Sunteți pe pagina 1din 1

Ce efecte determina executarea gajului constituit asupra stocului de marfuri din punct de vedere al unor

terti?
Legea nr. 99/1999, Titlul VI privind regimul juridic al garantiilor reale mobiliare acorda prin art.6.(5)a)
posibilitatea constituirii gajului fara deposedare asupra stocului de bunuri fungibile(bunuri care pot fi
inlocuite cu altele de acelasi gen fara a fi afectata valabilitatea platii) sau nefungibile(bunuri care nu pot fi
inlocuite cu altele din cauza specificului /unicitati lor). In cazul de fata, obiectul contractului de gaj vor fi
bunuri fungibile, determinate in mod generic.
Se considera ca garantia reala poarta asupra stocului de bunuri vazut ca bun distinct, iar nu asupra fiecarui
element (marfa) in parte. Principala caracteristica particulara a garantiei reale mobiliare asupra unei
universalitati de fapt (stocului) este tocmai aptitudinea de a asigura o libertate totala circuitului civil sau
comercial. Astfel, bunurile care alcatuiesc stocul nu vor fi afectate nici un moment de garantia reala asupra
universalitatii.
Circulatia marfurilor ce alcatuiesc stocul conduce la marirea libertatii de miscare a debitorului, dar si la
cresterea riscului creditorului.
Dat fiind ca bunurile din cadrul stocului sunt fungibile, proprietatea asupra lor va apartine debitorului
(vanzatorului). Din acest punct de vedere, actele de dispozitie cu privire la anumite elemente ale
universalitatii vor reprezenta simple acte de administrare a universalitatii vazute ca bun distinct.
Dezavantajul gajului constituit asupra stocului de marfuri al debitorului este in primul rand acela ca nu se
poate sti cu exactitate ce va contine stocul in momentul exigibilitatii. Ca regula, debitorul va putea fi
sanctionat in cazul in care actioneaza in fraudarea intereselor creditorului. Se va considera ca debitorul a
fraudat interesele creditorului in situatia in care actele sale de dispozitie cu privire la bunurile componente
ale stocului se dovedesc a fi expresia unei depasiri a sferei actelor de administrare asupra universalitatii
insesi (spre exemplu: debitorul instraineaza aceste bunuri componente fara a le inlocui cu valoarea de
instrainare; in urma transferului, in mod individual, a tuturor elementelor stocului, dispare continutul
concret al acestuia sau este diminuata considerabil valoarea stocului in urma transferului in mod
individual a elementelor esentiale ale stocului).
Beneficiile constituirii garantiei reale mobiliare asupra stocului debitorului
Creditorul ale carei drepturi sunt garantate printr-o garantie reala mobiliara are avantajul ca in situatia unei
insolvabilitati a debitorului va avea prioritate fata de ceilalti creditori ai debitorului, in sensul ca va fi platit
cu intaietate din pretul bunului gajat (in acest caz, creditorul va avea dreptul inaintea tuturor celorlalti
creditori de a vinde bunurile existente in stoc la momentul executarii si a-si recupera creanta sau de a-si
insusi acest bun in schimbul creantei sale neexecutate). Executarea garantiei reale mobiliare/gajului In
cazul neindeplinirii obligatiei garantate, creditorul va putea alege intre a initia procedura de executare
prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevederilor speciale ale Legii
nr. 99/1999, care considera contractul de garantie reala mobiliara drept un titlu executoriu, pentru
executarea caruia nu este necesara interventia instantei. Dat fiind ca stocul de marfuri se caracterizeaza in
primul rand prin caracterul sau circulant, efectele pe care garantia mobiliara avand ca obiect stocul de
marfuri le are fata de terti sunt speciale:
a asupra bunurilor privite in mod individual care fac parte din stocul de marfuri si care au fost transmise
unui tert de buna credinta, creditorul nu are nici un drept, intrucat proprietarul lor este debitorul;
-a mai mult, in virtutea faptului ca bunurile care fac parte din stocul de marfuri sunt bunuri mobile, in
momentul in care tertul intra in posesia lor, intervine de drept prescriptia achizitiva, tertul devenind in
acest fel proprietar;
a garantia reala mobiliara asupra stocului de marfuri poate fi opusa tertilor in cazul in care acestia au
achizitionat marfuri privite individual din respectivul stoc numai in situatia in care creditorul
demonstreaza ca tertul a incheiat o intelegere frauduloasa cu debitorul in vederea prejudicierii intereselor
creditorului; reaua credinta a tertului in acest caz, in care creditorul are constituita o garantie reala
mobiliara asupra stocului de marfuri, este dificil de demonstrat, intrucat debitorul este proprietarul deplin
al bunurilor individuale care formeaza stocul de marfuri si, in consecinta, poate sa dispuna liber de ele, cu
conditia sa nu depaseasca actele de dispozitie si de administrare pe care le-ar realiza in exercitarea
normala a comertului.