Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

Planificare calendaristică anuală la disciplina ”Statistică şi analiză economică ”

Tehnician în activităţi financiare şi comerciale Nr.ore(LT):60 ore


Clasa: a XII-a C,E,F
Profesor: Florea Samoil
Anul şcolar : 2008-2009

Unităţi de Competenţe Conţinuturi tematice Nr. Săptămâna Resurse Observaţii


competenţe individuale ore de
învăţare
UC 22. C1. Datele elementare şi sistematizarea lor Frontal
Individual
Statistică şi Sistematizează • Identificarea surselor de date statistice: anuare Saptamana I
In echipă
analiză date elementare statistice, reviste, broşuri,documente de 3ore 30 ore Portofolii
economică evidenţă,experienţa proprie, a grupului de
prieteni sau cunoscuţi
• Centralizarea datelor elementare: simplă sau pe 2ore I zi
grupe
• Gruparea datelor elementare: pe variante sau pe 2ore I-II
intervale
C2. Analizează Distribuţii Frontal
Individual
distribuţii • Calcularea indicatorilor tendinţei centrale: 2ore II In echipă
media, mediana, modulul Portofolii
• Caracterizarea distribuţiei rezultate: structură, 4ore II-III
omogenitate, formă
• Interpretarea rezultatelor obţinute: prin 4ore III

comparaţie: simetrie, asimetrie, omogenitate,


eterogenitate
• Reprezentarea grafică a distribuţiei rezultate: 6ore III-IV

histograma, poligonul frecvenţelor, curbele


cumulative ale frecvenţelor, dreptunghiul si
cercul de structura
C3. Determină Dinamica fenomenelor economice
dinamica • Calcularea şi interpretarea indicatorilor seriilor 4ore IV-V Frontal
Individual
fenomenelor dinamice: absoluţi, relativi şi medii In echipă
economice 3ore V Portofolii
• Reprezentarea grafică a seriilor dinamice:
Saptamana 2
diagrama prin coloane, benzi, cronograma
6ore I

• Calcularea indicilor individuali şi de grup cu


ajutorul echipamentului de specialitate: indicii Frontal
Individual
volumului fizic, indicii preţului, indicii valorii 4ore II
In echipă
• Interpretarea indicilor individuali şi de grup: Portofolii
C4. Analizează verificarea relaţiilor care exista între indici şi
indicatorii între modificările absolute
economici de la Indicatori economici la nivelul agentului economic 4ore II-III
nivelul agentului • Calcularea indicatorilor economici la nivelul
economic agentului economic: ai potenţialului intern, ai
cheltuielilor şi indicatori valorici de rezultate 4ore III
• Interpretarea indicatorilor calculaţi:
caracterizarea structurii şi a
dinamicii,extrapolarea trendului
• Reprezentarea grafică a indicatorilor calculaţi: 8ore IV-V

histograma, poligonul frecvenţelor, curbele Frontal


Individual
cumulative ale frecvenţelor, dreptunghiul şi In echipă
cercul de structură 4ore V Portofolii

• Recapitulare finala