Sunteți pe pagina 1din 223
Mihail UDROIU Go Fige de drept penal. Partea speciala Nout Cod penal Eaia a ta ot 17 Bano Gs ‘hapa pans et osc ht re ot get [Bib rl See Use bags Pci re as Rice sie neal poe seas Rie pw Nine at ‘Hoorn scomt Atima anu ra i eC toe eod 2 ine ta dpa st tl ae 1 Asa ptt ct cn Tea a ae OMEN 2 “tena cate OOCUT (a a8 aces i see Sop ce ‘St aap metre anne tees prem fre pe eae Gc ep pops stn np ee ne oe eh ‘tpn pent mComi rtspe Le pase ‘paws nepal pet mona spn stents ep ‘ee ers Con chin pace pe 9 sc oC sein 3p rpm emer ne! fs ‘ist ig dy po em pe Gp, GPs oa te ps id cn ‘Rawal Rp set Nat a pt CH kB a a net pa en je Bt lg en ‘ri uit up Uo i rp ieee po Rep ye pi Sn Ca pon et Uae otic Baca tra {eta apn Ce tt 24 pa ge Capa CH Be, Ein nF pnt Re aa La rp et BC Rk, a Sic arcs ge nt al gl le he Sn oul funy tava ag Une ac sl 23 fae tot paca ba wa faa Une at i Frente pa a Ft pe Me ages MCL ea jut fp er pio au aes CH aa 23 ee pa Opp pen rt es na agi, aera cmt ise nano Une eae ae reo 1 Ue ep pe ee ‘ir Bret Tr Dot pon fra po» Wa md @ Sap ema ne cae Sb tp fur ro el as "Unt ni ah tt Den pend 8s Ute aie Soar fers map Ref sao wage Cl a ppt Pras Rap sa ga Ce Bak Bone pt er en 9 a a IL Ba Soa Pep ged Pree fk ac ep Ret ab CH a Date Ee 4 pak tata Cl =Car nr ter i i Lape ta Se Hp, 3 Gop Vir Care et ye ‘Pinataes us pat CHE Bey Basal Me opel pen ol a CH ug AW Gone no spr oa ‘tp pa C3 any ‘Stren ren Stn ra of een Ren De aaa Ps gdp rare rt at as ma. Opn as ron ry we ars pi pa pe ar Pe peer oy ca Pr nan pa prone ‘ue pela re ra ih Be) pase se ‘Stengel pe Mihail UDROIU FISE DE DREPT PENAL Partea speciala Noul Cod penal Editia a I. Universut duriate Bucurestt “2018 aia de S.C. Unlversul Juridie SRL. P 2014, 2015, 8.6 Univers Consien ride SRL. “Toate drepule stupa peeene ei pari SC. Universal Juride SRL [ici parte di cet vohum nu poate opis fr cord srs al SC. Univers Juridie SRL. NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI JALIZAT_DECAT_INS =MNATURA ‘$LSTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIME] COPERTE, ‘serierca CIP a Biblltelt Nationale a Romanich UDROIU, MIHAIL Fig de drept pena: partea specials; Noul Cod penal Mii Uri “Ed a2, es. - Buea Univeral aids, 2015 ‘ibior: ISBN 978-406-673-588.9 3434980791) REDACTIE: tci/fax; 021.314.93.13 telr 0732.320.666 ‘emai: redactlosuniversuljuriaieo DEPARTAMENTUL tes 021.31 DISTHIGUE: fax: 021-318.93.16 femal: distibutieuniversajuriie.ro www.universuljuridic. NP Pontes Mare Dine 0 Abreview oo ce n FSA ne. 1, Omer ar IGA nr. 2, Omen califict ra FIGA ne. 3. Uciderea la cere victim ei FGA nef Deteminaos sa inlesniea sauce! au FGA ne. 5, Usiderea din cup al FGA ne. 6. Lote sau ale woken, fa FISA ne 7. Vithmare comporal no fa ISA ne 8 Lovie st witinuellecaustoure de moore 3 IGA ne. 9, Vatimaren corporal in cups 9 FISA ne 10, Ree trataente apicate minora 6 ISA ne 1. ocierzea 5 FIA nr. 2, Violent in familie 5 FIBA ne. 3, Ucideweo oi vtdnares now-nicutull svar deere ams 77 ISA ne 1, ntoruporea curs sari 7 2 ISA ne 1, Vatamaes tu 5 IGA ae. Lips de berate in mod egal. A ISA ne 17, Amerie. - * ISA nr. 18, Sta fa FGA 18. Haruire. an FISA ne. 2, Vil errno FISA nr. 2,Agresamen sexual. TIGA nr, 2, Act seal cu un minor 28 FIBA nr. 23. Conuperes sexta a minor a a PISA nr. 2 Raclaes minor seop sexual oe ISA nr, 2, Hiri sel. 13 FISA nr, 2, Volare de demic, ry ISA 2. Volare sedi’ profesional nn 8 1 Guprins - ISA nr. 28 Vile ve private 158 ISA ne 62, Daren de mis aa FIA a, 29, Divlgaren cereal proesona. 165 ISA nr. 6, Tafel do ines . = a8 ISA i, 30. Fst. — 169 FSA nr. 64. CumpSraea defen — 36 ISA ne. Fst eal. 18 ISA a, 6. Delian 30 FIA nr. 32. tli scop de fotos. 188 ISA nr, 66,Purtaeasbuziv. v1 FISA ne 38. Furl urd a plingerea pean persone! vtimate..192 FA nr. 6. Abul in servis a8 FISA ne 34, Taha, a 195 FIGA nr. 65. Neghjona in eric 38 ISA ne 38 Tiles clic, 21 FGA ne 69 Folica de monede 50 FISA ne 36, Theis uemati le mourtea vit 2 FGA nv. 70. Fall material nfscis of l 27 FISA ne. 37 Abra de needle enn neers FISA ne 71. als intl - am FISA ae 38, Abuzal de ncrdere pin fraudarea cretoror 20 IGA ne. 72 Fallin nscriunsub semnatrs privat as FISA ne 98, Gestiune radu 25 FA ne 73. Uzul deals. sis FISA ne 40, Insure burl gta jun din ere a ptr a0 FISA ne 74, Fallin dca a7 ISA ne 4 loslacianes 8B TIGA ne 75. Flslprivin dentate 2 ISA ne 42, Distrugeve, 2a ISA ae 76, Tulburven dn init public 7 FIBA ne 48, Distrugerea caicts| a ISA ae 77, Ulrajul contra bunelor moraine ISA ne 4, Distr i lp ne 250 FISA nr. 78. Incest . = 1 FISA ne, Tulburare de posse 4 FIGA nr. 79 Abandon! defile wi ISA ne 46, Ulu 2 ISA a: 80, Nerspectareamsuriloe priv ncedinjare non n 8 IGA ne. Uzuspate decal oficial 260 FIBA nr 48 Ned een zn Leepoeatte a ISA nr 4, Onsen sei 2 JURISPRUDENTA, a6 ISA nu, 5. Inducers tn erare a organelorjutcae 278 FSA nr, 5. Favoriare apitora 233, IGA ar 52. TSnie, 28 FIBA nr 53. Mirra mincinoast 2m FIA nr, 54. Usa judi. Smtr FIGA nr. 55. Ceretages buries 0s FIA nr. 56. Supunere a ree trate, 10 FISA nr 57. Torun aus FIFA nr 58 Represianea nee a8 FGA nr 59, Evadares. 21 FISA a6 ndesire eva es FISA ne 61 Lurea demi 9 alin BoA, ae Nec Nep Neer Nur ous. RIL pen sent pen sup arte Revista, Buletnul Casa” ‘Revista -Bultinul Curio de Apel” Coren de Apel, = Calegere de decir = vec Cod penal social Cod de procedur penal =CurteaSupeema de ustie decals 7 dessa poral Inala Cue le Casati ase sole dspust de prcator de inectare a mae pena ter nou! Cod cil (Lage. 257/208) nou! Cod penal Lage. 286/200) sul Coa de proce pena (Legeo ns, 1972010) nunca solute dispose procuzor de nincepere ‘umn perale = Ordonanfa de urgent a Guvernulal pagina peel) recur interes eg seein seca penal senting peat sublines noses sole spt de procuror de seater de ub |L_Abrevieri "unre pals su Secil Unie ele LOC = = sale ar Trib. = Teibunalal eee TMB. = Tribunal! municipindlui Bucuresti Cee 1s ebunatl Suprem |. PARTEA TEORETICA, ‘_1 DEFINITIA LEGALA Suprimaresc inte a vei une persoane a. 188 NCI, _2, STRUCTURA INFRACTIUNTL ee A.Obiest | 1. Jere ‘va posoane sell sociale eg ex drop vi vals prvi din punctl de vedere ‘lj! pena 1 incepe: in momentsl dexprine ect totale a taal de compl smamel prin tiwe cordonulul combi Ti se inch: n momenta mori cercbale, “corp pesoant in igs B.Subieet | 1. Activ autor, | orer persons (frc¥jurisics) ev sapactate ceautor, | penal 14 1_Omoru! _ Tm: f Jae 2 pecan fh in wit pecan [patatara | -numaines tic sa ind | Furie na poate sabe psi sabicciva | | C Litera obiectivs | a. ptement| | mata, ~uiderea unl persoane i its print 1. ne este seats pens reine existent indacjiunt de omor ct descoperts moors sf fost ena ot 8 fost descoperit loco unde infactorul a ascus ceadavea (dae existe probe ere 9 anu persoand a disput gb ‘ena es pros, pluraliaes de subioct psi stage eee rl a (it let: simacderon ese incininats = mor find neces ii inte: un 58 eo alts persoans dest es ‘ae suprima Waa consti ino Infaciane astonoms deteminanen saw inlsniea siaueierit | 2 acne vices sa nevilents be naciune iets, cind exit 0 ob aie legal sau conventional de a tina 2.Urmarea imedists tegatana de cauzaiate troule i exe gs fe ows letra line actiunea su inacfunes sublet | || prio posible, dar neincininate | —| 2 donee imperfect: ee psig incmint |] eidonse perfects ete posbis 9 |] tint | Le caue ae nepedepie: dss | | phere prodicereul | —_ | 3. Consumare | eoaee lee |D soservarn: Innere mor lie, omer simp Syomorlonltn pubis | 3 cra coms pot de stares de neti vine dea sap | (es mine cums rand gn eva deat 7 9 Nery © moral comin milo ie pun nev mama pence | [eva ene ccustnsagrovans prowl vit eat 9 | Nery 2-56 tie exit ono carder eon sa de brat in moment producer mort | 3. dact victims este un membru de familie al infractorul, se va refine comi- | tere inactiuni de violent in familie art. 199 alin. (1) NCP | 4. cs fap este stv supra un jadestr or procurr ala in exec | sstutitor de servic sau dact fpta este coms fats den jeciton, procuror sa un membru de fle al acstuia in seop de intimidae a de hunae in logue cx indeplininea atbuilor de sev ake magia 6 | Omore! Tul ev seine omen mama a natu de tra judi (. 279 NCP}, deopotivs, se va reine strat adil gi aunc cid omorl este coms ipotriva anal avoca in legStars oy exeritanen profes de tre 5. dac opt este stirs acpra une fnjonse public care indeptineste 9 fue opis exerci astride sta, fit in oxerctare atribuilor de servic Su in legiturh eu excites actor atibu sau ac pea ‘te comis impoutva una! funtonar public cae indeplinst o funcie ce Implict exercal autor de sat sau asupea unui membru de fae at funjonards, in scop de inimidare sau de ribunare, in legac ct ‘series arbor de servi ale Ruefonarl, se va reine comiterea tii de ute ar 257 NCP 6 ac supsimarea vii se eaizaz la cererea expt serioas, contin gt repel vice cae aufeen deo boa incurabé stu deo inf avd atestats medical, caszatare de suferinfe permanente si grew de suportat fapta constitu inracjiunes de uidere la cerereavitimel at 190 | xem. AAD a rrarmacrca ETB in gseca in care cet mate al lnc de profare de neat previete de 319 pene un cadaver inept in dermentaten ot icendlere cada unde axes atl de crore ar, vor rite conc linens Se infcmes de prosnare de mormine. (LCC). SU, dee we. 38200 EBB ie coat inane de onc hens au acnat Impreundlovnd vicina, att inant de cident pat cit # dup mm 6 msupes a dowd sts mai mltor pen satiate Sniacionalé trebuic | Si fle Indeptad impotrva a dod sn mai ralor pesca {5 bs ca reztal dees 3 cel | pujle oud dine acstes, sof npr of ac % dad acivitaten infatona ni | fe ch rerulat decal ic | melo, se va refine tenatva Ia mr calif ¥ dacs astvtaten inaction Iindreplats impotia «dou sa ‘mai multor persoane are cae lta decesul une singue per Sane, nu se va reine varia Infact de oer ean, tn cance rea ine inaction Omorulcalificat de omor Simplest, cu ex ‘copia. erate Ls omoe simplclifiet, cw except ¥ dock acvitate intaetiona = rept impotiva ae au mal lor ersane, ones dea ele, areca reat mourn a cel putin dows victims, eva reine © singurdinaciane de for aie previna de | at 189 alin, 1) Bit) NCP, tnt (Gv nd absorb informa con sumaté a omorlui + repeenints 0 county elt care se singe asapen pat ‘ipantloe ar au cunoseut + asupra une feme gravid! iesctraltebule sb cunosich ited sti de gravitate 3 etme, indforent de vista + nu se va rene acwast variants sprevats inca de aera sau errr persona este @ creas ral care xe singe asupra tutor pati prnflor are a cunoscut + he prin erazimi presupune pede ats, frst fefunlt de ucklere, pin prose doe eauatoare de sulernte pre Ingles de maxing intentate, "hve srr pave do 16 Jar, pe de alt pare, prac son sentient de ore perso. olor cae a cunosting de fap Aeomer ide proces folie est © ccumstnl ealtcare se singe asupra tturo patch Pangiloe care au cunoscuo 2-Umarea | -moortea victimes imei Stegatura | tule sexe He dovedtsIgstara ecauraitate | ine acjunea ss inaciames subiectlst activ moartea via D.tatare sublets norma neni dee sa nrc Forme Aste posible, dar nincriminae pregititoare 2 Tentatva| a Idonee Imperfect: este posts incriminati Diidonee perfects: este posi 9 Inert cauze de nepedepsie:desitarea Impiediarea producers erat ta 3.Consumare in moment pric mot D s.ovsenvayn 1. consti ccumstante personae care se metamorfozear in crcumstane reson msura in caro au fost cunoscute de partcpan care sont in eat cop ca autora cele previzute la 3b) 8)aleart 189 NCP, 20 1 Omorut calificat [2 constiuecnumstane ral ates fring supra tutrorparcpantior | care teu cunoseut eee previzte lait.) g) bh) ale art. 188 NCP, ‘na este posi eines, In omorul comis co premeditare, gh a chrcumstanje agravaneproviute deo 77 1) NCP oul Co penal ni ma prevede infracunen de omar deostit de pew reglementind mst omoralcalifeat:ttodat,noul Cod ru reuneylé in far at 189 toate cicurstangeapravante speciale previzate de vec (Cou poral in a 175 ar. 16, nd pstrate ral cee icumstanfe ‘are pot justin aparea pedepsel dete pe is A |, PARTEA PRACTICA AD entra se retin promesitare, se acer costae tiphstraa Ta otsices des svar ian co sftp nite pets 4 sve poubiislen a seleteae snipe impr. lull sh mo- tenuis apts posta in asast otfrv, Toto tra ete neces ci aa intra de tmp sf npn cad Specie de preatie in crt sop, cum ar fe pide vie, Pro- Garon de miflone seu sringers de infomai ete (CS. pon de esisscm. ADD in carat omorats svt ain interes mates tra cine cu convingerea sivas fal! i vrata de bach su in le dons stents ovate agente de ma dock ale de detrminare ‘suntan fort rma de cer dso (statin NCP | SESS | (come [iam | patie | | | pregititoare | | [tenes | pout donors in omental a ate lo sincidera sau inceranea de sinacidere (in valanta ate- vat 3. Consamare Drosseavan 1. dsterminarea une peroane prin constrngere $8 se sinucida constitie infraciunea de ome: 2. cindsinciderea se produce ca urare a lips deiberateavitimel sau a ‘amu il (paeterntnfional), se va reine rama forma arava acestor fav, in care ete absorbs determinaea sinuideiy daci inst ptuioral «went sa aceptat urmarea imedatsconstind in sina ‘iderea su inercarea de sauder a vite, e va yetine concurs de Intocinis | 2 comtereeamioor variant allerative ale sleet material linac | fcc a retineren un concur de ifacuni,wmnd ase | | reine sivsinesunei sigue infacfian de determinate sou nese @ | | sucider: i 5 | 4, persouna cares snucide su cea smc ese participant J | introctiones de detrinare sau nes a sincieri DB enrearences IB srodatapte de dnerinare @ snr sant dete etn de a {ndemouri sou amagire ¢ ajungind la ate de torts la supunerea Ta ‘hina care pot dace o persoand la dapurare,euiminind cust ‘ere so cu incercares de srucideze (15, pom deen, 107/197), AD ren exisntsinracri a moda deterint ascent ‘neces i autor dea seams of fapta se ve aves co wri’ Siociderea unei persoune gi sh urmiveascs sau ai acepe producerea acest reulat (ES, spe de: 1085/98). FISA nr. 5 UCIDEREA DIN CULPA Dv rarreareonenck Tinea mane» utr pe ‘Shela svn pce |= peptic npr a ecu | pits penne cara determin | itn at od cu ne | Svan wien ine er Sanejionste pintnt insigare, respestiv | complicate In infaciunen de omoe ‘F_ 1, DERINTTIALEGALA Svirgie oie acu sana prin care este sopra in cl nj une perce [192 alin (1) NCP ‘F_2. STRUCTURAINFRACTIUNIE 2 ap pose # ol ssn C Tet ris bs ia prs npn de vedere hie pete: [aoviee [jure 1. incepe: in omental despre Aes tote 2 tlt de corp ‘mamel prin Sires cordonuls combi | is inci: a moment mon | cerebral, [eaaeriat | - comput perscaneiin wat ‘Subject | 1, Aetiv (autor |- orice pescons (eur) cu expacate | como, penal: Instigator, | «parca propre ene posts numal sub forma cosutorstulul gi mmsi ia carl 2.Pasiv person Hac in vit; = petsoanajuridc3mu pate subi pas (vies | mater uciderea (atone sn inacune)unel pe sone in vist SeLegatura de | ~ ecules existe gfe dovedis gira couzaiate | intr scanes sau inatimen subictla Detatwre | -culpesimpla sau eu prevodere subletvs Varante 4. uciderea din culpa sivirgiti ca umare 2 ners: agenvate ect dsporiilor legale or misurlor de preve deve penta exereitalunei protest sau meseri or ‘entra efecuatea neh anumiteaciviii fart. 192 alin, NCP fapta treble fe visit In tmpul exert presi, mesere sa activi, cu neespectaea regulloe prevSrate pnts excite acestela $8 fle urmarea nerespeciri dipolar legal; 40. |_Ucideres din culpa [Ee 2 ets «ut sn ump on ees | scealalté form’ agravati art. 192 alin. (2) NCPI; | pregtitoare | ed [coma [imme peated D c onsexvaru 1 nu se va putes reine ucderea din cups act moartea vee! este tammarea culpa sale exclusive: refiner cule meee a pero | vatimte la producer rezutaull ms ints iiss faptl dv | vu vedere att I indvidualizazeapedepee, it ila stailiea cas | tumuli despigubirlor cite in cazu in eae petsouna vitimatd a | const parte civil in proves penal 2 lepton ra mai icrninat ca variant agravatsucideren in cups ‘vist de ct un conductor de vehcul u acune mecanies vn in sige oImbibaie aloo de peste 080 gaol pur in sng sa care se afl in stave de ebritat, in acest caz uemsal af refnut concurs ie sere din cups prevzuts de ant. 182 ain (2) NCP i conduceres uh ‘vehi sub infuena alot su @ alte substane revit dear 336 ner: sare de cbt, in acest caz ims a firm ude din lp | I! AB a pares rescren EB te suai ind inp, eon ett de a proce suferne fake unl persoane, din eprevedere seu uu euzezd mooi ceva, tpt a consti fats de itd exraoe demos ine ase de deen cp cet dt unc, tong pose sisi inp se caracteriene pin culpa mu pin nei in cea epee canes apres prin cp In apo rezlt prod devel tine (CS pe de 20071851 AD vices condi de atoehic inca un aiden mort de circli poate i refinuté numa in eazul im care a Incleto rep prlind ctl pe dromure public dake aceasta s ‘moartes victimes stabilepeexstnfaraportuul de cauzaltate. Dac scien se datos culpelvetime contatarea ne mba lcootice Jn aingele conductor de utovehicul exe irelevants sb aspect dere din culpt (CSI. pen, dec ‘inoviie pete inacpanea de se 25120 EB sue naptiie ispooite Coda penal pind cz fr a cc {cate culpa na aut um component prevent, seal de 2 ia eee thmente emofonale in tinpl afl Ta vlan, Plerderce ‘ontrols asupa iis de deposit 9 tort mu ne 0 Improjarare neprvizutd, cl este consteinta neadap ‘eulape la conde de teaig respect intr curbs 08 end spot de ealte (CA. Bacureti« pen, dec. 17/2002), Toe ‘aceasta constitleinragiunes de Jez or vitimate 2 nowndsestu svar Sith de eStre mam previaats de ar. 200 in. NC FISA nr. 6 LOVIREA SAU ALTE VIOLENTE Gl) 1 PaRTEA TEORETICA | | | | 2.Pasiv 4 prsoana fica in vats | . pluralitates de subicti pas atrage refinerea unei plural de intrac | iui lack fapta esto sivarsith asupra ‘unl membeu de fai, sev ene | toinie an ale vilenie prin care se produ leant | agra traumatice sau este afectat sSnitten une persoane, 2 | ror gravitate este evaluata prin zile de ing | ‘medicaedecel mult 9 de is a. 198 alin, ONCPL a) sul appectItur subiactve,wananta ageavatd se | conte nee (ects sine) occ) acter. FeFonme [1Ade | posite dar nencrininate prepittore 2 Tentativa | posi dar nenriminat : 3 Consumare 4 fap consumat: in moment in | | Dcosseavarw care sunt exerts lovin ioe lenjele producstare de sferinie aie tu al prodcortwitimioe ‘eae neces 90 de zie de Ingiiet rmodiale in cz forme! agavate; . faptaepuizat poate comin form comnts, epulzindi-se upd efecuarea limi act de ume slr de ing medical epresint cite meisilegal de evaluare a govt vata Sinitti sau itegipt corpora a por Ssoonel vatinate pein activates ineacionals,wblizat pent stables Inca uridice anata u poate & pus sem egal ie numdal dele de ingeie medica snumdral illo de spitalizare sau de eonedia medial act ptt! Ives in mod repeat in accel imprejrate pean ‘itiats, se va rein existenfa nt singe infactni de love at le olen ome nara) | rset ness Peni exes nnn dei ae | olen sense un contact sic nee agresor gi vitims, fap pind fi omit pin rice fe de ile prin cares produc sue fc (de 46 1 Lovires sau alte violenje cxempla print violent pic (pericarp prin pulerizaes| | ui spray puralizant sau lacimogenin oul unde ea victim et | 5 ince de ovr a ale vole abr natu de ene | act, imedat dup ce tiptitonl ameninfssictia co exerctaren de | woke © fovese find ist aso in inatnes de omor, atime corporal, fv sau vitae auzatoare de moar, le, la lea} | judicaretes | 6 sovares opti asupea unui mens de fie mai ete ncriminat 2 0 variants agravata a inrotiunl de love Sau alte violent, nous relementare provid in mod distinc inane de ven in fale (ar. 199 NCP: 7 pin cae xen acte de violent asupeacopiorJor vor 6 sbi ti a inane valent in familie cae absontbe inane de love sa alle ion), care poate retin in concurs inane de roetetamenteaplcate minor, pees dea. 17 NCP; 8. fapta constitu inractiune sin coz de ear posoua sau aberati, fapla ns constitu ifrociane in mnura fn care exist consent ctimel Ia exercarea de vilene asupa sa, acest impejrare cont tind o aa justices 1 pedepsbiitate -H. Condi de proceaibiiate | stanes penal se pune in micare Is pli _gerea presi a peroane vtimate, fers Ppundorea penal este intact. pie rer: ere pingor preslbile AVA AW rapa cs vein atm dun lament oc sb oma na prs la degen de teil ns epresn ngifsi mice (TS. pen fee me 44797) EB sarin cont de cums come fap inclptl a apt 0 sng vit pr vthmate in von capul, l aces eo ampudine relus ind provocte iti coporle pet ior ng 2 ost eve de 1416 se de ngelit mtiee-,prcum de etna unoe reclrii In probele admits in cours, insania poate dispune Schmbare ica jure din tena a omer in infoctanen de love sate viene (CA, Bag, pr, dn 5/205. im |» nowniscut constitu ineaciunea de wider for witimare a nowndscutul sivaes de eftre mama art 20 ale. 2) NCP} 2 Pasiv 2. pesoana icin va 5b. pluralist de subsp pas atage FISA nr. 7 VATAMAREA CORPORALA refines un pluralist deine: IL PARTEA TEORETICA, dad apa este saving asupea una ‘membre familie ev rfine com teres infact de viens inf ‘| DERINITIALEGALA, ‘aie art 19 alin (1) NCP 7 a ee fapta comist a8 de un functonse Fapta ce const in svargirea unl acfuni sau lnatiané pia cae public care indeplineste funcie ce Pricinut une persone veuna dnie urmoarele conse: felis exerci autotest 2) olnfraiate: tilt in exercitare arbor de ser 1) ecu traumatice sou afcarea sini care ay necesita, pet ilu sa i logiturd cu exerctrea ‘indoor, mai mle de lee ingii medical, fscestor atibuiprecum i fapia © unprjuici esti gra si pormanent "Sip fh de un fnetionse public ph. pin i —- Sou ot oe | 5. punetea in primejdie @ vett per | soanel- prsupune pesetares vit | tie prin rane lertaior traumatic: Sprstoral armrest 1 posts 5 ncriminals end Lapa se fomute ite diets (variate grate. | | vatimare neg corporates wie ‘3.Conmummare | —» a apt cxnsumati:in momenta prod ‘sre ar punere in prime a eh | ‘eri arm perculosse, acd ats lent care produce asemenea 1) eat taumatie sav afectrea | | mare na imbraed forma une Uniti unetpersoane, cate au nee Sita pantry vindesare, sal malt de Se le de ingrijiet meses) un Preise este gr 3s permanent 4) avortal ©) paneea in primeji a | | se predice din cups actvtaten | finde produc) 0 infiemiate | nation’ canine: | = unmirle mediate sunt prevézute ler | | at de noma de incrminre eer icin inte acesen canducind | -constatarea consumrii infractinii ‘viet persoanel wns os tp ep po coms in 3. Legit de |-tebuic h exise is fie dove Iegitra de | fermi continual, epuizindse dup 52 1_Vatimares corporat D c.ovsenvarn 1. namie sleor de ingeil mecalerepernts un niet medicolegal de levalare a graviigh eatin sini sau inept corpora & per sone vitdmate prin acta infaional, lial pent stbes ‘ncaa juridieea natin 2 ponte fi pus senna egal ntre numa de zie de ngrii mole ‘inurl ilelor de spitalizan sa de conceia medials 3, act fprtoral loves in mod repeat in aeoesl Imprejrare persoane ‘vitimati, se va eline etna upel singure inacni de wtémare poral | |e tenn nce pera eer Ingle eine | Satpenseaendonaes 5. indractunes de vitimare corporal abort infractiunes de amenifase dict, imediat dup ce faptuitorul amwening® vicina cx everitaen de olen, o lovee fd inl abba inane de omor Novi sa vende cauzatoare de moat, lhe, lira lod ete: 5. in carl fn cave fSpritoral exert vole asuprs vctimel th scopul ‘nei in primejde a vie acest va refine aves une enative In nfractiunca de omoriomor calla svi cs intend ae forma grave prove de ar. 194 alin, @) NCP, 7 jn carl in cae Spiral exerts viene asupravitinel cy inte iret in scopul produce avo, se va reine concurs de ifractian ne vilmareaconporalé in forma de bz fs. 194 alin. (2) NCP] 5 infactiunea de inrerpere 4 crs satin in varanta preva ce 20 alin) NCP 6 sive fate asupea unl mem de fae mu mi ete incriminaté 20 varanth agravatl a intact de wStimane corporal, ows We rmentare provid i mod distinc infrctanes de vile fy familie (are 199 NCP |S: 9 fopta constitu ineactiame sin caz de rarinpesonam su bert its 1. nfaciunea de vatimare corpora nu post retina in concurs ideal intocianea de Tovir sau vate auzatoare de moar in ara in cae fapta secomiteimpotiva acces vesme Cea pce |e peal pre nia din | chu ar impscare au este posi JAD rernrscres 7D pic wor lov spetate cu 0 cond de topor indie cpu ne persone, cae ont ae fer idle rele suferind oer Irafuui ce neces 55 de ale ingiet mediele pentru vindeare, constiuie eats ls inctisnes de omor, iar ni infraciunen de ‘itimare corporal fn rapt cu obec vlneant, apt pent auld vl cum a fos flo asupra capil vctne cu tenstate deeb conch este acea a insane de apel cre a schimbatincararea juris res dat de prima instang din nractunes de vtémare corporal in tervativa a infraciunea de amor, fn ena cd inclpatl aconat | = ~ ewer ana teat, terion! mal gar (ate | Efome [ade | pie darncsninn ‘tin petunia reine = eee Troma [wean 2 Et rai wa [3 Ta i ees eee {-Comrumare | di come hal su actin foal inchnea puns le daa | plac erg vicina adn Shi deconsumae |@ r.oservaqn: | 2. ples lp pale al fron, «lp de grate, ncepeen Caml presesipit oper peal rapes I ia aa de ence, It Ida epurHndacd po. prduere mma vicine | 2. inacnea de ovis ne progress ae —___| auaatoare de mote este inal AD seneamicres ALB ren exe natn de ovis saa var cnuratoare de moarte ru ete neasat, sub report obi, co activites fpr a provoeatsngrs marin vise cl te scent cosa inte xo ait desl vitineexi pnt de oat (TS, = Pens sc 0 208577, Se 1 Lovirile sau vatamdcile enuzatoare de moarte AD esses nace de loves vito cazaoare de moa su ea de ona, atc cin inclptl prod victimel mumeroase lel care dea svt apt recat moses ~ nu pret gravitate i de lel tcl mince flosie ns era ape of produck mn cae 8 ator ‘normal rae presi. In spent incu vin sa ov tn cof, cre a degenerating ov recpoce,apliate a intimpiar: nu sa sobit ch Incipio de oct apte sgenereze moar, dar rn activate st sat vcs ca cle Sin wm 9 daedat~ mupe lest. (-) Tn acest contr, se poate Conchide Sab aspect bic fet vpn nee aa A lovve a soi tl, a deermiatpredscerea nal rere, mont Seer, pe eu ba previ den apr cstuain cone cua putes a preva. Fata cote, sada, inatne de loi a “imi cauatoare de moar, 3b mi aeea de amor (TS, py doe 41950, FISA nr.9 VATAMAREA CORPORALA DIN CULP, |. PARTEA TEORETICA, 1 pemnrfia teat. Legea prevede dou forme de bar ale infacunl 1. fapta co const in svar din culpa nel acini Sa incon prin ‘crea prcinal nei persoaneo timare angi corporal sa sins ent a ei vndear au fst neesare grit medical inte un 199d 2k, ic fp fist stoi de ceo prsoua fattsubinfuenfa Mareraeie r edt pstacie sau defen wet ctl ce conte prin x sg Infanti. (1) NCP 2-tapta prin care print nega corpora sau sat itémare ce neces pont vindeare ings medicale mat mut de 0 de zl sa are 3 prods vreuna dite uemdtwarel consecint: nfrmiae un prejudices frag permanent; avortul; punerea in primejic 2 ep persoanel ae. 195 lin) NCP ‘_2 STRUCTURA INRACTIUNIE [acovie [a.juritic | inegitatea fred sou sintatenpesoanc | reat scil nega cu acest ‘Matera! | -corpul persoontin ih. [sins Aae ae] Tes i rd «| coaster, unl autor poate fo prs kk 60 |_vatsmarea comporald din culpa ; sub iaoenta Raton aloo | ce or une substan pthoactve sun estgurarea tel att ce Const pin e ins nace: este cringe nu tebe ndeplie detrtigatr aan de compli, by ta con dea don forms de ba stor poate f re peroand (ch ‘au juice apace poral patlpaa inpropeie ee posi, omplicle, respect instigator ‘wm 3 saneionat pena plist, respect instigare la Fratanes delve ao alte vilete ss vtimare corporal 4. patcpaaprorie ese posi sub forma. costo In cal re ec clpelcomone & mal multe Perscanela sive fpt pice inaigator, comprice | 2 persoana fic in vias be phralitatea de sublet asi atrage relineres variant agravate prove | rte de et. 9oatin. (2) NCP. 2.Pasiv | 1. Hlement snateil | Hea tres sas orca eit! ae | [7 See cst dri ee |) Rete oo tape mi ec sb lens base | shesion cit und sbeamee | Pathe fat 186 ai (1) | Sep pein inportn oat | fiptultoral ete sau nu in stare de | Cticttes daha o nai Sool de peste OH) peat pur in singe creep sue Jn care vattmarea corporat este] rodst de conductor onsi ‘ehicul prin provocrea nul ac dent cube, edad va celine @ sua potezsaintoctiai); 2 de col flat in dnguraen wei {tht ce constitu prin ng Infaciane fart 156 alin. (2) 42a SIENCr Jovi sa alte wlene prin ace se ‘nde erin) trumatice punine a ‘Shor vindecare sun neces ing rmedicale mal mult de 99 deze = ‘are au produs veeuna dint urmi-| toarle consecin o infin | Pj esetic grav sf permanent worl; puncrea in prime viet. Persone fart 196 ain. @) NCP} ~ in cazl primel forme de bazS(ambete | teze) produceren de lesiunt traumatice | entra cir vnderate a fost ese ng mosicale inte wna 3190 dee, “in el a des don forme de bc producores de eran traumatic pent & ror vindseae sunt necesare ingeiet smedicale mai malt de 90 deze sa care {1 produ wreuna dine urmitourle co | sean’ oindraitate un pais eset | grav gh permanent avorl puneren ih | imi perc + recut fe die He ines in aetiones sa Inactiesfipitoah, 2.Ummarea Imediats |. uagataca de | eauatiate cb este 8 fe dove egstra de ‘auzallate ite acele de vile gt urmavile ene es J 62 |_vatamarea corporald din culpa D.Latura | cups sou cu prevedere subietiva 1 Variante ‘vatamarea corporala din culpa prin care sa prcinait agrvate Integral corporae sau santa un traumatism ce necesita penta vindecareingjri medicae mai mult de 99 de ze sau crea produs yuna dintre urma- Aware consecingeoinfiriae, un proj estetie ‘ga permanent, avortul, punerea in primejdie ltt persoane, svat ca umare 2 nerespectaih Aispoatilor Iegale sau 2 misuelor de prevedere pene ever une! profesi sau meseri oe penta fectuarea une anumite atv este necesar ea fapta 3 fe sic In execarea Prfesel, meserel san activi. cu nerespetaes regulloe prevSzute orru exerctarea acestea: 2. vitmarea coeporal din cups comiad fie in vreuna ‘inte formele tp, fie in variants agravas ft3 de dood t2a mai multe victim (aniate legala de Inratiune in forma intractiuni complew F.Forme ru sunt pose eae post 3. Convumare @ cowsexvan 1. ume ror de gr medical ropreints un ctera medico egal de fvauare a gravtihvStimdet Sindee! sau ite coxporae 2 pe oanevitimate prin activate ifeactonald, usizat pent stables Inca jie inaction momentl preducal vata corpora 2. poste ipa seminal elit inte numa delle de ngyjiet medicle ‘Samal illo de ptazare sau de conceded: 7 3 nu se va putea retine vitimarea corpora din cups dc vile ease | matice sau vitimare inlet oeprale sa a sins victimes exe | stort cpt sleexchasie; 44 acs prin actele de vielen comise din cul au fost produse suferinge fice ori esuni taumatice pent acer vindecare a fost neces 2 ul 90 de ile igri neces dacs sutorlvatdmaicorprale din cup rua consumat bur alooice or aubstanje pshoacive nate de comitrea fate ac na coms fapta tn desguranen nel atvit a pit comamati ih names ae ruple adverse” se angakass in fap epuiat: poate fi comin fort continual, coz in cave se epuizeacs la AA data comin incre I. PARTEA PRACTICA © c.onservaru 1, dacd partcpantal la incirare care a provocatvatsmarea corporal este ‘unoseut, al acta va 8 tas la spundere penal petra infractions previzt de at 194 NCP rein In concurs eu inffatunes de ncleare {noua de baa (a. 198 alin. (1) NCD} ae eli partipan a nese (inclusiv persoanavatamata) pentru ineagiunen de nceave in forma de eat 2. act patepantl la cterare cares provost moartea ete canon, aes ‘va rspunde petra sivas infos de oer (slp, clin) rs pec loviel sau vitinar eauzatoare de moar care va fi rfinuts in| AD tsacpne deincseeepespane opiate de subi act om stim! pin dou grup, care oa apie els ple Toit eps Ce stare stn cn ett numa grapes ince oy, vicina cla Va causal nates fied sigur apa se few rec in revedere eletonela infin de cme UC. pons dsc. 1/5). FISA ne. 12, VIOLENTA IN FAMILIE |. PARTEA TEORETICA, = 1. DEFINITIA LEGALA, apt de omor art. 188 NCP) omor clea (ar. 189.NCP, ovr sate viokenfe (rt 93 NCP) vatimare corporal (art. 198 NCP) sau Hovis vatamar cauzatoare de mate (et. 195 NCP) comismpotrva unl mera dhe Iai, 2 STRUCTURAINFRACTIUN AObiect |. Juric 1 princpa vis persone i reatile | sociale in legturd cw drepta ‘via al membeuis de fame, ito: tates fsck sau sinitten ment Trude familie 5 eae soca In kgatus cu ast b secundar; rile sociale privind tuna coavleuieincadrl fi 2.Material | -corpul persoanel vitimate care este membre fami, B.Subiect | 1 Activautor, -—F a.sublect actly nemo este un eS oer LL jenr — Instigator, complice) © potevt an. 177 NCP, pin er 1 fanlisege: 9) ascendenpit fi descendent, ‘20 suri, opi actors (vest primart tee onc sro matusle fd de ep — rumai in cal ia cae sunt fra sau Suro pare, procum § perseaele deverit prin adoptie, potvit leg | et de rae, ndieent dacs | locus pi gospodires imspe tun au separa | Setul nierent dacs locus | Si gorpodinte prea c | ‘Sphitorl av scpart Persoanele cae mh tabi 1 Ini aemandoae aceora din ‘nes cone) sa inte iin 9 copis(ntenstri, | Inca ncarecoiis | 4) persouna adopt on deen | lent acesea in rapore ca ride iret ascend ri, sure: | Diparpatia peal este posi in este forme oautra, sigur st | complicate 2 membre fame in vais 2Pasiv i | b pturattatea do subi pasiv atage | retineres uncial dei | | | | | | | ‘ct o_o | * [Cates [i Bement chiecivé | material | smi et de nace enor | or. 18 NC mor cali (a 189 NCP) | [status | sbiectiva | ‘satimarecoepo toare de moa L | 2 Tentativa 3. Consumare + similar cee de a indacgnie de om ort 188 NCP}, amor alfa ar 189 NCP), lovin sa ale vole art. 1B NCD, — [tovire su ake wntnte (rt 198 NCP), St | mace corporat fart 194 NCP, fv sau | satimaecaustoare de mou (art 195 NCP | sar cele de Ia inacjule de omer {ax 188 NC, omor cat (at 167 NCP love sau ale vilene (art 193 NCP), vit ‘nave corporis (at. 14 NCP), love a vat nde cauzatoare de mosite (ar. 1S NCP Similars cele de Is infactunile de mor (ort 188 NCP), omor calc (a. 189 NCP), lorie sau ate vilene far. 199 NCP, vt mare corporis (at. 198 NCP), lvii sau | vital cauzatoare de moat (at. 195NC ral (art. 184 NCP}, love sa vStimi cae | fant 9S NCP. | ldentce cu ele de a incite de omor {ar 188 NCE), omor calc (at 17 NCP, Tovire sa alte vilene (art 195 NCP, vit | mane comport (ar 1M NCE}, vis sa | ‘vata eauzatoare de moses at 195 NCP}. Sdemicd coo de Ia lacie de omor (art. 188 NCP, emor calfiea (ar. 189 NCP), lovire sau alte vllene (art 193 NCP), vat rare comporlé (a. 198 NCP}, lviti sou vate cauzatoare de moarte (or 195 NCP), ~ iden cw 8 de Ia inatunle de mor (art 188 NCP, oot calli (ert 18 NCP}, Iovire sau alte olen (at 198 NCP), wit mare corporala (rt 191 NCP), lovin a | sstimaricauztooe de moarte (at. 195 NCP) ___| Or osseavart 1. avin in vedere extindera notin de .membrs de familie”, nou Cod penal naiieo nispundere penal agravats pine fats de vtimare su Uciere comis de peroanele cae a stabil relat scmsnstnae aeons le soi sau dine ping cop in cazul ince convieos 2 dack mama pi ucie/vatims corpora copilel nowsnisct,imediat aps rage ar din raporal de experts meccolegals pic nu rezul cise ‘uncttulburdr pac se va refine abvrien infact de olen’ tn famille, anu infrcjiunes de ucidere sau vStimare a rou-ndscutull vars de cite mame tn cz de abt is Sau over So persona, cane 9 avut cx ware | moaeenvitimares corporat a unui mel de familie, nu 889 ine comitees inrciunit de vilena in familie, <9 inacfunis de omoe {G7 188 NCP, omor afc fart 189 NCP), vin bull vile at. 195, NCP), vtamate comporalé art. 184 NCP) love sau vtimetcawzatoare de | moar (art. 198 NCP}; sini daci fptitoral a emit moacts unt amen defame, dae, dato devin lovituri or eon cn privie Ia persana Victims cide o até persons care mi are acest calle, mse te refine comieren intact de wien i fail, ca nace mor fat 188 NCP, omoreaifet (189 NCP}, loves alte violets (ar 88 NCP) vatimate corporal ax 18 NCP), lois sas wim | auzatoare de moat (at. 195 NCP) 4. te cso print comers ination a cltten de ‘rember laren ee fap ast ral ul cine | partcpan ta inractne ar alate de membri de fal, we a eine Comite info previ de 199 NCP an an et | Sa poring mind pun pein uma ite enone inet emtr 188 NCP, emer art 109 NPY veo te Silene (a 18 NCP) vimare copra (et. 1 NY ov se | Seis Scare demure or SSCP . Condit de proceabiliat | jn aru infatiunilor preven art 193 si pedepebitate [NCP (ove su ale violent) sar 196.NCP (varamaren corporal in culpa) sige | ssupes unui memdru de fame, acianes penal poate fl ust in igen os, | Inport depunderes penal. "Pusat. 15 ai (1) NC. pares pote ner in corn ce panetea Inga acl pal a es in a, dace preeden md expres FISA nr 13, UCIDEREA ORI VATAMAREA NOU-NASCUTULUI SAVARSITA DE CATRE MAMA PARTEA TEORETICA, 1. DEFINITIA LEGALA, Ueideres copii nowniscu imedit dup nasi, dar nu mai ea de 24 de ote, sivas deere mama flat i ste de tlburore pik [art 200 alin. (1) NCP = prima forma ip infact respect lovien sa alte lene ‘itimarea corporal sau loviie sau vitimsiecnzataze de mare abv ‘supra cop nou-iscutimedit dps nage, dar na mal trea de 24 de oe, dete mma flat in store de lbuare pai 200 alin. 2) NCP ~a don forma tip aire). Sa. STRUCTURA INFRACTIUNM. 1 vias copia’ nowt 9 lai soviln gatur ca drop si [actin [ayaa] | | | | [Le oe pri in pune de vedere Shot peat t expe In mementl despi-| ert totale ftw de compe | rmamei prin terse condonat 781 Ucideres ort vitimarea nou-ndseutulut 2, Materat compa opi nouns 1. Sabicct, aay 2 nemilact une ama natural saa prtore, cae sea Ia momentul Seba incon Ino sire de atari bau ete posibil cosutratel .intgaecl ats. complicele (tro cencimtnt) vor rispunde pent, insigare, especie complcinte la ‘omeovte atu alle woken) ith: mare corporalilovit sau vatimar ‘huzatste de moat dupS ca, r+ Pst pen inti complicate Ia violent i fame dack a eae Inten deembra de tie tn taper! cu nowt 2 Pasiv tulcomitec aii infatonale; 1 poraltatca de sublospasi Gn po- teza saa mil) tage retina concurs dination [Somat 1. Element atl ‘prima form tp 4 infec — prancediderea [art 200 all. (1) Nery “lene atrial este similar co ‘alalinfatini de omor, senses ca fata le sii ‘ith In primele 24 de ore de La aster: bs das form fp infacunl [ae 20 alin. 2) NCP} elementul material este sinilor celui de Ia incite de lovire ‘su alte viola, vitSmare corpo ‘ald oe love sau vide aura toate de monte, ste neces ca apt fe bets In peinele 2 dene dela aster 2 Urmares + similar cee a intacie de omoe fn aea Prime variant ip. reapoctoidacin de lovie su alte voles, vtinare corporal sau Toit sas vatimitcnuratoare de mare (Gin cazal ele dea dou variate tip) 3 Legitara de cauzaliate + similar cele del nacre de mor in ‘al prinel variate ip) respect ee de lo lovie sau alte vile, vtimane corporal ‘or love su wt cauzatoore de moste {in cazul eli dea dou variate ip), Bitatwea subietv = sina cee subi activ rovocats dena arian tp) respec cele dela vie stu ale viene, ‘thn corporal or fovi sau thm cawzatoare de mourte (Gin cazal ele des doua variant ip), tulburare pshich (psozele postpartum, pihora de lactai ives stiri deirante ete) caren belt discontent RU prezits importa dacd stares de tulburare pil este de Ia inratanea de omor (in azul prime remiloct Uebuie «} se afl intro stare de ere sa de ale ence, E Forme ease progititoare + posible daz nner 2 Tentaiva posibils,dar neinciminai 5: Consumare = in momental producert morfifvtimal 0 | _Uciderea ori vatémarea nou-nascutulut [@ rossexvaqu | iacjunes ingle fpin de pneu din vec Cod pra | precum si faptele de lovire sau alte violenfe, vitimare coeporal,loviri sau TGtmd eramoar de monte comie de mara all no sa ‘burr downs fern cars ome stoma 2. act atten de tlbarare imple abies discersiaintl autoarel, se va reine ieeponsolttes dept cars de neat | ac fp et comi din cp, se va eninge preva de ‘572 alin (2) NC, vitimarea corporal din cul instant pain 8 Consate incienfs rcuelanelalenuantejudcareprevizwts dear, 75 sin he) NCP, ach fapa este sbvirts dup mai mult de 24 de ore de Ia astre, mama ‘a rspunde pent iniratnes de len amin fem agra a iniacunio oot interti corporate as sini de fapta este comin tpl nastri se va retnecomitene infauni {de vthmare a tule 202 NCP} DD a enerenrncres EB rebar proto atmintet noun — desi isupas cooborat decile matror CD. CX raportal de consatare meio els Inet cu ocala necroph cadre rowenta CM, ade ‘5028008 din 21 apie 20084 SM. Constante et Soe ca data de 1 august 208, nl or 790, iat PN cul pe minorl CM, Ta domi, fo ana de penal medica {despot de marr CD, ps cre 9 fut ae pes Sin uni pe le i rr pa tasters prin hemorape meningeal cones ina boumaton ‘Setical Sub apecel ical jd lass de see ie Culp ona een ane pertune dn cup Atle mater tna acuare cap ~ ua fot In eed il mec famille, nu a dort 8 meargs 3 nach la unitate spitalieass, a plat de cas 9 acu inte-un lan de pony des copia plangea me se drcumscri athnivinaciunt specie Lats obietive a lnfaciunl fest un raport de cauzaltate ire acestea st moartea opi nas set. Astfel lgea nu oobligh pe incapath sts previnte la medic de fanulie ic sb nase asistatd de personal malic de specalitete, Apu moaresbebeasul Hd exuzath de hemorapin meningorceteals concn atv unl taumatsm obstotcal in cadral nage, fick a we const esi de violent pe corp, trunchi i membre, nu exists lgaturd de ‘auzaltat inte aceasta fag ieulpate in lan de param, respects refzul dea se deplasa la spa, ma ales eB acest atvitte a fost eal ‘ath de tal minorull, dar sa reg salvanen sa. De ale mele ‘medicolegal ms evideniaza ed neaistace a nastre este cates he ‘sul obstetrical nd note apt! apa uno azmenee probleme si la ater in unite sartae- Nw exist nie probt ch fe tinpl Iigletiinculpata a efetuato ants maneved asap ful 9 ares duc ae traumatism.Latura sublet 9 inten const Ta alps enti determinatea ace, trebule ise find seaman de toate inp Junie eauze, factor subiectv spect fecne persone fcunogtinte senerale, preptie profesional, experient devil} Ora de nivel Teds de insrvie al inclpatt (clase), de mediul i cael de lose modest de sulvisens de gra maniesta cu prvire a cell tse! minor in ean in care inculpata in vittd de 24 de ai la data ‘opt) mai niseuse a domes fr a ave veeo problema, mu mn ang ‘mente cares conduc la convingerea ct nculpata mu a prev monte 2beluulul CM. mci na putes a0 prevadToodats cad expertzn ‘medicolegal phased a concuziont ch inca PN. a presenta la ate sivarsini fptetotufborareaeuts deste, ai in apor fata owns discernimintal yor diminutu se poate petnde ncupetet st astioneze ceo persound luc stiping pe sine arch wor del haste Prin urmare, nici ltura obiectvd, nit xa sublet a ination de sucidre din culpa” nu sunt realizae, moti pentra caren he poste proceda Ia schimbarenincadrini jriioe in acest sens in ate de la osarrezuli fed dab cl mosrtea #2 pros din mote idepencente se vin inept, apt pene caren se poate reine ni inne ‘alph Pe cle de conscin, lpn tell fundamental al spud petale ~ infctiumea — neblnd inrunite clementle consiatve ale proncucier!” sri ale cert din cups, inclpata mu poste fondamnatd LCC, & pon dene 19/200, pe stra}. FISA nr. 14, INTRERUPEREA CURSULUI SARCINIT PARTEA TEORETICA, = 1, DEFINITIA LEGALA Ihurrupereacutsulu srcin, pin ode mifoace, svg una dine emigre mpreur: 2) in sar nsitoilor madness cabinetslor medicleatorzate i ant cop: bide cite 0 persoms core mare caitatea de medic de speciaitate obsteticagineogie sf dep de Uber practict medicalé In aeast Sspecalitate; 1) dacs vrata sorsini a dept pisprezecesiptimn art. 20 an) Nery 2 STRUCTURAINFRACTIUNTL A-Obieet 1. Juri ‘ata, Integrtatn fick sou sinitatea per Soanelinsicinate ela scale in legit fu ftreruperea eurulas sarin, ce rep lave interittit corporal sins iti | femeiinsacinate,precum ele referitoare dexvotares normals ntauternd copia ‘onceput, dar nents ~ compa Genel eaenae, procum gi copia ‘concept dar neneu (es). Bsabies [Aan 4 ke penoand (aku) cx toute, | ‘apace penal conta, seein rca ce i prvans instigate, | avortl benfidarh de © curd de| comple) nepesepie j «poop peal ete posts sb tate fore 2 Pav 88 emia init ct 9 oll om spot dar nents C.Llatua 1. Element | provocares slegals a. interuperi cursului | ebintvs | mae” |r (xpue) cont ma | Chat, alta nti eile aaoiate ‘nace spo de treo persed cae name caliaten de mee ginecolg a dack va ‘arin epi plsrezce pins v4 tne sheen une sigur nb in, chiar ach cin dnp nega a | coup ftenspee nv rc | 2. Lepitra |= ties ee te dove tga decauatite | de curate inte shines iactonals | turmares prods [Peta | inca atinc, rbectvd_ | nu presn importa copa sa bil contr fp | E-vasante | > 1 intoraperea cusull suc ela ft cosine spate lmdntel valabil expimat a femeli insicnate fae 201 an. @) NCR nu are eleva vaeta sori, apt ch acti tateainratonal a fost comist de cite o per ' Intreruperea cursuloi sareinis Sean cae nu are caltata de mei de pecatate | obaercSpnccooge ll Jeu st modalities {cae a fost eliza activites ination tua subiectivintentia drs: 2 inleruperea curls sarin relat tn condile formelr tip, dct prin aceasta a cauzatfemeit nar: inate 9 vatimare corporal [ar 201 alin.) teza 1 NCPL ste nectar ca apt sb product vreunadinte ure toareleconsecne 2) oindirsit by eran tramatce su afectarea sina une pessoane, ave au necesita, pers vind, a ‘mult de 90 de ale de ingeii eacale 2 un prides grav i permanent 4) punerea in primejdie 9 vie persoanc agar, ‘Apauitorl wrmareste na vBimarea corporal femeit insecinats, ct interuperen segls a | turulu aris gi reterinenonat se produce ‘vatimares corporal a victimel + aur subletvspraterintenta: 2 intreraperes iegss a cars sarcinil relia tn endl frmelor ip, dach prin aceasta 2 eauzat | ‘moarta femelinsielnate fart. 201 alin.) exaathat 5 NCR | + laura subietvi peateintengin Lace = posts, dar neinciminats, | prepititoae 2 Tentavs | - posts st inciminats cu excepto va anolr agravate practratenonate previzute dear 2 alia. (3) NCP, unde enativa neste | post | Jn momenta in care se produce ineruperes | | cur i (erp oat pre | | | s:consumare prterineionate cind intacnea con Sun Ia moment eae att infor | nae, epuintns Ia moment produce [rez mai gro 4. fnteraperea curl sarill se poste realize prin orice mioace (me | cance, chime ete | i 2 dack fipuitora) exces violent asupea vdtmel in scopel producer vor se va eine eoncursul defecate values corporal a forma de baz set. 194 alin.) NCP} s Infacunen de interupere 4 curs sari art 20 ain) NCP 3. dah tptuitoal eres volenfeasupre vidimel cu intenge diets in scopul produced avoctsi, se va refine concusul le infact Inte witimaree corporal in forma de aca [art 194 atin (1) NCP] 9 | Intatanes de inrerupere curs sari at 21 ain @) NCP. | at 201 alin (6) NCF preva o enuzd us| cstv specials ‘nterupei cuts sarin nec cre exe sige lm meic de specie bots ince 1 ac eal Sep 2 de Spit fee ec | Shit fap dr moe oe fei pie pera 2. Gack its ec en de tee ‘Spin fr tapes et | Sti te scm | H. Couze justiiatve spec ‘Sop terpentc, in interes mamel sal fata | = dacs septa mut este comiss de un ast de | | matic, se ve putea seine dope cach ut | feativd staves de nest, ack sunt sti | See oe 26 | Intreruperea cursului sarcinit Cauzi de nepedepsize special ~alviees late de cite een inna, in orion condi, indezent de Virsa sac, nse podepsey cau de nepdepire ma open gf de Prrtipanft la comiterea facial ae vor rispunde penal pentru coputra complictatensigare [a infaciunea de Intrrupere a curs sein, J. Prezontaecomparativs ‘Omorul clic sivirgit | Vatimares corporal Interaperea cursulut asupra une femetgravide | care 2 avut ca mare sacini mata de moar fae 159 alin. (1) Ht g)|avoral la 194 tea femeit insicinate Nel in.) NCPL far. 200 alin, tera akaNcl lemente camane: pt 1. categorie natn eons person 2, object material corpulfomelinsrcnae 3, subiectul activ (autor, custo, comple insti- stor: vce peroan feuds cu capaciate | pera sublet pasiv: emia insicinat: Intra obiectiv legato de casalitate tic evi fe dove — “prescrip: rispundorea pena a partipantor Is comiteres inact previrute de art. 189 i 0) Bg) NCP sau de ar. 201 ain 3) te ‘aha NCP este imprescrpbi | Deosebiei ] 1. Obiet jute: visa | Pes insite relile sociale ine satu ineraperes | ach | pec ems Instn. 1. Obie jesse vino |. Obfe jure ne peace |e fi a in ‘ile salen eg | ten, poo int Coane | ate fie eae | mig etn 2 Laturaoblectiva 2 Latur obietvs | 2 Lata oblectiva 4 Elemenfal-mateak |. Elemental materak | 3, Flementl. materia fefinea sau inafiunea| Jovi sau alt vioene | provocarea gals a cenit supa feme| iene cant instil, are |i hn) cn Su apte st produc | id rat rons vicina |in sare inter me Care produc aorta. | oto ces Scop of de cite 0 per | St Gem a ai tea de mete gine | ‘Su dot vinta sci | | epi prise sp | ‘aman rept es | ees osu srl, | | prin care se proven rmoartca persoane insite Sieg nt coming | ‘mbna lexi a | fers sin, dacs sete manors a pro dus moan ere incircnats fmedits|b. Urmarea media: bs Urmarea media Instr | vitimaree corporal | moartea femell ins Fema insircmate qi ite iene produsul Se concept | bUnmares oares fell a 3. Lata sublets sn | tenia deed a ind “4 Fone: tentative ete 5 Pedeapsa: deteunes evi a inchisoars, Interuperea cursulul sarcinit ret raterinteni, S. Law sebiectivs intengn indt su Satara subiectvs prateiteii 4 Forme: tetas mu posi sf este inerimi este pos in carat | este posi core fap ete comish pravtrintntie ste pons, dar nen ‘iminats in cxeul in| fare fps este coms einen 5 Pedeapas: inchisooes, FISA nr. 15, VATAMAREA FATULUI @) Parrea TeoRETICA F_ a. perINTIA wecALA ‘oul Cod penal neriminaz cou forme tip ale natn fC 2) vmarea atl eHinpel mage, eae a pica instalrea vi 1) vatimarea fatal timp src, prin care sa enzat aterioe ‘opilluo vitimare corpora sau care a wut ca wrmare motes ‘op SF _2.STRUCTURA INFRACTIUNIL [rcovicct [1 Juraie rele soriale reentoare Ia dezvoltaea | | onal itauterind «eopl concept dae | seniscut in pexoada ori eae scale n legitrd ca protect Stull in tmp nate | prea ce eerie ins | | scp uss cp pat | 2 Material | -i aatcoplll adbeast de act | ‘tie intacionale 4 once pessoand iriure) oe ‘apie penal 90 1 vatamatea ftului | obiecivt Toe b paniciptia-este posts sub toate fone | = Gtul, espostiv copia nficut et sechele ivi inacionle dest comple) perulate in ur orate in cus acini au al att [> & vitimaren fata in tip masters [art 202 alin. 1) NCPE ‘te necese ca ativan vats 4. Element ‘material toate sf se desSgoare dup declan sarea proces nase dar nate ‘he tire ondonuh ombiia Lo, witimaren ft tn saci {ar 20 li. 9) NCPL toane si = desfgoare in empl sarc. de ln momentl concepts pind ln dedlanarea procul ate vitimaren se poate reliza fe printro| ‘etiune dirs au indizectsasupr taki, | fie print nace. i 1a prima formd tp: implatcaen 2. Uemaren insta visi extrouterine be. Ina doa fora tip timer corporal a cop oct vi co urmare @ aes Iniaconale nse inna ‘este err ca dup nstre cop “medias Tals prezint o infritate,ke nh tsumatce sau afetar sinataph eare au necestat | entra vindecte, ta mut de 9 de ze de ingtjitt medicale, un Prsjudicu estetie gra 9h perma us in prio vis (de pi paralizin conebrals 3 cops ssc vi 8 moat cepl nbc fete necrar oo decel ste ‘uate acti ite sive stein cutsal src tecbule si existe gt le doves Iegtura de | ‘auzaiate inte acfunea infratonala | mazes prs, | 3 Legato de cauzallate i aoe a | tetera det so indie | = mu intereseazd metal sa scope care a fos svi |sctitatea infratonas: asst pot fi avute in vedere de instar la individualzarea pode [oP Hevatamares fatal fn timp mgt ate a aura 4 oitmares poral cope nici ini nite, lei teaumatice st afetares snd ‘at, care au necestat pent vndecare, ma rm de 90 de zle de Inge medical. un | Prejudiciu esttic grav at permanent. or | "rauatieme care as pusin prime vs: | 1. owt cp niet j-P2 vitimare ftatl sive in timpalnagteré de ctee ama aflats in stare de tulburae pick Lat. 202 sin #) NCPL ‘ru cste posi conutoratul la aeast form akruati; | 52_1_Vatamarea tala ] este necesar ca urmarea imediata si constes in: | 7 pede nll eet Rearrange) ree elee | ‘Sc tart mp | Sip mer pl pe 9 ec eat an ance Seren co Sino, ml ole 90 Ae ae oat nel un pbs ene] pra ramet ot toanaine ae | SD pure pune op, prs ease aa Somat rn capi tut i ‘.vitimarea fala i fimpnl savin sw ix tinpal raster omisa dn culpa. 202 li. 6) NCP | seprezints 0 forms ats at pent forme ti, | ‘it pont variant ateruate anteriac, in potere inca vim tule comin cp 5. Consumare | in moment in care se produce unnans p= cut de lege. se rin in caval fn care fapn ee vig Ge un medic sau de petsoana autoezts 38 tsistenasterea sau sk urmienssacina, ach estan ou fost shviite in cursl ctl esac especarea prevodi specie (pene [arabs |- pad nah | Sie apove peeren ae | rena 6. Cauzajustfeativa peda IE | | prose, i au fost tacts in intel femel rave sou al tls x urmaee aul Inert exerci et dic + vtmares ft nperonda sare de | {fomeaisirna, i erce con, sndfrent | ‘de vesta sare mse psepue, cauza de nepedepsire ss operea7s 9 fa de | Prsicpanpi lacoste infact vor rspunde penal pent cotton cmap elanfacjiunes de vatimare a ful FISA ne. 16 LIPSIREA DE LIBERTATE iN MOD ILEGAL 1. PARTEA TEORETICA = 1 DEFINITIA LEGALA Tipsires sou restricionaca in mod gal Hen de migcare @ wre personne fart 205 alin.) NCP] se simila lps de bette pines nel persoane alate in impo _statea dei exprina von or dea se apa [at 205alin. 2) NC. ‘SF _2, STRUCTURA INFRACTIUNIL iene nee moe = Sa | ‘al pm! te eer | a sateen ote | H+ a apt st on ps , es contin «Sanu cplans cos rents (9 se mas mle persone) | ‘vor atrage refinerea gi a circum ane agnavantepreviute de a7 | fap NCP. picasa 2Paiv 2. perana firs in win De plucaliaten de subi pase atage refinerea—uncl plumes de intact Catua | 1 Element 2 lips ctestvs de lbertae a une obiectiva | material peroane be restngeres Ibert de micare a tue! pesca «59 poate comite Se printno atane fe pins inaciane. egal: forma asiniats const in ripen ne | persoane afte in inpostatsa de 9 cexpaima vinta or dase apa | | | | corny esenali:psive de tiberate fe | | lipsiteo de erate de miseare a personel eee trcbuie sb existe 58 le dove legatura de | fouraltate inte aco estate urna | media peoduss intentia directa sau indiece; | subicetivs | tn variataagrovats in care ipsies de bert ar os urmare puneres in prio a ie nu sn une persone ori cand a !vut ce urmare moat Vee, infacunen se sivgete ck | practrintente | | a presi important scopul sy nobill omits fap |e Varante enate T | + comitrs tpt de ite © penoans nama at 208 | anor. Nene | 7 pat tie 8a Bs on wil | 1 moment come po amd pop | {ot 179 at.) NCP a2 in Lege ne. 2352004 | 4 Lipsirea de ibertate tm mod iegat | fe a ‘vigasch faa prin florea nel arme | —> 2. tipsves de liberate» ana mina [rt 205 alin. ) eb) NCP 23 sini an. sina fa 179 alin. (2) NCP | fpr tebe st cuvette de) | lerateopesoandcxen ail vnta de Ban || + stipe de berate earn umare persia pel | it sam vit peroanel vitimate (at 205 ONcrh > 4 fopta cae av ca armare prastrintentonatd moar tes vite [art 205 NCP Fone Ade pestle, da nlnciminate pregtitoare ‘2-Tentatva | posbl \ncriminat (x ecapia vara ‘grave potit cia fpts a aves urmare area vite, cid ifraciunea este rseterintenonat). 3. Consumare core persoana vStimati este lps ec de ibertateademigcare; >. fapts epuizatis find © inratiune continu apa se epizenza in > rental in care ia stigit pierce relgals de Iberia; deopoties, ipsa sega de Mbertate poate somish Inform conta, puizinduse, in acesth pots, | | 2 fat consumai nomen in| | | dup efectuanen lima act de execute ita legal) ® c.onsenvar ] 1. daci lipsinea de libertate a avut ca urmare afectares sinatafil sau inte- | fl Snpte sinew eind cones eee | [ese te vlogs pant Sea 9c NCE ee | ‘tknarecpoa pia eae BENE | oul Cod penal nu msi prevede ca vatanteagravate ale natin somites fpte prin simulrea de cleat ofa, prin ripe ce dou sa ‘mai multe persoane impreund,dack in schinbul elberii ve cere un fos material sau orce a avant pin spares visti lo une suferint, Scopul de ao bliga a practices prostitute, 3 prnderea persoanl care a comiso inane gran, urmat de on slices ef iniran interval rezonabil de tmp in fa autor, mu. | ‘ontitue infoctiunes de ipsite de berate: iit, restngere nti | ezanabile a Hert de migcare a copii se cite prin cesta ms | ttle apa de psi de Ibert n mod ie | ach ipsies de berate este cone ena mle persone prewnt sev reine forma de baz a inact itcumsanfa agavant prev de ‘77. 3) NCP, dak fap este comish de cl puin 3 personne: 5. lifsinea de Hhertate este absorb in canal constitu al infant evil (ar. 218 NCP) pe perioada strict newest inti pin constr so @ actull exual daca lpsees de liberate prec perond Sem nifeativé de timp actu) seul comis ulterior prin constingere sau ‘conta i dups ce actu sexual pein contagerea fos inten 5e a sefine concur el cu infacinnea de Vil 6 ac in schibul liberi eee an fleur sa oe al ont fap cont icine de pi de berate nod ga concur | letras de an | | 7 princpi, tn situaia in care infacianes de ial ma se consuin "imnind in faza tentative, psn gals de Hbertte ih vedobindegte | ‘racer autonom,urmind a & ret n concurs ea tential voles | ceptic, In ipteza in care imediat dupa everstaren uni sete olenconsringee se incearei comiteren unui vie, care din over motive mu se consumd, lprinen de Ubertate va fi totus abnorbis in tentative val 8 | Lipsiren de libertate in mod ileal AA |, PARTEA PRACTICA, | ADB testna ination ete contionats esenfial de cerns pia de iertae At fost svg in mod hepa. Uberata individuals si siguran persanel sunt inviolable. Sent catego de prsoane @ cio Stuaje pesonalé Impune 91 sled hares anor masur de resngere FISA nr. 17, AMENINTAREA |. PARTEA TEORETICA peer pape ere arr || i in conde leg maura refines sau arestrt provenive, arene in| 7 vederea executiril unei pedepe privaive de libertate, al militaior Dee LESALA ‘ncazarmaf al bolavior intemal (phic priculg,suerna de unde Aca dentine a une porcane, diet sa Indie explc oa ft eontapioase) al sportilr alain cantnament, al unorcategor de | imple, prin ameninjate ci, in vtorl apropil va fi svargio infachione ‘Sloan peroada exerci unoranume tris acfunk Numaln | sau ofaptpagubioue Gterinats sau deternincas, indepth iets o ‘Suni ca ee arate eestingeen sa Ipsites Hoes nu ae semin- |p ealictpesone dc ede natura i pater sae de ten (rt 206 NCP) fete penal, pence ee unt adie, ind teria, ces care le suport indepinseo blgai, au cos la eat eat’ cu sce area unl anne stat (CJ, spe de. 21992000), F_2 STRUCTURA INFRACTIUNIE Obie | 1 Jun ~ rela sociale refertoare la Uberatea ps ADB reste exists intact deprive de berate fn mode toga ms | cba pean coro anu dal detinp incre proaele Se pate de berate ee fini ca aoe persone fe supine nanan alae! oft Zeist | mwas tel nom ve eer In pes cle ma uma a beat em Vieimle ino azna de unde pie ig decaf, dare lvt || B.Subles! | Aci tanto, | -—> a oie peroand (lurid uc ia emu cin supra or, pens ei sk mnd itr 2008 || |emaee | Ec pote peal Inca tp slaty indlgat- Apion form de ictpt || Jinigtor, | Lo» w pacciatia pea este post sab sensu cs apes atr subecive naa rms scopul piv de Tera" acelor dou persoane, nu poste refnt,deoarece inatines Ae ip le ibertate in mod legal nu presupune existe exclasivs 2 Inte ete, eaifctt ch scop.en pnd vary tite | |complice) | toate formele (oautoratal sete | | ostbilatunc cind meninges ste | | comish prin vin gratin acest | indies et vet rncing vite nan i de unde iterates nd itr to frente opal rma Gu wit hn aco tance vind un able av | Tho ten iier pna soon enelr de pu), incatl + wm) | reac vas pearl pci erate demir (8 af ‘Tm eoprtatatslfat F oe et han ett 2 Pane {pesca cin win wig ox sin nem HI Pe we || eee ve 197200. past theme able cre CLatera ‘Element materia 2 Unmarea medians ‘tare de perio! penta bentaea pathic 3 | persoane’amerintate teil autre de wat j-| | slat [sou mob comic erates dah nace ct ee deter, peer se) pone| || Sessa dea come aps treseamen Stage 0 calificare dilerit fll} Seal = Geir Nery wap t}] | [EFome [ace |- poi dir mhcinint (a oer fica ot 29 NEE | |peetiore | tat ncn pn coe pn is Ba pluaitten de sublet! pasiv tage | fefineresunel plural de inrac | L eat | [Tena ‘nd sunt pos), posi, dar neincriminata (cu expo | ‘stayin care pea se comite prin wi pal ‘Sind neste posi. a 2 fap conuma x rome in| care penoana stimatl a cor | tis despre stines de ameriniore care ese de atl lanes ‘ciunes de nimidare, dees saw | inde, expe sou impli, | Drinameninace eliza prin orice tnlaae cn vitor appa. af vino infractiane sau 0 pt | (octane sa actin) prin cares | Consumare 1b. apts epsiats poate coms in forms continusts, epulzindue dupa efecuares bimisi act de OBSERVATII poate prodace um prejudicla mate Hal (determinat sau determina), Impsve nel peroane, a stub rss i Ssmeninarestebuie 8 fe suscep] || ‘Ss dea proviaeo emeresriash 1, potrivit noului Cod penal, fapta pigubitoare cu care este amenintat | ‘tcl ps tebe indepts nmap spe a | ‘ne re pops, srs pat re Psat hn act | {xt lett eden ssn vctina aun ome entra pescana menial ul cu cae se aminin cule fs injst st iinet sau st se pro- | mace [| [Pamrteey res rte eset ect ater taint ca | = pve [fantail (re. 207 NCP, viol (at, 218 NCD, ages seal (an. 219 NCP) iho ore 253 NCP, laa (et 257 NCE, ale jc (at 279 NCP, erotaren abuzii (art 280 NCP), forma asaya niacin de purtaeabuziv art. 296 NCP) et en in eareinfraciunen 3 Legitara iebule cla | 2 dutta ipen nce cteraaatenmpeeert ‘supra peroanel vitimae gi ineacjionea ex cate seas a fst ame int infaces asl saves va abut inating de tenia, 02 | Ameninsatea Condit de procedbiitate Eipesepsibiitate DD a rneesrscer ADB rena svar intrainnes deameninjae ete scent cau de vernal ics tener ck persona 9 af xpi nh Fa fet In coin amenntnen tebe 8 ir eros Siseptbil si sles visine, adh abt provoace © eesingere 6 fei pbc, voloae” oul pin ies nore pone {Tots Buco «tpn do. 4720). Probl persone! timate 2 pander pellet strat prin vetagees ‘lange prelate, mug pin impacaes ptr. Ee scjaen pel se pane in genre I plangerea FISA nr. 18, SANTAJUL (1 L Patea teoreTic 1 penis 1z0aLA CConseingere une peroane sb des fc, s8 nu fac su 5 ster ve, ac apt este coms spre a dob in me inst fle npatrineil pene ‘esau pent all a. 207 ain. (1) NCP CConsttuieo frm asia a infact constrngerenconstind fn ame rinjares cu dares in vileng. une! fapte cele sa imagine, compromititoate pent persoana armenia open ws obra de ome al acest in Scop le a dob in mod injust a foe nepatrinonial, petra sine sau pentew aa [st 207 ain 2) NCP (F_2. STRUCTURA INFRACTIUNIL 4. principal: berate pick » per | sone reli sociale tn leur cudreptla ert; | Aoviee [rsuisie | | | | | | secandar eile sce terior | in ings fies sini | esaneptimenia ceases | enna ctl ‘tn prin are bs excepie corp person Joe 1 samaut ORE os Rimmed [tAcivaom| >i wee proud Gp) ‘tut in med iit «um fe pmo ent da cot, Cc capac peal deere est je inti meta peratt om pont | | Tecoma |= amen dna nga wal pr compl) eee cnet | || simts | gh compote. pens psoas aneainee or ‘sacle oto mae Pour mend oie vena 17 NCP a nr Peake cami conberil peel ee | ‘in scopul de a dobandi in mod injust sw folos neptrimonial, ae eee ‘ae id imme "a op a eddie od ; vil ps as pea es ao ee = poe fet a peere ms " Cc juris ma poate f subiect piv | _agravali a infracyiunii previ de art, 207 alin. (3) NCP. ® rhino etest pte oe] | T= vata |—> mitre fos poset opalard etineres pluraltiideintrectinl |} agravats: -dobiindi in mod injust wn folos patrimonial, pentru sine ‘se pene aa 27am ON ‘tient | cog upasane prs ne ia smictt” | rqenmes maton secre | Grom Tuaae Toyeamancneeee eaieenooeial oes a iu mut ss oss de adopta un anumit comportament sou dea 2.Tentativa | -posibil, dar neinciminata cote een cna af ove | prea dere Cpanel poi pin || 2. Comamare | > op omeumatsnmonstincn rains proud ps pans / eta pone ‘Uimara |store pera ware a Rea ol = conse asa a forma continuati, epuizindu-se dupa a ‘efectuaren ultimului act de executare ‘agin | les ee eager — decline | deport | Ce gt), ‘etatra | ison diet calf prin sup laine pn sin a} | |CD)H. ORSERVATE sera idioms spain os ||, grapes eeu canine dep aes te js ee nu prezin impor mobil cu cae fst omisfpts ‘in canal varioed agrvanie previsute de ar. 207 alin. @) ICP, fspitoral urmiresle btineses pent sine sau penta 2 tn ces ce private ameninares cu dares in vig» une faple rae sab ‘maginare, observ 8 aceasta nz mai conte © Vaan agave co ‘arian atniat forme tip. Totodats, fapta compromitome are fr. ‘eazi obit amenintei cu dren in vile se poate refer Ia pers 106 1 Santajul “enim de faite alas (dt inca Ia pron role care at stable rela asemsnstore secon dite sot ant cine pln! opt in caza in eae envi); | infracunca de sant absourbe inatinea de amine ar 206 NCP) Sau infaciunen de Tovst sau alte vilene tn forma de bara ar. 198 sin.) NCTE 4 aciunea desta) va einai concurs eu iaciunea de love sau fade vlimare corpora rl. 184 NCP}, ‘te violene in Vatianta agravath previzuti de act 183 alin, (2) NCP sau eu | 5. folosl material ptrimonial dobinit in mot ins Gin carl variant agravate) nu repezinta obietul material al nfacpunl, efcarea de apart teefonce su comunict pin | || rose pane i se pling enna Ibe de tansmitee I son cae rin fee || BPS eee ‘en acon nese otemee vel Te netar co ecaes opto at a come co ot fret comin acetora | FISA nr, 20 VIOLUL i | PARTEA TEORETICA | | | | a S_pemnrma wecata Infactianea ce const in raportal sexual, actu sexual ora sau anal eu 0 persons de ex difer sos de aclu sex. svt prin constrangere,punere in fempoiitate de ase apr ort de al exprimavoina au prositind de aceasta stare at 218 lin. (2) NCPY Conse fost asa a will erica act de pentane engin su lac persoand de wx ert au de aceag es, comin pin corstrngere, june fn mposibliate de ae apire orice aq expr voina sau profiting de |_| Sceast sae at. 218 lin. (2) NCP. | Fa STRUCTURA INRACTIUNIL ‘Nobiea | juride 1 prindpal iets 9 ivi tates vet seuale 2 penoans gi reajle sodale in egies ca) || eccrine fest Tnrgiaien fh alin | la pete 2Mtevat | -corpl panel n ts |ebiectvs 3 tegatana de courte 2 nemijladt: orice penoani fk) (eisors sau mors) ce apt penal, | J beste pits instigates 9 complic La 6 cam comptes coco ten rma Lotispmenttacrin vans | +b, plraitatea de sublet! pass tage | reinera plural de inact [> a report sexu i= >, actul sexual oral sau anal 6 ork alle sete de pnetrane vaginas ate operand de sex det Ae scelagt se, prin constrngere, ppuere in impoiiliate dea ples on de ei exprims voina sou ete de pets esl pot eat | sn orice miloace,nefind nessa fe realzate prin intemediul organ ge | rita mascalin | Incalaes Hert victimes’ dea decide cs | prvi inretnerea un at sexual | | ea rent pein, dn eaten IC tate opt a formele agravatecomise cu pa terintele tebuie doved [ar 218, |___ atin eit) stalin. NCP Dataturs subicciva Limtenpa cect 2 preznt importa tn cau forme ipsa a eet Sriiate mail sa sopol cca 8 fost Svs | tape: | comteres aptel in scopul prosucert de materiale ‘pomograice conaliteie varanta agrevats a infas: Pn 1. Varinte | > 1 viola emis asupra une pesoane care se afd int appaate ‘xijires, orotic, educares, paz sau tatameatelfp- {ultorala fave 218 lin.) ita) NCPY ingitae pessoanele cae se ceup de ingen Ve ‘in inden frm inca sn ane: ert: ttoee, craton, pine natural sau ce ‘ava adopt itis -elucarn profesor ar pernance cre au abuts de a asigura pars Calor privat de berate in execute une podeps, 2 ‘ei ms educative pve de iberiat sau a nel sur desiguants pvative de bert uments doctor, sent med terapeat et 2. violul coms anupra unei ride im linie direct, fate sa sod [at 218i.) tb) NCP potivit nol Co penal, nacunea de incest va sob in varian agenvald a ifeaciui de viol Stun cin aces are lc inte me in ine iets Sesto fa sun putin ate azure care louse cmt apa una tmembru de falc se vm fine ace void agrvat {ale formet tipsau asiilate 5. viola coms asupra une persone care nu a mpliai| ‘insta de 16 ani [a 218 in) ©) NCP phir bie Hf canosct Ia momenta sie SHRI inetiun & vicina nua imine Varta de Wank E Forme erates cu piv ln ta vite conduct Ia nk ‘urare giant 4 vial comin scopal prodacerl de matetileporme- tafice [et 218 alin. (3) ea) NC agravanta priveste scopal canis laps find ne 5. violul care a avut ca urmare practerintentionata 0 vi- | eerste pees eee aE reund [at 28 an.) NCP, uit au calatea de coautori autor sce a apts compli concomieni ru se poate reine rcumstan ogravants kya 3 Sigil optel de tei sau mai multe persone i | round provizuté deat 7a) NCP | | Lot. sitters at x srmae mnt vine a.28 | 1 Nino ner | |__imees vines pre ptcirat | Lace | - posible dae neincriinat Pregititoare | echal Cod, cu modi, leges nous adiogind un lt element ‘Greumtanilageavat respect tun cn ft 9 fst coms i scopul Producert de materiale poenografce; de asemenca, a fost inlitarats ariana agavathrferoare la apt cae a ayut ca uemare sincere vena’ ve 1a . _ m hie s Bonet ae ‘este poslblll ot 4. violul nu poate fi refinut in concurs ideal cu infractiunea de act sexual ox SEN ua pata) || sh pan i eco i ome | (chiar dack violul este o infractiune sexual minors Sere | |. pctv no Cod pes vet enls supe saul su ne ve «tua de septs nia ds] | | Pat vem rns lh oat segs) | | Sepa panna ON ean . | | cute ser rt aie dei er de omen ec everest ee Sa apanttseuatoaaa ona] | | faim nuane orem pera dea Be (NCP ese Sasa anna depeeene| || tle Sat )NCRL ‘vaginal’ sau anal eee eee eet tet cont in| | | eoanrae 1 a pale pe gael ‘nd ant, pasos ups) || prsebine fee Pe» pra! me dc conse skin earcaccume| | [pede Eoetioe en ttn kona de bead Chea sue sc owas 1 Inada ean timp fri intervenfia Hiptuitorului, : sen aphee el eeapee inp et rng ie pe mage png pm, 8 ch prgrie ces cule le pan inp io ‘mentul producerii rezultatului mai 3. potrivit art. 157 alin. (5) NCP, dacs persoana own Vana s ce nave de Ope te ime peta de ge pe ie De ossenvarn cere lingers afte pena poate pus 1. esngre ced ange vc tbl Irma dni 2 wok (forma ip sou srt) cons prin caste dnowte | | /————— Intra pa denne ad eg ene NCD pps ul pou shies an, socsona a 50 NC Prong atathode hans inatc ft Ney 2. sre ga ue nae pe ne dnl Col pal dn EAB ress DB scr seuas amas informa tne stv prin constingere vices cen impit vrs de 15 an rat de comers te a olen st sot comsmat prin constingeres cele cine iin reatrare clara iacional cont nacnen deve in forma contin Inca in carn snp ivi ii de vil ‘cia minor fo ip de itt de a mule persone spe ‘nd saps anor suerinte pe data pide bette pin ene sor ate de volts repeat nt inate mantle cons tev aii de pine de ert ind lel aft incon 6 lsracinen devil 2: Dack incl sing incon de vil asp vine cane ma imp vr de 1 an pe cre o cogent somatice cra cele normale pene un col sub 1. sunt indents deprie ‘eerie near dap sca (LCC. pen de ne TAS ED sconares 9 amenoaren nal kor fet de tr nclpat dup ae fare ad cte fer p lop aSvignd vill in loc appl dar separate consuls Infacnes devil svn deat tute ‘state impen ar cen evil Ia oad bert (CSc spe de pr i9sy195) ED eis sit grav dav aven vist de 9 a chiar dau 5 feos vila acetate poste preapune ch vicina goa ‘print in en er voi contin a apo seal Tb Boca Roem toe 2D sa compen cant mata lena de an ate cele de exeotrepremergtost rapt sev ica ot ecto estate nractonals ow ops isnt de osm aes rp Lina supeiar a ett! devel ote ineruperes a de cvscitare nite de eases ope seal iar dacs nl 9 fos depp, ext inches de violin form consumall (A. caress oy dene 1199). | | | | | FISA ne. 21 AGRESIUNEA SEXUALA, GF \partea teoRETICA _ 1 pemNrTia LeALA Acta de naturi sexual dec oportsl seal stl sel oral au ana o persons dese cfr sa de aesag x respetv acl de pentane ‘vaginal stu anal co pesoand de scx ifort sau de sells, Svar prin onsirangere, punee in imposbitate de a se apira sau dei exptina vats ‘on profitind de aceast str ar 21a, () NCP ‘F_2.STRUCTURA INFRACTIUNIL [acovies —[turitic | principal: lbertatea si inviolabil- | Sv soul pecan | osm ae sole tone | 4 2.Materal | -oepal pesoone in igi. — = | late anterioess | B.Subiect 1 Activ | | | | — = 1221 Agrosiunea sexual om er Teme apr ome pe] 2. Pasiv ‘a orice persoans fizici in viatS; | ae eics) kiddo . plusalitatea de subiecji pasivi atrage |D.Latura | ~intengia direst’; | rte lara de nrc ~ preinmportnhn t ome p sa a asi fora Sa ana, cu @ persoant de sex | ere sau de acelai sex respect etal de penettice vaginal sou all | (St 0 perioand de sex difet sat de | clash sox prin. constingore sau | ‘punereavictimel in impostiate dea | trae | | fatce constitu variant agravata eras, E:Varinte |-—> 1. agresianea sexual comisdasupra une persoane cre | sgravate se ala tn ingiirea,ocrtiea, eduares, para sat fae forme ‘etamentl patra ft 219 ai 2) 8.3) NCP: | Ingen: persoaee care se ups de ingen vi | times indferen defor neare sunt angi | crt: tole, craton pine natural su cl ‘area adopts vicina | Se apiza ode 93 exprima von sa similate profiad de seca sare (a aa eal eee ree eee potas cater eal + elucr protesar ¥ Cosine eset: 1. astle de naturd sexualé st ma pus: permanele cre a abu de a asigura paca AO pice exstenja es pene felr pat de berate in excites une pepe, 3 aaa | ‘nei misuredoctvepivtive de iterate au 3 one | isu de siguantspratve de ibertate 2 acl de natu senna 8 ab _ wt rtamontul: dtr asstent medial erat; lec fe const pers in costo pee pos Ute de ase ape i de 03h exgrima coins Su profiel de 2 agresiumes sexual coms asupea une! rude in lnie rect rate sa sor far 219 ali. 2) 8) NCP + ngresunea soual rebuie Sv fh de 0 rudd in Trane | veo me viel bv anew eee ee anor imei ie me a em oar sexual ‘3. agresiunea sexual comisi asupra unel victime care a [2 rea ee |r | ners | Faptitora tebuie sf cunosclls momenta Svar si incon ch viina na = fp vite ean roarea cu pve rst vite onde Ls int turaee agpavonts [+ 4 agresiunes sexual comist in scope producers de a@NCPL | || |] atest pornograie at 21 ain 2) || gravantapeiveye Scop somite apts, ind ne | ‘essarca materiel sf fot prose eet meri porngrafie sunt cbse, grave fotgrai holograme, desene scien, imprint, emblem pur Dia filme, sneer video gi audio, spotur Publicar, programe x aplicai ifonnatce, pew | ‘muzicale, precum gi orice alte forme de expsimare | care prezinss explicit _1.DEFINITIALEGALA — ‘Saison 6) NePy 2. sTRUCTURA INFRACTION. | ccna vom | | hint |-onio BSubiect | 1. Activ ‘2 nemijloc: orice persoand zit | Canoe ops sar | etc opm pra mar] | Sor ain @ NCP | = Simian (ur) NCR oe | a | Sitesi nr, i os [La afrpets peat spasm] Fc carant profesor sear | | toate forme (cosutorat,instigee, i complica, ‘12 variant tps minora cu vata Inte 15 915 a be plraltatea de subi! pos atoge rainareaphialli e inactin ie 1 | | 2 inns un apt Seal at sexual eels anal on eicror st dopants vaginal su anal ‘un minor wt ne 13 918 an, de sextet de asaices | = cul seer const de ambele porscone: be actele de penctrre sexu a cae se refer art. 220 NCP dese ‘rapt ses | figculsexsatoral sau anak; | | ona ate ate de penta vaginal sau aml indie rent de modaitatn de al sores de perso! rer in inelearen Iiberl sexsale 3 inocu eal din mates apt 130_{_Actul sexual eu un minor Data iv 1 imei does 2 ete neces 9 fips imple vrta de 15 an, har dach canon press vinta cet ‘mu pecrints importan pi exten mobil sat sop cu cage a fost srs apa, ca ewceppa suai! care apt ot ssa in scopal producer de materiale pomografce, cid se va eine fom agevat sat cb minora me ezrvate "aport sexual at seal orl si anal, at de penettare vaginal sau anal os care na implinit vara de 13 an art, 20 lin @) ep subject pas est an minor (inferet de Sx) care inline wart de 1a raport sexual, at secal orl sa anal expel ovine set de penetrae vaginal au aalacomis de un major un minor eu vista inte 13 gi 1 an cind major 4 aburat de sutras or influenta st asupea vie: ‘mfr. 220 ain, (2) NCP ubiccul activ nemo ee cata, ind itt | sauna © person major (dierent de wx) are a uote or inte deft sade ep) ap | tino cae abuses de ast scent are {are supra minors Girt de se) 888 | inte 1 98a a de nae pe cae o adh fn cara acetate agrvate nu preci impo: | Lan ern de wn ite major minor cna de nepedepaie previets de a. 28 ain 6) NCP fin opi “> 3.raport sexual, act sexual oral sau anal, respectivoricare | fat de penetare vaginal sau aald coms asupra el dein Finke dite, rates sr art 20 ln it | NCP} | consttie ovarian agrovat ait a ore! ip, ot 2 alert ous agravante antriane previeute le a 220lln 2) 504 (3) NCP; 4. raport sess at semua orl sat anal, sespety oie care act de peneteare vagina sau anal comisasupra tunel persoane care se afl in ingles, ocrtires, feuarea, pasa su tratamental fiptutonul [art 220 in (dit) NCP, nyo: persoanle care se cup de ings vic ‘mes infront deforma in care sun angst: cout tate, craton, ince naturl sa a faeaadoptat vito educaree profesor; | ps: persoaele care a atribuia de asus paca | ‘lor privat de bert in executare une peep, | ‘nei misurl educative puvative de berate sou 3 | ‘nel sur desigurans prvative debe “trstometv doctor assent medial tapout; | conte o variant agravath at «formet ip, cit sa exlortte dous agravanteantrioarepreviute oar. 220alin. (2) sa () NCP; se va refine aceasthagravan in cau In cre fnumal complcele sou nstigtorul are alte —+ 5.raport sexual, act sexual oa su anal respctvoicare act do penetate vaginals sau anal comis in scopul produce de materatepornogatice ft, 20 alin. (8) Beanery, consitue 0 valant apravti at a formal ip, ct {ecole dous agravanteantericure prevate leat 220 alin. 2) sau @) NCP; merle pormgafie sunt obecte, grave fo raf olograme, desene Imprint, tembleme, publica flme, inregistasi video i audio, spolue publidtae, programe i apa Fnformatice, pise muzica precum st orice alle forme de exprimare care prez explct saw sgerseS o activate sexual fart 2 alin.) din agen ne 19820031: teat nec ea mati porngrafc fot produse efectv, find sificlent co fopta st fe _Sivirt in spl proce oe. LaAae post daeeineimin prepare | a-Tenava “donee imperocthsete posi dar eincrninat: 1 donc perfects te poi «cara de nepedepsire: rama desis ‘area, nu 9 impdicares producers recut 2. Connamare 1 fap conwumatis in momenta rel 2c aportlul somal respeiv a ‘etl seal ofa sau anal of & tefuke de penetone voginald se sna asp minor 1. fap epuizatis poate f comist In forma conunuali,epuizinduse laps efecoaren ultima act de ‘exec ait ya. | [@ conseavarn 1. linacunes de act sexs cus mina poste f fit in concurs alc infatunes de eonupie sexual, end acl weal conc un minor ate Join prezenfa ul alt noe, 2 spre deosbire de veces replementare, pvt noulul Cd peel, dae in uma actlusewal ex un minor se pralucepretrinfegionatvtimaren | ‘corporal sau mourtes vnorull se a eetine concurs inte atl sexual cu | ino dp . vir su alte violent, tare copa a | ‘stimarl cuzatoaede moare aro forms agravats a inactisni | 5 cin din probele administrate elt ck moral nu ave posilitates de ‘xprima un consimfio ala pent inetneren una at sexual de oie rnatrdin cauza vt foarte aged, se va reine vase notin de al 4. persoana minor csitovts eu dinpons de viet fr. 272 alin, (2) NCC respect cen cia {a secunonct in mod anipat de ire instana de ‘uted capstan deplina de exerci in condi at. 10 NCC, nu poate f sublet pas al infact 5 pont poteza ca acl seal est nent cu mina ce et rt in ine diet, fate sau 03, nou Cod penal «creat 0 infaciane com le ind absorb inactiunes de ncest prev de ott 377 NCP nce de st sei un minor, svt in moana ports seal | 6 spre deosbie de ech Cod, pot oul Cod penal tentativa in forma | imperet est posi dar rsisnat ts fpaprsoans majored | | propune unui nor cae nu ampli vrata de 1 ans len, in scop comiter uni act sexual dine ele previzute i at. 220 NCP, inisi ane ind propanerca a fost cut pein miloacle de tansmitere 1a stan, consttuie iframes de risa mini in sop sexu previa de et 222 NCP, 7 cn acca contest fost svi att acte de conupere seul, et 3 ace speciiceinectuni de act sexual cu un minor ite ales dou Persone, pla constiue act sexual tun mir, arn un encar nte Infngunea de at vewual cu un minor ces de corupee sexual, [1 Coase speciale de nepedepsire | i Condi de procedbiitate ‘Actul sexual cu un minor si pedepsibiite ‘ct 220 alin, @)NCP prevedecBinuse pedepseste: | 1. interes ua apart seal act sex rat sau anal ori a oriior acte de penetrare | Sela ot or ti 13 9115 ani, de sex fet sa de acl sx, doch iferenya levis inte subi implica me depsseste3 an, 2 ineineres una rapt seul, et Sexsa oral sul anal ot = orcime ate de penetrare vaginal su anal eu 0 persoans cu vata mal nil de 12 ani de ex feria de cela sx, lack dllerenta de vieti dint sublet ____ impli na depasete 3a ‘setiunen penal se pune in migcare gi se exert din ofc, = | DEFINITIA LEGALA ‘Svirgirea unui act de nated sexual, alta decit rportal sexual, atl sel oral st anal respetv acl de pensteare vaginal saw alt impr uu minor area impli wea de 13 ani, pecum determina esr ‘suport ov st efectueze an ast de act fet 224 alin. (1) NCP ‘SF _2.STRUCTURA INFRACTIUN AObieet | LJoridie | - relate sociale retertoare a lbertatea | | ses miners | vice peso i (rir au mar) : capac peal | he -~—_—_ ——=-=<| minor nent dee | ‘Element | + a comers un act de notre, | mated | ‘altul decit raportal sexual, act [ses ls ato 0 psa | 16 1 Comuperen sexvala s minorlor ome ] de ox fer su de aelghcex es] | [D.tatara {inka directs indie bea pectv acu de ponetrae vaginas Stu anal ct 0 pemoand de sox lifer sau de aclast sex fat de un minor ee ou a impli viet de Bani Yet de mtr sezual~ once ate ‘Su prictit semale cae nu prespan o penetrare cu eracter sual 1, detrminares minora care nu a Inline vinta de 1 ais supote for} efeceze un act de natu sexual prosupune instigaea minors Inefeetunren sau suporarea un set deat © te nec ceptor | iu cous 6 ptt da sear | {2 minora mu pi ata aetbani | ‘spl dtemiare» minor | pe crane tet medal ind cnr cine fi ape tm efecto deat 2.Urmarea media “hepater de cauzalitate “rel in materia ape ss po pn ie cl | ‘oe oc Be soul + on 1 L Variante | aenuate ogevate F.Vaviante | —» comiteren una set denatur sexsal, atl det raportat 2m pedis importans pena exsengs infant abil sau sopul cu care 2 fost Svs apa, Sep sts can pt ot ami ap produce de awerile pomografce or in veers Svs de ace sexale cu un minor de ex let su declan ev retin ora agra come sen cma jor ince un minor cae masini vit de 13 ania 21 atin) NCP | fp coms deo person care pit va de bain spc cle sexusle de orice nat ace ast simon Pot constitl el nse ointractiane Aeterminares de ctr un major nl minor care 3 Implinit vdrsta de 13 ani s8 asst Ia comiteres nor ace eu caracter exibiionst ort Ia specacole at rt cSrora se comit ace senuae de orice natura prec si punerea a xpos acestuia de materiale cu caracter pornogafie (at. 221 alin. () NCP + fapta emis deo persoan cate 1 8 mpl vrsta de ani nu ete pic sexual, actul sexual orl sau anal cx 9 persoans de sex ifert sau de accast sex especliv act de penetrate ‘vaginal sau anala cu © peroans de sex dite sa de sclap sex, Impotiva unel minor cae nia impli vieta de 13 ani procom gi determinate minorul a suport ov si efectueze un atfel de act stant cn 36 1 Corp minor este ud nine diet, tes so 'b, minorl afin ingies, oxo, ease, paca ‘tratamentl phitorll; se va vetine acusthagravants 9 uma} compliccle sau insigatorul au calle prove de ge apt fost comin scopul praduceri de materiale pomegutie. este sunt 9 Faplorl 3 uemastrealizaes acestul Scop, nefind nocesar producers elects ‘de materiale pornograice canal in owe Foe LeAae post, dr nenerininae Peyiioee : 2. Tentative “Kanes imperfect: ete por, dar ener 1. idomee perfect: este posi cauza de nepedepsive: sums desis toes, mu gi impadiare producer rena 8. Contumare pth consumatis in moment fa care a oe realizar atv sonetule. elemental material 1 fps epulzats poste coms form’ coninuats, epulzndase dlups efectuaren stim act de ‘exceutare (unitate esas 1H. Cauza specials a7 221 alin. 6) NCP provede mu se padepecpe de nepedepsire - i Inuefiners un act de naturd sexsals, al ect “apo son tl la aa atl petetare vaginal sau anal, cu un minor care ma a Impl vista de 13 ani de se cfr sas de acelag se dock ierenta de viet intre sie implica me epee 3 an. '@ Louservatit | inate de coupe snl» minor mu poate th pin omit 2: in alin ae at de corps sel mins st coms pubis 2 va eine concurs ex ultra eons bunelor mora at 375. | Nor | 23. dacs fpr fost in eroare eu prvi Ia vee minal, een interna. ese major, apt conte inane FISA nr. 24 RACOLAREA MINORILOR iN SCOPURI SEXUALE |. PARTEA TEORETICA, 1. DERINITIA LEGALA apt persoane majce de propune un mina are apt vats de 19 ani si eines in Scop comer url rapot sexual, act sexual ora sou anal or act de penetare voginald sau ana soa orichrl act de natured sexual ce implich ponte et. 222 NCE} 2. STRUCTURA INFRACTIUNIL 1 AObiec [taste | - rele sociale reerioawe a wom Material | nua B.sublect |. Acti (ata, | one persoand fis mojo a capactate conutor, | penal: Instigator, | = const vatanisaprvats a nage | compiz) | unl corierea faptel de cite 0 nud apr-| Pint sau de pesoand care are atorte 0 len apes minor 2 Pasiv rion are impli vt de 13a cts objecting ~ propenerea fort de fpiitorul major | ‘ur minor care mpi asta de 13am) lease nti splits ua raport| sexual, act sexual oral sau anal os oricSeul | 3 de peneware vagina sas anal sa | oneal at de natur sexusli ce nu impli 0 | penetrate | ste neasar e2 propunenss a fe ads ‘ener; mu este mecesae penta retinere tpi= cla ape a Scop inttnet de acted nati sexualt fie explicit precizat de fprator scx ‘minora sb il fh canon te sulicient caption ‘sors uri nteinrea cele de naturd sexual, har dack @ disiwlat acs | cop prin prezentarea uno | fe motive pra can | iw as oe fo minoral sb accept ini ~ stare de prisot pein eile sociale ee Fore lo certs liberi) sexuale i “ret din seit ope | | oe —_! fermi x epaizinduse | dupa efecuarea ukimulut act de | iulnidat sau pus nto susie unioore fart 223 alin. (2) NCP az 1 Racoluen minrilor in scopes srmale Data | nena die Fabient_|-ecplilaisenetinen nor ae dae ea ea FISA nr. 25 Ttorme | Ace ost daracnine | HARTUIREA SEXUALA Preise | Tenant pmb (exer tap] | inca fale secomite piv gra cindns| | [Et PARTEA TEORETICK tsps) dar meena | | 13. Consumare 4 faptd consumatis ia momental in| | 1, DEFINITIA LEGALA. cre an be winagle cae || | cisumscicenttaniateat | | pinto in mo eet de favor de tr ea cabal ue tats epics pat coms in] | ade unc so lone vt! sine, sacs pin srs vce fc | | | execute (nate egal) © ronsenvatu: 1 dips an. 222-NCP au ca cop cree fet descarsine | inher, prin expunerea a rel conte une infactuné a mre | care, doin reaizze ae sealer min cere aol Tor | 2 ack nora accept propuneres tps se eles imei sa Jn acest impejrate port sea, etl sexta ora sa anal ot oce dete peneeare vail au anal expect orc act de at sexa ce ‘impli © penetaze, se a ztine mamnai sive infact de at seul ci un minor, respoxtiv corupere sexual 3 minor. Dac actal | seul su acl de tue sexual a avut loin urna propane in patea ‘majoras lo atk dat cit xa cae a fost formulatépropunere, ‘9 Fi einit concur de infact racolares miss in sept sewuale i acul seal ct un minor, respociv eomuperea sexual. & sina, 3. fap canst feciane dacs fiptitoral afl in eroare cu pivte Fa. STRUCTURAINFRACTIUNI. ‘elatilesociale feta a betta sels «une persone, pesum gc refertoare ect pik ‘AObied | Laide 2oateral — | nae - 2 nemilocto peroandcane areapo | | tate peal indent de sex care | | se afl cu vsti inteo relic de | | munch sau orl similar cele de | | | | [sebiet | Laci smunci gore ain aster posite de superoriate fof de ia subeetstiv clin, | | ii al pewsoanel vtimate ar | fe cela per ier cu pate f autor: orice coleg de ee 441 Hirquleea soxuald Lats bietvs sceost si hlar stn sor ‘nat laces nue posibi coautortu papain penal este posi sub fornacmmpiii io neigh 2 Pasiv orice persons care se afl intro relate de tuned tna smiled colt de nc subi atv nemiot pe acl plier sau hia pe un plier supedioe Jrettement | prtindres in mod repeat de favor de altact cu caracter sexual; | Snare | pe eer sou pte pies mare | 2.Urmarea | starn de pevcol pentru Uberiatea sexual 2 Imediati | pesca vitimate care fn arma hifi « font inimidats 94 pss inteo state ui oars, S.tegatura | -tebuiedovedi de cauzalitate Coptic 2. pest inmpostendh pers exstena initio obits scopul cu crea fost svat Fpl, EFome [tAde | -nusuntposiite reson | Tena | mute pla ‘.Consumare | -harite sean exe oinatune de obicel 4 penvumere ina Dr osservart: | | | [eee | | dehieuie 3s consum in moment svi luna mame sficent de ack de Inui din care x rezuite ob — 1, doc in urma acter de hier, vicina inten act seal e paitorl | se va refine concurs cu infaciunea de vo, respect agresiune sexual, | ind constant er eprimat [CCondifids procdibiitate rela a perwoane!vtimate poll ‘fu ese tipi fata constind in pretindees, o sngurd dat, de fvorat seen cadrul une rela ce munes su a ne tela similar aes Inderent dc, chia cu pevite la acest ic situa, vita a si [= ajnen penal se pane Th mice Ts pingeeo ie] *rerageres pling peal instr spunea | aa FISA nr. 26 VIOLAREA DE DOMICILIU EL PaRTeA TEORETICA ‘1 DERINITIA LEGALA Pires 15 rep in orice mod, into locale ncipee, depending sau loc imprymuit fnind de aceste, #8 consimtiminta pernune eave le ‘oles (ndfrent de existent sau mu a und to refuul de ale ps crete acest [at 24 alin. (1) NCP) F_2.STRUCTURA INFRACTIUNHL ‘ALObiect | Juric | -oailesociaerefertare Ia prota vio: ubiatdomcul sa vient private a per sca ie 2 Material | -nuare B.Subiect | 1. Adtiv(autor,| -—r a ovce pesoand (Gziciuridi) eu castor, capac onal: ina, bs pactiipatia pal ete pails fn comple) foc formas «proprstarulImobiflul ponte aves faites de aubict activ (incase rerio a inaciie in cara in care se reine conto atu say complicates oncom [cata | obiecva tent, va incdenté Grcumstange agravanis legals previzutt de 077 3) NCP, cid fpta este coms ete sa mal mule per sean impreund | | 8 peincipal sol 1. secundar: persone fii in folo- sina eres, dependinga sau loca pre ttn de acess cae ae Areprul de 4 permite so thurs Inwares sas riminerea in aise spat «.plralittes de subi pasv atrage via ve af focus, inc In pnp, refiners une ple lit deat oe —____| 1. Bement satel 2 pltunderes fink drept in orice mod, nto leculn,inesper de Petn su lo pet ind se acest 1 refuel de pcre une! lui incsper,dependiae sau 2 ne Improjnst Und de acest re ul tobuie 38 fe presedat de 0 curere explicit de a pci spatial Protea de lege din partes person ‘el flan + Cerin exenise: ptrundore Se id dep, fei i fd cost pono cae oles comic" ipsa consi 1150 1 Violarea de domiciia [ ¢.onssnvarm nse at 24 NCP, nu consi un doa” spl din end nu ede deter char ach xt lo cl privat de ier, In |) Sec ee peu pe mains pas dn | cia cade uel ale tn peel, foloes inbil 3 dick 0 peroand comite ambele variant alemative ale clement ‘material al inact, se va retne existent nel insaciun ce simple de violare de domic, lar nu un concurs de intaciuni ono infactine fort comis prin violares de domi conic infaciunes de fart | ‘life prevrutd de ar 229 alin. (2) ht. b) NCP in cae ete absorbs violares le domly In mod sina © 68 rine Varina grav a Uihire comic pin vilaen de dnticlin previ de art. 234 alin (0) IA) NCPin cae estesbob wolves de domes 5. afaciune de vole de domi poate ein in concurs ideal 1. comiterea faptel de 0 persoand inaemats [at 225 alin. 2} NCP + sapaitoel tba i ai in mod iil apa sa |i momenta comiter fpf, o ara propria a 6 ‘ede ar 179 alin (1) NCP Be 5 Sv pyones apa Prin flosro une ame site [aw ve at. 179 sin. @) NCP > 2 comiteea faptel in tnpal nopfi ont 225 alin. 2) NePi: fopta tebule i Be Sviits dps o& fats Fat in mod rea lal li (rite atronmic), w prezind importants dacSfSptitoe a profit smu de timp opi —> 5. comiteresfaptl prin folosizes de clits incinoase [sr 225 alin 2) NCP calito mina este ace caltte neaevaa findferont dacs ete ss mi eats ofall) pe a 156. |_Violares sedivlul profesional ] Care 0 penoand 0 invoctaau.o atic altel per | sane in scopal inducer a eninet in erate a | Peroanc vRimate en nt in sel profe siona sau pent acs ac fptizorul ost cabtate ofa, e poate retne concurs cu infacyiunea de uzuepare de «altoid prevdzut de att. 258 NCP, Forme pregtitoare poste fn variant patraneri fed dep, a pene dg wat inset ora confoat ebec a | LAs 6 pti de subi pas age | nei tne tnd | fof ac ict | _ ‘C.Latura 1, Element | -—> a, divulgarea unor date privind viaja [ooiceg |rmtat | [paras net peraene de ce | | | persoonele care leat cunoscut In | |] Seeieetentsr ans | | Le poe mee per acu | | tiemeonaine | } vn seal vague sf fo fap nat « ft pol pose er ‘times [aude pied ow pin dri ied [npc orion pind vate pets | sapere | 3 Login | =r an arnt pe pfs [atom |i ante |retecrs [mp imperag opel se mobil oi ph poste dari 1o8_|_ Divulgates secretului profesional = [esses _[-sot oi S.Consumare | -—>a. apt consumatié: in moment in are Lint, topts epuizats poste coms in form continua, epuizinduse dupa |[ oases | | timid (oriat egal. Dr onservat: us va tne svar infact dedivalgare a sccretl profesional ‘dock legen impune sub santitne penal obliga de adc a euros fongandor de urmie penal sau instante date sau imped con Adena 1. setae penal se pune in migra Plingerea preslaila @ pesoane . Condit de proceabiltote ssc | 2 eigpunderen penal este ilar | Prin retragera linge prea, FISA nr. 30 FURTUL @) parrea teoxerica S_1, DEMINITIALEGALA [earea una bun mobi in poesia su dete sli, consul scsi, nscopul de ns pened art. 228 alin (t) NCP). _2 STRUCTURAINFRACTIUN. — [aoviee | junise + patrimoniu reli sociale rfertore la | proteciapatrimenil, a posse or a de | seni | = ru resins important valoaes bul | | mobil sstas, inc furl care a avut | onscine deoscbit de rave mi ma const | | | te poset nowt Cod penal fr alia, | euantumal prac anid fav jn | | vedere a nividulizares pedep 2.Materat—|/—» a buna! mobil (pin natura soi prin || anweipatiey corporat animat sau eanimat, fungi! sau nefungib, flat in proprcttea, poses st ete alga, care are-0 minis ‘aoa economics 70 1 Furl Fs ed Jb banat mote pen dae r a | ener ca au o valor conomi| ‘ellag rest inactonte sunt {Ge ps eerpilech Sutra ban dint in cope [A a. inscrisurile care au o valoare eco- Prietate de mai multe persoane, se {2 rb comers uel ncn nomi oo ce resin ose acai rica denis pnts perana 7 _| vith Camm [i.elenent — |- tus Grin aciune Suomi) po [ee obiectivd | materia!” | adept atm bun mb din psa Se ena pesounel faked vain Ls «tet cll an ong ae ee au fst proevate de lao pesoon {5e8 consimiméntalpersoanel. valimate, urmai dee impose Ith fet TSebied | 1 Act tat |- onan pecans aan) os pct Sao eee Counter, | pleas popstar nul - ination, 2 urmarea | depen propricaroneorshileen comics) imedath | srg imposedoren pion, prc (eae cdnduse un peu [Erreiv |e peace sui) dn a ce ~ i eeacieaee eae S.Legitan |= elt din matriistes fp nein vei poe decauzaliate | coe dove ee) |) Sa ee ear eae eres a cegeenea ||| ablation eae ites popsetesiel met omestere eee Sa oaeeaee ee copa Buul i lat pe eet a one criti natured cn sua Pranbpt a vehicles ae ou presi inprtni mic cae fos coms pt. fm cou co prve ft | |e fome [ace pose, daria bunlburulessse gpate a apr tor pesoane cide 2 Tenava ‘donee imperfect ese pes 2 retine © singurd infractions de fart ack bunulsusras er dein In coproprcate de mal multe per soane, se va etine coiterea Unc Singre inaciuni de fr, iar a ‘unui concurs de infacianiy da Inctimintis ',Idonee perfect: ete pois 6 eauza de nepedepsir: desist ‘nus impedicanea producer real. 1 furet SS SST | -b. fapta epuizatis | 4. poate fi comisé in forma con- exectare (unitate egal posts imbrcs fora ina Lani continue (ural de ene fie a! valase economic, putida la date neti ‘tage nfagtones con nut de fart pote fl coms | informs contin @ ronservatu: | 1 constitu obiect mate a utul buna abandonat sau bunul cae parineninnul, Inst poste const obect material un bun ale cru efnereg comercitzare sunt ite (de exempl, drogurle de rise sou de ‘maces sostrogerea unui nowniscut dite materiale conti infact de Lipsie de bec n mod egal ar ea de ft susrageencadavrul une! persoane nu v8 consi lneactiunes de ft, 1 oon de profanaze de cadavre;dachskeror pt dintan schelet ua sunt wtiizate atecestetimapattnam | oe veel doa autos sant miosse e tansport com: reco autoburul lel, mas | ‘fos peated no pesca za ee ee | tut tee vgn Spl | ae Seer ‘uit tet an tea [es ee come cout, tel el |inetgator, | oa in| | ee | complied &parpaa penal est psn] || slstnge apa tur potpugloe | lee lag ee ‘Rages tr isp j | tome | inmisua incre atcumeute, | ara pevoans (au dina cet] > bt tipal np | Propet, pose sau detec 2 | tal coms dope iuesc | ae | ose mod abe hm bs phraisen de sbi pt dtr | {surg ace pate din nop, pre sin an concurs de nos dc | dure de oferta hea nul sostes er tt in opr | ‘pra ssi | Pett deal nl pene L : | fee convo unel agar fe sate 0 chums nt are | thn de fat ern event de Stsnge apn tar patiipnilor inroginisdack mmtageea de inmate care ae cunt buat in patie mat mor decane» pesnena mast, dh ours cen ace npr eee | fae de an sng poses Sl | | Sen Seige conse ee ee een iru at 8 renee | | | Inn de far eae nl - deinen 4 (ee) | = va_1_Funul eatificat T 2 pene daha = penn | Sonus | = | ge SS | punceareaopesiaras | om eae, eat sa i iit pt | Steteens ent nme eainniniaterd| us st ict ce pots un sp | fi inci; svryivea furl Pin eri absent. thea de dst + calla = acumen prin cae 1 peroans dept, pe ah fale deeit aa ress on tlstacol pla rere eer pe devsupes tut in scopul Sustagert bunull ei mins» cha fs, conaticus, mullpicas reautorizat say orice di oct care pote utlzat penta a ajionaasupra ‘a mecanism dence Feb af distuge, deteriora sou aduce in stare de tents, CO jie rt net skit ~ foie fd rept a chil co ae deste mecantcrl de incr 4 este ocicumstag el care Se rstrnge asupea tuturor Porcpantoe in maura in + e-prin scostore din fnctiane asst ‘mukei de alarms ort de supe veghere; ~¥ presupune seoatrea din func ‘une 2 sstemulul de alam sou fe sapravoghere (monitorizae) ideo pe cre petsoana vita a monty pent proses bun lor, este 0 crounstntt ral care se | rasringe asupra tutor partics | panloe in maisara fm care a | Art 229 lin. @) NCP provede a elemente ccumstanjale agavants uemitoarele inp | > 2. furtl wna bun care face pate din patron ultra: cecal materia este bu re fle cre fc pre in primo ltr! mains ob, ate cum sunt enumerate in art, 3 din Legs 182200 101 Furtul eal ns eee eo eee | a | = Poti art 229 ain. (@) NCP, ete eas furl constind i hurea pe nedept din Posesla seu dete persoane vitae i | > b.furtut comis prin violare de domi: | ‘ilu sau sei profesional | | consimfimintal acai, 2 unin dine | ermatourle buna | ¥ dsc inane de vist a} | ‘demic <9 xa de wile 3 secuhii profesional a fost sips is spel comet far ~ insane de volute a don | sla a de volar a sedi profesional este absorb in furl calient | | + sti, gazing, condensat ean | lihid, benzins, motoring, alte pro- dose perlite sau gaze natorte Ain conde, depose tee ot | ful sn dack ete oid urn agoanecisteriy comers forall va subse + ete 0 crust ret care ce femal de inact | stinge apa tutor pact | Prange in mibure im care a efinge asp tasaror pari | eunoscat panplor in mise in cae | <> & componente ale sistemetor de ii Sinascut | aie ¥ este necear actor sh) unoasedfaptol ch buna | sutras fac pte din steal de | | | i +b deo penoand care are asupra a0 | | + SSptuitoral uebule sab asupea ¥ este issn ta cae se wee ove ard powise in vad . | Sr 19 alin) NCP fh 0 Fete oct aces | fe free oente Ae) | | ‘ngs snp or par ei ponior sur i care comiteres furtului prin folosies cumoacut-ey cut ame site ar 79 — coamponet ae leo ele; lin. @) NCP] echvalnza co sivigrea inet deta, | ¥ cbictul_ materi baie si cote in componente ale eee ns T T dette de anaport atu de es > guar pein neue crore pone | Jn poicl sgurans tail gt = ate occu ret cate se | Pernanelo pe drum pli "cigs anupa tutor par | Pongo iv msi nce a || | | — ¥ obiceal material tebuie onsten in milosce de senna Heare rier, cum af site inele de semnalizare luminoast sau Sonor indiataree, alte + dun lspozty ox un sistem de sem- ralizarealamare ox alertare in az e incendla sau alte sili! de ‘urgent publ: | ispeitive specale de semns iar; % este 6 crumsten ult care senge asupeatutuzor pare ¥ eto 0 chest rat cane se Hisinge asp tituror pact panglor tm mdsura cae ex| | Gipanfloe in micua in core ma | snoscit-o; I] cunossuts | — ¢, un mijloc de transport sau orice | —> hi cablart, lini, echipamente si instalatii | | pp ereers| Sie falenea ae . —— tae ue wine etn arae| | =e | | dezast % in momenta sosrager, cab | sie, fn, sehipamentte 3 Insaaile wobuie si fos efctiy integate intr refs sa fntean sistem de comunicatis 4 este 0 cteunsiont alt eae se | | | ic einer otc | | | ‘badge spe tr pr | pout nmin ee ||| | >t ttt de mat ode «||| avon nie | [iat ite ete toa] || ‘Soo # component se oun, | meme tee) | a sleinge avupea futuro part | | | anion mara ince | | | ategeemimt mt ae] | | | arane neeeenmapaauia Smorcubez _producinduse un pri, | Condi in mata fap, S.tegiturade | in pone, rer ‘uraltte | nein ness fe doves 4 procedibiltate | Cu caractr de outate, noul Cod penal + pesepsibitate prevede 6S, in coral vara agrovante Droit e art, 28 ali. hr 0 ile de | Ditatua inet dea au nets | Sublectvi | “sop: insein mal! nb at pence | Lnmsert a coma pa ep deo “nvprecits importance ent coi gta || roo masa, gat 0 tase rn : | ry, adr pri is fa dp a rome | Lae ent da nnd | inet ee alee of nce inns regititoare prin cata it fant sitet de ‘armor de supers alin (2) 8 ©) NCP (pin sae de domi saw sa | Prins; de 0 poswend eoind supra st 0 }> b.idomee perfects mete posi semi), pica liurdrepunderea LL exaan de nepedepsine: dessin, ma penal 1 Impedicnea produce erat ful, De. onservaru: 2Temativa | -—r a. idonce imperecti este poss st) 1. furtl de foosings poate imbica le forms fut simply, He pe een & fara calicnt acestaseprezitso variant lena a ural simply 9 fart califeatinciminastonom; |. Consumare | -—* a: fp conrumatisin moment ince se produce imposedaren ptt: ru espe in moment flo ‘vobul ssa Lo taps patna poate fl cms fn form conte ‘ual epuizindu-se dup eee ture li act de execute fora: poste inbicnforma ies fentinae fara de ge, gazo- lng condensat ta Heid. be in’, motoring, alte produse peti sau gare naturale din conduct, depoite,dstee or ‘vagasnedstems), epuiindse | In data inet sostogeri Irafunes contin de fart poste | ficomis hin rma continot | Hale de agravoe ale furtlu caleay anf va consist fart simpli ivi ape: 2) de dus sa a male persoane: ' asupra une persone aati impostbiltatende a expr von su ease api: © in tinpul une alms 3. in aeste Ipotze uemnd 9 se reine somite infrtun de fur, se punderea penal fd agrvatd x urmare 3 ceiver cicumtanjlor ‘grote yale provizute de at 77 eg) NCP; toto, va consti fur simple, arm fur calif, fatal omis inten le publi eu de 0 Persoani cae are ssupra sa osubstats arctic of furl un at core serves pentru dovediren stiri ole, pen Iga su ideifcare | 1 tg mito mp ee BD mama AD citer asronomic aps ctl sore poste sen xc site ls dtrminre ines oni np opi eee it Susi atl were chimbs, dds usin nope snot ina inte pul sor ha extn neva de ain cae le dod i einen Pin mpl nop” se pure 3 se injeloge nual cope al ad i manele eric an rd fet oval nl ang cre ms poste conde nck inane fc ae dn opt. De ace perc da st aot Sv nip opi ble bun apr tae de tue ce pe fi deol prin probe, jnnduse seaman nual de oa omar fp cde data ena, porta opogae a ai s condi metre din ment esp-r, at de 20 tle 1957 Spo souruta nerve are 0% ads nun 17 minnie de ‘Svinie aptea posb opgrat a la conie tote ‘tau fvoiat apr ap nner, etn od cet 3 Teint densa deopel inc nave cue rope tne cn inp se asin pia (CJ. 5 pon dee ne AE mince minnossnasenlege neato cee semitone advair, decree leita nls sh popes mal gre fal Conis prin folesen eich minsnoae avin we nde irractorli i eenfeiona cia nendevira near acta Goce avi pera ok 9 wt neta, meni sigue o pote spor burr inci; on de adie af ea oon grvania ext, pos deen. 22197, ‘Ageavanta infocpnil de fur calc vzea3 fart def, prise Pesroler sa gaze naturale dn conducts, deport, este oi produs Save bt, core oparin unor soci compere spedazat, (13 ca ‘sce inte uit comercial Ca ate, stata a conta coe Piso on) ted produce poll sustrave din tezervorl une fe private inane dea Jn zcital comercial 3 doh susragenes nu a eat din curl susmentionte, Or, aalleind coil eta suena, real Jegiitoral a umdet soncionaen mai asprd a sistagerll de produ petrol, depertteimediat dup procul de pelicrae ail. Or facta din reervoral pompel din eae incuputt a sutras produsele Petrliere ru indepinse sub ast aspect. coil imitate corte de Jegilto pent eastents agravant, repetiv conducts, dopa, ctr ‘vagoane esta, unde apg de indatd dps proces de prelucare a 2hesmintlorperoliere (LCC. & pe, de. 152008, ADB const nyu deface stage ure dae dla eon dela cara de ge decree pain sel de gic rl dea face impermesil anal de surge «ape pe slr ule irate Inpjrnea de a nl an sinel de inga naa ma funconat cst evant de veme evs fcc data vi at (CS, Spe des 255820) ED raps deinen pe tpt de cab i, echpament ital de tecomunical radiocomunisti, precum i componente de comunii consti inaction de frais na ae, tn omental stage, sexs era et itgrate nto rete ian ster de comenkal Mat sau na funeiune (LCC), SU A, deen. 2206), FISA nr. 32 peroana cre a condos atotuianl| Fura. lar clalat participant avea caltatea de compli concomient. FURTUL IN SCOP DE FOLOSINTA i a \ I [pti [Tea pencan (iar) dn 6 ct | | Propped at | | Ste bali vee ls |. PARTEA TEORETICK | | [ee cnt vss sie, sabi | | paste persue fai be | mets ec ac tral > | DERINTIALEGALA | ___Reminta decorani 1 Ctawre | LEtement | -hars pe md a una al ue] els tit carte wt av napa | |Site [anest [tne «mtr dea flo pe nedrept fart. 230 li. (2) NCP}. i tel persoane fi dice, | ‘Constitsie varianti asimilaté folosices fird drept a unui terminal de i Persoane fizice sau juridice, firs consim- | omnia asso lien unl tins econ cod | eit se nso litempora. | Sepa rte dc prods pga fart 20a.) NCP 2 Umaren | cqueadonspropttarta/pssnadcer [mein | ot impontae pt, pot aera seca | dining a | a:Legitura | -reculté din materititatea fate, nefind a =a] Ljuridic | parimonial sf ealaile socal ref [a-oviee ecco 2p #8 oo —_| iy Foidart | [ovsatien [saaiv | ea ei pn kad oo ape | tie Ga pl i peop contr, emi | = 1b. nu se va refine cowntoratul dack dous | | complice) persoane sistrg 0 magn pena 2 © | foto in acess ipoterd, ator va f — de cauzaitate neces fe doved [i | || + prin ermine de comics ineege | ‘elofon (mobi), fa, computer (PC, laptop, tablet te, fotosizes 3 dvept 3 unui terminal de omnia al alto fet. 230 alin. 2) | NePI: | esto nase pauceres net page enefiaahsi servile flo a -fuloal terminal’ de comunia _t [etnies unui termina de comunica sed et epee 20 timc Nery ae ue ems rn re lcs uma eco oe ead pan hae ur | | ‘cablu USB), fie prin conectarea La 0 | | ene | | |v Sosa pdeeen en sesie | |” fie cr aw spe ot | Tatra ders Pte tonic sche | aap ses pedo ec mts | | titre te et ni | FFome |LAde | pose darneinciminae peste | | ewan | [ra Monee impeecs te pnts | | trea | | | bs idonce perfect: neste posi: | | cana de nepedepste:desistarea, nu i impact proce rata 3. Consumnare C apt consumati: in moment Flos | ‘vehicles: apt epi | | poate fi cimish in forma com | tinust, epulzindwse dup’ efee | ‘uae tat de neue {ett egal i poste nbs forma ivan ee aciutca penal se pune in migcare din ofa, Ina imptcarea pislor inkitues risponderen penal sl pedepaibiitate | Du osservarn: | 1. fare de fotosint este ineriminat cao variants ater fst simp | saw a furtatu cain: acesta se sanction cu peeps previeuts in | are 228 NCP tft simp) sa act, 229 NCP (ft clea), dup a ale | ciel timte speciale se reduc ote | 2. font de foesng [art 23 atin (1) NCP poste int in concurs es ‘url comin scope neg bunt usta, ind dup stage une vehlcl inficoral sustage 51 bunus ofate iype vehi or peti componente al acti 5 poste fi refinat in concurs futul in scop de flosinss previrut de 2t 250 ain (1) NCP ol prevSzut de alin. (2) ala. 230 NCT {ru presi important pen extent nit de at | folosings fot 230 alin, (1) NCP] fap cB Baral sustas fost resitut ersoanelvsttnate de inticor dup comin pt vohieufu nu poate fl sustas ati in sop isin ct sn scopul foo, | nein posi xetnerea in concurs eal a infactonil de fut smpluealint (at. 28 nar. 29 NCP cu natanes de fut cop de folsing art 230 alin. (1) NCP ADB rrceasmscrck ED seaagers de varus i scpal ins lor pe neep,precum # stage uni veil cu scopul deo fl penta transport sceor una ftunet element onstive 4 dou iain de ft afte Snconcrs el UCC pe, ds: 257208). FISA nr. 33 FURTUL URMARIT LA PLANGEREA PREALABILA. ‘A PERSOANEI VATAMATE & _CATURI PENTRU CARE ESTE NECESARA PLANGEREA, PREALABILA ‘Actunce penal post fps in ier steer uma a plingerea pratt persane timate cin fel simpli sae fra alist Gus ‘ade ftonn) est comin de at. 21 alin, 1) NCPE 1. un membra de familie al persoanelvitiate; pvt ar 177 NCB, sunt nombre fame ascendenit si dew endenti, fai sf sro, cop aestora, persoanele deverite pan adopt polvit leg, astfel de rude, sof, precum 9 Penwanele care au salt reli samsnstore sesora dine so aunt isin copii az in care conve; + petit oul Cod pana. ete necesar plingeren preslabis gin ‘ara fret comis ine persoone cae au tabi rlai sod care aoe inte soft (de pil, concubln) sau wl se ‘actor cu cla dine pn cop de pid, perscanele eve, firs a indeplini veo female legals, at Wat in oro opis + represints © crcamsten persum care mu se ristringe asupra ‘loll partepant 2 minorul cate ssrage unite mobile ale ttorelal ou sth stata Tver cd tutrse usta Drarileioralil Y m= . persoana gizdul care sustrage bunutlle garde (na si in statis ‘avers nd girdutorlsustage nue persone zie); ¥ reste necsar ex gizdulen st alk crater de tabla, find suficient ca persoana vitimati 5 ofese un adipos infactonus hie spent onoapt pertoana cate locueste, indiferent de natura dul, impreuns co Pessoana vitimati anumitd peioads de imp din care rez ‘oractenl deslabiliate, [Rspunderea penal este Initrats numa prin erage plingesi prea, | |W onstevars ‘ura simp sau calcat este comin vedere insu Burl or ete un fu de loins nd fart (aia) a fost sivingt de dull sau mai mute perscane fumes penalise va pune th migare ls pingetea patil personne ‘timate mums pont sublet clic previ de art. 291 NCP. ‘reme ce pet colt coautort Sas compli concomitn acianea penal va pune in migares eer din of [pentrs ea fatal 3 fe amir la plingerea prealabild a persoant witimate, | lataptelesSvngte ah decellalie penne vitimate | | spre dentine de poteza in ear actor i persoana vitimati loculese limpreun,ghedures ma tebui ai aracter de stabilise ind scent (encom vim’ st ofewe an adipost infactorlu chiar spent agp dad ins gzuitoalsustrage Bune pecan adie ate eral penta intaciuea de fare pune in migcate dn oii; {6 cjunes penal se pane in migeare in ofc doc gull sstrage bun | deta gintuitort cu care inceise in rela un contact de pres servc LL betes la plingetea preslabild a persoanei vatsmate [i at tipo ge inl wa en ape | a rer una membre de tail, ar ee cosa & P| | GRE ESE ipameans mecbrl de tai, ser sts | | meet ale nor teri se wa eetineo singuedinractune de fur xi | pling rb | FAB ncenerearmcres ADB tose de fr rma plingres prelim eit tn nd tancn bal feat in sopal de 9 conserva pn realizes raj tps nnd de ws nso burl pe nedeptretind din ‘hocrines unt proces de invents 2 Burr preen unor thar stn prem sin ioe elena’ a uel cere de pra incre ra moat ise Dunc preizaeo aes se Sin psesin se (EM, pe Be RTD) ABB we ocuisimproun pesoanel eos teyporar asa camer de Tote cg dorm de lao coats fc Ca ate tee Tester Ieee Impren e ce his dormitaral nem flor cielo in domiimre comune sfecte xc unor Ine ‘Corie or satan care cen Spend refers nual ls © fore lec, este rm a pligere plaid uma ack ‘hci fora gst In pres de losis el olin este comand incor pecan! timate (7, dee. deindeumare 8970) ADD 4 gsc insane gedute cre, prin mol in cre 2 fot Cootth elev ncedeen pel vatmate in col cla $a aor Fontaine os! oc 8 Nines de "exci to Finca nracoal se gist intimin, de exemple In spt. Tin) in tvs elt de Ta coe fa (CA. Cortana, pa de 5270930. FISA nr. 34 TALHARIA LPARTEA TEORENCA = _L DEINTTIALEGALA Fortal (Gimplu sau callcalincasie fural de folosins) sivint pein Inuebuinare de volente sas ameninrt or prin puneten vice’ in stne de lncongients seu nepusings de a se apie, peu sft urmat de inte bwuinares nor asl de miloace pentrs pstrarea bal furat sid patty Inkturareaurmelor tntactsn ot pens ex Fpttoral sis asigure sparen {art 238 alin.) NCPY 2. STRUCTURA INFRACTIUNIE aa [soviet [tute {3 principal: ptrinanil rela so | ‘le refertoare a prtefiaptrimo | | ila poses ona dete | + bs secundaria tfetoure | | Is protecta Uberti pshice 3 pe. | soane sou eae relertoare fa va Jntegritea corporal sau sina econ 2Material |» A. principal ‘renal mobil (pin nature ax ox | rin anticipate) corporal, animat| 196 1 Tatharia ‘su neimat alt in proprie- tates, posers Sau detain alsin ‘ae are 9 misinvalare econo mics _b. buns imobie pin desinaie; energie care au 0 vale co fomick (de pls, energie le ted A. nsrsrile care a0 valoare eo- omic on ole are prezind 0) | semnfictie eos pone pesoana vata while (oa doar autovehi- cule 4 jsut, colle sa organle ce au fost prlewate de la © pesoan + Reubeldian compu pesoanel (cand fe consi nace de ile ox fn puneres vite! in tare de incon inf on neptings ea ve ape). 1B. Subiect, Lady ‘neil once peroand (fic! juris) ex capaitt penal, ch Sv proprstanal na 'b. partepaia pena ste posi sub teat formele 2. Pasty 1 pensnana (frcSfuridics) ein a cel Drop, posele sau detente | fost astra us 1. pluraister de subice psi (a fap de fst) determin, de ep refines un omeuts de ncn 2 aunes principals de fart [simple sau aaliflal cu escent) previa de art, 229 ain (3) NCP} Inara pe nedeept 3 uni bun snob din posesia sau detent personne (Gicejurile) wteate 8 cm simmsnal acest (0 depose fac consents personel vit rma umat deo impostor ich 2 inocorula prin hanes i th pire 2 Banu lata se poate realza fe prin rere burl de ttre persona vitimati fe prin Inssnen acestain de ctr infact, in exval in eae bunul a fos aban nat de tim ca ura vilen- felorexercateasupra arta sn situa ia care vctina @ plendat ‘cntctl mate gu ban fn unm iolntelo exercat supra st; . acfianes slacenti: cnsringerca rin violent sa ameninare, pies {smo ileal de ibe on pee ‘nel persone in are de incon fof Su noputngs dea se api Pentre sGvityiwa furl pene pstrarea banal suse a pe Sigurare sip fipltorl, cee de vole (rcs sa psc) luebuile iofocive gn pin, Indeptateinpotsiva ine pes, 2. Unmarea media 2 principals deposearen propre toruuposesorulietentora Iimposedarea fptustorala, prod dds an prj Latha _ [Tw stacens stare de perso ex pei] ‘ie fa iberisten pabie a pesoane Sou vikimara ines compo | SU anti or a vie prsoane. Ss Legstara de cauzlitate ezult din materialitaten fap in prvina | txtunib principale, tbuind 38 fle doves rindpals gt om last ‘D.Latusa | invents directs sublectiva scopl: rebuie esse ott cp rss buna suas cit gt exerctarn consis, amonilor sav vseflr | Scapa ot pst as susias,olejani sp reset lint wo fain previ important mobil cw cae fost comis fap. De onservai: 1. ya exis o singus infaciune de thie dact viene sau amenintsie “nv exrctate fat deo pluralate de persoane se comite un Singur Sr iB ‘dact actele de violent’ sau ameninjare sunt exercitate impotriva unui | funetionar care exereta o Funct ce implici exercitial autoritiit de stat, va | exista concurs intre infractiunea de talhatie gi cea de ultrajy | {Gv scopul ludrit bunulu) sau ulterioare furtului (in scopul pastesrit bunului rst ess 5 mu ese excl fines infact Sse atl cn atl de vn | ort amenijare sunt anicoae fare nd I comin vedere || sestia ach mu exit un interval de tn ine enerltateacomstenyer 9 | sctvitatea vine dea da, face sua face cre infocianes de tthe absoarbeineactiunes de ps de berate in mod | legal cind pe pareursul comiterii fapteivictima este lipsité in concret de | ibertaten de angcate; act up comteea fapti victina rimne in | ‘ontinuare lips de literate, thir va fi retinutS in concurs ca | Infactinea de lips de Hbertate a mod neegal at end ace pn lhe aan ft de i sev nm oe mat oo eo can | cc ts sors ce Je comet aeons ne ints et | variant agravatS a tilhiriel, cigpunderea penal pentru participatia la | Iniractiunes de tilhaeie putind tl agravath ca _urmare atten | sireumstante’agravante legal previzte deat 77 lit) NCP, dae fap |_stecomis det st ma mate persone ine RTA Il PARTEA PRACTICA 2D canis ser de ngsane de iv ip, wm densi tumarlor de ete pesoare increta de acetac i aprin cone Intagiues de thine sin tn eodaitate pata! inpeope proviral in art 31 ain. @) Cpe Invern dete pur» na sept aupra bunuor suse i coniile menionte te elvan valrieaea peer priori ned pemist dete pe cle revdate deege(C5). 5 pen, dan. 2180202) 200 1_Tatharia ADB tata incupattas dea 6 consti conconitent 2 a3 pero, pine “lune uns de eneinjre cu boi, ld ban lke bunt pe care Te aveaw asupra Tor conti, datrk pla subir post i Teale prods, to ates infact, concurs del tha sigur cum greg ape nstant ee fond ir dacd vce a rem sumele de bani ant Pumaren acai tip (CJ, pe de, ne 34195, ADB in cot sive desis modalities pune vine “naeputnl dea seapire pen ize, ipsa Gebers 3 wcimel pe unpal svn inact de tai a abwoarbe in conta Crs al ace inci Doc ies timp ere vicma ete ip de ‘tae dete pt devant ims icin de thse son itunte at sles coaave ale inci de sie de tate n mod egal ct elementle const tive ale inact de hi 2Dack pune iti neputin es apr, pin imine in Scop susrgerbunurl, aut ex urmare motes vel pt de {Ste noc forma ages ncn, net moan tie: CSteurmare ina de hie CCI. onde 120. ED degrades imbedctmintetpersoane vitimate, @ urmare a vokenor wernt contra ol de incalpat In icecarea de 1 asgura SPO orttuleInractunea complex, unis, de thi, in care fopla de ‘otugere eee seoeit nind in contin inked de the (Cheaper, deca. 3411/200, DB soieren un intior de a tl persoan tina impoeva vont cutee at de vlan faptacosiind acres de tain oe seen de fart C5]. one dene. 9H). AD depoxsses psi vate de ccna pear o pont pin smug de pocapal ast ik enescaren cnet a enge Spuneren, consis inacfunes de fur farm de thie deoarece psy cei prvi tinea Ge vst (ES. Completa de 7 ctor, doe ne 19. FISA nr. 35, TALHARIA CALIFICATA (A) tpartea teoreTick > _1.DenINITIA LEGALA Tathriasivigt tn urmitoarele impli agravante prin folsires nei arme oi substinge explorive, narcotce sm Puralizante pein simulans de aii ofa 12 deo porsoand masa dehizat sau travesti In anpal np Intr-un mio de anspor sa asupra un milo de anspor: ‘9. prin volar de domi su sa profesional; 8) care a avutca uemare vtinacea compo 1) in condi t, 29 alin. (8) NCP fat. 234 ai. (1)(9) NCP. SF _2.STRUCTURA INFRACTIUNIL | rjc 1 principal: pteimonial st relic | sociale reletare Ia protec al moniul, a possi ota deen, secundaria friar | 1s prove Ir pi pr | somntsu ee etre vl | Integrates compra sau sinstats | I peroane ao |_Talhiria ealifieata OOH | 2: 2. Material <> A. principat + Beeubsidies coxpul persone’ (cind ‘banal mobi (pein natura 53 0 ‘ris anticipate) corporal animat Su sania alt ia propre las, poss sau deer all, ‘ire ae 0 nim waste econo bi. buna mobi prin desing energie care au 0 valore eo nomicé (de pls, enorgia lee wet, A insrsuie care a valour ea mich tt ee care presints © Sommificlie deo penta Penoana vt: fe vehiclle (nu) doar atovehi- suey 4 esutuile, colle san ongance cre au fost prolevate de la 0 pers stianes const in ace de vol oi fn puneren viet in tare de incon sen o neputin dea se apse Sublet Asie 7 | nemijodt ce persoand (eet) Juris) cu eapaitate penal, ina ‘Sv proptetanal banal bs, patcpata penal ete posi in toate formele propreate, posse sau dete & persana rc) din acre fost sustas buna; Co pratt de subics pass ai] faptl de fart) determin der, refiners unt concurs de ines tn Latars obietivs Element smatril fart svt pin intrude wolenge ‘su amenioget ort prin pune victimel in ane de inconsionasa neputings de a se pire, precum 9 fart urmat de tne buinjareaunor atl de miloace pent ps trae unl farat sau pees inlturarea ‘umelor infaeunit on pert cx fpr Ss asigure sciparea comis in urmitoaeie Iimprejraiagravant: + a prin floes sel are or substante explozive, narotice su paralizanie Tart 23a. i 9) NCP fiptutoral tebule $4 floweascs ectiv aa propia ved sac 179 alin. (1) NCP] st asin [a se wees art. 17 alin. @) NCP] or substan neo sa paral vats ¥ dact ama su substan explaiva era deyinuts conan epitilor legal, thin va eimai Eoncurs real es inrstanes de rnerespecare = sep ater munition (at 382. NCD), re pectiv cu inacpnea de neres Pecare 2 reglmulat_mateilor cexploive art 346 NCP: ¥ ete 0 rumen alt cane se aoe | Tathavia catiieata mE { ‘strange asupra twturor partici | ‘istringe asupta tuturoe partic eas ea ears rosea; smoseuter + b. prin simulares de caltatlofelate [ave 234 alin.) Heb) NCP: Y calitate ofciat = sbitare legals ‘nei persone cae exer 6 an ‘mith funcie de a efecua ace ce Jove in ateibuile fancp sale si fre pot_ produce comecinte | Siviytdin forms agravath tlh ie ta coms in oxce vehi cae | simulaea cabtiit oficile emplca tronsports persoane (indus taxil) > € intran mijloe de transport su aura ‘unui mijloe de transport [art 254 ale) .e) NCP ¥ mu ete neces ct miflocul de transport 8 fie destin transpor ulin oman: prin ema, vf tealzarea de cre fiptitor ssubunas rca act au adopt once tian din cave vita 38 tae fonchizla cb fptutoral ate a ‘alia ofl pe care ower ln momentl somite pti, milocul de transport abuse fi folost efet lb anspor de bunt sa persoane la moment omit ope: fapta poate fl coms aap ad moe de trnsprt, eee e pres une €8 Fptuten aoneach by vederea stage bunuror transportate sau bunutor pe cae persoanele care se-afld in loc de tanspoet eden 4 este 0 ciumstntt reid cane 56 isinge asupra tturor pari pantie in miso in cae a8 |—+ deco persoand mascot, deghiraté san leaves rt. 234 ain. (1) It) Nel ¥ este 0 cicumstott rat care se stringe ssupra tutor partic panflor in masura in care au cate 0 Gruman res care se iringe asupra taturor pati panglor in misura im ce a 6. prin violate de domicita au sediv profesional (at. 234 alin. (1) tf) NcPk | lnfactanes de vilae a domi > a. im simpot noptit fart 236 alin (1) heayNcrl | ae ——————— 26 ja calfieat | | ‘profesional exe absorb in noe: fun de hii calif + act inane de violare & dove su cos de vila a ‘esi potesinal mua ost sve- {in seopul cote Si sa fed ste cis teclorcomite tan, va basta ecard | 7 infragfiani | 4 este 0 cinumstanpl rel cane se | Fisiinge aupra futuro paste pone tn misura in cane a ee | '¥ presupune sivarsirea unel talharit | anuensa, eam Bichi Benzing, mot- | ‘rind, alte proxtuse petroliere saw guze Sooo eee a a | | orden ater, nos te pu milo de aa “vn inti emt Ser el fh rare le \ ‘avai ce te Ps sg iro | 1 ae eon erm | ‘eter compe we oh | | incon sate sa de wget tn prc 5 emote ale ilar se anspor arent) bu prin Insagioncaroa se pune peril | ‘gan fut 2 persnlr po Srumarile pub) abr, i, ‘einen ala de elcome ei fda praca “componente de consti esto © crcunston reall care se singe asupra tuturor patie Pantloe in misura in cae au Simoseut care a avut a armare practerinten- Nona o vitimare corpora (ar. 234 alin.) NCP 4 este necesar 56M prods pra terntenponat una dinte uemase provi de a. 198 ain, (1) NCP, respectiv © infimitate, Ieiuni teoumatice sa afetaren sini tei persoane, are au necesita pont vindecre, mat ml de 0 elle de ingrid madiale, un proudicu estoic grav st perma ‘eet avoral, panera in prime viet persoane + cmareaeospoal te abso I acest variant 2 lhl eal Beate: ¥ este 0 Grcumstonga malt cae se singe asupra tutor pane panto in msra in cae au D.tatare subiectva Forme ‘alharia ealificats i | oo vemarea | p> a prindpal: deposed popiet imediats Fukifpresorsidtentorai Inposdases ftir prod dass un prsjdic sadiacentis stares de_percol cu Deve la liberates pick 9 per Scone sau vitimarea Integra forporae ss sins oe 8 Vet power, | J etegitora | secu clin maeialiotea tapi in privins | | ecauaaitat | acimit prindpale, tbuind 8 fe dovedis | tue fone pone 3 | inte det fica tlhe cope a avut ea uemareproeterintenonal @ ‘timore corporals [art 254 alin. @) NCP], fiona “SShoneard ec intenie diet In cee ce priveste infactiunea Se tthine, inst vitimares covporalasursine din colps | (raters | Mop sexe ope Ti anal sas | EPs cone anrnror st setr I | sSpt uo pan ho sas verb Sao | ‘peta i wer | © ou preinimpostani nil cu care a fost coms ap 2 Tentatvs | incite Ticate [amt psi armicine = | © les inpeteoe pst w | | 1. donee perfect: nest posits causa de nepedepsie: deste | duper produce rezu taal | ie [Drowewa 3. Consumare 2 faptsconsumatis in moment Sn | | || * et dpa nutngece bck |] atc mr eit cn 1 far putas poste 6 ois in fond contin eprint ae op ciecuaerultmihl a de eecure (untae eal) his aie pote inbcn fomon titchnd pope at in reser opie, omen predwcers rere ma gre Ceitimaren corpora ‘va exotao sngurinfaciune de thin clit dac violenele sa ame ithe sunt exerate ffs de o plralitate de persone ss comite un singar fart oct acolo de violenfé sau amenintare sunt indeeptteimpotriva unl fncfonar care exerci o free ce implick exerci uteri desta, va evita concur inte tracianes de illicit sce de le In ipsa une leita ire acpunesadisents con prinsipals (deouece toe de leg sau ameninjcea tebe fin prncpi,concomitete Gn scopul ari bunulu) sau uleroare furs Gn seopul psc Bema seas, al asigurirtacipiri say_al sterol urmelon, se v9 refine concur dine inctanes de ar pe deo pate 3 inractinen de ove Sau alte volenevatimare corpralfameningare dup ca, pe dea pate | «ind aoe de vot’ su ameningtle sun exeeite fs deo plaraitate | {le eroane, ar apo sintcomise mai multe apts pice de fut in dana ‘ators, vr exit to atte ntaciun de ilhdre cla cite persone Pejudiate esti ues exc eioes acu deine aia akan cn acele de | ole or amine sunt anteriar furl i ns ome fn vedere | ‘alhiria caificaa ‘Hviegih aeeteia, doch uu exh un interval de imp dnt execs | Constr activate vitine dea face sau ance evs | lnfacianea de ihe clifiats absorbs Infacmes de lipsie de tier | fate in mod egal nd pe prcusl comer ape wctima ete pst in oneet deren de mig; dtc dupa comleea fp vicima rine in connate ipsté deliberate, ithara va fl refit to concurs infraciunca de pit de ibertate in mod mle oc ator» aa x cl che pr 0 whnut eee corp vce ma refine encurlde ie cal | Andon arta are opr | peur Cod ent ented tu ient| Te ee ats sn mal mule pone onl we SSN tree powerpc pal nd ga ee ee unr ogame ele reid a 778 2 Sea sot pul ma ral pvt pt np a eee tl aran nc pase tn cece Sos | a) |. PARTEA TEORETICA Dovservare represinis 1lhiria (impla sa califiata) care 2 avut ea result rseteintenonat moartea vista + act moarien £2 prod os unmare a eerie intefi (iret su indirect) a unoe ate violent asap wctimey naan Ae thir clint poate fi rtinut i concurs cu omar cxlicatprovzt de art 189 ali. (2) td) NCP (pete a ines sua ascundesivdryires nel intratin 2 ac fapza a avut ca urmare pratrintenionth sinciderea victine 8 dich ave loco tenatvlaifractinmen de Se a etine uma inactanes de ive sau thie alias sdeoreceurmaren ma grav ni mal ete previzut de lege i ae. 2 New, heise alias, lurmati de moarea praterintentinats + vice, se va apis Peapsn prevSruts de loge pen infatones onsumatd prev aut de at 256 NCP, respectivfnchisotes de la 7 Ia 18 an i interzcees| ‘serie uno dept dh ihe fbeacd forma seacanitprogrosve, se va epulza In momentel produce rent mai ga (moat iti).

S-ar putea să vă placă și