Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1: Integrarea europeana este un process de asociere a statelor prin care ele isi propun sa

colaboreze in diverse domenii.Acest process a fost lansat dupa cel de-al doilea Razboi Mondial
cu scopul de a reface Europa,distrusa de razboi.Au existat cauze economice,militare si politice
ale integrarii europene. Premizele procesului de integrare sunt:1.apropierea nivelurilor
dezvoltarii economice si gradul maturitatii economie statelor ce vor sa integreze;2.apropierea
geografica a statelor ce se integreaza ,existenta granitelor commune si a relatiilor economice din
punct de vedere istoric;3.probleme,interese commune si obiective pentru statele ce doresc sa se
integreze;4.efectul de demonstrare.Avantajele si dezavantajele procesului de
integrare.Avantajele integrarii:1.liberalizarea totala a comertului;
2.asistenta financiara in proiectele comune;3.stimularea investitiilor straine;4.aplicarea tehnicilor
si standardelor privind calitatea si siguranta produselor;5.eliminarea statutului de tara in curs de
dezvoltare;
6.alinierea preturilor la cele din interiorul uniunii. Dezavantajele integrarii:1.suprimarea totala a
protectiei productiei autohtone fata de concurenta furnizorilor din uniune;2.investitii straine
directe;3.implementarea regulamentelor uniunii atrag dupa sine costuri mari;4.aliniere preturilor
la cele europene;5.pierderea suveranitatii.
Bazele istorice ale integrrii europene. Miscarea pentru unificarea continentului european
incepe dupa primul razboi mondial in 1922, cind contele Richard Nicholoas Callerge, om politic
de origine austriaca infiinteaza Uniunea Paneuropeana,.Primul congres al Unitatii Europene a
avut loc la Viena in octombrie 1926 cu prevederi pentru o Europa unita, dar cu state suverane, se
pleadeaza pentru federalitate..Aceasta miscare paneuropeana este destramata si interzisa de catre
miscarea nazista.Promulgatorii acestei idei emigreaza in SUA inainte de cel de-al 2-lea razboi
mondial. In perioada ce a urmat de dupa cel de-al 2-lea razboi mondial, diferiti oameni de stat
din Europa au arata un interes sporit de prevenire a noilor conflicte pe continentul european si
anume prin realizarea unei unitati intre statele europene.In 1946 la 19 septembrie la Zurich
Winston Churchill rosteste un discurs prin care propune crearea repetata a Statelo Unite ale
Europei.In1947 ianuarie, Churchill a infiintat Comitetul provizoriu pentru o Europa unita la
Londra, format de catre conducatorii partidelor Regatului Unit).Prima incercare de colaborare a
organizatiilor a avut loc la Paris in iulie 1947, cind s-a format un comitet de coordonare in care
participa toti reprezentantii acestor organizatii.Acest comitet are rol de a forma congresul
Europei la care urmeaza sa participe personalitati ce pledau pentru o Europa unita. Acestea sunt
tentativele de formare a unui stat federal.
Formele si tipurile de Integrare. Dupa specificul relatiilor economice pot fi evidentiate diferite
forme de integrare economica.Aceste forme reprezinta si etape parcurse de procesul de integrare:
1.zona libera de schimb;2.uniune vamala;3.piata comuna;4.piata unica (uniune economica si
monetara); 5.integrare politica. Zona libera de schimb 1.eliminarea taxelor vamale si a
restrictiilor cantitative in schimburile reciproce. 2.promovarea politicii comerciale proprii fata de
celelalte tari.Uniune vamala 1.armonizarea legislatiilor vamale a tarilor membre. 2.tarif vamal
comun fata de tarile neparticipante; Piata comuna 1.uniune vamala;2.circulatia libera a
marfurilor, serviciilor si a capitalului;Piata unica 1.armonizarea politicilor economiilor
nationale2.armonizarea politicilor monetare.Integrare politica 1.integrare economica
totala,crearea unor institutii commune;2.reprezentarea uniunii ca un tot intreg pe plan mondial.
Integrarea economica poate fi definit drept procesul de dezvoltare a interdependenelor dintre
state, prin forme i metode care asigur, pe de o parte continuitatea i aprofundarea

schimburilor economice, iar pe de alt parte,creterea gradului de ntreptrundere a


economiilor naionale ntr-un organism divers n prezentare, dar unitar iomogen n
funcionalitatea sa.
Etapele intergrarii econ: 1. 1957-1969- 1957 se semneaza tratatul de la roma dintre CEE si
EUROATOM, 1961-starteaza pol Agricola comuna(PAC). 2.1970-1979- primul val de
extindere,1973-a aderat Danemarca,irlanda si Marea Britanie.1979-membrii parmanetului europ
sunt alesi prin vot direct de catre cetatenii statelor membre. 3.1980-1999- ca Europa fara
frontiere,1981-aderarea Greciei,1986-aderarea Spaniei si Portugalia;si libera ciculatie a
oamenilor,marfurilor,bunurilor si capitalurilor, 1989-Zona Shenghen. 1992-Tratatul de la
Maastrich. 1995-adereaza Austria,Finlanda si Suedia. 4.2000-2009- 2001-semnarea tratatului de
la Nisa.2005-urmatoarele 10 state adera la UE: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria,
Malda,Polonia, Slovenia, Slovacia.2007-adera Bulgaria, Romania. 2009-se semneaza tratatul de
la Lisabona. 1999-se semneaza introducerea zonei euro de catre 12
state:belgia,Germania,spania,franta,irlanda,italia,Luxemburg,olanda,Austria,portugalia,finlanda,
grecia. 1 ianuarie 2002-incepe introducerea valutei euro. 5. 2010-in present- oportunitati si
provocari.2013-adera Croatia.