Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven, conform Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenei

Nr. 18350 - Mari, 05.11.2013

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolven
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 2
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea JIN BING IMPEX SRL ................................................................................................................................. 2
Judeul Constana ............................................................................................................................................................. 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea FANE & SENOL SRL .................................................................................................................................. 3
Judeul Dolj ....................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea GALLUS COM SRL ..................................................................................................................................... 3
Judeul Iai ........................................................................................................................................................................ 4
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea EST MEDICA SRL ....................................................................................................................................... 4
Judeul Ilfov ...................................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea DINAR STYL EXOTIC SRL........................................................................................................................ 5
Judeul Sibiu ..................................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea PARTENER LEASING SRL ........................................................................................................................ 5
Judeul Timi..................................................................................................................................................................... 7
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea ARTESA DESIGN SRL................................................................................................................................ 7
2. Societatea IMPEX SASAN SRL .................................................................................................................................. 11
Judeul Vrancea .............................................................................................................................................................. 12
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea TSDM DOLLAR PROD SRL ..................................................................................................................... 12
Judeul Vlcea ................................................................................................................................................................. 13
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea REVO CARS SRL ...................................................................................................................................... 13

Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea JIN BING IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 15086167
Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civila
Dosar nr. 11026/3/2013
Tabelul definitiv al obligaiilor debitorului SC JIN Bing SRL
n temeiul prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006
Nr. 1359 /04.11.2013
Nr.

Creditor
I.

1.

Natura
Creantei

Suma
Solicitata

Suma
Acceptata

bugetara

52.862.00 Lei

52.862.00 Lei

52.862.00 Lei

52.862.00 Lei

Prioritate

Procent
total

Observaii

CREDITORI BUGETARI

D.G.F.P.M.B. BIROU JURIDIC


CONTENCIOS 2, n
REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FINANTELOR
PUBLICE sector 2
Bucureti, str. Dimitrie Gerota, nr. 13,
sector 2
TOTAL

Art. 123
Pct.4

100%

100%

Lichidator judiciar, Solinsolv S.P.R.L.


Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Judeul Constana
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea FANE & SENOL SRL, cod unic de nregistrare: 27709927
Convocare adunare creditori
Numr: 2558, Data emiterii: 01.11.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar 6839/118/2013, Tribunal Constana - Secia a II-a Civil, Judector sindic: Adrian
Oprea
2. Creditori: List anex
3.1. Debitor: SC Fane & Senol SRL, Cod de identificare fiscal 27709927 sediul social: Mangalia, str. Negru Voda,
nr.1, bl.O, sc.A, et.P, ap.1, jud.Constanta Numr de ordine n registrul comerului J13/2082/2010.
3.2. Administrator special: nu este ales.
4.Creditor: DGRFP Galai - Adm. Jud. a Finanelor Publice Constana.
5.Lichidator judiciar: Victoria SPRL, Cod de identificare fiscal: 27574323; sediul social: B-dul Al.Lpuneanu, nr.103,
Bl.LV39, Sc.A, Ap.5, loc. Constana, jud. Constana; Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 2A0497;
tel./fax 0241644341, 0734744326, 0734744325, 0341408801.
6.Subscrisa: Victoria SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Fane & Senol SRL conform ncheierii nr.
1728 din data de 04.09.2013 pronunat de Tribunalul Constana, Secia a II-A Civil, n dosarul nr. 6839/118/2013, n
temeiul art. 48 i urmtoarele din OUG 91/2013. convoac adunarea creditorilor debitorului SC Fane & Senol SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, n data de 12.11.2013 ora 13, 00.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special autentic, n cazul creditorilor
bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii.
Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care si exprim votul, semnat de creditor, semntura fiind
legalizat de notarul public ori certificat i atestat de ctre un avocat, sau nscris n format electronic, cruia i s-a
ncorporat, ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin
orice mijloace, pn n ziua fixat pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
ORDINEA DE ZI:
 confirmarea lichidatorului judiciar numit de judectorul-sindic i stabilirea onorariului acestuia ;
 prezentarea Tabelului preliminar al creanelor SC Fane & Senol SRL ;
Pentru alte informaii suplimentare, v putei adresa lichidatorului judiciar.
Nr. Crt.
Denumirea creditorului
D.G.R.F.P. Galati1
Administraia Judeean a Finanelor Publice Constana
Lichidator judiciar, Victoria SPRL, Sarac Aldea Laura
Judeul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea GALLUS COM SRL, cod unic de nregistrare: 26218611
Deschiderea procedurii simplificate de insolvena pentru debitorul
SC Gallus Com SRL
Nr 1760/ 04.11.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar 13726/63/2013 Tribunal Dolj Secia a II-a Civil
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr.12, jud. Dolj, numr de telefon: 0251/418612;
0251/419851; Programul arhivei/registraturii instanei 8.30- 12.00, judecator sindic Izabela Colceag
3.Debitor: SC Gallus Com SRL, cod de identificare fiscal 26218611; nr de ordine n registrul comerului
J16/1457/2009, sediul: com Ghercesti, str Primaverii, nr 36/4A, Judet Dolj.
4.Creditori i poteniali creditori
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Simona Leoveanu, cod fiscal 20928628, numr de nregistrare n
tabloul UNPIR: 1B2226, sediul social: Craiova, str Madona Dudu, nr 23, Jud Dolj, Mobil: 0742.42.43.84, nume i
prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic Av. Simona Leoveanu
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolven Simona Leoveanu n calitate de lichidator judiciar al SC Gallus Com
SRL conform incheierii din 25.10.2013 pronunat de Tribunalul Dolj, secia Civil, n dosarul nr 13726/63/2013,
notific:
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolven mpotriva debitorului SC Gallus Com SRL prin incheierea din
25.10.2013 pronunat de Tribunalul Dolj, secia a II-a Civil, n dosarul nr 13726/63/2013 conform art.71 alin 1 din
Oug 91/2013
7.1. Debitorul SC Gallus Com SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s depun la
dosarul cauzei documentele prevzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei.
7.2. Creditorii debitorului SC Gallus Com SRL, trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2.1.Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a creanei este 06.12.2013
7.2.2.Termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al
creanelor este 17.01.2014
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


7.2.3. Termenul pentru depunerea, soluionarea eventualelor contestatii, ntocmirea i afiarea tabelului definitiv al
creanelor este 31.01.2014
8. Adunarea creditorilor: se notific faptul c prima Adunare a creditorilor va avea loc n data de 20.01.2014, ora 14.00
la adresa Craiova, str Madona Dudu nr 23, jud. Dolj, avnd ca ordine de zi prezentarea situaiei debitorului
desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii i onorariului lichidatorului judiciar
9. Adunarea generala a actionarilor: se notific: faptul ca Adunarea generala a actionarilor va avea loc n termen de 7
zile de la publicare, ora 13.00 la adresa Craiova, str Madona Dudu nr 23, jud. Dolj, avand pe ordinea de zi:
desemnarea administratorului special.
Informaii Suplimentare:
n vederea nscrierii la masa credal este necesa r s se completeze i s se transmit la Tribunal Cererea de nscriere
a creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenei.
Cererea de nscrierea creanei n tabelul prelimi nar va fi nsoit de documentele justificative ale creanei i actele
care atest constituirea de garanii, n copii certificate.
Cererea de nscriere a creanei i documentele ca re o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe
adresa instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar,
cu meniunea c exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot.
Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consult ate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 120 lei i de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Restricii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenei).
Cabinet Individual de Insolven Simona Leoveanu,
av. Simona Leoveanu
Judeul Iai
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea EST MEDICA SRL, cod unic de nregistrare: 15188060
Raport privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor
lichidatorului judiciar cu privire la debitorul SC Est Medica SRL
Nr. 5248/484 din data de 01.11.2013
1.Date privind dosarul: 5248/99/2012(nr. vechi 331/2012), Tribunalul Iasi, Sectia II CIVILA FALIMENT, Judector
sindic Mihaela Coruga Butuca.
2.Arhiva/ registratura instanei: adresa pe str. Nicolae Gane, nr.20A, jud. Iasi. Programul de funcionare: luni-vineri,
orele 0900-1300.
3.1. Debitor: SC EST MEDICA SRL cu sediul n Iasi, str. Mihai Voda Viteazul, nr. 8, parter, camerele 2 i 9, et. 1
camera 7 jud. Iasi, numar nregistrare n registrul comerului J22/159/2003; CUI 15188060, .
3.2. Administrator special: Nu este numit
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iasi, cod de identificare fiscal 26378612, sediul social Iasi,
Str.Horia nr.1 bl.N1 Sc.B parter, sediu ales: n Iasi, str. Sf. Petru Movil, nr. 52, et. 1, numr de nscriere n tabloul
practicienilor n insolven RSP 0420 tel. 0232/411277, Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan
juridic Moraru Gheorghe, numar matricol 1C 3174,
4. Subscrisa: Capital Insol SPRL Filiala Iai, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC EST MEDICA SRL,
conform ncheierii nr. 252 din data 21.11.2012, pronunat de Tribunalul Iasi, Sectia II Civila Faliment, n dosarul
5248/99/2012,
Raport privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor lichidatorului judiciar cu privire la debitorul SC Est
Medica SRL
I.
Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar i-a ndeplinit atribuiile sale
n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 i a celor dispuse prin ncheierea nr. 252/2012 din data de 21
noiembrie 2012, pronunat de Tribunalul IAI Secia a IIa Civil - Faliment, n dosarul nr. 5248/99/2012 (nr. vechi
331/2012), n cadrul procedurii s-au desfurat activiti specifice dup cum urmeaz:
La data de 17 septembrie 2013, la dosarul cauzei a fost depus Raportul privind descrierea modului de ndeplinire a
atribuiilor lichidatorului judiciar cu privire la debitorul SC EST MEDICA SRL, nregistrat sub nr. 5248/434 din data
de 12 septembrie 2013 i publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 15231 din data de 19 septembrie 2013, n
care au fost consemnate activitile desfurate de ctre lichidatorul judiciar de la data anteriorului raport de activitate
i pn la data depunerii acestuia.
De la data depunerii precedentului raport, n cadrul procedurii s-au mai desfurat i alte activiti specifice, dup cum
urmeaz:
Aa cum am artat i n precedentul Raport de activitate debitoarea are n patrimoniu bunuri imobile i mobile care
sunt scoase la vnzare, prin organizarea de edine de licitaie public cu strigare.
n ceea ce privete bunurile imobile din patrimoniul debitoarei, avnd n vedere faptul c, acestea nu au fost
valorificate prin edinele de licitaie public organizate, unde preul de pornire era de 100% din valoarea de evaluare,
lichidatorul judiciar a ntocmit o nou publicaie de vnzare, nregistrat sub nr. 5248/423 din data de 05.09.2013,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


preul de pornire pentru edinele de licitaie fiind de 85% din valoarea de evaluare. Prin publicaia de vnzare mai sus
amintit, s-au stabilit datele edinelor de licitaie public, dup cum urmeaz: 27 septembrie 2013, 18 octombrie 2013,
15 noiembrie 2013, 13 decembrie 2013, 17 ianuarie 2013, ora 1400. Publicaia de vnzare a fost publicat pe site-ul
lichidatorului judiciar, n Cotidianul Adevrul Regional, la sediul Primriei Iai, la sediul debitoarei precum i la sediul
Tribunalului Iai- Secia a IIa Civil-Faliment.
La momentul pezentului raport de activitate au avut loc 2 edine de licitaie, la care nu s-a prezentat niciun ofertant,
motiv pentru care anexm procesele-verbale de licitaie nr. 5248/460 din data de 27 septembrie 2013 i procesul-verbal
de licitaie nr. 5248/469 din data de 18 octombrie 2013.
Aa cum am artat i n precedentul raport de activitate, bunurile mobile aparinnd debitoarei, nu au fost valorificate
prin edinele de licitaie public, cu strigare unde preul de pornire era de 75% din valoarea de evaluare, lichidatorul
judiciar a ntocmit o nou publicaie de vnzare, preul de pornire fiind de 60% din valoarea de evaluare. Prin
publicaia de vnzare mai sus amintit, lichidatorul judiciar a stabilit date edinelor de licitaie public, dup cum
urmeaz: 04 octombrie 2013, 11 octombrie 2013, 18 octombrie 2013, 25 octombrie 2013 i 01 noiembrie 2013.
Publicaia de vnzare a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar, n Cotidianul Adevrul Regional, la sediul
Primriei Iai, la sediul debitoarei precum i la sediul Tribunalului Iai- Secia a IIa Civil-Faliment.
La edina de licitaie public, cu strigare, organizat la sediul lichidatorului judiciar n data de 18 octombrie 2013, s-a
prezentat ofertantul Honcu Cristian care a adjudecat bunul mobil din patrimoniul debitoarei reprezentnd autoturism
SKODA OCTAVIA, motiv pentru care a fost ncheiat procesul-verbal de licitaie mobiliar, nr. 5248/470 din data de
18.10.2013, pe care l anexm prezentului raport de activitate.
La data de 23 octombrie 2013, lichidatorul judiciar a predat bunul mobil ofertantului ctigtor, dl. Honcu Cristian, n
acest sens fiind ncheiat procesul-verbal de predare-primire nregistrat sub nr. 5248/474 din data de 23.10.2013.
Motivat de faptul c au fost identificate cauzele ajungerii debitoarei n faliment i persoanele crora le pot fi
imputat, lichidatorul judiciar a promovat aciunea n atragerea rspunderii patrimoniale a fostei conduceri a
debitoarei.
II. Meniuni privind justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art.121, alin. (1) i art. 123 din Legea privind
procedura insolvenei:
Pn la data prezentului raport, la masa credal nu au fost aduse sume din valorificarea bunurilor sau din recuperri de
debite, cheltuielile ocazionate de susinerea procedurii au fost avansate de lichidatorul judiciar, urmnd a fi decontate
din averea debitoarei.
Fa de aceast situaie, v rugm s acordai un termen n vederea continurii procedurii declanate mpotriva
debitoarei.
Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL Filiala Iai, Prin Moraru Gheorghe
Judeul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea DINAR STYL EXOTIC SRL, cod unic de nregistrare: 25189852
Tribunalul Ilfov Secia Civil
Dosar nr. 3147/93/2012
Tabel definitiv modificat al creanelor nregistrate de debitoarei
SC Dinar Style Exotic SRL ntocmit n conformitate cu dispoziiile art. 74 din Legea nr.85/2006
Nr. 2310/04.11.2013
CREDITOR

Direcia General a
Finanelor Publice a
jud. Ilfov

ADRES

Bucureti, sector 3,
str. Lucreiu
Ptrcanu nr. 10
Total

CREAN
SOLICITAT
CONFORM
DECLARAIEI
(RON)

CREANTA
ADMISA n
URMA
VERIFICARII
(RON)

PONDERE
CREAN
(%)

22.662.849

22.662.849

100

22.662.849

22.662.849

100

TEMEIUL
DREPTULUI DE
CREAN
Art. 123 alin. 4 din
Legea 85/2006 (debite
i accesorii)

Buucreti/04.11.2013
Cabinet Individual de Insolven Iancu Bogdan
Judeul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea PARTENER LEASING SRL, cod unic de nregistrare: 18062596
Depunere rapoarte ntocmite de lichidatorul judiciar n cadrul procedurii insolventei
Nr.: 776, Data emiterii: 31.10.2013
1. Date privind dosarul:Numr dosar: 2038/85/2013 Tribunal Sibiu Secia II civila de contencios administrativ i fiscal.
Judector sindic Raluca Anamaria Savu
2.Arhiva/registratura instanei:str. Johann Sebastian Bach nr. 4, Sibiu, jud. Sibiu
Numar de telefon 0269.217.104; Fax: 0269.217.702;programul arhivei/registraturii instanei 8-12
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


3.1. Debitor:S.C. Partener Leasing SRL Cod de identificare fiscal RO 18062596 sediul social: n Sibiu, sos. Alba Iulia,
nr.24, jud. Sibiu Numr de ordine n registrul comerului J32/ 1531/2005.
4.Creditor: D.G.F.P. Sibiu cu sediul n loc. Sibiu, Cl. Dumbravii nr.17 .
5.Lichidator judiciar:Cabinet individual de insolventa Vlaic Petrica Dan, Cod de identificare fiscal 30417787 cu sediul
social n loc. Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.2 /25 Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RFO I-3202
tel./fax 0269220222, e-mail dan_vlaic@yahoo.com
6. Subsemnatul: Vlaic Petrica Dan, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Partener Leasing SRL, conform
incheierii din data de 13.06.2013 pronunat de Tribunalul Sibiu secia II civila de contencios administrativ i fiscal, n
dosarul 2038/85/2013 n temeiul art.21 din legea 85/2006
comunic:
- Raportul de activitate nr.1 a lichidatorului judiciar
6. Numr de exemplare depuse:
Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi publicat n Buletinul procedurilor de
insolven.
7. Semntur: Lichidator judiciar Vlaic Petrica Dan
Raportul de activitate nr.1 a lichidatorului judiciar,
In conformitate cu dispoziile ncheierii din data de 13.06.2013 pronunat de Tribunalul Sibiu secia II civila de
contencios administrativ i fiscal, n dosarul 2038/85/2012, privind debitorul SC PARTENER LEASING SRL, s-au
realizat urmatoarele:
- S-a notificat deschiderea procedurii insolvenei debitorului i ORC Sibiu n termenul legal conform dovezilor
anexate la prezentul raport. Notificarea s-a publicat n BPI n buletinul nr.5911 din 03.04.2013 (anexata la prezentul
raport)
- In conformitate cu art.61 alin 3 L85/2006, s-a notificat deschiderea procedurii insolvenei intr-un ziar de larga
circulatie (anexat la raport).
- Termenul pentru verificarea creantelor, intocmirea i afisarea tabelului preliminar al creantelor a fost 25.04.2013.
- Tabelul preliminar al creantelor intocmit de lichidator judiciar desemnat provizoriu Apex Euro Insolv SPRL a fost
publicat n BPI n buletinul nr.7580/25.04.2013 ( anexat la prezentul raport).Acest tabel preliminar nu a fost depus la
dosarul instantei.
- Ca urmarea a solicitarii primului lichidator judiciar desemnat provizoriu Apex Euro Insolv SPRL, pe motiv de
incompatibilitate, judecatorul sindic desemneaza un nou lichidator judiciar i anume Cabinetul individual de insolventa
Vlaic Petrica Dan.
- Creditoarea SC PIPELIFE ROMANIA SRL a inregistrat o cerere de opozitie la deschiderea procedurii simplificate a
insolvenei, formandu-se dosarul asociat 2038/85/2013/a1. Judecatorul sindic a respins respectiva cerere, pronuntand
sentinta nr.745/27.06.20013, ramasa irevocabila .
- In data de 02.07.2013 s-a notificat debitoarea sub urmatoarele aspecte:
1. ca vi s-a ridicat dreptul de administrare a societatii debitoare.
2. sa convocati adunarea asociatiilor n vederea desemnarii unui administrator special n conformitate cu art.18 legea
85/2006.
3. sa deschideti un cont bancar la CEC Sibiu din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii n termen de 2 zile
de la comunicarea acestei notificari.
4. sa ne puneti la dispozitie n data de 17.07.2013 ora 08, 30, la sediul lichidatorului judiciar, toate documentele
contabile din ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenei, i anume din data de 07.03.2010 i pana n
prezent.
5. sa va prezentati la sediul lichidatorului judiciar n data de 23.07.2013 ora 9, 00 n vederea deplasarii impreuna la
sediul debitoarei pentru aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor i luarea masurilor corespunzatoare pentru
conservarea lor.
- In urma intrunirii adunarii generale a asociatiilor debitoarei din 20.01.2013 s-a hotarat desemnarea dlui Radu Costea
n functia de administrator special.
- S-a deschis un cont bancar la CEC Sibiu din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
- S-au depus de catre fostul administrator social documentele contabile solicitate.
- S-au efectuat operatiunile de inventariere i sigilare a bunurilor societatii debitoare n data 23.07.2013.( procesul
verbal anexat la prezentul raport) .
- Ca urmare a verificarilor efectuate am intocmit tabelul preliminar al creantelor ce se depune n 2 exemplare cu
rugamintea respectuoasa de a se afisa un exemplar la usa instantei.
Fata de primul tabel preliminar al creantelor a intervenit o modificare n sensul ca, creanta Tenicas de Desalinizacion de
Aguas SA Telde -Sue. Buc. nu s-a admis pe motivul ca aceasta nu exista, debitoarea neemitand scrisoarea de garantie
invocata n declaratia de creanta.
- Avand n vedere complexitatea i volum mare de documente de analizat raportul prevazut de art.25 legea 85/2006 se
va depune la termenul urmator.
- Retributia lunara a lichidatorului judiciar desemnat este de 1.000 lei.
CONCLUZII:
Va rog sa dispuneti continuarea procedurii n vederea:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


a. Publicarii tabelului preliminar al creantelor, solutionarii eventualelor contestatii la acesta i intocmirea tabelului
definitiv al creantelor.
b. Pentru intocmirea raportului cu privire la situatia economica i a cauzelor, imprejurarilor i persoanele ce se fac
vinovate de aparitia insolvenei debitoarei.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Vlaic Petrica Dan
Judeul Timi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea ARTESA DESIGN SRL, cod unic de nregistrare: 27013630
Tribunalul Timi
Dosar nr:8602/30/2013
Onorat Instan
Subscrisa, SCP MBS Insolb Consult IPURL cu sediul n loc. Timioara, str. Eugeniu de Savoia nr.7, ap.21, jud. Timi,
n calitate de administrator judiciar al debitoarei Artesa Design SRL, depunem prezentul:
Raport asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia strii de insolven a debitoarei
Nr. de nreg. 1930/07.10.2013
I. Determinarea cauzelor apariiei strii de insolven
n vederea determinrii cauzelor intrrii n insolven a debitoarei vom porni de la o analiz economic financiar pe
baza datelor contabile aferente anilor 2011 i 2012.
Contul de profit i pierdere sau contul de rezultate este o situatie financiara prin care se masoara i evalueaza
performantele activitatii n cursul unei perioade date. Masurarea performantelor intreprinderii vizeaza n mod esential
masurarea profitului. Performanta financiara a unei entitati se refera la profiturile pe care aceasta le obtine din resursele
pe care le controleaza, la componentele acestor profituri i la caracteristicile acestor componente. Profitul se determina
ca diferenta intre veniturile obtinute i cheltuielile efectuate de intreprindere n timpul exercitiului financiar.
Potrivit pct.249. alin (1) din O.M.F. 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene,, Contul de profit i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile exerciiului, grupate dup
natura lor, precum i rezultatul exerciiului (profit sau pierdere).
Situaia contului de profit i pierdere al debitoarei aferent ultimilor 2 ani se prezint n felul urmtor:
Denumirea indicatorului
31.12.2011
31.12.2012
1
2
A
244.509
231.671
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)
244.509
231.671
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
0
0
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
0
0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il
0
0
constituie leasingul (ct. 766)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
0
0
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C
0
0
si a productiei n curs de executie -Sold D
0
0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizata
0
(ct.721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)
244.509
231.671
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)
244.509
231.671
5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)
0
6.938
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
8.103
6.194
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i apa) (ct.605-7413)
13.567
18.722
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
0
0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)
0
0
a) Salarii i indemnizatii (ct.621+642-7414)
130.473
117.857
b) Cheltuieli cu asigurarile i protectia sociala (ct.645-7415)
33.843
32.816
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale i
3.560
2.867
necorporale (rd. 19-20)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
3.560
2.867
a.2) Venituri (ct.7813)
0
0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)
0
0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
0
0
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)
26.606
52.103
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Denumirea indicatorului
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

31.12.2011
1
26.606

31.12.2012
2
33.212

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i varsaminte asimilate (ct.635)


0
0
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii i activele cedate (ct.658)
0
18.891
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect
0
0
de activitate il constituie leasingul (ct. 666)
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)
0
0
- Cheltuieli (ct.6812)
0
0
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)
216.152
237.497
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)
28.357
-5.826
- Pierdere (rd.32-10)
0
0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
0
0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate
0
0
10. Venituri din alte investitii i imprumuturi care fac parte din activele
0
0
imobilizate (ct.763)
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate
0
0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)
41
0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate
0
0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)
328
55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)
369
55
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare i a investitiilor financiare
0
0
detinute ca active circulante (rd.44-45)
- Cheltuieli (ct.686)
0
0
- Venituri (ct.786)
0
0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)
0
0
-din care, cheltuieli n relatia cu entitatile afiliate
0
0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
1.737
1.813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)
1.737
0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)
0
- Pierdere (rd.49-42)
1.368
1.758
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49)
26.989
0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)
0
7.584
15. Venituri extraordinare (ct.771)
0
0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
0
7.584
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
0
0
- Profit (rd.54-55)
- Pierdere (rd.55-54)
0
0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)
244.878
231.726
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)
217.889
239.310
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit ( rd.58-59)
26.989
- Pierdere (rd.59-58)
0
7.584
18. Impozitul pe profit (ct. 691)
4.318
1.809
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
22.671
0
- Profit (rd.60-61-62-63)
- Pierdere (rd.61+62+63-60)
0
9.393
Rezult aadar c, n perioada analizat, dac n anul 2011societatea a desfurat o activitate care a dus la realizare de
profit, n exercitiul anului 2012 s-a nregistrat pierdere.
Din analiza principalilor indicatori, reiese c vnzrile realizate de societate prezint o scdere.
Astfel evolutia cifrei de afaceri este prezentat n graficul urmtor:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013

cifra de afaceri
250.000
245.000
240.000
cifra de afaceri
235.000
230.000
225.000
2011

2012

Pe de alt parte, cheltuielile efectuate nu au sczut pe msura diminurii veniturilor, situaie prezentat grafic mai jos:

Evolutia veniturilor si cheltuielilor


250.000
245.000
240.000
235.000
230.000
225.000
220.000
215.000
210.000
205.000
200.000
2011

venituri totale
cheltuieli totale

2012

Prin urmare, exist dezechilibre n ceea ce privete corelarea cheltuielilor cu volumul veniturilor, fapt ce a dus la
nregistrarea de pierdere contabil.
Din analiza bilanulrilor contabile ntocmite de societate n perioada anlizat rezult urmtoarele:
Denumirea indicatorului
SOLD
SOLD
31.12.201
31.12.2011
2
A. ACTIVE
IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
50
50
II. IMOBILIZRI CORPORALE
4.067
4.664
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)
4.117
4.714
B. ACTIVE
CIRCULANTE
I. STOCURI
6.938
0
II.
9.257
163.628
CREANE
- Din care creane incerte (4118-491)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
134.174
31.674
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
150.369
195.302
C. CHELTUIELI N
AVANS
D.
126.671
181.594
DATORII
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Denumirea indicatorului

SOLD
31.12.2011

SOLD
31.12.201
2
13.708

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)


23.698
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.
27.815
18.422
04+12)
G. DATORII: Sumele ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
H. PROVIZIOANE
0
0
I. VENITURI N AVANS (rd. 17+18), din care:
0
0
- subvenii pentru investiii
0
0
- venituri nregistrate n avans
0
0
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
200
200
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.
105)
IV. REZERVE (ct. 106)
0
0
Aciuni
0
0
proprii
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
0
0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
0
0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) - Sold C
4.944
27.615
- Sold D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) - Sold C
22.671
- Sold D
0
9.393
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)
27.815
18.422
Patrimoniul public
0
0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34-35)
27.815
18.422
Activele imobilizate nu prezint valori semnificative care s aib o influen nrurtoare asupra lipsei de disponibilitI
bneti.
n schimb, evoluia structurii activelor circulante denot transformarea negativ a activului patrimonial.
Astfel, dac n anul 2011 activele circulante deinute de societate constau n proporie covrsitoare din disponibilitti, n
anul 2012 acestea erau comuse n aceeasi proportie covrsitoare din creante asupra tertilor.
Prin urmare, se relev o politic de credit comercial practicat de societate, precum i aceea c, nu s-a reuit
recuperarea creanelor rezultate din vnzrile efectuate.
Pe acest fond, datoriile societii prezint o cretere constant n perioad, dup cum rezult mai jos:

Evolutia creantelor si datoriilor


200.000
150.000
II. CREANE

100.000

D. DATORII

50.000
0
2011

2012

Fa de acestea, se poate concluziona ca starea de insolven a debitoarei se datoreaz n principal nerecuperrii


creanelor de la clieni, ceea ce a dus la lipsa lichiditilor necesare efectuarii plilor ctre creditorii societii.
II. Determinarea persoanelor crora le-ar fi imputabil apariia starii de insolven.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Cu toate c au existat unele erori de management, pe care mai sus le-am evideniat, apreciem c niciuna dintre acestea
nu este ncadrabil ntre faptele prevezute limitativ de lege care s fi cauzat starea de insolven a societii debitoare.
III. n aplicarea prevederilor art.59 alin.2 i 3 din L.85/2006, prezentm judectorului sindic urmtoarele:
n urma analizei situaiei debitoarei, vznd i existena capitalurilor proprii pozitive ca indicator de solvabilitate,
considerm c exist posibilitatea real de reorganizare a activitii acesteia i de obinere de resurse bneti necesare
finanrii unui plan de reorganizare, prin restructurarea activitatii debitoarei i recuperarea de creante.
Cu respect,

Administrator-judiciar
2. Societatea IMPEX SASAN SRL, cod unic de nregistrare: 13247429
Depunere raport de nchidere ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura falimentului
Numr: 3348/04.11.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 7584/30/2013; Tribunal Timi, Secia a II-a Civil; Judector sindic: Casiana
Todor.
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: P-a epe Vod nr.2A, Timioara; programul arhivei: Luni Joi orele 9 12.
3.1. Debitor: SC Impex Sasan SRL, Cod de identificare fiscal: 13247429, sediul social: Timioara, str.
Circumvalaiunii IV, nr. 43, sc.B, et. P, ap. 1, jud. Timi, J35/780/2000.
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;
4.Creditor: -;
5.Lichidator judiciar: SCP Centrum Lex SPRL Cod de identificare fiscal RO 24761947, sediul social: Timioara,
str. George Cobuc, nr. 5, bl. Tronson B, sc.C, et. 2, ap. 3, jud. Timi, numr de nscriere n tabloul practicienilor n
insolven 0350 tel./fax 0356465650, mobil: 0722596600, 0735950046, email centrumlexsprl@yahoo.ro, prin
asociat coordonator Ec. Trifa Liviu.
6.Subscrisa: SCP Centrum Lex SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Impex Sasan SRL, conform
ncheierii nr. 1537/16.07.2013 pronunat de Tribunalul Timi, Secia a II-a Civil, n dosarul 7584/30/2013, n temeiul
art. 21 alin. 1 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei, comunic Raport lunar privind descrierea
modului de ndeplinire a atribuiilor n condiiile art. 21 alin. 1 a Debitorului SC Impex Sasan SRL.
Raport de nchidere ntocmit n baza art. 131 din legea insolvenei
Dosar nr. 3684/30/2013
Judector-sindic: Casiana Todor
Temei Juridic: art. 131din Legea privind procedura insolvenei
Lichidator judiciar: SCP Centrum Lex SPRL
Debitor: SC Impex Sasan SRL n faliment, n bankruptcy, en faillite
Descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor
Lichidatorul judiciar invedereaz onoratei instane faptul c de la numire i pn n prezent i-a ndeplinit atribuiile
conform ncheierii de deschidere a procedurii de insolven, precum i a dispoziiilor art. 25 din Legea 85/2006. n lipsa
documentelor contabile ale debitoarei, au fost notificai potenialii creditori bugetari, cum sunt AFP Timioara,
D.F.M.T. i A.V.A.S. Bucureti. Notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolven a fost publicat i n
Buletinul procedurilor de insolven nr. 12854/26.07.2013. Cu privire la deschiderea procedurii simplificate de
insolven, a fost notificat debitoarea la sediul social, prin notificara nr. 2110/24.07.2013, precum i administratorul
social al acesteia, prin notificarea nr. 2109/24.07.2013. Precizm c notificarea transmis debitoarei ne-a fost returnat
cu meniunea mutat, iar cea transmis administratorului social al acesteia a ajuns la destinatar. Prin notificrile
transmise, debitoarei i administratorului acesteia, lichidatorul judiciar le-a pus n vedere ca n termen de 10 zile de la
primirea acestor notificri s se prezinte la sediul acestuia mpreun cu documentele contabile ale debitoarei.
Menionm faptul c pn la data ntocmirii prezentului Raport, administratorul social al debitoarei nu a dat curs
solicitrii lichidatorului judiciar de predare a documentelor contabile. n ndeplinirea atribuiilor prevzute de art. 25 lit.
a) din Legea 85/2006, stabilite n sarcina lichdatorului judiciar, acesta a ntocmit i depus la dosarul cauzei, n data de
23.08.2013, raportul prevzut de art. 59 din Legea 85/2006, n cuprinsul acestuia a precizat faptul c n lipsa
documentelor contabile ale debitoarei se afl n imposibilitatea pronunrii att asupra existenei unor fapte de natura
celor prevzute de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 ct i a persoanelor care s-ar face vinovate de aducerea
societii n stare de insolven. n cazul n care pe parcursul procedurii lichdatorului judiciar va identifica existena
unor fapte prevzute de art. 138 alin. 1) din Legea 85/2006, i rezerv dreptul de ntocmi cererea de antrenare a
rspunderii personale patrimoniale. Acest Raport a fost publicat i n Buletinul procedurilor de insolven nr.
14016/27.08.2013. Tabelul preliminar de creane a fost ntocmit i depus la dosarul cauzei n data de 09.09.2013, iar
tabelul definitiv de creane a fost depus la dosarul cauzei n data de 24.09.2013. Tabel preliminar de creane a fost
publicat i n Buletinul procedurilor de insolven nr. 14637/10.09.2013, iar tabelul definitiv de creane n BPI nr.
15538/25.09.2013. n data de 16.09.2013 ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar a avut loc prima Adunare general a
creditorilor. Convocarea Adunrii generale a creditorilor a fost notificat creditorilor debitoarei odat cu notificarea
deschiderii procedurii simplificate de insolven. Astfel, conform ordinii de zi creditorii prezeni au confirmat
lichidatorul judiciar numit n prezentul dosar i au aprobat remuneraia acestuia. n conformitate cu prevederile Legii
85/2006 procesul - verbal al adunrii generale a creditorilor nr. 2710/12.09.2013 a fost depus la dosarul cauzei, fiind
transmis publicat i n Buletinul procedurilor de insolven nr. 15284/20.09.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Cu privire la existena bunurilor n patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar, n lipsa documentelor contabile ale
debitoarei, nu cunoate dac aceasta deine bunuri n patrimoniu. Din adresa nr. E12013-019814/26.07.2013 primit de
la Direcia Fiscal a Municipiului Timioara reiese c debitoarea nu deine bunuri n patrimoniu. Informaii despre
situaia actual a debitoarei nu am putut obine nici de pe site-ul Ministerului Finanelor Publice, ntruct aceasta nu a
depus nicio situaie financiar de la data nfiinrii i pn n prezent.
n concluzie, innd cont de faptul c n patrimoniul debitoarei nu au putut fi identificate bunuri sau disponibiliti
bneti, iar creditorii nu avanseaz sume de bani ca i cheltuieli procedurale, astfel continuarea procedurii ar conduce la
creterea nejustificat a cheltuielilor procedurale propunem nchiderea procedurii, solicitnd instanei s dispun: n
temeiul art. 131 din Legea 85/2006 nchiderea procedurii simplificate de insolven deschis mpotriva debitoarei SC
Impex Sasan SRL, fr aplicarea prevederilor art. 138 din Legea 85/2006; radierea din registrul societilor comerciale
a debitoarei SC Impex Sasan SRL; descrcarea lichidatorului judiciar de orice obligaii sau ndatoriri, conform art. 136
din Legea 85/2006.
Lichidator judiciar, SCP Centrum Lex SPRL, Asociat coordonator, Av. Stnescu Elena Ligia
Judeul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea TSDM DOLLAR PROD SRL, cod unic de nregistrare: 5714167
Convocare adunare creditori
Nr.: 62, Data emiterii: 04.11.2013
1. Date privind dosarul: Numar dosar 2321/91/2011 Tribunal Vrancea Sectia a II-a Civila i de Contencios
Administrativ Fiscal, Judecator sindic Mariela Dibus,
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Focsani, B-dul Independentei nr. 19-21, judeul Vrancea
3.Debitor: SC T.S.D.M. Dolar Prod SRL cu sediul social n Focsani, C4 Abator, T56, P235, Judeul Vrancea, numr
de ordine n registrul comertului J39/406/1994, CUI 5714167.
4.Creditori*: conform lista anexa
5.Lichidator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., sediul social: Bucureti, str. Invingatorilor nr.
24, sector 3, numr de inscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RFO 0239, Cod de identificare fiscala 20770187,
Tel: 021-319 94 74 / 75/ 76, fax. 021- 319.94.77, e-mail business.restructuring@bdo.ro;
Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridica: Partener coordonator Niculae Balan
6.Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC T.S.D.M.
Dolar Prod SRL conform Sentintei civile nr. 227 din data de 13.01.2012, pronuntata de Tribunalul Bucureti, n temeiul
art. 13 i urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,
convoaca adunarea creditorilor SC T.S.D.M. DOLAR PROD SRL pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 14.00.
La sediul lichidatorului judiciar din Bucureti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, sector 3.
Cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
Punct unic: Suplimentarea remuneratiei evaluatorului SC Romanian Expert Consulting SRL, n vederea evaluarii
activelor imobile identificate n patrimoniul societatii debitoare i care nu au format obiect al evaluarii anterioare,
conform ofertei formulate, respectiv 1.350 RON, exclusiv TVA, remuneratie ce se va achita din averea debitoarei.
Creditorii pot fi reprezentati n cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala i legalizata sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota i prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul n
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil,
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana n ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Informaii suplimentare:
-pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon 021-319 94 76.
BDO Business Restructuring SPRL
Lichidator judiciar al
S.C. T.S.D.M. Dolar Prod SRL
Tribunalul Vrancea-Sectia Comerciala i De Contencios Administrativ i Fiscal
Debitor: SC T.S.D.M. Dollar Prod SRL
Dosar nr. 2321/91/2011
Lista anexa a creditorilor SC T.S.D.M. Dollar Prod SRL Focsani
ADRESA COMPLETA
Nr.
Denumire creditor
Crt.
SEDIU PROCESUAL ALES
1
ATE BANK ROMANIA SA
Bucureti, Calea Grivitei nr. 24, sector 1
2
D.G.F.P. VRANCEA
Focsani, b-dul Independentei nr. 24, judet Vrancea
ADMINISTRATIA FONDULUI
3
Bucureti, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6
PENTRU MEDIU
4
A.N.S.V.S.A. - D.S.V.S.A. VRANCEA
Focsani, b-dul Brailei nr. 121 bis, judet Vrancea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Nr.
Crt.
5

ADRESA COMPLETA
SEDIU PROCESUAL ALES
Bucureti, b-dul Bucuretii Noi nr. 212A, sector 1

Denumire creditor

NITECH S.R.L
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
SA
F.F.E.E. - E.F. MUNTENIA NORD SA
Agentia Focsani
CONSINTERFIN SRL

PREMIUM PORC SRL

10

ANNONA VYS AP SRL

11

COMPLEXUL DE PORCI BRAILA SA

12

BARONCINI EST SRL

13
14
15
16

18

AGROIND SA
HORECO IMPEX SRL
IMOBILIAR CONSULTING SRL
RORA CONSING SRL
NCH ROMANIA Produse de Intretinere
SRL
CONSINTERFIN SRL

19

PREMIUM PORC SRL

20
21
22
23
24

CRAINIC PRODIMPEX SRL


HORECO IMPEX S..RL.
D.G.F.P. VRANCEA
IMOBILIAR CONSULTING SRL
A.N.S.V.S.A. - D.S.V.S.A. VRANCEA
F.F.E.E. - E.F. MUNTENIA NORD SA
Focsani, b-dul Independentei nr. 2, judet Vrancea
Agentia Focsani
Lichidator Judiciar, BDO Business Restructuring S.P.R.L.,
partener coordonator, Niculae Balan

6
7

17

25

Focsani, str. N. Titulescu nr. 9, judet Vrancea


Focsani, b-dul Independentei nr. 2, judet Vrancea
Slobozia Ciorasti, Ferma nr. 5, Gara Cotesti, judet Vrancea
Golesti, Complex Suintest, D.J. 205, km 1, C 227, judet
Vrancea
Braila, b-dul Independentei, bl. B33, sc.1, ap. 7, judet
Braila
Braila, sos. Baldovinesti, judet Braila
Bucureti, b-dul Dimitrie Cantemir nr. 3, bl. 4, et. 10, ap.
41, sector 4
Focsani, str. Maior Sontu nr. 25, judet Vrancea
Costesti, sat Spataru DN2, E 85, Km 101, judet Buzau
Focsani, str. Aleea Stadionului nr. 10, judet Vrancea
Rasnov, str. Garii nr. 6, judet Brasov
Bucureti, str. Oltetului nr. 15, et. 3, sector 2
Slobozia Ciorasti, Ferma nr. 5, Gara Cotesti, judet Vrancea
Golesti, Complex Suintest, D.J. 205, km 1, C 227, judet
Vrancea
Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 17, ap. 3, judet Cluj
Costesti, sat Spataru DN2, E 85, Km 101, judet Buzau
Focsani, b-dul Independentei nr. 24, judet Vrancea
Focsani, str. Aleea Stadionului nr. 10, judet Vrancea
Focsani, b-dul Brailei nr. 121 bis, judet Vrancea

Judeul Vlcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea REVO CARS SRL, cod unic de nregistrare: 18050591
Raport acumulare fonduri
din valorificarea bunurilor proprietatea SC Revo Cars SRL i ncasare creane,
din perioada 18.08.2013 31.10.2013
Nr. 260 din 01.11.2013
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 4206/90/2010, Tribunalul Vlcea, Secia comercial, Judector sindic Sorinel Petria.
2.- Arhiva/registratura instanei: Adresa: Tribunalul Vlcea, Scuarul Revoluiei nr.1, Rm.Vlcea programul arhivei:
9.00 14.00, nr. telefon: 0250739120
3.- Creditori: Conform tablou definitiv consolidat IV nr.260 din 21.10.2013: 4. Debitor: SC Revo Cars SRL Rm.Vlcea,
Cod nregistrare fiscal: 1805059; sediul social: Rm. Vlcea, Calea Bucureti nr.80-82, jud. Vlcea, numr de ordine n
registrul comerului J/38/967/2005.
4.1.- Administrator special: Marinoiu Gheorghe Adrian, CNP 1671208384234, CI serie VX nr.099985 cu domiciliul n
Rm. Vlcea, str. Matei Basarab nr.33.
5.Lichidator judiciar: SP NICOM NS SPRL cu sediul n Rm. Vlcea, str. Independentei, nr.11, bl.12, sc.B, ap.7, et.2,
Cod fiscal: 20571095, Nr nscriere n tabloul practicienilor n insolven: RSP 0178, prin practician coordonator ec. jur.
Nicolae Schiopu
Subscrisa SP Nicom NS SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Revo Cars SRL Rm.Vlcea, numit
prin sentinele comerciale nr.2032/c/20.11.2010 i nr.2669/12.12.2011, pronunate de Tribunalul Vlcea, secia civil II,
n dosarul nr. 4206/90/2010, n temeiul art.122 (1) i (2) din Legea 85/2006, prezint spre analiz i aprobare
Comitetului creditorilor i notific tuturor creditorilor, Raportul asupra fondurilor obinute din valorificarea
patrimoniului i ncasare de creane mpreun cu Planul de distribuire ntre creditori Etapa IV-a, din 01.11.2013,
astfel:
A.- FONDURI ACUMULATE:
a.- Sold cont special la data de 18.09.2013, dup distribuirea etapei a III-a
= 8.474 lei
b.- ncasri n perioada 18.09.2013 31.10.2013, Total
= 338.132 lei, din care:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


-. Creane rata IV-a, conform act adjudecare nr.260 din 08.01.2013, contract v/c nr.20 din 15.01.2013 i factur fiscal
storno nr.1009/28.10.2013 privind bunurile adjudecate la licitaia nr.24/25.09.2012 livrate ctre adjudecatar Vlad Oliver
Dnu cu facturile nr.1003 i nr.1004 din 25.09.2012, n sum de 3.461 lei, rezultnd ncasri rata a IV-a = 340.586 lei
3.461 lei = 337.125 lei
-. Dobnzi cont depozit, conform extrase septembrie i octombrie2013 = 1.007 lei
Total disponibiliti (a+b) = 8.474 lei + 338.132 lei
= 346.606 lei
B.- UTILIZARE FONDURI ACUMULATE:
1.- Pentru plata Taxa pe valoarea adugat, aferent ratei a IV-a pre adjudecat 340.586 lei: 1, 24 = 274.666 lei 2.791
lei c/v bunuri pentru care TVA s-a ncasat de la adjudecatar Vlad Oliver Dnu = 271.875 lei x 24%
= 65.250 lei
2.- Pentru plata cotei 2% UNPIR = 271.875 lei x 2%
= 5.438 lei
3.- Pentru plata cheltuielilor cu procedura, cf. decont justificativ nr.260/01.11.2013
= 18.180 lei
4.- Pentru plat comisioane bancare
= 120 lei
5.- Sume previzionate pentru continuare procedur, urmrire ncasare debitori (Bec Mircea prin BEJ CasaGrande
Bucureti, debit = 18.702 lei; Panaitescu Laureniu prin BEJ Cernea, debit = 57.904 lei; Cruceanu Laura prin BEJ
CasaGrande, debit = 49.980 lei) = 126.586 lei x 3% - (operaiuni n curs de realizare)
= 3.798 lei
TOTAL utilizri fonduri acumulate
= 92.786 lei
C.- Fonduri supuse distribuirii ctre creditori etapa IV-a
= 253.820 lei
(346.606 lei 92.786 lei = 253.820 lei)
Anex: Decont justificativ cheltuieli procedur, nr.260/01.11.2013
Lichidator judiciar: SP Nicom NS SRPL Rm. Vlcea,
Practician coordonator ec. jur. Nicolae Schiopu
*
Plan distribuire ntre creditori
a fondurilor acumulate din valorificarea bunurilor proprietatea SC Revo Cars SRL,
ctre creditorii sociali etapa a IV-a faliment, din data de 01.11.2013,
conform art.121, 122 i 123 din Legea 85/2006
Nr.260 din 01.11.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar 4206/90/2010, Tribunalul Vlcea, Secia comercial, Judector sindic Sorinel
Petria.
2.- Arhiva/registratura instanei: Adresa: Tribunalul Vlcea, Scuarul Revoluiei nr.1, Rm.Vlcea programul arhivei:
9.00 14.00, nr. telefon: 0250739120
3.- Creditori: Conform tablou definitiv consolidat IV nr.260 din 21.10.2013:
4. Debitor: SC Revo Cars SRL Rm.Vlcea, Cod nregistrare fiscal: 1805059; sediul social: Rm.Vlcea, Calea
Bucureti nr.80-82, jud. Vlcea, numr de ordine n registrul comerului J/38/967/2005.
4.1.- Administrator special: Marinoiu Gheorghe Adrian, CNP 1671208384234, CI serie VX nr.099985 cu domiciliul n
Rm.Vlcea, str. Matei Basarab nr.33.
5.Lichidator judiciar: SP NICOM NS SPRL cu sediul n Rm. Vlcea, str. Independentei, nr.11, bl.12, sc.B, ap.7, et.2,
Cod fiscal: 20571095, Nr nscriere n tabloul practicienilor n insolven: RSP 0178, prin practician coordonator ec. jur.
Nicolae Schiopu
Subscrisa SP Nicom NS SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Revo Cars SRL Rm.Vlcea, numit
prin sentinele comerciale nr.2032/c/20.11.2010 i nr.2669/12.12.2011, pronunate de Tribunalul Vlcea, secia civil II,
n dosarul nr. 4206/90/2010, n temeiul art.122 din Legea 85/2006, prezint spre analiz i aprobare Comitetului
creditorilor i creditorilor evideniai n tabloul definitiv suplimentar consolidat nr.260/21.10.2013, actualizare, Planul
de distribuire ntre creditori a fondurilor nete acumulate din valorificarea bunurilor i ncasarea creanelor, din perioada
ianuarie 18.08.2013 31.10.2013, Etapa IV-a, n sum de 253.820 lei, astfel:

Nr.
crt

Numele creditorilor

I
I

Salariaii Revo Cars

II

Creditori garantai creane garantate

Banca Comercial Romn SA

Sume
rmase de
Sume
plat dup
Creane
distribuite
efectuarea
conform tablou
Etapa I-a. la
distribuirii
definitiv
11.03.2013 i
Etapa I-a
consolidat nr.
Etapa II-a la
11.03.13 i
260/21.10.13
20.06.2013 i
Etapa II-a
actualizare
Etapa III-a la
la 20.06.13
18.09.2013
i Etapa a
III-a la
18.09.2013
Creane izvorte din raporturi de munc
-

4.037.244

1.082.384
250.604
246.324

2.457.932

Sume
propuse a fi
distribuite
Etapa a IVa
01.11.2013

Observaii
Rangul
Ordinea de preferin

Au fost achitate din


Fond garantare AJOFM
cf. Legii 200/2006

242.728

Garantate
art.121 pct.2 din Legea
85/2006

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013

Nr.
crt

Creane
conform tablou
definitiv
consolidat nr.
260/21.10.13
actualizare

Numele creditorilor

Sume
distribuite
Etapa I-a. la
11.03.2013 i
Etapa II-a la
20.06.2013 i
Etapa III-a la
18.09.2013

Sume
rmase de
plat dup
efectuarea
distribuirii
Etapa I-a
11.03.13 i
Etapa II-a
la 20.06.13
i Etapa a
III-a la
18.09.2013

Sume
propuse a fi
distribuite
Etapa a IVa
01.11.2013

III

Creditori bugetari creane privilegiate

DGFP Vlcea

Municipiul Rm.Vlcea

675.985

IV
1

TOTAL III (creane bugetare)


Creditori chirografari creane chirografare
BCR SA Bucureti

45.613
10.573
10.392
3.848
879
864
72.169

1.851.158

1.851.158

Romstal Leasing IFN SA Bucureti,

1.253.832

1.253.832

M CAR Trading SRL Bucureti


Impuls Leasing Romnia
Bucureti,

750.060

750.060

12.252

12.252

42.851

42.851

624.072

51.913

IFN

Privilegiate
art.123 pct.4

46.322

851

Privilegiate
art.123 pct.4

603.816

11.092

Proimsat SA Rm.Vlcea,

9.897

9.897

SC Autonet Import SRL Satu Mare,

4.036

4.036

SC Chevron Romnia SRL Bucureti,

17.110

17.110

SC Trost Auto Service Technic SRL


Bucureti

31.162

31.162

10

SC Star Lubricants SRL Bucureti,

10.533

10.533

10.675

10.675

8.570

8.570

759

759

12

SC
Electrogrupaparataj
Rm.Vlcea,
SC Brodmi SRL Rm.Vlcea,

13

SC Cat Trading SRL Rm.Vlcea,

14
15

SC Cat Tehnic SRL Rm.Vlcea,


SC Marshal SRL Rm.Vlcea,

2.860
3.045

--

2.860
3.045

16

SC Ultra Digital SRL Rm.Vlcea,

3.080

3.080

17

SC Ali Auto Geam SRL Rm.Vlcea,

3.620

3.620

18

SC Elgecon Prod SRL Rm.Vlcea,

2.040

2.040

19

SC Exclusiv Auto ENB Constana,

1.083

1.083

30.630

30.630

5.490
4.054.743
8.767.972

1.651.481

5.490
4.054.743
7.116.491

20
21

Elite Guard West prin Heral Consult


IPURL, Ortie,
SC Crisbeb SRL Rm.Vlcea,
Total creane chirografare
TOTAL GENERAL

Ordinea de preferin

10.241

iriac Leasing IFN SA Bucureti,

SA

Rangul

557.494

11

Observaii

art.123 pct.7
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7
art.123 pct.7 din
85/2006
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 L 85/06
art.123 pct.7
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 din
85/06
art.123 pct.7 L 85/06

L
L

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

253.820

Not: Distribuirea fondurilor nete colectate etapa IV-a, n sum de 253.820 lei, s-a efectuat conform art.121 pct.2 din
Legea 85/2006, respectiv fondurile ncasate din valorificarea bunurilor imobile garantate pentru BCR SA creditor
garantat, contract de ipotec nr.2485/29.07.2007 pentru 1.550.000 USD plus dobnzile aferente, n sum de 253.820 lei
x 95, 63% = 242.728 lei, revin integral BCR, iar fondurile nete colectate din valorificarea bunurilor mobile negarantate
n sum de 253.820 lei x 4, 37% = 11.092 lei se distribuie creditorilor privilegiai DGFP i Municipiul Rm.Vlcea
conform art.123 pct.4 din Legea 85/2006 proporional cu creanele nscrise pe tabloul creditorilor n baza coeficientului
de 0, 0183698.
n aceast etap, din lips de fonduri nu se efectueaz distribuiri pentru creditorii chirografari.
Lichidator judiciar: SP Nicom NS SRPL Rm. Vlcea,
Practician coordonator ec. jur. Nicolae Schiopu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 18350/05.11.2013


Anex
Decont justificativ
cheltuieli cu procedura pe perioada 18.08.2013 31.10.2013,
conform art.4 alin.9, art.21 alin.1 i 2 i art.122 alin.1 din Legea 85/2006
Nr.260 din 01.11.2013
Nr.
crt
1

3
4
5

Structura cheltuielilor

Document justificativ

Sume

Facturi, bonuri fiscale


(cot parte)

Taxe potale, telefon, fax, xerox, etc

Tehnoredactare lucrri realizate n perioada raportat:


-. Documentaie distribuire fonduri acumulate etapa III-a:
- Raport acumulare fonduri, nr.260/18.08.2013
- Plan distribuire fonduri, nr.260/18.08.2013
- Notificare creditori
- Notificare Comitet creditori
-. Raport activitate nr.260/21.10.2013
-. Tablou definitiv consolidat nr.260/18.08.2013 actualizare
-. Tablou definitiv consolidat nr.260/21.10.2013 actualizare
-. Declaraii fiscale, balane pe august, septembrie 2013
-. Corespondena: adresa nr.260/11.10.2013 ctre BEJ Casa
Grande Stana Anton Bucureti
44 pag. x 4 lei = 176 lei
inerea evidenei contabile; ntocmire note contabilitate; jurnale;
balane de verificare; declaraii fiscale
10 ore x 10 Euro x 4, 45 lei = 445 lei
Remuneraie fix lunar pentru lunile august, septembrie, Hotrre
adunare
octombrie 2013 = 3 luni x 1.000 lei = 3.000 lei
creditori din 06.03.12
Onorariu de succes aferent ncasare rata IV-a din preul adjudecat
Hotrre
adunare
la 08.01.2013, exclusiv TVA:
creditori din 06.03.12
337.125 lei: 1, 24 = 271.875 lei x 4% = 10.875 lei
TOTAL I
TVA aferent = 14.661 lei x 24% = 3.519 lei
TOTAL CHELTUIELI CU PROCEDURA
Lichidator judiciar: SP Nicom NS SRPL Rm. Vlcea
Practician coordonator ec. jur. Nicolae Schiopu

165

176

445
3.000
10.875
14.661
3.519
18.180

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 18350/05.11.2013 conine 16 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007