Sunteți pe pagina 1din 7

Tot I

CM Celulele umane se caracterizeaz prin:


+Diversitate funcional
+Diversitate structural
-Stabilitate n medii diferite
CM Activitatea celulei umane
+este programat n moleculele de ADN
+este realizat cu ajutorul ARN
+este realizat de diverse proteine
-este realizat independent de factorii de mediu
CM Plasmalema celulei umane este constituit din:
+colesterol
-cardiolipine
+proteine
+fosfolipide
+oligozaharide
CS Componenta funcional a plasmalemei este:
+H+-ATPaza
-colesterolul
-bistratul lipidic
CM Componente ale nucleului sunt:
+ADN linear
+ARNr
+Proteine
+fosfolipidele
-ADN inelar
CM Componente ale eucromatinei sunt
+ADN
+ARN
+proteine
-lipide
-polizaharide
CM Componente ale heterocromatinei sunt:
+ADN
+ARN
+proteine histone
-lipide
+proteine nonhistone
CM Proteine caracteristice plasmalemei
+permeaze
+ionofori

+receptori
+pompe ATPazice
+enzime

CM Proteine caracteristice peroxizomilor


-proteaze
+oxidaze
+catalaze
+ATPaze
-nucleaze
CM Proteine caracteristice lizozomilor
+nucleaze
+proteaze
+lipaze
-oxidaze
-catalaze
CM Proteine caracteristice mitocondriilor
+ATP-sintetaze
+ATP-aze
+ADN-polimeraze
+ARN-polimeraza
-Proteaze
CM Proteine caracteristice citoscheletului
+tubulina
+actina
+miozina
-clatrina
CM Proteine ale REn
+enzime de detoxifiere
+sintetaze de lipide
-riboforinele
-oxidaze
CM Proteine ale nucleului sunt:
+nucleoporine
+lamine A, B i C
+karioforine
+Topoizomeraze
+SAP
CS Nucleul i renoiere proteinele
+pe ribozomii liberi
-pe ribozomii RE
-n AG

CS Peroxizomii i rennoiete proteinele matricei


-pe ribozomii RE
+pe ribozomii liberi
-n AG
CS Plasmalema i rennoiete enzimele pe:
-ribozomii liberi
+ribozomii REr
-membranele REn
CM Proteine ale cromozomului sunt
+histone
+nonhistone
+telomeraza
-nucleoporina
-lamina
CM Proteine ale solenoidului sunt
+H1
+H2A
+H2B
+H3
+H4
CS Proteina internucleosomal este
+H1
-H2A
-H2B
-H3
-H4
CS Materialul genetic potenial transcris este:
+filamentul de cromatin de 11 nm
-fibra de cromatin de 30nm
-fibrele de cromatin de 300nm
-cromozomul metafazic
CM ADNul conine IG codificat
+despre sinteza proteinelor
+despre sinteza ARNr
+despre sinteza ARNt
+despre structura celulei i organismului
+despre funciile celulei i organismului
CM ADNul pstreaz IG
+datorit structurii secundare i teriare
+datorit proprietii de reparaie
-datorit sarcinii electrice negative
-datorit proprietii acide
-datorit ARNului

CM Celulele organismului uman


+au organizare asemntoare
+au funcii diferite
+au genom identic
-au genom diferit
-au proteinom identic
+au proteinom diferit
CS Transmiterea IG se bazez pe:
+replicarea ADN
-reparaia ADN
-transcripia IG
-translaia IG
CS Realizarea IG se bazeaz pe:
-replicare i reparaie
-denaturare i renaturare
+transcriie i translaie
CS Asigur realizarea IG
-ADN
-ADN i ARN
+ADN, ARNm, ARNt i ribozomii
CM Componentele celulare ce conin proteine sunt:
+cromozomii
+ribozomii
+plasmalema
+nucleolul
+microfilamentele
CM Componentele celulare ce conin proteine sunt:
+REn
+REr
+AG
+Mitocondriile
+Citoscheletul
CM Componentele celulare ce conin bistrat lipidic sunt:
+endosomii
+peroxizomii
+lizozomii
-ribozomii
-centrozomii
CS Componentele celulare ce consum O2 pentru activitate sunt:
-lizozomii
-Aparatul Golgi

+mitocondriile
-nucleul
-nucleolul

CS Lipidoza este o patologie de acumulare ca rezultat a deficitului unei lipaze:


+lizozomale
-peroxizomale
-golgiene
-citozolice
-nucleare
CS Acatalazemia este o patologie grav:
-golgian
-lizozomal
+peroxizomal
-mitocondrial
-a citoscheletului
CM Organitele celulare responsabile de detoxifiere sunt:
+REn
-REr
-Lizozomii
+Peroxizomii
-AG
CM Neutralizarea medicamentelor administrate pacienilor cu diferite stri patologice are loc n:
+preponderent n REn
+parial n peroxizomi
-preponderent n peroxizomi
-parial n REn
CM Proteinele sintetizate n REr sunt:
+Ca++-ATPaza
+lipaza acida
-Nucleoporinele
-laminele
+insulina
+somatotropina
-tubulina
+proteaza acid
-miozina
+aquaporina
CM Proteinele sintetizate pe ribozomii liberi sunt:
+ARN-polimeraza I
+ARN-polimeraza II
+ARN-polimeraza III
+ATP-sintetaza citoplasmatica
-lipaza acid
-insulina

-somatotropina
+actina
+miozina
+tubulina

CM Enzimele REn asigur sinteza:


-xenobioticilor
+colesterolului
+hormonilor steroizi
+fosfolipidelor
+cardiolipinelor
CM Enzimele REn asigur neutralizarea:
+pesticidelor
+penicilinei
+paracitamolului
-H2O2
-radicalilor

liberi

CM ADNul la eucariote poate fi depistat n:


+nucleu
+mitocondrii
-citoplasm
-plasmalem
-ribozomi
CM Centromerul reprezint:
-secvene de ADN codant
+secvene de ADN necodant
+o regiune de cromozom
-segmente de eucromatin
+segmente de heterocromatin
CM Telomerul este responsabil de:
-unirea cromatidelor surori
-separarea cromatidelor surori
+protecia ADNului cromozomial de exonuleaze
-protecia ADNului cromozomial de endonucleaze
+npedic fuzionarea cromozomilor ntre ei
CM Proteinele histone sunt:
+bazice
-acide
+cu sarcin electric +
-cu sarcin electric -foarte heterogene

CM Proteine nehistone sunt:


+enzimele aparatului de replicare
+proteinele aparatului de transcripiei
-enzimele aparatului de translaie
+enzimele aparatului de procesare a ARNului
+proteinele scaffoldului
CM ARNm
+constitue copia IG despre sinteza proteinei
-se transcrie
+se transleaz
-se replic
+reprezint matri pentru sinteza proteinelor
CM Legtrura covalent realizat de ADN polimeraz este:
-peptidic
+fosfodiesteric
-de hidrogen
+3'_ P_5'
-....CO-NH...
CS Legtura covalent realizat de ARN-polimeraz este:
+fosfodiesteric
-peptidic
-de Hidrogen
-bi-S
CM Monomerii ARNt sunt:
-Adenina
-Uracilul
+CTP
+GTP
+UTP
CM Monomerii ARNr sunt:
+ATP
-Uracilul
+GTP
-Citozina
-Adenina
CM Monomeri ai aquaporinei sunt:
-Adenina
+Alanina
-Citozona
+Cisteina
+Glicina