisclzes Ministerium des Innern,..

Vermg den, dermalen in Siebenbrgen noch bestehenden

Normen, Vertrgen und Landesgesetzen hat dieses Land


jhrlich eine bestimmte Summe Geldes zur Erahltung des
Militrs (das sogenannte Militr Quantum) an die KriegsKasse zu entrichten und ausserdem, den kaiserlichen Truppen
Brod, Fourage, Brennholz, Unterkunf und Vorspann gegen
festgesetzte geringe Preise zu liefern und beizustellen, welche

Vergtung den Contribuenten theils baar bezahlt, theils


blos quittirt und dann nachtrglich in die zu entrichtende
Steuer eingerechnet oder von derselben in Abschlag gebracht
wird ; und die Besorgung dieser beiden Verwaltungszweige,
nmlich 1. Einhebung, Gebahrung und Verrechnung der
Landessteuer und Entrichtung der Militr Contribution an

die Kriegs Kasse und 2, Dislokation und Verpflegung de


Militrs, dann Abrechung mit demselben ber die geschehenen
Leistungen, sind die Aufgaben der mir anvertrauten Landesstelle.
Da nun aber schon seit dem Herbst des verflossenen Jahres
die Verpflegung des Militrs in Siebenbrgen berhaupt durch.
dessen Vermehrung schwieriger und diese Last durch Anhu-

fung der Truppen im sdlichen Theile des Landes fr die


Bewohner der dortigen Kreiss insbesondere noch drckender,
ja endlich durch den, zu Anfang dieses Jahres eingetretenen
Andrang der Rebellen in jene Gegend auf hchste gesteigert

wurde, das Landvolk aber durch Lieferungen, Transporte


von Naturalien, Munition und dergleichen. Erpressungen
1) 2841. M. I. aus 1849.

54

www.digibuc.ro

Plnderungen, und Verwiistungen bereits so erschpft war,


dass ihm kaum noch zu seiner eigenen Nahrung und
Erhaltung seines Viehes die erforderlichen Naturalien erbrigten, so fand ich fr nthfg, an den Herrn Kommandierenden Generalen Baron Puchner, als damaligen Landesverweser

noch um die Hlfte des Monats Februar das Ansuchen zu.


stellen, Allerhchsten Orts bewirken zu wollen, dass die
schon ganz entkrfteten Bewohner Siebenbrgens von der
weiteren Lieferung der fr das Militr erforderlichen Frchte
und Viehfutter gnzlich befreiet und diese Bedrfnisse hinfort

durch Ankauf auf Kosten des Staatsschatzes angeschafft


werden mchten, und so wie mir mndlich mitgetheilt worden,

soli meine diesfllige Vorstellung auch mit Empfehlung an


ein hohes Ministerium einbegleitet worden sein. Da sich
aber die Umstnde seit jener Zeit und namentlich seit der
Halite des Monats Mrz, wo auch Hermannstadt und Kronstadt in die Hnde des Feindes fielen, und das Land bis an
die usserste sdliche Grenze, von dessen Truppen berschwemt

wurde, noch mehr verschlimmert haben und die Erpressungen daselbst natrlich immer mehr gesteigert worden sein
werden, so ist es wahrscheinlich, dass vorzglich die am meisten bedrckten Bewohner schsischer Kreise und Ortschaften im letzten halbem Jahr beinahe fnf, ja vielleicht zehnmal so viel geleistet haben mgen, als sonst zu gewhnlichen

Zeiten in einem ganzen Jahr.


Ganz der entgegengesetzte Fall aber war bei Einhebung
der Steuern ; denn da den Landleuten ihre Erzeugnisse meistens frs Militr weggenommen wurden, und sie daher wenig
oder gar nichts zu verkaufen hatten, die Bewohner der Stdte

aber einerseits durch Garnisonsdienste im Betrieb ihrer


Gewerbe gestrt, andereseits durch hufige Militreinquarti-

rungen mit ungewhnlichen Kosten beladen wurden, so


mangelten beiden Volkes Klassen die Mittel zur Entrichtung
ihrer Steuern und die schon von verflossenen Jahren aushaften-

den bedeutenden Rckstnde sind daher im letzten Halbjahr ins Unendliche angewachsen, werden aber bei der nchsten mit dem Militr ber die bisher geschehenen Leistungen
55

www.digibuc.ro

und Lieferungen abzuhaltende Verrechnung durch die Ver-,


gtung derselben beinahe ganz aufgewogen oder wengistens
stark vermindert werden.
Nachdem brigens die dem Volk auferlegten Lieferungen,

Leistungen und Einquartirungen theils die k. k. sterreichischen Truppen, theils das Kriegsvolk der ungarischen Re
bellen betreffen, so sind zwar diese verschiedenen Lasten

a if jeden Fall genau voneinander zu unterscheiden. Da


je loch einerseits die Nothwendigkeit, die ungarischen Freischaaren zu verpflegen theils aus den, der ungarischen Regierung stillschweigend gemachten Concessionen, theils aus
der Unzulnglichkeit der VertheidigunOmittel entsprang,
andererseits aber die Contribuenten wenn sie auch noch so
gutgesinnt waren, und den Befehlen der Rebellen nur mit
Widerwillen gehorchten, die Forderungen derselben zu .9erweigern nicht im Stande waren, es endlich sehr schwer zu
constatiren sein iirde, ob etwas freiwillig oder gezwungen
geleistet worden sei, so scheint es die Billigkeit zu erheischen,
dass die oberwhnten beiderseitigen Leistungen gleichmssig
beachtet und berechnet werden mgen.
Um demanch die so sehr bedrckte und erschpfte siebenbrgische Landesbevlkerung, deren bei weitem berwiegender Theil der Regierung und dem Staate stets treu
ergeben geblieben ist, vor Schaden zu bewahren, ihre Lasten

mglichst zu erleichtern ihre Subsistenz zu sichern, ihre


Erholung zu befrdern, zugleich aber auch den Staatsschatz
gegen eine bermssige und ungebhrliche Bebrdung zu
schtzen, drfte es nach der von allen Gutgesinnten sehnlichst gewnschten und gehofften baldigen Reoccupation
Siebenbrgens zweckmssig sein, folgende Massregeln zu
ergreifen :

Erstens : Da der Krieg in Siebenbrgen gegen die Rebellen

nicht nur zum Schutz und zum Wohle der dortigen treuen
Einwohner, sondern auch zur Erhaltung dieses schnen,
reichen und schon von der Natur befestigten Grenzlandes
fr die Dynastie und des Gesammtstaat gefhrt worden,
56

www.digibuc.ro

folglich auch die Kosten dieses Krieges den Bewohnern jener


Provinz nicht in einem grsseren Masstab als den jeder anderen

aufgebrdet, sondern in Gemssheit des in der pragmatichen Sanktion fr alle verbndeten Lander begrndeten
gegenseitigen Schutzes so viel mglich vom ganzen Staatgleichmssig getragen werden mssen ; da ferner die dortigen
Contribuenten der Staate schon dadurch, dass ihnen die dem
Mill-tar gelieferten vielen Naturalien nur in dem festgesetzten
geringen Regularnentalpreis vergtet worden, ein grosses Opfer
bringen, und daher um so mehr dafr zu sorgen ist, daselbe
wenigstens diese geringe Vergtung richtig und ungeschm-

lert erhalten mgen, so ware vor allen Dingen genau zu


untersuchen, welche Lieferungen, Vorspanne, Fuhren und
sonstige Dienste seit dem 1. Oktober v. J. wo nemlich die hufigen Bewegungen der kaiserlichen Truppen und die Demonstrationen gegen dia faktische, ungarische Regierung in Sie-

benbrgen ihren Anfang nahmen, von Seiten der dortigen


Contribuenten, Ortschaten und Kreise sowohl fr das kais.
sterreichische als auch das ungarische Militr geleistet,
dann welche davon bereits vergtet, oder wenigitens quittirt und welche endlich noch durch gar keine Bestttigung
anerkannt worden sollen ? worber die Behrden, mit Rcksicht

auf die Verschiedenheit der Truppen, abgesonderte und


genaue Verzeichnisse zu verfassen hatten, dann ware die
nachtrgliche Quittirung der noch nicht bedeckten Leistungen zu bewirken, oder in so weit das nicht mglich ware,
solche Leistungen mit Beibringung der daf Ur sprechenden
Dokumente blos vorzumerken, ferner mit dem Militar eine
Abrechnung zu pflegen ,und alle Forderungen des Landes
zu liquidieren, und endlich die regulamentarmssige Vergiitung der liquidierten Lieferungen und Leistungen einerseits
von der rckstndigen Militrsteuer, andererseits von der
aushaftenden Steuer der betreffenden Ortschaften und Contribuenten abzuschreiben.

Zweitens : Um die Contribuenten nicht allenfalls doppelt


zu bebrden, ware von denselben und vorzglich von den am
57

www.digibuc.ro

strksten verwsteten oder den Durchmrschen des Militars am meisten ausgesetzten Gegenden und Ortschaften
bis zum Vollzuge der obigen Liquidation und Abschreibung
fr das laufende und die verflossenen Jahre keine Steuern.
zu erheben.
Drittens : Da ausser der Verpflegung der beiderseitigen

Truppen in einigen Kreisen und Ortschaften ohne erweisliche


Schuld, Vieh, Wagen, Naturalien und Effekten geraubt Brandschatzungeri erhoben und ohne Veranlassung von ihrer Seite
durch die entgegengesetzten Parteien alle mglichen Erpressungen verbt worden sind, so wren den Beschdigten die

gezahlten Betrge oder der Werth der geraubten Giiter auf


Abschlag der fr die nschstfolgenden Jahre zu entrichtenden
Steuern in Rechnung zu bringen und einstweilen in Vormer-

kung zu halten. Um jedoch auch dem Staatsschatz die gebhrende Entschdigung dafr zu verschaffen, wren die
Urheber, Befrderer und Theilnehmer der Rebellion, in
solidum fr solche Erpressungen verantwortlich zu machen,
die Landgter derselben mit Beschlag zu belegen und die
erpressten Summen falls sie nicht durch den Eigenthmer
selbst entrichtet wrden aus dem Ertrag oder Verkaufspreis
der Gter zu erheben.
Viertens : Nicht mindere Rcksicht wrden auch die verschiedenen im Laufe der gegenseitigen Feindseligkeiten vcrtibten Plnderungen, Brandschden und Verheerungen gam( r
Ortschaften verdienen ; aber die Vergiitung solcher Schden
knnte wohl nicht fglich dem Staate aufgebrdet werden,
sondern dieselben wrden mehr als Elementarereignissm

oder Schlge des Schicksals betrachtet werden mssen, zu


deren Hinderung bloss milde Sammlungen veranstaltet wcrden knnten ; im Fall jedoch die Thter bekannt wren, oder
erwiesen werden knnten ; mssten dieselben als Ruber
und Mordbrenner bebandelt und gerichtlich zum Schadenersatz

verhalten werden.
Fiinftens : Da die Contribuenten die Verpflegung des Militars noch weiter zu bestreiten auch bei den besten
58

www.digibuc.ro

ausser Stande sein warden, so wren sie dovan nicht nur


fr das laufende Jahr ,sogleich /oszuzhlen, 'und das Militr
So wie in den sterreichischen Erblndern auf Kosten des
Staatsschatzes zu verpflegen, sondern, diese drckenden, mit
einer Menge von Plackereien verknpfte und manche Unterschleife veranlassende Last wre, in Gemssheit der schon
Von dem Landtag des Jehrs 1846 iind 1847 unterbreiteten
Antrge auch fr die Zukunft gnzlieh aufzuheben, auf diese
Erleichterung aber bei der ohnehin einzufhrenden, neuen.
Steuerregulirung gehrige Rsksicht zu nehmen.

Sechstens : Um endlich nicht nur die Erhaltung des Militars whrend dem Rest des laufenden Militrjahres, sondern
auch die Subsistenz der vielen, an allen Lebensmitteln Mangel
leidenden Einwohner dieses ausgesogenen Landes zu erleichtern und einer Hungersnoth mglichst vorzubeugen, ware
1, bei den Regierungen der benachbarten wallachischen.
Frstenthmer die Erlaubniss zur Ausfuhr des Getreides

und trkischen Korns von dort nach Siebenbrgen zu bewirken,

2., die sterreichische Mauth einstweilen fr alle von dort


nach Siebenbrgen einzufhrende Getreidearten und Viehgattungen aufzuheben, 3, die fr das Militr erfoydeliche
Brodfrucht nicht in Siebenbrgen, sondern in den benachbarten wallachischen Frstenthiimern anzukaufen.

Dieses wren einige Mittel, um Mangel Theuerung undHungersnoth in unserem unglcklichen Vaterland zu verhthen und das fiber dasselbe bereits hereingebrochene Elend
und Unglck mglichst zu vermindern. Wollte der Himmel,
dass baldigst eine angemessene sterreichische Kriegsmacht

nach Siebenbrgen einrcken, die Rebellion daselbst bezwingen, abermals eine gesetzliche Ordnung einfhren und'
dadurch Ruhe, Friede und Sicherheit dahin zurck bringen

mge, damit sodann auch die obigen Antrge, in so weit


dieselben der nmlich Genehmigung und Zustimmung eines
Hohen Ministeriums gewrdigt wrden, ehestens zum Wohl
des Landes realisirt und zu diesem Zweck die nthigen Anordnungen getroffen werden knnen ; und da nun den neuesten5

www.digibuc.ro

Nachrichten zufolge die kaiserlichen Truppen die Theiss


schon vor geraumer Zeit berschritten haben, und sich bereits
den Grenzen Siebenbrgens nhern sollen, bei den zwischen

'trier und Wien bestehenden schwachen Communicationsmitteln aber eine Allerhchste Entschliessung ber diese
ergebensten Antrge in der jetzigen Zeit kaum frher als
in einem Monat nach Siebenbrgen gelangen drfte, so hielt
ich es fr angemessen, die Erstattung meines gegenwrtigen
gehorsamsten Berichtes nicht lnger zu verschieben.
Okna bet FthnnIk am 7. April 1849.

Ioseph Bedeus,
k. siebenbrgischer Landes Ober Commissitr.

XVIII.
Itspunsul guvernului austriae la petitia Inaintat de episeopul
Andrei aguna in numele tuturor Romnilor din intreaga
monarhie 1).

Hochwrdigster Bischof !

Seine Majestt haben die von Euerer Bischflichen Hochviirden im Vereine mit einigen Mitgliedern der romnischen
Nation Siebenbrgens berreichte Petition, welche die wnsche der in den sterreichischen Monarchie lebenden Romnen
enthlt, zur Kenntniss genommen, und dem Ministerrathe
zur angemessenen Erledigung zugestellt.
Der Ministerrath hat nicht unterlassen diese, die wichtigsten Interessen der Romnen berhrende Eingabe mit aller
tler Sache selbst schuldigen Sorgfalt zu prfen, zugleich aber
auch die Verhltnisse des Gesammtreiches vom Standpunkte
- des neuen Staatsgrundgesetzes genau ins Auge zu fassen.
Der Ministerrath, in dessen Namen ich Euerer Bischfliche
Hochwrden die vorliegende Erffnung zu machen die Ehre
habe, erwog zwar im Einzelnen alle in der Eingabe aufgezhlten
1) 1382. M. I. aus 1849.

bo

www.digibuc.ro

Gesuchtspunkte, glaubte sich jedoch einer zergliederten


Errterung fr gegenwrtig berhoben, da die Lage der im
Gesammtverbande des Reiches lebenden romnischen Nation

durch die Reichsverfassung einen festeren Sttzpunkt. als


frher erlangt hat.
Die wesentlichsten fr die Erhaltung und Entwicklung
der romnischen Nationalitt wichtigsten Anliegen sind
von Seiner Majestt bereits dadurch erfllt worden, indem
mit der verkndigten Reichsverfassung allen Vlkern der
Monarchie aus freier kaiserlicher Bewegung Rechte, Freiheiten und Institutionen gewhrt wrden, welche in den
wichtigsten Beziehungen, mit denen Euerer Bischflichen
Hochwrden erbetenen Zugestndnissen vollstndig zusam..
mentreffen, also auch den Romnen zu Staaten kommen.
Fr jenen Theil der vorgebrachten Bitten hingegen, deren
vollstndige Erfllung in der Reichsverfassung nicht gegeben
worden seyn sollte, liegt in derselben wenigstens die beruhigende Hinweisung, wie sie in der nchsten Zukunft unter den
von der Verfassungsurkunde vorgezeichneten Bedingungen der
Befriedigung zugefhrt werden knnen ; dieses Ziel wird um
so schneller und vollstndiger erreicht werden, je aufrichtiger

sich die romnische Nation der Regierung anschliesst, und


je besonnener sie den von Seiner Majestt angedeuteten Weg
der nationalen Entwicklung innerhalb der fr die einzelnen
Kronlnder gezogenen Grnzen verfolgen wird.
Insoweit endlich einige der erbetenen Zugestndnisse von
Seiner Majestt fr das Wohl der romnischen Nation und
Ihrer brigen Vlker derzeit nicht fr heilsam und frderlich
erkennt werden konnten, wird die Reichsverfassung hierber

die Erklrung in hinreichend zufriedenstellen der Art dar


bieten.

Unter dieselben gehrt namentlich die Vereinigung und


Organisirung aller Romnen zu einer eigenen selbststndigen
Nation. Aus dieser Betrachtung kann auch das Ministerium
Eingaben, welche unter diesem Gesammtnamen eingebracht

werden, und wozu es den Unterzeichnern auch bisher an


den nthigen Mandat gefehlthat, nicht fr zulssig erkennen.
61

www.digibuc.ro

Dagegen wird 'eg bereitwillig die Bitten entgegehnehmen,

'und bei Seiner Majestt bevorworten, welche die in dn


tinzelnen Kronlndern Wohnhaften homnen tinter Beachtung der in denselben bestehenden, oder durch die Reichsverfassung verbrgten knftigen Institutionen durch die
&at aufgestellten Regierungsorgane, oder sonst auf dem
geeigneten Wege vorbringen sollten. In einigen Landestheilen
sind bereits die Einleitungen getroffen, um die bisher bekannt
_gewordenen Wnsche der romnischen Bevlkerung zu prfen,
und in allen zulssigen Punkten zu erfllen ; was seiner Zeit
,den Betheirgten erffnet werden wird.
Genehmigen Eue-re Bischfliche Hochwrden die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Wien, den 8. April 1849.

Graf Stadion.
An seine des Hochwiirdigsten Herrn Bischofs der griechisch nicht unierten
Rirche in Siebenbargen Andreas Schaguna Bischfliche Hochwiirden.

XIX
Raportul lui Wohlgemuth, cfitre Alexandru Bach, ministru de
interne, prin care ii face cunoscut prinderea scrisorii lui
Kossuth clitreDrago atrgtind atentia asupra cuprinsului

Hochwohlgeborener Herr Minister I

Es ist mir gelungen, eine Copie jener Zuschrift zu erhaften


welche Kossuth als Prsident der revolutionren Landesregierung in Ungarn und S:ebenbrgen ddo Debrecin am 26. April
1849 an den bekannten Johann Dragos den angeblichen Re-

presentanten der romnischen Nation in Ungarn bei der


1) 2943. Mimisterium des Innern aus 1850.
152

www.digibuc.ro

Revolutionsjunta in Betreff der Frage gerichtet hat, auf


welches Loos das in Siebenbrgen und in den damit verbundenen Theilen gegen die ungariche Insurekzion aufgestan,dene romnische Volk zu rechnen htte, falls dasselbe die

Waffen ablegen und an die Insurekzion sich anschiiessen


wrde.
Ich beeile mich eine deutsche Uebersetzung derselben Euer

Hochwohlgeboren im Anschlusse einzusenden.


Diese Zuschrift enthlt alle jene Vorspielungen und Verheissungen zu Gunsten der romnischen Nation, an denen Kossuths Ueberredungsknsten es nie gemangelt hat.
In bezug auf die Bewhrung der Treue der romnischen
Nation in Siebenbrgen, muss diess Schrift und ihr Innhalt
besonders beachtenswerth erscheinen, weil Dragos gerade
.derselbe ist, welcher in Jancu's Bericht genannt wird, und
die siebenbrgische Romnen wiederhohlt zu Abfalle bereden
-wollte, was ihm aber trotz der vorliegenden Versprechungen
Kossuths nicht gelang.
Nicht minder muss ich die Aufmerksamkeit Euer Hoch-

wohlgeboren ganz vorzglich auf jenen Theil der Schrift


leiten, wo Kossuth nur den hierlndigen griechisch nicht
.unirten Bischof Schaguna als der Landesverrtherei schuldig, von jeder Verzeihung ausschliesst, in dem der letztere
von Kossuth und den brigen Organen der ungarischen Reierung zur Einschlferung ihrer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit mit honigsssen glatten Worten eine lgenhaft gleissnerische Rolle gespielt habe, daher sein Hochvertherisches
Betragen gerechte Rache fordere.
Diese Vorwrfe und zornergliihten Drohnugen Kossuths
gegen Bischof Schaguna geben den unwiederlegbarsten Beweis
dass der letztere ein grosses Verdienst um den Allerhchsten

Thron und die Gesammtmonarchie durch seine Treue und


Anhnglichkeit erworben habe, und jener Auszeichnung
ganz wrdig sei, fr welche ich ihn einvernehmlich mit dem
bevollmchtigten Kaiser lichen Herrn Civil Kommissr in
.dem Berichte vom 5. April 1. J. Prs. Nr. 278 C. M. G. in
Antrag gebracht habe, ich unter Berufung auf die vorstehenden
63

www.digibuc.ro

Verhltnisse viederhollt um die Erwirkung der Allerhchsters


Genehmigung dieser Antrge die Bitte stelle.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner
vollkommensten Hochachtung.
Hermannstadt am 16 Mai 1849.

Wohlgemuth.
F. M. L.
An Seine des Herrn Ministers des Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeoboren !"

XX.
Serisoarea luiLudovic Kossuth, preedintele guvernului ungurese
efitre Ion Drago, trimis sA potoleascA miparea romnease6
*ii si facfi pace en resculatii Romimi 1).

Der Prsident der Landesregierung dem Herr


Representanten Johann Dragos,

Sie haben an mich die Frage gerichtet, dass falls, das im


Siebenbrgen und in den damit verbundenen Theilen in
Emprung stehende romnische Volk, die Waffen ablegen
und zur Treue gegen den ungarischen Staat und zum Gehor
sam gegen die Regierung zurckkehren wrde, auf welches
Loos die Bekehrten rechnen drften?
Gleich wie ich unter keinen Umstnden wankend, meine
Prinzipien Jedermann, der solche ohne Verlegenheit hren.
wollte, ffentlich bekannt machte, eben so trage ich kein
Bedenken, auf ihre Frage, auch schriftlich zu antworten.

Ich thue diess offer), wie es dem Starken gebhrt, fr


welchen sich die ungarische Nation in Mitten der Verfol
gungen der schweren Zeiten bewhrte.
Ich thue es mit dem Selbstbewusstsein, dass meine Nation

in den schweren Zeiten eben darum die Staatsregierung,


mir anvertraut hatte, weil sie meine Prinzipien und meine
Gesinnungen billigte.
1) 2943. Ministerium des Innern aus 1850.

64

www.digibuc.ro

Ich thue es aus jenem meinem Herzensgefhle, welches


schmerzerfllt iiber das durch gottlose Aufwieglereien des
treubrchigen Habsburgischen Hausses vergossene Blut und
verursachten Leiden, sich hinneigt.
Ich bin ein Mann der Freiheit, der die tirannische Gewalt
weder erdulden kann, noch solche ausben Wil ; ich wnsche

nichts mehr, als mit der gemeinschaftlichen Frelheitsliebe


alle Vlker des ungarischen Staates ohne Unterschiede der
Sprache und der Religion in dem Schosse cles Vaterlandes
zu vereinbahren ; ich will Friede, damit in dem Schosse
desselben wir alle gleich freie Brger seien, und in brderlicher

Liebe und Einverstndniss, die Wunden der Vergangenheit


je eher heilen, und das Vaterland durch das Wohl des Volkes
beglcken knnen.
Von diesen Ansichten geleitet erffne ich Ihnen, und ermchtige Sie, dass Sie diesse nebst Vorzeigung dieser meiner
Schrift als meinen ernstlichen entschlossenen Willen, Jedermann bekannt geben, wie sehr ich aus dem Innern meines
Herzens das Unglck des Brgerkriegs bedaure, und wie
glcklich ich mich schtzen wrde, wenn ich dieses nicht
durch die Schrfe des unerbittlichen Schwertes, sondern dureh
den Oehlzweig eines ehrenhaften Friedens beilegen knnte.
Ich erwhne desswegen eines ehrenhaften Friedens, weil ich
ein Freiheitsmann bin, und suche nicht meine Ergtzung in der
Demthigung der Knechtschaft, sondern will Jedermann, der
auf, dem Boden des Vaterlandes wohnt des gemeinschaftlichen
Rechtes und der gemeimschaftlichen Freiheit betheiligt sehen..

Ich fordere daher keine Knechtschaft, eine unbedingte.


Unterwerfung von Niemanden, wie dieses der hochmtliige
Windischgrtz der ungarischen Nation zu fordern sich gewagt.
hat, sondern freuen wrde ich mich, wenn ich den Friedens
und Freiheits Oehlzweig von allen jenen, angenommen
sehe, welche den Schooss unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes mit blutbefleckten Hnden zerrissen.

Trachten sie dieses Wort als das Wort eines ehrlichen


Menschen, und eine im Namen der Nation ausgesprochene
Verpflichtung denen begreiflich zu machen, welche, wenn
65

www.digibuc.ro

sie dieses Wort zu verstehen und zu wrdigen zgern sollten,

nichts anderes thun, als ein schauderhaftes Leiden sich,


ihrem Volke und dem Vaterlande zuziehen,
Wenn das aufrhrerische Romnen-Volk die Waffen ablegt, und zur Treue gegen den Staat und Gehorsam gegen
die Regierung zurckkehrt, so gebe ich die Versicherung dass
es der gemeinschaftlichen Rechte der gemeinschaftlichen
Freiheit, in gleichem Maasse mit allen brigen Bewohnern
Ungarns ohne Unterschied der Sprache und Religion thenhaftig werden wird.
Mit diesem habe ich alles gegeben, was nur einem Staatsbrger zu geben ist.
Wenn ich weniger den Romnen gbe, so wrde ich sie
zur Knechtschaft erniedrigen, vor was mich Gott behten
wolle. Ich will sie nicht zu Knechten machen, sondern wnsche

ihren seit so vielen Jahrhunderten dauernden Leiden und


ihrer Knechtschaft, ein Ende zu setzen. Wenn ich dagegen
mehr gbe, dann wrde ich andere der Knechtschaft unterzIehen, was kein gerechter Mensch verlangen kann.
Was die Sprache anbelangt, weder ich noch die ungarische
Nation wollen je die Sprache unseres Mittbrgers unterdrcken,

wir wollten bloss so viel, dass : so wie das Land, eins ist,
ebenso die diplomatische Sprache auf den Landtage, und
bezglich der Landesverwaltung eine und dieselbe sein soll,
weil sonst das Land nicht bestehen kann.
Ausser diesem wollte ich jeder Sprache und jeder Volksthm-

lichkeit nicht nur den freien Gebrauch und Entwicklung


im Interesse der Civilisation auch befrdern, wesswegen Sie
Jedermann zu wissen geben werden : dass ich dem romnischen Volke den freien Gebrauch der romnischen Sprache
sowohl in den Schulen, Kirchen und Religionsgebruchen,

als auch im gemeinen Leben nicht nur garantire, sondern


demselben auch in soweit die, zur gehrigen Organisirung
ihrer Schulen und wissenschaftlichen Emporhebungen dersel-

ben, erforderlichen Auslagen aus dem bereits bestehenden


eigenen Fonde nicht bestritten werden knnte, die Staatshilfe
in eben denselben Maasse zu sichern, als in welchem der Staat
66

www.digibuc.ro

tfr die Erziehungsauslagen jedes andern Brgers welch immer

Sprache und Religion Sorge tragen wird.


Ausser diesem gebe ich die Versicherung dass derjenige
der nicht durch Advokaten, sondern in eigener Person bei
der Regierung bittlich einkommt, solche Bitten in welch
immer Sprache ausgefertigt, in der von den einzureichenden
Geschwornen Gerichten anhngig gemachten Verbal-Rechs-

streiten auch Jedermann in seiner Muttersprache sich vertheidigen knne, und die Regierung Sorge tragen werde, dass

Gesetze und die Regierungsverordnungen auch in der


Volkssprache verffentlicht werden, und mit Vergngen werde

ich dazu die hilfreichen Hnde reichen, dass die hhere wissenschaftliche Ausbildung der romnischen Sprache durch
jedes zweckmssige Mittel befrdert werde.
Betreff ihrer Religion, erkenne ich die Gewissensfreiheit
fr ein gttliches Gesetz, und versichere, dass die Geist lichen der orientalichen Kirche, oder des nichtunirten Glaubensbekenntnisses gleich den brigen Religionsgeistlichen,

derselben Aushilfen sich erfreuen werden, und garantire


ihnen die freie Verwaltung ihrer kirchlichen Angelegenheiten
amter der Obsorge des Staats, wie ich ihnen meine diessfllige Absicht zu ihrer eigenen Ueberzeugung in den nchst
verflossenen Zeiten auch thtlich bewiesen habe.

Gleichfalls werde ich dafr Sorge tragen, dass unsern


romnischen Mitbrgern auf Grundlage der gleichen Berechtigung, die brgerlichen und militrischen Staatsdienste ohne

Parteilichkeit nach Verdienst und Befhigung theilhaftig


Lemacht, mit einem Wort, das gemeinschaftliche Recht,
die gemeinschaftliche Freiheit und der gemeinschaftliche
Genuss aller aus den Gesetzen fliessenden Wohlthaten, der
freie Sprachengebrauch, die Entwicklung und Pflege derselben,

die Verehrung ihrer Religion und kirchlichen Gebruchen,


auf gleiche Weise beschtzt werde, und begnstigt, diess
ist, was ich mit friedlichen und vershnenden Gemthe anempfehle, wer mehr wnscht, will das Land zerstcken und despotisch Ether andere herrschen wer aber dieses will, den erklre
ich als Feind des Vaterlandes uhd als solchen zu behandeln ;
67

www.digibuc.ro

diess ist der entschiedene Wiile der Nation, so wie meine


Pflicht.
Wenn also das emprte romnische Volk die Waffen ablegt,

zur Treue und zum Gehorsam wiederkehrt, wenn Einzelne


das was sie gewaltsam weggenommen und ausgeplndert
haben zurckstellen, so knnen sie noch jetzt in diesem Augenblicke, aller Segnungen und Wohlthaten theilhaftig werden,

wenn sie aber die Geduld der Nation erschpfen und auch
fernerhin zur Ergreifung der Waffen nthigen, dann sollen
sie alle Leiden, die der rchende Arm des gerechten Gottes
fiber sie bringen wird, sich nur selbst zuschreiben. Vielmchr
meiner Herzensstimmung Gehr schenkend, weigere ich mich
nicht auch das zu offenbaren, dass falls das romnische Volk
das Vorangesagte wrdigend zur Treue gegen das Vaterland
und zum Gehorsam gegen die Regierung unverweilt zurck-

kehrt, und sowohl diessfalls, als auch hinsichtlich ihres


knftigen friedlichen Benehmens die Versicherung geben
wird auch ich ber die politischen Vorflle der Vergangen:heit, im Namen des Fricdens und der Liebe, einen Schleyer
zu werfen nicht anstehe, jedoch mit Ausnahme jenes Mannes,
der seine hohe kirchliche Stel lung das Zutrauen des Volkes
gottlos missbrauchte, und seine, Gott wie dem Vaterlande
schuldigen Pflichten schndlich verletzend, nicht nur das
romnische Volk zum Aufruhr verleitete, wodurch die ungeheuren Verwstungen und Blutvergiessungen entstunden
sondem sich auch der nie zu verzeihenden Landesverrtherei
schuldig machte. Er entbldete sich nicht, zur Ausrottung
seiner eigenen Nation, den Einbruch einer bewaffneten fremden
Macht anzusp rechen, anzueifernund zu erwirken, und that diess
alles so dass er in Mitten seiner Landseverrtherei Nie der-

trchtigkeit genug besass, vor mir und vor meinen Landesregierungs-Kameraden, zur Einschlferung unserer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, mit hnigsssen glatten Worten eine
lgenhafte gleissneriche Rolle zu spielen. Dieser Mann ist Andreas Schaguna, ber dessen Haupt das unendlich viel vergossene Blut gerechte Rache fordert, und der zum Landesverrther erklrt, keine Verzeihung auf Erde erlangen kann..
'68

www.digibuc.ro

Diess sind meine Ansichten und mein Beschluss ber diesen


Gegenstand. Ich wnsche dass die Betreffenden mit nchterner Einsicht das eigene Wohl erwgen, und die Wunden der
Vergangenheit mit den Oehlzweigen des Friedens zu heilen,
mglich machen.
Falls die Abgeordneten des aufrhrerischen Volkes, zur Darbringung ihrer Huldigung und Sicherstellung der eben ausgesp rochene n Begnstigungen,vor der Nati onalversam.mlung, oder

vor mir zu erscheinen wnschen sollten, knnen sie in meinem

Namen zu ihrer freien un ungehinderten Vorund Rckreise


so wie persnliche Sicherheit die Gewhrleistung geben.
Unsere Waffen schlagen die Sldlinge des treubrchigen

Tirannen und schreiten triumfirend vor. Die Hauptstadt


des Landes, ist in der Macht der Nation. Nicht als gezwungene
Rekruten, sondern als Freiwillige wnche ich die romnischen
Bataillons ehestens fr die gemeinschaftliche Freiheit, in den

Reihen der tapferen ungarischen Armee fechten zu sehen.


Auf dieser Bahn, harret auf jeden treuen Helden dr Segen
des Vaterlandes, der Ruhm und die Freiheit, wo sie aber jetzt
kmpfenstehet ihnen entweder ruhmloser Tod, oder als verwendetes Werkzeug, eine traurige Knechtschaft bevor welcher,

der Fluch unserer Nachkommen in des hundertste Glied


nachfolgen wird.
Debreczin 26. April 1849.
Der Landesregierungsprdsident,

L. Kossuth m. p".
XXI.
Raportul grafului Franz Salmen cfitre ministerul de interne
prin care fi descrie situatia din Transilvania cernd ajutor
pentru natiunea Sailor i mAsuri in contra rebelilor Semi!).

Holies Ministerium des Innern 1


Im weitern Verfolge meines Berichtes vom 29. Mrz 1. J.
aus Krajowa habe ich einem hohen Ministerium anzuzeigen :
dass es mir, nach dem das Zustrmen zahlreicher mittelloser
1) 3189. Ministerium des Innern aus 1849..

69

www.digibuc.ro

Flchtlinge aus den von den ungarischen Rebellen eroberten


Stdten Hermannstadt und Kronstadt in die Walachei wo,
sie von den Commandanten der russischen Truppen aus den
Grenzorten in das Innere des Landes gewiesen wurden,
die Verlegemheiten sie zu verpflegen und noch mehr der Anblick

so vielfltigen Jammers und Elendes die Dringlichkeit der


Hilfe gesteigert hatte,
durch die Bereitwilligkeit der walachischen Behrden gelungen ist, in den ersten Tagen der
Flucht, auf Rechnung der von den russischen und trkischen Majestten, aus Menschlichkeit fr die siebenbrgischen

Flchtlingen gewidmeten Fonds, das Ausbacken und die


Verabreichung von Brod und zugleich auch die Verteilung
von Zehrpfennigen an die Besagten in N'Terschiedenen Ortschaf-

ten zerstreuten Flchtlinge zu veranlassen ; eine nachhaltigere Untersttzung durch Anlehe und Almosen far diese
Martirer ihrer Treue von Allerhchst Seiner Majestt zz
erbitten hatte ich mir unterdessen vorbehalten.
In Bezug auf die in die Walachei geflachteten Brgergarden

von Hermannstadt, Kronstadt und Mediasch hatte ich das


siebenbrgische, damals in Krajowa anwesende k. k. Militr
General-Commando angegangen

die wehr fhigen Manner

unter ihnen, welche geneigt wren mit den Waffen in der


Hand, sich den auf dem Zuge durch die Walachei nach Orsowa

begriffenen k. k. Truppen anzuschliessen, mit Gage und


Lhnung zu betheilen ; fr die ltere Bingergarde aber,
besonders diejenigen deren Familien zu Hause zurckgeblieben
sind nach vor lufiger Abgabe ihrer Waffen an die kaiserlichen

Staroste, von den russischen Truppen-Commandanten die


Erlaubniss zur ungehinderten Rckkehr durch die von diesen

gesperrten nchsten siebenbrgischen Passe, zu erwirken.


Nachdem belobtes General-Commando meinen erstern Antrag gewhrt hatte, blieb doch dessen Verwendung, beziiglich des zweiten, von den Russichen Commandanten unbeachtet und die armen Flchtlinge mussten, entweder aus
Unvermgen eine sehr weite unsichre und kostspielige Reise
fiber Orsowa und das Temeschvarer Banat zu unternehmen,
in der Walachei verharren, oder aber dieser Reise sich unterzie70

www.digibuc.ro

hen, was besonders die zahlreichen Vorspannsleister, welche


von Seite einzelner flchtiger k. k. Militrparteien gezwungen

worden waren unentgeltlich bis Rimnik und Kra Iowa zu


fahren, hart traf, nachdem sie die ihnen gebhrende Bezahlung
ungeachtet eines diessfalls durch mich von General Cormnando

erwirkten Befehls, nichts erhalten konnten, dadurch aber


genthigt wurden ihr Zugvieh und ihr Fuhrwerk um Spottpreise zu entussern und so die Betriebskraft ihrer Oekonmien zu vernichten. Indessen sind Verzeichnisse solcher
Vorspannsleister angefertigt worden, womit, nach hergestellten Frieden der gerechte Anspruch an die betreffenden
Partheien erhoben werden wird.
Sehr drckend war fr die armen Flchtlinge der Uebelstand,
dass die kais. sterreichischen Banknoten in der Walachei,
einem Lande, wo kein Mnzfuss besteht keine Mnze

geprgt wird und allein sterreichisches Gold und Silber


in sehr betrchtlicher Menge cirkuliert im Verkehr nur nach
Abzug eines Fnftel ihres Nennwerthes und selbst die sterreichischen STherzwanziger nur fr 18 Kreutzer Conventionelle
Miinze umgesetzt werden konnten. Ich hatte daher die k. k.
Agentie aufgefordert gehrigen Ortes dem sterreichischen

Silbergelde volle Gltigkeit zu verschaffen und die etwa


mgliche Einwechslung der sterreichischen Banknoten unter

vielleicht zu erwirkender Garantie des Staates zu vermitteln. Ueber den Erfolg ist mir nichst bekannt geworden.
Dieses waren die Verwendungen welche die beklagenswerthen Bedrngnisse des Momentes und der Oertlichkeit
dringend erheischen. Indem ich davon Erwhnung mache
finde ich mich zugleich verpflichtet, der sehr lobenswerthen
Bereitwilligkeit, mit welcher die beiden k. k. Starosten und
zwar Schwab in Krajowa und Fredel in Rimniki, den Bedrfnissen der armen Flchtlinge zu begegnen bemht waren,
zu gedenken und wage es zugleichen in hohes Ministerium zu

bitten, genannte Staroste daft& durch die k. k. Agentie in


Bukarest beloben zu lassen.
In Bezug auf die baldige Befreiung Siebenbrgens von
den Horden der magyarischen Rebellen, war mittlerweile
71

www.digibuc.ro

die Hoffnung geschwunden,

die Deputierten der schsischen

Nation hatten beim Obercommando der grossen Armee in.


Ungarn eben sowenig wie die wiederholten dringenden Bitten
des siebenbrgischen General-Commando und Hilfstruppen,
erfolge herbeifhren knnen, die russischen Hilfstruppen

aber waren vom Feinde zugleich mit den k. k. Truppen aus


dem Lande gedrngt worden. Durch diese trben Aussichten,
welche auch das siebenbrgische General-Comando bestimmten,

mit den in seinem Gefolge befindlichen Kriegs-Cameral


und National Bank Cassen auf k. k. sterreichischen Boden

nach Sissek in Kroatien zu bersetzen,

fand ich mich

veranlasst, zugleich mit Bercksichtigung der Wnsche meiner


Mitflchtlinge fr sie nachhaltige Untersttzungen und hauptschlich eine entsprechende Militrmacht zur Befreiung
unseres unglcklichen von Tag zu Tag grsseren Drangsalen

anheim fallenden Landes von den Rebellen, mich hieher


nach Wien zu begeben, um die allerdings sehr dringende
Hlfe bei Einem hohen Ministerium und nthigenfalls an
den Stufen des Thrones persnlich zu erflehen und mich
zugleich, nachdem ich auf den mir angewiesenen Posten fr
jetzt nicht wirken kann mich zu den Befehlen der hchsten
Regierung zu stellen.
Nachdem ich die Schsische National Cassa, das Schsische

Versatzamt und das historisch und diplomatisch wichtige


National-Archiv, unter Auf Acht der betreffenden Beamten
in Krajowa, dem Schutz der dortigen trkischen Truppen
empfohlen und erstere angewiesen hatte ; rcksichtlich des

ihnen anvertrauten Nationalgutes, in so lange eine frei


Willensusserung der Nation, in dem von Feinden und Rubern besetzten Lande nichts vorausgesetzt werden kann,
nur von mir oder vom hohen sterreichischen Reichsministerium Befehle anzunehmen, trat ich meine Reise hieher
an, wo ich in diesen Tagen anlangte.
Unterdessen hatten die hier anwesenden Deputierten der
schsischen Nation, wie ich aus den mir vorgelegten Schriften

ersehe, sowohl die Last der Bedrngnisse, unter welcher


unser armes Volk jetzt schmachtet, ermessen, als auch die
72

www.digibuc.ro

Dringlichkeit der zu leistenden Halle, wenn nicht Land


und Volk gnzlichen Verderben preisgegeben werden soll,
erkannt und.
1. Um entsprechende Militrmacht zur Wiedereroberung
'S'ebenbrgens 2) um Untersttzung der Flchtlinge 3) um
Entschdigung der beraubten Getreuen durch die ruberischene Rebellen gebetten.
Da diesem wohlangewandten Eifer der erlangte Zeitgeil
-w:nst zu verdanken ist, und die gestellten Gesuche auch meine
Aufgabe enthalten, so kann ich denselben meine volle Zu-

stimmung nicht versagen und erlaube Mir nur noch mit


.der innigsten Dankbarkeit fr die gtige Wrdigung womit
ein hohes Ministerium Zeuge des Hhen Er lasses an mich vom

25. April 1. J. Zahl, 2949 die vorgelegten Bitten bereits zu


erfllen geruht hat, hier gehorsamst beizufgen : dass
die Wiedereroberung Siebenbrgens, dessen gnzliche Einnah.me von den Rebellen durch die Besetzung von Hermannstadt

und Kronstadt volzogen wurde, auch abgesehen von der


moralischen Wichtigkeit welche der Fall von Hermannstdat
als Hauptsitzes der Gesamtmonarchie und der Dynastie so
treuen Partheien, welche es in Siebenbrgen allein gewagt
hatte, sich gegen den magyarisehen Terrorismus zu erheben,
fr die Rebellen hat, um so dringender ist, als dessen Bewohner schon frher durch enorme Leistungen erschpft, durch
die Rebellen fortwhrend gebrandschatzt, an Vieh, Fuhrwerk,
Naturalien, Kleidungsstcken, Gertschaften f. f. beraubt,
ihre Wonsitze niedergebrannt und ihre wehrfhigen Manner
in die feindlichen Reihen eingetheilt worden, whrend die

:Szekler ihren Raub in ihre Heimath, habschtige Juden,


aber das von den Rebellen unrechtmssig an sich gelsste
Gutt ins Ausland verschleppen,

die Ackerfelder unbebaut

bleiben und spter die Wintersaat, die der Kriegzerstren


wird, durch neuen Anbau nicht mehr setzt werden kann
somit eine allgemeine Hungersnoth in Aussicht steht.

Die Flchtlinge sind der Untersttzung um so bedrftiger, je mehr ihre durch die Greuelszenen, welche die Zge
.der Rebellen berall bezeichnen, gerechtfertigte Flucht,
73

www.digibuc.ro

in dem Augenblick eines unverhofften feindlichen Ueberfalles eine ganz unvorbereitete war, und die nieisten Flchtlinge
hiedurch in die grsste Noth versetzt worden sind. Uebrigens

aber drfte nur, das, wie ich vernehme, in der Walachei,


zur Untersttzung aufgestellte Comitee in der Lage seyn za
beurtheilen, welcher Betrag zu diesem Zwecke erforderlich
ist und wer von den Flchtlingen fhig ist das ihm gebothene
Darlehen wider zu erstatten? oder ein Almosen empfangen
muss.

Die Entschdigung der beschdigten Getreuen durch die


zahlreichen Rebellen im Lande, ist um so mehr ein unerlsslicher Act der Gerechtigkeit, als bisher die emprten Bewohner des Landes von Seite der k. k. Truppen berall mit
der grssten Schonung behandelt worden sind, whrend die
Rebellen gegen die treuen Unterthanen Seiner Majestt schonungslos gewiithet haben. In diesem Anbetracht hatte ich
es nicht unterlassen dem Commandierenden Generalen in
Siebenbrgen Freiherrn von Puchner bei seinem Vorrcken
gegen die wiederholt treubrchigen und ruberichen Szekler,
welche das im Lande geraubte Gut bei sich aufgehuft haben,
zu ersuchen, diese zur Wiedererstattung des Bestohlenen zu
verhalten. Nun erscheint es aber nothwendig, dass ein hohes
Ministerium die nach Siebenbrgen zu befehligenden Feldherrn beauftrage, nicht nur das beraubte Gut den Rebel len
abzunehmen und den rechtmssigen Besitzern zu "e-rstatten,

sondern auch das Eigenthum der Rebellen in Beschlag


zunehmen, und auf diese Art durch gerechte strenge
die Unterwerfung unverbeserlicher Emprer, welche durch
allzugrosse Nachsicht
endlich zu vollenden.

und Huld nicht zu erzielen war,

In Entsprechung der ehrenvollen Aufforderung im hohen


Erlasse vom 25. 1. M. Einem hohen Ministerium behufs
der Heilung der dem Lande Siebenbrgen durch den unseligen Brgerkrieg geschlangenen Wunden nach Massgabe der
eigenen Wahrnehmung gehorsamste Vorschlge zu machen,
werde ich seiner Zeit nicht uterlassen.
Schlsslich wage ich es ein hohes Ministaium in Berck74

www.digibuc.ro

sichtigung der Gepflogenheit : die Kriegsgefangenen ausden Reihen der ungrischen Rebellen zu der k. k. Armee in
Italien abzustellen, dann in Anbetracht des Umstandes,
dass der Rebellenfhrer Bem die Bewohner des Sachsenlandes,
welche im letzten Jahre ohnehin auch zum zweitenmal eine freiwillige Rekrutenaushebung zu Gunsten der
k. k. Truppen eintretten liessen, gewaltsam in die Reihen
seiner Horden stellt, gehorsamst zu bitten : die Commandanten der nach Siebenbrgen zu befehligenden Truppen
gnstig befehligen zu wollen, solche wider Willen in die feindlichen Reihen der Rebellen gestellte treue Unterthane
Seiner Majestt, wenn sie in Gefangenschaft der kaiserlichen

Truppen geraten, wieder nach Hause zu entlassen.


Wien, am 30. April 1849.

Franz Salmen,
Graf der Schsischen Nation In Siebenbrgen".

XXII.
Petitia reprezentantilor natiunei siseti etre Ministerul de
Interne prin care arat starea financial% i economic% a
Transilvaniei, In special a tinutului siisese eernd mfisuri
de Indreptare1).

Hohes k. k. Ministerium des Innern l


Durch wiederholten Beschluss der schsischen NationsUniversitt im Laufe der Monate Oktober v. J. bis Mrz
I. J. dann durch Verordnung Seiner Exzellenz des Freiherrn
von Puchner Generalen der Cavallerie und Commandirenden
in Siebenbrgen, waren die sogenannten ungarischen Banknoten im ganzen Sachsenlande ausser Cours gesetzt, und
kamen im Werkehr gar nicht vor.
Zufolge der Occupation des Sachsenlandes durch die ungarischen Rebellen, und die Brandschatzungen welche den
1) 4896 Ministerium des Innern aus 1849.

75.

www.digibuc.ro

fr Oesterreich sich aufopfernden Bewohnern auferlegt wor-

den sind, und welche nur in sterreichischen Banknoten


.oder Metallmnze angenommen wurden, ist nicht nur, das
in ihrem Besitze gewesene Metallgeld und die sterreichischen
Banknoten von den Rebellen an sich gezogen, sondern durch

,dieselben allein, ungarische Banknoten im Umlauf gesetzt,


und den Bewohnern als alleiniges Zahlungsmittel aufgedrungen

worden. Ja es wird sogar wie die neuesten verlsslichen


Nachrichten es mittheilen, diese Ueberschwemmung des

Sachsenlandes mit ungarischen Banknoten-vorzglich Hunderte


von den Schuldnern des gewerbereichen und indus-

triellen Sachsenlandes noch dazu benztzt, alle ihre Verbindlichkeiten mit solchen Banknoten einzulsen.
Es ist ohne Zweifel unvermeidlich, dass sogleich bei Wie,dereroberung Siebenbrgens die ungarischen Banknoten ausser
.Cours gesetzt, und daftir selbst durch strenge Penalsanctionen
vorgesorgt werde.

Diese Massregel wird aber die Folge haben, dass :

1. ein gnzlicher Mangel an Cirkulationsmittel fr den


tglichen Verkehr entstehen wird.
2. Alle jene loyallen Unterthanen, welche nach der Occu-

pation durch die Insurgenten, unter Androhung von Rad


und Galgen, ihre reelen Werthe gegen ungarische Banknoten
hergaben, oder aber persnliche Zwangsdienste, gegen solche,
leisten mussten, endlich jene welche ihre in den insurgierten
Theile Siebenbiirgens und die Ungarn ausstehenden Schuldfordenmgen mit ungarisch-n Banknoten ausgeglichen erhielten, zum Zweitenmale, ohne ihr Verschulden und recht eigentlich bloss um ihrer beharrlichen Anhnglichkeit an die Monarchie willen, zu Grunde gerichtet wrden.

Es wirft sich sonach die Frage auf :


1. Wie das fr den Verkehr so nothwendige Cirkulationsmittel gesschaffen ? und dann.

2. Auf welche Art der Schaden der Einzelnen ermittelt


und ihnen zum Ersatze verholfen werden knne ?
ad 1 Das Land, und namentlich das Sachsenland, hat bedeutende Aktivforderungen an die Regierung, welche aus
76

www.digibuc.ro

dem gegenwrtigen Kriege in Siebenbrgen gegen die Rebel leD

herstarmnen. Es sind diess zumeist die dem Militr-Aerar


obliegenden Vergiitungen fr gelieferte Brodfrchte und
Pourage, ferner Vorspannsleistungen, Einquartierung, Canonen

und Munitionswagen, Bespannung, Wartwgen etc.

Wenngleich nun bei Weitem nicht alle Leistungen des


Sachsenlandes vom k. k. Militr abquittirt wurden, wie diess

zum Beispil auch bei den Einquartierungen wo der Quartiergeber meistens auch den Mann zugleich, selbst mit Brod
verpflegte, grosstentheils der Fall war ; so sind doch diese
nachweisbaren Activforderungen, Seitens der schsischen
Nation, ohne Zweifel bedeutend genug, dass dieselben, von

der kurrenten Steuer abgerechnet, durch ein ganz jhriges


Steuer quantum kaum gedeckt und ausgeglichen werderi wiirden. An und fr sich wrde eine solche Abrechnung an der

zuknftigen Steuer schon aus dem Grunde unbillig seyn,


weil in der le tzten Zeit, durch das k. k. Militr vom Landmanne Alles, was er an Frchten und Fourage besass, gegen
das, in folge Rescripts des k. k. Kriegsministeriums, ausdrcklich gegebene Versprechen, der Vergtung im Marktpreise,
frmlich requiriert, und in den Militr-Magazinen aufgespeichert wurde, whrend doch andererseits die Kosten dieses
unglcklichen Krieges unmglich der treuen schsischen
Nation alein auferlegt werden knnen, sondern vielmehr

den Rebellen zur Last fallen mssten.


Damit aber sowohl dem Mangel an legalen Circulationsmitteln, abgeholfen, als auch die Entschdigung, der durch.
den Terrorismus zur Annahme der ungarischen Banknoten
gezwungenen treuen Bevlkerung ermglicht werde drfte,
a) Die Regierung vor aLen die erwnnten Activforderungen
der schsischen Nation baar zu befriedigen, und
b) denjenigen, wexhe den Rebellen Brandsteuer zahlen
mussten, die ihnen aus dem Vermgen der Beschdiger gebh-

rende Entschdigung vorzustrecken ; die Regierung selbst

aber wird hiernach


c) sowohl die vergteten Militr Lieferungen, als auch
fr die vorschussweisen ersetzten Brand

und Kriegssteuer-n
77-

www.digibuc.ro

die gebhrende Entschdigung aus dem liegenden und fahrenden

Vermgen der Rebellen auch vom rechtlichen Standpunkte


aus zu erlangen haben.

Die Positive Gesetzgebung der Magyaren und Szekler


-enthlt in dieser Beziehung umfassende Bestimmungen das
Decret Trip. P. I tit. 14 u. 16 setzt auf das Verbrechen des
Hochverraths den Verlust des Kopfes und Vermgens. Fr
Hochverrther aber werden darin erklrt :
a) wer sich factisch gegen die Regierung des Knigs und

d:e Krone erhebt, und auflehnt ;


b) die ffentlichen Mordbrenne ;
c) wer auslndische Ruberhorden, und Sldlinge in Absicht der Rebellion in das Land einfhrt.
d) wer falsches Geld prgt, oder solcher Mnze wissentlich in grosser Menge ffentlich sich bedient.
Diese Gesetze sind durch die spteren Bestimmungen in
Comp. Const. P. III lit. 14 art. 4 ergnzt, welche die Verfol-

gung und Hinrichtung der Verbrecher und Sequestration


ihrer Gter den Beamten unter strenger Verantwortung
..zur Pflicht macht.
In Siebenbrgen gibt es in diesem Augenblicke nur Beschcligte und Beschdiger. Erstere sind die treuen Nationen der
Sachsen und Romnen im Sachsenlande, letzere der ungarische Adel mit wenigen Ausnahmen und das doppelt eidbrchige Volk der Szekler.
Von diesen Beschdigern oder besser aus deren beweglichen und unbeweglichen Vermgen, haben die Beschdigten, wie oben nachgewiesen wurde, das Recht, Entschdigung zu fordern, und die Regierung die Pflicht ihnen diese
zu verschaff en.

Bei den, im gegenwrtigen Augenblicke so hart und von


allen Seiten in Anspruch genommenen Finanzen, wirft sich
jedoch die Frage auf, wie die zu dem oben angedeuteten
Zwecke der Baarzahlung der Naturallieferungen und der
Entschdigung fr die Brandschtzungen der loyalen Bevkerung nth;gen Geldmittel am Leichtesten herbeigeschaflt
werden knnten?

38

www.digibuc.ro

Das einfachste Mittel drfte sein, dass die Regierung


Anweisungen welche auf die Gter der Rebellen reduziert
werden emittiere, und damit Jene befriedige, welche liquide
Entschdigungsforderungen haben wie zum Beispil Jene welche

Naturallieferungen haben machen, oder Brandsteuer den


Rebellen haben zahlen mssen und die Krieg gegen die Rebel-

len auf deren Kosten fhre.


Die Anweisungen mssten auf den Betrag von 5, 10 und
100 fl. lauten, nebst dem deutschen Urtexte auch die Uebersetzung in romnischer und ungarischer Sprache enthalten,
ferner nur in einer bestimmten bekannt zu machenden Summe
kreirt, und mit einem Zwangskurse innerhalb Siebenbrgen

versehen, und die alien Aerarial-Cassen annehmbar erklrt


werden.

Ganz unter dieselbe Betrachtung fllt auch der Schaden


welcher dem Einzelnen durch die sofortige Nichtigkeitserklrung der ungarischen Banknoten zugehen wird.
Zu diesem Behilfe wren sogleich nachdem das treue Sach-

senland von den Horden der Rebellen befreit sein wird,


Commissionen niederzusetzen, bei denen innerhalb eines
sehr kurzen Zeitraumes : vielleicht 3 Tage ohne dass diese
Massregel frher bekannt wrde : jeder Besitzer von ungarisehen Banknoten, diese gegen eine Empfangsbestttigung
abgeben msste.
Nachdem im ganzen Sachsenlande zufloge des Allerhchste
Rescriptes vom September, dann Allerhchste Manifestes vom
3. Oktober 1848, durch welche dem Pesther Landtage die
Emission ungarischen Papiergeldes nicht gestattet, und dies
selbst fr ungesetzlich erklrt wurde. Die sogennannten ungarische Banknoten, durchaus nicht zugelassen wurden, und
wirklich nicht kursierten, so ist es klar, dass nur whrend der
;Occupation dieselben durch die Rebellen dessen Bewohner
gezwungen wurden, solche Banknoten anzunehnen. Es ist
aber diess Grund genug fr den ganzen Betrag der an ungaTischen Banknoten resultieren wird, die volle Entschdigung
mus den Gtern der Rebellen zu beanspruchen.
Die hier ergehenst vorgeschlagenen Massregeln drften
79

www.digibuc.ro

tim so eher eine geneigte Wrdigung des Hohen. Ministeriums

verdienen, als nach der Proclamation des Herrn FeldzeUgsmeister Baron Welden dato Pressburg 22. Mai I. J. nach einem
im hohen Ministerrathe gefassten Beschluss : Alle von nun an
zur Verpflegung der in Ungarn operirenden Armeen in Ungarn selbst gemacht werdende Requisitionen und Vorspannleistungen entweder sogleich bei der Uebergabe oder doch
in mglichst kurzer Frist baar berichtigt werden" und ferner
auch in der Emmission und bezglich der Annahme in ffentlichen Cassen der Anweisungen auf die ungarischen Landeseinknfte, eine der von den Gehorsamst Unterzeichneten
beantragten Massregel hnliche Einleitung in Ungarn getroffen

worden ist.
Wien, am 2. Juli 1849.
Joseph Zimmermann,
Professor an der Rechtsakademie der Sfichsischen

Nation zu Herinannstadt und Deputierter.


Friedrich von Saehsenhelm
K. siebenbrgischer Hofagent und
Vertreter der schsischen Nation.

Joseph Schneider,
Corn. Accessist und Deputirter
der schsichen Nation".

XXIII
Petitia deputatiei Romnilor, de sub preidentia episcopului
ortodox Andrei $aguna cfitre imparatul Franz losif prin
care cer unirea tuturor Romnilor din monarhia austriaca
intr'o unitate administrativ i politici I).

Euere Majestt
Unter den Ursachen des hchst traurigen Zustandes in
welchen durchschnittlich die ganze romnische Nation der
sterreichischen Monrchie Jahrhunderte lang sich befand,
ist nicht die geringste die, dass ihre Leiden nie von Mnnern
aus ihren eigenen Schoosse, sondern immer von anderen
1) 5640. Ministerium des Innern aus 1849.

8o

www.digibuc.ro

grosstentheils solchen untersucht wurden, die ein grosses


Interesse dabei hatten, das Emporkommen dieser unterdrckten Nation durch alle nur erdenklichen Mittel zu verhindern, und die daher auch jene wahrhaft loyalen, und den.
Interessen
der eigenen Nation so wie denen der Gesammt,
monarchie aufrichtig ergebenen Romnen, welche fr ihre

Nation Allerhchsten Ortes sich zu verwenden dann und


wann wagten, durch bswillige Verlumdungen zu verdchtigen, und wo mglich zu beseitigen, zu allen Zeiten emsig sich

bestrebten. Euere Majestt zu unserem grssten Betrbnis


mssen wir sehen, wie auch heute gerade die verdienstvollsten
Manner der romnischen Nation, theils in ihren Gesinnungen
der Treue und Anhnglichkeit angegriffen, theils als Manner

ohne Erfahrung, und Geschftskenntniss von denselben unseren alten Feinden aus keiner anderen Ursache dargestellt
werden, als um sie in der Meinung einer hohen Regierung
falls derartige Anschwrzungen hie und da Eingang finden
sollten gnzlich zu vernichten, um nach deren Beseitigung
mt einigem, wenn auch nur scheinbaren, Grunde behaupten zu knnen, dass im Schoosse der romnischen Nation
keine geschftskundige und zu Aemtern taugliche Individuen sich finden lassen, die bei der Neugestaltung der Monarchic und der vollen Ausdehnung des Grundsatzes der Gleichberechtigung auch auf die romntsche Nation im Sinne einer
hohen sterreichischen Regierung verwendet werden knnten. Dieser Umstand ist fr die romnische Nation gerade
jetzt, wo in den zurckeroberten Gebiethen die Verwirklichung

der neuen Organisation schon ihren Anfang nimmt, von der


grossten Bedeutung denn obgleich diese Organisation nur
eine provisorische sein soll, so wird sie dennoch die Grundlage

jener nachfolgenden bilden, die definitiv sein wird. Auch


drfte in dieser Hinsicht der Eindruck, den der Anfang der
neuen Organisation in den erwartunsvollen Herzen der getreuen Vlker Eurer Majestt, insbesondere derjenigen, die
von der Wuth des Brgerkrieges mehr als andere heimgesucht
wurden, zurcklassen wird, nicht gnzlich ausser Acht gelassen werden. Daher erscheint die treugehorsamste Deputation

8i

www.digibuc.ro

der romnischen Nation ehrfurchtsvoll wiederum vor den


Stufen des geheiligten Thrones Eurer Majestt um in ihrer
kincllichen Treue Eurer Majestt die Besorgnisse zu enthllen, die geeignet sind, sie in Betreff der Zukunft ihrer
Nation zu beunruhigen, und um Trost und Befriedigung bei
dem vterlich und zugleich jugendlich fhlenden Herzen
Eurer Majestt, zu suchen.
Euere Majestt 1 Was dem angeblichen Mangel an fhigen
Individuen im Schoosse unserer Nation anbelangt, erlauben
wir uns die Allerunterthnigste Bemerkung, dass trotz der
systematischen Zurcksetzung, welche die tauglichen Individuen der Romnen von den bevorzugten Nationen berhaupt erfuhren, heute eine nicht geringe Zahl Romnen sich
befindet, die in der neuren Zeit zwar meistens gezwungen ihre
Gesinnungen als aufrichtige Romnen zu verhehlen, aber in

der Treue und Anhnglichkeit an die glorreich Dynastie


und die Gesammtmonarchie Niemanden zurckstehend, ffentliche Aemter bekleidet haben, und denen Geschftskenntniss
und Tauglichkeit auch aus dem Grunde nicht wird abgelugnet

werden knnen, weil sie sonst, bei dem von den anderen
Nationen gegen die Romnen befolgten Systeme, von ihren
Stellen gewiss entfernt worden wren.
Zu diesen drfen wir mit wohlbegrndetem Rechte auch alle

jene intelligenten Romnen, vor allem den wohlverdienten


romnischen Pazifikations-Ausschuss sammt seinen brigen
Personale, zhlen, die sich im Osten der Monarchie gegen die
verderblichen Absichten der Umsturzpartei, an die Spitze
der romnischen Nation stellten, und sie durch alle Schrecknisse
des unheilvollen Brgerkrieges so leiteten, und noch heutigen

Tags lieten, dass traz der unerhrten von den Rebellen


gegen sie verbten Gruelthaten und der dadurch herausgeforderten Rachsucht sie im Verhltiniss zu dem ungeheuren
ihre zugefgten Schaden an Leben und Gut, sich sehr messig
benommen, und nur im ussersten Nothfalle zu Repressalien gegriffen hat. Die Deputation glaubt sich zu der sichern
Hoffnung berechtigt dass die bswilligen Verlumdungen

und Verdchtigungen, die Neid und Eifersutht auf diese


82

www.digibuc.ro

verdienstvollen Mnner hinzuwlzen, sich erdreisteten, vor


den von ihren f Ur die Ausrechterhaltung der Monarchie vollbrachten Thaten, verstummen werden. Denn geheiligte
.Majestt, wenn so glnzende, durch Tausend Lebensgefahren
und Verlust aller irdischen Giiter bedingten Thaten, wiejene
der Leiter der Romnen in Siebenbrgens es sind, auch nichtim Stande sein werden, vollgltiges Zeugniss ber die Gesinun-

gen und Grundstze der Menschen abzugeben, dann msste


man an der Gerechtigkeit hieneiden verzweifeln.
Dass diese Manner fhig sein, die Verhltnisse nicht nur
ihrer eigenen Nation, sondern auch die der Gesammtmonarchie gerade im Sinne der hohen Regierung aufzufassen, haben
sie durch un lugbare Thaten ebenfalls bewiesen. Schur, vor

und in dem am 15. Mai v. J. zu Blasendorf abgehaltenen


Congresse erkannten sie die Zwecke der Magyaren und die
wahren Interessen der Mona rchie viel richtiger als die Staatsmanner selbst, die nach den Mrz ereignissen die Geschicke der Monarchie in Hnden hatten. Sie schwuren damals
.sammt 40.000 Romanen der tiefverehrten Dynastie und der

Gesammtmonarchie auf Leben und Tod treu zu bleiben


und sie blieben diesem Schwur und der hieraus konsequent
Nichtanerkennung der magyarischen Regierung auch dann
unwandelbar treu, als einerseits ihnen durch die den Magyaren
gemachten Konzessionen und Bestttigungen jede Hoffnung

auf irgend eine Untersttzung von Seiten der hohen Regierung genommen wurde, andererseits aber der haarstrubende
magyarische Terrorismus gegen sie, die Verlassenen von aller

Welt, frchterliche zu, wthen angefangen hatte.

Aber auch Tauglichkeit zur Fhrung und Handhabung


der ffentlichen Geschfte darf diesen Mnnern auf keinen
Fall abgelugnet werden. Waren sie im Stande das romnische

Volk, dessen materieller Zustand, durch die Aufhebung der


Feudallasten nich weniger leichtert und gebessert wurde,
zu so unermesslichen Opfern, wie es dargebracht zu bewegen,
es durch -alle Wechselflle des verwiistenden Brgerkrieges
zu f iihren, und sein Gefhl der Treue und Festhaltung an seinen
Kaiser so zu leiten, dass selbst nach Aufgebung des Landes
83

www.digibuc.ro

von Seiten des k. k.

litrs, es nunmehr sich selbst berlassen,.

trotz aller theils verfhrerischer theils grausamer von dem


Feinde angewendeten Mittel, nicht nur nicht wankelmthig,
wie Andere geworden, sondern sich sogar zum aussersten
Kampfe entschlossen, und whrend desselben durch heldenmthiie Thaten ausgezeichnet hat, und noch heute auszeichnet, so werden sie nach dem Zustandekommen des ersehnten Friedens um Vie les mehr im Stande, ffentliche Aemter
im Sinne einer hohen Regierung zu bekleiden und zu verwalten, um so mehr, da sie auch wirkliche Proben ihrer Fhigkeit in dieser Hinsicht schon abgegeben haben. Als nmlich
der Kommandierende General den romnischen PazifikationsAusschuss aufforderte taugliche Individuen zur Neubese-

tzung der Distrikts und Komitatsmter in den von Rebellen


gesuberten Gebieten vorzuschlagen, ergab es sich, dass es
bei den Romnen nicht nur kein Mangel s9ndern sogar Ueberfluss an fhigen Individuen da seL Hingegen die Magyaren,

aufgefordert auch ihrer Seits taugliche Individuen vorzuschlagen, erklrten, sie htten deren keine, da ihre fhigen
Individuen alle in den Reihen der Rebellen sich befinden
Die Romnen aber, die angestellt wurden, haben ihre Aemte,
zur allgemeinen Zufriedenheit der betreffenden Bevlkerung

sowohl, als auch der hchsten militrischen Behrde verwaltet. Auf jeden Fall drften die Verdienste und die Fhigkei-

ten der Vertrauensmnner der romnischen Nation in Siebenbrgen viel hoher gezhlt werden, als die derjenigen,.
die am Tage dr Gefahr, vom Kampfplatze verschwanden,,
und die, nachdem sie ihre Personen bei Zeiten in Sicherheit
gebracht, nun nachdem das Ende der Rebellion vorauszusehen
ist, wieder hervorkriechen, und nicht nur hochtrabende Phrasen
im Munde fhren, sondern sich sogar nicht entblden an den
Verdiensten anderer zu mkeln, um sie gnzlich zu verdunkeln.
Mit einem Worte, es befindet sich heute im Schoosse der
romnischen Nation berall in Siebenbrgen, Banat, Ungarn
und Bukowina eine hinreichende Zahlgrndlich gebildeter,

zum Theil in ffentlichen Aemtern schon erprobten Individuen, die fhig sind bei der Neugestaltung der Gesammtmo84

www.digibuc.ro

marchie und der Constituirung ihrer eigenen Nation verwendet


-zu werden, und die ihre Aufgabe gewiss zur vollkommenen
Zufriedenheit einer hohen Zentral regierung lsen werden.

Euere Majestt I Ein anderer Umstand, der uns Besorgnisse fr die Zukunft unserer Nation einflsst, ist der, dass
in Hinsicht des wichtigsten Punktes unserer Petition be-treffend Vereinigung aller Romnen der sterreichischen
-Monarchie zu einem einzigen National Krper, wie uns bis
heute, trotz der mehrere Monate langen Erwartung noch
keiner beruhigenden Versicherung von Seite der erleuchteten
Rthe Euerer Majestt erfreuen konnten. In unserer Denk-

schrift von 5. Mrz womit wir unsere unterthnigste im


Namen der ganzen Nation eingereichte Petition bei dem Gesammtministerum Euerer Majestt bevorworten, haben wir

die Grnde auseinandergesetzt, auf welchen jener Punkt


heruhet, und welche dafr sprechen. Wir erlauben uns tiefunterthnigst die vterliche Aufmerksamkeit Euerer geheiligten, Majestt nochmalS auf die besondere Lage zu lenken,
in welcher unsere Nation sich befindet, und aus welcher auch
-vorzglich in ihr die Ueberzeugung .von der Nothwendigkeit
.der Vereinigung aller Romnen der Monarchie entstanden
ist. Euere Majestt, die Lage, in welcher die romnische
Nation gegenber den mitwohnenden Nationen sich befindet,
1st der Art, dass selbst bei der .Ausdehnung des Grundsatzes,
Kier Gleichberechtigung auf die Romnen, woran niemand
2weifelt, die Wohlthaten der Gleichberechtigung fr sie in
,der Wirklichkeit gering sein werden. Bei der romnischen
Nation, die durch so viele Jahrunderte von alien einer Nation
als solcher zukommenden Rechten ausgeschossen war, muss
alles neu geschaffen werden, was um so schwerer vorkommen
muss, als fast das ganze von den Romnen bewohnte Gebieth
und in ihm fast ausschliesslich die romnischen Ortschaften

verwstet daliegen. Die Mitwohnenden Nationen besitzen


schon jetzt alle Elemente einer unabhngigen politischen
Stellung. Vielle Jahrhunderte hindurch, und meist auf Kosten
Kler Romnen, bevorzugt, werden diese Natimien, durch die
gross Zahl ihrer vornehmen, begiiterten und daher mchtigen
85

www.digibuc.ro

Farni lien, durch die grssere Zahl ihrer brocratisch ausgebildeten Individuen, durch das Uebergewicht der stdtischen Bevlkerung, durch ihre schon jetzt blhenden ffentlichen Unterrichts

Erziehungs

und andere An-

stalten, ihre Stiftungen, ihre zu ffentlichen Zwecken vorhandenen gut angelegten Fonds, und manche andere mateIlene Vortheile, auch fortan ein Uebergewicht ber die romnische Nation ausben, so dass die letztere in kurzer Zeit
ihren alten Feinden untergeordnet, am Ende in ihren frhern.
Zustand zurcksinken muss. Wie traurig vrde es fr die Romnen sein, sich ihren alten Unterdrckern, also auch den Rebellen, wieder untergeordnet zu sehen. Und das wird Majetst

nothwendig erfolgen, wenn die romnische Nation, die auf


dem von ihr bewonten Gebiethe kompakt ist wie keine andere,

trotzdem, in mehrere Kronlnder zerstckelt bleiben wird.


Diese Zerstckelung, die mit der allmhlige Untergrabung,
der romnischen Nation fast gleichbedeutend ist, kann fr
die sterreichische Monarchie von keinem Nutzen sein,,
ist vielmehr gefhrlich, in dem dadurch nur jene Nation
an Macht gewinnen wird, die heute die Existenz der Monarchie in Frage gestellt, und die das gegenwrtige Trauerspiel in nicht gar ferner Zukunfte erneuern kann. Wir sind.
vollkommen bekannt mit den Grundstzen aller Parteien.
dieser Bethrten Nation. Alle verfolgten ein und dasselbe
Ziel, die Verstrkung des Magyarismus durch die Untergrabung der brigen Vlkerstmme, und die endliche Verwirklichung eines seit Generationen angebahnten magyarischen Reichs ; sie unterschieden sich nur in der Ueberzeugung von dazu nothwendigen Zeit, und in den dieser Ueherzeugung entsprechenden Mitteln. Durch die Besiegung,
der republikanischen Partei ist der separatistische Magyarismus keineswegs besiegt, um so mehr, als er kein natrliches Kind der magyarisch-demokratischen Partei ist, sondem eine Wesen, erzeugt im Schoosse der magyarischen_
Aristrokatie, grossgezogen unter ihrer Pflege vertretten
berall durch ihre Kapitalien. Auch drfte nicht aus dem Auge

gelassen werden, der Uebermuth dieser Nation, vorzglichl


86

www.digibuc.ro

ihrer knftigen Generationen noch mehr zu ernhren. Je mehr

daher die romnische Nation konsolidirt werden wird, ein


desto strkeres Bollwerk wird in ihr erwachsen gegen die
magyarischen Gelste, da die romnische Nation trotzdem
dass sie systematisch immer unterdrckt wurde, ihre Treue
gegen das angestammte Herrscherhaus nicht nur nie verletzte, sondern sie bei jeder Gelegenheit thatschlich bewies.
Majestt 1 Das Heil der romnischen Nation, die Bedingung
ihrer selbststndigen Entwicklung, ihres Emporkommens
und ihres Bestehens als Nation wie auch der Erfllung ihrer
Mission im Interesse der Gesammtmonarchie, also die praktische

Durchfhrung des Grundsatzes der Gleichberechtigung Mr


die romnische Nation, liegt wahrlich nicht in ihrer Zerstcke-

lung, sondern einzig und allein in der Vereinigung aller


Romnen der sterreichischen Monarchie zu einem einzigen
im Sinne des 4 der Reichsverfassung selbststndigen gegen-

fiber den mit wohnenden Nationen in administrativer und


legislativer Hinsicht ganz unabhngigen und nur der Zentralregierung untergeordneten Krper, mit ausdrcklicher Be-

nennung der romnischen Nation als solche in der Reichsverfassung und mir der Erklrung des von ihr bewohnten
Gebiethes zu einem Kronland.
Euere Majestt I die Nation glaubt sich nach so grossen fr
den Thron Eurer Majestt willig dargebrachten Opfern, und
nach so glnzenden Beweisen von unerschtterlicher Treue

und Anhnglichkeit, berechtigt zu erwarten, dass bei der


Neugestaltung des Gesamtstaates, ihre oben angedeutete
besondere Lage bercksichtig werden mge. Der 5 der von
Euerer Majestt den Vlkern Oesterreichs huldvoll erteilten
Costitution sichert jedem Volksstamme ein unverletzliches

Recht auf die Wahrung seiner Nationalitt. Dieses Recht


wird fr die Romnen ein leerer Buchstabe bleiben, so lange
sie nicht alle zu einem einzigen gegenber den brigen Mitna-

tionen, sowohl in administrativer als auch in legislativer


Hinsicht ganz unabhngigen Nationalkrper vereinigt werden.

Kraft dieses von Euerer Majestt gewhrleisteten Rechtes,


appeliren wir an die Gerechtigkeitsliebe Euerer Majestt, und
87

www.digibuc.ro

bitten tiefunterthnigst im Namen unserer Nation, das einzige

Mittel der Wahrung ihrer Nationalitt ihr nicht vorzuenthalten. Geruhen Euere Majestt, die welltberhmte Krone des
glorreichen Hauses Habsburg mit der Erschaffung einer neuen,
von grossen Vorfahren herkommenden, durch viele Jahrhun-

derte misskannten, doch die dem Hause immer unerschtterlich treuen, mit edlen Eigenschaften begabten und zuktinftsfhigen Nation zu schmcken.
Indem die treugehorsamste Deputation der romnischen
Nation gegenwrtige unterthnigste Bittschrift, in die Hnde
Euerer Majestt ehrfurchtsvollst niederlegt, erneuert sie die
Versicherung der unverbrchlichen Treue und Anhnglicfi-

keit im Namen ihrer Nation, und bittet zugleich um eine


baldige Erledigung ihrer Petition von 25. Februar 1. J.
Euerer Majestt allergetreueste Unterthanen.
Andreas Sehaguna,
Diecesan Bischof der Morgenlndischen Kirche in
Siebenbrgen und Prses der romiinischen Nation.
Johan Popass,
Erzpriester.
Johann v. Sztolka,
k. k. Rechg. Rath.
Peter v. Moesony,
Peter Csermena,

Stadthauptmann der k. Freistadt


Ternesvar

Johann Dobran,
Hofagent
Johann Moseony V. Foen

Ladislaus Tordey,

ehem, k. siebenbrgischer
Hofprotokollsdirektor und k. k.
walachischer u. romnischer Hoff
Translator.

A. Trebon Laurian,
Ladislaus Edler v. Cspe.
Joseph Papp v. Maerdorf,
k. u. siebenbiirgischer
Hofbuchhaltungs Rechg. Ofiziial.
Lucian v. Moesony."

Resolution.
Resolution.
Eine Deputation der romnischen Nation,
an deren Spitze der Bischof Schaguna steht, bittet um die
Vereinigung aller Romnen der sterreichischen Monarchie
zu einem einzigen im Sinne des 4 der Reichsverfassung
selbststndigen, gegenber den mitwohnenden Nationen in
administrativer und legislativer Hinsicht ganz unabhngigen

88

www.digibuc.ro

und nur der Zentralregierung untergeordneten Krper, mit


ausdrcklicher Benennung der romnischen Nation als solcher
in der Reichsverfassung, und mit der Erklrung des von ihr
bewohnten Gebiethes zu einem Kronlande, wie um baldige

Erledigung ihrer Petition vom 25. Februar I. J.


An Meinen Ministerprsidenten Schnbrunn am 27. Juli 1849.

FRANZ IOSEPH m. p.
XXIV.

Raportul lui Eduard Bach, efitre Ministerul de Interne, de la


Viena, prin care ii deserie situalia politicil din Transilvania%
Bericht des bevoilmchtigten kayserlichen Kommissiirs fr die Civilangelegenheiten in Siebenbrgen, Bukowiner Kreishauptmanns Eduard v. Bach.

Hochwohlgeborener Herr Minister !

Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren anzuzeigen dass

der Herr Civil- und Militrgouverneur von Siebenbrgen


Feldmarschalleutenant Baron Wohlgemuth gestern in Tschernowitz eingetroffen ist. Auch ist der mir zugetheilte Hofkonzipist
Baron Reichen.stein gestern hier eingetroffen und hat mir die

mir zugedachten. Instruktionen und sonstigen auf meine


Mission Bezug nehmenden Papiere berbracht.
Ich bin eben mit Herrn Feldmarchalleutnant BaronWohlgemuth beschftigen das unserer gemeinschaftlichen Aufgabe zu Gebot gestellte Materiale nher zu prfen und aufzunehemen wie auch die von uns gleich beim Beginn unserer
Amtswirksamkeit zu treffenden Schritte und Verfgungen
zu berathen. Auch habe ich die Veranlassung getroffen, damit
das kaiserliche Manifest bezglich der Ernennung des Civil
und Militr-gouverneurs und des bevollmchtigten kaiserlichen Civilkommissrs in den Landessprache in der notigen Anzahl von Exemplarien in Tschernowitz abgedruckt

werden. Wir werden in einigen Tagen nach Bistritz aufbrechen, welche Stadt von den russischen Truppen besetzt ist.
1) 5823. Ministerium des Innern aus 1849.

89

www.digibuc.ro

Generalleutnant Grotenhielm hat sein Hauptquartier ill


Szasz-Reyen und hat zwei Bataillone in Bistritz zurckgelassen. Das Land bis Dees und Clausenburg, ebenso von Maros

Vasarhely abwarts ist noch vom Feinde besetzt.


Hoffentlich wird bald ein entscheidendes Vorrcken der
vereinigten Truppen ins Szeklerland stattfinden und fester
Fuss daselbst gefasst werden, woruaf erst unsere beidersei-

tige Amstwirksamkeit auf Erfolge rechnen kann.


Ich erlaube mir schlsslich Euer Hochwohlgeboren um die

Weisung rcksichtlich der Uniform zu bitten, die ich nach


meiner Eigenschaft als bevollmchtigter kaiserlicher Commis-

sar zu tragen berechtigt bfn.


Tschernowitz den 31. Juli 1849.

Each
An Seine des Herrn Ministers des Innern Alexander Bach Hochwohlgeboren in Wien.

Dient zur Wissenschaft. Bezglich der Anfrage wegen Ihrer

Uniform ist unterm 24. August 1849 Z1

6297

M. I . die neuerlich

gefasste Allerhchste Entschliessung ber die Staatsuniform


der Beamten im Allgemeinen dem kais. Commissar mit
getheilt worden.
Wien den 15 September 1849.

Friedenfels

XXV.

Raportal agentului austriac, Dvorak, dela Iasi, cAtre comisarul


Transilvaniei, Eduard Bach, cfiruia fi descrie situatia
politicfi din Moldova, progresul armatelor rebele unguresti
ce reusiser s treae granita, descriind si siguranta
drumurilor spre Tara-Romneascfi 1).
Hochgeborener Herr 1

In Beantwortung des verehrten Schreibens vom 31. July


1849 Z. 6, gebe ich mir die Ehre Euer Hochwolhgeboren
1) 6436. Ministerium des Innern aus 1849.

go

www.digibuc.ro

bezglich der Sicherheit einer durch die Moldau nach Siebenbrgen zu unternehmenden Reise, mit Rcksicht auf den.
Statt gefundenen Einfall der Siebenbrgischen Insurgenten.
in dieses Frstenthum Folgendes zu erwidern :
Bis nun sind die Strassen in der Moldau sicher geblieben
und die Communication zwischen Jassy und Galatz dann
zwischen Jassy und Bukarest blieb bis nun ungestrt ; jedochi
vermeiden Couriere und Reisende aus und nach der Walachei ( :insbesondere aus und nach Bukarest :) die Route fiber
Bacau, Roman u. s. w. und machen einen kleinen Umweg
iiber Berlad, Wasluiy u. s. w., welche an der Galatzer Poststrasse liegen, weil die Umgegend von Bacau durch die InsurgeSten jedenfalls gefhrdet ist ; zwar haben die Eingeborenen, ferner die Griechen, Franzosen und andere Auslnder,.
welche Nationen angehren, welche die Insurgenten nicht
bekriegen, von diesen, wenn sie ihnen auf der Reise zufllig
begegneten, keine Unbilden erfahren, im Gegentheile erhieltem sie nach der vorausgegangenen Priifung ihrer Nationalitt von dem betreffenden Insurgenten-Commandanten
Reisezertifikate ; Oesterreichische und Russische Beamte und
Militrs knnten dagegen fr den Fall dass sie als solche

erkannt wUrden, ihr Leben verlieren, da die Insurgenten


gegen Personen welche der Oesterreichischen oder Russischen
Regierung ergeben sind, mit einer schonungslosen Grausamkeit
vorgehen bekanntlich haben sle bei ihrem gegenwrtigen

Eintritte in die Moldau, den Ojtozer k. k. Contumaz arektor Dr. Mayer aufgehngt.Wie lange die erwhnten
Verhltnisse jedoch noch dauern, und wie sie sich in der nch-

sten Zukunft gestalten werden, bin ich nicht in der Lage


mit Zuverlssigkeit zu bestimmen und muss mich daher lediglich auf die Mittheilung der Daten beschrnken, die mir
gerade vorliegen. Diesem gemss sind die Insurgenten ihre
Zahl wird zwischen 6000-12000 angegeben in Bacau noch
nicht eingezogen, obschon nach der Niederlage des Russischen Jger Regiments unter dem Generalen Ustrugow ihnen
hierin kein Hinderniss entgegenstand. Bem schlug sein Haupt-

quartier in Okna auf, erliess Proklamationen, worin er unter


.9 L

www.digibuc.ro

,der Vorspiegelung einer Democratisch-constitutionellen Frey-

beit unter der ausschliessenden trkischen Oberherrschaft


die Bewohner der Moldau zur Bewaffnung und gemeinschaftlichen Bekampfung der Russischen barbarischen Horden"
auffordert ; in diesen seinen Proklamationen stellt er auch
die trkische Hilfe in Aussicht, allein disese scheint auszubleiben, im Gegentheile hat der Pforten Commissar Fuad
Effendi dem Tifid-Bey an die Insurgenten mit der bestimmten Aufforderung abgesandt, dass sie das Moldauische Gebieth um so gewisser unverzglich raumen, als widrigens die
von Omer Pascha befehligte Armee wider sie vorrcken wrde.
.Wie es heisst, war bei der Ankunft des Tifid-Bey im Insurgenten Lager Bem der inzwischen wieder nach Sieben-

brgen einen Ausflug gemacht hatte, abwesend, und sein


Stellvertreter ein Oberster, soll zuletzt seine Bereitwilligkeit,
die Moldau zu raumen erklart haben, der trkische Abge-sandte hat inzwischen das Insurgentenlager verlassen, die
Insurgenten sollen aber noch immer auf Moldauischen Boden
knapp an der Siebenbrgischen Granze verbleiben und sich
verschanzen. Ob und welche geheime Auftrage der Trkische
-Abgeordnete berdiess mitgebracht hat, bleibt Gegenstand
wager Combinationen. Man glaubt, dass es nchster Tage
zwischen den unter dem Russischen Generalleutnant Moller

im Bacau concentrirten Truppen (ber 7000 Mann Infa nterie, 1500 Mann Cavallerie und 20 Geschtze) und den Insurgenten zu einem entscheidenen Kampfe kommen werde.
Ich glaube nur dieses hinzufgen zu mssen, dass sogleich
nach dem Einfalle der Insurgenten in der Moldau, nach allen
Seiten Couriere wegen Verstarkung der Russischen Truppen
in der Moldau abgegangen sind, dass jedoch bis nun in der
Moldau ausser den unter Moller concentrirten Truppen kaum
600 Mann Russische Truppen vorhanden sind, die Moldauische Milliz in Jassy bei 1000 Mann ist gar nicht in Anschlag

zu bringen, auch Bessarabien ist von Truppen entblsst,


unmittelbare schnelle Russische Hilfe ist daher nicht zu erwarten,
wieviel aber Bem aus Siebenbrgen Truppen zusammenziehen kann lasst, sich schwer im Voraus bestimmen ;

'92

www.digibuc.ro

die Srmpathien der an den Karpathen gelegenen ungarischen,

Drfer in der Moldau sind fr die ungarische Insurrection


unverkennbar ; wesshalb die nchsten Ereignisse in der Moldau

sich schwer voraussagen lassen, obschon es beinahe wahrscheinlicher ist, dass dieser Ueberrest der Insurgenten allem
Anschein nach bloss einen freien Durchzug durch die Donaufrstenthmer unter trkischer Vermittlung bezwecken, um nach_

Ablegung der Waffen zufliehen und sich zu zerstreuen.


Ich kann daher meinerseits keinen anderen Rath ertheilen
als dass wenn Euer Hochwohlgeboren die Reise nach S:ebenbrgen unverzglich anzutreten Willens sind, Hochdieselben ber Jassy reisen, da die Strasse von Czernowitz bis
Jassy bis dahin jedenfalls von jeder Gefahr frei bleibt, und
bei dem, in Iassy fast stndlich eintreffenden Esstaffeten
win der Siebenbrgischen Grnze werde ich in der Lage
sein, Euer Hochwohlgeboren in Jassy die weitere sichere
Route anzugeben. Einen nheren Weg mit Beseitigung Jassy
einzuschlagen, halte ich aber nicht fr rathsam, weil die Aus-

knfte ber den eigentlichen Stand der Dinge denn doch


am zuverlssigsten nur hier ertheilt werden knnen.
Empfangen Euer Hochwohlgeboren bei diesem Anlasse den
Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung mit welcher

mich zu zeichnen ich die Ehre habe.


lassy den 1 August 1849.
Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener,

Dvorak
An se. des k. k. Bukowinacr Kreishauptmanns und bevollmchtigten k. k.
Commissiirs fr Siebenbiirgen Herrn von Bach. Hochwohlgeboren in Czernowitz".

XXVI.
Raportul comisarului Bach catre Ministrul de Interne dela Viena,
prin care ii arat situatia insurgentilor din Transilvania
msurile luate de armatele de operatie in potriva bold).
Hochwohlgeborener Herr Minister !
Der Herr Civil und Militrgouverneur fr Siebenbrgen
1) 5974. Ministerium des Innern aus 1849.

93

www.digibuc.ro

Feldmarschalleutnant Baron Wohlgemuth, berichtet gleichzeitig dem Herrn Minister-Prsidenten ber den unerlsslichen Aufschub den die Verfassung, Uebersetzung und Druckle-

Aung der Proklamationen womit er seine Amtswirksamkeit


beginnen wird, in dem Antritte unserer Reise hervorbringt.
Indess kommt es bei dem Stande der Kriegsereignisse in Sie-

benbrgen, ferner bei den Ereignissen in der Moldau die


damit in Verbindung stehen, auf einige Tage Zgerung nicht
an. Die letzteren geruhen Euer Hochwohlgeboren aus dem

beifolgenden Schreiben der k.k. Agenzie in Jassy zu entnehmen. Bezglich der Kriegsereignisse in Siebenbrgen sollen bedeutende Ansammlungen von Insurgenten in der Mar-

marosch stattfinden. Generalleutnant Grotenhielm hat die


Besatzung von Bistritz verstrkt, jedoch sein Hauptquartier
in Sasz-Reyen beibehalten. Generalieutnant Liiders hat Karlsburg entsetzt, die ,Insurgententruppe, welche die Festung
,ceruirte hat sich in das Banat zurckgezogen.
Freyherr von Wohlgemuth hat die Absicht sich in

Bistritz ber den Kriegsschauplatz zu orientieren und auch


mit Generalleutnant von Grotenhielm zusammenzukommen.
Die Nhe des Szeklerlandes wird uns ntzliche Notizen fiber
-die dortigen Zustnde verschaffen, und wir werden unsere
Wirksamkeit gleich mit fertigen Proklamationen ankndigen,
die durch die vorrckenden Truppen weiter verbreitet werden
knnen, und wir werden nach Treffung der wichtigsten Ver-

fgungen, wozu ein kurzer Aufenthalt in Bistritz gengen


wird, die Reise ber die Moldau und Walachei nach Kron-

tadt fortsetzen mit den Vorsichten wie sie die Agenzie


einrichtet.
Die gedruckten Kundmachungen die vorbereitet werden,
_sind, das Allerhchste, Manifest wegen der Ernennung des
Gouverneurs und kaiserlichen Kommissrs. Die Antrittspro-

lamation des Gouverneurs die Kundmachung wegen der


Entwaffnung und die Republikation der Proklamation des
Herrn Feldzeugmeister Haynau, die Einsetzung der Kriegsgerichte betreffend. Ich werde Exemplare dieser Kundmachungen vorzulegen nicht ermangeln.
.94

www.digibuc.ro

Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner


t iefsten Verehrung,
Tscheruowitz den 3. August 1849.

Bach.
An Seine des Herrn Minister des Innern Dr. Alexander Bach, Hochwohltgeboren.

Dient zur Wissenschaft.


Wien, 10 August 1849.

Friedenfels.

XXVII.

itaportul lui Eduard Bach ciltre Ministrul de Interne, Alex.


Bach dela Viena, prin care II anuntrt numirea lui Anton
Michalescul ea functionar, i eere aprobarea
Hochwohlgeborener Herr Minister !

Auf die gee hrteste Zuschrift Euer Hochwohlgeboren vom


30. July 1. J. habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren ergebenst anzuzeigen, dass ich den Tschernowitzer Kreisamtskanzlisten Anton Michaleskul zur einstweiligen Besorgung
.der Schreibund Manipulazionsgeschfte anlslich meiner
sendung nach Siebenbrgen gegen Bezug der charaktermssigen Diten und Fuhrkosten bestimmt, und worber ich
mir die geneigte Genehmigung Euer Hochwohlgeboren erbitte.

Unter Einem verstndige ich von dieser Zuweisung den


1-lerrn Landeschef von Galizien und den Vize Kreishaupt.mann Fugliewicz.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner
tiefsten Verehrung.
Tschernowitz den -6 August 1849.

Bach.
An Se. Hochwohlgeboren den Herrn Minister des Innern Doctor Alexander
won Bach in Wien.

1) 6085 Ministerium des Innern aus. 1849.

95

www.digibuc.ro

XXVIII.
Raportul comisarului Eduard Bach cfitre Ministerul de Interne,

de la Viena, prin care ji descrie situatia din Transilvania


amune drumul dela Cernfiuti la Bistrila ariland jaful.
filcut de insurgenti In aeeste pri 1).
Hochwohlgeborener Herr Minister

Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren anzuzeigen,


dass wir am II. 1. M. Abends in Bistritz eingetroffen sind
Von Tihutza herwrts ist die Strasse an vielen Orten durch
die Insurgenten durch Abtragungen bedeutend beschdiget
eben so tragen die Drfer Marosny und Borgo-Prund sichtbare
Spuren von den Verwstungen des Krieges. Man findet berall

Brandsttten, in den Husern zerschlagene oder herausgenommene Fenster und Thren, die Offiziers Hauser im Romnen Grenzbezirke gnzlich ausgerumt. Auch einige Huser

des grossen schsischen Dorfes JAad haben die Insurgenten

bei dem letzten Rckzuge niedergebrannt. Die Natur hat


ihnen vollen Segen auf diese Gegenden ausgebreitet und die

Erndte ist namentlich in der unteren Gegend eine sehr ergiebige zu nennen.

Die Ankunft des Gouverneurs wurde in der Stadt mit


Musik und einer allgemeinen Beleuchtung gefeiert, berhaupt

war der Empfang freundlich und man sah es in den Sachsendrfern durch welche wir kamen und in Bistritz den Leuten_
an, wie sehr sich der in Aussicht stehenden dauerhaften Ruhe
und Ordnung freuen.
Am gestrigen Tage (Sonntag) wurden die Proklamationen
vorbereitet und am heutigen solche ausgegeben. Dieselben
sind wie ich Euer Hochwohlgeboren bereits anzuzeigen die

Ehre hatte, das Manifest des Kaisers betreffend die Ernennung des Gouverneurs und kaiserlichen Kommissrs, dessen
Proklamation die Kundmachungen vegen der allgemeinen
Entwaffnung, der Kossuthzetteln, und der Einfhrung von.
1) 6436. Ministerium des Innern aus 1849.

96

www.digibuc.ro

Kriegsgerichten. Ausserdem werden in Bistritz noch die Kund-

machungen wegen des Zwangskurses der Anweisungen auf


flie ungarischen Landeseinknfte, und die Kundmachungen
wegen standrechtlicher Behandlung derjenigen die sich ru-

berischer Angriffe auf das Eigenthum und die Person erlauben, gedruckt und ausgegeben werden. Letztere ist darum
nthig, weil neuerlich im romnischen Regimentsbezirke und

in dem Provinziale der Romnen Angriffe auf Person und


das Eigenthum der Gutsbesitzer oder sonstigen adeligen
Individuen welche fr Freunde der ungarischen Sache gelten
versucht, oder damit gedroht wurde, so dass diese Personen

sich nicht getrauen ausser dem Hause von einer Ortschaft


zu einer anderen zu gehen, Der Regimentskommandant
Oberst Urban hat sich in seinen Regimentsbezirk begeben
um allenthalben verlssliche und energische Organe einzusetzen, damit die Ruhe erhalten werde. Im Bistritzer Sachsendistrikte ist eine geordnete Verwaltung, daher in dieser
Beziehung vorlufig keine Verfgung nthig schien. In den
Komitatsorten so weit sie besetzt sind und an den Bistrizer
angrenzen, wird das Bistritzer Militrstations Commando fr
Ordnung und Ruhe sorgen.
Ich habe meine Anwesenheit in Bistritz auch bentzt um

bezglich der Verpflegung der vereinigten russischen und


sterreichischen Truppen welche in der Nhe von Bistritz
stehen, namentlich in Bezug auf die Nachschbe aus der
Bukowina und des Vorspann-Wesens die nthigen Dispositionen zu treffen, ferner auch um die zerstrten Wege auf
der Siebenbrger Strasse die durch das Borgo-Thal fart
reparieren zu lassen. Ich habe auch sonst ntzliche Notizen
gesammelt, und Land und Leute kennen gelernt.
Die mittlerweile eingetrettenen Kriegs Ereignisse um Hermannstadt und dass diese Stadt neuerdings von Bem besetzt
jedoch sogleich wieder durch die Truppen des kaiserliche
russischen General's ',Alder's reokkupirt wurde, dann den
bei dieser Gelegenheit erfochtenen Sieg fiber die Insurgenten
werden Euer Hochwohlgeboren aus ummittelbaren Berichten
an den Kriegs-Minister wissen.
97

www.digibuc.ro

Generalleutnant Grotenhielm operirt im Einklange mit


Generalen Pawloff der bis jetzt bei Bistritz in dem nahen
Baiersdorf stand, gegen Klausenburg. F. M. L. Clam-Gallas
desarmirt das Szeklerland und steht mittdem Grotenhielm'

schen Corps in Verbindung. Bem hat seine Truppen bei Deva


gesammelt und gegen ihn ist Lders nach der Conzentrirung
mit allen disponiblen Truppen vor einigen Tagen aufgebrocheq.

Da die route ber Moros Vasarhely wo jezt keine Besatzung ist und die berhaupt durch Orte von rein magyarischer und mit den Rebellen eng verbundenen Bevlkerung
fart, durchaus nicht sicher ist, so hat sich der Herr Gouverneur entschlossen, morgen die Reise nach Herrmannstadt
ber die Moldau und Walachei fortzusetzen.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner tiefsten Verehrung.
Bistritz den 13. August 1849.

Bach.
An Se. des Herrn Minister des Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeboren.

Dient zur Nachricht.


Wien den 20. August 1849.

XXIX.

Raportul lui Eduard Bach efitre Ministerul de Interne, de la


Viena, prin care fi deserie drumul fficut prin Prineipatele
romne dela Bistrita Oda' la Braov trecnd prin Fillticeni,
Roman, Baen, Foc5ani, Ploeti i Cmpina ; relateazA
despre CeangAii din Moldova 1).

Hochwohlgeborener Herr Minister I

Ich hatte die Ehre Euer Hochwohlgeboren mit meinem


Bericht aus Bistritz vom 13. August I. J. anzuzeigen, dass
1) Ministerium des Innern 6872 aus 1849.

98

www.digibuc.ro

sich der Herr Gouverneur von Siebenbrgen wegen des noch

nicht vom Feinde freien Inneren Landweges entschlossen


habe, die Reise nach Kronstadt und Hermannstadt auf dem
weitem Umwege durch die Moldau und Walachei fortzusetzen.

wir reisten am 14. von Bistritz ab und gelangten am 15.


an die Moldauische Grenze wo uns eine vom moldauischen
Isprawnik gesandte Abtheilung von dortigen Soldaten das

Ehrengeleite in das entlegene Stdtchen Folticeni gab


der dortige Isprawnik begriisste uns und hatte fr die Beistellung der nthigen Anzahl Pferde Behufs unsere schleunigsten Weiterreise gesorgt. Wir setzten die Reise ber Roman
Bakau nach Fokschan bei Tag und Nacht fort. Wir passirten

auf dieser Route einige Stunden vom Ojtozer Pass wo Bem

mit einer Abtheilung Insurgenten eingedrungen war, der


sich aber damals schon zurck gezogen hatte, so dass die
Strasse vollkommen sicher war. Ich hatte Gelegenheit mit Be-

wohnern der Grenz-Ortschaften von denen mehrere von


eingewanderten Szeklern bevlkert sind, zu schprechen. Na-

chder Rede hatten sie durchaus keine Simpathien fr die


eingedrungenen Scharen Bem's, sie hatten sich vielmehr
auf eine Flucht in die Wlder vorbereitet. Diese Ansiedler
sind noch in der Zeit Rakotzy's in die Moldau enigewandert.
Von Fokschan fhrte uns der Weg ber Plojestje und Kimpina
durch den Tmscher Pass nach Siebenbrgen. Dieser Bergpass ist der am meisten gangbare Handelsweg fr die siebenbrgischen Manufakte nach der Walachei und die Rohprodukte aus den Donaulndrn nach Siebenbrgen. Ein sehr

bedeutender Umtausch wird auf diesem Wege vermittelt.


Gleichwohl ist fr die Bequemlichkeit und Gefahrlosigkeit
auf dieser ber hohe Berge und durch reissende Gewsser
fhrende Passage noch wenig geschehen.
Der Weg fhrt an vielen Stellen an schwindelnden Abhngen vorber und nur dem sicheren Tritte der Gebirgspferde und

der sicheren Fhrung der Fuhrleute ist zu danken dass manche Strecken berhaupt passierbar sind. Die Anlegung einer
Kunststrasse, welche durch Krmmungen die steilen Abhnge
vermiede oder die Steigungen mssigte, ist ein tief gefhltes
99

www.digibuc.ro

Bedrfniss. Die walachische Regierung hat auch wirklich


noch vor einigen Jahren die Anlegung einer kunst gerechten Farbahn beschlossen, auch Anlagen hiezu beginnen lassen,

doch haben die vorjhrigen Wirren in der Walachei diese


Arbeiten, die in kostbaren Aufdmmungen auf langen Strecken bestehen, sistirt, und es ist eine der Erwartungen, die
man vom jetzigen Gospodar macht, dass auch dieser wichtige
Handelsweg zum besten des Verkers und zur wahren Wohlthat
fr das Handelspublikum auf die angefangene Weise zu einer

Kunststrasse ungewandelt werde. Dieselbe bersteigt den


Pass auf den Berg Predjal, von wo aus unsere Grenze luft.
Das Stck bis zur Kontumaz leidet an denselben Gebrechen
wie die jenseitige Strecke, erst von der Kontumaz abwrts ist

ein kunstgerechter Bau der Strasse zu verspren, die aber


dennoch ziemlich verwahrlost ist. Ich werde mich whrend
meines weiteren Wirkens in Siebenbrgen bemhen, damit
die wichtige Strasse zweckmessig hergestellt und klaglos
erhalten, dann aber die walachische Regierung zum baldigen Ausbau der jenseitigen, freilich bedeutend lngeren
Strassenstrecke vermocht werde.
Die sehr weitlufigen Kontumazgebude traf ich mit ungarischen Gefangenen und der sie begleitenden Eskorte
angefllt, die zwischen den leeren Rumen unter freiem Himmel
lagerten. Die Kontumazgebude wurden nmlich von den
ungarischen Rebellen, als sie vor dem Angriffe des russischen
Generalen Lders zurckwichen, in Brand gesteckt und bilden

nun nur noch traurige Ruinen. Der Tmscher Pass wird


weiter unter den Kontumazhusern zu einem engen Defilee,
das dermal mit 3 russischen Bataillons besetzt ist.
Wir kamen in der Nacht vom 19. auf den 20, in Kronstadt
an, nachdem tins schon den Tag zuvor eine Deputation des
Magistrates und der Brger auf die Tmscher Kontumaz

entgegengekommen war, um uns zu begrssen, uns aber


nicht mehr erwarten konnte. Den Tag nach unserer Ankunft
sprachen sogleich Deputationen des Magistrats, des Brger
ausschusses, des Handelsstandes, der evangelischen und romnischen Geistlichkeit beim Gouverneur vor, und brachten
100

www.digibuc.ro

auch mir ihre freundliche Begrssung. Bei allen war die aufrichtige Freude zu erkennen ber den endlichen Umschwung
der Dinge, und die wieder in Aussicht stehende Ruhe und

ebenso die vertrauensvolle Zuversicht in die


Ordnung
von Seiner Majestt getroffene Wahl in der Leitung der
Provinz.

Die Sachsen in Kronstadt und im gleichnamigen Distrikte


haben sich whren der Drangperiode der Regierung treu und
anhnglich gezeigt. Das ihnen fr kurze Zeit aufgedrungene

Joch der Rebellen haben sie mit Wiederstreben und schweren Leiden ertragen . Die Bevlkerung des Kronstdter
Distrikts trgt noch immer mit beispielloser Bereitwilligkeit
die Lasten, die ihr der Krieg auferlegt. Nachdem sie durch
3 Wochen das 30,000 starke Heer des k. russischen Generalleutnants von Lders zu erhalten hatte, kam fr das Clam'sche
Corps, das ebenfalls einige Zeit in dem Kronstdter Rayon
stazionirt war, eine gleiche Obsorge, wozu noch die Beistel-

lung einer ungeheuren Anzahl von Vorspannfuhren sich


gesellte, wie sie die Transporte bei so bedeutenden Truppenkrpern verlangen. Htte das Sachsenland nicht eines so
grndlichen Wohlstandes aus frheren Zeiten sich zu erfreuen
gehabt, die unglaublichen Leistungen und Anstrengungen,
die der Krieg von ihnen forderte, htte sie zu Grunde richten
mssen. So aber wird die Betriebsamkeit und der fruchtbare
Fleiss des Sachsenvolkes untersttzt durch den reichen Fruchtsegen der Natur und die Wohltathen, die der Friede in seinem
Gefolge fhrt, bald die Wunden heilen welche der Brgerkrieg geschlagen.

Wir bentzten den 20, und 21, um die Stadt und ihre
Bewohner, dann die ffentlichen Anstalten nher kennen zu
lernen. tinter diesen ist namenitich die grosse Kaufhalle von
Interesse, die der reichen Handelsstadt wrdig ist. Die evangelische Pfarrkirche ist eines der ltesten gothischen Bauwerke Siebenbrgens. Das Brgerspital ist jetzt als Spital fr
die russischen Kranken verwendet. Die Citadelle der Stadt
bildet ein mit Mauern umgebenes, auf einer Anhhe gelegenes
Schloss das erneuert und gut zur Vertheidigung hergerichtet
IOI

www.digibuc.ro

ist. Das letzte Bombardement durch die Russen

als es

von den Insurgenten besetzt war, hat ihm nicht bedeutenden


Schaden zugefgt. In Kronstadt ist namentlich unter dem

Kaufmannstande viel Bildung und Intelligenz zu finden,


unter den Gliedern des Magistrates sind einge vorzglich
befhigte Individuen. Der Senator Lange hat das Verdienst
den Maulbeerbaum eingefhrt zu haben. Er hat in seinem
Garten bei 30.000 Bume eigener Zucht und bemht sich
auch in den schsischen Drfern den Sinn fr diesen wichtigen

Baum anzuregen, in dem er sie mit unentgeldlichen Setzlingen versieht. Bereits findet die Pflege des Maulbeerbaumes

Anklang und stellt die Erffnung eines neuen kostbaren


Kulturzweiges in Aussicht.
Am 22. beschloss der Gouverneur einen Ausflug in das
nahe Szekler Land, wo bekanntlich die ungarische Rebellion
den fruchtbarsten Boden gefunden hatte und wie ungeachtet
der Vertreibung der Insurgenten noch viel bser Geist herrschte. Wir gingen zuerst nach Uzon, wo zuerst das Zzekler
Militr, als es zum Ausmarsche nach Italien beordert wurde,
infolge von verbrecherischen Einflsterungen den Gehorsam
versagte,
dann ber Iliyefalva und Sz. Sz. Gyrgy nach

Sz. Vasarhely. In diesen Orten, namentlich in den beiden


letzten war der Hauptherd des revolutionren Treibens.
Eiyefalva hat namentlich durch einen grsslichen Mord,
der an dem Major Balas durch eine wthende Volksmenge
verbt wurde, einen unvertilgbaren Flecken auf sich. Nach
Uzon war schon frher der Armee-Kommissr von Daniel
beordert worden, der uns weiter begleitete und allenthalben
die Ortsvorstnde und die sonstigen Bewohner zusammen
berufen hatte. Die krftige Ansprache des Herrn Gouverneurs

welche Daniel in die ungarische Sprache bertrug, hatte


gutte Wirkung. Der Herr Gouverneur liess vor allem durchblicken, dass man mit unabsichtlicher. Strenge gegen
diejenigen vorgehen werde, die noch einen Versuch der Ruhestrung wagen sollten
er warf ihnen den doppelten Truebruch vor, den die Szekler Nation sich zu schulden (kommen)
liess
er ermahnte sie zur Rckkehr zur Treue und zum
102

www.digibuc.ro

Gehorsam gegen den rechtmssigen Monarchen, in dem nur


eine aufrichtige Rue ihnen Gnade fr ihre Frevel erwirken
er verlangte die augenblickliche Auslieferung der
knne
Waffen, wovon viele in den Wldern weggeworfen dann die
Angabe der Rdelsfhrer, wenn sie sich in den Gemeinden
verborgen halten sollten, und die Anwesenden schienen
erschttert und versprachen Treue und Folgeleistung. Einige
ergossen sich in bittere Klagen ber das Schreckensregim,
dessen Opfer sie geworden.

Dem Szeklervolke ist nicht zu trauen, es bedarf einer


starken Hand, um es zum dauernden Gehorsam und zur
Achtung der Gesetze zu bringen. Der Gouverneur hat um
die Entwaffnung und Einbringung der Hauptkompromittirten

zu sichern, nach Szt. Gyrgy eine Abtheilung Infanterie


verlegt, in K. Vasarhely sind 2 Bataillons russische Infanterie unter Oberst Freitag stationirt, die ebenfalls bei der
Pacifizirung des Szeklerlandes mitwirken. In Vasarhely war
jung und alt beispiellos fanatisirt. Unter Leitung eines gewissen Gabora ehemals Artillerie-Korporal war daselbst

durch mehrere Monate eine Stckgiesserei im Gange, die


jede Woche 7 fertige Kanonen lieferte. Als Material wurden
eine Menge Glocken in der ganzen Gegend requiriert, von
denen einge noch jezt theils ganz, theils zerbrochen vorfindlich sind. Die Stckgiesserei wurde von den Insurgenten
auf der Flucht zerstrt. Die Meistkomprimittirten sind flchtig. Herr F. M. L. Graf Clam-Gallas hat, wie ich erfahren
habe, whrend seines Durchzuges durch diese Gegenden mehrere festgenommen und mit sich fortgefhrt. Ich werde die
Namen derselben, so wie ich sie erfahre, und das Schiksal,
dass sie getroffen, Euer Hochwohlgeboren anzuzeigen nicht
ermangeln. Der Herr Gouverneur ist eben mit Einfhrung der
Kriegsgerichte beschftigt, die bald ber eine grosse Anzahl
Kompromittirter abzusprechen haben werden.
Der Euer Hochwohlgeboren persnlich bekannte Armee-

Kommissr Daniel ist ein thtiger und energischer Mann.


Als geborener Szekler und frherer Knigsrichter kennt
er die Verhltnisse des Landes und die markanteren Perso103

www.digibuc.ro

nen wohl. Ihm zur Seite ist Hauptmann Kovats vom Szekler

Regimente. Er war Gefangener bei den Insurgenten, die


ihn vergebens von seinem Eide abtrnnig machen wollten.
Auch Kovats ist sehr verwendbar, beide sind unermdet in
der Pacifizirung der Lokal Behrden, Sorge fr die Einlieferung der Waffen und Hauptkompromittirten und was sonst
in ihren Wirkungskreis einschlgt. Ich habe mit Herrn Daniel,

der faktisch die Funktionen des Regierungs-kommissrs


ausbt, ber sonstige mir nthig scheinende Veranlassungen
Rcksprache gepflogen
ihn auch mit einem Geldverlage
auf Dienstes Auslagen, Besoldung von Aushilfs-individuen
versehen
seine Einwirkung bezglich der Beistellung der

fr Naturalien Transporte nthigen Vorspanne aus dem


Szekler Lande in Anspruch genommen, um hiedurch die
Sachsendrfer zu erleichtern endlich ihn zur schleunigsten Reparatur der in Folge der Kriegsereignisse schadhaften
Strassen und Brcken unter Aufbiethung aller zu Gebothe
stehenden Krfte aufgefordert. Wir kehrten gestern Abends
von unserem Ausfluge zurck und setzen heute den Weg ber
Fogaras nach Hermannstadt fort, von wo ich den weiteren
Gang unserer Tthigkeit Euer Hochwohlgeboren einberichten
werde.

Ich fge schliesslich bei, dass die lezten so gnstigen


nachrichten vom Kriegsschauplatze, womit die ungarische
Rebellion als beendet angesehen weden kann, die erwnschte

Gelegenheit boten, bei der Ansprache an die Szekler die


Hoffnungen, welche noch etwaige verblendete auf einen
gnstigen Ausgang der Emprung setzen oder verbreitea
mochten, gnzlich zu vernichten.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner

tiefsten Verehrung.
Kronstadt den 25. August 1849.

Bach.
An Se. des Herrn Minister's des Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeboren.

104

www.digibuc.ro

Raportul lui Eduard Bach cAtre Ministerul de Interne, de la


Viena, prin care fi aratA desarmarea gloatelor romineti,
serviciile lui Ianeu, care ar doH sA intro In slujba Ministerului deltAsboiu, precum i ale lui Aesente Sever ; raporand

In aeela tbnp i despre recrutArile f Acute in tinuturile


sAseti 1).

Hochwohlgeborener Herr Minister !

Ich setze meine periodischen Berichte Aber den Fortgang


unserer Wirksamkeit mit folgendem fort :

Laut der beifolgenden Kundmachung hat der Civil und


Militrgouverneur den romnischen Landsturm aufgelsst. Die

Fiihrer desselben, unter denen die einflussreichsten Jankul


und Acsentje, haben sich persnlich vorgestellt und versichert dass der Landsturm sogleich die Waffen niederlegen
und nach Hause gehen werde. Jankul wiinscht in sterreichische Kriegsdienste zu tretten. Ueber seine Leistungen whrend des Insurrecktionskrieges sind die Stimmen verschieden.

Er hielt sich mit seinen Leuten meistens in unwegsamen


Gebirgen auf, von wo er Streifzge machte. Das Verdienst
hat er jedenfalls mit den iibrigen Romtinenliihrern, dass sie
diesen Volksstamm von der Einigung mit der ungarischen
Sache fern hielten. In der letzten Zeit soll zwar eine Annherung statt gehabt haben, jedoch ohne Erfolg. Acsentje soll

mehr militrisches Verdienst haben da er mit einem selbstgebildeten Bataillon Landstiirmer unter Leitung eines
hiezu eigens aus Karlsburg kommandierten Oberleutnants
vom. I. Romnen-Grenz-Regimente die ungarischen Cernirungstruppen beunruhigte und so die Verteidigung der Festung erleichterte. Der Civil und Militr Gouverneur wird
hierber nhere Erkundigungen einziehen.
1) 7272. Ministerium des Innern aus 1849.

105

www.digibuc.ro

Die Purifikationskommission ist bereits im Gange. Dermalen werden ihr die zahlreichen Beamten des Thesaurariates und der ihm unterstehenden Aemter unterzogen. Sie
bsteht jezt erst in Hermannstadt, der Gouverneur hat jedoch
die Veranlassung getroffen dass auch in Kronstadt dann
Klausenburg hnliche Kommissionen niedergesetzt werden,
damit man bald wisse welche Beamten noch verwendbar
sind.

Ebenso wird nachstens zur Errichtung einer Gendarmerie

dann zur Konskription und zur Rekrutierung geschritten


werden. Die Konskription ist behufs der Rekrutierung niithig damit die Militrpflichtigen nach dem Grundsatze der
allgemeinen Wehrpflicht in Evidenz gebracht werden. Auch
wird sich hiemit die Beschreibung der adeligen Grnde behufs ihrer Einbeziehung in die Grundsteuer von der sie bisher
exemt waren vereinigen lassen.
Was die Rekrutirung anbelangt so ist diese nach der Reokupirung des Sachsenlandes ber Veranlassung des General
Comandanten noch vor der Ankunft des Civil
und Militr
Gouverneurs
eine Rekrutenstellung von 5000 Mamm mit
der Auftheilung auf das Sachsenland ausgeschrieben worden.
Die Auftheilung war drckend und rief viele klagen hervor
Da mittlerweile ganz Siebenbrgen vom Feinde frei geworden
und demnach eine alle Landesteile umfassende Auftheilung
mglich wurde, so wurde diese Rekrutirung zu der brigens
schon die Sachsen ein nicht unbedeutendes Contingent abgestellt hatten sistirt und die Ausschreibung einer neuen Rekrutirung die sich auf das ganze Land erstreken wird, zunachst zur Erganzung der siebenbrgischen Regimenter veranlasst.
Genehmigen Euer Hochwolgeboren die Versicherung meiner
tiefsten Verehrung.
Hermannstadt den. 5 September 1849.

Bach.
Se. des Herrn Minister des Innern Dr. Alexander Bach.

io6

www.digibuc.ro

XXXI.
Raportul Ministrului de Interne Alexandru Bach, atre impAratul

Franz Iosel prin care ii face cunoscut petitia, deputatilor


romni, condui de episcopul ortodox, Andrei aguna, i
anume unirea i organizarea politicA i administrativA
a tuturor Romnilor din intreaga monarchie habsburgia 1).
,Allerunterthnigster Vortrag des treugehorsamsten Ministers des Innern
Alexander Bach fiber das a. h. bezeichnete Gesuch des griechisch nicht unirte
Bicshofs Schaguna, um Vereinigung aller Romnen der sterr. Monarch le zu
einer selbststndigen unabhngigen Krperschaft und Beriicksichtigung der
Romnen bei Reorganisirung der ffentlichen Verwaltung.
Wien, am August 1849.

Euere M ajestt 1
In der ehrfurchtsvoll angebogenen Allerhchste bezeichneten
Eingabe beklagt sich der griechisch nicht unirte Bischof in Siebenbrgen Schaguna, und einige Anhnger der walahchischen

Nationalitt darber, dass bei der bereits in Angriff genommenen Reorganisirung der ffentlichen Verwaltung, im
offenbaren Widerspruch mit dem, in der Reichsverfassung
vom 4. Mrz 1849 ausgesprochenen Grundsatze der Gleichberechtigung aller Nationalitten der sterreichische Monardie vielen gesinnungtchtigen, dienstfhigen Romnen,
welche sich theils auf ihren frheren Dienstposten zu erhalten
wussten, und eben dadurch ihre Diensttauglichkeit bewiesen,
chie,

theils aber als Mitglieder des noch immer thtigen Pacifikationsausschusses, die Interessen der Regierung mit offenbarer Lebensgefahr vertreten, blos in folge bswilliger
Verleumdung, keine Verwendung erlangen knnen.
Diese unverhoffte Wahrnehmung be auf die ganze Nation

einen um so unerwnschteren Einfluss, als eben die Leiter


1) 5640. Ministerium des Innern aus 1849.
107

www.digibuc.ro

der Volksversammlung in Blasendorf am 15. Mai 1848 sowohl


den Zweck der magyarischen Bewegung, als auch die IntereSsen

der Regierung weit richtiger auffassten und erkannten, als


di ess die damaligen hchsten Staatsmnner Oesterreichs
vermochten. Die grosse Zahl gesinnungstchtiger Manner
habe sich auch bei der Gelegenheit gezeigt, als in den wiedererobten Landestheilen die Verwaltung wegen Mangel
an geeigneten Individuen der briegn Nationen, den Romnen
bertragen werden musste.
Es wird sonach die Bitte gestellt,dass sowohl bei der Neugestaltung der Gesammtmonarchie, als auch bei der Organi-

sirung der Verwaltung in den von Romnen bewohnten


Gebiethsteilen, diensttaugliche Individuen aus ihrer Mitte
in Verwendung genommen werden.
Ein ungleich grsseres Gewicht wird auf die Gewhrung
der Bitte gelegt, dass alle Romnen der sterreichische Monarchie, zu einem einzigen selbststndigen, in administrative
und legislativer Hinsicht unabhngigen, blos der Zentralregierung untergeordneten Ktieper, mit ausdrcklicher Benennung
der romnischen Nation als solcher, in der Reichsverfassung,
und mit Erklrung des von ihr bewohnten Gebietes als eines
Kronlandes, vereinigt werden mchten.
Die unabweisbare Nothwendigkeit dieser Vereinigung, will
zunchst aus der eigenthmlichen Lage der Romnen gege-

nber den brigen Nationen hergeleitet werden, vermg


welcher selbst bei der unbezweifelten Ausdehnung des Grund-

satzes der Gleichberechtigung auf die Romnen, die Wohlthaten dieser Gleichberechtigung fr sie aus dem Grunde
nur sehr gering werden mssen, weil sie von allen, einer selbstandigen Nation zukommen, den Rechtswohlthaten, seit
Jahrhunderten ausgeschlossen waren, und nunmehr, nach
einer in der Weltgeschichte beispiellosen Verwstung ihrer
meisten Ortschaften durch die Insurgentenhaufen, in ihrer
Mitte alles neu geschaffen werden msse, whrend die brigen

Nationen sich schon jetzt einer unabhngigen politischen


Stellung erfreuen ; und die Befrchtung nicht ungegrndet sei,

dass diese Nationen durch das Uebergewicht der verbrei1.8

www.digibuc.ro

tetem Intelligenz, der strkern stdtischen Bevlkerung, der


ungleich grssern Wohlhabenheit, und der vielen bliihenden
Bildung und Humanittsanstalten, den bisher ausgebten
Druck, auch in Zukunft ausben werden.
Unter Berufung auf die vielen gegebenen Beweise, unerscht-

terlicher Treue und Anhnglichkeit an Euer Majestt geheiligten Thron, bittet daher Bischof Schaguna um Gewhrung
dieses Wunsches, weil in derselben das Heil der Nation, die
Bedingung ihrer selbstndigen Entwicklung, ihres knftigen
Bestehens als Nation und der Erfllung ihrer Sendung in der
Reihe der brigen Vlker der Monarchie liege, ohne derselben dagegen das kraft der Reichsverfassung jeder Nation
zugesicherte Recht auf die Wahrung ihrer Nationalitt
hinsichtlich der Romnen ein leerer Buchstabe bleiben
werden.

Die zweite Eingabe enthlt einen Vorwurf gegen Euere


Majestt treugehorsamsten Ministerrath, als habe derselbe
die Bitte der romnischen Nation um Vereinigung aller ihrer
Stammesgenossen zu einem selbststndigen Krper, bei
Ausarbeitung der Reichsverfassung vom 4. Marz 1849 unbeachtet gelassen, wo doch die ganz hnliche Bitte der Sachsen
in Siebenbrgen eben durch diese Reichsverfassung bercksich-

tigt und ihnen durch die Bezeichnung ihres Wohngebietes


alle eines eigenen, von den brigen Kronlnder getrennten

Sachsenlandes" und durch die Unterordnung unter das


Gesammtministerium, ber die daselbst wohnenden, weit zahlreichern Romnen, eine Suprematie zuerkannt worden sei
Durch die Reichsverfassung wurde alle Nationen der sterreichischen Monarchie, sebst den in Aufstand begriffenen Italiinern und Ungarn das Recht eigener Provinziallandtage zuerkannt, nur die romnischenNation sehe sich dieses Rechtes b( raubt, und nicht einmal der Benennung als Nation in der Reichs
Verfassung gewrdigt. Sie knnen sich daher des bangen Vorge-

f hls nicht entschlagen, dass sie ohngeachtet ihrer beispiellosen Opfer, an Menschenleben und Vermgen, auf den Provinziallandtagen, wo auch ihre wichtigsten Angelegenheiten
zur Verhandlung gelangen mssen, im Verhltniss zu ihrer
109

www.digibuc.ro

Seelenzahl, keineswegs gehrig vertreten sein werde, nicht


in Ungarn, wo die Mehrzahl der Magyaren berwiegend sei,
und eben so wenig in Siebenbrgen, wo der Besitz der beiden
anderen Nationen das Uebergewicht ber die weit zahlrei-

diem Romnen erlangen werde. Demnach wird gebeten,


dass die in den frheren Eingaben ausgesprochenen Wnsche
der Nation bercksichtigt, diese mithin als der Rechte
teilhaftig gemacht werde, welche durch das Programm Euerer

Majestt treugehorsamsten Ministerrathes vom 2. Dezember

1848 allen Nationen zugesichert worden sind, und durch


welche auch zur freien Selbstentwicklung ihrer Nationaltt,
und zum Genusse der Wohlthaten der Gleichberechtigung
zu gelangen hofft.
Durch die Bestimmungen der Reichs Verfassung vom 4.
Martz 1849 ist die Gleichberechtigung der romnischen Nation

mit den brigen Nationen der sterreichischen Monarchie


ausgesprochen, hiedurch aber die gleichmssige Entwicklung
ihrer Nationalitt, und die Theilnahme an den allen Vlkern
des Kaiserreiches gewhrten gemeinsamen freien Institutionen,
gewhrleistet worden.
Die nchste Ursache, warum in der Reichs Verfassung von
der romnischen Nation keine ausdrckliche Erwhung geschieht, liegt wohl nur in dem Umstand, dass dieselbe bisher
in keinem der, von ihr bewohnten Kronlnder, eine kompakte,
geschlossene Krperschaft gebildet, und vor Erlass der Reichs

Verfassung an den bestandenen Institutionen des Landes


keinen gesetzlich begrndeten Antheil genommen hat.
Da nun die Reichs Verfassung auch der romnischen Nation
die Wohithaten der Gleichberechtigung zusichert, so ist es
eine unabweisliche Nothwendigkeit, geworden, Alles zu beseitigen, wodurch diese Nation in der widerholt ausgesprochenen Befrchtung, das die Allerhchste Zusicherung nur fr sie
allein nicht zur Wahrheit werde, bestrkt werden knnte. Diese

Nothwendigkeit stellt sich um so unabweislicher dar, je


gewisser es ist, dass aus dem Fortbestand der frhern
politischen Stellung dieser, erst in jngster Zeit zum Bewusstsein

ihres numerischen Uebergewichtes gebrachten

110

www.digibuc.ro

Nation, fr die Regierung nur Verlegenheiten erwachsen


wurden.
Es lsst sich zwar nicht lugnen, dass die romnische Nation

vermg der niedern Stufe ihrer geistigen und politischen


Entwicklung und bei der sehr geringen Anzahl diensttauglicher Mnner in ihrer Mitte, bis noch die Grundbedingungen
einer abgesonderten selbstndigen Verwaltung entbehrt ;
dennoch halt es Eure Majestt treugehorsamste Regierung
fr ihre Pflicht, die Verhandlungen ungesumt einzuleiten,
welche der Verwirklichung der kaiserliche Zusicherung gegeniiber der romnischen Nation vorangehen mssen.
In dieser Richtung wre, nach meinen Allerunterthnige
Dafrhalten, der Civil und Militr Gouverneur in Siebenbrgen zubeauftragen, einverstndlich mit Euere Majestt
bevolmchtigten Kommissr daselbst, und nach Einvernehmung von Mnnern, denen nicht blos die Verhltnisse des
Landes, sondern auch die Bedrfnisse des Romnischen Volkes

genau bekannt sind,Antrge zu stellen, in welcher Art die


romnische Nation auf eine ihr selbst am meisten zusagende
Weise jener Wohlthaten, welche durch die Reichs Verfassung
allen Vlkern der Monarchie zugesichert worden sind, theilhaftig
gemacht, und in den vollen Genuss der Gleichberechtigung

gesetzt, mithin zur Theilnahme an alien gemeinsamen freien


Institutionen gebracht werden knne.
In Anhoffnung der Genehmigung dieses Antrages, nehme ich

mir die ehrfurchtsvolle Freiheit Euere Majestt den Entwurf


sowohl der Allerhchste Entschliessung, als auch des an Freiherrn Wohlgemuth zu erlassenden Handschreibens in der
zu unterbreiten.
Nebenlage
Wien am September 1849.
Entwurf der Allerhilehsten Entsehliessung. Dieser Antrag erhAlt Maine Ge-

nehmigung und Ich habe an Meinen F. M. L. Freiherrn Wohlgemuth das


Handschreiben nah den vorgelegten Entwurfe erlassen.

Bach"
I II

www.digibuc.ro

XXXII.
Baportul lui Eduard Bach, efitre Ministerul de Interne, prin
care li descrie drumul fAcut de la Cluj spre Beteg, arAtAnd
stricAciunile !Acute de rebeli, pustiirea fficutA la Zalatna
0 la Abrud ; vorbe5te apoi despre Iancu fi despre Axente
Sever cerfind de asemenea privelegii i bunAvoinIA pentru
Romni, ea fiind singurul popor de viitor In aceastA
parte. 1).

Hochwohlgeborener Herr Minister !


Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren ber meine Berei-

sung des Landes die mich morgen von Klausenburg water


nach Rettegg fart folgendes zu berichten :
Die Festung Karlsburg hat durch das Bombardement wenig

gelitten, mehr die darin befindlichen Gebude, so ist die


bischfliche Residenz samt dem Seminar beinahe gnzlich
ausgebrannt. Der Bischof Kovts ist nach Klausenburg
berzogen. Allgemeine Bewunderung erregte die heldenmthige

Haltung der Besatzung unter ihrem unerschrokenen Fhrer,


dem greisen Oberst von August, der nie wankte in dem Entschlusse die Festung zu halten, bis zum letzten Mann. Sie war das
letzte Bollwerk der kaiserlichen Macht in Siebenbrgen, und

diejenigen die sie hielten im Sturme der Emprung, haben


sich unverwelkliche Lorbeeren erworben.
Unser Weg fhrte uns in das Bergstdtchen Zalathna dass
nur traurige Ruinen darbietet. Die schaudervolle Katastrophe vom Oktober v. J. ist bekannt. Die magyarische Gesinnung vieler dortiger Beamten hatte die damals zum Landsturme geschaarten Romnen der umliegenden Orte zum Zuge
dahin veranlasst. Aus der beabsichtigten Entwaffnung der
Zalathna'er Nationalgarde erwuchs durch die wilde LeidenI) 7539. Ministerium des Innern aus 1849.
112

www.digibuc.ro

schaft der Menge, geschrt durch den Fanatismus ihrer


Fhrer, eine Scene der Verwiistung und der schaudervollsten Gruel, die nur ein menschliches Auge erblick hat. Nach-

dem die Mordgier an mehr als tausend Opfern die ohne


Unterschied des Alters und des Geschlechts hingeschlachtet wurden, sich gestillt hatte, nachdem die Habsucht dieser
zgellosen Horde sich durch Raub und Phinderung sich volIgesttigt, schleuderten sie den Feuerbrand in das schne
Bergstdtchen das bald in Asche und Triimmer lag, mit dem
far immer vernichteten Wohlstande seiner Bewohner. Aber
auch das Montanrar hat durch diese beispiellose Scene der
Verwstung unermesslichen Schaden gelitten. Abgesehen
von dem Schaden in niedergebrannten Gebuden, Werksvorrichtungen, Maschinen ist auch viel reichhaltiges Erz verschlept
worden, und der Betrieb ist auf lngere Zeit unter-

brochen, wodurch auch die Bewohner der umliegenden Ortschaften die vom Bergbau leben, im unersetzlichen Nachtheil

gebracht wurden. Ich fand die ber meine Veranlassung


durch den Thesaurariats Vorstand gesendete Kommission
bereits in Thtigkeit, sie erhebt den Schaden den die Werke
erlitten haben, disponirt die nothwendigsten Vorbereitungen
zum Widerbeginn des Betriebes, und bereitet die Antrge
wegen der weiter zu treffenden Massregeln vor.
Die Natur hat diese Gegenden in der anmuthigsten Weise

ausgestalten, reiche Golderze durchziehen die Adern der


Gebirge, Wohlstand und ein tiefer Friede beglckte die Be-

vlkerung. Da trug der Racenkrieg und politischer Fanatismus Brand und Verwstung in diese friedlichen Thaler.
Der von Zalathna 3 Meilen entfernte Bergflecken Abrudbanya
hat ein gleiches entsetzliche Schiksal getroffen, im April 1. J.
in der Thalschlucht die dahin fhrt wurde durch den Landsturm

des Janku und Acsenty, der bekannte glckliche Ueberfall


von 2 Honvedbataillone unter Anfhrung des Major Hatvany
ausgefhrt. Die Romnen hatten unbemerkt die Bergabhnge
besetzt, durch welche sich die enge Strasse windet auf der die
Honveds durch sichere Geschosse -und herabgestrzte Fels-

stcke gnzlich aufgerieben wurden. Hgelartige Grben


I13

www.digibuc.ro

zu beiden Seiten des engen Weges bezeichnen jezt die Ruhesttte der Gefallenen. Die wenigen entkommenen versuch-

ten sich in Abrudbanya festzuseztzen ,das dann von allen


Seiten erstrmt,ind Brand gesteckt und der Erde gleichgemacht

wurde. Auch hier ist der Schaden den das aerar erlitten sehr namhaft. Die meisten Beamten in Zalathna sowohl
als in Abrudbanya wurden erschlange und nur wenigen gelang

es ein Asyl in dem hher gelegenen Topanfalva zu finden,


dass so wie das reiche Verespatak bis auf einige zerstrte
Hauser ziemlich verschont blieb.
Es ist nicht zu wundern, dass nach solchen Scenen der
ohnehin rohe Sinn des romnischen Bergvolkes sich noch
mehr entzgelte und dass es tiberhaupt schwer halten wird
ihn wieder in die Schranken des Gesetzes und der Gesittung
zu bringen. Das Erscheinen des Gouverneurs in diesen Gegen-

den welcher die Bevlkerung in krftigen Worten zur Folgsamkeit der rechtmssigen Autoritt, und zur Achtung der
Person und des Eigenthums ermahnte wirkten erpresslich,
ebenso das wiedergekehrte Bewusstsein, dass eine krftige
Behrde Ausartungen hintanhalten, und strenge strafen werde,

und der Anblick des nunmehr berall hin verlegtem Militars welches die Entwaffnung bewirkt, die Anordnungen der
wieder eingesetzten Behrden krftigst tibersttzt. Die im
Zuge befindliche Einfiihrung der Gensdarmerie wird allenthalben im Lande wo bis jezt gar keine Polizei Aufsicht bestand
einen gesicherten Zustand herbeifhren. Ich hatte bei diesem

Ausfluge ins Gebirge Gelegenheit einige der intelligenteren


Romnen, die zum Theile bei den vordberbegangenen Ereignissen auch eine Rolle gespielt, kennen zu lernen. Janku ist
aus Bisztra, einem nahe von Abrudbanya gelegenen Orte,

zu Hause, und der Sohn eines reichen Bauers. Er hat die


Rechtsstudien beendigt und war ebenso wie Acsenty ein
absolvierter Theolog

im vorigen Jahre bei der geschehenen

Bildung des romnischen Landsturmes zum Prfekten berufen worden. Von gutmthigen Ausseehen und Naturell,
macht er mehr den Eindruck des Mannes, dem der unwieder-

stehliche Drang der Ereignisse eine Rolle aufdrngte zu


I14

www.digibuc.ro

deren Durchfhrung ihm gleichfalls Willenstrke nicht


mangelte, whrend Acsenty ein feuriger Naturmensch mit
Wildheit im Karakter, sich zum gefahrvollen Unternehmen

eines Parteifhrers gewiss mit Vorliebe entschloss und das


Herumstreifen im Gebirge, wo beide eine Autoritt unter
dem Landvolke geniessen auch jetzt schwer aufgibt. Ausserdem waren darunter einige ehemalige Pfarrer die nun
nach Besiegung der Rebellen, wieder in ihre Kirchensprengel zurckgekehrt sind, dann junge Leute die einige Studien
gemacht haben und die nun schwer zu ruhiger Beschftigung
zurckkehren. Ueber diejenigen welche wie oben beschrieben,

die Gruel der Verwstung in die Bergorte getragen, haben


zum Theil die ungarischen Rebellen blutiges Gericht gehalten
zum Theil sind sie im Kampfe gefallen ; einer von ihnen ein
gewisser Prudan sitzt gefangen in Karlsburg. Die romnische
Intelligenz zhlt erst schwache Krfte, aber es ist der gute
Wille da sich zu bilden und die deutsche Sprache, die Quelle
und der Hebel aller chten Bildung, findet gern Eingang unter
den Romnen.
Der Romne erkennt die tiefe Stufe, auf der er steht und
verhelt sich seine Blssen, er hat den festen Willen nachzustreben denweiter vorgeshrittenen Vlkern der Monarchie,
damit er die Ebenbrtigkeit das Geschenk der Reichsverfassung auch verdiene.
Der Romne ist bildungsfhig und ist auch wenig bisher
geschehen um diese Nation zu heben, eine ferner auch die
Mittel drftig die zur Emporbringung des Volkes zu Gebothe
stehen, so ist doch bei einiger Untersttzung der Regierung
auf Erfolge zu hoffen. Die Pflege des Schulwesens die
Vorsorge fr einen zweckmssigen Schulunterricht, vor Allem

die Vorsorge fr ihrem Berufe gewachsene Seelsorger thut


noth. Diess ist namentlich der Fall bei der griechische nichs
unirten Geistlichkeit deren Glieder bei Ermangelung eine
gehrigen Seminar's auch nicht die entsprechenden Bildung
erhalten. Auch hier ist eine vorsorgende Einwirkung und
Untersttzung der Regierung nothwendig, und bei der umsichtsvollen Thtigkeit welche der Bischof Schaguna entwickelt,
I15

www.digibuc.ro

wird solche auch ihre Frchte tragen. Bei der Besetzung der
neuen Aemter wird namentlich in den romnischen Distrikten
auf fhige Leute dieser Nationalitt Rticksicht genommen,
wie diess bereits bei einer anderen Gelegenheit angezeigt
wurde.

Der Weg von Karlsburg weiter fhrt durch Brandsttten


von romnischen Drfern bei denen nur die eingebrachte reiche
.

heurige Fechsung den dstern Eindruck mildert. Dagegen


sind viele Strecken lngst der Strassen unausgebaut geblieben, weil solche den gefallenen oder kompromittirten Adeligen gehren. Da sich unter dem Landvolke Schwierigkeit
zeigte auch gegen Geld die Felder zu bebauen, so wird im
Wege der neu eingefhrten Behrden dahin gewirkt, dass
die Landleute sich gegen ausgemittelte billige Taglhner zur
Bestellung der ehemaligen grundherrlichen Felder herbeilassen,
was freilich ebenfalls auf Anstnde stsst. Insbesonders schadet hiebei der Wahn den die Landleute haben es sie wieder auf

eine Robotteinfhrung abgesehen.

Ein trauriges Schauspiel erwartet den Reisenden wenn


er durch die Trtimmer der krzlich bliihenden und volkreichen

Stdtchen Enyed und Telvincz berblickt. Das reformierte


Kollegium in Enyed hatte unheilvoll der Rebellion vorgearbeitet. Lbrer und Schler waren fanatisch fr die revolutionre Umgestaltung eingenommen, in Enyed hielten die
Anfhrer ihre Konventickel, auch den Brger liatte der
Taumel mit fort gerissen. Da war es wieder dass die Romnen

grausame Vergeltung bten und das Stdtchen Enyed mit


Feuer und Schwert verwsteten. Das Kollegium ein ausgedehntes Gebude ist samt allen darin befindlichen wer tvollen Sammlungen ausgebrannt, ebenso hunderte von grsseren Gebuden von denen kaum die Mauern stehen blieben,

die aber bis jezt ungeachtet der Winter herannaht, noch


kein schtzendes Dach deckt. Die Bewohner waren alle geflchtet, seit kurzem kehren einige zurck und bejammern
troztlos ihr trauriges Geschick. Die meisten von ihnen leben
in Klausenburg durch milde Beitrge. Das gleiche Schicksal
erlebte Telvincz der Prtorialort des Aranyoser Stuhls. Die
1 16

www.digibuc.ro

Heimsuchung des Brgerkriegs spiegelt sich


in den rohen und erbarmungslosen Zerstrungswerken das
sich Ungaren und Romnen in gegenseithiger Wuth durch
Niederbrennung der Wohnorte angetan und in dem letztere
die ersteren nichtbei weitem bertrafen.
Auf dem Wege weiter ber Thorda nach Klausenburg
war der Krieg menschlicher, der Spuren der Verwstung gibt
es weniger, die Felder sind grsstentheils angebaut und man
athmet auf von den Scenen die so schauerliche Erinnerungen
Schreckliche

nachru fen.

In Klausenburg war sonst der Wohnort der reichen adeligen Familien die hier prachtvolle Palste hatten und einen
ber ihren Vermgen gehenden Luxus trieben. Vie le aus ihrer

Mitte sind kompromittirt, theils in Haft, theils geflchtet.


Der Brger ist zwar magyarich gesinnt doch da seine politische

Bildung bisher null war, so ist er jeder Leitung unterworfen,


und so fiel er eine leichte Beute dem Kossuth'schen Terrorismus anheim. Jetzt ist er zufrieden dass die Ruhe zurckkehrt,
dass der Erwerb wieder beginnen kann, dass die Rckkehr

zum frheren Wohlstande wieder mglich ist. Der Stadt


Klausenburg ist eine Kriegssteuer von 200.000 fl. auferlegt
die eben eingetrieben wird. Man war auf eine gleichmssige
Auftheilung bedacht, das namentlich der Adel der an der
frevelhaften Emprung die meiste Schuld trug den namhaften
Theil hievon tragen soll.
Die Kollegien welche in Klausenburg bestehen das reformirte

und unitarische bedrfen einer Reorganisierung, dieselben


haben ebenso wenig als das katholische Lyzeum sich nach
Pflicht benommen. Bei treulosen Lehrern die ihre Pflicht gegen
den Monarchen vergassen, konnte auch die leicht entzndliche

Jugend ihrem Verdeben nicht entgehen. Viele Studenten


liesesn sich zu den Honved's einreihen, Lehrer und Schiller
sind grsstentheils zertreut. Ich werde Euer Hochwolgeboren so wie ich die nheren Daten gesammelt habe, ber
die Massregeln die zu treffen wren zu einem entsprechenden
Wiederbeginn der Schulen den weiteren Bericht erstatten.
Die Purifikationskommission ist in Klausenburg bezglich
117

www.digibuc.ro

der Beamten der aufgelssten Dikasterien in vollem Gange.


Die verwendbaren Beamten des Guberniums und der Buchhaltungen werden bei den neu organisirten Behrden theilweise unterbracht werden.
Auf einen Umstand muss ich noch die Aufmerksamkeit
Euer Hochwohlgeboren richten. Die adeligen Grundbesitzes

sind meist gnzlich verarmt, namentlicht solche die das


Unglck hatten, durch die Zerstrungssucht der Romnen
heimgesucht zu werden. Sie irren bei Bekannten und Verwandten herum und sind zum Theil in sehr misslicher Lage.
Ohne Fond ihre Wirtschaften wieder in Betrieb zu setzen
haben sie oft nicht einmal die Mittel zu dem gewhnlichem
Unterhalte. Sie hoffen auf Vorschsse die ihnen a conto der
anzuhoffenden Entschdigung fr die Aufgehobene Robot
vom Staate bewilligt werden knnten, wie diess auch mit
den ungarischen Gutbesitzern der Fall war.
Ich bitte Euer Hochwohlgeboren um den gtigen Wink
ob auf solche Gesuche die allerdings billig sind, bei gehriger
Begrndung und glaubhafter Nachweisung des Grundbesitzes
eingegangen werden kann.
Ich setze Morgen frh mit dem Gouverneur meine Reise
ber Rettegg fort.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner

tiefsten Verehrung.
Klausenburg den 3. Oktober 1849.

Bach.
An Se. des Herrn Ministers des Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeboren.

Dint zur Nachricht. Wien November 1849.

1 i8

www.digibuc.ro

XXXIII.
Baportul lui Eduard Bach efitre Ministrul de Interne, de la Viena
Ale xandru Bach prin care li descrie prfipfidul fficut de revolu-

tionari pe drumul de la Cluj la Bet Trgul Mure, Reghinnl


Sfisesc, Sighioara i Media arfitnd i situatia Inchisoarei
dinGherla. Aratil cilte-va exemple apoi din ororile risboiului

sfiviirite de Unguri contra Sailor i contra Romnilor


mai ales 1).
Hochwohlgeborener Herr Minister 1

Ich bin gestern Abends von der mit dem Herrn Gouverneur unternommenen Rundreise zurckgekommen, und erlaube

mir Euer Hochwohlgeboren _im Nachhange meines letzten


Berichtes von Klausenburg nachfolgende Relazion zu erstatten.

Auf dem Wege von Klausenburg nach Decs bietet die


Strafanstalt in Szamos Ujvar Stoff zu den traurigsten Betrachtungen ber die Sorglosigkeit mit der das Gefngniswesen durch die bisherigen Behrden gehandhabt wurde
und ber die ber alle Massen barbarische Weise mit der
man den Verbrecher behandelte, Mehr als 400 Strflinge
findet man in gruftartigen Kerkern in die durch schmale
Oeffnungen welche in den dicken Wnden angebracht sind,
nur ein rmlicher Lichtschein dringt, zusammengepfercht.
Beim Eingange in diese traurigen Wohnungen muss bei
hellichtem Tage die Laterne zu Hilfe genommen werden welche eine Reihe fahler Gestalten beleuchtet die an schweren
Ketten geschmiedet ein entsetzliches Dasein dahinschleppen,
glcklich wenn die grosse Sterblichkeit die bei solchen Zustnden natrlich ist, sie bald von ihren Leiden erlsst. Unter

den Strfligen befinden sich aus der neuesten Zeit viele


Romnen welche die ungarische Justiz wegen angeblich
verbter Gewalthaten ziemlich summarisch und oft ohne
1) 7729 Ministerium des Innern aus 1849.

119

www.digibuc.ro

Verhltniss mit der ihnen zur Last gelegten Schuld gewhnlich


auf 10 oder 15 Jahre eine unfreiwillige Wohnsttte in diesen

Kerkern anwies. Theils um fr eine klaglose Unterbringung


der Strflinge zu sorgen, die keinen Falls lnger in den bisherigen Verwahrungsorten bleiben knnen, sondern wenn

nicht mit den blichen ziemlich weitlufigen Lokalitten


des Strafhauses, die aber charakteristisch genug der ungarisch Kerkeraufseher oder wie er sich nennt Schlosskomandant

bewohnt das Auslangen gefunden wird, anderswo unterbracht werden mssen, theils um bezglich der obgeclachte
Strflinge eine sichere Ueberzeugung ber ihre Schuld und
die Rechtmssigkeit der ihnen auferlegten Strafe zu erlangen wurde eine Untersuchungskommission bestehend aus
dem Militar Distrikts Kommandanten Oberst Urban
dann aus einem Auditor aus einem im Gefngniswesen bewanderten Mann endlich einem Arzte nach Szamos Ujvar
beordert, durch welche gewiss bei dem bekannten energischen Charakter und dem Sinn fr Menschenfreundlichkeit
welcher den Obersten Urban auszeichnet erwartet werden
kann dass das Uebel bei der Wurzel gefasst und durch Beseitigung des bisherigen Oberaufsehers und Bestellung einer
zweckmssigen die humanen Anforderungen der Gegenwart
erfassenden Ausficht, die Strafanstalt auf einen besseren Fuss
gebracht dann aber auch eine allfllige Hrte oder Ungerechtigkeit mit der einzelne Romnen der ungarischen Justiz
zum Opfer fielen, mglichst gut gemacht werden wird.
Von Decs fhrt der Wege nach Rettegg dem Hauptorte des
gleichnahmigen Distriktes, die Saaten sind hier berall bestellt, der Krieg hat wenig an Gebuden und sonstigen Eigenthum zerstrt und es herrscht Ordnung. Einen traurigen
Anblick gewhrt auf dem weiteren Weg gegen Maros Vasarhely

das durch Brand verwstete Szuszregen (schsisch Regen)


dieser ganz von Sachsen bewohnte Marktflecken an der
Maros und der Grenze des Szeklerlandes gelegen, erfreute
sich eines blhenden Wohlstandes und gerade dieser wurden
die Ursache seines Unterganges. Die umwohnende Szeklerbevlkerung hatte lngst die Bewohner von Szasz-Regen
120

www.digibuc.ro

welche Handel und Betriebsamkeit reich gemacht, beneidet


und angefeindet und in der berchtigten Szeklerversammlung
im Oktober v. J. zu Agyagfalva wo Tod und Verderben den
Sachsen und Romnen geschworen wurde, war der Zerstrungszug gegen Szaszregen beschlossen, das erbarmunglos
in Brand geschossen und ausgeplndert wurde, Eine gleiche
Verwstung traf das nahegelegene grosse Dorf Pettele, und
nur das rasche Erscheinen des Feldmarschall Leutnant Gedeon

that damals dem weiteren Zerstrungszuge Einhalt. Der


Sachse verliert auch im Unglcke den Muth nicht und so
sieht man die Brandsttten meist berdeckt auch hie und
da neue Hauser gebaut berhaupt beral die thtigste Vorsorge wach um fr den Winter ein schtzendes Obdach zu
sichern.
Das Szeklerland bietet wenig Spuren des Krieges den dieser

wurde meist ausserhalb seiner Marken gefhrt. Die Ernte


war reichlich und Fruchtvorrthe sieht man berall bei den
Gehften. Es ist bekannt dass fast alle waffenfhige Mannschaft des Szekerlandes in den Reihen der ungarischen Re-

bellen war, was namentlich von den Militairisirten Theile


der Czik und dem Haromsek gilt. Die Bevlkerung mag
gleichwohl mehr durch den Terrorismus der Fhrer durch
falsche Vorspiegelungen durch Herabsetzung des kaiserlichen Ansehens, durch die stetts offen gehaltene Aussicht
auf Raub und Plnderung zum Beharren bei der Sache der
Rebellen gebracht worden sein. Sie ist scheinbar ruhig zurckgekehrt, die Waffen werden grsstentheils abgeliefert,
und man sieht den ehemaligen Kossuthhussaren wieder als
munteren Vorspannsbauern, den blutdrstigen Krieger hinter
der friedlichen Pflugschar als wenn nichts vorgefallen wre.
Der Hauptherd der revolutionren Anregungen war in den
StdtenMaros'Vasrhely und Udvarhely wo sich der studirenden
Jugend als williges Werkzeug zum Lrmrnachen und Fana-

tisiren bedient wurde. Das im letzterem Orte eingesetzte


Kriegsgericht hat bereits seine Funktion begonnen und mehrere der Hauptagitatoren sind eingebracht. Die Besetzung
der unteren politischen Verwaltungsorgane in diesem Di121

www.digibuc.ro

strikte ist im Gange. Taugliche Candidaten hiezu zu finden


ist schwierig genug.
Auf dem Wege von Udvarhely nach Schssburg kommt man

beim zerstrten wallachischendorfe Weisskirchen vorbei,


dessen Unglck nhere Erwhnungverdient. Der Gutsbesitzer

Graf Haller steht unter der schweren und dem Vernehmen


nach gegrndeten Anklage dass er selbst mit einigen Edelleuten nach einer schwelgerischen Tafel mit Fackeln den
Ort angezndet und niedergebrannt habe, der Vorwand zu
dieser verrckten That soll gewesen sein, um an den Romnen

wegen verbter Gewalthaten Rache zu nehmen Graf


Haller hat auch spter als Platzkommandant in dem nahen
Schssburg sich Exekutionen und Grausamkeiten aller Art
erlaubt. Die Romnen der nahe gelegenen Drfer wurden
ohne Prozess oft dutzendweise erschossen und aufgeknpft.
Er sowohl sein Bruder dem hnliche Unthaten aufgebrdet
sind, befinden sich in Haft und die Untersuchung hierber ist
im Gange.
Die schsischen Stdte Schssburg und Mediasch haben
viel gelitten und sind im wahren Sinne des Wortes ausgezehrt. Schssburg hat an baare Brandschatzung die Summe
von 90.000 c. m.1) abgezahlt, Mediasch ebenfalls eine namhafte

Summe, die Kassen sind erschpft und beide Stdte bedrf en eine Untersttzung.
Mit welcher Grausamkeit die ungarischen Rebellen verfuh-

ren davon zwei Beispiele die mir von Augenzeugen erzlt


wurden. In einem schsichen Dorfe war ein ungarische
Soldat erschlagen worden ungewiss durch Wem. Da die Bevlkerung den Thter nicht anzeigen konnte oder nicht wollte,

so liess der ungarische Kommandant sein Name konnte


leider nicht ertert werden die mnnliche Bevlkerung
zusammentreten, jeden fnften Mann austreten und erschiessen,

48 Manner darunter meist alte und wohlhabende Insassen


fielen als Opfer dieser kannibalischen Grausamkeit. In einem

romnischen Dorfe wurde eine Scheuer in die sich bei 30


1) C. m. = Curent mntzen.
122

www.digibuc.ro

Romnen geflchtet hatten, angezndet nachdem man Stroh

und sonstiges brennbares Materiale herum gelegt hatte


und alle starben den entsetzlichen Feuertod.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner

tiefsten Verehrung.
Herrnannstadt den 13. Oktober 1849.

Bach.
An Se. des Herrn Ministers des Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeboren in Wien."

XXXIV.

Petitia Romnilor din distrietul Cara-Banat, eiltre Impfiratul


Austriei, prin care eer deslipirea de Voivodina i alipirea
lor la Romnii de peste Mureq.
Euere Molested I

Whrend es andern Nationen gegnnt sind sich der von


Euere Majestt erhaltenen Huldreichsten Gewhrungen mit

triumphirender Freude zu riihmen, und dafr den Tribut


ihrer Dankbarkeit zu den Stufen der Allerhchsten Throns
Euere Majestt hiedurchzulegen, sind die Romnen nach
dem sie die Kunde von dem Allergndigsten Beschluss Euere

Majestt wornach die Banater Romnen, um mit der Serbischen Woiwodina vereint zu werden, durch das Allerhchste
Patent vom 18 November 1459 von Ihren Brdern des Maros

getrennt wurden, mit Bestrzung vernohmen haben, so


unglcklich statt den gehofften gefhlen der Freude, und des
Dankes, gefhlen des Schmerzens von Euere Majestt laut
Werden lassen zu mssen. Dem je zuversichtlicher die Romnen auf ihre mit zahllosen Aufopferungen bewiessen Treue,

und die dafr erwartete Allerhchsten gnade Eure Maje123

www.digibuc.ro

stt banend eine gnstige Erledigung der in ihrem Namen


Euere Majestt zu Olmtz vom 25 Februar 1849 durch die
romnischer Deputation eingereichten petition und demnach
auf Ihre Vereinigung zu einem Nationalen ganzen Hofften
und nach ferners darumbitten, um so tiefer traf sie den Schmerzen denn sie ber die dem obbelobten Patente vom 18
November gemss, erfolgte zertrmerung des bisher beisammen gewesenen Theils ihres Nation einspanden, um so tiefer

war der Schmerz einen Theil der Romnen mit der Woiwodschaft vereint zu sehen, whrend jene in Arader, Bihorer,

Szatmarer und Marmaroscher Comitaten einem andern,


und die in dem neugebieldeten Sachsenlande einem dritten
Elemente preisgegeben sind. Nur Verstoktheit oder das gnglichen aufgeben jeder Hoffnung auf die fernere Gnade Euere
Majestt hatten uns veranlassen knnen diesen Schmerz
zu verschweigen.
Jedoch nicht Verstoktheit sondern ein erweisen treuen
Herz, von den Kindlichsten zutreue zu gnade, und zur gerechtigkeits Liebe Euere Majestt erfllt uns mit der unterthnigsten Botte von dem Treue Euere Majestt dass da eine ungehienderte Eutwicklung der Nationalitt dort, wo sie den
Miteinflusse einen fremden, und besonders einer wie die
serbische an die Austibung der Suprematie gewhnten Nation
unterworfen ist, nicht leicht erreicht werden, kann Euere
Majestt Allergndigst geruhen mgen den von Romnen
bewohnten Theil des Temes-Krassaer Distrikts wozu auch
ein sehr betrchtlicher Theil des Torontaler Comitats gehrt
von der Woiwodenschaft Serbien absondern und mit
den von Romnen gewohnten gebietstheile ber Maros um
so mehr wieder vereinen zulassen, da vom einem zahlreichen
dem Kaiserhause so treue ergebenen Volke wie das romnische in allen von ihm bewohnten Theilen der Monarchie ohne

ausnahme sich erweissen hat, nicht nur keine Gefahr wie


sie von missgnstigen die an romnische Nation unter der
Suprematie ihrer eigenen Nation zu erhalten Wnsche der
Regierung Euere Majestt vorgeschpiegelt wird, zu befhrchten

sondern viel mehr in Zeiten der Gefahr eine um so krftigere


124

www.digibuc.ro

HU lfe zu erwahrtn steht, je zahlreicher Krftiger dankerftillteres ist.


Eure Majestt treue gehorsamste Unterthanen.
(L S.)

Lugos de 5 December 1849.


ss) Constantin Udrja

Stadt Richter
Alexander Athanasiewleh

Iona Popovitz
Handehnann
Pavel Dragomir
Senator

telan Dram
Senator

Iohan Laday
Stuhlrichter
Grueseu Partenie
Paroh romAnesc din
satul Szintes
Florian Steliineseu
InvAtritor

Arsenic Petriman
Kinez
Ion Lupulesko

Jurat

Georg Nowak
Volknotar

Pavel Klreineseo
Paroh romn in Bras ova

Alex. Medeneanu

Inviiptor
Adam Brezovan
Jude le satului
Gorsa Mostacanean.

Jurat
Adam Popoviel Livia

Paroh Batyesty
Petra Raduloviel
Inviigitor

Ivantie Popovitz
Paroh Kass ova
Vasile Creian
InviWitor
Ion Tetianka
Jud Kass ova
Iosiv Namesanlk

Jurat
Ion Balinton
Jude Nemesest
Nice Ravan

Jurat
Partenie Ungur
Administrator Parh.

Kozma Mar
Kinez Batyesty
bell Czernesilo

Jurat

Grohot

Marina Marco
Invlittor
Petre Kristea
Jude Gross

XXXV.

Proeet pentru mfisurile ee trebuesc Mate ea sfi se organizeze


politic *i administrativ Romnii din monarhia austriaci
in confonnitate cu legea din 4 Malik 1849. 1).
Entwurf eines Allerhcbste Handschreibens am Freiherrn von Wohlgemuth.

In der mitfolgenden Eingabe spricht der *griechische Dicesan Bischof Schaguna im Vereine mit einigen Mnnern der
romnischen Nation, seine Besorgniss dariiber aus, dass
seine Nation, in so lange dieselbe nicht zu einer ganz selb-

ststndigen Krperschaft gebildet und die Verwaltung in


ihrer Mitte Mnnern ihrer Nation anvertraut sein wird, der
1) 5640. Ministerium des Innern aus 1849
125

www.digibuc.ro

Wohlthaten der Reichsverfassung vom 4. Mrz 1849 nicht


in dem Grade theilhaftig werden, drfte, als sie dies durch
die gegebenen Beweise ihrer Treue verdienen.
Da es Mein fester Wille ist, dass die Wohlthaten, welche
durch die Reichsverfassung 4. Mrz 1849 allen Vlkern Meines

Reiches ohne Ausnahme gewhrleistet wurden auch der


romnischen Nation, gleichmssig zu Theil werden, so trage
Ich Ihnen hiemit auf, einverstndlich mit Meinem bevollmchtigten Kommissr Eduard Bach, und nach Einvernehmung
von Mnnern, denen nicht blos die Verhltnisse des Landes,
sondern auch die Bedrfnisse des romnischen Volkes genau
bekannt sind, Antrge zu stellen, in welcher Art die romnische Nation auf eine ihr selbst am meisten zusagende Weise
jener Wohlthaten, welche durch die Reichs Verfassung allen
Vlkern der Monarchie zugesichert worden sind, theilhaftig
gemacht, und in den vollen Genuss der Gleichberechtigung
gesetzt, mithin zur Theilnahme an allen gemeinsamen freien
Institutionen gebracht werden knne. Ihre diesflligen Antrge haben Sie mit mglichster Beschleunigung Meinem Minister des Innern einzusenden.
(ss) FRANZ IOSEPH.
XXXVI.
Raportul deputatilor sai Ioseph Zimmermann, Friedriek
Sachsenheim i Iosif Schneider din Sibiu, cAtre Ministerul de
prin care Iac istorieul venirei SaOlor la

Interne,

Transilvania i ajutorul dat In lupta contra Ungurior


revolutionari, cerind ajutor bilnese, seutire de dAri i
alte Inbunfittiri pentru Sai,

preeum i

pedepsirea

vinovatilor dupil legile ungureti In vigoare.


Holzes Ministerium I

Vor sieben Jahrhunderten haben Deutsche, von der Krone


gerufen, in geschichtlich bewahrheiteten Dienste der Krone,
an der damals wiissten und den Sttte die blhende Stadt
1) 2514 Ministerium des Innern aus 1849.

126

www.digibuc.ro

Hermannstadt erbaut, sie war geschichtlich ein Bollwerk


des Reiches im Osten, sie war der Sitz der Treue, eine Grnzfeste deutscher Ziviliasation.

Heute, nach so glorreicher Erfllung ihres Berufes, wird


dieselbe Stadt in einen Schutthaufen verwandelt, weil sie
der angestammten Sinnesart ihrer deutschen Bevlkerung
getreu, im Interesse der Krone und des Gesamtstaates sich
gegen die Rebellen erhoben hat.
Al le Gruel der Zerstrung, alle Gruelszenen wandalischer

Wuth suchen die deutsche Stadt heim ; Gruel, welche der


gegenwrtige Stand der europischen Zivilisation lngst auf
die Insel der Karaiben verbannt glaubte.
Die gehorsamst Unterzeichneten folgen nur der Stimme
der Menschlichkeit, ihren Pflichten als Hermannstdter Brger, ihrem Beruf als oesterreichische Staatsbrger, wenn sie
es nicht unterlassen knnen, die Aufmerksamkeit des hohen
Ministeriums auf den Vernichtungskrieg hinzulenken, welcher
von den rebellischen Szeklern und Magyaren gegen die Deutschen Siebenbrgens gefhrt wird, zu einer Zeit, wo im alten

deutschen Mutterlande die Idee, die Auswanderung der


Deutschen in die, fleissiger Hnde und fremder Kapitalien
bedrftigen Lander Ungarns und Siebenbrgens im Interesse
europischer Zivilisation und strenger Festhaltung des weltgeschichtlichen Berufes der Deutschen hinzuleiten, mehr und
mehr an Boden gewinnt.
Als die von den magyarischen Faktionren beider Under,
seit Iahren vorbereitete Rebealbewegung im Mrz 1848 ihren
Ausgangspunkt in jenen sogenannten Mrzerrungenschaften
fand, welche den einhetlichen sterreichischen Gesamtstaat
in zwei feindliche Lager spalteten ; welche die ungarischen
Lande mit den iibrigen Proviznen der sterreichischen Kai-

serkrone, systematisch auf den Kriegsfuss setzten und


mssen wir zur Steuer der Wahrheit hinzufgen diese
systematische Desorganisation der Gesammtmonarchie in
dem ganzen weiten Reiche in Stummer Erstarrung als ein
Fatum hingenommen, und gar bald selbst in Wien als vollendet
Tatsache anerkannt wurde ; da war es die Deutsche Herman127

www.digibuc.ro

nstadt zuerst und beinahe allein, welche gegen die erwhnte


Losreissung und die Desorganisation des Gesammtstaates
durch offenkundige Manifestationen auftrat, indem die durch
Seiner Majestt Kaiser Ferdinand I. verliehene sterreichische
Verfassung vom 25. April 1848 mit allgemeinen Jubel begrsst,

und am 3. Mai desselben Jahres die kaiserliche Fahne auf


dem National-Landhause dann auf allen ffentlichen Gebuden in Hermannstadt und der ganzen Nation aufgepflanzt
wurde, zum Wahrzeichen dessen, dass die Nation mit Oesterreich leben und untergehen wolle. Dieselbe Gesinnung hat
Hermannstadt durch die in einer feierlichen Erklrung vom

29. September 1848 ausgesprochenen Lossagung von der


revolutionren Richtung des ungarischen Landtages, durch
Verweigerung jedes Gehorsams gegen den revolutionren
ungarischen Landes vertheidigungsausschusi, durch solenne
Lossagung von jeder Gemeinschaft mit der ungarischen Rebellion konsequent fort und fort bethtigt.
Als vollendes Seiner Majestt mit dem Allerhchste Man:feste An unser treues Sachsenvolk" es als Allerhchste Ihrem
vterlichen Herzen wohltuend und als hohen Trost bezeugten,
in einer Zeit, wo jene heiligen Bande der Treue und Anhnglichkeit der Vlker an den Thron vielfachen Versuchungen ausgesetzt wurden, die hohe Aufopferung zu erkennen, mitwelcher das

treue Sachsenvolk, in freudiger Hingebung von Gut und


Blut die Waffen ergriffen hatte, um die Einheit und Kraft
der Gesammtmonarchie, so wie die Rechte des kaiselichen
Hauses im Augenblick drohender Gefahr zu schtzen und zu

schirmen ; wenn Seine Majestt weiter verhiessen" Tron


und Staat, fr den die Sachsen gekmpft, werden ihnen die
verdiente Anerkennung sollen, und die Brgschaften zu schtzen wissen, welche ihre so oft belobte Tapferkeit, .Ausdauer

und Treue vornehmlich aber ihr fr Ordnung und Gesetzlichkeit, und der vernnftige Gebrauch der hiedurch unter
ihnen heimisch gwordenen Freiheit fr den Glanz der Krone
und den Bestand des Staates gewhren" ; wenn endlich Seine

Majestt, den Bitten der schsischen Nation gemss, das


uralte Recht ihrer unmittelbaren Unterstellung unter die
128

www.digibuc.ro

Krone, in direkter Verbindung der National Zentralbehrde


mit dem verantwortlichen Ministerium in Wien, und den
Fortbestand ihrer Verfassungseinrichtungen innerhalb der
flir all e Vlker und Prov;nzen der Monarchie verheissenen
knftigen Reichsverfassung neu zu bekrftigen und diessfalls.
die vollstndige Einbeziehung der schsischen Nation in den.
Reichsverband schon damals zu vollziehen geruhten" : so
konnte die schsische Nation in dieser, ihre Wiedergeburt
begrndenden Huld ihres angebetenen Kaisers nur die Aufforderung erkennen, bis zum letzten Blutstropfen auszuharren
auf der Bahn der aufopfernden Hingebung welche der jugendliche Monarch so schnell und huldvoll anerkannt hatte,
allein die eigene Kraft konnte nicht ausreichen, und alle

Opfer konnten das geahnte, furchtbare Verhngniss nicht


aufhalten.
Hermannstadt, so wie die ganze schsische Nation habert
in pflichtschuldigem Gehorsam gegen das Allerhchste Manifest
vom 3. Oktober 1848, besttigt am 2. Dezember 1848 alle denkbaren Opfer gebraucht bis zur eigenen Erschpfung in Steuern,

in der Verpflegung des ganzen auf ihrem eigenen Gebiete


zusammengedrngten siebenbrgischen Armee-Korps, durch
Stellung und Equipierung eines eigenen Jger-Bataillons..
Die Brgerwehren von Hermannstadt und den brigen schsi:schen Stdten waren ein fester Anhaltspunkt fr den Komman-

direnden General Baron Puchner, und das Vertrauen auf


ihre Bereitwillikgeit setzte ihn in den Stand, auf Grund des
Manifestes vom 3. Oktober gegen die ungarische Rebellenregierung in Pesth, und ihr wrdiges Filiale in Klausenburg
energisch aufzutreten, die Regierung des Landes in seine
Hand zu nehmen, und zugleich die Fakti on im Innern desselben zu gewltigen. Sell jenem denkwrdigen 18. Oktober
haben die Brgerwehren der schsischen Stdte zugleich mit

den tapferen Truppen Seiner Mjestat mehrere Treffen


muthig bestanden, in Maros Vasarhely Enyed, Thorda und
anderen Orten Garnisonsdienste gethan, und bis zur neusten
Zeit mit dem k. k. Militr willig alle Gefahren getheilt, um
so das Land dem rechtmssigen Herrn und Kaiser und der
129

www.digibuc.ro

Gesammtmonarchie zu erhalten, fortwhrend in der Hoffnung,


dass die stets dringender erflehten Verstrkungen an Truppen
und Geschtzen, sei es ber Gallizien, sei es durch die Militrgrnze, der immer wachsenden Gefahr ein Ende machen warden.

Die vorhandenen geringen Streitkrfte konnten zur Behauptung des Landes so lange gengen bis das meist regulre Korps des Rebellen Bem nach Siebenbrgen eingebrochen war, und hier durch die zum drittenmale meineidigen

Szekler und dortigen Magyaren zu einer berwltigenden


Macht angeschwellt wurde. Wiederholt hat daher der Korn-

mandierende General Puchner in Erfllung seines hohen


Berufes, und eben so oft das hart bedrngte Volk um Verstr-

kungen angesucht, wiederholt sind sie zugesagt worden I


Die dringendsten Bitten hatten keinen Erfolg ! So ist es
gekommen, dass das treue Sachsenland, der alleinige Schauplatz eines verheerenden Krieges geworden ist, dass Hermannstadt nach zweimal glcklich abgeschlagenen Angriffen
endlicht hat fallen mssen.
Die politische Bedeutung dieser Katastrophe ist machtiger als es wohl scheinen mag. Hermannstadts Eroberung,

seine Plnderung und Vernichtung, war das Losungswort


im Lager der Rebellen ; mit ihr sollte der letzte Sttzpunkt
der kaiserlichen Macht gebrochen, sollte der Blut und Beutedurst der Szekler Horden befriedigt, alle noch Schwankenden
mit fortgerissen, der Sieg der Rebellen besiegelt, nun aber
die ganze Macht der Rebellen, verstrkt durch jene Siebenbrgens gegen Pesth und Wien gewendet werden. Der Fall
Hermannstadts ist fr die Rebellen in moralischer Beziehung

eine hherer Sieg als jeder materielle.


Wenn in anderen Lndern die Emprung die Gewalt des
Monarchen in dessen Heeren bekmpft, so glauben in Siebenbrgen die fanatisierten Magyaren und Szeklerhorden Osterreich am mchtigsten zu bekriegen, wenn sie dessen getreues
Sachsenvolk, ihre eigenen Nachbarn aufreiben und vertilgen.

Szekler und Magyaren steigern ihr Verbrechen des Hochverraths gegen die Krone durch jenes des Treubruch gegen
ihre zu Schutz und Trutz verbndete deutsche Mitnaltion,
130

www.digibuc.ro

welche ihren flchtigen Weibern und Kindern gegen die


Walachen in den festen schsischen Stdten bis zuletzt sichern
'Schutz gewhrte ; sie haben dadurch auch das letzte Band

Jeglicher Gemeinschaft frevelnd fr immer zerissen


Hermmanstadt ist gefallen, die deutsche Stadt wird verwstet, die deutschen Geschlechter werden ausgetilgt weil sie
ihre geschichtliche Treue der Krone gewahrt haben, weil
ihnen die Erfllung ihrer Pflichten gegen den Gesammtstaat
eilig gewesen ist Hermannstadt ist gefallen nicht im
Kampfe fr die eigenen Interessen, die es bei geringerer Begeisterung fr Oesterreich leicht wahren konnte ; wie es die
Deutschen in Ungarn gethan 1 es wird verwstet von Un-gam, Polen und Wiener Legionren, vertilgt von den Siebenbrger Szekler und Magyaren, welche mit der Vernichtung ihrer schsischen Nachbarn die krftigste Sttze Oesterreichs, eines der Haupthindernisse gegen Ungarns Losreissung zu beseitigen hoffen. Die erlauchten Rthe der Krone
werden bei den Anblick der Katastrophe, von welcher die
-schsische Nation heimgesucht worden ist, tieferschttert
rnicht bloss verweilen ; sie werden in dem bisherigen Laufe
,der Rebellion, in den dieselbe sttzenden Theilnehmern, in
den Ursachen der bisher noch nicht gelu-ngenen Unterdrckung,

,die Mittel und Wege angeieigt finden, welche ergriffen und


-eingeschlagen werden mssen, um die Rebellion zu unter,drcken, und ihre Wiederkehr durch eine lebenskrftige Organisation unmglich zu machen.
In dem Momente jedoch, wo die hchsten Gter des Lebens, ja sogar die physische Existenz eines so treuen Volkes
auf dem Spiele stehen, wrden sich die gehorsamst Unter-zeichneten einer Pflichtverletzung schuldig machen, sollten
sie es unterlassen, die folgenden Bitten der hohen wrdigung des Ministeriums zu unterziehen :
1. Vor Allem thut ohne Zweifel sofortige militrische Hilfe
noth, stark genug, um die entschiedene Uebermacht der Rebellen in Siebenbrgen zu brechen, und das Eindringen neuer
von der kaiserlichen Armee aus Ungarn verscheuchter Streit

i(rfte in diess Land hindan zu halten.


131

www.digibuc.ro

Nachdem jedoch den gemachten traurigen Erfahrungen


zufolge eine solche augenblickliche Hilfe seitens der k. k.
Truppen unmglich geleistet werden kann, wrden die Unter-

zeichneten fr das Entsprechendste erachten, wenn die in


den benachbarten Frstenthmern in grosser Anzahl vorhandenen kaiserliche russischen Truppen zu diesem Behufe
in hinreichender Anzahl requiriert, und zur Bekmpfung der
Szekler in ihrer Heimat verwedet wrden, um so den Kriegsschauplatz von den treugebliebenen Gegenden wegzuziehen.
Damit aber dem Aufstande fr die Dauer jeder Halt benommen, und die so dringend nothwendige ffentliche Sicherheit erzielt werde, ist es unumgnglich nothwendig, mit
aller Strenge gegen die Rebellen zu verfahren, zugleich mit
der theilweise erfolgenden Eroberung des Szeklerlandes dieses
unzhligemale treubchige Rubervolk unverzglich und vollstndig zu entwaffnen, und diefeldkriegsdiensttaugliche Mann-

schaft desselben in entfernte Provinzenetwa nach Italien


zur Linie abzustellen, so wie endlich zur bisher stets unter-

lassenen Untersuchung und Bestrafung der Rebellen im


Sinne des durch die Manifeste vom 3. und 18. Oktober 1848
angeordneten kriegsrechtlichen Zustandes frmlich Kriegsgerichte zu organisieren.
Der fortschreitenden Unterwerfung des Landes msste eine
feste strategische Besetzung folgen, um wenigstens in dem

vom Feinde am leichtesten zu reinigenden Sden Siebenbrgens den Feldbau, in wie weit er berhaupt in diesem
Jahre noch betrieben weiden kann, einigermassen zu schtzen.

In Bercksichtigung endlich des Umstandes, dass das Sachsenland, durch den Unterhalt der bisherigen Truppen und
feindliche Plnderung vollkommen ausgezogen, zur Verpflegung neuer, noch bedeutenderer Massen durchaus keine Mittel
mehr besitzt, msste die Dislokation dieser Truppen mglichst
schonend eingerichtet, und die Verpflegung derselben ah
aerario bernommen werden.
2. Eben so dringend erscheint die Hilfe an Geld und Nahrungsmitteln, welcher der Nation, seit das Sachsenland der
Schauplatz dieses Verheerungskrieges geworden, gnzlich ent132

www.digibuc.ro

zogen. sind. Zur Beischafung der nchsten Bedrfnisse des


Lebens, zum nothdrftigsten Aufbau der zerstrten Hauser,
zur dringendsten Untersttzung der vernichteten Gewerbe,
ist eine gleich disponible Summe baaren Geldes erforderlich,
sie ist um so dringender, als jeder Tag, der ohne Hilfe vorbergeht, den Jammer des Volkes, die Beschdigung des Eigenthums, und den Verlust der gnzlich stockenden Industrie
erhht, und vergrssert.
Das Verlangen welches wir stellen, ist in der Gerechtigkeit
begrndet. Nie war ein Fall da, wo die Aufopferung fr den
Staat, frei von allem Privat Interesse, evidenter sich dargestellt htte, als in dem traurigen Ereignisse mit Hermann-.
stadt, und nie Bitte begrndeter gewesen, dass eine solche
National Kalamitt von dem ganzen Staate getragen
werde.

Die gnzliche Konsumtion der Naturalien lsst in krzester

Zeit eine Hungersnoth in jenem erschpften Lande befrchten. Die Nahrung fr die Menschen und die nothwendigen
Hausthiere muss daher auf ausserordentlichem Wege beigeschafft werden.
Geruhe daher das Hohe Ministerium anzuordnen, dass im

geeigneten Wege, in den mit reichen Vorrthen versehenen


Nachbar Provinzen gengende Quantitten von Frchten
a ngekauft, und unter die bedrftigen und hungernden Bewohner von Stadt und Land unter die ganz Mittellosen
unentgeltlich

vertheilt Werden.

3. Endlich erlauben wir uns auf die Ersatzansprche der


durch die Rebellen auf was immer fr eine Art Beschdigten
hinzuweisen.

Der erste Anspruch des Brgers an den Staat, die erste


Pflicht des Staates gegen den Brger, ist der Schutz von
Leben und Eigenthum. Dieser Pflicht des Staates, diesem
Rechte des Brgers konnte zum bergrossen Schaden des
Letzteren nicht nach gekommen werde. Der Anspruch auf
Ersatz des Verlustes ist den Beschdigten als ein evidentes
Recht erwachsen. Dem Staate kommt der Regress an das
Vermgen der Beschdiger zu, welches nebst der Person des
133

www.digibuc.ro

Verbrechers nach natrlichen und brgerlichen Gesetzen haft-

bar ist.
Die Straflosigkeit fr Felonie, Mord Brand und Gruel
jeder Art unter dem Deckmantel politischer Bewegungen,.
mssten zu diesen Verbrechen fortwhrend ermuthigen, und
das Prinz.ip des Staates, die Existenz seiner Biirger absolut
vernichten.

Die positive Gesetzgebung der Magyaren und Szekler hat


fr diese Verbrechen umfassende Bestimmungen.
Das Decretum Tripartitum P. I. tit 16 setzt auf den Hochverrath, (nota infidelitatis) folgende Strafe : per notam infidelitatis et caput et haereditas, seu perpetuitas omnium
bonorum possessionariorum infidelis hominis amillitur, et
nunquam haereditas ipsorum jurium possesionariorum, ad
portionem suam cadentium, in filios, vel 1 ratres generationales falls infidelis aut labe delitatis aspersi obfuscatique etcondemnati hominis de cetero revertitur.

Die Gter der Hochverrther werden konfissziert nach Decretum Tripart. P. I tit. 14 : sunt igitur, casus isti et vocantur
notae infidelitatis, in quibus Regia Majestas bona aliquorum
eisdem superviventibus cui voluerit de jure libereque donandi
habeat facultatem.

I. Primus est de crimine laesae Majestatis.


2 Secundus casus est, si quis evidenter se erigit et op

ponit contra Statum publicum Regni et Coronae.


7 Item incendiarii publici villarum et possessionum.

8 Item inductores exterorum hominum spoliatorum ver


stipendiariorum ad disturbandum internum regni statum".
Diese Gesetze sind durch das sptere Gesetze Compilat

Constit. P. IH tit 4 art. 14 bekrtigt und ergnzt, welches


die Verfolgung der Verbrecher, die Sequestration der Gter
und die Hinrichtung derselben den Beamten unter Verantwortung mit dem eigenen Leben zur Pflicht macht.
Wir erkennen das Recht der Krone, zur Begnadigung,
aber diese Begnadigung kann sich nr auf die Person des.
Verbrechers erstrecken, nicht aber die Ersatzansprche der
Beschtigten aufheben.
134

www.digibuc.ro

Die schsische Nation muss daher von der Krone mit Zuversicht solche Einleitungen erwarten, dass den Rebellen
der in die Heimat geschleppte Raub abgenommen, und den
Eigenthmern zurckgestellt, der sonst angerichtete Schaden

sogleich aus den eigenen Vermgen der Rebellen ersetzt


werde.

Wir erlauben uns diessfalls den gehorsamsten Antrag zu


stellen, das der Herr Komandierende General angewiesen
werde, in ersterer Beziehung unmittelbar selbst und mittels
der Truppen Kommanden einzuschreiten ; in letzterer Bcziehung aber die Gter der Rebellen, so wie sie von den k. k.
oder den Hilfstruppen erreicht werden, mit Sequester zu
belegen, und einer aus Militr=und Zivilpersonen zusammengesetzten
stellen.

Entschdigungskommission zur

Disposition zu

Diess sind die dringendsten Massregeln, welche ergriffen


werden mssen, um dem verderblichen Umsichtgreifen des
Elendes ein rasches Ziel zu setzen.

Die Heilung der tiefen Wunden des Volks kann nur in


einer Reihe von Jahren vollbracht werden sie kann nur gelingen, wenn die gerechte schtzende Hand der Regierung
von ihren treuesten Anhngern, der schsischen Nation fr
die Zukunft jene Drangsale abwendet, welche ihr durch fr
fortgesetzten offenen und geheimen Angriffe benachbarter Barbaren bereitet werde wollen, Ehrlich und treu, wie es in ihrem
deutschen Karakter gelegen, hofft die schsische Nation, dass
das Hohe Ministerium es nicht zugeben werde, dass ihre auf,

opfernde Treue und ihre Leiden fr Thron und Gesammtstaat mit Hintansetzung ihrer heiligsten Interessen belohnt
werden.
Joseph Zimmermann,

Prof. juris aus Herrnannstadt.

Friedrich Von Sachsenhein2,

k. Hofagent.

Joseph Schneider,
Corn. Accessist, Deputirter der stichsischen Nation.

135

www.digibuc.ro

Peti Oa delegaliei Romnilor din Monarhia austriacil eiltre


Consiliul de minitri prin care ariltnd numilrul Romani lor

3.000.000, sacrificiile lor In thnpul luptelor cu Ungurii,


aproape 400 sate arse i 40.000 de oameni morli pentru
tron i Impfirat, eer sA li se dea aeeleai drepturi
cum s'au dat SaOlor prin decietul din 21 Deeembrie 18481).

Hakes Gesammt Ministerium !

In der geehrten Zuschrift des Herrn Justitz-Ministers und


stellvertretteuden Ministers des Innern vom 18. July 1. J.
an den Vorstand der romnischen Deputation den mitunterfertigten Bischof der morgenlndischen Kirche in Siebenbrgen, wird es den Gefertigten in Namen des Ministerrathes
angedeutet, dass der durch dieselben in ihrer Seiner Majestt
am 25 Februar I. J. Allerunterthnigst berreichten Petition
genommene Standpunkt, durch die am 4. Mrz 1. J. verliehene
Reichsverfassung eine wesentliche Aenderung erlitten hat, und

dass den Romnen durch ilieselbe Verfassung die Gleichberechtigung gewhrleistet sei, indem ihnen eine gleiche Geltung, gleiche Rechte, eine gleichmssige Entwicklung
ihrer Nationalitt, und die Theilnahme an den allen Vlkerri
des Reiches gewhrten, gemeinsamen freien Institutionen, innerhalb der durch die Reichsverfassung bezeichneten Grenzen, durch dieselbe gesichert wren.
Da nun aber die gefertigte Deputation berzeugt ist, dass
der romnischen Nation, als solcher, durch die Reichsverfassung vom 4. Mrz gleiche Rechte mit den brigen Nationen

des Reichs, und gerade die wesentlichsten nicht gewhrt


sind, und einerseits frchtet, dass die in der obbelobten Zuschrift des Herrn Ministers ausgedrckte Ansicht des hohen
Ministeriums, bei der sehnlichst erwarteten definitiven Erledigung der am 25. Februar 1. J. Seiner Majestt Allerun1) 5641. Ministerium des Innern aus 1849.

136

www.digibuc.ro

terthnigst berreichten Petition der romnischen Nation zur


Richtschnur genommen werden mchte ; andererseits dagegen
hofft, dass das hohe Ministerium von der Gerechtigkeit der

Ansprche der romnischen Nation, durch unsere gegen-wrtige ergebene Vorstellung berzeugt, dieselbe bei der

Erledigung der oft erwhntri Petition vom 25. Februar


1. J. so wie auch jener, welche die gefertige Deputation Seiner

Majestt am 15. Mrz und am 18. Iu ly 1. J. zu berreichen


die Ehre hatte, in Rcksicht nehmen, und die Gewhrung
der in der Reichsverfassung anderen, sogar in Rebellion be_griffenen Vlkern wohl, aber den treuen, fr ihren Monarchen
und die Gleichberechtigung kmpfenden romnischen Nation

nicht gewhrten wesentlichen Rechte, bei Seiner Majestt


bevorworten werde, erachtet es die gefertigte Deputation
der, ihr von der romnischen Nation auferlegten Pflicht
_gemss, fr nothwendig, die Aufmercksamkeit eines hohen
Ministeriums nicht entgehen zu lassen, dass, whrend den
ungefhr 200.000 Seelen zhlenden Sachsen in Siebenbrgen in einem am 21. Dezember 1848 erlassenen kaiserlichen
Patente, die Wnsche einer unmittelbaren Unterstellung
derselben unter die Krone eines einigen Verbandes mit der
-Gesammtmonarchie, und der dadurch bedingten unmittelbaren Verbindung der schsischen Central-National-Behrden

mit den verantwortlichen Ministerien allhier, so wie der


Vertrettung der schsischen Nation durch ihre eigenen Abgeordneten auf einem allgemeinen Reichstage als solche, die dem
Allerhchsten Willen Seiner Majestt auf Grundlage der Gleich-

berechtigung, und freien Selbstbestimmung der Volker den


Neubau des Staates zu willfahren, hilfreich entgegenkommen,
durch die Allerhchste Genehmigung gewhrt worden sind,
und dem zu Folge dann im 74 der Reichsvergassung vom
4. Mrz 1 J. die Rechte der Sachsen ausdrcklich aufrecht
erhalten werden, wodurch ihnen eine von jdem Kronlande
unabhngige Selbstndigkeit gegeben worden ist, indem ihnen
zugleich durch die umgenderte Benennung des von ungefhr

300.000 Romnen bewohnten Knigsbodens in die eines


Sachsenlandes" eine Suprematie fiber die daselbst wohnen137

www.digibuc.ro

den liomnen, ber deren Schicksal, keine besondere Verf-

gung Statt fand, ertheilt wurde ;

whrend ferner, den

gleichfalls ungefhr 200.000 Seelen betragenden Serben, die


Woiwodschaft, deren Vereinigung mit einem anderen Kronlande, nach Einvernehmung von Abgeor.dneten derselben, festgestellt werden wird, durch den 72 der Reichsverfassung.

zugesichert ; und somit auch ihnen eine von den fibrigen


Nationen abgesondert eigene Stellung mit der Befugniss, sich

an ein mit ihren Sympathien bereinstimmendes Kronland


schliessen zu knnen ; zuerkannt worden ist ; die mehr als.
3.000.000 Seelen zhlende romnische Nation, die mit dens
dem Gesammtstaate geleisteten wessentlichen Diensten, es.
nicht dahin bringen konnte, in der Reichsverfassung als ein
Theil dieses durch sie mit dem Verluste von nahebei 400.
abgebrannten Drfern, und bei 40.000 umgekommenen Menschen vertheidigten Gesammtstaats genannt zuwerden, und
die in der allgemeinen Benennung der von ihr bewohnten
Lander verschwindet, dass sagen wir, diese Nation, obwohl:
die wnsche derselben, und unter diesen namentlich auch.
das Verlangen zu einer selbstndigen Nation vereint, und
innig an sterreich geschlossen, gleich anderen Vlkern, das
Recht zu eigenen Provinzialversammlungen zu erhaltenr.
schon am 25. Februar 1. J. folglich vor der Erlassung der
Reichsverfassung vom 4. Mrz mit Vorwissen des hohen
Ministeriums durch die gefertigte Deputation Seiner Majestt
unterbreitet worden .sind ; obwohl Seine Majestt in dem

den Sachsen von Siebenbrgen ertheilten Patente vom 2h_


Dezember 1848 erklrt hatte, dass solche wnsche Allerhchst

dessen Willen auf Grundlage der Gleichberechtigung und


freien Slbstbestimmung der Vlker den Neubau des Staates
zu vollftihren, hilfreich entgegenkommen ; und obwohl endlich,

so wie allen anderen Nationen, auch ihr sowohl in dem ministeriellen Programme, als auch im kaiserlichen Manifeste,
vom 2. Dezember 1848 gleiche Rechte mit den fibrigen Nationen zugesagt waren, nicht nur das den Kroaten, Bhmen
Polen, ja sogar den aufstndischen Italienern und Magyaren.
zugestandene Recht zu eigenen Provinzial Versammlungen.
138

www.digibuc.ro

nicht erhalten haben, sondern mit Hintansetzung des \TOD


Seiner Majestt dem Kaiser Ferdinand sanctionirten, die
Romnen von Siebenbrgen mit denen von Ungarn vereinigenden 7. Artikels des Pressburger Landtages vom Jahre
1848, unter verschiedene Kronlnder, ohne der den Serben,
zugestandene Befugniss, sich mit einem stamrnverwandten
Kronlande vereinigen zu drfen, so vertheilt worden ist,.
dass sie nirgends zu iherer wahren Geltung gelangen kann,
und zwar, um so weniger, da, wenn man etwa vorhtte, bei
den Landtagen in Ungarn vielleicht die ungarische Sprache
einzufhren (was natrlich mit den obbelobten Grundsatze
der allen Vlkern des Reichs in ihrem wahren Sinne zugewhrenden Gleichberechtigung im schroffsten Widerspruche
stnde) in diesem Falle die Romnen in Banat und oberhalb.

der Maros, wenn sie von ihren Brdern in Siebenbrgen


getrennt an Ungarn angeschlossen bleiben mssten, auf diesen
Landtagen sich nicht durch Manner die ihr Zutrauen besitzen,

vertretten lassen knnten, sondern ihre bei den Landtagen


vorkommenden heiligsten Interessen, solchen, die der ungarrischen Sprache mchtig sind, anzuvertrauen, und dem
Zufalle zu berlassen gezwungen wren, ob solche Vertretter
selbst wenn sie Romnen sein sollten, die sich die Kenntniss
der magyarischen Sprache vielleicht aus Vorliebe da fr, mit
die
Vernachlssigung der eigenen erworben haben mochten,
Interessen der romnischen Nationalitt verfechten, oder aus
Vorliebe zu der Magyarischen dieselben verrathen werden..
Doch auch abgesehen von diesem Umstande, wrde, wenn-

die Romnen sich auf einem ungarischen Landtage vertreten zu lassen bemssigt wren, die in diesem Falle noth=
wendige Erklerung einer unausgebildeten, zur Ausbildung des
Schlers nicht beitragenden fremden Sprache die Ausbildung
der eigenenmchtig hindern, und die Entwicklung der
mnischen Nationalitt um so mehr hemen, da das gleichmssige Fortschreiten derselben, welches der geehrten Zuschrift des Herrn Justitz-Ministers zu Folge durch die Reichsverfassung gesichert sein soll, dort unmglich ist, wo kraft
des 35 der Reichsverfassung in einem aus allerley Nationa3[39'

www.digibuc.ro

Jitten zusammengesetzten Landtage nicht nur in Angele.genheiten der Landeskultur, der ffentlichen Bauten, der
Wohlthtikeitsanstalten, sonder auch in Gemeinde- ja sogar.
Kirchen- und Schul angelegenheiten der Romnen das Recht,

mit entscheidender Stimme aufzutretten, auch solchen gebhrt die theils mit der Feder, theils mit den Waffen in der Hand,

auffallende, ja entsetzliche Beweise grosser Abneigung, unvershnlichen Hasses gegen die Romnen gegeben haben,
wogegen die Einwendung, die irgend wo her vielleicht gemacht

werden knnte, dass den Romnen in Bezug auf die Gemeinde- Kirchen- und Schulangelegenheiten den an einem
-solchen Landtage theilnehmenden brigen Nationen dasselbe
Recht gebhre, nicht Stich halten kann, da die Zerstckelung
der Romnen der Art ist, dass die in Ungarn, wo ihnen gns-

tigere Umstnde zur Wohlhabenheit zu gelangen erlaubt


haben, durch die berwiegende Zahl der weit mchtigeren
Magyaren, in Siebenbrgen aber, wo sie an Zahl berwiegend
jedoch infolge des mehrhundert jhrigen Druckers meist arm
sind, vermg des durch die Reichsverfassung bestimmten
fr sie drckenden Census, durch die pecuniren Vortheile
der bis jetzt begnstigt gewesenen Nationen so sehr hintangehalten werden knnen, dass sie zur wirklichen Ausbung
ihrer Rrechte zu gelangen, in Ungarn keine, in Siebenbrgen
eine sehr ferne Aussicht haben, doch, wenn die Bruchstcke der romnischen Bevlkerung in der sterreichischen
Monarchie in jedem von ihnen bewohnten Kronlande auch
wirklich, stark genug wren, einer missgnstigen, ihnen hindern

in den Weg trettenden Nation zu widerstehen, kann es


wohl die Absicht einer vterlichen Regierung sein, dort, wo
die Feindseligkeiten, die zwischen den Nationen theils von
frher her, theils und zwar meistens in Folge des gegenwrtigen
im Interesse der Dynastie und der Gesammtmonarchie

hervorgerufenen Brgerkrieges bestehen, nicht ignorirt werden knnen, diese Nationen so zusammenstellen, dass sie
ihrer Entwicklung gegenseitig hindernd entgegen tretten ?
Das dies seyn knne, zweifeln wir um so mehr, da der in -dem
den Sachsen in Siebenbrgen am 21. Dezember 1848 ertheilten
140

www.digibuc.ro

Patente ausgesprochene Wille Seiner Majestt auf Grundlage

der freien Selbstbestimmung der Volker den Neubau des,


Staates zu vollfhren" eine sichere Brgschaft fr das
Gegentheil leistet, indem diese Selbstbestimmung nicht denkbar ist, wo eine Nation auf die Angelegenheiten der andren
enstcheidend, und zwar auch strend einwirken kann.
Da aus allen den angefhrten Umstnden das hohe Ministerium sich gewiss berzeugt hat, dass die romnische Nation
weit entfernt, gleiche Rechte mit jenen Nationen zu besitzen,.

die zu einem ganzen vereint, durch die Reichsverfassung


vom 4. Mrz 1. J. das Recht ihre National-Angelegenheiten
in eigenen Versammlungen entweder ohne aller Einmischung,
einer andern oder hchstens mit der nicht beeintrchtigenden
Einmischung einer durch Zerstckelung geschwchten, vielleicht auch dem ehemaligen Sprachzwange wieder zu unter-

werfenden Nation, zu ordnen erhalten haben, sich der


Anwendung des Grundsatzes der Gleichberechtigung auf
sich nicht rhmen, und der in der geehrten Zuschrift des
Herrn Justitz-Ministers erwhnten Vortheile der gleichen
Geltung, und der gleichmssigen Entwickelung ihrer Nationalitt, in diesen Verhltnissen nicht erfreuen kann,
bitten wir, das hohe Ministerium mge die Erledigung der

durch uns am 25. Februar, so wie auch am 15. Mrz und


am 18. July 1. J. Seiner Majestt eingereichten Petitionen mit
Rcksicht auf die Gerechtigkeit der auf das ministerielle
Programm und auf das Allerhchste Manifest vom 2. Dezember 1848 gesttzten Wnsche, so wie auch mit Rcksicht
auf die allgemein anerkannten Verdienste der romnischen
Nation wofern Verdienste zur Untersttzung eines gerechten
Verlangens in Erwhnung gebracht werden drfen, gtigst
zu bewirken.

Mit ausgezeichneter Hochactung eines hohen Gesammtministeriums ergebenster Diner.


Wien am 1849.
Andreas Sehaguna,
Bischof, und Prses der romnischen Deputation.

141

www.digibuc.ro

Johann Moesony v. Foen

Johann Sztolka

Johann Poppassu,
Kronstdt. Erzpriester.

Johann Dobran,
Hotagent."

;Ladislaus Csiipe v. Draga-Vilma.

Peter Moesony v. Foen.

A. Trebon Laurian.

Peter Csermena,

Stadthauptmann der k. Freistadt Temesvar.

XXXVI I I.

Petitia deputatiei romnesti catre Ministerul de Interne prin

care se aratil nedreptatea Lima Rominilor, cari s'au


jertfit pentru tron i Imprat i rfisplfitirea celorlalte nationalitti, ce au luptat contra Impiiratului si a monarhiei 1).
Hohes kaiserliches sterreichisches Ministerium 1

Nach den unzhligen Drangsalen, welche die Romnen


-seit dem Monate Oktober 1848 in Ungarn und Siebenbrgen
wegen ihrer angestammten Treue Kaiserhause, wegen ihrer
bereitwilligen Erklrung, den Thron und die Integritt der
Monarchie gegen die Angriffe derjenigen, die den Umsturz
des Ersteren und die Zertheilung der Letzteren unternommen hatten, zu vollfhren, endlich wegen ihrer heldenmthigen Aufopferung fr ihren angebetenen Monarchen be-sonders seit dem sie im Monate Mrz 1849 in Siebenbrgen
von dem kaiserlichen Militr verlassen waren ausgestanden
"haben : begrssten sie mit Freude das Erscheinen der beim
Eindrange Bems aus dem Lande gegangenen, dann erholt
und verstrkt zurck kehrenden kaiserlichen Truppen, und
die nacheinander folgenden Siege, zu welchen sie, wie bekannt, krftig beigetragen haben. Mde der endlosen Wirren,
durch die vielen Opfer die sie gebracht, und durch die bermssige Anstrengung aller ihrer Krfte erschpft, sahen sie,
1)

241. Ministerium des Innern aus 1850,

-142

www.digibuc.ro

nach der vlligen Besiegung des Feindes, mit Sehnsucht den


trostbringenden Erscheinen der Organe der vterlichen kaiserlichen Regierung entgegen, welche im Lande die Ordnung
wieder einfhren, jedem Individuum, jeder Nation das Ihrige
211 theil werden lassen, die Schuldigen strafen, die Verdienten
telohnen, die Wehrlosen schtzen, und das Loos der im Kampfe

fr ihren Kaiser an den Bettelstab gerathenen, so wie auch


das der Brod=und Obdachlosen Wittwen und Waisen der
im Kampfe gebliebenen Treuen, wenn auch nicht ganz herstellen doch wenigstens mildern sollen. Doch bitter fanden sie
.

sich enttuscht. Um so bitterer, als sich ihnen die mehr und


mehr zur Ueberzeugung heranreifende betrbende Vernnuthung aufdringt, dass die, ihren gerechten, sowohl mit dem
Programme des hohen Ministeriums, als auch mit dem Allerhchsten kaiserlichen Manifeste bereinstimmenden, innigsten wnschen und Erwartungen, schroff entgegenstehenden,
Massregeln der Organe der Regierung nicht dem Zufalle zuzuschreiben, sondern von efner vorbedachten ihnen leider
nichts weinger als gnstigen Politik vorgeschrieben seien.
So hat die, bei der neuen Eintheilung des Landes, trotz
des wohlbekannten Wnsches der Romnen, zu einem nationalen Ganzen vereint zu werden, und trotz der in diesem Sinne
dem hohen Ministerium unterbreiteten Vorstellungen, bewerkstelligte Zerteilung derselben, vornach die in Ungarn lngst

.der siebenbrgischen Grnze kompakt nebeneinender wohnenden, vordem zu einem Krper gehrig gewesenen, mit
Iden Siebenbrgern in unmittelbarer Berhrung stehenden,
anderthalb Miffionen Romnen aus dem Marmaroser, Ugocser,

Szatmarer, Szabolcser, Biharer, Bekeser, Csanader, Arader,


Krahsoer, Temeser, und Torontaler Komitate, welche in
tinige Distrikte getheilt, fglich unter eine nationale Verwallung
aus ihrem natrlichen Verbande
htten gestellt werden knnen,
herausgerissen, von einander getrennt, mit fremden Elementen

da sind : Ruthenen, Magyaren, Deutsche und Serben,


vereint, und so auch ferner der ihnen gebhrenden nationalen
Geltung beraubt, dem Einflusse fremder, an die ber die Romnen bis jetzt ausgebte Suprematie gewohnter, ihnen grs143

www.digibuc.ro

nicht anders als die Vermuthung erzeugen knnen, dass ihre tapfer
bewiesene, zu den unerhrtesten Opfern bereitwillige Treue
und Anhnglichkeit ihnen, statt dem Zutrauen, das Misstrauen
der Regierung erworben habe. Und ist schon diese Zertheilung und die dadurch bedingte unverdiente Schwchung des
romnischen Elementes tief betrbend, so ist sie weit schmerzlicher in Siebenbrgen, wo, um die zerstreuten, im Lande
wohnen den 180.000 Sachsen zusammen zu bringen, man.
ganze Komitate auflste, mit dem sogenannten fundus regius
Hunderte romnischer Ortschaften, die nie dazu gehrt haben,
verband, und daraus den sonderbar sich schlngelinden HermAnnstdter Distrikt bildete, zu welchem die in gar keiner
Verbindung mit demselben stehenden mitten in den brigen
stentheils feindseligen Vlker, unterworfen wurde,

als Enclaven erscheinenden : zwei : Kronsiddter und Bistritzer-

Filial-Distrikte geschlagen wurden, und welcher auf einem


Areale von 220 Quadratmeilen, eine Bevlkerung von 540.000

Seelen zhlt, worunter kaum Vs Sachsen, und woraus doch


nachtrglich das Sachsenland entstehen soll. Aus derselben
Ursache hat der Fogaraser Distrikt, welcher sowohl rcksichtlich des Areals, als seiner Bevlkerung, kaum mit einem
Filialen des Hermannstdter zu vergleichen ist, durch die
WegRahme zweier mit Sachsen gemischten und die Hinzusetzung einiger oberalbenser Ortschaften, die lnglich gekrmmte, fr die an den Enden gelegenen Bewohner hchst
unbequeme Form eines Stiefels erhalten. So hat der Karlsburger, fast durchgngig mit Romnen bevlkerte Distrikt,
durch die zweckwidrige Gestaltung des Hermannstdter die
Form eines doppelten Hufeisens, mit dem sehr empfindlichen
Nachteile bekommen, dass die in der Nhe des Zentralortes
liegenden romnischen Ortschaften ihm entwendet, um dem
mehrere Poststationen entfernte schsischen, zugeschlagen wur-

den. Dasselbe lsst sich von dem Bezirks Centralorte Blasendorf sagen, von welchem selbst die dazugehrigen Dominien
abgesondert und mit dem entlegenen schsischen Hermannstadt einverleibt wurden. Dem Retteger wurde durch dieEnclave Bistritz (welche um gegen 16-17.000 Sachsen zusam144

www.digibuc.ro

men zu bringen, zweimal bis dreimal so viele Romnen verschlang), das Herz herausgerissen. Hiedurch wurde der Centralort, welcher natrlich nur Bistritz oder Thekendorf sein
knnte, ganz auf die Seite geschoben, und dadurch unzhlige
Unzukmmlichkeiten verursacht. Um die Romnen durch
vielfltige Vertheilung noch mehr zu schwchen, verband man

ausser den innerhalb der vier Szeklersthle liegenden romnischen Ortschaften, noch eine Menge solcher, welche
frher zum Kokelburger und Oberalbenser Komitate gehrten, mit dem Udvarhelyer (natrlich Szekler=) Distrikte,
wodurch die Szekler wegen ihrer Rebellion belohnt, die Romnen
wegen ihrer Treue und Aulopferung bestraft werden. Eine mehr

zweckmssige abrundung bekam der Klausenburger Distrikt


doch dieser sollte zu einem Mag yarischen umgestaltet werden,
wie aus der in demselben bereits eingefhrten Administration
erhellt, obwohl kaum ein Viertel seiner Bevlkerung magyarisch ist, die brigen drei Viertel aber romnisch sind. Abermals
eine Belohnung der Rebellion und eine Bestrafung der Aufop-

ferung. Ja, was berall unglaublich erscheinen wrde, man


ernannte zum Klausenburger Distrikts-kommissr den gewesenen Brgermeister Gustav Groisz,einen Mann, der ohne
seiner brigen Handlungen zu gedenken, wie aus Nr. 79
des Kztny vom 5. Mai 1849, ersichtlich ist, die berchtigte
Huldigungsadresse vom 26. April 1849 fr die Rebellenregierung unterschrieb, worin dieser gedankt wird, dass sie
die Magyaren von dem Sklavenj oche des tyrannischen und
einbrchigen (szavnik hitseg) habsburgischlothringischenHauses befreit hate. In gleicher Weise wurden Carl Ken yerese, A le-

xius. Nagyi und Alexius Balint, laut des nhmlichen Blattes


und zwar der Nr. 97, 101, und 130 desselben, im Dienste
der Rebellen ausgezeichnete Individuen zum Aerger aller
Gutgesinnten, zu Bezirkskommissren, so Stephan Mezei (Kz-

tny Nr. 107, vom 17. Mai 1849) und andere mehrere zu
Bezirks-Unter-Kommissren ernannt, was um so auffallende-

ist da nach dem 9 der Instruktion, Alle kompromitr


tirten und unverlsslichen Individuen nicht nur aus den
bisher bestandenen Komitats=Stuhls=und stdtischen Aem145

10

www.digibuc.ro

tern sondern auch von den. Bedienstungen als Geschworene,


Notare, Ortsrichter, Schulmeister und dergleichen vorbehaltlich ihrer weitern von dem Masse ihrer Strafwrdigkeit abhngigen Behandlung, ohne Rcksicht augenblicklich zu entfernen,

und nur ehrenhafte, der Regierung anhngliche und verlssliche Personen zu belassen sind, welche der in ihrem Bezirke blichen Sprache kundig sind, und das Vertrauen der
Bevlkerung geniessen, das romnische Volk dagegen, welches den magyarischen Beamten. als seinen ehemaligen Unterdrckern berhaupt nicht geneigt ist, zu diesen Beamten,
seiner und der Regierung erklrten Feinden, nicht nur kein

Zutrauen hegt, sondern deren Amtsfiihrung mit der Idee


einer gerechten Regierung, von welcher es gegen Feinde geschtzt, nicht ihnen preisgegeben zu werden, erwartet hatte,
nicht verbinden kann.
In dem Udvarhelyer Distrikle geld
es den 80.000 Romeo-ten noch schlimmer, da sie nicht einmal
einen Unterbeamten aus ihrer Mitte haben, und berall unter
ihren Todesfeinden, den Szeklern stehen, von welchen sie
jetzt, gleich wie zur Zeit der Rebellenherrschaft, beschimpft
und verfolgt werden. Um nichts freundlicher zeigt sich
ihnen der Himmel in dem sogenannten Hermannstdter -=
Distrikte (knftig hin, mit Hintansetzung des Gleichberech
tigungsprinzipes, Sachsenland), wo noch immer die frillier
wie Nr. 114 des Kztny vom 19. Mrz 1849 zeigt, an de
Rebellion kompromittirten schsischen Magystrate den treue
Romnen vorgesetzt sind, dieselben unter verschiedenen Vor
wnden verfolgen, bei den Organen der Regierung anschwr

zen, mit Hilfe militrischer Assistenz einkerkern, auf f


fentlichen Pltzen prgeln, und mit einer viel drckenderen
Knechtung drohen, als die bisherige gewesen ist. Von einer
Gleichberechtigung kann da durchaus nicht die Rede sein,
wo nicht einmal an eine Schonung zu denken ist. Die verunglckten romnischen Ortschaften, welche, nach der neuen
willkhrlichen Eintheilung des Landes mit dem Fundus regius einverleibt wurden, drfen nicht ihre Stimme erheben,
um gegen die, selbst unter den frheren Feudalverhltnissen
ihnen nicht auferlegte Herrschaft der Sachsen, jetzt, wo
146

www.digibuc.ro

den Nationen gleiche Rechte zugesichert worden sind, zu


protestieren, denn sie werden militrisch exequirt, ihre Wort-

Siihrer und Geistlichen in Ketten geschlagen, und zur Zurcknahme ihrer Gesuche ja zur Verlugnung ihrer Unterschrif ten durch allerhand terroristische Mittel gezwungen (die
Gemeinden Ober ----und Unter = Gezes, danndie Behandlung der

Geistlichen J. Romanu aus Bergis, I. Lebu aus Schaldorf.


Sev. Constantin aus Eidischdorf S. Sinai aus Illenbach liefern

liezu die traurigsten Belege). Dagegen laufen die schsischen Beamten von einem romnischen Dorfe ins andere,
und erklren den Bewohnern, dass ihr Boden zu einem schsischen gestempelt worden, und dass sie den von ihren
Urvtern geerbten Grund jetzt nicht anders als Sachsenland
zit benennen und dafr zu halten haben. Ja der Hermannstdter ----Distrikts.Kommissr fhrt auf seinem Siegel die
Inschrift k. k. Kommissr im Sachsenland.
Um nichts besser ist in diesen Hinsicht das Loos der in
den oben angedeuten Komitaten lngst der siebenbrgischen
Grenze oberhalb der Marosch wohnendvi Romnen. Jede
miewohl unschuldige Aeusserung ihres nationalen Lebens wird
von den magyarischen gegen die Romnen durchaus feindlich
gesinnten eines Theils sogar kompromittirten Kommissren
von denen einer fnf Honveds auf eigene Kosten fr die Rebellenarrnee gestellt whrend ein andrerer ebenfalls Angestellte
unter Kossuths Herrschaft als Regierungs-Kommissrs fungirt
hat unterdrckt, ja sogar mit harten Strafen gehandelt. Ihre
Kirchen, wie die bischfliche zu Arad, werden, zum Aerger
aller Glubigen, in Kerker verwandelt, Sie selbst werden von
.eben soichen Magyaren bei der gesetzmssigen Regierung

als unruhieg Kpfe angeklagt, von welchen sie frher bei


,den magyarischen als hartnckige kaiserlich Gesinnte ange-

geben waren, wofr sie unzhlige Uebel von Seiten der Zwangherren zu leiden hatten. Es wird ihnen sogar jetzt nicht gestattet, Deputrirte herauf zu s-chicken, um Seiner Majestt ihre Hul- .

digung darzubringen, der hohen Regierung ihre Leiden vorzutragen und um die Heilung derselben zu bitten. Im Temeser
Banate, wo die Romnen noch immer das Unglck haben,
147

www.digibuc.ro

unter der serbischen Hierarchie zu schmachten, werden die


romnischen Geistlichen von serbischen Bischfen unter
un.gegrndeten Vorwnden eingesperrt, um nur keine Gelegenheit zu haben, gegen eine von der servischen Nation mit
so vieler Inkonsequenz erstrebte Suprematie zu protestierenUnter den zahlreichen Administrations-Beamten sind aus
der Mitte der Romnen nur zwei Distrikts-Kommissre und
zwar einer im Banate, der a ndere in Siebenbrgen ernannt
worden, obwohl ihre Bevlkerung in diesem Theile der Monarchie jene anderer Stmme um das dreifache bersteigt,
ja selbst unter den Bezirk-Kommissren, sind die meisten
nicht Romnen, und viele die nicht einmal der Volkssprache
kundig sind, obwohl diese in den Instruktionen ausdrcklich
verlangt wird. Man fordert von den Romnen hhere Eigenschaften als von den Sachsen, Magyaren und Serben und nach-

dem man sie unter verschiedenen Vorwnden zurckgesetzt


hat, vergiebt man die fraglichen Stellen an fremde Individuen
die sowohl hinsichtlich ihrer Kenntnisse als Dienstfhigkeit
weit hinter den Romnen stehen, wie es sich mit dem Fograscher Distrikte ereignet hat.Nicht allein von den Distriktsund Regierung-Kommissren verlangt man grndliche Kenntniss der deutschen Sprache, sondern sogar von den Bezirksund Unterbezirks-Kommissren, obwohl ihre Nothwendigkeit
weder in den Instruktionen ausgedrckt ist, noch von einem
konstitutionnellen Staatsbrger in einem nicht deutschen
Kronlande eingesehen wird.

Whrend jene getreuen Romnen, die wegen ihrer Anhnglickeit an ihren Kaiser der Rache der Rebellen verfallen

ihre ganze Habe eingebsst haben, whrend die Brod und


obdachlosen Wittwen und Waisen der fr ihren Kaiser im
Kampfe Gebliebenen, dem Hunger und dem Froste preisgegeben herum irren, in dem fr die Milderung ihrer Lage
sonst nichts geschehen ist, als dass man die theils durch die
Rebellen auch hart mitgenommen theils durch den Bischof
Lemeny zum Magyarismus verfhrten Geistlichen, eine Verord-

dnung, die whrend des Krieges den Romnen zugefgten


Leiden und Schden zu conscribieren, ergangen ist, werden
148

www.digibuc.ro

jene Romnen, die nicht ihre ganze Habe eingebsst, mittelst


Militr Assistenz zum Ersatze des den Rebellen in Folge
des Krieges zugefgten Schadens gezwungen, und wenn auch
selbst angebrannt und obdachlos, zur Aufbauung der zers-

trten Hauser der Magyaren angehalten. (das Beispil von


Alamor und Tvis in Siebenbrgen ist himmelschreind). Whrend

die Rebellen, die Blutrichter der Romnen und ihre Mrder


in den Stdten und auf dem Lande ungehindert sich ergehen,
werden die Volksfhrer der Romnen, welche nach ihrer
Aufopferung von der Regierung bercksichtigt zu werden
verdient htten, auf die geringste Angabe der Sachssen oder
Magyaren arretirt, und nach mehreren Wochen entweder freigesprochen, oder weil stette Wiederholung des Freisprechens,
zuletzt doch den Leichtsinn des Verhafters an den Tag
legen knnte, etwa zu einer ein oder zweimonatlichen Strafe
verurtheilt, welche dann grossmthig nachgesehen wird. Um
aber bei der Untersuchung der auf ungegrndete Verflumdungen inhaftirten Romnen dieGrundlosigkeit der Inhaftirung
nicht blos zu stellen, werden dabei nur Mnner aus dem Ge-

schlechte der Denuncianten, nie aber auch aus der Mitte der
Romnen verwendet, was ebenso befremdend ist, als dass
211 der oberwhnten Conscribirung der den Romnen whrend

des Krieges zugefgten Leiden und Schden nicht Mnner


verwendet werden, welche das Zutrauen des romnischen
Volkes geniessen, und dieses dazu bentzt haben, das Volk
in der angestammten Treue zu seinem Kaiser unerschtterlich

zu erhalten, zu den grssen Aufopferungen zu ermuntern,


-und in dem blutigen Kampfe dem Feinde entgegen zufhren.
Durch die Gegenwart dieser Manner wrde in diesem trostlosen Elende das Volk gleichsam getrstet und zugleich gegen

die Einflsterungen der Magyaren bewahrt, welche nicht


aufhren, die sterreichische Regierung dem romnischen
Landvolke als ihm belwollend zu schildern, in dem sie zum
Beweise dessen nicht ermangeln, sich auch auf die gegen-wrtigen Massregeln der Regierungsorgane zu berufen.
Hohes Gesammtministerium Als aufrichtig gehorsame

ihrem Monarchen treu ergebene, das Interesse der hohen


149

www.digibuc.ro

Regierung, deren Zutrauen zu geniessen, wir uns schmeicheln,

stets vor Augen habende Mnner, haben wir es fr unsere


unabweislich Pflicht gehalten, das hohe Gesammtministerium von den oberwhnten Umstnden in Kenntniss zu setzen
und erlauben uns eben im gesagten Interesse der Regierung
ein hohes Ministerium zu erflehen, wornach Hochdasselbe, mit
Bercksichtigung der allgemeinen in der am 25. Februar v. J.
Seiner kaiserlichen Majestt unterbreiteten Petition ausgesprochenen auf dem Grundsatze der Gleichberechtigung gegrndeten

und unmittelbar daraus folgenden Wnsche der gesammten


romnischen Nation, deren Erledigung die Nation mit Sehnsucht erwartet, die Anordnung zu treffen geruhen mchten
1. Dass die wiewohl provisorische Eintheilung des von
Romnen bewohnten heiles der Monarchie, insoferne be
derselben der Grundsatz dei Gleichberechtigung der Natio-

nalitten in Bezug auf den Romnen zu Gunsten anderer


Nationen verletzt worden ist, diesem Grundsatze gemss,
noch vor dem Landtage berichtiget, und die romnische Nation keiner andern, sondern unmittelbare der Central-Regierung
untergeordnet werde, um so bei den Abgeordneten-Wahlen
die Reibungen zu verhten, die bei dem allgemein erwachten.
Nationalitts-Gefhle leicht blutig werden knnten, und ohne
Beschrnkung der verfassungsmssigen Wahlfreiheit anders
nicht leicht knnten vermieden werden.
2. Dass die Romnen bei der Besetzung der ffentlichen
Aemter im Verhltnisse zu ihrer Bevlkerung bercksichtiget,,
und die ihnen vorgesetzten Kompromittirten beseitiget werden
mchten.
3. Dass die romnische Sprache nicht nur in der Kircheund Schule, sondern auch im Amte, in allen Verhltnissen,
des ffentlichen und brgerlichen Lebens (wie es in der Reichsverfassung 71 heisst) ihre Geltung erlange.
4. Dass die wrdigen Romnenfhrer, diese erprobten.
Getreuen des angebetenen Monarchen, nicht mehrverfolgt

ihre Geistlichen nicht mehr eingekert, und berhaupt das.


ohnehin treue romnische Volk unntzer Weise nicht mehrterrorisirt werde.
150

www.digibuc.ro

5. Dass so wie den Sachsen, welchen mit den Romnen


verglichen wenig verloren, und den Serben, welche wenigstens keine hrtere Prfung als die Romnen ausgestanden
haben, auch den Romnen, welche nach der starken Decimirung mit dem Verluste aller iridischen Gter ihr Leben noch
gerettet haben, eine ihrem Schaden und ihrer Noth angemessene Untersttzung zu theil werde, damit die tausend

und abermal tausend Wittwen und Waisen und Nothleidenden jeden Alters und jeden Geschlechtes dem Elende
entrissen werden.

6. Dass zur Ausbildung der romnischen Nation und zur


Entwiclkung ihrer Nationalitt eine romnische Universitt
an einem dazu geeigneten Orte, wie auch andere Lehr und
Bildungsanstalten bald mglichst errichtet werden, damit wir
und nicht unaufhrlich in dem Kreise bewegen, wo den Romnen bis jetzt alle Mittel zu ihrer Ausbildung verschlossen
waren, und ihnen zugleich der Mangel an nthiger Cultur und
Qualifikation vorgeworfen wurde. Vor allem aber wolle das
hohe Cultus-Ministerium das am 1. September v. J eingereichte Gesuch betreff der Erffnung einer romnischen juridischen Fakultt ohne weiteren Verschub erledigen, damit

die bereits im Studium begriffene, romnische Jugende,


welche bereits zwei teure Jahre verloren hat, nicht mehr
unbeschftigt, mit dem grssten Nachtheil wowohl fr sich
als fr die Nation ihre kostbare Zeit verliere.
Schliesslich wiederholen wir vertrauensvoll unsere unterthngste Bitte, um die baldige Erledigung der fters erwhnten
die allgemeinen Wnsche der Romnen enthaltenden Petition,

wodurch die Opfer der Nation anerkannt, ihre gerechten


Wnsche befriedigt, ihre Lage erleichtert, und sie selbst in
den Stand gesetzt wird, eine feste Sttze des Thrones Seiner
Majestt, ein Bollwerk der Monarchie zu sein, deren Einheit
und krftige Solidirung die Romnen aufrichtigst wnschen
und erstreben.
Hohes Gesammtministerium 1 Wir haben dem romnischen
Volke die sterreichische Regierung stets als eine gerechte,
als eine vterliche dargestellt. Das Volk wuchs in diesem Glau151

www.digibuc.ro

ben bis zu einer bewunderungswrdigen Strke. Wir bitten


daher Hochdasselbe, im Namen eben dieses misskannten
jahrhundert lange geknechteten, nun zum vollen Bewusstsein
sowohl seiner Recht, als auch seiner Pflichten gegen die
Regierung gelangten Volkes, um ein Zeichen, wornach wir
unser Wort bei demselben lsen knnten, und welches eben

nur in der Erledigung seiner Petition bestehen kann.


Eines hohen kaisserlichen sterreichischen Gesammtministeriums gehorsamster Diener
Win, den 16. Jiinner 1850.

Die Deputierten der romnischen Nation,

Stadt-Richter zu Lugosch.

Johann Popassu,
Kronstdt. Erzpriester

Constantin Udrja,
Sava Poppovits

u. Deputirter

Handeismann aus Lugos.


Dr. Constantin Pomutz,
aus Bekes.

Stadthauptrnann der Freistadt

Gregor Popovits,

Johann Ilobran,

Arader Wechselgerichts Notar.


Alex. Athanasieviez,
Krahsoer Gesp. Ober Fiskal.

Hofagent.

Peter Csermena,
Temesvar.

Vinzenz Baheseli,
Acivocat aus Arad.

XXXIX.
Petitia Romnilor i raportul lui Eduard Bach cAtre Ministrul

de Interne, Alex. Bach, prin care ii aratA dorinta Romnilor de a se introduce in sterna Transilvaniei i un
simbol care sA vorbeascA despre origina i existenta 101'.

HocInvohlgeborener Herr Minister !

In der ehrfurchtsvoll angeschlossenen Eingabe haben die


hier anwesenden Vertrauensmnner der romnischen Nation
gebeten, in das Wappen des Grossfrstenthums Sienbenbiirgens auch ein Emblem far die romnische Nation aufzunehmen,
und haben zugleich anliegend sowohl das Emblem fr die

romnische Nation beschrieben, als auch eine zeichnung


1) 6604. Ministerium des Innern aus 1850.

152

www.digibuc.ro

beigelegt, wie knftig nach ihrer Ansicht das Wappen des


Grossfrstenthums Siebenbrgen beschaffen sein sollte.
Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren diese Eingabe
zur hochgengten Entscheidung vorzulegen.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner

tiefen Verehrung.
Wien, den 10. Dezember 1850.

Bach.
An Seine des k. k. Herrn Ministers des Innern Dr. Alexander Bach. Hochvohlgeboren."
ad. Z1

6604

M. I.

aus 1850.

Hochwohlgeborener Herr k. k. Ministerial Rath I


Bevollmeichtigter kais. Commissiir fiir Siebenbiirgen l

In Entschsprechung der von Euer Hochwohlgeboren erhaltenen mndlichen Weisung, legen die ergebenst Gefertigten
in der Nebenlage die von einer alten rmischem Denkmnze
genommene Zeichnung eines Siegels vor welches sie fr das
Wappen der romnischen Nation zu adoptiren wnschen ; die
in derselben ersichtlichen Embleme sind ein Weibsbild in
der linken Hand eine Fahne (mit den Buchstaben D. F. Deo
favent) in der rechten eine Sichel haltend, welclies den Genius
der Nation darstellt, die Fahne ist das Emblem der Treue,

die Sichel aber jenes der Fruchtbarkeit des Landes. Dem


Genius steht zur linken ein Lwe als symbolisches Zeichen des
Muthe, zur Rechten aber ein Adler mit einem Kranze im Schna-

bel, welcher die rmische Herkunft der Romnen andeutet.


Dieses Siegel vereinigt mit den Siegeln der anderen Siebenbrgischen Nationen wrde das Wappen des Grossfrstentliums Siebenbrgen abgeben und ware in das Landesstatut Siebenbrgens in dieser Weise aufzunehmen und darin
ersichlich zu machen.
Wien, am 30. November 1850.
Peter Mann,
Johann Aldullanu.
Jhann Br. Pap. v. Lemeny.

Karl von Dunka.

153

www.digibuc.ro

XL.
Petitia deputatiei Rominilor condui de Timoteiu Cipariu
cfitre impfiratul Franz Iosef, prin care aratfi nedreptatea
fficut Rominilor la impfirtirea Transilvaniei i Banatului
in districte fatfi de celelalte nationalitfiti.1)

Euer Majesteit
Ein Jahr ist bereits verflossen, seit die treuergebene Nation
der Romnen, aus allen den von ihr bewohnten Gebiethen

des grossen Kaiserreiches, ihre

nur gerechte und zeit

gemsse.

Wnches enthaltenden Petition, durch die gehorsamst gefertigte Depilation in die Hnde Euerer Majestt hoffnungsvoll niedergelegt hat. Dieser ersten folgten mehrere, theils
von der gesammten, theils von parziellen Deputationen unterbreitete, in der Hauptsache aber bereinstimmende Bittschriften nach, und ungeachtet der Allerhchsten Versicherung,

dass die Erledigung derselben zur Zufriedenheit der Nation


bald erfolgen wrde, sehen die treu ergebenen Romnen der
Erhrung ihrer langgenhrten heissesten Wnsche, und der
Erfllung der ihnen gegebenen Verheissungen, auch heute,
nach mehr als einem Jahre ebenso wie vordem nach Jahrhunderten noch immer umsonst entgegen.
Die Nation auf welche in der ganzen Geschichte der Vergangenheit kein Fleck oder Vorwurf der Untreue, oder abtriinnigkeit lastet, die Nation, die fr die Erhaltung des Thrones
den Krieg zuerst an der Seite des kaiserlichen Heeres freiwillig und auf eigene Kosten unternommen, dann mit seltener

Aufopferung allein fortgesetzt, und trotz der ungeheuren


Verluste an Gut und Blut mit beispielloser Ausdauer siegreich und ruhmvoll bis zu Ende gefhrt, die Nation endlich, die mit einem Worte Alles fr ihren Kaiser geopfert hat,
konnte nicht nur nicht einmal eine von der Hhe des Thrones
1) 1548. Ministerium des Innern aus 1850.

154

www.digibuc.ro

herab ergangene Anerkennung ihrer Verdienste und Treuebis heute erlangen, sondern, ist auch in dem ganzen Umfangedes grossen sterreichs die einzige, die noch in ihrer ehemahlige
den anderen Nationen untergeordneten Stellung, unberiicksichtigt schmachtet, die einzige, die auch nach der Beendung
des Brgerkrieges, zu welcher sie wesentlich beigetragen,

noch trauert und seufzet.


Und wie sollte sie nicht trauern, und seufzen ? Ihr materieller

Wohlstand ist gnzlich zu Grunde gerichtet, ihr heimatlicher Boden mit Schutthaufen bedeckt, ihre Shne dezimiert,
das mnnliche Geschlecht in manchen Ortschaften gnzlich
ausgerottet, ihre unzhligen Krtippel, Waisen und Witwen
obdachlos, und von Hunger und Klte geplagt, ihre Altre
theils zerstrt theils entweiht, viele ihrer Priester hingeschlachtet, die besten und verdienstvollsten ihrer Shne, die allein
im Stande wren sie in diesem namenlosen Unglcke einiger-

massen zu trsten, heute nach dem Zustandekommen desersehnten Friedens zurckgestzt verachtet gemisshandelt
verfolgt und verhaftet, sie selbst ist zur Beute und zum Spotte
andrer Nationen, sogar der mit ihrer Hilfe besiegten Rebellen
gewor d en 1

Euer Majestt 1 Wie sollten die getreuen Romnen nicht


trauern ? In ausgezeichneter Weise haben sie ihre altbewhrte

Treue und Anhnglichkeit in der jngsten Zeit bethtigt,.


und sie werden demuhngeachtet mit Misstrauen betrachtet
und verdchtigt 1 Durch Verdienste deren grssere keine
andere Nation im Stande ist aufzuweisen, haben sie sich
bemht der von Euerer Majestt allen Volksstmmen 0etsterreichs, zugesicherten Gleichberechtigung in gleichem Masse

mit den brigen Nationen theilhaftig zu werden : die Verdienste werden aber, wenn nicht abgeleugnet, doch nicht nach
Gebhr gewrdigt, da die Gleichberechtigung und die
gleiche Geltung einzig und allein in Hinsicht der Romnen
keine Anwendung findet.
So wird gegenwrtig in Siebenbrgen ein Sachsenland auf
einem Boden begrndet, auf welchem die Romnen, die

ltesten Bewohner desselben, von jeher in stark berwie155,

www.digibuc.ro

gender Mehrheit wohnen, ohne dass jemand ihnen begreiflich gemacht htte, wie es nur mglich sei, auf diesem Boden

wo wie z B. in Sz. Varoser Stuhle Mos 1.400 Sachsen, und


17.000Romnen, oder im Reismarkter, wo 3000 Sachsen und
14000. Romnen, oder im Mhlenbacher, wo 2.800 Sachsen,
12.000 Romnen und so fort wohnen, ein Sachsenland zu
kreiren, mit der Aufrechthaltung des Grundsatzes der GleiSo ist der neue Klausenburger Distrikt
chberechtigung?

zum Vortheile der Magyaren geschaffen, trotzdem, dass


derselbe zu drei Viertheilen von Romnen bewohnt wird
mithin es den Anschein hat, als wollte man damit den Verrath
-belohnen, die Treue strafen. So werden im Banate gegen 800,000

Romnen von dem brigen Krper der Nation abgerissen,


mit der serbischen Woiwodschaft vereinigt, wiederum ihren
:alten Unterdrckern untergeordnet. Eben so wird der Gross-.
Wardeiner Distrikt der zu vier Fnftheilen aus Romnen
besteht zu einem magyarischen organisirt und die Verwaltungsmter in demselben, gerade wie in Siebenbrgen und
noch mehr, auch mit Individuen besetzt, deren Antheil an
der Rebellion und der Hass gegen die Romnen, notorich
-sind. Dasselbe verlautet auch aus den brigen, ehemals zu
Siebenbrgen gehrigen Komitaten Ungarns.
Also der lteste Volksstamm und der kompakteste auf
den von ihm bewohnten Boden, der Volksstamm, der,
was nie ausser Acht gelassen werden darf,
nicht
er unter den an oder mitwohnenden Nationen, sondern
die letzteren, die sich spter niederlissen, unter ihm zerstreut,
oder mit ihm gemischtleben, nach dem er Jahrhunderte
Iiedurch die Ketten der durch nichts verschuldeten Sklaverei
.geduldig etragen, und in dem Kampfe fr den Thron alles
was einem Volke nur mglich, geleistet hat, um von Euerer
Majestt die Befreiung von denselben zu verdienen, dieser
Volksstamm soll auch heute, in dem gleichberchtigten Osterreich, das passende Element hergeben, zur bequemen Abrundung und Belohnung seiner alten Unterdrcker, sogar derjenigen die die Waffen gegen das Haus Euerer Majestt zu fhren

sich nicht gescheut haben.


156

www.digibuc.ro

Wie solleten also die Romnen nicht trauern ? denn erwgt


man ferner, die bis in die untersten Geschftskreise pltzlicha
eingefhrte deutsche Sprache, was nicht einmal die Ma*gyaren getan, da sie wenigstens nicht unbedeutende Termine
in diser Hinsicht festgesetzt,und den merckwrdigen hchst
auffallenden Umstand dass zum Beispiel in Siebenbrgen schon
bei der provisorischen Eintheilung des Landes vorgesorgt

wurde, dass von den drei mit keinem von einer fremden
Nation genonunenen Epithete bezeichneten, vielleicht den
Romnen zugedachten Distrikten, keiner neben dem anderen
existiren, sondern selbe durch die zwischen ihnen eingeschobenen, freilich wieder auf Kosten der Romnen zusam-

mengezwngten schsischen und magyarischen Distrikte,


von einander getrennt, und mglichst fern bleiben sollen :
so kann man sich des schmerzvollen Gedankens nicht entschlagen, dass das Emporkommen einer edlen, nicht nur unsch-

uldigen, sondern auch verdienstvolen Nation, welche die


alten Feinde derselben, weil ihrer Vergrsserungssucht die
Zahl dieser Nation unbequem ist gnzlich zu hemmen wnchen, wirklich gehindert wird.

Das ist, Euer geheiligte Majestt heute die Lage eines


Volkes, das im Interesse des Thrones und um eine bessere Zu-

lunft zu verdienen, sich selbst aufgeopfert hat. Diejenigen


die da behaupten, dass das romnische Volk in der Aufhebng der Urbariallasten die Erfllung seiner Wnsche
nde und sonst nichts mehr begehre, dass es im Gegentheil
zufrieden sei, und nur die Poppen und Tribunen dasselbe
aufwiegeln tuschen helten aus Unkenntiss hufiger in
der Absicht, ihre Vorgesetzten, und in der letzten Instanz
auch die 'lathe Euerer Maj estt, um gerade diejenigen Manner,

die in den schwierigsten Momenten der letzten zwei Jahre


das Volk im Interesse der Dynastie geleitet und zum Theil
auch im Kriege angefhrt haben, zu verdchtigen und zu
beseitigen, das Volk selbst a ber als unfhig zum Genuss politischer Rechte darzustellen. Man hat seit der Beendigung
des Kriegcs, auf diese bswilligen Verdchtigungen hin, u nzhlige Verhaftungen unter den romnischen Priestern und
15T

www.digibuc.ro

-anderen Volksleitern vorgenommen und sorgfltige Untersuchungen angestellt aber keinen Aufwiegler gefunden, da es
unter den Romnen keine gibt. Auf den Stoff von Unzufrie. denheit aber, braucht das Vlok von Niemanden aufmerksam
gemacht zu werden, denn dass die alten Unterdrcker, zum

Then auch solche, die sich an der Rebellion kompromittirt


haben, es fast berall wieder beherrschen, dass es die
nationalen Beamten und die nationale Geschftssprache, die
ei zum Beispiel in Siebenbrgen unter FeldZeugMeister von
Puchner schon hatte, heute nicht mehr hat, dass die verdienstvollen Marine die das Volk immer im Interesse des Thrones

leiteten, heute verachtet, verdchtigt, verfolgt und gemisshandelt,


dass die Nation zur Verstrkung anderer Element- zerstckelt dass die anderen Nationen wieder bevorzugt, dass diesen, die bei weitem nicht so viel gelitten
,grossmiithige Geldverleihungen und anderartige Unterstiizungen gewhrt werden, whrend um die Hinderung der
namenlosen Leiden der Romnen sich noch niemand bekmmert und so weiter : um das alles einzusehen, braucht das rom-

nische Volk wahrlich nicht mehr als gesunde Augen. Dass


dieses Volk zum Selbstbewusstsein gekommen, davon hat es
in den letzten zwei Jahren die unwiderleglichsten Beweise
abgegeben ; aber gerade deshalb, weil es seine beengstigende

Lage begreift fhlt es sich unglcklich, trostlos und unbefriedigt. Diese traurige Wahrheit mssen wir im Interesse
"der Regierung selbst, vor dem Trone Euerer Majstt offenbaren. Nur noch das kaiserliche Wort Euerer Majestt das
dem Romnen heilig ist leuchtet der trostlosen Nation als
Hoffnungstern vor.
Auf dieses Wort bauen, und von ihren Kommittenten durch
neue Aufforderungen gedrngt, erscheinen die Allergetreuesten Bevollmchtigten der romnischen Nation wieder vor
den Stufen des Thrones Euerer Majestt mit der tiefunterthnigsten Bitte, Allerhchst dieselbe mgen geruhen die
Gespanntheit und Aengstlichkeit, mit welcher die treuergebenste Nation der Lsung des Kaiserwortes, stndlich entgegensieht, vterlich bercksichtigend, das Schicksal der
158

www.digibuc.ro

Romnen durch die Erledigung ihrer Petitionen mittelst


kaiserlichen Patentes ehebaldigst zu entscheiden.

,eines

Eure Majestt Allergetreueste Unterthanen die Bevollmch-

tigten der romnischen Nation.


Timotheus Ciparlu,

Griech. kath. Domkanzier aus Blasendorf


in Siebenbrgen.
Johann Popaassu,
Gregor Mihann,
Erzpriester.
gr. kath. Erzpriester.
Simeon Ba [tutu,

Genad. Popesku,
Prof. der Theologie.

Parochus Gl.

Abraham Janku,
Advocat.
Peter Csermena,

Johann Dobran,
Hofagent.

Stadthauptniann der Freistadt.

A. Trebon Laurian.

Temesvar.

Diann Maloreseu.
Professor.

Gregor Popovits,
Arader Weehsel-Notar

(Ladislaus Wipe v. Draga-Vilmar,

Aaron Florian.

k. k. Hofbeamter.
Peter v. Moesony

Vineenz Babeslu.
Gesch, Advocat

Dr. Const. Pomutz.

Joann Malor.

XL I.

Raportul comandantului Jandarmeriei din Transilvania dare


ul politiei, Kempen von Fichtenstam, prin care ii
arati situatia politici la Romnii din Transilvania i In
special impresia rea ce a fileut asupra populatiei romiineti arestarea lui Ianeu. 1)
K.k. Landes-Gendarmerie-Kommando Nr.

747

prs

Seiner Excellenz dem k. k. Herrn Feldmarschileutnant und Chef der Obersten Polizeibehrde, Gendarmerie-General-Inspector, wirkilcher geheimer
Rath ets. etc. Kempen von Fichlenstam.
Wien, am 23. September 1852.

1) Ministerium des Innern : Polizei Prds. II. aus 1852.

159

www.digibuc.ro

Den Stimmungsrapport fr die abgewichenen Monate Juli und August


L J. mit zwei Parien, beehre ich mich, Euer Excellenz in der Anlage zu bergeben.

Dieser Eingabe dienten die gfeichnamigen Rapporte smmtlicher Herrent


Gendarmerie Regiments-Komandanten als Grundlage.

Siebenbrgen.

Die Stimmung und Gesinnung der Bevlkerung hat dermalen


einen Aufschwung erfahren, welcher in seiner Nachwirkung,.
der Demagogie fr Jahre jede Hoffnung auf irgend eine Unter-

sttzung von Seite der Masse des Volkes benimmt.


Da der Geist im Volke bei besonders wichtigen Anlssen,.
wobei ffentliche Kundgebungen mglich sind, auch nher
beurteilt werden kann, so musste dem aufmerksamen Beobachter, bel der Allerhchsten Rundreise Seiner Majestt, einen
beinahe untrglichen Massstab fr die im Volke herrschende
Stimmung finden, worauf die vorangefhrte Beurtheilung,
dermalen insbesondere sich grndet.
Es muss hier jedoch hervorgehoben werden, dass die, alle
Herzen gewinnende Persnlichkeit des Allergndigsten Monarchen, nicht nur im Allgemeinen den bleibend gnstigsten Eindruck hervorgerufen, und eine erhhte Treue und
Hingebung gesichert, sondern auch eine Gesinnungsnderung.

bei so manchen politisch Verirrten bewirkt hat, whrend


unverbesserliche Radikale in ihrem Grimme verstummen
mssen.

Noch vernimmt man zwar Auesserungen der Unzufriedenheit ber Steueren und Monopole, allein in diesem Augen-

blicke sind dieselben nicht nur seltener, sondern auch gemssigter, auch hat die Hoffnung auf eine endliche politische
und Gerichts- Organisierung,
dann auf sie damit verbun-denen Regelung der Urbarial-Angelegenheiten sich neu belebt,

und somit fast allenthalben zu ruhiger Erwartung beschwichtiget. Um diese Erwartungen zu rechtfertingen, andererseits aber um unfhiger, oft bswilliger provisoricher Individuen sich zu entledigen, stellt die Nothwendigkeit dieser
Organisation immer mehr sich heraus.
16o

www.digibuc.ro

Whrend vielseitig provisoriche Beamten, von Nazionali


ttsrcksichten, Egoismus, dem Mangel an Gemeingeist und
Gesinnungstchtigkeit sich leiten lassen, zeigt es sich immer
mehr, dass selbst die sonst loyalen provisorischen schsischen
Beamten mit weniger ausnahme, zur politischen Verwaltung,
stets ungeeigneter werden, dieselben besitzen zum grssten
Theile gar keine Autoritt beim Volke, und sind durch ihre
zahlreiche Verwandtschaft im Orte in ihrer Amtstthigkeit
gehemmt.

Die lange entbehrte Ausbung der Justizpflege, gibt sich


noch immer als einen der vorzglichsten Grnde der Missstimmung in der Bevlkerung Siebenbrgens kund.

Das Landvolk besorgt, und es muss unverholen bekannt


werden, nicht ohne Grund, dass bei dem Umstahde, alsfr
dasselbe fast keine brgerlichen Gesetze bestehen, und der
Richterstand warscheinlich zumeist auS dem frher privilegirten Stande genommen wird, dasselbe bei den dortlndigen

Gerichten nur in hchst seltenen F llen sein Recht finden


werde.

Die gesammte Bevlkerung Siebenbrgens mit wenigen


Ausnahmen, drckt bei jeder vorkommenden Gelegenheit
den lebhaften Wunsch aus, dass ihr die allgemeine sterreische Gesetzgebung zu Theil, und ihre Rechtsangelegenheiten
nach demselben, gleich bei Beginn der provisorischen Gerichte beurtheilt werden mge.
Die Verhaftung des gewesenen Romnenfhrers Janku
hat bei den westlichen romnischen Gebirgsbewohnern eine
gedrckte Stimmung hervorgerufen, und wenn hieraus auch
keine bedenklichen Folgen zu besorgen sind, so fhrt dies
Ereigniss dennoch zur Entfremdung der Gemther einer
Nation, welche in ihrer natrlichen Einfachheit mit geringen Mitteln, unter redlicher guter Leitung in dem festen
Beharren bei ihrer Treue fr die Regierung erhalten werden
knnte.

Es ist die faktische Veranlassung zu der Arretirung dieses


Mannes, noch nicht bekannt, so viel aber aus anderen Quellen

entnommen wurde, soll Janku der Leiter einer, unter den


161

www.digibuc.ro

romnischen Gebirgsbewohnern sich erhebenden Oppositionspartei gewesen sein, welche den Amtshandlungen einer wegen

Waldermessung entsendeten Kommission sich widersetzte.


Diese Widersetzlichkeit aber soll einzig dem Umstande
entspringen, dass das Montan-Aerar jenen Gebrigsbewohnern eine empfindliche Beschrnkung in Benzung der Wa 1dungen auferlegte, wodurch diese Leute nach vielseitiger
Aeusserung zu Grunde gehen, oder auswandern mssen.

XLII.
Adresa Ministerului de Agrieulturil si Mine efitre seful politiei

Kempen von Fichtenstamm, privitoare (a arestarea lui


Janeu 1).
Der Minister fr Landes-Cultur und Bergwesen Z.

1295

M. L. B.

Die, mit meiner Note vom 11. d. M. Zl. 1243 M. L. B. von


1852, hinsichtlich der Beschrnkung der romnischen Gebirgsbewohner Siebenbrgens in der Bentzung der Waldung
ausgesprochene Ueberzeugung hat sich vollstndig bewhrt.

Aus dem bezglichen umstndlichen Berichte des k. k.


Ministerialrathes und Ministerial-Commissars fr die Berg
und Forstwesens Angelegenheiten Siebenbrgens, Ritter
von Ferro habe ich entnommen, dass von der betreffenden
Ministerial-Kommission nur jene Mittel und Wege ergriffen
wurden, welche dringend erforderlich waren, um den eigenmchtigen Vorgehen der Wallachischen Bevlkerung und
der gnzlichen Devastierung der Wlder zu begegnen.
Die beabsichtigten Schutzmassregeln sind keineswegs der
Art um diessfalls gegrndeten Besorgnissen Raum geben zu
knnen vielmehr scheinen sie durchaus nothwendig und
entsprechend zu sein, und von dem Gouvernement gebilligt
zu werden.
Auch hat die Verhaftung des Anf hrers Janku aus anderer
1) 1150 Ministerium des Innern, Polizel Prs, II. aus 1852.

162

www.digibuc.ro

veranlassung und zwar durch den k. k. Distrikts-Comman-danten selbst, stattgefunden, und drfte die Ursache in der
Agitation des Janku gegen die Einfhrung der GrundsteuerProvisoriums zu suchen sein.
Indem ich diess im Nachhange zu meiner Note vom 11,
id. M. Euerer Excellenz dienstfreundlichst bekannt gebe,
glaube ich Euerer Excellenz Besorgnisse gnzlich behoben zu
haben.
Wien, den 28. Oktober 1852.

Thinnteld.
An Seine des Herrn Chefs der k. k. Obersten Polizei-Behrde Feldmarschal-

Seutnants Kempen von Fichtenstamm Excellenz. Hier.

XLIII.
Raportul eomandantului Jandarmeriei din Transilvania, Nitre
eful suprem al politiei, de la Viena, prin care li descrie
situatia politick de aeolo 1).
K.K. Landes Gendarmerie Kommando Nr.

907

prs.

Seiner Excellenz dem Herrn k. k. Feldmarschalleutnant und Chef der


Obersten Polizei-Behrde etcet. Kempen von Fichtenstamm.
Wien, am 25. November 1852.

Den Stimmungsrapport fr die Monate September und Oktober 1. J. beehre


dch mich Euer Excellenz in 2 Parien mit dem Bemerken zu unterlegen, dass
diese Eingabe auf Grundlage der diesflligen Berichte der gesammten Herren
Gendarmerie Regiments-Konunandanten verfasst worden ist, dem Komman-danten des 4. Gendarmerie-Regiments Herren Oberst von Pregelsburg, mache
ich unter Einem die Ausstellung, dass seine Eingabe dem Sinne eines Rapportes

4iber die Volksstimmung nicht entspricht.

Siebenbrgen

Der nachhaltige Erfolg des gnstigen Eindruckes, den die


Iteise Seiner k. k. apostolischen Majestt des Kaisers hervorgebracht, ist nicht zu verkennen.
1) 1454. Ministerium des Innern ; Polizei Priis. II. aus 1852.

163

www.digibuc.ro

Das grsstentheils richtige' Einlanfen der direkten Steuerd,


ist ein Beweis des guten Willens, und des zunehmenden Wohlstandes, wohin auch das allmhlige Verschwinden der Brandruinen aus dem letzten Revoluzionskriege hindeutet.

Wenn daher die Stimmung der Bevlkerung im Allgemeinen als befriedigend erkannt wird, so lsst es sich doch
auch nicht lugnen, dass fast in allen Schichten der Gesellschaft unzufriedene, regierungsfeindliche Elemente sich be-finden. Insbesondere ist es die Handwerksklasse in den ungarischen Stdten, welche, so wie der. niedere Adel und die
Winkelschreiber, den Anhang Kossuths bilden.
In den brigen Stdten dagegen hrt man ber hohe Steuern.
klagen, besonderlich ipricht man sich gegen die Verm-

genssteuer aus, die im Prinzip wohl die gerechteste aberpraktisch nicht recht durchfhrbar zu sein dnkt.
Der stolze Trotz des magyarischen hheren Adels, scheint
zum Theil gebrochen ; doch unverbesserlich ist ein grosser
Theil der Frauen, deren Eitelkeit tief verletzt wurde durch,
den Verlust des alten Glanzes und des privilegirten Vorrechts.

Fr die Denkungsart der altkonservativen Parthei, drftedie in naiver Offenheit gemachte Aeusserung des zum Landes-

gerichtsvorstand in Fogaras ernannten Baron Karl Apor,


einen Beleg liefern. Es ist unbegreiflich sagte er, wie man.
als Landesgerichts-Vorsteher in Siebenbrgen so viele Auslnder anstellen kann, die das ungarische Recht gar nicht
verstehen, und es muss wohl in Krze dahin kommen, dass.
die alte Siebenbrger-Verfassung und ihre Beamten wiedererstehen werden".
Bei dem romnischen Volke, welches von den sich besser
dnkenden Ungarn als vom Sachsen verachtet ist, wird das.
Bestreben nach Verzweigung der Intelligenz und Sittlichkeit
immer mehr rege. Die bisherigen Erfolge dieses Anstrebens..

geben sich in der Frequenz der Schulen kund, indem die


romnische Jugend nunmehr, zumal in Hermannstadt und
Klausenburg, in berwiegender Anzahl vertreten ist.
Die k. k. Beamten erfllen ihre Schuldigkeit, das heisst
164

www.digibuc.ro

sie thun gerade nur so viel, als sie eben thun mssen. Nur
ausnahmsweise wird jene Hingebung fr den Dienst gefunden

welche die von der hohen Regierung angestrebten Erfolge


erzielen knnen.
Dass diese Art Passivitt die Folge der schwankenden
provisorischen Stellung der Beamten ist, mag wohl theilweise sein, immerhin kann aber behauptet werden, dass bei
vielen den Grund im beln Willen zu suchen ist.
Die Beamten in Siebenbrgen theilen sich gleichsam in
3 Kathegorien ; nemlich in die Einheimischen, in die Fremden, und dann in die noch effektiven oder ehemaligen
Offizieren.
Die ersteren zwei feinden sich gegenseitig fast durchgngig an

wodurch zunchst doch nur der Dienst am meisten leidet.


Die der letzteren Kathegorie sind zumeist vom besten Willen

beseelt und verlsslich, oft aber zu beklagen, wenn sie der


Zufall den ersteren unterstellt.
In ganz eigenthmlicher Art erscheinen die Beamten der
adchsischen Nazionalitt. Dem einen bietet die Umnderung
eder politischen-und juridischen Verwaltung zu geringe materielle Vortheile, dem andern ist die Neuheit der gebotenen
Institutionen lstig, und es bewhren dieselben fast durchgngig, dass zwischen dem Darbringen loyaler Floskeln und
einer regierungsfreundlichen Handlungsweise ein grosser Unter:schied sei.

Bis nun zu war der schsische Beamte fast Niemanden


verantwortlich. Er hatte, obschon gering besoldet, ein lukratives Auskommen dureh die zum Gesetz gewordenen vielen

Zuflsse (Sporteln) derselbe war stabil, und fhrte eine


meistens ererbte Landwirtschaft gab sich mit Handel
ab und so weiter.
Nun ist der Beamte ein Neuling im Staatsdienste, er erschreckt vor dem Gedanken, durch Versezung aus seiner
Heimath gerissen zu werden, welche Umstnde insgesammt

ihm das Eingehen in die grosse Idee des Einheitsstaates,


der einheitlichen Gerichts
verleiden.

und politischen Verfassung


165

www.digibuc.ro

Es drfte daher mancher der schsischen Beamten, dessen


aquisizion der Fhigkeiten wegen im Interesse der Regierung
liegen wrde, den gebotenen Staatsdienst ablehnen. Er wartet
ab bis der erste Sturm vorrber ist, in dem Gedanken, man
werde ihm doch brauchen, und warum soll er die ersten
Mhsale der neuen Geschftsordnung mittragen ? Demnach
scheint es angezeigt, die Erstlinge von den schsischen Komunal zu Landes frstlichen um geschaffenen Beamten vor

allen anderen zu halten und ihnen die Beruhigung werden


zu lassen, dass selbe ohne Grund mehrmalige Versezungen
nicht zu befrchten haben.
Mit der Aeusserung der freudigen Begrssung der geregelten

Justizpflege sind auch im Publikum die Urteile ber manche


Rthe laut geworden.
In wie weit diese Beurtheilungen gegrndet sind, drfte erst
die Folge lehren, jezt aber herrscht ber nachstehende Individuen folgende Meinung :
Domsza, ist nur mit mittelmssigen Fhigkeiten begabt.
Tlei, ganz unbrauchbar, ohne Kenntnisse und ohne Willen
fr die Neuheit.
Orbanas eben so.
Gyarlas, ohne Befhigung.

Pataki, nicht fhig und dem Neuen abhold.


Enyedy, ganz unfhig.
Sandor, unbrauchbar.
Krauhs, mittelmssig.
Marcellarin, schwach.
Hollaki, ohne Fleiss
gung.

und nur mittelmssiger Befhi-

Vayda, untauglich, wurde schon durch Herrn General


Urban als ein beschrnkter Beamter geschildert.
Mysz, hat keine korekte Gesinnung und wenig Kenntnisse..
Sebastyen hchst mittehnssig.
Foldvary ganz unfhig und unvertraut.
Kenyeres von mittelmssigem Talent.
166

www.digibuc.ro

XLIV

Raportul colonelului Rubel, comandantul reg. 8 de jandarmi cfitre Comandamentul general al dandarmeriei, din
Viena, prin care arata grepla ce s'a MIR cu arestarea
lui Iancu punerea lui in libertate 1).
K. k. Gedarmerie Regiment Nr. 8 Pr 6s Nr. 149 ddo. Hermannstadt 20.
Nov. 1852 berichtet gehorsamst in Folge des hohen Erlases Nr.

860

prils

vont

11. d. M.

An das

Hohe k. k. Landes Gendarmerie Kommando

in Wien.
Hermannstadt am 20. November 1852.

In Folge des hohen Erlasses vom 11. d. M. Nr. 860 prs


wird gehorsarnst berichtet, dass der bekannte Romnenfhrer Janku schon anfangs des laufenden Monats in Folge
der Erklrung des k. k. Hermannstdter Kreisgerichtes
wegen Abgang eines wirklichen Verbrechen in Freicheit gesezt
worden ist, und es hat sich den Erhebungen zu Folge gezeigt,

dass diese Arretirung von Seite des k. k. Militr Distrikts


Commando etwas vorschnell erfolgt ist.
Der Sachverhalt ist somit urn so mehr ausgetragen, und
seinem Ende zugefhrt, a Is von Seite der fraglichen romnischen

Gebirgsbewohner gegen die Einfhrung des GrundsteuerProvisoriums und gegen die Waldermessungen gegenwrtig
nicht agilirt wird.
Weiters wird dem vorbelobten hohen Auftrage gemss,
zur Aufklrung irriger Ansichten der romnischen Bevlkerung ber Regierungsmassregln .nach Mglichkeit in
1) 914. Ministerium des Innern. Polizei Pas. IL aus 1852.

167

www.digibuc.ro

geeigneter Art eingewirkt, so wie dieses auch bei allen


Anlssen das Regiments Commando durch die eigenen Orga-

ne thunlichts zu bewirken, beflissen war.


Rubel.
Oberst."

XLV.

Peti(ia deputatiunei romne, condusil de Andrei aguna,


efitre Impratul Franz Iosef, prin care se arati nedreptfitirea Romfinilor fat de eelelalte nationalitati conlocui-

toare In privinta Inflintfiri Senatului pe natiuni. 1)


Euere Majestt t

Tief durchdrungen von der Wahrheit des. Wahlspruches


Seine Majestt weiland Kaiser Franz I., glorreichen Ahnherrn

Euerer kaiserlichen Majestt : Justitia regnorum fundamentum, welcher durch die von Euerer Majestt feierlichst
verkiindete Gleichberechtigung bestttiget wurde, und welcher, unserer Ueberzeugung nach, als eine ewige Wahrheit,
so lange Staaten bestehen, so lange Menschen in Gesellschaft
leben werden, der Grundpfeiler jener und die Grundbedingung
dieser sein wird, treten wir ehrfurchtsvoll vor die Stufen des

Thrones Euerer Majestt mit einer Allerunterthnigsten


gerade diesen Punkt betreffenden Beschwerde um Allergndigste abhilfe fussfllig bittend. Nachdem wir Romnen sa
unglcklich gewesen sind, dass unsere sehnliche Bitte, zu einem

Nationalkrper vereint zu werden, unbeachtet blieb, und


wir durch die Reichsverfassung in mehrere Kronlnder vertheilt
wurden, stellte uns die Regierung Euerer Majestt (420 G. 1849)
die Hoffnung in Aussicht, dass wir in judicieller Hinsicht vereint

werden drften, und machte uns die einheitliche Gerichtsorganisation zur Aufgabe, worber wir auch unser Gutachten,
der an uns gestellten Aufforderung gemss gaben. Dagegen
erschienen am 4. Juli 1. J. die Grundzge der Justizorganisa1) 684. Ministerium des Innern aus 1852.

168

www.digibuc.ro

tion in Siebenbrgen mit dem Vortrage des Justizministeriums vom 20. Juni, worin die romnische Nation gnzlich

ignorirt, und ganz nach der alten Art und Weise blos der
Ungarn, Szekler und Sachsen erwhnt wird, und das bisher
unbekannte Sachsen land zu wiederholten Malen vorkommt.
Ja es heisst in diesem, der Gerechtigkeit zum Trotze : Die
schsische Nation, ihre besondere freie Verfassung stets vertheidigend, von der Regierung geschtzt, erfreute sich des
Fortbestandes ihrer Nationalversammlungen bis zum heutigen Tage, sie erfreute sich der Gerechtsame der eigenen
inneren Gesetzgebung unter unmittelbarer Zustimmung des
Landesfrsten."
Euere Majestt ! Es ist wahrlich nicht die Schuld der Romnen, dass sie von der vormrzlichen Regierung nicht gleich
den Sachsen geschtzt wurden, darum glauben sie aber doch
nicht das Recht verloren zu haben von der gegenwrtigen
geschtzt zu werden. Es scheint zwar, dass der belobte Vortrag an sie dachte, wenn es heisst : Dass der grssere Theil
.der Siebenbrgischen Bevlkerung die Betheilung mit der
,sterreichischen allgemeinen brgerlichen und Strafgesetzgebung sehnlichts wnscht," und einige Zeilen weiter unten
von einer frher rechtlosen Klasse einer zahlreichen Bevlkerung gesprochen ,und wenn *die Nothwendigkeit der OberLandesgerichtssenate aus der Anstellung einiger Romnen
.(die hier in der Kategorie der aus Galizien, nach Siebenbrgen

berufenen Beamten erscheinen) deducirt wird. Wir knnen uns al.:1er nicht erklren, warum man so sehr vermienclen hat,

die romnische Nation bei ihrem Namen zu

nennen.

Euere Majestt ! Es schmerzt uns unendlich, dass wir


durch unsere grossen Opfer es nicht so weit haben bringen
knnen, uns von der Regierung Euerer Majestt geschweige
,tlenn, als Nation behandelt, aber nicht einmal als Nation
genannt werden.

Es erschien am 7. August 1. J. die Organisation des


obersten Gerichtshofes ; da wurde ein Senat fr die Magyaren aus Ungarn, einer fr die Magyaren aus Siebenbr169

www.digibuc.ro

gen, und einer fr die kaum 200.000 Sachsen geschaffen,

in Betreff der vierthalb Millionen Romnen heisst es ::


Jede weitere Bildung vom Senaten nach Nationalittea
wrde nicht nur den Zweck des obetsten Gerichtshofes
die Herstellung eines einheitlichen Rechtes anzubahnen,
vereiteln, sondern auch dem Staatsschatze beinahe unerschwingliche Lasten auferlegen, und in der vollen Konsecuenz und unter gleicher Bercksichtigung aller Stmme
gar nicht durchgefhrt werden knnen." Der Vorwand, dass

die Senate nach Legislationen, nicht nach Nationalitten gebildet werden, ist aber beziiglich auf uns nicht stichhaltig, denn einerseits haben wir Romnen die rmische
Legislation, welche in Civilangelegenheiten blos durch die
eigenmchtigen Verfgungen der Mgygaren in den Hintergrund verdrngt wurde, in Kirchenangelegenheiten aber
vielfach mit unserem Kirchenrechte und Kircheninstitutionen verflochten bis auf den heutigen Tag besteht, andererseits haben wir uns fr die einheitliche sterreichische
Legislation erklrt, und man unterwirft uns dennoch den,.
ohne Beirath der Romnen zu Stande gekommenen, Le-,
gislationen unserer Unterdrcker.
Es erschien spter die Justizorganisation fr Galizien
und die Bukowina, wodurch letztere, obwohl sie ein eigenes
Kronland bildet, dem galizischen Oberlandesgerichtssenate

von Stanislaw untergeordnet wird, weil sie fr zu klein


befunden wurden, um einen besonderen Senat fr sie zu
kreiren, wogegen aber die weniger als 200,000 Seelen (also
unter der Hlfte der Bukowinaer) zhlenden Siebenbrger
Sachsen zahlreich genug waren, um fr sie in demselben
Kronlande Siebenbrgen einen besonderen Senat errichten
zu mssen.

Als stets getreue Unterthanen Euerer Majestt wagen


wir in Allerunterthnigster Demuth unseren Herzensschmertz darber auszudrcken, dass wir bei der Neugestaltung

Oesterreichs ungeachtet unserer unzhligen Bitten


nicht den allgemeinen Staatsgesetzen, den Gesetzen unseres Monarchen, sondern fremden, von der Barbarei des
170

www.digibuc.ro

Mittelalters diktirten, gerade zu unserer Demthigung, unserer Schmach und ewiger Knechtung abzielenden magyarischen Gesetzen und schsischen Statuten untergeordnet
werden, Class man uns fremden auslndischen Senatem
unterwirft, dass hier in Wien beim Obersten Gerichtshofernagyarische und schsische Senate kreirt werden, von .
welchen wir dann nachdem vormrzlichen magyarichen undschsischen, und nicht nach den allegemeinen Gesetzen
Oesterreichs, fr welches wir Gut und Blut so bereitwillig aufgeopfert haben, gerichtet werden.

Ferner hlt man uns insgesamt nicht fr reif genug,


um die Wohlthaten des Institutes der Schwurgerichte geniessen zu knnen.
Euere Majestt ! Wir wagen hier Allerunterthnigst zu

bemerken, dass die romnische Nation, ihre Fhrer, uhd


ihre Manner durch ihre solide und patriotische Haltung
auf der Blasendorfer Nationalversammlung im Jahre 1848,
dann dadurch, dass sie mitten in den verfhrerischen politischen Strme jenes Jahres das Interesse des Thrones

wohl verstanden, fr dieses mit Hab und Gut standhaft


eingestanden, und auch nach der Bezwingung des Aufruhres ungeachtet die im Veilaufe des Brgerkrieges
durch die Greuelthaten der Rebellen in einem hohen Grade erweckten Leidenschaften noch nicht gedmpft waren,
sich keinen Excess, keine Strung der ffentlichen Ruhe
und Ordnung zu Schulden haben kommen lassen, Reife
genug bewiesen haben, um der Wohlthaten der verfassungsmssigen Institutionen theilhaft zu werden.
Euere Majestt I Wir sehen uns durch diese Verfgungen,

und durch ihre leicht einzusehenden Folgen genthiget


zu dem Throne Euerer Majestt unsere Zuflucht zu
nehmen, und tiefunterthnigst zu bitten : Allerhchst
dieselben geruhen der romnischen Nation Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen 1. durch die gnzliche Aufhebung
der magyarischen und schsischen Gesetze und die Einfhrung der allgemeinen sterreichischen Gesetzgebung in
allen ihren Zweigen bei den Romnen, 2. durch eine solche
171

www.digibuc.ro

Organisirung der Gerichte, dass alle Romnen der Monarthie


,darin ihre Vereinigung finden, von den einfachsten Bezirksgerichten bis zu dem Obersten Gerichts un Kassationshofe in
Wien, bei welchem ein romnischer Senat Allergndigst gebildet werden mge. Wir sind berzeugt, dass hiedurch weder
dem Staate unerschwingliche Lasten auferlegt, noch etwas

unausfhrbares v6rsucht wird, denn zur Erhaltung des


obersten Gerichtshofes, sei er in Senate nach Nationalitten

getheilt oder nicht werden doch alle Nationen, und zwar


sowohl solche, welche verschiedene Senate haben, als solche,

-welche keine haben, kontribuiren mssen, und wenn die


-wenigen Sachsen genug kontribuiren um einen besonderen
Senat erhalten zu knnen, so werden die vierthalb Millionen Romnen auch so viel kontribuiren um einen romnischen Senat erhalten zu knnen. Dann sind wir berzeugt,
dass dasjenige, was in Betreff einer Nation ausfhrbar ist
In Betreff aller Nationen ausfhrbar sei, sonst kommt man
zu dem Schlusse, dass die absolute Forderung der Vernunft
Fiat justitia eine Unmglichkeit sei. Wir hegen den fe-stesten Glauben, dass gerade die Organisirung des obersten
Gerichtshofes nach Nationalitten die ersten und dringend4
-sten Wnsche der verschiedenen Nationen befriedigen, und
dadurch die Gleichberechtigung aller Nationalitten der
-Verwirklichung nher gerckt wird.
Mit unverbrchlicher Treue verharren wir.
-Wien, am 31. Dezember 1852.
Euerer Majestiit allergetreuste Unterthanen.
Andreas Schaguna,
Bischof.

Alexander Sterka Suluez,


Gr. K. Bischof.

Simeon Barnutlu,
Deputirter

A. Treb. Lanigan,
Deputirter.

Gr. K. Domkapitular.

Timotheus Cipariu,

Avram mica,
Deputirter.

172

www.digibuc.ro

XLVI.

Raportul lui Thiemann ctre Ministerul de Interne, din Viena


prin care II descrie activitatea episcopului ortodox din,

Sibiu, Andrei 5aguna privitor la mentinerea credintii


ortodoxe, precum i trecerea lui la organele po1itieneti4
i administrative din Transilvania ').

Eure Excellenz,
Seit einiger Zeit Kursirt eine Nachricht in Siebenbrgen,
die unter allen Religions Verwandeten namentlich aber unter
den Griechischen-Unirten ein ausserordentliches Aufsehen
macht.

Man erzhlt es sei in der Gegend von Klausenburg eine


ganze Gemeinde sammt ihrem Geist lichen von der nicht
unirten Kirche zur unierten bergetreten. Bischof Schaguna
haben den Geist lichen nach Hermannstadt mittelst Gendarmen escortiren, und ihm dort den Bart, das zeichen der
Geist lichen, in beiden geistlichen Kirchen, abrasieren lassen-

Darauf sei dieser Geistliche abermals mittelst Gendarmen


nach Klausenburg geleitet worden, wo er ber Einfluss des
Katholischen Bischofs in Freiheit gesezt und nach Blasendorf

zum Griechische unirten Erzbischof gesandet worden sei,


wo er sich nach aufhlt und so lange verbleiben vird, bis
der Bart wieder gewachsen sein wird.
Referent glaubte an die Wahrheit diesen Nachrichten nicht,
sie klingt so unglaublich dass man sie fr ungegrndet oder
wenigstens fr um bertrieben halten muss. Gestern sprach
jedoch Referent einen Glaubswrdigen aufgeklrten Mann,

der eben von Hermannstadt kam und diesen beteuerte, die


SaChe sind Vollkommen richtig. Bischof Schaguna habe sogar
jenen Geist lichen in Hermannstadt dUrch Gendarmen

eine Rasierstube geschikt, und dort unter Gendarmen assis1) go.

849.

Priis. I.

M. I. 1856. trrief 160.


.

173'

www.digibuc.ro

tenz abrasieren lassen. Referent kann das ungeachtet an die


Wahrheit nicht glauben, er muss jedoch berichten nach dem
voraussezten kann, dass hchsten Orts den Gegenstand
bekannt sein muss, dass das Aufsehen nun noch viel grsser
wird. Der von Flermannstadt zurckgekehrte Mann ist ein

Fhrer der Romnen und gehrt der unirtenkrichen an.


Er selbst zeigte sich hchst erbittert ber die seine Religion
angethane Schwach, und wird nicht ermangeln auf die Gemthr des Volkes zu wirken dass sonach, nach beiden Seiten
hinfanatisirt wird.
Die Erbitterung zwischen diesen beiden Kirchen ist so gross,

dass sich die Glubigen gerade zu schlagen, so oft sie zusammen kommen, und das Zwar ist, seit Schaguna im Lande ist. Ohne seine Einfluss, gebe es nun noch wenige nicht
unirten Gemeinde, die meister bekannten sich schon zur Unirten Kirchen und sind neurdings zur nicht unirten zurckgeke-

hrten weil Schaguna weit thtiger und kluger ist als der
beschrenkt Schulutz, der in dem abgelegenen Blasendorf
sizt und von dem Niemand spricht.
Sollte jene Geschichte wahr sein, so ware sie ein traurigen
Beweis mehr dahin, dass Schaguna in diesem Lande macht,

was er will und dass er alle Authoritten beherrscht.


Wenn die Regierung behrden neu einigen Einfluss auf die
Schulen des Volkes nhren, wrde man in kurze Zeit keine
nicht unirten mehr hier haben. Die Behrden aber ist jeden
Einfluss verboten und die Geistlichkeit kann und wird
nichtsthun.
So bleibt dem mchtigen und listigen Schaguna das Feld
zur Saat und Ernte frei ; er weis sich so viele junge Leuteheraus zu whlen als er braucht fr seine geistlichen Stellen
und fr die Candidaten zu den Kaiserlichen Amten. Dieser
lsst er erziehn und plasirt sie, damit sein Nez ber alle Ver-

hltnisse ereiche, fr die Volksschule aber thut er nichts


denn er hat und predigt den Grundsatz er brauche keine
geschulten Bauern".
In Wien erkennt man die Dringlichkeit und Nzlichkeit
der Organisirung der Siebenbrgischen Verhltnisse. Nier174

www.digibuc.ro

-gens ist so viel zu thun, Nirgens konnte so viel geschehen


zur Strkung der Kaiser lichen Macht, als hier, so oft man
von dem Beschwerden spricht so oft man bittet und vorstellt,
muss man stats das indolente Wort hren. Ich muss denken,
das ihr in Siebenbrgen sind".
Auf diese Art wird es freilich nicht anders. Weil einige
umfhige, unerfahrene und faule Lieblinge hier waren und
nichts ausrichten ; weil nichts ausstreben und nichts ausrichten soll eine _der schnsten Provinzen des Reiches, die
.das strkste Bevolke den Kaiserlichen Macht gegen die Strme

des Orients sein knnte, ein armer vernachlssigtes Land


bleiben wo die Conspiration die rohen Krfte gegen die sterreichischen Politik sammelt, wodurch die orientalische Ver-

lusst die besten Stnde entnert und durch Anordung und


Schwche der Regierung in den Unzufriedenheit erhalten
werden.
Broos dem 13 ten Mrz 1856.

Thiemann"
XLVII.

Eaportul lui Thiemann, asupra situatiei politiee din Transilvania precum i aetivittei episeopului ortodox dela
Sibiu, Andrei $aguna 1).

Euere Excellenz

Die in No. 160 berichtet Bartabscherung durch Bischof


Schaguna ist richtig. Sonderbare Weise findet man diese
Angelegenheit ganz in der Ordnung, ja man verhlt von
Regierungs wegen den unirten Erzbischof den betreffenden
Poppen von dem Pfarramte zu entfernen. Auf diese Art virkt
man fr die Union. Diese Angelegenheit wird man sehrbald

Frcht tragen. Es regt sich die Leidenschaften in Volke,


hamentlich unter den Mozen an den ungarischen Grenzen wo
1) Brief Nr. 163.
175

www.digibuc.ro

bereits mtlich eingeschritten werden muss. Es ist sehr schwehr

hier das errechte Mass zu halten, wenn nicht sogleich


gemessen Weisungen ergehen, werden die Behrden tiberall

in Sinne Schagunas wirken, der sonst den Zorn dem Landesbehrden auf die anders Handel demleitet.
Erzpriester Balint in Verespatak (unirt) soll sehr Thtig
sein und besizt grossen Einfluss tiber die Mozen ; Ianku ist
ruhig, geistesschwach, fin det kein Beachtung.
Nocheimal muss Referent wiederholenf hier muss von
Hchsten Orts eingeschreiten und die Weisung ertheilt wer.
den. Jede Bewegung in dem Volke wird bald gefhrlich und das
Volke ist bereits in Bewegung und den Strenge Schagunas
reizt er noch mehr. In vorigen Iahren begrab ein nicht unirten
Poppa ein Kind eines unirten in Karasbanya tiber Ausuchen
des betreffenden unirten Poppa als Pate des Kindes und
Schaguna bestrafte jehnen sogleich mit Einsperen.

In den Schulen suchten die unirten Kinder mit gewalt


zu verdrengen was fill' die Unirten sehr traurig ist weil sie
Minderzahl bilden, also keinen eigenen Lehren halten.
Broos, den 24 Mrz 1856.

Thiemann.

XLVIII.
Raportul consilierului juridic D. A. Zay, cfitre Guvernatorul
civil

i militar al Transilvaniei privitor la Incerearea

partizanilor lui Kossuth de a pomi o contrarevolutie 1).


Abschrift eines, von dem Herrn Civil und Militr-Gouverneur in Siebenbrgen im kurzen Wege mitgetheilten Berichte des Landesgerichtsrathes

D. A. Zay.

Nachdem die ungarische Revolution im Jahre 1849 durch


die siegreichen k. k. sterreichischen Waffen bekmpft war

und die Hupter derselben sich mit dem Hochverrther


1) 2016. Ministerium des Innern. Polizei Prs. I. aus 1856.

176

www.digibuc.ro

Ludwig Kossuth in die trkischen Provinzen geflchtet hatten,

suchte sich Ludwig Kossuth mit der revolutionren europischen Propaganda da in Verbindung zu setzen und entsendete aus Kintahia seine Agenten und Emissre nach
Ungarn und Siebenbrgen um Verbindungen mit der daselbst
zurckgebliebenen revolutionren Partei anzuknpfen, die
Sympatien in beiden Lndern wach zu halten, um zur gelegenen Zeit einen fr ihre verderblichen Bestrebungen empfnglichen Boden zu finden.

Es hatte Ludwig Kossuth, als er die Vorkehrungen im


Auslande so weit gediehen glaubte, um auf einen sichern
Erfolg rechnen zu knnen, durch SE file aus Kintahia entsendeten

Emissre einen in das Detail ausgearbeiteten Plan zur Organisirung eines bewaffneten Aufstandes seiner Verbndeten.
in Ungarn und Siebenbrgen mit dem Auftrage zugesendet,
demnach ihre Ttigkeit einzurichten.

Die ersten Einleitungen zur Durchfhrung dieses von


Kossuth zur Losreissung von Ungarn und Siebenbrgen und
seiner Nebenlnder von der sterreichischen Gesammtmonarchie entworfenen und seinen Verbndeten mit getheilten
Planes wurden in Siebenbrgen durch persnliches Einschrei-

ten seiner aus Kintahia entsendeten Emissre Matias Ruschitzka, auch Rosati und lldferri auch nur schlechtwe
Ferri und Mak auch Benke Elek und Peterfi Elek genannt
schon im Jahre 1850 getroffen und nachdem beide aufgegriffen

und aus ihrem Hafte sich geflchtet hatten, durch deren


schriftliche Anordnungen fortgesetzt und es war bis zum
Jnner 1852 Kossuth's Plan schon so weit ausgefhrt, dass
die Vereine des bilrgerlichen Zweiges grsstentheils vollstndig organisirt waren.
Um dem Schauplatz seiner hochverrtherischen Thtigkeit nher zu sein, hat te Mak schon im Jahre 1851 seinen
Aufenthalt in Bukarest gewhlt, von wo derselbe als Reorganisator des revolutionren Heeres die revoluzionren Bewegungen bis zum Einmarsche der k. k. sterreichischen
Truppen in die Walachei leitete, und bei seinen Gesinnungsgenossen : dem verstorbenen Apotheker Johann Bhm, dem
17 7

12

www.digibuc.ro

kriegsgerichtlich abgeurtheilten Schneider Josef Nagy und


dem Anstreicher Stefan Boros nicht nur willige Aufnahme,
sondern auch thtige Untersttzung gefunden. Whrend Mak
mit seinem Genossen in Bukarest seine verderbliche Thtigkeit entwickelte, hatte sich auch in Pest ein revolutionres
Comitee konstituirt, welches nicht nur durch entsendete Emissre zur revolutionren Thtigkeit aufforderte, sondern auch
die Etablirung einer geheimen Postverbindung von Pest durch
Ungarn, Siebenbrgen, die Walachei und Moldau bis nach
Constantinopel durch Aufstellung von einigen Postmeistern
mit allen Eifer betrieb.

Es war jedoch schon im August 1851 der kaiserlichen


Regierung gelungen, in den Besitz des Revolutionsplanes
zu gelangen, und im Monat Dezember die thtigsten Mitglieder der revolutionren Propaganda, so wie dass in Siebenbrgen die revolutionren Vereine vollstndig organisirt sein,
in Erfahrung zu bringen, worauf am 22. Jnner 1852 die
Verhaftung der bekannt gewordenen betheiligten (Prof. Trk
aus Vasarhely und seiner Mitschuldigen) vorgenommen, und
die Untersuchung gegen dieselben von dem k. k. Kriegsge.,
richte durchgefhrt wurde.

Diese traurigen Erfahrungen, welche die revolutionre


Partei in Siebenbrgen gemacht hatte, hatte dieselbe jedoch
nicht vermocht zum Ablassen ihrer hochverrtherischen
Bestrebungen zu bewegen, und von der Fortsetzung ihrer
verderblichen Thtigkeit abzuschrecken, den schon im Iahre
1852 waren mehrere Chefs der revolutionren Propaganda
in Varna und zuletzt in Bukarest zusammengetroffen, um
dort bezglich der Durchfhrung neu ausgehegter Plane und
besonderes zur Organisirung des militrischen Zweiges in
Siebenbrgen die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.
Der kriegsgerichtlich abgeurtheilte Emissr Josef Varadi
kam im Jahre 1852 mit Ruschitzka in Varna und im Monat

Juni mit Mak in Bukarest zusammen, und es wurde ein


revolutionrer Aufstand des Szekler Landes in der Art verab-

redet, dass mit 1. Oktober 1852 der Aufstand vollstndig


organisirt sein sollte, damit mit dem Rckzuge der russischen.
178

www.digibuc.ro

"Truppen Mak mit den aus den Revoluzionskriegen bekannten

Insurgentenfhren Klapka, Fetter und Gal Sandor nach


Siebenbrgen einbrechen, und sich mit Varady angeworbeuen
Szeklern vereinigen knne, und es hilten sich auch schon in

Giurgevo mehrere Revoluzionsflchtlinge unter Ladislaus


Szarka schlagfertig, um sich dem bewaffneten Aufstande
:anzuschliessen. Dieser bewaffnete Aufstand wurde jedoch
-entdeckt, Varady und seine Genossen eingefangen und kriegsgerichtlich abgeurtheilt.

Die verbrecherische Thtigkeit der revoluzionren Partei


in Bukarest war der Aufmerksamkeit des k. k. Consulats
nicht entgangen, und es wurde von demselben wegen verdchtiger Correspondenz mit Kintahia bei dem Schneidermeisster Nagy Josef in Bukarest eine Hausdurchsuchung veranlasst
bei welcher Gelegenheit nebst mehreren verdchtigen Briefschaften, auch ein Paket mit 200 Stck von Kossuth im Namen

der ungarischen Regierung unterm 1. September 1851 ausgestellte, und vom 1. Jnner 1852 mit 5% verzinsliche und
nach Erkmfung der Unabhngigkeit Ungarns fr baares
Geld bei den kassen anzunehmende Anleihscheine vorgefunden

-wurden, in folge dessen Josef Nagy und dessen Gattin Anna


Nagy an das k. k. Kriegsgericht in Hermanstadt abgeliefert,
Josef Nagy wegen Mitschuld am Verbrechen des Hochverraths
abgeurtheilt, Anna Nagy dagegen wegen Mangel rechtlicher
Beweise von der Anklage freigesprochen wurde.
In dem innigsten Zusammenhange mit diesen durch die
1. k. Kriegsgerichte abgefhrten Hochverrathsuntersuchungen steht nun auch die im Jahre 1855 von dem k. k. ArmeeCommando des serbischer banater Armee-Corps in Bukarest in

betreff der hochverrtherischen Umtriebe des bereits vom


k. k. Kriegsgerichte in Pest unterm 14. Jnner 1852 abgeurtheilten Emissrs Ladislaus Berczenczey Kaszonfalva mit
Johann Trk, Stefan Boros, Therese Beretzky und deren Genossen aufgenommen und in Folge Allerhchster Entschlissung vom 6. August 1855 an diesse k. k. Landesgericht
abgetretene Hochverrathsuntersuchung.

Die dieser Untersuchung zur Grundlage dienenden Mo179

www.digibuc.ro

mente bilden theilweise nur einen ergnzenden BestandtheiP


zum Theil aber auch die Fortsetzung der schon frher Gegenstand der kriegsgerichtlichen Untersuchung gewesenen Bestrebungen der Umsturzpartei, dadurch die in Bukarest in Folge
des Er lasses des k. k. Justizministeriums vom 10. Dezember
1855 Z. 558 und 564 gepflogenen Erhebungen, theils bei den
k. k. Kriegsgerichten frher unbekannt gebliebene Thatsachen ergnzt, theils neue Fakta zur Untersuchung gekommen
sind.

Auf Grundlage dieser Erhebungen ist nun gegen nachfolgende Individuen wegen Mitschuld am Verbrechen des
Hochverraths nach 60 und 61 Reichs Gesetz Blatt die
Spezialuntersuchung mit Verhaft eingeleitet worden.

1. Rosalia Bhm, Apotekerswitwe aus Klausenburg gebrtig, in Bukarest wohnaft.

2. Stefan Boros, Anstreicher aus Szathmar gebrtig, in


Bukarest wohnhaft.
3. Carl Danielis, Litograf, aus Gross Propsdorf in Siebenbrgen gebrtig, in Bukarest wohnhaft.
4. Pal Andias, Fleischhauer, aus Klausenburg, in Bukarest
wohnaft.

5. Rezei Josef, Unterarzt, im Spital Brankovan, in Bukarest, aus Szakats, in Siebenbrgen gebrtig.

6. Johann Trk, Unterarzt im Spital Philantropia in


Bukarest, aus Horosztos in Siebenbrgen gebrtig.
7. Maria Szabo, aus Baroth in Siebenbrgen gebrtig
Dienstmagd bei Rosalie Bhm.

8. Anna Rezei, aus Klausenburg gebrtig, Gattin des


beschuldigten Josef Rezei.
9. Therese Beretzky geborene Horvath aus Veszprim in
Ungarn gebrtig, Erzieherin in Bukarest.
10. Chatarina Revitzky aus Gran gebrtig, Erzieherin in
Bukarest.
11. Michael Kiss, Wagnermeister aus Fogaros, in Bukarest -sesshaft.

Ladislaus Hajhnal, Apoteker aus Maros Vasarhely


gebrtig, in Botuschan, in der Moldau ansssig..
12.

18o

www.digibuc.ro

13. Hamoni Edi auch Hammerschmidt, angeblich aus


Weisskirch im Banat gebrtig, Revoluzionsflcting in Cons-

tantinopel sich aufhaltend.


14. Anna Nagy, Schneidergattin aus Samogyom in Siein Hatzeg konfinirt.
brgen
Hermannstadt 6. Mat 1856.

D. A. Zay. m. p.
XL1X.

Baportul lui Thiemann efitre Ministerul de Interne, de la


Viena, prin care deserie admirabil situatia tranului
roman din punet de vedere social, politic, financiar
,cultural, i Implinirea datoriei efitre fisc.

1)

Euere Excellenz,

Der beiweiteren grossern Theil der Bevlkerung Siebenbrgens bestet aus Wallachen. So oft man die erbrmtlichen zustande des Landes zur Sprache bringt hrt man :
daran sind die Wallachen Schuld, solange dieses Volk nicht
-wieder unter den Stock kommt, lsst sich in Siebenbrgen
nichts ausrichten. Es ist wohl der Masswerth, dieses Urtheil
liber einem ganzen Volksstamm nher zu betrachten.
Die Wallachen sind roh, hinterlistig, faul, aberglubisch

und arm, dass ist richtig, jedoch nur ein nothwendiges


Resultat ihrer unglcklichen geschichte.

Die Existenz der Wallachen ist nicht geordnet, nicht


-gesichert. Der Grundbesitz der Wallachen ist so gering,
dass nur selten eine Familie daran leben kann. Vom Ge-

werbswesen hat man den Wallachen vorsztlich ausgeschlossen und schliesst ihn noch aus, er ist in seinen Bedarf an gewerbsprodukten, an die Znfte der wenigen Stdte
gewiesen, und wird von diesen ausgesaugt und Schde behan1)

965

Prs I

M. L 1857. Briefe 279.

r8r

www.digibuc.ro

delt. Daher macht er sich selbst sein kleider und seine wenige-

Gerte. Man sieht den Wallachen nochmit einen Bindell


Dornen statt einer Egge sein Feld bestellen. Seine Kirche
sind so erbrmliche, seine Poppen, lezteren unterscheidea
sich nur durch den Bart und grssen Hinter list, sie drckem
auf das Volk mit den unglaublichsten Erpressungen in
Geld und Produkten.
Schulen hat der Wallach fast gar keine. Es gehrt zu
den Grundstzen des Bischof Schaguna, keine geschulten
Bauern haben zu wollen", daher lsst man sogar die sonst
gut eingerichtet gewesenen Grnzenschulen muthwillig ein
gehen.
Der Wallache kann nur Hirt sein und die Beschftigungs des.
Hirten blieb er, schon dassiegen, weil er dabei am anwenisgtem

sich angestrengen braucht. Da ihm aber das Weideland


nichtgehrt, so hat er als auch Hirte keine gesicherte
Existenz, er ist vom Grundherrn abhngig und daher gegen
diesen eingewonnen zumal als man von Seite der Roma-.
nenfhrer nicht aufhrt der Terra Romana und der Natiot
Romana zu predigen. Bei allen diesem zahlt kein anderer

Bewohnertheil die Kaiserliche Steuern so pncktlich als.


der Wallach, eben so die Raten des National Anlehens,.
obwohl, man im fortwhrend noch Viehzugszinsen abfor
dert, wenn er nur einige Tage zu spt zur Zahlung erscheint,.

weil er schon oft nicht erscheinen kann, oder den Terrain


nicht kannte.
Vorspann, Einquartirung und alle Landeslasten trgt.

den Wallache fast allein und nur sehr selten beschwert


er sich darber.
Seine apostolische Majestt vielleicht treuen Unter
thanen als die Wallachen sind aber gehorsamen nicht ; von
einen Wallachischen Diener, auch vom allerlezten Finanz
wchter lsst sich den Wallach alles gefallen, er glaubt,_
dass mils- se so sein. Die Regierung hat hier eine schne und
grosse Aufgabe, an die jedoch bisher wenigstens von den.
Landes Regierung noch nicht gedacht wurde. Es handelte
sich zu nchst darum, den Wallachen zum Landbauer zut
182

www.digibuc.ro

machen, daher zu ermglichen, damit das Weit gestockte


Land, das durchegehends erben dem Besitze fiegt in den
individuellen Besitz desjenigen gelangen, der es bebauen

kann und das ist den Wallach. Es handelt sich uns die
Organisirung eines Bauerstandes. Was die grosse Kaiserin

Maria Theresia in den Alten Provinzen gethan hat, das


wird hier unser Allergndigste Herr zu thun haben. Es geschieht dieses nicht von selbst, die Grundentlastung gebet nur

den Weg, die Organisirung muss von kundigen liebvollen


Hnden angegriffen werden und geleitet nach dem ausgespreehenden Willen Seiner Apostolischen Majestt, Kirche
unde Schule muss Staatssache werden : Der Anhnger des
griechischen Glaubens kann sich den Landesherrn nicht
an ders denken, denn als obersten Leiter und Schirmherrn
seine Kirche und Schule
der Griechen, den Bischfen berlassen, heisst, diese Nation nach Petersburg weisen,
von einer Autonomie der griechischen Kirche und Schule
kann vor einen Iahrhundert keine Rede sein.
Man begegnet in den Gesinnungen der Griechen iiberall
den Gedanken des Nachfolgers des heiligen Constantin.
Ob sie diese Gedanken dauernd an den Erhobenen kaiserthron

in Wien oder an jeden in Petersburg huften werden, das


hengt daran ab, wie die Macht des Staates den Grieche zu
Hlfe kommen wird. Die Union ist nicht das Mittel, die
Griechen fr die Occident zu gewinnen, die Union in der
That scheint ganz anders aus, als die Union in der Idee.
Das Wort orthodox ist von ungeheuere Bedeutung und Macht.
Ich wsste Seiner Apostolische Majestt Unsererm Allergndigst Kaiser und Herrn keinen besseren Rath zu ertheilen
als die Wallachen in Siebenbrgen zu glcklichen Landbauern

zu machen. Siebenbrgen beherrscht die Donaufrstentmer und das ganze Land bis an den Balkan geographisch.
Der Zustand des Siebenbrgischen Wallachen ist der Motor

der gesinnungen des ganzen Romanenstamms fr oder


gegen Osterreich. Die Wallachischen Bojaren mgen Intriguen so viel sie wollen, wird der Gutstand des siebenbrgischen Wallachen ein so geordenten und glcklicher wie
183

www.digibuc.ro

der des Bauernstandes in brigen Kaiserstaate so zieht die


ganze Nation in das Lage Osterreich und die orientalische

Frage lsst sich von selbst.


Mittlerweile wird wohl auch die Eisenbahn den Anschluss der Frstenthrner an sterreich materiell verwirklichen. Die bisherigen Contumazmter und der Cordon
waren gewiess nicht das rechte Mittel die Frstenthmer
zu uns herber zu ziehen.
Broos du 11-ten Mitrz 1857.

Thiemann.
Keisvorsteher."

L.

Raportul lui Whiemann, conduckorul districtului Oril,tie,


cfitre Ministerul de Interne, de la Viena, prin care li
raporteaz starea spiretelor din Transilvania eu oeazia
efililtorii Impiratului.

Eure Excellenz,
Die Magyaren in Siebenbrgen hoffen bei der Allerhchsten

Reise Seiner Apostolische Majestt nach Ungarn Gelegenheit zu haben ihre Wnsche vor zu bringen, daher sie gegenwrtig viel darber berathen.
Bei einer Versammlung zu Deva beschlossen die Magyaren unter vielen andern, was schon berichtet wurde, Seiner
Apostoliche Majestt zu bitten dass die Magyariche Sprache
im Amte und Gericht wieder hergestellt und das den Lande
auf die Wahl des Gouverneurs ein Einfluss erstattet werden.
Die Magyaren bilden in Siebenbrgen nur in einem einzigen

Bezirke die Mehrheit. In Deva aber berhaupt im Brooser


Kreise sind nicht so viele einzelne Magyaren als Hunderte
vom Wallachen. Ohne den Schutz der neutralen Behrden
wren die Magyaren keinen Lag ihres Lebens sicher und
doch tragen sie sich mit dergleichen Ideen und Wnschen.
Es schada schon, dass man von solchen Dingen auch nur
184

www.digibuc.ro

spricht, denn die Eifersucht der Wallachen wird dadurch


rage und zu hnlichen Wnschen veranlasst. Es komt aber
alles darauf an, dass die Wallachen nicht zu solchen Wiinschen verlockt werden, denn das erscheint ganz ausserordentlich die Geltendmachung der Interessen des sterreichischen Kaiserstaats gegenber der Donaufrstenthmern.
Broos den 2-ten April 1857.

Thiemann.
Kreisvorsteher."

LI.

ilaport anonim despre evenimentele din Tara-Romneasci


i Moldova, arfitilnd influenta acestora asupra Transilvaniei, precum *i mijloacele de folosire ale aeestora In
favoarea Austriei 1)

,,Uber die Rckwirkungen der Vorgnge in den Donauf rstenthmern auf die rumnischen Nation in der Osterreichischen Nachbarlndern, besonders in Siebenbrgen
nebst Vorschlgen zur benzung derselben in sterreichischen Staatsinteresse.
Die in der Donaufrstenthmern unter der Bojaren, Advokaten, Professoren und der griechischen Geistlichkeit her-

rschende Aufregung, welche die Unions Frage fr eine


Constituirung hervorrief, die in der Idee eines knftigen
Dacoromanischen Reiches Nahrung findet und von Russland

und Frankreich als angeblichen vertheidigen der rumnischen Nationalitt sorgsam unterhalten wird, kann nicht
verfehlen auch auf die Stammsprach und zum Theil religions verwandten Romnen in den angrenzenden sterreichischen Lndern, zumal in Siebenbrgen rckwirken.
Allerdings steht das gemeine Volk daselbst auf eines tiefen

kultur Stufe, dass im diese Bestrebungen fremd sind,


1)

965.

Bras I.

M. I. 1859.

185

www.digibuc.ro

dass es sich ruhig verhlt willig seine Schuldigkeiten leistet,


und zu den deutschen Regierung Organen sogar mehr ver-

trauen hat als zu den Beamten der eigenen Nation die es


Spotweise Walachen im Frak nennt" und denen gewhnlich grossern Hrte und bestechlichkeit vorzuwerfen ist.
Allein die Fhrer des Volkes sind in Siebenbrgen noch
die nmlicher Manner welcher in den Jahren 1848 und 1849

an der Spitze der in einen Racenkampf ausgearteten Bewegung standen und welche die bekannten Aktenstcke der
Petition der rumnischen Nation dd-to Blasendorf am
17 Mai 1848 hierauf das Protokoll vom 28 December 1848

und endlich die Petition vom 25 Februar 1849 unterzeichneten. Es ist notorisch, dass die erste dieser Urkunden
ganz den von der damaligen franzsischen Republik prokla-

mirten Geist der Freiheit Gleichheit und Brdertichkeit"


athmete, whrend die zweite, an der Gleichberechtigung
aller Nationalitten fest haltend das Recht sich vor_

behielt in einer Generalversammlung ein politisches


Oberhaupt zu whlen, die dritte endlich auf baldige Erffnung

eines allegemeinen Congresses der ganzen romnischen


Nation antrug, um zur Selbstkonstituirung und vor allem zur

Wahl eines von Seiner Ma j estt dem Kaiser zu bestndigen National


Oberhauptes zu schreiten. -So sehr und
auch dieser Manner deren Hauptleiter unstreitig der zum
nationalen Oberhaupt prdestinirt gewesene, griechisch
nicht unirte Bischof Schaguna war, und noch ist, ihre Gesinnungen mit Schlauheit zuverbergen wissen : so sprechen
doch mehrere Anzeichen dafr dass sie ihre Entwrfe nur
vertagt nicht aufgegeben haben. Dieselben werden dacher

den Gang der Ereignisse in der Donaufrstenthmern


ohne zweifel mit wachsamen Augen verfolgen und die
eigenen Schritte unsomehr danach bemessen, als schon
gegenwrtig, jeder Vorfall, wo sie das romnischen Wesen
nirgends einer Beziehung angetastet glauben, von ihnen zu
Ausserungen der Unzufriedenheit zu beschwerden und
Rekurse ausgebeutet wird. In dieser Absicht unterhalt

insbesondern Bischof Schaguna bei allen Behrden, na186

www.digibuc.ro

mentlich bei alien Gerichtshofen, seinen Getreuen, die


ihm rechtzeitig berichten Wann, wie und wo einzuschreiten ist "wass dann auch regelmssig und mit vieler Gewandheit geschieht. Des gleichen befindet sich das Geschft der
Winkelschreiber, zur Vertretung romnischer Interessen,.
grosstentheils in den Hnden der Poppen, deren Rathschlgen

Wallachen unbedingt vertrauen und gehorchen. In


neuerer Zeit fllt es auf dass auch unter den Beamten der
die

romnischen Nation sich ein grosseren Unzufriedenheit gibt.


Man hrt sie nicht selten sich ussern : Wir werden

nicht nach Verdienst bercksichtig". Manche ziehen sich

daher von jedem Umgange zurck, einige treten sogar


ganz aus Dienstverbande. Die beral an Tag tretende Feind-

seligkeit des griechischen Bischofs Schaguna gegen den


nidringen germanischer Kultur-Elemente und insbesondere gegen das die Stellung der katholischen Kirche befestigende Concordat deutet gleichfalls an, wie derselbe, als
Reprsentant der romnischen Nation von den Regierungsabsichten abweichende, partikularistische Zwecke verfolgt und eiferschtig darber wacht, jeder Strung seiner

Plne und Schmlerung seiner Macht entgegenzutreten.


Noch ist zwar der Schleier von dem Geheimnisse nicht
gehoben : ob von der griechisch nicht unirt oder unirten
Klerikalen Parthei der im September v. J. dem Siebenbrgischen Staatshaltterei-Praesidium zufllig zugekommen,
in romnischer Sprache verfasste und an die Griechisch-katholischen Geistlichen gerichtete Aufruf zum ungescheuten.
Ungehorsam gegen die in ihrer innern Politik und in ihren
deutschen organen heftig Angegriffene Regierung ausgegangen sei ; allein soviel ist gewiss, dass dieses Elende die
Bestimmungen des Concordats entstellende Machtwerck ein
Erzeugniss griechischer Perfidie ist, und Offenbar, wesserr

man sich von dem Unirten, wie nichts unirten Klerus versehen konnte, wenn es durch den Gang der Ereignisse in
der Donaufrstenthmern auch in Siebenbrgen zum Ausbruche von Unruhen kome, denn dieser zum Treubruch
gegen die Kaiserliche Regierung ermutigende Aufruf, weil
187-

www.digibuc.ro

die griechisch -katholischen Geistlichen angeblich nur von


Papste in Rom zur Rechenschaft gezogen werden drfen,

weisset zugleich auf den Beistand der in der Wallachei


und Moldau im grosser Anzahl lebenden Nations genossen

hin, und heist mit den Worten : Darum kmmert euch


um nichts, und hat keine Furcht." Mnner welche die
verschiedenen Ghrungsstoffe in Siebenbrgen genau kennen, und den mehr oder minder hohen Grad der Verlss-

lichkeit von den dortigen Nationen richtig abzuschtzen


wissen, sind daher der Meinung dass das gemeine Volk der
Romnen eine wahre Sttze der monarchischen Autoritt
sein konnte, wenn dasselbe gut geleitet in seinen Gehor-

chsam gegen die Regierung erhalten namentlich gegen


den unbeschrnkten Einfluss seiner geistlicher Fhrer,
und deren Perfidie bestrebungen, wie gegen die Predominanz

der Magyaren gesichert wrde. Die zu dieser Absicht sich


bekennenden Mnner sind bei ihren Vorschungen nach den
Mitteln, wodurch diess am besten erreicht werden knnten,
zu der berzeugung gelangt, dass die Angemessene Dotirung

aller griechischen Geistlichen und Schuhllehrer aus dem


Staatsschatze als das Wircksamste sich erweisen wrde.
Denn der leicht bewegliche jeder Verfhrung zugngliche
Grieche kann nur durch materielle Vortheile an die Sache
des Monarchen gefesselt werden. Der Grieche muss sich

bewusst sein, dass seine ganze Existenz vom Monarchen


Abhnge, wenn man den treuen ergeben hat desselben
_gewiss sein will. Der griechische Grossmacht hat diesen
vorherrschenden Karakterfug zu allen Zeiten trefflich zu
ntzen verstanden. Kirche und Schule sind dort vom
Staate subventionirt, der Landesherr ist ihr oberster leiter
und Schirmherr und dieses Verhltniss entspricht ganz den
Begriffen der Bekenner des griechischen glauben. Kirche
und Schule der Griechen den Bischofen berlassen, heist
dieselben nach Petersburg weisen. Von einer Autonomie der
griechischen Kirche und Schule kann vor einem Jahrhundert

keine Rede sein. In sterreich hat man von jeher auf die
Union der Griechen ein grsseres Gewicht gelegt, allein
188

www.digibuc.ro

der Erfolg entspricht keines Wegs den Efwartungen. Es


ist viel mehr eine unbestreitene Wahrnehmung dass
die Unirten weit schlechter und unverlsslicher sind, als
die nicht unirten, dass sie alle Fh ler und Leidenschaften
der lezteren, nicht aber auch deren gewissenschafte Strenge
Befolgung des glaubens Theilen, in gegentheile im Religiser Beziehung ausserst acht sind. Zur Enkrftigung des Entwurfs betreff des Schwirigkeit, zur Dotierung des griechischen Klerus und Lehrpersonals den Fond herbeizuschaffen,

wird auch die in Folge der Grundentlastung eintretende


neugeschtaltung der Besitzverhltnisse hingewissen in den
der Staatsschatz in den jenigen Grundstcken seinen

Regres nehmen knnte, die nach den Gesetze zwar den


Gemeinden zufallen, jedoch Ausdrcklich fr Kirche und
Schule die Widmung haben. In anbetracht der Vorstehenden
Grnde und mit hinblick auf die Mission welche sterreich

in den seinen Sdstliche Provizen zunchst liegenden


trkischen Lndern in welchen die Orientalischer Kirche
vorherrscht, frher oder spter zu erfllen hat, scheint der
Vorschlag die griechischen Poppen und Schullehrer durch

die Besoldung aus den Staatsschatze dankbar zu Pferpflichten und ganz von der Regierung abhngig zu machen,

allerdings Beachtung zu verdienen. Mnner welche die


Tragweite dieses Vorschlags richtig auffassen sind berzeugt,..

dass allein durch dessen Verwirklichung die fana tische


Eifersucht zu verbannen wre, welche der griechische
Klerus, die Katholiche Geistlichkeit hengt, und die unter
Umstnde gefhrlich werden knnte. Als ein Zeichen
grosser Duldsamkeit wrde, er auch nicht nur im eigenen
Staats gebiete, sondern selbst in den trkischen Nachbarlndern, einen ungemeine gnstigen Eindruck hervorbringen, und alle durch das Koncordat hervorgerufenen Gehssigen Gerichte von ausschlisslicher Begnstigung des
Catholicisnms wiederlegen, wenn selbst fr die bessere
theologische Ausbildung des Griechisch nicht unirte Clerus
von Staats wegen Frsorge getragen wrde. Die Errichtung

eigener Theologischer Fakultten fr alle im kaiserstaate


189

www.digibuc.ro

mit voller gleichberechtigung bestehenden Religionsbe-

knntnisse, an der Universitt zu Pesth, ware daher

gewiss ein Epoche machen des Ereigniss wrden auch Manner

von Ruf zu Professoren gewhlt, dann drfen die protestantischen und reformirten Candidaten der Theologie
nicht mehr die Norddeutschen Universitaten, die griechischen kleriker nicht mehr russische Lehranstalten besuchen ; sondern knnten in der Heimat, unter der Ilberwachung der Staatsbehrden ihre Bildung vollenden. Man

glaubt insbesondern wegen des so sehr verwahrlosten


Unterrichts fr griechischer Kleriker, dass die Grndung
eines Seminars fr dieselben nicht nur eindringendes Be.drfniss befriedigen, sondern auch einen ausserordentlichen Einfluss auf die trkischen Nachbarlander, besonders auf die Donaufrstenthmern ausben wrde ; weil
ein solche wohleingerichtete Anstalt nicht verfehlen drfte,
viele Candidaten der Theologie von dort herbeizuziehen.
Diese Anziehungskraft drfte wahrscheinlich noch grsser

sein wenn es mglich ware, in der unmittelbaren Nachbarschaft der Frstenthmer in dem Grenzlande Siebenbrgen fr die griechischen Kleriker rumnischer Nationalitt
ein derartiges Institut zu grnden und den jenseitigen Nation
und Religions genossen die Aufnahme darin zu gewhren :

welche Begnstigung sie jezt nur in Kiew geniessen.


Waren auf diese Weise der Griechische Clerus und das
Lehrpersonale als die Hauptleiter der rumnischen Nation,
in materieller wie in moralischer Hinsicht von des Staatsregierung abhngig gemacht und dadurch kraft der ihnen
auferlegten Pflichten treuer Ergebenheit und Wirksamkeit
sowohl gegen den usurpirten Einfluss der nordischen Grossmacht, als gegen die von anderer Seite Kommenden Verfrungsknste gesichert, dann bleibe der Landesvterlichen Sorgfalt Seiner k. k. Apostolischen Maj es-tat nur noch
-die schne Aufgabe vorbehalten, die aus Mangel an hinreichenden Grundbesitz, noch auf der tiefen stufe der Nomadenthums stehende sich kmmerlich von Mamaliga nhrende
und mit hungrigen Vieh urns-tat umherziehende rumnische
190

www.digibuc.ro

Bevlkerung, welche in Siebenbrgen die Majoritt ausmacht, zum Stande ansssiger Bauern zu erheben. Das
in den andern Provinzen des Kaiserstaats so beglckende
grosse Werk der Grundentlastung hat das Loos der armen
rumnischen Bevlkerung in Siebenbrgen noch nicht
verbesser sei, vom drucke ihrer ehemaligen Grundherrn,
magyarischenstammes, noch keineswegs befreit. Diese

Emanzipation kann erst durch eine die Organisirung


von Bauernwirtschaften ermglichende, Allerhchste Anordnung ber Kommassation und Parzelierung dernach
wst liegenden weit gestreckten Lndereien bewerkstelligt
werden. Wie sehr die rumnische Bevlkerung einer solchen
dandesvterlichen Frsorge zu Begrndung ihrer neuen Staats

brgerlichen Stellung bedrftig und wrdig ist, wird sich

aus der folgenden Schilderung der noch ungesicherten


Existenz der rumnischen Bevlkerung ergeben.
Bis zum Jahre 1848 war das rumnische Bauer mehr ein
Art pchter als Eigenthmer des geringen Grundes, woraus
seine elende Httestand die er selbst erbaute. Ein Bauer mit
3 Joch Ackern gehrt schon zu den grssern ; die meisten

laben nur ein Joch und darunter. Fr diesen Fleck Erde


zur armseligen Htte und zum Kukuruz-Anbau zur krglichen Ernhrung, verfgte des magyarische Grundherr
iiiber den rumnischen Unterthan unbschrenckter Willkr
und gnnte demselben fr alle seine Dienstleistungen nur noch

das Holz und Weiderecht in den fast wertlosen und unbesteurten Obrigkeitlichen Wldern, auf diese Art konnte des
rumnische Unterhan nicht Feldbauer, sondern nur Hirt wer,clen, der mit seinem Vieh mssig herumschweifte. Da ihm

aber das Weideland nicht gehrt ; so war er auch als Hirt


vom Grundherrn abhngig und es bestand nie so gespanntes
Verhltniss zwischen Beiden, dass der Druck und die Offene
Verachtung von der einen Seite auf der andern geheimen
Groll und Sehensucht nach Befreiung hervorrief. Diese Erbietterung war dann auch Ursache, dass bei der Emprnng der maxyarischen Grundherrn im Jahre 1848,ihre rumnischen Unterthanen der Regierung treu blieben und in dem, vom Kaiser191

www.digibuc.ro

lichen Commandirenden Generalen aufgebotenen Landstrme


gegen die rebellischen Grundherrn um so hartnckiger kmpf-

ten als die Rumnen nicht aufhrten, von der Natioromano" und terra romano" zu predigen. Nach bewl-tigter Revolution wurde nun durch die neuen Institutionen
ein Zustand der Dinge geschaffen der eher eine Verschlimmerung als eine Verbesserung von der Lage der rumni-schen Bevlkerung ist. Nach ganz neuen, selbst den meisten
Richtern und Advokaten nicht klaren gesetzen sollte es nun
keine Grundherrn mehr geben, aber das Eigenthum derselben sollte respektirt werden ; die ehemaligen Unterthanen sollten zwar frei sein. Aber den Grundherrn bedeutende Ablsungssummen zahlen, und auf den kleinen Grundbesitz sich zurck ziehen wovon nur selten eine Familie zu
leben vermag. Der Gutsherr will das Holz und Weiderecht
nicht mehr gestatten, denn er zahlt jezt Grundsteuer und
hat von den besteuerten Waldungen keinen Ertrag ; der
Unterthan kann aber ohne Holz und Weiderecht nicht existiren, zumal desselbe von jeder vom GewerbsWesen vorstzlich ausgeschlossen wurde, und noch ist daher er aller
andern Erwerbsquellen sich beraubt sieht. Die Folge hie von
muss ein immerwhrender Kampf zwischen vormaligen Grund--

herrn und ihren gewesenen Grundboden sein, der in a llerlei Prvarikationen sich Kund gibt. Die neuen Kreismter
sollen zwar nicht als Schutzbehrde fr Unterthan und Obrigkeit sondern als gewnliche Verwaltungsbehrde, dieselben
abstellen, knnen es aber nicht, weil sie mit Besitzstrungen
verbunden sind, und diese vor den ordentlichen Richter

gehren als vom Kreisamte, als einer politischen Behrde,


nicht entschieden werden drfen. Die Urbarial Gerichte,
welche diese Verhltnisse rechtsbestndig ordnen sollen,
sind endlich noch nicht eingesetzt, und auch deren Ent-scheidungen werdenden Besitzstand nicht befriedigend zu
regeln vermgen. Denn den Prvarikationen von Seite der so
zahlreichen kleinen Grundbesitzer Husler und Landproletarier, kann nur Einhalt geschehen, wenn Bauernwrit-schaften organisirt werden, wovon eine Familie zu leben in
192

www.digibuc.ro

Stande ist. Hiezu gehren aber mindestens 7 Joch Grundbesitz, nebst den Genusse der Gewerbefreiheit. In Siebenbrgen wo unmittelbar neben den Besitz noch weitgestrekte
Lndereien wst liegen, zu deren Bebauung die rumnische
Bevlkerung den natrlichen Beruf hat, waren solche Wirtschaften leicht zu schaffen. Es bedarf hiezu nur einer
entsprechenden Theilung der meist ansehnlichen Gemeinde
-Grundstcke die jezt blos zur Weide dienen, dann der Zuweisung und Parzellierung jener Grunde die den Unterthanen
von dem Obrigkeitlichen Besitzstande, als Enstschdigung
fr das Holz- und Weiderecht zufallen werden. Welche grossen wichtigen Vortheile mit einer solchen Organisation der
Grundbesitzer verbunden wren, ergiebt sich aus folgenden
Punkten :
1. Knnte die bereits als unentberlich geschiedeste Dotation von Kirche und Schule, welche beide im erbrlichsten
Zustande sich befinden, dadurch bewerckstelligt und Wirk-

samkeit fr die religise, sittliche und intellektuelle Bildung des rumnischen Volkstammes, so wie fr die Staatszwecke, frderlich gestaltet werden.
2. Wrde die Vertheilung und Bebauung der unter dem
glcklichsten Breitengrade gelegenen seit Jahrhunderten der
Cultur vorenthaltenen, weit gedehnten Lndereien die Produktions- und Steurkraft Siebenbrgens in einer Weise gesteigert, dass diese Provinz bald den ihr gebhrenden Rang
im Kaiserreiche einnehmen und insbesondere der rumnische
Volksstamm von der Annuth nomadisirender Hirten zum
Wohlstandansssiger Landbauern sich erheben knnte.
3. Besssen die rumnischen Bauern Wirtschaften, die
ihre Familien ernhren knnen, wren diese Wirtschaften
Grundbcherlich einverleibt, gewhrten solche Hypoteque
und Sicherheit ; dann warden diese Bauern als Besitzer eines
unbewglichen Eigenthums sich fhlen und der Regierung
fr diese Beglckung dankbar verpflichtet bleiben. An die
stelle des ungarischen Drangs noch Vernderungen dem der
Nomade unterworfen ist, wrde der Wunsch nach der Ruhe
und Ordnung treten, und im rumnischen Volksstamm, wel193

www.digibuc.ro

cher die Majoritt in Lande ausmacht warden sich so viele


konservative Elemente bilden, dass ein Krftiges Gegengewicht gegen die Subversiven Tendenzen der Magyaren
eine Sttze fr das monarchische Princip und fr die Befstigung der sterreichischen Herrschaft in den Sdstlichen
Lndern damit gewonnen wre. Die Ideen und Wnsche
welche aus An lass der Allerhchsten Reise Seiner S. R. K.
K. Apostolischen Majestt nach Ungarn, von den Magyaren
ausgesprochen werden, und worber dieselben in Versammlungen berathen, beweisen, dass dieselben nach der alien
Prdominanz streben. So wurde in einer Versammlung zu
Deva, wo die Magyaren in einer ungeheuere minoritt gegen
die Wallachen sind der Beschluss gefasst, Seine Apostolische
Majestt zu bitten : class die magyarische Sprache. in Amte
und Gerichte wieder hergestellt, und dem Lande ein Einfluss
auf die Wahl des Gouverneurs gestattet werde".
Diese Anmassung in Verbindung mit dem bekannten streben der Magyaren nach Erlangung der hervorragenden Posten

bei den Urbarialgerichten, um die Wallachen nach altgewohnter Weise unterdreken und sie vom Erwerbe grsseren
Grundbezitzes ausschliessen zu knnen, bestndigt ofenbar.die
Notwendigkeit, derlei Untergriffen und Anlssen zu knstigen

blutigen Conflicten, durch Strkung und Ausbildung der


rumnischen Nation zum Stande. ansssiger unabhngiger
Bauern nachdem in den brigen Kronlndern bestehenden
Vorbilde, Wirksam zu begegnen.
4. Ist auch in Bezug auf die Heeres-Ergnzung die Regelung der landwirtschaftlichen Verhltnisse in Siebenbrgen
eine Notwendigkeit. Denn da im Paragraf 31 des neuen ministeriellen Gesetzentwurfs fr die Rekrutirung ausdrcklich

festgesetzt ist, dass nur der Besitz von Landwirtschaf ten


von der Militrpflicht befreit, die aus unteren baren Grnden
bestehen, einen ausgemessenen Betrag ordentlicher Grundsteuer zahlen und im Erbschaftswege erlangt sind : so muss
um dieses Gesetz in Siebenbrgen anwendbar zu machen,
nothwendigerst eine mit den brigen Kronlndern ber ein-

stimende Organisirung des Grundbesitzes und des darauf


194

www.digibuc.ro

ansssigen Bauernstandes vorausgehen. Nach den Bestimmungen dieses Paragrafs ware gegenwrtig des ganze rumnische Hirtenvolk, mit seinem geringen und noch dazu Theilbaren Grundbesitz die Militrpflicht unterworfen.

Dadurch wrde aber nicht nur namenloses Elend in die


Familien gebracht und die so wnscheswerthe Zunahme der
Bevlkerung gestrt sondern durch die so ber grosse Verminderung der Arbeitskrfte auch die bessere Cultivirung des
Bodens, wie die Steigerung der Produktions und Steuerkraft,
zur absoluten unmglichkeit gemacht werden.
5. Ware durch ein vom Landesherrn ausgehendes orga-

Msatoriches Statut aus dem verachteten und armseligen


rumnischen Hirtenvolk in Siebenbrgen ein mit festen
grsseren Grundbessitz ausgestatteter Bauerstand geschaffen,

dessen Wohlstand von Iahr zu Iahr sich hbe, dann wrde


diese glkliche Umwandlung die sehensuchts vollen Blicke
des ganzen Romnenstarnmes auf sich ziehen und nicht nur
in den Donaufrstenthrnern, sondern auch in den transdanubischen Lndern, Sympathien fr das die Emancipation
4:ler lndlichen Bevlkerung so wohlthtig durch fhrende
Osterreich hervorrufen. Alle Hezereien der russischen und
franzsichen Agenten, wie die Intriguen der mit denselben
berenistimmenden Bojaren, wodurch, whrend der dreijlrigen Besetzung der Donaufrstenthmer, so viel Wiederwilien gegen Osterreich erzeugt wurden, mssten an der bewl-

tigenden moralischen Macht einer so glnzenden Tatsach


:scheitern. Die Knstlich erzeugte abstossungskraft Osterreichs wrde, in Vereine mit andern den Einflussmehrenden
namentlich durch Massregln, welche die geistige,
industrielle und kommerzielle Entwiklung begnstigen ins.besondern durch den Ausbau der projetktirten Eisenbahnen,
4:lurch einen grsseren Aufschwung der Donau-Dampf-Schiffahrt in Verbindung mit der, auf dem adriatischen Meere sich
grossartiger entfalten den Kriegs-und Handels-Marine, ferner

(lurch Anlegung von Fabriken in Siebenbrgen und in den


untern Donaugegenden, dann bald in eine unwiderstellich
Iwirkende Attraktions Kraft sich verwandeln, wren aber
195

www.digibuc.ro

alle Spuren des Alten nachtheiligen Systems der Absperung


der Contumazmter, Cordone, Prohibitionen und sonstigen
Beschrnktingen des Verkehrs verwischt, dann wrde anal
Osterreich bei der frher oder spter eintretenden entgiltigen
Lssung der orientalischen Frage, eine seiner Grossen Mission
entsprechende Hauptrolle wirksam durch zufhren vermgen.
6. Knnte die Ansssigmachung des nomatiirenden rumnischen Hirtenvolks in Siebenbrgen auch zu einer diplomatischen Verhandlung mit der Pforte, bezglich einer neuen,
den wechselseitiger Interessen zusagenden Grenzregulirung,
benzt werden. Kraftalter in Wirksamkeit bestehenden Traktate, besitzer nmlich 20 bis 30.000 siebenbrgische Hirten.
das Recht ihre aus 3 Millionen Schafen bestehenden Herden,.
nicht nur in der Moldau und in der Wallachei sondern auchi
in Bessarabien und Bulgarien, auf den dortigen Fiskal und.
Privatsgrnden, gegen Entrichtung einer bestinunten Taxe
oder eines Pachtzinses, Jahr aus Jahre einzuweiden. Dieses.

Weiderecht ist mithin eine Servitut und begrndet den


Anspruch auf ein vollen Ersatz dafr zu beistender Aequivalent, wenn darauf verzichtet wird. Denn so werthvoll dieses
Weiderecht fr sterreich ist da 30.000 nomadisirende siebenbrgische Hirten, mit ihren so zahlreichen Herden auf

trkischen Gebiete dadurch eine gesicherte Existenz finden


ebenso gewinnreich wre die Verzichtleistung darauf fr
die trkische Regierung, und deren dabei betheiligte Staatsangehrigen ; in dem jene weit ausgedehnten, in vier Provinzen befindlichen Weidepltze nicht lnger einer besseren
Cultur vorenthalten blieben, zu Colonisationen oder auf eine
andere mehr Nutzen abwesende Artverwendet werden knnten. Beide Mchte haben so nach gleich gewichtige Motive
zu einen Verglieche, wodurch sterreichischerseitz jenes
Traktaten mssige Weiderecht aufgegeben, trkischerseitz
dagegen, die vollen Ersatz dafr bitende Compensation geleistet wird.
Hiebei scheint es dem Interesse sterreichs am meisten
zu zusagen wenn zum Tauschmittel fr jene umfangreichen
Weidepltze ein proportionirter Gebietstheil der Kleinen Wal196

www.digibuc.ro

lachei, welcher unmittelbar an die Militrgrenze bei Orsova


sich anschlisst gewhlt wrde. Diese bleibende Aquisition
,eines Landstreichs ware so unbedentend, dass keine Strung
,der Macht verhltnisse dadurch veranlasst wrde, daher
.auch gegen diese auf privatrechtlichen Basis ruhende Transaktion keine eiferschtigen, diplomatischen Einwendungen erhoben werden knnten. Ueberblik man alle diese Wirkungen
einer angemessenen Organisirung des Grundbesitzes und
-der Anwaldung des rumnischen Hirtenwolks in Landbauern

-so sind dieselben nicht nur fr Siebenbrgen sondern auch


fr den Gesammtstaat von einer solchen folgenreihen Bedeutung, dass die darauf bezglichen organisatorischen Patente seiner K. K. Apostolischen Majestt gewiss zu den
glnzendsten Akten des verjungsten Osterreichs gehren und
Allerhchste demselben den ruhmvollen Namen eines Re:generators des seit einem Jahrtausend in Nomadenthume
verkmmerten Romnenstammes erwerben wrden.
Wien den 13-ten April 1857.

LII.
Raportul Colonelului Schima privitor la impresia ce va produce in Transilvania efilfitoria Impratului arritnd i
ce inbunfitfidri se pot face pentru a indrepta spiritele
pe cale panicii. ,i a le sustrage de la ponder'. 1)

In Siebenbrgen zeigten sich bezglich der Kaiserreise


.dieselben Tendenzen wie in Ungarn. Alles erwartet segensreiche Wirkungen von derselben. Von Seite der Adels-parthei und insbesondere von den Altkonservativen, wurde
:gleich Anfangs als die Reise Ihrer Majestt beschlossen
-ward, der Regierung in einer gleichen Weise zu Gehr gesprochen, wie ich in meinen Berichten aus Ungarn bereits

auseinandergesetzt habe. Eine eigentliche Agitation lsst

sich auch dortlands nicht ermitteln.


1) 1145 Ministerum des Innern. Polizel Prs. I. aus 1857.

197

www.digibuc.ro

Die altkonservative Parthei ist darber ungehalten, dass


man sie mit dem Ausdrcke bezeichnet, indem man unter
demselben retrograde Tendenzen subsummirt. Sie sagt,
dass sie durchaus nicht unhaltbare Prerogative anstrebe,
dass ihre Wnsche nur auf die natrliche Stellung, welche
die Aristokratie in einem rein monarchischen Staate einnehmen muss abzielen. Sie glaubt ferner, dass diese Wnsche und Ansichten sogar mit jenen der kaiserlichen Dinastie bereinstimmen, und hlt dafr auf legitimen Wege,
bei ihren Anforderungen gegenber dem Throne zu stehen..
Aus diesem Grund geht von ihr eine Opposition aus,
egen die Regierungsmassregeln, welche nach ihrer Ansicht
von den Gesichtspunkte der mglichsten Gleichberechtigung aller Stnde ausgehen. Sie macht der Regierung den
Vorwurf, dass man durch alle Massregeln ihre Stellung
untergrabt, und namentlich durch die unverhltnissmssige
Besteuerung, bei den nicht vorhandenen Produktions und
Absatz-Verhltnissen, ihre Existenz bedroht, und glaubt

schon die Zeit berechnen zu knnen, in welcher dieser


Stand, von den anderen berflgelt, verschwinden muss..
Man weiset darauf hin, wie ein rein monarchischer Staat,
einer krftigen Aristokratie bedrfe, so dass sie dort, wo,
sie nicht vorhanden wre, erst gegrndet werden msste,
da sie den eigentlichen Glanz und die Sttze des Thrones.
bildet weil ihre Existenz mit der Dinastie enge verflochten
ist. Man weiset ferner darauf hin, wie eine reine Monarchie,
welche sich blos auf die Massen sttzt, Gefahrlaufe, ber
kurz oder lang dem Constitutionalismus zum Opfer zu fallen.
Man meint, dass nun mehr die Zeit gekommen sei, wo das
Vergangene vergessen, und das gelockerte Band dieser Krperschaft zwischen dem Throne und der Regierung befestigt,
und auf das gehrige Vrehltniss zurckgefhrt werden wird.

Ankisse zur Unzufriedenheit und Misstimmung


im Allgemeinen Volkswiinsche.

Da die Grundlagen auf welche eine geregelte Administration, in den brigen Provinzen basiert wurde, in Sie198

www.digibuc.ro

benbrgen noch im Baue begriffen sind, wozu die Einfhrung der Grundbcher, Cadaster, Commassation der Grnde und so weiter insbensondere gehren, so hat man dort
mit alien Uebeln, welche der Mangel dieser AdministrationsMassregeln, immer und berall zur Folge hatte zu kmpfen.
Darin ist der Ursprung aller gegrndeten Klagen zu suchen.

Andere Anlsse zu Klagen kann nur die Zeit, wenn alle Regierungsmassregeln zur Durchfhrung kommen, die
nun angebahnt sind, beheben.
Bei Besetzung der neuorganisirten Behrden, wurde
ursprnglich, nach Herstellung der Ruhe, auf alle Nationalitten Rcksicht genommen, so dass nach den verschiedenen Bezirken, und selbst bei der Statthalterei, alle mehr
oder weniger vertreten sind. Bei dem obwaltenden Natio-

nalitten Hass, glaubt aber jede Nationalparthei, durch


die Verfgungen, eines nicht nationalen Beamten, sich
beeintrchtigt, sucht dahin der Protektion seiner Nationalen,
und erfindet Verdchtigungen.
Dazu kmmt noch der nicht unerhebliche Umstand, dass

bei der ersten Organisation aus Mangel an tchtigen Beamten, mitunter auch viel mittelmssige, ja sogar auch
schlechte Elemente sich eingeschlichen haben, ferner
dass man jetzt hoch aus Mangel an tchtigen Organen alle
systemisirten Ste lien sparsam besetzt hat.
Daraus erwachsen Unzukmlichkeiten, die den einzelnen nationalen Eiferer neuen Stoff zu oft begrndeten Klagen
bieten. Corrumpirte oder ganz unbrauchbare Beamte,

wurden sobald Beweise gegen sie vorlagen entfernt, da


jedoch solche oft schwer zu fhren sind, und sielast oft von
Seite der Beschdigten vereitelt werden, so findet man noch,
hie und da, Leute im Amte, ber welche die ffentliche Meinung den Stab brichtohne dass man aber denselben beikommen kann. Das Geschrei fiber Depravation der Beamten die
bereits entlassen, erhaltet sich oft im Ptiblikum noch lange
fort, und man ist nur sehr geneigt, solche einzelne Flle, auf

das Allgemeine zu bertragen. Rckt man solchen Lrm


nher, auf den Grund so zerrint er meistens in Nichts.
199

www.digibuc.ro

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es ein dringendes


Bedrfniss sei, auf die Finalisirung der Fundamental-Organisationsmassregeln mglichst hinzuwirken von den
untergeordneten Aemtern hinauf bis zur. . S tatthaltri,
die ausreichenden Krfte den Behrden zu biethen, und
die Leitung der gesammten Administration in krftige Hnde

zu legen, dann werden in Kurzem eine Menge Klagen


verstummen.

Frst Schwarzenberg wird im ganzen Lande als der


edelste Mann mit dem .besten Willen, bezeichnet, der jedoch wegen seiner Jagd-Leidenschaft oft abwesend ist,
mit andern Worten
wesshalb manches Gute unterbleibt,
wrde es heissen, dass er nicht die gehrige Tatkraft und
Capacitt besitzt, um bei den obwaltenden Verhltnissen thatkrftig einzuwirken.
Man muss brigens gestehen ,dass mit Rcksicht auf
die Verhltnisse, schon vieles geschehen ist, und dass
selbst eine Genie, einen nur annhernd klaglosen Zustand
herbeizufhren nicht im Stande gewesen ware.
Indem ich nun auf die Beleuchtung der besonderen Punkte meiner Instruktion aus dem Standpunkte des Herren
Oberstleutnant Jankowsky bergehe, muss ich bemerken
dass die bei dem Regimente vorhandenen Notizen aus einer
und derselben Quelle durch den Herrn Rittmeister Minkowitz aus Broos geschpft sind, der meine Instruktion entnommen wurde.

Als es sich demanch um Constatirung dieser wichtigen


Angaben handelte, so zeigte es sich, dass man von den
allgemein formulirten Beschwerden, die man Anfangs ini
Ganzen genommen zugestand, vieles als zu scharf aufgetragen erklren musste.
Ueber die allegemeinen Ursachen der Missstimmung ist
der Here Oberstleutnant von Jankowsky ganz der Meinung
wie ich sie vorstehend entwickelt habe. Rcksichtlich
der Volkswiinsche meint, er einigen sich die Nationalitten

bei materiellem Interesse in den inneren Landesfragen,


worunter die Eisenbahn oben an steht,
200

www.digibuc.ro

da von dieser alle

Ftagen der knftigen national-konomischen Bedeutung


Siebenbrgens abhngig sind. Die Nothwendigkeit der
Herstellung der brigen. Comumnications-Mittel, ist durch
die Eisenbahnlinie, weche leider doch nicht aproximative
sichergestellt ist, bedingt.
Als Ursache dass die Eisenbahnfrage noch nicht ent-schieden ist, werden imgarische Suprematie Gelste bezeichnet ; es liegt der ganzen Angelegenheit der Kampf
zu Grunde, ob Hermannstadt als Hauptstadt bleiben, oder
Klausenburg wieder dazu erhoben wird. Der ungarische Adel
interessir sich fr die Eisenbahn nach Klausenburg, um dieser
Stadt dadurch zum Landesregierungssitz erheben zu sehen,
whrend die Geldmchte nur die nach Hermannstadt

als rentabel bezeihnen.


In Hermannstadt erwartet man von der Munifizens Seiner Majestt eine segensreiche Einwirkung auf die Frderung der Aerarialneubauten. Das Franz Josef Spital

steht bloss halb erbaut, fr ein Finanz-Dikasterial Gebude, fr das Justizgebude wurden hohen Amts Plane
vorgelegt. Die Genehmigung lsst lange auf sich warten,
und allseits schwindet die Hoffnung, dass diese Bauten
.demnchst in Angriff genommen werden, obwohl von ihnen

auch die Privatbaulust bedingt ist, welche so lange nicht


geweckt wird, als eben durch diese Aerarialgebude nicht
Hermannstadt als Hauptstadt gesichert erscheint.
Ammerkung. Ein lebhaftes Dankgefhlwrde die Aufhebung

der Eintreibung der alten Steuerbestnde von 30 Jahren


-riickwrts hervorrufen. Sie sind ohnedem meisst uneinbringlich und schwchen die Steuerfhigkeit der Contribuenten.
Besehwerde

dass den Behrden alle Verstndniss materiellen


Interessen fehlt.

Oberstleutnant Jankowsky und kompetente Manner


.glauben, dass die so lauten Klagen, dass von der Regierung
fr Siebenbrgen nichts gethan werde, meistens Jehnen
201

www.digibuc.ro

zur Last fallen, die sie laut werden lassen. Forst, Ackerbau
und berhaupt technische Schulen wren wohl ein drigendes
Bedrfniss, allein es hat sich Niemand aus der Bevlkerung,
gefunden, der zu diesem Zwecke seine Kenntnisse und Erfahrungen gewidmet, Vorschlge erstattet, und zu peku-

niren Opfern bereit gewesen war, da die nationale Absonderung schon hiefr ein bedeuten des Hinderniss ist.
Mit der Viehzucht steht es eben so schlecht in Siebenbrgen, wo es an Weideland nicht gebricht. Man schickt
von dort ungeheure Summen fr Schlachtvieh in das bena-

chbarte Ausland. Am meisten sei zu beklagen, das Ein-gehen der Pferezucht das in dieser Beziehung so bermte
Siebenbrgen, das in mehr als 120 herrschaftlichen
Gesttten Pferde der edelsten Klasse erzeugte, zhlt nur
noch wenige unbedeutende Gesttte, und es ist mit dem
Eingehen der Pferdezucht die wichtigste Quelle des Einkom-

mens versiegt, Industrie und Fabriken knnen dortlands,


obgleich durch Reichthum an Urprodukten und natrlicher
Wasserkraft, dazu wesentliche Bedingungen gebothen sind,.
wegen Mangel an Arbeitskraft nicht gedeihen. Dies wird
von vielen eingesehe, und dennoch strbt man sich gegen
Einwanderung aus deutschen oder slavischen Provinzen,
bloss desshalb weil man der Ausdehnung des deutschen

Elementes abhold ist.


In Angelegenheit des Strassenbaues was denn doch ein
nicht zu berseender Faktor bezglich der Bodenkultur
ist, htte die Staatsverwaltung gethan, was billige Wnsche
fordern knnen. Es sei aber nicht die Schuld der ffentlichen
Verwaltung und ihrer Organe, wenn die Ausfhrung manchen Projektes, wegen Mangel an Unternehmen oder Ar-

beitskrften, vertagt werden muss, und so von der auf


Bauten ausgeworfenen Dotation, alljhrig ein bedeutender
Theil unverwendet bleibt.
Es wurde auch bereits behrdlicher Seits der Grund zu
einem Landes-Culturfond durch die Widmung der nicht
unbedeutenden Sumen, welche fr Waffenpsse und Jagd-karten eingegangen sind, gelegt.
202

www.digibuc.ro

Ein wesentliches Hemmniss zur Frderung aller dieser


Objekte, liege in dem Mangel an arbeitskrften. Dock
drfte diesem Uebelstande durch die Eisenbahnverbindung
und Sesshaftmachung von den dortlands lebenden 79.000,
Zigeunern einiger massen gesteuert werden.
Wlderverwstung.

Was die Wlderverwstungen betrifft, so haben dieselben alljhrig abgenommen, doch wird der Cultur derselben kein Sorgfalt gewidmet. Die Schuld liege jedoch weniger
an den nicht kameralistisch gebildeten Beamten, sonderm

mehr an dem Uebelstande, dass in Siebenbrgen nicht


gleich wie in anderen Lndern ein gehrig gebildetes
Forstpersonale bestehe.
Landes-Forstwesen-Referent.

Der Thesaurariats Sekretr Safalvi ist fr die Angelegenheiten

des Berghtten und Forstwesens dem Referenten fr Landes

Cultur Statthaltereirath Dr. Grim als technische Aushilfe


beigegeben. Dr. Grim's Charakteristik wird in den nachfolgenden Punkten abgegeben, whrend ber Safalvi angedeutet
wird, dass er ein Mann der alten Schule, mit einigen praktischen Kenntnissen wohl geeignet sei, in dem geregelten Gang

der ihm anvertrauten Geschfte zu entsprechen, nicht aber


das brach darniederligende Forstwesen zu heben.
Grndung von Real und Landwirtschaftschulen etc. etc.

Fur Landwirtschaft und Forstwirtschaft bestehen im ganzen Lande keine Lehranstalten, fr das Montanwesen eine
einzige Vorschule in Nagyag, Brooser Kreise.
Von Seite des Gouvernements wurden vielseitige Versuche
zur Errichtung der landwirtschaftlichen Lehranstalten ge-

macht, die besten Wege angebahnt, doch war immer die


Indolenz des Adels, welcher fr landeskulturliche Hebung
zu wenig Sinn hat, ein Hemmniss zur baldigen Erzielung
des angestrebten Erfolges.
203

www.digibuc.ro

Dass die Grndung von Realschulen das Schulwesen berhaupt, keinen sonderlichen Aufschwung nimmt, kann wohl
nebst den Verhltnissen des Landes, auch an den betreffenden
Referenten der Central Landesstelle liegen.

Es ist diess der Statthaltereirath Ludwig von Szabo ein


praktischer Beamter der alten Schule, von gediegenem Charak-

ter, doch zu schwach an Intelligenz um die neuren Verhltnisse richtig aufzufassen, und das Schulwesen zu heben.
Was in dieser RiChtung neurer Zeit erspriessliches geleistet
wurde, ist mehr Verdienst der ihm unterstellten 4 Schulrthe und seines intelligenten Sekretrs Banischer.
Wenn man jedoch den Gesamstand des Schulwesens im
Allgemeinen betrachtet, so muss jeder mit den Verhltnissen
Siebenbrgens vertraute Beobachter eingestehen, dass in
jeder Richtung hin, in neuerer Zeit viel geleistet wurde, und
vieles angebahnt ist, was das rastlose Bestreben, der Oberbehrde fr den Fortschritt kennzeichnet.
II. Vorwurf

gegen die Ehrenhaltigkeit politischer Beamter wegen Gelderwerb, Lielerungen etc.

Was diese Angabe betriefft, meint Herr Oberstleutnant


Jankowsky, drften einzelne vorgekommene Flle zu wenig
Beweise fr die gegen die ganze Beamtenschaft gerichtete
Beschuldigung liefern. Nur der Bezirksvorsteher Doktor Wer-

hanek htte zu St. Gyorgy in dieser Richtung vielseitige


Unzukmlichkeiten verbt, welcher Fall jedoch abgethan ist.
Bezglich der Bcherschreiberei des Statthaltereirathes

Doktor Grim sagt er, dass wenn dieser nur Jurist, sei er
den noch in Cameralistischer Beziehung grndliche gebildet

ist. Er sei ein gediegener Charakter, Anhnger des neuen


Verwaltungssystems, gilt fr eines der ersten Talente im
Lande, besitztumfassende Gesetzkenntnisse, grndliche Kenntniss der Verhltnisse des Landes in jeder Richtung hin,

land ist erfolgreich thtig. Er wurde im 1850 aus Galizien


nach Siebenbrgen berufen, bernahm bald ein Referat bei
204

www.digibuc.ro

der Central-Landesstelle und der Vortrag an der Rechtsakademie, daher es heisst dass er frher Professor war. Die
gesammte politische Beamtenwelt verdankt seiner regen
Thtigkeit ein gediegenes dabei kunstgefasste Werk ber
die politische Verwaltungskunde Siebenbrgens ein Werk--4welches ein von den politischen Beamten ersehntes Bedrfniss, und deshalb auch in krzester Frist vergriffen war,
ohne dass von des Autors Seite eine auf eigenntzige Absichten basirte Anpreisung stattgehabt htte. Dass
Partheien (Adel) belstigt wurde, ist ganz falsch und
grundlos. Das Werk wurde bei Theodor Steinhauser aufge-

legt, welcher Buchdrcker mit Dr. Grim weder in Preunschaft noch viel weniger in Verwantschafts Verhltnissen
steht.
Dass keine angemessene Strenge gegen pllichtvergessene

Beamte herrscht, welche nach beendeter Untersuchung


meist am Platze blieben.

Faktische Flle zur Constatirung dieser Angaben knnennicht angefhrt werden, auch scheint diselbe insofern bertrieben, als bisher nur bekannt ist, dass jeder Beamte, dessen
unztikmliches Verfahren zur Sprache gebracht worden ist,.
auch in Untersuchung gezogen wurde, und von diesen kann
nur der Bezirksvorsteher Vegrinovicz in Alogy, welcher nach
vollendeter Untersuchung dennoch im Amte blieb, erwhnt
werden. Er liess sich im Trunke Misshandlungen der Parthein zu schulden kommen, vertibte vielfllige Excesse und
andere die Beamtenehre kompromittirende Vorgehen.
Auch .Von einer anderen Seite erhielt ich die Versicherung
dass der Vorwurf des Mangels an Ehrenhaftigkeit nur wenige
Beamte trifft, welche nicht ungestraft bleiben. Zu den unwrdigen Ausnahmen liefern nicht bloss Fremde, sondem
So wurde der gewesene
auch Einheimische ihr Contigent.
Unterbezirks-Commissar Auner, der Bezirks-Adjunkt Schocterns, Finanz-Offizial Sigmund und der Dreissigstamts-Conrollor Wotsch, smtliche Landekinder, erstere zwei wegen
.205:

www.digibuc.ro

Teruntreuiing, letztere zwei wegen Betrug und Missbrauch der


Arnstgewalt strafgerichtlich abgeurtheilt.
Gegen den ge-

genwrtigen Bezirksvorsteher zu Baroth, Adam von Szabo,


ist vorlufig die Disziplinar-Untersuchung eingeleitet, weill er
unter Missbrauch -seiner mtlichen Stellung, die Gemeinde um

ein Haus von 6000 fl. im Werthe zu prellen gewusst hat,


indem er es von ihr um 940 fl. kaufte.
Beschwerde gegen die Macht der Protektion.
Beweise von Protektionen sagt Oberstleutnant Jankowsky,
drften nur bei der Hauptorganisation, bei Besetzung der Stellen zu suchen sein.
Zum beispil Anstellung und Dekorirung des Bezierksvorstehers Dombay, der frillier Husaren-Wachtmeister, spter
Schreiber bei einer Cameralherrschaft in Galizien war. Er ist

anmassend gegen Gleichgestellte roh und brutal gegen aie


Bevlkerung. Ueber diesen Punkt liesse sich, wie ich mir die
Ueberzeugung verschafft habe, viel reden aber wenig sicherstellen. So weist man auf den Bezirksvorsteher Miskolzi
in Deva hin, der frher Mandatar in Galizien war, arm in 's
Landgekommen ist, gegenwrtig zwei Shne studiren lsst,
die schnsten Soireen gibt, und bei dem man das schnste
-Silberzeug sieht, ohne die Quelle des Reichthums angeben
zu knnen.
Dombays Anstellung hat seine Frau, durch den General
Bondalo, der sie gerne gesehen hat, und der damals noch einen

Wirkunsgskreis hatte, bewirkt. Durch sie wurde auch der


Bezirksvorsteher Kaestner welcher Adjunkt bei Dombay und
"ihr Kurmacher war, befrdert. Bezirksvorsteher Giebel soll
sich einer besonderen Protektion bei der Statthaltrei erfreuen

weil der Adjutant des Frsten Hauptmann Kleimmayer


seiner Fran, welche in Hermannstadt wohnt, die Kur macht.
Mit solchen Deduktionen kommt man bis nach Wien, und
glaubt dass die Gemalin des Baron Nosta auf den Minister
Bach nicht ohne Einfluss sei. Die vielen Vorschsse fr
Grundentlastung in Noptsa schreibet man diesem Verhltniss zu.
- 206

www.digibuc.ro

Dass sieh die Beamten mit Ausschank von Wein Beschftigen, hat seine Richtigkeit, es ist jedoch in den Landes verhltnissen begrndet, Wein hat keinen absatz, muss daher
um irgen einen Gewinn abzuwerfen von den Weinberg eigen-

thmern ausgeschnkt werden, sei er nun Beamter oder


Brger.

Dass hiebei Kufe vorkommen msse, zeigt schon

{lie Natur der Sache, der jenige welcher zu wenig besitzt,


um ein Schanklokal zu erffnen, verkauft an den Andern
von welchem kaufe der Beamte, der den Ausschank durch
Bestellte leitet, nicht ausgeschlossen werden kann. Solche
Angaben nehmen in der Entfernung einen viel grsseren
Massstab an, whrend sie an Ort und Stelle nicht so schreiend
sind.
Nach unseren Begriffen wr die Verwantschaft von Beamten,

welche samt und sonders verschwgert und verschweister


sind, und liegende Grande in Broos besitzen, eine eben so
grosse Unzukmlichkeit ; nun tritt auch noch der Kreisvorsteher in diesen Familienkreis durch Verheirathung seiner
Tochter, an einen Doctor.
III.. Dass
durch versptete Erledigungen Partheien zu Schaden kommen.

Dieser Punkt wird seinem vollen Inhalte nach vom Oberstleutnant Jankowsky besttigt. Ursache daran sind die
massenhaften Rckstnde. Diese Rckstnde berhren das
materielle Interesse des .Volkes nachteilig, bei Erledigungen,
welche sich auf technische Obyekte beziehen -(Die Landesbaudirektion ist schwach besetzt).
Bei Verzgerungen von Intabulationen auf Realitten bei
Gross jhrigkeits-Erklrungen. Bei der Strafgerichtspflege
wirken solche Verzgerungen auch nachtheillig. Man kann
bei den vorletz ten QuartaLs-Auswiesen einiger Gerichte ganze
Seiten der Tabellen nachweissen, wo es heisst, wegen Gesch-

ftsberbrdung nicht in Angriff genommen und verjhrt.


Zur Aufarbeitung der zur Sprache gebrachten Rckstn207

www.digibuc.ro

de wurden, den Bezirksgerichten 50 provisirische GerichtsAdjunkten zugestanden, dadurch ist aber keine Vermehrung
der Arbeitskraft erwachsen, weil man dazu die ohnehin in
Verwendung gestandenen Auskultanten aus Mangel an anderen tauglichen Individuen befrdern musste, fr welch,
Leztere keine Ersatz vorhanden ist.
Hieher gehrt auch die Klage der Grundherrn im Zarander
Comitat, wegen der ihnen noch nicht erfolgten Vor-

schsse von 50.000 fl. welche ihrem vollen Inhalte nach


gegrndet ist.
W. Die Beschwerdepunkte

Welche sich aus der Verzgerung der Aktivirung der


Urbarialgerichte ergeben

Diese sind ihren vollen Inhalte nach gegrndet, Oberstleutnant Jankowsky bezweifelt jedoch die Zweckmssigkeit
der Ansicht ; die Urbarialgerichts-Arbeiten den Bezirksgerichten zuzuweisen, auf welchen Gegendstand ich spter zurckkomme. Von der Landesstelle wurde die Ailfstellung von 10
Urbarialgerichten beantragt, eine Entscheidung ist noch
nicht herabgelangt.
V. Beschwerd

das 6% Verzugszinsen bei dem National-Anlehen eingetrieben.

Wird von Oberstleutnant Jankowsky widersprochen,


man hlt sich ganz nach dem Allerhchsten Patente. Wie
ich jedoch von anderer Seite hrte, kommen hufig Klagen
vor, wegen doppelter Belastung des Adels, als Grundherren
und als Gemeideglieder. Vom Finanzministerium sollen
jedoch solche Gesuche um Ermssigung mit grosser Willfhigkeit entgegen genommen und alle biligen Wnsche
bercksichtigt werden.
208

www.digibuc.ro

VI. Besehwerde

gegen der Mnzfalsificale.

Nicht gegrndet. Beim Auftauchen derselben hat die


Landesstelle die umsichtigsten Massregln zur Beruhigung
der Bevlkerung und Erforschung der Flscher ergriffen.

Untersuchungen wurden mit grsster Rigorositt durchgefhrt, und oft von giinsigen Erfolge begleitet. Gegenwrtig
sind sie fast ganz aus dem Umlauf von selbst verschwunden.
Besprechung in Broos.

Bevor ich auf die Resultate der Besprechung bergehe


kann ich nicht unterlassen meine unmassgebliche Meinung
ber Thiemann auszuprechen.
Thiemann ist ein Mann von hervorragender Capacitt, und
wrde sich besser, in ein Central Bureaux zur Ausarbeitung
von Projekten und Organisations-Entwrfen eignen, als zu
seiner gegenwrtigen Stel lung.
Er mchte Al les nach seinen eigenen Ideen ordnen, fremde
Entwrfe durchzufhren, sich den Ideen Anderer anzupassen,

ist er nicht geeignet, er findet an denselben tausend Mngel


auszusetzen, denen seine Projekte vielleicht auch nicht entgehen wrden.
Aus dieser Ursache ist er vielleicht der einzige Kreisvorsteher

der bei der Statthalterei am wenigsten gilt.


Sein Eifer fr seine Entwrfe, bezglich der Gesarntorganisation, welche bei hheren Stellen nicht adoptirt wurden,
fhrt ihn zu partikularen Vorschlgen, die mit dem einmal
adoptirten System in Collissionen gerathen.In seinem Feuereifer verlangt er zu viel von den Beamten, welche um ihm
zu entsprechen, mit seinen Buchkenntnissen ausgestattet
sein mssten.
Aus dieser Ursache erscheint schon seine erste Angabe,
dass din Behrden alles Verstndniss zur Frderung von
materiellen Landesinteresses fehlt, wie aus der vorstehenden
Relation zu ersehen ist, nicht ganz richtig.
209

www.digibuc.ro

Bezglich des zweiten Punktes, nmlich der nicht erfolgten Vorschusse an die Zarander Grundherren, aus den von
Seiner Majestt hiezu gewidmeten Fond,dann bezglich der
Dringlichkeit der Aktivirung der Urbarialgerichte ist er im
Recht.
Sein Vorschlag die Urbarialgeschfte den Kreisgerichten
mit Beigabe eines Referenten zuzuweisen, scheint nicht
practicabel weil ein Referent diese Riesenarbeit nicht bewl-

tigen kann, unsomehr als das brige Personale des Kreisgerichts, die eben von ihm so gergte Verstndniss nicht ha-

ben kann, und ohnedem zu berbrdet ist.


Nach seiner Ansicht solte man die Verfassung von Grundbchern auch den Kreisgerichten berweisen, weil der Kadaster nicht vorwrts kmmt, und ganz unverlssliche Arbeiten
liefert, auf welche einmal das Grundbuch basirt Sein soll.
Die Kreisgerichte sollen die Realitten abschtzen und diese
Wie
Schtzung als Basis des Grundbuchs aufnehmen.

aber die Kreisgerichtsbeamten bessere Kenntnisse als die


eigens hiezu fhrgewhlten Cadastral Angestellten haben
sollen, ist nicht abzusehen. Der Partheilichkeit ist auf einer,
so wie auf der andern Seite schwer zu steuern. Ausserdem
msste man zu diesem Zwecke oben wieder Organe den
Kreisgerichten zutheilen, und wo soll man diese hernehmen.

Seine Ansicht ber den Cadaster ist ganz richtig, dass


auf den eingeschlagenen Wege sehr mangelhafte Operate
geliefert werden und dass man endlich nur durch Vermessung eine richtige Basis gewinnen wird.

Nach meiner unvorgreiflichen Meinung wren manche


Unzukmlichkeiten des Cadasters zu verhten, wenn von
Seite des Kreisamtes dahin gewirkt wrde, dass die Grundherrn bei den Comissionen persnlich erscheinen, und ihr
Interesse verfechten, wie es auf Ansuchen der KadastralAngestellten in den nrdlichen Kreisen geschieht.
Die Punkte 4, 5, 6, ber National-Anlehens-Verzugszinsen,
das angebliche Beamtenunwessen, dann ber die 10-er Mnzfalsifikate sind bereits in der vorstehenden Relation errtert,
ich fhre demnach nur noch die -weiteren in meiner Instruk210

www.digibuc.ro

lion nicht enthalten gewesenen von Thiemann gestellten


Antrge kursorisch an.
Thiemann findet Mangel an alien Gewerben die zur Enwicklung der Bodenkultur unumgnglich nothwendig sind. Er
will Bezirkszirnmermeister, Mauermeister, Gemeindeschmiede,

Wagner Sattler, u. s. w. von der Regierung aus angestellt


In wie weit es in der Praxis ausfhrbar ist schwer
zu errtern. Es steht jedoch fest, dass ganz Siebenbrgen
Mangel an ordentlichen Gewerbs, und selbst Dienstleuten
da die Aufnahme von Lehrjungen, von Schreiben
und Lesen abhngig gemacht, daher beschrnkt wird. Die
Frstenthmer bilden eine starke abzugsquelle, wo selbst

.haben.

.der abschaum Siebenbrgens mit offenen Armen aufgenommen wird.

Er verlangt Aufhebung von sttischen Privilegim, willHolzzehnten fr Schullehrer, stdtische akzise und
Marktstandsgelder.

Ablassung von Fiskalprozessen, ber den Gteranheim- Dieser Akt wrde jedenfalls eine wohlthtige Wirtung hervorbringen, da viele Familien, die ohnehin im faktischen Besitze sind, und die Prozesse doch endlich gewinnen
werden, dadurch ausser Prozessfragen gesetzt wrden.

Reglung des Jagdwesens gleich den brigen Provinzen


Belehnung der Grundherrn mit Jagdgerechtikeit, welche ein
.ordentliches Forstpersonale aufstellen, wrde als eine wohlthtige Concession angesehen werden.
Errichtung von Kreisschulen damit den Kindern verarmter
adeliger Familien, von guten Namen, Mittel zur Ausbildung
gebothen wrden.
Er verlangt Religionsfreiheit, es soli einer wie der andere
behandelt werden, will eine protestantische und griechische
Universitt. Dies schlgt in seine orientalische Politik und
imsste erst als Projekt einer reiflichen Erwgung und Begutachtung unterzogen werden.
Bei der Civil-Rechtspflege findet er, dass das formelle
Recht, das materielle erdrckt, das siebenbrgische Volk,
_soli nicht einsehen, wie ein Recht von der Pfiffigkeit der
211

www.digibuc.ro

Advokaten abhngig gemacht werden kann. Es msste der


Richterspruch gelten.
Bei den Wallachen ware es durch
zufhren, bei den brigen Publikum kaum. Nirgends ist

mehr Prozessucht als in Ungarn und Siebenbrgen.


Das Verlangen nach einer summarischen Strafgerichtspflege
ist berall laut ; jedoch nur rcksichtlich des gemeinen Volkes.
Den Adel mchte Thiemann den Collegialgerichten zuweisen,

weil er sich unter die Autoritt eines ersten Instinzgerichtes


nicht gerne fgt.
In dieser Beziehung kommen gegen den Bezirksrichter.
Bock in Deva Klagen vor wegen grober Behandlung von
distinguirten Personen. Es bereitet sich eine Deputation,

vor, an deren Spitze Graf Makna und Baron Paul Bornamisser stehen drfte, bei Seiner Majestt gegen das Gerichtswesen sich zu beklagen.
Klagen gegen das Gefngnisswesen mit seinem Comfort
sind allgemein hrbar, doch nicht neu.

Anrathen den Tabakbau frei zu geben, mit Beibehal


ist mit den Aeusserungen wie ich sie
in Ungarn berall hrte, ganz identisch und stellt sich als
tung des Monopols

ein allgemeiner Volkswunsch dar.

Das Salzrnonopol ist Gegenstand so mancher Klagen,.


wegen lssigen Ueberwachung durch die Finanzwache.

Siebenbrgen hatte in Folge alter Privilegien das Sali


Das Viehsalz bezieht man nun wohi
auch gegen mtliche Zertifikate um den Erzeugungspreis,
immer wohlfeiler.

welches dann noch durch eine Bollete gedekt sein muss.


Thiemann sagt diese doppelte Controlle sei lstig, die
Bollette sollte gengen.
Kleinverschleisser wren nur dazu da, um bei der Verleihung der Lizenzen den Finanzbeamten die Taschen zu spicken.

Hiebei ist nur zu erwhnen, dass Viehsalz um den Erzengunspreis ohne Gewinn, verabfolgt wird, und dass das brige
Salz, was erst die Monopols-Einkommenquelle bildet, ohne
Kleinverschleisser nicht umgesetzt werden kann.

Ueber Finanzwach-Depravation hat man auch dort wohl


sichtbare Merkmahle, wie ich aus Ungarn geschrieben habe,.
prz

www.digibuc.ro

2ber keine Beweise, als die bereits in Untersuchung gekommenen F lle.

Die Klage ber hohe Grundsteuer ist allgemein, scheint


gerechtfertigt und einer Erwgung wrdig. Die eingesen-deten Notizen von (Thiemann) sind der Ausdruck der Klagen
.des Adels, wie sie bei ihren Zusammenknften in Vasarhely,
Klausenburg, Thorda, Deva formulirt werden. Ueber diesen Gegenstand ist es bereits zu einer Zeitungspolemik ge-

Die offizielle Entgegnung auf den Artikel des


Grafen Bethlen ist matt, und entkrftet keineswegs seine

.kommen.

Angaben.

Es heisst dass sich der Adel das Wort gegeben habe, einer
mach den andern fr diesen Gegenstand in den Zeitungen
teine Lanze zu brechen.
Schlsslich habe ich noch zu erwhnen, dass der hohe Adel

durch die Landesvertretung seinen frheren Einfluss zu


_gewinnen, daher da.s Statut mglichst ausschliessend formulirt

wissen will. Man mchte dass dessen Verhandlungen nicht


das Ministerium, sondern an das Cabinet gehen.
Er will ein exemtes Forum, besonders in allen Angelegentheiten, die seine Person angehen. Insbesondere will er von
der Gemeinde ausgeschieden werden..

Der niedere Adel mchte mglichst wenig zahlen und


-ungarisch sprechen.

Der Brger kmpft um die Aufrechterhaltung seiner Pri-vilegien.

Der Landmann ist der bestzufrierdene Stand.


Wien aus 16-ten April 1857.

Schhna, Oberst.

LIII.
Maport asupra situatiei politice din Principatele romne inainte
de unire, In legfituri cu Romnii din Transilvania.

In dem Aufruf an die Nation zum Festhalten an dem


Programe des Central-Comit welcher vor der Wahl der De-

putireten zum Divan in dem Jurnale Secolul" No. 46 er:schienen ist, befindet sich am Schlusse folgende bezeichnende
213

www.digibuc.ro

Stelle : Mgen unseren Feinde in Lande und Ausserhalb.


deselben Intriguen anlegen, mgen, sie die Romnen verachtem
und ihm ohne Aufhren den Schmutz der Schande ins Angesicht
Schleudern, der Romne wird, so glauben wir, beweisen,

er eine Nation war und ist, welche darnach strebt eine Rolle,,
zu spielen im Angesichte der Menschheit, er wird beweisen,.
dass er seine Rechte immer zu verteidigen Gcwusst hat un&
es auch ferner hinwissen wird.

Romne ich wiederhole es euch in 40 Tagen werdet ihr


selbst ber euer Schiksal entscheiden, durch die Wahl der

Deputirten die ihr zu dem Divan adhoc, seid klug und


vorsichtig, diser Tag kann fr euch gross und leben bringend

oder verderblich und tdlich fr euer Vaterland sein.


Weiter ist die Bitte der romnichen Kinder an ihre Eltern
enthalten, an der Union festzuhalten, und durch Aufopferung.
ihrer Sonder-Interessen, so wie durch Absendung eines Union.
freundlichen Deputirten ihren Nachkommen eine schnere
Zukunft zubereiten.

Concordia" No. 36 heisst es, Seiner Heiligkeit der Archi


mandrit Skriban, Verfasser einer denkwrigen Broschre
ber die Union der Frstenthmer ist seit kurzen in Bukarest
eingetroffen. Man sagt dass Seiner Heiligkeit beauftragt ist, der-

europischen Commission verschiedene Beschwerden


moldauischen Klerus vorzulegen.

des,

Wien den 2-ten August 1857.

LIV.

Raportul colonelului Schima privitor la situatia politicii dim


Principatele romne, Inainte de unire, precum i amestecult
inteligentei romne din Transilvania in aceast chestiune..

Unter der Intelligenten Romnen aus

Siebenbrgen,

welche sich in der Donanfrstenthmern aufhalten, verdient


Nicolaus Balatseskul aus Hatsag (Kreis Hermannstadt) ge
brtig, die Aufmerksamkeit der Regierung. Im Jahre 1848,

war er als mitglied des in Hermannstadt bestandenen ro-214

www.digibuc.ro

mnischen Komitates und Sicherheitsausschusses fr die


kaiserliche Sache vorzglich thtig. Nach der Reokupation
des Landes durch die kaiserliche stereichischen und russischen

Truppen, schloss er sich den Kommandanten der letzteren


enge an. Er war tglich bei den russischen Generalen Hapfort
und Lders zu sehen, so dass er schon damals in den Augen
der Bewohner Herrnannstadts als anhnger des Russenthumes
galt. Nach den Abzuge der Russen aus Siebenbrgen folgte
Balatseskul ihnen nach in der- Walachei. Von da ging er in
die Moldau, trat in das Kloster zu Nemtz und bekleidete eine
Stelle als Professor. Erst ber wiederholte Aufforderung, kam
er in Jahre 1854 der Verpflichtung als kaiserliches Unterthan
nach sich einen heimatlichen Pass zu erwircken. Gegenwrtig
befindet er sich als Professor der Theologie in Bukarest.

Bewhrte Biedermnner werfen ihn zweideutigkeit des


Charakters vor.
Ober andere in der Moldau sich aufhaltende Romnen
aus Siebenbrgen, als Laurean Alexander Papiu, Johann
Popp verspricht man mir nchstes nach gesammelten atem
nhere Notizen.
Aus lassy schreibt man mir dass die Unions-Partei sich

so hervorzuthun beginnt, dass mann befrhtet, dass alle


Massregeln der Regierung gegen dieselbe schieben werden.
Den gewesenen Direktor des Ministeriums unter dem Frsten
Ghica, Names Nicolaus Catargi bezeichnet man als einen

hervorragenden Anhnger der Unions-Partei, der auf die


junge Boyaren-Welt, welche in Frankreich, erzogen ist,
einen besonderen Einfluss hat.
Ober die Demonstrationen der Unions und Antiunionspartei welche gelegentlich des Empfangs, des franzsischen
und stereichischen, Kommissrs statgefunden haben und
dann iiber die Krawalle welche schon in einigen Stdten
zwischen Unionisten und Antiunionisten vorgefa llen sind,
geht der Corespondent nur flchtig hinweg, wesshalb ich bin

um Nhrer deteils angegangen habe.


Wien 11 August 1857.

Schima".
215

www.digibuc.ro

LV.

Raportul lui Thiemann, conduciltorul distrietului OrAstie


efitre Ministerul de Interne prin care ii descrie misearea unionistA din Prineipatele romne, influenta aeesteia asupra Romnilor din Transilvania, preeum
situatia politicA a Romnilor ardeleni i misearea
inteleetualilor de acolo in favoarea unirei.
.

Die Rckwirkung der revolutionren Bestrebungen in


den trkischen Donaufrstenthmern auf Osterreich insbesondern auf das Grossfrtenthum Siebenbrgen.
Wenn der lezte Friede zu Paris wirklich die Erhaltung
der Integritt de osmanischen Reiches zum zweck hatte,
so war es ein auffalender Fehler die Bevlkerungen der
Moldau und Walachei in denn sogenannten Divans adhoc

zu Versammeln, um ihnen wenn auch nur berathende


Stimme abzugeben ber die Knftige Constituirung der
Regierung dieser Lnder.

Jedermann konnte voraussehen, dass die Wahlagitationen die zerstreuten Reste der europischen Revolutionen

auf diesem erwnschten Kampfplatze versammeln, dass


die Wortfhter einer von jeder schlecht regierten, durch
die beispiellose Demostrationen aller, insbesonder der
hheren Gesellschaftklassen ganz verdorbenen Nation
ber die Berechtigung zur Berathung hinausgehen und
sich als constituirende Versammlungen hinstellen werden..
Die nachtrgliche Desavouirung der Agenten Rechte,
die brigens noch nicht eingetreten ist, sondern nur erwartet

wird, vermag nicht das herauf beschworene bel zu bannen, sie wird vielmehr Oel ins Feuer giessen und dasselbe
weit ber den ursprnglichen Herd verbreiten.
Die in Bukarest versammelten Wortfhrer der Revolution und alle ihre Agenten zweckmssig vertheilten allen
Punkten jener Lnder, ferner die fanatisirten Jung-Romnen

mit ihren ganzen freiwilligen oder terorisirten Anhange


sehen sich nunmehr gezwungen Bundesgenossen zu suchen
216

www.digibuc.ro

um den Kampf von der Rednerbhne auf das Schlachtfeld bertragen zu knnen, oder wenigstens durch verbreitung der Revolutioneren Bewegung, die Aufmerksamkeit
der Widersachen zu zerstreuen und die ganze Schwere deS
Wiederstandes von dem jenen Punkte abzulenken.
Daher die Sendboten und Sendschreiben an alle Romnen
der sterreichischen und trkischen Provinzens, daher die
Propaganda unter allen griechischen Glaubensgenossen,
namentlich in Serbien, Bosnien u. s. w. ; daher auch die
simulirte Gewissheit mit der man in Bukarest des Entstehenden votirten Rumnen Reichs erwartet, eben soviele alle Revolutioneren Constituirenden Versammlungen von den Axiom
ausgehen, eine solche Versammlung knne nicht anders als
durch ihr eigenes Votum auflsst werden und die Beschlsse derselben bedrfen keinerlei Sanktion irgend einer

an der Macht.
Das was gekommen ist, war leicht vorauszusehen, es
handelt sich gegenwrtig um die Genaue kenntniss der
Verbreitung des tbels und um Bezeichnung der Mittel
den Folgen entgegen.zu wirken. Dabei beschrnke ich mich

auf den sterreichischen Kaiserstaat und behalte vorzglich


im Auge, indem ich im Allgemeinen nur
bemerkte dass die in den Donaufrstenthmern heraufbeschworene Revolutionre Bewegung sehr leicht die Ganz-

liche Zerrttung des osmanischen Reiches, wenn nicht


gar den Einsturz der hohen Pforte zufolge haben kann.
Ober die Vorgnge in Serbien bin ich nur soweit
richtet, als ich in denS ffentlichen Blttern lesen konnte,
die dortigen vorkommnisse halte ich fr hchst bedenklich. Die Serben sind rhriger und verschmitzter als die
Romnen, sie betrachten sich von ihrem als die vor gescho-

bene Posten dem grossen slavischen Vlkerfamilie mit


den sie schon zeit Dezenien in ununterbrochenen Beziehung stehen, namentlich in Hinsicht auf Literatur ihrem
slavischen Sprache. Die Serben dem sterreichischen Mo-

narchie sowie alle slavischen grnzbewohnern sind unzufrieden, sie frchten von allen das hereinbrechenden
217

www.digibuc.ro

Deutschthume, die Beziehungen derselben zu ihren Briidern im Frstenthume sind lebhaft ; nur ist unterandern
aufgefallen, dass man am Anfange des Herbstes in Belgrad einen Ball arrangierte und dafr eine Menge Einladungskarten, das Stck zu 50 fl. c. mz., nach den Woiwodina sandte, die jedoch nicht den gewnschten absatzfanden, weil unsere Serben noCh mit der Ernte beschftiget
waren und die sinkenden Frchtpreiss die Mittel zu solche
Luxus verkmerten.
Die Eindringung den Fruchtpreiss in den Woiwodina
und in Banat bieten berhaupt ein sehr beachtenswerthes
politisches Moment. Man hatte sich an die Frchtpreis
den verganganen Jahre gewhnt, und sieht sich nun wieder
auf ein Minimum angEwiesen, dass die Kosten der nochganz unausgebildeten, nur mit Taglhnern ohne eigene
Meiereien getriebenen Wirtschaft nicht lohnt. Man droht
mit Steuerverweigerung weil, der in den theueren Jahren
zu stande gekommenen Grundsteuer Kataster angeblich
auf viel zu hohen Preisen beruht.
Man hrt berhaupt von jener Seite nur von Unmuth
und Unzufriedenheit Elemente die sich bei benachbarten
revolutionren Bewegungen als sehr gefhrlich zu bewhren
pflegen.
Ich muss aus diesem Anlass auf Bhmen hinweissen, wo
die slavische Propaganda ihr Geislichkeites und thtigstes
Collegium hat. Bei Palacky, Rieger und Frye ist das zweit
Wort : Die Sdslaven und deren Leiden. In Bhmen werde.n
die Vorgnge in Serbien die grosste aber auch dies am
bessten verhimlichte Sensation errege. Man hat nicht
nur bestndige einige Sendlinge sondern die Regierung hat
auch einige eifrige Slaven aus Bhmen in den Woiwodina

auf einflussreiche Postengestellt die der panslavischen


Propaganda bewusst und unbewusst sehr gute Dienste
leisten.

Ich habe mich unterlassen durch einen verlsslichen


Mann ber die Stimung der Bevlkerung in der Wallachei

an der Grnze des Brooser Kreises Erkndigung einzu218

www.digibuc.ro

ziehen, ich erfuhr von dort (aus der kleinen Wallachei).


dass der gemeine Mann durchhaus nicht weiss, was vorgeht,

also wie gewhnlich seine elende armselige Existenz dahin schleppt, dass die Grundherrn Grossentheils mit Besorg-

nisse den Dingen entgegen sehen, die ihnen die Jung


Romnen bereiten wollen, und dass die Poppen nicht
recht wissen ob sie hoffen oder frchten sollen.
In den Stdten namentlich in Crajowa wird die Stimmung
als aufgeregt in radicaler Richtung geschildert. Von einem
dirckten absichtlichen Herberwirken auf die romnischen

Bevlkerung meines Kreises habe ich durchhaus keine


Spuren zu entdecken vermocht. Die romnischen Bevl
kerung maines Kreises (200.000 Seelen) weiss nicht von
dem was in den Frstenthmern vorgeht, sie denkt nicht an.
eine politische Union un verhlt sich ganz loyal, wie einer
meiner tchtigsten Bezirksvorsteher berichtet : Die Ro
mnen kennen nichts als ihren Gott und ihren Kaiser".
Die Poppen in meinem Kreiss sind von den gemeinsten

Mnne durch nichts als den Bart verschieden, sie haben


auch keinen Einfluss, der ber die gewhnlichsten Dinge
hinausreichte. Die hheren Geist lichen, Erzpriester u. s. w
welche Zeitungen lesen, sind nicht so indifferent ; die notorisch schlecht gesinnten von ihnen mgen auch auf die
politischen Unionsbestrebungen hoffen, denn die meissten,
Stze des Bukarester und Jassier Programmes sind gleichlautend mit jenen Punkten, welche die Siebenbrgen
Romnen in ihren zahlreichen Petitionen den Jahren 1848.
und 1849 begehrten. Die Wallachen in Frack, namentlich
die romnischen Beamten sind aufgergt, aussern Missmuth

ber ihre untergeordnet Stellung und drohen gleichsam


mit Quittiren und dergleichen. Das alles wenig zu bedeuten,
die Wirren in der Frstenthmern mussten erst zum offenen
kampfe ausarten, ehe die Siebenbrger Romnen an einer
enstliche Bewegung und Antheilnahme denken ; dann aber
und insbesondern, wenn die sterreichische Arme in

den Frstenthmern einrken musste um die legitime


Ordnung wieder herzustellen, dann wilr de die Aufregung
219.

www.digibuc.ro

.waChsen und Wahrscheinlich das Volk zum wiederstande


.aufgefordert werden. Die einigen welche die romnischen
Bestrebungen fr ihre Sonder zwek begngen wollen, spre-

chen jezt fter und lauter an dem grossen Einfluss und


von dem Unverlsslichkeit des Bischofes Schaguna, der
wie sie sagen, von den Bewegungsmnnern in den Fur-stenthmern laut gepreisen und als ihr Mann ausgegeben wird.
Ich muss gestehen, ich habe daran nichts bemerkt, jezt
-wie vormals ist Schaguna gegen die Volkschulen unter
seinem Volke, und schreibt den wenigen Lehren in der
_grsseren Orten zum beispiel Broos vor die Kinder in den
deutschen Sprache zu unterrichten worin diese wirklich
merkwrdige Fortschitte machen. Beides -scheint mir unvereinbar mit den ihm zu geschriebenen Bestrebungen fr die
politische Unibris des rumnischen Volkes. Die griechisch
katholischen Romnen sind aufgeregter und unzurfiedener
einmal erweisen sie sich als wiederspnstig gegen die Regierung die ihnen nach den Bestimungen des Concordates
nichts mehr zu schaffen htte, dann forderen sie laut directe Unterstzung ihres kultus aus Staatsmitteln und warnen fortwhrend vor dem der Regierung zgeschriebenen
Absicht, die griechsch-katholische Kirche in dem rmischkatholischen aufgehen zu lassen.
Von Seit des katholischen Bischofs Hainold und seines anhenges : Bai.on Naptsa und einiger ultramontanen Beamten
wird zwar diese Richtung den grieschisch-katholischen Parteigelelignet und Bischof Schaguna als die einzige gefhrliche
auch Subventionirte hingestellt, ich muss jedoch vor dieser
Darstellung warnen, weil ich sie fr unrichtig erkenne und
daher als erfunden bezeichnen muss, erfunden far Parteizwecke der rmischen Propaganda, die wenn sie jezt ins Werk
gesezt werden nun Unheil unrichten knnen. Ich muss dennoch in Allgemeinen wiederholen die Romnen in Siebenbrgen sind nicht zu frchten, auch die direkten Aufforderungen aus den Frstenthiimern zur Antheilnahmen ander politischen Union werden in Volke keinen Anklang finden ; viel
_ 220

www.digibuc.ro

weniger daselbst zur revolutionren That bewegen solangeman sich vom den offenbaren Fehlern in der Regierung htet,
vom Fehlern, zu welcher eine andernweit bedenklicher Partei

theils aus Eigenung, theils aus carbonaristischer Bosheit


fortwhrend drngt. Ich habe schon vorder berichtet, wie
eingentmlich die romnischen Bestrebungen in der Frsten-

thmern von der ungarischen Partei fr ihre zwecke ausgebeutet werden sollen, sie sagt es laut und immer wieder, dass
nur die ungarischen Herrn mit Hlfe der petitionirten Privile-gien die romnische Nation im Zauner halten und den russichen
sowie franzsischen Einflssen wiederstehen kann. Gott

behte, dass man solchen Einflsterungen je gehr schenkt


das ware nicht bloss selbst Verziehtung auf dem so schwer
ereigenen unendlich bedeutungsvollen Sieg ber die magya
riche Revolution, sondern das wre der Anfang einer neuen

Revolution, das provozirt den Ausftnd der ungeheueren


Mehrheit gegen die bermtige rachedunstige Minderheit
Nachdem man immer und immer wieder von den Ungarn,..
von ihren Ungzufriedenheit von ihrer Sprache kurz von all
ihren Pretensionen spricht und in Wien soviel Wesens daraus
macht, und der augenscheinlichen eigenen Angst durch fort
whrend ungeschichte Concessionen Ausdruk gibt, so fhle
ich mich verpflichtet von diesen falschen Anffassung feierlichs
zu warnen und zu bitten, dass man bedenke im jede Concession
an die einzelnen Ungarn eine Ungerechtigkeit gegen Tausenden
den andern Nationen ist, die allerdings es nicht versteht die
Offentliche Meinung fr sich zu stimmen und der die Gelegenheit fehlt, bei jedem Anlasse in Wien Zeter zu schreien so wie
die Ungarn zu thun pflegen. Es ist wirklich ekelhaft wenn man
tglich hrt, mit welchen Plnen sich die wenigen Ungaren
tragen die in Siebenbrgen leben. Nachdem sie eine so unge-

heuere Entschdigung fr die Grundlasten enthalten, dass


sie selbst sagen mssen, die Entschdigung gutes streben sei
demnach die Unterthanen die hier bekennlich nur sehr wenig
Grund und daher eben die Holz und Weiderechte in den Obri-

keitlichen Wldern besietzen und diese Recht zu bringen


damit sie wie sie sagen auf den keinen bitten mssen, dass221

www.digibuc.ro

ihnen Contraktmssig gegen Geld odei nur fronnen die Mittel


zur Existentz gewhrt werden. Sie erwarten diese Wirkung
von den politischen Entscheidungen der Urbarialgericht

und drangen sie deshalb zu diesen Gerichten und wussten


in Wien die Stimmung zu erwecken, nur Ungarn knnten bei
,diesen Gerichten wircken, nur sie ke nnen die Landes Zustnde,

nur zu ihnen wrde man Vertauen haben. Nach im der lezten


Stunde war ich von diese Auffassung sie ist die Gefhrlichste
und ungerchteste unter aller Denkbarer, sie fhrt zum Ruin
Aieses Landes das bestimmt ist, eine gro'sse Rolle zu spiel6n

selbst der Baron Josika seinen Excellenz gestand mir zu,


dass in dieser Bestreben ein ernstliche Gefahr sich berge, dass
aber wirklich die mssen Siebenbrgische Edelleute so denken

und trachten, weil sie zu unwiessend und zu trge sind auf


.eine andere Art als durch Privilegien mit Unterdruckung dem
Mehrzahl zu leben. Ich bitte flechentlichst den Urbarialgeri-chten und jenen den mchtigsten wircken die hohe Aufmerksamkeit zuzuwenden, und daher Mnner zu Rathe zu ziehen,

die unterrichtet gerecht und Wahrheits liebend sind. Jede


Entscheidung der Urbarialgericht enthlt eine Existenzfrage fr tausende wenn diese Entschidung Parteilische
ausfallen, dann kann man auf alles gefasst seien, namentlich
wenn die orientalischen Wirmen fortgehen, was kamm anders
kommen kann. Ich bezieche mich hier ausdrcklich auf meine
frheren Berichte namenthlich auf meine Darstellungen ber
.die Notwefidigkeit den Schpfung ordentticher Bauernwirt'schaften in Siebenbrgen womit den Grund zur Forschritt
in diesem schnen Lande gelegt wird, und wodurch tausend

und tausend Familien, die gegenwrtig in stetem Kampfe


leben mit den Grundeigenthmern hieruber geleitet werden
in die Reie jener verlsslichen Kmpfen fr Eigenthum und
Ordnung wie man sie eben nur untern einer wohl eingerichten Bauernbevlkerung finden kann.
Ich glaube dafr einstehen zu knnen dass die romnische
Bevlkerung Siebenbrgen, welche unstreitig die unterthdnigste ist, unter alien Vlkern seiner Apostolischen Majestt

auch die Danckbarste sein wird, wenn sie nach tansend

www.digibuc.ro

Jhrige Willkiir in die Lage gesetzt wird ehrlich zu existiren, auf eigenen Grund und Boden, denn sie ja eben durch
,die Ungeheueren Grundentlasstungssummen, die dass Land
aufbringen muss bezahlt hat. Man wird wirklich anwenden dass

das Urbarial Eutschdigungspatent von Jahre 1854 diesflligen Recht normiren dass es daher auf die Rechte nicht
mehr ankommen die zu entscheiden haben. Dagegen aber
muss ich bemerken dass das Grundentlasstungspatent an sich
flange nicht klar und bestimmt genug ist, um alle die tausendflligen Verhltnisse einem wahren Willkr zu regen, dann

,das mein Vorschlag die Hauptsache an allen ordentliche


geschlossene Bauernwirtschaf ten zu constituiren, kein gegenstand jenes gestze.s ist, und auch nicht sein konnte, und dass
Ach eben (lat.& die Allerhchste Weissheit zur Entlassung die
notwendige Befehle an alle Behrden anrufe. Obrigens kann

man auf jenen Einwurf auch antworten : kennst du die un;garische Justiz, kennst du einen ungarischen Rechten, namentlich in Angelegenheiten des eigenen Vortheils gegentiber
eden Verhassten Volke der unbeholfenen und armen Romnen? Auch das kann ich mit Siecherheit voraussagen dass die
'Ernennung zu den Urbarialgerichten und die Erfahrungen die
i das Volk von dem Wircksamkeit machen wird wenn sie un.

gUnstig ausfallen denn sendschreiben dem subwersirten Partei

aus der Fiirstenthmern thue und Thor ffnen und williges


.gehr vtrschaffen warden, und dass die letzten dann gar nicht
nthig haben wird ihre revolutionren Auforderungen in
iKessellaib ber die Grnze zu schmugeln. In Bukarest kennt
:man sogut wie in Paris die erste Regel der Revolutionr bentze, die Fehlern der Regierungen und suche sie zu solche
-zu verlieten und darin zu beschrnken.Man sagt allegmein,
und ich glaube es gern der Kaiser von Russland habe die
Anhang der romnischen Bevlkerung in den Frstenthmern
durch Geld subventioniren durch Poppen, und durch Kirche
,geschenke verwirket.
Die griechischen Glaubensgenossen knnen einmal nicht
-anders den Kaiser sich denken, als den obersten Scharenherrn
eder Kirche als den Nachfolgern des heiligen Constantin.
223

www.digibuc.ro

Ob die Romnen in Siebenbrgen ihren obersten Schirm


herren in Petersburg je suchen werden, wird deren abhngen
wie die Obersten Schirmherrschaft von Wien aus ausgebt

wird alle Poppen und griechischen Siebenbrgens befindet sich in dem Annseligsten Zustande. Das Grundentlastungs-

patent bedenkt sie bei Vertheilung der Weiden und Hol


zrechte. Damit lassen sich Pfrndenschaften, die mit der
Steigerung des Grund und Bodenpreises eine gesicherte und

anstndige Existenz gewhren. Dafr werden die Rom


nen gewiss denkbar sein. Wenn man aber denselben Fehler
begeht wie hinsichtlicht des katholischen Kirchen vermgens .
geschehen ist, dass man jeden Einfluss dem Regierung und dem
Behrden auf das Kirchenvermgen und die Besetzung den

Benefizien aufhebt, oder eigentlich wenn man diesen Ein


fluss, nicht einfhrt, dann wird die griechische Kirche im
Laufe der Zeit eine hochst gefhrliche feindselige Macht gegen

das Katholische kaiserhaus und das Kirchenvermgen wird.


die Mittel bietten, die Feindseligkeit bei jedem Gelegenheit
aus zuben.
Wie natrlich fehlen in Siebenbrgen die Welt lichen pa-tronatsrechte ber die griechischen Kirche, welche in den
katholischen Lndern hchst wirksam gegen die Allgewalt der
Bischfe bestehen. Dieses Patronatsrecht fiber die Griechi
schen kirchen fhre man ein, und behalte es den Regierung vor

damit ereicht man endliche Vorteile und erweist dem Volke


eine wahre Wohltat. Wenn Bischof Schaguna wirklich den
Regierung und seine Apostolische Majestt Treuergeben ist,.
so wird er diese Einfhrung begnstigen. Ich aber muss bitten
dass man in Wien jenen um politischen Einfluss fern halte,.
dem da fortwehrend prdigt und zur gewissens Pflicht macht
jeden Einfluss und jede Begnstigung bezglich dem griechi-sehen Schismatiken zu unterlassen. Wenn man diese Rate
folgt, so wird sterreich die Donanfrstenthiimer wie es dieselben durch die Eniwicklungs Siebenbrgens industrielle
und Comercielle beherrschen kann, auch kirchlich und unwissende eiferen so oft als um Unglck derselben, dass in sterreich
so viele Bekenner des Griechischen Glauben leben, wird durch
224

www.digibuc.ro

richtige und weiss Bentzung ein Mittel zur Macht Erweiterung fr das glckliche Osterreich, dass wie schon sein Name

hindeutet bestimmt ist, die Kultur und die Segnung eine


Weisen und starcken Regierung gegen Osten zu verbreiten..
Ein ganz eigenthiimliches Interesse biten bei den jezigen
Wirren und Revolutionren Bestrebungen in den Frstenthmern die sieben biirgischen Mocanen welche in eine Anzahl

von nahe an 30.000 Menschen mit ihren Viehherden in der


Frstenthmern weilen, daher dem Einflusse jene Bestrebungen ganz ausgesezt sind. Vie le diese Mocanen sind sehr

reich und haben demnach auch grosse Einfluss. Es wird


nicht sehr schwer sein, diesen begreiflich zu machen, dass
ihre Weiderechte ein Privilegium sind, er kmpft und geschtzt

durch die sterreichischen Waffen, und dass die radikalen


Bestrebungen in den Dona nfrstenthmern notwendigerweise

diesem Privilegiumgefhrlich werden mssen. Ich bedauere


sehr dass ich keine Persnlichkeit bezeichnen kann, die klugund verlsslich genug ware aus diesem eigenthmlichen Verhltnissen, den jetzigen Zustnden angemessenen Ntzen zu
ziehen. Wie einer jene Privilegien sich Ibsen so wird das in.
Frage stehende Weiderecht der sterreichischen Unterthanen
in der Frstenthmern gefhrdet werden. Weiderechte und
namentlich so kolossale vertragen sich nicht mit dem For-

schritte eines so fruchtbaren Landes wie die Moldau und


Wallachei sind.
Die sterreichische Diplomatie hat sonnach in diesen Recht
einen glcklichen Anhaltspunkt fr ihre Bestrebungen, ein
Mittel, um in schlimmsten Falle eine Ablsung durch Abtretung eines entprechenden Landgebietes zu erzielen.
Zum Schlusse muss ich noch Erwechnung thun des Berichtes
des kronstdter Kreisvorsteher welchen vom einigen Zeit soviel aufsehen machte in dem er nichts weniger enthielt als
die berzeugung von der nahen Ausbriich der Revolution
unter der Szeklern. Der Kreisforsteher hat Ursache und Wirkung nicht zu unterscheiden gewusst, und daher viel Unheil
angerichtet. Die grsseren Grundbesitzern den Szeklern
waren damals erregt durch die Beschtrebungen der Romnen,
225

15

www.digibuc.ro

so wie alle Ungarn, und glaubten nach den Berufung des Grafen Nadasdy zum Minister alles fr ihre Zwecke hoffen zu drfen.

Diese Einregung gegen Revolutionren Bestrebungen der


Romnen, das muss den Kreisvorsteher bersehen zu haben.
Die gemeine klasse den Szekler mag allerdings gefhrlichen
sein, ihr gilt die Revolution als Zweck dem An lags mag von
dieser oder von jener Seite kommen. In sofern mag den Kreisvorsteher nicht so Anrecht gehabt haben. Dadurch aber dass
er zur keine Unterscheidung Machte hat er die Regierung eine
Unangeneme Stellung ersezt. Die Szekler machen gegen Demon-

strationen durch Loyalitts Adressen und dergleichen, und


die Regierung muss das Unrecht eines ihren Beamten eingestehen. Das die Kronstadt tinter diesen Umstnden warscheinlich gerade wegen diesen Umstnden den Kreistvorteher

das Ehrenbrgerrecht einteilte, von eine zweite Fehler der


die Erbitterung den Szekler nur steigen kann.
Broos aus 15-ten November 1857.

Thiemann
Kreisvorsteher".

LVI.

Petitia delegatiei Romani lor, condusi de 5aguna efitre Impli-

ratul Franz Iosef, prin care se area nedreptatea ce se


face Romnilor fat de celelalte nationalitilti prin impfirtitea Transilvaniei i Banatului In distriete. 1)

Euere Majestt
Mitten in dem Kampfe fr die Erhaltumg des Thornes und

die Integritt der Monarchie, hrte das unter der Waffen


stehende romnische Volke, dass Euere Majestt die von
Ferdinand dem Gtigen gegebenen vlkerbeglckenden konstitutionellen Verheissungen auf Manneswort bernommen,
1) 682 Ministerium des Innern aus 1857.

226

www.digibuc.ro

.schickte mitten in den Gefahren des aberall tobenden Krieges

Bevollmchtigten um die Thronbesteigung Euerer


Majestt zu beglckwnschen und seine Huldigung darzubrigen, zugleich aber seine billigen und gerechten mit den

-seine

kaiserlichen Manifesten in vollkommenen Einklange stehenden

Wnsche auszusprechen und um die Erfllung derselben zu


'bitten.
Die Petition der romnischen Nation wurde Euerer

Mjestat am 25. Februar 1849 zu Olmtz unterbreitet, bei


-welcher Gelegenheit uns die mndliche Zusicherung erteilt
.wurde, dass dieselbe in der krzesten Zeit zur Beruhigungn
der romnischen Nation erledigt werden wird. Am 7. Mrz
wurde die Reichsverfassung der sterreichischen Monarchie
Iundgemacht, in welcher zu unserem grssten Leidwesen
mit keiner Sylbe der romnischen Nation Erwhnung gethan
wird, whrend die brigen bis jeszt bevorzugten Nationen
in den 71-74 ausdrcklich genannt werden. Dagegen
Ivird die romnischen Nation nach der Territorialbestimmung
-der neuen Charte gegen ihren in der Petition ausgesprochenen

gerechten Wunsch zu einem Nationalkrper mit eigener


Verwaltung vereinigt zu werden, in drei Kronlnder : Ungarn

Siebenbrgen und die Bukowina, vertheilt, mit der unbegreiflichen, selbst gegen die Grundstze dieser Charte verstos.
,enden Entziehung eines von Romnen bewohnten Gebietes,
Durch die neu eingefhrte Benennung eines Sachsenlandes.
Wir hielten uns fr verpflichtet, die Reigerung Euerer Maje..stt darauf aufmerksam_ zu machen und fhrten Beschwerde
gegen diese nur zur Hemmung der Entwicklung unsere
Nationalitt gereichende Verfgung. Man gab uns die Zusi-cherung (420 G.1849) dass die Nation in judicielle Hinsicht

vereint werden wird, und machte uns zur Aufgabe die Ausfhrbarkeit der einheitlichen Gerichtsorganisation, woraber
lvir auch unser Gutachten, der an uns gestellten Aufforderung
.gemss gaben. Dagegen erschien im Monahe November die
Creirung eines neuen Verwaltungsgebietes unter dem Namen
.serbische Woiwodschaft und Temescher Banat, wodurch wieKier ein bedeutender Theil der Romnen von ihren in Ungarn
227

www.digibuc.ro

wohnenden BrUdern abgeschnilten, und mit der serbischerb


Woiwodschaft, einen ihnen ganz iremden Elemente vereint
wurde. Dieses nicht genug zur Zerstckelung des romnischen
Elemtes, wodurch nattirlich auch die Erschwerung seiner
Entwicklung bedingt ist : bei der im verflossenen .Sommer
bewerksteligten Eintheilung Ungarns in Rini* Distrikte wurden

die Romnen der Marmorosch aus dem grsstentheils von


Romnen bewohnten Gross Wardeiner Distrikte ausgesch
lossen, und mit dem ruthenischen und magyarischen Elemente
des Kaschauer Distriktes verbunden. Nach dieser fnffachen

Vertheilung und mit fremden Elementen bewirkten Verbin


dung der Romnen, blieb ihnen wenigstens die Hoffnung,
dass sie in Siebenbrgen, wo sie den Kern der Bevlkerung
in stark berwiegender Mehrheit bilden, wenigstens zu einem
selbststndigen Nationalkrper verbunden werden, nun abetsind alle Anzeichen da, dass wir auch in diesem Kronlande
noch mehrfach vertheilt werden, und zwar so, dass wir be-

rall zur Verstrkung anderer Nationen, sogar jener, die die


Waffen gegen den Thron Euerer Majestt gefhrt haben, und
zur Schwchung unserer eigenen dienen sollen. Dies ist aber

warlich nicht nur den in zahlreichen kaiserlichen Manifes


ten ausgesprochenen Grundstzen, sondern der Reichsver
fassung selbst zuwider.
Euere Majestt I Wir vernehmen aus sichern Quellen dass._

nach mehreren vorlufigen Versuchen das im 74 der Rei


chsverfassung verheissene Landesstatut fr Siebenbrgen
aufs Papier zu bringen, nun dieses Kronland in zwei sehr
ungleiche Landeskurien getheilt, wovon die eine fiir das neu
kreirte sogenannte Sachsen land, die andere fiir den brigen
Theil Siebenbrgens geschaffen, und dass in dieser letzteren
die Vertretung durch 72 Deputirte, wovon 20 der Hchst
besteuerten, 16 der stdtischen und 36 .der. Landgemeinden
festgesetzt werden soll. Wir erlauben uns ber diesen Entwurf

unser Bedenken tiefunterthnigst vor Euerer Majestt auszusprechen. Die Eintheilung des Kronlandes Siebenbrgen
in mehreren (zwei drei, fnf, e tc.). Landscurien, ohne Landtag,I.

ist erstens den 70 et 74 der .Reichsverfassung zuwider,,,


228

www.digibuc.ro

mweitens ist sie fr die romnische Nation viel nachtheiliger


als fr jede andere Nation, ja wir getrauen uns ehrfurchtsvoll
-vorzubringen, dass sie zur FortsetzUng der Hellotenstellung

der romnischen Nation, wenn nicht zur gnzlichen Vernichtung derselben fhren wrde. Wir sehen in diesem ganzen Entwurfe nur die Wiederherstellung der Privilegien der
librigen drei Nationen (Magyaren, Szekler und Sachsen)
gegen die romnische unter einer neuen Form, und zwar aus
dem Grunde, weil in dem Theile des Landes welches nun
Sachsen land genannt werden soll, die Romnen welche den
.grssten theil der Bevlkerung desselben ausmachen, nothwendigerweise den Sachsen untergeordnet werden, denn nach
-dem Grundsatze quid, quid est in territorio est et de territorio
.(hic saxonico), wird auf diesem Territorium nur die schsischen
Nation als Nation gelten, die romiinische aber wird auf einem

fremden Boden und in einem fremden Lande als Nation gar


nicht existiren knnen, folglich wird in der Curie des
Sachsenlandes auch nur die schsische Nation im Prinzip
vertreten sein, und die romnische Nation in der That ganz
-ausgeschlossen sein, wie sie auch bis jetzt gegen alle Menschenrechte ausgeschlossen war, in dem anderen Theile des Landes

aber, wo die Romnen mit den Mgygaren wohnen und welcher in der siebenbrgischen-magyarischen Constitution un_garische Comitate und Szeklersthle heissen, welche Constittion durch die Reichsverfassung von 4. Marz 1849, werde
aufgehoben, noch reformirt worden ist, obwohl dieses htte
_geschehen knnen und sollen. Da die Reichsverfassung gerade zu jener Zeit publicirt wurde, als die magyarische Nation
sammt und sonder unter den Waffen gegen den Thron Euerer Majestt stand, die romnische Nation aber gerade damals
ihr Blut fr den Thron Euerer Majestt zu vergiessen fortfuhr,
hat bis jetzt nur die szekler-rnagyarische Nation.als
Nation gegolten, und auch fortan zu gelten bestimmt sein,

scheint, da der romnischen nirgends Erwhnung gethan


wird.; folglich wird in der Curie dieses anderen Theils Siebenbrgens auch nur die magyarische Nation im Prinzipe vertreten
und die romiinische, in der That ausgeschlossen seine und zwar
229

www.digibuc.ro

umsomehr als in dieser die Vertretung so bestimmt wird, class;

die Hchstbesteuerten 20 die stdtischen 16 und die Landgemeinden 36 Vertreter haben sollen, welche grsstentheils
Magyaren sein werden,weil die Hchstbesteuerten des Landes
alle Magyaren, und zwar magyarischen Edelleute sind, wel-

che als unbeschrnkte Grundherren Zeit und Macht gehabt


haben, sich so viel Grund und Boden zuzueignen, als sie
gewollt haben, und weil die Stdte und diesen Boden ebenfalls nur von Magyaren, die bis jettzt die Herrscher des Landes-

waren, bewohnt werden, welche ohne Zweifel auch nur magyarische Vertreter -zur Landescurie schicken werden, und
endlich weil unter den brigen Vertretern der La ndgemeinden, wenn nicht die Hlfte, dchwenigstens ein Drittheili
Szekler-Magyaren sein werden : und so wird die romnische

Nation, welche mehr als zwei Drittheile der Gesammtbevlkerung Siebenbrgens ausmacht, und ihrer numerischen
Zahl nach die meisten Lasten des Landes trgt, nirgends vertreten sein, und nirgends zu einer Geltung gelangen knnen.-

In der That die romnische Nation hat nie einen Grund


gehabt, mehr besorgt zu sein als jetzt, wo sie sieht,
berall die Dinge sich so entwickeln, dass sie trotz ihrer Mehrheit, trotz ihrer bestndigen Treue trotz ihrer Aufopfe-

rung fr die Erhaltung des Thrones und die Integritt der


nirgends zu einer politischen Bedeutung, nirgends zu einer nationellen Geltung gelangen soll. Diese gegrndete Besorgniss ist fr sie um so drckender, als sie bedenkt, dass nach Gestaltung der Dinge, sie sich auch keine
Monarchie,

Hoffnung fr eine bessere Zukunft machen kann, denn nach


81 der Reichsverfassung, werden Abnderungen der Landesverfassung in dem Landtage, welcher zuerst wird einberufen werden, im gewhnlichen Wege der Gesetzgebung beauftragt werden, in den folgenden Landtagen aber wird zu einem
Beschlsse ber solche Abnderungen die Gegenwart von
mindestens drei Viertheilen aller Abgeordneten und die Zustimmung von mindestens zwei Drittheilen der Anwesenden
erforderlich sein,
und nach 68 der Reichsverfassung,.
die Gesetzgebung Siebenbrgens ber das brgerliche Recht
230

www.digibuc.ro

tlas Strafrecht, die Gerichtsverfassung in den Wirkungskreis

des Landtages Siebenbrgens gehrt, dessen Wirksamkeit


gerade durch denselben der Reichsverfassung aufrecht
erhalten wird, der Landtag aber, oder, nach dem Entwurfe,
die Landtagscurien werden gerade so zusammengesezt, dass

die romnischen Nation, welche obwohl die zahlreichste,


berall in einer absoluten Minoritt sein wird und sein muss,
auf keine Landesangelegenheiten in Allgemeinen, und folglich auf keine der hier berhrten, einen Einfluss haben kann,
sie wird also keine fr sich gnstige Abnderung der Landesverfassung, kein fr sich gnstiges brgerliche oder Strafgesetz, keine giinstige Gerichvtsverfassung und kein gnstiges
Gerichtsverfahren durchsetzen knnen : denn in der That
bei dieser Eintheilung in Landescurien mit einer so gearteten
Vertretung wird nur die schsische und die magyarische Nation

vertreten, und folglich werden nur diese Nationen gleiche


politische Rechte in Siebenbrgen haben, diese zwei Nationen
werden so wie bis jetzt,auch von nun an in ihren gesetzgebenden
Versammlungen Gesetze ber die Einkiinfte des Landes bringen, welche sie nach ihrem Belieben nur zu ihrem Vortheile

und zur Befrderung ihrer eigenen Cultur, mit der Beeintrchtigung, Zurcksetzung und Unterdrckung der Romnen,
wie dies seit jeher geschah, verwenden werden,
sie werden

die ffentlichen faiten auf die Schulter der Romnen, nach


dem Jahrhunderte langen Gebrauche, wlzen, sie werden
beliebige Zwecke zur Expropriation der Romnen, ihrer
Kirchen, ihrer Gemeinden (nach 37 der Landesverfasung
ausdenken und ausfinden) und so werden sie verschiedene
andere Verfgungen bloss zu ihrem Vortheile treffen, wie sie
es immer gethan, indem sie magyarische und schsische

Statuten und andere Gesetze entworfen, und den Kaisern,


den Knigen und den Frsten zur Besttigung vollregten,
welche sie dann mit ihren Unterschriften und feierlichem
Eide bekrftigen, und so den Mgygaren, und Sachsen das
Echt einrumten die Rechte der romnischen Nation zu
ihrem eigenen Vortheile und zur Untergrabung der Romnen
zu monopolisieren.
231

www.digibuc.ro

Auch von dem sogenannten Central-Ausschusse,. welcher


viellecht auch in Siebenbrgen nachdem Beispiele Galliziens

errichtte werden soll, kann die romnische Nation keinen


Trost erwarten, denn die Mitglieder dieses werden ohne
Zweifel von den bezaglichen Curien, wie in Gallizien gewhlt,

folglich wird die schische Nation als die Alleinherrscherin


in ihrer Curie, und die magyarische als diejenige, welche die
absolute Majoritt in der andern bildet, nur aus ihrem Schosse
Mitglieder zu dem Central-Ausschusse whlen, und so wird
die nirgends gehrig vertretene rornnische Nation, nirgends
einen Einfluss haben, sie wird sich nirgends vertheidigen knnen, sondern wird aberall von schsischen und magyarischen
Curien, schsischen und magyarischen Verwaltungs Organen, von oben bis un ten, gedrckt und beherrscht werden.

Wir wagen daher und fussfllig dem Throne Euerer


Majestt zu nhern, und gegen alle diese Entwrfe, insbeson-

dere aber gegen die Zerstckelung des Landes, gegen . die


Creirung eines Sachsenlandes in dem Kronlande Siebenbrgen,
gegen die verfassungswidrigen Landeskurien (zwei, drei, fnf

etc.) gegen die unnatrlichen Verhltnisse der Vertretung un


hauptschlich gegen die Unterdrckung des Landtages feierlichste Verwahrung einzulegen, dagegen Euere Majestat
tiefunterthanigst bitten, Allerhchst dieselben geruhen fr
das Kronland Siebenbrgen eine auf dem Grundsatz der
Gleichberechtigung aller das Land bewohnenden Volkstmme
basirte Landesverfassung Allergnadigst zu verleihen, vermge

welcher das ganze Kronland im Sinne der 70 et 74 der


Reischsverfassung einen Landtag mit verhltnissmssiger
Vertretung der verschiedenen Interessen erhalten mchte,
bei welcher nicht ausser Acht zu lassen ist, dass die Hchstbesteuerten in diesem Lande sehr gering an der Zahl, die
stdtischen Gemeinden wenige und ihre Industrie eine unbedeutende ist, dagegen die Landgemeinden so zahlreich sind,
dass ihre Einwohner wenn nicht mehr, so doch fnfzigmal jene
der Stdte bersteigen, und dass folglich die Vertretung der
Landgemeinden wenigstens zweimal starker sein mi'isste als

jene der stdtischen und der Hchstbesteuerten zusammen


232

www.digibuc.ro

genornmen. Ferner ware es fr Siebenbrgen, wo die Nationalitten einander so schroff gegenberstehen, zweckmssig
und wnschenswerth, die Landesangelegenheiten gnzlich
von den Nationalangelegenheiten (zu welchen unserer Mei-

nung nach das Bildungs- und Erziehungswesen gehren)


abzusondern, und wie den verschiedenen Confessionen zur
Behandlung ihrer Kirchenangelegenheiten, Kirchenverfassungen und Kirchenversammlungen gestattet werden, so
mchten den Nationen zur Behandlung ihrer Nationalangelegenheiten, Nationalverfassungen und Nationalcongresse
gewhrt werden, denn blos auf diese Art wird der 5 der Reichsverfassung, wodurch den Volksstmmen die Wahrung und
Pflege ihrer Nationalitt und Sprache zugesichert wird, seine
Wirklichkeit erlangen knnen. Uebrigens was die politische
Administration und das Gemeindewesen angelangt, beliebe
die Regierung Euerer Majestt eine auf die natrliche Lage des
Landes und auf die Erleichterung der Comumincation gegrn-

dete Eintheilung zu treffen, und das von Euerer Majestt


am 17. Mrz 1849 bestttigte provisoriche Gemeindegesetz
ohne alle Abnderung in Siebenbrgen einzufhren.
Euerer Majestt allergetreueste Unterthanen.
Wien, am 30. Dezember 1857.
Andreas Sebaguna,
Bischof.

Alexander Sterka,
G. K. Bischof.
Ladislaus Cspe de. Braga Vilma
Avram Janeu,
Deputirter.

ThImotheus Cipuriu,

G. K. Domkapitular.
A. Treb. Laurian
Simeon Barnutlu,

Deputirter".

LVII.
Petilia deputatilor romni condui de Andrei Saguna eiltre
impiiratul Franz Iosef prin care eer eonstituirea Natiunei

ronitmeti pentru ea astfel dupii legea Imperiului si


poat cilprita imprumuturi pentru refaeerea gospodariilor
strieate de revoluponari 1).

Euere Majesteit !
Jahrhunderten durch das Feudalsystem unterdrckt
1) 683. Ministerium des Innern aus 1857.

233

www.digibuc.ro

und durch den Despotismus der brigen Nationen von allen


brgerlichen und politischen Rechten ausgeschlossen, geriethdie romnische Nation in die usserste Armuth, und seufzte
in der drckendsten Knechtschaft, und bei all dem Ertrug
sie die Brde des unverdienten Druckes geduldig verblieb
ihrem Monarchen stets treu, bewaffnete sich in den jngst
verflossenen Jahren freiwillig gegen die Feinde des Thrones,

und bestand mit heldenmthiger Tapferkeit den verhng


nisvollen Kampf fr die Erhaltung der Monarchie, verlor
aber in dem verheerenden Kriege ausser vielen ihrer besten
Mnner auch das wenige Vermgen, welches sie sich im Laufe
der Zeit mit tausend Hindernissen kmpfend erworben hatte,
und dennoch liess sie den Muth nicht sinken in der zuversichtlichen Hoffnung, Seine Majestt der Allgtige Kaiser werde

ihre Verdienste anerkennen, und den Nothleidenden aus


ihrem Schosse hilfreiche Hand Allergndigst biethen. Zu
ihrem Bedauern aber muss jetzt die Nation die Erfahrung
machen, dass obschon der Krieg seit mehr als einem Jahre
beendet worden, statt der erwarteten Hilfe und Unterst
zung diejenigen, welche in dem Kampfe fr den Thron Hab

und Gut, Vater, Bruder, Gatte und Sohn, verloren haben,


in dem schweren Winter 1849, und 1850 dem Tode vor Hunger und Klte preisgegeben, dass jetzt die romnischen Geistlichen welche vom Staate keine Beneficien geniessen, allen
Staats lasten, sogar der Kopfsteuer unterworfen, und dass,
nachdem die Rebellen in den Jahren 1848 und 1849 durch
ihre Erpressungen, Plnderungen und Verwstungen das ge

treue romnische Volk an den Bettelstab gebracht haben


die Steuer von demselben eben fr diese Jahre 1848 und
1849 schonungslos erhoben werden.
Euere Majestt l Wir fhlen uns verpflichtet diese traurige
Lage der romnischen Nation zur Allerhchsten Kenntniss
Euerer Majestt zu bringen, und damit die fussfllige Bitte
zu vereinigen : Allerhchst dieselben geruhen unsere vielgeprfte und verarmte Nation der vterlichen Frsorge Euerer

Majestt theilhaft zu machen, und ihr die Kontribution fr


die Revolutions jahre 1848 und 1849 Allergndigst nachzu234

www.digibuc.ro

sehen, denn es ist herzzerreissend, wenn man sieht, wie vom


den Steuerbehrden Familienvter exequirt werden, deren
Haus niedergebrannt, ihr Vermgen geplndert und das Vieh
weggetrieben worden ist, und welche nun mit der ussersten
Noth kmpfend kaum ihr und der Ihrigen Leben mhselig

zu fristen vermgen. Ferner geruhen Euere Majestt die


romnischen Geist lichen so lange bis fr ihren Unterhalt
vom Staate nicht gesorgt sein wird, von den Staatslasten
und insbesondere von der Kopfsteuer zu befreien, dann dem
romnischen Volke eine seinen Verlusten und seinen Leiden
entsprechende Untersttzung, zu gewhred; und zur Emporhbung seines materiellen Wohlstandes ein angemessnes Darlehen aus dem Staatsschatze gegen Brgschaft huldreichst
zu bewilligen. Die Einwendung, die vielleicht hier gemacht
werden drfte, dass die rornnische Nation mit einem sol-

chen Darlehen nicht betheilt werden knnte, weil sie,a Is


noch nicht konstituirt keine National Be hrde besitzt, welche das Darlehen garantiren sollte, ist, hier um so weniger
haltbar, als der Konstituirung der romnischen Nation, und
der Errichtung einer National Behrde, welche die Rckzahlung des Darlehens verbrgen wrde, nichts im Wege
steht.
Mit unverbrchlicher Treue verharren wir Euerer Majestt
Allergetreueste Unterthanen.
Wien am, 31. Dezember 1857.
Andreas Sebagnna,
Bichof.

Alexander Sterka Schultz


Gr. K. Bischof.

A. Treb. Latvian,
Deputirter.

Tlmothens Clparla,
Gr. K. Domkapitular.

Sidman Barnnths
Deputirter.

Anent Janen
Deputirter".

235

www.digibuc.ro

LVIII.

Raportul lui Thiemann, asupra situatiunei politice a Romilnilor de sub administratiunea sa, arfitnd neparticiparea
kr in delegatiunea de Intimpinare a Impilratului Franz
Iosef, cu ocazia cltoriei In Ardeal, precum i suferintele Romanilor din partea Urbarialgericht-ului" 1).

Die Romnen (Wallachen) werden wohl bei der Al lerhchste Reise an Deputation nicht Theil nehmen demnach
muss ich ihnen erwhnen, sie sind die tTherwigende Mehrzahl,

auf ihnen berht die Zukunft des Landes ; was fr sie geschieht nach Billigkeit, Recht und nach Staatswesen Einsicht
befrdert nicht nur das Gluck dieses Landes, sondern wirket
anziehend, feindlich erobend nach dem Oriente, weit ber
die Frstenthmer hinaus. Von den Romnen in Frak sprche
ich nicht, auch nicht von den rnkensichtigen hheren und
niederen Geistlichkeit, sondern nur von dem Volke.
Die Romnen werden sich anders die Apostolische Majestt nhern als in tiefster dernuth, nicht so sehr aus Liebe
und Anhnglichkeit, als aus gewohnten Unterthnigkeit.
Von allem sind die Romnen aus die Hirten zu Landbauern

zu machen. Wie das geschehen kann, habe ich in


Mitteilung vom 26 Februar

die

I. No. 248 ausfhrlich dar-

gethan. Ich bitte jene Mitteilung den hohen Aufmerksamkeit

wrdigen, sie verdient es im hheren Grade. Es muss der


Allerhchste Befehl dafr eintreten. Die Regierungsbehrden haben eine Reihe von Iahren unbenzt vortibergehenlassen, sie werden ohne Allerhchste Impuls schwerlich freithtig zur Lsung ihrer dienstflligen Aufgabe schreiten.
Ein Hauptbsentheit diesen Aufgabe liegt in dem Werke,
dass den Urbarialgerichten bertragen werden soll. Diese haben

jenen Grund auszuscheiden der den Gemeinden das heisst


den Wallachen zufllt ins freie Eigenthurn ir die bisherige
Holzung und Weide und die Kommasation vorzunehmen.
Werden die Urbarial-Gerichte verfehlt zusammengesetzt,
1) 745. Priis I. 1858. M. I.

_236

www.digibuc.ro

dann entsteht jedenfalls allgemeine Missmuth und Grosstenschade.. Ich fhrt sehr, man werde diese Fehler begehen, denn
man betrachtet die Ste lle bei diesem Gerichten als Sinecuren
fr solche Ungarn, die man sonst nicht brauchen kann, oder
die man gewinnen will. Die Romnen werden die Urbarial
Richter mit den grssten Eifersucht betrachten.
In Siebenbrgen braucht man fr diese Stellen ganz unpartheische Mnner, denn hier steht ein Volke den andern
als verpflichtet dem Berechtigten entgegen, nicht wie in Ungarn, wo die Parteien einer Nation angehren.

Fehlt es an tauglichen Menschen, dann bertrage man


dieses Geschft dem ordentlichen Behrden, die nach meiner

Ansicht viel geeigneter dafr sind als eigene Gerichte. Ich


muss dann erinnen, was die Ungarn Siebenbrgens so oft
in schwachen Stunden verrathen. Nur noch eine Stunde
gibt uns die Wallachen in die Hand". Und nun wollte man
die . Urbarialgerichte zu Sinecuren fr Ungarn machen und
ihnen die Entscheidung ber die Grundlagen der Existenz
des rumnischen Volkes in die Hand geben Ich warne dringend- von diesem geschftlichen und drohenden Fehler.
Von den Grnden die auf dieSe Art den Gemeinden Zufallen, wird ein Theil eigentliches Gemeindenvermgen werden,

ein Theil zur Stiftung den Kirche und Schule zu verwenden


seine, und den drittel Theil in das Eigenthum der Insassen
bergehen, damit Bauwirtschaften daraus gebildet werden.
Dieses Geschft grndlich un gerecht durchgefhrt, ist entchieden fr die Zukunft des Landes, er verdient daher dass
Seiner Apostolische Majestt dasselbe Allergndigst den Behrden zur grndlichsten, und schleunigsten Durchfhrung
auftragen. Geht dieser Moment vorber, ohne diese Rege-.
lung, dann bleibt die Hauptbevlkerung Siebenbrgens ein
elepdes Hirtenvolk, ein Geisel fr alle brigen grundbesizter.
.Dio Schule -liegt dem Romnen sehr am Herzen, er will
sein Kinder etwas lernen lassen, und sieht es gern wenn sie.
Deutsch lernen. Auf die oben angefhrt Art allein lassen sich
Schulen stiften ausserdem fehlen alle Mittel.
Der Romne beschwert sich, dass die Zurufe seine Kinder

237

www.digibuc.ro

nicht zur Lehrlingen bei der Gewerben annehmen. Die Abhlfe liegt in den Hinweisung auf die allgemeinen Gesezte,
und namentlich in den zu erlassenden Gewerbgesezte.
Die Finanz wache gibt dem Romnen zu den lebhaftesten
Klagen Veranlassung, was in Mitteilungen No. 267, 268 und
269 gesagt werden, gehrt hier. Die Finanzwchten missbrauchen die Unterwrfigkeit des Wallachen von jedem kaiserlichen

Diener, sie betragen sich selbst, sind den Trunken ergeben.


Das Schankregeln der normaligen Obrigkeiten wird entseztlich missbraucht um dem Volke dem Brantwein einzu
trichtern. Das bel steigt von Iahr zu Iahr ; Die judischen
Schankregalpchter haben wie natrlich gar keine Rcksicht als ihren Gewinn. Solche Rechte sind ein Flucht fr jedes

Land, namentliche fr ein Land wie Siebenbrgen wo das


Volk noch so sehr Zurck ist. Abfhlt liegt in den Linter,
werfung aller mit dem Schankregal verbundenen Beschftigungen unten das allgemein Gewerbsgesezt damit nicht
jeder Brantweinspekulant machen knne, was ihm sein Privat Vortheil eingiebt.
Die militdrisirt gewesenen Grenzgemeinden sind die unglck-

lichsten von allen ; die Militrbenefizien haben aufgehrt,


das Vermgen, was sie von der Militarisirung halten wurde
hingegangen und kameralisirt, das Schank und Mhlregal ebenfalls und durch die schlechtesten jdischen Pchtern ausgebt.

Hier ist die Abhlfe zugleich ein Forderung den Gerechtigkeit man muss diesen Gemeinden alles zurckgeben was
sie von den Militarisirung frei besassen.
In vielen Stdte und Marktgemeinden namentlich inden ehemaligen Stuhlstdten den Sachsen bestehen noch eine Menge
ganz ungesetzlichen Einrichtungen zur Bedrkung der umliegenden Dorfbewohnern ; Akzisen, Holzmauthen (Holzzehnt)

bertribene Marktstand gelder und dergleichen, es ist gar


keine Grund diese Bedrkungen fortbestehen zu lassen, die
noch ber dies den Verkehr nieder halten.
Boros den 18-ten Miirz 1858.

Thiemann, m. p.
Kreisvorsteher.

238

www.digibuc.ro

L IX

Raportul lui Thiemann, asupra situatiunei politiee din Prin


eipatele romne, influenta aeestei politici asupra Ardenlului precum ,i aratarea mijloaeelor prin care Prineipatele roma ne ar putea fi atrase departea Austriei,
Hochwohlgeborener Herr!

Die Frage der Frstenthmer oldau und Walachei, mag


vie immer entschieden werden, diese Lander blieben fr die

Politik des Kaiserstaates das gefhrlichste Terrain.


Ich habe mich bemht in einer Reihe von mittheilungen
die gegebenen Verhltnisse zu beschreiben und den Weg
auszudeuten, den die sterreichische Politik gehen sollte.
Dieser Weg ist nicht schwer, aber er ist lang, daher kommt
alles darauf an, dass er bald betreten werde. Die Zustnde
-

des Orients lassen sich in der Bewegung in die sie gerathen sind

nicht aufhalten. Die Ereignisse dort kann Niemand voraussehen. Sicher ist nur, dass Russland alle Hebel in Bewegung sezt

um seine Einffluss dominiren zumachen um den Osterreich


zu schwchen. Das Auftreten Russland in Sardinien lsst
nicht glauben, dass auch gewaltsame Mittel der Divans adhoc
angesezt werden sollen, um sie den russischen Weg gehen zu

machen. Die Nationale Revolutionen soll Osterreich zugleich von Italien und von den Lndern der Grekoslaven bedrohen und beschftigen.

Osterreich muss sich vorbereiten, um jeden Tag gewsstes zu stehen, die Ereignisse zu bewltigen und zu bentzen, sie mge gut oder bse sein. Ich kann nicht schriftlich
meine Ansicht in alien Details ausarbeiten, ich halte mich jedoch

fr berzeugt, dass sie die richtige ist, und dass ein mndlither Vortrag am massgebenden Orte jedoch hinreihen wird, die

entsprechenden Massregeln in Anwendung zu bringen.

Indem ich mich auf diesen mndlichen Vortrag bereit


hake will ich hier noch einmal diejenigen Gesichtspunkte
bezeichen, von denen ich diese Verhltnisse betrachte.
Erstens : Die Frstenthiimern Moldau und Wallachei sind
strategisch unhaltbar ohne Siebenbrgen Wer die Frsten239

www.digibuc.ro

thmer beherrschen will, muss Siebenbrgen erobern." Wer


Siebenbrgen beherrscht drckt so mchtig und nachhal-.
tig auf die Frstenthmer dass sie ihm folgen mssen. Die
Frstenthiimer knnen daher nur trkische Provinzen bleiben
oder mssen bsterreichisch werden.
Zweitens : Die Eroberung fremder Lnder wird sicher und

unblutig auf materiellen Wege vollzogen. Der Verkufer


benzt und beherrscht den Kufer. Siebenbrgen ist allein
unter allen Lndern sdosteuropas zur industriellen und
merkantilen Entwicklung in hheren Grade geeignet, Holz,
Eisen, Kohle, lebendige Wassekraft, Salz, Schwefel und dabei
wohlvieles Brot mssen in Siebenbrgen die industrielle Blthe

erzeugen, wenn man sich nicht absichtlich niderhlt oder


durch Indolenz verzgert. Siebenbrgen hat alles und kann
alles, was die Frstenthmer zunchst brauchen.
Drittens : Die Romnen unter sterreichs Herrschaft sind
schon dermal die glcklichsten von allen. (sic) Bei dem ungeheueren Bodenberfluss jener sterreichischen Provinzen,
wo Romnen wohnen, kann und muss man aus ihnen einen
wohlbestifteten Bauernstand schaffen, der den Neid der
trkischen und russichen im elendsten Zustande lebenden
Romnen erzeugen und sie sehensuchtig nach dem sterreichischen Kaiserstaate bliken machen wird.
Viertens : Das Volk dem Romnen ist nicht so schlecht,
als man es allgemein macht. Seine Fhler sind eine nothwendige Folge des Tausend jhrigen Drckes und der noch immer
fort dauerden demoralisirenden Einwirkungen schdlicher
Einrichtungen (BrantweinregaIe). Nur die Romnen im Frake
sind .gefhrlich, nur sie sind die Trger Daco-romanischer Tra-

ume. Das Volk weiss davon nichts. Die Geistlichkeit der


Romanen muss besser geStellt werden in ihren temporalien,
doch so daSs sie damit Abhngig bleibt vom Landesfrstens.
Piinftens : Das tractatmssige Recht Siebenbrgens die
Frstenthmer und selbst Rumelien mit seineh grsten Heerden zu beweiden iSt fr die Sterreichische Regierung ein
Tita, entweder znr Landerwerbung, oder zur Unterstzung jeder Anderuhg, die diese Rechi beeintrchtiget.
240

www.digibuc.ro

Sechstens : Die bisherigen Regierunsgmassregeln gegeniiber

den Frstenthmern sind veraltet unzweckmssig und schddlich. Nicht absperren soll sich Osterreich von den Frstenthtimer durch Kontumazen und Cordonen, sondern es muss
alle seine Passe dahin erffnen um hierber zu wircken.
Die jenige der im Stande ist diejenigen Massregeln in
Anwendung zu bringen, die aus der richtigen Beniitzung der
Vorstehenden gesichtspunkte fliessen, erwirbt sich unstrbliches Verdienst.
Ich glaube, dass ich vieles dazu beizutragen im Stande bin
und Hoffe durch die Gnade Seiner Excellenz an diesem Verdienste Theil nehmen zu knnen. Genehmigen Euere Hochwohigeborene die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
Broos am 31. Mrz 1858.

Thiemann m. p.
Krisevorsteher.

LX.

liaportul lui Thiemann, asupra eriticilor ee se lac politicei


austriace in Principatele romne, eauzele acestora si
mipoacele de indreptare.
Euere Excellenz,
Die Beurtheilung der sterreich feindseligen Bestrebungen
gegenwrtig in den Donaufrstenthmern thtig
sind, und auch auf Siebenbrgen Zuriickwirken gehrt unter
die schwierigsten Aufgaben, die man an den unbefangenen
Beobachterstellen kann. Venn Referent es dem noch wagt an
die Lsung diesen Aufgabe seine Feder zu verwenden, kann,
er nicht hoffen durch Aufklrungen dunkler Tathsachen zu
ntzen, wohl aber durch freimthigen Darlegung seiner eigewelche

nen Anschaung hohen Orts einen Massstab zu liefern, an welchem

sich die dort genauer Bekannten Thatsachen messen la ssen.


1) 965. Pras. I. M. I. 188 Brief Nr. 217.

241

16

www.digibuc.ro

Zuerst sprach sich die von dieser Seite drohenden Gefahr


dahin aus, dass Advokaten und Professoren aus Siebenbrgen und aus den Donanfrstenthmern gegen die bestehende
Ordnung dort und gegen die Einfluss sterreichs in den lezteren bis zu dem Grade Thtig sein, dass man die Nationen
sondiert haben auf welche Seite sich sieht im Fa lle des Ausbruches von Feindselichkeiten zwischen Osterreich und
Russ land schlagen wrden darauf sollen sich die Sachsen
und Ungaren Siebenbrgens fr Russ land, die Romnen aber
fr Osterreich erklrt haben.
Spter Anfangs September gelangte ein paket an das Siebenbrgischen Statthalterei Prsidium mit drei Exemplaren, eines in romnischer Spache verfassten, an die griechischen Geistlichen gerichteten Aufrufes : in welchem die
Regierung deren innere Politik namentlich aber der diesem
Lande als, fremdling bezeichnete Deutsche, sowie das Institut
der Finanzwache angegrieffen und Flindeutung auf das mit
dem heiligen Stuhle in Rom abgeschlossen Concordat. Die
Ausicht ausgesprochen wird dass die griechisch katholischen Geistlichen: nun mehr nichtden Kaiserlichen Regierung,
sondern nur dem Papste in Rom unterstehen und daher selbst

wenn sie auch schwere begehen nicht von der ersteren, sonder nur von Papst zu Rechensschaft gezogen werden knnen.

Auch wird auf die in den Nachbarlndern, der Wallachei


und Moldau in grossen Anzahl Wachnehmenden Nations
grossen mit den Worten hingewiessen darum Kummert Euch

um. nichts und habet kein Furcht."


Das ist um allerdingst eine Thatsache, die Deutlichzusprechen scheint, doch aber leicht nur eine List sein kann. Es fllt
auf ,dass die ersten Nachrichten und die folgende Thatsache
alles compromitirten was nicht zu orthodoxen griechische
orientalichen Kirche gehrt, deren Bischof Schaguna einer,
seits die deutsche Bildung, die ihm sein Volk abtrnnig zu
machen droht fhrchtet und andererseits durch das Concordat
in seinen knstern Plnen gestrt wurden, daher sehr bitter
darber zu sprechen ist.
Griechische List geht beralles, man muss hierlancls nle
242

www.digibuc.ro

lunterlassen, zuerst die Kehrseite einer jeden Entscheinung


-aufmerksam zu betrachten. Die Art und Weise wie jenes von
einem Landmann zwischen Fzei und Oh la Wasarhely
gefunden Paket in die Hnde dem Statthalterei gelangt ist,
Arfte Aufklrung geben, ob man es hier wirklich mit einem
Akte der hchsten Undankbarkeit der Griechische katholischen oder der List der nicht unirten zu thun habe. Allerdings
sind solche Ideen, wie jener Aufruf enthlt, unter der Romner nicht Neues.
Der Professor Balasescul aus Bukarest, welcher im Jahre
1849 mit dem russischen general Lders in Siebenbrgen, erschienen und gleichsam zu dessen Hauptquartier gehrt wrde
nicht mde solche aufmusterungen und Lehren zuverbreiten
und fand damals bei unirten und nicht unirten ein sehr williges
Ohr. Dieser Balasescu, oder Balassescu wie ihn einige schreiben,

lebt. und -wirckt nun warscheinlich in Bukarest.


berhaupt wurde man sehr irren, wenn man glalibt, *class
-die Romnen subversiven Ideen fremd sind, oder dass sie
solche erst von Einwandern in die Donaufrstenthmern
kennen gelernt haben.
-Die Petition der romnischen Nation d-tto Blasendorl im
17. Mai 1848 zu Oberst unterzeichnet von Bischof Schaguna,
enthat auf grundlage der Gleichheit, Freiheit und Bruderlichkeit, so radicale Bestrebungen wie sie nur je von einem
Revolution-Klub an Tage gelegt wurden. Dieselben Manner
lebt noch, sie werden auch noch so denken, wenn sie auch,
als chte Griechen ihre wahre Gesinnung listig zu verbergen
wissen. Das Volk allerdings weiss von diesen Dingen nichts
-oder doch hchsten so viel ihm seine Geistlichenfhrer einIlossen.
Das Volk der Romnen in Siebenbrgen kann eine Wahre
Sttze der romnischen Authoritet werden, wenn man es
gut .leitet und wenn man es sichert gegen den Einfluss Perfi7
4er Bestrebungen seinen Geistlichen fhrer. Ein gutes Mittel
-dafr ware die dortigen allem Poppen und Schullehren aus
4er Staatsschatz, welche wieder seinen Regress an diejenigen Grndstcken nehmen konnte die durch die Grundentlas43

www.digibuc.ro

tung den Gemeinden zu fallen, und wenn nach dem Gesetzein Theil fr Kirche und Schule bestimmt ist. Der Grieche
sollte nie unabhngig dastehen vom . . . . sonst wird er gewiess untreu namentlich wenn die Verfhrung Grossmacht
geschehen ist. Vielleicht hat noch Niemand darauf hingewissen

oder auch drfte Manche die grosse Wichtigkeit dieses Vorschlages bersehen. Wer es wohl meint mit der sterreichischen

Herrschaft in den sdstliche Geistlichkeit in ihre Gewalt


bekomme und das geschicht am sichersten durch Dotirung der

Poppen und Schullehre aus dem Staatschatz. Die Union


worauf man viel Gewicht zulegen scheint thut es nicht, es
ist eigenthmlich aber Wahr, Unirten sind hierlands mitschlechter und neuerlsslichen als die Nicht unirten, sie sind
eigentlich gar nichts dem Glauben nach, haben aber sonst
Fehler und Sndenschaften den Griechen.
Thiemann
Broos den 1-ten April 1858.

Kreisvorsteher.

LXI.
Raportul lui Thiemann etre Ministerul de interne, dela Viena.

prin care II descrie situatia politic(' din Principatele romine precum i influenta acestora asupra poporului
romnese din Transilvania, ariitnd si activitatea episcopului Andrei

figuna 1).

Euere Excellenz,

Wie weit die sterreichischen Feindselige Stimmung der


Bewohner der Donaufrstenthmer auch unter die Romner Siebenbrgens gedrungen ist, lsst sich schwer nachweisen. Die Volksfhrer werden jedenfalls den Gang der
Ereignisse dort mit wachsamen Auge verfolgen. Die Vereinigung der beiden Frstenthmer wrde die neue schlummern1)

965
Pr As. I.

M. I. 1858. Brief 292.

244

www.digibuc.ro

den Ideen eines Dacoromanischen Reiches bald neuerdings


beleben. Mit logischen Schlussfolge muss man annehmen,
.dass alle jene Manner, an deren Spize jedesmal Bischof Schaguna gezeichnet steht, welche das Protokoll vom 28. December
1848 und die Petition vom 25. Februar 1849 unterzeichneten,
Lin disser Vereinigung eine Realisirung ihres Lohnsatzes erbli-

ken warden, der sich damals wie folgt aus sprach :


Punkt 13 des Protokoll vom 28. December 1848 lautet :
Die Nationgestzt auf die gleiche Berechtigung aller Nationalitten, behlt sich das Recht vor, einer General Versammlung,

-ein politiches Oberhaupt zu whlen : "Punkt 3 der Petition


vom 25. Februar 1849 verlangt : Baldige Erffnung eines
allegemeinen Congresses der Ganzen Nation zur Selbst'konstituirung und zwar : a) zur Erwhlung eines von Euerer
Ma jestt zu bestndigenden Nationaloberhaupt".
Auf beide aktenstken ist Bischof Schaguna zu obersunter-schreiben, auf den zweite auch der Moldauer M. Bodnar,
Reichstagsabgeordneten fr Bukowina.
So viel sich wahrnehmen lsst stehen die Fhrer der Romnen und zwar vor alien Schaguna, dann auch die meisten
Amirten Poppen fortwhrend an der Spize der usserungen
der Unzufriedenheit.
Bischof Schaguna hat bei alien Behrden namentlich bei
alien Gerichtshfen seine getreuen, die ihm rechtzeitig berichten wann er einschreiten soll, und das geschiet regelmssig

und mit viel Gewandheit. Das Geschft der Winkelschreiben ist grsstentheils in den Hnden der Poppen, von ihnen
gehen die Rekurse und Beschwerden aus, sobald das romnische Wesens in irgend eine Beziehung angelasstet wird. In neu-ere Zeit wird auffallend die Unzufriedenheit den Beamten
romnischer Nation, einige treten aus, andere ziehen sich vor

jedem Umgange zurck und sagen laut, wir werden nicht


uach verdienst bercksichtiget".
Das Volk Os solches nimmt an diesen Bestrebungen keinen
er verhlt sich ruhig, leistet willig seine SchuldigkeiAen und zeigt sogar Misstrauen gegen Beamte den eigenen

Nation, die er -spottweise Walachen in Frak nennt" und


245

www.digibuc.ro

sich gewhnlich. durch Hrte und Bestehlichkeit vonb


andern hervorrachten.
Nur auf seine Geist lichen hrt es sollten, ihm diese je das.
Kreuz predigen, dann sind die Wallachen nicht aufzuhal
ten. Damit das auch endlich anders werde, muss die Regie
rung thtigen werden als bisher sie muss die Verhltnisse
des romnischen Volkes sogestalten, damit dieser eine In
teresse an den neuen Ordnung der Dinge gewinn, was bis

her noch nicht der Fall ist.


ss. Thiemann.

Broos der 3-ten April 1858

Kreisvorsteher.

LXII.
Raportul lui Thiemann cfitre Ministrul de Interne prin carecaul sfi-i arale mipoacele prin care Romnii ar putea,
fi multumii cu sitnatia lor politic In Transilvania

Euere Excellenz,

Wie kann die romnische Bevlkerung Siebenbrgensin ihrer neuen Staatsbrgerlichestellung befriediget wer
den ?
Referent wird diese Fiage, nicht damit beantworten, dass
er alle Zweige einer gesunden, weisen Verwaltung alle Theile

der innern Politik einzeln durchgeht. Er wird nur darauf


fallenden Unterschied der Zustnde des -omnischen Volkes
Gegensaz zu den Zustnden des Volkes in den brigen Pro

iinzen hervorheben, um zu zeigen, dass in Siebenbrgen,


..vorerst die Grundbedeutungen der Existenz des Volkes.
geschaffen werden mssen, um zu beweisen dass man hier
nicht bloss verwalten, sondern schaffen muss.
In den alten Provinzen hob die Kaiserin Maria Theresia
die Reste der Leibeigenschaft und bestellte zum Schuze des.

- 965
1) Pas.
- M.I.I. 1858 Brief, 220.
246

www.digibuc.ro

Unterthanen und der Obrigkeiten die Kreismter; welche in

einem Zeitraum von 70 Jahren auf politischen Wege die


Ausschreitungen auf beiden Seiten nieder hielt und die Verhltnisse so vorbereitete, dass die auf Revolutionren Wege

eingetretene Emanzipation im Jahre 1848 auch durchgefhrt werden konnte. Der Bauer halte dort schon bei Auf hebung der Leibeigenschaft einen festen, unbestreittenen Besitz eingetragen in dem volleingerichteten Grundbuche, und.
gross genug um eine Bauernfamilie anstndig zu erhalten, ja
sogar bei gute Wirthschaft zu bereichern. Die vollstndige,
auf revolutionren Wege eingetretene und Allerhchst sanktionirte Emanzipation hatte neue noch Recht zu berichtigen,
die sich auf den Grundbesitz bezogen, den Grundbesitz selbst

nderte sich nicht die Bauer und die Obrigkeit behielten,


was sie werden hatten.

Ganz anders war's und ist in Siebenbrgen. Der Bauer


war bis zum Jahre 1848 nur Art Pchter des geringen Grundes worauf seine Htte stand. Die Willkiihr des Gutsherrn
verfgte ber ihn. Der Gutsherr schzte seinen Besizt nicht
nach seinen Eigenschaften, sondern nach der Anzahl seiner
Bauern. Der Grundbesitz war ihm fasst werthlos : in den Dienstleistungen seiner Bauern lag sein Vermgen Ei sucht daher die

Zahl seiner Unterthanen mglichst zu vermehren. Er gab


ihnen fasst nichis als das Fleclien worauf der Unterthan
seine rmliche Htte baute und ein Stck Feld zum Kukuruzanbau nebst dem Holz- und Weiderechte in den fast werthlosen und auch unbesteuerten obrigkeitllichen Wldern.
Auf diese Art wurde der Unterthan nicht Feldbauern sondern
Hide, er suchte seine Reichtum in den Viehstcken

mit denen er nach Belieben heurumschweifle, da kam die


Emprung der Gutsherr im Jahre 1848,, die Unterthanen
kmpften. in dem vom kaiserliche kornmandirenden Aufgebotenen Landsturme gegen den Gutsherrn,. und nun sollten
sie sich auf ihr Kukuruzflechen zurckziehen und das obrigkeitliche Eigenthum respektiren, nach .ganz neuen, selbst
demneisten Richtern und Advokaten unbekannten Gesetzen
der Gutsherr kann .das Holz und Weiderecht nicht mehr
247

www.digibuc.ro

gestatten denn er zahlt nun mehr Grundsteuer und hat von


den besteuerten Waldungen keine Ertrag ; der Unterthan
kann ohne Weiderecht nicht existiren, sein Feldgrund ist

viel zu klein. Ein Bauer mit 3 Joch Grund gehrt schon


zu den Grssten, die meisten haben noch, und darunter
daher der immer whrende Kampf, daher die sogenannten
prvaricationen welche die neue Kreismter nicht als Schutzbehrde far Unterthan und Obrigkeit sondern als gewhnliche
Verwaltungsbehrde abstellen sollen, aber nicht abstellen
knnen weil sie mit ein whrenden Besitzstrungen verbunden

sind, Besitzstrungen aber von den ordentlichen Richter


Gewiesen sind, also von den Kreisamt, als eine politischen
Behrde nicht entschieden werden drfen.
Die Urbarialgerichte sollen diese Verhltnisse ordnen,
die Urbarialgerichte aber sind immer noch nicht eingesezt
und so steigt die Verwirrung von Jahr zu Jahr bis zum unent:wirrbenen Chaos. Mit den Entscheidungen den Urbarialgerichte aber wird es noch nicht abgethan sein. Es mssen
-Bauer wirtschaften geschaffen werden von denen ein Bauern-

familie leben kann, ohne prvarication. Dazu gehren mindestens sieben Joch Grundbesitz. Solche Wirtschaften lassen
sich schaffen und zwar Austheilung der meist und sogleichen
Gemeinde Grundstcke die jezt auch nur zur Weide dienen,
dann durch Zuweisung jener Grunde die den Unterthanen
als Entschdigung fr Holz und Weiderecht von dem obrigkeitlichen Besitzstande zufallen werden, wobei wieder zunchst auf die Dotation der Kirche und Schule gesehen werden muss.
Das ist die Aufgabe der politischen Verwaltung, ehe diese
gelst ist, kann die Ordnung nicht eintreten, bersieht man
sie, so entsteht ein Landproletariat aus den gegenwrtigen
Bauern, das bestndig der ffentlichen Recht im hchsten
Grade gefhrlich bleibt.

Hat ein Bauer erst ein Wirthschaft den Grundbchern


ein, und gewhrt dann Hypotek und Sicherheit, dann wird
den Bauern als solcher sich fhlen, er wird aus einen Hirten

im Feldbauern, der die Produktion befrdert und Ruhe


248

www.digibuc.ro

-und Ordnung wnschen muss. An diese Aufgabe hat man


Ifsher noch nicht gedacht, im Gegentheile man hat die Nahmung daran als ein Agrar Kommunistische Theorie verdacht
und zurckgewisen.

Referent aber ist berzeugt dass durch diese Operation


des Grundbesitzers allein der Ersatz geschaffen werden kann,
fr das was man in Jahrhunderten versumt hat. Von selbst
-wird sie nicht wenigstens nicht sobald und nicht so sicher als
die Sorge fr Vermeindung von Strungen der ffentlichen
Ruhe verlangt.

Die Romnen erkennen dieses Ziel nicht und streben


-auch nicht danach, sie sind schon nach dem Gesetze der
Thtigkeit lieben Hirten, und die Romnenfhrer sehen
das lieber, denn nur damit bleibe die Natioromana Herrin
es ganzen Landes, dass sie als Hirtenvolk durchschweift
und der Kultur vorenthlt. Doch werden die Romnen
gewiss sich fgen, sobald die Regierung an die Organisirung

auftritt.
Fr jene welche eine solche Organisirung des Bauernstandes ein Agrar- communistische Theorie zu nennen belieben,

muss bemerkt werden, dass damit nichts anders geeignet


-wird, als was sonst wirklich und schon lngst geschehen, nemlich die Festsetzung eines Minimum an Besitz fr eine Bauein-wirthschaft,.damit soll Niemanden etwas genommen werden.

Der Bauer soil nur erhalten auf was er rechtlichen Anspruch stellen kann und selbst denn auf ihn entfallenden Gemeinde grund soll er nicht umsonst bekommen sonder nur
gegen Bezahlung des auszumittelnden Werthes.
Wenn eine solche Organisirung nicht geschieht, solange
der Werth des. Grund und Bodens so niedrig steht, wie eben

hier, kann man es nur eine Verwaltungssnde nennen. Ist


der Werth einmal gestiegen, dann geht den Grundbesitz
in Fremde Hnde ber und dann welche dem Lande, dessen
Volk zum Feldbau keinen Grund und zur Arbeit kein Fertig-

keit und Keine Lust besizt.


Broos den 10-ten Appril 1858

ss. Thiemann
Kreisvorsteher in Broos.

249

www.digibuc.ro

LXIII.
Raportul lui Thiemann, eatre Ministrul de Interne, prin care

li area' legturile politiee dintre Romani din Transilvania en cei din Principatele romne Precum i despre
pstorii Romani din Transilvania, cari merg cu oile
la paseut Oda In Bulgaria. 1)
Euere Excellenz,
Bei Beurtheilung der Frage ber die wechselseitigen Bezie-

hungen Siebenbrgen zu den Donaufrstenthmern kann


man das Verhltniss nicht bersehen, dass jhrlich Tausende von Siebenbrgen mit einigen Millionen Schafen in
die Donanfrstenthmer und durch dieselben nach Bulgarien zu ziehen und dort zu weiden das traktatenmssige
Recht haben.
Referent hat bereits in Fhjahr dieses eingentmliches
Verhltniss beleuchtet und beantragt, es mchte bei dern
Friedenschlusse benzt werden. Dazu ist eben die Zeit reif
den jenes Recht wird mit den Kultur der Frstenthmer von

selbst auf hren.


Knnte sterreich ein Theil der Frstenthmern als Entschdigung fr dieses Recht gewinnen und Siebenbrgen zu
schlagen, um die Hirten dort festhaft zu machen, so ware das
ein doppelte Gewinn, am geeignesten wre jene Theil der
KleinWallachei der an die Militrgrenze bei Orsowa stsst.
Wenn berhaubt bedenkliche und gefhrliche Verbindungen
zwischen den Frstenthmer und Siebenbrgen unterhalten
werden, dann ist es wohl natrlich, dass man dieses sonderbare Verhltniss bentzt und durch die hie und her ziehenden
Hirten die Verbindungen unterhlt. Bestimmt wrde England,

Frankreich und Russ land ein solches Recht ganz anders


benzen verstehen.
Broos den 11-ten April 1858
1)

965

Priis. I.

M. I. 1858. Brief 222.

250

www.digibuc.ro

Thiemann
Kreisvorsteher"-

LXIV.
Ilaportul lui Thiemann efitre Ministerul de Interne, dela Viena,

prin care fi deserie starea social a loeuitorilor din Transilvania 1).

Euere Excellenz,
Wenn ich die Kraft des Wortes verdoppeln knnte, womit

ich in der Mittheilung No. 221 die Bildung von ordentlichen Bauern-Wirtschaften in . Siebenbrgen im Antrag Be-

trachte, machte machte es gern. Ich habe mir oft gedacht,


wenn ich die blhenden Drfern Nord-Bhms sah : Wie
krftig des gern unsern, Altvorderer aufgetreten, sie wussten
jene zahllosen Bauernstifte zu schaffen, die jezt die wahre
Wohlfart des Landes begriinden und feste Burgen gute ge.sinnung und der Ehrbarkeit tausender von Familien gerworden
sind, whrend die Gegenwart nicht zu schaffen weiss als arme
Hussler und schlechte Vorstadt Bevlkerung ?
Hier in Siebenbrgen ist noch Tabula rasa 1100 D meilen

Land unter den glcklichsten Breitgrade und 2 Millionen


Bewohner. Da lsst sich noch organisiren, denn der Grund
liegt neben dem Besitze, man braucht ihm nur in diesen hineinzubringen. Was wird Siebenbrgen, wenn das was man
jezt Bauern nennt, in den man einen rohen abhngigen, armen
-in Kleidung und Sitten von den brigen Klassen unterschei.den verrachteten Menschen, darunter. der katholischen wirk-

lich ein Bauer wird, ein Mann nemlich der procul negotiis
paterna rura bobu exercet suis. Paterna rura ware es zwar
nicht im gewhnlichen Sinne aber es knnten paterna rara

werden in dem Sinne, (lass die vterliche 'Sorgfalt und


Weisheit unser Allerhchsten Herrn sie dazu wacht.
Die Aufgabe ist wohl des Kaisers wrdig .sie allein lsst
das Problem den verachteten Wallachen zu einem geachteten
und mglichen Unterthan des Kaisers zu machen.
Thiemann
Broos den 12-ten April 1858
Kreisvorsteher".

1)

965

Prds I.

M. I.; 1858. Brief. 229..

251

www.digibuc.ro

LXV.

Siaturi pentru aprarea Romani lor ortodoei de a treee la


unire cu biseriea romano-catoliei 1).

Uebersetzung aus dem Romdnischen,

Wahre Brder Romnen ! Eine traurige Nachricht ist


in unsere Gegend gedrungen, dass einige von unseren Briidern Romnen auf sich vergessend, von dem heiligen Bande
welches Gott unter die Menschen auf der Erde eingefhrt,
das heisst von dem Bande der rechtglubigen morgenlndischen Confession sich losreissen und verleiten lassen, und zu
einem von unseren heiligen Vtern verdammten Glauben
-bergingen, welche heilige \rater ber die verfhrerischen
und armseligen rmischen Ppste den Bann-Fluch ausgesprochen, weil diese durch ihre unbegrenzte Hochmuth, um

er Heiden, die in den lteren Zeiten in dem sogenannten


rmischen Reiche geherrscht haben zu gefallen, obwol sie
keine Rmer, sondern vielmehr eine Mischung von allen
Nationen waren, sich von unserer rechtglubigen Kirche
getrennt, und sich einen deutschen Glauben geschaffen
haben, fr welche gegen die Lehre unseres Erlsers Jesus
Christus begangenen Snden der Zorn Gottes sie einholte,
und ihr Reich, so als das Reich der Heiden aus den Fugen
zerstrte, sie der Herrschaft fremder und barbarischer Vlker
berlassend, damit dieselben durch Folterungen und Krnkungen die Strafe Gottes fhlen mchten.

Schau Brder Romnen, deshalb ist unsere Nation in


den gegenwrtigen traurigen Zustand gesunken, ob der Snden, und ob der Hochmuth unserer Ureltern, die den heili-

gen Glauben verlassen haben. Gott aber hat sich wieder


mit seiner Gnade gegen das romnische Volk von unseren
1) MinIsterlum des Innern. Polizei Pas. I. aus. 1858.

:252

www.digibuc.ro

Glauben gewendet, und sandte ihm Hi Ife von oben, eine


mchtige Hilfe, von der immer die ganze Welt gezittert hat,
und zittern wird. Er hat zeitlich einen mchtigen Herrscher
von der rechtglubigen Confession geschickt, der durch den
Sieg der Waffen die Religion des Volkes von unserem Glauben aus den Klauen des Todes gerettet hat und retten wird ;.

erinnert ihr euch nicht der blutigen Kmpfe, welche dies


grosse rechtglubige Kaiserreich wieder die heidnischen Trken gefhrt, um unsere Voreltern zu retten, und auch unln-

gst fhrte und fhren wird fr unsern heiligen Glauben ;.


wo stiinde die romnische Nation jetzt, wenn sie nicht geschtzt worden ware von jenem mchtigen Kaiserthum? oder
welches deutsche Kaiserthum war auch noch jemals behilflich ? Haben wir nicht unlngst die glnzendsten Beispiele
gehabt, als mehrere Kirchen unserer Brder aus einigen Ge-

genden durch die Wuth der Rebellen zerstrt, und durch


die Vermittlung unseres gtigsten Erzbischofs und Kirchenvorstehers Josef Rajacsics von jener rechtglubigen Kirche,
eine Untersttzung in Geld, zierlichen Messkleidern und kirch-

lichen Bchern bekommen haben, und auch in der Hinkunft bekommen werden, nur mssen wir geduldig und klug
sein, dann wird uns die Hand Gottes immer schtzen, und in

krzester Zeit wird die Prophezeiung in Erfllung gehen,


dass nmlich alle Kirchen durch Gottes Macht unserer
rechtglubigen Kirche untergeordnet werden, und es wird
nur ein Hirt und eine Herde sein.
Wir haben auch noch das in Erinnerung zu bringen, dass
(Trade
heutzutage mit dem Beistande jenes grossenund mach73

tigen Kaiserreiches dahin gearbeitet wird, dass unsere Br-

der aus der Walachei und Moldau in einem Krper verei


nigt werden, und eine romnische knigliche Regierung
von der rechtglubigen morgenlndischen Confession bekommen sollen, wie werdet ihr also euch von euren Brdern tren-

nen,und wenn ihr zu jener besudelten Religion welche die


unirtc" genannt wird bergeht, und welche nirgends auf der
Erdoberflche zu finden ist, dann werdet ihr von euren Brdern aus der Walachei, Moldau, Albanien und Macedonien
251

www.digibuc.ro

getrennt bleiben in aller Ewigkeit, und verworfen von allen


rechtglubigen Vlkern.

Deshalb rathen wir euch brderlich, glaubt nicht den


Lockungen einiger an Gehirn verworrenen Menschen, die
euch in den geistigen und krperlichen Untergang ziehen,
sondern traut euren Priestern als euren Seelsorgern, hrt
nicht an die ungerechten Verlumdungen gegen die Serben
weil diese mit euch zugleich leiden, sondern wir sollten
mit ihnen wie bisher in der Freundschaft leben, well nur
solcher weise, wenn wir mit ihnen durch die Religion vereinigt
sind, hoffen knnen, dass unsere Nation emporgehoben wird.

Endlich geben wir auch bekannt, dass auch unsere Regierung die Union nicht haben will, und ihr sollt wissen, dass
diese neuen unirten Bistiihmer nur durch die List des unrecht,
glubigen Papsten aus Rom auf einige Zeit ermittelt wur-

-den, daher hat auch unsere Regierung gesezlich beschlossen, dass falls sich ereignen soll, dass einige nichtswrdige
Menschen zur Union bertreten, die Kirche- den andern
Rechtglubigen, die zurckgeblieben sind gehren, und
wenn auch nur einer oder zwei sein sollten. Sohin wo werden
sie ohne Kirche den Gott anbethen? In den Witten der .armlseligen Menschen, wo auf einer Seite der Gottesdienst abgehalten wird, whrend auf der andern die Tpfe mit dem Essen

kochen, und auch andere unreine Sachen geschehen, dies


sehet ihr mit euren Augen und wisset es ;verwahrt euch also
selbst und beschzet mit allen Krften auch Andere, damit
sie nicht zum Spott der Welt werden und beschmt werden
in der Stunde der Erlsung, welche bald da sein wird. Das
sagen euch eure Brder aus aufrichtigen Herzen, die euch

jedes Gute wnschen. Diesen Brief leset ihr unter dem


Vetrauen, damit euch die Feinde unserer Religion nicht
in die Falle ziehen, und httet euch vor den Pharisern und
Rcklern, die auf ihre Brust pochen und sagen, dass sie Na-

tionalisten sind, whrend sie auf der anderen Seite euch


chatolisiren wollen, damit eure Nationalitt getilgt und
verdeutscht werde."
Ende April 1858

254

www.digibuc.ro

LXV I.

Ilaport, nesemnat, prin care se deserie situatia politia a 11mnilor, din cercul Sibiului precum i i personalitatea
lui 5aguna, i popularitatea lui Avram Ianeu.

In Hermannstadt hat ein gewisser Stohs und Hartmann


eine Sehotterlieferung bernomen, von welchen Lieferanten
der bernehmende Ingenieur nach den gleichzeitig der grsste
Theil der Schotterprismen eingebettel wurde 30 Prismen mehr

bernahm und bestttigte, als wirklich geliefert wurden,


natrlich nicht umsonst. Ferner bentiget das dortige Salinenamt 1000 kubikklastersteine zu einem Tunelbau im Frhahre der Kleppelpchter Grn aus Maros Uywar hat die ganze
Lieferung ohne vorausgegangenen Lizitation bernommen

und zwar die Klaster per 15 f. c. mz. Also wurde dem


Juden unter der Hand von Seite der Finanzbezirks-Direction
zu Klausenburg eine Lieferung hinausgegeben die sich nebst

dem zu liefernden Sand und Kalk auf 16-20.000 L c. mz.


beluft. Als Grund wird angegeben : Dass der Jude als Klepperpchter; vermge seiner Kontrakte das Recht habe, jede

Arbeit unter 8000 f. die sich im Bergwercke zutrgt. zu


bernehmen, umsomehr, als er viele Pferde habe, die jetzt
in den Salinen keine Beschftigung finden, und er diese be-

schftigen muss. Grn lsst sich jedoch diese Steine mit


13 f. per Klaster fertig zur Salzgrube fhren im Sterkt 2000
T.-"reinen Gewinnt, in Follge seines Vorrechtes vom rar ein.
Ohne auch nur eines seiner Pferde zu beschftigen.
Am 7-ten dieses Monats waren viele wallachische Geistli-

ihrem Bischfe Baron von Schaguna in Hermann-.


stadt, einer von diesem Christlichen war nach dieser Aufwartung bei einem gewissen Rmer in der Josefstadt zu
Mittag geladen, welcher sich in Rmers und eines gewissen
Berei Elek (Grundbesitzer von Klausenburg) Gegenwart
che

1)

819

"Pris I

M. 1. 1859.

25.5

www.digibuc.ro

ausdrcklich usserte, dass im Kurzem, nach einer bestimm-

ten Angabe, die Grenzen der Moldau und Wallachei bisDeva in Siebenbrgen sich ausdehnen, das heisst, auch Siebenbrgen zur Moldau und Wallachei zhlen und unter einem
eigenen Frsten gestellt werden.
Der Bischof Schaguna soll ein grosser Parteignger der
Russen sein, was auch von Berei besttigt wurde. DasVolk ist nicht nur erbittert, sondern so zu sagen desperat,
besonders die niedere Volksklasse, denn die vielen Steuern
zu zahlen, fllt selber sehr schwer, die Verdienste sind klein
und wenig, durch die Comassation verlieren die Bauern, besonders Wallachen, dennen Vieh und Schafzucht ihr Haupterwerb war, das Weiderecht ; hiedurch ist ihre Lebenexistenz
sehr in Frage gestellt, so dass in ein bis zwei Jahren die meis-

ten wieder Unterthanen werden mssen, was schon jezt


nach und nach beginnt. Der Bauer ist ohne dem Grundherrn
so zusagen eine Maschine ohne Rand und daselbst sehr
gut wissen, dass sie ber kurz oder lang ganz vom Grundherrabhngigen werden, so sind sie wirklich sehr fr ihren Herrn
eingenommen.

Es haben sich vor einigen Tagen mehrere Bauern aus den


Offenbanyar Gebirgen (Anhenger des Janko) die in die Umge gend von Klausenburg kamen, vor andern drohend geussert,
dass sie binnen kurzen die Deutschen (Nemtii) erschlagen und

darum ihre Rechte erhalten werden, da man selben whrend

der Revolution nur vieles versprach aber nichts gab, und


jezt von den Deutschen (Beamten) grob behandelt und sehr
mit Steuern und Abgaben belastet werden.
Der Bezirksvorsteher Hirsch in Torda macht mit seinem
groben und abstossenden Benehmen die ganze Umgegend
zu Feinden der Regierung, er ist leidenschaftlich dabei parteiisch und es besteht seine Hauptsorge darin, irgend jemanden zu schaden oder schlechtes zu thun. So hat ein reicher
Grundherr Vres Lajos von Torda an das Ministerium eine
Bittschrift eingereichet, worin er bittet, den. Hirsch entweder zu transferiren oder aber ihn (Vres) unter eine.andere.
Gerichtsbarkeit zu stellen. Die Stadt Torda ist gegen selbem
256

www.digibuc.ro

allgemein erbittert und es wird versichert, dass wenn es


zu einer immeren Unruhe kommem sollte, die Stadt Torda
die feindlichst gesinnte gegen die Reigerung durch Hirsch's
Herrschaft ware.
Es sollen von Seite der moldauischen Bojaren Plakate in
Siebenbrgen verbreitet worden sein, wornach solchen Inwohnern, die aus Siebenbrgen in die Moldau auswandern
w9llen, sehr gnstige Bedingungen eingerumt werden,.
namentlich will man ungarische Familien hinsiedeln woran
aus einem einzigen Dorfe Szt. Mihalfalva bei 30 Familien im
Stillen abfahren wollten, jedoch erhielten selbe keine Passe.
Solche Plakaten und Gerchte werden durch Glashandler
Drahtbinder und besonders durch Hausirer verbreitet.
Torda aus 16-ten Februar 1859.

LXVII.

Haportul, colonelului Iancowsky privitor la donatia spitalului comunal din Sibiu, Impratului Franz Josef, apoi
la starea preotilor celor trei confesiuni din Ardeal, i in
special asupra persoanei Episcopului Haynold, 5aguna,
Sterka 5ulutiu i Timoteiu Cipariu 1).

K. K. Gendarmerie Regiment N. 8
an lohann Freiherrn Kempen.
No. 3527

In Folge hohen Erlasses vom 25 November 1858 Pras.


wird Euerer Excellenz folgenden Berichte Ehrfurchts-

voll erstattet : Das hiesige Franz-Ioseph Spital wurde von


der Gemeinde Hermannstadt gestiftet und Seiner Apostolische Majestat der Kaiser geruchten wahrend der Allerhchsten Anwesenheit im Jahre 1852 zu diesem Gebaude den
1)

245.

Prs. I.

1859. ad. N. 10. M. L

257

17

www.digibuc.ro

Grundstein zulegen. Eine umstndliche Beschreibung ber


die Art der Stiftung sowie ber die Feierlichkeit waren alle
Spizen der verschiedenen Dykasterien geladen, somit auch
die katholische Geistlichkeit. Dieselbe war durch den Domherrn und Waisen hausdirektor Ludvig, den Schulrath Festlich
vertreten. Auch der Hermannstdter Stadt Pfarrer Verwessen Weber war geladen, konnte aber wegen Unpsslichkeit
nicht erscheinen. Selbst Seiner Excellenz der rmisch-katholiche Landes Bischof Dr. Haynold wurde mit einer Einladungskarte geladen : Dieselbe konnte ihm jedoch vom
hiesigen Pfarramte nicht zugestellt werden weil er schon
auf der Reise nach Hermannstadt war, und Tags nach der
Feier hier eintraf. Dass die ganze Erfnungsfeier einen
vorwiegenden politischen Charakter hatte, ist aus der, in der
ffentlichen Blttern enthaltenen Beschreibung zu entnehmen ;

dass der evangelische Stadtpfarrer das Einweihungsgebet


verrichtete, scheint eine Concession an die vorwiegend, ja
beinahe ausschliesslich der evangelischen Confession angehrigen Brgerschaft von Hermannstadt gewesen zu sein,
die als die eigentliche Grnderin des Spitals erschien. Wenn
daher das Gebet nicht von Seite der Katholischen Geistlichkeit gesprochen somit vielleicht von der in Osterreich
blichen Erffnungsfeier diessfalls abgegangen wurde, sodrfte doch von einem bergehen oder frmlichen Clerus
umsoweniger die Rede sein, als den Grundsteinlegung zur
demselben Spitale in Gegenwart Seiner Apostolischen Majestt
des Kaisers nach dem Catholischen Ceremonial begangen worden ist. Die religis-politische Richtung der einzelnen Bischfe

Siebenbrgens mitvoller Verlsslichkeit angeben zu wollen,


ware immerhin sehr gewagt. Gewiss ist, dass, unabhngig
von aller Persnlichkeit die auf kirchlichen Gebieten angeregte Bewegung alle Bischfe zu einer hierlands ungewohnten
Thtigkeit herausgefordert hat sie in des belehren mssen,

worauf sich diese Thtigkeit vor allem zu beziehen htte.


Sie haben jedenfalls eingesehen :

1. Dass die Individualitten der Geistlichen aller 3 Confessionen eine ausserordentliche Mangelhaf tigkeit darbieten
258

www.digibuc.ro

Die Weltgeistlichkeit hauptschlich aber die zur Seelsorge


verwendeten Ordensgeistlichen katholischen Rytus, stehen
hierlandes auf einer sehr niederen Stufe sozialer Bildung. Die
wenigen Ausnahme hielt man selbst noch in grsser Jugend
zu den besten Pfarr in (Kronstadt = Hermannstadt) emporsteigen, die meisten gehren der ungarischen (Szekler) Nationalitt an, die Kenntniss der deutschen Sprache ist hchst
selten. Die niedrige Stufe der Bildung der griechischunirten
und nicht unirten Geistlichkeit ist bekannt.
2. Dass alle Unbestimmtheit in den Rechtverhltnissen
des Landes neben aller Geringfgigkeit der meisten Gehalten und Einkommen der Pfarrer einen schnellen Aufschwung nicht zu lassen und mir das beharrliche Wirken ein
Resultat in vielen Jahren verspricht. Von den durch verschie(lene Glaubensbekenntnisse zerrissenen, auf einander es
hersuchtigen, daher zur materriellen Untersttzung religiser,
Kirchlicher-und Schul Anstalten wenig geeigneten Gemeinden

ist wenig oder gar nichts zu erwarten.


Bischof Haynold als Vorstand der bevorzugten Staatskirche
ist in Fieberhafter wirklich anerkennenswerther Thtigkeit begriffen und leistet Ausserordentliches, zweierlei ware
wnschenswerth ihm nicht imponiren zu mssen einerseits
.die vorwiegend magyarisch nationale Vorliebe, der ungarische Charakter seines Domkapitels die wenig verhllt wird,
durch die usserungen der dewotesten dynastischen LoyaMat, anderseits der Stoltz des Kirchenfrsten gegenber der
Regierungsorgane und der geistlichen Herachie anderer
Lonfessionen. Er reprsentirt unter den Landes Bischfen
den feinen glatten Weltmann, berhaupt dass, was man dem
Jesuitismus mit Abrechnung der bsen Unterstellungen zu
schreibt. Die Dynastie, die Einheits Monarchie, solange sie
das Concordat garantirt wird, an ihm eine feste Sttze

aben.

Der Bischof der orientalischen Kirchen Andreas Freiherrn


xon Schaguna ist ein jovialer Weltmann, vielleicht minder
gelehrt als klug und berechnend ; sehr ungnglich und zulhunlich, loyal aus Karakter, der nicht nur der ffentlichen
25.9

www.digibuc.ro

Meinung, sondern auch den Trgern der Regierungsgewal


ten seine Huldigung bringt, und dadurch fr seine Interessen
gewinnt. Die staatsbrgerliche Ha ltung bei den Bischfen ist

untadelhaft, ihre Amtsttigkeit und husliche Zucht Mus


terhaft, von einer besonderen religis-politischen Tendenz ist
bei beiden ebenso wie bei den griechisch-katholischen
.

Erzbischfe von Blasendorf wenigzu entnehmen, obwohl dent


Letzteren von Seiten des ungarischen Adels dortigen Gegend
Dacoromanismus angedichtet wird. Steruka [sic.1 Szlutin, contede Carpenis, Erzbischof von Blasendorf, k. k. Geheimrath, ist
ein Alter willensschwacher Mann, dem die mglichste Erh

ung der Einknfte allein am Herzen liegt, und in dessen


rmlichen Haushaltung sich sein Geiz sattsam charakteri
siert, seine Umgehung besteht aus den, als Dacoromanisch
gesinnt bekannten Priestern : Dom Probst RatIzin, Domherr
Cipariu Alutanu und Boerin.
Dieser Erzbischof ist dem siebenbrgischen Bauernstande
entsprossen ; besitzt weder hervorragende Befhigung, nocli
besonder sociale oder grndliche szientifische Bildung und
seine Erhebung auf den Bischofstuhl verdankt er keinem
ausserordentlichen Verdienste, sondern lediglich dem Um
stande, dass er einer der wenigen griechisch-katholischen
Erzpriester war, welche sich whrend der Revolution weder
zur dacoromanischen noch ungarischen Partei hinneigten.
Alle drei Landesbischfe sind
wie berhaupt die ffentfiche Organe in Siebenbrgen
in Folge der sub 1 und 2.
angedeuteten Verhltnisse ihres Diezsen und des Landes,

an den Ausserst langsamen unmerkbaren Fortschritt fest


gebunden und jeder beabsichtigte Sprung erscheine als
eine lcherliche Effekthascherei, von der sie sich nach und
nach zu Wahren beginnen, weil die ffentliche Meinung in
Siebenbrgen eine vieleicht nirgends so unabhngige und in.
konfessioneller Hinsicht so herabtreffende wie hierlands.
ist.
Hermannstadt, den 20-ten Februar 1859.

ss. Iankowsky.
Oberstleut.

260

www.digibuc.ro

LXVIII.

Itaportul loeofinentului Fr. Vaasz, despre situatia politie


a Romnilor i a Seenilor din eireomseriptia sa I).

K. K. Gendarmerie Regiment N. 8
an Iohann Freiherrn Kempen.
'Ober die mit Hohen Erlasse vom 20. vor. Mts. N. 249 Prs I.

berabgelangten Notizen sind die Resultate meiner Nachvorschungen (wegen zugrosser Entferung des angedeuteten
Schauplatzes) noch nicht soweit gediengen um schon jezt
bierber ausfrlich berichten zu knnen, werden aber ge-wiss mit allem Eifern dahin streben, mich in dieser Richtung
In krzester Zeit zu informiren, und sodan die Frchte meiner Bemhung Euere Excellenz zur hohen Kenntniss bringen.
Im Sinne des Schlusssatzes dieses hohen Erlasses aber erlaube ich mir bezglich der Stimmung der hierlndigen Bevlkerung die bis jezt gemachten Wahrnehmungen sogleich abzu-

geben. Schon seit den Beginn der Ereignisse die eine feindiiche Annherung von aussen befhrchten liessen, war ich bsorgt den Eindruck zu beachten, die jene auf die allgemeine
Stimmung besonders aber auf die Missvergngten hervorrief.
Was die erstere betrift so glaub ich mich nicht zu tuschen,
-wenn ich selbe bei der romnischen Population als gereizt
bezeichne, welche nur durch die vielen falschen und regierungsleindlichen Gerchte herbeigefhrt werden. Wie ich aus bereinstimmenden mehreren Quellen in Erfahrung brachte, wurde

2wischen der Bevlkerung dieser Nationalitt das Gercht


verbreitet (dass der sterreichische Staat den Russen fr
die Hilfeleistung in Jahre 1849 noeh zwanzig millionen
Gulden schulde ; da diese Schuld aber noch immer nicht
getilgt ist, so werden die Russen das Land besetzen, so nach
die Romnen aller Steuerleistungen entheben, und vorzglich diese Nation in ihre Schutz nehmen. Diese Gerchte
1)

610

Pas.

I.

M. I. 1859.

261

www.digibuc.ro

welche auf dieses indolente durch ihre Untthigkeit und Triig-

heit in Armuth lebende, dabei aber hchst eigenntzige


Volk' keinen kleinen Einfluss haben werden durch ihre.
Geistlichkeit ausgestreit die durchgehens russische Sympathie
hebt.
Bei der Szekler Bevlkerung in der hierortigen Gegend
herrscht bei den gegenwrtigen Zeitverhltinsse eine unnatrliche Ruhe und Stille in der ich kein Wertauen setze. Wenn
ich es wage Euere Excellenz mit manchen geringfgigen De-

teill meiner gemachten Wahrnemungen zu behngigen sa


erlaube ich mir nur in der Absicht um ein Mglichst getrauens
Bikl der hierortigen Zustnde zu geben. Wie ich aus zu verlss-

Eicher Quelle in Erfahrung brachte, verfolgen die politisch


komprornitirten den Gang der Ereignisse mit grosser Spannung, auch sind diese gleich gesinnten fter beisammen als
es f rher der Fall gewesen ist, besonders hat sich der politisch-

komprornittirter Alexander von Doboly aus seiner frheren


Zurckgezogenheit herausgehobene und pflegt jezt viel Um-

gang mit den stark marquirten Joseph Jenney welch lezterer von Kronstadt aus den Auftrag erhalten haben soll, in
die hiesigen Gegend 4000 Mezen Weizen und Frucht anzukaufen, und hier zu deponieren. Der Umstand dass die Vermgensverhltnisse des gedachten Jenney es nicht erlauben

den erwhnten Auftrag effectuiren zu knnen, selbe sich


frher nie mit der artigen Speculationen befasste, die hier
gegebene Angbe, aber der Wahrheit nahe zukommen scheint
da infolge meiner Nachforschungen, ich in Erfahrung brachte
dass Jenney sowohl in Loco als auch in den Ortschaften Sa-

r9mberke und Gernyesezk sich neu die Preise der Frchte


bei Abnahme von grsserer Quantitt bekmmerte, endlich
dass dieser Auftrag von jener Gegend kommt wo sich Kossuthische Emissre herumtreiben solle, dri.ngt mir die Meinung auf diesen Einkaufen von Frchten und Depositirung
derselben hier, weniger eine Speculation als ein politischer
Umtrieb zu Grunde liegt, daher ich diese Angelegenheit
scharf im Auge behalten werde. Auffallend ist es dass hier
erst seit jngster Zeit der Nationaltracht so stark gehuldigt
262

www.digibuc.ro

wird ; Landeslleute die frher in ihrer bescheidener br-

gerliche Kleidung herumgingen erscheinen jezt auf einmalgrsstentheils in der ungarischen Nationaltracht, der hierortige reformirte Seelsorger Johann Peterfy hat am Neujahrestag. zum" Schlusse des Gottesdienstes eine auf die Freiheit
anspielendes Gebet vorgebetet, welches nicht nur bei diesen
Glaubensgenossen sondern auch im allgemeinen eine sehr
gute Aufnahme fand. Der politisch kompromittirter Grundbesitzer und ehemalige Honvedmajor Tolnay Gabor hat einen
Reisepass in das Ausland erhalten und hlt sich seit kurzer
Zeit in Paris auf, von wo aus der letzte Brief an seinen Angehri-

gen hier erst vor einigen Tagen angelangt ist. Ich lege auf die
Abreise dieses Individuums bei den gegenwrtigen Zeitver-

hltnissen aus dem Grunde ein Gewicht, weil Tolnay bis


zu seinen Abgehen viel mit bekannten Regierungsfeindlichen Personen verkehrte, auch in Rcksicht seines Vermgens sich in der hierortigen Gegend einen grossen Anhang
bei der Szekler Bevlkerung erworben hat. Da die hierortige

stdtische Polizei indolent und sogar unverlsslich ist, so


habe ich auf die berwachung der Fremden Polizei schon
von frher ein wachsames Auge gerichtet, die angekommenen

Fremden scharf bebobachtet bin aber bis jezt noch auf niemanden gestossen der in der angedeuteten Richtung des
hohen Erlasses von 20. vor. Mts einen gegrndeten Verdacht
erregt htte. Schlsslich erlaube ich mir in Anlege den Ausweis ber die Verwendung der in Jnner 1858 erhaltenen
200 Florin C. m. z. mit dem gehorsamsten Beifgen zu unterlegen, dass meine unvergreiflichen Ansicht die Zeitverhltnisse es gebieten sich nach allen Richtungen ber die stattfindenden Ereignisse zu informiren welche teilweise nur durch

bezahlte Agenten Erfahrung gebracht werden knnen, da


ich mir in dieser Hinsicht die weiteren hohen Befehle ehrfurchts-

voll erbitte.
Moms Vasarhely, den 21 Februar 1859

ss. F. Vaasz
Oberleut.

26.3

www.digibuc.ro

LX IX.

Raportul eolonelului Iankowsky, privitor la situatia din Ardeal deseriind in deaproape persoana lui $aguna preeum
influenta eea mare a aeestuia asupra populatiei rom
ne0i de eredintii greeo-orientalii. 1)

K. K. Gendarmerie Regiment No. 8 an Iohann Freiherrn


Kempen von Fichtenstam!

Mit Bezug auf den gehorsamsten Bericht vom 14. dieses


Mts. No. 5 werden Euere Excellenz die in politischer Beziehung seither gemachten Wahrnemungen hiemit ehrfurchts-

voll zur hohen Kenntniss gebracht. Aus Furcht vor einer


Erhebung der Rornnen in neuerster Zeit mehrere grssere
ungarische Familien (Grundbesitzer) aus Abrudbanya nach
Ungarn bersiedelt. Dieselben wollen unter ihren Grubenarbeitern Besorgniss erregende Simptorne bemerkt haben,
wesshalb auch diese .Arbeiter von Seite der Gendarmerie
fortan strenge im Auge behalten werden.
Wie einige Anzeige der Unterabtelungen darthun, wo vor
einigen Tagen in einzelnen Ortschaften das Kaiserliche Kriegs-

Manifest noch gar nicht bemerkt daher das Volk, ber die
Verhltnisse ganz im Unklaren den iiblen Gerchten umso
leichter Gehr gibt und fr blosartige Aufreizungen um so
empfnglicher ist. Ich habe diesen tThelstand beim hierln-

digen Gouvernement angeregt und angedeutet, dass es besonders erspriesslich ware, wenn das Manifest, so wie berhaupt
auf die gegenwrtigen ffentlichen Ereignisse bezgliche
Kundmachungen auch im Wege der Kanzel verffentlich wrden, da das Volk den Worten des Pristers den Meistenglauben
beimisst. Sind unter der Geistlichkeit unverlssliche Elemente,

1)

N. 2650
Prits. I.

ad.

ti. 5
Pras. B.

I.

264

www.digibuc.ro

.so knne sie bei ihren ffentlichen Functionen doch immer


unter kontrolle gehalten werden. Ein anderer Obelstand, denn
ich.nur bei Euere Excellenz hiemit ehrfurchtsvoll a nzuregen
und unumwunden zu bezeichnen wage, sind die im jezige
Momente jedenfalls hchst abtrglichen Missflligkeiten
welche zwischen Seiner Excellenz dem hierlndigen griechisch nicht unirten Bischof Baron von Schaguna und dern
hohen Ministerium des Cultus bestehen.
Bischof Schaguna bt auf die nichtunirten Romnen Sieben-

Irgens fast unglaublichen Einfluss. Seine Worte sind dem


Volke heilig. Die untergeordneten Priester seiner Confes.sion hingegen sind, wie ich schon oft erwhnten, theilweise
sehr unverlssliche Elemente, nicht selten beseelt von gemein-

ster Habsucht. Es drfen daher nur die vom Bischofe stets


charf gehandhabten Zgel der Disciplin gelftet, dieser Priester mehr nie selbst berlassen sein und dieselben
in der
Mehrzahl
wrden jeden Weg ergreifen, der sich ihnen bietet, ihre Habsucht zu befriedigen. Bischof Schaguna ist daher
wichtigste Persnlichkeit zum Massstabe bei Beantwortung der Frage : welche Eventualitten unter der Romnen
eintretten knnen, und ob eine Erhebung derselben stattfinden
werde. Dieser Bischof ist eine politische Persnlichkeit, voll
der entschiedenster Ergebenheit fr die Allerhchste Dinastie.
Er ist jedoch mit dem hohen Cultus Ministerium im hohen
-Grade zerfallen, daher in einem Zustande der an Verzweiflung grenzt und zwar namentlich deshalb weil seine Wnsche
und Antrge nicht einmal eine Antwort erhalten ; weil geistlich gerichtliche Urteile vom Cultus Ministerium als 2-ten
Instanz stets verworfen, berhaupt durch fortwhrende Vorwrfe an den Bischof, den das hohe Ministerium
unpolitisch genug wie eine untergeordnete VerVraltungsbehrde
'behandelt, aufstachelt und reizt, dessen Anssehen verlezt wird.
Es handelt sich beim Bischof Schaguma nicht so sehr um Conzessionen fr sich um seinen Einfluss nach oben, sondern vielmehr um seinen Einfluss, sein ganzes Anssehen auf sein Volk.
Seine unterstehende Geistlichkeit hlt ihn theilweise fr
einen erkauften Anhnger der Regierung, welcher dem Be265

www.digibuc.ro

streben des hohen Ministeriums, die vormazliche blosse Tole-

ranz und nicht die von Seiner Majestt wiederholt ausgcsprochenen Grundstze der konfessionelen Gleiehberechtigung durchzufhren bemht ist, eigentlich den griechen
feindlichen Tendenzen des hohen Cultus Ministeriums keine
oder nur geringe Oposition entgegen stellt. Ich habe daher
dafr dass es dem Bischof Schaguna hauptschlich um katholische Beweise zu thun ist, die ihn gegenber seiner Diezsse rechtfertigen, dass er nmlich nicht aufgehrt hat,
ihre und nicht seine persnlichen Interessen zu vertretten..
In der gegenwrtigen Zeitperiode kann die Zwischen dem
Bischof und dem hohen Ministerium bestehende Klftung
von unberechenbarer politischer Tragweite werden, whrend
die Mittel zu Begleichung dieser hohen Beachtung wirklich.
im vollsten Masse wrdigen Diferenzen ganz nahe liegen, drften in dem schon durch die Gewhrung noch so unwesentlicher
Confessions-Conzessionen zu denen die vielfache Anregung
jedenfalls beim hohen Ministerium erlieget, die erstreben-

den Hoffnungen dieses hierlands vorherrschenden Rytus


wieder etwas belebt wrden. Durch Zutheilung einer Vertrau-

ungsperson der griechisch nicht unirten Confession beim


hohen Ministerium des Cultus ware auch die Garantie ftir die
confessionelle Gleichberechtigung geboten. Endlich wage ich,

Euere Ecellenz ehrfurchstvoll auzudeuten, dass es schon


von unberechenbar heilsamen Folgen ware, wenn dem Bischofe

Schaguna fr seinen Hirtenbrief, oder fr den von den Erzpriester seiner Diezsse erlangten Loyalitts Revers von Seite
Seiner apostolischen Majestt des Kaisers
wenn auch vielleicht indirecte und im Wege des hohen Ministeriums
eine Anerkennung ausgesprochen wrde. Was die unter

den hierlndigen Ungarn anscheinend herrschenden Agitationen betrifft, so habe ich bis jezt noch keine weiteren Anhaltspunkte erlangt, glaube aber, dass die vom SzylagySomlyer Flgel Comandanten Rittmeister Maurer ber die
im Momente dort gegentlich herrschende Stimmung erstatteten Berichte N. 43 und 44 dd-to 15 und 16 vor. M-ts von
um so wesentlicheren Interessm sein drften, a Is _clie Bevl,
266

www.digibuc.ro

kerung jenes an Ungarn grenzenden Kreises aus vielen unverlsslichen Elementen besteht. Die Abschrift dieser beiden
Berichte wird demnach Euere Excellenz in der Anhage ehrenfurchtsvoll unterbreitet.
ilermannstadt, den 22. Mai 1859.

Iankowsky
Oberst".

LXX.

Raportul majorului Maurer asupra starei politiee din Ardeat


In nrma manifestului impiirfitese dat eu oeazinuea titsboiului Franeo-Italo-Austriae din 1859 1).
Abschrift des 7 Flgelberichtes dd-to 15. Mai 1859. N. 43Prs.
In allen Volksschichten waren schon mit dem Eintritt
dieses Jahres die usserungen ber die zur Entwicklung gelangten Zustnde rckhaltend, seit dem Erscheinen des Al lerhchsten kaiserlichen Manifestes, und seit dem Ausbruche
des Krieges mit dem von Frankreich unterstzten Sardinien
aber, ist unverkenbar wahrzunehmen, wie der Adel und
die inteligenter Volksklasse im diesseitigen Flgelberichte

nicht nut keine Sympathie fr die gerechte Sache Seiner


Maiestt des Kaisers entwickelt, sondern vielmehr eine gewisse
Abneigung durch das ganze Passive verhalten an den Taglegt,

wozu unbedeutenden Masse die aus den benachbarten Comitaten des Knigreichs Ungarn ber die dortige Haltung hierfiber gepflanzten Gerchte beitragen. Diese Passivitt drfte
keinesfalls fr eine gegen dem Monarchen aufrichtige Stirnmung sprechen, dieselbe hat jedoch bisher im unterstehenden
Flgelbericht bisher im Allgemeinen zu keinem ernstlichen
Bedenken Veranlassung geboten, nur in einige Bezirken tauchen einzelne Vorfallenheiten auf, welche auf eine inkorekte
1)

N. 43
Pr 5s.

1859. M. I.

67-

www.digibuc.ro

Absicht, 'ferner auf einen engern Verkehr unter der mit


den gegenWrtigen Institutionen Unzufrieden schliessen
lassen wie zum Beispiel sollen politisch compromitirt gewesene Individuen zu Tasnad auf der Gasse die inloyalisten
usserungen sollen, sich von der Zigeuner Musik den Rakozi
und dergleich revolutionre Piecen aufspielen lassen, und auf

diese Art bestrebt sein, den hie und da noch bestehenden


.guten Geist von Loyalitt zu entnerven. Dieses Verhalten
schpfte ich aus sicherer Quelle, werde jedoch nicht ermangeln

dasselbe Euer Hochwolhgeboren in einigen Tagen volstndig zu beleuchten. Baron Anton Iusasse zu Akos des Tasnader

Bezirkes usserte sich der Wind wehe gerade so wie er es


wnsche ; heute hat sich Frankreich mit Osterreich geschlagen und die Vorsehung wollte, dass die franzsischen
Kugeln die sterreischen Truppen niederschlugen". Hierber
wurde dem Tasnader K. K. Bezirksamte die Anzeige gemacht.
Die Grundbesitzer Gogor Iosef aus Panith, Zselenski Gyula
aus Bred, die Gebrder Pelle aus Haraklany, dann der Kauf-

mann Horwath Istvan aus Zilah sagen in Wirtshause Zke


Gaztias revolutionre, die Gemther der Bevlkerung aufreizende Lieder. Hierber wrde bereits dem Zilaher Bezirksamte angezeigt. Den 13, d. M-ts hierorts ereignete sich
dass der Gendarme Georg Nemes beim Gasthause zur Weintraube vorbeiging, bei welcher Gelegenheit sich der compromittirte Zilaher Insasse Benjamin Czell aus einer den Fenster des

tezeichneten Gasthauses lehnte, und diesem Gendarme zurief : bazmeg a Csaszarnak" worber bei dem hiesigen K. K.
Bezirtksamte als Gericht die Erehebung bereits im Zuge ist
In Kraso Edder Bezirk in Ungarn soll zwischen den 20
und 25 d. M-ts bei dem Grundbesitzer Farezi Samu eine geheime Versammlung stattfinden, zu welcher mehrere Grundbesitzer und namentlich auch Ladislaus Decsei aus Erkrs
Tasnader Bezirk sich einfinden sollen. Nachdem dieser Versamnilung bei der gegenwrtigen Situation, die Verfolgung
gefhrlich politischer Tendenzen zu Grunde liegen dilate
,so erachte ich fr usserst wichtig den Comandanten des
5. Fluges in Nagy Karoly rnit dem Ersuchen hierber mit-.268

www.digibuc.ro

zutheilen, die politische Haltung des Ladislaus Decsei bei-einer etwaigen Versammlung in Kraso zu meiner Kenntniss
gelangen zulassen. Ferner gelangte ich zur Kenntniss, dass
in den angrenzenden Theilen Ungarns und namentlich im
Szatmarer Comitat ein sehr enger Verkehr zwischen Personen stattfinden, welche whrend der jngster ungarischen
Revolution eine grosse Rolle spielten. Schlsslich erlaube
ich mir jedes grichtliche Ergebniss ber die vorangefhrten
F lle Euere Hochwohlgeborene in Aussicht zu stellen.
Szillagy Somlio 15 Mai 1859.

Maurer m. p.
Rittmeister.

LXXI.

Raportul maiorului Maurer, privitor la situatia politiefi a


Ardealului i in special privitor la Ion Lazfir i Alexandru
Bagosi. 1)

Abschrift des 7. Flgelberichtes dd-to 16. Mai 1859

N. 44 Prs.
Die von der hiesigen Stadtgemeinde Seiner Durchlaucht dem Herrn Landes Gouverneur Feldmareschalleutenant Friedrich zu Lichtenstein im Wege des k. k. hiesigen Kreisamtes berreichte Loyalitts Adresse anlsslich
der gegenwrtigen kritischen Sachlage erlaube ich mir in
deutscher Ubersetzung Euer Hochwohlgeboren mit dem
Bemerken nebenliegend ehrerbiettigst zu berreichen dass

bei der Berathung dieser Adresse die Comunitts-Mitglieder

nur usserst sprlich vertreten waren.


Iohan Lazare, frher Advokat, gegenwrtig konom, wh-

rend der jngster ungarischen Revolution-Epoche Beisitzer beim Blutgericht in Sz. Somlyo, dann Alexander Bagosi, reicher Grundbesitzer, ein eifriger Anhnger der Umstrzpartei von 1848-1849, habe, wie ich zuferlsslich er1)

N. 44.
Priis. I.

M. I.

1859.

269.

www.digibuc.ro

luhr sich an dieser Beratung nicht betheiligen wollen. Diese


Adresse welche im ganzen Lande als die vollezt berreichte
bezeichnet werden kann, drfte mit Bezug auf meinen Bericht 43 vom 15. huyus mehr das grenze der gezwungenen
Nachahmung als der Aufrichtigkeit an sich tragen.
Sz. Somlyo 16, Mai 1859.

Maurer m. p.
Rittmeister

LXXII.
Adresa de supunere, la manifestul imprtese, dat eu ocazia
rsboiului Franco-Italo-Austriac, din partea primarului
Eros in numele locuitorilor din imleul Sillagiului.
Kaiserliche Knigliche apostolische Majestt
Allergneidigster Herr

Der Allergndigst erlassene Aufruf Eurer K. K. apostolischen Majestt dd-to 28. April 1859 an hchst dero Vlker
ist auch an die friedlichen Bewohner unserer anspruchlosen
kleinen Stadt gelangt. Diesen zu Folge haben wir es begriffen, dass die makkellose Erhaltung der Recht und Ehre des

seit lange ber uns Herrschenden Thrones Euere K. K.


apostolische Majestt zu einem unwillkrlichen Kampfe zur
Demthigung der Feinde aufgefordert haben. Was konnten
wir als Sprache anders thun, als nebst der Versicherung
unserer Treue und Treuen Ergebung die Allmchtigen
tglich inbrnstig a nbedeuten bitten : Er mge Euerer k. k.
apostolischen Majestt und Allerhchst dero Herres Mhe in
diesem gerechten Kampfe mit einem Siege bekrnzen damit
der Feind berwunden, sterreichischen glnzender Thron zur
Beglckung seiner Vlker zur Bewerkstelligung seines Fortschrittes ferner auch zum Stolze Europas emporblhe.
Sz. Somlyo irn Namen aller Bewohner, Mai 1859.

Eros m. p.
Brgermeister.

-270

www.digibuc.ro

LXXIII.
iltaportul lui Fedrigony, privitor la starea politiefi a Romnilor
din eereul administratiei sale, Oradia. 1)

K. K. Gendarmerie Regiment an Freiherrn


Kempen von Fichtenstam,

Mit Bezug auf hohen Er lass N. 985 Prs. I vom 6. d. M-ts


beeile ich mich bei Rckschluss des Communicats Euer Excel-

lenz folgendes ehrerbitigst zu berichten. Es herrschen unter


der hierlendigen romnischen Bevlkerung seit lnger als
einem Monate nicht nur die von dem Pfarrer Iohann Neisser
in dessen Anzeige angefhrten, sondern auch noch anderweitige Gerchte, welche unter der gebildeteren Volksklasse kein
Gehr finden und selbst bei dem Pbel welcher die Lgenhaftigkeit derselben nach und nach einsehen lernt an Interesse
verlieren. Die fortdauernden Bedrckungen des Romnenthums von Seit der Ortsnotre betreffend, beruhen die v6n
jdem Pfarrer Neisser angezeigten Daten auf vollkomenen
Wahrheit : worauf sich auch die von demselben ausgesprochenen grnden. Der Romnen, besonders der hierlndiger
hat stets fr seine Regierung eine feste Anhnglichkeit bewissen
und zwar, besonders fr eine dem Staate gefahrbringende Sache

micht so leicht zu fanatisiren. Nun aber fhlt er sich gedrckt


und glaubt, weil seine Hoffnungen auf Besserung bisher nicht
in Erfhlung gingen, sich beugen zu mssen. Die Ortsnotre,
von ihren vorgesezten Behrden nur oberflchlich oder auf
gar nicht berwacht, ben an dem Landmann alle nur erdenkffichen Willkhrlichkeiten aus ; Gelderpressungen, Betrug
von Seite derselben, gehren nicht zu den seltenen Ereignis-

sen. So hat in November v. J. das Zugskommando in Belenyes den Notar Nicolaus Ardyelan in Krisztyor, welcher
bereits wegen Betrug in Untersuchung war, und vor dessen
Namen die Bewohner ihn zugewiesenen Ortschaften ebenso
1)

1499
1

N. 32

M. L 1859.

271

www.digibuc.ro

zurck schnden, wie von den eines Rubers, wegen abermaligen Betrug und Misshandlung dem k. k. Sthlrichter
amte in telenyes angezeigt ohne dass gegen derselben hi&
nun eine Untersuchung durchgefhrt worden ist. In demselben Rufe stehen der Notar Stefan Ladas in Lunka, welche
in vorigen Jahre wegen Feldfrchten Diebstahl, Misshandlung
der Ortsbewohner und Compromittirung der Gendarme_
Nicolaus Muntian aus Kebest, welcher wegen Verbrechens

der ffentlichen Gewaltthtigkeiten durch unbefugte Einschrnkung der persnlichen Freiheit und Misshandlung, dann

wegen Gelderpressung dem k. k. Stuhlrichteramte angezeigt worden, ohne dass ein oder der andere angemessen
beschtraft, nach seines Dienstes enthoben sein. Mit wenigen
Ausnahmen verfahren alle Notre im Belenyes'er Bezirke .
des letzteren ist ihnen zur Erziehung ihrer habgierigen
Zwecke um so frderlicher.

Der Landmann, welcher sieht, dass der Notr der beste


Freund des Beamten ist, traut sich gar nicht ber den Notr
bei der Behrde Beschwerde zu fhren und im Grunde genom-

men hat er nicht unrecht weil er bei solchen Umstnden nur

das krzere ziehen wrde. Der Beamte findet whrend


seinen Dienstenreisen beim Notre die gastfreundlichste Aufnahme
der sich nur usserstwenige von ihnen entziehen
welcher alles aufbiethet um seblst fr sich zugewinnen,
damit er in seinem Treiben ungestrter sein kann. Der k. k..

Stuhlrichter Ludwig von Hoffbauer in Belenyes, sonst ein


sehr achtungwerther, aber wegen seiner matten Diensten.
Wirksamkeit und seiner Intimitt mit den Unterbeamten
und Notren wenig respektirten Mann, nimt nur selten eine
Inspizirungreise und wenn dies auch geschieth, ist er von
keinem Erfolge begleitet, weil der romnische Landmann
zu seiner Obrigkeit kein Zutrauen mehr legt und deshalb
mit seinen Beschwerden zurckhlt.
Der k. k. Gerichtsadjunkt Roman und Aktuar Nemes stehen mit den Notren in engster Ferbindung und wie wohl keine

Beweise vorliegen spricht, doch die Allgemeine Stimme,


dass diese zwei Beamten durch Geld und dergleichen zugn272

www.digibuc.ro

glich sein sollen, brigens mChefi dieselben in ihrem Hanswesen einen ungewhnlichen Aufwand, welcher mit ihrem

Einkommen in Contrast steht. Das Bergweik Rezbanya


anbelangend, hat der Unterleutenant Hamerer in unauff lliger Weise mit den tchtigsten Bergbeamten Rcksprache

gepflogen und deren Meinungen mit der von den Confidenter Neisser entworfenen Projecte punktweise bereinstimmend gefunden, falls dieses Bergwerk an Private bergehen sollen, wo es vieleicht rationeller betrieben wrde, ware

das Volk zufrieden, aber vor dem Gedanken an das gnzliche Einstellen der Bergarbeiten zittern die Bewohner.
Bezglich des Pfarrer und titular Dechant Iohann Neisser
in Rezbanya, beehre ich mich Euere Excellenz gehorsammst
zu berichten, dass derselbe ein allgemein geachteter Mann
ist, dessen. Menschenfreundlichkeit beim Deutschen, sowie

bei. den Ungarn und Romnen der hiesigen Gegend dank


bargefhlt wird. Sein auf den besten Principien beruhenden
Charakter ist unbeugsam und -dessen Anzeige vom 18 ten
Februar 1. J. kann als eine in der Wahrheit vollkommenen
.begrndet angesehen werden. Schlsslich erlaube ich nur die

ehrerbietigste Anfrage ob die vorangefhrten Daten auch


dem hohen Generalgouvernement oder hierlndigen Statthalterei Abtheilung nicht anzeiget werden solle.
Grosswardein, am 26-ten Mai 1859.

Herr Oberst beurlaubt


ss. Fedrigony.

LXXIV.

Raportul, preotului Neisser, privitor la suferintele Romnilr


din partea notarior.
Euere Magnilizenz, Hochgeehrtester graidiger Herr I

Ein anderen zum ganzen fhrenden bedenklichen Faden,


sind die nach sovielen der hohen Regierung wegen den Fortdauernden Bedrckung des Romrienthumes von Seite der
gewissenlosen Ortsnotre gemachten Vorstellungen, worauf
273

18

www.digibuc.ro

noch keine Abhilfe erfolgt ist. Vie le aus der intelligenten Menschenklasse sehen in diesen Bedrckungen ein Beabsichtigtes

Mittel das Romnenthum aufzureitzen. Der arme niedere


-Romn sieht selten von seiner Obrigkeit ein freudliches Gesicht, hrt selten ein anderes, als beleidigendes Wort vonselben.

Unzhlige aus , ihnen sind durch die nicht aufhren wollen,


den Bedrckungsbereits bis zum Bettelstab verarmt, woher
diese in Zukunft ihrer Steuerabgaben leisten werden ? ist ein
Rthsel. Darum kein Wunder wenn man allenthalben diese
Menschen von einen Romnen-Reich mit Begeisterung so
sprechen hrt, als wre es schn gewiess die alte Anhnglichkeit hat an ihrer Festigkeit viel verloren.
Rezbanya am 28-ten Mai 1859.

ss. Iohann Neisser


Pfarrer.

LXXV.

Raportul colonelului Iancowsky, prin care descrie situatia


politicii a Romnilor si In special popularitatea lui Avram
Iancu. 1)

K. K. Gendarmerie Regimente N. 8 an Johann Freiherr Kempen,

Da die romnischen Bevlkerung bei den gegenwrtigen


Zeitverhltinssen einer ganz besonderen Beobachtung erheischt, so habe ich nebst anderen Massregeln namentlich
der Karlsburger Flgel Commandanten, Rittmeister Henrici, zur unausgesetzten, schrfsten berwachung der, meist
in Abrudbanyer Bezirke ansssigen ehemaligen Romnenfhrer aufgefordert.
Den vom genannten Herrn Rittmeister ber die gemachten

Wahrnemungen mir esrtatteten Berieht dd-to 14. d. M-ts


bringe ich Eurer Excellenz hiemit, im Folgenden wrtlich und

erfurchtsvoll zu hohen Kenntniss :


In Abrudbanya'er Bezirke circulirt das Gercht, dass die
1)

N. 1398
ad 77. M. I. 1859.
Prs.

274

www.digibuc.ro

Unteranfhrer und sogenannten Tribunen des im Jahre


1849 aufgestellten romnischen Landsturmes, welche smmtihre in jener Zeit geleisteten Dienste von Seiner
lich
Majestt unseren Allergndigsten Kaiser und dem russischen
Monarchen Kaiser Nikolaus zu meist mit Dekorationen und
Geldsummen betheilt wurden ; sich mil ausnahme Iancu

welcher so bertriebene Forderungen an die Allerhchste


Regierungstellte und angeblich keine Dekoration annahm
gar keiner Sympathie erfreuen, im Gegenteile von der dortigen

romnischen Bevlkerung als Verrther an der Sache der


Nation, bei dem etwgen Ausbruche eines Aufstandes das
rgste zu befrchten htten, in dem das romnische Volk sie
beschuldigt durch die Annahme der obgenannten Belohnungen
und der durch die bei den verschiedenen Plnderungen sich
zu geeigneten reiehen Beute, wohl fr sich gut gesorgt, fr
(las Volk jenes bezeichneten Bezirkes, welches durch seinen

Beitritt zum Landsturm den eigentlichen Ausschlag gab,


nichts fiir die Verbesserung seiner Lage hheren Orts zu
erwirken sich haben angelegen sein lassen.
Iancu, welcher in Ober Vidra zwar domizilirt, jedoch beim

jedem Wochenmarkte und Goldeinlsungtage in Topanfalva, dann in Abrudbanya und Verespatak erscheint, und
berbaupt viel im Abrudbanya'er Bezirke in den Ortschaften herumzieht, pflegt bei diesen Gelegenheiten mit den
Bauern und Bergleuten in den Schnken zu fraternisiren
und sich zu betrunken und soll derjenige sein der das dortigen Romnenvolke in dem eingangs erwhnten Hasse gegen

die brigen Fhrer des Landsturmes bestrkt und durch


Hinweisung auf seine eigene bedriingte Lage und Armuth
der Bevlkerung weiss zu machen sucht, dieselbe entspringe
aus seiner Uneigenniitzlichkeit, weil er jede Auszeichnung und
Belohnung von den hohen Regierung darum verschmhte,

indem die von ihn in Antrag gebrachte Belohnung respective Schenkung der dortigen romnischen Gebirgsbevlkerung, welche den Kern des Landsturmes bildete fr jahre
1848-1849 geleisteten wichtigen Dienste, nicht willfahrt wurde,

Die Popularitt Iancu's ist auch in Folge der obgespro275

www.digibuc.ro

che'neh Redeweise gegenlier dem Volke mehr-im Zunehmeru

-Begriffen Und es sind insbesondeie die Bewohner der OrtIchatten Szecatur, Szekerisoara, Albak und Negra dieses.
Bezirkes welche ihm iinmer noch den Anfhrer respectiren..
Iancu ioll brigens gegenber den K. K. Beamten und
Sbnst ihm unvrlsslich scheinenden Personen, ein sehr zurckhaltendes und zerstreutes Benehmen, wenn die Rede auf
die dermalige Situation der Donaufrstenthmer zu sprechen kmt, beobachten, whrend er im vertraulichen Kreise
ganz das Gegentheil, die jngsten Ereignisse in den benannten
Nachbarstaaten mit Akklamationen bespricht und ich glaube

mich nicht zutuschen, wenn ich die Behauptung aufstelle,.


dass das seit Jahren von Iancu befolgte Treiben sich in den.
gemeinsten Schnken mit Berg und Landleuten der StdteTopanfalva, Abrudbanya und Verespatak, wie der ganzen.
Umgebung herumzutumeln und mit ihnen beim glase zu
fraternisiren einen anderen Grund als die ihm angenschuldett
Trunksucht beurkundet und die auf diese Weise erlangte Popu-

laritt bei den dermaligen Umstnden von demselben leicht


auf eine Regierungsfeindliche Art ausgebeutet werden knnte._
Hennannstadt den 30 Mai 1859.

ss. Ianeowsky
Oberstitut.

LXXVI.

Raportul colonelului Iancowsky, prin care arat constatrile-

Acute de majorul Siebert printre Romfini din prtiler


nordice ale Ardealului 1).

K. K. Gendarmerie Regiments N. 8
an Iohann Freiherr Kempen von.

In Folge Euerer Excellenz hohen Erlasses vom 7. Jnner


d. J. N. 73 Prs. I. habe ich aucil den in Klausenburg exponirten Herrn Major von Siebert aufgefordert, gelegentlich seiner1)

1403

Priis

M. L ad. 26.

276

www.digibuc.ro

Bereisungen den nrdlichen Kreisen Siebenbrgens3 den cireudirenden Gerchten und der politischen Stimmung berhaupt
nachzuforschen unA sondern mir umstndlichen Bericht

erstatten. Der Herr Major hat mir als Resultat seiner


Wahrnehmungen dd-to 10. dieses M-ts wrtlich Folgendes
lerichtet : Es hat seine Richtigkeit dass unter dem. Landvolke, insbesondere aber unter der niederer Klasse der Stadtbewohner verschiedenen mit unter beim Tuh:igende Gerchte
-circuliren. Die drohende Kriegsgefahr, nicht minder die Vorr
gnge in der Moldau und Wallachei sind wohl geeignet
allen Schichten der Bevlkerung eine Aufregnng hervor:zurufen, die sich nun je nach der Individualidt, politischer
Denkungweise, oder nach den materiellen Verhltnissen in
.schlimmen Befhrchtungen oder frommen Wnschen nicht
undeutlich kund gibt. Der ungarische Edelmann und Grundlesitzer frchtet offenbar den Einfluss der wallachischen Propaganda und die zugunsten derselben leicht mgliche Invasion
Russlands, wnscht aber sehnlichst einen allegemeinen Auf-stand der Magyaren in Ungarn und Siebenbrgen zur Wiederer-

langung seiner frheren Institutionen. Cher das politische


Glaubensbekenntniss der Romnen lassen sich dagegen noch

keine grundhltigen Andeutung geben, indem dieses Volk


bekanntlich eines Massgebenen Urtheils unfhig, nur von dem

Einflusse und der Leitung seiner Priester abhngt, die aber


dem Beispiele oder den geheimen Weisungen ihres klugen
,Oberhauptens folgend, nur indirekt auf Volk zu wirken scheinen und berhaupf jede Intention sorgfltig vermeinden,

woraus man fr den Fall einer politischen Eventualitt auf


ihre Haltung schliessen knnte. Sowie hun die Priester bei
den Romnen sind herabgekommene Edelleute und Grund'besitzer, Privatbeamte, Winkeladvokaten und Ortsnotre
iiberhaupt die sogenannten Patrioten aus den Jahren 1848
1849, welche nichts zu verlieren haben, die natrlichen Emis-sre bei den Ungarn. -Die Existenz fremder das heist polni-

scher oder walachischer Emissre, mchte ich jedoch sehr


ibezweifeln, da -es nicht wahrscheinlich ist, dass Leute dieser

Art zumal in einer griseren Menge vllig unbemerkt, im

www.digibuc.ro

Lande sich herum treiben sollten. Wenn aber das Volk aufgereizt und fr einen Aufstand gleichsam prparirt wird,
so geschieht diess unstreitig nur von den einheimischen Agita
toren und diese zu eruiren ist umso schwiriger, als sich niemals

direkte auftreten und jeder offenen Demonstration sich enthalten. Jene dagegen denen man habhaft werden kann sind
entweder Arbeitscheue, Trunkbolde und gehren dem Hofe
des Volkes an, oder unschdliche Schwrter, die keine Beachtung verdienen. Conspirationen und geheime Cawentikel vor
der Hand vieleicht nur zum Berufe der Verbreitung beunruhigen der Gerchte, mge unter den vielen politisch compromitirten wohlstatt finden, diesen auf die Spur zu kommen und
ber ihr geheimes Treiben Aufschuss zu erlangen liegt aber bei

den Mitteln, die aus zu Gebote stehen fast im Bereiche der


Unmglichkeit. Euer hochwohlgeboren haben mich zwar
ermchtigt zur Erlangung des Zweckes ber kleinere Geldbetrge zu verfgen ; ich halte diess jedoch fr ungengend,
da mir aus eigener Erfahrung bekannt ist, dass die Verwendung unbedeutender Summen durchhaus nicht zum Ziele
fhrt, und das Geld gerade zu als hinansgeworfen betrachtA
werden muss. Mit einer geringen Summe lasst sich hierorts
wohl ein Individuen erkaufen, das mich nur mit Stadtneuigkeiten und nichts sagen den Schwazereien traktiren wird und
auch dessen Eh-lichkeit und Verschwiegenheit ich durchhaus
rechnen kann. Leute dagegen die bei den hheren Standen um.

die es sich eigetlich handelt Zutritt erlangen knnen, die


unbescholtenen Rufes auch Sinn fr Ruhe und Ordnung haben,.

und berhaupt in jeder Beziehung hinreichendes Garantie


bieten, mit einen Worte, Leute, wie sie die Regierung heute
brauchen knnen, lassen sich schwer finden oder nur mit
bedeutenden Geldsummen gewinnen, aber selbst auch danrr
nur unter Bedingnissen in welche die Regierungsbehrden
meines Wissens nicht leicht einzugehen pflegen. ber die
Stimmung im Allgemeinen darf sich Niemand tauschen, diese

ist auf dem Flachlande eines keineswegs gnstige, in den.


Stdten sogar eine offenbar gereizte. Selbst die Ovation welche Seiner Durchlaucht dem Herrn Landesgouverneur belt
278

www.digibuc.ro

Gelegenheit der Rundreise aller Orts dargebracht worden;


lsst sich ebensowenig zum Massstab einer Regierungs freund-

lichen Gesinnung annehemen, als derlei Huldigungen bekanntlich von den Regierungsbehrden angeordnet nicht
selten, sogar nur mit Anwendung von Zwangsmassregeln
zu Stande gebracht werden knnen. Der Grund liegt aber
nicht blos in dem Einflusse und den Bestrebungen der Umsturz-

partei als vielmehr in einigen Regierungsmassregeln, insbesondere in der hohen Bestrebung und andern mit unter
drckenden Instruktionen, womit sich die Bevlkerung nicht
befreunden kann. Soweit mir diese und im Wesentlichen auch
die Wnsche oder Beschwerden des Volkes bekannt sind,
whrend meines Erachtens jedenfalls Reformen an der Zeit,
die geeignet sind, die wohlwollenden Absichten der Regie-

rung dar zuthun, das Vertrauen zu wecken und hiedurch


bswilligen Einflssterungen Schranken zu sezten. Das jeder-

zeit gerechte und unparteische Vorgehen Seitens der politischen und Justizbehrden, die Aufhebung der so drckenden

und der That hchst unbilliger Steuer Executionen, die Erleichterung des Salzankaufes, die Aufhebung der Beschrnkungen des Tabakanbaues, endlich die Beschrnkung der
Finanzwache in ihren willkrlichen und selten Treiben sind
in allgemein die Wnsche deren Erfhhing die die Bevlkerung befriedigen und jedenfalls mehr beruhigen wurde,
als jede anderweitige Massregel, die von der Landesbehrde
getroffen werden knnte. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich
mir Euer Hochwohlgeboren an, noch jene Wahrnehmungen
zur Kenntniss zu bringen, welche ich whrend meiner
Bereisung ber unsere hierlndige Staatsbeamte gemacht
habe.

Die Mehrzahl der Unterbeamten sowohl ungarischer als


romnischer Nationalitt halte ich fr politisch nicht vollkommen verlsslich, die Fremden dagegen schweben in einer
so bengstigenden Unwissenheit dass ftir den Fall eines Auf-

standes im Lande, ihn festhalten an Pflicht und Amt unter


allen Umstnden bezweifelt werden muss. Die Regierung
wurde also auf die ununterbrochenen Funktion und Wirk279.

www.digibuc.ro

samkeit seiner Civilorgane nur dort rechnen knnen, w


diesen durch eine ausreichenden Militrmacht der Rcken
gedekt ist. Ausserdem habe ich die berzeugung gewonnen;
dass die Gerchte wie sie gegenwrtig im Umlauf sind, nicht
selten von den Beamten selbst ausgehen. Whrend einer aus
angeborener Schwazhaftigkeit, alles sogleich zu Markte

trgt was ihn zu Ohren gekommen, gerirt sich der andere


als ein in die hhere Staatspolitik Eingeweichter und ist beflissene politischen Ansichten. Combinationen, und Prophe-

zeiungen jederman aufzutischen, die, weil sie von einem


Beamten kommen, auch glauben finden. Endlich pflegen
die Beamten in Wirthshusern und an ffentlichen Orten fiber-

haupt ber Politik zu sprechen, wodurch manch unberlegte


usserung entstellt und weiter verbreitet wird. Ein strenges
Verbot fr smmtliche Beamte jeden Discours ber Politik

an ffentlichen Orten zu vermeinden, wre daher ebenso


nothwendig als Zeitgemss. Die hheren Beamten dagegen
namentlich die Chefs der Kreis- und Bezirksmter beklagen
sich ber ihre gegenwrtigen ungnstigen Situation indem
sie fr den Fall politische Auf tritte ohne aller Instruktion,
sich selbst berlassen sind. Was ihnen ber die politische Sach-

lage der Gegenwart bekannt ist, wissen sie bloss aus den
Zeitungen, und doch erhalten sie es fr dringend notwendig,
sollen nicht wie im Jahre 1848 Begriffverwirungen eintreten und alles des Kopf verlieren, dass die Regierung sie ber
den Stand der Dinge rechtzeitig informire und mit den Mass.:
regeln bekannt mache, die sie im entscheidenden Augenblike
zu ergreifen htten. Einzelne Bezirksvorsteher welche ich
'fiber diesen Gegenstand gesprochen, sind, wiewohl von einer
drohenden Gefahr noch keine Rede ist, dennoch im Zweifel
wie sie in bin oder dem andern Falle sich zu benehmen haben,

es fllt ihnen sogar der sichere Anhaltspunkt, fr iht Auftreten gegen politisch bedenkliche Personen ohne hiebei gegen

gewisse Rcksichten zu verstossen.


Hauptschlich kommen im klausenburger Kreise hnliche Bedenken vor, nachdem der Chefs des Kreises, selbst
nicht ganz unbefangen der nothwendigen Energie entbehrt,
280

www.digibuc.ro

und jede noch gerechtfertigte Massregel gegen Personen


ungarischer Nationalitt im Vorhinein missbligt. Ist also
Herr von Beldy anerkannt schon jezt nicht auf seinem Platze,

so wre fiir den Fall von Unruhen, seine Entfernung von


cliesem Posten sogar dringend geboten. Indem ich diesen

Bericht des Herrn Major von Siebert Euere Excellenz


ehrfurchtsvoll zur hohen Kenntniss bringe, kann ich mich
umhin den darin enthaltenen Angaben, in Folge der Selbststndigen gemachten Wahrnemungen gehorsamst beizustimmen und namentlich betreff des Kreisesvorstehers Beldy die
Besorgnisse des Herrn Majors zu theilen.
Hermannstndt, den 1-ten Juni 1859.

ss. Iankowsky

LXXVII.

Rapartul, maiorului Siebert, dare colonelul Iankowsky,


despre cele constatate la Romani ce loeuesc In
nordiee ale Ardealului 1.)

Major Siebert an Franz Iankowsky von Maierhorst


Reg. 8 Gendarmerie.
In Verfolg meines Berichtes vom 10. Mrz d. Jahr N.'3 Prs.

liabe ich mich verpflichet, die seither in loco und auswrts


gemachten Wahrnehmungen Euer Hochwohlgeboren gehorsamst zur Kenntniss zu bringen :
In Allgemeinen ist die Stimmung in alien Schichten der
Bevlkerung eine sehr gereizte und ungnstige. Der hhere Adel

hat aus Furcht vor einen leicht mglichen Aufstandes des


Wallachischen grsstentheils seine Landgter verlassen und
1)

2763

Priis. H

M. I. ad 3. 1859.

281

www.digibuc.ro

lebt in den Stdten. Die politische Ha ltung des Adels ist dem
Anscheine nach wohl eine ruhige, aber die Gesinnung usserst
schlecht. Diese dem Ungar unnatrliche Pasivitt hat ihren
Grund lediglich in dem panischen Schrek vor den Romnen,
derer sich, wie man glaubt, die Regierung als Gegengewicht
abermals zu bediennen beabsichtiget. Ausserungen wie sie

hie und da selbst unter dem gemeinen Volke vorkommen


deuten darauf hin, dass der Adel mit der Umnsturzpartei
Hand in Hand geht, und den Moment sehnlichts herbeiwnscht, wo es mglich sein wird der Regierung Verlegenheiten zu bereiten, Gertichte aller Art werden in Umlauf gesezt
und man kann es kaum erwarten, der Bevlkerung verknden

zu knnen, dass die Armee in Italien geschlagen ist, jeder


so geringe Nachtheil fr unsere Truppen wird hier mit Freuden begrsst und diescs Vergngen durch ein unter der Jugend
verabredetes Abzeichen offen zur Schau getragen. Eine weisse
Feder mit einem kleinen Blumenn-Bouquet und zwei
Bandzipfeln am Hte, kennzeichnet das Mitglied des Vereins,

dessen Aufgabe es ist, Nachrichten vom Kriegsschauplatze


entstellt unter das Volk zu bringen und dieses permanent in
Aufregung zu erhalten. Auch unter der romnischen Bevlkerung, welche sich bisher ebenfalls passiv verhalten, werden nunmehr Stimmenlaut die nicht undeutlich erkennen
lassen, dass die Geistlichkeit orthodoxe Tendenzen verfolgt
und im Interesse Russlands zu wircken begonnen haben.
Selbst von den einberufenen Urlaubern wurden hie und da
Ausserungen vernommen, die eine Besorgniss erregen mssten, wenn nicht der grsste Theil dieser Mannschaft die
Provinz verlassen htte. Es unterliegt brigens keinem Zweifel

dass man jenseits der Karpathen mit der Absicht umgeht,


die romnische Bevlkerung Siebenbrgens zu insurgiren und
den ber Instigation Frankreichs in den trkisch slavischen

Lndern provocirten Aufstand in die Kaiserlichen Staaten


herber zuspielen. Desgleichen sind Anzeichen vorhanden
dass die romnische Geistlichkeit vorzglich wohl nur die
Erzpriestern und intelligentere Ortspfarrer mit der moldowallachischen Propaganda in geheimen Verbindungen steht..
282

www.digibuc.ro

Die abenteuerlichsten gerchte werden unter dem Volke


verbreitet und ein Einfall der Moldo-Wallachen zur Befrei
ung ihter Glaubensbrder als bevorstehende Thatsachen
betrachtet. In loco Klausenburg herrscht nicht bloss in den
hheren Stnden insbesondere aber unter der Mittelklasse
seit jeher der schlechteste Geist. Al le auch die wohlthtig
sten Institutionen werden hieher stets missbilligt und gesetz--

liche Anordnungen auf jede mgliche Weise umgangen.


Die Communal Behrde mit Ausnahme des wohlehrlichen
aber schwachen Brgermeisters durchgehends aus unlauteren
Elemente zusammen angesezt, geht in jeden Beziehungen mit
dem iibelsten Beispiel voran, und besizt in dem jezigen Kreischef einen eifrigern Beschtzer und Verfechter ihrer Interessen.

Fremden- Markt- Sanitts und andere Polizei Mass-

regeln, haben zum Theil aufgehrt ; jeder handelt nach seinem Beliben und nur wer noch den Willen dazu hat, fgt sich
dem Gesetze und der Ordnung. Einer besonderen Mitteilung

werth dnckt mir die Thatsache, dass man schon jezt die
Annahme des Papiergeldes verweigert. Bei Kleinhndlern
Fleischhauern und selbst bei Kaufleuten, sind bereits Flle
dieser Art vorgekommen und hat erst krzlich in der hiesigen
Fleischbank zwischen Militr und Fleischhauern wegen
verweigerter Annahme des Papiergeldes ein Excesse stattge-

funden. Desgleichen usserte sich ein hiesiger Kaufmann


gegen seinen Kunden in folgender Weise : Ist ihnen der Preis

nicht anstndig, so behalte ich recht gerne meine Waare,


denn ihr Papiergeld wird in kurzen ohnehin keinen Werth_
mehr haben. Der hiesige evangelische Pfarrer erlaubte
sich in einem ffentlichen Locale die Bemerkung, dass man
jezt unmglich gut gesinnt sein knne, da das Volk auf jede
Weise gedrckt wird und sogar Studirende mit den besten
Fortgangsklassen assentirt werden. Ein romnischer Pfarrer
welchem ein unrechtmssig sich zu geeignetes Grundstck
vom Gerichte wieder abgenommen wurde, usserte unver-

holen, dass ihm wohl bald ein anderer Landesherr dieses


Grundstcke wieder zurck geben werde. Solche und hnliche

:Ausserungen vernimmt man tglich und verdient auch im


283

www.digibuc.ro

Grunde genommen das wenigste Beachtung, so lsst sich


doch hieraus deutlich entnehmen von welchem Geiste das
Volk beherrscht und wie es mit der Gesinnung im allegemeinen zu halten ist. Und bei diesen Leuten glaubt man
uf treuen Ergebenheit zhlen zu knnen. Es mge sich
auch Niemand darber tuschen, dass hier alles nur Lug
und Trug soma auch die krzlich eingesendeten LoyalittsErklrungen ntir erheuschelt, und als ein von der Regierungsbehrden bei Harren herbeigezogener Art zu betrachtefi
And. Zweimal hat der Brgermeister diesfalls die Commune

versammelt, .aber jedesmal ist er mit seiner Proposition


bezglich der Ergebensheits-:Adresse durchgefallen und wrde

wohl kaum in Resultat erzielt haben, wenn nicht ander


tleinere Provinzil Stdte vorangeschritten ware, worauf
Alarm auch die hiesigen. Cominune, wie wohl unfreiwillig
zuflogen gezwungen wr. Auch die krzlich kundgemachte
Erhhung der Steuern, hat die Aufregung wesentlich vermehrt und es werden zu Vermeidung unangenehmer und
vieleicht gefhrlicher Auftritte mit viel Takt und Energie

vorgehen mssen, Was aber grade in Klausenburg wo


.dies am Nothwendigsten ware, leider nicht der Fall sein
Wird.

Brgermeister Wendler fr seine Person ein iehr braver


und rechtlicher Mann, besizt aber keine der nthigen Eigenschaften, um eine renitente und politische demoralisirte
Stadtbevlkerung im Zaum zu halten.
Herr von Beldy selbst politisch nicht vollkommen verlsslich, besitzt als Kreisvorsteher weder Taktkenntniss noch

Kraft und Energie, koketirt mit alien Parteien, geniesst


Weder beim Adel noch bei der Bevlkerung das Ansehen,
wodUrch der Chef eines Kreises nur allein zu wirken im Stande

Ast, und drfte endlich fr den Fall ungnstiger Ereignisse


.der Erste seinen Posten verlassen.
Klausenburg, den 23-ten Mai 1859.

ss. Siebert
Major.

.284

www.digibuc.ro

laportul colonelulni Fedrigon privitor la starea politici


Socia15 a preolilor greco-orientali i a celor grecb-eatolici
din Transilvania.

K. K. 7-ten Gendarmeri Regiment an Seiner Excellenz.


den Freiherrn Kempen von Fichtenstamm.

Die nicht unirte Geistlichkeit, welche mit der moldo-wallachischen und russischen Bevlkerung zu derselben
gehrt, und auch nationale Sympathien nicht nur fr
die Stammverwandten Moldo-Wallachen sondern auch fr
die Italiener hegt, ist so elend dotirt, dass die Bezge eines
Pfarrers uth durchsehnitt jhrlich nicht ber 25 fl. betragenDiese Pfarrer und so hin die gesammte Landesgeistlichkeit
auf ihre kargen, von den Gemeinden herrhrenden Bezgen
beschrankt und selbst von diesen noch zu Abgaben an ihre
Erzpriester verhalten leben, daher den brigen Bauern ganz
gleich und sind ganz auch .ohne Bildung, eben aber umsomehr
Einfluss auf die Landesbevlkerung welche in diesen
VerWaltungsgebiethe, namentlich im stlichen Theile dessel-

ben die aufgebreitsten ist. Schon der Agitator Kossuth"


hat diesen Einfluss der Landgeistlichkeit richtig erkennend
zu seinen Gunsten dadurch auszubeuten verstanden; dass
er jedoch nichtunirten Pfarrer jhrliche 300 fl. aus dem Staats-

schatze erfolgen liess und dadurch die ausserordentlichen


Antypathien des romanischen Volkstammes in Ungarn gegen
das magyaristhe Element in der That dmpfte,.wahrend diessnur in Siebenbrgen wo die Pfarrer ihrer grossen Anzahl wegen

keine Besoldungen erhielten, total misslungen ist. Es ist


begreiflich dass diese Landgeistlichkeit einerseits die revoluti--

'brigren Zeiten, in welcher es ihr gut ging zurkwnscht,


andererseits durch die Unruhen in der Moldo-Wallachei, in
Russland, selbst in Italien ruhiger geworden ist und es lsst
sich deren Einfluss auf die Bevlkerung obschon dieser in
Behr verschmisster Weise glckt wird, sich also schwer nachweisen lfisst, nicht Vorkommen. Was die nichtunirte.
285

www.digibuc.ro

Bevlkerung noch agitirt, ist wohl die ganz unbegrndete


Ansicht, eigentlich Furcht, class die Regierung ihrer Religion nicht hold sei, und sie im Wege der Union mit der rmi-

schen Kirche zu vereinigen, dadurch aber die bestehende


Nazionalkirche zu verderben bestrebt sei. Die Gegenwirkung des Arader Bischofs, welcher ein sehr ausgezeichneter
Mensch ist, reicht durchhaus nicht hin, weil dieser der nthigen Mitteln entblsst, nicht die dringend notwendigen Bereisungen vornehmen, sohin nicht persnlich einmrken kann,
und ihm wohl bei seiner gedrkten ganz von den Beitrgen

der Gemeinden abhngigen Lage auch der nthige Muth


fehlt. Htte der Bischof die Mitteln oder wrden ihm diese
zebotten sein, sein Diocse zu bereisen, und wurde den Erzpristern ein Gehalt von etwa jhrliche 5 bis 600 fl. bewilligt,
um diese Letzteren sodann den Bischoffe ganz zur Verfgung
stellen zu knnen, so wiirde es kaum zwei bis drei Monate
bedrfen um die Landgeistlichkeit und mit ihr zugleich die
gesammte romnische Bevlkerung in derselben Weise der
eigenen Regierung ergeben zu machen, wie sie es dermalen
fremden Regierungen zu werden im Begriffe steht, es ware
jedoch auch noch angezeigt, dass auch der gesammten Landgeistlichkeit wenigstens Aussicht fr die Zukunft auf Versorgung gewhrt, und dass vor allem whren des Unruhen nicht
Sauf die endliche Durchfhrung der Material Besitz Regelung
unter diesen der gewohnten Boden anklebenden Volkstamme
gedrungen werde, weil diese letztere Operation in der Regel
viele Missvergngten erzeugt und die Anordnung von Zwangs-

massregeln nothwendig macht. ebrigens ist innerhalb des


Regimentsbezirks fr jetzt die Stimmung unter der romnischen Bevlkerung noch keineswegs so schlecht um offenen
Ausbruch von Unruhen besorgen zu mssen, die obige

Massnahme drfte daher lediglich fr Hintanhaltung der


unstreitig steigenden Missstimmung und fr jene Flle in
Anwendung zu bringen sein, wenn von Siebenbrgen aus, wo
4die Stimmung schon jetzt sehr schlecht sein soll, Nachrichten
geschehener Ausbrchen der Volkswuth hierher dringen sollten.
Was die unirten Geistlichkeit, welche katholisch und vom
286

www.digibuc.ro

Staate gezahlt durch die Moldo-Wallachischen Unruhen wei-

gern, durch die Bestrebung Russ lands gar nicht -berhrt


und im allgemeinen Regierungsfreundlich ist betrifft, so lassen

.sich unter der gesammten unirten Intelligenz Sympathien


fr alle westlichen romnischen Vlker, besonders far die
Italiener nicht verkennen, so zwar dass an der Annahme der
italienischen Schreibart, statt der bisherigen zyrillischen
Lettern ja sogar und der Umwandlung der romnischen Sprache nach den Regeln der italienischen auf das eifrigste, mit
Aufopferung aller Krfte gearbeitet wird. Zwischen den unir-

ten und nichtunirten Romnen besteht tibrigens weil die


Ersteren sich fortwhrend ausgedehnen streben, ein entschiedener Krieg welcher die Vereinigung bei der Religionparteien fr die nchste Zukunft nicht wahrscheinlich macht.
Grosswardein den 5 Iuni 1859.

Fedrigon
Oberst".

LXX IX.

Baportul colonelului Iankowsky, asupra situatiunei politice


din Ardeal i in special asupra svonului rfispandit de eaporalul Gheorghe Spiridon, privitor la manifestul Domnitorului Cuza in privinta reerutfirei de ofiteri din Ardeal
precum i raportul maiorului Semetkowski, prin care
descrie starea de spirit ce domnea in aeel timp la populatia romaneasefi din pfirtile Abrudului, descriind hi
special starea lui Iancu .5i a lui Balint. 1)

An Seiner Excellenz Johann Freiherrn Kempen


von Fichiensiamm!
In Nachhange des Berichtes vom gestrigen Tage ad. N. 5,

-wird Euere Excellenz ehrfurchtsvoll zur hohen Kenntniss


gebracht, dass laut so eben eingelangter Anzeige des Gendarmerie Postens zu Unter-Wisst des im selben Orte domizilirenden und als schlecht gesinnt bekannte verabschiedete
Grenz-Corporal Georg Spiridon ffentlich die usserung
I)

N. 2651

Pras. I

1859. M. I.

287

www.digibuc.ro

abgegeben haben soll der moldo-wallachische Frst Cuza


htte tine eben dngelangte Aufforderung an siebenbrgi
schen Unterthanen zum Eintritte in das wallachische Militr
mit den Beifgen erlasse jedem solch tIbertrettenden ein
Handgeld von 30 Stck Dukaten zu erfolgen, nebstbei auch
Solche, die in der K. K. Armee Unteroffiziere gedient haben,

mit dem offizieren Charakter zu beeheren."


In Folge dieser Seiner Durchlaucht dem Herrn Landes Gouverneur sogleich erstatteten Anzeige habe ich von hoch dem
selben die Weisung erhalten, einen Offiziers nach Wisst zu
entsenden, welcher den eigentlichen Sachverhalt erhebt, dem
Werber nach forscht, nthigenfalls mit der Arretirung einschreitet, die Verhafter aber nicht dem Gericht berliefert
sondern beim Polizei-Prsidium des hierlndigen Gouver
..,
nements stelig macht.
Ich habe sonach den zugeteilten Leutenant Krommer
mit den nthigen Instruktionen versehen, heute nach Wisst
abgesendet und werden ; die Erfolge seiner Erhebungen
Euere Excellenz seinerzeit gehorsamst berichten. Gleich
zeitig unterbreite ich Euere Excellenz ehrfurchtsvoll die Ab
schrift des 1., on Herrn Major von Semetkowski datto Abrudbarinya 19. Mai 1. J. N. 51 Ms. erstatteten Berichtes ber
die. Stimmung der dortigen Bevlkerung..
Hermannstadt 23 Iuni 1859.

Iankowsky
Oberst.

LXXX.

Raportul Maiorului Semetkowsky asupra situatici politick,a Romnilor din cereul Abrudului i in special asupra lui lancu i Balint.
,

An Seiner Hochwohlgeboren Herrn


OberSI lankowsky 8 Reg.

Im Sinne des Lblichen Priisidial Auftrages N. 5. vom 12.

d. M-ts. hasbe ich mich nach Abrudbanya verfgt und er


mangle mich in eine unmassgebliche Ansicht, sowie sie sick
288

www.digibuc.ro

durch die gemachten eigenen Wernehmungen ber die.


Bewegung unter der romnischen Bevlkerung mir aufdringt Euer Hochwohlgeboren gehorsamst zur Kenntniss zu
bringen. Mit dem Eintritte der Frstenwahl in der Moldaa
und Wallachei begann auch in dem hiesigen Bezirke sich die
Sympathie fr den neugewhlten Frsten zu regen, un zwar
anfnglich nur bei einem Theile der Geistlichkeit und Ianku
dessen Amsserungen hierber ohne dies bekannt sind.
Die diplomatischen Verwicklungen mit Frankreich, endlich,
das- Erscheinen des Manifestes haben die Aufmerksamkeit

auch des grsseren Theiles der romnischen Volkes regen


gemacht und wenn gleich keine Thatsachen voriegen, welthe zu einen strafgerichtlichen Einschreiten die Veranlassung
bieten knnen, so ist es jedoch zweifelhaft und wahrscheinlich, das Volk durch einge Ubelgesinnte eine schlechte Rich-

tung erhalten hat, indem man ihnen die Rckkehr der


Jahren 1848-1849 somit Plnderung und Raub und Verjagung anderer Nationalitten in Ansicht stellte. Alle Anzei-

then deuten dahin dass lanka und der griechisch unirte


Erzpriester Balint zu Verespatak die Fhrherrschaft bernommen haben.
Ianku's Ausserungen sind Euere Hochwohlgeborenen ohne
diess bekannt, seine gnzliche Mittellosigkeit nthigt ihn was-

immer fr Unternehmungen die Hand zu bieten, sein Verkehr mit Balint obwohl nicht dieselben Glaubensgenossen
bemerkbar.

Balint ist durch unglckliche Spekulationen Vermgensverhltnissen sehr herabgekommen, liess sich schon im
Monate Februar in seiner Trunkenheit unbeachtete Ausserungen ber eine anzuhoffende Revolution entschlpfen, verkehrt
sehr viel mit dem Volke und wird als Anhetzer des gemeldeten.

Lupsaer Excesse bezeichnet. In jngster Zeit hat derselbe


einen Ruf nach Blasendorf als Domherrerhalten , dem er
aber keine Folge, gibt oblgeich ihn pekunire Verhltnisse
davon nicht abhalten drften, da wie schon erwhnt, er in
einer misslichen Finanzlage sich befindet, ihm ein sicheres
Einkommen in Anssicht steht.
289

19

www.digibuc.ro

Die Entfernung lankus und Balint's wrde von den besten

Folge sein, denn die brigen bedenklichen Personen sind


nicht so hervorragender Natur, um ihnen Bedeutung zu geben.
Im Volke selbst sind die wiedersinnigsten Gerchte in
Umlauf, die die Aufregung fortwhrend nhren die Hoffnun-

gen der Romnen steigern und die Furcht der brigen Nationalitten vermehren. Die Grubenarbeiter und die Holzarbeiter, welche hier ein Proletariat bilden, sind es hauptschlich, die bei einem gegebenen Anlasse zu Gewalt schreiten
wiirden. In dem Vorerwehnten will ich nur dargethan haben
class allerdings Elemente vorhanden sind, welche eine Schilderhebung machen, doch mangelt ihnen noch das Vertrauen

in ihre Kraft und ein Anstoss .von Aussen, daher bis nun
keine Wiedersezlichkeit gegen behrdliche Massnahnem oder

gegen das Einschreiten der Gendarmerie vorkommen sind,


im Gegentheile hat sich in Lupsa seit dem dortigen
Excesse ein Rckschlag bemerkbar gemacht, und die
Gemeinde ist ganz willfhig geworden, versprach die

Beistellung der anrepartirten Pferde frs Aerar und will


durchhaus den geschehenen Fall vergessen machen. Angesichts dieser Verhltnisse sind die hier dislokirten Gendarmerie-

posten noch immer in der Lage, die Ruhe und Sieherheit


mit eigenen Mitteln zu handhaben und es ist die Verlegung
einer Militr-Abtheilung nach Abrudbanya noch nicht geboten, obgleich ich nicht verheime, dass eine Garnison in
Abrudbanya viel zur Beruhigung der Furchtsamen und Beruhigung der Gutgesinnten beitragen wrde. Sehr rthlich
ware eine Verbesserung der Lage der armen Holzarbeiter,
(lie aus den K. K. Forsten ihren Erwerb beziehen und welche
nicht ber den Preis des anzukaufenden Holzes sondern
tiber die wahrhaft drckenden Plackereien des Forstpersonales

klagen. Das K. K. Bezirksamt zu Abrudbanya ist eben im


Begriffe die Beschwerdepunkte zusammenzufassen und um
Abhilfe bei der hohen Statthalterei einzuschreiten. Im Gegensatze zu der Stimmung des Volkes in diesem Bezirke,
habe ich aus den Posten Bezirken Blasendorf und Bluttroth,
wo ebenfalls romnischen Bevlkerung sich befindet, die
290

www.digibuc.ro

giinstigsten Schilderungen vernommen, und es herrscht


dort unter dem Volke die Besorgniss fr einen Ein-

marsch der Russen, und den daraus folgenden Unordnungen. An jeder Eventualitt begegnen zu knnen habe
:ich dem Fliigel Commando zu Klausenburg sowie dem
Zugs Kommando zu Abrudbanya die nothwendigen Weisungen ber die Bereitschaft und Schlagfertigkeit der

Posten, ber die Rckzugspunkte ertheilt und den usseren Dienst mehr auf Erhaltung der Ruhe und Sicherheit,
als auf die nur verletzenden kleinen Polizei-Anzeigen geleitet, sowie auch die Mannschaft angewiesen, sehr viel mit
dem Volk zu verkehren, und durch Belehrung und Aufklrung auf dasselbe zu wirken. Bei dem Umstande, dass
Herr Oberleutnant Holko zu Klausenburg sehr leiden
ist und unumgnglich einen Badegebrauch benthiget,
Herr Leutnant Iatschek ab er aus seinen Zugbezirke sic

keinesfalls entfernen darf, habe ich bis auf weitere Anordnung des lblichen Regiments-Commandos die Bereisung
der entfernt liegenden Posten durch den Herrn Rittmeister Henrici sistirt. In der fortwhrenden Spannung ber den
Aegenwrtigen Gang der Ereignisse ware es sehr entsprechend, wenn den gebildeten Theile des Publicums, dann der

hier in den Bergwercken und Forsten zerstreit lebenden


Beamten die an das Klausenburger Kreisamt gelangenden
Telegramme im Wege der Bezirks oder Gemeindebehrden
oder der Gendarmerieposten publizirt wrden und zwar :
durch eine angemessenen Vervielfltigung durch Druckle,gung. In dem ich die Einleitung getroffen habe, dass ich von
-allem im hiesigen Bezirke vorkommenden Vorfllen die
Kenntniss erhalten werde, erstatte ich die gehorsamste An.zeige dass ich Morgen den 20-ten Mai fiber Brad nach Halinagy abgehen, und von dort aus weiteren Bericht erstatten
werde.
Abrudbanya den 19-ten Mai 1859.

ss.

Semetkowsk y
Major."

291

www.digibuc.ro

LXXXI.

Baportul maiorului Semetkowski privitor la starea politic&


social a romnilor : Simion Balint, Iosef Hodo*,
Constantin Kumanu, Michael Andreka, Amos Frneu,,
Basil Dueca, Basilius Bosciotta i Ion Ciureleanu.

Simeon Balint gr. katholischer Erzpriester zu


Verespatak im Abrudbanyer Bezirk, mit dem K. K. Ostend.
chischen Franz Iosephsordens Ritterkreuze dekorirt, ist ver
If

wittwet, Vater zweier Tchter, wovon er die eine vor


ungefhr 2 Jahren an den beiden Landesadvocaten Elekes.
in Abrudbanya als Advokaturs Candidaten bediensteten
Iosef Hodos verehelicht hat.
Balint besitzt kein nennenswerthes Vermgen, vor der
Revolution war sein Einkommen auf den Pfarrgehalt von 200,
fl. c. m. z. und auf die solche c. m. z. alljhrlich nicht berstei
gende Stolla gebhr allein angewiesen ; im Jahre 1850 erhielt.

derselbe von Seiner K. K. Apostolischen Majestt fr die


im Jahre 1848-1849 bewiesene rege Theilnahme an der
Organisation des romnischen Landsturmes und fr die in_
demselben als Fhrer geleisteten besondern Dienste nebst
den oberwhnten Auszeichnung eine Remuneration von
9000 fl. c. m. z, berdiess brachte derselben von diesem
Zuge einen betrchtlichen Beute Antheil in Dukaten Heim
der bei weitem die obigen Remuneration berstieg,
Seit jener Zeit treibt derselbe allerlei Spekulationen unct
Unternehmungen, die jedoch keinen Gewinn einbrachten
und deren unglcklichen Ausgang zu Folge so wie wegen
des luxuriseren Haushaltes, das wir eingangs erwhnt erwor
bene Vermgen auch bereits gnzlich zur Neige gegangen ist.
Gegenwrtig besitzt derselbe mehrere Goldgrubenantheiledie keinen namhaften Gewinn eintragen, und hlt mit dem
Ortsrichter Theodor Tyok in Topanfalva und dem dortigen
Insassen Andreka Michaiel, beide gleichfalls gewesene Ro

mnenLlansturm Unteranfiihrer und seine gute Freunde


den Wald Labescht im Bagyoner Bezirke
dem Grafert
292

www.digibuc.ro

Thorozkoi
eigenthmlich zur Potasch Ausbeutung in
Pa clit.
Doch trgt auch diese Unternehmung keinen Gewinn so
zwar, dass Andreka seinen Antheil hieran freiwillig dem Balint abtrat und lezterer nur mit Schaden die vorhhrige Aus-

;Mute in Pesth an Mann brachte.


Bei diesem Anlasse will Balint auch in Wien bei der Audienz
.am Allerhchsten Hoflager gewesen sein und wie er allerorts
mit der ihm eigenen Arroganz erzhlte vor seiner Majestt

4gndigst angehrt werden sein. Balint ist ein Mann von


ikeiner hervorragenden Geistesbildung, der aber viel natrlichen Verstand und hinterlist mit einer rohen auf die Massen
"wirkenden Energie geport-besitzt, die sein Alter von 50 Jahren
nicht zu schwchen vermochte. Ausserdem besitzt derselbe das
=einschmeichelnde und kirchende Wesen dass der romnischen
,Geistlichkeit eigen ist, und weiss sich bei jeder Gelegenheit,

-wo eine hohe Persnlichkeit ist gegenwrtig vorzudrngen.


Balints Gesinnungs-Richtung konnten nachstehende Daten
begrnden :. Bei dem Ausbruche der Revolution 1848 in

Ungarn und Siebenbrgen, waren es insbesondere Iancu,


:Severn Axente und Balint, welche mit ihrem Aussehen bei
sElem Wallachischen Gebiergsvolke das zustande kommen
des Landstunnes fr die Allerhchste Regierung bewirkten
.und gegen die an den Thron des Monarchen rttelnden und die

Losreissung Ungarns und seine Nebenlnder von der Krone


tezwekenden Ungarn predigten : Der Anhnglichkeit der
"Mehrzahl der Romnen an das Allerhchste Kaiserhaus wie
nicht minder auch die Aussicht auf Leute und dem gegen die

Ungarn als ihr bedrcktes herrschenden Hass zu Folge,


.gelang es diesen Mnnern, in der krzesten Zeit den Landsturm
-zu organisiren. Diesen Vorgang haben die ungarisch
sie-

benbrgische Landtags Vertretter den Romnen nicht als


Anhnglichkeit an die Allerhchste Regierung sondern als
Bepressalien dafr ausgelegt, weil dieselben auf dem Landtage 1846 zu Klausenburg, die Romnen als noch geistig
unreif nicht als Nation anerkennen woll ten.
Diess drfte auch wirklich der Fall gewesen sein, wenig293

www.digibuc.ro

stens in so ferne, als es sich um Erringung nationler Vorrechte

handelte, dem nach der Entlassung des Landsturmes hat


lancu als Landsturm Oberanfhrer *ber .Rcksprache mit
Balint und den brigen Romnenfhrern gewiesse bertriebene Forderungen an die Allerhchste Regierung, fr die
Gebirgsromnen die den Landsturm bildeten gestellt. Auch
die Behauptung der damaligen ungarischen Umsturtzparthei
dass der romnische Landsturm Sonderzwecke im Schilde
fhre die auf die Vernichtung der ungarischen hierlndigen:
Bevlkerung und Anschluss aller Romnen auch jene der
grossen Wallachei unter ein Dako-Romiinisches Reich hinzielen, ist nach dem auf dem Freiheitsfelde bei Blasendorf,
welches bei dem dortorts stattgefundenen Zusammentritt
des Landsturms so benannt war, gehaltenen darauf abgezielten Reden der Landsturm Anfhrer an das Wallachische.
Volk und der Thaten des Landsturmes an die ungarische.
Bevlkerung voll der Gruel dann dem besondern Umstande,
dass Emis'sre aus der grossen Wallachei fortwhrend mit
den Landsturm Anfhrern verkehrten und in ihren Lager
zu Zalathna zusammenkommen nicht aus der Luft gegrief-.
fen gewesen sein.

Der bald darauf erfolgte Auseinandertritt des romnischen Landsturmes in Folge der gnstigen Erfolge der k. k..
Waffen scheint dem Ausbruche dieser Freiheits Ideen zu-

vorgekommen zu sein und nur an den intelligenten Theit


der Romnen sind diese Reden und Vereinigungsideen
nicht sprlos vorbergegangen. Auch Balint huldigt diese
Idee, was zahlreiche usserungen, wie auch sein Umgang
mit gleichgesinnten und den ehemaligen Romnen Anfhrern
konstatirt.

Insbesonderd muss hervorgehoben werden, dass Balint;


mit Wrme die jngsten Ereignisse und Hospodarwahl in
der Wallachei verfolgte und die daselbst zu Stunde gekommene

Union mit Aklamation gleich allen brigen insgemein huldigenden Anhngern des Dako-Romnischen Reichs aufnahm..

Gegenber seinen Bergleuten hat sich Balint auch einst


des usserung erlaubt, dass Siebenbrgen von Rechtswegen.
294

www.digibuc.ro

nur den Romnen angehre, da sie die Mehrzahl und das Ur-

yolk bilden. Gegen den k. k. Gerichtsaktuar Hartmann in


Abrudbaya einen geborenen siebenbrger Sachsen gelegen-

heitlich der diesjhrigen Assentierung hat Balint sich auf


eine gegen die fremden Beamten und deren Herrschaft im
Lande gehssige Weise ausgesprochen. Weitere Merkmale
der Gesinnung, die Balint als gefhrlich erscheinen lassen,
bin ich derzeit nicht im Stande anzugeben, kann aber zu
bemerken nicht ermangeln, dass derselbe bei seiner Schlauheit und bei seinen Anhange unter der Bevlkerung bezuglich seines Thuns jedenfalls eine Persnlichkeit ist, die
beiden unter den Romnen mit Rcksicht auf den Nachbarstadt herrschenden eigenen Aufregung einer genauen Beach-

ng bentigt.
lose/ Hodos. Schwiegersohn des Erzpriesters Simon Balint
zu Verespatak, ist der Sohn eines rumnischen Geistlichen in

Kosand nchst Thorda. Von armen Eltern untersttzte


Balint denselben, liess ihn studieren und zwar hat Hodos in

Wien Jus absolwirt und das Doctorat zu Padua in italienischer Sprache abgelegt. Im Jahre 1855 in seine Heimat rckgekehrt, wollte derselbe die Advokaten Prfung in Hermannstadt ablegen, wurde aber, da ihm 8 Monate vor der Praxis
abgingen, nicht zugelassen. Bald darauf liess er sich mit der
Tochter Balint anscheinend aus Dankbarkeit gegen den Vater

verehelkhen, steht bei dem Landesadvokaten Ellekes in


Abrudbanya in VerWendung und wird, da sein Einkommen

sprlich ist, von Balint untersttzt. Hodos ist vielseitig


gebieldet, spricht mehrere Sprachen, ist in seinen Fache gut
verwendbar, hat aber sehr ein zurckhaltendes Benehmen und
verkehrt viel mit seinen Nationsgenossen, ohne usserungen
Kund zu geben die seine Geisnnungs Richtung.aufdecken
wrden. Bezglich seiner und des Polizei Revisores Kuman
in Abrudbanya zirkulirt das Gercht, dass beide, bei der in
der Wallachei erfolgten Union sich um Beamtemstellen daselbst beworben hatten, deren diesfllige Briefe aber nicht an
Ort gelangt sondem aufgefangen worden wren. Grawiren,.
-dies ist .bezglich Hodos nichts bekannt.
295

www.digibuc.ro

Daselbst obgleich ich ihn als einen Anhnger des Dacoromanismus wie alle jungen Romnen der Obergegenden
sind, hatte, ist klug genug, sich nicht vor unverlsslichen
Individuen zu usserrn.
Constantin Kurnann : ist stdtischer Polizei Revisor von
Abrudbanya und Sohn des Gaislauer griechisch unirten Pfarrers. Er hat in Hermannstadt Jus studirt und ist im Jahre
1855 nach Abrudbanya gekommen, heiratete daselbst die
Tochter des reichen Gewerken Poppa Nicolai. Kurz nach der
Vermlung starb der Schwiegervater und hinterliess Kumann
800 Stck Dukaten, grssere Realitten und Pochwerke. Durch
den Einfluss seines Schwiegervaters der stdtischer Orator
war, gelangte auch Kumann zu der Stelle als Polizeirevisorath.
Trotz seiner Studien und einhabenden Stellung ist Kumanh

ein ungebildeter, roher dem Trunke sehr stark ergebener,


mit seiner Gattin in tiefsten Unfrieden lebender Mensch
der sich keiner besonderen Achtung erfreut, da er berdies
in seinem Amte bestechlich und usserst trge ist. Seine Ge-:
sinung ist nicht weniger als loyal, da er sich in seinen Reden
ohne Scheu gegen die Regierung und deren Massregeln ausdrckt und mit Eifer die Moldo-Wallachischen Angelegenheiten Regierungsfeindlicherweise besprach.
Sein Umgang ist ob seiner Unmoralitt beschrnckt und
nur der k. k. prowisorische Gerichtsadjunkt FrcIncu (jetzt
nach Deva transferirt) dann die Ka nzlisten Ducca und Bosiotta
des dortigen Bezirksamtes, die Kaufleute Teleky und Dioendlich der Stadtkassier Tobias, Gewerksinhaber

Oprian, Advocat Hodos und der Erzpriester Balint sind


seine intimen Freunde deren Gesinnug mit der seinigen auch
(nit bereinstimmt.
Kumann wurde vor einigen Jahren wegen wrtlicher Belei-

digung der Gendarmerie verklagt, blieb aber trotzdem in


dieser Stellung, obgleich hievon einige Zeit suspendirt und
hiezu, gnzlich unfhig erwiesen.
Michael Andreka, gewesener Tribun (Unteranfhrer) des

romnischen Landsturmes ist gleichzeitig mit Balint von


der Allerhchste Regierung fr die diesfalls geleisteten Dienste
296

www.digibuc.ro

mit dem goldenen Verdienstkreuze und einer . Remuneration


von 6000 fl.- belohnt worden. Andreka war vor der Revolu-

tion ein gemeiner armer Taglhner und Viehhirt, spter


bedienter bei Ianku und Stallmeister bei demselben, whrend
.er Oberanfhrer war. Hierauf ist er zum Tribun und Kassier
.avancirt in welch lezterer Eigenschaft er auf dem eigenen
Sockel wohlbedachts gewesen sein soll.
Unverheiratet geblieben, ist Andreka sehr sparsam, macht
keinen Aufwand um die Aufmerksamkeit nicht auf sie zu
lenken. Deshalb gilt auch bezglich seiner Reden. Bildung

besitzt er gar keine und hat such keine Schule besucht.


Gegenwrtig beschftigt sich derselbe mit Verzehrungssteuer
Pachtungen. Sein Umgang beschrnkt sich auf den Topanfalvaer Richter Tyok Thodor, Balint und Kumann seltener
kommt mit Ianku zusammen.
Bei seinem hinterlistigen und schlauen charakter ist er gegenber Freunden verschlossen und lsst seine Gesinnung
nicht durchbliken, thut auch nichts was ihn fr gefhrlich
erklren liess.
Obrigens sein Benehmen in der Revolution dargethan,
dass er zu jeden schlechten Handlung fhig ist.
lohann Czurulian diente vor der Revolution in der k. k.
Armee als Hussar. Nach ausgedienter Capitulation, Arbeiter
bei der k. k. Schmelzhtte zu Offenbanya, wurde er romnischer Landsturm Tribun, dann im Jahre 1850 Distrikts
Dragoner, endlich Dorfnotr in Offenbanya, von da wegen
Unfhigkeit entlassen und spter abermals in der Gemeinde
Ponor als solcher bedienstet.
Als Tribun hat er durch Raub und Plnderung, dann Schand-

thaten aller Art, sich den Namen des grausamsten unter


allen brigen nicht minder raublistigen Tribunen erworben.
Arbeistsscheu, roh und ungebildet durch Trunk und Verschwen-

Aiing bei einer zahlreichen Familie von 4 Kindern verarmt,


erscheint er jedes Verbrechens fr Geldfhig. Dort wo sich
Gelegenheit zum leichten Geldverdienste bietet, lenkt er
-seine Gesinnung umsomehr, wenn ihm Aussicht auf die Wiederholung des Raubes und Plnderns von anno 1848-49 ge297

www.digibuc.ro

boten wiirde. Im verflossenen Jahre hat Czurulian der aucir


eine russische Medaille fr dessen Verwendung in der Reveilution beim Landsturme erhielt, ein Majestt-Gesuch um
Untersttzung eingerichtet, dasselbe wurde aber vorn k. k..
Bezirksamte Abrudbanya nicht gutachtlich ob der vom
Czurulian verbten vielen Schandthaten einbegleitet und
so ging er leer aus. Sein Ungang ist beschrnkt da niemand
ob seiner schandvollen Vergangenheit mit ihm umgeht und
jeder ordentliche Mensch ihm frchtet. Nichts destoweniger
ist er beim Volke einflussreich.
Amos Franku provisorischer k. k. Gerichts Adjunkt des
Abrudbanyer gemischten Bezirksamts (in der neuesten Zeit
nach Deva versetzt) ist der Sohn eines Tviser Insassen.
Franku hat zu Blasendorf und Klausenburg die untern Schulem

die juridischen Studien aber in Hermannstadt abgelegt und


hat im Jahre 1857 die Richteramts Prfung gut absolvirt.
Franku ist mit der Tochter des verstorbenen sehr reich ge-wesenen Gewerken Suluz Simion aus Abrudbanya verheiratet

und verwltet, das zumeist in Grubenantheilen hinterbliebene Erbe mit der Schwiegermutter was ihm einiges Geld
abwirft. Sonst hat Franku kein Vermgen. Franku ist vielseitg gebildet, hat ein gutes Benehmen und benimmt sich
gegenber den Partheien in Arntssachen lobenswerth. Was
dessen politische Gesinnung anbelangt, ist derselbe der ro-mnischen Nation als Rornne mit Leib und See le zugethan,
ist jedoch vIel zu vorsichtig und klug als dass er gegenber

ihm Fremden oder minder Vertrauten seine Gesinnung.


verrathen wrde, doch klassifzirt ihm sein ausschliesslicher

Umgang mit seinen intimsten Freunden Hodos, Kumann


und Balint zum Dakoromanen.
Derselbe hat das zivilgerichtliche Referat und bei seiner
grsseren Verwendschaft unter den Abrudbanya reichen
romnischen Familien, war es fr den Dienst die hchste
Zeit dass derselbe versetzt wurde, da er als fr die Romarient
pai-theisch bekannt war.
Basile Duka. k. k. Bezirksamt Kanzlist zu Abrudbanya,.
ist der Sohn eines gewhnlichen Landbauers aus Meszoczan,
298

www.digibuc.ro

Seine Mutter heiratete Nadi. dem frh erfolgten Tode seines


Vaters nach Nyrato bei Maros Vasarhely, allwo Duka seine
eigentliche Erziehung erhielt. Schulen hat Duka nur die
untern und zwar zu Maros Vasarhely und Blasendorf bis gegen

das Jahr 1848 besucht. Betheiligt hat sich Mika an keinem


Landsturme oder revolutionren Bewegung und ist am 15._
Mrz 1849 als Bem, Hermanstadt einnahm mit der k. k. Armee
nach der Wallachei abgegangen. Nach deren Rckkehr-

liess sich Duka im Staatsdienste verwenden, demzufolge


er spter Kanzlist wurde.
Derselbe hat im Jahre 1854 die Tochter des berchtigten,.
wegen der in Mogyar Ygen 1848 stattgehabten Ermordung von
150 Edelleuten Epoche, gemachten, nunmehr aber in Ponorell.
nchst Abrudbanya versetzten griechisch katholische Erzpries-

ters Nikolaus Stresan geheiratet, und mit derselben ein betrchtliches Vermgen bekommen. Dessen husliche Leben
ist klaglos, im Gesellschaftlichen bewegt sich Ducca anstn
dig, politische usserungen, die denselben grawiren knnten,
wurden niemals vernommen, was brigens in seiner gringengeistigen Bildung zu suchen sein drfte. Er scheint mir nicht
gefhrlich, dessen Versetzung von Abrudbanya ware jedoch
wegen des grossen Anhanges dessen sich sein Schwiegervater der ein in politischer und spezieller Beziehung hchstgefhrlicher Mensch ist, wnschenswert. Bezglich Stresans

Karackterwesen gibt der hierortigen gehorsamste Bericht


vom 5. April 1859 dd-tto 108 Prs. Anschluss.
asilius Boscioila. k. k. Bezirksamts Kanzlist ist der Sohn
eines gewesenen Grenzers aus Zagra nchst Naszod, hat sich.
im Militr Erziehungshause ausgebildet, und ist bei der im

4hre 1851 erfolgten Ablsung der Militrgrenze Siebenbrgens als Diurnist bei dem k. k. Distrikts Commando in
Klausenburg verwendet worden, wo selbst er wegen seiner
schnen Handschrift vom K. K. Distrikts Commissar Krieg
san zum Kanzlisten vorgeschlagen und bef rdert wurde.
Bosciotta besitzt einiges Vermgen durch Erbschaft seines
Oheims Modzembul welcher beim 2. Wallachischen GrenzRegimente Hauptmann Rechnungsfhrer war. Uberdiess
299-

www.digibuc.ro

hat derselbe die Stieftochter Szabo Amalia des Abrudbanyer


Burgermeisters Wanza geheiratet, deren grossmutter ihm mit
ihrem betrchtlichen Einkommen untersttzt.
Seine politische Gesinnung ist zweideutig. Er ist Romne

mit Leib und Seele, besitzt viel Talent, doch fehlt es ihm
an Gedi3genheit und Erfahrung, demzufolge ihm manches
Wort im Umgange entschlpft, was denselben als Anhnger des Dako-Romanismus kennzeichnet. Von seinen Mitbeamten wird derselbe als ermassend und als Zutrger geschildert und geniesst keine Achtung ; da derselbe auch als
habschtig und interessirt im Publikum bekannt ist.
Hennonstadt, 6. August 1859.

ss. von Semetkovsky.


Major

LXXXII.
Raportul lui Thiemann, conducAtorul eereului Orfttie, privitor la situatia politie din Prineipatele romine i influenta aeesteia asupra Romnilor de sub seeptrul Austriei.

Euere Excellenz,
Was lsst sich wahrnehmen ber Verbindungen der Roma-nen Siebenbrgens mit jene in der Moldau und Wallachei?

Im Volke gar nichts. Das Volk ist nur Maschine, bewegt


-von den Fhrern, was aber diese thun, bleibt verborgen, denn

sie sind listig und klug ber alle Massen.


Referent war bemht, verlssliche Nachrichten aus den
Donaufrstenthmer ber die neueste Stimmung gegen Oster-

reich einzuziehen und theilt diese hier mit, wie sie ihm
geworden sind.

Erste Nachricht. (Von einem Kronstdter Brger, der intelligenten Klasse angehrig, der in Iassy und Bukarest vollbe-

kannt ist, an beiden Orten Verwandte hat, und erst in der


neuesten Zeit dort anwesend war).

300

www.digibuc.ro

Die Bevlkerung der Donaufrstenthiimer empfirig die


aterreichische Occupationstruppen mit Enthusiasmus. Diese
gnstige Meinung schubt bald und verwandelte sich in Hass,
der von der mchtigen russischen Parthey gegenwrtig vortref
flich fr ihr Zwecke benzt wird.
Die Osterreicher haben es nicht verstanden, die Bewohner
der Donaufrstenthmer richtig zu behandeln, wie es die
Russen bei ihren wiederholten Occupationen gethan hatten.
Die russische Offizieren, von oben herab, kmerten sich
nicht um die Verpflegung ihrer Truppen, sie behielten die
Verpflegsgelder fr sich, verprssen sie in Spiel und Lauffangen mit den Bojaren. Kaufen alle Laden mit englischen und
franzsischen Waaren, Oever, vertheilen Orden und kaiserlichen gnadengeschenke in Hlle und Flle.
Die Truptien requirirten was sie brauchen vom Bauer.
Drften jedoch in Beziehung auf Kost und Lagerstatt keine

Prtentionen stellen. Der Bauer darf dort ebenfalls nicht


Klagen zu liefern, was ein russischer Soldat braucht. Der
sterreichischer aber machten das gegentheil. Der Offizieren
batten kein Geld und hielten nicht zu den Bojaren. Die Sol-,
daten forderten zu Speise und Betten, die Bauern konnten
sie nicht beistelkn, das Kostgeld und blieb doch schlecht,
die gewhrlichen Naturalien htte man gern umsonst gegeben..
So entstand Unzufriedenheit ; die dortigen Milizen glaubten

sich zurckgesezt von den sterreichischen und machten


diese lcherlich, da es sie mit Ochsen ein Vorspan fahren
whrend ein Milizoffiziere oder ein russischer nie anders
als mit der Post welche mit Pferden fhrt. Dazu kam noch
dass die sterreichischer den Frsten Stirbey begnstigten
der bei den Bojaren hchst verhasst war. Es enstanden Handel, endlich
gewaltlhtigkeiten einzelne Truppenkrper
atteler aus, man erzhlte allenthalben von Diebsthlen, Ruberungen auch Morden.
Graf Coronini war zwar sehr beliebt, er benahm sich mit
viel.Klugheit und Gerechtigkeit, konnte jedoch nicht durchdrisngen. Sehr viele der Truppen gehrtenden Grnzern, den
Polen und Rumnen Siebenbrgens aus ; da weissman gleich
30 It_

www.digibuc.ro

dass die sterreichischer auch nicht besser seien, als


die einheimischen Bevlkerung. Kurz der Eindruck war
ein hchst Fataler und man wolle durchhaus nichts von
-sterreich mehr wissen.
Die Bojaren frchten von dieser Seite berdies noch Eman-

zipation des Bauers, sie sagen, wir sind verschwender, wir


wollen flott leben und knnen es auch, so lange wir unsere
-Gter behalten. Wir brauchen keine Strassen, keine Eisenbahnen, die Franzosen und Englander bringen schon auf
der Donau was wir brauchen, mit Osterreich wollen wir
-nichts zu thun haben ; das ist zu mehr von dort wrde man
unsere Gter kaufen, wir werden bald zu Bettlern, whrend
.wir abgeschlossen von sterreichischen Herren bleiben knnen".
Zweite Nachricht : (Von einem sterreichischen hhern Beam-

ten, der aus Czernowitz, nach mehrwchentlichen Aufentdort nach Siebenbrgen kamm).
Die aus der Moldau zurckgekehrten Truppen haben in
Jassy einen sehr ungnstigen Ruf hinterlassen und veranlassen auch jezt in ihren Standquartieren grosse Klagen,
man hat sich veranlasst gesehen, in mehreren Abtheilungen
sogar den Zapfenstreich schon um 6 Uhr zu geben. Aus Jassy

hrt man nichts als Verwnschungen von dem unglcklichen Quelle dem Schwigersohn des Frsten an, kam eine ganze

Reihe von Vorfallen die um jeden Preis hatten vermieden


werden sollen ; der Frst der Moldau habe durch die moldauischen Kreismter eine frmliche Liste von Verwaltthatigkeiten, Diebstallen, Rauben, Todtschlgen und Morden aufnehemen lassen, die die Osterreichischen begangen und diese

Liste zirkulire jezt und verbreite Hass gegen Osterreich.


Der Russische und Franzsische Einfluss sei in Jassy grsser als je."
Dritte Nachricht. (Ebenfalls von einem hheren sterreichischen Beamten der seit lange in Siebenbrgen
dient).
Schon der Name des Feld Mareschall Leutenant Marziani

war fr die Wallachen ein Dorn im Auge. Unter seinem


302

www.digibuc.ro

Befehle standen in den Frstenthmer, Truppen von den


siebenbrgischen Regimenten, die 1VIarziani whrend der

Revolution als Major bei den Ungarn, fiber die Klinge


springen lassen wollte, wenn sie nicht zu den Ungarn
iibergehen".
Referent theilt diese Nachrichten mit, wie er sie mndlich

von den deponenten erfahren, sie klingen allerdings herrschenden Meinung ber die Erfolg den sterreichischen Occu-

pation der Donaufrstenthmer berein. Dort ist alles faul,


diese Frstenthilmer sind wahr Missberte, der schndlichsten
Lndernschaften, und es steht sehr zu frchten, dass die sterreichischen feindlichen Mchten besser im Trben zu fischen wissen.
Indessen mit aller Bosheit, List und Leidenschaftlichkeit
ist Os terreich gewicht sich wegzuschieben, es drckt

naturgemss auf jene Lnder und hoffentlich wird man


verstehen diesem Gewichte in seiner Wirkung die gehrige

Richtung zu geben ohne Fehler zu begehen, die doch


immer durch Klugheit zu vermeiden sind. Gerade das
was die Bojaren nicht wollen, Strassen und Eisenbahnen
die dann man wie an die Grnze rcken, wird man
dort auch fort bauern, denn um Geld und darum handelt
es sich ja zu nchst, sind die Bojaren noch stets Feil
gewesen.

Die Eisenbahn welche Temeschwar, Arad und Klausenburg verbindet und deren Kraft lngst der lang grossentheilen Grnze der Wallachen bis in diese und an das schwarze
Meer fart, ist eine unwiederstelliche Eisenzange, die jene
Lander zu uns herberzieht und das siebenbrgische Eisen
ist ein Kulturmittel mchtiger wirket als der carrosele

Wille der Bojaren. Doch darf man nicht gar solange


zgern, denn die Ereignisse fallen oft von Himel, sie Knnen
ber Nacht I
Broos den 18-ten August 1859.

Thiemann
Krelsvorsteher

303

www.digibuc.ro

LXXXI II.

Raportul Locot.-Colonel Iankowsky, chtre eful suprem al;


Po litiei, Kempen von Fichtenstam, privitor la situatia
politicfi din Transilvania in legturfi cu rfisboiul Austriei
en Italia, raportnd in special asupra Romnilor In legfituri en evenimentele din Principatele romne.

K. K. Gendarmerie Regiment N. 8 an Iohann Freiherr


Kempen von Fichtenstarn,
In Folge des hohen Er lasses vom 7. d. M-ts No. 2175 Prs I.
erstatte ich Eurer Excellenz ehrfurchtvoll folgenden unumwun-

denen Bericht ber die hierlands herrschenden Stimmung.


Seit Ausbruch des Krieges sind fabelhaf ten Gerchten nur
noch mehi als vor dem verbreitet. Die Menschen sehen mit
fieberfiaften Spannung auf die Ereignisse am Kriegsschauplatze, und auf die Stellung der Nachbarstaaten zur Kriegs-frage. Das Kriegs-Manifest wurde mit ziemlicher Begeisterung

aufgenommen, allein die Wirkung wird eine bloss oberflchliche bleiben oder ist vielleicht schon eine oberflchliche
geblieben, denn es folgt keine Aussicht auf die Concessionen,.
zu welchem sich die hohe Regierung herbei zu lassen gedenkt

fr die vielen Opfer die angesprochen und zum Theil auch


geleistet werde. Das einzige Gemeindegesetz, welches geboten wurde, fllt die Lcke um so weniger aus, als dessen
Berathung und Einfhrung noch Monate in Anspruch nehmeh
wird. Ausser diesen waren aber die Landes-Vertretungen die
mindeste Concession, welche namentlich von der massgebenden Intelligenz, schon lngst sehnsuchts voll erwartet wird.

Da bis jetzt noch keine bestimmten Anhaltspunkte zur


Beurtheilung kommen, der Eventualitten gegeben sind,
so erscheint es unmglich sich jetzt schon hierber positiv
auszusprechen. Soviel ist gewiss, dass die Stellung Russlands

im Momente die hchste Wichtigkeit bietet. Beginnt dies


Kaiserreich auch nur scheinbar die napoleonischen Ideen
der nationalen und konfessionellen Vlkerbeglkung, so ist
304

www.digibuc.ro

hierlands ein Rassenkrieg der scheusslichsten Art in Aussicht :

ein Raub und Plnderungskrieg der Romnen unzweifelhaft im Sinne und in den Richtung wie 1848 bei Zalathna
und Enyed. Wohin in rein politischer Beziehung diese Bewegung fhren, welche Endzwecke ausser der Befriedigung
der gemeinsten Habsucht sie sich stellen knnte, erscheint
kaum annherungsweise anzufhren mglich, denn dieselbe
wird erst politische Prinzipien und Persnlichkeiten an die
Oberflche emporheben, die heute noch kein Program fertig
haben und es dem unreifen Volke erst dann auzupassen trach-

ten werden. Dacoromanismus-Vereinigung alter Romanen


unter ein Reich, drf le der leitende Gedanke werden. Die Mittel,

diese rohe Macht niederZuhalten, bestnden in der Intelligenz der beiden brigen Nationen und zwar in den Ungarn
und Sachsen.
Diese haben eine gewisse politische Reife. Selbstmssige
Concessionen der Regierung haben fr sie Sinn und Bedeutung. Sie reprsentiren den Besitz und die Intelligenz und
haben in sich alle Elemente einer konservativen Richtung
die sie mit Gut und Blut vertheidigen werden, wenn dieser
Conservatismus nur halbwegs mehr als Beamten-Verwaltung bedeutet. Die Sachsen werden wohl schon vermgen
ihres National Charakters, bei was immer fur Ereignissen

der Regierung gnstig sich verhalten. Die Ungarn aber


wenn sich ihnen Gelegenheit bietet die in ihrem unausrothbar tief gewurzelten Streben gelegenen Regierungsreformen
zu bemerkstelligen werden keinen Weg scheuen und jede,
von wo immer ausgehende Bewegung zu ihren Gunsten zu
verwenden trachten, am Ende selbst der vorerwhnten rohen
Elemente sich bedienen, sobald dieselben entfesselt sind, und
den Nationalen Charakter verlieren. Wenn sterreich gegen
Russland gesichert ist, wenn es vom Sdslaventhum nicht
zu frchten hat, wenn es mit absolutem Vertrauen auf Glckliche Waffenerfolge rechnen kann, so liegt kein drngender
Grund zu politischen Conzessionen vor. Ist aber nicht der
Fall, und werden die endlich unvermeidlichen Concessionen
nicht jetzt im Vollbesitze der Macht, sondern erst dann ge305

20

www.digibuc.ro

bten,W6 sie ein Simptom -der S-chwche sind, Und ais sfch
aufgefasst 'und. mit MigstraueU zurckgewiesen werdeii, 'So
ist eine politikhe' Bewegung deinnchst unausweichlich.. Die
Romnenfiihrer Axentie und Janku belangen,

berichte ich gehorsamst dass Ersterer noch immer sicl in


Wechselhaft in Carlsburg befindet. Die Carlsburger Krei
gerichtsrthe Macelariu mid Ladey, der Urbarialgerichtsrath Gaytanu, Kreisgerichts-Canzlist Hayes und der
-chisch katholische Erzpriester Popp Gustav siimmtlich Rmnen
finden sich hufig bei dem Nations verwandten
pensionirten Leutenant Sandor ebenso auch bei dem inhaftirten AxentieZweck dieser Versammlungen soll
die Ermglichung der Befreiung des wegen grsseren Schuldbetrgen Verhafteten sein. Iancu hingegen spricht gani

offen von der Nhe der Ereignisse des Jahres 1848. Mein
gehorsanaster Berieht dd-to 3. Mai 1. J. ad. No. 77 prs.
bezeigt schon seine Geshinung. Neuere Wahrnehmungen sind
folgende : Am 8. des M-ts befand sich Iancu in der Schnke
von Topanfalva, wo dex nachgehende Gendarm Haszlo mit
ihm ein Gesprch anknpfte. In Verlaufe desselben sagte
Jancu Ich war auch Commandant und kann es bald wieder
werden. Auch das Szeklerland lebt noch und mit den Szeklern kann man ganz Europa erworben".
Spter, als der Gendarme fort war, soll Jancu, auf den Toast,

welchen ein aUsgedienter Capitulant ein Kutscher Namens


Leopold Rausch, auf sterreich ausbrachtebei Seite gesagt
haben
Ja, den Strick um den Hals. Am selben Abende

usserte sich Jancu ffentlich am Platze : Jetzt werde


ich bald wieder von Abrudbanya her genug Geld be-

kommen, wie im Jahre 1848". Am 3 d. M-ts bei einem im


Dorfe Lupsa stattgehab ten Jahrmarkte traf sich Jancu
mit dem ihm ehemals als Oberleutenant untergeordnete
Bera hvon, aus Valea Lupsi, sprach mit ihm mehrere Zeit,
und trstete, nachdem er ihm beim Abschiede gekiisst hatte :

Die Zeiten des Jahres 1848 nhern sich immer mehr Und
sind jetzt sicher nicht mehr weir. Beunruhigend sind auch die
Ausserungen welche unter dem dortigen Landvolke zir306

www.digibuc.ro

.kuliren : class die Zeit bald kommen wird, wo sie die Galgen
-fin. die Fremden bauen werden : Einen faktischen Be leg. fr
die ausgesprochenen Besorgnisse liefert folgender Vorfall :
.In der Nacht zum 7. d. M-ts haben sich eine grssere Anzahl

Lupsaer Insassen, den Ortsvorstand an der Spitze, mit


Hacken und Prgeln bewaff net bei der Wohnung des Gemeinde-

schreibers zugleich Steuersammlers Witkowsky (ein Galizianer) eingefunden, um denselben zur Rckgabe der
,eingesammelten Steuerbetrge zu zwingen. Durch unsichtiges Benehmen des Angegriffenen wurden Thtlichkeiten
beseitiget. Unter dem Haase liessen sich auch Stimmen
vernehmen, dass jetzt keine Furcht mehr vor Beamten sei.
ber den Fall ist bereits die strafgerichtliche Untersuchung
Ringeleitet. In dem Orte Halmagy dessen Erzpriester laut
der in Euere Excellenz hohen Erlasse d-to 7. Mai d. J. No.
2175 Prs. 1 enthaltenen Notiz im bedenktlichen Verkehr mit
Jancu stehen soli, zeigen sich auch besorgnisserregende
.Simptome, so zum Beispil war bei Erscheinen des Kriegs-Mani-

festes eine Gesellschaft Ungarn im Gasthause worunter der


Notr Ballo von allen untersttzt jubelnd ausrief : Jetzt wo
der Krieg ausbricht, werden wir sehen, was sich thun lsst.
Der Kaiser soll uns nicht mehr mit Anlehen ausziehen etc."
Am 8. d. M-ts gelegentlich einer Tanzunterhaltung in der
dortigen Schnke usserte sich die Bauern-Jugend als dieselbe Wein verlangte : Wir haben noch Geld. Zwar hat Deutsche die Steuer-Einzahlung mittelst Trommelschlag verlangt,

aber wir werden ihm schon in lngstens 14 Tagen zeigen,


{lass wir nicht zahlen. Ausser diesen Vorfllen drften die in

den gehorsamst beigeschlossenen Auszgen der jungsten


Vorfallenheiten Raporte enthaltenen Vorkmnisse nicht
.ohne Tragweite sein. Auch ist eine auffallende Thatsache,
(lass hierlands theils Ledermateriale, theils Beschuhung
in grosser Quantitt angekauft und nach der Wallachei gebracht wird. So hat zum Beispiel der mit Auswanderungbewilligung dahin abgehende Advokat Sebes beim Markte
zu Deva am 13 d. M-ts ber 2000 Paar Stiefel angekauft.
ber alle diese Vorflle erstatte kb der Central Landesstelle
.307

www.digibuc.ro

theils schrifltich theils im kurzen Wege die Anzeige, und es .


wurde politischerseits vorlufig der Polizei Commissar Hus-

manek nach Carlsburg und dortige Umgegend befrdert,,


um mglichst genaue Daten ber die Stimmung zu erforschen.

und Verbindungen anzuknpfen. Derselbe durfte am 16..


des M-ts dahin abgehen. In Anbetracht der geschilderten
Verhltnisse habe ich den Herrn Major von Semetkowsky
mit mglichst umfassenden Instructionen Nach Karlsburg
entsendet, damit er von dort aus die bezglichen Oberwachungen leite und sich nach Art der vorkommenden Ewentualitaten sogleich an die verschiedenen Orte begeben. Der
Karlsburger und Brooser Flgel Commandant werden ihre
bezglichen an mich erstatteten Berichte auch ihm abschrift-

lich zusenden und er erstattet mir von 5 zu 5 Tagen die


Anzeige ber die seinerseits erzielten Resultate . Ich habe
den Herrn Majoren auch zur Vorausgabung allenfalls ntiger
Honorare im Interesse des abgestrebten Zweckes ermchtiget und bitte Euere Excellenz ehrfurchtsvoll um hochgndige Genehmigung der getroffenen Massregel. Bei der nahen
Mglichkeit, dass die Gendarmerie, besonders in jene Gegend,.

je nach den Ewentualitten theilweise sich conzentrirert


und von der Waffe gebrauch machen musste, wage ich,.
in Anbetracht der unvollkommenen

Verlasslichkeit der-

Gendarmerie Schusswaffen die ehrfurchtsvolle Anfrage zu


stellen, ob die Abfassung der Corpsgewehre nicht thunlichi
ware, oder ob Euere Excellenz hochgndigst genehmigen
warden, dass ich beim hierlndigen General Commando um
temporre Ausfolgung eines Theils der in Rarlsburg deponirten vielen und guten Cammerbchsen bitlich werde. Die
von Seiner Durchlaucht dem Herrn Landes Gouverneur getroffenen militrischen Vorkehrungen beschrnken sich bisher auf das was muthmasslich ber Hoh dessen Antrag
vom hohen Armee Ober Commando angeordnet wurde und.
zwar auf die Disposition zur Befestigung und demnchst
ins Leben tretenden Bewaffnung der Passe gegen die Moldau._
Ferner wurde der bereits begonnene Marsch des Uhlanen Re-

gimentes Wallmoden eingestellt : ob dies aber eine Bedeu308

www.digibuc.ro

tung hat die hieher gehrt, wage ich nicht zu beurtheilen.


Die Angelegenheiten sind dadurch nicht unwesentlich berudfiget worden, den die hierlndigen Truppen sind nach Abmarsch der Truppen-Division, namentlich der Regimenter
Baron Kellner, Graf Hartman Infanterie und Schwarzenlerg Uhlanen schwach genug, so dass eine weitere Entblssume nur von den hchsten Wachtheilen fr die ffentliche
Ruhe ware. Eine Vorkehrungs die nur dringend ntig schien,
war auch dass (lie im Jahre 1852 fr die Truppen Sieben
brgens erflossene Allarm-Disposition der Gegenwart angepasst wrde. Ich habe diess bei Seiner Durchlaucht im kurzen Wege angeregt und glaube, dass sobald die neuen Truppen-Dislokationen bestimmt sind, auch diessfalls etwas
umfassendes erflissen wirp. Weitere Wahrnehmungen werde
ich Euere Excellenz von Fall zu Fall unverzglich und gelorsamst berichten.
.Hermannstadt, 17. Noember 1859.

ss. Iankowsky.
Oberst.

309

www.digibuc.ro

Scrisoarea mitropolitului Andrei aguna cfitre lakob Rannicher, fost secretar al bisericei evanghelice sfiseti dbi

Sibiu, mai apoi consilier al guvernului ardelean titre


anii 1063-18681).
Hochwohlgeborener Herr Gubernialrath, Geehrtester Freund!

Gestern war ich so glcklich ihren Brief vom 17 dieses samt

dem Aktenstcke iiber die Autonomic der Kirchen durch


die Gte des Buchdruckers Kraft zu empfangen. Dieses Aktenstck ist jetzt meine liebste Lektre, denn es hat fr mich
das hchste Interesse, weil es Ihr Werk und belehrend ist.

Man kann mit Gewissheit der baldigen Einberufung des.


Pester Landtages entgegensehen und daher die Erfllung
Ihres und meines herzlichsten Wunsches, Sie bei uns zu sehen,

drfte dann in 2-3 Wochen erfolgen. Indessen kann ich


S'e versichern, dass ich bis zur Stunde noch keine GenialErledigung ber die Reschinarer Schulsache bekommen habe..

Es hat den Anschein, als wollte der Referent die gedachteEntscheidung hintertreiben. Gott mit uns und allen ehrlich
Meinenden und Handelnden
Hermannstadt, den 21-ten Oktober 1866.

Frhr. Sehaguna in. p.


Erzbischof und Metropolit..

1) Originalele la Dr Julius Bielz, consilier de sectie al numitei biserici cu


a cArui aprobare le reproduce Max Tschurl: Biserica regnicolarA evangelicA
germanA In ultimii zece aiJ, eontributie pentru Monografia stiintificA asupra.
Ardealului i Banatului, publicatA cu ocazia serbAtorii Unirii 1929. Noi I-am

primit prin buna-vointa d-lui Prof. Georgescu, secretarul serbArilor uniret


socotind cA e bine ca sA fie cunoscute si aceste scrisori, le-am fAcut loc
multumind cAlduros d-lui Profesor Georgescu pentiu aceasta.
31.1

www.digibuc.ro

A dona serisoare, IAA data adresatli aeeluiiq.


Lieber Freund! Hochwohgeborener Herr Gubernialrath!

Ich schie2ke Ihnen meinen Entwurf ber die Organisation


unserer Kirche zur Einsicht und zur Priifung dessen Inhaltes
und dessen bersetzung. Da ich aber den letzten Theil meines
Conceptes, dessen ich & 80 sub 12 Erwhnung mache, und

das Oberaufsichtsrecht der Krone betrifft, nicht verfasst


habe : so bitte ich Sie, mir diesbezglich Ihre schtzbarste
Meinung zu skizzieren.

Hochachtungsvoll verharrend 1hr aufrichtigster Verehrer.


Frhr. v. Selmguan m. p.

312

www.digibuc.ro

Facsimilul iscaliturilor deputatilor Romani, cari au iscalit cele mai


multe petitii catre Imparatul Franz Josef ti catre consiliul de miniltri
de la Viena.
Andreas Schaguna, Bischof.
Alexander Sterka Sulucz G. K Bischof.
Timotheus Cipariu Gr. Kath. Domkapitular.
Ladislaus Cspe pp. de Draga-Vilma
A. Treb. Lauriani, Deputirter.
Avram lancu, Deputirter.
Simeon Barnutiu, Deputirter.

3 13

www.digibuc.ro

Sterna Ardealului ceruta de Romani dui:A revolutia din 1848. Figura.


din campul al doilea, pe fond rosu, arata origina Romanilor si este luatA

dupa o moneda batuta de Filip Arabul. Spre lamurire sa se vaza docu


mentul XXXIX din cuprinsul acestei lucrari.

315

www.digibuc.ro

NUMIREA LOCALITATILOR UNGURE$TI

IN ROMANWE
Abrudbanya,
Agyaglalva,

Abrud.
Luteni

A kos ,

Acs [Achis].
Algmor.
Albac.

Alamor ,

Albk,
Algyogy Mlogy], Geoagiul de
jos.
Vintul de jos.
Alvincz.

Apahida ,

Apahida.

Bagyon,

Bagin
Baraolt.
Bgtesti.

Bart,
Balyest,

&Hs,

Belen yes ,

Bergis,
Besztercze,

Felsvidra,
Felvincz,
Fazes,

Vidra de sus-

Gernyeszeg ,
Grohot,

Ghernesig.
Grohot.

Gyulafehrvr,

Alba Iulia.

Halmagy,
Haraklany,
Hromszk,

HAIrneag.

Hatszeg ,
Horosztos ,

Bichis.
Beiu.
Berge

Rigel alva,

Iklond,

Bistrita.

Vintul de sus_
Fize

Hereclean.
Comitatul
Trei scaune..
Hateg.
Hgrastas.
Ileni.
Iclgud
Baia de cris.
Cgbesti.

Bihor.

Karasbanya,

Csanad,
Czik,

Cenad.

Kolozvr,
Cluj.
Kolos' er komit, Comitatul

Debreczin,
Ds,
Deva,
Doboka,
Doboly,
Drgavilma,

Debretin.
Dej.
Deva.
Dgbca
Doboli
Vima-mic 5.

Enyed,
Erkrs,

Aiudul.
Chereus.

Bihar,
Bisztra,
Borgoprund,

Brd,
Brasova,
Brass&

Bistra.
Borgoprund.
Bradu.
Breasova
Brasov.
Cic.

Kebesd,
Kzdivsdrhely, TArgul Secui
lor.
Kklov,
Cetatea de

Baltg.

Kopand,
Kossva,
Krisztyor,

Clujului.
Copand.
Cosova.
Cristior

Lunka,
Lupsa,

Lunca
Lupsa.

Magyarrgen,

Reghinul un

Magyarygen,
Marosjvr,

Mu rg Uioara .

guresc.
Igheiu.

317

www.digibuc.ro

Meszoczav,

Ciavaul de

Cmpie.
Borgo MoroMoroseny,
seni.
MorosVasarhely,Thrgul Mure'sului.
SkArnib.
Nagyag,
Aiud.
Nagy-Enyed,
Nagy-Karoli, Ca rei Mari.
Sibiu.
Nagyszeben,
Nagysebes,
Sebesul mare.
Valea mare.
Nagypatak,
Nagyvrad,
Oradia mare.
Naszd,
NAsAud.
Nemesty,
Nemeesti.
Noptsa,
Nopcea..
Nyagra,
Neagra.
Nyrdt,
Nirasnu.

5mig.
5eusa.
Sspatak,
Saboleiu.
Szabohs,
Seaca (Seen).
Szakatos,
S6cAtura
Szakatura,
Szarnosudvarlzely; Some Oderheiu.
Gherla.
Szamosjvr,
S5rand.
Szaremd,
Somogyom,

Szszivn alva, Ibisdorful slisese.

Olhszentmikls, SAnmiclAusul

-01avsrhely,
Of eribaya,
OHM,

Orsova,

Pesth,
Pete le

Ponor,
Ponorel,
Prposy alva,
Rcse,
Retteg,

Rezbanya,
Rossia,
Rozsny,
Ruszkabnya,

romn.
Osorheiu.
Ofenbaia,

Orlat.
Orsova.
Pesta
Petelea.
Ponor.
Ponorel.
Prostea.
Recea.
Reteag.
Bita.
Roia.

Rasnov.
Rusca mon-

Szszrgen,

Szszvros,
Ofstie.
Szekatura,
S6c5.tura
Szentmihlyl alva, Snmihaiu.
Sfntu Gheor-.
Szent Gyrgy,
ghe

Szt. Szt Gyryk Sdngiorgiul


dup somes.
Szintesz,
Sintesti.
Szt Falva,
Somesfalgu...
Szkersora,
Sdirisoara
Temesvar,
Timisoara..
Tiszalejregghz,Biserica
Tophn f alva,
Cmpeni.
Tvis,
Teius.
Tsanad,
Cianad.
Udvarhely,
Odorheiu.
Uzon,
Uzun.
V laszut,
V rhely,
V erespatak,

esprin,

tang' .

Sldorf ,
Srkny,,
Scromberke,
Sebes,

.Segesvr,,

Saldorf..
Sercaia (5erpeni).
Sarombrtre.
Sebes,
Sighioara....

Reghinul

V idra,

Zagra,
Zalatna,
Zarnd,
Zilah,
Zsebely,

318

www.digibuc.ro

Valasut.
Orheiu.
Rosia mon- ;

tan.
Vesprin, vechiu ora
episcopal.
Vidra.
Zagra .

Zlatna.,
ZArand.
Thlu.
Zebeliu.

NUMIREA LOCALITATILOR GERMANE


IN ROMANE5TE

Klausenburg,
Kockelburg,

Cluj .

Grossschlatten, Abrud
Baia de Cris
Altenburg,
Armenerstadt, Gherla.
Aronyeser stuhl,Scaunul Ariesului .
Baiersdorf,
Crainimet.
Pete lea
Birk,
Bistritz-Nsen, Bistrita
Blaj
Blasendorf,
Berghiu.
Blutroth,
Borgothal,
V alea

Krajowa,
Kronstadt,
Leschkirch,
Lugosch,

Craiova
Brasov.
Nocrich
Lugoj.

Broos,
Oreistie.
Eidischdorf,
Idicel.
F tigaras.
Fogarasch,
Galati.
Cralatz,
Strigoniu
Gran,
Gross,
Grosi.
Grossprobstdorf, Prostea mare
Grossschenk,
Cincul Mare.
Grosswardein, Oradia mare.
Illmeag.
Thlmagen,

Mercurea.
R.-Vdlcea.
Schsisch-Reen, Reghinul

Albenser
Komitat,

Altenburg,-

Cornitatul
Alba.

Hermannstadt, Sibiu.
Iad.
Iaad,
Iassy,
Iasi.
Illenbach,
Ilia.
Iklond,
Innspruk,

Iclond
Innsbruk
Tirol.

Karlsburg,

Alba Iulia.

Cetatea de

Mediasch-Me-

durich,
Mhlenbach,
Offenburg,
Orschowa,

Medias.

Potasch,
Reps,
Reumssarkt,
Rimniki,

Potau.

Sebes.
Of enbaia.
Orsova.

Cohalm.

Ocna Sibiului.
$aldorj.
Sighisoara.
Teaca.
Timisan.
Timisoara.
Turda.
Thorda,
Borgo Tiha.
Tihutza,
Tschernowitz, Cernauti.
Cornit.Ugocea.
Ugoser,
Vistea de jos.
Unterwischt,
Weissenburg, Alba Julia.
Weisskirchen, Ferihaza.
V iena.
Wien,
Wisst,
Vistea.
Woiwodschaft, V oivodina-.
Salzburg,
Schaldorf,
Schssburg,
Tekendorf,
Temescher,
Temeschwar,

319

www.digibuc.ro

BIBLIO GRAFIE
Adam, Madame Juliette Lamber. La Patrie hongroise. Souvenir

personnels. Paris, 1884. Edition de la Nouvelle Revue".


Luptele pentru nafionalitate ale Romnilor
de peste munfi in 1848-49. Bucuresti 1892.
Adamescu, Gh. Revolufia Romeinilor de peste munfi in
1848 49. Teza de licentrt. Bucuresti, 1892.
Aeltere und neure Magyarisirung-Versuche in Ungarn. Prag,
Urbanek 1876.
Aricescu, D. C. Corespondenia secret si actele inedite ale
capilor revolutiei romane dela 1848. Bucuresti, 1874.
Asseline, Louis.
Histoire de l'Autriche depuis la mod dr
Adamescu, Gh.

Marie-Threse jusgu' a nos jours. Paris, 1884, Felix Alcati.

Aurelian et Odobesco. Notice sur la Roumanie. Paris, 1867.


Balleydier, Alphons.

Histoire des rvolutions de l'empire d' Au-

triche, annes 1848 et 1849. Bruxelles, 1854.


Balleydier, Alphons. Histoire de la guerre de Hongrie en.
1848-1849. Bruxelles, 1858.
Bleeseu, Nieolae.
Mi5carea Romnilor din Ardeal la 1848,
ed. Ac. Rom. 1887.
Barnutiu, Simion. Romeinii qi Ungurii. Discurs rostit in
catedrala Blajului 2/14 Maiu 1848. Cu introducere si;
comentar de G. Bogdan-Duic5. Cluj, 1924.
Baritiu, Gh. Fragmente din istoria regimentului al doilea romnesc greinifar-transilvan. Analele Ac. Rom. vol. VII, 1874..

Barilin, Gh. Parfi alese din istoria Transylvaniei pe cloud


sute de anii in urrnii. Sibiu, 1890.
Bedeus, Ioseph, von Sehwarzenberg. Beitreige zur Geschichte

Siebenbrgens. Wien, 1877.


Bergner, Rudolf.
Siebenbrgen. Eine Darstellung des Landes-

und der Leute. Leipzig, 1881.


Bogdan-Duic, G. Pdurile Mofilor i Avram Iancu. Societatea de mAine, Cluj, 1924. August 31 an. I. no. 19 20pag. 384-387.
Bogdan-Duiefi, G. Ayr am I ancu 0 Epif ania tzlufiu. Societatea
de maine, Cluj, 1924, Octombrie 12, an. I, no. 26, pag. 518.

Bogdan-Duiefi, G. Notes-ul de insemari ale lui Simon Bar

320

www.digibuc.ro

nufiu 1849-1863. Anuarul Institutului de Istorie Nationa IA', Cluj, 1923, an. II, pag. 205 -232.
Via fa i ideile lui Simion Barnufiu. Bu-

Bogdan-Duic, G.

cureti tipografia Cultura National", 1924.


Branite, Dr. Valeriu. Andreiu Baron de .aguna, Bucureti, 1923.
Bratiano, Demeter et Daniel Irany. Lettres hongro-roumaines, Paris, 1851.
Britanicus, G. M. Mitropolitul aguna in lumina europeanti..

Revista Teologicil, Sibiu, 1924, IunieIulie an. XIV,


no. 6-7, pag. 192, -198.

Brosteanu, P. - Der rumnische National-Congress im Mai


1848. Osten", Wien 1869.
Brosteamt, P. Ayr= Iancu, Osten", Wien 1870.
Bunesco, C. I. Les droits historiques de la Transylvanie,
Paris, 1918, in special vol. II.
Buta, Nicolae. A vram Iancu i epoca sa, Cluj, 1924.
Centea,
Amintiri despre Avram Iancu. Patria, Cluj,
1922, Noembrie 26, an. IV, no. 257.
Centenarul lui Avram Iancu, Ilustratia, Bucureti, 1921 August an. X. no. 5, pag. 9.
Cernfitescu, P. I. Istoria contemporand de la 1815 pad in,
zilele noastre, Bucureti 1871.
Chestiunea Romcinilor de pe;te Carpafi. Transilvania n fata
pretentiunilor Ungariei. Rspuns la scrisoarea generalului

Klapka ctre generalul Garibaldi de P... insotit de

dot& scrisori adresate emigratilor unguri de ctre Dernitrie Brtianu, Bucureti, 1861.
,Ciurea, Alexandru. Povestea pe scull a viefei lui Avram
lancu, Cluj.

Ciuruleanu, I. - Fragmente istorice din anii 1848-49. Bu-

cureti, 1887.
Corche, N. Povestirea luptei dela Feintnele. Document

inedit. Ac. Rom. N. Densuianu, vol. XXXVI.

--tWianu protopop. Dr. Elie. Un preot ardelean la 1848 George DoboTara Noastr, Cluj, 1924, August i An.

v. pag. 1119-1122.

Dilianu, Dr. Elie. - Cronica anului 1848. Part. I, Sibiu, 1898.


Desprez, Hippolyte. Les peuples de l'Autriche et de la Turquie, Paris, 1850.
Desprez, Hippolyte. Les pagsans de l'Autriche. Revue des
Deux Mondes no. du 15 October 1847, Paris.
Desprez, Hippolyte. - La Hongrie et le mouvement roumain.
Revue des Deux Mondes no. du 15 Decembre 1847, Paris.
321

21

www.digibuc.ro

Dragomir, Dr. Silviu. Ayr= lancu. Ed. Casei Scoalelor,


Bucureti, 1924.
Dragomir, Dr. Silviu. Moartea 5i cultul lui Avram lancu
Romania, Bucureti, 1924, Septembrie 3, an. II, no. 265
pag. 1.
Dragomir, Silviu.
Ultima incercare a guvernului unguresc
de a cei5tiga pe Ayr= Iancu. Transilvania, Sibiu, 1924.

Iulie an. 55, no. 7, pag. 221-227.

Dragomir, Silviu. loan Buteanu, prefectul Zarandului fn anii


1848-49, Bucureti, 1928. Reccnzat de N. Iorga in Revista
Istoric an. XV, no. 1-3. Ianuar--Martie 1929, Bucurcti.
Fessler. Geschichte von Ungarn. Leipzig, 1885, special vol 5.
Franeu, Teofil i Candrea, G.
Romnii din Munfii apuseni,

Bucureti, 1888.
Gaidoz, Henri. Les nationalits de la Hongrie. Revue des
Deux Mondes No. du 15 aot 1876.
Gaidoz, Henri. Les Roumains de la Hongrie. Paris, 1894,
Chaix.

Gldilu, Dr. D.

Invrtorul lui Avram Iancu. Cele trei

Criuri. Oradia Mare, 1923, Iunie, an. IV, no. 6, pag. 92 93


Georgeseu, Ion. Avram lancu, Creimpeie din via fa 5i din
vremea lui. Sibiu, 1922.
Georgeseu, Ion.
Avram lancu fn poezia popularti romeineascti.

Transilvania, Sibiu, 1922 Septembrie an. LIII no. 9,


pag. 566-569.

Georgeseu, Ion.

Pe urmele lui Avram Iancu. Transilvania-

Sibiu, 1922, an. LIII no. 9, pag. 576-583.


Georgeseu, Ion. Spicuiri din Scriitorii romeini 5i streini
despre eroul nostru, Avram Iancu. Transilvania, Sibiu, 1922,

Septembrie an. LIM no. 9, pag. 584-588.

Ghergliel, Ilie. Zur Geschichte Siebenbiirgens, Wien, 1891.


Ghiea, Ion.

Amintiri din pribegie dupti 1848. Bucureti 1890.

Hartmann, Eduard. Zwei Iahrzehnte deutscher Politik und


die gegenwrtige Weltlage. Leipzig, 1898.

Hein, Ed. L'avenir de l'Autriche, I, La lutte des nationalits. Revue politique et littraire. Paris no.du 16 aot 1889.
Hodo, Alexandru.
lancu 0 ideile vremei sale. 0 caracterizare a istoricului lanes() Benedek. Tara Noastr, Cluj,
1924, August 31 an. V, no. 35 pag. 1117 1118.
Hodos, Alexandru. In/ rngerea lui Hatvani In f afa Abrudului. Fragment din raportul prefectului Avram Iancu.
Tara Noastr, Cluj, 1924 August 31, an. V, no. 35, pag.
1091-1093.
Hodo, Alexandru. 1ancu 5i Vasvri. Din amintirile lui
322

www.digibuc.ro

Iosif Sterca ulutiu de Cgrpinis. Tara Noastr, Cluj,


1924, August 31 an. V, no. 35, pag. 1110-1111.
Hodos, Alexandru. Amintiri despre Ayr= Iancu. Transilvania. Sibiu 1922 Septembrie an. LIII, no. 9, pag. 572-573.

lIodos, E.

Simion Balint. Din istoria viefei sale. Fapte qi

lupte din Munfii apuseni ai Ardealului, 1848-1849.


Sibiu. Biblioteca noastrg No. 58.
Avram.

Testamentul lui. Transilvania, Sibiu, 1922

Septembrie, an. LIII, no. 9, pag. 570.

Iancu, Avram i Dragq Ioan sau politica romneasc qi poli-

tica ungureascei in anii 1848-49. Fragment din Raportul lui Avram Iancu, prefect al unei legiuni romnesti despre faptele oastei poporane, care au stat sub
comanda lui pe timpul rsboiului civil din Transilvania
In anii 1848-49. Edit. redact. Observatorului" Sibiu
1884, reeditat In Transilvania, Sibiu 1922 Septembrie

an, LIII, no. 9, pag. 559-562.

Jaszi, Oskar.

Magyariens Schuld. Ungarns Suhne. Revolution und Gegenrevolution in Ungarn. Manich 1923. Re-

cenzat de : N. Iorga in Bulletin d l'Institut pour l'tude de l'Europe sud-orientale. Bucuresti, 1923, Aprilie-

Iunie an. X, no. 4 6, pag. 63-70.

Iorga, Nie.

Sate qi preofi din Ardeal, Buc. 1902.


Geschichte des rumnischen Volkes. Gotha, 1905.
Tradus de Otilia Enache Ionescu, editura Casei
*coalelor, Bucuresti, 1922-1928, vol. I, II, III, IV-a IV-b.
Iorga, Nie.
Istoria Romdnilor din Ardeal qi Ungaria, Bucuresti, 1915.
Nic.Histoire desRoumains de Trans ylvanie et de Hongrie,

lorga, Nie.

Bucarest, 1916, ed, II, 2 vol. cu numeroase ilustratiuni.


lorga, Nie. Ceva nou despre Avram Iancu. Neamul romnesc, Bucuresti, 1922, Septembrie 13, an. XVII, no. 208.
Iorga, Nic. Istoria Romnilor, ed. VI, Bucuresti, 1926.
Histoire politique
Iranyi, Daniel et Chassin, Louis, Charles.

de la revolution de Hongrie 1847-49, Paris, 1860.

Klapka, General. Memoirs of the war of independence in


Hungary, London, 1850.
Souvenir et ecrits de mon exil, Paris, 1889.
Kossuth, Ludwie.
Kossuth, Ludwic, und die jngste Revolution in Ungarn und
Sie3enbrgen, Wien, 1850.
Kmety, Georg. Arthur Grgei's, Leben und Wirken in
Ungarn, London, 1853.
.langsdoritt, E. La Transylvanie. Les dites. Revue des
Deux Mondes No. du 15 Decembre, 1849, Paris.
323

www.digibuc.ro

E.
Les nationalits en Hongrie et les Slaves dip
Sud. Revue des Deux Mondes. No. du 1-er Avril 1868.

Lave eye,

Histoire de l'Autriche-Hongorie, Paris, 1917_


Lger, Louis.
Lupas, I. Cinci zeci de ani de la moartea lui Avram Iancu..

Patria, Cluj, 1922. Septembrie 14, an. IV, no. 199.


Lupas, I. Din corespondenfa lui Avram Iancu cu Ion Dragog
gi Emeric Hatvangi. Documente inedite. Adevrul literar si,

artistic, Bucuresti, 1923, Ianuarie 14, an. IV, no. 112,pag. T.


Lupas, I. Andrei aguna gi politica nafionald. Patria, Cluj",
1923 Iunie 29, an. V, no. 138, pag. 1.
Lupas, I. Mitropolitul Andrei aguna ca pregtititor al unitelfii nalionale. Universul, Bucuresti, 1923, Iulie 11, an.

XLI, no. 181, pag. 1.

Sulletul lui 5'aguna. Cuvntare comemorativA


rostitg la semicentenarul mortii mitropolitului Andrei

Lupas, I.

*aguna in catedrala din Sibiu la 12 Iulie, 1923, Bucuresti.


Lupas, I. Martiriul lui Avram lancu. Transilvania, Sibiu,
1924, Iulie, an. 55, no. 7, pag. 228-233 si In Romnia
Bucuresti, 1924, Septembrie, 1. II, no. 264, pag. 1.
Lupas, I. Cum a sctipat Nicolae Bltisescu din indinila
Ungurilor in 1849? Transilvania, Sibiu 1924, an. 55,

no. 7, pag. 249-251.

Laurian, T. A. Magazinul istoric, special Tomul VII.


Maniu, V.
Unitatea latinti sau cauza romeina in procesut

nalionalitdfilor, din punct de vedere istoric, juridic gi politic, Bucuresti, 1867.


Mari-mine, Gh. Fragmenie.(Despre Avram Iancu). Tara NoastrA. Cluj, 1924 August 31, an. V, no. 35, pag. 1112-1116,
Metes, stefan. Relafiile Mitropolitului Andrei 5'aguna cu.
Romeinii din Principatele romdne. Patria, Cluj, 1923.
Julie 10, an. V, pag. 2, apoi no. 146, 148, 152, 154,156.
Moldovan, Silvestru.
Documente privitoare la migcarea Romeinilor din anii 1848-49, in gazeta Transilvaniei,1891,
Noembrie 120-131.
Motogna, Victor. Raportul lui Alexandru Sterca .5ulufiu
despre adunarea din ccimpul libertdfii de la 3/15 Mai
1848 clitre Nicolae Wesselengi. Revista istoric, Bucu-

resti, 1923 April-Iunie, an. IX, no. 3-4, pag. 87-9t.


Muresanu, Aurel A. Simion Barnufiu in preajma mare

aduneiri nafionale a Romemilor din Ardeal gi Ungarier


din 3115 Maiu 1849, cu o scrisoare ineditA a lui Barnutiu din 7 Aprilie 1848, Sibiu, 1921.
Muresanu, Teodor.
Avram lancu, viala gi / aptele lui d&
vitejie. Turda, 1924.
324

www.digibuc.ro

Papiu, Alexandru. Ilarian. Tezaur de monumente istorice


Tom. III, in special.
Papiu, Alex. Ilarian. Istoria Romnilor din Dacia supeHoard, Viena, 1855.

Papiu. Alex. Ilarian. La Transylvanie en f ace des pretentions de la Hongrie, Paris, 1889.
Paeatianu, T. V. Ayr= Iancu, Apartitorul Munfilor apuseni. Transilvania, Sibiu, 1924, Iulie an. 55, no. 7, pag.
233-243.
Pacleseanu, Z. Avram lancu. Dimineata, Bucuresti, 1924,
August 31, an. XXI, no. 6843, pag. 1.
La Transylvanie et son union force avec
Perietianu-Buzfiu.
la Hongrie, Paris, 1870.
Pop-Florentin, Ion.Regele Munfilor (Avrarn lancu) Amintiri.
Cosinzeana, Cluj, 1924, August 30 an. VIII, no. 16, pag. 2.
Pop-Stefan, C.
,5'ovinismul magyar Ma de memoria lui Avram

Iancu. Gazeta Transilvaniei, Brasov, 1924. August 24,

an. LXXXVII, no. 106, pag. 3.


tPopa, Septimiu. Viafa qi ideile lui Simion Barnufiu, Cosinzeana, Cluj, 1924 Mai 25, an. VIII, no. 9 10, pag. 106.
Popea, Nieolae.

Arhiepiscopul i Mitropolitul Andrei baron

de $aguna, Sibiu, 1879.

Popea, Nicolae. Memoriul archiepiscopului i mitropolitului


Andrei de $aguna sau luptele nafional-politice ale Rominilor 1846-1873. Sibiu, 1889.
Popoviei, C. Aurel. La question roumaine en Transilvanie
el en Hongrie. Paris, 1918 cu prefata de N. P. Comnne.
Preda, I. A. Amintiri despre marele arclziepiscop qi mitro-

polit Andrei $aguna. Telegraful roman. Sibiu, 1923,


Iunie 29, no. 51-53, pag. 10-11.
Prora, N. Minciuna Imprteasca (Despre Avram Iancu).

Frsaritul, Bucuresti, 1924 Septembrie, an. VII, no. 1-4

pag. 4-5.

Puseariu, S. I. Desertafiune despre inprfirea politica a


Ardealului. Sibiu, 1864.

Puseariu, Dr. Ilarion. Documente pentru limb qi istorie.


Sibiu, 1889.
Rfiduleseu, Eliade. I.

Scrisori din exil. Bucuresti, 1891.


Romnii i Maghiari, din Orientul latin. Brasov, 1875.
Romanen (die) der sterreichischen Monarchie. Wien, 1850-1851.

Rosetti (general R. R.).


Un episod din 1848 49, in Transilvania, Aprarea munfilor apuseni in primavara 0 vara
anului 1849. Bucuresti, 1927, extras din Anuarul Insti-

tutului de Istorie Nationala, Cluj, 1926.

325

www.digibuc.ro

Ilosetti, A. C.
Seeula, Iudita,

Scrisori din fun* i exil.


Amintiri din viafa lui Avram lancu. Ga-

zeta Transilvaniei, Brasov, 1924, August 24, an. LXXXVI

no. 106, pag. 2.

Sion, G. Souvenire Continporane,


Slavici, Ion.
Die Rumnen in Ungarn, Siebenbiirgen und der
Bukovina. Wien, 1881.
Sommerfeldzug (der) des Revolutionskrieges in Siebenbiirgen

im Ialzre, 1849 von einem Veteranen. Prag, 1864.


Staneai Dr. S. Nafionalismul lui 5'aguna. Revista Teologic,
Sibiu, 1923, Iunie Julie, an. XIII, no. 6 7, pag. 195-200.
Stinghie, preot, Dr. Nie. Miiropoliiul Andrei &iguna, 1873
1923. Biserica i .5'coala. Arad 1923, Iunie 25 an. XVII,

no. 26, pa g. 2-5.

*aguna, Arhiepiseopul i Mitropolitul Andrei de Memorii din

anii 1846-1871. Sibiu, 1923.


$aguna, amintiri din viala mitropolitului. Revista Teo1o0
Sibiu, 1923. IunieIulie, an. XIII, no. 6-7 pag. 245-253.
Sterea, Iosif. de Cfirpinis. 0 lacrime ferbinte. Brasov
1877, partea a doua in Memoriul I. S. S. de Crpinis.
Sibiu, 1879 i partea a III-a , Sibiu, 1880.
Sulutiu, Sterea, Iosif. Din istoria munfilor apuseni. Studiu

publicat In Gazeta Transilvaniei. Brasov, No. 11-41

din anul 1889.


Sehlitte, Dr. A. Ungarn und der Ungarische unabhngig-

keitskriegs nach den besten quellen und zahlreichen Mitthei-

lungen ungarischer Notabiliteit. Dresden, 1850.


Tlki, Ladislau, Le Comte. La Hongrie aux peuples civilises, Manifeste publi au nom du gouvernement hongrois
Paris, 1848.
Teutsch, Fried. Geschichte der Siebenbiirgen Sachsen fiir
das Seichsiche Volk. Hermannstadt, 1910.
Trei rapoarte de ale acelor prefecli de legiuni romeinoti cari

in anal 1848-49 au susfinut luptele cu insurgenfi Unguri pein la reintrarea trupelor imperiale in Transitvania. Sibiu, 1884.

Von der Union und neben bei ein Wort ber eine mgliche dako-

romnische Monarchie unter stcrreichskrone, Mai 1848,


Sibiu.
Vulcan, Iosif. Panteonul romn, Pesta, 1869.
Winterfeldzug des Revolutionskrieges in Siebenbiirgen in den
Jahren 1848 und 1849 von einem sterreichischen Veteranen. Leipzig, 1861.
Xenopol, Alex. Istoria Romcinilor, Iasi 1895 in 12 vol.

www.digibuc.ro

ADAOS LA BIBLIOGRAFIE :

Axente, I. Severn. Reispuns la carlea neagrei. Brasov. 1897'


Frfineu, Amos.
Avram lancu, 1899.
Laurian, T. A. Istoria Romailor. Bucuresti. 1862.
Marian, Florian, Simion. Poezii despre Avram Iancu. Suceava. 1900.
Moldovan, Vasile. .11/Iemorii din anii 1848-1849.
MAI STINT APOI DE CERCETAT
GAZETELE DIN PREAJMA I DUPA ANUL 1040

Albina romdneasc, gazerd ce apgrea la Iasi sub conducerea


lui Gh. Asaki.
Bucovina, gazeta romneasc pentru politic, religie i literatur ce aprea la Cernuti. In acest ziar s'a publicat

Istoria Romnilor din Transilvania, notite asupra


revolutiei din 1848-49.
Expotriatul, ziar editat de Boliac Cezar in Transilvania.
Foaia pentru mink, inima i literatur, revist ce apgrea la
Brasov sub conducerea lui Gh. Baritiu.
Gazeta Transilvaniei ce apiirea dela 1848 si 1849 la Brasov
sub conducerea lui Gh. Baritiu, incet s* apar la &
Noembrie 1848 si reap5ru la 1 Decembrie 1849.

Moniteur (le) universel journal officiel de la Republique fran-

aise, In special numerile din 1848-49.


Organul luminrii, gazet5 din 1848 ce aprea la Blaj sub

conducerea lui Cipariu Timoteiu, iar dela 3 Maiu 184&


s'a schimbat in organul national.
Presse (la), journal franais, in care s'au publicat articole
de ale refugiatilor politici unguri i romni, precum
o statistia. a Ungariei in no. din 13 Iulie 1851.
Republica romdnei, gazet redactat in streintate de cstre

refugiati politici, a apilrut la Paris, apoi la Bruxelles.

Revue des Deux Mondes, Paris.


Revue politique et littraire, Paris.
Rumeinische Revue. Politisch-literarische Monatsschrift, 1884,
Wien.
Transilvania, foaea Asociatii transilvane, Sibii.

327

www.digibuc.ro

1NDICE
A

Abrudbanya (Abrud) mine 112. 113.


114. 264. 274. 275. 276. 288. 290.

291. 295. 296. 298. 300. 036. districtul 296.


administralie nationala, 39. militard
15.

adunarea

generalii,

nati onald.

40.

21. 171 a Romnilor. 6. 7.


agenil, austriaci. 71. francezi.

195.

nisi. 195.
agitatori, 7. 13. 15. 158. ai poporului
9. ai Romnilor. 8.
Agyagfalva

sat,

(Luteni)

adunarea

dela - 10. 121.


Alud, X.
(Aldmor),

Albak (Albac) sat,

Armen!, XIII.
Aranyoser Stuhl (Scaunul Ariesului),
116.

Austria, III. IV. XIII. XV. XVI.


XVII. XXV.
Athanasiewleh

Aiexandru, 125. 152.

Auner subcomisar, 205.


August, von colonel, 112.
Axente Sever, XXIV 105. 112. 113. 114.
armatd. 52. 53. 115. 293. 306.

72. 75. 92. 131. corp de - 129.


ungureasca. 69.

Akos (Acds), sat. 268.


Alamor

Apahida (Apahida) sat, 1.


Apor, Baron, Karl. 164.
Ardelyan Nicolaus notar, 271.
Arad, XXII. 152. 303. biserica episcopala dela-147. Comitatul-124. 143.

sat.

149.

XXIII. 276.

Albania. 253.

Alhenser ober unter. (Alba, de sus,


de jos). 19. 7. comitatul - 19.
alegerea domnului In Moldova, 289.
Aldulean Johann, 153.
Alogy (Gioagiul de jos) sat, 205.
Andreka Mihael. XXIV, 292. 293.
296. 297.

Anghel Gh., XI.


Anton, Baron, von. 268.
autoritSille. civile, 11.

militare, 11.

Babes Vieentiu, advocat. 152. 159.


Bueh Alexandru ministru de in-

terne, 62. 64. 90. 94. 95. 98. 104.


105. 106. 107. 112. 118. 119. 123.
153. 206.
imperial,
comisar
Bach Eduard
XIX. XX. 89. 90. 93. 94. 95. 96.
98. 104. 105. 106. 112. 118. 119
123. 126. 152. 153.
Baedu oras, 91. 92. 99. 180.
Balersdorf (Crainimet) sat, 98.

329

www.digibuc.ro

Bogyomer Bezirk (Districtul Baghim),


292.
Ba las major,
102.

102.

ornordrea lui-

Balatsescul Nicolaus profesor, 214. 215.


243.

Bilicescu Nle. VIII.


Ba lint,

Alextus. 145.

Ha lint Simian, protopop. XIV. XV.


XVI. XXIV. 159. 176. 287. 289.
290. 291. 293. 294. 296. 297. 298.

Bethien conte, 213.


Ilihorer comitat (Comitatul
rului). 124. 144.

Biho-

Birk (Petele) sat, 52.


Bistra (Bistra) sat, 114.
Blstritz (Bistrita) oral, 89. 90.
96. 97. 98. 99. 144. 145.

94.

Bob Ion, XI.


Boeru Dumitru, XI.
BohAtiel Alex., XIII.
Bohemli XVII,
Bosciotta Basil functionar, 296. 299.

299.

Ballo notar, 307.

Bodnar M. deputat, 245.

Balinton Ion judecator, 125.

Bondolo general, 206.


Bogosl Alexandru proprietar, 269.
Minn lobann farmacist. 177.

Banat,

IX. XV. XVII. XIX. 29.

84. 94. 128. 139. 156. 181. 218.


evenimentele din-136. Romnii din
-139. Temisoarei. 227.

Ham Rozalla viiduva unui farmacist,


180.

Barit Gh. VIII. XI. XIV. XV. 28.

Bock conduchtor de district, 212.


Bologa Iaeob notar, XI. 125.

&troth

hoed munteni, 183. 185.

Baniser secretar, 204.


(Baraolt) sat. 180. 206.
Barnu llu Simian deputat, XI. 172.
233. 235.
Barit Gheorghe secretar, 28.
Br lad oras, 91.
Basarabla, 92. 196.
Batiesti (Biltesti) sat. 125.
Battyanyl ministru president, IV.

VI. IX.
Bedeus Iosef comisarul Sasilor, 54. 60.
Beldy conductor de district, 281.
284.
Belenycs (Beius) tdrgusor. 271. 272.
Belgrad 218,
Bekes (Biches) comitatul, 143.

195. 301.

302. 303. Moldoveni. 257.


Borgo-Thal

(Valea BArgdului),

97.

Boros Stefan zugrav, 178. 179. 180.


Bornemisser baron Paul, 212.
Bosnia, 217.
Botosani oras, 180.

Bran Ion, XI.


Brancovanu spital, 180.
Brad (Brad) sat, 291.
Bralova (Brasov) sat. 125.
Brezovan Adam judeator, 125.
Broos (Oritstie) oral, XX. XXI. 176.
184. 185. 200. 207. 209. 218. 220.
226. 238. 241. 244. 249. 250. 251.

303. 308. Cerclul- 203.

Bem general XIV. 48. 49. 50. 52. 75.


91. 92. 97. 98. 99. 130. 142. 299.
Benke Elek, 177.

Brittianu Dumltru, XIII.

Bergis (Bergh*, sat.

Dueuresti, XIV. 71. 91. 177. 178. 179.

147.

Berel, Elek. proprietar. 255. 256.

Bera, Iwon. 306.


Beretzky Therese, 179. 180.
Berezenezey Ladislaus, 179 procla-

matia lui - 10.

Bred, (Bred),

sat. 268.

180. 215. 217. 223. 243. 300.


Bucovina, 39. 40. 84. 97. 170. 227. 245.
Buda ora5, III. XII. XIII.

Bucur, XIV.
Bulgaria, 196. 250.

330

www.digibuc.ro

Czurulian Ioliann, 292, 297, 298.


Csanader Bezirk, (districtul Ceanad),

c
efilatoria Imparatului, 197.
Catargi Meo Ian, 215.

143.
Csernesilo

losef jurat, 125.


Csiipe von Draga Vilma, 142.
Csiipe von Draga Vilma Ladislaus,

casa domnitoare, 8.
Campina oras, 98.
Campeni, XXII.
Cantacuzino Serban, XXVI.
Caras-Severin district, 123.
eadastrul, 210. Introducerea -199.
Ccangai, 98.

Dalmatia, IX.

Chassim, X. XI.
Cipariu Thimotel

88. 142. 159. 233.


Cuza print, 288.

domcapitular,

V1II.XI.XXI. 154. 159. 172. 233.


235. 257. 260.
Ciam-Gallas generalisim, 98. 101. 103.

ehestiunca orientala 184. 196. Chestiunea cailor ferate, 201.

Cluj, VI.X.XI.XIII 3 vezi Klausenb urg.

colonisti (germani), 44. 196.


comitetul Central, 22. 25. 26. 74. 213.

national - 25. de paciiicare

- 22.

comasatie, 256.
Concordia jurnal, 214.
concordat, 187. 189. 220. 242. 259.
congres, 39. 83. 245. National, 39.
40, 44.
Constantin Sever notar, 147.
Constantinopol, 178. 181.
Coronini conte, 301.

elerul roman, 190. neunit, 187. grec,


190. moldovean, 214.
consulatul austriae, 179.

Cernaull oral, 93. 302.


Craiova, 53. 69. 70. 71. 72. 219.
Creian Vasile fnvtbtor, 125.

Croatia, IX.
constitutia imperiului, 39. 40. 41. 42.
61. 87. 88. 89. 107. 109, 115. 126.
129. 136. 138. 140. 141. 168. 227.
Csermena Peter c4itan, 88. 142. 151.
152.

Czell Benjamin, 268. 297.


Czik (Cizek) oras, 121.

298.

Daniel comisar, 102. 103. 104.

Danielis Karl litograf, 180.

Deak ministru, IV.


(Debretin) oral, 62, 69.
Dees (Dej) oras, 90. 119. 120.
Deezei Ladislaus proprietar, 268. 269.
deputatione, 29. 30. 81. 82. 88. 236,
romaneasc 32. 45. 47. 136. 137.
silseascil, 72. 213. 214.
Deva oral, X. 98. 184. 194. 206. 212.
213. 297. 298.
Dionisius negustor, 296.
Debreezin

divan, 213. 214. Ad-hoc, 216, 239.

Dobokaer Komitat (Comitatul Dobaca), 19.


Doboly von Alexander, 262.
Doboly (Doboll) sat, 262.
Dobran Johann agent, 30. 88. 142,
152. 159.

Bombay conducator de district, 206.


Domza, 166.
domeniul regal, 45. 47.
Drgits protopop, 30.

Dragos lohann, 62. 63. 64.


Dragos Stefan senator, 125.
Dragomir Pavel senator, 125.
Dragomir Silvio, XIV.
Dunrea, XXII.
Dunka Karl secretar, 28. 153.
Duuka Paul secretar, XI. 28. 73. 82. 83.

Duca Basil functionar, 296. 298. 299.


Duminlea Tomei. XI.
Dworok agent, 93.

331

www.digibuc.ro

Foldwary, 166.

Frye, 218.
Frilneu Amos grelier, 292. 296. 298.
Franta, 185. 215. 250. 267. 268. 289.

Bidisehdorf (Idicel) sat, 147.

Edi Hamonl fierar, 181.


Ellekes advocat, 292. 295.

Fund-Effendi comisarui Portel,

Elek Benke, 177.

emisari, 249. de ai lui Kossuth 262


Poloni 277. Rom Atli, 277.

Fugliewiez presedintele Orel,


Fiizes (Fizes), 243.

92.

95.

Enyed (Aiud) tArgusor, 19. 51. 116.


129. 305.

Enyedy, 166.
Gabor Tolnay maior de Honvezi. 263,.
Gabora caporal de artilerie, 103.

Flvs ministru, IV.


episcopl, XI.
Episeop

de Arad 286. de FAgAras,

6. 13. grec, 7. sOrb, 148.


_Eros primar, 270.
Erkrs (Chereus), 268.
Esterhazy ministru, IV.

Willa, 130. 169. 170. 204. 206. organizarea justitlei, -170.


Galatz oras, 91.
Garda AlationalA, IV. 1. 2. 10. 12. 112.

desfintarea, 1. lupta cu- 12.


garnizoanfi ruseaseii, 51.

.Evrel, XIII.

Gazeta Translivaniel Waal., VIII.


XI.

facultate juridicA romAneascA,


theologicfi.

151.

189.

Farezl Samu. propietar, 268.


FAItleeni

oras, 98.
.Fedrigon colonel, 217. 273. 285. 287.

Ferdinand I. ImpArat, III. IV. 17. 32.


128. 139. 226. abdicarea lul - 17.
22. 138.
Fogaras (FAgaras) oras, XVII. 104.
164.

180.

districtul - 144.

148.

scaunul, 47.
Franz-Iosel impArat, XVI. XX. XX III.
1. 3. 5. 17. 29. 31. 126. 236.

ordinul -292. venirea la domnie


22. Spitalul, 201. 257.

Fredel staroste de Mamie, 71.


Friedenfels, 90. 95.

Gedeon generalisim, 121.


Gesztes (Ghest) de sus, 147 de jos. 147.
Gernyeszeg (Gernesig) sat, 262.

Gillen, Ion, VIII.


Chien print, 215.
Giebel conduciltor de district, 206.
Glurgiu oras, 179.
Glanz secretar, 21.
Goger losef, 268.

Gran oras In Ungaria, 180.


granita, Ardealului, 60. Moldovel, 99.
Ungariei, 175.
Griem doctor, 203. 204. 205.
Grois Gustav primar, 2. 145. 146.
Grohot (Grohot) sat, 125.
Gross (Grog) sat, 125.
Gross Probstdorf (Probstea Mare), 180.
Gross Schenk (Cincul Mare) scaunul, 47
Gross Wardein (Oradia-Mare) oras,

Fetter, 179.
Freitag colonel, 103.
Ferro comisar ministerial, 162.
Ferri, 177.
Florian Aron, 159.

Grotenhielm

Foe5ani, 98.

Griln, 255.

271. 273. 287.

district - 156.

general,

94.

97.

corpul de armatA - 98.


Grueseu Partenie paroh, 125.

_332

www.digibuc.ro

98.

guvernul Transilvaulel, 1. 5. 6. regal 3.


4. 6. 7. 8. 0. 10. 12. 17. Secuilor 10.
unguresc, 57. 63. 80. austriac, XVII.
38. 45. 81. 151. muntenesc, 100.

Horosztos (Horostas) sat, 180.

Horvath Istwan negustor, 268.


Ilusmanek comisar, 308.
Hauptfort general, 215.

imperial, 187. national, III.


Gyarlas, 166.
11

Haag functionary 306.


Hallmal Ladislaus farmacist, 180.
Haleo locotenent, 291.
Halmagy (Halmeag) sat, 291. 307.
Haller conte. 122.
liana Johann arhidiacon, 28.
Haromsek (Trei scaune), 121.
Haraclanly (Hereclean) sat, 268.

Hartmann conte, 249. 255.


Hartmann Grefier, 255. 295.
Hamerer sublocotenent, 273.
Haszlo jandarm, 306.
Hatwany maior, 113.
Halseg (Hatzeg), 181.

Baynau generalisim, 94.


Haynold episcop, 220. 258. 239.
Hernial maior de cavalerie, 274. 291.
Hermannstadt (Sibiu) oras, IV. X. XI.

Iancu Avram, XIV. XV. XVI. XVIII.


XXIII. XXIV. XXV 63. 105. 113.
114. 161. 162. 163. 172. 176. 233.
235. 256. 275. 276. 289. 290. 293.
294. 297. 305. 307.
lassy (Iasi), 91. 92. 93. 94. 215. 300.
302.

Iatsehek locotenent, 291.

Ielaelci colonel, IX.


Ikland (Iclod) sat, 8.
Illenbach (Ilia) sat, 147.

Illyefalva (Beni) sat, 102.


Imprumutul national, 182. 208.

Innsbruk, XVIII. 23. 32.


Ioranyl, X. XI.
Iosif arhiduce, IV.
Italia, 131. 239. 282. 285.
Ballet'', XVII. 138. rascoala - 109.

XIII 7. 13. 15. 21. 24. 28. 33. 44. 49.

Jaad (Iad) sat, 96.

50. 52. 53. 55. 70. 73. 97. 98. 99.

Jankowsky colonel, XX. XXI XX II I..-

104. 106. 123. 127. 128. 129. 130. 131.


132. 144. 146. 147. 164, 167. 173. 174.

XXIV. XXV. 200. 201. 204. 206.


207. 208. 257. 260. 264. 267. 274.
275. 281. 287. 288. 304.

179. 181. 201. 206. 214. 215. 255.


257. 258. 259. 260. 267. 276. 281.
288. 295. 296. 298. 300. 309. scau-

Jenny Joseph, 262.

Josil, a baron, 22.

nub 47. congresul dela - 33. 45.


ocuparea, 299.

Hirsch conducator de district, 256.


257.

Iloffbauer Ludvig judecator, 272.


Ilodos Iosef advocat, 295. 296. 298.
/logowaer district (districtul Hogova),
30.

Holko, 291.
Hollaki, 166.

Karlsburg (Alba lulia), 12. 37. 94.


105. 112. 115. 116. 274. 276. 306
308.

Kaestner conducAtor de district, 206.


Kebest (CAbesti) sat, 272.
Kellener baron, 309.
Kleimmayer c6pitan, 206.

333.

www.digibuc.ro

Kempen von Pleb lens/min seful


politiet austriace, 159. 163. 261.

Lange senator, 102.


Lamina A. Treboniu, XI. XV. XIX.
159. 233. 235.

264. 271. 274. 276. 285. 287. 304.


Kesdi-Vasarhely
()raft 103.

(Chesdi-Osorheiu)

Lazar conte Ladislaus,

15.

Lebu Johann preot, 147.

Kenyerese Karl, 145. 166.

Lemeny episcop, XI. XIII 13. 148.

Kiew, 190.
Kireinesco Pavel paroh, 125.

Lesehltirchen (Nocrich) scaunul, 47.


litere cirilice, 287. latine, 287.

Kiss Mihnel caretas, 180.


Klapka, 179.
Klima locot-colonel, 21.
Klausenburg (Cluj), 1. 2. 8. 10. 12. 32.

Lichtenstein generalisim, 269.


Latter general, 94. 97. 98. 100. 101.

98. 106. 112. 117. 118. 119. 129. 145.


156. 164. 173. 180. 201. 213. 255. 256.

283. 284. 291. 293. 298. 299. 303,


Kodos Josef canclidat de advocat, 292.
Kohelburg (Cetatea de BaltA), 47.

215. 233. 243.

Ludwig director, 258.


Lugos, 125. 152.

Lunha (Lunca) sat, 272.


Lupsa (Lupsa) sat, 290. 306. 307.
Lupulesko Ion jurat, 125.

districtul - 101. 144. scaunul, 47.


Kossuth Ludvig presedintele guvernului unguresc, IV. VIII. 62. 63. 64.
69. 164. 177. 179. partizanii lui- 164.
Kovats cApitan, 104.

Kovilts episcop, 112.


.Kassova (Cosova) sat, 125.
Kiitzny jurnal, 145. 146.
Krajnik Simion locotiltor de episcop, 13.

Kraubs, 166.
Kristen Petre judecAtor, 125.
Kronstadt (Brasov), 50. 51. 52. 55.
70. 73. 94. 99. 100. 101. 102. 104.
106. 141 144. 226. 259. 262. 300.
districtul XVII. 101. 144. scaunul, 47.
Kroatia, '72.
kroatii, 138.

Krommer locotenent, 288.


Kristyor (Criscior), 271.
Kumann, Constantin. politai revisor,
292. 295. 296. 297. 298.

Maeelariu judecAtor, 306.


Macedonia, 253.
Magyar Ygen (Igeiu), sat, 299.

Manu Petro, 153.


Maloreseu Ion, 159.
Malor Ion, 159.
Makna conte, 212.

Maniu Petro, XI.


Maria Theresin ImpftrAteasA, 41. 183.
246.

Mak, 177. 178.


Marzian generalisim, 302. 303.
Maroseny (Borgo Moroseni) sat, 96.
Maros-Vasarhely (TArgul Muresului)
oras, 10. 11. 90, 98. 120. 121. 129.
180. 263. 299.
Maros-Ujvar (Gherla) oras, 255.
Marco Marina invAlfitor, 125.
Marmaroseh, 94. 228. Comitatul, 143.
Maurer malor de cavalerie, 266. 267.
269.

270.

Mayer Dr. 91.


Labeseh Wald, 292.
Lady Johann judecAtor, 125. 306.
Ladas Stefan notar, 272.

Medenetmu Alexandru Invatator, 125.


Mediaseh (Medias) oras, 70. 127.
Merzoezav (Ciavasul de CAmple) sat,

334

www.digibuc.ro

298.

Meszoros, IV.
Metternich, 112.
Mere! Stefan, 145.
Miko canto Emrich, 2. 16.
Mihalin Gregor protopop, 159.
3/thalcseul Anton secretary 95.
Miukowitz maior de cavalerie, 200.
.ministerur de culte, 151. 265. de

Napoleon Imprat, XXV.


Naszod (Ndsud) oras, 8. 9. 11. 12.
72. 99.
natiunea romneased, V. 33. 35. 61.
81. 82. 83. 84. 86. 108. 109. 111.
124. 125. 126. 137. 140. 150. 151.
152. 153. 154. 156. 157. 158. 171.

finante, 208. de interne, 69. de

185. 187. 19 O. 194. consohdarea


87. sasease, 26. 48. 50. 52. 53.

Justaie, 109. 136. 141. 169. 180.


de rdsboiu, 77. 91.

169.

misearea Romni lor, 6. 287. Secullor,


49. 50. Ungurilor, 50. 107.
Allsholz1 conductor de district, 206.

inocani ardeleni, 255.


Moesony von Foen Johann, XIX 88.
142.

Moesony von Fen Andraay asesor,


30.

Macsony von Fen Ludan, 30. 88.


Moseony von Fen Peter, 30. 88.
142. 159.
Modzembul cApitan la Rornnii grniceri, 299.

53. 72. 77. 78. 128. 129. 131. 135.


slavd.

IX. ungureased IX.

35. 64. 66.


Neamt mnstire, 215.
Nallo-Romana", 182. 192.
Neisser Johann preot, 271. 273. 274.
Negro (Neagra) sat, 276.

Negura, XXIII.
Nemes Georg jandarm, 268. 272.
Names grefier, 272.
Nemesest (Nemesesti) sat, 125.
Nicolaus Impratul Rusiei, 275.
Nopsa (Nopcea) sat, 206.
Nosta Baron, 206.
Nyrato (Nirdstdu?) sat, 249.

Moller general, 92.


:Moldova, VII 91. 92. 93. 94. 98. 99. 178.

180. 188. 196. 215. 216. 225. 392.


242. 253. 256. 257. 277. 285. 289.
300. 302. 308.
Molii, 175, 176.

Muntian Nicolaus jandarm, 272.


Mysz, 166.

Nadasdy conte, 226.


Nagy Mesh's, 145.

Nagy Anna, 179. 184.


Nagy bait croitor, 178. 179.
Nagy-Enyed (Aiud) oras, 19.

Nagy-Karoly (Card Marl) oral, 268.


Nagyag (Sdedrmb) sat, 203 .scoala
din

203.

Namesanik Iosiv jurat, 125.

oeugatie, 76. 79. 301.


Offenbanya (Ofenbaia), 265. 297.
Ohla Vasarhely (Olorhelu roman)
oras, 243.
Oflleril austriaci, 301. rug, 301.
Ohm trecAtoarea, 91. 99.
Okna de langd Ramnicu-Valcea, 60.
Okna (TArgu-Okna), 91.

Olmiltz oras, XV. 5. 6. 38. 45. 124.


227.

011ar Kosma chinez (plimar), 125.


Oltenia, 197. 219. 250.
Omer Paso, 92.
Oprian industrial, 296.
Urbana, 166.

Orbans lohann protopop, 28.


Orsova, 70. 197. 250.

335

www.digibuc.ro

Popp Gustav protopop, 306.


Porgo-Prund (Borgo Prund), 96.
Presburg, III. IV. VII.
Prudan, 115.
Potaseb, 292.

Padua, 195.
Pa laky, 218.
Pall Andras macelar, 180.
Panith (Panit) 'sat, 268.

Puebner von Baron Anton, 2. 3. 5.


11. 13. 14. 17. 21. 25. 55. 74. 75.

Papfolvi C. protopop, XIII.


l'app Iosef von Maerdorf, 88.
Papp lohann, 215.

129. 130. 158.

Papiu Alex. Laurian, 215.


It

Paris, XIII. 223. 263. pacea dela216.

parlamentul itnperiului, VI. VII.


partidul national roman, 21. 199.
democrat, unguresc 86. lui Kos-

suth, 29. unionist, 215. rusesc. 301.


Patakl, 166.
Payton general, 98.

Pella fratil, 268.


Petersburg 183. 188. 221. 224.
Petreanu Arsenie chinez, (primar). 125.

Peterfl lohann preot, 263.


Plersmann von generalisim,

Pomutz doctor Constantin, 152. 159.


Ponor (Ponor) sat, 297.
Ponorel (Ponorel) sat, 299.

lohann protopop, XI. XIX

142. 152. 159.


poporul romanesc, 7. 9. 10. 11. 15.
150. 158. 162. 164. 186. 191. 192.
193. sasesc, 130. secuesc, 10.
88.

Popeseul Patrie lu

IX 253.
Rakozy timpul lui, 99.
Bausch Leopold birjar, 306.
Ravan Melt jurat, 125.
razbolul civil, 17. 28. 36. 65. 74. 81.
82. 101. 140. 155. 171.
riiseoala Ungurilor, 48. 56. 70.
Relehenstein baron, 89.

21.

Pesta, 79. 129. 130. 178. 179. 190. 293.


rloed, 99.
Pojon.

Popass

Raduloviel Petru InvAator, 125.


Rajaesiel Iosel loctiitor de episcop,

Reps

(Cohalm)

oras

scaunul,

47.

Reusmarkt (Mercurea) oras scaunul,


47.

Retteg (Reteag) sat, 112. 118. 120.


Bezel Anna, 180.
Bezel Josef subchirurg, 180.

Revitzeity Catharina bona, 180.


Rieger, 218.

Rezbanya (Belt's), 273. 274.


Roma, 188.
Roman oras, 91. 99.
Roman Ion grefier, 147. 272.

advocat, XV. 30.

Popeseu Ghenadie profesor de teologie,


159.

Popovitz Ivantie paroh, 125.


Popoviel Gregor notar, 159.
Popoviel Sava negustor, 152.
Popoviel Livia Adam paroh, 125.
Popoviel Joan negustor, 125.
Poppa Nieolae, 296.

336

www.digibuc.ro

Rosa% 177.

Rojia Montana sat, XXII. XXIV:


Rubel colonel, 168.
Rusehitzka Mathias, 177, 178.
Rumelia, 240.

Rusia, 185. 223. 239. 242. 250. 277.


285.

Rusi, VII 50. 102. 156. 256. 261.


301. bombardamentul Ruiner, 101-

Szabo Adam conduator de district


Franz agent, 80. 135.
Salmen Fr. contele natiunei sselti,
Sachsenheim

48. 53. 69. 75.

120. 121.
Sz-Falva (Somestalliu), 2.

Salzburg (Ocna Sibiu lui), 48..

Samogyom (Smieg), 181.


Sandor locotenent, 306.
Salall secretar, 203.
Saromberke (Saromber) sat, 262.
Sfirbi 143, 254.

Szasvaroser Stub! (Scaunul Orstiei).


156.

Szarka Ladislaus, 179.


Szabloeser comitat (comitatul Sa-

Stvfil V. VI. VII. VIII. IX. X. XII.

XIII. XVII. XIX.


Seeul V. VI. VII. VIII. XII. XIII.
XXI.
SArbli IX. XVII.
Semetkowsky niaior, 287. 288. 291.
292. 300. 304.
Sever Sept Imiu, XVI.
Seriban arhimandrit, 214.
Sebes advocat, 307.

jurnal, 213.

Seca lui

Secuilor) oras

Sz. Sz. Gyorgyk (Sf. Giorgiul chip&

Spitko agent, 6. 16. 17. 21.


tipograf, 205.

Stadion conte, 1. 5. 6. 62.


Sterka Suhniu Alexandru

episcop,

XXII. XXIII. 172. 174. 223. 235.


260.

Seines), 102.

episcop, XI. XV.


XVI. XX. XXI. XXI. XXIII,

Saguna Andrei

21. 28. 31. 38. 42. 43. 45. 47. 62

Stirbey print, 301.


Strojan Basilius judeator, 30. 272.

Johann, 88. 142.

(Reghinul Skew), 120.

204.

Spiridon Gheorg caporal, 288.

Sulutiu Shneon, 298.


Szabo Amalia, 300.
Szabo, Maria. 150.

(TArgul

Szalmar (Samar), 180. comitatul, 124.143. 269.


Szt-Mibalfalva (Sdn Miclus), 257.
Szt-Ghyrgy (Sf. Gheorghe), 103,

Slavii, VIII. IX.

Sturza Maud, VII.

276.

Szvasarhely

Szus-Regen

functionar, 205.

Sinai preot, 147.


Sissek oras In Croatia, 72.
Slavonia, IX.

Stolen

Szlntes (Sintesti) sat, 125.


Szylagy Soinlies (SimlAul
266. 269. 270.
Szeeatura (Sec:Um%) sat, XXIII. 276.
Szekeresioara (Sekerisoara) sat, XXIII

Szamos-Ujvar (Gerla) oral, 119. 120.

Siebert major, 276. 280. 284.

Stelnhauser Theodor
Stotts, 255.
Stanislav oras, 170.

bolcea), 143.

Szeehenyl, IV. VIII.


Szemerl, IV.

102.

Sebastyen, 166.
Sigmund

205.

Szabo Ludwig, 204.


Szasz-Regen (Reginul ssesc), 90. 94.-

63. 68. 88. 107. 109. 115. 125. 141


173. 174. 175. 176. 182. 186.
187. 220. 224. 233. 235.
Stelneseu Florian linviittor, 125.
172.

Stefan arhiduce, IV.


Stefan

sfantul, IV. D.

22

337

www.digibuc.ro

trupele austriace, 2. 51. 54. 56. 97.

Seh

Schaidorf (5a1dorf) sat, 147.


Sehiissburg (Sighisoara), 50. 119. 122.
(Scaunul Sighisoarei), 47.
Schneider Iosef deputat, 80. 13.

Schwab Staroste, 71.


Schwarzenberg print, 200.
Schoetrus functionar, 205.
Sehima colonel, XXII. 213. 215.

Teleky negustor, 296.


Telvinez (Vintul de jos) oras, 116.
lemeswar (Timisoara) oras, 30. 51.
70. 88. 303.

Terra romana, 182. 192.


Tetianka Ion judectitor, 125.
Teutseh Fr. IV. V. VII.
Thekendorf (Teaca) sat, 145.
lhiernaun conduator de district,

XX. XXI. XXII. 173.

215.

din nordul Ardealului, 1.

imperiale, 49. 50. 59. 142. rusesti, 50. 70. 89. 92. 132. 179. 215.

- turcesti, 72.
Tsanader Komitat, (Comitatul Ceanad), 268.
Tsehernowitz, 89. 90. 95.
Tlei, 166.

Tyok Theodor, XXIV.

pale romfine,VII. XV. 30. 39.


Wile slave, 282.
4inutul Saailor, XVII. 9. 44. 45. 46. 48.
50. 51. 52. 75. 76. 77. 78. 101. 106.

109. 124. 126. 130. 131. 137. 155.


169.

232.

tinutid Secullor, 51, 94, 98, 102, 103,


121. rtiscoala din - 178.

175. 176.

181. 184. 209. 211. 212. 213. 216.


226. 236. 238. 239. 241. 244. 246.
249. 250. 251. 300. 303.
Ihinnteld, 163.
Thetas (Tisa), X. 60.
Titid-Bey, 92.

'Bhutan (Borgo-Tiha), 96.


Thorda (Turda) oras, X. 117. 129.
213. 256. 257.
- 295.
lborozkol conte, 293.
Tobias casier, 296.
Tlimischer Pass (pasul Timisului), 99.
100.

Topanfalva (Cmpeni) sat, 25. 114.


275. 276. 292. 297. 306.
Tordy Ladislaus traduciltor, 88.
Mira lohann subhirurg, 179. 180.
Trk, profesor. 178. 179.
Torontaler Komitat (Comitatul Torontal), 143.
Ttivls (Teius) sat, 149. 298.

Udvarhely (Odorheiu) oras, 121. 145.

districtul - 146.
Udria Constantin judecAtor, 125. 152.
Ugocser Komitat (Comitatul Ugocea),
143.

Ungar Partente paroli, 125.


Ungarla, Ill. IV. V. VIII. 40. 62. 84.
131. evenimente din

36. legiuirile

din - 131.
Unguril, III. IV. V. VI. VII. X.
XII. XIII. XIV. XVII. XXI.
Universitalea natIonalli saseasci, 26.

75. din Pesta. 189. din nordul Germania 189. romn, 151.
*mires

Romtinilor, 31. 36. 38. 61.

85. Ardealului cu Ungaria, 49.


Urban locotenent-colonel, 2. 8. 120.
Ustrugow general rus, 91.
Uaon (Ozun), oras. 102.

338

www.digibuc.ro

Weisskirch (Biserica Albl) oras, 181.


Weiden Baron general de corp, 80.
Wend ler primar, 284.
Werbanek, Dr. 204.
Wien (Viena) oras, IV. VII. XV.

Vaasz Franeise, locot. 261. 263.


Valazsut (Valasut) sat, 2, 19.
Va lea Lupsel, 306.

Varady Josef, comisar, 178, 179.


Varna, 178.
Vaslui oras, 91.
Vasarhely (Osozheiu) oras,

XVII. XVIII. XIX. XXII. XVXVI. 6. 29. 32. 46. 47. 48. 62. 72.
75. 84. 90. 93. 95. 107. 127. 130.

103. 178.

hitainirea dela - 213.


Vay baron comisar regal, 9.
Vayda, 166.

conducktor de didstrict, 205.


Verespatak (Itosia-montan0 sat, 111.
176. 275. 276. 289. 295.
Veres Lajos, 256.
Vkira de sus, XXII. 275.
Voivodina, XVII. 123. 218.
Vegrinowlez

141. 152. 167. 181. 214. 293.


Wisst unter (Vistul de jos) sat, 288
Whkowsky perceptor, 307.
Wohlgemuth generalisim, XIX. 62. 64.
89. 94. 112.
Woiwodsehaft, 124. 156. 228.
Wotseh controlor, 205.

Z.

Zalathna, 102. minele dela. - 12. 51.


113. 114. 129. 305. garda naionaI
112.

Zarand (Zarand) sat, 210.


Wallaehei (Muntenia), 51. 52. 70. 71.
74. 91. 94. 98. 178. 188. 239. 277. 300.

Wallachen in Frak", 185. 219. 245.


Wanza primar, 300.

Wardener Baron August general de

135.

Zsebely (Zebelin) sat, 30.

Weber, cilpit. 258.


(Ferihaza)

126.

Zoldferri emisar, 177.

brigadii, 2. 3. 13. 14.


Weissitireben

Zay A. D. ponsilier juridic, 176. 181.


Zellnski Gyula profesor, 268.
Zilacli (ZalAu) sat, 268.
Zimmermann Joseph profesor, 80.-

sat,

122.

Zke Gaztias hanul, 268.

339

www.digibuc.ro

CUPRINSUL
IIIXXVI

Inirodueerea
Anexe :

I. 1849 Ianuarle 22.

Scrisoarea imparatului Franz losef

catre contele Stadion, pe langa care ti tranite rapoarte primite

dela guvernul din Transilvania .


II. 1848 Noembrie 17. Intelegerea dintre locultorii orasului
Cluj si Comandamentul trupelor din nordul Transilvaniei
privitoare la predarea orasului
.
Raportul guvernului regal din Cluj
III. 1848
dare Comandamentul imperial al trupelor din Transilvania,
prin care arata supunere catre ordinele imperiale. . . . .
IV. 1849 Ianuarie 25. Scrisoarea Imparatului Franz losef
catre contele Stadion pe langa care ti trimite rapoarte primite
dela guvernul regal din Transilvania
V. 1849 Ianuarle 29. Scrisoarea contelui Stadion care Co-

mandantul general al trupelor imperiale din Transilvania


pe langa care li trimite rapoarte primite dela Imparat. . .
Raportul guvernului regal din TranVI. 1848 Deeembrie 9.

1-2
3-5
5

5--6

silvania pen care descrie starea acestei provincii l Inceputul

6-16

rascoalei.

VII. 1848 Decembrle 12. Raportul guvernului regal dela Cluj


prin care anunta trimIterea grafului Miko, presedintele acestui
guvern, pentru a expune starea de lucrurl de acolo Imparatului.
VIII. 1848 lleeembrle 14. Raportul guvernului din Transilvania
prin care descrie situatia politica a provinciei cu ocazia venire! la domnie a Imparatului Franz Iosef.
IX. 1848 Deeembrle 21. Raportul guvernului din Transilvania

16

17

prin care arata imposibilitatea Imprtirel manifestului imperial dat cu ocazia venirei la domnie a Impratului Franz

18-21

Iosef.

X. 1848 Deeembrie 28.

Procesur-verbal al sedintei tinute de


partidul national roman la 28/16 Decembrie privitoare la
atitudInea Romanilor fata de miscarea din 1848

21 28
341

www.digibuc.ro

XI. 1849 lanuarie 16. Petitia RomAnilor din Banat care


Imparatul Franz losef, prin care cer voe ca s tina o Intrunire
pentru alegerea unei delegatiuni, care sA meargA sa depun5
jurAmantul de credinta.
Petitia episcopului Andreiu 5aguna cAtre
XII. 1849 Mantle 5.

29-30*

Consiliul de miniitri, dela Viena, prin care ccre unirca tuturor


BomAnilor, din Intreaga monaihie habsburgica sub sceptrul

31-38

ImpAratului.

XIII. 1849 Martie 10. Rspunsul Guvernului austriac la petitia Inaintata de episcopul Andrei aguna.
Petitia episcopului Andreiu 5aguna catre
XIV. 1849 Mania 12.
Imparatul Franz losef min care aratA sacrificiile Romnilor

fcute cu ocazia revolutici ungureiti


XV. 1849 Manta 23.

38-42
43-46.

Petitia episcopului Andreiu aguna catre

consiliul de miniitri dela Viena, prin care aratA nurnrul


populatiei ronifineiti din tinutul Sailor
XVI. 1849 Martie 29. Raportul contelui Salmen catre Ministrul de
de interne, dela Viena, prin care aratA purtarea SaJilor, RomAnilor, Ungurilor i Secullor In timpul miicArei din 1848.
XVII. 1849 Aprilie 7. Raportul lui losif Bedeus cAtre Ministrul
de Interne, prin care aratA msurile ce trebuesc luate pentru
reorganizarea Transilvaniei.
RAspunsul Guvernului austriac, dela
XVIII. 1849 Aprilie 8.
Viena, privitor la petitia Inaintata de episcopul Andrei
Saguna
XIX. 1849 Mal 16. Raportul lui Wohlgemuth cAtre Alexandru

Bach ministrul de interne, dela Viena, prin care ii anuntA


prinderea unei scrisori a lui Ludwig Kossuth.
XX. 1848 Aprille 26. Scrisoarea lui Ludwig Kossuth cAtre Joan
Dragoi, trimisa la capeteniile Romanilor pentru 111110carea RomAnilor cu Ungurii.
Raportul contelui Franz Salmen cAtre
XXI. 1849 Aprilie 30.

ministrul de Interne, prin care descrie starea Transilvaniei


dupa revolutie cerAnd ajutoare pentru Saii.
XXII. 1849 Julie 2. Petitia reprezentantilor natiunei sselti catre
Ministerul de 'Interne, prin care cer ajutoare pentru Indreptarea economica a Sailor
XXIII. 1849 Mlle 27. Petitia delegatilor romAni catre impAratul
Franz Josef, prin care cer unirea tuturor RomAnilor din monarhia austriacA Inteo unitate politicA ii administrativa
XXIV. 1849 Julie 31. Raportul lui Eduard Bach eAtre ministrul
de interne prin care anunta sosirea la Cernauti a guvernatorului Transilvaniei, baronul Wohlgemuth
XXV. 1849 August 1. Raportul agentului Dvorak, dela Jail,
catre comisarul imperial, Eduard Bach, dela Cernauti, prin

342

www.digibuc.ro

46-47

48-53

54-69
60-62
62-64
64--69

69-75-

75-80

80-89
89-90.

care U descrie situatia politicil din Moldova prin Inaintarea


insurgentilor unguri fn aceastA torA, descrnd i situatia
90-93
drumului spre Tara-RomaneascA
XXVI. ISM August G. Raportul comisarului Eduard Bach
cAtre Ministerul de Interne, prin care arat mAsurile luate
In fntelegere cii guvernatorul Transilvaniei pentru potolirea
93--95
miscArei insurgentilor
Raportul comisarului Eduard Bach
XXVII. UM August G
c5tre Ministerul de Interne, prin care cere aprobarca nu95
mirei secretarului Mibalescul.
_XXVIII. 1849 August 13. Raportul comisarului Eduard Bach
cfitre Ministerul de Interne, prin care descrie ororile sAvArsite de rfiseulati observate In drumul fficut dela Cernfiuti
96-98
pAnA la Bistrita.
XXIX. 1819 August 25. Raportul cornisarului Eduard Bach
cfare Minis terul de Interne, prin care fi descrie drama(
fficut prin Principatele romne, dela Bistrita Ora la
Brasov, precum i o excursie fAcutA in inutul Secuilor. 98-104
Raportul cornisarului Eduard Bach
XXX. 1819 Septembrle 5.
cAtre Ministerul de Interne, prin care aratA Inceputul desarmarei gloatelor romAnesti precum i dorhita lui Avram lancu
Acsente Sever de a intra In servicial ministrului de rAsboiu. 105__Igs
Raportul Ministrului de Interne, Alex.
XXXI. 1819 Septembrie.
Bach, cAtre ImpAratul Franz Iosef, prin care aratA dorinta
deputatilor romAni, cari cer o unitate politicA i administrativ5 a tuturor RomAnilor din Intreaga monarhie austriacl. 1(17-111
XXXII. 1919 Octombrie 3. Raportul comisarulai Eduard Bach
cAtre ministrui de interne, prin care descrie ororile revolutiei observate In drumul dela Cluj la Reteag i Abrud. . . 112-118
XXX III. 1849 Oetombrie 13. Raportul comisarului Eduard Bach
cAtre ministrul de interne, prin care descrie ororile revolutiei observate fn drumul Dicta dela Cluj la Dej, TArgul-Muresului, Reghinul sfisesc, Sighisoara si Medias,
119-122
descrtind starea Inchisorei dela Gherla
Petitia deputatilor romAni din Banat
X XXIV. 1849 Deeembrle 5.
cAtre impfiratul Franz losef, prin care cer deslipirea dela
Voivodina i alipirea lor la RomAnii de peste Mures.. . . 123-125
XXXV. Scrisoarea ImpAratului Franz Josef cAtre guvernatorul
Transilvaniei, Wohlgemuth, prin care IA aratA mAsurile ce
trebuesc luate pentru brganizarea politicA i administrativil
a RomAnilor In conformitate cu legea din 4 Martie 1849. 125-126
Raportul deputatilor sasi c5tre minIstrul
XXXVI.
.
de interne, pen care fac istoricul venirei Sasilor In /Weal
precum i a ajutoralui dat Inpotriva Ungurilor- cu

Ocazia revolutlei, cerAnd ajuttaire pentru Sasi.

. 126-135

343

www.digibuc.ro

.
Petit la deputatilor romini catre Consiliul de
ministri, prin care aratA sacrificiul Rornanilor In timpul
revolutiei, 400 sate arse i pcste40.000 oameni morti. . 136-141
NXXVIII. 1850 Ianuarle 16. Petitia deputatilor romani, din
Banat cAtre ministrul de interne, prin care aratand jertfele
fAcute, cer ritsplata la fel cu celelalte nationalitati con-

XXXV11. 1849

locuitoare
XXXIX. 1850 DeeembrIe 10.

142-152
Raportul comisarului Eduard Bach

care ministrul de interne prin care arata dorinta Romanilor de a se introduce In sterna Ardealului un simbol care
152-153.
sa vorbeasca i despre existenta lor.
XL.

Petitia deputatilor romani catre Imparatul

Franz Josef prin care arata ncdreptatca filcutA Romanilor la ImpArtirea Banatului i Transilvaniei In districte . 154-159.
XLI. 1852 Septembrie 23.

Raportul comandantului jandarme-

riel din Transilvania cAtre Kernpen von Fichtenstamm


prin care descrie stareapolitica a Romanilor precum siimpresia produsa asupra acestora prin arestarea lui Avram Iancu. 159-162:

XLII. 1852 Oetombrie 28.

Adresa Ministerului de A gricul-

tura i Mine catre Kempen von Fichtenstamm privitoare la arestarea lui Avram lancu.
162-161
Raportul comandantului janXL III. 1852 Noembrie 25.
darmeriei din Transilvania cAtre Kempen von Fichsten-

stamm prin care descrie situatia politica de acolo.. . 163-166


Raportul colonelului Rubel catre
comandantul general al jandarmeriei din Viena, prin
care aratA gresala fAcutA cu arestarea lui Avram Iancu 167-16/

XL IV. 1852 Noembrle 20.

Petitia episcopului Andreiu 5aguna


catre Imparatul Franz Iosef, prin care se aratA nedreptaUrea facuta Romanilor prin Infiintarea Senatului penatiuni 168-172:

XLV. 1852 Deeembrie 31.

XLVI. 1856 Martle 13. Raportul lui Thiemann cAtre ministrul de Interne prin care descrie activitatea episcopului Andreiu 5aguna

173-175

Raportul lui Thiemann catre ministrul de interne, prin care arata activitatea episco-

XLVII. 1856 Martle 24.

pului Andreiu 5aguna pentru mentinerea credintei orto175-176.


doxe printre Romani
XLVIII. 1856 Mal 6. Raportul consilierului juridic D. A. Zay
catre guvernatorul Transilvaniei, prin care descrie Incerca-

rea unei contrarevolutii de catre partizanii lui Kossuth. 176-181


XL IX. 1857 Martie 11. Raportul lui Thiemann catre mi

nistrul de interne prin care descrie starea taranului


roman din Transilvania din punct de vedere social,
politic, cultural i hnplinirea datorillor catre fisc. . . 181-184,
L. 1857 Aprille 2. RapOrtul lui Thiemann catre minis-

344

www.digibuc.ro

trul de interne min care descrie starea spiritelor din Translivania Cu ocazia calktoriei Imparatului
LI. 1837 Apr] lie 13.
Raport anonim prin care se descrie
situatia politica din Principatele rornane, aratand inlluenta acesteia asupra populaliei romne din Transilvania.
LH. 1857 Aprilie 16. Raportul colonelului Schima prin care
arata situatia politica din Transilvania precum i impresia
ce va produce asupra locuitorilor acestei provincii vizita Imparatului.
Raport anonim asupra situatiunel
LIII. 1837 August 2.
politice din Principatele romane i influenta acestei politici
asupra Romanilor din Transilvania.

184-185
185-197

197-2E3

213.214
L1V. 1857 August 11. Raportul colonelului Schima prin care
aratil amestecul paturei intelectuale romanesti din Transilvania in politica din Principatele romane.
214-215LV. 1857 Miemlnie 15.
Raportul lui Thiemann catre ministrul de interne prin care arata miscarea unionista din
Principatele romane precum i ainestecul paturei intelectuale
din Transilvania In actiunea unionista .
216-226
LVI. 1837 Deeembrie 30. Petitia epicopului Andreiu 5aguna

catre Imparatul Franz Josef, prin care arata nedreptatea


facula Romanilor prin Impihatirea Ardealului In districte. 226-233
Petitia episcopului Andreiu aLV II. 1857. Deeembrie 31.
guna catre Imparatul Franz Iosef, prin care cere constituirea
Natiunea romanesti" pentru a putea obtine lmprumut necesar refacerei gospodarillor stricate in timpul revolutiei. . 233-235
Mantle 18.
Raportul lui Thiemann care Ministrul de interne, prin care arata situatia politica a Ro-

LV II I. 1858

manilor din sub adininistratia sa, aratand neparticiparea lor


la Intampinarea Imparatului.
236-238
L1X. 1858 Martie 31. Raportul lui Thiemann care ministrul de interne, prin care descrie situatia politica din Principatele romane aratand mijloacele de atragere a acestora In
sfera politicei austriace.
239--241
LX. 1858 Aprille 1. Raportul lui Thiemann catre ministiul
de interne, prin care arata criticile ce se fac politicei austriace
In Principatele romane,
241 --214
LXI. 1858 Aprilie 3. Raportul lui Thiemann eiltre ministrul

de interne, prin care arata amestecul lui Saguna In politica


din Principatele romane.
. . 244--246
LXII. 1858 Aprilie 10. Raportul lui Thiemann catre ministrul
de interne, prin care arata mijloacele prin care Romanii ar
putea fi multumiti cu politica austriaca. . . .
. .
246 --249
1858 Aprilie 11.

Raportul lui Thiemann catre ministrul

de interne, prin care arata relai,iile politice dintse Romanii

345

www.digibuc.ro

din Transilvania si cei din PrMcipatele romne ; vorbest si

de 'Agora rolhani

250

EXIV. 1858 April 12. Raportul Jul Thiemann catre ministrul


de interne, prin care descrie starea sociala a locuitorilor din
Transilvania.
LXV. 1858 Apri lit .
Sfaturi pentru apararea Romanilor

251

ortodocsi de a trece la unirea cu biserica romano-catolica 252-254


LXVI. 1859 Februarie 16. Raport anonirn din Turda, prin
care se descrie situatia politica a Romanilor din cercul Sibiu-

lui, personalitatea lui Andreiu Saguna si popularitatea lui


Avram lancu.
255-257
LXVII. 1859 Februarie 20. Raportul colonelului lankowsky
catreKempen von Fichtenstamm prin care se descrie personalitatea episcopilor : Haynold, Saguna si Sterca Sulutiu. 257-260

LXV III. 1859 Februarie 21.

Raportul locotenetului Fr. Waasz

prin care se descrie situatia politica a Romanilor si a Secuilor

din arcumscriptia sa.


LXIX. 1359 Muhl 22. Raportul colonelului

261-263
lankowsky prin

care se descrie influenta episcopului A ndreiu 5aguna asupra


populatiei rornimesti de credinta greco-orientala . . . . 264-267

LXX. 1859 Multi 15. Raportul maiorului Maurer prin care


descrie impresia facuta In circumscriptia sa prin publicarea
manifestului imperial
267-269
LXXI. 1859 Malu 16.
Raportul maiorului Maurer prin care desale personalitatea lui Ion Lazar si Alex. Bogosi
269-270
LXXII. 1859 Malu
.
Adresa de supunere din partea primarului comunei Simlaul Salagiului la manifestul imperial dat
cu ocazia rasbolului cu Italia
270
LXXII I. 1859 Malu 26. Raportul lui Fedrigon privitor la sta-

rea politica a Romanilor din cercul sau.


271-273
Raportul preotului catolic Neisser prin
care arata suferintile Romanilor din partea notarilor. . . 273-274
LXXV. 11159 Malu 30. Raportul colonelului lankowsky prin
care descri popularitatea lui Avram Mum.
274-276
LXXVI. 11159 Inuit 1. Raportul colonelului Iankowsky prin
care arata constatarile Made de maiorul Siebert In partile
nordice ale Ardealului
276-281
LXXVII. 1859 Mai 23. Raportul Maiorului Siegbert prin cate
arata cele constatate la Romanii din nordul Ardealului. 281-284
LXXVIII. 1359 lunit 5. Rportul colonelului Fedrigon prin care
arata situatia politica si socialli a preotilot ortodocsi si unill 285-287
LXXIX. 18.59 lunie 23.
Raportul Colonlului lankowsky prin
cart arata situatia politica a Romfinilor din Transilvania in
287-288
legliturft en Borland din Prinelpitte.
LXXIV. 11159 Mal 28.

346

www.digibuc.ro

Raportul maiorului Semetkowsky asupra


situatiei politice a Romanilor din prtile
. 288-291
Raportul maiorului Semetkowsky
I.XXXI. 1859 August G.
prin care descrie situatia politica i sociald a lui Simon
Balint, losef lIodos, Const. Kumanu, Michael Andreka,
Amos Francu, Basil Dacca, Basilius Bosciotta si Ion
Ciureleanu
292-800
1.XXX. 1859 mile.

&XXXII. 1859 August 18.


din Principate
diii Transilvania

Raportul lui Thiemann despre politica


i

Influenta acesteia asupra Romanilor

300-303
LXXXIII. 1859 Noembrie 17. Raportul Colonelului lankowsky
Kin care descrie situatia politica din Transilvania. . . 303-309
1866 Oetombrle 21.

Scrisoarea Mitropolitului Andreiu

tiaguua care Iakob Ranicher.


1866

311

A doua scrisoare a Mitropolitului Andreiu

Saguna care lakob Ranicher.

312

Faesimilul iscaliturilor : Episcopului Andreiu saguna,


Timoteiu Cipariu, Avram lancu, Alex. Sterca Sulutiu, etc

313

Sterna Transilvaniei ceruta de Romani dupa miKarea


din 1848

315

Numirea loealltatilor ungureVi In romalne.ite


-Numirea loealittilor germane ln romilnele

317-318

Bibllegrafie
andiee

320-327
329-33!)

319

347

www.digibuc.ro

PUBLICATIUNILE
ASEZAMANTULUI ION C. BRATIANU
Lei

1. Ion C. Bcil, Bibliografia rzboiului pentru idependenta

(1877-1878), Bucuresti, 1927 pag. 52 .....


II. P. P. Panaitescu, Nicolae Balcescu, Patru studii istori e...,

40

insotite de o sehitia biografica i bibliografica, Bucurcsci, 1928


pag. 61

Liviu Marian. B P. Hasdeu, schita biografica si bibliografica,


But:tire-Ai, 1928 pag 30

.....

IV Mihail Popescu, Documente ineditg din preajma Unirei Prin. .


cipatelor, Bucuresti, 1928 pag. 68 .
V. Emil Virtosu, I I leliade Radulescu, Acte i scrisori, Bucuresti,
1928 pag. io4

VI. Dobrogea, Patru conferinte ale Universitatii Libere de I


Popovici-Baznolanu si I.
Andriesescu, C. C. Giurescu,
Simionegcu. Bucurelti, 1928 pag. loo

20 planse

. .

G. I. Bratianu, Le Probleme des frontieres russo-roumaines pendant la guerre de 1877 18,78 et au congres de Berlin.
Bucuresti, 1928. pag. 52 + I harta

75

45

PUBLICATIUNILE
AS:EZAMANTULLII ION I. C. BRATIANU
Lei

I. Ion I Nistor, Unirea Bucovinei, Studiu i documente. Bueuresti,


II.

io28, pag 214


Ciobanu, Unirea Basarabiei, Studiu i documente cu privire la miscarea nationala din Basarabia In anii 1917 1918.
Bucuresti, 1929, pag. 314 + LXXXIX

www.digibuc.ro

16o

280

www.digibuc.ro