Sunteți pe pagina 1din 17

Dinescu Cristian

531-A
Treapta Curtis
3

p 0 := 40 bar

t 0 := 450

h 0 := 3330

kJ := 10 J

kJ
kg

Calculul termic al treptei de reglare:


kJ
h 0 h 1 = 500
kg

h 1 := 2830

kJ
kg

Caderea de entalpie pe treapta de reglare(Curtis):

kJ
Hi1 := 500
kg

kJ
kJ
HTR := Hi1 120
= 380
kg
kg

Pierderile de presiune pe VIR=ventil cu inchidere rapida, si VR=ventile de reglare:


k1 := 0.02

0.01 .. 0.03 pt ventile cu inchidere rapida

k2 := 0.03

0.02 .. 0.05 pt ventie de reglare

p := k1 + k2 p 0 = 2 bar
Se alege:

p := 2 bar

Se recalculeaza parametrii aburului viu:


p'0 := p 0 p = 38 bar
kJ
h'0 := h 0 = 3330
kg
t=temperature(steam, p=38, h=h`0)
t'0 := 448.6
v=volume(steam, p=38, t=t`0)
3

v' := 0.08423

kg

1/17

TREAPTA CURTIS:
Se calculeaza entropia s`.0 la parametrii p`.0 si t`.0:

s0`=entropy(steam, t=t,`0 p=38)

kJ
s'0 := 6.959
kg K

Entalpia teoretica la iesirea din treapta de reglare Curtis:


kJ
h 22t := h 0 HTR = 2950
kg
Calculul presiunii la iesirea din treapta Curtis:
p=pressure(steam, h=h22t, s=s0`)

Se distribuie gradul de reactiune


Aleg

p := 9.567 bar

pe cele 3 randuri de palete, 2 mobile si una fixa:

:= 0.12

Pm1 .. 1

1 := 0.03

Pf .. f

f := 0.04

Pm2 .. 2

2 := 0.05

Calculul parametrilor franati:


m
c0 := 50
s
c0

kJ
h 0fr := h 0 +
= 3331.25
2
kg
p0fr=pressure(steam, h=h0fr, s=s0`)
p 0fr := 38.15 bar
t0fr=temperature(steam, p=p0fr, h=h0fr)
v0fr=volume(steam, p=p0fr, t=t0fr)
t 0fr := 449.4
3

m
v0fr := 0.08398
kg

2/17

Dimensionarea ajutajelor:
Caderea de entalpie in ajutaje:
kJ
HA := ( 1 ) HTR = 334.4
kg
Entalpia teoretica la iesirea din ajutaje:
kJ
h 1t := h 0 HA = 2995.6
kg
p1=pressure(steam, h=h1t, s=s0`)

p 1 := 11.57 bar presiunea la iesirea din ajutaje


Stabilirea tipului de ajutaj:
p1
= 0.303 < cr := 0.546 ajutaj convergent divergent
p 0fr
Viteza teoretica la iesirea din ajutaj:
2

c0
m
c1t := 2 HA +
= 819.329

2
s

Se propune inaltimea ajutajelor la iesire 10-14 mm:


Aleg

l a1 := 14 mm

l a1 := 17.603 mm
Din diagrama Jiritchi:

3/17

:= 0.941
Se calculeaza viteza reala la iesirea din ajutaj :
m
c1 := c1t = 770.989
s
Se calculeaza pierderile de entalpie din ajutaj:
2

c0
kJ
Ha := 1 HA +
= 38.438 kg
2

Se calculeaza entalpia reala la iesirea din ajutaj:


kJ
h 1 := h 1t + Ha = 3034.038
kg
t1=temperature(steam, h=h1, p=p1)
v1=volume(steam, p=p1,t=t1)

-temperatura la iesirea din ajutaj:


t 1 := 298.9
-volumul specific la iesirea din ajutaj:
3

m
v1 := 0.2215
kg

Dimensionarea sectiunii la iesirea din ajutaj:


kg
-pierderi prin etansarea de inalta presiune: m0 := 11.402
s

4/17

m := 0.01 m0 = 0.114

kg
s

-coeficientul de influenta a stratului limita:


7

ma :=

2
( 12 5 )

= 0.982

-sectiunea de iesire din ajutaj se determina prin ecuatia de debit

(m0 + m) v

S1 :=

ma c1

1 := 16 deg
i := 2

1 = 0.003 m

1ef := 1

Curtis

Kx := 0.95
Calculul raportului optim de viteze:
cos 1ef
x := Kx
= 0.259
2 i ( 1 )

Viteza periferica:
m
u := x c1 = 200.019
s
1

n := 50 s

Diametrul mediu al treptei de reglare:


d :=

u
n

= 1.273 m

Stabilirea gradului optim de admisie:


S1
la1 :=
= 0.305 cm
d sin 1ef

5/17

Se alege .opt:
l a1 :=

la1
opt

c1 = 770.989

opt := 0.175

= 17.454 mm

1 := 0.94

r :=

m
s

100 = 0.106 %

Elementele geometrice ale ajutajului:


Se adopta: -aleg grosimea fictiva a muchiei de iesirie sf := 1 mm
-pasul ajutajelor:

t a := 27 mm

6/17

-numarul de ajutaje

Se recalculeaza

za :=

d opt

t a :=

za

d opt
ta

= 25.928

Se adopta z.a

= 26.926 mm

-unghiul geometric la iesirea din ajutaj:


sf

10 := asin sin 1ef +


= 18.227 deg
ta

-latimea canalului la iesire:

( )

b 1 := t a sin 10 sf = 7.422 mm
Dimensiunea sectiunii minime a ajutajului:
m0 + m
2
Smin :=
= 0.003 m
p 0fr
0.647 ma
v0fr
-inaltimea minima:
l amin := l a1
-latimea sectiunii minime:
Smin
b m :=
= 5.924 mm
za l amin
-lungimea portiunii divergente:
unghi de evazare al ajutajului

a := 3 deg
L :=

b1 bm

( )

2 tan a

= 14.289 mm

Calculul triunghiurilor de viteze


Triunghiul 1:
Se cunosc:

c1 = 770.989

m
s

u = 200.019

m
s

1ef = 16 deg

Componentele vitezei absolute si relative pe directia periferica si axiala:

c1u := c1 cos 1ef

c1u = 741.122

m
s
7/17

za := 26

c1a := c1 sin 1ef

c1a = 212.513

m
s

w1u := c1u u

m
w1u = 541.103
s

w1a := c1a

m
w1a = 212.513
s

w1a
1 := atan

w1u

1 = 21.442 deg

w1 :=

m
2
2
w1u + w1a = 581.339
s

Dimensionarea primului rand de palete mobile:


Se cunosc:

m
w1 = 581.339
s

u = 200.019

m
s

O prima aproximare:
- unghiul la iesirea din palete:

2 := 20 deg

- latimea sirului de palete:

B p := 20 mm

- unghiul de evazare al paletelor:

p := 3 deg

Lungimea paletelor la intrare si la iesire:


l p11 := l a1 + 0.003 d = 21.274 mm

( )

l p21 := l p11 + 2 Bp tan p = 23.37 mm


l pm1 :=

l p11 + l p21
2

= 22.322 mm

Triunghiul 2 - iesirea din paletele mobile 1


kJ
Hp1 := 1 HTR = 11.4
kg
kJ
h 2t := h 1 Hp1 = 3022.638
kg
s1=entropy(steam, p=p1, h=h1)
kJ
s1 := 7.045
kg K
8/17

p2=pressure(steam, h=h2t, s=s1)


Presiunea la iesirea din ajutaje
p 2 := 10.63 bar
Calculul coeficientul de reducere a vitezei in palete .1 :
1 + 2 = 41.442 deg
m
w1 = 581.339
s
1 = 0.03

k := 0.872
kw := 0.992

k := 0.997

l pm1 = 22.322 mm

kl := 0.929

1 := 1.1 k kw k kl = 0.881
Viteza relativa:
2

w1
m
w2 := 1 2 1 HTR +
= 529.343

s
2

Influenta stratului limita in palete:


mp1 :=

7
1 12 5 1

= 0.979

Pierderea de energie in palete:


2

w1
kJ
2

Hp1 := 1 1 Hp1 +
= 40.275

2
kg

Entalpia in punctul real de iesire din palete:


kJ
h 2 := h 2t + Hp1 = 3062.913
kg

p 2 = 10.63 bar

v2=volume(steam, h=h2, p=p2)

h 2t = 3022.638

kJ
kg

m
v2 := 0.2452
kg

- unghiul de iesire din palete

mn := m0 m
9/17

mn v2

2ef := asin
= 19.062 deg
mp1 d opt l p21 w2

Diferenta dintre .ef si ales este mai mica decat 1 grad.


Componentele vitezei absolute si relative pe directia periferica si axiala:

m
w2u = 500.318
s

m
w2a = 172.876
s

w2u := w2 cos 2ef


w2a := w2 sin 2ef

c2u := w2u u

c2u = 300.3

c2a := w2a

c2a = 172.876

c2a

2 := atan

c2u
c2 :=

s
m
s

2 = 29.928 deg

m
2
2
c2a + c2u = 346.505
s

m
w2 = 529.343
s

Dimensionarea paletelor fixe:


Se propun:
- latimea sirului de palete:

B pf := 20 mm

- unghiul de evazare al paletelor:

f := 3 deg

Lungimea paletelor la intrare si la iesire:


l p1f := l p21 + 0.003 d = 27.19 mm

( )

l p2f := l p1f + 2 B pf tan f = 29.286 mm


l pfm :=

l p1f + l p2f
2

= 28.238 mm

Parametrii aburului in punctul teoretic de iesire din primul rand de palete mobile:

10/17

kJ
Hpf := f HTR = 15.2
kg

p 2 = 10.63 bar

kJ
h 2ft := h 2 Hpf = 3047.713
kg

h 2 = 3062.913

Presiunea la iesirea din paletele fixe:

kJ

s2=entropy(steam, p=p2, h=h2)

s22 := 6.785

p2f=pressure(steam, h=h2ft, s=s2)

p 2f := 10.03 bar

Se propune:

'1 := 25 deg

Coeficientul de reducere a vitezei in palete fixe .f:


2 + '1 = 54.928 deg
c2 = 346.505

k := 0.89
kw := 1.017

f = 0.04

k := 0.983

l pfm = 28.238 mm

kl := 0.951

f := 1.05 k kw k kl = 0.888
Influenta stratului limita in palete:
mpf :=

7
f 12 5 f

= 0.978

Viteza absoluta la iesirea din paletele fixe:


2

c2
m
c'1 := f 2 Hpf +
= 344.63

2
s

Stabilirea parametrilor reali ai aburului la iesirea din paletele fixe:


- pierderea de enrgie in paletele fixe:
2

3
c2
10 J
2

Hpf := 1 f Hpf +
= 15.848

2
kg

- entalpia aburului in puntul real de iesire din paletele fixe:

11/17

kg K

kJ
kg

kJ
h 2f := h 2ft + Hpf = 3063.561
kg
vsf=volume(steam, h=h2f, p=p2f)

Volumul specific real al aburului la iesirea din paletele fixe:


3

m
vsf := 0.2602
kg

Unghiul de iesire din paletele fixe:


mn vsf

'1ef := asin
= 25.143 deg
mpf d opt lp2f c'1

Triunghiul 3:
m
c'1 = 344.63
s

Se cunosc:

u = 200.019

'1ef = 25.143 deg

Componentele vitezei absolute si relative pe directia periferica si axiala:

m
c'1u = 311.976
s

m
c'1a = 146.428
s

c'1u := c'1 cos '1ef


c'1a := c'1 sin '1ef
w'1u := c'1u u

w'1u = 111.957

w'1a := c'1a

w'1a = 146.428

w'1a

'1 := atan

w'1u
w'1 :=

m
s
m
s

'1 = 52.599 deg

m
2
2
w'1u + w'1a = 184.325
s

Dimensionarea randului doi de palete mobile:


Se cunosc:

w'1 = 184.325

m
s

u = 200.019

m
s

O prima aproximare:
- unghiul la iesirea din palete:

'2 := 47 deg

12/17

- latimea sirului de palete:

B p := 20 mm

- unghiul de evazare al paletelor:

p := 3 deg

Lungimea paletelor la intrare si la iesire:


l p12 := l a1 + 0.003 d = 21.274 mm

( )

l p22 := l p11 + 2 Bp tan p = 23.37 mm


l pm2 :=

l p11 + l p21
2

= 22.322 mm

Triunghiul 4 - iesirea din paletele mobile 1


Parametrii aburului in punctul teoretic de iesire din al doilea rand de mobile
kJ
Hp2 := 2 HTR = 19
kg
kJ
h 22t := h 2f Hp2 = 3044.561
kg

h 2f = 3063.561

kJ
kg

s22=entropy(steam, p=p2f, h=h2f)


s22 := 7.143
Presiunea la iesirea din randul doi de palete
p22=pressure(steam, s=s22, h=h22t2)

p 22 := 9.318 bar

Calculul coeficientul de reducere a vitezei in palete .1 :


'1 + '2 = 99.599 deg
w'1 = 184.325
2 = 0.05

m
s

k := 0.94
kw := 1.026

k := 0.988

l pm2 = 22.322 mm

kl := 0.934

2 := 1.1 k kw k kl = 0.979
Viteza relativa:

13/17

w'1
m
w'2 := 2 2 2 HTR +
= 262.642

2
s

Influenta stratului limita in palete:


mp2 :=

7
2 12 5 2

= 0.992

Pierderea de energie in palete:


2

w'1
kJ
2

Hp2 := 1 2 Hp2 +
= 1.497

2
kg

kJ
h 22 := h 22t + Hp2 = 3046.059
kg
v22=volume(steam, p=p22, h=h22)
3

m
v22 := 0.2757
kg

- unghiul de iesire din palete


mn v22

'2ef := asin
= 46.894 deg
mp2 d opt lp22 w'2
Diferenta dintre .ef si ales este mai mica decat 1 grad.
Componentele vitezei absolute si relative pe directia periferica si axiala:
m
w'2u := w'2 cos '2ef = 179.475
s

m
w'2a := w'2 sin '2ef = 191.754
s

m
c'2u := w'2u u = 20.544
s
m
c'2a := w'2a = 191.754
s
c'2u
'2 := 90 deg atan

c'2a
c'2 :=

'2 = 96.115 deg

m
2
2
c'2a + c'2u = 192.851
s

14/17

w'2 = 262.642

m
s

H0 :=

Caderea utila de entalpie:

c0
2

= 1.25

kJ

Treapta Curtis(reglare)

kg

Caderea utila de entalpie-calculata pe 2 cai:


Din diagrama de viteze rezulta
3m
c1u + c2u = 1.041 10
s
3m
w1u + w2u = 1.041 10
s

Hc :=

c'2

= 18.596

kJ

Hu1 := w1u + w2u + w'1u + w'2u u = 266.596


kg
kJ
Hu2 := H0 + HTR Ha + Hp1 + Hpf + Hp2 + Hc = 266.596
kg

Hu :=

Hu1 Hu2
Hu1

100 = 0

Se admite o eroare relativa intre cele 2 valori de maxim 1%


Randamentul periferic:

u :=

Hu1
HTR

= 0.702

Calculul pierderilor secundare de energie:


Pierderi de putere prin frecare:
3

u
2
Pf := 0.5373 d
v1 + v22

= 28.043 kW
3

10

Pierderi de putere prin ventilatie

l pfm = 2.824 cm
l := 2.824

1
1.5
Pv := 0.3054 1 opt i ( l ) cm d
2

v + vsf
3 1

10

Pierderea de putere prin frecare si ventilatie:


15/17

d = 1.273 m

= 0.506 kW

kJ
kg

Pfv := Pf + Pv = 28.549 kW
Pierderea de energie prin frecare si ventilatie:
Pfv
kJ
Hfv :=
= 2.504
m0
kg
Pierderile de energie datorate admisiei partiale:
j := 1

numar de sectoare in care sunt grupate ajutajele

2 Bp j
kJ
Heps := 0.055

Hu1 Hfv = 2.607


d opt
kg

Pierderea de energie datorata scaparilor


1

Scaparea de debit se admite

mpf := 0.001 m0 = 0.011 s

Pierderea de entalpie:
Hmpf :=

mpf

kJ
Hu1 Hfv = 0.264
m0
kg

Caderea interna de entalpie:


kJ
Hi := Hu1 Hfv + Heps + Hmpf = 261.22
kg

Randamentul intern:

i :=

Hi
H0 + HTR

= 0.685

Puterea interna pe treapta:


Pitr := m0 Hi = 2.978 MW
Randament efectiv:
e := i m = 0.85

i := 0.854
m := 0.995

Puterea efectiva pe treapta:


Petr := Pitr m = 2.964 MW

16/17

kg

Entalpia la iesirea din treapta de reglare:


h 22 = 3046.059

kJ
kg

kJ
h 22 := h 0 Hi = 3068.78
kg

17/17