Sunteți pe pagina 1din 36

PREGATIREASANTULUI

GINGIVALINVEDEREA
AMPRENTARII

Djavelea Ana-Maria

S1305

Relatiadintreprotezafixasitesuturileinconjuratoare
duresimoitrebuieconsiderataunfactorcrucialal
succesuluiclinicpetermenlung.Mareamajoritatea
esecurilorrestaurarilorsedatoreazauneiadaptari
marginaledeficitare.Adeseacauzaprincipalaaunei
adaptarimarginaledeficitareestereprezentatade
reproducereaincompletainamprentaadetaliilor
marginale.Chiarsicelmaipriceputtehnician,care
utilizeazacelemainoisiperformantematerialenu
poateinvingeproblemelecauzatedeoamprenta
infidela.

Oprotezafixanecesitaoamprentaprecisa,caresa
inregistrezecuacuratetezonaterminalaadintelui
preparat.
Materialeleelasticedeamprentareseintroducin
cavitateabucalainstaresemifluida.Elefiindputin
compresibilenureusescsaindepartezegingialiberasi
papilainterdentara,insasielasticitateatesuturilor
moicontribuielatransformareasantuluigingivalintr
unspatiuvirtual.Dacatotusimasadeamprentare
reusestesapatrundaputininsulcus,marginilevorfi
subtiri,friabile,cutendintaladeformare.

PENTRUREPRODUCEREAFIDELAAZONEI
TERMINALEABONTULUI,SEIMPUNE
PREGATIREAPREALABILAASANTULUI
GINGIVAL,URMARINDOBIECTIVEPRECISE:
indepartareatemporaraatesuturilorgingivaledepe
suprafeteledentarepentruaevidentiazonacervicala
siopartedinsuprafatasubiacenta;seasiguraastfel
accesinverticalpentruelastomerulfluid.
creareaunuispatiuinorizontalcaresaasigure
grosimesuficientamarginiloramprentei,evitanduse
astfeldistorsionarile,conditieprealabilaaacuratetei;
spatiulcreatpentrumaterialuldeamprentare
trebuiesafieuscat,farasaliva,secretiisulcularesau
hemoragiesitrebuiesasementinauscatinperioada
polimerizariiintrabucale,pentruanuinfluenta
negativcalitatilemecanicealeelastomerului.

Conditiaprealabilaalargiriitemporarea
santuluigingivalesteintegritateaparodontiului
marginal.Dacasaprodustraumatizarealui,in
timpulpreparariibontului,sevatemporiza
amprentareapanainmomentulcandparodontiul
marginalestecompletvindecat.
Largireatemporaraasantuluigingivaleste
indispensabiladeoarecelimitacervicalaa
preparatiilorestesituatalanivelulcrestei
gingivalesauinsantulgingivodentar.

Existalaoraactualaomultitudinedemetode
pentrulargireatemporaraasantuluigingival:
mecanice
mecanochimice
Electrochirurgicale
chiuretajulgingivalrotativ(gingirotajul)

IMAGINEASANTULUIGINGIVALINAINTEDE
PREPARAREADINTELUI(A),DUPAPREPAREACU
AJUTORULUNUIINSTRUMENTDIAMANTATIN
CHANFREIN(B).DUPALARGIREATEMPORARA
PRINMETODACHIRURGICALA(C)SIDUPA
POZITIONAREARESTAURARII(D).

1.LARGIREATEMPORARAASANTULUI
GINGIVALPRINMETODAMECANICA
Unadinprimelemetodedeinregistraremamprentaazoneiterminale
afostceacuajutorulinelelordecupru.Inprincipial,metodase
bazeazapeghidareamecanicaamaseitermolasticeramolitedecatre
ineluldecupru.Prininsinuareamarginilorsaleintregingialiberasi
dintesepotamprentasuprafetelesubiacentezoneicervicale.
Alegereasiconfectionareaineluluidecupruesteprecedatade
masurareaperimetruluibontului(prindentimetrie)cuosarmamoale
cugrosimede0,20,3mm.Alegereaineluluisefacecuajutomlunui
conpentrumasuratinelepecareseaplicaperimetruldesarma.Daca
nugasimdiametrulpotrivitestepreferabilsasealeagauninelmai
stramt,caresepoatelargicuunclestePeeso.Inelulseintroducepe
bontinaxuldinteluisiparalelcudintiivecinipanafacecontactcu
papilainterdentara.Capatulsefestoneazadeasamanieraincatsa
urmareascaconturulmarginiigingivalelibere,apoisebizoteazalaun
unghide45.Scopulbizotariiestecainelulperfectadaptatsapoata
patmndeinsantulgingivalpastrandcontactintimcudintelefaraa
leza,pringrosimeamarginiisale,epiteliulversantuluiinternalgingiei
libere.

Odatacuintroducereamaterialelordeamprenta
elastice,satrecutlautilizareaaltormijloace
pentrulargireatemporaraasantuluigingival,
celemaiuzualefiindsnururilede
bumbac.Prininserareaunuisnur
neimpregnatinsantulgingivalsilasarealui
timpsuficientdelungsepoateobtineolargire
temporaraprinsimplaactiunemecanicaDupa
scoatereasnuruluidinsant,sevaputea
introducematerialuldeamprenta,inregistrandu
secufidelitatezonaterminalaapreparatiei.De
multeoriutilizareaacestorsnururisaufirede
bumbacneimpregnateesteinsaineficienta,
neputandrealizacontrolulhemoragieisulculare.

2.LARGIREATEMPORARAASANTULUI
GINGIVALPRINMETODA
CHIMICOMECANICA

Princombinareaactiuniichimicecupresiunea
mecanica,serealizeazaconcomitentatatlargirea
santuluigingivalcatsicontrolulfluidelor
sulculare.
Unmaterialpentrulargireasantuluigingival
trebuiesaindeplineascacelputintreiconditii:
eficientainobtinereadeplasariigingivalesia
hemostazei;
absentauneiafectariireversibileatesuturilor
gingivale;
absentaunorefectesistemicenedorite

Conformunuistudiuefectuatin1985,95%din
stomatologiidinSUAfoloseauuzualsnururide
retractiegingivala.Existalaoraactualapepiata
deprodusestomatologicepeste150desnururide
retractie,devariateformesimarimi,impregnate
cudiversesubstantemedicamentoase

Pentruaputeaselectacelemaiadecvatesnururisaufolosit6
criteriideevaluareaperformantelorclinicealeacestora:
dacasnurulsedesfaceintimpulplasarii;
catderapidseproducehemostaza;
catdemultselargestesantulgingival;
dacaaaparutsangerareadupascoatereasnurului;
dacasantulgingivalramaneuscatdupaindepartareasnurului.
catdeusorseinserasnurulinsantulgingival;
Substanteastringenteutilizatepentruretractiagingivala
Agentiicaustici,asacumsuntacidulsulfuric,acidultricloracetic,
negatolul(acidmetacrezolsulfonicsiformaldehida)siclorura
dezinc;Utilizatiintrecutpentruretractiagingivalaaufost
abandonatidatoritaefectelornedorite.

Dealungulmaimultorani,epinefrinaracemica8%afost
consideratacelmaipopularagentchimicpentruretractie
gingivala.
Epinefrinaproducehemostazasideterminavasoconstrictielocala
siinfelulacestadeterminaretractiegingivalatranzitorie.Exista
diversecontroversecuprivirelautilizareaepinefrinei,laora
actualascazandsemnificativutilizareasa,maialesinrandul
stomatologilorcareauterminatstudiiledupa1980.Epinefrina
cauzeazaocrestereapresiuniisanguinesicresteritmulcardiac.
Fireleimpregnatecuepinefrinaproducmodificarifiziologice
minimelanivelulsanturilorgingivaleintacte.Cresterearitmului
cardiacsiapresiuniisanguinesuntmaidramaticedacasnurul
esteaplicatlanivelulunortesuturidilacerate,saucandseaplica
directbuletedevataimpregnatecuepinefrina.Pentrupacientiicu
afectiunicardiovasculare,hipertensiune,diabet,hipertiroidismsau
osensibilitatecunoscutalaepinefrina,sevautilizaunsnur
impregnatcualtiagentiastringenti.

Actualmente,celemaiuzualesubstante
utilizatepentruretractiagingivalasunt:
cloruradealuminiu;
sulfatuldubludepotasiu
sulfatuldealuminiu;
sulfatulferic.

Acestesolutiiastringentesuntlivratefiein
flacoane,fiesubformadefiresauinelede
bumbacpreimpregnate.
Existaomarevarietatedefiredebumbac,
rasucite,impletite,avandgrosimidiferite.
Snururileneimpregnatesevorinserainsantul
gingivaldupaumectareainsolutiileastringente.
Unstudiuefectuatin1999deJokstadsicolab.a
evidentiatcasnururilederetractiegingivala
impletitesuntconsideratemaieficientedecat
celerasucite.

Tehnicadeinserareasnuruluiimpregnatinsantul
gingival
Timpiioperatorisunturmatorii:
1.anestezialocalaestenecesaradoarinanumite
situatii;
2.izolareacampuluiprotetic;
3.sesectioneazaolungimesuficientadesnurpentrua
puteaincercuidintele;
4.seimbibasnurulinsolutieastringenta;
5.seaplicasnuruldealunguldinteluisiseimpingeusor
lanivelulsantuluicuuninstrumentadecvat.

CONFORMAREASNURULUIINTREPOLICESIINDEXSIAPLICAREAINJURUL
DINTELUI(C)
INSERAREADEREATRACTIEINCEPEINZONAMEZIALA(A);TREBUIEUSOR
APLICATSIINZONADISTALAPENTRUAPERMITEMENTINEREAINPOZITIEIN
TIMPULINSERARII(B)

Oaltametodautilizataesteceaincareseutilizeazadoua
snururideretractieunulmaisubtire,nr.l,siunulmaigros,
nr.2.
Tehnicaesteurmatoarea:seinseraunfirnr.1subtiresi
neimpregnatlanivelulsantului,careprovoacaprinsimpla
actiunemecanicaodeplasareapicalaagingieimarginale.Firul
nr.2,deobiceiimpregnat,vafiinseratdeasupraprimului.
Avantajeletehniciidelargiretemporaraasantuluigingivalcu
douasnururisunt:
metodasepracticainaproapetoatesituatiileclinice(este
contraindicataincazulunuisantfoarteputinadanc,dupa
tratamentchirurgicalparodontal)
dacaestecorectexecutata,aceastametodaestemaiputin
agresiva;
ingeneral,nuprovoacasangeraresirareorinecesitaanestezie.
Tehnicaesteinsadestuldelaborioasa,maialescandexistaun
numarmaimaredebonturi.

Pelangametodacusnurimpregnatdevenitaconventionala,
sepreconizeazatehnicialtemative.Pentrulargirea
temporaraasantuluigingivalafostpropusunnoutipde
material,caresalezezecatmaiputintesuturile
gingivale.BenzilederetractieMerocel(Merocel,Mystic,
Conn.)suntconfectionatedintrunmaterialsintetic,extras
chimicdintrunpolimerbiocompatibil.Acestmaterialeste
usordeconformat,foarteeficientpentruabsorbtiafluidelor
gingivale(sange,saliva,fluidsulcular),neabrazivsiusorde
adaptatlatesuturileinconjuratoare.
MetodadepozitionareaacestorbenzidinMerocelestefacila
sipermitedeplasareaatraumaticaatesuturilorgingivale.
Benzileimpregnateseinseralanivelulsantuluigingival,iar
apoicuajutorulcoroanelorprovizoriisementintimpde10
15minutesubpresiuneocluzala.Structuraporoasasi
spongioasaabenzilordeMerocel,asiguraunmediuuscatce
permitematerialuluideamprentasainregistrezepreciszona
sulculara.

Deoarecetehnicainserariisnuruluiinsantulgingivaleste
pentrumultipracticienilaborioasa,sauintrodusalte
materiale,careprinefectullocaldeterminalargirea
temporaraasantuluigingival.AstfelfirmaCadcoDental
ProductscomercializeazaprodusulAstringiloid,careeste
unhidrocoloidreversibil,livratsubformadecarpule.Acesta
seaplicainsantulgingivalcuajutorulseringiiuniject.
Tehnicaesteurmatoarea:dupauscareasiizolarea
campuluioperatorseincalzestetimpde5minutecarpula
introbaietermostaticalaotemperaturade100C.Apoise
introducecarpulainuniject,sicuajutorulaculuispecial(ac
degrosimemare,curbat),sevainjectamaterialullanivelul
santuluigingivalaldinteluipreparat.Manoperaserepeta
panacandesteacoperitaaproapeinintregimeportiunea
coronaraabontuluicuhidrocoloidulreversibil.Dupa5l0
minute,acestasescoateprintromiscaredetractiune
usoara,sespalacujetdeapa,seusucasiseamprenteaza.

BENZILEDERETRACTIEMEROCELCUGROSIMEDE
2MMSIAPLICAREABENZILORMEROCELINSANTUL
GINGIVALALUNUIINCISIVCENTRALSI
MENTINEREASAINPOZITIECUAJUTORUL
COROANELORPROVIZORII

3.CHIURETAJULGINGIVAL
ROTATIVGINGIVOROTAJUL

Principiulmetodeiconstainlargireasantului
gingivalprineliminareauneigrosimiredusede
tesutdinversantulinternalgingieilibere.
Ingrahamestecelcareapropuspentruprima
datarealizareasimultanaalimiteicervicale
subgingivalesiabrazareaepiteliuluisulcularcu
ajutoruluneifrezediamantatecugranulatie
mica.

Estenecesarsaserespecteurmatoareleconditii:
absentasangerariilasondare,adancimea
sulcularamaimicade3mmsiprezentaunui
tesutgingivalcheratinizatadecvat.
Pelangalargireaurmaritasilacelelaltemetode,
ajutalaasanarealocalaagingieimarginale,prin
eliminareacatorvastraturideceluleepitelialesi
netezirearadacinii.Infinal,rezultaogingie
cicatrizata,fibroasa.

Gingivorotajulsedeosebestedechiuretajul
parodontalprinlimitareasalaepiteliulinternal
santuluigingival,farasafieafectatainsertia
epiteliala.Chiuretajulparodontalesteutilizatin
scopuldebridariitesuturilordistrusedelanivelul
santului,pentruapermitereepitelizareasi
vindecarea.
Avantajeleacesteitehnicisuntrapiditateasi
cicatrizarearapidadacatehnicaestecorectefectuata.
Unuldininconvenienteestereprezentatde
hemoragie,impunanduseinserareaunuisnur
hemostaticimpregnatcucloruradealuminiu,carese
vaindepartadupa46minute,iarsantulgingivalse
vaspalaabundentcuapa.Chiuretajulgingivalnuse
indicaincazulunuiparodontiufragilsieobligatorie
efectuareaanesteziei.

4.LARGIREASANTULUIGINGIVALPRIN
METODAELECTROCHIRURGICALA
Procedeulestefolositpescaralarga;sepoate
obtineolargireasantuluicubisturiul
electric.Concomitentsepoaterealizasio
hemostaza.
Unbisturiuelectricesteunoscilatordeinalta
frecventasauunradiotransmitatorceutilizeaza
untubdevacuumsauuntranzistorpentrua
creauncurentdeinaltafrecventadeaproximativ
1MHz(unmiliondeciclipesecunda).Acest
aparatgenereazacalduradeaceeasimanieraca
siuncuptorcumicrounde,saucuunaparatde
diatermiedinfizioterapie.

Electrotomiaproducedistructietisularacontrolata
pentruaobtinerezultatulchirurgicalscontat.
Curentultreceprintrunmicelectroddesectionare
careproduceodensitatemaredecurentsio
crestereatemperaturiilapunctuldecontactcu
tesutul.ApareasanumitulefectJoule,vaporizarea
celulelorepitelialealeversantuluiinternalgingiei
libere.Celuleleadiacentecuelectrodulsunt
distrusedecrestereatemperaturii.Circuitulse
inchideprincontactuldintrepacientsiunelectrod,
carenuvageneracalduralanivelultesutului,
deoareceariasadesuprafatamarevaproduceo
densitatemicadecurent.Electrodulramanerece,
spredeosebiredeelectrocautercareseaplica
incandescentpetesuturi.

Existamaimultetipuridecurentgeneratpentru
uzelectrochirurgical:
curentneliniar,nerectificat,caracterizatprin
varfuricediminueazabrusc;
curentpartialrectificat,ceproduceoformade
undesemimodulate;
curentcompletrectificatcareseconsidera
optimpentrulargireasantului,ceproduceo
continuascurgeredeenergie;
curentulcompletrectificatsifiltratesteounda
continuaceproduceotaiereoptima,vindecarea
tesuturilorvafiinitialmaibunadecatincazul
utilizariiundelormodulate/producandolezare
initialamaimicadecatceaprinundelemodulate.

UTILIZAREAMETODEIELECTROCHIRURGICALEPENTRU
LARGIREATEMPORARAASANTULUIGINGIVAL

Dupaterminareapreparariidintelui,santul
gingivalesteingustsiareoadancimesub2mm.
Cuajutomlbisturiuluielectricsepoateobtine
largireadorita,maialesinportiuneacoronaraa
sulcusuluisitotodataseobtinehemostaza.

Mediculstomatologtrebuiesacunoascasisatinacontdeanumiteprecautiiinainte
deaindicalargireasantuluigingivalcuajutorulbisturiuluielectric:

Purtatoriidepacemakerprezintacontraindicatieabsoluta,lafelceicefacterapie
radianta

Aceastatehnicanuserecomandaincazulgingiilorsubtiri,aderente(caninii

maxilari).

Trebuieevitatcontactulcuinstrumentemetalice,deoarecepoateaparesocul
electric.

Sevorutilizaoglinzideplasticsiaspiratoaredeplastic.

Estenecesaraoanestezieprofundaatesuturilorinconjuratoare.Electrodulseva
trecerapidprintesutsisevadeplasacontinuu.

Dacavarfulseblocheaza,inseamnacaintensitateacurentuluiestepreamicasi
estenecesarsasemareasca.Dacaseobservapigmentarilanivelultesuturilor,
inseamnacaintensitateacurentuluiepreamare,decitrebuiediminuata.

Onouasectionarenutrebuierepetatalaunintervalmaimicde5secunde.

Uncontactintreelectrodsidintedepeste0,4secundepoateconducelaleziuni

pulpareireversibile(evidentiateprinstudiipeanimale).

Dupafinalizareaoperatiuniisantultrebuiespalatcuapaoxigenata,inaintedea
scoate

snurul.

Nusevautilizainprezentaagentilorinflamabili

Echipamentulnecesar
Electrotomul
Setuldeelectrozidetaiere
Comprese
Oglindadeplastic
InstrumenteleFisherUltrapaksiDE
Aspiratorplastic
Rulouridevata,aplicatordevata
Apaoxigenata
Uleiaromatic
Snurderetractie

TEHNICALARGIRIITEMPORAREASANTULUICUAJUTORULBISTURIULUIELECTRIC

Inaintesaseinitiezeaceastamanoperaestebinesaneasiguramcaanesteziaesteprofunda.
Apoiaplicamputinuleiaromaticlanivelulbuzeisuperioare,pentruaatenuaanumite
mirosurineplacuteceaparintimpulelectrotomiei.

Utilizareainconditiioptimeaelectrotomuluiimpunecaelectroduldetaieresafieaplicatcu
presiunefoartemica,sicumanevrerapide,inprofunzime.

Pentruaprevenipenetrarealateralaacalduriilanivelultesuturilor,carepoateproduce
leziuni,electrodultrebuiedeplasatlaovitezanumaimarede7mmpesecunda.Dacaeste
necesararepetareamiscarii,aceastanuvaavealocinaintede8l0secunde,pentrua
contracaraproducereacalduriilateralecepoateimpiedicaprocesulvindecariinormale.

Initialsevapozitionaselectoruldeputerelanivelulrecomandatdefabricantsidacaeste
necesarsepotfaceajustari.Deplasarealanivelultesuturilorsevafacecuusurinta,fara
presiune.Dacaelectrodulnuesteactivinsectionare,inseamnacaaparatulesteconectatlao
intensitatepreamica.Daca,dimpotriva,electroduldeterminaarsuri,atunciintensitatea
curentuluiepreamare.'

Pentrulargireasantuluigingivalinvedereaamprentariisevautilizaunelectrodmic,in
formadeJ'.Ramulscurtare1,5mmsiseplaseazainsantulgingivalladistantadedinte,
iarcellungtrebuiesafieinaxullungaldintelui.Dacasantulgingivalestefoarteingustseva
utilizaunelectroddrept,filiform,pozitionarealuifiindverticala,paralelacuaxullungal
dintelui.

Inaintedeaincepesectionarea,aparatulfiindoprit,electrodulinformaJ'sevamentinela
niveluldintelui,exersandmiscarea.BratullungalJ''uluisementineincontactcudintele,
casighid,iarbratulscurtlanivelulpereteluigingivalalsantului.Decibratulscurtserveste
dreptghidaladancimiisulculare.Estegreusasementinaaceeasiangulatiedejur
imprejuruldintelui.Dacamiscareaesigurasiuniformasevaconectalacurent,urmandca
sectionareasasefacaprinpatrumiscariseparate:vestibular,mezial,lingual,distal,lao
vitezadeaproximativ7mm/s

Dintreavantajeleutilizariielectrotomuluipentru
largireatemporaraasantuluigingival
enumeram:
posibilitateadefinitivariizonelorterminaleale
preparariilaadancimeadorita,dupalargirea
sulcusuluiexistandovizibilitateexcelenta;
acceslacariiledecolet;
hemostazaperfecta;
vindecareprevizibilaatesuturilormoi;
reducereatimpuluiclinic,stressantpentru
medicsipacient.Prinelectrochirurgiesepoate
realizasigingivoplastieinzonainvecinata
edentatiei.

EVALUAREAMIJLOACELORSIMETODELOR
DELARGIRETEMPORARAASANTULUI
GINGIVAL

Toatetehnicileutilizatepentrulargireatemporara
asantuluigingivalsuntagresive
pentruparodontiulsuperficial,maialesla
nivelulepiteliuluiintrasulcular.Gradulde
agresiuneasupratesuturilorepiteliale,inordine
crescatoare,esteurmatoml:
snurdublu,neimpregnat
chiuretajrotativ
snursimpluimpregnat
bisturiuelectric.

Pentrualimitariscullezariiparodontale,
practicianultrebuiesacunoascanatura
parodontiului,specificafiecaruipacientsiin
functiedeacestasaaleagaceamaiindicata
tehnicadelargireasantuluigingival.
Inmulteocaziiestemaibinesaseintarzie
momentulamprentariisisaseacordeoatentie
maimarevindecariitesuturilortraumatizate
prinimbunatatireacalitatiirestaurarilor
provizoriisimentinereauneiigiene
corespunzatoare.