Sunteți pe pagina 1din 3

CURSURI OPTIONALE

Nr.

Denumire curs

Cod

Durata

Tarif

Tarif

reexaminare

crt.

curs

[ore]

(lei)

lei

 

CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSłINERII EXAMENULUI PENTRU OBłINEREA UNUI CERTIFICAT DE COMPETENłĂ

 

1

Curs de promovare de la nivel operaŃional la nivel managerial pentru examenul de brevet ofiŃer punte secund pentru nave maritime cu un tonaj brut de 3000 sau mai mare

CPOPS

40

1, 238

54

2

Curs de promovare pentru obŃinerea brevetului de comandant pentru nave cu TRB<500 angajate în voiaje costiere

CPC

120

2, 772

40

3

Curs de pregǎtire pentru examenul de brevet ofiŃer mecanic - Nivel managerial

PPEBOM-NM

120

2, 426

35

 

CURSURI OPłIONALE PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform OMTCT 318/03.03.2006

 

1

Program de specializare "Utilizator radar pe căile navigabile interioare" - Actualizare

PSIUR-A

40

666

29

2

Program de promovare pentru obŃinerea brevetului de căpitan fluvial categoria A

PPCFA

120

2, 010

29

3

Program de promovare pentru obŃinerea brevetului de timonier fluvial

PPTF

120

2, 010

29

4

Program de promovare pentru obŃinerea brevetului de şef mecanic fluvial

PPSMF

120

2, 010

29

5

Program de specializare pentru obŃinerea brevetului de mecanic fluvial

PSMF

120

2, 010

29

6

Limba engleză pentru personalul din transporturi navale

LBEPTN

40

838

37

7

Limba rusă - Vocabular standard

LBRVS

40

838

37

8

Limba germană - Vocabular standard

LBGVS

40

838

37

9

Program de specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase uscate

PSNFTMU

24

438

32

10

Program de specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase în cisternă

PSTMPC

32

584

32

11

Program de specializare nave fluviale de transport gaze

PSNFTG

16

290

32

12

Program de specializare nave fluviale de transport produse chimice

PSNFTC

16

290

32

13

Program de formare intervenienŃi în transportul mărfurilor periculoase

PFITMP

24

436

32

14

Program specializare securitate la bordul navelor de transport mărfuri periculoase

PSNMP

32

671

37

15

Program de instruire pe calculator

PIC

24

502

37

16

Familiarizare cu conceptul RIS (River Information System) şi sistemul integrat de urmărire a traficului de nave pe ape interioare

RIS

24

576

42

17

Specializare "Expert pentru transport produse chimice"- IniŃial

PSC-I

16

492

54

18

Specializare "Expert pentru transport produse chimice"- Actualizare

PSC-A

8

272

59

19

Specializare "Expert pentru transport gaze" - IniŃial

PSG-I

16

492

54

20

Specializare "Expert pentru transport gaze" - Actualizare

PSG-A

8

272

59

21

Specializare "Exploatarea instalaiilor de ridicat de la bordul navelor de ape interioare"

PSEIR

24

484

35

22

Legători de sarcină la bordul navelor de ape interioare

PSLS

24

449

33

23

Specializare – Utilizator echipament Transponder AIS

AIS-F

24

520

38

24

AsistenŃă medicală la bordul navelor de navigaŃie interioară

PSAMNI

24

402

29

25

Program de specializare Dragor fluvial

PSDF

32

587

32

 

ALTE CURSURI OPłIONALE ORGANIZATE LA CERERE

1

ECDIS Instruire specifică (ECDIS TypeSpecific)

ECDIS-TS

16

1, 636

110

2

ECDIS Generic şi instruire specifică (ECDIS Generic and type specific)

ECDIS–GTS

41

2, 449

77

3

ECDIS Transas Instruire specifică (ECDIS Transas Type Specific)

ECDIS-T-TS

16

788

99

4

ECDIS Transas Instruire generică şi specifică (ECDIS Transas Generic & Type Specific)

ECDIS-T-GTS

40

1, 600

80

5

Investigarea accidentelor maritime

MCI

24

371

27

6

Curs de pregătire pentru utilizarea programului de testare - obŃinere brevet

CPUPT-B

24

612

45

7

Familiarizare cu cerinŃele Codului ISM şi standardelor ISO 9001:2000, 14001:2004

F_ISM & ISO

16

335

37

8

Curs de instruire "CODUL I.S.M." - Nivel Auditor Intern

I.S.M.

40

825

36

9

Curs de instruire "CODUL I.S.M." - Nivel Auditor Intern (Sistemul de management al sigurantei)

I.S.M.

40

825

36

10

Curs de specializare "Examinarea şi evaluarea competenŃei personalului navigant" (Examination and assessmen

EASP

72

1, 220

30

11

Curs de specializare "Examinarea şi evaluarea competenŃelor profesionale în domeniul transportului naval şi activitǎŃi conexe"

EECP-TN

30

603

35

12

Curs de specializare "Propulsia cu aburi a navelor" (Ship Steam Propulsion)

SSP

56

992

31

13

Curs de specializare pentru ingineri electronişti la bordul navelor, fără serviciul de cart

CSIE

56

1, 012

32

14

Curs de specializare VTS - Nivel de bază

VTSBT

120

3, 719

54

15

Curs GMDSS pentru obŃinerea certificatului de operator staŃii de coastǎ

CSOC

64

2, 001

55

16

Curs de specializare "OfiŃer pentru siguranŃa navei" (Ship safety officer)

SO

24

555

40

 

Program de familiarizare a personalului portuar şi a altor categorii de personal de la uscat, implicate în

       

17

transportul maritim, cu reglementările generale şi specifice funcŃiei, prevăzute pentru expedierea, manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

PFEMTMP

32

570

31

18

Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel pre-intermediar

LE-PSCRN-PI

96

1, 879

34

19

Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel intermediar

LE-PSCRN-I

96

1, 902

35

20

Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel avansat

LE-PSCRN-A

64

1, 294

35

21

Program de formare inspector cargo tally survey

PFI-CTS

40

984

43

22

Curs de pregatire pentru instructori (Training course for instructors)

TC I

56

1, 079

34

23

Curs de perfecŃionare "Formare Formator"

CPFF

80

1, 859

41

24

Tehnici şi metode de analiză, decizie şi comunicare

TAMDC

32

665

36

25

Curs de specializare "Inspector draft-survey" (Draft-survey inspector course)

DSIC

56

1, 284

40

26

Curs de specializare "Cunoaşterea şi operarea navelor portcontainer" (Knowledge and operation of container ships)

KOCS

40

1, 059

46

27

Curs de specializare "Gas-free & hot work" (Gas free inspector course)

GFIC

32

737

40

28

Echipament de siguranŃă şi protecŃia personalului la bordul navelor pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate (Safety equipment and protection of personnel on board tankers)

SEPPBT

32

561

31

29

ProtecŃia antiincendiu şi salvare pentru platforme petroliere marine (Fire prevention and rescue for oil drilling off- shore units)

FPROD

56

1, 228

38

30

Curs de pregătire pentru sablatori-vopsitori (Training for blast cleaner-painter)

TBC-P

32

444

24

31

Curs de specializare "Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase conform Codului

THDHHC-US

16

362

40

32

Regulilor Federale S.U.A."

       

33

Curs de pregătire "Sindromul respirator acut sever"

SRAS

8

138

30

34

Program de specializare "OfiŃer pentru securitatea facilităŃii portuare" (Port facility security officer) - pentru personalul desemnat de la administraŃia portuară

PFSO-P

40

1, 140

50

35

Coordonarea resurselor echipajului la bordul navei (Crew resource management course) - la sediul CERONAV

CRM

20

390

34

36

Marlins Test & Test of spoken English pentru personalul din transporturi navale

MT-TOSE

2.33

393

343

37

Curs de igienă pentru personal catering (pentru personalul din sectorul alimentar, ambarcat)

HCCP

24

433

32

38

AtribuŃiuni şi responsabilităŃi în serviciul de cart la bordul navei

WDB-R

24

490

36

39

Sisteme electrice navale de medie şi înaltă tensiune

SENMIT

40

1, 355

59

40

Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice navale

PCRC

80

1, 796

39

41

Managementul navelor pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate şi autoevaluarea

TMSA

24

592

43

42

Utilizarea sistemelor de identificare automată

AIS

8

320

70

43

Managementul situaŃiilor de crizǎ (Crisis Management Course)

CMC

24

1, 353

98

44

Curs intensiv"Simulator pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac"

LCHS-I

16

797

87

45

"Simulator pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac"

LCHS

40

1, 991

87

46

Program de pregǎtire pentru lucrul în atmosfera cu hidrogen sulfurat- H2S

PP-H2S

8

663

145

47

Program de pregǎtire pentru lucrul în spaŃii închise

CST

8

782

171

48

Program de pregǎtire pentru utilizarea aparatelor portabile de detectare a gazelor - oxigen, gaze de hidrocarburi, gaze toxice O 2 , HC-H 2 S

UPGDI-TP

8

659

144

49

Certificat general de operator radio pentru ambarcaŃiunile de agrement '(LRC – “Long Range Certificate”)

LRC

56

830

26

50

Curs de specializare "Evaluarea riscurilor specifice operaŃiunilor de la bordul navei" (Risc assessment in ship operations)

RASO

8

185

40

51

Simulator compartiment maşină (Engine Room Simulator - Basic) - iniŃial

ENG- R.S. i

40

1, 674

73

52

Simulator compartiment maşină (Engine Room Simulator - Refresher) - actualizare

ENG- R.S. a

24

955

69

53

Curs de specializare"Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice navale- defecŃiuni probabile" (Reefer troubleshooting)

RTS

24

782

57

54

NavigaŃie în gheaŃă în Marea Baltică - nivel iniŃial (Ice Navgation in the Baltic Sea- Bazic level)

INBS - I

32

1, 013

55

55

Specializare pentru personalul îmbarcat pe nave de intervenŃie şi salvare

SPNIS

40

774

34

56

Program de testare a cunoştinŃelor de limba franceză pentru personalul din transporturi navale

PTC-LFM

2

202

176

57

Reactualizare program integrare ofiŃer mecanic maritim

RIOMM

80

1, 745

38

58

Bridge team and resource management cours for areas of Venice and Messina Strait

BTRM/VMS

24

744

54

 

Curs de specializare Bucătar maritim " (Ship ` s cook specialization)

"

       

59

SBM

24

379

28

60

Prevenirea poluării în apele Statelor Unite ale Americii "OPA - 90" - initial

PPUSAW - I

16

229

25

61

Prevenirea poluării în apele Statelor Unite ale Americii "OPA - 90" - actualizare

PPUSAW - A

8

148

32

62

Sistemul Mondial de Primejdie si Siguranta Maritima - Curs pentru utilizarea Simulatorului POSEIDON (PHAROS ver. 7.X.X.)

GMDSS-SIMPOS

16

339

37

63

Instructor simulator KONGSBERG în operarea mărfurilor lichide în vrac

E-LCHS

32

686

37

64

Program de instruire de bază în domeniul siguranŃei şi a situaŃiilor de urgenŃă Platforme Maritime

BOSIET

21h5m

3, 126

392

65

Program de instruire pentru situaŃii de urgenŃă - Platforme Maritime

FOET

8h10m

1, 771

432

66

Program de instruire în vederea salvării dintr-un elicopter prabuşit în apă

HUET

6h50m

1, 666

458

67

Curs de specializare instructor – Operator Transas Engine Room Simulator ERS 5000,

CSIOTERS

40

691

33

68

Program de bază familiarizare şi securitate navă pentru personal navigant

BTFSVS

780

14, 009

34

69

Curs de specializare, Sarcini specifice de securitate în facilităŃile portuare

PFSD

16

422

34

70

Curs de specializare, Familiarizare privind securitatea facilităŃii portuare

PFSA

16

422

34

71

Curs de specializare, AcŃiuni de prevenire a pirateriei şi jafului armat

APAR

16

449

36

72

Curs de familiarizare privind acŃiuni antipiraterie la bordul navelor

APA

8

328

36

73

AtribuŃiile echipei de cart în compartimentul maşină

WDER

32

676

37

74

Program specializare "Conducător ambarcaŃiune pentru activităŃi de agremnet comercial"- IniŃial

SCBCO-I

24

468

39

75

Program specializare "Conducător ambarcaŃiune pentru activităŃi de agremnet comercial"- Actualizare

SCBCO-A

8

176

44