Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Data:
Numr de nregistrare:

Taxa aviz:
Achitat cu:

CERERE ELIBERARE AVIZ TEHNIC


Subsemnatul _____________________________________________________________
reprezentant al ___________________________________________________________
cu sediul in ____________________CUI______________tel/fax___________________
tel mobil___________________________
rog eliberarea unui aviz de principiu pentru lucrarea:
(denumire)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
o constructie
o racord edilitar
care se va executa la adresa _________________________________________________ din
localitatea________________________________________________.
Lucrarile vor incepe in luna ____________________ anul _____________________
La prezenta anexez urmatoarele:
Copie dupa Certificatul de Urbanism
Documentatia privind lucrarile ce se vor executa:
- un(1) exemplar Plan de incadrare in zona
- doua(2) exemplare Plan de situatie cu detalii de amplasament privind lucrarea propusa
(scara 1:500 sau 1:1000)
Emitere factura fiscala:
NU/DA

Emitere OP:
NU/DA

Date necesare emiterii OP:


Nume ________________________________
Adresa ________________________________
Cod fiscal ______________________________
Cont __________________________________
_____________________________________________________________________
SOLICITANT AVIZ TEHNIC
(nume i semntur)