Sunteți pe pagina 1din 151

ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza

FACULTATEA DE POMPIERI

LUCRARE DE DIPLOM

Coordonatortor tiinific

Confereniar universitar doctor inginer

Florin NEACA

Absolvent
Stelian Marius GHERGHIAN

2013

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza


FACULTATEA DE POMPIERI

PROIECTAREA POLIGOANELOR
MODERNE PENTRU PREGTIREA
PROFESIONITILOR PENTRU
SITUAII DE URGEN

Coordonatortor tiinific,

Confereniar universitar doctor inginer

Florin NEACA

Absolvent,
Stelian Marius GHERGHIAN

BUCURETI

-2013-

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

DECLARAIE

Prin prezenta, declar pe proprie rspundere c Lucrarea de licen cu titlul


PROIECTAREA POLIGOANELOR MODERNE PENTRU PREGTIREA PROFESIONITILOR
PENTRU SITUAII DE URGEN mi aparine n ntregime i nu a mai fost prezentat

niciodat la o alt facultate sau instituie de nvmnt superior din ar sau strintate. De
asemenea, declar c toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate n lucrare,
cu respectarea strict a regulilor de evitare a plagiatului:
toate fragmentele de text reproduse exact, chiar i n traducere proprie din alt limb, sunt
scrise ntre ghilimele i dein referina precis a sursei;
reformularea n cuvinte proprii a textelor scrise de ctre ali autori deine referina
precis;
rezumarea ideilor altor autori deine referina precis la textul original.

Bucureti, 01.07.2013

Autor: Stelian Marius GHERGHIAN


_________________________
(semntura n original)

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

CUPRINS
LISTA FIGURILOR .................................................................................................................................................... 9
LISTA TABELELOR ................................................................................................................................................. 11
GLOSAR DE TERMENI ........................................................................................................................................... 12
REZUMAT............................................................................................................................................................. 14
SUMMARY ........................................................................................................................................................... 15
INTRODUCERE...................................................................................................................................................... 16

CAPITOLUL I ......................................................................................................................................................... 18
ANALIZA GENERAL A ACTIVITII DE PROIECTARE............................................................................................. 18
I.1 SCURT ISTORIC........................................................................................................................................................ 18
I.2. GENERALITI PRIVIND ACTIVITATEA DE PROIECTARE A CLDIRILOR................................................................................... 21
I.2.1 Ingineria civil ............................................................................................................................................ 21
I.2.2 Condiiile proiectrii ................................................................................................................................... 21
I.3. DEFINIII .............................................................................................................................................................. 24
I.3.1 Proiectare ................................................................................................................................................... 24
I.3.2 Pregtire .................................................................................................................................................... 24
I.3.3. Poligon ...................................................................................................................................................... 24
I.3.4. Antrenament ............................................................................................................................................. 25
I.3.5. Profesionist ............................................................................................................................................... 25
I.3.6. Situaie de urgen.................................................................................................................................... 25
I.4. PREZENTAREA PE SCURT A ACTIVITILOR DE INTERVENIE .............................................................................................. 26
I.5. MATERIALE DE CONSTRUCIE FOLOSITE LA REALIZAREA POLIGOANELOR ............................................................................. 27
I.5.1 Beton celular autoclavizat (B.C.A.) ............................................................................................................. 27
I.5.2. Crmid refractare .................................................................................................................................. 30
I.5.3. igl metalic ............................................................................................................................................ 32
I.5.4: Etrierii ........................................................................................................................................................ 34
I.5.4: Sistemul de izolaie tip Westec .............................................................................................................. 35

CAPITOLUL II ........................................................................................................................................................ 38
CONDIII PRIVIND PROIECTAREA POLIGOANELOR DESTINATE PREGTIRII PROFESIONITILOR PENTRU SITUAII
DE URGEN ........................................................................................................................................................ 38
II.1. ANALIZA NEVOILOR OPERATIVE ................................................................................................................................ 38
II.2. COMPONENTELE POLIGONULUI ................................................................................................................................ 39
II.2.1. Zona administrativ ................................................................................................................................. 39
II.2.2 Spaii de instruire ...................................................................................................................................... 39

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.2.3. Spaii exterioare ....................................................................................................................................... 40


II.2.4. Utiliti ..................................................................................................................................................... 41
II.3. CONSIDERENTE PRIVIND PROIECTAREA....................................................................................................................... 41
II.3.1 Generaliti ............................................................................................................................................... 41
II.3.2 Caracteristici ale terenului ........................................................................................................................ 43
II.3.3. Sursele de ap .......................................................................................................................................... 43
II.3.4. Securitatea poligonului ............................................................................................................................ 44
II.3.5 Protecia mediului ..................................................................................................................................... 44
II.3.6. Utiliti ..................................................................................................................................................... 46
II.4. DESEMNAREA ARHITECTULUI / INGINERULUI ............................................................................................................... 46
II.5. SPAII ADMINISTRATIVE .......................................................................................................................................... 47
II.5.1. Birouri....................................................................................................................................................... 47
II.5.2. Sal de conferine .................................................................................................................................... 47
II.5.3. Amfiteatru ................................................................................................................................................ 47
II.5.4. Sli de clas .............................................................................................................................................. 48
II.5.5. Biblioteca ................................................................................................................................................. 49
II.5.6. Buctria .................................................................................................................................................. 49
II.5.7. Sli de pregtire cu mijloace audio-video ................................................................................................ 50
II.5.8. Camer obscur .................................................................................................................................... 51
II.5.9 Spaii de secretariat .................................................................................................................................. 51
II.5.10. Spaii pentru simulri ............................................................................................................................. 52
II.5.11. Vestiare i duuri .................................................................................................................................... 52
II.5.12. Curtorie ............................................................................................................................................. 52
II.5.13. Laboratoare ........................................................................................................................................... 52
II.5.14. Cabinet medical ..................................................................................................................................... 53
II.5.16. ntreinerea cldirilor ............................................................................................................................. 53
II.5.17. Turn de observare / control.................................................................................................................... 53
II.6. CLDIRI PENTRU ANTRENAMENT .............................................................................................................................. 54
II.6.1. Condiii generale ...................................................................................................................................... 54
II.6.2. Structuri de pregtire prin lucrul cu foc deschis ....................................................................................... 57
II.6.3. Structuri de pregtire prin lucrul cu fum .................................................................................................. 63
II.6.4 Cldiri mixte .............................................................................................................................................. 64
II.7. AMENAJAREA SPAIILOR EXTERIOARE ........................................................................................................................ 65
II.7.1. Obstacole ................................................................................................................................................. 65
II.7.2. Rezervoare de gaze i lichide combustibile .............................................................................................. 66
II.7.3. Spaii pentru utilizarea motopompelor .................................................................................................... 67
II.7.4. Spaii pentru conducerea autospecialelor ................................................................................................ 68
II.8. UNITI MOBILE DE ANTRENAMENT .......................................................................................................................... 70

CAPITOLUL III ....................................................................................................................................................... 75


STUDIU COMPARATIV PRIVIND POLIGOANE PENTRU PREGTIREA PROFESIONITILOR PENTRU SITUAII DE
URGEN ............................................................................................................................................................. 75

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.1. BOULDER COUNTY REGIONAL FIRE TRAINING CENTER ................................................................................................. 75


III.1.1. Cldirea administrativ ........................................................................................................................... 76
III.1.2. Cldiri pentru stingerea incendiilor ......................................................................................................... 76
III.1.3. Turnul de instrucie ................................................................................................................................. 77
III.1.4. Materiale periculoase ............................................................................................................................ 78
III.1.5. Uniti mobile de antrenament............................................................................................................... 80
III.2 BRAYTON FIRE TRAINING FIELD................................................................................................................................ 81
III.2.1 Recuzita pentru stingerea incendiilor....................................................................................................... 83
III.2.2. Recuzita pentru intervenii n caz de dezastre ........................................................................................ 86
III.2.3. Centrul de pregtire n vederea coordonrii interveniilor complexe ..................................................... 90
III.3. BAZA DE PREGTIRE FAYETTEVILLE ....................................................................................................................... 91
III.4. BAZA DE PREGTIRE SUCEAVA ............................................................................................................................. 94

CAPITOLUL IV ....................................................................................................................................................... 99
MODULE SPECIALE PENTRU ANTRENAMENTUL PERSONALULUI DE INTERVENIE ............................................... 99
IV.1 MODUL MULTIFUNCIONAL PENTRU FORMARE PROFESIONAL I CERCETARE TIINIFIC N DOMENIUL INGINERIEI SECURITII LA
INCENDIU ................................................................................................................................................................... 99
IV.1.1. Alegerea tipului soluiei constructive ...................................................................................................100
IV.1.2. Tierea uilor principale........................................................................................................................101
IV.1.4. Sistemele pentru fixarea combustibilului lanuri i suporturi ............................................................103
IV.1.5. Sistemul pentru reinerea i evacuarea fumului ...................................................................................105
IV.1.6 Orificii realizate n container pentru msurtori ...................................................................................107
IV.1.7. Zona focarului incendiului .....................................................................................................................108
IV.1.8. Perete i u de apartament .................................................................................................................112
IV.1.9. U pentru curarea deeurilor rezultate n urma arderii ..................................................................113
IV.1.10. Amplasarea containerului ..................................................................................................................114
IV.1.11. Lista cu materiale necesare ...............................................................................................................115
IV.2 MODUL MULTIFUNCIONAL PENTRU FORMARE PROFESIONAL I ANTRENAMENT N STINGEREA INCENDIILOR ........................117
IV.2.1. Alegerea soluiei constructive ...............................................................................................................117
IV.2.2. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului lateral dreapta ...........................................118
IV.2.3. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului din spate: ...................................................124
IV.2.3. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului lateral stnga: ...........................................129
IV.2.4. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului din fa: .....................................................133
IV.2.5. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului interior: ......................................................139
IV.2.6. Calculul necesarului de materiale pentru execuia pardoselilor: ..........................................................142
IV.2.7. Calculul necesarului de izolaie tip Westec necesar execuiei camerei speciale: ...............................144
IV.2.8. Calculul necesarului de materiale necesare execuiei acoperiului: .....................................................144
IV.2.9. Calculul totalului de materiale necesare:..............................................................................................144
CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 148

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

CONTENTS
LIST OF FIGURES ..................................................................................................................................................... 9
LIST OF TABLES .................................................................................................................................................... 11
GLOSSARY OF TERMS ........................................................................................................................................... 12
ABSTRACT ............................................................................................................................................................ 14
SUMMARY ........................................................................................................................................................... 15
INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 16

CHAPTER I ............................................................................................................................................................ 18
THE ACTIVITY ANALYSIS OF THE DESIGN .............................................................................................................. 18
I.1 BRIEF HISTORY..................................................................................................................................................... 18
I.2. GENERAL REGARDING THE DESIGN OF BUILDINGS ........................................................................................... 21
I.2.1 Civil Engineering ......................................................................................................................................... 21
I.2.2 Design conditions ....................................................................................................................................... 21
I.3. DEFINITIONS...................................................................................................................................................... 24
I.3.1 Design ........................................................................................................................................................ 24
I.3.2 Training ...................................................................................................................................................... 24
I.3.3. Polygon ..................................................................................................................................................... 24
I.3.4. Practice ..................................................................................................................................................... 25
I.3.5. Professional ............................................................................................................................................... 25
I.3.6. Emergency situation ................................................................................................................................. 25
I.4. SUMMARY OF INTERVENTION ACTIVITIES ..................................................................................................................... 26
I.5. CONSTRUCTION MATERIALS USED IN REALIZATION POLYGONS ........................................................................ 27
I.5.1 Autoclaved aerated concrete (A.A.C.) ....................................................................................................... 27
I.5.2. Fire brick .................................................................................................................................................... 30
I.5.3. Metal roofing ............................................................................................................................................ 32
I.5.4: Stirrups ...................................................................................................................................................... 34
I.5.4: Westec Insulation system ...................................................................................................................... 35

CHAPTER II ........................................................................................................................................................... 38
REQUIREMENTS FOR DESIGN PROFESSIONAL TRAINING POLYGONS .................................................................. 38
II.1. OPERATIVE NEEDS ANALYSIS............................................................................................................................ 38
II.2. POLYGON COMPONENTS .................................................................................................................................. 39
II.2.1. Administrative area.................................................................................................................................. 39
II.2.2 Training areas ........................................................................................................................................... 39
II.2.3. Outdoor areas .......................................................................................................................................... 40
II.2.4. Utilities ..................................................................................................................................................... 41

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.3. PLANNING CONSIDERATIONS .......................................................................................................................... 41


II.3.1 Overview ................................................................................................................................................... 41
II.3.2 Field characteristics .................................................................................................................................. 43
II.3.3. Water sources .......................................................................................................................................... 43
II.3.4. Polygon security ....................................................................................................................................... 44
II.3.5 Environment .............................................................................................................................................. 44
II.3.6. Utilities ..................................................................................................................................................... 46
II.4. DESIGNATION ARCHITECT / ENGINEER ............................................................................................................... 46
II.5. ADMINISTRATIVE AREAS .................................................................................................................................... 47
II.5.1. Offices ...................................................................................................................................................... 47
II.5.2. Conference Room ..................................................................................................................................... 47
II.5.3. Amphitheater ........................................................................................................................................... 47
II.5.4. Classrooms ............................................................................................................................................... 48
II.5.5. Library ...................................................................................................................................................... 49
II.5.6. Cuisine ...................................................................................................................................................... 49
II.5.7. Meeting with audio-video training .......................................................................................................... 50
II.5.8. Dark room ................................................................................................................................................ 51
II.5.9 Secretary areas......................................................................................................................................... 51
II.5.10. Space for simulations ............................................................................................................................. 52
II.5.11. Lockers and showers .............................................................................................................................. 52
II.5.12. Dry .......................................................................................................................................................... 52
II.5.13. Laboratories ........................................................................................................................................... 52
II.5.14. Surgery ................................................................................................................................................... 53
II.5.16. Building maintenance ............................................................................................................................ 53
II.5.17. Tower observation / control ................................................................................................................... 53
II.6. BUILDINGS FOR TRAINING................................................................................................................................ 54
II.6.1. General terms and conditions .................................................................................................................. 54
II.6.2. Training structures by working with open fire ......................................................................................... 57
II.6.3. Structures training by working with smoke ............................................................................................. 63
II.6.4 Mixed building........................................................................................................................................... 64
II.7. OUTSIDE LAWNS ............................................................................................................................................... 65
II.7.1. Obstructions ............................................................................................................................................. 65
II.7.2. Gas and liquid fuel tanks .......................................................................................................................... 66
II.7.3. Spaces for motor pumps using ................................................................................................................. 67
II.7.4. Spaces for driving autospecialelor ........................................................................................................... 68
II.8. MOBILE TRAINING UNIT ................................................................................................................................... 70

CHAPTER III ......................................................................................................................................................... 75


COMPARATIVE STUDY ON PROFESSIONAL POLYGONS FOR EMERGENCY SITUATIONS TRAINING ........................ 75
III.1. BOULDER COUNTY REGIONAL FIRE TRAINING CENTER....................................................................................... 75
III.1.1. Administrative building ........................................................................................................................... 76
III.1.2. Buildings for firefighting ......................................................................................................................... 76

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.1.3. Tower training ......................................................................................................................................... 77


III.1.4. Hazardous materials aerea .................................................................................................................... 78
III.1.5. Mobile training units ............................................................................................................................... 80
III.2 BRAYTON FIRE TRAINING FIELD ......................................................................................................................... 81
III.2.1 Props for firefighting ................................................................................................................................ 83
III.2.2. Props for disaster intervention ................................................................................................................ 86
III.2.3. Training center to coordinate complex interventions ............................................................................. 90
III.3. BAZA DE PREGTIRE FAYETTEVILLE ....................................................................................................................... 91
III.4. BAZA DE PREGTIRE SUCEAVA ............................................................................................................................. 94

CHAPTER IV ......................................................................................................................................................... 99
SPECIAL MODULES FOR TRAINING OF EMERGENCY ........................................................................................... 99
IV.1 MULTIFUNCTION MODULE FOR TRAINING AND SCIENTIFIC RESEARCH IN FIRE SAFETY ENGINEERING................. 99
IV.1.1. Choosing the type of constructive solution ...........................................................................................100
IV.1.2. Cutting the main doors .........................................................................................................................101
IV.1.4. For fixing fuel systems - chains and supports .......................................................................................103
IV.1.5. Smoke system to detain and evacuation ..............................................................................................105
IV.1.6 Holes made in the measurement container ...........................................................................................107
IV.1.7. Area fire outbreak .................................................................................................................................108
IV.1.8. Wall and door of the apartment ...........................................................................................................112
IV.1.9. Door to clean waste from burning .......................................................................................................113
IV.1.10. Location of container .........................................................................................................................114
IV.1.11. List of materials needed .....................................................................................................................115
IV.2 MULTIFUNCTION MODULE FOR PROFESSIONAL TRAINING IN FIRE FIGHTING ...............................................117
IV.2.1. Choosing the type of constructive solution ...........................................................................................117
IV.2.2. Calculation of the implementation of the right side wall .....................................................................118
IV.2.3. Calculation of the implementation of the back wall: ............................................................................124
IV.2.3. Calculation of the implementation of the left side wall: .......................................................................129
IV.2.4. Calculation of the implementation of the front wall: ...........................................................................133
IV.2.5. Calculation of the implementation of interior wall: ..............................................................................139
IV.2.6. Calculation of the implementation of floors .........................................................................................142
IV.2.7. Calculation of insulation Westec for special camera required execution: .......................................144
IV.2.8. Calculation of roof materials required execution: ................................................................................144
IV.2.9. Calculate the total required materials: .................................................................................................144
CONCLUSIONS.................................................................................................................................................... 148

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

LISTA FIGURILOR
FIGURA I.1: BLOC PLAN DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT ........................................................................27
FIGURA I.2: TESTAREA REZISTENEI LA FOC A UNUI BLOC DE B.C.A. ..............................................................28
FIGURA I.3: CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CRMIZILOR RECTANGULARE ..................................................31
FIGURA I.4: PANOU IGL METALIC ......................................................................................................32
FIGURA I.5: DETALII TEHNICE ALE PANOURILOR DE IGL METALIC ..............................................................33
FIGURA I.6: IMAGINE DE ANSAMBLU A ETRIERILOR I ARMTURII ..................................................................34
FIGURA I.7: SECIUNE N SISTEMUL DE IZOLAIE; MONTAJ ...........................................................................35
FIGURA I.8: MONTAJUL SISTEMULUI DE IZOLAIE WESTEC .......................................................................36
FIGURA I.9: ECHIPAREA UNEI CAMERE DESTINAT INCENDIERII .....................................................................37
FIGURA II.1: INDICATOR PENTRU DIRECIA VNTULUI .................................................................................45
FIGURA II.2: TIPURI CONSTRUCTIVE DE SCRI UTILIZATE ..............................................................................55
FIGURA II.3: TUB PENTRU LUCRUL N SPAII NGUSTE .................................................................................57
FIGURA II.4: CLDIRE DE ANTRENAMENT ECHIPAT CU RAMP DE LUCRU.......................................................58
FIGURA II.5: UTILIZAREA INSTALAIILOR CU GAZE NATURALE N EDINELE DE PREGTIRE ..................................61
FIGURA II.6: UTILIZAREA GENERATORULUI DE FUM N EDINELE DE PREGTIRE...............................................63
FIGURA II.7: OBSTACOL TIP ZID DIN CRMID .........................................................................................65
FIGURA II.8: REZERVOR DE LICHIDE COMBUSTIBILE UTILIZAT N EDINELE DE PREGTIRE ...................................66
FIGURA II.9: UNITI MOBILE DE ANTRENAMENT ......................................................................................72
FIGURA III.1: IMAGINE DE ANSAMBLU A CENTRULUI DE ANTRENAMENT .........................................................75
FIGURA III.1: CLDIREA ADMINISTRATIV ................................................................................................76
FIGURA III.2: CLDIRE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR .............................................................................77
FIGURA III.3: TURNUL DE INSTRUCIE .....................................................................................................78
FIGURA III.4: REZERVOR DE LICHIDE COMBUSTIBILE ...................................................................................78
FIGURA III.5: AUTOCISTERN PENTRU ANTRENAMENT ...............................................................................79
FIGURA III.6: AUTOCISTERN PENTRU ANTRENAMENT ...............................................................................79
FIGURA III.7: UNITATE MOBIL DE ANTRENAMENT ....................................................................................80
FIGURA III.8: HARTA CAMPUSULUI .........................................................................................................82
FIGURA III.8: ZON PREVZUT STINGERII INCENDIILOR CU STINGTOARE PORTABILE .......................................83
FIGURA III.9: ZONA DESTINAT STINGERII INCENDIILOR LA AERONAVE ...........................................................83
FIGURA III.10: ZONA DESTINAT STINGERII INCENDIILOR DIN INDUSTRIA CHIMIC ............................................84
FIGURA III.11: ZONA DESTINAT STINGERII INCENDIILOR LA REZERVOARE DE LICHIDE COMBUSTIBILE....................84
FIGURA III.12: CLDIRI DE ANTRENAMENT ..............................................................................................85
FIGURA III.13: ZONA DE ANTRENAMENT PENTRU STINGEREA INCENDIILOR LA AUTOCISTERNE ............................86
FIGURA III.14: ZONA DESTINAT STINGERII INCENDIILOR LA NAVE.................................................................86
FIGURA III.15: STRUCTURI DESTINATE ANTRENAMENTULUI N CAZ DE DEZASTRE ..............................................87
FIGURA III.16: EXERCIIU DE CUTARE A VICTIMELOR CU AJUTORUL CINILOR ................................................88
FIGURA III.17: EDIN DE ANTRENAMENT N PRACTICAREA DESFACERILOR....................................................89
9

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

FIGURA III.18: ZONA DE ANTRENAMENT N CAZ DE ACCIDENTE FEROVIARE .....................................................89


FIGURA III.19: IMAGINI DIN CADRUL CENTRULUI DE CONDUCERE I COORDONARE A INTERVENIILOR ...................90
FIGURA III.20: CLDIREA ADMINISTRATIV ..............................................................................................91
FIGURA III.21: CLDIRE DE ANTRENAMENT ..............................................................................................92
FIGURA III.22: ECHIPAMENTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR LA AERONAVE ................................................92
FIGURA III.23: ZONA DESTINAT CONDUCERII AUTOSPECIALELOR .................................................................93
FIGURA III.24: ZONA DE ANTRENAMENT PENTRU LUCRU N SPAII NGUSTE ....................................................93
FIGURA III.25: IMAGINE DE ANSAMBLU A BAZEI DE PREGTIRE .....................................................................95
FIGURA III.26: CAISSON I CAMER DE PTRUNDERE .................................................................................97
FIGURA III.27: PARC DE REZERVOARE ....................................................................................................98
FIGURA III.28: IAZ DE ANTRENAMENT ....................................................................................................98
FIGURA IV.1: IMAGINE DE ANSAMBLU A EXTERIORULUI MODULULUI .............................................................99
FIGURA IV.2: TIEREA UILOR CONTAINERULUI.......................................................................................101
FIGURA IV.3: SISTEMUL DE DESCHIDERE A UII DE ACCES PRINCIPAL ............................................................102
FIGURA IV.4: UILE LATERALE I BALAMALELE DE SUSINERE .....................................................................102
FIGURA IV.5: SISTEMUL DE FIXARE A COMBUSTIBILULUI............................................................................103
FIGURA IV.6: BELCIUG PENTRU FIXAREA LANURILOR...............................................................................104
FIGURA IV.7: AMPLASAREA SUPORILOR PENTRU FIXAREA COMBUSTIBILULUI ..............................................104
FIGURA IV.8: DIMENSIUNILE SUPORTULUI PENTRU FIXAREA COMBUSTIBILULUI..............................................105
FIGURA IV.9: PLACA DE METAL INTERIOAR ...........................................................................................106
FIGURA IV.10: TRAP DE EVACUARE A FUMULUI.....................................................................................106
FIGURA IV.11: MULTIMETRU ELECTRONIC PENTRU TERMOCUPLE ...............................................................107
FIGURA IV.12: ZONA FOCARULUI INCENDIULUI .......................................................................................109
FIGURA IV.13: PARDOSEAL DIN CRMID REFRACTARE.........................................................................110
FIGURA IV.14: TAV PENTRU CRMIZI ................................................................................................110
FIGURA IV.15: PROTEJAREA INELELOR DIN PARTEA DE JOS A CONTAINERULUI ...............................................111
FIGURA IV.16: CURAREA ZONEI FOCARULUI........................................................................................111
FIGURA IV.17: PERETE I U INTERIOARE .............................................................................................112
FIGURA IV.18: TAPET CADRU DE U ...................................................................................................113
FIGURA IV.19: U PENTRU EVACUAREA DEEURILOR REZULTATE N URMA ARDERII.......................................114
FIGURA IV.20: IMAGINE DE ANSAMBLU A MODULULUI DE ANTRENAMENT ...................................................118
FIGURA IV.21: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE ZIDULUI LATERAL DREAPTA .............................................119
FIGURA IV. 22: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE ZIDULUI DIN SPATE .......................................................124
FIGURA IV.23: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE ZIDULUI LATERAL STNGA ..............................................129
FIGURA IV. 24: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE ZIDULUI DIN FA ........................................................134
FIGURA IV.25: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE ZIDULUI INTERIOR .........................................................139
FIGURA IV.26: CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PARDOSELILOR .............................................................143
FIGURA V.1: NECESITATEA PROIECTRII UNUI POLIGON ............................................................................148

10

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

LISTA TABELELOR

TABEL 1TABELUL I.1: CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE B.C.A. .......................................................................................... 29


TABEL 2TABELUL I.2: MODELE CONSTRUCTIVE DE CRMIZI REFRACTARE.................................................................................... 31
TABEL 3TABELUL I.3: DATE TEHNICE ALE PANOURILOR DE IGL METALIC .................................................................................. 33
TABEL 4TABELUL IV.1: CARACTERISTICILE DIMENSIONALE ALE CONTAINERULUI UTILIZAT ..............................................................100
TABEL 5TABELUL IV.2: AMPLASAREA ORIFICIILOR PENTRU MONTAREA TERMOCUPLELOR ..............................................................108
TABEL 6TABELUL IV.3: LISTA CU MATERIALE NECESARE PENTRU REALIZAREA CONTAINERULUI........................................................115
TABEL 7TABELUL IV.4: LISTA DE MATERIALE NECESARE PENTRU AMENAJAREA ZONEI DE EXERCIIU A CONTAINERULUI ........................116
TABEL 8TABELUL IV.1: MATERIALELE NECESARE REALIZRII MODULULUI DE ANTRENAMENT .........................................................147

11

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Glosar de termeni
Amplasament - loc de aezare a unei instalaii, a unui dispozitiv, a unei construcii;
Ardere - reacie exoterm a unei substane combustibile cu un comburant, nsoit n
general, de emisie de flcri i/sau incandescen i/sau emisie de fum; termen sinonim:
combustie;
Ap - lichid inodor, insipid i incolor, absolut indispensabil vieii, indiferent de forma
acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solveni;
Cldur - mrime scalar prin care se exprim transferul de energie ntre sistemele
fizico-chimice sau ntre diferite pri ale aceluiai sistem n cadrul unei transformri n care nu se
efectueaz lucru mecanic;
Construcie - cldire executat din zidrie, lemn, metal, beton etc., pe baza unui proiect,
care servete la adpostirea oamenilor, animalelor, obiectelor etc.; (cas, edificiu);
Conduct - element de instalaie destinat transportului fluidelor, pe un anumit traseu;
Etaj - fiecare dintre prile unei cldiri de deasupra parterului, cuprinznd ncperile
situate pe acelai plan orizontal; cat, nivel;
Fundaie - element sau ansamblu de elemente de construcie care servete ca suport sau
ca baz de susinere a unei construcii, a unui utilaj, a unei maini etc.; fundament, baz, temelie;
Hidrant de incendiu: robinet de col, cu ventil, prevzut la intrare cu filet exterior pentru
racordarea la o conduct de oel cu diametrul de 2, iar racordul la ieire cu filet exterior pentru
nurubarea unui racord fix la care se racordeaz furtunul i eava de refulare;
Incendiu - ardere autontreinut, care se desfoar fr control n timp i spaiu, care
produce pierderi de viei omeneti i/sau pagube materiale i care necesit intervenia organizat
n scopul ntreruperii procesului de ardere;
Iluminat de avertizare - lumin intermitent care se declaneaz pentru a atrage atenia
asupra funcionrii defectuoase a unor sisteme, instalaii, aparate;

12

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Iluminat de siguran - sistem de lmpi electrice, cu generator propriu, care asigur


iluminarea n cazul ntreruperii alimentrii prin reeaua electric public;
Instalaie - ansamblul de conducte, aparate, agregate, piese de legtur ale acestora, care
asigur realizarea condiiilor de confort;
Mortarul - amestec utilizat n construcii compus n proporii variabile din liani
(ciment), agregate (pietri), ap i aditivi (var sau ipsos);
Parter - totalitatea ncperilor situate n partea unei cldiri situat la nivelul solului (sau
puin deasupra lui);
Perete - element de construcie aezat vertical (sau puin nclinat), fcut din zidrie, din
lemn, din piatr etc., care limiteaz, separ sau izoleaz ncperile unei cldiri ntre ele sau de
exterior i care susine planeele, etajele i acoperiul;
Rezervor - bazin sau recipient n care se depoziteaz o cantitate de fluide sau de
materiale granulare sau pulverulente;
Robinet - dispozitiv care se monteaz la captul unei conducte, ntre dou conducte sau
la captul tubului de scurgere al unui recipient, n scopul ntreruperii sau al restabilirii circulaiei
unui fluid n ambele sensuri ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia;
Soclu - suport sau postament (din piatr sau beton) care susine o coloan, o statuie etc.
Partea de jos (mai proeminent) a unei cldiri, a unui perete ce are rol de susinere a acestuia i
preia ncrcrile statice;
Subsol - totalitatea ncperilor dintr-o cldire situate, total sau parial, sub nivelul solului;

13

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

REZUMAT
Prezenta lucrare scoate n eviden condiiile i regulile ce trebuie respectate, precum i
recomandrile ce trebuie avute n vedere pe timpul proiectrii i execuiei poligoanelor destinate
pregtirii profesionitilor ce intervin n situaiile de urgen.
Prima parte a lucrrii trateaz dezbaterea problemelor referitoare la amplasamentul
poligonului, protecia mediului, sursele de ap disponibile, cldirile i spaiile administrative,
construciile i spaiile de pregtire, condiiile impuse de legislaia n vigoare precum i
securitatea personalului ce desfoar edinele de pregtire.
n cea de-a doua parte a lucrrii sunt prezentate ca exemple patru modele constructive ale
unor poligoane de antrenament din S.U.A. i Romnia, precum i dou module ce au ca
destinaie pregtirea personalului de intervenie. Modulele prezentate pot fi integrate att n
cadrul unor poligoane complexe de pregtire, dar pot fi utilizate i individual la nivelul
subunitilor de intervenie. Pentru aceasta, n coninutul lucrrii a fost introdus memoriul tehnic
i calculul necesarului de materiale, pentru realizarea acestora.
Lucrarea se ncheie cu un succint capitol de concluzii ce vizeaz tema lucrrii i nu n
ultimul rnd, asigurarea unei strnse legturi ntre proiectarea, execuia i exploatarea
poligoanelor pentru pregtirea personalului din cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen.

Cuvinte cheie: poligon, pregtire, incendiu, intervenie, proiectare, module, construcie.

14

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

SUMMARY

This paper highlights the conditions and rules that have to be respected and
recommendations to be considered during the design and implementation to prepare polygons
that train firefighters in emergency situations.
The first part of the paper presents problems concerning the location of the polygon ,
environment protection, available water sources, administrative buildings and spaces, training
areeas, the conditions imposed by law and the security of the personnel conducting training
exercices.
In the second part of the study there are presented as examples, four structural models of
training ranges

in U.S. and Romania, as well as two modules that are executed to train

emergency teams. The modules can be integrated in the complex polygons, but they can also be
used as individual structures. To do this, in the content of the paper was introduced technical
description and calculation of the necessary materials for their construction.
The paper concludes with a brief chapter of conclusions aimed at the theme of the
paper and last but not least to ensure close links between design, construction and operation of
trening polygons of the General Inspectorate for Emergency Situations.

Keywords: polygon, training, fire, intervention, design, modular construction, building.

15

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

INTRODUCERE
tim toi c pompierii au, probabil, cea mai riscant i mai periculoas meserie din lume.
ns ceea ce muli nu tiu, este faptul c, pentru a reuii s practici aceast nobil meserie ai
nevoie de o pregtire deosebit ce presupune nsuirea multor cunotine din diverse domenii
precum ingineria construciilor, hidraulic, fizic, chimie, i multe alte discipline de specialitate,
precum i o condiie fizic deosebit, mult curaj, trie de caracter, druire i nu n ultimul rnd
foarte mult antrenament. Este adevrat c nimic nu pregtete mai bine un pompier dect
formarea ntr-un incendiu real, acolo unde are de nfruntat temperaturi destul de ridicate, flcri
i fum destul de dens, iar ceea ce este cel mai important, autocontrolul i munca n echip,
acestea fiind eseniale succesului echipelor de intervenie. Pompierii din ziua de azi se confrunt
cu situaii din ce n ce mai solicitante din punct de vedere fizic i psihic. Pentru a face fa cu
succes, e nevoie de o pregtire continu specific domeniului, astfel ca pe timpul unor situaii
reale, personalul de intervenie s i desfoare activitile cu mult profesionalism, asigurnd o
eficien maxim ntr-un timp ct mai scurt i n deplin siguran.
Impulsionat i de faptul c n Romnia nu exist o legislaie bine dezvoltat, privind
proiectarea poligoanelor pentru pregtirea personalului de intervenie n situaii de urgen, iar
infrastructura i baza material disponibile, nu mai pot face fa n raport cu sarcinile
pompierilor, condiiilor de lucru precum i prezena tot mai mare a materialelor sintetice, ce
conduc la o dezvoltare tot mai rapid a incendiilor.
Toate acestea reprezint motivaia ce m-a condus la alegerea temei PROIECTAREA
POLIGOANELOR MODERNE PENTRU PREGTIREA PROFESIONITILOR PENTRU
SITUAII DE URGEN, convenind astfel i cu prezena unui subiect de actualitate, ntruct
I.G.S.U. nu dispune de un poligon modern de pregtire, care s asigure antrenamentul n condiii
reale de incendiu, sau chiar realizarea unui scenariu complex de intervenie, n care s poat fii
angrenat toate categoriile de personal operativ.
Lucrarea este structurat pe cinci capitole, pornind de la un scurt istoric al serviciilor de
pompieri, ce anume presupune activitatea de proiectare i normele ce trebuie respectate,
activitile de intervenie ale serviciilor de pompieri, precum i materialele de construcie din
care pot fi realizate unele construcii speciale de pregtire, acestea fiind cuprinse n primul
capitol.

16

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Al doilea capitol decurge, din condiiile generale i normele specifice activitii de


proiectare, ctre activitatea specific de proiectare a unui poligon de pregtire. n coninutul
acestuia sunt detaliate regulile ce trebuie respectate n faza de proiectare, construciile i spaiile
ce pot fi ntlnite ntr-un astfel de poligon, precum i natura activitilor desfurate.
Pe baza celor desfurate anterior, capitolul trei, prezint drept modele constructive trei
centre de antrenament din Statele Unite ale Americii, iar n partea de final fiind prezentat baza
de pregtire de la Suceava, un poligon de pregtire inspirat din modelele occidentale.
n capitolul patru sunt prezentate dou module destinate pregtirii personalului de
intervenie. Unul dintre acestea este construit pe baza unui container, iar cellalt este realizat din
zidrie de BCA. Ambele module prezentate sunt nsoite de memoriul tehnic i de calculul
necesarului de materiale pentru realizarea acestora.
n ncheierea lucrrii, capitolul cinci, prezint legtura dintre proiectarea unui poligon de
pregtire, execuia acestuia i exploatarea acestuia, precum i unele concluzii ce reies din
coninutul lucrrii.

17

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Capitolul I
ANALIZA GENERAL A ACTIVITII DE PROIECTARE
I.1 Scurt istoric
Pompierii constituie o organizaie de intervenie i ajutor n cazurile de accidente,
inundaii, incendii sau alte situaii asemntoare, avnd ca atribuii evitarea sau reducerea
efectului negativ asupra persoanelor, animalelor i bunurilor, precum i organizarea aciunilor de
salvare.
n Roma antic, n numeroase orae care aveau strzile nguste i deci pericol ridicat de
propagare rapid a incendiilor, existau uniti de pompieri, vigiles urbani, care nu erau dotate
numai cu pompe i glei, ci i cu catapulte pentru distrugerea zidurilor n cazul cnd acestea
limitau accesul la focarul incendiului. nc din anul 21 .Hr. este atestat existena unei formaii
de lupt cu focul format din 600 de sclavi. Roma a suferit numeroase incendii, dar cel mai
celebru este cel din 19 iulie 64 d.Hr. care a nceput n zona Circus Maximus i a distrus dou
treimi din marea metropol. mpratul Nero a fost acuzat de producerea acestui dezastru, dar
acesta a denunat ca vinovat o comunitate ce se stabilise n regiune, cea a cretinilor.
n Evul Mediu, cetile i oraele medievale erau prevzute cu turnuri de supraveghere i
aceasta nu numai n scopuri defensive, ci i pentru observarea potenialelor incendii. Londra a
fost atins de o serie de incendii, dintre care cele mai devastatoare au fost cele din anii 798, 982,
989 i mai ales cel din 1666, supranumit i Marele incendiu al Londrei, n urma cruia mai multe
mii de locuitori au rmas fr locuin.
Revoluia industrial aduce cu ea i primele furtunuri pentru pompieri, puse la punct de
inventatorul olandez Jan Van der Heiden n 1672. Mrimea acestora i modul de racordare sunt
valabile i pentru standardele actuale. n ianuarie 1608, oraul american Jamestown (Virginia) a
fost complet distrus de un incendiu. n 1648, n New York este nfiinat o unitate de
"supraveghetori de incendii". Acetia patrulau prin ora verificnd hornurile cldirilor. Incendiile
care au survenit n Boston n anii 1653 i 1676 au obligat autoritile s ia msuri ferme de
prevenire.
Pompa manual pentru stingerea incendiilor a fost realizat n 1725 de londonezul
Richard Newsham. Astfel de pompe erau aduse la locul incendiului prin atelaje trase de cai. Mai
18

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

multe persoane acionau braele pompei care putea furniza peste 10 litri de ap pe secund, la o
nlime de civa zeci de metri.
n 1736, Benjamin Franklin nfiineaz la Philadelphia compania Union Fire Company,
format din voluntari. Primii pompieri salariai apar pe teritoriul american abia pe la jumtatea
secolului al XIX-lea. Pauline von Schwarzenberg, mama premierului austriac Felix zu
Schwarzenberg, i pierde viaa ntr-un incendiu survenit la ambasada Austriei din Paris. Acest
eveniment tragic l determin pe Napoleon s pun bazele instituiei pompierilor profesioniti n
Frana, nfiinnd, la 18 septembrie 1811, un detaament de pompieri, numii "sapeurspompiers". n Regatul Unit, prima organizaie de profil s-a creat n Edinburgh n 1824, urmnd
ca 8 ani mai trziu o astfel de unitate s apar i n Londra.
Epoca modern aduce primul camion destinat luptei mpotriva focului realizat n 1829,
dar a fost omologat abia n 1860. Era prevzut cu motor cu abur i era tras de cai. Pompele cu
motoare cu combustie intern au aprut n 1907 n Statele Unite, urmnd ca prin 1925 motoarele
cu abur s dispar complet din nzestrarea trupelor de pompieri.
Despre stingerea organizat a incendiilor pe teritoriul de astzi al Romniei exist dovezi
nc din timpul Daciei romane, ns instituia pompierilor este atestat la mijlocul secolului al
XVIII-lea prin steagurile de foc din Bucureti i Iai, organizri bazate pe solidaritatea
comunitii n faa primejdiei focului. Condiiile concrete de la nceputul veacului urmtor au
determinat apariia, la Bucureti i Iai, n 1845 i, respectiv, n 1835, a primelor uniti de
pompieri militari, ncadrate n armata permanent, soldaii urmnd instrucia de infanterie n
paralel cu cea pompieristic.
Istoria nceputurilor a consemnat participarea efectivelor de pompieri din Bucureti la
stingerea Focului cel mare din data de 23 martie 1847, sinistru care a distrus atunci peste 1800
de case i prvlii, precum i la Btlia din Dealul Spirii, care a avut loc la data de 13 septembrie
1848, moment de seama al revoluiei democratice din acel an. n memoria celor aproape o sut
de ostai pompieri care au czut n lupt, n Bucureti a fost nlat Monumentul Pompierilor.
Ulterior, dup modelul primelor dou uniti, n principalele orae ale Romniei, s-au
nfiinat servicii de pompieri profesioniti cu accentuat caracter militar, subordonate primriilor.
n anul 1874 s-au pus bazele Corpului Pompierilor Militari care cuprindea 15 uniti care aveau
n dotare i baterii de artilerie. La rzboiul din 1877 1878, pompierii - artileriti au participat cu
fora a ase baterii n compunerea armatei romne, att pentru aprarea teritoriului, ct i la
19

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

luptele din sudul Dunrii, n Bulgaria de astzi, mpotriva armatei otomane.


Contactele europene, mai ales cu Regimentul de pompieri din Paris, aderarea la primul
organism internaional de profil, constituit n anul 1900, Comitetul Tehnic Internaional al
Focului, la care Romnia este membru fondator, au impus nceperea reorganizrii pompierilor
romni, proces ntrerupt de primul rzboi mondial. Separarea de artilerie s-a produs la 2 august
1929, prin nfiinarea Comandamentului Pompierilor, care fcea parte din structurile armatei
romne, iar, sub aspect administrativ, depindea de Ministerul de Interne. Aceast organizare a
fost legiferat n anul 1936 cnd, pentru prima oar, se defineau misiunile pompierilor militari:
prevenirea i combaterea sinistrelor pe tot cuprinsul trii. Tot din acea perioad dateaz i
investirea acestora cu atribuii concrete n domeniul proteciei civile, cel de-al doilea rzboi
gsindu-i organizai, pn la nivelul subunitilor, ca formaiuni militare de pompieri - aprare
pasiv.
Anii postbelici au conservat forma de organizare tradiional militar a instituiei
pompierilor, procesul de modernizare cuprinznd, deopotriv, planul conceptual i cel material,
la nivelul realitilor tehnico economice.
Termenul de profesionist pentru situaii de urgen, a fost introdus odat cu nfiinarea
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgent (IGSU), n data de 15 decembrie 2004,
conform H.G.R. 1490 din anul 2004, modificat i completat de H.G.R. 1514 din anul 2005,
prin fuziunea Comandamentului Proteciei Civile i Inspectoratului General al Corpului
Pompierilor Militari ca unitate subordonat Ministerului Administraiei i Internelor. La nivel
naional IGSU coordoneaz toate organizaiile implicate n managementul situaiilor de urgen,
n concordan cu reglementrile internaionale.
Astzi la lupta mpotriva focului particip att voluntari, mai ales n zonele rurale, ct i
profesioniti, acetia fiind ncadrai n subuniti subordonate IGSU.

20

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

I.2. Generaliti privind activitatea de proiectare a cldirilor


I.2.1 Ingineria civil
Ingineria civil este o ramur a ingineriei care se ocup de proiectarea construciilor i
instalaiilor pentru uz civil n domeniile: construcii ambientale, construcii geotehnice,
infrastructur, instalaii structurale urban-teritoriale.
Termenul civil provine din dorina de a transfera n domeniul civil competenele
tehnicilor din domeniul militar. Armatele erau ntotdeauna nsoite de tehnicieni care erau
capabili s realizeze lucrrile necesare pentru a ajuta trupele s depeasc orice obstacol ntlnit
n calea lor. Un exemplu clasic l constituie podurile plutitoare fcute din pontoane, poduri
folosite de Napoleon n campaniile sale din Europa i care apoi au fost utilizate i de ctre civili.
Domeniul de aplicare a ingineriei civile cuprinde diferite sectoare:
construcii civile i industriale;
infrastructura transporturilor (ci ferate, osele, porturi, aeroporturi);
poduri i tunele;
construcii hidrotehnice (baraje, lucrri hidrotehnice de protecie, apeducte,
canalizri etc.);
structuri n zone seismice.
La fel ca i proiectele de arhitectur, un proiect de inginerie civil poate fi mprit n trei
componente:
ideea de proiectare, care include de asemenea dezvoltarea unor studii detaliate
nainte de proiect;
proiectul final, pe baza cruia se estimeaz costul de munc;
implementarea proiectului, care conine calculele structurale detaliate n funcia
crora se procedeaz cu lucrrile.

I.2.2 Condiiile proiectrii


Pentru realizarea construciei unei cldiri este necesar dezvoltarea mai multor proiecte,
precum cele ce urmeaz:
21

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Proiect urbanistic de detaliu PUD


Plan de urbanism zonal PUZ
Plan de urbanism general PUB
Proiect arhitectural de construcie - PAC
Proiect arhitectural de demolare - PAD
Proiectul arhitectural de construcie, este cel mai complex i presupune urmtoarele etape:

elaborarea temei de proiectare


studiul de fezabilitate
obinerea certificatului de urbanism
obinerea avizelor cerute prin Certificatul de urbanism
ntocmirea documentaiei pentru autorizaia de construire
ntocmirea documentaiei pentru detaliile de execuie
ntocmirea documentaiei pentru execuia cldirii

n vederea realizrii proiectului dorit trebuie sa se in cont de mai multe condiii, ce trebuie
urmrite i stabilite mpreun cu arhitectul responsabil. Condiiile sunt urmtoarele:

poziionarea optim a cldirii pe teren (orientarea ei preferabil ctre sud i n funcie de


vecinti);

stabilirea formei si a volumului cldirii, integrarea in arhitectura zonei;

abordarea unitar a problemelor de iluminare, nclzire i ventilaie;

definirea si dimensionarea spaiilor, a cilor de acces, a intrrilor, fixarea zonelor de


activitate i cele de repaos;

prevederea unui spaiu acoperit la intrarea in cldire;

proiectarea nlimii camerelor la min. 2,5 m si corelarea cu suprafaa lor;

stabilirea sensului de deschidere al uilor i ferestrelor (de obicei spre interior);

dimensionarea raportului treapt-contratreapt la scri (optim 16-19 cm / 27-30cm) ;

stabilirea nlimii ferestrelor de la pardoseal i corelarea cu nlimea caloriferelor


folosite (uzual 90 cm);

proiectarea unui loc de depozitare la fiecare etaj;

nainte de turnarea apei se vor alege finisajele pentru pardoseli ;

amplasarea optim a buctriei n planul cldirii, astfel nct racordarea hotei la exterior
sa nu deranjeze prin mirosuri spatiile de deasupra.;

22

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

deschiderea hotei la exterior va fi prevzut cu sit si protejeaz la intrarea apei dinspre


exterior;

poziionarea panoului electric intr-o zon uor accesibil dar protejat;

poziionarea ntreruptoarelor electrice;

poziionarea si alegerea numrului de prize din fiecare spaiu ( ideal - minim cate o priza
pe fiecare perete)

alegerea locului mainii de splat, ( priza electrica adecvata ; poziionat la o nlime


adecvat; racorduri pentru ap i canalizare);

corelarea amplasrii n buctrie a prizelor cu nlimea mobilierului;

corelarea poziionrii finisajelor cu poziionarea traseelor electrice, obiectelor sanitare i


termice (de exemplu, aezarea faianei i gresiei n baie);

corelarea dimensiunilor instalaiilor sanitare i termice cu spaiile alocate

intersectarea traseelor instalaiilor sanitare cu elementele de structur (grinzi, stlpi,


centuri, etc.)

termoizolarea corespunztoare nevoilor cldrii

prevederea aerisirii podului cldirii prin folosirea unor deschideri (igle speciale)

prevenirea condensului

ignifugarea elementelor din lemn de la arpant, cpriori, etc. cu soluii de ignifugare


gata preparate

proiectarea pantei de scurgere adecvat a acoperiului pentru scurgerea apei pluviale i


din dezghe (n funcie de zona, i de materialul folosit pentru acoperi)

colectarea apei printr-un sistem de jgheaburi i evacuarea ei spre o zon prevzut anume

calcularea numrului burlanelor astfel nct s poat prelua cantitatea apa de pe tot
acoperiul casei

prevederea unei borduri in jurul casei cu o lime minim de 60 cm i o pant ctre


exterior care s permit ndeprtarea apei meteorice - optim este ca bordura s fie mai
lat dect dimensiunea cu care acoperiul depete zidurile cldirii

prevederea unui sistem de colectare a apei meteorice la nivelul solului care s preia apa
de pe acoperi precum i cea czut pe panta de scurgere de lng bordura casei i s o
transporte ctre canalizare (sau o alt zon special prevzut)

folosirea corect a termoizolaiilor (polistiren expandat sau extrudat, vata mineral /


sticl) crete confortul termic i duce la eliminarea condensului si a mucegaiului

23

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

protejarea casei la infiltraii de la ploaie sau de la pmntul ud, prin folosirea


hidroizolaiilor (pentru acoperi / terase, subsol, soclu)

izolarea mbinrii ntre bordura i-soclul casei cu bitum, turnat la cald

prevederea casei la exterior cu un soclu care s aib o nlime minim de 30 cm si o


hidroizolaie corespunztoare (de ex. din polistiren expandat sau extrudat), pentru a
proteja casa de igrasie

hidroizolarea teraselor i prevederea pantei de scurgere a apei ctre punctele de colectare


(sifoane, jgheaburi)

prevederea unui spaiu pentru depozitarea resturilor menajere

dimensionarea garajului in funcie de dimensiunile mainii

amenajarea terenului

I.3. Definiii
I.3.1 Proiectare
Activitatea de proiectare se refer la urmtoarele:
-

a inteniona;

a plnuii;

a elabora un proiect;

a face o proiectare;

a prezenta schematic un corp pe o suprafa sau pe un plan, dup anumite reguli.

I.3.2 Pregtire
Activitatea de pregtire se refer la urmtoarele:
-

a instruii;

a forma pe cineva n vederea unei activiti;

ansamblu de cunotine (ntr-un domeniu), de care dispune cineva;

a face pe cineva s capete cunotine i/sau deprinderi ntr-un domeniu oarecare.

I.3.3. Poligon
Termenul de poligon se refer la urmtoarele:
-

suprafa plan mrginit de mai multe segmente de linii drepte, numite laturi;
24

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

teren special amenajat n cuprinsul cruia se desfoar diferite exerciii practice;

teren special amenajat pentru a efectua exerciii practice de tragere cu armamentul sau de
conducere a autovehiculelor;

teren amenajat pentru executarea unor activiti de instruire sau pregtire.

I.3.4. Antrenament
Termenul de antrenament se refer la urmtoarele:
-

proces de instruire sistematic fizic i psihic, n scopul obinerii unor performane;

proces complex i sistematic de pregtire, n scopul obinerii unor performane;

serie de exerciii metodice n vederea dezvoltrii calitilor unui sportiv;

activitate complex destinat mririi rezistenei organismului.

I.3.5. Profesionist
Termenul de profesionist se refer la urmtoarele:
-

persoan care lucreaz ntr-un anumit domeniu de activitate pe baza unei pregtiri
corespunztoare;

cel care exercit o art, un sport, etc. pe baza unei pregtiri profesionale i fiind
remunerat pentru aceasta;

persoan calificat pentru a desfura o anumit meserie, activitate.

I.3.6. Situaie de urgen


Termenul de situaie de urgen se refer la urmtoarele:
-

situaie care necesit o rezolvare urgent;

grab n a rezolva ceva care nu sufer amnare;

situaie care impune aplicarea de ctre stat a unui sistem de msuri cu caracter politic,
militar, economic i social;

eveniment excepional, cu caracter non-militar, ce amenin viaa i sntatea populaiei,


mediul nconjurtor, valorile materiale i culturale importante i este necesar o
intervenie organizat pentru restabilirea strii de normalitate.

25

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

I.4. Prezentarea pe scurt a activitilor de intervenie

Salvarea persoanelor
din medii ostile vieii (drmturi, tuneluri, canale);
surprinse la nlime sau n intenie de suicid;
izolate ca urmare a nzpezirilor, inundaiilor;
surprinse de incendii;
blocate n locuine.

Evacuarea i relocarea persoanelor


n caz de dezastre naturale (cutremure, inundaii, alunecri de teren);
n caz de contaminare chimic, biologic, radiologic, sau nuclear;
n caz de conflict armat.

Stingerea incendiilor
salvarea persoanelor, animalelor, i a bunurilor materiale;
localizarea i limitarea propagrii;
lichidarea focarelor de incendiu;
nlturarea consecinelor i restabilirea strii de normalitate;
stabilirea cauzelor i mprejurrilor izbucnirii incendiilor.

nlturarea consecinelor accidentelor cu afectarea mediului (chimice, biologice,


radiologice, substane periculoase)
detectarea i identificarea tipurilor de substane periculoase;
evaluarea riscului de acoperire a evenimentului;
neutralizarea substanelor periculoase;
eliminarea consecinelor accidentelor.

Descarcerarea i degajarea persoanelor la accidente rutiere

Acordarea primului ajutor medical calificat

Misiuni pirotehnice
asanarea teritoriului de muniia rmas neexplodat din timpul conflictelor
militare

26

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

efectuarea de bree n diguri, maluri, sau alte lucrri


distrugerea zpoarelor de ghea de pe cursurile de ap ce pot provoca inundaii
prin obturarea albiei acestora;
participarea la demolarea unor construcii prin implozie/prbuiri controlate.

Alte misiuni
transportul apei potabile, alimentelor i altor categorii de bunuri materiale pentru
persoanele sinistrate;
transportul apei potabile pentru instituii publice i operatori economici.

I.5. Materiale de construcie folosite la realizarea poligoanelor


I.5.1 Beton celular autoclavizat (B.C.A.)
Betonul Celular Autoclavizat este un material de construcie cu performane structurale i
caracteristici tehnice superioare destinat realizrii structurilor de zidrie n toate tipurile de
construcii: de locuit, social culturale, nchideri la structuri multietajate cu structuri din beton
armat indiferent de regimul de nlime al acestora, n conformitate cu normativele n vigoare.
Blocurile se prezint sub forma unui paralelipiped dreptunghic ntreg, cu fete plane
paralele, dup cum este prezentat n imaginea urmtoare, i executate ntr-o diferit sortimentaie
de dimensiuni.

Figura I.1: Bloc plan din beton celular autoclavizat


Figur 1Figura I.1: Bloc plan din beton celular autoclavizat

27

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

1. Lungime; 2. Lime; 3. nlime; 4. Faa de fixare n zid; 5. Faa lateral; 6. Capt;


Calitatea BCA este rezultatul investiiilor i modernizrilor tehnologice. Este un produs
realizat conform standardului SR EN 771-4 din anul 2004 i deine certificat de conformitate CE.
Garania calitii produselor este dat i de sistemul de management integrat aplicat conform
standardelor SR EN ISO 9001din anul 2001, SR EN ISO 14001 din anul 2005.
Blocurile de zidrie alese recomandate pentru realizarea cldirilor de antrenament sunt de
tipul B.C.A.- GBN 35, cu urmtoarele caracteristici constructive:
- Lime(b) = 20 (cm)
- nlime(h) = 30 (cm)
- Lungime(l) = 62 (cm)
B.C.A.-ul de zidrie GBN 35 se utilizeaz la realizarea de perei exteriori si interiori
portani si neportani ai cldirilor de locuit i social culturale cu numr redus de niveluri - P,
P+1E, pana la P+2E, i deschideri ntre pereii portani de 1-6 m, la realizarea de perei exteriori
i interiori neportani pentru construcii multietajate cu structura n cadre din beton armat, la
realizarea de perei antifoc i perei rezisteni la foc, precum i la realizarea pereilor cu o
umiditate a aerului de maxim 60% si medii neagresive sau agresivitate chimica sczut.
Caracteristicile fizico-mecanice sunt prezentate n tabelul nr. I.1.

Figura I.2: Testarea rezistenei la foc a unui bloc de B.C.A.


Figur 2Figura I.2: Testarea rezistenei la foc a unui bloc de B.C.A.

28

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen


Tabel 1Tabelul I.1: Caracteristici fizico-mecanice ale B.C.A.

Tabelul I.1: Caracteristici fizico-mecanice ale B.C.A.

Caracteristici

Standardul de
ncercri

Prevederile din
standard

Valori declarate

Rezultat la
compresiune

SREN 772-1/05

Min.3,5 N/mm2

3,55 N/mm2

Rezultat la
ncovoiere

STAS 7344/86

Min. 1 N/mm2

1,18 N/mm2

Absorbia la
ap

nu trebuie expus neacoperit

- la 10 min.
- la 30 min.

SR EN 772-11/2001

- la 90 min.

240 g/m2s0,5

244 g/m2s0,5

190 g/m2s0,5

195 g/m2s0,5

170 g/m2s0,5

158 g/m2s0,5

Densitatea
aparent

SR EN 772-13/05

300-1000 kg/mc

615 kg/mc

Umiditate

SR EN 772-10

20-25%

Conductivitate
a termic

SR EN 1745/03

0.16 W/mK

STAS 7344/86

Durabilitate la
nghe/dezghe

nu trebuie expus neacoperit

- pierderea de
mas
Variaii
dimensionale

2,8%

SR EN 680/96

0.36 mm/m

29

Stelian-Marius GHERGHIAN

Reacia la foc

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

SREN13501-1/02

Rezistena la
foc:

Clasa A1

Valoarea n funcie de limea elementului de construcie (cm)


100

125

150

200

250

300

1,75 / 2

- meninerea
capacitii de Nr. ore
izolare

350

- etaneitate
- rezisten

- stabilitate
Datele prezentate n tabelul de mai sus recomand acest tipul de B.C.A. pentru utilizarea
la execuia construciilor destinate antrenamentului profesionitilor pentru situaii de urgen,
mai ales prin gradul ridicat de rezisten la foc i stabilitate structural.

I.5.2. Crmid refractare


Acest tip de crmid este folosit n principal pentru a rezista la temperaturi ridicate,
avnd conductivitatea termica sczuta pentru a economisi energia. De obicei acest tip de
crmid se folosete in aplicaii unde exist temperaturi ridicate, frecri mecanice, coroziune
chimic, cum ar fi in interiorul unui cuptor sau furnal.
Destinaia utilizrii crmizii refractare la construcia cldirilor de antrenament o
reprezint realizarea unor pardoseli rezistente la flcri i temperaturi nalte, n interiorul
camerelor destinate simulrii incendiilor.
Crmida refractara are in compoziie urmtoarele componente:

oxid de aluminiu sau alumina - 30-60 %

dioxid de siliciu sau silica - 30-50%

Oxidul feric - 1-3%

ali componeni - 7%
30

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pe baza acestor componente chimice dar i a altor proprieti fizico mecanice sunt
stabilite mai multe modele de crmizi prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 2Tabelul I.2: Modele constructive de crmizi refractare

Tabelul I.2: Modele constructive de crmizi refractare

MODEL
Analiza chimica:
Al2O3
Fe2O3

60A

50A

40A

28A

65SA

60
2,3

50
2,5

40
3,0

28
-

24

24

22

22

22

30

30

30

20

20

%
%

min.
max.

Porozitate aparenta
- semiuscat

max.

Rezistena la
compresiune
- semiuscat

N/mm2

min.

Temperatura de
deformare la
compresiune 0,2N/mm2

min.

1450

1430

1350

1250

min.

15

15

20

15

15

min.

182

179

175

169

171

Rezistenta la soc termic


nr. de cicluri - in
aer(950 C)
Refractaritate

IP

n funcie de caracteristicile geometrice prezentate n figura urmtoare, se stabilesc


variate tipuri de crmizi, ceea ce ofer posibiliti multiple de utilizare

Figura I.3: Caracteristici geometrice ale crmizilor rectangulare


Figur 3Figura I.3: Caracteristici geometrice ale crmizilor rectangulare

31

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Crmizile recomandate pentru execuia pardoselilor au urmtoarele caracteristici


constructive:
- lungime (l) = 250 mm;
- lime (b) = 124 mm;
- nlime (g) = 64 mm.

I.5.3. igl metalic


igla metalic de tip clasic, prezentat n figura alturata, este cel mai des utilizat n
sistemele moderne pentru acoperirea locuinelor individuale i a cldirilor de tip rezidenial.
Datorit largii sale utilizri am considerat benefic introducerea acesteia n realizarea
acoperiului cldirilor destinate pregtirii. Prin aceasta se urmrete crearea unor situaii ct mai
conforme cu realitatea interveniilor.
igla metalic de tip CLASIC este profilat din tabl de oel zincat de grosime 0,50 mm,
acoperit cu un strat de vopsea in variant lucioas sau mat.

Figura I.4: Panou igl metalic


Figur 4Figura I.4: Panou igl metalic

igla metalic de tip CLASIC este profilat din tabl de oel zincat de grosime 0,50 mm,
acoperit cu un strat de vopsea in variant lucioas sau mat.
Panourile de igl metalic se pot livra cu lungimi cuprinse intre 500 mm si7000 mm.
32

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pentru lungimi foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de igl nu este recomandat, se
impune folosirea a dou sau mai multe panouri. Acest aspect prevede calcularea panourilor de la
partea inferioara ca multiplu de igle, lund n considerare suprapunerea tehnica de 150 mm.
Spre uurarea procesului de calcul sunt reprezentate n imaginea ce urmeaz detaliile tehnice ale
panourilor de igl metalic, mpreuna cu specificaiile tehnice oferite prin intermediul tabelului
prezentat n cele ce urmeaz.

Figura I.5: Detalii tehnice ale panourilor de igl metalic


Figur 5Figura I.5: Detalii tehnice ale panourilor de igl metalic

Tabel 3Tabelul I.3: Date tehnice ale panourilor de igl metalic

Tabelul I.3: Date tehnice ale panourilor de igl metalic


Material

Tabl din otel, zincat pe ambele pri protejat cu poliester

Grosime nominala

0,5 mm tabla din otel

lime total

1200 mm

lime utila de acoperire

1120 mm

Lungimea modelului

350 / 400 mm

Greutatea pe suprafa

aproximativ 5 kg / mp

nclinaia minima

8 daca nu sunt necesare mbinri diagonale


14 in cazul mbinrilor diagonale

Garanie

10 ani garanie mpotriva coroziunii

Durata presupus de via

50 - 60 de ani pentru acoperi

33

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

I.5.4: Etrierii
Etrierii sunt ramele evideniate n imaginea urmtoare, realizai n general din OB37,
care mpreun cu barele longitudinale formeaz carcasa de armatur pentru fundaii, stlpi,
grinzi, centuri, sau alte elemente de beton armat. Etrierii i barele longitudinale care formeaz
carcasele de armatura sunt fasonate din otel beton (OB37, PC52, etc.), dup care sunt asamblate
(n mod obinuit prin legare cu srm). Etrierii au un rol foarte important n rezistena
elementelor de beton armat. Armarea cu etrieri se mai numete i armare transversala. Rolul
armrii transversale este preluarea eforturilor provenite din fora tietoare sau din torsiune.

Figura I.6: Imagine de ansamblu a etrierilor i armturii


Figur 6Figura I.6: Imagine de ansamblu a etrierilor i armturii

Analiza cldirilor cu structur din beton armat, care au suportat cutremure importante, a
confirmat importana armrii cu etrieri a grinzilor i stlpilor. La solicitrile alterante, specifice
cutremurului, armarea transversal mbuntete comportamentul stlpilor i grinzilor. Astfel,
elementele de beton sunt capabile sa aib deformaii mari fr s se rup. Aceast proprietate se
numete ductilitate, i este esenial pentru o bun comportare antiseismica. Pe lng rolul de
armatur de rezisten, etrierii asigur poziia armturilor longitudinale (barelor de armatur) n
elementul de beton armat (stlp, grind, centur). Etrierii, mpreun cu restul armaturilor,
alctuiesc o carcas rigid care trebuie s i menin forma i poziia pn la finalizarea turnrii.

34

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

n planele de armare apar ca nite rame care au la capetele barei din care sunt formai,
ciocuri. Indicaia care se da n dreptul etrierilor conine marca, pasul i/sau tipul otelului i
diametrul. Desenul trebuie s conin i o schem n care este prezentat fiecare tip de etrier
desfurat, cotndu-se fiecare ramur a sa i ciocurile.
Fasonarea etrierilor se poate realiza manual sau cu maini automate. Aceast din urm
metod are mai multe avantaje, printre care: pre foarte bun, productivitate ridicat, reducerea
pierderilor de material, respectarea cu precizie a cotelor din planurile de armare, posibiliti de
fasonare a barelor cu diametre mari (de pn la 32 mm).
I.5.4: Sistemul de izolaie tip Westec
Sistemul de izolaie WESTEC este un concept cu totul nou n industria sistemelor
termoizolatoare destinate utilizrii n construciile speciale din cadrul centrelor de antrenament
ale pompierilor. Acest sistem de izolaie asigur protejarea structurii de rezisten, a pereilor i
tavanului construciilor destinate antrenamentului fcnd fa cu uurin la cele mai intense
exerciii de pregtire, ce presupun temperaturi extreme sau chiar aciunea direct a flcrilor,
oferind cel mai nalt nivel de protecie.
Sistemul de izolare Westec este brevetat n Statele Unite ale Americii prin
brevetul US 7823357 B2. i aparine FIRE FACILITIES INC.

Figura I.7: Seciune n sistemul de izolaie; montaj


Figur 7Figura I.7: Seciune n sistemul de izolaie; montaj

1 cadru metalic de susinere; 2 strat de izolaie; 3 barier termic; 4 panou din oel
Acest sistem este cel mai performant disponibil la acest moment, reuind s se adapteze
35

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

cu uurin arhitecturii oricrui tip de construcie, indiferent de structura de rezisten, fie ea din
beton armat, zidrie sau cadre metalice, reuind s asigure s asigure performane ridicate de
izolare termic, mrind durata de via a construciei i reduce costurile de ntreinere a
ncperilor n care acesta este montat nefiind necesare noi lucrri de zugrvire a elementelor de
construcie protejate.
Sistemul Westec este conceput dintr-o serie de elemente componente, proiectate astfel
nct montarea acestuia sa se fac ntr-o manier simpl i eficient.

Figura I.8: Montajul sistemului de izolaie Westec


Figur 8Figura I.8: Montajul sistemului de izolaie Westec

Cadrul metalic de susinere, realizat din profile de oel cu o lime de 20 cm i o


grosime de 5 cm, ataate de elementul de construcie n poziie vertical la o distan de
ntre ele.

1,20 m

Are rolul de a susine ntregul sistem de izolaie asigurnd legtura fix dintre

elementele de construcie i celelalte elemente ale sistemului de izolaie.


Stratul de izolaie termic, se prezint ca o ptur cu o grosime de 5 cm , aceasta
acoperind cadrul metalic montat anterior pe elementul de construcie. Acesta are capacitatea de a
rezista la temperaturi de pn la 1200 0C. Compoziia chimic a stratului de izolaie nu ofer
posibilitatea izolaiei de a degaja produse toxice i nu permite absorbia apei.
Bariera termic, pozat pe deasupra stratului de izolaie se prezint sub forma unor
bare de colare roie cu limea de 10 cm i grosimea de 2,5 cm, fixate la o distan de 0,6 m ntre
ele. Acestea au rolul de fixa izolaia pe elementul de construcie i pe deasupra cadrului metalic
36

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

de susinere, oferind posibilitatea de a monta panourile din oel inoxidabil direct pe acestea.
Astfel se creeaz un spaiu izolator ntre stratul de izolaie i panourile montate evitnd
contactul dintre acestea pentru a nu se realiza transferul de cldur prin conducie, mrind n
acest mod eficiena de izolare aa cum se poate observa i n imaginea prezentat mai sus.
Panourile din oel inoxidabil tip 304, ofer un scut solid de protecie, iar datorit
formei cutate, au un coeficient mare de dilatare fiind rezistente la rupere, exfoliere sau cracare,
ceea ce confer sistemului izolaie o lung durata de utilizare. Panourile sunt prevzute cu o
suprafa ondulat sub form de canale longitudinale paralele, ce permit extinderea liber, fr
deformri, sub aciunea cldurii intense din camera destinat incendierii, meninnd astfel
integritatea sistemului. Echiparea unei camere destinat incendierii cu acest sistem de izolaie
este ilustrat i n imaginea ce urmeaz.

Figura I.9: Echiparea unei camere destinat incendierii


Figur 9Figura I.9: Echiparea unei camere destinat incendierii

Rezistena la temperaturi ridicate, chiar i de 1200 0C, performana de izolare termic,


rezistena la aciunea direct a flcrilor sau a aciunilor mecanice generate de jetul de ap sau
diferite lovituri accidentale, rezistena mpotriva coroziunii i ruginii, iar cum nici un element al
sistemului nu absoarbe apa, nu exist riscul de degradare datorit umiditii sau ngheului, ceea
ce confer sistemului o perioad foarte mare de exploatare, sistemul de izolaie Westec avnd
o garanie de 15 ani. Acesta fiind i principalul motiv pentru care acest sistem este folosit la
scar larg n centre de antrenament precum cele din S.U.A., Canada, Germania, Turcia i multe
alte ri din ntreaga lume.

37

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Capitolul II
CONDIII PRIVIND PROIECTAREA POLIGOANELOR
DESTINATE PREGTIRII PROFESIONITILOR PENTRU
SITUAII DE URGEN

Activitatea de proiectare a poligoanelor destinate pregtirii profesionitilor pentru situaii


de urgen, presupune elaborarea unui proiect, ce vizeaz amenajarea unui teren, construirea
unor cldiri special destinate s asigure dezvoltarea unui proces de instruire sistematic, fizic i
psihic, n scopul dezvoltrii calitilor personalului calificat ce intervine n cazul situaiilor de
urgen. Pentru realizarea unui proiect de calitate i pentru o bun gestionare a resurselor
necesare atingerii obiectivelor propuse se impune respectarea anumitor reguli sau corelarea cu
anumite recomandri.

II.1. Analiza nevoilor operative


Primul pas ce trebuie urmat n proiectarea unui poligon de antrenament se prezint sub
forma unei atente i profunde analize a specificului interveniilor operative, tipurile de
antrenamente ce trebuiesc desfurate i cine va executa aceste antrenamente (servani, ofieri,
studeni, elevi, etc.)
Totodat trebuie s se in seama i de poligoanele deja existente, i de posibilele
modificri sau modernizri ale acestora, fiind privit ca o alternativ la construirea nuia nou, sau
alte alternative ce pot aduce beneficii maxime corespunztoare unor costuri ct mai mici.
Dac se face dovada necesitii construirii unui poligon nou, trebuie s se stabileasc
resursele i costurile necesare realizrii i nu n ultimul rnd resursele i costurile necesare
utilizrii i ntreinerii poligonului.
Dup stabilirea tuturor resurselor i costurilor necesare, e recomandabil s fie urmrite
diferite cooperri n vederea utilizrii poligonului i de ctre alte instituii, operatori economici
sau servicii profesioniste ori voluntare pentru situaii de urgen. Prin urmare o anumit parte a
resurselor ar putea fi acoperit din partea acestora.

38

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.2. Componentele poligonului


ntr-un poligon modern de antrenament, n funcie de scopul proiectrii acestuia, pot face
parte urmtoarele componente:
II.2.1. Zona administrativ
1. Birouri
2. Sli de conferin
3. Bibliotec
4. Laborator foto /camer obscur
5. Secretariate (zone de copiere-printare documente)
6. Laboratoare de realizare a materialului pregtitor grafic / audiovizual
7. Cldiri pentru cazarea persoanelor ce urmeaz a fi instruite - dormitoare
8. Zone pentru servirea mesei /buctrie, restaurant
9. Closete, vestiare, duuri
10. Centru pentru ntreinere i reparare aparate
11. Zon de echipare i aprovizionare
12. Spaiu de depozitare pentru diferite materiale
13. Centru de comunicaii
14. Zon de procesare a datelor
15. Cabinet medical /infirmerie
16. Arhiv / spaiu depozitare diverse nregistrri

II.2.2 Spaii de instruire


1. Sli de clas (curate i "murdare"- acces direct din sau spre locul unde s-au executat sau se vor
executa exerciiile)
2. Amfiteatru
3. Sal de for / pregtire fizic
39

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

4. Piscin pentru antrenament la salvarea din ap


5. Zone de antrenament pentru salvare tehnic
6. Laboratoare speciale de antrenament
a. Simulatoare
b. Sprinklere automate
c. Computere
d. Pompe
e. Prim ajutor de baz i salvare
f. Sisteme de alarm la incendiu
g. Laborator arson
7. Spaiu de depozitare pentru echipament i utilaje

II.2.3. Spaii exterioare


1. Turn de antrenament
2. Rezerv de ap, n gropi amenajate (pentru motopompe, etc.)
3. Cldire pentru antrenament echipate cu spaii pentru incendiere
4. Spaiu de manipulare a autospecialelor
5. Zone de distribuie a gazelor i lichidelor inflamabile / combustibililor
6. Zona materialelor periculoase
7. Zone pentru predare n afara cldirilor
8. Zon aterizare elicopter
9. Cldire pentru antrenamente ce implic folosirea fumului
10. Spaiu de depozitare pentru echipamente portabile, vehicule, i utilaje
11. Zon de observare a activitilor (turn de observare)
12. Staie de pompieri
13. Zone de repaus

40

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.2.4. Utiliti
1. Distribuia apei, canalizare i alte utiliti
2. Parcri (acoperite sau nu)
3. Echipamente i zone de ngrijire a poligonului
4. Activiti de protecie a mediului

II.3. Considerente privind proiectarea


II.3.1 Generaliti
Deoarece un astfel de poligon de antrenament este specializat, trebuie s se ia n
considerare o serie de caracteristici specifice. De vreme ce un astfel de centru ar urma s fie
folosit pentru 40 sau 50 de ani, este de preferat s se in cont de experiena altora n acest
domeniu. n acest sens trebuiesc respectate urmtoarele reguli cu privire la proiectarea unui
astfel de poligon:
1. s se evite conflictele cu cerinele planului local de urbanism;
2. s se investigheze posibila folosire n comun a poligonului de mai multe
organisme;
3. ar trebui explorate posibiliti de finanare prin granturi;
4. trebuie dezvoltat documentaia referitore la impactul asupra mediului;
5. dac exist, trebuie vizitate unele din poligoanele i centrele de antrenament deja
existente, pentru idei i experien;
6. s fie luate n considerare probleme legate de vreme, i efectele folosirii centrului
n toate anotimpurile;
7. trebuie s se determine, dac va exista, partea din centru ce va fi folosit pe timp
de noapte;
8. s fie prevzut spaiu destul de mare ntre cldiri, pentru a oferi posibilitatea
antrenamentului simultan n mai multe spaii;
9. se prevd spaii pentru depozitare, fiecrui segment al centrului;
10. trebuiesc prevzute modaliti de aezare i aplicare a diverselor structuri, astfel
nct s ofere antrenamentului o ct mai mare apropiere de realitate;

41

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

11. alegerea finisajelor se va face astfel nct s necesite o ntreinere ct mai puin
costisitoare;
12. echipamentele de aer condiionat i nclzire s fie localizate ntr-un loc unde
poate fi fcut uor o ntreinere regulat; instalarea unor uniti individuale n
slile de clas ar trebui s fie evitat;
13. trebuie s se ofere locuri de odihn i vestiare separat pentru femei i brbai;
14. trebuie s fie identificate spaii necesare pentru oaspei i vizitatori, personal, i
viitori utilizatori;
15. s se foloseasc suprafee rezistente la alunecare pentru toate scrile i cile
circulate;
16. pentru zonele specifice, trebuiesc proiectate instalaii automate de stingere cu
sprinklere i detecie;
17. s se ofere spaii de depozitare pentru depozitarea combustibilului folosit la
antrenamente;
18. s existe spaii i echipamente destinate rencrcrii aparatelor de respirat;
19. s se asigure posibilitatea comunicrii ntre diferitele structuri i zone de
antrenament;
20. trebuie s se asigure spaii pentru depozitarea aparatelor, mai ales n sezonul rece;
21. apa potabil trebuie s fie disponibil la fiecare loc de antrenament, inclusiv cele
situate la exterior;
22. trebuie ca un astfel de poligon s fie prevzut cu staii de duuri de urgen i
dispozitive pentru curarea ochilor;
23. trebuie ca n toate spaiile s fie instalate lmpi pentru lumin;
24. se poate folosi n tot centrul un sistem de comunicaii cu interfon.
Politica de funcionare i procedurile de utilizare a componentelor trebuiesc dezvoltate n
funcie de scopul antrenamentelor ce urmeaz a fi executate. Sigurana utilizatorilor trebuie s fie
pe primul loc. nainte de a se oferi aprobarea de executare a exerciiilor se va face, de ctre
personalul specializat al poligonului, un instructaj de securitate, n care se vor prezenta
utilizatorilor riscurile ce pot produce accidentari pe durata desfurrii antrenamentelor i
modalitatea prin care se anuna un eveniment. Toate aceste explicaii vor fi completate de
parcurgerea unui tur de prezentare a spaiilor poligonului, oferind o mai bun posibilitate de a
preveni apariia unor eventuale accidentari. Iar dup stabilirea celor enumerate mai sus, se
stabilesc factorii ce determin amplasarea poligonului n funcie de: terenul disponibil, reele de

42

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

alimentare cu ap, mediu, servicii i utilitii.


II.3.2 Caracteristici ale terenului
Terenul pe care va fi construit poligonul va fi obligatoriu n afara localitilor pentru a
minimiza impactul negativ asupra comunitii i terenurilor adiacente. Se va efectua un studiu
geologic asupra densitii solului, stabiliti acestuia la seisme, pnzei freatice i apelor de
suprafa. terenul nu trebuie s fie amplasat n zone inundabile, zone seismice sau zone cu risc de
producere a alunecrilor de teren. Titlul de proprietate trebuie s fie clar i pe ct posibil s
poat asigura o eventual extindere pe viitor. Terenul trebuie s fie ales i n funcie de
posibilitile de acces, s se poat face cu uurin i s permit circulaia autospecialelor.
Mrimea terenului s fie ampl, pentru a asigura spaiul necesar cldirilor proiectate, parcurilor
necesare, distanele de siguran dintre cldiri, spaiul necesar pentru deplasarea i manevrele
autospecialelor n interiorul poligonului, sau a altor spaii necesare desfurrii optime.
Amplasarea poligonului s ofere posibilitatea utilizri acestuia n toate anotimpurile i
condiiile meteorologice, cu o minim mentenan. Se va ine cont de condiiile climatice locale
referitoare la ploi, vnt, zpezi, canicul sau alte condiii climatice ce pot afecta condiiile i
desfurarea activitilor specifice de antrenament.
II.3.3. Sursele de ap
Reeaua de alimentare cu ap va fi dimensionat pentru a putea asigura volumul i
presiunea necesare activitilor de antrenament, sistemelor de protecie i consumului menajer.
Proiectararea reelei de distribuie a apei n interiorul poligonului s includ costul conductelor,
pompelor, hidranilor, valvelor, fitingurilor i celorlalte materiale necesare.
Tipurile de hidrani folosii la echiparea poligonului se recomand a fi de ct mai multe
variante constructive pentru a fi asigurat o ct mai bun pregtire n recunoaterea i utilizarea
acestora. Chiar dac se proiecteaz o reea de hidrani, se va asigura n mod obligatoriu i o
rezerv de ap disponibil n situaii de avarie a reelei de alimentare sau intr-o situaie deosebit,
n care e necesar o cantitate mai mare de ap dect n mod curent. O surs adiional de ap
poate fi constituit dintr-un lac, fie el natural sau artificial, un ru, pru, baraj sau bazin destinat
stocrii apei. Acestea pot fi att subterane, ct i supraterane, acoperite, i echipate cu pompe
pentru vehicularea apei la presiunea necesar.
Pentru rezerve de ap pot fi utilizate i autocisterne, dar, chiar dac ofer avantajul c pot
43

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

transporta uor apa dintr-un loc n altul. Aceasta, presupune, totui, dezavantajele de a deine un
numr mare de autocisterne, astfel fiind necesare un numr mare de personal i costuri ridicate
pentru ntreinerea acestora.
II.3.4. Securitatea poligonului
Poligonul destinat pregtirii profesionitilor pentru situaii de urgen, trebuie s ofere
siguran utilizatorilor. Spaiile exterioare vor fi obligatoriu bine iluminate pe timp de noapte i
va fi ncadrat cu personal special destinat asigurrii pazei pe toat durata unei zile. Securitatea
poligonului poate fi completat i cu sisteme de monitorizare i supraveghere video, sau sisteme
antiefracie.
n conformitate cu legislaia n vigoare, poligonul va fi echipat cu sisteme de detecie i
stingere a incendiilor, iar transmiterea semnalelor de alertare se va face la distan ntr-o camer
special destinat activitilor de monitorizare a instalaiilor i alertrii personalului destinat
interveniei.
II.3.5 Protecia mediului
Pentru construcia poligonului este necesar consultarea cu organizaiile de protecie a
mediului n vederea eliberrii de ctre acestea a unor avize i autorizaii. Aceste consultri se
refer la utilizarea unei mari cantiti de ap, poluarea aerului, solului i zgomotul produs pe
timpul exerciiilor. Atunci cnd se alege terenul pentru construcia poligonului se va ine cont de
factorii de protecie a mediului astfel nct riscurile cu privire la poluarea apei, aerului i solului
s fie ndeprtate. n acest sens se va realiza o politic de prevenire i protecie a mediului,
revizuit de ctre ingineri n domeniul construciilor, hidrologi, geologi i specialiti n protecia
mediului. Acestea vor efectua studii pentru a stabilii dac exerciiile desfurate prezint un
impact negativ asupra mediului.
Principala problem pus n discuie pe linia proteciei mediului, este legat de evacuarea
apelor uzate de la operaiunile de stingere a incendiilor. Aceasta variaz n gradul de contaminare
n funcie de tipul incendiului sau exerciiului n care a fost folosit. Spre exemplu n cazul unui
exerciiu ce implic hidrocarburi inflamabile sau combustibile, ori alte substane chimice
potenial duntoare mediului, sau compui ai acestora, va trebuii s se realizeze o separare a
contaminanilor din apa utilizat la stingere, sau a altor substane

folosite n acest scop.

Separarea se poate realiza prin utilizarea unor filtre, prin decantoare sau defalcri bacteriologice.
n scopul reducerii efectelor de poluare, se poate utiliza propan sau gaz natural, n locul
44

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

lichidelor inflamabile. In plus, se acord o atenie deosebit pentru a prevenii afectarea apelor
subterane, de scurgeri contaminante. De asemenea pe suprafaa ntregului poligon se va realiza
o reea de canalizare pentru a prelua apele uzate i de a le transporta ntr-un mod organizat nct
s nu fie afectate cldirile i terenurile din interiorul poligonului, precum i proprietilor din jur.
A doua problem este legat de consumul de ap potabil, pentru utilizarea de ctre
cursani, vizitatori i personal. Aceasta poate provenii de la puuri de mare adncime ori de la o
reea de alimentare a localitii.
A treia problem o reprezint apa necesar stingerii incendiilor, alimentrii hidranilor i
instalaiilor automate de sprinklere. Utilizarea apei potabile n cadrul exerciiilor de antrenament
trebuie descurajat i pe ct posibil evitat, datorit volumelor mari implicate i a resurselor
aflate ntr-o continu scdere.
Tot prin politica de protecie a mediului se va analiza direcia predominant a vntului
atunci cnd se va decide locaia poligonului. Fumul i gazele generate n timpul antrenamentelor
nu trebuie s interfereze cu zonele nconjurtoare ori cu cldiri aflate n vecintate. n
nenumrate cazuri reziduuri ale agenilor de stingere i a produselor de combustie au fost gsite
la distane considerabile fa de locurile de n care se desfurau exerciiile de antrenament. n
acest sens un indicator pentru direcia vntului, aa cum se poate observa n imaginea urmtoare,
poate ajuta instructorii n evaluarea aciunii vntului asupra zonelor din jurul cldirilor sau
structurilor de antrenament.

Figura II.1: Indicator pentru direcia vntului


Figur 10Figura II.1: Indicator pentru direcia vntului

45

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Lumina generat de incendii, mai ales pe timp de noapte, ar trebuii luat n considerare,
mai ales n cazul n care poligonul ar putea fi amplasat n apropierea unui aeroport.
Zgomotul este un factor, care, de asemenea va fi avut n vedere, astfel nct
caracteristicile terenului existent s fie folosite n mod avantajos pentru a direciona zgomotul
departe de zonele populate. Profitnd pe deplin de forma terenului ales, se vor stabili locaiile
pentru diferite cldiri i elemente de recuzit astfel nct s nu interfereze cu reeaua de drenare a
apei. Tipul de sol i caracteristicile geologice ale terenului implic stabilirea tipului de fundaie,
precum i infiltrarea apei n sol.
II.3.6. Utiliti
Datorit utilizrii de pompe, compresoare de aer, generatoare de fum i cldur, instalaii
de ventilaie i aer condiionat, pot crete foarte mult cerinele de energie electric. Un sistem
total de energie pe site-ul ar putea fi o alternativ practic. Cea mai mare parte a necesitilor
electrice sunt dictate de numrul de cldiri i scopurile acestora. La proiectarea i executarea
poligonului de antrenament se vor respecta obligatoriu prevederile legislaiei i normativelor n
vigoare cu aplicabilitate n domeniul alimentrii cu energie electric i instalaiilor electrice.
Nevoia de alimentare cu gaze naturale, conexiuni de internet i conexiunile telefonice ar trebui s
fie luate n considerare, de asemenea. Distana de la acestea ar putea fi un factor determinant n
localizarea instalaiilor.

II.4. Desemnarea arhitectului / inginerului


Pentru a dezvolta cerinele de proiectare,va fi format o comisie constituit din
reprezentani i specialiti ai instituiilor beneficiare. Comisia va desemna membru al acesteia ce
va aciona ca ofier de legtur ntre comisie i arhitectul sau inginerul responsabil de proiectarea
i realizarea poligonului de antrenament. Arhitectul / Inginerul ar trebui s fie selectat ct mai
repede posibil pentru a ajuta la faza de evaluare a resurselor necesare, a condiiilor de mediu i
amplasare a poligonului.
Se recomand ca la angajarea arhitectului / inginerului, comisia s in cont de experiena
acestuia n construcia poligoanelor de formare. Selecia ar trebui s fie fcut n funcie de
acreditrile de care acesta dispune, pot fi cerute referine, sau chiar vizitate obiective realizate de
ctre acesta. Avnd n vedere c realizarea unui astfel de centru presupune nu doar proiectarea i

46

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

realizarea de cldiri administrative ci implic i realizarea construciilor speciale de antrenament


arhitectul / inginerul va trebuii s fac dovada unor cunotine din domeniu i de a fi n msur
s realizeze obiectivele propuse.
Proiectul final ar trebui s reflecte nevoile i bugetul instituiei beneficiare i s fie
dezvoltat printr-o abordare orientat spre echip cu toate aprobrile necesare . Progresul de
proiectare ar trebui s fie revizuite la intervale bine programate cum ar fi 25%, 50%, 75% i 95%
sau la alte intervale stabilite prin caietul de sarcini. n urma parcurgerii caietului de sarcini
arhitectul / inginerul responsabil va trece la ntocmirea documentaiei i planurilor necesare
proiectrii poligonului. Acestea sunt realizate n concordan cu documentaia furnizat de
contractant. Aceste informaii ar trebui s fie pstrate dup ce proiectul a fost finalizat pentru a fi
utilizate n timpul reparaiilor, modificri sau extinderii viitoare.

II.5. Spaii administrative


n cazul n care poligonul este proiectat i n scopuri administrative sau scopurile trebuie
s fie combinate, toate urmtoarele elemente ar trebui s fie luate n considerare. Dac scopurile
sunt conturate individual la proiectarea i realizarea poligonului se va ine cont doar de acele
particulariti ce intervin n acest sens astfel realiznd o administrare viabil a cldirii.
II.5.1. Birouri
Spaiile pentru birouri se prevd pentru ofierul de la comanda poligonului, pentru
administratorul poligonului i instructori. Pentru celelalte categorii de personal cum ar fi oferi,
paznici, instalatori sau persoanele responsabile cu ntreinerea, se prevd spaii suplimentare n
care sunt incluse dulapuri i spaii de stocare.
II.5.2. Sal de conferine
O sal de conferine poate fi de dorit pentru ntlniri cu personalul, pentru conferine de
pres precum i alte funcii cu caracter de edin. Pe temeiul acesta e nevoie de spaiu curat,
scaune, mese, precum i alte elemente pentru a sprijini o varietate de grupuri precum i nevoile
acestora.
II.5.3. Amfiteatru
Amfiteatrul poate fi folosit pentru susinerea unor cursuri, instructaje, ceremonii, sau alte
47

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

activiti ce pot fi stabilite de conducerea poligonului, dar cu precizarea de a nu afecta scopul i


buna desfurare a acestora. Spaiile vor fi dotate cu scaune mobile pentru a crete utilitatea
acestei componente. Pardoseala i tapetul trebuiesc concepute pentru a oferi un cadru destins,iar
n acelai timp s asigure o ntreinere uoar i o perioad ct mai mare de utilizare. Pentru a
asigura o acustic ct mai bun n interiorul acestuia va fi montat un sistem audio.

II.5.4. Sli de clas


Slile de clas sunt destinate pentru susinerea seminariilor, lucrrilor practice,
prezentarea diferitelor accesorii sau unelte specifice, ori alte activiti ce pot fi stabilite de
conducerea poligonului, dar cu precizarea de a nu afecta scopul i buna desfurare a acestora.
Dimensiunea slii de clas este dictat de numrul de studeni i de tipul activitii ce urmeaz a
fi efectuate. De exemplu, o activitate de tipul unei prezentri necesit mai mult spaiu dect
activitile de lecturare sau dictare. Podelele claselor trebuiesc proiectate pentru a rezista
circulaiei intense i murdriei provenite de la echipamentul pompierilor.
Instructorul ce urmeaz s i desfoare activitatea ntr-o sal de clas e obligat s
verifice dac are la dispoziie baza material necesar, dac condiiile climatice din camer sunt
potrivite i echipamentul audiovizual funcioneaz n condiii normale.
Iluminatul corespunztor e o necesitate, precum i utilizarea de controale individuale i
reostate pentru a varia nivelul de iluminare n funcie de nevoile activitilor desfurate, spre
exemplu utilizarea unui videoproiector. De asemenea se va asigura o iluminare individual a
tablei, iar prizele vor fi amplasate de aa manier nct folosirea prelungitoarelor s fie eliminat.
Mobilierul ar trebui s fie durabil, suprafeele de scris utilizate de ctre instructori i
cursani pot fi de minim 450 mm lime, iar scaunele ce pot fi stivuite pot oferi o mai mare
flexibilitate n utilizarea camerei. Experiena a demonstrat c mesele mai largi i scaunele fixe
ocup un spaiu mai mare ce poate utilizat n alte scopuri mult mai avantajoase.
Pentru a reduce tulburrile activitilor desfurate n clas din cauza zgomotului,
urmtoarele caracteristici ar trebuii exploatate n acest sens:
Uile slilor de clas ar trebui s deschid i s nchid n linite;
Toaletele i cile de evacuare ar trebui s fie aproape de camera.

48

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

nlimea plafonului ar trebui s permit suspendarea unor ecrane sau plasarea de ecrane
portabile pentru vizualizare. nlimea tavanului ar trebui s fie de minim de 3 m.
Nu se recomand montajul unor uniti individuale de aer condiionat sau de nclzire
datorit zgomotului acestora i a unui consum energetic prea mare.
II.5.5. Biblioteca
Biblioteca este o parte esenial a formrii serviciului de pompieri. Aceasta trebuie s
conin cri tehnice de specialitate, regulamente, proceduri, ordine, normative standardele
naionale, reviste, precum i alte publicaii ce pot fi incidente scopurilor didactice.
Un sistem de indexare ar trebui s fie bine pus la punct pentru o mai bun utilizare i
pentru a gsi mai repede cartea dorit. Persoana responsabil cu administrarea bibliotecii ar
trebuii s motiveze edituri, operatori economici, instituii sau alte organizaii ce pot ajuta la
diversificarea bibliografiei de specialitate n domeniu. Se poate solicita sprijin din partea
bibliotecilor din cadrul altor poligoane de antrenament ori instituii de nvmnt din domeniu,
pentru asigurarea bibliografiei necesare la nevoie.
Dac biblioteca este suficient de mare, se vor asigura corpuri de iluminat individuale
pentru fiecare spaiu de lectur, iar prizele vor fi amplasate de aa manier nct folosirea
prelungitoarelor s fie eliminat.
II.5.6. Buctria
Buctria i spaiul destinat pentru servirea mesei sunt proiectate special pentru aceast
destinaie i nu se poate combina destinaia acestora ca i sli de clas, spaii pentru depozitarea
diferitelor materiale, ori alte activiti ce contravin legislaiei sanitar-veterinare. Buctriile ar
putea fi echipate cu urmtoarele mijloace destinate utilizrii de ctre personal i cursani:
frigider
aragaz
mese si scaune
lavoar
automat(e)
filtru de cafea
49

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

cuptor cu microunde
main de splat vase
Pentru cazul n care infrastructura este suficient de mare, o linie de servire ar putea fi
instalat. n acest sens pot fi consultate firme specializate n acest domeniu, pentru a proiecta o
buctrie i o sal de mese ce poate oferi servicii de calitate i asigur servirea unui numr mare
de oameni. Protecia la foc pentru echipamentele de gtit instalate trebuie s fie asigurat n
conformitate cu standardele i legislaia din domeniu.
Ar putea fi mai eficient ntocmirea unor contracte sau convenii cu diferite firme de
catering sau furnizori pentru a oferi hrana necesar efectivelor de cursani i personalului
propriu.
II.5.7. Sli de pregtire cu mijloace audio-video
Sala de pregtire cu ajutorul mijloacelor audiovizuale permite instructorului s
pregteasc cursani pentru a face fa fr probleme situaiilor implicate de mass-media, cum ar
fi interviuri, sincroane, emisiuni tv, talk-show-uri sau alte situaii posibile. Camera destinat n
acest sens va fi dotat cu echipamentele prezentate mai jos, sau orice alte echipamente ce
faciliteaz desfurarea activitilor stabilite prin programa de pregtire. Aparate foto si
echipamente asociate, camere video portabile, recordere, echipamente de redare audio-video,
monitoare TV, sau videoproiectoare, pot fi de asemenea utile n crearea unor situaii ct mai
conforme cu realitatea interveniilor. Echipamente multimedia, uniti de sincronizare a
sunetului, echipamente de proiectoare pot fi de asemenea benefice.
La proiectarea i echiparea unor astfel de spaii se va ine cont de urmtoarele recomandri:
un comutator electric suplimentar cu un reostat pentru a controla iluminarea ncperii va
trebui montat;
ecranele destinate proiectrii trebuie s fie protejate mpotriva deteriorrii prin spargere
ori rupere;
scrierea pe tabl se va face de o aa manier nct s nu deterioreze suprafaa acesteia.
se interzice utilizarea markerelor permanente pentru scriere. Se vor folosi cu acest scop
doar markere solubile, ce implic o curare uoar a suprafeei de scris;
echipamentele s poat fi mutate cu uurin, n funcie de necesitile didactice.
50

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

se va asigura o distan adecvat pentru proiectoare astfel nct acestea s furnizeze o


imagine clar a materialelor redate.
se va evita utilizarea tavanelor n trepte sau a plafoanelor cu grinzi, pentru a nu interfera
cu proiecia sau de vizionare.
vor fi prevzute echipamente de nclzire, ventilaie i aer condiionat ar trebui s fie
furnizate n sala de proiecie pentru a asigura un mediu de lucru ct mai confortabil i
pentru a evita ocul termic al echipamentelor electrice i lmpilor proiectoarelor;
montarea echipamentelor, amplasarea prizelor i organizarea spaiului interior vor fi
executate astfel folosirea prelungitoarelor s fie eliminat.
II.5.8. Camer obscur
Camera obscur e destinat nevoilor de preparare i editare a materialelor fotografice.
Aceasta va trebuii s asigure spaiu suficient pentru echipamentul necesar, pentru depozitarea
materialelor, precum i pentru extinderea viitoare. Camera de depozitare ar putea fi folosit ca o
camer de proiecie, cu toate acestea, ar trebui s fie luate n considerare reglementrile
aplicabile securitii la incendiu. Atunci cnd se iau n calcul factorii de cost, ar putea fi mult mai
economic trimiterea materialelor la studiouri din afar pentru procesare, astfel va fi nevoie de
personal mai puin i mai puine spaii de construit.
Dezavantajul acestei opiuni este timpul necesar pentru a trimite materialul spre
prelucrare i timpul n care s se primeasc produsul finit. n plus, este necesar s se stabileasc o
procedur pentru a stoca fiecare pas al operaiilor de procesare, n scopul de a menine lanul de
dovezi pentru fotografiile implicate n probleme juridice.
II.5.9 Spaii de secretariat
Spaiile de secretariat i mai ales pentru copiere - printare documente destinate edinelor
didactice sau a altor documente necesare desfurrii optime a activitilor. Spaiul pentru
copiator, imprimante, calculatoare, echipamente pentru ndosariere, sau alte echipamente ce
faciliteaz desfurarea activitilor specifice trebuie asigurat nc din faza de proiectare i
trebuie s fie asigurat o distan optim pentru a facilita lucrul simultan la mai multe aparate.
Echiparea camerei cu astfel de aparate poate solicita condiii speciale din punct de vedere al
instalaiei electrice, i n consecin se vor respecta normele impuse de productori i furnizori.
Aceste echipamente poate fi deosebit de zgomotoase, astfel locaia camerei respective ar trebui
51

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

s fie specificat astfel nct s nu perturbe activitile din alte spaii nvecinate; de obicei aceste
camere sunt amplasate la subsolul cldirilor. Spaiile pentru depozitarea materialelor
corespunztoare trebuiesc judicios alese pentru a fi luate n considerare sisteme de protecie
mpotriva incendiilor i instalaii de evacuare a fumului i gazelor rezultate n urma arderii.
II.5.10. Spaii pentru simulri
Dac pentru pregtirea utilizatorilor se prevd edine pe baza unor simulri, spaiul
prevzut pentru aceste activiti va trebuii s asigure posibilitatea lucrului cu diferite materiale
specifice precum machete, accesorii sau proiectarea unor materiale video.
II.5.11. Vestiare i duuri
Vestiarele i duurile sunt absolut necesare. Se vor asigura spaii separate pentru brbai
si femei. Aceast zon va cuprinde o sal de du, chiuvete cu oglinzi, i toalete. Se pune accent
pe ventilaie, pentru a reduce acumularea de vapori n duuri, iar n toalete pentru a asigura un
debit constant de aer proaspt. Spaiul destinat vestiarelor este necesar pentru toate categoriile de
personal care i desfoar activitatea n cadrul poligonului de antrenament. Se recomand ca
spaiile pentru vestiare i duuri s fie separate pentru fiecare categorie de personal n parte, spre
exemplu duurile i vestiarele instructorilor vor fi separate de cele ale cursanilor.
II.5.12. Curtorie
O curtorie/spltorie reprezint o necesitate ce trebuie asigurat pentru a facilita
cursanilor posibilitatea de a cura uneltele, accesoriile sau echipamentele cu care acetia au
desfurat edine practice de pregtire. Aceast camer ar trebui s fie accesibil att din
exterior ct i din vestiar.
II.5.13. Laboratoare
Nevoia unui laborator n care se poate opera cu sistemele de sprinklere poate fi analizat.
Un astfel de laborator presupune necesitatea unui spaiu cu o zon n care pot fi iniiate incendii,
asupra crora va aciona instalaia de sprinklere. Cel mai adesea astfel de laboratoare pot fi
instalate n containere special construite, sau modificate ulterior. Laboratoarele de incendiere
pot fi incluse n cadrul unui poligon dac este necesar o pregtire n domeniul cercetrii
cauzelor iniierii i dezvoltrii incendiilor, precum i a unor activiti de cercetare a comportrii
la foc a diferitelor materiale. Aceste laboratoare pot implica necesitatea unor spaii precum
birouri, camera laboratorului (n care sunt montate echipamentele i aparatura necesar
52

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

desfurrii edinelor de pregtire), sau o camer n care se pot stoca materiale didactice.
II.5.14. Cabinet medical
Sigurana va trebui pus pe primul loc. Astfel prin proiectarea poligonului se va asigura
un cabinet medical pentru absolut toate poligoanele nou construite, echipat pentru acordarea
primului ajutor medical calificat, ngrijirea cursanilor accidentai, sau a altor activiti
specificate de ctre medicul unitii. Va fi asigurat un garaj destinat special ambulanei. Se vor
ntocmi convenii cu spitalele din apropiere pentru furnizarea de resurse, precum i asigurarea cu
personal.
II.5.16. ntreinerea cldirilor
ntreinerea cldirilor va trebuii s se fac ct mai uor i cu resurse financiare minime.
Materialele folosite la finisaje vor fi atent alese pentru a fi durabile astfel asigurnd o reducere a
nlocuirii acestora i a costurilor de refinisare. Sunt necesare spaii special destinate pentru
depozitarea de materiale pentru ntreinere. Se recomand ca aceste spaii s fie prevzute la
subsolul cldirilor i s fie echipate cu dulapuri, rafturi, chiuvete i storctoare. Tot cu scopul
ntreinerii cldirilor, vor fi prevzute prize electrice pe holuri pentru utilizarea aspiratoarelor i
mainilor de curat.
II.5.17. Turn de observare / control
Trebuie luat n considerare necesitatea construirii unui turn de observare /control, cu
scopul de a monitoriza diverse funcii ale instalaiilor de pregtire dintr-o singur locaie. Acesta
ar putea include sisteme de comunicaii, senzori de temperatur, panouri indicatoare, camere de
la supraveghere precum i diferite comenzi ale instalaiilor de ventilare, alimentare cu gaze sau
energie electric. Aceast construcie ar trebui s permit monitorizarea general a activitilor i
de a sporii sigurana pe timpul desfurrii activitilor de pregtire. Proiectanii ar trebuii s
acorde un spaiu adecvat, cu ferestre, pentru observarea complet a zonei de antrenament, i
inclusiv a obiectivelor importante precum garajele, depozitul de combustibili, dormitoarele,
laboratoarele, sau a altor obiective specifice din cadrul poligoanelor.
Pe ntreaga suprafa a poligonului vor fi instalate telefoane sau interfoane, iar pentru
repaosul cursanilor se vor asigura spaii cu bnci, msue, alei, spaii verzi, etc.

53

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.6. Cldiri pentru antrenament


II.6.1. Condiii generale
Scopul principal al cldirilor de antrenament este de a instruii pompierii n diferite
situaii cu care acetia se confrunt pe timpul interveniilor utiliznd echipamentele i accesoriile
cu care acetia sunt dotai; se va evita utilizarea n cadrul edinelor practice de pregtire a altor
echipamente, unelte, accesorii dect cele cu care sunt nzestrate unitile operative.
Aceste cldiri dezvolt ncrederea cursanilor i mai mult capacitatea lor de a lucra la
diferite nlimi ntr-un mod calificat. Unele situaii operative necesit formare profesional
pentru lucrul la nlime, coborri n rapel, salvri de la nlime sau diferite alte activiti.
Cldirile pentru antrenament sunt destul de costisitoare, i trebuie concepute pentru a rezista la
foc i cldur intens. Funinginea i murdria care rezult din incendierea diferitelor materiale n
spaiile interioare ale cldirii pot afecta utilizarea normal a acesteia. Pentru astfel de exerciii se
recomand desfurarea edinelor de pregtire n cldiri special proiectate n acest sens.
nlimea cldirii ar trebui s fie tipic cldirilor din raionul de intervenie. Cu toate acestea,
trebuie luat n considerare la dezvoltarea comunitii n viitor. O cldire de ase etaje este
considerat optim atunci cnd edinele de pregtire implic exerciii n exteriorul cldirii.
Materialele utilizate n construcia cdirii pot fi din lemn, beton armat, oel sau alt
material durabil. Ambele ziduri interioare i exterioare ale cldirii de antrenament trebuie s fie
durabile punct de vedere structural. Acest lucru ar trebui s prevad o mai bun siguran a
personalului n exerciiile de pregtire i asigur o rezist crescut mpotriva forelor ce
acioneaz asupra cldirii. Dimensiunile cldirii vor fi de cel puin 36 m2 (6m X 6m). O
configuraie de tipul uneia poligonale ar putea fi mai uor de a construit, cu un design
dreptunghiular ce poate permite o scar interioar i o scar de incendiu exterioar pentru a oferi
ci de acces / evacuare. Designul dreptunghiular poate oferi mai mult spaiu interior pentru a
practica mult mai multe tipuri de exerciii pentru antrenament. Scrile ce echipeaz cldirile
trebuie s fie rezistente, s reziste la aciuni mecanice, oferind siguran n exploatare.
Cldirile pot fi echipate att cu scri interioare ct i exterioare. Acestea nu ar trebui s
ofere doar un mijloc de acces ntre nivelurile cldirii, ci, de asemenea, ar trebui s simuleze
condiiile ntlnite pe timpul interveniilor. O varietate de tipuri, limi, i situaii ar trebui s fie
realist reprezentate. Scrile incluse n construciile destinate antrenamentului ar trebui situate,
pentru a maximiza suprafaa disponibil podelei interioare. Toate scrile vor avea suprafaa
54

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

treptelor antiderapant i vor fi construite astfel nct s poat preveni acumularea apei.
Cel mai potrivit model ar fi cel confecionat din metal, cu treptele tip grtar aa cum se
poate observa n imaginile prezentate n cele ce urmeaz.

Figura II.2: Tipuri constructive de scri utilizate


Figur 11Figura II.2: Tipuri constructive de scri utilizate

55

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Dimensiunea tuturor scrilor trebuie s fie atent calculat pentru a oferii personalului i
echipamentelor ce vor fii transportate, spaiul necesar pentru a evita producerea unor accidentri
ori deteriorarea construciei. Numerele etajelor vor fi indicate de asemenea n dreptul fiecrui
nivel, ntr-un loc vizibil, uor de observat. n cazul scrilor exterioare, vor fi asigurate cu
balustrade de nlime suficient i cu o rezisten corespunztoare pentru a asigura securitatea n
timpul exerciiilor de formare. n partea superioar scara de incendiu ar putea ajunge la ultimul
etaj sau chiar peste acoperi.
Pentru deschiderile exterioare (ui, ferestre) se impune s fie bine ncadrate n elementul
de construcie pentru a oferi etaneitatea corespunztoare mpotriva intemperiilor i pentru a crea
condiii ct mai reale de antrenament. Trape de evacuare a fumului i gazelor de ardere pot fi
amplasate la partea superioar a cldirii, oferind posibilitatea ventilrii spaiilor interioare ale
cldirii.
n scopul desfurrii exerciiilor de coborre n rapel acoperiurile plate i nclinate vor
fi proiectate nct s fie prevzute elemente de prindere a cordielor utilizate la antrenamente. Se
recomand a nu fi utilizate n zonele de sprijin a frnghiilor materiale din beton, piatr, tabl, sau
alte materiale ce pot deteriora frnghiile sau chiar le pot rupe. Se recomand fixarea unor brne
de lemn sau a unor benzi de cauciuc. n cazul n care acestea nu se pot monta se vor utiliza
obligatoriu preuri din cauciuc, iar din motive de siguran un instructor va ine permanent sub
observaie poziia acestora. Pe parcursul desfurrii exerciiilor instructorul va fi poziionat la
nivelul zonei de sprijin a frnghiilor i e obligat s ntrerup activitile de antrenament, oro de
cte ori e nevoie pentru a oferii condiii de siguran maxim cursanilor.
Cum sigurana este pe primul loc, trebuie luat n considerare furnizarea unei reele
temporare sau permanente de plase de siguran pe cel puin o parte exterioar a cldirii, n
special n dreptul zonei n care se desfoar exerciiile. Pentru a permite micarea la impact,
plasele vor fi amplasate la o distan de siguran de sol. O reea, detaabil poate permite
accesul deplin la cldire, dar va fi necesar o scar aplicat pe cldire pentru montarea plasei.
Instalarea unor arcuri ntre cadru i plas poate crete durata de via a acesteia i ofer un oc
mai mic la cdere.
Fiecare ncpere a cldirii ar trebui s fie echipat cu sifoane de pardoseal sau rigole
pentru scurgerea apelor rezultate n urma exerciiilor de stingere. Pardoseala ncperilor va fi
construit cu pante pentru a facilita scurgerea apei ctre sifoane sau rigole. n zonele supuse la

56

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

temperaturi de nghe, pardoseala se va confeciona din materiale ce nu absorb apa, pentru a


asigura o durat mai lung de via. n cazul n care sunt utilizate saborduri, direcia de scurgere
a apei va fi direcionat ctre acestea. Indiferent de tipurile canalelor de scurgere ce sunt
utilizate, instalarea acestora trebuie s asigure scurgerea rapid a apei.
Echipamente speciale de formare pot fi incluse n dotarea cldirilor pentru a se adapta nevoilor
specifice raionului de intervenie. De exemplu, o conduct cu diametrul de 90 cm, ar putea
conecta dou etaje, pentru a oferi posibilitatea desfurrii unor exerciii de salvare din spaii
nguste, cum se prezint i n imaginea urmtoare. Un lift ar putea fi instalat pentru a fi utilizat n
simularea de situaii de urgen precum deblocarea persoanelor rmase captive n lift ori pentru
circulaia personalului i a echipamentelor.

Figura II.3: Tub pentru lucrul n spaii nguste


Figur 12Figura II.3: Tub pentru lucrul n spaii nguste

II.6.2. Structuri de pregtire prin lucrul cu foc deschis


Scopul, structurii de pregtire prin lucrul cu foc deschis prin simularea unor situaii reale
de incendiu, este de a instrui pompierii n metode de suprimare a incendiilor dezvoltate interiorul
ncperilor, n condiii de siguran. Fiecare camer echipat pentru acest scop va dispune

57

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

obligatoriu de o ieire spre exterior sau mijloace secundare de ieire n condiii de siguran. n
scopul de a oferi posibilitatea instruirii n cadrul unor edine de suprimare a incendiilor de
subsol sau pivni, se va proiecta o ramp de lucru la nivelul etajului doi, pe exteriorul cldirii,
aa cum se poate observa n imaginea prezentat mai jos. Se interzice antrenamentul pentru astfel
de situaii direct n pivnie sau subsoluri, pentru a evita riscul producerii accidentrilor.
Desfurarea activitilor la nivelul etajului doi a cldirii ofer posibilitatea evacurii i
autosalvrii cursanilor, asigurnd o mai bun securitate nefiind expui la pericole.

Figura II.4: Cldire de antrenament echipat cu ramp de lucru


Figur 13Figura II.4: Cldire de antrenament echipat cu ramp de lucru

ncperile destinate pregtiri n condiii de incendiu, ar putea fi concepute pentru a lua n


considerare rspndirea focarului, evacuarea persoanelor surprinse de incendiu, ventilaia
spaiilor incendiate, sau alte probleme ntmpinate pe timpul interveniilor.
Perei, tavanele, pardoselile, precum i celelalte elemente ale construciilor s aib o
rezisten mrit la temperaturi i flcrile generate de incendiile dezvoltate pentru edinele de
pregtire. Expunerea la temperaturi ridicate i la flcrile incendiilor, poate provoca deteriorarea
accelerat a structurii i determin expunerea pompierilor la riscuri inutile.

58

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

n proiectarea unei structurii de pregtire prin lucrul cu foc deschis, proiectantul,


arhitectul, inginerul ce proiecteaz aceste ncperi, mpreun cu instructorii i cursanii ce i
desfoar activitile de pregtire, ar trebui s ia n considerare problemele ce pot apare n cazul
n care structura de rezisten a construciei e neprotejat, aceasta ar putea ceda, prin rupere, sau
deformare ce poate denatura structura cldirii i nu se mai pot fi garantate condiiile de
securitate. Chiar i n structurile de formare construite cu protecie adecvat, incendiile ar trebui
s fie limitate la durate de timp scurte, i cu o frecven redus, pentru a se asigura sistemului de
izolaie, o perioad de refacere, (degajarea temperaturilor acumulate de sistemul de izolaie, ctre
exterior). Dup fiecare utilizare a spaiilor destinate pregtirii cu foc deschis se va asigura
ventilarea spaiilor respective. La specificarea sistemelor de protecie, a elementelor construciei
din cldirile de formare profesional, trebuie luat n considerare durabilitatea materialului i
uurina nlocuirii seciuni deteriorate.
Pentru a oferi o protecie mrit la temperaturi nalte, pentru elementele structurale i
nestructurale ale cldirii, urmtoarele materiale pot fi utilizate:
-

module prefabricate, non-structurale realizate din ciment cu aluminat de calciu, cu


agregate uoare i coninut ridicat de carbon, ce are putere mare de absorbie a cldurii i
rezisten la exfoliere;

pulverizarea cu ap a suprafeelor protejate cu strat de beton, a crui utilitate poate fi


prelungit prin absorbia cldurii de ctre apa ce spal suprafaa stratului de beton;

se pot utiliza perei i pardoseli din crmid refractare fixat n mortar refractar;

panouri prefabricate din materiale rezistente la foc ce pot fi ataate la elementele de


construcie structurale. La alegerea produselor ar trebui s fie luate n considerare c
unele panouri s-ar putea rupe n mai multe buci la depirea temperaturii nominale sau
n condiiile unor fluxuri alternante de temperatur ori flcri. n scopul de a maximiza
durata de via util a unei structuri de pregtire, se pot prevede garnituri, rezistente la
aciunea flcrilor i temperaturilor, montate n zonele de mbinare a panourilor
prefabricate. Selecia acestor garnituri si sisteme de montaj ar trebui s ia n considerare
durabilitatea materialului, uurina de a nlocui seciuni deteriorate, dilatarea precum i
contracia termic;

panouri din tabl de oel pot fi introduse n sistemele de protecie a cldirilor. Piesele
montate pe perei i plafoane ar trebui s permit dilatarea termic a panoului meninnd
n acelai timp n condiii nominale capacitatea de fixare a acestora pe elementele de
construcie, astfel personalul s nu fie rnit de panouri ce se pod desprinde.
59

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Selecia materialelor din care sunt confecionate panourile, grosimea acestora, spaiul
dintre sistemul de protecie i elementul de construcie protejat, precum i tipul sistemului de
protecie ales, depind de dimensiunea i durata incendiilor propuse pentru exerciiile de
pregtire. Pentru a prelungi durata de via a sistemelor de protecie, materialele destinate
incendierii se vor amplasa la o distan minim de 1 m fa de elementele de construcie, pentru a
prevenii contactul direct al flcrilor cu elementul de construcie. Podeaua trebuie s fie protejat
cu o plac de oel peste care se aeaz materialele propuse spre incendiere.
n camerele destinate pregtirii n situaii de incendiu real pot fi introduse diferite
echipamente i instrumente ce au ca scop monitorizarea temperaturilor

pentru a furniza

informaii instructorilor despre evoluia temperaturilor la nivelul elementelor de construcie,


pentru a menine focarul n parametrii de siguran i pentru a monitoriza temperaturile radiante
care pot afecta structura construciei. De asemenea se mai pot folosi echipamente de observare i
nregistrare a parametrilor incendiului sub efectul aplicrii agentului de stingere, i, cu
echipament sofisticat, se pot observa i nregistra produsele de ardere i parametrii acestora.
Msurile de salvgardare

reprezint un punct esenial n protecia personalului i

cursanilor. Proiectarea corespunztoare a unui sistem de ventilaie capabil s elimine cldura i


fumul acumulate n camerele de lucru destinate incendierii ar trebui s fie instalat n cldire.
Sistemul de ventilaie trebuie s fie dimensionat pentru a asigura cel puin un debit minim de
schimburi de aer proaspt. Sprinklerele sau drencerele nu sunt recomandate pentru a fi instalate
n camerele destinate pregtirii n condiii de incendiu datorit expunerii repetate la temperaturi
ridicate.
Avnd ca scop realizarea antrenamentelor specifice de ventilaie sau crerii deschiderilor
i desfacerilor n elementele de construcie se pot proiecta anumite pri ale cldirii pentru a fi
distruse i nlocuite. Acestea pot fi amplasate n perei, plafoane, sau acoperi. Aceste poriuni
proiectate pentru decupare trebuiesc prevzute cu un sistem de siguran pentru a interzice
personalului accesul pe suprafaa acestora prevenind producerea unor accidente. Ar trebui s se
in seama de faptul c elementele respective sunt construite n general din lemn, existnd riscul
de a se aprinde, iar pentru a le reconstrui este necesar personal specializat i alocarea unor sume
de bani necesare achiziionrii materialelor.
O alternativ mai sigur i curat ecologic o reprezint utilizarea instalaiilor speciale cu
gaze naturale. Sistemele sunt proiectate pentru a spori sigurana cursanilor i instructorilor, de a

60

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

asigura un mediu de instruire sigur datorit posibilitii de monitorizare continu i control a


debitului de gaz refulat n zona de ardere. Aceste sisteme pot elimina reziduurile rmase n urma
incendiilor de clas A i B, nefiind necesar curarea spaiilor de antrenament dup finalizarea
edinelor de pregtire. Extinde totodat i durata de via a cldirii i ofer incendii consistente
i repetitive, cu control complet al operatorului. Disponibilitatea acestor sisteme este divers,
fabricarea i instalarea acestora se poate realiza att n configuraii fixe ct i transportabile. Un
exemplu al unei astfel de instalaii este ilustrat n cele ce urmeaz n figura nr. II.5

Figura II.5: Utilizarea instalaiilor cu gaze naturale n edinele de pregtire


Figur 14Figura II.5: Utilizarea instalaiilor cu gaze naturale n edinele de pregtire

Utilizarea gazelor inflamabile ntr-o construcie de antrenament impune o ngrijire


permanent a instalaiei pentru a asigura sigurana i fiabilitatea funcionrii ansamblului.
Expertiza tehnic este esenial, iar urmtoarele dispoziii vor fi respectate obligatoriu la
proiectarea instalaiei:
-

toate instalaiile trebuie s fie conformitate cu legislaia n vigoare i s respect ntocmai


prevederile normativelor din domeniu;

toate componentele sistemului s fie certificate i aprobate de un laborator de testare


recunoscut cel puin la nivel naional, pentru a asigura conformitatea cu cerinele
legislaiei din domeniu;

se vor instala supape auxiliare, n zona arztoarelor, interconectate cu valvele de


distribuie a combustibilului gazos pentru a prevenii scurgerile de combustibil.

n zona fiecrui arztor se vor instala sisteme de siguran, care, n cazul stingerii flcrii

61

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

supapele de alimentare vor opri automat distribuirea de combustibil;


-

controalele arztorului trebuie s includ cel puin dou supape de gaz montate n serie,
care n mod automat, ca rspuns la o ntrerupere a energiei electrice, acestea s opreasc
automat distribuirea de combustibil. Deblocarea acestora se poate face doar manual, de
ctre personal specializat, i numai dup ce va fi verificat instalaia n totalitate;

se vor instala detectoare de gaze toate spaiile destinate edinelor de pregtire n caz de
incendiu. Aceste sisteme de detectare ar trebui s fie interconectate cu sisteme de
ventilaie i supapele de alimentare cu combustibil pentru a opri fluxul de combustibil i
a activa o alarm extern atunci cnd nivelul de depete 25% din nivelul limitei
inferioare de explozie (LIE). Proiectarea sistemului de ventilaie ar trebui s ia n
considerare potenialul acumulrii de gaze nearse n zona adiacent incendiului.

se va asigura un debit adecvat al aerului ar trebui furnizat pentru a asigura arderea


complet a gazului. n funcie de configuraia instalaiei, ar putea fi necesar asistarea
unei instalaii de ventilaie mecanic. n cazul n care aceasta va fi prevzut, va fi
construit pentru a face fa temperaturilor mediului nconjurtor.

butoane pentru oprirea n caz de urgen a instalaiei vor fi amplasate adiacent fiecrei
camere de antrenament echipat cu instalaie de gaze, pentru oprirea imediat a instalaiei
n cazul unui accident.

un sistem de ventilaie n msur s elimine cldura acumulat, fumul i gazele nearse va


fi obligatoriu instalat n cldire.
Sistemul de ventilaie ar trebui s fie interconectat cu celelalte instalaii din cldire

(senzori de temperatur, detectoare de gaz) pentru oprirea sau pornirea acestuia n caz de
urgen. Sistemul de ventilaie trebuie s fie dimensionat pentru a asigura cel puin un debit
minim de aer proaspt n spaiul de formare. Acesta va fi echipat i cu o comand manual
pentru utilizarea acestuia n cazul n care dispozitivele automate se defecteaz.
Cum incendiile de gaze nu produc fum, acesta reprezint un mare inconvenient n
desfurarea edinelor de pregtire. Astfel este necesar utilizarea generatoarelor de fum sintetic
n cazul n care vizibilitatea redus este o component dorit a programului de formare. Fumul
produs nu trebuie s fie toxic sau inflamabil.
Cele mai reprezentative exerciii sunt cele care utilizeaz machetele unor obiecte de
mobilier sau poate chiar obiecte reale de mobilier. La selectarea machetelor, se va ine cont de
tipurile incendii la care urmeaz s fie recuzita expus. Chiar si cu un design corespunztor, i
62

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

construite din materiale rezistente machetele au nevoie de nlocuire periodic.


II.6.3. Structuri de pregtire prin lucrul cu fum
Scopul structurilor de pregtire prin lucrul cu fum este de a familiariza participanii cu
aptitudinile i abilitile necesare pentru supravieuirea i desfurarea n atmosfere ncrcate cu
fum. Cldirile ar trebui s fie concepute pentru a permite supravegherea constant a cursanilor
de ctre instructori. Acest lucru poate fi realizat prin nsoirea acestora de ctre instructori n
interiorul cldirilor, observarea acestora prin intermediul ferestrelor ori prin utilizarea unor
camere de supraveghere, instalate n interiorul spaiilor destinate antrenamentului. Camerele
instalate ar trebuii s asigure supravegherea prin termoviziune. Aceasta poate fi utilizat numai
n cazul n care concentraia de fum este mare, sau lumina natural este inexistent.

Figura II.6: Utilizarea generatorului de fum n edinele de pregtire


Figur 15Figura II.6: Utilizarea generatorului de fum n edinele de pregtire

Construcia ar trebui s aib capacitatea de a putea schimba configuraia interioar, astfel


pot fi create diferite situaii. Utilizarea de module sau segmente care pot fi schimbate rapid,
prevede un beneficiu maxim la un cost minim, deoarece nu se impune construirea unor noi
cldiri cu arhitecturi interioare diferite. Sigurana cldirii presupune n primul rnd trape, ui i
ferestre, la intervale frecvente pentru evacuarea fumului, precum i a personalului n caz de
urgen.
Orice zon a labirintului, care nu pot fi observate sau accesul instructorilor este
restricionat datorit diferitelor elemente de construcie, vor avea obligatoriu cel puin un perete

63

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

lateral sau partea superioar a labirintului, construite din panouri mobile prinse n balamale,
astfel nct orice seciune poate fi deschis, acest lucru permite cursanilor accesul permanent al
instructorilor.
Camerele destinate pregtirii prin lucrul cu fum pot avea senzori de presiune instalai n
podea ce vor indic amplasarea cursanilor n orice moment.
Trebuie luat n considerare evacuarea sau redirecionarea rapid a fumului, aceasta se
poate realiza prin utilizarea unor suflante sau ventilatoare de evacuare.
Se vor prevede obligatoriu sisteme de comunicare ntre instructori i cursani, acestea pot
capacitatea de a transmite instruciunile de desfurare a exerciiilor, problemele ce sunt
ntmpinate ori n cazul n care cursanii nu se pot orienta, instructorii i pot ndruma prin
intermediul echipamentelor de comunicare.
Fumul utilizat n cadrul edinelor de pregtire nu trebuie s fie toxic sau s aib o
compoziie necunoscut. Echipamentele special concepute pentru a produce un fum n scopuri de
formare pot fi instalate n construcie, dar cu obligativitatea ca instructorii s precizeze
cursanilor acest fapt. Accesul n cldire fr a fi echipat cu aparat de respirat este strict interzis.
II.6.4 Cldiri mixte
n unele poligoane de antrenament, din cauza lipsei de spaiu disponibil sau de fonduri,
nu ar putea fi construite structuri individuale pentru pregtirea prin lucrul cu fum, foc deschis ori
exerciii specifice lucrului la nlime. n aceste cazuri, o cldire care mbrieaz toate funciile
ntr-o singur structur ar putea fi tocmai potrivite. La proiectarea acestor cldiri se vor analiza
toate efectele negative ce pot afecta construcia, instalaiile, echipamentele, sau care chiar pot
influena desfurarea altor tipuri de exerciii.
Anumite combinaii de funcii sunt, prin natura lor, mai compatibile dect altele. O
cldire ar putea mbina cu succes toate funciile, cu excepia funciilor structurilor de pregtire
prin lucrul cu foc deschis. De obicei, aceasta presupune o deteriorare mai accelerat a cldirii i
instalaiilor. Dac se ofer o protecie adecvat mpotriva apei, flcrilor i temperaturilor
ridicate, astfel nct daunele provocate de incendiu s fie nlturate, construciile destinate
antrenamentelor pot ngloba i aceste funcii. Combinarea funciilor cldirii se face n
concordan cu nevoile operative i tipurile edinelor de pregtire ce vor fi executate.

64

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.7. Amenajarea spaiilor exterioare


Spaiile exterioare ar trebui s fie ample fiind posibile o varietate de utilizri, precum
descarcerarea auto, trecerile peste diferite obstacole, stingerea rezervoarelor de lichide i gaze
inflamabile, antrenamente i cursuri de utilizare a motopompelor, antrenament i cursuri de
conducere a autospecialelor, sau alte activiti ce sunt propuse de ctre beneficiari pentru a fi
desfurate n cadrul poligonului de antrenament.
II.7.1. Obstacole
Obstacolele pot fi construite n diferite forme i dimensiuni, realizate din diferite
materiale de construcie, pentru a face mai dificil intervenia. Un astfel de exemplu poate fi
ilustrat n figura nr. II.7, prezentat n cele ce urmeaz.

Figura II.7: Obstacol tip zid din crmid


Figur 16Figura II.7: Obstacol tip zid din crmid

Ca i obstacole pot fi considerate i realizarea unor gropi sau ziduri realizate din beton,
piatr concasat, sau zgur din minereu de fier.

65

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

II.7.2. Rezervoare de gaze i lichide combustibile


Zonele de antrenament pentru stingerea rezervoarelor de lichide i gaze combustibile, vor
trebuii amplasate la distane de siguran corespunztoare de construciile nvecinate. n jurul
acestora se prevede construirea uni gard de protecie, realizat din panouri de beton armat. Alte
elemente de recuzit ar putea include rezervoare supraterane de gaz petrolier lichefiat. O atenie
deosebit ar trebui acordat pentru alimentarea cu combustibil, capacitatea de pompare a
combustibilului, drenaj, i reglementrile cu privire la protecia mediului. O strns coordonare
cu organizaiile de protecie a mediului este esenial pentru a se asigura c zona este proiectat
conform standardelor din domeniu. Gestionarea debitului combustibililor lichizi poate duce la un
consum mai mic de carburant precum i un volum mai mic de scurgeri ce pot contamina mediul.
Aceasta poate fi realizat prin msurarea cantitii de combustibil disponibil, prin amestecarea
apei cu combustibilul, precum i prin utilizarea dispozitivelor care pulverizeaz sau
restricioneaz debitului de carburant. n cazul n care lichidul sau gazul inflamabil este distribuit
ctre o zon de lucru, debitul va fi controlat prin vane de nchidere rapide, care n caz de urgen,
vor ntrerupe automat alimentarea.
Sistemele sunt proiectate pentru a spori sigurana cursanilor i instructorilor, de a
asigura un mediu de instruire sigur datorit posibilitii de monitorizare continu i control a
debitului de gaz refulat n zona de ardere. Un exemplu al unei astfel de instalaii este ilustrat n
cele ce urmeaz n imaginea urmtoare.

Figura II.8: Rezervor de lichide combustibile utilizat n edinele de pregtire


Figur 17Figura II.8: Rezervor de lichide combustibile utilizat n edinele de pregtire

66

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Aceste sisteme elimin reziduurile rmase n urma incendiilor de clas A i B, nefiind


necesar curarea spaiilor de antrenament dup finalizarea edinelor de pregtire. Extinde
totodat i durata de via a instalaiilor i ofer incendii consistente i repetitive, cu control
complet al operatorului. Disponibilitatea acestor sisteme este divers, fabricarea i instalarea
acestora se poate realiza att n configuraii fixe ct i transportabile.
Utilizarea gazelor inflamabile n cadrul edinelor de antrenament impune o ngrijire
permanent a instalaiei pentru a oferii sigurana i fiabilitatea funcionrii ansamblului.
Expertiza tehnic este esenial, iar urmtoarele dispoziii vor fi respectate obligatoriu la
proiectarea instalaiei:
-

toate instalaiile trebuie s fie conformitate cu legislaia n vigoare i s respect ntocmai


prevederile normativelor din domeniu;

toate componentele sistemului s fie certificate i aprobate de un laborator de testare


recunoscut cel puin la nivel naional, pentru a asigura conformitatea cu cerinele
legislaiei din domeniu;

se vor instala supape auxiliare, n zona arztoarelor, interconectate cu valvele de


distribuie a combustibilului gazos pentru a prevenii scurgerile de combustibil;

n zona fiecrui arztor se vor instala sisteme de siguran, care, n cazul stingerii flcrii
supapele de alimentare vor opri automat distribuirea de combustibil;

controalele arztorului trebuie s includ cel puin dou supape de gaz montate n serie,
care n mod automat, ca rspuns la o ntrerupere a energiei electrice, acestea s opreasc
automat distribuirea de combustibil. Deblocarea acestora se poate face doar manual, de
ctre personal specializat, i numai dup ce va fi verificat instalaia n totalitate;

butoane pentru oprirea n caz de urgen a instalaiei vor fi amplasate adiacent fiecrei
zone de antrenament echipat cu instalaie de gaze, pentru oprirea imediat a instalaiei n
cazul unui accident.

II.7.3. Spaii pentru utilizarea motopompelor


Utilizarea motopompelor pe timpul interveniilor poate fi des ntlnit, mai ales pe timpul
inundaiilor. Construirea unui bazin de stocare a apei poate facilita instruirea operatorilor de
motopompe i pentru testarea performanelor acestora. n general, o capacitate a bazinului de cel
puin 130.000 L (130 m3) e suficient pentru practicarea edinelor de antrenament, presupunnd
c apa va fi recirculat n bazin. n cazul n care apa nu va fi recirculat, bazinul va dispune de o
capacitate de stocare de cel puin 260.000 (260 m3). Configuraia tubului de absorbie trebuie s
67

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

fie proiectat pentru a reduce sau a minimiza turbulenele i s evite producerea fenomenului de
cavitaie. Panouri din lemn stratificat permanent instalate se recomand a fi utilizate pentru a
diminua uzura furtunului prin frecarea acestuia cu marginile bazinului. Este de dorit ca bazinul
s dispun de un capac rabatabil. Se vor proiecta deschideri ample pentru de accesul n interiorul
bazinului, precum i montarea deflectoarelor e necesar pentru a minimiza turbulenele n
interiorul bazinului.
Motopompele, echipamentele i toate celelalte accesorii necesare desfurrii edinelor
de pregtire ar trebui s fie depozitate ntr-o locaie protejat, n apropierea zonei de antrenament
pentru a evita transportul acestora pe distane mari. Zona de antrenament va trebui amplasat la
distane destul de mari fa de cldirile administrative, cldirile cu sli de cursuri i cldirile
dormitoarelor, datorit zgomotului produs de motopompe n timpul funcionrii. n acest caz, ar
putea fi necesar un interfon ntre zona de pregtire i operatorul pompei, atunci cnd
motopompele sunt utilizate la diferite aplicaii i nu se presupune recircularea apei.
II.7.4. Spaii pentru conducerea autospecialelor
Deplasarea la intervenie este esenial pe timpul situaiilor de urgen. Aceasta se face
n deplin siguran, cu eficien maxim pentru a realiza un timp de rspuns ct mai mic.
Caracteristicile de proiectare ale spaiilor destinate n acest sens ar trebui s provoace oferii
treptat, de la situaii uzuale la situaii ct mai complexe ntlnite la diferite intervenii. n plus,
componentele cursurilor de formare vor trebuii respecte legislaia i standardele naionale de
calificare profesional pentru certificarea i formarea conductorilor auto.
Resursele limitate, valoarea financiar ridicat a acestora, precum i disponibilitatea de
spaiu suficient desfurrii edinelor de pregtire pot avea un impact negativ asupra cursului de
instruire auto. E recomandabil ca realizarea unei infrastructuri specifice s se fac de comun
acord cu alte instituii, agenii, coli de oferi sau uniti de pompieri. Condiiile specifice de
proiectare ar trebui s fie soluionate n faza de proiectare, de comun acord, i adecvate timpilor
de pregtire a prilor, naintea lurii unui angajament cu privire la achitarea fondurilor necesare.
Spre exemplu, dac proiectarea zonei de pregtire se va face de comun acord ntre
I.G.S.U. i o coal de oferi, condiiile de proiectare vor fi urmtoarele:
-

vor fi satisfcute nevoile ambelor pri;

se va ine cont de timpul de utilizare a fiecrei din pri; astfel c coala va utiliza baza de

68

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

antrenament aproape zilnic, pe cnd I.G.S.U. o va utiliza doar n anumite perioade ale
anului;
-

costurile de proiectare, execuie i ntreinere a bazei de antrenament vor fi suportate de


ctre coal datorit utilizrii ndelungate.
Acordurile ncheiate ntre diferitele pri vor fi soluionate prin intermediul contract n

care se vor specifica condiiile i obligaiile prilor.


Dispunerea optim a bazei de antrenament o reprezint combinarea a dou zone separate,
dar totui interconectate, cum ar fi un platou i o zon separat pentru formarea conductorilor
auto cu strzi, pante i indicatoare rutiere. Aceste zone ar trebui interconectate astfel nct
trecerea de la una la cealalt s se realizeze uor i fr interferene, cu toate acestea, va trebuii
prevzut o delimitare, protejnd astfel activitile n curs de desfurare la un moment dat. O
cldire de antrenament, de exemplu, servete ca o bun separare, practic, o barier. Spaiile de
parcare pentru vizitatori, personal sau cursani ar trebui s fie separate de orice zon de formare a
conductorilor auto i ar trebui s fie prevzute indicatoare, bariere sau garduri, pentru a evita
accesul accidental al vehiculelor neautorizate pe timpul edinelor de antrenament.
Elementele unui bun program de formare a conductorilor autospecialelor ar trebui s
includ, cel puin, urmtoarele manevre de conducere de baz:
serpentine;
parcare lateral;
deplasarea n linie dreapt;
deplasarea cu spatele;
deplasarea pe diferite trasee pentru a simula condiiile unei intervenii;
executarea de viraje.
n plus, o ramp, pant, cu unghi suficient pentru a testa abilitatea conductorului auto
de a pleca din ramp ori coborrea unei pante.
Se recomand ca primele edine de formare s se desfoare pe platou i s fie utilizate
jaloane pentru a marca traseul ce trebuie parcurs. Acest lucru poate oferii flexibilitate n
adoptarea traseelor de antrenament. Configuraia traseelor se face n funcie de urmtoarele
condiii:
69

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

cunoaterea limilor standard a strzilor i a interseciilor din raionul de intervenie;

specificaii privind deplasarea pe autostrzi i drumuri naionale n funcie de condiiile


meteorologice;

performanele i caracteristicile tehnico-tactice ale autospecialelor;

reviziile tehnice ale autospecialelor i mentenana acestora;

viteza maxim admis la care autospeciala poate derapa la efectuarea de viraje;

greutatea i dimensiunile vehiculelor.

II.8. Uniti mobile de antrenament


n cazul n care personalul ce urmeaz s fie instruit se afl rspndit pe o arie geografic
mare, ori exerciiile de formare nu sunt att de complexe pentru a fi necesar pregtirea ntr-un
poligon, o unitate mobil de antrenament ar putea fi o alternativ la transportul personalului la
un centru de formare permanent. Unitile mobile de formare profesional pot fi personalizate
pentru a rspunde nevoilor specifice ale unui curs de pregtire sau a personalului care urmeaz s
fie instruit.
Cu ajutorul unitilor mobile de antrenament se pot descentraliza programele de formare
a unui poligon de pregtire, suplimentnd astfel edinele de instruire efectuate n poligon. Prin
intermediul acestor uniti mobile de instrucie se poate acorda pregtirea personalului care n
mod obinuit nu poate desfura aceste activiti ntr-un centru de pregtire. Astfel se poate
asigura pregtirea continu a personalului, astfel meninndu-l aproape de posturile de lucru i
totodat, disponibil pentru intervenia n situaii de urgen. Unitile mobile de antrenament pot
oferii oportunitatea de a face publice diferite programe de pregtire, datorit spaiului destul de
mare oferit pentru antrenament, mobilitii acestora, i dispunerea de echipamente ce pot furniza
diferite mesaje de informare cetenilor prezeni.
Diferite modele grafice i mesaje scrise pot indica pentru publicul larg c exist un
program de pregtire activ i c pompierii se afl ntr-o continu formare, pentru a face fa
situaiilor de urgen oferind cetenilor, securitatea de care au nevoie. Mesajul poate fi transmis
cu ajutorul vehiculului ca un panou mobil de publicitate.
Unitile mobile de antrenament pot fi mprite n dou mari categorii:

vehicule care servesc ca dispozitiv de formare;

vehicule care de transport unul sau mai multe elemente de recuzit pentru
70

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

desfurarea unor scenarii.


Vehiculele care pot servi ca dispozitive de instruire sunt urmtoarele:
-

rezervoare au rolul de a simula scurgeri de materiale periculoase;

turnuri portabile de antrenament pentru lucrul la nlime;

vehiculele ce conin un labirint, destinat antrenamentelor pentru spaii nguste;

sli de clas;

vehicule destinate edinelor de educaie public privind securitatea la incendiu, pentru


promovarea sprinklere-lor, stingtoarelor portabile, detectoarelor de fum, gaze, i flacr,
precum i aciuni de comportate pe timpul situaiilor de urgen;

vehicule destinate antrenamentului pentru acordarea primului ajutor medical;

vehicule care de transport unul sau mai multe elemente de recuzit pentru desfurarea
unor scenarii;

sisteme mobile de antrenament n lucrul cu foc deschis.


Vehiculele care de transport unul sau mai multe elemente de recuzit pentru

desfurarea unor scenarii de formare profesional pot varia de la o camionet, utilitar, sau
caravan cu remorc la un camion ori chiar tir. Aceste vehicule sunt utile mai ales pentru
transportul, mai multor dispozitive portabile de formare i simulatoare. Dispozitivele transportate
ar putea include urmtoarele:
-

simulatoare;

pompe i motopompe;

echipamente pentru pregtirea conductorilor auto;

accesorii i echipamente de salvare;

accesorii i utilaje de manipulare a materialelor periculoase;

instalaii i materiale pentru lucrul cu foc deschis (rezervoare GPL).


Vehiculele trebuie s ndeplineasc toate cerinele i prevederile legislaiei n vigoare

privind circulaia pe drumurile publice. Sigurana operatorilor i utilizatorilor vehiculelor ar


trebui s fie o prioritate de top n timpul proiectrii. Un exemplu de uniti mobile este prezentat
n imaginea urmtoare.

71

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura II.9: Uniti mobile de antrenament


Figur 18Figura II.9: Uniti mobile de antrenament

ntreruptoarele i butoanele trebuie s fie etichetate corespunztor cu privire la funcia


lor i ar trebui s fie concepute sau amplasate n aa fel nct acestea s nu ias n afara structurii
vehiculului deoarece prezent un pericol de acroare sau lovire a acestora pe timpul
transportului. Pasarelele, scrile, treptele, vor avea suprafaa nealunecoas. Zonele n care vor fi
desfurate exerciii n spaii nguste, suprafaa acestora trebuie s fie neted, fr achii, iar
marginile i colurile vor fi rotunjite. Iluminatul interior ar trebui s fie adecvat tipului de
exerciiu realizat. Ar putea fi necesar s se prevad un sistem de iluminare diferit, utilizat n
situaiile de urgen sau de ntreinere. Balustradele i barele pentru prindere trebuie s fie plasate
strategic i s asigure o stabilitate corespunztoare pe timpul utilizrii lor. Marginile rotunjite si
netede pot mpiedica utilizatorii de a se accidenta. Exteriorul vehiculului va fi marcat cu benzi
reflectorizante pentru a evita coliziunile pe timp de noapte. Benzile reflectorizante, pot fi
deosebit de utile pentru a delimita scri, balustrade, i ui pe partea exterioar a vehiculului.
Vehiculele care vor fi utilizate pe timp de noapte, vor fi echipate cu instalaii de
iluminare pentru a ilumina zona din jurul autovehiculului. Acest lucru poate fi util mai ales n
cazul n care tema exerciiului impune cursantului s poarte echipamentul individual de protecie
nainte de intrarea n vehicul. Circulaia pe drumurile publice cu acest sistem de iluminare pus n
funciune este strict interzis. Integritatea structural a vehiculului trebuie s fie verificat cu
atenie pentru a se asigura c acesta este proiectat pentru a ndeplini sarcinile unui vehicul de
pregtire a profesionitilor pentru situaii de urgen.
Este important dezvoltarea unui manual de utilizare, ce ar trebui s ofere o bun
instruire operatorului, o list a politicilor de funcionare, o descriere a procedurilor de urgen, i
planurile leciilor pentru programele de pregtire ce urmeaz s fie efectuate.

72

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Instalarea unui acoperi retractabil, cum ar fi cele folosite pe partea lateral a unui
vehicul de agrement, poate fi un mod excelent de a oferii un adpost personalului n cazul unor
situaii meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia.
Un sistem de difuzoare, care poate fi auzit att n interiorul ct i n exteriorul vehiculului
poate fi o metod eficient de a face anunuri, sau anumite precizri n timpul desfurrii
exerciiilor. Sisteme de comunicare ar trebui s permit operatorului vehiculului s fie n contact
permanent cu dispecerii sau personalul din cadrul poligoanelor de pregtire din care fac parte.
Un generator electric ar putea fi necesar pentru a alimenta echipamentele auxiliare cu
care este echipat vehiculul. Zgomotul, fumul de eapament, precum i accesul pentru ntreinerea
generatorului vor trebui luate n considerare atunci cnd se alege o locaie n cadrul vehiculului.
Orice combustibili auxiliari vor fi pstrai n recipiente adecvate i depozitate n mod
corespunztor, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate.
Anumite vehicule ar putea fi potrivite pentru utilizarea n timpul interveniilor n situaii
de urgen. Capacitatea de reacie a acestora ar trebui s fie determinat din timpul proiectrii
vehiculului. Necesitile interveniilor ar putea schimba destinaia vehiculului. Pentru astfel de
situaii se va face o analiz a caracteristicilor vehiculului, dac starea i calitatea accesoriilor i
echipamentelor din dotarea acestuia sunt adecvate pentru specificul interveniei.
Vehiculele de pregtire profesional pot reprezenta n mod inerent o problem datorit
programrii exerciiilor. Timpul necesar pentru a transporta un vehicul dintr-un loc n altul
trebuie luat n considerare, fiind un factor important n desfurarea activitilor. Deservirea unei
anumite regiuni, poate reduce timpul de transport la un nivel minim i ajut la programarea
edinelor de antrenament. Utilizarea unui traseu de tip bucl este recomandabil pentru a reduce
costurile de transport ale vehiculului. n cazul n care unitatea mobil nu aparine unui poligon
de antrenament de sine stttor, se vor avea n vedere toate considerentele necesare, precum
locaia unde aceasta va fi parcat, alimentarea cu ap, electricitate, i realimentarea buteliilor cu
aer comprimat.
n faza de proiectare se va verifica legislaia n vigoare n vederea limitelor de gabarit,
precum i dimensiunea a drumurilor din zona pe care vehiculul o va deservi, n special, la poduri
si pasaje cu nlimi mai mici. Reglementrile ce fac referire la licenele i atestatele necesare
conductorului auto vor fi de asemenea verificate, pentru a obine aprobrile i competenele
necesare conductorilor de autovehicule speciale.
73

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

n calcularea costurilor de operare pentru vehicule, se vor urmrii factorii:


-

uzura vehiculului i echipamentelor;

calitatea drumurilor din zona deservit;

uzura vehiculului cauzat de utilizarea de ctre operatori diferii;

cazarea conductorului auto i operatorilor pentru instruirea personalului.


Pentru a putea asigura o pregtire ct mai eficient a profesionitilor pentru situaii de

urgen, e vital s fie pstrat o legtur strns ntre comanda subunitilor operative ce intervin
n teren i comanda poligoanelor de antrenament, n vederea dezvoltrii procedeelor i tehnicilor
noi de lucru pe timpul interveniei.

74

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Capitolul III
STUDIU COMPARATIV PRIVIND POLIGOANE PENTRU
PREGTIREA PROFESIONITILOR PENTRU SITUAII DE
URGEN

In acest capitol este dezvoltat un studiu comparativ privind centrele de pregtire existente
n Statele Unite ale Americii i poligoanele destinate pregtirii profesionitilor pentru situaii de
urgen din Romnia

III.1. Boulder County Regional Fire Training Center


Este centrul de antrenament din Colorado Statele Unite ale Americii, i se desfoar
pe suprafaa a 4 hectare, ce ofer un spaiu considerabil pentru pregtirea serviciilor de pompieri
din SUA i chiar alte ri. Centrul ofer sli de clas, turn de instrucie, cldiri destinate pregtirii
n situaii de incendiu, o zon destinat testrii motopompelor i pompelor de pe mainile de
intervenie, zone pentru practicarea exerciiilor de descarcerare din vehicule, un simulator cu
propan n care echipele practic tehnicile adecvate pentru stingerea incendiilor la autovehicule,
un restaurant, spaii de recreere precum i alte utiliti necesare desfurrii activitilor.

Figura III.1: Imagine de ansamblu a centrului de antrenament


Figur 19Figura III.1: Imagine de ansamblu a centrului de antrenament

75

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.1.1. Cldirea administrativ


Centrul de pregtire dispune de o cldire administrativ, prezentat n cele ce urmeaz.
Aceasta are dou sli de clas, birouri pentru personalul poligonului, dou sli de conferine, o
spltorie, vestiare, un restaurant i un atelier pentru rencrcarea aparatelor de respirat. Cldirea
mai dispune i de un garaj destul de spaios pentru parcarea autospecialelor sau chiar pentru a
desfura diferite exerciii de pregtire, atunci cnd condiiile meteo sunt nefavorabile.

Figura III.1: Cldirea administrativ


Figur 20Figura III.1: Cldirea administrativ

III.1.2. Cldiri pentru stingerea incendiilor


Aceste cldiri sunt destinate pentru a dezvolta echipelor aptitudini de stingere a
incendiilor, precum i desfurarea a numeroase exerciii de cutare i salvare a victimelor,
ventilaie sau alte situaii ce se pot regsii n situaii reale de intervenie. Este o structur cu dou
etaje, cu o camer de zi, debara, buctrie si garaj ataat la parter, cu dou dormitoare, o baie si
hol la etajul al doilea. Situaiile de incendiu se fac de obicei prin aprinderea unor palei din lemn
sau chiar a unor obiecte de mobilier, pentru a crea o atmosfer ct mai real. O astfel de cldire
destinat n acest sens este prezentat n imaginea urmtoare.

76

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.2: Cldire pentru stingerea incendiilor


Figur 21Figura III.2: Cldire pentru stingerea incendiilor

III.1.3. Turnul de instrucie


Turnul se prezint sub forma unei cldiri cu cinci etaje, cu oportuniti de pregtire n
special lucrului la nlime, coborri n rapel, exerciii de ventilare la nivelul acoperiului,
precum i numeroase spaii pentru salvarea i evacuarea victimelor.
Cldirea este echipat cu o sacr interioar, o scar exterioar, lift i o zon deschis, de
tipul unui balcon la fiecare etaj. Sunt prevzute numeroase configuraii se ferestre, guri de
vizitare i trape pentru a cerea situaii de lucru n spaii nguste.
La nivelul fiecrui balcon i la nivelul acoperiului sunt prevzute ancore i carabiniere
pentru prinderea frnghiilor. Cldirea nu este proiectat pentru expunerea la foc direct, dar se pot
desfura numeroase exerciii prin utilizarea fumului provenit de la un generator de fum.
Cteva din detaliile cldirii se pot observa n imaginea prezentat n cele ce urmeaz.

77

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.3: Turnul de instrucie


Figur 22Figura III.3: Turnul de instrucie

III.1.4. Materiale periculoase


Pentru desfurarea acestor tipuri de exerciii sunt prevzute dou autocisterne i un
rezervor de lichide combustibile, ce pot fi utilizate pentru a simula o varietate de evenimente. Se
pot efectua exerciii de stingere, limitarea deversrii sau activiti de prevenire n cazul unei
explozii. Aceste elemente de recuzit sunt prezentate n imaginile ce urmeaz.

Figura III.4: Rezervor de lichide combustibile


Figur 23Figura III.4: Rezervor de lichide combustibile

78

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.5: Autocistern pentru antrenament


Figur 24Figura III.5: Autocistern pentru antrenament

Figura III.6: Autocistern pentru antrenament


Figur 25Figura III.6: Autocistern pentru antrenament

79

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.1.5. Uniti mobile de antrenament


Structurile sunt proiectate pentru a combina mai multe exerciii de formare. Sunt
construite pe un asiu de semiremorc, ceea ce permite o flexibilitate n programarea exerciiilor
n afara centrului. Domeniul de instruire include stingerea incendiilor, un labirint pentru lucrul n
spaii nguste, exerciii de ventilare i de evacuare a victimelor. Un astfel de modul este prezentat
n imaginea urmtoare.

Figura III.7: Unitate mobil de antrenament


Figur 26Figura III.7: Unitate mobil de antrenament

80

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.2 Brayton Fire Training Field


Brayton Fire Training Field este un poligon modern pentru antrenamentul
profesionitilor pentru situaii de urgen, situat n Texas Statele Unite ale Americii. Campusul
se desfoar pe suprafaa a 120 de hectare oferind 136 de spaii destinate antrenamentelor n
situaii de urgen; cum ar fi: stingerea incendiilor, salvri din diferite medii, acordarea asistenei
medicale de urgen, intervenia n cazul unor accidente cu materiale periculoase, precum i
pregtirea personalului specializat n conducerea i coordonarea interveniilor de mare amploare.
n cele ce urmeaz sunt prezentate legenda i harta centrului de antrenament.
Legenda campusului:

81

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.8: Harta campusului


Figur 27Figura III.8: Harta campusului

82

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.2.1 Recuzita pentru stingerea incendiilor


n vederea pregtirii pentru stingerea incendiilor sunt proiectate 22 de zone pentru a
desfura diferite tipuri de antrenamente n situaii ct mai reale. Prima zon de acest fel este
destinat stingerii incendiilor cu stingtoare portabile. Pentru aceasta se folosesc diverse tvi de
diferite forme i mrimi ce sunt umplute cu lichid combustibil.

Figura III.8: Zon prevzut stingerii incendiilor cu stingtoare portabile


Figur 28Figura III.8: Zon prevzut stingerii incendiilor cu stingtoare portabile

Zona destinat stingerii incendiilor la aeronave are n componen o machet a unei


aeronave cu o lungime de 22 m, un fuzelaj de dimensiuni mai mici, un tren de aterizare i un
motor de aeronav. Aceasta ofer posibilitatea de a desfura exerciii de stingere a incendiilor,
combinate i cu evacuarea victimelor. O imagine a acestei zone poate fi observat n figura
urmtoare.

Figura III.9: Zona destinat stingerii incendiilor la aeronave


Figur 29Figura III.9: Zona destinat stingerii incendiilor la aeronave

Zona destinat stingerii incendiilor din industria chimic este prevzut cu machete ale
unor instalaii fixe din industria chimic pentru a simula diferite situaii de incendiu cu scopul de
83

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

a instruii cursanii s dobndeasc coordonarea i deprinderile necesare atunci cnd sunt utilizate
simultan mai multe categorii de substane stingtoare. Aceast structur este conceput s ofere o
imagine real a unui terminal de ncrcare/descrcare a camioanelor, o unitate de proces i un
bazin de colectare.

Figura III.10: Zona destinat stingerii incendiilor din industria chimic


Figur 30Figura III.10: Zona destinat stingerii incendiilor din industria chimic

Zona destinat stingerii incendiilor la rezervoare de lichide combustibile const din


dou rezervoare de 8 m diametru, unul fiind proiectat cu capac plutitor, iar cellalt cu acoperit cu
capac fix. De asemenea la baza rezervoarelor sunt prevzute flane ce simuleaz scurgeri de
lichide combustibile, iar n imediata apropiere sunt trei seturi de pompe i dou supape de
control, ce pot simula pierderi de lichide i incendii la nivelul acestora. Pregtirea n aceast
zon este orientat n special ctre tehnicile de rcire a rezervoarelor, alegerea tipurilor de spume
i tehnicile de aplicare a acestora.

Figura III.11: Zona destinat stingerii incendiilor la rezervoare de lichide combustibile


Figur 31Figura III.11: Zona destinat stingerii incendiilor la rezervoare de lichide combustibile

84

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Zona de stingere a incendiilor n cldiri speciale de antrenament presupune trei


construcii proiectate special pentru simularea diferitelor incendii ce pot izbucni n apartamente,
birouri, spaii de depozitare, ateliere sau camere tehnice. Cldirile sunt echipare cu ui i ferestre
rezistente la foc pentru a practica diverse exerciii de ventilare, sunt prevzute scri interioare i
exterioare rezistente la foc i proiectate pentru a asigura o securitate corespunztoare mpotriva
alunecrii accidentale. Acestea ofer cursanilor o atmosfer ncrcat cu fum, cu o vizibilitate
redus i temperaturi extreme.

Figura III.12: Cldiri de antrenament


Figur 32Figura III.12: Cldiri de antrenament

Zona de antrenament pentru stingerea incendiilor la autocisterne presupune scenariul


unui accident auto, ntre dou autoturisme i autocistern, fiind prevzute mai multe surse de
curgere a lichidelor combustibile, cum ar fi prin zona supapelor de descrcare i prin partea de
jos a autocisternei. Un alt incendiu poate fi simulat in compartimentul motor, ori pot fi adugate
i exerciii pentru descarcerarea victimelor din autovehicule.

85

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.13: Zona de antrenament pentru stingerea incendiilor la autocisterne


Figur 33Figura III.13: Zona de antrenament pentru stingerea incendiilor la autocisterne

Zona destinat stingerii incendiilor la nave presupune macheta unei nave cu o lungime
de 92 m, structurat pe trei puni, ce cuprinde diverse spaii nchise cu posibiliti de simulare a
unui incendiu. Aici sunt simulate incendii la nivelul panourilor electrice, motoarelor diesel,
butoaie cu combustibil sau incendiu la tancul de alimentare. De asemenea se mai pot simula
incendii n buctria navei, cabinele echipajului sau puntea de comand. Obiectivele acestei
machete sunt de a dezvolta cursanilor o imagine de ansamblu a arhitecturii navelor, cunoaterea
modului de avansare i tacticile ce trebuie adoptate.

Figura III.14: Zona destinat stingerii incendiilor la nave


Figur 34Figura III.14: Zona destinat stingerii incendiilor la nave

III.2.2. Recuzita pentru intervenii n caz de dezastre

Recuzita de pregtire n vederea interveniilor n caz de dezastre presupune structuri


special proiectate s simuleze urmrile unor cldiri prbuite sau a unor accidente deosebit de
grave ce presupun un numr mare de personal specializat pentru intervenia n astfel de cazuri.
86

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

O component a acestei categorii de pregtire o reprezint antrenamentul n cazul


prbuirii construciilor. Aceasta ofer posibilitatea antrenrii efectivelor de profesioniti
pentru cinci categorii principale de construcii, i anume
-

prbuirea cldirilor industriale; aceast structur este conceput pentru a simula


diferite accidente ale unor instalaii, conducte sau rezervoare speciale.

prbuirea unei cldiri de tip mall; aceast structur are n componen cinci camere,
fiecare oferind un anumit tip de defeciune structural, ceea ce le cere cursanilor
adoptarea unor tehnici diferite de salvare a victimelor.

prbuirea unei cldiri de birouri; aceast structur ofer simularea unor situaii ale
efectelor unui cutremur, tornad, uragan sau un atac cu bomb; aceasta ofer diferite
situaii de prbuire a pereilor, planeelor i acoperiului.

prbuirea cldirilor individuale de locuit;

aceast structur simuleaz daunele

structurale provenite de la un dezastru natural. Structura dispune i de un subsol


pentru salvarea victimelor surprinse n aceste spaii.
-

prbuirea cldirilor comune de locuit (blocuri de locuine); aceast structur ofer


antrenamente n identificarea victimelor i adoptarea diferitelor tactici de salvare a
acestora.

Figura III.15: Structuri destinate antrenamentului n caz de dezastre


Figur 35Figura III.15: Structuri destinate antrenamentului n caz de dezastre

87

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Dup cum tim n caz de catastrofe cele mai bune ajutoare n cutarea victimelor vin din partea
cinilor special antrenai pentru cutarea i recunoaterea victimelor surprinse sub
elementele de construcie prbuite. Cursul de specialitate, ofer cinilor i personalului ce
lucreaz cu acetia, competenele necesare pentru a desfura activiti ntr-un mediu cu structuri
prbuite sau care sunt n pericol de a se prbuii. Cursul cuprinde exerciii desfurate att pe
timp de zi ct i pe timp de noapte pentru a simula ct mai bine situaiile reale astfel nct cinii
s nu observe diferene ntre exerciii i interveniile reale. Exerciiile desfurate sunt structurate
progresiv de la situaii simple la unele ct mai complexe impunnd punerea n aplicare a tuturor
cunotinelor i abilitile de care dispun att pompierii ct i cinii.

Figura III.16: Exerciiu de cutare a victimelor cu ajutorul cinilor


Figur 36Figura III.16: Exerciiu de cutare a victimelor cu ajutorul cinilor

Pentru reuita n cazul interveniilor la structuri prbuite este necesar o pregtire


temeinic, structurat de la simplu la complex n care s fie utilizate toate cunotinele
acumulate. Recuzita, ofer formarea unei game complete de competene i deprinderi n lucrul
cu uneltele i accesoriile din dotare prin dezvoltarea edinelor de pregtire pentru ridicarea i
ncastrarea elementelor de construcie, construirea cilor de acces pentru evacuarea persoanelor,
practicarea deschiderilor i desfacerilor n perei i planee. Sunt desfurate edine teoretice i
practice de pregtire pentru utilizarea uneltelor de descarcerare grea, burghiurilor i fierstraielor
electrice, iluminarea locului interveniei, salvarea i evacuarea victimelor, precum i alte
activiti executate pe timpul interveniilor.

88

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.17: edin de antrenament n practicarea desfacerilor


Figur 37Figura III.17: edin de antrenament n practicarea desfacerilor

O alt component a recuzitei pentru intervenia n caz de dezastre o reprezint zona de


antrenament n cazul unor accidente feroviare n care sunt implicate trenuri de marf ce
transport substane chimice periculoase, dar i trenuri destinate transportului de persoane.
Exerciiile desfurate sunt menite s ofere o pregtire temeinic n gestionarea situaiilor
de urgen la accidente feroviare, descarcerarea victimelor, utilizarea uneltelor de descarcerare i
acordarea asistenei medicale de urgen. O imagine a acestei zone de antrenament este
prezentat n figura urmtoare.

Figura III.18: Zona de antrenament n caz de accidente feroviare


Figur 38Figura III.18: Zona de antrenament n caz de accidente feroviare

89

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.2.3. Centrul de pregtire n vederea coordonrii interveniilor complexe

edinele de pregtire n acest centru presupun gestionarea unor situaii de urgen de


mare amploare, cu efecte deosebite ce implic un management al acestora din partea unui
comitet pentru situaii de urgen. Cursurile de pregtire dezvolt calitile lucrului n echip, iar
situaiile simulate sunt asistate de calculator pe baza unor scenarii desfurate n realitate.
Centrul de pregtire cuprinde dou sli echipate cu calculatoare i materiale necesare conducerii
i coordonrii interveniilor, trei sli de cursuri, un simulator, camer pentru interviuri, o sal de
edine i un spaiu pentru servirea mesei.
Centrul de pregtire poate fi adaptat, la nevoie, pentru conducerea unor intervenii reale din
zonele nvecinate sau pentru a conduce unele intervenii simulate n cadrul poligonului. n cele
ce urmeaz sunt prezentate cteva imagini din cadrul centrului de pregtire.

Figura III.19: Imagini din cadrul centrului de conducere i coordonare a interveniilor


Figur 39Figura III.19: Imagini din cadrul centrului de conducere i coordonare a interveniilor

90

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.3. Baza de pregtire Fayetteville

Baza de pregtire aparine Departamentului de Pompieri din oraul Fayetteville, situai n


Carolina de Nord Statele Unite ale Americii. Aceasta se desfoar pe suprafaa a 11 hectare, si
dispune de o serie de cldiri speciale, machete i spaii pentru pregtirea personalului de
intervenie n situaii de urgen.
Cldirea administrativ se desfoar pe suprafaa a 1200 m2, deservind birouri trei sli
de clas cu o capacitate de 25 locuri i o sal de clas de 50 locuri, spaii pentru odihn, spaiu
pentru servirea mesei, vestiare i duuri.

Figura III.20: Cldirea administrativ


Figur 40Figura III.20: Cldirea administrativ

Cldirea special de pregtire n caz de incendiu este cea mai nou component a bazei
de pregtire, fiind dat n folosin n lina iunie a anului 2011 i reprezint una dintre cele mai
moderne i complexe cldiri de antrenament. Cldirea este structurat pe 4 etaje combinnd cu
succes exerciiile de pregtire, datorit sistemului de izolaie a cldirii se pot desfura edine
practice n situaii reale de incendiu. De asemenea pot fi desfurate exerciii de cutare i
salvare a victimelor, ventilare a spaiilor inundate cu fum sau alte exerciii specifice fiecrei
uniti de pompieri. O imagine a acestei cldiri de antrenament este prezentat n figura
urmtoare.

91

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.21: Cldire de antrenament


Figur 41Figura III.21: Cldire de antrenament

Datorit faptului c departamentul de pompieri a oraului Fayetteville asigur i


securitatea aeroportului, baza de pregtire este echipat cu resursele necesare pentru a instruii
personalul pentru stingerea incendiilor la aeronave i salvarea pasagerilor. Simulatorul este
alimentat cu GPL, iar pentru o comportare ct mai real pe timpul desfurrii antrenamentelor
de stingere, simulatorul este echipat cu o serie de senzori ce detecteaz apa, i senzori de
temperatur, pentru a reproduce o comportate ct mai real a efectului de stingere. Aeronavele
permit instruirea echipelor de intervenie pentru a desfura edine de pregtire cu privire la
tehnicile adecvate pentru salvarea victimelor n cazul unui avion prbuit.

Figura III.22: Echipamente pentru stingerea incendiilor la aeronave


Figur 42Figura III.22: Echipamente pentru stingerea incendiilor la aeronave

Una dintre cele mai importante operaiuni desfurate pe timpul unei intervenii n situaii
de urgen, o reprezint deplasarea ctre locul interveniei. Aceasta presupune un impact direct
asupra abordrii ulterioare a tacticilor i aciunilor de intervenie. Baza de pregtire din cadrul

92

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

departamentului de pompieri dispune de resursele necesare pentru a instruii i a testa personalul


de intervenie specializat n conducerea i operarea autospecialelor de intervenie. Fiecare ofer
va trebuii s urmeze un curs teoretic i unul practic n vederea obinerii atestatului de conducere
a autospecialelor.

Figura III.23: Zona destinat conducerii autospecialelor


Figur 43Figura III.23: Zona destinat conducerii autospecialelor

Baza de pregtire ofer, de asemenea, posibilitatea de a desfura exerciii de pregtire n


domenii speciale precum salvarea din puuri i lucrul n spaii nguste. Zona destinat acestor
categorii de antrenamente dispune de mai multe tuburi, puuri i containere ce permit simularea
unor situaii reale.

Figura III.24: Zona de antrenament pentru lucru n spaii nguste


Figur 44Figura III.24: Zona de antrenament pentru lucru n spaii nguste

93

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

III.4. Baza de pregtire Suceava


n Romnia, poligoanele destinate antrenamentului pompierilor, se adreseaz n mare
parte pregtirii pentru concursurile profesioniste i mai puin pentru activitile specifice
aciunilor de intervenie. Urmrind modelul poligoanelor moderne din vestul Europei i din
Statele Unite ale Americii, se dezvolt i la noi n ar, ideea de poligon modern pentru
pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen. Astfel e dezvoltat Baza de Pregtire
Suceava, fiind un poligon ce aduce un grad de noutate n pregtirea pompierilor romni prin
posibilitatea desfurrii unor edine de antrenament n situaii reale de incendiu.
Baza este destinat personalului operativ, n scopul perfecionrii cunotinelor i
deprinderilor de specialitate n lectura focului i fumului, tehnici de lucru i intervenie pentru
stingerea incendiilor, tehnici de ptrundere n spaii nchise i semi-nchise, salvri din diferite
medii ostile (puuri, beciuri, nlimi, spaii nguste etc.), antrenament pentru mrirea capacitii
de efort a organismului.
Scopul activitii din baza de pregtire Suceava este de a perfeciona cunotinele i
deprinderile personalului operativ n vederea abordrii situaiilor deosebite cauzate de
fenomenele complexe flameover, rollover, flashover i backdraft prin edine teoretice i
practice, realizate pe baza unor ample aprofundri, documentari i experimentri, cu posibilitatea
tratrii fenomenelor n caisson, la temperaturi ridicate. O imagine de ansamblu a bazei de
pregtire este prezentat n imaginea prezentat n cele ce urmeaz.
Baza de pregtire abordeaz salvrile de la nlime, dezvoltate pe turnul de instrucie cu
trei etaje, cu posibiliti multiple de exerciiu pe toate cele patru laturi. Astfel se pot aprofunda
autosalvrile i salvrile din diferite medii prin intermediul echipamentelor de salvare de la
nlime (ham de salvare, corzi i cordie, crlige de siguran, cobortor n opt, triunghi de
salvare, etc), salvrile din beciuri, puuri cu mijloace din dotare sau improvizate ce sunt necesare
a fi abordate la intervenie; activitatea echipelor de intervenie la accidentele n care sunt
implicate transporturi de substane periculoase.
De asemenea, in cadrul bazei de pregtire se perfecioneaz metodele de gestionare a
situaiilor de urgen, prin metode informatice, la sal.

94

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.25: Imagine de ansamblu a bazei de pregtire


Figur 45Figura III.25: Imagine de ansamblu a bazei de pregtire

Din punct de vedere al exerciiilor practice la cald, baza de pregtire a I.S.U.Bucovina


Suceava, prezint urmtoarele avantaje ca i potenial i urmrete:
-

Lectura fumului pe baza culorii specifice, mirosului i pulsaiilor (datorit caissonului i anexelor care pot fi inundate cu fum n vederea antrenamentului n condiii
reale de lucru cu foc);

Lectura flcrii, pe baza culorii ei putndu-se identifica tipul de material combustibil


(ex.: plastic, lemn, hrtie, cauciuc) i temperatura degajat de ardere, verificat
practic i n timp real pe termometre electronice prevzute cu sonde pentru
temperaturi nalte;

Lectura cldurii degajate, concomitent cu nelegerea i observarea fenomenului de


piroliz, foarte bine evideniat i regsit pe timpul edinei de lucru cu foc n
interiorul caisson-ului;
95

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Lectura sunetelor rezultate comportrii materialelor de construcie a caisson-ului,


caisson prevzut cu acoperi din tabl, perei din metal i din zidrie, ui de acces din
tabl i din lemn. Acestea se pot studia n intervalul de temperatura 30 de grade
Celsius i pn la + 1000 grade Celsius;

Observarea i nelegerea comportamentului focarului din punct de vedere al


ventilaiei, al deschiderilor care favorizeaz aportul de aer (oxigen) i modurile n
care sunt influenate stratificarea fumului i a gazelor fierbini de piroliz, gaze cu o
cot maxim de inflamabilitate i explozie;

Provocarea fenomenelor complexe de ardere: piroliza, flameover, rollover, flashover;

Obinerea fenomenelor complexe cu scopul de a fi controlate i fixarea tehnicilor de


proxim securitate n abordarea i gestionarea acestora pe timpul interveniilor.

nelegerea fenomenelor complexe i importana prevenirii producerii backdraft-ului


sau flashover-ului prin deinerea sub control a triunghiului arderii, toate
experimentate i nvate pe timpul edinei la cald n caisson;

Dobndirea unui tonus psihic ridicat pe timpul contactului vizual direct cu flcrile i
ctigarea ncrederii de sine pentru fiecare militar pompier plecnd de la premisa c
nu-i este fric de foc celui care are puterea sa priveasc flacra n ochi;

Ctigarea ncrederii n echipamentul de protecie, familiarizarea cu spaiile obscure,


inundate cu fum i gaze fierbini prin antrenament n caisson i labirintul de salvare;

Activitatea de cercetare a focului, de cercetare a cauzelor de incendiu, stabilite pe


seama amprentei incendiului asupra diverselor materiale combustibile, alese i
studiate pe baza nregistrrilor de timp, de temperatur, a gradului de carbonizare, a
puterii calorice dezvoltate, a temperaturii acumulate, a modului de dezvoltare a
focarului;

Aprofundarea deprinderilor de executare a salvrilor de la nlimi, dispunndu-se de


un turn de instrucie cu trei etaje, prevzut cu balcoane i scri exterioare, putndu-se
realiza diverse situaii tactice;

Antrenament n salvarea din puuri i rezervoare, fiind amenajat un pu de adncime


i o fntn, care creeaz condiii reale de lucru pentru acest tip;

Meninerea condiiei fizice ridicate, ntrirea rezistenei psihice prin utilizarea


diverselor metode de trecere i escaladare a unor aparate, aflate pe platoul amenajat,
ce redau diversitatea obstacolelor ntlnite pe timpul interveniilor;

96

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Dotarea bazei de pregtire presupune: Sal instruire caisson; Sli de predare i


instruire; Caisson i camer de ptrundere; Termometre i sonde de citire pentru studiul
temperaturii n interior; Turn de instrucie cu funciuni multiple; Beci de antrenament; Labirint;
Aparat de fum; Poligon pregtire fizic; Sli de sport; Parc de rezervoare; Iaz de antrenament;
Echipamente de protecie individual (costume Nomex, cagule Nomex, mnui de protecie,
cti de protecie); Echipament pentru salvare din medii ostile; Aparate de respirat; Fntn (pu)
Componentele importante ale bazei de pregtire sunt prezentate n imaginile urmtoare:

Figura III.26: Caisson i camer de ptrundere


Figur 46Figura III.26: Caisson i camer de ptrundere

97

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura III.27: Parc de rezervoare


Figur 47Figura III.27: Parc de rezervoare

Figura III.28: Iaz de antrenament


Figur 48Figura III.28: Iaz de antrenament

98

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Capitolul IV
Module speciale pentru antrenamentul
personalului de intervenie
Coninutul acestui capitol prezint dou module ce pot fi integrate cu uurin n cadrul
unui poligon complex de pregtire a profesionitilor pentru situaii de urgen, dar de asemenea
acestea pot fi utilizate i individual, construite n curtea subunitilor de intervenie. Drept
urmare, mpreun cu descrierea caracteristicilor i detaliilor constructive ale acestora este
prezentat i necesarul de materiale folosite la realizarea modulelor pentru antrenament.

IV.1 Modul multifuncional pentru formare profesional i cercetare


tiinific n domeniul ingineriei securitii la incendiu
Modulul multifuncional este destinat formrii profesionale a studenilor din Facultatea
de Pompieri, precum i pentru desfurarea unor edine practice de cercetare tiinific n
domeniul ingineriei securitii la incendiu.

Figura IV.1: Imagine de ansamblu a exteriorului modulului


Figur 49Figura IV.1: Imagine de ansamblu a exteriorului modulului

99

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Memoriul tehnic prezint, construcia i amenajarea modulului multifuncional pentru


formare profesional i cercetare tiinific n domeniul ingineriei securitii la incendiu,
denumit, n continuare, modul. Modulul se va concretiza ntr-un container de atac i
observaie i va fi utilizat, n special, pentru realizarea unor experimente de tip flashover,
avnd zona focarului la nivelul solului. Acest modul permite observarea evoluiei focului i
experimentarea stingerii acestuia prin utilizarea jeturilor de ap intermitente, aplicate pentru
rcirea gazelor arse i pentru stingerea focului.

IV.1.1. Alegerea tipului soluiei constructive


Tipul de container care va fi utilizat pentru realizarea modulului va fi un container din
oel, utilizat deja pentru transporturile navale cargo i care va avea caracteristicile dimensionale
descrise n tabelul nr. 1.
Containerele care au fost utilizate pentru mai multe transporturi au un pre mic de
achiziionare (aproximativ 2700 de euro, pentru un container de 12 metri lungime, incluznd i
livrarea). Acest tip de container poate fi nc n stare foarte bun pentru a fi transformat n
modulul special pentru antrenament i cercetarea fenomenelor incendiilor n spaii nchise, iar
preul sczut de achiziie permite achiziionarea unor echipamente mai performante pentru
cercetrile ulterioare realizate cu acesta.
Tabel 4Tabelul IV.1: Caracteristicile dimensionale ale containerului utilizat

Tabelul IV.1: Caracteristicile dimensionale ale containerului utilizat


Dimensiuni container

Lungime

Lime

nlime

mm

12 192 mm

2 438 mm

2 591 mm

Modificarea acestui tip de container presupune, n primul rnd, eliminarea tuturor


elementelor componente combustibile i nlocuirea podelei din lemn, n cazul n acrea aceasta
exist, cu una din oel.
Amenajrile necesare i obligatorii pentru construirea modulului sunt urmtoarele:
Tierea uilor principale de acces;uile laterale i interioare
Sistemele de fixare a combustibilului lanuri i suporturi
100

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Sistemele pentru reinerea i evacuarea fumului


Orificii realizate n container pentru msurtori
Zona focarului cu protecie refractar

IV.1.2. Tierea uilor principale

Uile principale de acces ale containerului trebuie s fie tiate. Poziia lor nchis sau
deschis va determina stratificarea fumului i ventilarea ncperii. Tietura se face n aa fel nct
partea de jos a uilor s aib o nlime cu aproximativ 10 cm mai mare dect partea de sus a
acestora.

Figura IV.2: Tierea uilor containerului


Figur 50Figura IV.2: Tierea uilor containerului

Dup ce uile vor fi tiate, se va verifica dac acestea se pot nchide sau deschide fr a
ntmpina dificulti. n general, uile se deplaseaz puin i apare necesitatea de a se distana
pentru a nu se suprapune la nchidere.
Pentru deschiderea simultan a prii superioare i a celei inferioare a uilor, se poate
monta un tub culisabil pentru cele dou sisteme de comand. Montarea sau demontarea lui se va
face n funcie de tipul de ardere.
101

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Deschiderea individual a uilor


(prii superioare i inferioare a uilor)

Deschiderea simultan a prii superioare i


inferioare a uilor

Figura IV.3: Sistemul de deschidere a uii de acces principal


Figur 51Figura IV.3: Sistemul de deschidere a uii de acces principal

Uile laterale trebuie s fie confecionate din metal cu grosimea de 5mm, s fie prinse pe
4 balamale industriale, n exterior i s asigure nchiderea etan printr-un sistem durabil
broasc pentru ui blindate. Ua din interior trebuie s fie confecionat din metal cu grosimea de
5mm fiind montat pe 4 balamale industriale.

Figura IV.4: Uile laterale i balamalele de susinere


Figur 52Figura IV.4: Uile laterale i balamalele de susinere

102

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.1.4. Sistemele pentru fixarea combustibilului lanuri i suporturi


Plcile de combustibil care vor fi utilizate pentru experimente i pentru exerciii de
antrenament vor trebui susinute de lanuri fixe ataate de inelele containerului.
Pentru zona focarului de incendiu este nevoie de aproximativ:
unul sau dou lanuri verticale, n dreapta i n stnga sau de patru lanuri cu o
lungime de 2,50 m fiecare, deci, n total, 10 m;
dou lanuri orizontale pe plafonul zonei de ardere, pe ntreaga lime a acestuia,
cu o lungime de aproximativ 2 x 2,50=5 m;
un lan orizontal, la baza sistemului de fixare, cu lungimea de 2,50 m.
Se recomand s nu se ntind foarte mult lanul, pentru a putea aluneca cu uurin pe
plcile utilizate. Trebuie, de asemenea, s fie adugate lanuri de legtur la plafon, pentru a avea
o susinere mai bun a plcii de pe plafon (deci, aproximativ 4 m suplimentari de lan). Sistemul
de susinere a combustibilului are n componen aproximativ 25 m de lan.

Figura IV.5: Sistemul de fixare a combustibilului


Figur 53Figura IV.5: Sistemul de fixare a combustibilului

La cldur lanurile se deformeaz. Astfel c, se vor alege lanuri rezistente la


temperaturi nalte, pentru inele de exemplu, circa 46 cm la lungimea lor cea mai mare i un
diametru de 68 mm.

103

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pentru a fixa lanurile ntre ele i pentru a le fixa pe inele, se vor folosi belciuge i nu
uruburi cu cap inelar, care au un loca foarte mic, mai ales pentru fixare n colurile
containerului, aadar tija de oel are un diametru mai mare dect inelele din partea de sus i cea
de jos a containerului. Belciugele trebuie s fie suficient de mari pentru a trece prin inele, dar i
suficient de mici pentru a intra n zalele lanului.

Figura IV.6: Belciug pentru fixarea lanurilor


Figur 54Figura IV.6: Belciug pentru fixarea lanurilor

Recomandare important: Lanurile i belciugele trebuie achiziionate astfel nct s fie


compatibile unele cu celelalte! Se va evita trecerea lanurilor prin mai multe inele, fiind mai
avantajos s fie tiate, iar fixarea lor cu belciugele trebuie s le permit s se strng uor.
Pentru susinerea plcilor de ghipscarton, tiate pe jumtate, se vor monta plci mici de
oel, de 4mm grosime, pentru a crea mici supori, amplasai la nlime, pe colul din stnga i la
baz, n stnga containerului.
Distana interioar de 30 mm este suficient pentru plasarea cu uurin a plcilor. Gaura
pentru fixare trebuie s fie de 9mm sau 10 mm.

Figura IV.7: Amplasarea suporilor pentru fixarea combustibilului


Figur 55Figura IV.7: Amplasarea suporilor pentru fixarea combustibilului

104

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Va trebui s se perforeze containerul la acest diametru i s se monteze tije filetate de


diametru mai mic, pentru a evita efectele dilatrii (8 mm). Prin urmare plcile nu se sudeaz, ci
ar putea fi util schimbarea poziiei acestor suporturi. Partea pe care se stabilizeaz placa ar
trebui s se afle la aproximativ 1,35m de sol. Recomandare: Aceti supori pot fi tiai sub forma
literei U.

Figura IV.8: Dimensiunile suportului pentru fixarea combustibilului


Figur 56Figura IV.8: Dimensiunile suportului pentru fixarea combustibilului

IV.1.5. Sistemul pentru reinerea i evacuarea fumului

Reinerea fumului se realizeaz prin amplasarea unei plci de metal, ataat de plafonul
containerului, pe ntreaga lime a acestuia. Scopul su este de a oferi o indicaie vizual pe
timpul exerciiului i pentru a proteja plcile de combustibil de pe plafon contra jetului de ap al,
evii refulat prea departe i prea puternic.
Placa este de aproximativ 10 pn la 15 cm de mare i trebuie s fie pliabil (s se poat
ndoi), fr a fi nevoie s fie tiat. Placa este poziionat la 3,30 m de baza containerului i nu

105

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

trebuie s mpiedice introducerea de combustibil.

Figura IV.9: Placa de metal interioar


Figur 57Figura IV.9: Placa de metal interioar

Aceast plac are rolul de a bloca fumul, deoarece n cteva secunde acesta trece pe sub
plac. Din contr, dac vom pune o plac de 30cm, de exemplu, aceasta va opri propagarea
flcrilor i va perturba procesul de ardere. Acesta este motivul pentru care se va alege o plac
de 1015cm.

Figura IV.10: Trap de evacuare a fumului


Figur 58Figura IV.10: Trap de evacuare a fumului

106

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.1.6 Orificii realizate n container pentru msurtori

Termocuplele se pot plasa n dou moduri:


unul sub altul, formnd, astfel, o linie vertical;
n scar, cel de jos fiind amplasat mai departe de zona focului dect cel de sus.
Este recomandat s se realizeze 8 guri (Seria I i Seria II) i nu doar 4, n scopul de a
obine simultan ambele tipuri de msurtorii i de a ameliora precizia rezultatelor obinute.
Termocuplele sunt sisteme de msurare a temperaturii. Ele se prezint sub form de cablu ce are
la capt o tij metalic. Scopul amenajrii orificiilor este de a guri containerul pentru a
introduce tija n interiorul acestuia, n timp ce cablul va rmne n afar, pentru a fi conectat la
un calculator sau la un nregistrator de date. Tijele, fiind de diametru foarte mic, atunci cnd sunt
introduse n container i nfiletate n guri, acestea tind s nu stea drept i vor afecta
msurtorile. Acesta este motivul pentru care Tantad a inventat un fel de suporturi n form de
tub, iar termocuplele sunt plasate n capt. De aceea diametrul recomandat pentru orificiu nu este
cel al termocuplei, ci cel al suportului tubular.

Figura IV.11: Multimetru electronic pentru termocuple


Figur 59Figura IV.11: Multimetru electronic pentru termocuple

Poziiile de gurire sunt msurate de la partea din spate a containerului (adic de la


peretele din spate a zonei focarului de incendiu) i la sol (n interiorul podelei de lemn). Gurile
trebuie s aib un diametru de 9 mm.
107

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Tabel 5Tabelul IV.2: Amplasarea orificiilor pentru montarea termocuplelor

Tabelul IV.2: Amplasarea orificiilor pentru montarea termocuplelor


Seria II (amplasament n scar)
Plecnd de la partea
Plecnd de la
din spate a
suprafaa solului
containerului
6,85m
2,20m
7,45m (0,60m)
1,90m
8,30m (0,85m)
1,55m
9,10m (0,80m)
1,20m

Seria I (amplasament vertical)


Plecnd de la partea
din spate a
Plecnd de la sol
containerului
6,80m
2,20m
6,80m
1,90m
6,80m
1,55m
6,80m
1,20m

Valorile dintre paranteze din coloana a 3a indic valorile relative ale gurii precedente,
pentru a evita remsurarea n partea de jos a casetei. Este normal ca termocuplele cele mai nalte
s fie cel mai aproape una de cealalt.
Important: orificiile trebuie s fie pe partea plat a peretelui containerului i nu pe
poriunea nclinat. Dac msurarea din partea de jos a casetei v duce pe o pant se va deplasa
gaura pe zona plat (indiferent dac o mutai nainte sau napoi cel mai important este ca distana
dintre ele s se modifice ct mai puin).

IV.1.7. Zona focarului incendiului

n aceast zon se va realiza o ap din beton refractar i crmizi refractare, tencuite cu


mortar refractar, de asemenea se va ntri pardoseala pentru a evita ca resturile nearse, care cad,
s afecteze podeaua (aceasta trebuie s rmn intact).
Materiale necesare:
mai multe tvi pentru nmuierea crmizilor;
lopat;
mistrie;
raclet de cauciuc;
grebl de grdinrit;
tav pentru amestecarea betonului;
mturi.

108

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV.12: Zona focarului incendiului


Figur 60Figura IV.12: Zona focarului incendiului

Pentru focarul incendiului, la un container de 12 m se vor utiliza: 180 de crmizi


refractare pline, 10 cm lime, 25 cm lungime, 5 cm grosime (9 rnduri de 20 de crmizi).
De fiecare dat se vor lsa 5 mm ntre crmizi pentru mbinri. Aceste cantiti sunt date doar
ca titlu informativ, deoarece depind de dimensiunea crmizilor.
Modul de operare (Procedura de realizare)
1. Delimitarea zonei focarului de incendiu se face prin plasarea unor crmizi refractare.
2. Crmizile care vor fi acoperite cu ap minim 24 ore nainte de montarea acestora.
Avnd n vedere greutatea crmizilor, se recomand amplasarea lor ct mai aproape de zona
focarului de incendiu unde se vor monta. Crmizile refractare sunt foarte poroase, dac se
folosesc fr umezire, vor absorbi rapid apa din ciment la mbinrile dintre ele i nu vor rezista.
3. Suprafaa de montaj va fi curat de praf, iar apa se realizeaz pe podeaua din lemn.
4. Se vor proteja inelele de oel din partea de jos a peretelui, care servesc pentru fixarea
lanurilor.

109

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV.13: Pardoseal din crmid refractare


Figur 61Figura IV.13: Pardoseal din crmid refractare

5. Stratul de ap va avea o grosime de aproximativ 1 pn la 2 cm, peste care se


plaseaz crmizile. Se va lsa o distan de 5 mm ntre crmizi pentru mbinri.
6. Dac rmne puin amestec refractar, se realizeaz o pant mic la nivelul ultimului
rnd de crmizi, astfel nct s nu se piard din distan.

Figura IV.14: Tav pentru crmizi


Figur 62Figura IV.14: Tav pentru crmizi

7. Umplerea rosturilor se efectueaz dup cteva ore de la montarea crmizilor. Se


utilizeaz mortarul refractar preamestecat. Pentru o bun delimitare a zonei focarului se toarn
mortar n coluri i pe laturi, dar i n gurile lsate de ondularea foii de metal a containerului.

110

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

8. Dup uscarea mortarului suprafaa crmizilor trebuie curat pentru a elimina


resturile de mortar posibil rmase. Aceast operaie se efectueaz fr a deteriora mbinrile.
9. Durata de timp de la montaj pn la prima utilizare a focarului este de minim 5 pn la
10 zile.

Figura IV.15: Protejarea inelelor din partea de jos a containerului


mpotriva acoperirii cu mortar
Figur 63Figura IV.15: Protejarea inelelor din partea de jos a containerului

Figura IV.16: Curarea zonei focarului


Figur 64Figura IV.16: Curarea zonei focarului

111

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.1.8. Perete i u de apartament

Se va construi un perete din Gipscarton, situat la un metru de la ieirea din container i


la care se anexeaz ua unui apartament. n acest caz, este obligatorie i prezena unei ui laterale
pentru evacuare.

Figura IV.17: Perete i u interioare


Figur 65Figura IV.17: Perete i u interioare

De asemenea se va construiri i un portal de trecere mobil pentru antrenament la rece.


Pentru practica cu evile de refulare, se vor mai folosi tapete de cauciuc ce se pot rula ca i
covoarele. Acestea se folosesc pentru a preveni deteriorarea uneltelor din container.
Se va folosi un tapet de 10 metri pentru intrare, unul de 5 metri pentru pasajul uii i unul
de 2 metri pentru tehnica de atac.

112

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV.18: Tapet cadru de u


Figur 66Figura IV.18: Tapet cadru de u

Containerul va fi dotat cu un cadru de u portabil prevzut cu o u galvanizat. Partea


de jos a uii trebuie s fie fcut astfel nct s permit trecerea personalului n genunchi. Poarta
se poate deschide ori la stnga ori la dreapta, este mai puin important. Pentru realizarea acelor
minicase, se vor mai procura 1 sau 2 butoaie de 200 l, goale, ca sprijin. Acestea permit
realizarea intelor pentru exersarea tehnicilor de utilizare evilor de refulare.
Not: aceste elemente auxiliare vor face parte din echipamentul cu care este dotat
containerul.

IV.1.9. U pentru curarea deeurilor rezultate n urma arderii

Curarea zonei face parte din exerciiu, fiind absolut necesar. Pentru efectuarea acestei
operaii se va realiza o u de evacuare practicat pe peretele din spate al containerului, sau pe
panoul lateral, mai precis n stnga, deoarece casa dinuntru este de obicei pus n dreapta, iar
pe partea dreapt plcile din lemn sunt realizate pn la pmnt. Aceast u de evacuare va fi
construit pe acelai principiu ca evacuarea lateral, ns la nivelul solului (primul etaj de
crmid refractar) i poate fi blocat n poziia nchis, printr-un simplu nchiztor.

113

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV.19: U pentru evacuarea deeurilor rezultate n urma arderii


Figur 67Figura IV.19: U pentru evacuarea deeurilor rezultate n urma arderii

IV.1.10. Amplasarea containerului

La livrare, transportatorul va aeza containerul n poziia final de lucru. Terenul trebuie


pregtit n prealabil i stabilit poziia n care se dorete amplasarea lui.
Direcia dominant a vntului trebuie s fie pe partea lateral a containerului. n niciun
caz, vntul nu trebuie s bat spre uile containerului (risc de ventilare n suprapresiune) sau din
spatele acestuia (riscul efectului Venturi la nivelul din fa al containerului i aspiraia fumului).
Terenul pe care se aaz containerul trebuie s fie ct mai drept posibil. Containerele se
sprijin numai n cele 4 coluri.
De asemenea, este de notat faptul c acest container este construit din grinzi de oel,
avnd un gabarit ridicat. Aceste grinzi vor fi deteriorate datorit expunerii la temperaturi ridicate.
Cldura se acumuleaz n partea de sus a containerului, partea de jos nefiind foarte solicitat n
acest sens i, prin urmare, nu va fi nevoie s se construiasc o plac din beton refractar.
Distanele minime fa de vecinti de care se va ine cont la amplasarea containerului
pe sol, sunt urmtoarele:

114

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

la minim 2 m sau 3 m n laterale de alte materiale sau obiecte;


la minim 5 m n partea din fa a containerului pentru a permite studenilor s se
amplaseze la ua de acces principal.
Important: Transportul este costisitor. Se va discuta ca, n costurile de achiziie s fie
inclus i costul transportului i amplasrii containerului, nainte de a se realiza comanda/licitaia.
De asemenea, va fi nevoie s se precizeze ca n momentul cumprrii vnztorul va trebui s
pun la dispoziie un camion i o macara pentru transportul i amplasarea containerului, deoarece
odat amplasate, containerele sunt foarte greu de mutat. Orificiile din partea de jos a
containerelor sunt special fcute pentru stivuitoarele de mari dimensiuni utilizate n porturi. Un
stivuitor obinuit nu ar putea deplasa containerul doar mpingndu-l, deoarece ar putea deteriora
podeaua acestuia.

IV.1.11. Lista cu materiale necesare

n urma calculelor efectuate a fost obinut urmtorul necesar de materiale:


Tabel 6Tabelul IV.3: Lista cu materiale necesare pentru realizarea containerului

Tabelul IV.3: Lista cu materiale necesare pentru realizarea containerului


Descriere
Crmizi refractare
pline, de 25 x 10 x
5 cm (L x l x h)

Utilizare

Cantitate

Zona focarului

180

Sac de ciment

Baza zonei focarului

50 kg

Nisip

Baza zonei focarului


Pentru realizarea
mbinrii crmizilor
din zona focarului

80100 litri

Mortar refractar

50 kg

Lanuri cu verigi de
4cm de lungi
(minim) i 68mm
diametrul

Fixarea
combustibilului

Aproximativ 25m

Belciuge

Fixarea
combustibilului

Aproximativ 20

115

Observaii
Este imperativ s fie
nmuiate 24 de ore
nainte s fie puse
Ciment special
pentru cldur.
Poate fi realizat din
amestecarea de
beton preamestecat
cu ciment topit.

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Tabel 7Tabelul IV.4: Lista de materiale necesare pentru amenajarea zonei de exerciiu a containerului

Tabelul IV.4: Lista de materiale necesare pentru amenajarea zonei de exerciiu a


containerului
Material

Explicaii

Bnci. 2 sau 3 la container

Ar trebui s se aeze 9 persoane pe banc (6+3 stagiari


formatori). Bncile le permite celor prezeni s se regrupeze
i s se relaxeze. De preferabil se vor folosi bnci fr
sptar.

Prelate. Una roie, una verde,


una albastr, fiecare de 2m x
2m

Se vor amplasa lng bnci. Prelata albastr se va folosi


pentru sticle (hidratare), prelata verde pentru materialele
stagiarilor (jacheta lor de exemplu), iar cea roie pentru
materiale reabilitate (evi gurite, sticle goale, .a.)

Glei roii. 2 la fiecare


container

Una dintre glei va fi umplut cu ap, iar cealalt va fi cu


ap i spun. Cea cu ap va fi folosit n cazul n care
cineva se va arde la mini, iar cea cu spun pentru a terge
ctile la finalul exerciiilor. Acestea vor fi roii pentru a fi
uor reperate i pentru a nu fi confundate cu altele.

Detergent

Va fi folosit pentru punerea n una dintre cele dou glei

Burei. 2 la fiecare container

Se vor lua burei destul de mari. Unul pentru fiecare


compartiment, pentru curarea echipamentului (cti, .a.)

Roab pentru evacuarea


resturilor rmase dup
incendiu

Se va lua o roab metalic cu roat plin, deoarece plcile


au adesea cuie i mai mult zona refractar a solului este
uneori foarte fierbinte, iar roile umflate se vor deteriora
foarte uor. Ideal ar fi dou roabe pentru un container pentru
a accelera curarea zonei.

Lopat. 1 pentru fiecare


container

De preferabil una cu extremitatea ptrat, deoarece se


elimin mai uor deeurile din colurile i marginile
ondulate ale containerului. Mner scurt pentru a nu jena n
timpul currii.

Mtur. 1 pentru fiecare


container

Raclet de cauciuc

Se va lua o mtur mare pentru a da un randament bun n


timpul currii. Se va evita luarea uneia din fire sintetice
din pricina cldurii.
Atenie: nu utilizai racleta metalic pentru curarea
deeurilor, deoarece putei afecta crmizile de pe sol.
Utilizat pentru eliminarea apei.

116

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.2 Modul multifuncional


antrenament n stingerea incendiilor

pentru

formare

profesional

Modulul este destinat formrii profesionale i antrenamentului pentru stingerea


incendiilor n condiii reale prin lucrul cu foc deschis, acesta se va concretiza ntr-o construcie
din zidrie de BCA pe stlpi din beton armat, compus din dou ncperi, una dintre acestea cu
destinaie special pentru lucrul cu foc deschis, fiind echipat cu o podea din crmid refractare,
iar pereii i tavanul protejai cu sistemul de izolaie Westec.
Acest modul permite observarea evoluiei incendiului, antrenament n abordarea
diferitelor tactici de stingere, precum i studiul fenomenului flashover sau a fenomenelor ce
nsoesc aporturile de aer pe timpul arderii.

IV.2.1. Alegerea soluiei constructive


Modulul se proiecteaz ntr-o construcie unitar, cu ziduri din BCA, cu o grosime a
acestuia de 0,20 m pe un soclu subteran caracterizat de o lime de 0,30 m i o adncime de
ngropare de 0,50 m.
Structura de rezisten a construciei se compune din perei portani cu stlpi din beton
armat monolit, 0,20 X 0,20 m, ncastrai la partea inferioar n soclu, iar la partea superioar n
centur de beton armat monolit 0,20 X 0,20 m.
Acoperiul este de tip arpant, ntr-o singur ap, cu o nclinaie de 10, fiind realizat
din sistemul de acoperi cu igl metalic tip Clasic i este echipat cu o trap de evacuare a
fumului cu dimensiunile de 0,70 X 0,70 m.
Uile i ramele ferestrelor sunt realizate din tabl de oel rezistente la coroziune i
temperaturi, iar geamurile sunt termorezistente.
Se stabilesc urmtoarele faze de execuie:
1. confirmarea terenului de fundaie;
2. armarea i cofrarea fundaiei;
3. betonarea fundaiei;
4. betonarea pardoselii;
117

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

5. zidirea pereilor pe nlime;


6. armarea i cofrarea stlpilor;
7. betonarea stlpilor pe nlime;
8. armarea i cofrarea centurii;
9. betonarea centurii;
10. executarea nvelitorii;
11. executarea pardoselii din crmid refractare;
12. montarea sistemului de izolaie;
13. executarea finisajelor.
La adoptarea soluiei constructive s-a urmrit s se asigure rezistena i stabilitatea
construciei precum i sigurana n exploatare.

Figura IV.20: Imagine de ansamblu a modulului de antrenament


Figur 68Figura IV.20: Imagine de ansamblu a modulului de antrenament

IV.2.2. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului lateral dreapta


Zidul este caracterizat de o lungime de 5.20 m, o lime de 0.20 m, iar nlimea acestuia
se caracterizeaz prin dou valori: 3.30 m, respectiv 2.50 m, dup cum se poate observa i n
imaginea urmtoare, iar pe baza dimensiunilor i caracteristicilor prezentate se face calculul de
118

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

predimensionare pentru materialele necesare.

Figura IV.21: Caracteristici constructive ale zidului lateral dreapta


Figur 69Figura IV.21: Caracteristici constructive ale zidului lateral dreapta

Cantitatea de BCA necesar:

Avnd in vedere zidul care n componen 2 stlpi monolit la extremiti, lungimea de


calcul devine 4,80m. Lungimea unui bloc fiind de 0,62m rezult c:
Nr.BCA =LZID / LBCA =

= 7,74 buc

Nr.BCA pe un rnd = 8 buc


Avnd n vedere c nlimea unui bloc de BCA este de 30 cm , iar la fixarea fiecrui
rnd de BCA este utilizat un strat de 1 cm de mortar, se obine o nlime de calcul a blocului de
BCA de 31 cm. Datorit faptului c peretele nu are o form rectangular, pentru simplificarea
procesului de calcul se mparte suprafaa lateral a zidului n doua suprafee : una de forma unui
dreptunghi (A),iar cealalt n forma unui triunghi (B).

pentru suprafaa (A):


nr. BCA = 2,50m/0,31m = 8,06 8 rnduri pe nlime
119

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

nr. total BCA(A) =8 8 = 64 buc

pentru suprafaa (B):


lungimea =4,80m; nlimea =0,80m S(B) =

S(B) =1,92 m2
tiind c suprafaa lateral a unui bloc de BCA este SBCA= 0,1922 m2 , numrul de
blocuri pentru suprafaa de calcul este:
Nr. BCA (B)= (S(B) /SBCA ) =

= 9,98

nr. BCA(B)= 10 buc.


tiind c pe un singur rnd sunt 8 blocuri BCA, pentru zona (B) corespunztor unui
numr de 10 buc se obine echivalentul de rnduri astfel:
(nr. BCA(B) / nr. BCA(pe rnd)) =

=1,25

echivalent nr. rnduri (B) = 1,3


Numrul total de BCA pentru acest zid este:
nr.BCA(A) + nr.BCA(B) = 64 + 10
nr. BCA = 74 buc.

Cantitatea de mortar necesar:


tiind c s-a folosit pentru fiecare rnd de BCA un mortar cu grosimea de 1 cm i

tiind c peretele are limea de 20 cm, iar lungimea zidului este de 4,80 m se obine cubajul
pentru mortarul folosit la un rnd de BCA:
0,01m 0,20m 4.80m = 0.0096 m3
tiind c n zona A sunt 8 rnduri, iar pentru zona B se obine un echivalent de 1,3
120

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

rnduri, rezult c numrul total de rnduri este:


8 + 1,3 = 9,3
Corespunztor a 9,3 rnduri se obine un cubaj de:
Vm1 = 9,3 0,0096 = 0,08928 m3
Pentru tencuitul pereilor s-a utilizat o tencuiala cu grosimea de 2 cm att pe faa
exterioar a peretelui ct i pe cea interioar. Astfel pentru ambele fee ale peretelui se obine un
cubaj de:
Pentru zona (A):
Vm(A) = 0,02 4,80 2,50 = 0,24 Vm(A) = 0,24m3
Pentru zona (B):
Vm(B) = S(B) 0,02 = 1,92 0,02 Vm(B) = 0,0384 m3
Corespunztor ambelor fee se obine un cubaj de:
(VmA + VmB) 2 = (0,24 + 0,0384) 2 Vm2 = 0,5568 m3
n total, corespunztor zidului lateral dreapta, se obine un cubaj de mortar de:
Vtm = Vm1+Vm2 Vtm = 0,08928 + 0,5568 Vm= 0,64608 m3
Considernd si pierderile, cubajul de mortar necesar se rotunjete la:
Vm = 0,65 m3

Cantitatea de fier necesar:

Fiind caracterizat de faptul c zidul are la extremiti doi stlpi din beton armat, se face
calculul necesarului de fier pentru acetia i pentru centura peretelui. Etrierii sunt confecionai
121

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

din oel-beton 6 mm i sunt aezai la o distan de 25 cm, iar n calcul innd cont de faptul c
stlpul se desfoar din partea inferioar a fundaiei pn la partea superioar a centurii,
lungimea de calcul a acestuia devine:

Pentru stlpul nr. 1:


Ls = Hfundaie +Hs + Hcentur = 0,150 + 3,30 + 0,20
Ls =4,00 m
Nretrierilor = Ls / 0,25 =

= 16 Nretrierilor = 16 buc.

Lungimea unui etrier este de 1,10 m, astfel lungimea oel-betonului OB 6mm


utilizat este:
LOB 16 = 16 1,10 = 17,6 LOB 16 = 17,6 m
La realizarea stlpilor se folosesc 4 bare de oel-beton 12mm, lungimea oel-betonului
necesar este:
LOB 12 = 4 LS = 4 4 LOB 12 = 16m

Pentru stlpul nr. 2:


LS = Hfundaie + HS + Hcentur = 0,50 + 5,50 + 0,20
LS = 3,20 m
Nr.etrierilor = LS / 0,25 =

= 12,8 Nr.etrierilor = 13 buc.

Lungimea unui etrier este de 1,10 m, rezult c lungimea oelului-betonului utilizat


este:
LOB 6 = 1,10 13 LOB 6 = 14,3 m
La realizarea stlpilor se folosesc 4 bare de oel-beton OB 12mm, lungimea acestuia
fiind:
122

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

LOB 12 = 4 LS = 4 3,2 LOB 12 = 12,8 m

Pentru centur:

La realizarea centurii se utilizeaz 4 bare de oel-beton OB 10mm, iar lungimea


centurii fiind LC = 5,30 m, lungimea oel-betonului necesar este:
LOB 10 = LC 4 = 5,30 4 LOB 10 = 21,2 m
Numrul de etrieri corespunztori realizrii centurii este:
Nr.etrierilor = LC / 0,25 =

= 21,2 Nr.etrierilor = 21 buc.

Lungimea unui etrier este de 1,10 m, rezult c lungimea oelului-betonului utilizat este:
LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 1,10 21 LOB 6 = 23,1 m

Cantitatea de beton necesar:

Pentru realizarea soclului, stlpilor i centurii se utilizeaz beton cu marca B200.


Dimensiunile soclului sunt: -lungime: 5,20 m; -lime: 0,30 m; -nlime: 0,50 m; astfel reiese
un cubaj al betonului necesar:
VSo = 5,20 0,30 0,50 VSo = 0,78 m3
Dimensiunile stlpului nr.1 sunt: -lungime: 0,20 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 4,00 m; astfel
reiese un cubaj al betonului necesar:
VS1 = 0,20 0,20 4,00 VSo = 0,16 m3
Dimensiunile stlpului nr.2 sunt: -lungime: 0,20 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 3,20 m; astfel
reiese un cubaj al betonului necesar:
VS2 = 0,20 0,20 3,20 VS2 = 0,128 m3

123

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Dimensiunile centurii sunt: -lungime: 5,30 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,20 m; astfel reiese
un cubaj al betonului necesar:
VC = 0,20 0,20 5,30 VC = 0,212 m3

Cubajul total de beton este:


Vt = VSo + VS1 + VS2 + VC = 0,78 + 0,16 + 0,128 + 0,212
Vt = 1,30 m3

IV.2.3. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului din spate:


Zidul este caracterizat de o lungime de 7.20 m, o lime de 0.20 m, iar nlimea
de 2.50 m, dup cum se poate observa i n imaginea urmtoare, iar pe baza dimensiunilor i
caracteristicilor prezentate se face calculul de predimensionare pentru materialele necesare.

Figura IV. 22: Caracteristici constructive ale zidului din spate


Figur 70Figura IV. 22: Caracteristici constructive ale zidului din spate

124

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Cantitatea de BCA necesar:

Avnd n vedere c zidul are n componena sa un stlp monolit din beton armat, zidul se
mparte n doua zone de calcul (A) i (B). Lungimea unui bloc de BCA fiind de 0,62m , rezult
c numrul de BCA pe un rnd este:
-

Pentru zona (A):


Nr.BCA/rnd = Lzid / LBCA =

= 4,83 Nr.BCA/rnd = 5 buc

Avnd n vedere c nlimea unei BCA este de 30 cm, iar la fixarea fiecrui rnd de BCA se
folosete un strat de 1 cm de mortar se obine o nlime de calcul de 31 cm.
= 8,06 Nr.rnduri = 8

Nr.rnduri = hzid / hBCA =

Numrul total de BCA pentru zona (A) este:


Nr.BCA= Nr.BCA/rnd Nr.rnduri = 5 8 Nr.BCA = 40 buc

Pentru zona (B):


= 6,45 Nr.BCA = 7 buc

Nr.BCA/rnd = Lzid / LBCA =

Numrul total de BCA pentru zona (B) este:


Nr.BCA= Nr.BCA/rnd Nr.rnduri = 7 8 Nr.BCA = 56 buc
Avnd n vedere c zona de calcul (B) este dotat cu fereastr, din numrul de blocuri de BCA se
scade numrul de BCA corespunztor suprafeei ferestrei i boiandrugilor, dup cum se poate
observa i n imaginea prezentat mai sus.
Sf = 1,40 1,30 Sf = 1,82 m2
SBCA = 0,62 0,31 SBCA = 0,1922 m2
Nr.BCA= Sf / SBCA =

= 9,46 Nr.BCA= 9 buc.


125

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Numrul total de BCA pentru zidul din spate este:


Nr.BCA= 40 + 56 9 Nr.BCA= 87 buc.

Cantitatea de mortar necesar:

tiind c s-a folosit pentru fiecare rnd de BCA un mortar cu grosimea de 1 cm i tiind
c peretele are limea de 20 cm, iar lungimea zidului este de 3 m pentru zona (A) i de 4 m
pentru zona (B), se obine o lungime de calcul de 7 m, iar cubajul pentru mortarul folosit la un
rnd de BCA este:
Vmr = 7 0,20 0,01 Vmr = 0,014 m3

Mortarul folosit la fixarea blocurilor de BCA la realizarea zidului este:


Vm = Vmr Nr.rnduri = 0,014 8 Vm = 0,112 m3
Pentru tencuitul pereilor s-a utilizat o tencuiala cu grosimea de 2 cm att pe faa
exterioar a peretelui ct i pe cea interioar. Astfel pentru ambele fee ale peretelui se obine
cubajul necesar, scznd din volumul necesar tencuirii feelor peretelui, volumul caracteristic
ferestrei:
Vzid = 2 (7,20 2,50 0,02) Vzid = 0,72 m3
Vfereastr = 2 (1,10 1,30 0,02) Vfereastr = 0,0572 m3
Vm = Vzid - Vfereastr = 0,72 0,0572 Vm = 0,6628 m3
n total, corespunztor zidului lateral dreapta, se obine un cubaj de mortar de:
Vtm = 0,112 + 0,6628 Vtm = 0,7748 m3
Considernd si pierderile, cubajul de mortar necesar se rotunjete la:
Vtm = 0,78 m3

126

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Cantitatea de fier necesar:

Fiind caracterizat de faptul c zidul are n componen boiandrugii ce nconjoar


fereastra, un stlp din beton armat, dup cum se observ i in imaginea de prezentare a zidului,
se face calculul necesarului de fier pentru acesta pe baza calculelor efectuate anterior pentru
stlpul nr. 2, ntruct prezint aceleai caracteristici constructive i respectiv pentru centura
peretelui. Etrierii sunt confecionai din oel-beton 6 mm i sunt aezai la o distan de 25 cm.
Necesarul de fier este:

Pentru stlpul nr. 3:


LOB 6 = 14,3 m
LOB 12 = 12,8 m

Pentru centur:

La realizarea centurii se utilizeaz 4 bare de oel-beton OB 10mm, iar lungimea


centurii fiind LC = 7,60 m, lungimea oel-betonului necesar este:
LOB 10 = LC 4 = 7,60 4 LOB 10 = 30,4 m
Numrul de etrieri corespunztori realizrii centurii este:
Nr.etrierilor = LC / 0,25 =

= 30,4 Nr.etrierilor = 31 buc.

Lungimea unui etrier este de 1,10 m, rezult c lungimea oelului-betonului utilizat este:
LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 1,10 31 LOB 6 = 34,1 m

Pentru boiandrugi:

Boiandrugii sunt caracterizai de urmtoarele dimensiuni constructive: lungime: 1,40 m;


lime: 0,20 m; nlime: 0,10 m; iar avnd n vedere c etrierii sunt aezai la o distan de 20
cm, numrul de etrieri corespunztor unui boiandrug este:
Nr.etrierilor = Lb / 0,20 =

= 7 Nr.etrierilor = 7 buc.
127

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

innd cont de caracteristicile constructive ale boiandrugilor, lungimea unui etrier este
0,80 m, lungimea oel-betonului necesar este:
LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 0,80 7 LOB 6 = 5,6 m
La realizarea boiandrugilor se folosesc 4 bare de oel-beton OB 12mm, lungimea
acestuia fiind:
LOB 12 = 4 LS = 4 1,40 LOB 12 = 5,60 m
n componena zidului fiind ncadrai 3 boiandrugi datele de devin:
LOB 6 = 5,60 3 LOB 6 = 16,8 m
LOB 12 = 5,60 3 LOB 12 = 16,8 m

Cantitatea de beton necesar:

Pentru realizarea soclului, stlpilor i centurii se utilizeaz beton cu marca B200.


Dimensiunile soclului sunt: -lungime: 7,60 m; -lime: 0,30 m; -nlime: 0,50 m; astfel reiese
un cubaj al betonului necesar:
VSo = 7,60 0,30 0,50 VSo = 1,14 m3
Dimensiunile stlpului nr.3 sunt: -lungime: 0,20 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 3,20 m; astfel
reiese un cubaj al betonului necesar:
VS3 = 0,20 0,20 3,20 VS3 = 0,128 m3
Dimensiunile centurii sunt: -lungime: 7,60 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,20 m; astfel reiese
un cubaj al betonului necesar:
VC = 0,20 0,20 7,60 VC = 0,304 m3
Dimensiunile boiandrugilor sunt: -lungime: 1,40 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,10 m; astfel

128

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

reiese un cubaj al betonului necesar:


Vb = 0,10 0,20 1,40 Vb = 0,028 m3
Lund n considerare c sunt 3 boiandrugi , betonul necesar este:
Vb = 0,028 3 Vb = 0,048 m3

Cubajul total de beton este:


Vt = VSo + VS3 + Vb+ VC = 1,14 + 0,128 + 0,084 + 0,304
Vt = 1,7 m3

IV.2.3. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului lateral stnga:


Zidul lateral stnga prezint aceleai caracteristici constructive ca i zidul lateral dreapta.
Singura particularitate o reprezint echiparea acestuia cu o u i o fereastr, aa cum se poate
observa i n imaginea urmtoare n care sunt prezentate caracteristicile constructive ale acestuia.
Astfel pentru uurarea procesului de calcul, va fi luat ca referin cantitatea de materiale
calculat pentru peretele lateral dreapta.

Figura IV.23: Caracteristici constructive ale zidului lateral stnga


Figur 71Figura IV.23: Caracteristici constructive ale zidului lateral stnga

129

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Urmnd detaliile i precizrile prezentate se face calculul de predimensionare pentru:

Cantitatea de BCA necesar:

tiind c numrul total de BCA pentru cazul n care zidul nu dispune de fereastr si
u, este de 74 buc., din acesta se scade numrul de BCA corespunztor suprafeelor de calcul
ale ferestrei si uii; suprafaa de calcul corespunde suprafeelor ferestrei, uii i boiandrugilor.
Nr.BCA= 74 buc.
SC = (1,40 1,20) + (1,20 2,25) SC = 4,38 m2
SBCA = 0,1922 m2
Numrul de BCA ce trebuiesc desczute este:
Nr.BCA= SC / SBCA =

= 27,78 Nr.BCA= 27 buc.

Numrul de BCA necesare realizrii peretelui lateral stnga este:


Nr.BCA= 74 27 Nr.BCA= 47 buc.

Cantitatea de mortar necesar:

Din calculele precedente ale peretelui lateral stnga innd cont c volumul de mortar
necesar zidului fr echiparea cu u i fereastr a fost calculat, din valoarea acestuia se scade
valoarea cubajului de mortar specific tencuirii suprafeei uii i ferestrei pe ambele fee ale
zidului. Volumul de mortar specific zidului lateral dreapta este:
Vm = 0,65 m3
Suprafaa de calcul este:
SC = Su + Sf = (1 2,15) + (1 1,30) SC = 3,45 m2
Volumul de mortar corespunztor suprafeei de calcul pe o singur fa a zidului, avnd n
vedere c tencuiala are o grosime de 2 cm este:
Vd = SC 0,02 = 3,45 0,02 Vd = 0,069 m3
130

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Volumul desczut specific ambelor fee ale zidului este:


V = Vd 2 = 0,069 2 V = 0,138 m3
Volumul total de mortar necesar pentru realizarea zidului este:
Vt = Vm - V = 0,62 0,138 Vt = 0,52 m3

Cantitatea de fier necesar:

Datorit dimensiunilor constructive ale zidului, egale cu cele ale zidului lateral dreapta,
necesarul de fier se compune din necesarul de fier al zidului lateral dreapta la care se adaug
necesarul de fier corespunztor boiandrugilor de la fereastr i u. Necesarul de fier
corespunztor peretelui lateral dreapta este urmtorul:
LOB 6 = 54,9 m
LOB 10 = 21,2 m
LOB 12 = 28,8 m
Avnd n vedere caracteristicile constructive ale boiandrugilor, se disting trei tipuri
constructive, i anume: b1- cu o lungime de 1,40 m; b2- cu o lungime de 1,20 m; i b3- cu o
lungime de 2,25 m, iar datorit faptului c sunt cte doi boiandrugi din fiecare tip constructiv,
necesarul de fier se prezint:
-

Pentru tipul b1:


Nr.etrierilor = Lb / 0,20 =

= 7 Nr.etrierilor = 7 buc.

LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 0,80 7 LOB 6 = 5,6 m


LOB 6 = 5,60 2 LOB 6 = 11,2 m

LOB 12 = 4 LS = 4 1,40 LOB 12 = 5,60 m


LOB 12 = 5,60 2 LOB 12 = 11,2 m

131

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pentru tipul b2:


= 7 Nr.etrierilor = 6 buc.

Nr.etrierilor = Lb / 0,20 =

LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 0,80 6 LOB 6 = 4,8 m


LOB 6 = 4,8 2 LOB 6 = 9,6 m

LOB 12 = 4 LS = 4 1,20 LOB 12 = 4,8 m


LOB 12 = 4,8 2 LOB 12 = 9,6 m

Pentru tipul b3:


= 11,25 Nr.etrierilor = 12 buc.

Nr.etrierilor = Lb / 0,20 =

LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 0,80 12 LOB 6 = 9,6 m


LOB 6 = 9,6 2 LOB 6 = 19,2 m

LOB 12 = 4 LS = 4 2,25 LOB 12 = 9 m


LOB 12 = 9 2 LOB 12 = 18 m

Cantitatea de beton necesar:

Datorit dimensiunilor constructive ale zidului, egale cu cele ale zidului lateral dreapta,
necesarul de beton se compune din necesarul de beton al acestuia, la care se adaug valoarea
cubajului de beton corespunztoare boiandrugilor de la fereastr si u. Astfel necesarul de beton
corespunztor peretelui lateral stnga se prezint:
Necesarul de beton corespunztor peretelui lateral dreapta este:

Vb = 1,30 m3
Dimensiunile boiandrugului tip b1 sunt: -lungime: 1,40 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,10 m;
132

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

astfel reiese un cubaj al betonului necesar:


Vb = 0,10 0,20 1,40 Vb = 0,028 m3
Lund n considerare c sunt 2 boiandrugi , betonul necesar este:
Vb = 0,028 2 Vb = 0,056 m3
Dimensiunile boiandrugului tip b2 sunt: -lungime: 1,40 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,10 m;
astfel reiese un cubaj al betonului necesar:
Vb = 0,10 0,20 1,20 Vb = 0,024 m3
Lund n considerare c sunt 2 boiandrugi , betonul necesar este:
Vb = 0,024 2 Vb = 0,048 m3
Dimensiunile boiandrugului tip b3 sunt: -lungime: 1,40 m; -lime: 0,20 m; -nlime: 0,10 m;
astfel reiese un cubaj al betonului necesar:
Vb = 0,10 0,20 2,25 Vb = 0,045 m3
Lund n considerare c sunt 2 boiandrugi , betonul necesar este:
Vb = 0,045 2 Vb = 0,09 m3

Cubajul total de beton este:


Vt = Vb + Vb1 + Vb2 + V b3 = 1,30 + 0,056 + 0,048 + 0,09
Vt = 1,50 m3

IV.2.4. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului din fa:


Zidul din fa deservete intrarea principal n construcie, avnd n componen o
fereastr, o u dubl i stlpul numrul 6, dup cum se poate observa i n imaginea urmtoare
ce prezint caracteristicile constructive ale zidului. Prezena stlpului numrul 6 impune
divizarea zidului in dou zone de calcul, (A) si respectiv (B).

133

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV. 24: Caracteristici constructive ale zidului din fa


Figur 72Figura IV. 24: Caracteristici constructive ale zidului din fa

Urmnd detaliile i precizrile prezentate se face calculul de predimensionare pentru:

Cantitatea de BCA necesar:

Lungimea unui bloc de BCA fiind de 0,62 m se obine un necesar de blocuri de BCA
pentru un rnd, astfel:
-

Pentru zona (A):


Nr.BCA/rnd = Lzid / LBCA =

= 6,45 Nr.BCA/rnd = 7 buc

Avnd n vedere c nlimea unei BCA este de 30 cm, iar la fixarea fiecrui rnd de BCA se
folosete un strat de 1 cm de mortar se obine o nlime de calcul de 31 cm.
Nr.rnduri = hzid / hBCA =

= 10,64 Nr.rnduri = 11

Numrul total de BCA pentru zona (A) este:


Nr.BCA= Nr.BCA/rnd Nr.rnduri = 7 11 Nr.BCA = 77 buc

134

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pentru zona (B):


= 4,83 Nr.BCA = 5 buc

Nr.BCA/rnd = Lzid / LBCA =

Numrul total de BCA pentru zona (B) este:


Nr.BCA= Nr.BCA/rnd Nr.rnduri = 5 11 Nr.BCA = 55 buc
Datorit echiprii cu fereastr a zonei (A) i respectiv cu u a zonei (B), se echivaleaz
suprafaa acestora cu numrul de BCA corespunztor, pentru a fi desczut din necesarul de BCA,
pentru ambele zone.

Suprafaa de calcul, include suprafaa uii, ferestrei i boiandrugilor

corespunztori.
Nr.total BCA= 77 + 55 Nr.total BCA= 132 buc.
SC = Su + Sf = (2,70 2,20) + (1,30 1,40) = 7,76
SC = 7,76 m2
Numrul de BCA ce trebuiesc desczute este:
Nr.BCA= SC / SBCA =

= 40,37 Nr.BCA= 40 buc.

Numrul de BCA necesare realizrii peretelui lateral stnga este:


Nr.BCA= 132 40 Nr.BCA= 92 buc.

Cantitatea de mortar necesar:

tiind c s-a folosit pentru fiecare rnd de BCA un mortar cu grosimea de 1 cm i tiind
c peretele are limea de 20 cm, iar lungimea zidului este de 4 m pentru zona (A) i de 3 m
pentru zona (B), se obine o lungime de calcul de 7 m, iar cubajul pentru mortarul folosit la un
rnd de BCA este:
Vmr = 7 0,20 0,01 Vmr = 0,014 m3

Mortarul folosit la fixarea blocurilor de BCA la realizarea zidului este:


135

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Vm = Vmr Nr.rnduri = 0,014 11 Vm = 0,154 m3


Pentru tencuitul pereilor s-a utilizat o tencuiala cu grosimea de 2 cm att pe faa
exterioar a peretelui ct i pe cea interioar. Astfel pentru ambele fee ale peretelui se obine
cubajul necesar, scznd din volumul necesar tencuirii feelor peretelui, volumul caracteristic
ferestrei:
Vzid = 2 (7,60 3,30 0,02) Vzid =1,0 m3
Vfereastr = 2 (1,10 1,30 0,02) Vfereastr = 0,0572 m3
Vu = 2 (2,10 2,50 0,02) Vfereastr = 0,21 m3
Vm = Vzid - (Vfereastr + Vu ) = 1 (0,0572 + 0,21)
Vm = 0,7328 m3
n total, corespunztor zidului lateral dreapta, se obine un cubaj de mortar de:
Vtm = 0,154 + 0,7328 Vtm = 0,93 m3

Cantitatea de fier necesar:

La calcularea necesarului de fier al peretelui s-a inut cont i de calculele efectuate


anterior, n acest sens uurnd procesul de calcul, aceasta realizndu-se pe baza caracteristicilor
constructive ale unor elemente de construcie, identice cu unele calculate anterior. Astfel calculul
necesarului de fier se prezint:
-

Stlpul nr.6: prezint aceleai caracteristici cu cele ale stlpului nr.1, fierul necesar fiind:
LOB 6 = 17,6 m
LOB 12 = 16 m

Centura: prezint aceleai caracteristici cu cele ale centurii zidului din spate, fierul
necesar fiind:
LOB 6 = 34,1 m
LOB 10 = 30,4 m
136

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Boiandrugii ferestrei: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor ferestrelor


luate n calculele anterioare, fierul necesar fiind:
LOB 6 = 16,8 m
LOB 12 = 16,8 m

Boiandrugii laterali ai uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor uilor
luate n calculele anterioare, fierul necesar fiind:
LOB 6 = 19,2 m
LOB 12 = 18 m

Boiandrugul de deasupra uii: prezint o caracteristic aparte, avnd lungimea de 2,70 m,


fierul necesar fiind:
= 13,5 Nr.etrierilor = 14 buc.

Nr.etrierilor = Lb / 0,20 =

LOB 6 = nr.etrieri Letrier = 0,80 14


LOB 6 = 11,2 m

LOB 12 = 4 LS = 4 2,70 LOB 12 = 10,8 m

Cantitatea de beton necesar:

La calcularea necesarului de beton al peretelui s-a inut cont i de calculele efectuate


anterior, n acest sens uurnd procesul de calcul, aceasta realizndu-se pe baza caracteristicilor
constructive ale unor elemente de construcie, identice cu unele calculate anterior. Astfel calculul
necesarului de beton se prezint:
-

Soclul: prezint aceleai caracteristici cu cele ale soclului zidului din spate, betonul
necesar fiind:
VSO = 1,14 m3

137

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Centura: prezint aceleai caracteristici cu cele ale centurii zidului din spate, betonul
necesar fiind:
VC = 0,304 m3

Stlpul nr.6: prezint aceleai caracteristici cu cele ale stlpului nr.1, betonul necesar
fiind:
VS6 = 0,16 m3

Boiandrugii ferestrei: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor ferestrelor


luate n calculele anterioare, betonul necesar fiind:
Vbf = 0,084 m3

Boiandrugii laterali ai uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor uilor
luate n calculele anterioare, betonul necesar fiind:
Vbl = 0,09 m3

Boiandrugul de deasupra uii: prezint o caracteristic aparte, avnd lungimea de 2,70 m,


betonul necesar fiind:
Vbd = 2,70 0,20 0,10 = 0,054
Vbl = 0,054 m3

Cubajul total de beton este:


Vt = VSO + VC + VS6 + V bf + V bl + V bd =
= 1,14 + 0,304 + 0,16 + 0,084 + 0,09 + 0,054

Vt = 1,84 m3

138

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.2.5. Calculul necesarului de materiale pentru execuia zidului interior:


Zidul interior prezint aceleai caracteristici constructive ca i zidul lateral dreapta i
respectiv zidul lateral stnga. Particularitatea acestuia o reprezint echiparea acestuia cu o u,
aa cum se poate observa i n imaginea urmtoare n care sunt prezentate caracteristicile
constructive ale acestuia. Astfel pentru uurarea procesului de calcul, va fi luat ca referin
cantitatea de materiale calculat pentru pereii laterali.

Figura IV.25: Caracteristici constructive ale zidului interior


Figur 73Figura IV.25: Caracteristici constructive ale zidului interior

Urmnd detaliile i precizrile prezentate se face calculul de predimensionare pentru:

Cantitatea de BCA necesar:

tiind c numrul total de BCA pentru cazul n care zidul nu dispune de fereastr si
u, este de 74 buc., din acesta se scade numrul de BCA corespunztor suprafeei de calcul
corespunztoare uii; suprafaa de calcul corespunde suprafeelor uii i boiandrugilor.
Nr.BCA= 74 buc.
SC = 1,20 2,25 SC = 1,50 m2

SBCA = 0,1922 m2

139

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Numrul de BCA ce trebuiesc desczute este:


= 7,80 Nr.BCA= 7 buc.

Nr.BCA= SC / SBCA =

Numrul de BCA necesare realizrii peretelui lateral stnga este:


Nr.BCA= 74 7 Nr.BCA= 67 buc.

Cantitatea de mortar necesar:

Din calculele precedente ale peretelui lateral stnga innd cont c volumul de mortar
necesar zidului fr echiparea cu u a fost calculat, din valoarea acestuia se scade valoarea
cubajului de mortar specific tencuirii suprafeei uii pe ambele fee ale zidului. Volumul de
mortar specific zidului lateral dreapta este:
Vm = 0,65 m3
Suprafaa de calcul este:
SC = Su 2 = (1 2,15) 2 SC = 4,3 m2
Volumul de mortar corespunztor suprafeei de calcul, avnd n vedere c tencuiala are o
grosime de 2 cm este:
Vd = SC 0,02 = 4,3 0,02 Vd = 0,086 m3

Volumul total de mortar necesar pentru realizarea zidului este:

Vt = Vm Vd = 0,65 0,086
Vt = 0,57 m3

140

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Cantitatea de fier necesar:

La calcularea necesarului de fier al peretelui s-a inut cont i de calculele efectuate


anterior, n acest sens uurnd procesul de calcul, aceasta realizndu-se pe baza caracteristicilor
constructive ale unor elemente de construcie, identice cu unele calculate anterior. Astfel calculul
necesarului de fier se prezint:
-

Centura: prezint aceleai caracteristici cu cele ale centurilor zidurilor laterale, fierul
necesar fiind:
LOB 6 = 23,1 m
LOB 10 = 21,2 m

Boiandrugii laterali ai uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor uilor
luate n calculele anterioare, fierul necesar fiind:
LOB 6 = 19,2 m
LOB 12 = 18 m

Boiandrugul de deasupra uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor


uilor luate n calculele anterioare, fierul necesar fiind:
LOB 6 = 4,8 m
LOB 12 = 4,8 m

Cantitatea de beton necesar:

La calcularea necesarului de beton al peretelui s-a inut cont i de calculele efectuate


anterior, n acest sens uurnd procesul de calcul, aceasta realizndu-se pe baza caracteristicilor
constructive ale unor elemente de construcie, identice cu unele calculate anterior. Astfel calculul
necesarului de beton se prezint:
-

Soclul: prezint aceleai caracteristici cu cele ale soclului zidurilor laterale, betonul
necesar fiind:

141

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

VSO = 0,48 m3

Centura: prezint aceleai caracteristici cu cele ale centurii zidurilor laterale, betonul
necesar fiind:
VC = 0,212 m3

Boiandrugii laterali ai uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor uilor
luate n calculele anterioare, betonul necesar fiind:
Vbl = 0,09 m3

Boiandrugul de deasupra uii: prezint aceleai caracteristici cu cele ale boiandrugilor


uilor luate n calculele anterioare, betonul necesar fiind:
Vbl = 0,048 m3

Cubajul total de beton este:


Vt = VSO + VC + V bl + V bd =
= 0,78 + 0,212 + 0,048 + 0,09
Vt = 1,13 m3

IV.2.6. Calculul necesarului de materiale pentru execuia pardoselilor:


Avnd n vedere arhitectura construciei i destinaia acesteia, pardoseala se mparte
corespunztor celor dou camere.
n prima camer pardoseala const ntr-o plac de beton ce ia forma camerei i are o
grosime specific de 0,15 m, iar n cea de-a doua camer, datorit caracteristicilor funcionale ale
camerei, podeaua se prezint dintr-o plac de beton ca i cea din prima ncpere, numai c
deasupra acesteia va fi adugat un strat de crmid refractare, dup cum se poate observa i n
imaginea urmtoare ce prezint detaliile constructive ale pardoselilor:

142

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Figura IV.26: Caracteristici constructive ale pardoselilor


Figur 74Figura IV.26: Caracteristici constructive ale pardoselilor

La construcia plcilor de beton se folosete beton cu marca B100,


Pentru camera nr.1, volumul de beton necesar este:
V1 = 3 4,80 0,15
V1 = 2,16 m3
Pentru camera nr.2, volumul de beton necesar este:
V2 = 4 4,80 0,15
V2 = 2,88 m3
Numrul de crmizi necesare la realizarea pardoselii speciale din camera nr.2 este:

Nr.crmizi = Scamer / Scrmid =


Nr.crmizi= 620 buc.

143

= 619,35

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

IV.2.7. Calculul necesarului de izolaie tip Westec necesar execuiei camerei speciale:
Privind destinaia special pentru antrenamente n stingerea incendiilor, camera va fi
echipat cu sistemul de izolaie tip Westec. Acesta va fi montat pe tavan i pereii laterali.
Datorit caracteristicilor constructive ale sistemului, n calculul necesarului nu pot fi desczute
suprafeele uilor i ferestrelor. La montajul sistemului se are n vedere decuparea panourilor n
dreptul uilor i ferestrelor, iar la fixarea acestora se vor utiliza fitingurile speciale pentru ui i
respectiv ferestre, precum i cele pentru coluri i mbinri acolo unde este cazul.
Suprafaa de calcul pentru care se determin necesarul de izolaie include suprafaa
tavanului i a pereilor laterali:
SC = (4.80 3.30) + (4.80 3.30) + (4.00 3.30) + (4.00 2.30) + (4.00 4.90)
SC = 74 m2

IV.2.8. Calculul necesarului de materiale necesare execuiei acoperiului:


Construcia este acoperit cu sistemul de acoperi din igl metalic tip Clasic, iar
avnd n vedere caracteristicile tehnice ale acestuia se calculeaz suprafaa util deservit de un
panou din tabl zincat:
Su = lu L = 400 mm 1120 mm
Su = 0,448 m2
Numrul total de panouri este:

Nr.panouri = Sacoperi / Su =

= 89,23

Nr.panouri = 90 buc.

IV.2.9. Calculul totalului de materiale necesare:


Urmrind calculele efectuate n subcapitolele anterioare se realizeaz o centralizare a
materialelor necesare. Urmrind necesarul de beton i mortar, ce face calculul de liant, agregat i
ap necesare:

144

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

Pentru mortar se utilizeaz urmtoarea reet conform STAS 790 73:


pt. 1 m3 mortar . 385 kg ciment i 1,25 m3 nisip
astfel pentru mortarul necesar reieit din calcule rezult:
Vm nec = 0,65 + 0,78 + 0,52 + 0,93 + 0,57
Vm nec = 3,45 m3

Cimentul necesar:
C = Vm nec 385 kg = 3,45 385
C = 1328,25 kg

Nisipul necesar:
N = Vm nec 1,25 m3 = 3,45 1,25
N = 4,31 m3

Pentru beton cu marca B100 se utilizeaz urmtoarea reet conform STAS 790 73:
pt. 1 m3 beton 203 kg ciment, 2040 kg balast, 192,40 kg nisip, 165 litri ap
astfel pentru betonul necesar reieit din calcule rezult:
Vb nec = 2,16 + 2,68 Vb nec = 4,84 m3

Cimentul necesar:
C = Vb nec 203 kg = 4,84 203
C = 982,52 kg

Balastul necesar:
B = Vb nec 2040 kg = 4,84 2040

145

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

B = 9873,6 kg

Nisipul necesar:
N = Vb nec 192,4 kg = 4,84 192,4
N = 931,2 kg
Apa necesar:
A = Vb nec 165 litri = 4,84 165
N = 798,6 litri

Pentru beton cu marca B200 se utilizeaz urmtoarea reet conform STAS 790 73:
pt. 1 m3 beton 320 kg ciment, 1009,6 kg balast, 962 kg nisip, 190 litri ap
astfel pentru betonul necesar reieit din calcule rezult:
Vb nec = 1,30 + 1,70 + 1,50 + 1,84 + 1,13
Vb nec = 7,47 m3

Cimentul necesar:
C = Vb nec 320 kg = 7,47 320
C = 2390,4 kg

Balastul necesar:
B = Vb nec 1009,6 kg = 7,47 1009,6
B = 7541,7 kg

Nisipul necesar:
N = Vb nec 962 kg = 7,47 962

146

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

N = 7186,2 kg
Apa necesar:
A = Vb nec 190 litri = 7,47 190
N = 1419,3 litri

Tabel 8Tabelul IV.1: Materialele necesare realizrii modulului de antrenament

Tabelul IV.1: Materialele necesare realizrii modulului de antrenament


Nr.
crt.

Materialul folosit

Cantitatea

Unitatea de
msur

1.

B.C.A.

367

buc.

2.

Ciment

3373

kg.

3.

Balast

17415

kg.

4.

Nisip

8118

kg.

4,31

m3

2218

litri

Ap

5.

6.

Fier

OB 6 mm

362

OB 10 mm

128

OB 12 mm

205

ml
(metrii liniari)

7.

Crmizi refractare

620

buc.

8.

Panouri acoperi

90

buc.

9.

Izolaie Westec

74

m2

10.

Ciment refractar

150

kg.

147

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

CONCLUZII

Pregtirea profesionitilor ce intervin n situaii de urgen, reprezint obiectivul


principal n deprinderea calitilor specifice pe care acetia trebuie s le dovedeasc pe timpul
interveniilor. Pentru atingerea acestor obiective, att pe linie de pregtire profesional, pregtire
fizic i psihologic, avem nevoie de un poligon modern, echipat cu baza material
corespunztoare, desfurat pe grade de dificultate i cu o diversitate ct mai mare a
posibilitilor de lucru, pentru ca n final, profesionistul pentru situaii de urgen, s aib
calitile necesare de a face fa n diferite situaii cu care el, ca aprtor al vieii i valorilor
sociale, se poate confrunta.
Realizarea unui astfel de poligon modern survine n urma interveniilor n situaii de
urgen, prin nevoia de pregtire, aa cum se poate observa n schema din imaginea urmtoare.

Figura V.1: Necesitatea proiectrii unui poligon


Figur 75Figura V.1: Necesitatea proiectrii unui poligon

Prin proiectarea unui poligon modern de pregtire se urmrete atingerea scopurilor


propuse de ctre utilizatori; i anume:
-

exerciiile de pregtire s poat fi desfurate n orice anotimp indiferent de condiiile


148

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

meteorologice;
-

antrenamentele s fie desfurate n condiii de siguran i s urmreasc perfecionarea


deprinderilor;

s fie posibil realizarea diferitelor experimente, ce conduc la o bun dezvoltare a


tehnicilor i metodelor de intervenie.

n concluzie un poligon modern pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de


urgen, fa de poligoanele clasice sau bazele de pregtire, ntlnite n acest moment n
subunitile de intervenie din cadrul inspectoratelor, prezint o eficien mult mai mare n
pregtirea personalului, prin crearea unor condiii apropiate interveniilor reale sau uneori, poate,
mult mai complexe dect cele ntlnite n teren; ceea ce reprezint un avantaj deosebit n
pregtirea profesional a pompierilor.

149

Stelian-Marius GHERGHIAN

Proiectarea poligoanelor moderne pentru pregtirea profesionitilor pentru situaii de urgen

BIBLIOGRAFIE

150