Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 Neurologie infantilă

-elemente specifice creierului de copil:


-imaturitatea creierului de copil cu particularităţi de reacţie
-tehnici de investigaţie specială
-boli neurologice specifice copilului
-debut în copilărie al unor boli neurologice ale adultului
-plasticitatea creierului care permite refacerea celulei nervoase lezate foarte aproape de starea unei celule
normale (se produce o readaptare la o anumită leziune neurologică prin preluarea funcţiei respectivei zone de
către zonele învecinate)
-frecvenţa bolilor neurologice la copil->25% din paturile ocupate de copii
-particularităţile examenului neurologic la copil:
• copilul prezintă o dezvoltare incompletă a sistemului nervos,cu o maturizare treptată,foarte
rapidă,care duce la performanţe tot mai specializate din punct de vedere motor şi psihic
• semiologia este săracă comparativ cu cea a adultului,nu realizează sdr.neurologice
• leziunile creierului imatur duc la o simptomatologie diferită faţă de afectarea aceleiaşi zone la adult
• lezarea zonelor imature (nefuncţionale sau incomplet funcţionale) nu se vor manifesta prin
simptome specifice zonei decât în momentul în care zona respectivă ar trebui să fie maturizată
-ex.controlul sfincterian normal la 1.5 ani
disfuncţia nocturnă apare la 3-6 ani la băieţi şi la 5 ani la fete
• lipsa de colaborare cu pacientul
-obiectivele examenului neurologic:
• precizarea gradului de maturizare a sistemului nervos
• depistarea simptomelor şi încadrarea lor în sdr.+ diagnostic topografic + diagnostic etiologic +
diagnostic de boală
-stabilirea gradului de maturizare a sistemului nervos:
1. aprecierea performanţelor motorii
-2 luni->cap în poziţie axială
-3 luni->sprijin pe coate,burtă
-5 luni->poziţie şezândă cu sprijin
-6 luni->poziţie şezândă fără sprijin,instabilă
-8 luni->poziţie şezândă foarte stabilă
-9 luni->se agaţă de obiectele din jur şi se ridică
-10 luni->merge ţinut de ambele mâini
-11 luni->merge ţinut de 1 mână
-12 luni->merge singur
2. aprecierea dezvoltării senzoriale->dezvoltarea vederii şi a auzului
-nou-născutul vede şi aude
-3 luni->se întoarce după obiecte mici şi şters colorate
-1 an->poate vedea obiecte de dimensiuni foarte mici (fire de păr)
-acuitatea vizuală ↑ progresiv
3. aprecierea dezvoltării senzitive
4. aprecierea praxiilor
-nou-născutul prinde cu pumnul
-2-3 luni->prinde cu palma
-3-4 luni->prinde palmo-cubital
-5-6 luni->prinde palmo-radial
-7-8 luni->pensă police-index
-1 an->pensă cu orice deget
5. aprecierea dezvoltării limbajului
-1-3 luni->vocale
-4-5 luni->consoane
-6-7 luni->silabe
-7 luni->lalalizare (repetarea silabelor)
-11 luni->cuvinte
-1.5-2 ani->propoziţii iar după 1.5 ani aprecierea limbajului comprehensiv
6. aprecierea dezvoltării psihice
-atenţia
-memoria
-judecata
-viaţa afectivă->emoţii,reacţii la cei din jur (simbioza afectivă cu cei din jur)
7. aprecierea reflexelor arhaice->dispar după o anumită vârstă
8. aprecierea dezvoltării antropometrice
-înălţime
-greutate
-perimetru cranian
9. EEG
-orice decalaj mai mare de 2 luni faţă de vârsta cronologică,dacă nu există o boală fizică gravă (hepatopatie,
insuficienţă renală)->suspiciune de boală neuropsihică gravă