Sunteți pe pagina 1din 3

CODUL COMERCIAL 1887

Art. 3. - Legea consider ca fapte de comert:


1. Cumprrile de producte sau de mrfuri spre a se revinde, fie n
natur, fie dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria;
asemenea si cumprarea, spre a se revinde, de obligatiuni ale statului sau alte
titluri de credit circulnd n comert;
2. Vnzrile de producte, vnzrile si nchirierile de mrfuri n natur sau
lucrate si vnzrile de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit circulnd n
comert, cnd vor fi fost cumprate cu scop de revnzare sau nchiriere;
3. Contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau altor titluri de
credit circulnd n comert;
4. Cumprrile sau vnzrile de prti sau de actiuni ale societtilor
comerciale;
5. Orice ntreprinderi de furnituri;
6. ntreprinderile de spectacole publice;
7. ntreprinderile de comisioane, agentii si oficiuri de afaceri;
8. ntreprinderile de constructii;
9. ntreprinderile de fabrici, de manufactur si imprimerie;
10. ntreprinderile de editur, librrie si obiecte de art cnd altul dect
autorul sau artistul vinde;
11. Operatiunile de banc si schimb;
12. Operatiunile de mijlocire (smsrie) n afaceri comerciale;
13. ntreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe ap sau
pe uscat;
14. Cambiile si ordinele n producte sau mrfuri;
15. Construirea, cumprarea, vnzarea si revnzarea de tot felul de vase
pentru navigatia interioar si exterioar si tot ce priveste la echiparea, armarea
si aprovizionarea unui vas;
16. Expeditiile maritime, nchirierile de vase, mprumuturile maritime si
toate contractele privitoare la comertul de mare si la navigatie;
17. Asigurrile terestre, chiar mutuale, n contra daunelor si asupra vietii;
18. Asigurrile, chiar mutuale, contra riscurilor navigatiei;
19. Depozitele pentru cauz de comert;
20. Depozitele n docuri si ntrepozite*, precum si toate operatiunile
asupra recipiselor de depozit (warante) si asupra scrisurilor de gaj, liberate de
ele.
* Termenului de "ntrepozit" i corespunde sinonimul "antrepozit", care
are ntelesul de cldire pentru depozitarea mrfurilor.

Art. 4. - Se socotesc, afar de acestea, ca fapte de comert, celelalte


contracte si obligatii ale unui comerciant, dac nu sunt de natur civil sau dac
contrariul nu rezult din nsusi actul.

Art. 5. - Nu se poate considera ca fapt de comert cumprarea de producte

sau de mrfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumul cumprtorului, ori al
familiei sale; de asemenea, revnzarea acestor lucruri si nici vnzarea
productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dup pmntul su, sau
cel cultivat de dnsul.

TITLUL III
Despre comercianti
Art. 7. - Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avnd comertul
ca o profesie obisnuit, si societtile comerciale.

Art. 8. - Statul, judetul si comuna nu pot avea calitatea de comercianti.

Art. 9. - Orice persoan care, ntr-un chip accidental, face o operatiune de


comert, nu poate fi considerat ca comerciant; ea este ns supus legiilor si
jurisdictiei comerciale pentru toate contestatiile ce se pot ridica din aceast
operatiune.
Legea nr.71/2011 de punere in aplicare a NCC
Art. 6
(1) In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a Codului
civil, referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau,
dupa caz, la persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului,
potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse
prin prezenta lege.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica termenului "comerciant" prevazut in:
a) Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;
b) Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la
incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile
ulterioare;
c) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre
comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
f) Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor
in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana
privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea
comparativa;
h) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu
modificarile si completarile ulterioare;

i) orice alte acte normative in care termenul "comerciant" are un inteles specific
dispozitiilor cuprinse in aceste din urma acte normative."
Art. 7
In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a Codului civil:
a) referirile la "societatea civila fara personalitate juridica" se considera a fi
facute la "societatea simpla";
b) referirile la "societatea civila cu personalitate juridica" se considera a fi facute
la "societatea cu personalitate juridica";
c) referirile la "societatea civila profesionala" se considera a fi facute la
"societatea profesionala, cu sau fara personalitate juridica", dupa caz.
Art. 8
(1) Notiunea de profesionist prevazuta la art. 3 din Codul civil include categoriile
de comerciant, intreprinzator, operator economic, precum si orice alte persoane
autorizate sa desfasoare activitati economice sau profesionale, astfel cum aceste
notiuni sunt prevazute de lege, la data intrarii in vigoare a Codului civil.
(2) In toate actele normative in vigoare, expresiile "acte de comert", respectiv
"fapte de comert" se inlocuiesc cu expresia "activitati de productie, comert sau
prestari de servicii".

S-ar putea să vă placă și