Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografia propus pentru ocuparea postului vacant din cadrul serviciului financiar contabilitate

administrativ i achiziii publice este urmtoarea:


1 Legea contabilitii nr.82/1991, cu modificrile i completrile ulterioare.
2 Legea 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
3 Ordinul ministrului finanelor publice nr.1917/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
4 Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013.
5 Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu
gestionarea bunurilor, modificat prin Legea 54/1994.
6 HCM nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificrile i completrile
ulterioare.
7 Ordin nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, cu modificrile i completrile
ulterioare
8 Ordin nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile.
9 Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas.
10.Codul fiscal legea nr.571/2003 i HG 44/2004 privind codul de procedur
fiscal cu modificrile ulterioare(art.41-art.45; art.55-art.60; art.296^2-art. 296^26)

Bibliografia propus pentru ocuparea postului vacant din cadrul serviciului stare civil este
urmtoarea:
Legea nr.215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil, republicat cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar a
dispoziiilor n materie de stare civil;
Legea nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind accesul la informaii de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind accesul la informaiile de interes public;
Legea nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana Guvernului nr.27/2001 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr.41/2003 privind dobndirea i schimbarea pe cale administrativ a
numelor persoanelor fizice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Bibliografia propus pentru ocuparea postului vacant din cadrul serviciului eviden informatizat
a persoanelor i juridic compartimentul eviden informatizat a persoanelor este urmtoarea:
1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.84/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Ordonana Guvernulu nr.97/2005 privind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale
cetenilor romni, republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Legea nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
4. Ordonana Guvernului nr.27/2001 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
5. Hotrrea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar a
dispoziiilor legale privind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale cet enilor
romni;
6. Legea nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare;
7. Legea nr.544/2001 privind accesul la informaii de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare;
8. Hotrrea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind accesul la informaiile de interes public;
Bibliografia propus pentru ocuparea postului vacant din cadrul serviciului eviden informatizat
a persoanelor i juridic compartimentul juridic resurse umane secretariat i relaii cu publicul este
urmtoarea:
1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.84/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Ordonana Guvernulu nr.97/2005 privind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale
cetenilor romni, republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Legea nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
4. Ordonana Guvernului nr.27/2001 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
5. Hotrrea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar a
dispoziiilor legale privind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale cetenilor romni;
6. Legea nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare;
7. Legea nr.544/2001 privind accesul la informaii de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare;
8. Hotrrea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind accesul la informaiile de interes public;
9. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare
10. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare