Sunteți pe pagina 1din 39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

indaco.ro | produse | consultan

LEGISLAIE RO
LEGISLAIE EU
JURISPRUDEN
ACHIZIII PUBLICE
MODELE
AJUTOR
cutare | publicaii | nouti | repertoriu | tematici | acte urmrite | urmrire modificri | domenii urmrite | calendar

IEIRE

Guvernul Romniei

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


Versiune actualizata pana la data de: 23/09/2013

Ordonanta de urgenta nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a


instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenta

A daug la A c te urmrite
A fi eaz ultimele 1 0 ac te
A fi eaz vers iuni in alte
limbi

Ve rsiune consolidat n 23/09/2013


Ve rsiune consolidat n 11/09/2013
Ve rsiune consolidat n 20/07/2013
Ve rsiune consolidat n 18/07/2013
Ve rsiune consolidat n 05/06/2013
Ve rsiune consolidat n 18/04/2013
Ve rsiune consolidat n 07/08/2012
Ve rsiune consolidat n 12/06/2012
Ve rsiune consolidat n 23/03/2012
Ve rsiune consolidat n 29/12/2011
Ve rsiune consolidat n 31/10/2011
Ve rsiune consolidat n 05/09/2011
Ve rsiune consolidat n 21/03/2011
Ve rsiune consolidat n 30/12/2010
Ve rsiune consolidat n 25/05/2010
Publicat n 17/06/2009

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol


Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data
Atentie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului dar care nu au
fost repub licate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire n nici un document oficial ele avnd numai un caracter informativ.
n caz contrar, Indaco Systems si declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.
Varianta pt. imprimare
___________
Text actualizat la data de 23.09.2013. Actul include modificrile din urmtoarele acte:
- Legea nr. 362/2009 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24/11/2009.
- O.U.G. nr. 120/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30/12/2010.
- O.U.G. nr. 26/2011 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 21/03/2011.
- Ordonana nr. 30/2011 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 02/09/2011.
- O.U.G. nr. 121/2011 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 29/12/2011.
- O.U.G. nr. 26/2012 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 12/06/2012.
- O.U.G. nr. 27/2013 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 18/04/2013.
- O.U.G. nr. 47/2013 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 27/05/2013.
- O.U.G. nr. 52/2013 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 05/06/2013.
- O.U.G. nr. 76/2013 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 29/06/2013.
- O.U.G. nr. 84/2013 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 11/09/2013.
___________
Pus n aplicare prin:
- Norma metodologic publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 19/01/2011.
- Norma metodologic publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 23/03/2012.
- Norma metodologic publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 07/08/2012.
Avnd n vedere necesitatea optimizrii fluxurilor financiare din cadrul programelor operaionale finanate din instrumente structurale i
asigurarea capacitii de ab sorb ie a acestor fonduri, ct i prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stab ilire a
anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de
ab rogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, pub licat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se impune elab orarea n regim de urgen a unor reglementri privind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru ob iectivul convergen.
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, repub licat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

1/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

CAPITOLUL I
Obiectul reglementat. Definiii
Art. 1. - Prezenta ordonan de urgen stabilete cadrul financiar general pentru gestionarea asistenei financiare nerambursabile
alocate Romniei pentru obiectivul convergen al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum i a prefinanrii i cofinanrii
aferente acestei asistene, n vederea asigurrii unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.
Art. 2. - (1) Termenii program operaional, Autoritate de management, organism intermediar, obiectiv convergen, beneficiar, corecii
financiare, dezangajare automat au nelesurile prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de
stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
(2) Termenii neregul, creane bugetare rezultate din nereguli, autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare au
nelesurile prevzute n Ordonana Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de
cofinanare aferente utilizate necorespunztor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie:
a) instrumente structurale - asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat membru al Uniunii Europene,
prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fondului social european i Fondului de coeziune;
b) Autoritate de certificare i plat - structura organizatoric din cadrul Ministerului Finanelor Publice, responsabil de certificarea
sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European, primirea de la Comisia European a fondurilor transferate
Romniei din instrumente structurale i transferul ctre beneficiari/uniti de plat de pe lng autoritile de management a fondurilor
primite din instrumente structurale, precum i a celor alocate de la bugetul de stat, n cazul programelor operaionale care utilizeaz
mecanismul plii directe;
c) Unitate de plat - structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, avnd responsabilitatea
managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaional care utilizeaz mecanismul plii indirecte, precum i
responsabilitatea efecturii plilor ctre contractori n cadrul proiectelor de asisten tehnic, dup caz;
d) prefinanare - sumele transferate din instrumente structurale ctre beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), prin
plat direct ori prin plat indirect, n stadiul iniial pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe parcursul implementrii
acestora, n condiiile prevzute n contractul/decizia/ordinul de finanare ncheiat ntre un beneficiar i Autoritatea de
management/organismul intermediar responsabil/responsabil, n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor finanate n
cadrul programelor operaionale;
___________
Litera d) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
e) cofinanare public - orice contribuie pentru finanarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin.
(2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cofinanarea acordat de la bugetul de stat pentru ali
beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), precum i alte cheltuieli similare, n sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006;
___________
Litera e) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
f) cofinanare privat - orice contribuie a beneficiarului la finanarea cheltuielilor eligibile, alta dect cea prevzut la lit. e), aferent
proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale;
g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, care pot fi
finanate att din instrumente structurale, ct i din cofinanarea public i/sau cofinanarea privat, conform reglementrilor legale
comunitare i naionale n vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
h) contribuia public naional total - totalul fondurilor publice necesare implementrii programelor operaionale, format din
cofinanarea public i fondurile aferente cheltuielilor publice, altele dect cele eligibile;
i) plat direct - transferul direct din contul Autoritii de certificare i plat n contul beneficiarului al sumelor reprezentnd prefinanare
i/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanarea contravalorii taxei pe
valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale;
___________
Litera i) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
j) plat indirect - transferul, prin intermediul Unitii de plat, n contul beneficiarului, al sumelor reprezentnd onorarea cererilor de
plat, de prefinanare i/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanarea
contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, n cadrul proiectelor
finanate din instrumente structurale;
___________
Litera j) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 27/2013 ncepnd cu 18.04.2013.
k) valoarea total a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementrii proiectului, la nivelul beneficiarului, format
din contravaloarea contribuiei din instrumente structurale, valoarea cofinanrii publice i/sau private, precum i din valoarea cheltuielilor
publice i/sau private altele dect cele eligibile.
l) cereri de plat - cereri formulate de ctre beneficiarii proiectelor finanate din instrumente structurale prin care acetia solicit
autoritilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentnd cheltuieli eligibile aferente
instrumentelor structurale i cofinanrii publice asigurate de la bugetul de stat, precum i pentru plata contravalorii taxei pe valoarea
adugat considerate neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate n cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de
finanare, n baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor,
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

2/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

subveniilor i premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor ordinelor de finanare, dup caz, acceptate la plat de ctre beneficiari.
___________
Litera l) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
CAPITOLUL II
Managementul financiar al instrumentelor structurale
Art. 3. - Fondurile aferente instrumentelor structurale se aloc i se deruleaz n baza prevederilor regulamentelor comunitare, precum
i a prevederilor Cadrului strategic naional de referin i ale programelor operaionale, aprobate de Comisia European, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Art. 4. - (1) Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale asigur coordonarea managementului financiar al instrumentelor
structurale, precum i coordonarea managementului financiar al contribuiei publice naionale totale, putnd emite n acest sens
instruciuni/ghiduri aferente gestionrii financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autoritile de
management/organismele intermediare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Ordonan de urgen nr. 26/2011 ncepnd cu 21.03.2011.
(11 ) La propunerea Autoritii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, prin hotrri ale Guvernului se pot stabili msuri specifice
de reglementare de natur procedural sau financiar-bugetar, n scopul accelerrii absorbiei instrumentelor structurale.
___________
Alineatul (1 1 ) a fost modificat prin alineatul (2) din Ordonan de urgen nr. 26/2011 ncepnd cu 21.03.2011.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale s efectueze pe parcursul ntregului an diminuri i redistribuiri de credite bugetare i de credite
de angajament ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurrilor sociale de stat i ai bugetelor fondurilor
speciale, n funcie de stadiul implementrii proiectelor finanate din instrumente structurale la nivelul fiecrui ordonator de credite,
precum i n funcie de modificrile determinate de realocrile de fonduri din instrumente structurale ntre programele operaionale,
efectuate n conformitate cu procedurile comunitare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Ordonan de urgen nr. 26/2011 ncepnd cu 21.03.2011.
(3) Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale asigur gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la
Banca Naional a Romniei i/sau Trezoreria Statului.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Ordonan de urgen nr. 26/2011 ncepnd cu 21.03.2011.
(4) Conturile aferente gestionrii instrumentelor structurale i a contribuiei publice naionale totale se stabilesc prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(5) Sumele aferente derulrii proiectelor finanate din instrumente structurale, existente n conturile beneficiarilor, nu sunt supuse
executrii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, cu excepia creanelor bugetare rezultate din
aplicarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 79/2003, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 41 . - (1) n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre beneficiar la autoritatea de management sau la
organismul intermediar, dup caz, a cererii de rambursare ntocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanare, autoritatea de
management notific beneficiarului plata aferent cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, n cazul plilor directe, notific
beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
(2) Pentru depunerea de ctre beneficiar a unor documente adiionale sau clarificri solicitate de autoritatea de management sau de
organismul intermediar, termenul prevzut la alin. (1) poate fi ntrerupt de mai multe ori, fr ca perioadele de ntrerupere cumulate s
depeasc 10 zile lucrtoare.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, n cazul aplicrii unor
reduceri procentuale de ctre autoritile de management n conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, se va realiza n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la efectuarea plii.
(4) n cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar n cadrul proiectului, termenul prevzut la alin. (1) poate fi prelungit cu
durata necesar efecturii tuturor verificrilor procedurale specifice autorizrii plii finale.
(5) Nedepunerea de ctre beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate n termenul prevzut la alin. (2) atrage respingerea,
parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare.
___________
Art. 4 1 . - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
CAPITOLUL III
Contribuia public naional total
Art. 5. - (1) n bugetele beneficiarilor care sunt finanai integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12.
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

3/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 38. - (1) Sumele primite din prefinanare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor
reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se gestioneaz de
ctre beneficiarii prevzui la art. 5 i 6 din Ordonan, prin conturi deschise n sistemul Trezoreriei Statului.
(2) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, sumele aferente rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se ncaseaz n conturile de disponibiliti prin care acetia i gestioneaz
bugetele de venituri i cheltuieli.
(3) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, derulate ntre Autoritatea de certificare i
plat/autoritile de management i categoriile de beneficiari, altele dect cele prevzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea
conturilor n sistemul Trezoreriei Statului sau n bnci comerciale.
Art. 9. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan care au n implementare proiecte finanate din
instrumente structurale:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunztor contravalorii instrumentelor structurale,
cofinanrii publice i finanrii taxei pe valoarea adugat neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum i altor cheltuieli dect cele
eligibile;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, se vireaz cu
celeritate de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat, conform art. 7 alin. (1) din Ordonan, n conturile de venituri
ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscal ale
beneficiarilor la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea sau n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise
pe codurile de identificare fiscal ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Ministerului Mediului i Pdurilor i Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, n cazul proiectelor prevzute la art. 5 alin. (2)-(3) i art. (31) din Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarilor prevzui la alin. (1) cu privire la sumele virate n conturile de venituri, utiliznd
formularul 2.
Art. 10. - n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, care au n implementare proiecte finanate
din instrumente structurale:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i finanrii contravalorii taxei pe
valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate, se vireaz de ctre autoritatea de management/Autoritatea de
certificare i plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat, n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora sau n conturile de venituri ale bugetelor locale, dup caz;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, precum i cele aferente
prefinanrii, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i
plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37 n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora, n conturile de venituri ale bugetelor locale sau n conturile de disponibiliti distincte deschise pentru gestionarea
prefinanrii, dup caz.
Art. 39. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, conturile de venituri prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

4/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";


d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i
rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i
finanrii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de
cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii
prevzui la art. 5 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 5
alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, n cazul
proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonan.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale
pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele acestora.
(6) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile deschise la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare
pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 362/2009";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare central reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice ale administraiei publice locale finanate integral
din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009".
(7) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din instrumente structurale i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, aferent proiectelor finanate din
instrumente structurale i din cofinanarea acestora".
(8) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i
cheltuieli prin mai multe conturi de disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i rambursrii cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele
rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat.
(9) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide pe numele liderului parteneriatului, n vederea
primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n parteneriat
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare".

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

5/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

(2) Cu respectarea prevederilor art. 12 i a prevederilor legislaiei naionale i comunitare privind ajutorul de stat, se asigur integral de
la bugetul de stat sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor, dup cum urmeaz:
a) din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiectele proprii i pentru proiectele ai cror beneficiari sunt:
a1 ) Compania Naional de Ci Ferate C.F.R. - S.A., Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori "C.F.R. Cltori" - S.A.,
Societatea Comercial de Transport cu Metroul Bucureti Metrorex - S.A., Regia Autonom Administraia Fluvial a Dunrii de Jos
Galai, Compania Naional Administraia Porturilor Maritime - S.A. Constana, Compania Naional Administraia Porturilor Dunrii
Maritime - S.A. Galai, Compania Naional Administraia Porturilor Dunrii Fluviale - S.A. Giurgiu, Compania Naional Administraia
Canalelor Navigabile - S.A., Compania Naional Aeroportul Internaional Henri Coand - Bucureti - S.A., Societatea Naional
Aeroportul Internaional Bucureti Bneasa - Aurel Vlaicu - S.A., Societatea Naional Aeroportul Internaional Mihail Koglniceanu Constana - S.A., Societatea Naional Aeroportul Internaional Timioara - Traian Vuia - S.A., Centrul Naional de Calificare i Instruire
Feroviar - CENAFER;
a2 ) Autoritatea Feroviar Romn - AFER, pentru realizarea proiectelor de importan naional, precum i cele pentru integrarea
sistemului de transport feroviar al Romniei n sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonana
Guvernului nr. 95/1998 privind nfiinarea unor instituii publice n subordinea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 3/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
a3 ) Autoritatea Naval Romn, pentru realizarea proiectelor finanate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr.
1.133/2002 privind organizarea i funcionarea Autoritii Navale Romne, cu modificrile ulterioare;
a4 ) Compania Naional de Radiocomunicaii Navale Radionav - S.A., pentru realizarea proiectelor finanate potrivit prevederilor art. 1
alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 525/1998 privind nfiinarea Companiei Naionale de Radiocomunicaii Navale Radionav - S.A.
Constana;
___________
Litera a) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
b) din bugetul Departamentului pentru proiecte de infrastructur i investiii strine, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
pentru proiectele n domeniul infrastructurii rutiere al cror beneficiar este Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia - S.A.
___________
Litera b) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
c) Abrogat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
d) Abrogat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
(3) n bugetul Ministerului Mediului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanrii valorii totale a
proiectelor proprii, precum i sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor al cror beneficiar este Administraia Naional "Apele
Romne".
Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 9. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan care au n implementare proiecte finanate din
instrumente structurale:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunztor contravalorii instrumentelor structurale,
cofinanrii publice i finanrii taxei pe valoarea adugat neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum i altor cheltuieli dect cele
eligibile;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, se vireaz cu
celeritate de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat, conform art. 7 alin. (1) din Ordonan, n conturile de venituri
ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscal ale
beneficiarilor la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea sau n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise
pe codurile de identificare fiscal ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Ministerului Mediului i Pdurilor i Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, n cazul proiectelor prevzute la art. 5 alin. (2)-(3) i art. (31) din Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarilor prevzui la alin. (1) cu privire la sumele virate n conturile de venituri, utiliznd
formularul 2.
Art. 10. - n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, care au n implementare proiecte finanate
din instrumente structurale:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i finanrii contravalorii taxei pe
valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate, se vireaz de ctre autoritatea de management/Autoritatea de
certificare i plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat, n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora sau n conturile de venituri ale bugetelor locale, dup caz;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, precum i cele aferente
prefinanrii, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i
plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37 n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora, n conturile de venituri ale bugetelor locale sau n conturile de disponibiliti distincte deschise pentru gestionarea
prefinanrii, dup caz.
Art. 38. - (1) Sumele primite din prefinanare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor
reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se gestioneaz de
ctre beneficiarii prevzui la art. 5 i 6 din Ordonan, prin conturi deschise n sistemul Trezoreriei Statului.
(2) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, sumele aferente rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se ncaseaz n conturile de disponibiliti prin care acetia i gestioneaz

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

6/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

bugetele de venituri i cheltuieli.


(3) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, derulate ntre Autoritatea de certificare i
plat/autoritile de management i categoriile de beneficiari, altele dect cele prevzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea
conturilor n sistemul Trezoreriei Statului sau n bnci comerciale.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 39. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, conturile de venituri prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i
rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i
finanrii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de
cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii
prevzui la art. 5 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 5
alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, n cazul
proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

7/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonan.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale
pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele acestora.
(6) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile deschise la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare
pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 362/2009";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare central reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice ale administraiei publice locale finanate integral
din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009".
(7) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din instrumente structurale i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, aferent proiectelor finanate din
instrumente structurale i din cofinanarea acestora".
(8) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i
cheltuieli prin mai multe conturi de disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i rambursrii cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele
rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat.
(9) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide pe numele liderului parteneriatului, n vederea
primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n parteneriat
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare".

(31 ) n bugetul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 i a
prevederilor legislaiei naionale i comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanrii valorii totale a Proiectului paneuropean
de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizic i Inginerie Nuclear Horia Hulubei - IFIN-HH.
___________
Alineatul (3 1 ) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 39. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, conturile de venituri prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

8/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";


b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i
rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i
finanrii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de
cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii
prevzui la art. 5 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 5
alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, n cazul
proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonan.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale
pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele acestora.
(6) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile deschise la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare
pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 362/2009";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare central reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice ale administraiei publice locale finanate integral
din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009".

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqzu

9/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

(7) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din instrumente structurale i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, aferent proiectelor finanate din
instrumente structurale i din cofinanarea acestora".
(8) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i
cheltuieli prin mai multe conturi de disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i rambursrii cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele
rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat.
(9) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide pe numele liderului parteneriatului, n vederea
primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n parteneriat
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare".
Art. 10. - n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, care au n implementare proiecte finanate
din instrumente structurale:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i finanrii contravalorii taxei pe
valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate, se vireaz de ctre autoritatea de management/Autoritatea de
certificare i plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat, n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora sau n conturile de venituri ale bugetelor locale, dup caz;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, precum i cele aferente
prefinanrii, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i
plat din conturile de disponibil prevzute la art. 37 n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor prin care se gestioneaz bugetele de venituri i
cheltuieli ale acestora, n conturile de venituri ale bugetelor locale sau n conturile de disponibiliti distincte deschise pentru gestionarea
prefinanrii, dup caz.
Art. 9. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan care au n implementare proiecte finanate din
instrumente structurale:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunztor contravalorii instrumentelor structurale,
cofinanrii publice i finanrii taxei pe valoarea adugat neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum i altor cheltuieli dect cele
eligibile;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate, corespunztoare finanrii din instrumente structurale, se vireaz cu
celeritate de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat, conform art. 7 alin. (1) din Ordonan, n conturile de venituri
ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscal ale
beneficiarilor la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea sau n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise
pe codurile de identificare fiscal ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Ministerului Mediului i Pdurilor i Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, n cazul proiectelor prevzute la art. 5 alin. (2)-(3) i art. (31) din Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarilor prevzui la alin. (1) cu privire la sumele virate n conturile de venituri, utiliznd
formularul 2.
Art. 38. - (1) Sumele primite din prefinanare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor
reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se gestioneaz de
ctre beneficiarii prevzui la art. 5 i 6 din Ordonan, prin conturi deschise n sistemul Trezoreriei Statului.
(2) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, sumele aferente rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se ncaseaz n conturile de disponibiliti prin care acetia i gestioneaz
bugetele de venituri i cheltuieli.
(3) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, derulate ntre Autoritatea de certificare i
plat/autoritile de management i categoriile de beneficiari, altele dect cele prevzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea
conturilor n sistemul Trezoreriei Statului sau n bnci comerciale.

(4) n bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementrii proiectelor proprii finanate din instrumente
structurale.
Punere n aplicare Art. 5. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 1. - (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 5 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Ordonan, repartizate pe ani,
dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor, i se aprob pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de
stat i a legii bugetului asigurrilor sociale de stat sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 5 din Ordonan au obligaia s
completeze fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat din instrumente structurale, conform formularului 1.
(3) Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de departamentul/structura responsabil/responsabil cu propunerea la
finanare/implementarea proiectului i va fi semnat de conductorul acestuia/acesteia.
(4) Direcia abilitat cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, n calitate de beneficiar prevzut la art. 5 alin. (1)-(3)
i (31) din Ordonan, va cuprinde n buget sumele menionate la alin. (1) numai dac fia de fundamentare a proiectului este avizat de
autoritatea de management a programului operaional n cadrul cruia se propune la finanare/se finaneaz proiectul respectiv i va avea n
vedere, dup caz, contractul/decizia/ordinul de finanare aferent/aferent proiectului.
Art. 20. - (1) Beneficiarii de proiecte finanate din instrumente structurale au obligaia s in pentru fiecare proiect o eviden contabil
distinct, folosind conturi analitice distincte.
(2) Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat i instituiile publice finanate integral din bugetul local n calitate de beneficiari i
care nu au calitatea de lideri de parteneriat nregistreaz n evidena extracontabil rambursrile de cheltuieli aferente instrumentelor structurale,
pe baza notificrilor primite de la autoritile de management conform art. 9 alin. (2).
Formularul 1

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

10/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Ordonator de credite
Departamentul (care propune/implementeaz proiectul) .......
Bugetul din care este finanat: .................
I - Credite de angajament (CA)
II - Credite bugetare (CB)
Fi de fundamentare
Proiect propus la finanare/finanat din instrumente structurale
Denumire proiect ....................
i/sau
Nr. i dat contract/decizie/ordin de finanare ....................
Program/Instrument/Facilitate ....................
Tipul fondului extern nerambursabil
(FEN) postaderare - FEDR/FSE/FC ....................
- mii lei Bugetul proiectului* (realizat/estimat)
Cheltuieli eligibile
Pe rioada de
im ple m e ntare

CA/CB

Total

Alte cheltuieli dect cele


eligibile
Total

din care: TVA


neeligibil

buget propriu

buget propriu

FEN postaderare Buget propriu

1=2+3+4

...(anul 1)
(realizat/estimat)
...(anul 2)
(realizat/estimat)

I
II
I
II
I

...(anul 3)

II
I

...(anul n)

II
I

TOTAL:
II
Descriere activiti eligibile:

Descriere cheltuieli, altele dect cele eligibile:

AVIZAT**
Departament/Direcie (beneficiar)
....................................................
Director general/Director,
............................................

Autoritatea de management
..............................
Director general/Director,
.....................................

Date de contact responsabil proiect:


Nume: ............................
Telefon: ............................
Fax/e-mail: ............................
___________
* Pentru proiectele n parteneriat se iau n considerare sumele angajate/asumate a fi asigurate n scopul implementrii proiectului, conform
acordului de parteneriat.
** Numai pentru ordonatorii de credite prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
Formularul 2

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

11/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

MODEL
de notificare cu privire la sumele virate n conturile de venituri corespunztoare rambursrii cheltuielilor aferente instrumentelor structurale
[conform art. 7 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare]
Nr. ....... din data de............
De la: Autoritatea de management.................................
Ctre: ......................................................... (beneficiar)
Referitor:
Proiect .............................. (numrul contractului de finanare) - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile i rambursare cot-parte cheltuieli
eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ........ din data de ...............................
V informm c n data de .................... a fost virat suma de .......................... n contul de venituri ..............., reprezentnd
rambursarea cotei-pri din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.
Suma menionat anterior corespunde urmtoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse n cererea mai sus menionat:
Categorii de
cheltuieli eligibile

Valoare
total

din care TVA


ne e ligibil:

Suma
solicitat la
rambursare

Suma virat
n contul de
venituri

....
.....
TOTAL:
Director general/Director,
......................................
Autoritatea de management
....................

Art. 51 . - (1) Beneficiarii prevzui la art. 5 au obligaia de a depune la autoritile de management/organismele intermediare cereri de
rambursare pentru cheltuielile efectuate, n termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.
(2) Abrogat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
___________
Art. 5 1 . a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
Art. 6. - (1) n bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanrii
valorii totale a proiectelor proprii, precum i a proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti finanate integral din bugetele acestora.
Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 38. - (1) Sumele primite din prefinanare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor
reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se gestioneaz de
ctre beneficiarii prevzui la art. 5 i 6 din Ordonan, prin conturi deschise n sistemul Trezoreriei Statului.
(2) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, sumele aferente rambursrii
cheltuielilor eligibile efectuate, precum i restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentnd contravaloarea taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite de beneficiari n scopul implementrii proiectelor se ncaseaz n conturile de disponibiliti prin care acetia i gestioneaz
bugetele de venituri i cheltuieli.
(3) Pentru operaiunile financiare aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, derulate ntre Autoritatea de certificare i
plat/autoritile de management i categoriile de beneficiari, altele dect cele prevzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea
conturilor n sistemul Trezoreriei Statului sau n bnci comerciale.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 39. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, conturile de venituri prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

12/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";


b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i
rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i
finanrii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de
cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii
prevzui la art. 5 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 5
alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, n cazul
proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonan.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale
pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele acestora.
(6) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile deschise la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare
pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 362/2009";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare central reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice ale administraiei publice locale finanate integral
din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

13/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009".
(7) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din instrumente structurale i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, aferent proiectelor finanate din
instrumente structurale i din cofinanarea acestora".
(8) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i
cheltuieli prin mai multe conturi de disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i rambursrii cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele
rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat.
(9) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide pe numele liderului parteneriatului, n vederea
primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n parteneriat
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare".

(2) n bugetele beneficiarilor care sunt entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele
locale se cuprind sumele necesare implementrii proiectelor proprii finanate din instrumente structurale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 i ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pe
parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.

Punere n aplicare Art. 6. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 2. - (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6 din Ordonan,
repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor, i se aprob pentru anul bugetar curent conform Legii nr.
273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 6 din Ordonan au obligaia s
completeze fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat din instrumente structurale, conform formularului 1, fr a mai
solicita avizul autoritilor de management.
(3) Beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu
autoritatea de management/organismul intermediar competent s prezinte o copie a formularului bugetar "Fia proiectului finanat/propus la
finanare n cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", anex la bugetul ordonatorului principal de credite, ntocmit n
baza fiei de fundamentare menionate la alin. (2), aferent proiectului propus/aprobat la finanare n cadrul programului operaional respectiv,
semnat i tampilat de ordonatorul principal de credite.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia s asigure integral i cu prioritate att sumele necesare implementrii
proiectelor proprii propuse la finanare/finanate n cadrul programelor operaionale, ct i pe cele necesare implementrii proiectelor ai cror
beneficiari sunt entiti publice locale finanate integral/parial din bugetul local.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i a repartiza creditele bugetare aferente implementrii
proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti publice din subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de
la data ncasrii sumelor transferate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat, pe baza solicitrii de finanare transmise
de beneficiari.
Art. 3. - Formularul 1 este destinat fundamentrii formularului bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

Punere n aplicare Art. 6. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 4. - (1) n cazul proiectelor propuse la finanare n anul bugetar curent, pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanare nu au fost
ncheiate cu autoritile de management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar
solicit din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanare a proiectului note justificative pentru angajarea
cheltuielilor care se efectueaz nainte de data semnrii contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Notele justificative prevzute la alin. (1) vor cuprinde informaii privind eligibilitatea cheltuielilor i necesitatea angajrii acestora pentru
implementarea proiectului.
(3) Cheltuielile efectuate n cazul proiectelor prevzute la alin. (1) se consider cheltuieli definitive n bugetul ordonatorului de credite beneficiar
dac nu se ncheie contractele/deciziile/ordinele de finanare.
Art. 5. - (1) Valoarea subveniei acordate beneficiarilor finanai parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinanrii de la bugetul de stat i finanrii
contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate.
(2) Beneficiarii prevzui la alin. (1) au obligaia s informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca
prefinanare, n vederea diminurii corespunztoare a subveniei acordate.
(3) Beneficiarii finanai parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, n termen de 3
zile lucrtoare de la data ncasrii, sumele rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat, conform art. 10 lit. a)
i b), n conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subveniile prevzute la alin. (1).
(4) n cazul n care restituirea subveniei menionate la alin. (3) se efectueaz n anul bugetar urmtor celui n care au fost primite subveniile,
se aplic prevederile art. 8 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor msuri financiare n domeniul bugetar,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 6. - (1) Sumele reprezentnd contravaloarea instrumentelor structurale i contribuia public naional total pentru fiecare program

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

14/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

operaional se cuprind la nivel de credite de angajament i credite bugetare n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management, n formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanarea
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2) Contribuia public naional total, reflectat n formularul mai sus menionat, pentru fiecare program operaional, cuprinde cofinanarea
public pentru ali beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, sumele reprezentnd finanarea contravalorii taxei
pe valoarea adugat neligibile pltite pentru categoriile de beneficiari prevzui la art. 15 alin. (1) din Ordonan, precum i, spre informare,
sumele reprezentnd cofinanarea public a beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan.
(3) n cazul Programului operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", poziia din formularul menionat la alin. (1) corespunztoare
cofinanrii publice a beneficiarilor finanai integral din bugetele publice centrale include, spre informare, i cofinanarea public a beneficiarilor
ordonatori de credite ai bugetului asigurrilor pentru omaj.
(4) Sumele prevzute la art. 8-11 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat conform prevederilor art. 12 din Ordonan, respectndu-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.

Art. 7. - (1) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale,
sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile
de venituri ale bugetelor din care au fost finanate proiectele respective.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
(2) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale, sumele
cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre
autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanate
proiectele respective.
(3) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale, sumele
cuvenite a fi rambursate altor beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) i art. 6 alin. (1), conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile
de disponibiliti prin care se gestioneaz bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
Art. 71 . - Prin excepie de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parial n cadrul Programului operaional
sectorial Transport i Programului operaional sectorial Mediu, recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizeaz
cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea
de certificare i plat, dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i
naionale.
___________
Art. 7 1 . a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
Art. 72 . - Prin excepie de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea i
mbuntirea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare n oraele Deva i Hunedoara, transferate n cadrul Programului operaional
sectorial Mediu, recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea i finalizarea msurilor ex-ISPA, aprobat prin
Legea nr. 187/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se realizeaz cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate
beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, dup autorizarea cheltuielilor de ctre aceasta, conform prevederilor legale
comunitare i naionale.
___________
Art. 7 2 . a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
Art. 8. - n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaionale care utilizeaz
mecanismul plii indirecte, cu excepia Autoritii de management pentru Programul operaional "Asisten tehnic", se cuprind:
a) sumele reprezentnd cofinanarea public asigurat de la bugetul de stat pentru proiectele finanate din instrumente structurale ai
cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) i, dup caz, la art. 241 ;
___________
Litera a) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
b) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul
proiectelor finanate din instrumente structurale prin programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, pentru categoriile
de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1);
___________
Litera b) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
c) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau
corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori,
dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora;
d) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii n conturile beneficiarilor;
e) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale care utilizeaz
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

15/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

mecanismul plii indirecte, ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i
din cofinanare de la bugetul de stat, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, potrivit prevederilor art. 13;
___________
Litera e) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
f) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre
Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
___________
Litera f) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
g) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor
comunitare;
h) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat.
i) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), conform
prevederilor cadrului legal naional i autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile n relaia cu
Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. c).
___________
Litera i) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au ntocmit titluri de crean prin care
s-au aplicat corecii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 66/2011, ca urmare a constatrii unor abateri n aplicarea procedurilor privind achiziiile, n cazul n care instanele de judecat au
suspendat executarea acestora.
___________
Litera j) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
k) sumele necesare pentru asigurarea cofinanrii publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plat;
___________
Litera k) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 27/2013 ncepnd cu 18.04.2013.
l) sumele necesare pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate
de beneficiari prin cereri de plat.
___________
Litera l) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 27/2013 ncepnd cu 18.04.2013.
m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care a fost formulat o sesizare de fraud
potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare. Aceste sume se pot achita pn la punerea n micare a aciunii penale. Pentru beneficiarii, alii dect cei
prevzui la art. 5 i 6, aceste sume se vor achita n baza unui instrument de garantare, emis n condiiile legii de o societate bancar sau
de o societate de asigurri, n cuantumul total al sumelor rambursate, inclusiv al sumei solicitate la rambursare prin cererea curent.
___________
Litera m) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.

Punere n aplicare Art. 8. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
(4) Sumele prevzute la art. 8-11 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat conform prevederilor art. 12 din Ordonan, respectndu-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.

Art. 9. - n bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaional "Asisten
tehnic" se cuprind:
a) sumele reprezentnd cofinanarea public asigurat de la bugetul de stat pentru proiectele finanate din instrumente structurale ai
cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) i, dup caz, la art. 241 ;
___________
Litera a) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
b) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul
proiectelor finanate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1);
___________
Litera b) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 12. - Rambursarea ctre beneficiari a sumelor prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b) i art. 10 se realizeaz n condiiile i pe baza
documentelor prevzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanare, precum i conform procedurilor interne ale autoritilor de
management/Autoritii de certificare i plat.
Art. 39. - (1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) din Ordonan, conturile de venituri prevzute la art. 9 alin. (1) lit.
b), n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente structurale, sunt:

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

16/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

a) conturile de venit ale bugetului de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b) conturile de venit ale bugetului asigurrilor sociale de stat, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c) conturile de venit ale bugetului asigurrilor pentru omaj, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare finanrii din
instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d) conturile de venit ale bugetului fondului naional de asigurri sociale de sntate, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(2) n cazul instituiilor publice prevzute la art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i
rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, n care se vireaz sumele reprezentnd prefinanarea i rambursarea aferent cheltuielilor
corespunztoare finanrii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regional:
a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanare";
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanare";
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori";
a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanare";
b) contul de venit al bugetului local, n care se ramburseaz sumele aferente cheltuielilor corespunztoare cofinanrii de la bugetul de stat i
finanrii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, dup caz, pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaz extrase de
cont:
a) Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii
prevzui la art. 5 alin. (2) din Ordonan;
b) Ministerului Mediului i Pdurilor, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevzui la art. 5
alin. (3) din Ordonan;
c) Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pe al crui cod de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, n cazul
proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al crui beneficiar este Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic i Inginerie Nuclear "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonan.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevzute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaz extrase de cont unitilor administrativ-teritoriale
pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt deschise conturile respective, att pentru sumele cuvenite unitilor administrativ-teritoriale n
calitate de beneficiari, ct i pentru sumele cuvenite entitilor finanate integral din bugetele acestora.
(6) n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i art. 6 alin. (1) din Ordonan, conturile deschise la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmtoarele:
a) 50.25.15 "Disponibil al instituiilor publice ale administraiei publice centrale finanate integral din venituri proprii reprezentnd prefinanare
pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 362/2009";
b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor i instituiilor publice de subordonare central reprezentnd prefinanare pentru

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

17/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009";
c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituiilor publice de subordonare local reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
d) 50.09.02 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din
instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
e) 50.36.01 "Disponibil al instituiilor publice subvenionate de la bugetul asigurrilor de omaj reprezentnd prefinanare pentru proiecte
finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice ale administraiei publice locale finanate integral
din venituri proprii";
g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, al instituiilor publice subvenionate din bugetul local";
h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentnd prefinanare pentru proiecte finanate din instrumente structurale conform
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009";
i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, reprezentnd prefinanare pentru
proiecte finanate din instrumente structurale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.
362/2009".
(7) n cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului n care se vireaz sumele aferente rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt
urmtoarele:
a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate din instrumente structurale i din cofinanarea acestora";
b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alii dect operatorii economici i persoane fizice, aferent proiectelor finanate din
instrumente structurale i din cofinanarea acestora".
(8) n cazul beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii, care i gestioneaz sumele prevzute n bugetul de venituri i
cheltuieli prin mai multe conturi de disponibiliti, conturile n care se vireaz sumele aferente prefinanrii i rambursrii cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectului, precum i a celor corespunztoare contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite sunt urmtoarele:
a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanrii pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv
pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestioneaz sumele
rambursate de autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat.
(9) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, contul de disponibiliti care se deschide pe numele liderului parteneriatului, n vederea
primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate n parteneriat
conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare".

c) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau
corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori,
dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora;
d) sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor propuse n cadrul Programului operaional "Asisten tehnic", n cazul
proiectelor n care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, structurile din cadrul acesteia sau Autoritatea de certificare i
plat au calitatea de beneficiar;
e) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii n conturile beneficiarilor;
f) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a Programului operaional Asisten tehnic,
ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i cofinanare de la bugetul de
stat, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, potrivit prevederilor art. 13;
___________
Litera f) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
g) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre
Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
___________
Litera g) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
h) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor
comunitare;
i) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul
(CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat.
j) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), conform
prevederilor cadrului legal naional i autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile n relaia cu
Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. c).
___________
Litera j) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
k) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au ntocmit titluri de crean prin care
s-au aplicat corecii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 66/2011, ca urmare a constatrii unor abateri n aplicarea procedurilor privind achiziiile, n cazul n care instanele de judecat au
suspendat executarea acestora.
___________
Litera k) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
l) sumele necesare pentru asigurarea cofinanrii publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plat;
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

18/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

___________
Litera l) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
m) sumele necesare pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate
de beneficiari prin cereri de plat.
___________
Litera m) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.

Punere n aplicare Art. 9. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
(4) Sumele prevzute la art. 8-11 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat conform prevederilor art. 12 din Ordonan, respectndu-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.

Art. 10. - n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaionale care
utilizeaz mecanismul plii directe se cuprind:
a) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau
corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori,
dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora;
b) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul
(CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat;
c) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre
Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
___________
Litera c) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
d) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor
comunitare.
e) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), conform
prevederilor cadrului legal naional i autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile n relaia cu
Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. a).
___________
Litera e) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
f) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au ntocmit titluri de crean prin care
s-au aplicat corecii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 66/2011, ca urmare a constatrii unor abateri n aplicarea procedurilor privind achiziiile, n cazul n care instanele de judecat au
suspendat executarea acestora.
___________
Litera f) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.

Punere n aplicare Art. 10. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
(4) Sumele prevzute la art. 8-11 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat conform prevederilor art. 12 din Ordonan, respectndu-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.
Art. 8. - Programul operaional sectorial "Transport" utilizeaz mecanismul plii directe.
Art. 12. - Rambursarea ctre beneficiari a sumelor prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b) i art. 10 se realizeaz n condiiile i pe baza
documentelor prevzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanare, precum i conform procedurilor interne ale autoritilor de
management/Autoritii de certificare i plat.

Art. 11. - n bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale, la poziia global distinct denumit "Cofinanarea asistenei
financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea European" se cuprind:
a) sumele reprezentnd cofinanare public din bugetul de stat pentru programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe,
n cazul proiectelor ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) i, dup caz, la art. 241 ;
___________
Litera a) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
b) sumele necesare asigurrii prefinanrii proiectelor ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ), n cazul
indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumente structurale;
___________
Litera b) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
c) sumele necesare continurii finanrii proiectelor n cadrul programelor operaionale, n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor
din instrumente structurale;
d) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanelor Publice n conturile
beneficiarilor/unitilor de plat de pe lng autoritile de management;
e) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

19/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

proiectelor finanate din instrumente structurale din programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, pentru categoriile
de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1);
___________
Litera e) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
f) sumele necesare pentru finanarea diferenelor nefavorabile de curs valutar, aferente operaiunilor financiare efectuate de Autoritatea
de certificare i plat;
g) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale care utilizeaz
mecanismul plii directe, ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i
cofinanare de la bugetul de stat, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, potrivit prevederilor art. 13;
___________
Litera g) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
h) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare i plat i care nu sunt considerate
eligibile de Comisia European, altele dect cele prevzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) i art. 10 lit. a).
Punere n aplicare Art. 11. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
(4) Sumele prevzute la art. 8-11 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate de certificare i plat conform prevederilor art. 12 din Ordonan, respectndu-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.

Art. 111 . - (1) Prin hotrri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare n lei i n valut nregistrate n contul
curent general al Trezoreriei Statului i contul curent n valut al Ministerului Finanelor Publice deschis la Banca Naional a Romniei
ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plilor aferente cheltuielilor eligibile
rambursabile finanate din fonduri europene, precum i pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din
cererile de plat.
(2) Pe tot parcursul exerciiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de
autoritate de management, prin intermediul Autoritii de certificare i plat, determinat ca diferen ntre totalul sumelor alocate i totalul
sumelor restituite Ministerului Finanelor Publice, nu poate depi plafonul maxim de 3 miliarde lei sau echivalent.
(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scaden prevzut n hotrrile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din
privatizare se datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere calculate potrivit prevederilor legale n vigoare. Dobnzile i penalitile de
ntrziere reprezint venit al bugetului Trezoreriei Statului i se asigur de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management din bugetele proprii.
___________
Art. 11 1 . - a fost introdus prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
Art. 12. - (1) Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare necesare asigurrii sumelor prevzute la art. 8 lit. a) i b), art. 9
lit. a) i b) i art. 11 lit. a) i e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii
proiectelor aprobate i/sau a estimrii valorii proiectelor ce urmeaz a fi finanate n cadrul programelor operaionale, aferente altor
beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
(2) Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementrii corespunztoare a
proiectelor proprii pentru beneficiarii prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) se stabilesc de ctre acetia pe baza fielor de fundamentare ale
proiectelor propuse la finanare/finanate n cadrul programelor operaionale, avizate de principiu de ctre autoritile de management,
inclusiv n funcie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, n cazul proiectelor aflate n implementare conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
(3) Avizul de principiu al Autoritii de management se acord pe baza informaiilor din fia de fundamentare a proiectului propus la
finanare i se refer la eligibilitatea activitilor din cadrul proiectului, fr a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la
finanare proiectul respectiv.
(4) Propunerile de credite de angajament i propunerile de credite bugetare prevzute la alin. (1) i (2) se includ anual la titlul din
clasificaia bugetar referitor la proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Fondurile cuprinse n bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanate din
instrumente structurale i nu pot fi utilizate pentru finanarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificrilor bugetare
i/sau prin virri de credite ori prin cedarea la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului prevzut n bugetul de stat.
___________
Alineatul (5) a fost derogat prin alineatul din Ordonan nr. 19/2009 ncepnd cu 03.09.2009.
(6) Din fondurile prevzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare a proiectelor
finanate din instrumente structurale.
(7) Se autorizeaz ordonatorii de credite prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31 ) s efectueze pe parcursul exerciiului bugetar redistribuiri de
fonduri ntre proiectele finanate/propuse la finanare n cadrul titlului din clasificaia bugetar referitor la proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile postaderare, precum i virri de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel nct s se asigure
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

20/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

implementarea corespunztoare a acestor proiecte i/sau s se asigure finanarea unor proiecte noi. Aceste modificri vor fi comunicate
lunar Ministerului Finanelor Publice.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
(8) n bugetele ordonatorilor de credite din care asigur finanarea beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (2) se introduc obiective de
investiii noi cu finanare din fonduri externe nerambursabile numai dup obinerea acordului Autoritii de management al Programului
operaional sectorial Transport, dac acestea ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar al proiectelor finanate prin Programul operaional sectorial Transport;
b) proiectul se ncadreaz n obiectivele Programului operaional sectorial Transport i ndeplinete cerinele tehnicoeconomice pentru a
fi finanat din fonduri externe nerambursabile.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 76/2013 ncepnd cu 29.06.2013.
Art. 13. - (1) Autoritile de management sunt autorizate s ncheie contracte/decizii/ordine de finanare a cror valoare poate determina
temporar depirea sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din Fondul european de dezvoltare regional/Fondul social
european/Fondul de coeziune i cofinanare de la bugetul de stat n limita sumelor rezultate din creane bugetare, economii, reduceri
procentuale, decertificarea definitiv i deducerea procentual definitiv aplicate potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, i din rezilierea
contractelor de finanare estimate a se realiza cu ncadrarea n creditele de angajament aprobate cu aceast destinaie prin legile
bugetare anuale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
(2) Abrogat prin punctul 7. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
(3) n scopul utilizrii eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot dezangaja, n
vederea contractrii, fondurile rmase neutilizate n urma atribuirii i/sau finalizrii contractelor de achiziie public aferente
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n condiiile legii.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 52/2013 ncepnd cu 05.06.2013.
(4) Beneficiarii proiectelor finanate din Fondul european de dezvoltare regional/Fondul social european/Fondul de coeziune care au
ncheiat contracte de finanare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului
articol, i care nu finalizeaz proiectul n perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizrii
proiectelor dup aceast perioad.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 52/2013 ncepnd cu 05.06.2013.
___________
Art. 13. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.

Punere n aplicare Art. 13. - prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 7. - (1) Limitele admise pentru depirile prevzute la art. 13 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob de ctre ordonatorul principal de credite cu rol de
autoritate de management, cu ncadrarea n creditele de angajament aprobate cu aceast destinaie prin legile bugetare anuale.
(2) Verificarea de ctre fiecare autoritate de management a respectrii prevederilor alin. (1) se face prin transformarea n euro a valorilor
respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanare ncheiate, lundu-se n considerare cursul InforEuro din luna n care s-a
solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.
(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevzute la art. 13 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritile de management vor stabili valoarea fondurilor rmase neutilizate n
urma atribuirii i/sau finalizrii contractelor de achiziie public aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n vederea contractrii
ulterioare, n ordinea prioritilor, ce urmeaz a fi stabilit prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu
consultarea Ministerului Fondurilor Europene, pn la atingerea plafonului stabilit.
(4) Pentru angajarea ulterioar a sumelor rezultate din creanele bugetare, din reducerile procentuale i din rezilierea contractelor de finanare,
autoritile de management vor stabili valoarea acestora i vor reconsidera sumele aferente procentelor de finanare pe surse, aa cum au fost
stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare, n vederea contractrii ulterioare, n ordinea prioritilor, ce urmeaz a fi stabilit prin ordin
al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, pn la atingerea
limitelor aprobate conform alin. 1.

Art. 14. - (1) Sumele prevzute la art. 11 lit. b) i c) se transfer la beneficiar prin plat direct sau plat indirect.
(2) Sumele prevzute la art. 11 lit. b) i c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizeaz de Autoritatea de certificare i plat din
instrumente structurale la momentul primirii acestora de la Comisia European sau cu sumele recuperate de la beneficiari, n cazul
plilor directe, ori de la Autoritatea de management, n cazul plilor indirecte, i se vireaz la bugetul de stat.
(3) Din sumele prevzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) i art. 10 lit. b), Autoritatea de management rentregete conturile Autoritii de
certificare i plat cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006 i, dup efectuarea de ctre Comisia European a plii finale n cadrul programului operaional, recupereaz aceste
sume de la Autoritatea de certificare i plat i le vireaz n conturile de venituri ale bugetului de stat.
Art. 141 . - (1) Sumele rambursate Romniei potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului n ceea ce privete anumite
dispoziii referitoare la gestiunea financiar pentru anumite state membre care se confrunt cu dificulti grave sau sunt ameninate de
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

21/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

astfel de dificulti cu privire la stabilitatea lor financiar se fac venit la bugetul de stat i se utilizeaz numai pentru cofinanarea
programelor operaionale respective.
(2) Sumele rmase neutilizate la sfritul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se vireaz ntr-un cont de disponibil deschis
pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.
(3) Sumele virate n contul prevzut la alin. (2) se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai destinaie.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc modificri n volumul i structura
veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat, precum i n volumul i structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate
de management.
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanelor publice i
al ministrului afacerilor europene.
___________
Pus n aplicare prin Norm metodologic din 24/07/2012 ncepnd cu 07.08.2012.
Art. 14 1 . - a fost introdus prin punctul 11. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
Art. 15. - (1) Sumele prevzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) i art. 11 lit. e) se acord, prin plat direct, respectiv plat indirect, urmtorilor
beneficiari:
a) instituii publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat ori
bugetele fondurilor speciale;
b) autoriti ale administraiei publice locale sau entiti publice finanate integral din bugetele acestora;
c) entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale;
d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate public, cu personalitate juridic, care funcioneaz n domeniul dezvoltrii
regionale;
e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridic, pentru activitatea desfurat fr scop patrimonial;
f) uniti de cult i structuri ale cultelor aparinnd cultelor religioase recunoscute n Romnia, conform Legii nr. 489/2006 privind
libertatea religioas i regimul general al cultelor;
g) Abrogat prin punctul 12. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
___________
Litera g) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonan nr. 30/2011 ncepnd cu 05.09.2011.
h) operatori regionali de ap, definii n baza art. 2 lit. g1 ) din Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
i) administraiile parcurilor, reprezentnd uniti cu personalitate juridic din structura Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva, conform
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva i aprobarea regulamentului
de organizare i funcionare.
___________
Litera i) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
(2) n cazul proiectelor care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis, sumele prevzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) i art. 11 lit. e) se
acord beneficiarilor menionai la alin. (1), numai cu condiia nedepirii intensitii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.
(3) Beneficiarii prevzui la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i exercit
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente
structurale n cadrul programelor operaionale au obligaia s restituie la bugetul de stat sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat
dedus, a crei contravaloare a fost pltit beneficiarilor potrivit prezentei ordonane de urgen, n condiiile stabilite prin normele
metodologice.
Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 11. - Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, conform art. 15 alin. (3) din Ordonan, se
va face n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data ncasrii acestora.

Punere n aplicare Art. 15. prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 18. - Autoritile de management au obligaia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanare a termenilor i condiiilor privind
derularea operaiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
a) procentului i condiiilor de acordare i recuperare a prefinanrii;
b) termenului maxim de efectuare de ctre autoritatea de management a plilor aferente prefinanrii/rambursrii cheltuielilor eligibile/restituirii
contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiarii prevzui la art. 15 din Ordonan;
c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului;
d) documentelor justificative necesare acordrii prefinanrii/rambursrii cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adugat
neeligibile pltite de beneficiarii prevzui la art. 15 din Ordonan;
e) obligaiei ca fiecare cerere de rambursare transmis de beneficiar s reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate n
cadrul proiectului;
f) limitrii la maximum 3 a numrului de solicitri de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe
care beneficiarul le poate adresa justificat autoritii de management, respectiv limitarea la un numr de ori cel mult egal cu numrul
contractelor de achiziie public n cazul proiectelor cu o valoare total mai mare de 50 milioane lei i a cror implementare presupune ncheierea
a mai mult de 3 contracte de achiziie public, conform contractului/deciziei/ordinului de finanare;
g) regulilor conform crora beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului solicit la rambursare contravaloarea n lei a acestora
la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n valut;
h) sanciunilor aplicabile n cazul nerespectrii termenelor i condiiilor stabilite prin prezentele norme metodologice i prin Ordonan, inclusiv
prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

22/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Art. 16. - (1) Disponibilitile din fondurile aferente instrumentelor structurale i fondurilor publice destinate
finanrii/cofinanrii/prefinanrii, rmase la sfritul anului bugetar n conturile Autoritii de certificare i plat, unitilor de plat, precum
i ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanare n cadrul unui program operaional, se reporteaz n anul urmtor cu aceeai
destinaie.
(2) Disponibilitile din fondurile de la bugetul de stat, aflate n conturile Autoritii de certificare i plat, destinate finanrii proiectelor
aferente programelor de preaderare, n cazul indisponibilitilor temporare, se realoc prefinanrii/continurii finanrii proiectelor n
cadrul programelor operaionale, n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumentele structurale, dup ncheierea
programelor de preaderare.
CAPITOLUL IV
Prefinanarea
Art. 17. - (1) Sumele acordate ca prefinanare n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui
procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare.
(2) Beneficiarii pot avansa din prefinanare sume partenerilor i contractorilor, dup caz, n limita i n condiiile stabilite de Autoritatea de
management prin contractele/deciziile/ordinele de finanare.
(3) Beneficiarii au obligaia restituirii integrale sau pariale a prefinanrii acordate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific prin
cereri de rambursare utilizarea acesteia, conform termenelor i condiiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonane de urgen.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan nr. 30/2011 ncepnd cu 05.09.2011.

Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
(11) Prefinanarea restituit de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonan poate fi reacordat o singur dat, n condiiile
respectrii prevederilor prezentelor norme metodologice.

(4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanarea acordat, provenind din instrumente structurale, se utilizeaz pentru
continuarea finanrii programului operaional.
(5) Prefinanarea acordat beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar se reflect n
excedentul bugetului local i va fi utilizat n anul urmtor cu aceeai destinaie, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr.
273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
(6) Procentul, termenele i condiiile de acordare i recuperare a prefinanrii se stabilesc n normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonane de urgen.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 121/2011 ncepnd cu 29.12.2011.
Art. 171 . - (1) Pentru sumele acordate ca prefinanare i nejustificate potrivit art. 17 alin. (3), autoritile de management notific
beneficiarii cu privire la obligaia restituirii acestora.
(2) n cazul n care beneficiarii nu restituie autoritilor de management/Autoritii de certificare i plat sumele prevzute la alin. (1), n
termen de 15 zile de la data comunicrii notificrii, acestea emit decizii de recuperare a prefinanrii, prin care se individualizeaz sumele
de restituit exprimate n moneda naional. Decizia constituie titlu de crean i cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevzute
de Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. n titlul de
crean se indic i contul n care beneficiarul trebuie s efectueze plata.
(3) Titlul de crean prevzut la alin. (2) se transmite debitorului n termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii.
(4) mpotriva titlului de crean se poate formula contestaie n termen de 30 de zile de la data comunicrii, care se depune la autoritatea
public emitent a titlului de crean contestat i nu este supus taxelor de timbru.
(5) Introducerea contestaiei pe calea administrativ nu suspend executarea titlului de crean.
(6) Debitorii au obligaia efecturii plii sumelor stabilite prin Decizia de recuperare a prefinanrii, n termen de 30 de zile de la data
comunicrii acesteia.
(7) Titlul de crean constituie titlu executoriu la mplinirea termenului prevzut la alin. (6).
(8) Debitorul datoreaz pentru neachitarea la termen a obligaiilor stabilite prin titlul de crean o dobnd care se calculeaz prin
aplicarea ratei dobnzii datorate la soldul rmas de plat din contravaloarea n lei a sumelor prevzute la alin. (1), din prima zi de dup
expirarea termenului de plat stabilit n conformitate cu prevederile alin. (6) pn la data stingerii acesteia.
(9) n cazul nerecuperrii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicrii
Deciziei de recuperare a prefinanrii, autoritile de management comunic titlurile executorii mpreun cu dovada comunicrii acestora
organelor fiscale competente din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care vor efectua procedura de executare silit,
precum i procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silit, n temeiul titlurilor executorii, se efectueaz n
conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silit, precum i sumele stinse prin compensare se
vireaz de ndat de ctre organele fiscale n conturile indicate n titlul de crean.
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

23/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

(11) n vederea ncasrii de la debitor a dobnzii prevzute la alin. (8), autoritile de management care au emis Decizia de recuperare a
prefinanrii au obligaia de a calcula cuantumul acesteia i de a emite Decizia de stabilire a dobnzii, care constituie titlu de crean i se
comunic debitorului. Dispoziiile alin. (9) sunt aplicabile n mod corespunztor.
(12) Rata dobnzii datorate este rata dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data comunicrii Deciziei de
recuperare a prefinanrii.
(13) Sumele reprezentnd dobnzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaiilor prevzute n titlul de crean se vireaz conform
prevederilor alin. (10) i se utilizeaz pentru continuarea finanrii programului operaional.
(14) Acolo unde prezenta ordonan de urgen nu dispune, dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor.
___________
Art. 17 1 . a fost introdus prin punctul 6. din Ordonan nr. 30/2011 ncepnd cu 05.09.2011.
Art. 172 . - (1) n cazul pronunrii unor hotrri judectoreti definitive i irevocabile, prin care sunt admise integral/parial preteniile
autoritilor de management, acestea notific beneficiarilor obligaia restituirii - n limita stabilit prin aceste hotrri - a sumelor acordate
potrivit art. 8 lit. j), art. 9 lit. k) i art. 10 lit. f).
(2) n cazul n care beneficiarii nu restituie autoritilor de management sumele prevzute la alin. (1), n termen de 15 zile de la data
comunicrii notificrii, acestea emit decizii de recuperare a acestor sume, prin care se individualizeaz sumele de restituit exprimate n
moneda naional. Decizia constituie titlu de crean i cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevzute de Ordonana Guvernului
nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. n titlul de crean se indic i contul n care beneficiarul trebuie s
efectueze plata.
(3) Titlul de crean prevzut la alin. (2) se transmite debitorului n termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii.
(4) mpotriva titlului de crean se poate formula contestaie n termen de 30 de zile de la data comunicrii, care se depune la autoritatea
public emitent a titlului de crean contestat i nu este supus taxelor de timbru.
(5) Introducerea contestaiei pe calea administrativ nu suspend executarea titlului de crean.
(6) Debitorii au obligaia efecturii plii sumelor stabilite prin titlul de crean, n termen de 30 de zile de la data comunicrii acestuia.
(7) Titlul de crean constituie titlu executoriu la mplinirea termenului prevzut la alin. (6).
(8) Debitorul datoreaz pentru neachitarea la termen a obligaiilor stabilite prin titlul de crean o dobnd care se calculeaz prin
aplicarea ratei dobnzii datorate la soldul rmas de plat din contravaloarea n lei a sumelor prevzute la alin. (1), din prima zi dup
expirarea termenului de plat stabilit n conformitate cu prevederile alin. (6) pn la data stingerii acesteia.
(9) n cazul nerecuperrii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicrii
titlului de crean, autoritile de management comunic titlurile executorii mpreun cu dovada comunicrii acestora organelor fiscale
competente din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care vor efectua procedura de executare silit, precum i
procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silit, n temeiul titlurilor executorii, se efectueaz n
conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silit, precum i sumele stinse prin compensare se
vireaz de ndat de ctre organele fiscale n conturile indicate n titlul de crean.
(11) n vederea ncasrii de la debitor a dobnzii prevzute la alin. (8), autoritile de management care au emis titlul de crean au
obligaia de a calcula cuantumul acesteia i de a emite decizia de stabilire a dobnzii, care constituie titlu de crean i se comunic
debitorului. Dispoziiile alin. (9) sunt aplicabile n mod corespunztor.
(12) Rata dobnzii datorate este rata dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data comunicrii deciziei de
recuperare a sumelor prevzute la alin. (1).
(13) Sumele reprezentnd dobnzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaiilor prevzute n titlul de crean se vireaz conform
prevederilor alin. (10) i se fac venit la bugetul de stat.
(14) Acolo unde prezenta ordonan de urgen nu dispune, dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor.
___________
Art. 17 2 . - a fost introdus prin punctul 14. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.
Art. 173 . - Recuperarea sumelor n condiiile prevederilor art. 172 se efectueaz n conturile de cheltuieli bugetare ale Autoritilor de
management din care au fost acordate sau la titlul 85 Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent, dup caz, cu
excepia dobnzii prevzute la art. 172 alin. (13), care reprezint venit al bugetului de stat.
___________
Art. 17 3 . - a fost introdus prin punctul 14. din Ordonan de urgen nr. 26/2012 ncepnd cu 12.06.2012.

Punere n aplicare CAPITOLUL IV prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 13. - (1) Transferul sumelor reprezentnd contravaloarea instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinanrii, din conturile
Autoritii de certificare i plat n conturile autoritilor de management se realizeaz la termenele i pe baza documentelor prevzute n
acordurile ncheiate ntre Autoritatea de certificare i plat i fiecare autoritate de management.
(2) Sumele reprezentnd prefinanri i rambursri de cheltuieli eligibile primite de la Comisia European se pstreaz n euro n contul de
disponibil deschis la Banca Naional a Romniei, pe numele Ministerului Finanelor Publice Autoritatea de certificare i plat, urmnd ca
Autoritatea de certificare i plat s efectueze, n termenul prevzut n procedurile interne, operaiunile de schimb valutar numai pentru
echivalentul n euro al sumelor solicitate de autoritile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum i prin cererile de
prefinanare.
Art. 14. - (1) Transferul sumelor reprezentnd prefinanarea solicitat de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare se
realizeaz cu condiia ndeplinirii cumulative a urmtoarelor cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar a unei solicitri scrise, conform contractului/deciziei/ordinului de finanare;
b) existena unui/mai multor contract/contracte de furnizare bunuri/prestare servicii/execuie lucrri ncheiat/ncheiate ntre beneficiar i unul sau
mai muli operatori economici a/ale crui/cror valoare/valori cumulate s fie de minimum 2% din valoarea eligibil a proiectului n cazul

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

24/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

proiectelor majore, respectiv de minimum 5% n cazul celorlalte proiecte, cu excepia proiectelor a cror implementare se realizeaz fr
ncheierea vreunui astfel de contract;
c) calendarul/graficul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului asigur respectarea prevederilor art. 16 alin. (2)-(5);
d) constituirea unei garanii pentru suma aferent prefinanrii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis n condiiile legii de o
societate bancar sau de o societate de asigurri, n cazul proiectelor care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele care nu presupun, pn la data solicitrii prefinanrii, ncheierea unui contract de
furnizare bunuri/prestare servicii/execuie lucrri, cu condiia ca n contractele/ deciziile/ordinele de finanare s fie specificat termenul pn la
care beneficiarul se angajeaz s prezinte un astfel de contract.
(3) n cazul n care beneficiarul nu face dovada ncheierii unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuie lucrri pn la termenul
prevzut la alin. (2), autoritatea de management are responsabilitatea recuperrii sumelor prevzute la alin. (1).
(4) Valoarea garaniei constituite conform prevederilor alin. (1) lit. d) poate fi diminuat proporional cu valoarea prefinanrii recuperate
conform art. 16 alin. (3) i alin. (5).
Art. 16. - (1) n condiiile prevzute la art. 15 alin. (1), prima tran de prefinanare se acord n cot de maximum 5% din valoarea eligibil a
proiectului.
(2) Urmtoarele trane de prefinanare pot fi acordate dac au fost autorizate cheltuieli n valoare de minimum 60% din valoarea cumulat a
tranelor anterioare de prefinanare.
(3) n aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonan, autoritile de management au obligaia recuperrii prefinanrii prin stabilirea n
contractele/deciziile/ordinele de finanare a unui procent de deducere a prefinanrii cel puin egal cu cota de prefinanare acordat la nivel de
proiect, aplicat la valoarea fiecrei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepia cererii de rambursare n cadrul creia cuantumul
prefinanrii rmase de recuperat reprezint un procent mai mic dect cel stabilit i cu excepia ultimei cereri de rambursare.
(4) Autoritile de management au obligaia recuperrii integrale a prefinanrii acordate n cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit
nicio cerere de rambursare n termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu excepia proiectelor care intr sub incidena ajutorului de
stat/de minimis.
(5) n cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, n termen de maximum 6 luni de la primirea primei trane de prefinanare, cereri de
rambursare n cuantum de minimum 60% din valoarea prefinanrii acordate, autoritile de management au obligaia recuperrii prefinanrii
neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse n cererile de rambursare primite i a cheltuielilor pentru plata taxei pe valoarea
adugat neeligibile aferent acestora.
(6) Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1)-(3) i (31) i la art. 6 alin. (1) din
Ordonan, au obligaia s deschid un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv
acordarea de avansuri ctre contractori i/sau transferul de sume ctre parteneri, n cazul proiectelor implementate n parteneriat.
(7) n cazul n care contul menionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanare, aferente acelor tipuri de
cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementrilor n vigoare, pot fi transferate de ctre beneficiari n conturi deschise la
bnci comerciale, cu condiia efecturii cheltuielilor respective n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data efecturii transferului.
(8) Suma reprezentnd diferena dintre dobnda acumulat n contul prevzut la alin. (6) corespunztoare sumelor de prefinanare rmase
disponibile n cont i valoarea cumulat a impozitelor aferente dobnzii i a comisioanelor aferente contului respectiv, n cazul programelor
pentru care acestea nu sunt considerate cheltuieli eligibile, se raporteaz autoritii de management i se vireaz n contul din care a fost pltit
prefinanarea, cel trziu nainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(9) n cazul n care comisioanele aferente contului prevzut la alin. (6) sunt considerate cheltuieli eligibile, suma reprezentnd diferena dintre
dobnda acumulat i valoarea impozitelor aferente se raporteaz autoritii de management i se vireaz n contul din care a fost pltit
prefinanarea, cel trziu nainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(10) n cazul n care beneficiarul nu efectueaz viramentul sau sunt identificate neconcordane ntre sumele virate conform alin. (8) i (9) i
sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaia de a face deducerile
necesare din rambursarea aferent instrumentelor structurale n cazul plii finale.
(11) Prefinanarea restituit de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonan poate fi reacordat o singur dat, n condiiile
respectrii prevederilor prezentelor norme metodologice.
(12) Prefinanarea acordat beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rmas neutilizat la finele exerciiului
bugetar, se reflect n excedentul bugetului local i se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai destinaie.

Punere n aplicare CAPITOLUL IV prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Art. 15. - (1) Prefinanarea se acord n cot de maximum 10% din valoarea eligibil a proiectului, n cel puin dou trane.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), prefinanarea se acord n cot de maximum 20% din valoarea eligibil a proiectului pentru:
a) proiectele majore n sensul prevzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor
dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) proiectele pentru care finanarea acordat este egal cu valoarea total eligibil;
c) proiectele a cror valoare eligibil este mai mic de 1.000.000 lei.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanare prevd depunerea a cel
mult dou cereri de rambursare, prefinanarea se poate acorda ntr-o singur tran.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul proiectelor care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis i al proiectelor care au ca
obiect finanarea cheltuielilor de organizare i funcionare ale organismelor intermediare, prefinanarea se poate acorda ntr-o singur tran, n
cot de maximum 35% din valoarea total a finanrii, conform contractului/deciziei/ordinului de finanare.

CAPITOLUL IV1
Mecanismul decontrii cererilor de plat
Art. 174 . - (1) n procesul de implementare a programelor operaionale, autoritile de management pot utiliza concomitent mecanismul
decontrii cererilor de plat.
(2) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic tuturor beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale n cadrul
programelor operaionale, cu excepia beneficiarilor prevzui la art. 5 alin. (1)-(31 ).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
Art. 175 . - (1) n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

25/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

lucrrilor recepionate, acceptate la plat, a facturilor de avans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele de achiziii publice
aferente proiectelor implementate, acceptate la plat, precum i de la ntocmirea/ primirea statelor privind plata salariilor,
statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor acceptate la plat, beneficiarul depune la organismul
intermediar/autoritatea de management cererea de plat i documentele justificative aferente acesteia.
(2) Dup efectuarea verificrilor cererii de plat, autoritatea de management vireaz beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile i
contravaloarea taxei pe valoarea adugat considerate neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile, dup caz, ntr-un cont distinct de
disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevzui la art. 174 alin. (2) la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 23.09.2013.
(3) n ziua urmtoare efecturii virrii, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare.
(4) Notificarea prevzut la alin. (3) transmis de autoritile de management trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 1:
a) numrul i data facturilor i ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscal i denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanilor de lucrri;
c) suma aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s se plteasc de beneficiar din suma primit de la autoritatea
de management, detaliat pe cheltuiala eligibil i contravaloarea taxei pe valoarea adugat aferente ntregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s se plteasc de beneficiar din contribuia acestuia, detaliat
pe contribuia proprie eligibil i alte cheltuieli dect cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor, altele
dect cele eligibile, precum i contravaloarea taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii prevzui la art.
174 alin. (2).
(5) Notificarea prevzut la alin. (3) transmis de autoritile de management aferent statelor privind plata salariilor,
statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 2:
a) numrul i data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor;
b) codul de identificare fiscal i denumirea beneficiarului sumei care se nscrie i n documentul de plat ce se depune de ctre pltitor
la unitatea Trezoreriei Statului;
c) suma aferent fiecrui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor pentru
cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanare care trebuie s se plteasc de beneficiar, reprezentnd salariul
net, cu detaliere pe suma care se achit din cea primit de la AM i, respectiv, din suma care se achit din contribuia proprie, ambele
sume cu detaliere pe fiecare instituie de credit n parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaz de aceste
sume;
d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor aferent impozitului pe
venit, cu detaliere pe suma care se achit din cea primit de la AM i din suma din contribuia proprie;
e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subveniilor i premiilor aferent fiecrei
contribuii de la bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achit din cea primit de
la AM i din suma din contribuia proprie.
(6) O copie a notificrii transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului la care i are deschise
conturile.
(7) n situaia n care pentru plile care urmeaz a fi efectuate din sumele ncasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate
credite n bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaia de a majora bugetele locale cu sumele respective, n condiiile art. 82 din
Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. n aceleai condiii vor fi majorate i bugetele instituiilor publice locale,
dup caz, finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i c) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) Beneficiarii prevzui la art. 174 alin. (2) prezint la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factur n parte, ordine de
plat ntocmite distinct pe fiecare element prevzut la alin. (4) lit. c) i d), pentru suma total virat de ctre autoritatea de management i,
respectiv, pentru suma achitat din contribuia sa. La rubrica Reprezentnd din ordinele de plat se vor nscrie obligatoriu informaii
legate de numrul i data facturii care se achit. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor,
subveniilor i premiilor se vor prezenta ordine de plat separate pe fiecare element prevzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete,
pentru impozitul pe venit i pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale. La rubrica Reprezentnd din
ordinele de plat se vor nscrie numrul i data fiecrui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subveniilor
i premiilor.
(9) Operaiunile prevzute la alin. (7) i (8) se efectueaz de ctre beneficiari n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la ncasarea
sumelor n contul prevzut la alin. (2).
(10) Plile dispuse de beneficiari se efectueaz numai pentru facturile nscrise n notificarea transmis potrivit alin. (3), cuprinznd cel
puin elementele prevzute la alin. (4).
(11) La primirea documentelor de plat prevzute la alin. (8), unitile Trezoreriei Statului verific, dup caz, urmtoarele:
A. n cazul sumelor din notificrile prevzute la alin. (4):
a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;
b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;
c) concordana dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscal i suma nscris n notificare cu datele din ordinele de plat
depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factur;
d) concordana dintre numrul i data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, nscrise n notificare, cu cele nscrise n rubrica
Reprezentnd din ordinul de plat;
e) dac suma din ordinele de plat ntocmite potrivit alin. (8) este egal cu suma nscris n notificare, potrivit detalierilor prevzute la
alin. (4), pentru fiecare factur n parte;
f) dac suma total a ordinelor de plat este egal cu suma total din notificarea prevzut la alin. (4);
B. n cazul sumelor din notificrile prevzute la alin. (5):
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

26/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;


b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;
c) concordana dintre numrul i data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subveniilor i
premiilor cu cele nscrise n rubrica Reprezentnd din ordinele de plat depuse de beneficiarii sumelor;
d) concordana dintre sumele reprezentnd total salariu net care se achit din sumele primite de la AM i, respectiv, din contribuia
proprie n fiecare din conturile deschise la instituiile de credit, precum i dintre sumele aferente impozitului pe venit i contribuiilor la
bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale care se achit din sumele primite de la AM i, respectiv, din contribuia
proprie, potrivit notificrii prevzute la alin. (5), cu cele nscrise n ordinele de plat depuse de beneficiari la unitile Trezoreriei Statului;
e) dac suma total a ordinelor de plat depuse este egal cu suma total din notificarea prevzut la alin. (5).
(12) Dup efectuarea verificrilor prevzute la alin. (11), unitile Trezoreriei Statului vireaz suma total primit de la autoritile de
management, din contul deschis potrivit alin. (2) n contul de venituri al bugetului local Sume primite n cadrul mecanismului decontrii
cererilor de plat sau, dup caz, n contul propriu de disponibiliti al instituiilor publice locale finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b)
i c) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i cel al instituiilor publice finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. b)
i c) din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, sau n contul de disponibiliti pe care beneficiarii, alii dect cei
prevzui la art. 5 i 6, au obligaia s l deschid la unitatea Trezoreriei Statului n raza creia sunt nregistrai fiscal.
(13) Beneficiarii, alii dect cei prevzui la art. 5 i 6, care deruleaz operaiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la
bnci comerciale au obligaia de a-i transfera contribuia n contul deschis potrivit alin. (12).
(14) Operaiunile prevzute la alin. (8) i (12) se efectueaz la nivelul unitilor Trezoreriei Statului n aceeai zi n care s-au primit
ordinele de plat de la beneficiar.
(15) n cazul n care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plat prevzute la alin. (8) pentru toat suma prevzut n notificare, n
termenul prevzut la alin. (9), sau nu respect condiiile menionate la alin. (11), unitile Trezoreriei Statului restituie integral n conturile
autoritilor de management sumele primite de acestea din contul prevzut la alin. (2).
(16) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre autoritatea de management, beneficiarii au
obligaia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management, n care sunt incluse sumele din
facturile decontate prin cererea de plat, precum i cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru
acordarea burselor, subveniilor i premiilor.
(17) Autoritile de management autorizeaz, potrivit prevederilor legale comunitare i naionale, cheltuielile pentru care s-a depus
cerere de rambursare potrivit alin. (16) i notific beneficiarii, evideniind distinct sumele aferente instrumentelor structurale i sumele
reprezentnd cofinanare public asigurat din bugetul de stat.
(18) Beneficiarii prevzui la art. 174 alin. (2), care au fost notificai potrivit alin. (17), vor proceda n cel mult 3 zile lucrtoare la
regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritile de management n baza cererilor
de plat la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evideniate la subdiviziunea de
venituri Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat.
(19) n situaia n care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respect prevederile alin. (16),
autoritile de management solicit n scris Ministerului Finanelor Publice sistarea alimentrii att cu cote defalcate din impozitul pe venit,
ct i cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea i utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe
venit i a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate n condiiile
altor acte normative se menin.
(20) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (16) de ctre beneficiarii instituii publice locale finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i
c) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i instituii publice finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. b) i c) din
Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritile de management vor sesiza n scris Ministerul Finanelor Publice,
care va dispune unitilor teritoriale ale Trezoreriei Statului s nu opereze pli din conturile acestor instituii, cu excepia plilor pentru
achitarea arieratelor, a drepturilor salariale i a contribuiilor aferente acestora.
(21) Nerespectarea prevederilor alin. (16) de ctre beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 i 6, constituie infraciune i se
pedepsete potrivit prevederilor legale.
(22) La primirea cererilor de rambursare prevzute la alin. (16) autoritile de management comunic n scris Ministerului Finanelor
Publice, care dispune ncetarea restriciilor prevzute la alin. (19) i (20).
(23) n baza comunicrii prevzute la alin. (22), Ministerul Finanelor Publice dispune reluarea alimentrii att cu cote defalcate din
impozitul pe venit, ct i cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum i reluarea operaiunilor din
conturile instituiilor publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local.
___________
Art. 17 5 . - a fost modificat prin punctul 9. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
Art. 176 . - (1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 175 alin. (15) se deduc sumele virate pe baza cererii de plat.
(2) Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plat nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii au obligaia restituirii integrale sau pariale a fondurilor virate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific prin
cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaiilor, precum i de restituirea fondurilor virate n cazul n care
acetia nu justific utilizarea lor.
Art. 177 . - (1) Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de management notific beneficiarilor n termen
de 5 zile lucrtoare obligaia restituirii acestora.
(2) Termenul de restituire a sumelor prevzute la art. 176 alin. (3) nu poate depi 5 zile de la data primirii notificrii prevzute la alin. (1).
Art. 178 . - Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 175 alin. (21), se efectueaz potrivit prevederilor art. 171 i
172 . Dobnda prevzut la art. 172 alin. (13) reprezint venit al bugetului de stat i se vireaz n contul Alte venituri din dobnzi.
___________
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

27/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Art. 17 8 . - a fost modificat prin punctul 10. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
Art. 179 . - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen.
___________
Art. 17 9 . - a fost introdus prin punctul 11. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
___________
CAPITOLUL IV1 a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 27/2013 ncepnd cu 18.04.2013.
CAPITOLUL V
Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale
Art. 18. - (1) Proiectele implementate n cadrul programelor operaionale finanate din instrumente structurale sunt considerate aciuni
multianuale.
(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziii publice, aferente proiectelor implementate n cadrul programelor operaionale
finanate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale.
(3) Creditele de angajament i creditele bugetare necesare implementrii fiecrui program operaional se stabilesc avnd n vedere
decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia i se reflect n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate
de management pentru respectivul program.
(4) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management efectueaz la nivel de program angajarea cheltuielilor n baza creditelor prevzute la alin. (3), precum i lichidarea acestora,
Autoritatea de certificare i plat urmnd s efectueze ordonanarea i plata.
(5) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management efectueaz la nivel de program angajarea cheltuielilor n baza creditelor prevzute la alin. (3), precum i lichidarea,
ordonanarea i plata acestora.
(6) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, autoritile de management au responsabilitatea
efecturii reconcilierii contabile ntre conturile contabile proprii i cele ale beneficiarilor pentru operaiunile gestionate n cadrul
programelor operaionale.
(7) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, autoritile de management au responsabilitatea
efecturii reconcilierii contabile ntre conturile Autoritii de certificare i plat i cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de
Autoritatea de certificare i plat, pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor respective.
Art. 19. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea i/sau lichidarea cheltuielilor
efectuate la nivelul programelor operaionale ordonatorilor de credite cu rol de organism intermediar, n limita competenelor reglementate
prin ordin comun al conductorilor celor dou instituii implicate i/sau pe baza acordului de delegare de atribuii ncheiat ntre Autoritatea
de management i organismul intermediar, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu
rol de Autoritate de management nu este exonerat de rspundere prin actul de delegare.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar
poate angaja cheltuieli n baza creditelor de angajament prevzute la art. 18 alin. (3), cu avizul Autoritii de management, i poate efectua
unele operaiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.
(3) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate de management pentru Programul operaional regional, poate
delega ageniilor pentru dezvoltare regional, n calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea i/sau lichidarea cheltuielilor
aferente proiectelor finanate n cadrul programului, n baza acordului de delegare de atribuii ncheiat cu fiecare dintre acestea, n
conformitate cu prevederile reglementrilor comunitare. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei nu este exonerat de rspundere prin
actul de delegare.

Punere n aplicare CAPITOLUL V prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
CAPITOLUL III Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale
Art. 21. - Organismele intermediare crora li s-a delegat de ctre autoritile de management faza de angajare i/sau de lichidare a cheltuielilor,
conform art. 19 din Ordonan, precum i autoritile de management au obligaia s respecte prevederile specifice prezentului capitol.
Art. 22. - n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaiunile specifice fazei de angajare a
cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate, conform formularului 4 i o transmite autoritii de management;
b) autoritatea de management completeaz, pe baza listei transmise de organismul intermediar, formularul 3 cu suma propus a fi angajat, n
limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate n anex la bugetul propriu,
conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu i, ulterior, aprobat de ctre ordonatorul principal de
credite mpreun cu formularul 4;
c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4, vizat ca list de proiecte aprobate, n vederea
semnrii angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu i
ntocmete lista cu acestea, pe care o transmite autoritii de management, conform formularului 5;
e) autoritatea de management nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale;
f) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaia verificrii ncadrrii
valorii contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management,
respectiv formularul 4.
Art. 23. - n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar ntreaga faz de angajare a cheltuielilor, pentru
angajamentul global, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) autoritatea de management comunic organismului intermediar limita creditelor de angajament n cadrul creia acesta poate semna
angajamente legale, avnd n vedere limita creditelor de angajament reflectate n anex la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de
autoritate de management, conform art. 6 alin. (1);
b) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate conform formularului 4 i completeaz formularul 3 cu suma propus a fi

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

28/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

angajat n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate n limita menionat la lit. a). Formularul 3 este supus vizei
de control financiar preventiv propriu i, ulterior, aprobat de ctre conductorul organismului intermediar mpreun cu formularul 4;
c) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ ordinele de finanare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe
baza formularului 4;
d) organismul intermediar transmite autoritii de management o copie a formularului 3 i a formularului 5, n vederea nregistrrii n
contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
e) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaia verificrii ncadrrii
valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n limita creditelor de angajament prevzute la lit. a).
Art. 24. - n cazul n care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleag unui organism intermediar, pentru angajamentul global, autoritatea de
management efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) ntocmete lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, i completeaz formularul 3 cu suma propus a fi angajat n limita
disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevzute n anex la bugetul propriu, conform art.
6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu i, ulterior, este aprobat de ctre ordonatorul principal de credite;
b) semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare cu beneficiarii pe baza formularului 4, contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse
anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c) nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale.
Art. 25. - Formularul 3 poate fi completat i n cazul n care autoritatea de management/organismul intermediar realizeaz propuneri de angajare
pentru fiecare proiect selectat.
Art. 26. - (1) n vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanare i plat, autoritile de management rezerv, n prima lun a anului
bugetar, n totalitate, creditele bugetare prevzute, conform prevederilor art. 6 alin. (1), n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu
rol de autoritate de management, completnd formularul 6.
(2) n cazul n care valoarea creditelor bugetare se modific pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplic n luna n care a
intervenit modificarea respectiv.
Art. 27. - n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaiunile specifice fazei de lichidare a
cheltuielilor, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar verific existena cererilor de rambursare/prefinanare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile
pltite, precum i a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de
finanare;
b) n cazul n care se confirm corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
b1) acord viza "Bun de plat", dac aceast operaiune a fost delegat prin acordul de delegare, i transmite autoritii de management
documentele ntocmite conform procedurilor interne, n vederea nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de ordonanare i plat a
cheltuielilor;
b2) transmite autoritii de management documentele ntocmite conform procedurilor interne, n vederea continurii fazei de lichidare prin
acordarea vizei "Bun de plat" conform procedurilor interne, a nregistrrii n contabilitate i a parcurgerii fazelor de ordonanare i plat a
cheltuielilor.
Art. 28. - n cazul n care nicio parte din operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegat organismului intermediar,
autoritatea de management are responsabilitatea realizrii operaiunilor prevzute la art. 27.
Art. 29. - (1) Ordonanarea cheltuielilor se face la nivelul autoritii de management, folosind formularul 7, n limita creditelor bugetare aprobate
pentru cota-parte de cheltuieli aferent contribuiei publice naionale i n limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cotaparte de cheltuieli aferent instrumentelor structurale.
(2) n cazul n care ordonanarea se face pentru mai multe cereri de rambursare/prefinanare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea
adugat neeligibile pltite de beneficiari, formularul 7 va fi nsoit de o anex, conform formularului 8, care trebuie s cuprind toate
informaiile necesare completrii ordinelor de plat.
(3) Formularul 7 se completeaz separat pentru fiecare tip de plat, respectiv pentru rambursare, prefinanare sau restituire a contravalorii taxei
pe valoarea adugat neeligibile pltite de beneficiari.
Art. 30. - Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare i plat are obligaia prelurii n situaiile
financiare proprii, ntocmite n conformitate cu reglementrile n vigoare n domeniul contabilitii, a operaiunilor nregistrate n sistemul contabil
al autoritii de management/Autoritii de certificare i plat.
Art. 31. - n vederea efecturii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritilor de management i cele ale beneficiarilor pentru
operaiunile gestionate n cadrul programelor operaionale, beneficiarii au obligaia transmiterii formularului 9, din care s rezulte sumele primite
de la autoritile de management i cele pltite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanare.
Art. 32. - n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, autoritile de management au responsabilitatea efecturii
reconcilierii contabile ntre conturile Autoritii de certificare i plat i cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de
certificare i plat, pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor respective, conform acordurilor ncheiate ntre cele dou pri privind
managementul financiar i controlul la nivelul programelor operaionale.
Art. 33. - Corespunztor excepiei stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonan, n cazul proiectelor de operaiuni pentru care autoritatea de
management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare i plat are calitatea de beneficiar, se aplic procedura vizei de control financiar
preventiv delegat, stabilit conform reglementrilor n domeniu.
Formularul 3
Ministerul/Instituia
Data emiterii ...............................
...........................................
Compartimentul de specialitate
Autoritatea de management/Organismul
......................
intermediar
........................................................................
.............................................................................. Nr. ..............................................................
PROPUNERE DE ANGAJARE
(pentru aciuni multianuale n limita creditelor de angajament reflectate n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate
de management)
Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare total finanare nerambursabil) ................
sau
Lista de proiecte selectate - nr. ........ din data de ..........................
- lei -

Anex
referitoare
la finanarea
programelor

Disponibil
Credite
Credite
de cre dite
de
de
de
angajament angajament angajam e nt

Suma

Disponibil de
credite
de

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

29/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


aferente
(ct. 8071 +
angajate
Politicii de
SID ct. 8072) (cont 8072)
coeziune a UE
0

ce m ai
poate
fi angajat

angajat angajament
rmas de
angajat

3 = 1-2

5=3-4

Finanare UE,
din care:
FEDR
FSE
FC
Contribuia
public
naional
total
din care:
Cofinanare
public
TVA
neeligibil
TOTAL:
Compartimentul de
specialitate

Compartimentul de
contabilitate*)

Control financiar
preventiv propriu
CFPP

Data ...............

Data .............

Data .................

Se m ntura
..........................

Semntura
..........................

Semntura
..........................

Viza

*) Rspunde de datele nscrise n coloanele 1, 2 i 3.


Ordonatorul principal de credite/
Conductorul organismului intermediar,
.........................................

Data ...................
Semntura .......................
Formularul 4
Ministerul (Instituia) ...................................................................
Autoritatea de management/Organismul intermediar .................
Aprobat list proiecte selectate
Autoritatea de management/Organismul intermediar ...................................
Director general/Director,
........................................
(semntura i tampila)
LISTA
proiectelor selectate
Nr. ....... din data de .........

Nr.
crt.

Beneficiar

Denumire
proiect

Valoare finanare nerambursabil


eligibil
- lei Finanare UE
(FEDR /FSE/FC )

Finanare
naional
eligibil

Valoare TVA
neeligibil aferent
cheltuielilor eligibile
- lei -

TOTAL:

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

30/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Autoritatea de management/Organismul intermediar .........................


Director general/Director,
............................................
(semntura i tampila)
Formularul 5
Ministerul (Instituia) ..................................................
Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................
LISTA
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare
Nr. ....... din data de ..............

Nr.
crt.

Nr./Dat
contract/decizie/ordin de
finanare

Denumire
proiect

Beneficiar

Valoare finanare nerambursabil


eligibil
- lei Finanare UE
(FEDR/FSE/FC)

Finanare
naional
eligibil

Valoare TVA
neeligibil
aferent
cheltuielilor
eligibile
- lei -

TOTAL:
Director general/Director,
............................................
(semntura i tampila)
Formularul 7
Ministerul
...............
.
Autoritatea de management
...............

Data emiterii
.............................................
.
Compartimentul de specialitate
.....................
.................................................................
Nr. ............................................................

ORDONANARE DE PLAT
Tipul plii:
PREFINANARE
RAMBURSARE
TVA
Lista documentelor justificative:
conform anexei nr.
. ...........
........................................................................................
Nr./Dat contract/decizie/ordin de finanare sau "conform anexei"
. ................................................
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:
- lei Disponibil naintea efecturii plii
Disponibil dup efectuarea
(ct. 8066-770/5xx - doc. n
Suma de plat
plii
decontare)*)
0

3 = col. 1-2

Finanare UE, din care:


- FEDR
- FSE
- FC
i/sau
Contribuia public
naional
total, din care:
- cofinanare public

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

31/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


- TVA neeligibil
TOTAL:
Numele i adresa
Numrul de
beneficiarului**)
cont**)
...................................
.... .........................
.
................................... Trezoreria

(Banca)
.........................
.
Cod
.........................
.
Compartimentul de
specialitate

Compartimentul de
contabilitate***)

Control financiar
preventiv propriu
C FPP

Data ..............

Data ..............

Data .........
Viza

Semntura ............

Semntura ............

Semntura ........

*) Disponibilul din prima ordonanare emis la nceputul anului bugetar este compus din disponibilitile reportate din anul bugetar anterior
(conform art. 16 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) i creditele bugetare ale anului curent (plile pot fi mai mari dect deschiderile de credite bugetare).
**) Se va completa cu "conform anexei", n cazul ordonanrii globale la plat.
***) Rspunde de datele nscrise n coloana 1.
Ordonator principal de credite,
............................................

Data
...............
.
Semntura ...............
.
Formularul 7
Ministerul
...............
.
Autoritatea de management
...............

Data emiterii
.............................................
.
Compartimentul de specialitate
.....................
.................................................................
Nr. ............................................................

ORDONANARE DE PLAT
Tipul plii:
PREFINANARE
RAMBURSARE
TVA
Lista documentelor justificative:
conform anexei nr.
. ...........
........................................................................................
Nr./Dat contract/decizie/ordin de finanare sau "conform anexei"
. ................................................
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:
- lei Disponibil naintea efecturii plii
Disponibil dup efectuarea
(ct. 8066-770/5xx - doc. n
Suma de plat
plii
decontare)*)
0

3 = col. 1-2

Finanare UE, din care:


- FEDR
- FSE
- FC
i/sau
Contribuia public
naional
total, din care:
- cofinanare public
- TVA neeligibil

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

32/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


TOTAL:

Numele i adresa
Numrul de
beneficiarului**)
cont**)
...................................
.... .........................
.
................................... Trezoreria

(Banca)
.........................
.
Cod
.........................
.
Compartimentul de
specialitate

Compartimentul de
contabilitate***)

Control financiar
preventiv propriu
CFPP

Data ..............

Data ..............

Data .........
Viza

Semntura ............

Semntura ............

Semntura ........

*) Disponibilul din prima ordonanare emis la nceputul anului bugetar este compus din disponibilitile reportate din anul bugetar anterior
(conform art. 16 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) i creditele bugetare ale anului curent (plile pot fi mai mari dect deschiderile de credite bugetare).
**) Se va completa cu "conform anexei", n cazul ordonanrii globale la plat.
***) Rspunde de datele nscrise n coloana 1.
Ordonator principal de credite,
............................................

Data
...............
.
Semntura ...............
.
Formularul 8
Ministerul .....................................................
Autoritatea de management ....................................................
ANEX la Ordonanarea de plat nr. ....... din data de ..............
Nr./Dat
Nr.
contract/decizie/ordin de
crt.
finanare

Beneficiar

Adres
beneficiar

Banc
beneficiar

Nr. cont
beneficiar

Suma
(lei)

Director general/Director,
..................................

(semntura i tampila)
Formularul 9
MODEL
de notificare cu privire la reconcilierea contabil
De la: ........................................................ (beneficiar)
Ctre: Autoritatea de management .................................
Referitor: Proiect ............(numr contract de finanare)
V informm c la data de ............... situaia ncasrilor/plilor a fost urmtoarea:
- sume ncasate de la autoritatea de management: ...................., conform:
- O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentnd ...................;
- O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentnd ...................;
- ........................... .
- sume pltite (restituite) ctre autoritatea de management: ................., conform:
- O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentnd ...................;
- O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentnd ...................;
- .................................... .
Beneficiar (reprezentant legal),
...............................................

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

33/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

Formularul 6
Ministerul
...........................
Autoritatea de management
..........................................

Compartimentul de specialitate .......................................


.........................................................................................
Nr. .................................................
Data emiterii ..................................

ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL


(n limita creditelor bugetare reflectate n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)
- lei Suma
Finanare UE, din
care:

........................
FEDR

........................

FSE

........................

FC

........................

Contribuia public
naional total, din
care:

........................
Cofinanare
public
TVA
neeligibil

TOTAL:

........................
Compartiment de
specialitate
Data:
Semntura:
.....................

Spaiu rezervat
CFPP

Data:

- Viza

Semntura:
.......................

- Refuz de viz
- nregistrare
individual

Nr. ..................

Data
..................................

Ordonator principal de credite,


.............................................
Data: ...........................
Semntura: ..................

CAPITOLUL VI
Pstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art. 20. - (1) Controlul financiar preventiv i auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaionale se exercit la nivelul
Autoritii de management/organismului intermediar i Autoritii de certificare i plat, n conformitate cu legislaia n vigoare i cu
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgen.
(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat,
cu modificrile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercit asupra proiectelor de operaiuni iniiate la nivelul Autoritii de
management/organismului intermediar/Autoritii de certificare i plat n vederea gestionrii financiare a programelor operaionale
finanate din instrumente structurale, cu excepia proiectelor de operaiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de
management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare i plat are calitatea de beneficiar.
Punere n aplicare prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012 :
Corespunztor excepiei stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonan, n cazul proiectelor de operaiuni pentru care autoritatea de
management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare i plat are calitatea de beneficiar, se aplic procedura vizei de control financiar
preventiv delegat, stabilit conform reglementrilor n domeniu.

Art. 21. - (1) Beneficiarul unui proiect finanat din instrumente structurale are obligaia ndosarierii i pstrrii n bune condiii a tuturor
http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

34/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006.


(2) Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu atribuii de verificare, control i audit, al
serviciilor Comisiei Europene, al Curii Europene de Conturi, al reprezentanilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul
European pentru Lupta Antifraud - OLAF, precum i al reprezentanilor Departamentului pentru Lupta Antifraud - DLAF, n limitele
competenelor care le revin, n cazul n care acetia efectueaz verificri/controale/audit la faa locului i solicit declaraii, documente,
informaii.
(3) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1) i (2), beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum primit, aferent proiectului,
reprezentnd asisten financiar nerambursabil din instrumente structurale, cofinanarea i finanarea contravalorii taxei pe valoarea
adugat pltite din fonduri de la bugetul de stat, dup caz, inclusiv dobnzile/penalizrile aferente.
Art. 22. - (1) Autoritatea de management este responsabil de recuperarea creanelor bugetare rezultate din nereguli n cadrul
proiectelor finanate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 79/2003, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Autoritatea de certificare i plat recupereaz de la autoritile cu competene n gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care
Comisia European le-a diminuat din plile din instrumente structurale efectuate ctre Autoritatea de certificare i plat, ca urmare a
compensrii acestora cu sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de ctre autoritile romne.
(3) Autoritatea de certificare i plat recupereaz de la ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management, pn cel trziu la data
nchiderii programului operaional, orice sume din instrumentele structurale i din categoriile prevzute la art. 11 lit. a), b), c) i e), pltite
beneficiarilor n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, precum i din categoriile prevzute la art. 11 lit.
b) i c), transferate unitilor de plat n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte i care, ulterior plilor
efectuate ctre beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de Autoritatea de management/Autoritatea de certificare i plat n/din
cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene ca urmare a sesizrii unor nereguli i nu au fost recuperate de la beneficiari.
(4) Autoritile de management/Organismele intermediare au obligaia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate i
declarate de beneficiari pentru care n procesul de verificare a cheltuielilor se constat nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la
nivel naional i comunitar.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
CAPITOLUL VII
Proiecte implementate n parteneriat
Art. 23. - Proiectele finanate din instrumente structurale n cadrul programelor operaionale pentru obiectivul convergen pot avea ca
beneficiari parteneriate compuse din dou sau mai multe entiti cu personalitate juridic, nregistrate n Romnia i/sau n statele
membre ale Uniunii Europene, cu condiia desemnrii ca lider al parteneriatului a unei entiti nregistrate fiscal n Romnia, excepie
fcnd proiectele pentru care beneficiar este o grupare european de cooperare teritorial.
Art. 24. - Pentru implementarea proiectelor prevzute la art. 23, autoritile sau instituiile finanate din fonduri publice pot stabili
parteneriate cu entiti din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente i nediscriminatorii privind alegerea
partenerilor din sectorul privat.
Art. 241 . - n cazul proiectelor proprii implementate n parteneriat, prin excepie de la prevederile art. 5 i 6, liderul i partenerii care sunt
finanai integral sau parial din fonduri publice cuprind n bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat s le asigure n scopul
implementrii proiectului, conform acordului de parteneriat, anex la contractul de finanare.
___________
Art. 24 1 . a fost introdus prin punctul 14. din Ordonan de urgen nr. 120/2010 ncepnd cu 30.12.2010.
Art. 25. - Aspectele legale, financiare i de alt natur privind proiectele implementate n parteneriat, finanate n cadrul programelor
operaionale pentru obiectivul convergen, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgen.

Punere n aplicare CAPITOLUL VII prin Norm metodologic Norma metodologic din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor Ord... din 23/03/2012
:
CAPITOLUL IV Prevederi specifice proiectelor implementate n parteneriat
Art. 34. - Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect n conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonan este responsabil cu asigurarea
implementrii proiectului i a respectrii tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de
management/organismul intermediar, precum i cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
Art. 35. - (1) Termenii, condiiile i responsabilitile prilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat ncheiat
ntre lider i parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislaiei din Romnia.
(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecrei autoriti de management, n scopul reglementrii de principiu a
aspectelor legale, financiare i de orice alt natur, dup caz, care pot interveni n implementarea n parteneriat a proiectului respectiv.
(4) Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena autoritii/instituiei/organizaiei care are calitatea de lider al parteneriatului, n
cazul n care aceasta iniiaz stabilirea parteneriatului.
(5) Autoritile/Instituiile finanate din fonduri publice au obligaia de a face public intenia de a stabili un parteneriat cu entiti private n
vederea implementrii unui proiect finanat din instrumente structurale, menionnd totodat principalele activiti ale proiectului i condiiile
minime pe care trebuie s le ndeplineasc partenerii.
(6) n cazul parteneriatelor stabilite cu entiti din sectorul privat nregistrate fiscal n Romnia, procedura transparent i nediscriminatorie
privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevzut la art. 24 din Ordonan se consider ndeplinit numai dac liderul face dovada
ndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naional sau prin internet i demonstreaz c a ales partenerii
dintre entitile private care au rspuns anunului public.
(7) n cazul parteneriatelor stabilite cu entiti din sectorul privat nregistrate fiscal n alte state membre ale Uniunii Europene, procedura
transparent i nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevzut la art. 24 din Ordonan, se consider ndeplinit
numai dac liderul face dovada c partenerii au fost selectai dintre organizaiile care au domenii de activitate n concordan cu obiectivele

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

35/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

specifice ale proiectului.


Art. 36. - (1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanare/rambursare ctre autoritatea de
management/Autoritatea de certificare i plat conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 9 i 10, n cazul proiectelor implementate n parteneriat, liderul are obligaia deschiderii unui cont de
disponibiliti n vederea primirii de la autoritatea de management/Autoritatea de certificare i plat att a sumelor aferente prefinanrii, ct i
a celor aferente rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate i restituirii contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, la nivelul
proiectului.
(3) Liderul parteneriatului care este finanat integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale
poate solicita:
a) acordarea de prefinanare n numele partenerilor care pot primi prefinanare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonan,
proporional cu contribuia fiecrui partener n cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat;
b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite de partenerii prevzui la art. 15 alin. (1) din Ordonan.
(4) Sumele necesare desfurrii activitilor proprii n cadrul proiectului sunt gestionate de lider i parteneri prin:
a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanrii cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (6)-(9);
b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri i cheltuieli sau conturile corespunztoare prevzute la art. 39.
(5) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data ncasrii, n conturile
de disponibiliti proprii i/sau n conturile de disponibiliti ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/instituii de credit din Romnia i/sau
n conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale,
deschise pe codul de identificare fiscal propriu i/sau al partenerilor, la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, n termen de maximum 3 zile
lucrtoare de la data ncasrii, n:
a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscal al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, n cazul
liderilor de parteneriat/partenerilor ale cror proiecte sunt finanate integral din bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, conform art.
5 alin. (2) din Ordonan;
b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscal al unitilor administrativ-teritoriale prin bugetele crora
sunt finanate proiectele respective, n cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de entiti finanate integral din bugetele locale.
(7) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, n termen de maximum 6 zile lucrtoare de la data ncasrii, ntr-un cont
deschis pe numele partenerului la o instituie de credit din strintate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituie de credit din
Romnia, n situaia n care partenerul este o persoan juridic nregistrat fiscal ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene i nu are un cont
deschis la o instituie de credit din Romnia.
(8) Liderul are obligaia transmiterii unei notificri scrise att partenerilor, ct i autoritii de management, cu privire la efectuarea viramentului
n conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data virrii, notificare la care anexeaz o
copie a ordinului de plat i a extrasului de cont.
(9) Partenerii finanai integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au
obligaia verificrii ncasrii sumelor n conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data
primirii notificrii.
(10) n cazul n care ncasarea sumelor prevzute la alin. (5) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligai s transmit o notificare scris att
liderului, ct i autoritii de management, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data constatrii.

CAPITOLUL VIII
Dispoziii finale
Art. 26. - n termen de 10 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, prin ordin al ministrului finanelor publice,
se aprob normele metodologice de aplicare.
___________
*) Potrivit art. VII, alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 121/2011, la data intrrii n vigoare a hotrrii
guvernului de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009, se
abrog prevederile art. 26 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 27. - Sumele neutilizate pn la data de 31 decembrie 2008, rmase n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor care au n
implementare proiecte finanate din instrumente structurale, se utilizeaz n continuare din conturile respective n scopul pentru care au
fost acordate, pn la lichidarea lor.
Art. 28. - (1) La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abrog Ordonana Guvernului nr. 29/2007 privind modul de
alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare,
n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 249/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) De la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, dispoziiile contrare acesteia, cuprinse n Legea bugetului de stat nr.
18/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanate din instrumente
structurale.

PR IMMINISTR U
EMIL BO C

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

36/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


C ontrase m ne az:
Ministrul finane lor publice ,
Ghe orghe Poge a
Vice prim -m inistru,
m inistrul adm inistraie i i inte rne lor,
Dan Nica
e ful De partam e ntului pe ntru Aface ri
Europe ne ,
Vasile Puca

Bucureti, 3 iunie 2009.


Nr. 64.
ANEXA Nr. 1

NOTIFICARE
aferent Cererii de plat nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod fiscal beneficiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod SMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denumire proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cheltuieli eligibile reprezentnd contravaloarea lucrrilor efectuate/bunurilor achiziionate/serviciilor prestate

Factura/Alte docum e nte


justificative
(acolo unde e ste cazul)
Nr.
crt.

C ontract
C ate gorii de
De scrie re
de
che ltuie li
activiti achiziie
e ligibile [1]
nr. . . . .

C odul de
De num ire ide ntificare
furnizor
fiscal al
furnizorului

Valoare a
facturii
Num rul/
Data

Valoare a
Valoare a
Valoare a
che ltuie lilor
che ltuie lilor
che ltuie lilor
solicitate n baza
pltite de
pltite de
facturilor
be ne ficiar din be ne ficiar din
acce ptate la
fonduri virate
fonduri
de AM
proprii
plat [2]

Valoare a
TVA
Fr
TVA
Fr
TVA
fr TVA afe re nt TVA afe re nt TVA afe re nt
Valoare a
TVA
fr TVA

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .
. . .
I. Total
costuri
e ligibile

10

11

12

13

14

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

[1]

Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare i liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.
Valoarea cheltuielilor solicitate de ctre beneficiar n prezenta cerere de plat n baza facturilor acceptate la plat
de ctre beneficiari. [semntura] [tampila]
[2]

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

37/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009

___________
ANEXA Nr. 1 a fost introdus prin punctul 12. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.
ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
NOTIFICARE
Beneficiar/Partener (dup caz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod fiscal beneficiar/partener (dup caz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acord de parteneriat (nr. i data) (dac este cazul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod SMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denumire proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de ide ntificare ale
be ne ficiarului sum e i*

Nr.
crt.

Natura
che ltuie lilor

Docum e nt
justificativ

Salarii ne te
afe re nte lunii
. . . . . . . . . .
.
Im pozite
privind
salariile
afe re nte lunii
. . . . . . . . . .
.
C ontribuii
privind
salariile
afe re nte lunii
. . . . . . . . . .
.

II Burse
afe re nte lunii
. . . . . . . . . .
. . . . .

Sum e pe uniti bancare *

Sum e
Sum e
afe re nte
afe re nte
che ltuie lilor
che ltuie lilor
De num ire
C IF
IBAN
Banca
pltite de
pltite de
be ne ficiar be ne ficiar be ne ficiar be ne ficiarului be ne ficiar
be ne ficiar
din fonduri
din fonduri
virate de
proprii
AM
4

Total
de
pltit

10=8+9

Stat de plat
1
afe re nt lunii . . . .
./nr. . . . ./data . . . 2
. .
. . .
x

Buge t de
stat
Buge te le
asigurrilor
sociale i
fondurilor
spe ciale
Stat de
1
plat/ce ntralizator
burse afe re nt lunii . 2
. . . . . . . . . . . . . .
. .
. . .
x

III Subve nii


afe re nte lunii
. . . . . . . . . .
.

Stat de
1
plat/ce ntralizator
subve nii afe re nt
2
lunii . . . . . . . . . . .
.
. . .
x

* Informaii care trebuie s corespund cu cele din documentele de plat care se prezint unitii Trezoreriei Statului.
___________
ANEXA Nr. 2 a fost introdus prin punctul 12. din Ordonan de urgen nr. 84/2013 ncepnd cu 11.09.2013.

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

38/39

7/7/2014

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/06/2009


loaded in 0 0 :0 0 :0 1 .2 0 3

http://85.120.159.28:5005/?page=view_act&actiune=view&idact=635655&art=0&refact=&tematici=&tip_doc=&form_action=%2F&ln2iss=hgqsuxzx046pfgnzqz

39/39