Sunteți pe pagina 1din 4

Sa se stabileasca fluxurile de numerar pentru activitatile de exploatare

ale unei societati in conditiile urmatoare: rezultatul contabil inaintea


impozitarii si a elementelor extraordinare 10000 lei, cheltuieli cu amortizarea
2000, venituri din provizioane 500 de lei, venituri din plasamente 300 lei,
cresterea stocurilor de materii prime 1500 lei, scaderea stocurilor de marfuri
300 lei, scaderea conturilor de creante clienti 1300, cresterea conturilor de
datorii la furnizor 200 lei, impozit pe profit platit 1000 lei.

Conform Ordinului 1802 din 29 dec 2014 spune ca fluxurile de


trezorerie trebuie sa raporteze fluxurile de trezorerie din cursul perioadei ,
clasificate pe activitati de exploatare, de investitii si de finantare. Fluxurile de
trezorerie sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente in numerar.
Activitatile de exploatare sun principalele activitati producatoare de venit ale
entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitii sau de
finantare.
Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt
derivate in primul rand din principalele activitati producatoare de venit ale
entitatii. Prin urmare , ele rezulta in general din tranzactiile si evenimente
care intra in determinarea profitului sau a pierderii. Exemple de fluxuri de
trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt:
a)incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de
servicii;
b)incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii,
comisioane si alte
venituri
c)plati in numerar efectuate catre furnizorii de venituri si
prestatorii de
servicii
d)platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor
e)platile in numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu
exceptia
cazului in care pot fi asociate in mod specific
activitatilor de investitii si
finantare

Fluxuri de trezorerie:

a)metoda directa

b)metoda indirecta

Metoda directa
Flux=incasari-plati

Flux din exploatare=incasari-plati generate de activele de baza ale


intreprinderii
Ex: incasari de la clienti, plati catre furnizori
Flux din investitii=incasari-plati generate de activele imobilizate ale
intreprinderii
Ex: vanzarea unui teren, plata privind achizitiile unui utilaj
Flux din finantare=incasari-plati generate de miscarile in capitalurile proprii,
imprumuturile bancare si obligatare
Ex: incasari din contractarea unui imprumut bancar pe termen lung,
plata privind rambursarea capitalului social catre asociati
Nu afecteaza trezoreria: -miscarile intre elementele de trezorerie(ex:ridicare
numerar de la banca
-miscarile fara contrapartida in
trezorerie(ex:cresterea capitalului social prin aport in natura)
Plata redeventei afecteaza cu semnul "-" plata fluxului din finantare
Obs. pentru dobanzi:

dobanzi platite-> flux de finantare

dobanzi incasate-> flux de investitie


Obs. pentru dividende:

-dividende incasate-> flux de investitii

-dividende platite-> flux de finantare


Metoda indirecta
-Se pleaca de la profitul brut inainte de impozitare
Rezultat inainte de impozit
Se elimina veniturile si cheltuielile care nu au incidenta asupra trezoreriei
+cheltuieli cu amortizarea
-venituri din provizioane
Se elimina cheltuielile si veniturile care nu au legatura cu exploatarea
+cheltuieli aferente investitiilor+finantarii
-Venituri aferente investitiilor+finantarii
= Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de
rulment din exploatare

-variatia creantelor din exploatare (clienti)


-variatia stocurilor
+variatia datoriilor din exploatare
+variatia veniturilor in avans din exploatare
-Impozit pe profit
= Flux net de trezorerie din exploatare

NFR = Stocuri + creante datorii nefinaciare pe termen scurt


Variatia NFR = Variatia stocurilor + Variatia creantelor Variatia datoriilor
nefin. pe termen scurt
Fondul de rulment (FR) - reprezint acea parte a capitalului permanent
destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare
Nevoia de fond de rulment (NFR) reprezinta activele circulante care trebuie sa
fie finantate din fondul de rulment
Pentru a rezolva problema vom utiliza metoda indirecta:
Rezultatul contabil = venituri - cheltuieli
Pentru determinarea fluxului din exploatare prin metoda indirecta:
-cheltuielile se vor lua cu semnul "+"
-veniturile se vor lua cu semnul "-"
Rezultatul brut inaintea impozitarii:
- elimin elementele de venituri si cheltuieli nemonetare: (chelt. cu
amortizarile, cu provizioanele,ajustarile, venituri din proviz. si ajustari)
-elimin elementele de venit si cheltuieli care nu apartin exploatarii (chelt. cu
dob., dividende)
-elimin efectele contabilitatii de angajamente (variatia "delta") necesarului
de fond de rulment.
Reguli:

- crestere de active se ia cu semnul "-"

- scadere de active se ia cu semnul "+"


- crestere de pasive se ia cu semnul "+"
- scadere de pasive se ia cu semnul "-"

-alte incasari si plati legate de activitatile de exploatare (plata imp. pe profit,


incasarea unei asigurari)
FNT din activitile de exploatare:
Profit inaintea impozitarii

10.000 lei

+ Cheltuieli cu amortizarea

2.000 lei

- venituri din provizioane

500 lei

- venituri din plasamente

300 lei

- cresterea stocurilor de materii prime

1.500 lei

+ scaderea stocurilor de marfuri

300 lei

+ scaderea conturilor de creante clienti

1.300 lei

+creterea conturilor de datorii la furnizori


- impozit pe profit platit
TOTAL

200 lei

1.000 lei
10.500 lei